Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties"

Transcriptie

1 2500 EA s-gravenhage Turtmarkt 147 Postbus s-gravenhsge Ambtsdragers Afdeling Politieke Publieke Sector Directie Arbeidszaken > Retouradres Postbus EA s-gravenhaqe Pagina 1 van 2 ontvangen per persoon in de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012? Hoeveel hebben voormalig ministers en Tweede Kamerleden aan Appa-uitkering In overleg met u is uw verzoek op 12 februari 2013 als volgt geformuleerd: overheden en merkte op dat de verstrekte links u zeer hebben geholpen. U vroeg of er recentere cijfers zijn (over het jaar 2012). Kamerleden. U begreep dat mijn ministerie niet beschikt over informatie van lagere gereageerd dat uw verzoek zich enkel richt op voormalig ministers en Tweede Na een rappel vanuit mijn ministerie op 12 februari 2013 hebt u diezelfde dag om uw vraag te specificeren. met u gezocht. Daarbij is aangegeven dat uw verzoek erg algemeen is gesteld en dat het ministerie in zijn algemeenheid ook niet over al de kennelijk door u gevraagde stukken beschikt. U bent gewezen op de (vindplaats van de) ambtsdragers. U is gevraagd of hiermee uw vraag al was beantwoord, en zo niet, volksvertegenwoordigers anders dan de Tweede Kamerleden en de voorzitter van uitkeringsregeling bij aftreden voor alle bestuurders met uitzondering van de ministerie gepubliceerde informatie over verstrekte uitkeringen aan politieke de Eerste Kamer, te weten de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Ook bent u gewezen op de (vindplaats van de) in eerder verband door mijn Op 1 februari 2013 is door een medewerker van mijn ministerie via contact Bij brief van 30 januari 2013 heb ik de ontvangst van uw verzoek bevestigd. o hoeveel wachtgeld zij hebben ontvangen per persoon per jaar. volksvertegenwoordigers wachtgeld ontvangen; stukken waaruit blijkt welke oud-bestuurders en informatie over de wachtgeldregeling in de periode ; bestuur (hierna: Wob). Uw verzoek is als volgt geformuleerd: ingediend als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet openbaarheid van Op 29 januari 2013 hebt u via Rijksoverheid.nl bij mijn ministerie een verzoek chte Betreft uw Wob-verzoek Datum 14 maart Bijlage (Ii) Kenmerk Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

2 Met betrekking tot uw verzoek om informatie bericht ik u nu als volgt Kenmerk afwachten. 14maart2013 Paqna 2 van 2 gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht. een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van bezwaar maken bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, DGBK/APS, Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief Bijlage: overzicht Appa-uitkering oud-ministers en oud-tk-leden De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hoogachtend, Dit Wob-besluit wordt enkele werkdagen na toezending gepubliceerd op de website Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. hoeven te betrekken. Politieke ambten kunnen namelijk abrupt eindigen en er is ontslag bescherming. voor politieke ambtsdragers geen sprake van een opzegtermijn of andere van de Appa is dat politieke ambtsdragers hun ambt moeten kunnen uitoefenen ambtshalve (dus niet op aanvraag) wordt verstrekt. Een belangrijke achtergrond zonder dat zij daarbij de financiële voorziening ingeval van eventueel aftreden ambtsdragers, zoals de ministers en de leden van de Tweede Kamer, na aftreden Wellicht ten overvloede merk ik nog op dat de Appa-uitkering aan politieke van het kabinet en een verkiezing van de Tweede Kamer hebben plaatsgevonden. de uitkeringsduur. Het jaar 2012 is bovendien in die zin bijzonder dat daarin een val hoogte van de uitkering afhankelijk van het genereren van neveninkomsten tijdens heid. Deze kunnen per voormalig minister of Kamerlid verschillen. Verder is de aspecten zoals leeftijd en diensttijd, en (mate van) eventuele arbeidsongeschikt Ik wijs u erop dat de hoogte van de uitkering afhankelijk is van persoonlijke ontvangen. aan bruto-uitkering in het kalenderjaar 2012 op grond van de Appa hebben voormalig ministers en oud-leden van de Tweede Kamer per persoon totaal per jaar Bijgevoegd vindt u in het gevraagde geanonimiseerde overzicht de bedragen die de geanonimiseerd overzicht enige tijd gemoeid zou zijn en dat u het resultaat zou Datum U gaf daarbij aan dat u zich kon voorstellen dat met de samenstelling van een

3 Bruto-uitkering VOORMALIGE MINISTERS per persoon totaal per jaar in het kalenderjaar 2012 Naam Eindtotaal 2012 Oud-minister ,35 Oud-minister ,37 Oud-minister ,72 Oud-minister ,72 Oud-minister ,72 Oud-minister ,72 Oud-minister ,72 Oud-minister ,22 Oud-minister ,22 Oud-minister ,22 Eindtotaal ,98 Bruto-uitkering VOORMALIGE TWEEDE KAMERLEDEN per persoon totaal per jaar in het kalenderjaar 2012 Naam Eindtotaal 2012 Kamerlid 1 580,86 Kamerlid ,29 Kamerlid ,81 Kamerlid ,69 Kamerlid ,75 Kamerlid ,98 Kamerlid ,84 Kamerlid ,91 Kamerlid ,51 Kamerlid ,00 Kamerlid ,00 Kamerlid ,00 Kamerlid ,68 Kamerlid ,37 Kamerlid ,62 Kamerlid 16 10,046,05 Kamerlid ,38 Kamerlid 18 14,231,90 Kamerlid ,93 Kamerlid ,28 Kamerlid ,79 Kamerlid ,24 Kamerlid ,50 Kamerlid ,29 Kamerlid ,29 Kamerlid ,56 Kamerlid ,56 Kamerlid ,56 Kamerlid ,56 Kamerlid ,56

4 Kamerlid ,56 Kamerlid ,56 Kamerlid ,56 Kamerlid ,56 Kamerlid ,56 Kamerlid ,56 Kamerlid ,56 Kamerlid ,56 Kamerlid ,56 Kamerlid ,56 Kamerlid ,56 Kamerlid ,56 Kamerlid ,56 Kamerlid ,56 Kamerlid ,56 Kamerlid ,56 Kamerlid ,56 Kamerlid ,56 Kamerlid ,56 Kamerlid ,56 Kamerlid ,56 Kamerlid ,56 Kamerlid ,56 Kamerlid ,56 Kamerlid ,56 Kamerlid ,69 Kamerlid ,04 Kamerlid ,94 Kamerlid ,22 Kamerlid ,44 Kamerlid ,39 Kamerlid ,27 Kamerlid ,30 Kamerlid ,74 Kamerlid ,32 Kamerlid ,18 Kamerlid ,94 Kamerlid ,26 Kamerlid ,27 Kamerlid ,64 Kamerlid ,70 Kamerlid ,57 Kamerlid ,52 Kamerlid ,95 Kamerlid ,83 Kamerlid ,04 Kamerlid ,92 Kamerlid ,77 Kamerlid ,38 Kamerlid ,24

5 Kamerlid ,10 Kamerlid ,23 Kamerlid ,38 Kamerlid ,64 Kamerlid ,64 Kamerlid ,64 Kamerlid ,98 Kamerlid ,49 Kamerlid ,18 Kamerlid ,44 Kamerlid ,44 Kamerird ,16 Kamerlid ,16 Kamerlid ,16 Kamerlid ,16 Kamerlid ,16 Kamerlid ,16 Kamerlid ,16 Kamerlid ,16 Kamerlid ,16 Kamerlid ,16 Kamerlid ,16 Kamerlid ,28 Kamerlid ,63 Kamerlid ,63 Kamerlid ,63 Kamerlid ,12 Kamerlid ,22 Kamerlid ,08 Kamerlid ,08 Kamerlid ,08 Kamerlid ,08 Kamerlid , ,39

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Cluster Bedrijf/ Juridische Zaken Korte Voorhout 7 2511 CYV Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag WIM«. rijksoverheid.ni Inlichtingen

Nadere informatie

Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers

Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Algemeen 9 3. Stroomschema sollicitatieplicht

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

Overzicht van de regeling schadeloosstelling van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Versie januari 2010

Overzicht van de regeling schadeloosstelling van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Versie januari 2010 Overzicht van de regeling schadeloosstelling van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Versie januari 2010 Bijlage: overzicht bedragen geldend op 1 januari 2010 SCHADELOOSSTELLING LEDEN TWEEDE

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de raad

Beantwoording vragen van de raad Beantwoording vragen van de raad Datum collegevergadering 12-11-2013 Registratienummer Naam raadslid Fractie Portefeuillehouder(s) Rs13.00766 Beryl Dreijer Beryl Dreijer F.M. Weerwind Onderwerp: Declaraties,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 788 Besluit van 18 november 2010 tot het stellen van nadere regels betreffende het vinden van passende arbeid voor gewezen politieke ambtsdragers

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie,

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie, OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie NeeJ.VLast onder dwangsom Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 13 Betreft Last onder dwangsom Geachte directie, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

... Betreft CAO Grafimedia 2008-2010, algemeen verbindend verklaard tot en met 31 januari 2010.

... Betreft CAO Grafimedia 2008-2010, algemeen verbindend verklaard tot en met 31 januari 2010. Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE 1 > Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Doorkiesnummer Datum 20 augustus 2008 Uw kenmerk Kenmerk CAO Betreft CAO Grafimedia

Nadere informatie

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. BIJLAGE 2: Openbare versie boetebesluit M.E.J. Verrest, advocaat Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk O&B Finance Nederland B.V. Het Bestuur Plotterweg 24 3821 BB AMERSFOORT Datum 30 december 2010 - Pagina

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Datum 16 september 2008 Ons kenmerk INT-[ ]-08090926 Pagina 1 van 11. Telefoon. Betreft

Datum 16 september 2008 Ons kenmerk INT-[ ]-08090926 Pagina 1 van 11. Telefoon. Betreft OPENBARE VERSIE Future Life Insurance Broker S.A. de directie 124, route d'arlon L-1150 Luxembourg Luxemburg Tevens per fax: +352 276 202 11 Datum 16 september 2008 Pagina 1 van 11 Telefoon Betreft +31

Nadere informatie

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Aangetekend verstuurd met bevestiging van ontvangst Openbare versie de heer M.P.G. Berkers ------------- - ---- -- ------- Datum 29 augustus 2013 - Pagina 1 van 25 Telefoon ------------------- E-mail ------------------@afm.nl

Nadere informatie

Datum 30 maart 2012 Ons kenmerk Pagina 1 van 15 Kopie aan mr. J.G. Pieper, Pieper Advocatenpraktijk. E-mail. Betreft

Datum 30 maart 2012 Ons kenmerk Pagina 1 van 15 Kopie aan mr. J.G. Pieper, Pieper Advocatenpraktijk. E-mail. Betreft Bijlage: Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Huislijn.nl De directie Laan der Verenigde Naties 60 3314 DA DORDRECHT Datum 30 maart 2012 _ Pagina 1 van 15 Kopie aan mr. J.G.

Nadere informatie

Voorts klaagt verzoeker over de wijze waarop de Servicedesk DigiD, een onderdeel van GBO.overheid, heeft gereageerd op zijn brief van 5 mei 2007.

Voorts klaagt verzoeker over de wijze waarop de Servicedesk DigiD, een onderdeel van GBO.overheid, heeft gereageerd op zijn brief van 5 mei 2007. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat DigiD, een voorziening van de Directie Gemeenschappelijke Beheerorganisatie (GBO.overheid) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion

Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion Vastgesteld op: 28 september 2007 en bijgewerkt d.d. 1 februari 2015. Kenmerk: 2007003464 (0110.01) 1. Missie en doelstellingen De selectie-

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/348

Rapport. Datum: 24 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/348 Rapport Datum: 24 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/348 2 Klacht Op 10 maart 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer F. te Eindhoven, met een klacht over een gedraging van de

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 januari 1999 Rapportnummer: 1999/023

Rapport. Datum: 26 januari 1999 Rapportnummer: 1999/023 Rapport Datum: 26 januari 1999 Rapportnummer: 1999/023 2 Klacht Op 17 juni 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 15 juni 1998, van de heer E. te Saint-Maurice sur Moselle (Frankrijk),

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk -------14051307. Kopie aan Fax: 084-0038581. Telefoon E-mail. Betreft

Datum Ons kenmerk -------14051307. Kopie aan Fax: 084-0038581. Telefoon E-mail. Betreft Strikt vertrouwelijk Aangetekend, per fax en per e-mail verstuurd Ariad Financial Services T.a.v. de directie 11th Floor Silom Complex 191 Silom Road, Suriyawong, Bangrak BANGKOK 10500 Thailand Datum Ons

Nadere informatie

Tot op heden heb ik helaas geen reactie mogen ontvangen op mijn brieven van 15 april en 17 september 2013.

Tot op heden heb ik helaas geen reactie mogen ontvangen op mijn brieven van 15 april en 17 september 2013. 1 Ministerie van Financiën Minister van Financiën Ir. J.R.V.A Dijsselbloem Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG Diepenheim, 16 september 2014 Betreft SteunJeClub.nl- brieven van 15 april 2013 en 17 september

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Rotterdam sinds de overname van de inning van de kinderalimentatie per 15 november 1996 onvoldoende

Nadere informatie

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom?

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Onderzoek naar de mogelijkheden om bij een WOB-verzoek misbruik van de Wet dwangsom te voorkomen in relatie tot artikel 3, derde

Nadere informatie

Regeling beroepen (privaatrecht)

Regeling beroepen (privaatrecht) Pagina : 1 van 6 Raad voor Accreditatie (RvA) Regeling beroepen (privaatrecht) Pagina : 2 van 6 Inhoudsopgave TOEPASSINGSGEBIED... 3 DEFINITIES... 3 COLLEGE VAN VOORZITTERS EN DE BEROEPENCOMMISSIE... 3

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101647/ Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK

Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK Datum 2 december 2014 - Pagina 1 van 17 Telefoon 020-797 2581 Email boetefunctionaris@afm.nl

Nadere informatie

P R O V 1 N su È F R VS l! Ä N. Doe. nr.: Class, nr. * Ingek.: AfdelirrT. Beh. door; Afd. Hoofd AWB.. weken. voor kenn isg. aangenomen/tel.

P R O V 1 N su È F R VS l! Ä N. Doe. nr.: Class, nr. * Ingek.: AfdelirrT. Beh. door; Afd. Hoofd AWB.. weken. voor kenn isg. aangenomen/tel. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Gedeputeerde Staten van Fryslan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Datum 18 december 2014 Betreft Begroting

Nadere informatie

Instemming gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant

Instemming gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant Instemming gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel,

Nadere informatie

Datum 1 juli 2010 Betreft Vragen van het lid Bashir over onduidelijkheid rond ontwijking van btwafdracht

Datum 1 juli 2010 Betreft Vragen van het lid Bashir over onduidelijkheid rond ontwijking van btwafdracht > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Uw brief (kenmerk) 23 april 2010 (2010Z07393) Bijlagen Datum 1 juli 2010 Betreft

Nadere informatie