Plan van Aanpak. Jeugdbeleidsplan SV Steenwijkerwold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak. Jeugdbeleidsplan SV Steenwijkerwold"

Transcriptie

1 Jeugdbeleidsplan SV Steenwijkerwold Opdrachtgever : Bestuur SV Steenwijkerwold Versie : 1.0 Status : Definitief Datum :

2 Oldemarktseweg SH Steenwijkerwold Telefoon Internet Project Onderdeel Jeugdbeleidsplan SV Steenwijkerwold Status Definitief Versie 1.0 Datum Opdrachtgever Bestuur SV Steenwijkerwold Oldemarktseweg SH STEENWIJKERWOLD Opgesteld door Mark Oost Datum/paraaf.. Collegiale toets Bestuur SV Steenwijkerwold Datum/paraaf.. Vrijgegeven door Bestuur SV Steenwijkerwold Datum/paraaf..

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Doelstellingen Organisatie en uitvoering Samenstelling sollicitatiecommissie Samenstelling jeugdcommissie Samenstelling technische commissie Jeugd Functies jeugdcommissie Voorzitter jeugdcommissie Hoofd opleidingen Technischcoördinator junioren Technisch coördinator pupillen Technisch coördinator meisjes Ondersteunende functies Jeugdcommissie Wedstrijdsecretariaat Leeftijdscoördinatoren Trainers Keeperstrainers Leiders Jeugdbeleid Algemeen Selectiecriteria: Indeling: Selectieprocedure: Begeleiding en training teams Opleidingeisen / Wensen Jeugdkader¹ Scholing Technisch deel Financiën Versie van 8 Paraaf

4 1 Inleiding Dit jeugdbeleidsplan is een plan waarin alle onderdelen en elementen die op het jeugdbeleid van SV Steenwijkerwold van toepassing zijn staan omschreven. Dit plan is het raamwerk voor de gehele jeugdafdeling van SV Steenwijkerwold en wordt als zodanig bewaakt op inhoud en uitvoering door de jeugdcommissie. Dit plan wordt indien nodig jaarlijks aangepast. Met dit jeugdbeleidsplan wordt aangegeven waar de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen van iedereen die betrokken is met beleidszaken en het uitvoeren van operationele zaken. Binnen onze jeugdafdeling maken wij bij de pupillen geen onderscheid in prestatie en recreatieteams. Bij de junioren kan, indien voldoende spelers beschikbaar zijn voor meerdere elftallen, in overleg met spelers en coördinatoren hieraan wél invulling worden gegeven. De teams worden middels selectiecriteria samengesteld. 2 Doelstellingen 2.1 Algemeen Leden van de vereniging beleven altijd met plezier hun voetbalsport. Door ontwikkelingsgericht bezig te zijn, kan het individu en daardoor het team beter voetballen. Doorstroming van de jeugd naar de seniorenteams constant stimuleren, zodat kwaliteit en kwantiteit toenemen. De gelegenheid beschikbaar hebben voor het opleiden van trainers uit eigen geleding. ( Indien gewenst aantrekken en benoemen van externe trainers.) 2.2 Specifiek. Alle 1e jeugdteams spelen vanaf seizoen 2018 / 2019 minimaal in de eerste klasse. 3 Organisatie en uitvoering Het bestuur en jeugdcommissie zijn verantwoordelijk voor alle jeugdteams van de SV Steenwijkerwold. Het jeugdbeleid wordt op voordracht van de jeugdcommissie vastgesteld door het bestuur. De uitvoering van het vastgestelde beleid wordt gedaan door de jeugdcommissie. Er dient een sollicitatiecommissie door bestuur te worden samengesteld om invulling te geven aan Jeugdcommissie / Technisch jeugdcommissie 3.1 Samenstelling sollicitatiecommissie Bestuurslid jeugdzaken Bovenstaande in hiërarchie 3.2 Samenstelling jeugdcommissie Minimaal 1 vertegenwoordiger uit bestuur tevens voorzitter jeugdcommissie. 1 Hoofd opleiding Jeugd Vertegenwoordiger trainers Vertegenwoordiger leeftijdscoördinatoren Vertegenwoordiger leiders. 3.3 Samenstelling technische commissie Jeugd 1 Hoofd opleidingen 1 Technisch coördinator junioren 1 Technisch coördinator pupillen 1 Technisch coördinator meisjes Versie van 8 Paraaf

5 3.4 Functies jeugdcommissie Voorzitter jeugdcommissie Leidt de vergaderingen van de commissie. Vertegenwoordigt de commissie in het bestuur. Vertegenwoordigt Jeugdcommissie extern (KNVB). Wedstrijdsecretariaat Jeugd. Is aanspreekpunt voor de jeugdcoördinatoren. Bewaakt mede uitvoering jeugdbeleid Hoofd opleidingen Leidt de vergaderingen van de TC-jeugd. Opstellen concept technisch jaarplan. Mede opstellen concept selectieprocedures. Mede opstellen concept selectiecriteria. Draagt mede zorg voor uitvoering jeugdbeleid. Begeleider jeugdkader. Aanspreekpunt coördinatoren. Aanspreekpunt jeugdtrainers. Aanspreekpunt ouders en/of begeleiders. Houdt regelmatig overleg met trainers en coördinatoren. Bewaakt mede de uitvoering jeugdbeleid. Bijwerken beoordelingsdocument speler Technischcoördinator junioren Draagt mede zorg voor uitvoering jeugdbeleid. Begeleider jeugdkader. (met jeugdkader wordt bedoeld alle vrijwilligers welke bij de jeugdafdeling een taak vervullen in begeleiding of uitvoering jeugdbeleid) Aanspreekpunt jeugdtrainers junioren. Aanspreekpunt ouders en/of begeleiders Houdt regelmatig overleg met trainers en leeftijdscoördinatoren. Bijwerken beoordelingsdocument speler Technisch coördinator pupillen Draagt mede zorg voor uitvoering jeugdbeleid. Begeleider jeugdkader. Aanspreekpunt jeugdtrainers pupillen. Aanspreekpunt ouders en/of begeleiders Houdt regelmatig overleg met trainers en leeftijdscoördinatoren Bijwerken beoordelingsdocument speler Technisch coördinator meisjes Draagt mede zorg voor uitvoering jeugdbeleid. Begeleider jeugdkader. Aanspreekpunt jeugdtrainers meisjes. Aanspreekpunt ouders en/of begeleiders Houdt regelmatig overleg met trainers en leeftijdscoördinatoren Bijwerken beoordelingsdocument speler Versie van 8 Paraaf

6 3.5 Ondersteunende functies Jeugdcommissie Wedstrijdsecretariaat Verzorgt contact tussen verenigingen en KNVB aangaande wedstrijden. Draagt mede zorg voor uitvoering jeugdbeleid Begeleider jeugdkader Leeftijdscoördinatoren Draagt mede zorg voor uitvoering jeugdbeleid. Begeleider jeugdkader Aanspreekpunt jeugdtrainers pupillen. Aanspreekpunt ouders en/of begeleiders. Gezamenlijk invullen beoordelingslijst speler met trainers. Organiseert thema-avonden. Organiseert informatie- / kennismakingsbijeenkomsten voor spelers, ouders/ verzorgers van nieuwe teams bij aanvang nieuwe seizoen Trainers Draagt mede zorg voor uitvoering jeugdbeleid. Aanspreekpunt leiders. Aanspreekpunt ouders en/of begeleiders. Gezamenlijk invullen beoordelingslijst speler in overleg met leeftijdscoördinatoren Keeperstrainers Leiders Draagt mede zorg voor uitvoering jeugdbeleid. Aanspreekpunt leiders. Aanspreekpunt ouders en/of begeleiders. Gezamenlijk invullen beoordelingslijst speler in overleg met leeftijdscoördinatoren Draagt mede zorg voor uitvoering jeugdbeleid. Aanspreekpunt voor jeugdspelers Aanspreekpunt ouders en/of begeleiders. Gezamenlijk invullen beoordelingslijst speler in overleg met leeftijdscoördinatoren Versie van 8 Paraaf

7 3.6 Organigram Versie van 8 Paraaf

8 4 Jeugdbeleid De doelstelling die als volgt is geformuleerd:,, Alle 1 e jeugdteams moeten vanaf seizoen 2018 / 2019 minimaal in de eerste klasse spelen zal bereikt dienen te worden door uitvoering te geven aan het beleidsplan zoals hier omschreven. Het jeugdbeleidsplan bestaat uit een: algemeen deel. technisch deel 4.1 Algemeen Selectiecriteria De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om jeugdlid te worden van SV Steenwijkerwold: om jeugdlid te worden van SV Steenwijkerwold dient men ingeschreven te worden in het ledenbestand. Inschrijving geschiedt door invulling van inschrijvingsformulier. Hierop wordt woonadres, leeftijd en geslacht vermeld. Aanvraagformulier, alsmede de machtiging van automatische incasso van de verschuldigde contributie dient getekend te worden door ouder/verzorger. Na inschrijving in het ledenbestand wordt door de vereniging een spelerspas bij de KNVB spelerspas aangevraagd. Als deze spelerspas beschikbaar is gesteld, is de jeugdspeler speelgerechtigd. Gevolg hiervan is een indeling in A,B.C. Junioren D. E. F Pupillen en/of Meisjesafdeling. Hierbij bestaat de mogelijkheid dat er, in bepaalde situaties, gemengde teams worden geformeerd. In uitzonderingsgevallen kan bij de KNVB om dispensatieregeling voor indeling worden aangevraagd. Door inschrijving als lid van SV Steenwijkerwold moet men zich houden aan de gedragsregels zoals die zijn vastgesteld en worden gehanteerd binnen de vereniging. ( bijlage toevoegen) Indeling Het is belangrijk dat teams evenwichtig worden samengesteld, zodat spelers en/of speelsters zich prettig kunnen voelen op een plaats die hen ligt. Er worden binnen pupillenafdeling van de vereniging geen prestatie of recreatie jeugdteams samengesteld. Het standpunt van SV Steenwijkerwold is dat alle jeugdleden op hun eigen niveau zo goed mogelijk willen presteren. Hoewel er geen prestatie-indeling wordt gehanteerd, wordt er wel gekeken naar natuurlijke aanleg, inzet en ontwikkeling. Dit geldt zowel lichamelijke als speltechnische ontwikkeling. De reden hiervoor is dat wanneer de ontwikkeling van individuele spelers binnen een team te ver uiteen ligt, dit ten koste zou gaan van het voetbalplezier. Indien dan in een bepaalde leeftijdscategorie meerdere teams worden geformeerd, zal een selectieprocedure worden gehanteerd. In deze selectieprocedure zal worden rekening gehouden met het niveau van het jeugdlid. Om de ontwikkeling van de individuele speler binnen een team te kunnen vaststellen, zal de trainer in overleg met leeftijdscoördinator een beoordeling moeten maken. Deze beoordelingen zullen door de coördinatoren worden verzameld en worden verwerkt tot een beoordelingdocument. Door bijeenbrengen van spelers met een vergelijkbaar niveau binnen een team zal de ontwikkeling van de individuele speler sneller op een hoger niveau komen. De hoogst ingedeelde teams per leeftijdscategorie zal met nummer 1 worden aangeduid. De daarop volgende teams met hogere nummers. De technisch coördinator is verantwoordelijk voor de selectieprocedure en indeling. Versie van 12 Paraaf

9 4.1.3 Selectieprocedure F-pupillen: Bij deze leeftijdsgroep ligt het accent op plezier hebben in het voetbalspel en de ontwikkeling van basisvaardigheden. De F-pupillen, die in het opvolgende seizoen E-pupil zullen zijn en al een jaar gevoetbald hebben, worden in de hoogste teams ingedeeld. Voor de 1 e jaars F-pupillen geldt voornamelijk de volgorde van aanmelding. Er wordt ook gekeken naar natuurlijke aanleg en ontwikkeling. De pupillen spelen in najaarscompetitie en voorjaarcompetitie. Bij beide competities kan worden beoordeeld dat bepaalde spelers beter bij ander teams passen, zodat tussentijdse aanpassing binnen de geformeerde teams kan plaatsvinden. De technisch coördinator pupillen/meisjes bepaalt de indeling. E-pupillen: Bij deze leeftijdsgroep ligt het accent op plezier hebben in het voetbalspel en de verdere ontwikkeling van basisvaardigheden. De natuurlijke aanleg en ontwikkeling zal een grotere invloed hebben op de indeling. De prestatie zal met gerichte training gestimuleerd worden. De teams zullen evenwichtig worden samengesteld, zodat een optimale verdeling tussen aanvallers en verdedigers gerealiseerd wordt. Bij de samenstelling zal worden getracht 1 e en 2 e jaars E-pupillen in een team te combineren. De technisch coördinator pupillen/meisjes bepaalt de indeling. D-pupillen: Bij deze leeftijdsgroep ligt het accent op plezier hebben in het voetbalspel en de verdere ontwikkeling van basisvaardigheden. De natuurlijke aanleg, ontwikkeling, inzet en trainingsbezoek zal een grotere invloed hebben op de indeling. De prestatie zal met gerichte training gestimuleerd worden. De teams zullen evenwichtig worden samengesteld, zodat een optimale verdeling tussen aanvallers en verdedigers gerealiseerd wordt. Bij de samenstelling zal worden getracht 1 e en 2 e jaars D-pupillen in een team te combineren. De technisch coördinator pupillen/meisjes bepaalt de indeling Meisjes D-pupillen Bij deze leeftijdsgroep ligt het accent op plezier hebben in het voetbalspel en de verdere ontwikkeling van basisvaardigheden. De natuurlijke aanleg, ontwikkeling, inzet en trainingsbezoek zal een grotere invloed hebben op de indeling. De prestatie zal met gerichte training gestimuleerd worden. De teams zullen evenwichtig worden samengesteld, zodat een optimale verdeling tussen aanvallers en verdedigers gerealiseerd wordt. Bij de samenstelling zal worden getracht 1 e en 2 e jaars D-pupillen in een team te combineren. De technisch coördinator pupillen/meisjes bepaalt de indeling C-junioren De natuurlijke aanleg, ontwikkeling, inzet en trainingsbezoek zal een grote invloed hebben op de indeling. De prestatie zal met gerichte training gestimuleerd worden. De teams zullen evenwichtig worden samengesteld, zodat een optimale verdeling tussen aanvallers en verdedigers gerealiseerd wordt. Indien nodig kan gebruik worden gemaakt van de dispensatieregeling KNVB. De technisch coördinator junioren bepaalt de indeling. Meisjes C-junioren De natuurlijke aanleg, ontwikkeling, inzet en trainingsbezoek zal een grote invloed hebben op de indeling. De prestatie zal met gerichte training gestimuleerd worden. De teams zullen evenwichtig worden samengesteld, zodat een optimale verdeling tussen aanvallers en verdedigers gerealiseerd wordt. Indien nodig kan gebruik worden gemaakt van de dispensatieregeling KNVB. De technisch coördinator meisjes bepaalt de indeling. B-junioren De natuurlijke aanleg, ontwikkeling, inzet en trainingsbezoek zal een grote invloed hebben op de indeling. De prestatie zal met gerichte training gestimuleerd worden. De teams zullen evenwichtig worden samengesteld, zodat een optimale verdeling tussen aanvallers en verdedigers gerealiseerd wordt. Indien Versie van 12 Paraaf

10 nodig kan gebruik worden gemaakt van de dispensatieregeling KNVB. De technisch coördinator junioren/meisjes bepaalt de indeling. Meisjes B-junioren De natuurlijke aanleg, ontwikkeling, inzet en trainingsbezoek zal een grote invloed hebben op de indeling. De prestatie zal met gerichte training gestimuleerd worden. De teams zullen evenwichtig worden samengesteld, zodat een optimale verdeling tussen aanvallers en verdedigers gerealiseerd wordt. Indien nodig kan gebruik worden gemaakt van de dispensatieregeling KNVB. De meisjes B-junior speler die over buitengewone voetbalkwaliteiten beschikken, kunnen in aanmerking komen om in een seniorenselectieteam te worden opgesteld. De technisch coördinator meisjes bepaalt de indeling. A-junioren De natuurlijke aanleg, ontwikkeling, inzet en trainingsbezoek zal een grote invloed hebben op de indeling. De prestatie zal met gerichte training gestimuleerd worden. De spelers die overgaan naar de selectieelftallen bij de senioren krijgen de mogelijkheid om na de winterstop eenmaal per week bij de senioren te trainen. De teams zullen evenwichtig worden samengesteld, zodat een optimale verdeling tussen aanvallers en verdedigers gerealiseerd wordt. Indien nodig kan gebruik worden gemaakt van de dispensatieregeling KNVB. De A-juniorspeler die over buitengewone voetbalkwaliteiten beschikt, kan in aanmerking komen om in een seniorenselectieteam te worden opgesteld. De technisch coördinator junioren bepaalt de indeling Begeleiding en training teams De (technische) begeleiding van jeugdkader op gebied van training en coaching is een verantwoording van de Hoofd Opleiding. De (technisch) begeleiding van jeugdkader op gebied van training en coaching wordt gedaan door de technisch coördinatoren. De training en coaching van alle teams van de jeugdafdeling vanaf de D-pupillen tot en met A-junioren wordt gedaan door geclassificeerde oefenmeesters. Hierbij moet opgemerkt worden dat aan de trainers van 1 e elftallen hogere eisen worden gesteld. De training van de keepers van alle jeugdteams wordt minimaal 1 keer per week gedaan door een geclassificeerde keeperscoach Opleidingeisen / Wensen Jeugdkader¹ Opleidingseis/wens KNVB-opleidingen Hoofd jeugopleiding TC 2, TC 3 Technisch coördinator Technisch Jeugdcoördinator 2 of 3, TC 3 Trainer A1, B1, C1, D1 Juniorentrainer, TC 3 jeugd, TC 3 Trainer pupillen of junioren Pupillentrainer module F, pupillentrainer, juniorentraier Leider jeugdelftal Jeugdvoetballeider keeperstrainer Keeperscoach niveau 2, keeperscoach niveau 3 1 Door aanbieding van de diverse cursussen aan de leden van sv Steenwijkerwold wordt er naar gestreefd dat de hierboven genoemde functies, welke nu nog grotendeels door vrijwilligers worden ingevuld, op termijn door geclassificeerde trainers en/of begeleiders zoals gewenst kan worden ingevuld Scholing Aan de vrijwillige trainers en/of leiders worden door de vereniging cursussen aangeboden. Deze cursussen zijn voor voetbaltechnische zaken: Pupillentrainer module F Pupillentrainer Versie van 12 Paraaf

11 Jeugdvoetbaltrainer Trainer Coach 3 Jeugd Trainer Coach 3 Keeperscoach niveau 3 Keeperscoach niveau 2 Technisch Jeugd coördinator 3 Technisch Jeugd coördinator 2 Deze cursussen zijn voor begeleiding: Jeugdvoetballeider Verenigingsscheidsrechter. De kosten voor de cursussen worden door de vereniging vergoed, mits men na het behalen van het diploma minimaal de onderstaande aangegeven tijd vrijwilligerswerk wordt verricht. Bij tussentijds vertrek of niet afmaken cursus worden de gemaakte kosten in rekening gebracht. Pupillentrainer module F 2 jaar Pupillentrainer 2 jaar Keeperscoach 3 jaar Jeugdvoetbaltrainer 3 jaar Trainer Coach 3 5 jaar. Trainer Coach jeugd 5 jaar Technisch Jeugd coördinator 3 5 jaar Technisch jeugd coördinator 2 5 jaar Verenigingsscheidrechter 3 jaar Jeugdvoetballeider Verder zullen er minimaal 4x per jaar thema-avonden met onderwerpen, zoals medische verzorging, voetbaltechnische en tactische zaken. 4.2 Technisch deel In het technisch deel wordt beschreven: Oefenstof Spelconcepten, trainingsopbouw, keepersplan etc. In te vullen door vakspecialisten: hoofd opleidingen, technisch coördinatoren, trainers. Afspraken Trainersoverleg Coördinatoren overleg etc 5 Financiën De in het jeugdbeleidsplan beschreven organisatie kent naast veel vrijwilligers ook vele specialisten. Deze specialisten zijn op dit moment niet binnen de vereniging aanwezig. Binnen het grote vrijwilligersbestand van onze vereniging zijn wel veel enthousiaste vooral jonge mensen actief bij training en begeleiding. Door het aanbieden van de diverse opleidingen aan onze leden / vrijwilligers wordt er naar gestreefd om op termijn deze specialisten binnen de vereniging te vinden. De kosten voor deze opleiding zijn, onder voorwaarden, voor rekening van SV Steenwijkerwold. Versie van 12 Paraaf

12 Voor dit ambitieuze Jeugdplan zal dan ook structureel geld voor moeten worden vrijgemaakt. Hieronder volgt een globale eerste raming van de kosten. Omdat zeker in de eerste jaren niet een volledige invulling gegeven kan worden aan de wensen die gesteld zijn bij opleidingseisen, zullen de kosten naast betalingen aan specialisten ook in de opleidingsfeer liggen. Trainers voor A1, B1, MB1, C1, MC1, D1 TC3 1000, ,00 Hoofd opleidingen TC2 2000, ,00 Technisch coördinator P/M/J/ 1000, ,00 Keepercoach 1000, ,00 Opleiding vrijwilliger / kader 1000, ,00 Opleiding 1 e jr (eenmalig) 2000, ,00 Totaal 1 e jaar 15000,00 Totaal structureel 13000,00 Versie van 12 Paraaf

Welkom als lid van onze club sv Steenwijkerwold

Welkom als lid van onze club sv Steenwijkerwold Welkom als lid van onze club sv Steenwijkerwold Handleiding voor (nieuwe) leden van sv Steenwijkerwold Handleiding nieuwe leden sv Steenwijkerwold Pagina 1 Inleiding Allereerst heten we je welkom als lid

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 1 Introductie Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Voorwoord... 2 2 Inleiding... 2 3 Uitgangspunten en doelstellingen... 3 3.1

Nadere informatie

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams.

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams. Selectiebeleid VV Gilze 2015 2020. Het selectiebeleid moet een middel zijn om de doelstellingen, die zijn bepaald in het technisch beleidsplan VV Gilze, te bereiken. Door middel van dit schrijven willen

Nadere informatie

SC Lemele Voetbalbeleidsplan

SC Lemele Voetbalbeleidsplan SC Lemele Voetbalbeleidsplan 2010-2015 Versie 2010/2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen SC Lemele... 3 2.1 Beschrijving vereniging... 3 2.2 Doelstellingen technisch

Nadere informatie

Enquête Jeugdbeleid vv SDS

Enquête Jeugdbeleid vv SDS Enquête Jeugdbeleid vv SDS Aug, 2010 Beste SDS ers, Als reeds vermeld in ons verenigingsblad De Treffer doe ik namens de jeugdcommissie van vv SDS onderzoek naar het beleid van onze jeugdafdeling. Het

Nadere informatie

Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte)

Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte) Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte) Afdeling: jeugd bruheze April 2011 Versie 1.1 ORGANISATORISCHE DEEL 1. Inleiding 2. Verantwoordelijkheden 3. Hoofddoelstelling 4. Subdoelen

Nadere informatie

Beleidsplan Senioren. v.v. Sportclub Eefde

Beleidsplan Senioren. v.v. Sportclub Eefde Beleidsplan Senioren 2017 2020 Eefde, mei 2017 v.v. Sportclub Eefde Algemeen Het voetbaltechnisch beleidsplan van v.v. Sportclub Eefde bestaat uit onderdelen en elementen welke op het technisch gebied

Nadere informatie

Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal csv Be Quick Dokkum

Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal csv Be Quick Dokkum Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal csv Be Quick Dokkum Wij gaan voor goud, zilver en brons, meisjes- en vrouwenvoetbal hoort bij ons - 1 - Voorwoord Voor u ligt de beschrijving van het beleid voor het meisjes-

Nadere informatie

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Wat is selectie? 4 1.2 Waarom selecteren? 4 1.3 Selectie algemeen 4 1.4 Wat houdt selectie spelen in? 5 2.0 Doelstellingen 6 2.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

Opleiden van spelers en trainers bij Wijhe 92 succesvol

Opleiden van spelers en trainers bij Wijhe 92 succesvol Opleiden van spelers en trainers bij Wijhe 92 succesvol Inleiding Het opleiden van eigen spelers en trainers staat bij Wijhe 92 hoog in het vaandel en is erg belangrijk voor een succesvolle toekomst. De

Nadere informatie

FC BLAUW-WIT AMSTERDAM

FC BLAUW-WIT AMSTERDAM FC BLAUW-WIT AMSTERDAM SCHEIDSRECHTERS OPLEIDINGEN FC Blauw-Wit Amsterdam biedt in samenwerking met de KNVB de volgende scheidsrechters cursussen aan: Pupillen Scheidsrechter Junioren Scheidsrechter Pupillen

Nadere informatie

(jeugd) coach opleidingen

(jeugd) coach opleidingen (Jeugd) opleidingen KNVB - coach opleidingen - arbitrage opleidingen (jeugd) coach opleidingen Jeugdvoetballeider (JVL) (avonduren) begeleiden van jeugdteams min. aantal deelnemers 10 minimale leeftijd

Nadere informatie

Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017

Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017 Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Trainers 4 1.2 Hoofd trainer 4 1.3 Assistent trainer 4 1.4 Keeper trainer 4 1.5 Verenigingstrainer 5 2 1.0 Inleiding In het

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC) HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC) 5.1 STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Technische Commissie weergegeven. Zie bijlage 5.1 Zie bijlage 5.2 voor Taakomschrijving Hoofdbestuurslid Technische

Nadere informatie

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Ledenaantallen/elftalindeling

Nadere informatie

ALGEMEEN TECHNISCH BELEIDSPLAN

ALGEMEEN TECHNISCH BELEIDSPLAN ALGEMEEN TECHNISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Inleiding 3 2. Onze club 3 3. Onze missie 4 4. Visie De Blesse (voetbaltechnisch) 4 5. Technisch Hart 5 6. Doelstelling technisch beleidsplan

Nadere informatie

Waar deze avond voor is bedoeld.

Waar deze avond voor is bedoeld. Welkom Waar deze avond voor is bedoeld. -Wij willen informeren -Wij willen enthousiasmeren -Wij willen feedback krijgen -Wij willen met een goed gevoel naar huis gaan Gezamenlijke jeugdafdeling Hoe ziet

Nadere informatie

Functie-omschrijvingen technische zaken

Functie-omschrijvingen technische zaken Functie-omschrijvingen technische zaken AFDELING SENIOREN Functie 1.5.1 Bestuurslid Technische zaken senioren - Is lid van het hoofdbestuur. - Geeft sturing aan de afdeling senioren mannen/vrouwen. - Fungeert

Nadere informatie

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 Doel selectiebeleid Door het vastleggen van een aantal regels ten aanzien van het selecteren van jeugdspelers, wil de jeugdcommissie duidelijkheid en continuïteit

Nadere informatie

PROCEDURE TEAM INDELINGEN

PROCEDURE TEAM INDELINGEN PROCEDURE TEAM INDELINGEN 1 Jeugdplan S.V. Hoofddorp/jfeb14 Doel: Duidelijkheid verschaffen m.b.t. de scheiding van recreatief en prestatief voetbal bij de jeugdafdeling, alsmede de wijze waarop elftallen

Nadere informatie

Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018

Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018 Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Missie v.v. Vorden:...2 2. Organogram "voetbalvereniging Vorden"...2 3. Organogram "Jeugdcommissie"...2 4. Huidige situatie jeugdafdeling...3

Nadere informatie

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld Beleidsplan 2016 2019 Versie 2.0 17 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal... 4 2.1 Doelstellingen...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV)

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Commissie Opleiding en Vorming weergegeven. 5.1 HOOFDTAAK De hoofdtaak van de Commissie Opleiding en Vorming

Nadere informatie

van Kabouter naar F-pupil in het seizoen 2015-2016 dinsdag 14 april 2015 20.00 22.00 uur

van Kabouter naar F-pupil in het seizoen 2015-2016 dinsdag 14 april 2015 20.00 22.00 uur van Kabouter naar F-pupil in het seizoen 2015-2016 dinsdag 14 april 2015 20.00 22.00 uur Henri Wolf, versie 1.0, 21-03-2015 Agenda 1. Introductie 2. Seizoen 2015-2016 voor F-pupillen 3. Voetballen in de

Nadere informatie

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter.

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter. Bestuur VV SWEEL Voorzitter Wedstrijd Secretariaat Secretaris Financiën Faciliteiten Beheerder Commercieel Technische coördinator Senioren Voetbalzaken Jeugd Technisch coördinator Jeugd Missie Visie Wedstrijd

Nadere informatie

Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018

Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018 Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018 1 Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord... 3 Missie... 4 Visie... 4 Doelstellingen jeugdplan... 6 Doel 1: Betere spelers/speelsters... 6 Resultaten... 6 Inspanningen...

Nadere informatie

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal 1 Inleiding Het bevorderen van het spelplezier van onze spelers, van jong tot oud, staat binnen UVV Voetbal voorop. Binnen de mogelijkheden van onze vereniging streven wij

Nadere informatie

Welkom als trainer van onze club sv Steenwijkerwold

Welkom als trainer van onze club sv Steenwijkerwold Welkom als trainer van onze club sv Steenwijkerwold Handleiding voor (nieuwe) jeugdtrainers van sv Steenwijkerwold Handleiding jeugdtrainers sv Steenwijkerwold Pagina 1 Inleiding Allereerst heten we je

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 7 Selectiebeleid Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Uitgangspunten van het selectiebeleid... 2 3 Selectiecriteria...

Nadere informatie

Bijlage 4 Inventarisatie van door jeugdbestuur uit te werken punten (hoofdstuk 5)

Bijlage 4 Inventarisatie van door jeugdbestuur uit te werken punten (hoofdstuk 5) De Commissie heeft vanuit de moederverenigingen op het gebied van de organisatie rondom voetbal de nodige informatie verzameld. Daarnaast heeft de Commissie intern op basis van discussie een aantal inzichten

Nadere informatie

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team)

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team) 2. De structuur 2.1 Organisatie De organisatie van de jeugdopleiding als volgt opgebouwd. De organisatorische aspecten zijn de verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie. De jeugdcommissie valt onder het

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE Jeugdafdeling

INFORMATIEBOEKJE Jeugdafdeling INFORMATIEBOEKJE Jeugdafdeling V.V. GAVC Seizoen 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave blz. 1 2. Organisatie van de vereniging GAVC blz. 2 3. De jeugdcommissie blz. 2 4. Contributie blz. 3 5. De leeftijdscategorieen

Nadere informatie

Jeugdplan BAS Voetbal 2010 2011

Jeugdplan BAS Voetbal 2010 2011 Jeugdplan BAS Voetbal 2010 2011 Waar een kleine club groot in kan zijn 1. Inleiding: BAS Voetbal hecht (zowel recreatief als prestatief) grote waarde aan de ontwikkeling van haar jeugd. Veel vrijwilligers

Nadere informatie

Jeugdopleidingsplan. cnsjlnn

Jeugdopleidingsplan. cnsjlnn Jeugdopleidingsplan v.v. cnsjlnn Kagia versie: 8.0 september 2015 Voorwoord Voor u ligt het vernieuwde Jeugdopleidingsplan (JOP) van v.v. Kagia. Het Jeugdopleidingsplan is een handvat en een richtlijn

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan

Technisch Beleidsplan Technisch Beleidsplan 2012-2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Prestatiegericht voetbal 4 2.1 Doelstelling 4 2.2 Selectiecriteria 4 2.3 Trainingsopkomst 4 2.4 Ontwikkeling en doorstroming 4 2.5 Elftal onder

Nadere informatie

Voetbal en Atletiekvereniging Pax - afdeling Jeugd

Voetbal en Atletiekvereniging Pax - afdeling Jeugd JEUGDBELEIDSPLAN 2012-2016 OKTOBER 2012 Het jeugdbestuur van V.en.A.V. Pax heeft in nauwe samenwerking met de Technische Commissie Jeugd (TCJ) van V.en.A.V. Pax een nieuw (technisch) jeugdbeleidsplan opgesteld

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan CVV Zwervers 2014 2020

Jeugdbeleidsplan CVV Zwervers 2014 2020 Jeugdbeleidsplan CVV Zwervers 2014 2020 Onze jeugd heeft de toekomst Inhoud 1. Inleiding 3 2. Missie en visie 3 2.1 Missie 3 2.2 Visie 4 3. Doelstelling 4 3.1 Algemeen 4 3.2 Concretisering doelstelling

Nadere informatie

Technisch jeugdbeleidsplan. Voetbalvereniging; FC Meppel

Technisch jeugdbeleidsplan. Voetbalvereniging; FC Meppel CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING FC MEPPEL OPGERICHT 24-2-1930 KONINKLIJK GOEDGEKEURD 20-7-1972 Clubhuis, sportpark Ezinge Telefoon 0522-255252 www.fcmeppel.nl, e-mail: fcmeppel@fcmeppel.nl Technisch jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

Welkom! Organisatie van de vereniging GAVC. De Jeugdcommissie:

Welkom! Organisatie van de vereniging GAVC. De Jeugdcommissie: INFORMATIEBOEKJE 2015 Welkom! Bij deze heten we je van harte welkom bij GAVC. We hopen dat je binnen onze vereniging vindt wat je zoekt en dat je nog jaren met veel plezier lid bent van onze vereniging.

Nadere informatie

SC Buitenboys. Technisch Beleidsplan 2015-2018. Voetbalvereniging. Waar Plezier en Prestaties hand in hand gaan. Sc Buitenboys 2015 1

SC Buitenboys. Technisch Beleidsplan 2015-2018. Voetbalvereniging. Waar Plezier en Prestaties hand in hand gaan. Sc Buitenboys 2015 1 Voetbalvereniging SC Buitenboys Technisch Beleidsplan 2015-2018 Waar Plezier en Prestaties hand in hand gaan. Sc Buitenboys 2015 1 Inhoud Inleiding 3 Communicatie 4 Visie 5 Selectie beleid 6 Teamsamenstelling

Nadere informatie

2.1 Missie Visie Doelstellingen Algemeen Selectieteams, Talententeams, Recreatieve Teams Ambitieniveau teams 7

2.1 Missie Visie Doelstellingen Algemeen Selectieteams, Talententeams, Recreatieve Teams Ambitieniveau teams 7 Jeugdbeleidsplan 2012-2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Missie Visie Doelstellingen 4 2.1 Missie 4 2.2 Visie 4 2.3 Doelstellingen 5 3 De Jeugdteams 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Selectieteams, Talententeams, Recreatieve

Nadere informatie

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur 1. Opening 2. Mededelingen 3. Wie doet wat in het Jeugdbestuur? 4. Jeugdbeleidsplan 5. Competitie-indeling 6. Verantwoordelijkheden ouders 7. Rondvraag 8.

Nadere informatie

Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe

Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe Vastgesteld door het bestuur en de jeugdcommissie, januari 2010 ALGEMEEN De eerste van de gestelde randvoorwaarden ter realisering van de doelstellingen is een goede

Nadere informatie

SHH Herten ALGEMENE ZAKEN JEUGDBELEIDSPLAN. S H H J e u g d b e l e i d s p l a n

SHH Herten ALGEMENE ZAKEN JEUGDBELEIDSPLAN. S H H J e u g d b e l e i d s p l a n SHH Herten ALGEMENE ZAKEN JEUGDBELEIDSPLAN ALGEMENE ZAKEN JEUGDBELEIDSPLAN Inleiding SHH wil graag de jeugdopleiding op een hoger niveau brengen. Uit inventarisaties bleek dat er vooral behoefte is aan

Nadere informatie

De vacaturebank van SV Zwolle.

De vacaturebank van SV Zwolle. De vacaturebank van SV Zwolle. Geef de code op van de werkzaamheden die u wilt verrichten als vrijwilliger! Code Omschrijving. 14.10 Administratiecommissie. Kennis van Exel en cijfermatig een pre. 14.20

Nadere informatie

Technische beleidsplan z.v.v. Blauw Wit 66

Technische beleidsplan z.v.v. Blauw Wit 66 Technische beleidsplan z.v.v. Blauw Wit 66 1 Inhoud 1 Algemene doelstelling 2 Doelstellingen senioren 2.1 Doelstelling selectie 2.2 Doelstellingen overige teams 3 Senioren beleidsplan 3.1 Senioren-selectie

Nadere informatie

Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers

Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers Bewaarexemplaar Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers www.vvworkum.nl Inleiding Welkom nieuwe leden en ouders / verzorgers Je bent nu in het bezit van de informatiebrochure van voetbalvereniging

Nadere informatie

Beleidsplan Senioren LRC Leerdam 2014-2018

Beleidsplan Senioren LRC Leerdam 2014-2018 Beleidsplan Senioren LRC Leerdam 2014-2018 LRC Leerdam december 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord en visie 1. Algemene doelstelling van het technisch beleid 1.1. Doelstelling selectie elftallen 1.2. Doelstelling

Nadere informatie

Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland

Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland Voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk opgericht 17 juni 1947 Presteren met Plezier 1 INDEX 1 Voorwoord 2 Visie 2.1. Organisatiestructuur

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN

JEUGDBELEIDSPLAN JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2019 1. Doelstellingen van de vereniging De statutaire doelstelling van de vereniging luidt: De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen van en het bevorderen van de voetbalsport

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

S.V. LOOSDUINEN BELEIDSPLAN

S.V. LOOSDUINEN BELEIDSPLAN S.V. LOOSDUINEN BELEIDSPLAN September 2005 INLEIDING 3 ALGEMEEN BELEID 4 De vereniging 4 Waarden en Normen 4 Sportieve doelstelling 4 Organisatie 4 Commissies 5 Vrijwilligers 5 Niet-voetbal activiteiten

Nadere informatie

Bestuur Dagelijks bestuur : Voorzitter + Secretaris + Penningmeester Bestuurslid algemene-, accommodatie-, jeugdzaken Commissievoorzitters (6)

Bestuur Dagelijks bestuur : Voorzitter + Secretaris + Penningmeester Bestuurslid algemene-, accommodatie-, jeugdzaken Commissievoorzitters (6) INFORMATIE VOETBALVERENIGING HSC 28 Organisatie van de vereniging Onze vereniging heeft een bestuur welke is opgebouwd uit een dagelijks bestuur, en commissieleden, n.l. bij voorkeur de voorzitters van

Nadere informatie

Jeugdplan. Een club met een visie, een club met een doel!

Jeugdplan. Een club met een visie, een club met een doel! 2014 2015 Jeugdplan Een club met een visie, een club met een doel! Jeugdplan s.v. Capelle -Inhoudsopgave 1. Inleiding en aanleiding 3 1.1 Doelstelling van dit jeugdplan 3 1.2 Werkwijze 3 1.3 Huidige opbouw

Nadere informatie

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE TECHNISCHE COMMISSIE 5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN Is lid van het hoofdbestuur; Is verantwoordelijk voor het totale voetbaltechnische beleid binnen

Nadere informatie

Technisch Verenigings Plan

Technisch Verenigings Plan Technisch Verenigings Plan V.V. Foreholte november 2013 0 WOORD VOORAF Het hoofdbestuur dankt allen die hun bijdrage hebben gegeven aan de totstandkoming van dit document. MISSIE V.V. Foreholte is een

Nadere informatie

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd.

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. (onderdeel van het verenigingsbeleidsplan) Inhoud Inleiding... 1 Uitgangspunten bij selectie... 1 Selectiecriteria... 2 Organisatie van het selectiebeleid.... 2 Verticale

Nadere informatie

Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden.

Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden. MEERJARENBELEID s.v.d.f.s. Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden. Het gaat om een periode van 5 jaren. Dit beleidsplan bevat de jaren 2010-2015. In het eerste seizoen

Nadere informatie

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0)

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0) Contourennota Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief 20 april 2009 (versie 1.0) INHOUDSOPGAVE Blz. 1. INLEIDING 3. 2. TOEKOMST SENIOREN SVMM VOETBAL

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan VV Gorredijk

Technisch Beleidsplan VV Gorredijk Technisch Beleidsplan 2014 2017 VV Gorredijk v.v. Gorredijk 3-4-14 pag. 1 Inhoud Inhoudsopgave Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Prestatiegericht voetbal (eerste en tweede elftal)... 4 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan R.K.S.V. HBC 2011-2016 Afdeling Voetbal. Toekomstgericht

Jeugdbeleidsplan R.K.S.V. HBC 2011-2016 Afdeling Voetbal. Toekomstgericht Jeugdbeleidsplan R.K.S.V. HBC 2011-2016 Afdeling Voetbal Toekomstgericht 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Missie en visie...3 2.1 Missie...3 2.2 Visie...4 3. Doelstelling...4 3.1 Algemeen...4 3.2 Concretisering

Nadere informatie

ALGEMENE ZAKEN TECHNISCH BELEID

ALGEMENE ZAKEN TECHNISCH BELEID RHODE ALGEMENE ZAKEN TECHNISCH BELEID Onderdeel van de Rhode draad zie www.rhodetc.nl R h o d e V o e t b a l o p l e i d i n g Pagina 1 Inleiding ALGEMENE ZAKEN TECHNISCH JEUGDBELEID Rhode wil graag de

Nadere informatie

Beleidsplan jeugdafdeling. iedereen is welkom

Beleidsplan jeugdafdeling. iedereen is welkom Beleidsplan jeugdafdeling iedereen is welkom 2012 2016 INLEIDING... 2 Uitgangspunten... 3 Doelstellingen 2012-2016... 3 Algemene organisatie... 3 Taken... 4 Technische organisatie... 4 Opleidingsplan...

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN

JEUGDBELEIDSPLAN JEUGDBELEIDSPLAN 2016-2019 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 2.0 Missie, visie en doelstellingen 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Doelstellingen 3.0 De jeugdteams algemeen 3.1 Selectieteams, schaduwteams en recreatieve

Nadere informatie

Welkomst- en informatieboekje voor jeugdleden en hun ouders/verzorgers.

Welkomst- en informatieboekje voor jeugdleden en hun ouders/verzorgers. Welkomst- en informatieboekje voor jeugdleden en hun ouders/verzorgers. seizoen 2015 2016 1 Adres Sportpark West End Zilverlaan 10/2 9743 RK Groningen Telefoon: 050-3137702 email: jeugdafdeling@svlycurgus.nl

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017

JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017 JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Missie, visie en doelstellingen 4 2.1 Missie 5 2.2 Visie 5 2.3 Doelstellingen 6 3.0 De jeugdteams algemeen 6 3.1 Selectieteams, schaduwteams

Nadere informatie

Jeugdbeleid v.v. W.H.S. Deel I Organisatorisch

Jeugdbeleid v.v. W.H.S. Deel I Organisatorisch Jeugdbeleid v.v. W.H.S. Deel I Organisatorisch 1. Doel. Door middel van een jeugdbeleid zorg dragen dat er op organisatorisch en technisch gebied een gestructureerde lijn van werken bij de jeugdafdeling

Nadere informatie

INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 WO 16 DEC 2016

INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 WO 16 DEC 2016 WO 16 DEC 2016 INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 AGENDA Voorstellen Inleiding Doel Uitleg selecteren / indeling Selectiebeleid/-criteria Indelingscriteria (selectie /

Nadere informatie

Welkom als leider van onze club sv Steenwijkerwold

Welkom als leider van onze club sv Steenwijkerwold Welkom als leider van onze club sv Steenwijkerwold Handleiding voor (nieuwe) jeugdleiders van sv Steenwijkerwold Handleiding jeugdleiders sv Steenwijkerwold Pagina 1 Inleiding Allereerst heten we je welkom

Nadere informatie

AANMELDING ALS LID VAN v.v. DOETINCHEM

AANMELDING ALS LID VAN v.v. DOETINCHEM AANMELDING ALS LID VAN v.v. DOETINCHEM Geacht (nieuw) lid, Jij hebt te kennen gegeven je als lid bij onze voetbalvereniging te willen aansluiten. De vereniging is op 1 augustus 1907 opgericht, is sinds

Nadere informatie

Technisch Voetbal Beleidsplan. Sportvereniging Duiveland

Technisch Voetbal Beleidsplan. Sportvereniging Duiveland Technisch Voetbal Beleidsplan Sportvereniging Duiveland Technische commissie S.V. Duiveland. Doel commissie De technische commissie is verantwoordelijk voor het technisch beleid van de vereniging voor

Nadere informatie

Minimale kwaliteitseisen jeugdopleidingen 2013-2020

Minimale kwaliteitseisen jeugdopleidingen 2013-2020 Minimale kwaliteitseisen jeugdopleidingen 2013-2020 Kwaliteitsdomein lokaal niveau regionaal niveau nationaal niveau internationaal niveau 1. Beleid 1a Jeugdopleidingsbeleidsplan de club heeft een jeugdopleidingsbeleidsplan

Nadere informatie

Welkom bij AFC 34! Clubgegevens

Welkom bij AFC 34! Clubgegevens Welkom bij AFC 34! Voetbal is een mooie sport en we hopen dat uw kind de komende jaren met veel plezier bij onze club zal spelen. Bij AFC 34 kan zowel voor ontspanning en recreatie worden gevoetbald als

Nadere informatie

JEUGDVOETBAL WEST 1 TERUGBLIK VOORUITBLIK APRIL 2016, VOLENDAM

JEUGDVOETBAL WEST 1 TERUGBLIK VOORUITBLIK APRIL 2016, VOLENDAM JEUGDVOETBAL WEST 1 TERUGBLIK 15-16 16-17 19 APRIL 2016, VOLENDAM AGENDA Opening Voorstelrondje Ingekomen stukken en mededelingen Competitiezaken Terugblik seizoen 15-16 Vooruitblik seizoen 16-17 Nieuwe

Nadere informatie

Technisch beleidsplan v.v. G.D.C. versie Seizoen Technisch Beleidsplan GDC

Technisch beleidsplan v.v. G.D.C. versie Seizoen Technisch Beleidsplan GDC Technisch Beleidsplan GDC 1 Inhoudsopgave. Technisch beleidsplan v.v. G.D.C. versie 2014-2017 1. Voorwoord Pag. 2 2. Technische commissie Pag. 3 2.1 Uitgangspunten TC Pag. 4 2.2 Organisatiestructuur TC

Nadere informatie

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN 2015-2020 VTBP 2014-2019 Dit voetbaltechnisch beleidsplan is samengesteld door de commissie Voetbal Technische Zaken (VTZ) van v.v. Dieren. Jaarlijks wordt deze

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen 2015-2018 14 maart 2015 1 Inleiding Voor u ligt het Jeugdbeleidsplan van MHC Amstelveen. Dit plan is gemaakt door de Technische Commissie (TC) in samenspraak met

Nadere informatie

Warnsveldse Boys Teamindelingsproces F - E - D - C. Dit draaiboek is een onderdeel van het technisch beleidsplan

Warnsveldse Boys Teamindelingsproces F - E - D - C. Dit draaiboek is een onderdeel van het technisch beleidsplan Warnsveldse Boys Teamindelingsproces F - E - D - C Dit draaiboek is een onderdeel van het technisch beleidsplan 2016-2020 Inhoud Slide 3 Slide 4-7 Slide 8 Slide 9 Slide 10 Slide 11 Slide 12-17 Slide 18-19

Nadere informatie

Bijlage 2 JEUGDBELEID SPORTCLUB ERICA

Bijlage 2 JEUGDBELEID SPORTCLUB ERICA Bijlage 2 JEUGDBELEID SPORTCLUB ERICA 2014 revisie 0 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE: VOORWOORD : DOOR DE GRONDLEGGER VAN HET JEUGDPLAN HOOFDSTUK 01: DOELSTELLING JEUGDBELEID HOOFDSTUK 02: ORGANISATIE JEUGDCOMMISSIE

Nadere informatie

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Naam : Voornaam : Adres : Postcode/woonplaats : / Telefoonnummer : / Mobiel: Geboortedatum : / E-mail adres Geslacht : M / V* *doorstrepen wat niet van toepassing is.

Nadere informatie

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie.

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie. Samenstelling, werkwijze en taken Jeugdcommissie 1) Algemeen De Jeugdcommissie is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het gehele jeugdvoetbal van de vereniging. De Jeugdcommissie moet vooral

Nadere informatie

Voetbaltechnisch beleidsplan. West Frisia

Voetbaltechnisch beleidsplan. West Frisia Voetbaltechnisch beleidsplan West Frisia 2013-2017 Samengesteld door: Werkgroep Voetbaltechnisch Beleid WF INHOUDSOPGAVE - Algemene beschrijving West Frisia - Missie, kernwaarden, doelen en voetbaltechnische

Nadere informatie

RKSV SARTO Seizoen 2013/2014

RKSV SARTO Seizoen 2013/2014 RKSV SARTO Seizoen 2013/2014 Informatieavond voor ouders/verzorgers van nieuwe jeugdleden Programma 1. Opening 2. Organisatie 3. Normen en Waarden 4. Jeugdopleiding 5. Praktische informatie 6. Wat verwachten

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit Voetbalbeleidsplan Senioren Enter Vooruit 12 september 2013 Inhoud 1 Inleiding 2 Doel en missie Enter Vooruit 2.1 Missie 2.2 Algemene doelstellingen vanaf 2013 2.3 Seniorenvoetbal Omvang 3 Prestatieteams

Nadere informatie

Jeugdplan. V.V. Spaubeek

Jeugdplan. V.V. Spaubeek Jeugdplan V.V. Spaubeek 2017-2020 Voorwoord Dit Jeugdplan is een hulpmiddel om de jeugd van V.V. Spaubeek op een verantwoorde manier met veel plezier (beleving), een gestructureerde voetbalopleiding aan

Nadere informatie

Het indelen van jeugdspelers. Jeugdcommissie HC 03 Voorjaar 2015

Het indelen van jeugdspelers. Jeugdcommissie HC 03 Voorjaar 2015 Het indelen van jeugdspelers. Jeugdcommissie HC 03 Voorjaar 2015 Waarom deze presentatie? - Terugkoppeling resultaten richting respondenten. - (Her)kenbaar maken van genomen besluit omtrent het indelen

Nadere informatie

Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo)

Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo) Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo) 1 Doelstelling selectiebeleid Het selectiebeleid maakt duidelijk hoe de jeugdteams bij Viod worden samengesteld. De doelen die we bij Viod

Nadere informatie

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Beleid Jeugdafdeling S.V. Real Lunet Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Visie...3 Beleid...4 Selectiebeleid...4 Overlegstructuur...5 Organigram

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan DEV/DSO 2012-2017

Technisch Beleidsplan DEV/DSO 2012-2017 Technisch Beleidsplan DEV/DSO 2012-2017 Inhoud Titel: Met plezier opleiden Ondertitel: Technisch Beleidsplan DEV/DSO Datum: Vrijdag 6 april 2012 Vereniging Spelers Trainers Trainingen Wedstrijden Visie

Nadere informatie

Bekercompetities KNVB Oost seizoen 2015-2016

Bekercompetities KNVB Oost seizoen 2015-2016 Bekercompetities KNVB Oost seizoen 2015-2016 MANNEN CATEGORIE A standaardelftallen alle standaardelftallen zaterdag- en zondagvoetbal (Hoofd- t/m de 6 e klasse) Hoofd- en 1e klasse 22 / 23 augustus 2015.

Nadere informatie

Voetbaltechnische organisatie jeugdafdeling HVCH

Voetbaltechnische organisatie jeugdafdeling HVCH Voetbaltechnische jeugdafdeling wil de voetbaltechnische ontwikkeling zo goed als mogelijk ontwikkelen door een goede en structuur hiervoor in te richten. Deze structuur kenmerkt zich door de volgende

Nadere informatie

Kleding & Uitrusting. Sportpark. Kleedlokalen en Hygiëne. Blessures / Ziekte / Gedragsproblemen. Problemen

Kleding & Uitrusting. Sportpark. Kleedlokalen en Hygiëne. Blessures / Ziekte / Gedragsproblemen. Problemen In de eerste plaats wil de jeugdcommissie de nieuwe vrijwilligers en al onze nieuwe jeugdleden van harte welkom heten bij de jeugdafdeling van Festilent. Wij hopen dat jullie het komende seizoen met veel

Nadere informatie

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen SENIOREN Inleiding In dit plan wordt de organisatie rondom het seniorenvoetbal van onze vereniging uitgewerkt, en is mede bedoeld om als leidraad voor zowel: bestuur, technische commissie, trainers, leiders,

Nadere informatie

Jeugdvoetbalbeleidsplan K.S.V. Fortissimo

Jeugdvoetbalbeleidsplan K.S.V. Fortissimo Jeugdvoetbalbeleidsplan K.S.V. Fortissimo Versie 0.9 Concept Ede, 3 mei 2013 Voorwoord K.S.V. Fortissimo wil als vereniging iedereen die actief of passief de voetbalsport wil beoefenen een plaats bieden.

Nadere informatie

Voetbaltechnisch beleidsplan senioren 2012 2015 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN 2012 2015

Voetbaltechnisch beleidsplan senioren 2012 2015 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN 2012 2015 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN 2012 2015 Inleiding Door het aanstellen van een Bestuurslid Voetbaltechnische Zaken (BVZ) tijdens de Algemene Leden Vergadering van september 2009 is door de vereniging

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan 1 Jeugdbeleidsplan - Oktober 2017

Jeugdbeleidsplan 1 Jeugdbeleidsplan - Oktober 2017 Jeugdbeleidsplan 1 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina 1. Inleiding 3 2. Doelstellingen 4 - Missie 4 - Visie 4 - Hoofddoelstelling 4 - Tussendoelstellingen 4 - Uitstraling 4 - Ambitie jeugdteams 5 - Kwaliteitseisen

Nadere informatie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding Seizoen 2014-2015 KVV Quick '20 april 2014 versie 1.0 Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding. Deze beleidsafspraken worden waar nodig als actiepunten

Nadere informatie

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd 1. Inleiding Het bestuur van de Hockeyclub Nuenen heeft haar beleid samengevat in Het Nuenen Concept. Een beschrijving van Het Nuenen Concept is

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Organisatie & Structuur... 6 2. Jeugd... 9 3. Senioren... 17

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Organisatie & Structuur... 6 2. Jeugd... 9 3. Senioren... 17 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Organisatie & Structuur... 6 1.1 Maatschappelijke verantwoording... 6 1.2 Organisatie... 6 1.3 Organisatiestructuur... 6 1.3.1 De Algemene

Nadere informatie