Dode Zeerollen Qum-ran (vondsten in 11 grotten van Qumran)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dode Zeerollen Qum-ran (vondsten in 11 grotten van Qumran)"

Transcriptie

1 Dode Zeerollen Qum-ran (vondsten in 11 grotten van Qumran) Grot 1 Het duurde tot in 1949, bijna twee jaar na de ontdekking, voor de eerst ontdekte grot werd geëxploiteerd. In februari van dat jaar werden de opzoekingen gestart onder leiding van G. L. Harding, Roland de Vaux en Ibrahim El-Assouli van het Palestine Archaeological Museum (het latere Rockefellermuseum). Men verzamelde meer dan 600 fragmenten en daarnaast ook houten artefacten, textiel en potscherven. 1Q1 Genesis 1Q2 Exodus 1Q3 Paleo-Leviticus 1Q4 Deuteronomium 1Q5 Deuteronomium 1Q6 Rechters 1Q7 Samuël 1QIsa a Jesaja (een complete rol met het handschrift van Jesaja, ontstaan in de 1e eeuw vóór Christus. Het tot dan toe oudste en meest volledige beschikbare handschrift dateerde uit de 11e eeuw na Christus.) 1Q8 Jesaja 1Q9 Ezechiël 1Q10 Psalmen 1Q11 Psalmen 1Q12 Psalmen 1Q13 De vroegste overblijfselen van een tefilin. 1Q14 Bespreking (Pesher) van Micha 1QpHab Bespreking (Pesher) van Habakuk 1Q15 Bespreking (Pesher) van Zefanja 1Q16 Bespreking (Pesher) van de Psalmen 1Q17 Jubileeën 1Q18 Jubileeën 1Q19 Noach 1QapGen = 1Q20 Genesis Apocryphon 1Q21 Levi 1Q22 Mozes 1Q23 Henoch 1Q24 Henoch 1Q25 Apocriefe profetie 1Q26 Wijsheid Apocryphon 1Q27 Mysteriën 1QS = 1Q28 Gemeenschapsregel 1QSa Regel van de Gemeente 1QSb Regel van de Zegenspreuken

2 1Q29 Liturgie van drie tongen van vuur 1Q30 Liturgische tekst 1Q31 Liturgische tekst 1Q32 Nieuwe Jeruzalem 1Q33 Oorlogsrol 1QM Oorlogsrol 1Q34 Liturgische gebeden 1QH Dankzeggingshymne (Hodayot) 1Q35 Dankzeggingshymne 1Q36 Hymnen? 1Q37 Hymnen? 1Q38 Hymnen? 1Q39 Hymnen? 1Q40 Hymnen? 1Q41-70 Niet geklasseerd 1Q71 Daniël 1Q72 Daniël Grot 2 In 1952, drie jaar later, ontdekten bedoeïenen niet ver van de eerste grot een tweede. Deze was minder monumentaal, maar niettemin werden vele fragmenten ontdekt en verkocht aan het Palestijns Archeologisch Museum en de Ecole Biblique in Jeruzalem. 2Q1 Genesis 2Q2 Exodus 2Q3 Exodus 2Q4 Exodus 2Q5 Paleo-Leviticus 2Q6 Numeri 2Q7 Numeri 2Q8 Numeri 2Q9 Numeri 2Q10 Deuteronomium 2Q11 Deuteronomium 2Q12 Deuteronomium 2Q13 Jeremia 2Q14 Psalmen 2Q15 Job 2Q16 Ruth 2Q17 Ruth 2Q18 Wijsheid van Jezus Sirach 2Q19 Jubileeën 2Q20 Jubileeën 2Q21 Apocrief van Mozes

3 2Q22 Apocrief van David 2Q23 Apocriefe profetie 2Q24 Nieuwe Jeruzalem 2Q25 juridische teksten 2Q26 Henoch en Reuzen 2Q27-33 Ongeclassificeerd Grot 3 Op 14 maart 1952 werd een derde grot ontdekt, waarin zich ook de zogenaamde koperen rol bevond. 3Q1 Ezechiël 3Q2 Psalmen 3Q3 Klaagliederen 3Q4 Interpretatie van Jesaja (Pesher Jesaja) 3Q5 Jubileeën 3Q6 Hymne 3Q7 Testament van Juda 3Q8 Ongeclassificeerd 3Q9 Sektarische tekst (?) 3Q10-14 Ongeclassificeerd 3Q15 Koperen rol Grot 4 Deze grot werd in augustus 1952 door bedoeïenen ontdekt, terwijl archeologen het bovenliggende plateau aan het onderzoeken waren. De grot bevatte 575 geschriften, waaronder veel bijbelboeken, commentaren (Peshers) op bijbelboeken, joodse wetten en sektarische geschriften. Wegens de slechte staat waarin deze geschriften verkeerden werd de vertaling een lastig karwei. 4Q11 Paleo-Genesis/Exodus 4Q12 Paleo-Genesis 4Q13-21 Exodus 4Q22 Paleo-Exodus 4Q23 Leviticus-Numeri 4Q24-26b Leviticus 4Q27 Numeri 4Q28-44 Deuteronomium 4Q45-46 Paleo-Deuteronomium 4Q47-48 Jozua 4Q49-50 Rechters 4Q51-53 Samuël =4QSam a,b en c 4Q54 I en II Koningen

4 4Q55-69 Jesaja 4Q70-72 Jeremia 4Q71 en 4Q71a = 4QJer b en 4QJer d 4Q73-75 Ezechiël 4Q76-82 Kleine Profeten 4Q83-98 Psalmen 4Q Job 4Q101 Paleo-Job 4Q Spreuken 4Q Ruth 4Q Hooglied 4Q Prediker 4Q111 Klaagliederen 4Q Daniël 4Q117 Ezra 4Q118 I en II Kronieken 4Q119 Septuaginta-versie van Leviticus 4Q120 Septuaginta-versie van Leviticus 4Q121 Septuaginta-versie van Numeri 4Q122 Septuaginta-versie van Deuteronomium 4Q123 Paleo-Jozua 4Q Ongeclassificeerd 4Q127 Griekse parafrasen van Exodus 4Q De vroegste overblijfselen van een tefilin. [1] Zowel stukjes leer als perkament met de traditionele citaten: Exodus 13:1-10; 13:11-16 en Deuteronomium 6:4-9; 11: Q Resten van een Mezoeza met beschreven perkament 4Q156 Targoem-versie van Leviticus 4Q157 Targoem-versie van Job 4Q158 Parafrasen 4Q159 Verordeningen 4Q160 Versie van Samuël 4Q Bespreking (Pesher) van Jesaja 4Q Bespreking (Pesher) van Hosea 4Q168 Bespreking (Pesher) van Micha 4Q169 Bespreking (Pesher) van Nahum 4Q170 Bespreking (Pesher) van Zefanja 4Q171 Bespreking (Pesher) van Psalmen 4Q172 Ongeïdentificeerde Pesher 4Q173 Bespreking (Pesher) van Psalmen 4Q174 Florilegium of Midrasj over de Laatste Dagen 4Q175 Testimonia 4Q176 Tanhumim 4Q177 Catena 4Q178 Ongeclassificeerd 4Q179 Apocriefe Klaagliederen 4Q Tijden der Schepping

5 4Q182 Catena 4Q183 Historisch werk 4Q184 Listen van de goddeloze vrouw 4Q185 Wijsgerig werk 4Q186 Horoscopen 4Q Tobit 4Q Henoch 4Q Levi 4Q215 Testament van Naftali 4Q Jubileën 4Q229 Schriftvervalsingen 4Q Lijst van Geesten 4Q232 Nieuwe Jeruzalem 4Q233 Fragmenten met plaatsnamen 4Q234 Genesis 20:27f 4Q235 I en II Koningen 4Q236 Psalm 89 4Q Ongeclassificeerd 4Q239 Toelichting (Pesher) op het Werkelijke Israël 4Q240 Toelichting (Pesher) op het Hooglied (?) 4Q241 Klaagliederen 4Q242 Gebeden van Nabonidus 4Q pseudo-daniël 4Q Gemeenschapsregel 4Q Damascus Document 4Q Reinigingsvoorschriften 4Q284 Voorschriften inzake menstruatie 4Q285 verwant aan de Oorlogsrol 4Q Berakhot 4Q Gebeden 4Q Wetten en een gebedenboek (?) 4Q298 Woorden van een wijsgeer 4Q Mysteriën 4Q302 Lofzangen aan God 4Q Meditaties over de Schepping 4Q306 Mensen die dwalen 4Q307 Wijsgerig werk 4Q308 Wijsgerig werk 4Q309 Cursief geschrift 4Q Ongeclassificeerd 4Q Onbeschreven perkament 4Q316 Ongeclassificeerd 4Q317 Fasen van de maan

6 4Q318 Horoscopen 4Q319 Otot 4Q Geschriften over kalenders 4Q Geschiedenis 4Q334 Verordeningen 4Q Fragmenten overastronomie 4Q337 Geschrift over kalenders 4Q338 Stambomen 4Q339 Lijst van valse profeten 4Q340 Lijst van de Nethinim 4Q341 Lijst van zuivere namen 4Q342 Brief 4Q343 Brief 4Q344 Schulderkenning 4Q345 Aankoopsrekening 4Q346 Aankoopsrekening 4Q347 Papyrus met Aramese tekst 4Q Boekhouding 4Q359 Lijst met namen 4Q360 Schrijfoefening 4Q361 Papyrus met krabbels 4Q Ongeclassificeerd 4Q364,365b Bijgewerkte versie van de Pentateuch 4Q365a Misschien een deel van de Tempelrol 4Q Bijgewerkte versie van de Pentateuch 4Q368 Apocriefe versie van de Pentateuch 4Q369 Gebed van Enos 4Q370 Zondvloed Apocryphon 4Q Jozef Apocryphon 4Q374 Commentaar op Exodus 4Q Mozes Apocryphon 4Q Jozua Apocryphon 4Q Apocriefe Psalmen 4Q382 Parafrasen bij Koningen 4Q Apocryphon van Jeremia 4Q385 Pseudo Ezechiël 4Q385a Pseudo Mozes 4Q385b Apocryphon van Jeremia 4Q Pseudo Ezechiël 4Q387a Pseudo Mozes 4Q387b Apocryphon van Jeremia 4Q388 Pseudo Ezechiël 4Q388a-389 Pseudo Mozes 4Q389a Apocryphon van Jeremia

7 4Q390 Pseudo Mozes 4Q391 Pseudo Ezechiël 4Q Liturgisch werk 4QMMT = 4Q394, 4Q395,4Q396, 4Q397, 4Q398, 4Q399Halachische (de wet betreffende) Brief 4Q Liederen bij het Sjabbatsoffer 4Q408 Wijsgerig werk 4Q409 Liturgisch werk 4Q414 Doop liturgie 4Q Wijsgerig werk 4Q Wegen van Rechtvaardigheid 4Q422 Parafrase van Genesis en Exodus 4Q Wijsgerig werk 4Q Dankzeggings hymne (Hodayot) 4Q434 Barkhi Nafshi 4Q434a Gratie? 4Q Barkhi Nafshi 4Q439 Identiek aan Barkhi Nafshi 4Q440 Dankzegging achtige tekst 4Q Gebeden 4Q Gedichten 4Q448 Apocalyptische psalmen en gebed 4Q Gebeden 4Q458 Verhaal 4Q Pseudepigrafisch verhaal 4Q Verhaal 4Q464 Verhandeling over de Patriarchen 4Q464a-465 niet geklasseerd 4Q469 Verhaal 1 4Q470 Sedekia 4Q471 Oorlogsrol-achtige tekst 4Q471a Polemiek 4Q471b Gebed van Michael 4Q472 Wijsgerige tekst 4Q473 De Twee Wegen 4Q a Wijsgerige tekst 4Q477 Berisping van de opzichter 4Q478 Fragment 4Q fongeklasseerd 4Q482 Jubileeën? 4Q483 Genesis van de Jubileeën? 4Q484 Juda? 4Q485 Profetie 4Q Wijsgerig werk 4Q488 Apocrief

8 4Q489 Apocalyptische tekst 4Q490 Aramees papyrus 4Q Oorlogsrol (incomplete lijst) Grot 5 Grot 5 werd in september 1952 door archeologen ontdekt in buurt van grot 4. De grot bevatte 26 teksten. 5Q1 Deuteronomium 5Q2 I en II Koningen 5Q3 Jesaja 5Q4 Amos 5Q5 Psalmen 5Q6 Klaagliederen 5Q7 Klaagliederen 5Q8 Overblijfselen van een tefilin 5Q9 Plaatsnamen 5Q10 Apocryphon van Maleachi 5Q11 Regel van de Gemeenschap 5Q12 Damascus Document 5Q13 Wet 5Q14 Vloeken 5Q15 Nieuwe Jeruzalem 5Q16-25 Ongeclassificeerd 5QX1 Leren fragment Grot 6 6Q1 Paleo-Genesis 6Q2 Paleo-Leviticus 6Q3 Deuteronomium 6Q4 I en II Koningen 6Q5 Psalm 78(?) 6Q6 Hooglied 6Q7 Daniël 6Q8 Boek der reuzen 6Q9 Apocryphon op de boeken Samuël-Koningen 6Q10 Profetisch werk 6Q11 Allegorie van de wijnstok 6Q12 Apocriefe profetie 6Q13 Priesterlijke profetie 6Q14 (Aramese) apocalyps

9 6Q15 Damascus Document 6Q16 Zegenspreuk 6Q17 Kalender 6Q18 Hymne 6Q19 Aramees Genesisfragment (?) 6Q20 Deuteronomium (?) 6Q21 Profetische tekst (?) 6Q22-25 Ongeclassificeerd 6Q26 Verslagen of contracten 6Q27-31 Ongeclassificeerd Grot 7 Grot 7 werd, samen met grotten 8, 9 en 10, tussen februari en april 1955 in de omgeving van Qumran ontdekt. De grot bevatte vooral Griekse teksten. Dit zijn de enige Griekse teksten die onder de Dode Zee-rollen zijn aangetroffen. 7Q1 Septuaginta versie van Exodus 7Q2 Epistel van Jeremia 7Q3, 6-7, 9-10, Ongeclassificeerd 7Q4, 8, I Henoch 7Q5 Gewoonlijk aangeduid als ongeclassificeerd. Op het papyrusfragment staan slechts een paar woorden. Sommigen beweerden dat het een fragment is uit het evangelie volgens Marcus (Mar 6:52, 53). Maar deze interpretatie kent veel tegenstanders. 7Q19 Papyrusfragment Grot 8 In grot 8 zijn er maar een paar boeken te vinden. 8Q1 Genesis 8Q2 Psalmen 8Q3 Overblijfsel van een tefilin 8Q4 Overblijfsel van een Mezoeza 8Q5 Hymne 8QX1 Tabs 8QX2-3 Riemen Grot 9 Deze grot bevatte slechts één papyrusfragment: 9Q1 Ongeclassificeerd

10 Grot 10 10Q1 Deze grot bevatte slechts één beschreven potscherf. Grot 11 Deze grot werd in februari 1956 ontdekt door bedoeïenen. De grot bevatte veel bijbelse geschriften, maar het meest bijzondere is detempelrol. 11Q1 Paleo-Leviticus 11Q2 Leviticus 11Q3 Deuteronomium 11Q4 Ezechiël 11Q5-9 Psalmen 11QPs a=11q5 11Q10 Targoem van Job 11Q11 Apocriefe Psalmen 11Q12 Jubileeën 11Q13 Melchizedekrol 11Q14 Berakhot 11Q15-16 Hymne 11Q17 Liederen bij het Sabbatoffer 11Q18 Nieuwe Jeruzalem 11Q19-20, ook aangeduid als 11QT Tempelrol 11Q21 Tempelrol (?) 11Q22-28 Ongeclassificeerd 11Q29 Aan de Gemeenschapsregel verwante tekst 11Q30 Ongeclassificeerd XQ1-4 Overblijfselen van tefilin XQ5 Ongeclassificeerd XQ6 Offergave

Leesplan 1 De hele bijbel in één jaar

Leesplan 1 De hele bijbel in één jaar Leesplan 1 De hele bijbel in één jaar Dag 1...Genesis 1,2 Dag 2...Genesis 3-5 Dag 3...Genesis 6-9 Dag 4...Genesis 10,11 Dag 5...Genesis 12-15 Dag 6...Genesis 16-19 Dag 7...Genesis 20-22 Dag 8...Genesis

Nadere informatie

GENESIS

GENESIS 1 Bijbellezen SCHEMA AANWIJZINGEN. Vul de datums in waarop u van plan bent de betreffende hoofdstukken te lezen. Vink ze af bij voltooiing van elk gedeelte. U kunt de Bijbelboeken in volgorde lezen of

Nadere informatie

Van september 2015 t/m september 2017 willen we aan de slag gaan met het bijbelleesproject Bijbel in de Gewone Taal. De bijbel lezen is één, de bijbel verstaan, begrijpen en duiden is twee. De dubbele

Nadere informatie

Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 www.kaleo.nl blz. 1

Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 www.kaleo.nl blz. 1 Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 www.kaleo.nl blz. 1 1 Genesis 1 2 Genesis 2 3 Genesis 3 4 Lukas 1:1-40 5 Genesis 4 6 Genesis 5 7

Nadere informatie

OP VASTE GROND. over authentiek bijbels geloof

OP VASTE GROND. over authentiek bijbels geloof OP VASTE GROND over authentiek bijbels geloof Register van bijbelverwijzingen Aad van den Bos Het nummer van de pagina (bijv. p81) of van het hoofdstuk en van de noot daarin (bijv. 2.6) Genesis 1 p81 Genesis

Nadere informatie

HEBREEUWS BETEKENIS GRIEKS (LXX) BETEKENIS

HEBREEUWS BETEKENIS GRIEKS (LXX) BETEKENIS De Tora - Indeling De indeling van de Tora De Tora bestaat uit vijf delen of boeken. De namen van de boeken zijn in het Hebreeuws ontleend aan de eerste woorden waarmee de boeken beginnen. Later is er

Nadere informatie

Bijbelboek Hoofdstuk Vers Bijbelstudie: nummer en bladzijde

Bijbelboek Hoofdstuk Vers Bijbelstudie: nummer en bladzijde Bijbelboek Hoofdstuk Vers Bijbelstudie: nummer en bladzijde 1 Johannes 001 005-007 75/6 1 Johannes 001 007-90/7, 100/6 1 Johannes 001 008-100/1, 100/2, 103/2 1 Johannes 001 008-010 44/6, 45/2, 70/2, 103/2,

Nadere informatie

Oude Testament: samenstelling en indeling

Oude Testament: samenstelling en indeling Oude Testament: samenstelling en indeling Wat betreft de samenstelling en indeling van de Tenach ofwel het Oude Testament is er een hellenistisch-joodse en een Palestijns-joodse traditie. 1 De hellenistisch-joodse

Nadere informatie

Dirk de Bree & Jan Joost Snoek

Dirk de Bree & Jan Joost Snoek Bijbelklas 2013-2016 Als je op reis gaat of op vakantie, neem je vaak een reisgids mee. Neem bijvoorbeeld De Lonely Planet. De Lonely Planet geeft je informatie over het land, de streek en de cultuur.

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 4 De bijbel, wat is dat

Nadere informatie

Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's

Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's 2012 20,6 (2012): Verbinding 20,5 (2012): Kleur 20,4 (2012): Jij bent m 20,3 (2012): In de zon 20,2 (2012):

Nadere informatie

Bijbelverhalen.nl. Blz. werkstuk trefwoorden

Bijbelverhalen.nl. Blz. werkstuk trefwoorden OUDE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl Blz. werkstuk trefwoorden 2 Verhaalkubus voor het verhaal van Achan Achan 3 Een opvouwboekje maken 2 Adam en Eva 5 Een wandpaneel van de ark maken ark 6 Volgorde Bijbelboeken

Nadere informatie

Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's

Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's 2014 22,4 (2014): De geheime dienst 22,3 (2014): Op het altaar 22,2 (2014): Worstelen met 22,1 (2014): Nieuwe Testament 2013 21,6

Nadere informatie

Het Oude Testament in vogelvlucht

Het Oude Testament in vogelvlucht Het Oude Testament in vogelvlucht Vooraf: Houd de bijbel nog even dicht. Weet jij nog hoe de lijn van het hele Oude Testament loopt? Maak allemaal individueel een overzicht van de geschiedenis vanaf de

Nadere informatie

Ontstaan en gezag van de bijbel

Ontstaan en gezag van de bijbel Ontstaan en gezag van de bijbel Gezag van de bijbel: Christus is de sleutel Wanneer we het hebben over het ontstaan van de bijbel en de manier waarop het gezag van de bijbel zich aan ons opdringt moeten

Nadere informatie

De openbaring van God

De openbaring van God DE OPENBARING VAN GOD 1 De openbaring van God BINNENKOMER Een moeder had in de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) een zoon verloren. Hij was in fort De Bilt gefusilleerd door de Duitsers. Vlak voor zijn dood

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER

OECUMENISCH LEESROOSTER OECUMENISCH LEESROOSTER 2014-2015 datum zondag Gemeenschappelijk 30 november 2014 1 e van de Advent Jesaja 63,19b- 64,8 4 Psalm 85 1 Korintiërs 1,1-9 Marcus 13,24-37 7 december 2014 2 e van de Advent Jesaja

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene inleiding op het Oude Testament

Hoofdstuk 1: Algemene inleiding op het Oude Testament Hoofdstuk 1: Algemene inleiding op het Oude Testament 1. Tijdlijn 2. Canon 3. Ontstaan van het Oude Testament 4. Apocriefen 5. Indeling van de Bijbel 6. Verbonden 1. Tijdlijn 1 zie bijlage 1 Bijlage 1

Nadere informatie

leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel

leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (Psalm 119:105) Een uitgave van Met Open Bijbel Adres Postbus 520, 3800 AM Amersfoort Internet:

Nadere informatie

NASLAGCOLLECTIE UITLEENBARE COLLECTIE IN OPEN OPSTELLING. Rubrieksindeling op onderwerp, algemeen

NASLAGCOLLECTIE UITLEENBARE COLLECTIE IN OPEN OPSTELLING. Rubrieksindeling op onderwerp, algemeen 1!"# $%& '()* +,' - *./*.00!00,%%($*.+ 1% *./.222342222 NASLAGCOLLECTIE TFL 0. TFL 9 (=TFL + UDC code) UDC-codering globaal Wijsbegeerte TFL 1 Theologie algemeen TFL 2 Exegese TFL 22 Dogmatische theologie

Nadere informatie

Hoe de Bijbel tot ons kwam

Hoe de Bijbel tot ons kwam 1 IN EN OM DE BIJBEL Hoe de Bijbel tot ons kwam De Bijbel Christendom en islam lijken met elkaar gemeen te hebben, dat beide gebaseerd zijn op een boek. Er wordt dan ook wel gezegd, dat beide godsdiensten

Nadere informatie

De bijbel is een verzameling van groot aantal boeken uit de het oude Israël, het antieke

De bijbel is een verzameling van groot aantal boeken uit de het oude Israël, het antieke De bijbel is een verzameling van groot aantal boeken uit de het oude Israël, het antieke jodendom en het vroege christendom. Het woord bijbel komt van het Griekse woord biblia, en dat betekent boeken of

Nadere informatie

Je beste Vriend voor altijd

Je beste Vriend voor altijd Je beste Vriend voor altijd Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint van van Uitgeverij Jes! Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij

Nadere informatie

Eerste lezing uit: Jesaja 60, 1-6. Evangelie uit: Matteüs 2, 1-12.

Eerste lezing uit: Jesaja 60, 1-6. Evangelie uit: Matteüs 2, 1-12. De lezingen (1 ste lezing en Evangelielezing) zoals die in de Eucharistievieringen worden gelezen, kunnen ook zelf thuis worden opgezocht in de bijbel. Dit om een duidelijker beeld te krijgen van de lezingen

Nadere informatie

Jongeren leren de indeling van het Oude Testament en kennen de verschillende Bijbelboeken.

Jongeren leren de indeling van het Oude Testament en kennen de verschillende Bijbelboeken. Een kast vol boeken THEMA Het Oude Testament (1) LEERDOEL Jongeren leren de indeling van het Oude Testament en kennen de verschillende Bijbelboeken. GROEPSDOEL Jongeren ontdekken dat het Oude Testament

Nadere informatie

Avondbijeenkomst De Fontein 19 juni Thema: Jona

Avondbijeenkomst De Fontein 19 juni Thema: Jona Avondbijeenkomst De Fontein 19 juni 2016 Thema: Jona Ds. M. (Marrit) Bassa Voorbereiding: Nico den Braber Jona De profeet. Een bijzondere profeet Jona - bijbelstudie avondbijeenkomst 19 06 2016 Inleiding

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van Jan Pelinck ter Haseborg

Plaatsingslijst van het archief van Jan Pelinck ter Haseborg 891 Plaatsingslijst van het archief van Jan Pelinck ter Haseborg (Levensjaren 1875-1957), 1905-1937 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

OUDE TESTAMENT CURSUS 1

OUDE TESTAMENT CURSUS 1 OUDE TESTAMENT CURSUS 1 1. Inleiding tot de Bijbel Doelen Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: Het sleutelvers uit je hoofd opschrijven Een definitie geven voor Bijbel Een definitie geven voor Schriften

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER 2015-2016

OECUMENISCH LEESROOSTER 2015-2016 OECUMENISCH LEESROOSTER 2015-2016 datum zondag Gemeenschappelijk 29 november 2015 1 e van de Advent Zacharia 14,4-9 Psalm 50,1-6 1 Tessalonicenzen 3,9-13 Lucas 21,25-31 6 december 2015 2 e van de Advent

Nadere informatie

Tekstregister behorend bij de Bijbelse Dagkalender 2016

Tekstregister behorend bij de Bijbelse Dagkalender 2016 Tekstregister behorend bij de Bijbelse Dagkalender 2016 21 september Genesis 25:19-34 22 september Genesis 26:1-17 23 september Genesis 26:18-33 24 september Genesis 26:34-27:29 25 september Genesis 27:30-28:9

Nadere informatie

Het goede nieuws van het Oude Testament Jasper Klapwijk

Het goede nieuws van het Oude Testament Jasper Klapwijk Het goede nieuws van het Oude Testament Jasper Klapwijk Buijten & Schipperheijn Motief Amsterdam 1e druk: 2008 2e herziene druk: 2009 3e druk: 2013 Omslagontwerp en illustraties schema s: Theresia Koelewijn

Nadere informatie

De Christus in elk bijbelboek

De Christus in elk bijbelboek Kris Tavernier De Christus in elk bijbelboek Christus in al de Schriften Lucas 24:27 De Bijbel is door en door christocentrisch, dit wil zeggen dat de Bijbel in hoofdzaak spreekt over 'Jezus, de Christus,

Nadere informatie

3. De Evangelisten, apostelen, brieven en de openbaring van Johannes

3. De Evangelisten, apostelen, brieven en de openbaring van Johannes Bijbelquiz I. Uit hoeveel boeken bestaat de bijbel ongeveer? 1. De bijbel bestaat volgens mij uit verschillende boeken. Uit deze verschillende boeken zijn verhalen gehaald en deze samen vormen de bijbel.

Nadere informatie

Oude Testament: taal. Hebreeuwse inscriptie, zevende eeuw voor Christus, gevonden tijdens opgravingen bij Hasha yadu.

Oude Testament: taal. Hebreeuwse inscriptie, zevende eeuw voor Christus, gevonden tijdens opgravingen bij Hasha yadu. Oude Testament: taal 1 De taal van de Tenach ofwel het Oude Testament is het Hebreeuws (op Daniël 2:4 7:28 en Ezra 4:8 6:18 na, die geschreven zijn in de Syrische volkstaal: het Aramees). Het Hebreeuws

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 7. Inleiding... 16. Enkele praktische opmerkingen...17. 1 De eerste verkenningen... 19

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 7. Inleiding... 16. Enkele praktische opmerkingen...17. 1 De eerste verkenningen... 19 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 7 Inleiding... 16 Enkele praktische opmerkingen...17 1 De eerste verkenningen... 19 1.1 De openbaring van God...21 1.1.1 De openbaring van God in de schepping... 21 1.1.2

Nadere informatie

Zaterdag 7 januari. Driekoningen. Eerste lezing: Jesaja 60, 1-6. Evangelie: Matteüs 2, 1-12

Zaterdag 7 januari. Driekoningen. Eerste lezing: Jesaja 60, 1-6. Evangelie: Matteüs 2, 1-12 LEZINGEN VOOR HET JAAR 2017 De lezingen (1 ste lezing en Evangelielezing) zoals die in de Eucharistievieringen worden gelezen, kunnen ook zelf thuis door de parochianen worden opgezocht in de Bijbel. Dit

Nadere informatie

De evangeliën en hun betrouwbaarheid

De evangeliën en hun betrouwbaarheid De evangeliën en hun betrouwbaarheid blok F - nivo 3 - avond 3 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugblik en intro 19.20 Discussie: het evangelie van Judas 19.30 Historisch betrouwbaar?

Nadere informatie

Preek - Lukas 24:13-35 Gods Woord ontvlamt je hart!

Preek - Lukas 24:13-35 Gods Woord ontvlamt je hart! Preek - Lukas 24:13-35 Gods Woord ontvlamt je hart! Liturgie 24 april 2011 ds. D. Vonck Houten Votum / zegengroet Psalm 98:1,2 Gebed Avondmaal Formulier V Instelling, Christus gedenken, Gemeenschap en

Nadere informatie

Het karakter van de Bijbelboeken en hun inhoud

Het karakter van de Bijbelboeken en hun inhoud 1 Het karakter van de Bijbelboeken en hun inhoud 1. De Torah Genesis schepping 1, 2 schepping 3-11 de oergeschiedenis 12 50 de aartsvaders 12-23 Abraham 24-26 Izaäk 27-36 Jakob 37-50 Jozef Exodus verlossing

Nadere informatie

Inleiding Oude Testament

Inleiding Oude Testament Inhoudsopgave Hoe gebruik je deze handleiding.................................. 4 Suggesties voor Groepsstudie..................................... 4 Inleiding.....................................................

Nadere informatie

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4 HOOFDSTUK 1 HET ONTSTAAN VAN DE BIJBEL Schatgraven Matteüs 13 : 44 46 Van kleitablet tot CD-Rom Lesboek p. 4 & 5 De vaststelling van de canon Lesboek p. 6 Het ontstaan van de Bijbel Lesboek p. 7 Werkboek

Nadere informatie

Het Oude Testament GIDS VOOR DE CURSIST

Het Oude Testament GIDS VOOR DE CURSIST Het Oude Testament GIDS VOOR DE CURSIST Het Oude Testament: gids voor de cursist Kerkelijke onderwijsinstellingen Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 2003 by Intellectual

Nadere informatie

De bijbel als geheel

De bijbel als geheel De bijbel als geheel R.K. Campbell LESSEN OVER DE SAMENSTELLING VAN DE BIJBEL Uit: De Morgenster, 34 ste jaargang, Uit het Woord der Waarheid, Aalten http://www.uithetwoordderwaarheid.nl/ INLEIDING Twee

Nadere informatie

Inleiding Oude Testament Cursus 2

Inleiding Oude Testament Cursus 2 Inleiding Oude Testament Cursus 2 Exodus: Details over hoe Israël een volk werd en Mozes haar leider. Israël werd bevrijd uit de slavernij in Egypte en reist naar de berg Sinaï, waar zij Gods wet ontvangt.

Nadere informatie

I DE BIJBEL HET MERKWAARDIGSTE BOEK ALLER TIJDEN. 1. Hoe is de Bijbel ontstaan?

I DE BIJBEL HET MERKWAARDIGSTE BOEK ALLER TIJDEN. 1. Hoe is de Bijbel ontstaan? 1 I DE BIJBEL HET MERKWAARDIGSTE BOEK ALLER TIJDEN. 1. Hoe is de Bijbel ontstaan? * Het Woord Bijbel is afkomstig van het Griekse woord Biblia = de boeken. Het is niet één boek, maar een kleine bibliotheek

Nadere informatie

Israël STILLE TIJD STUDIE

Israël STILLE TIJD STUDIE Israël Een discipelschapstraining om christenen toe te rusten voor het werk in zijn dienst, tot opbouw van het Lichaam van Christus (Efeziërs 4:11-16) 14 STILLE TIJD Thema: Israël volgens de Bijbel Probeer

Nadere informatie

Geachte lezer, Met hartelijke Zegenwensen namens het Bijbelstudie Centrum Rob Schutte. 2 Petrus 1:19

Geachte lezer, Met hartelijke Zegenwensen namens het Bijbelstudie Centrum Rob Schutte. 2 Petrus 1:19 Geachte lezer, Het verheugd ons, u dit overzicht te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit overzicht wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt,

Nadere informatie

BIJBELLEESCURSUS Overzicht van de geschiedenis in de Bijbel

BIJBELLEESCURSUS Overzicht van de geschiedenis in de Bijbel BIJBELLEESCURSUS Overzicht van de geschiedenis in de Bijbel De schepping - Adam Genesis 1 Genesis 2 Genesis 3 Genesis 4 Genesis 5 Genesis 6-9 De schepping, de mens. Het paradijs. De satan, de eerste zonde.

Nadere informatie

Inleiding op de boeken van de Bijbel

Inleiding op de boeken van de Bijbel Inleiding op de boeken van de Bijbel Deel 1 Inleiding op de boeken van het Oude Testament Inleiding op de boeken van het Oude Testament Maarten Hertoghs Alle schriftaanhalingen komen uit de HSV, tenzij

Nadere informatie

Waarin is de Bijbel zo bijzonder? De Bijbel een Joods Boek. door Eelco Hooglander

Waarin is de Bijbel zo bijzonder? De Bijbel een Joods Boek. door Eelco Hooglander De Bijbel een Joods Boek door Eelco Hooglander Er zijn heel wat wetenswaardigheden over de Bijbel op te noemen. De Bijbel is het oudste Boek van de wereld; er worden meer dan 560 miljoen Bijbels per jaar

Nadere informatie

Oude Testament: ontstaan

Oude Testament: ontstaan Oude Testament: ontstaan 1 Elk boek van de joodse Bijbel - de Tenach ofwel het Oude Testament - heeft een eigen complexe ontstaansgeschiedenis. Vaak zijn heel veel gedeelten ervan eeuwenlang van mond tot

Nadere informatie

1 Niet schuin en vetgedrukte boeken zijn wel gekoppeld aan de volgende les, maar zit geen opdracht of verwerking aan vast 2 Schuingedrukte boeken zijn qua thema wel verbonden aan de periode waarin ze gepland

Nadere informatie

Kom tot ons, de wereld wacht. Kalender voor Advent en Kerst 2013

Kom tot ons, de wereld wacht. Kalender voor Advent en Kerst 2013 Kalender voor Advent en Kerst 2013 Kom tot ons, de wereld wacht Deze adventskalender heeft de vorm van een wereldbol. Want Jezus is de Redder voor de hele wereld. De meeste voorouders van Jezus kwamen

Nadere informatie

Uittreksel uit het DIRECTORIUM

Uittreksel uit het DIRECTORIUM Uittreksel uit het DIRECTORIUM voor de eucharistievieringen op de zondagen en voornaamste feestdagen van het jaar 2008/2009 volgens het Kerkboek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland Commissie voor

Nadere informatie

De Bijbel Bestuderen En Begrijpen

De Bijbel Bestuderen En Begrijpen Les 1 De Bijbel Bestuderen En Begrijpen Code A 2 Timotheus 2:15 1 2 Timotheus 2:15 AN-188 2 Jesaja 28:10 AO-618 3 Daniel 9:21 AO-754 4 Lucas 1:19 AN-52 5 Mattheus 13:24-30,37-39 AN-15 6 Daniel 8:3-8, 20-22

Nadere informatie

schat Zefanja = de Heer bewaart Waar het volk faalt, is de Heer Verlosser

schat Zefanja = de Heer bewaart Waar het volk faalt, is de Heer Verlosser schat Zefanja = de Heer bewaart Waar het volk faalt, is de Heer Verlosser koningen en profeten in Israël Juda Israël koningen en profeten in Israël Juda Israël koningen en profeten in Israël Juda Israël

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

(groep. De juiste. andere taal. spreken. zodat de. zodat ze kon maken, aan bouwen. gedronken? b. water. d. wijn. Israëlische volk. d.

(groep. De juiste. andere taal. spreken. zodat de. zodat ze kon maken, aan bouwen. gedronken? b. water. d. wijn. Israëlische volk. d. Bijbelquiz Jeugdclub Burgum (groep 5 6) Deze Bijbelquiz is bedoeld voor kinderen uit de bovenbouw (groep 5 6) van de basisschool. Op het bijgevoegde antwoordenblad kunnen de juiste antwoorden worden ingevuld.

Nadere informatie

De inspiratie van de Bijbel

De inspiratie van de Bijbel De inspiratie van de Bijbel 8.1 Is het waar dat de Bijbel door God geïnspireerd is? Ja. Om maar één van de vele teksten te citeren die dit bevestigen (zie meer hieronder): Alle Schrift is door God ingegeven

Nadere informatie

Overzicht van de fiches in de map 'Bijbel in 1000 seconden'

Overzicht van de fiches in de map 'Bijbel in 1000 seconden' Overzicht van de fiches in de map 'Bijbel in 1000 seconden' Geklasseerd volgens het missaal voor zon- en feestdagen KERSTKRING Advent - info 1 e zondag van de advent A Matteüs 24, 37-44 Wees waakzaam 1

Nadere informatie

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER BIJBEL LEESROOSTER 2015 TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen

Nadere informatie

De Bijbel. STUDIE Thema:

De Bijbel. STUDIE Thema: De Bijbel Een discipelschapstraining om christenen toe te rusten voor het werk in zijn dienst, tot opbouw van het Lichaam van Christus (Efeziërs 4:11-16) 1 STILLE TIJD Thema: Hoe kun je de Bijbel praktisch

Nadere informatie

Met de antwoorden op deze vragen moet het mogelijk zijn om de reden te geven waarom wij het Oude Testament bestuderen.

Met de antwoorden op deze vragen moet het mogelijk zijn om de reden te geven waarom wij het Oude Testament bestuderen. Waarom het Oude Testament? Bij een inleiding is het altijd goed om je af te vragen waarom je iets gaat doen. In de komende negen maanden gaan wij het laatste deel van het Oude Testament bestuderen en in

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15 De Bijbel open 16-09-15 2 Petr.3: 3 Dit vooral moet u weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER 2016-2017

OECUMENISCH LEESROOSTER 2016-2017 OECUMENISCH LEESROOSTER 2016-2017 datum zondag Gemeenschappelijk Leesrooster 27 november 2016 1 e van de Advent Jesaja 2,1-5 Psalm 122 Romeinen 13,8-14 Matteüs 24,32-44 4 december 2016 2 e van de Advent

Nadere informatie

DE BIJBEL. wat is dat voor een boek? dit werkboek is van

DE BIJBEL. wat is dat voor een boek? dit werkboek is van DE BIJBEL wat is dat voor een boek? dit werkboek is van INHOUD 1. Hallo, hallo - kennismaking 3 Werkblad 1 4 2. Mensen houden van boeken 5 Werkblad 2 8 3. Het boek dat wordt doorgegeven 9 Werkblad 3 13

Nadere informatie

De inhoud in vogelvlucht

De inhoud in vogelvlucht De inhoud in vogelvlucht Over de auteurs... xxi Dankwoord... xxiii Inleiding... 1 Deel I: Waarover de bijbel gaat... 7 Hoofdstuk 1: Van Mozes tot moderne tijden: een inleiding in het Heilige Boek.. 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Abraham 3:22 23. Exodus 20:3 17

Abraham 3:22 23. Exodus 20:3 17 Mozes 1:39 Mozes 7:18 Abraham 3:22 23 Genesis 1:26 27 Genesis 2:24 Dit is Gods werk en heerlijkheid. God spreekt op een hoge berg van aangezicht tot aangezicht met Mozes en legt hem zijn eeuwige doel voor

Nadere informatie

EEN KENNISMAKING MET DE BIJBEL -

EEN KENNISMAKING MET DE BIJBEL - EEN KENNISMAKING MET DE BIJBEL - De Bijbel is voor veel mensen het belangrijkste boek in hun leven. Daarom wordt de Bijbel al eeuwenlang in veel talen vertaald en door veel mensen gelezen. Misschien vraag

Nadere informatie

Life Group. Dynamic Life Process. Process. Een-op-Een = Life Group. Kleine Groep. Samenleving. Leider Ontwikkeling. Kleine Groep. Diensten.

Life Group. Dynamic Life Process. Process. Een-op-Een = Life Group. Kleine Groep. Samenleving. Leider Ontwikkeling. Kleine Groep. Diensten. CHECKLIJST VOOR LES 9 Om deze les te doen, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) VOORBEREIDING 1. 2 Timoteüs 2:2 op kunnen zeggen. 2. Lezen en bestuderen van Galaten 1-6, en gebruik maken van het Mijn dagelijkse

Nadere informatie

Waar staat dat? [de Bijbel begrijpen, deel 1]

Waar staat dat? [de Bijbel begrijpen, deel 1] Waar staat dat? [de Bijbel begrijpen, deel 1] Een aantal jaren geleden had ik een verzoek aan een broeder. Deze broeder is een ervaren spreker. Voor hem is spreken over de Bijbel hetzelfde als ademhalen.

Nadere informatie

DIRECTORIUM. zondag 11 december 2012 Derde zondag van de Advent Gaudete

DIRECTORIUM. zondag 11 december 2012 Derde zondag van de Advent Gaudete DIRECTORIUM voor de eucharistievieringen op de zondagen en voornaamste feestdagen van het jaar 2011-2012 volgens het Kerkboek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland Bisschoppelijk Bureau van de Oud-Katholieke

Nadere informatie

Overzicht van het Oude Testament

Overzicht van het Oude Testament Overzicht van het Oude Testament Inhoud Inleiding... 2 1. Tora de Wet... 4 2. Nebi im de Profeten... 6 1. Nebi im rishonim Vroege Profeten... 6 2. Nebi im acheronim Late Profeten... 7 3. Chetubim Geschriften...

Nadere informatie

Wat de Bijbel leert. Emmaus Correspondence School te Dubuque, U.S.A. (Dutch What the Bible teaches )

Wat de Bijbel leert. Emmaus Correspondence School te Dubuque, U.S.A. (Dutch What the Bible teaches ) Wat de Bijbel leert Alle rechten voorbehouden, niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Info/Contact Postbus

Nadere informatie

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER BIJBEL LEESROOSTER 2015 TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen

Nadere informatie

De wijsheid van Jesus Sirach

De wijsheid van Jesus Sirach Jesus Sirach vs5 9/21/06 10:35 AM Pagina 3 De wijsheid van Jesus Sirach Een vergeten joods geschrift Panc Beentjes Jesus Sirach vs5 9/21/06 10:35 AM Pagina 5 Inhoud Afkortingen 7 Woord vooraf 9 Inleiding

Nadere informatie

DRIE PERIODEN VAN DE PROFETEN

DRIE PERIODEN VAN DE PROFETEN Inleiding Daniël De komende maanden willen we het boek Daniël bespreken, een boek waarvan men soms zegt dat het moeilijk te begrijpen is. Deze opmerking slaat dan vaak op de laatste zes hoofdstukken die

Nadere informatie

Specialisatie Geschiedenis van het jodendom en christendom

Specialisatie Geschiedenis van het jodendom en christendom Specialisatie Een religieuze periodisering 586 70 Jahwisme Vroeg- Jodendom Rabbijns Jodendom Voor de gewone jaartelling 1 Na de gewone jaartelling Het gebied Het gebied Zoek kaart Palestina Bronnen Bijbel

Nadere informatie

God de Vader maakte voorbereidingen

God de Vader maakte voorbereidingen L e s 1 God de Vader maakte voorbereidingen Thema: Redder Bijbelgedeelte: Genesis 3:15, 12:1-3; 2 Samuël 7:8-16; Lucas 1:26-38; Jesaja 7:14; Matteüs 1:18-25 Bijbeltekst: Matteüs 1:21 Herhalingsspel In

Nadere informatie

De Apocriefe Boeken Wat zijn apocriefe boeken?

De Apocriefe Boeken Wat zijn apocriefe boeken? De Apocriefe Boeken Wat zijn apocriefe boeken? De apocriefe boeken, ook wel deuterocanonieke boeken genoemd, zijn boeken waarvan Rome zegt dat ze bij de Bijbel horen, en waarvan de Baptisten, de Protestanten,

Nadere informatie

Wat is het Oude Testament en waarom zou je het bestuderen?

Wat is het Oude Testament en waarom zou je het bestuderen? 1 Wat is het Oude Testament en waarom zou je het bestuderen? Hoofdstukoverzicht Canon: wat is de Bijbel? Definitie van 'canon' Criteria voor canoniciteit De samenstelling van de canon De Hebreeuwse en

Nadere informatie

Het ontstaan van de Bijbel 21-4-2015. De laatste loot aan de stam van de Nederlandse vertalingen van de Bijbel:

Het ontstaan van de Bijbel 21-4-2015. De laatste loot aan de stam van de Nederlandse vertalingen van de Bijbel: Het ontstaan van de Bijbel De laatste loot aan de stam van de Nederlandse vertalingen van de Bijbel: De Bijbel in Gewone Taal 2015 De Nieuwe Herziene Statenvertaling 2010 De Nieuwe Bijbelvertaling 2004

Nadere informatie

Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 7 en 8)

Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 7 en 8) Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 7 en 8) cursusjaar 2014-2015 Groep 7 en 8 behandelen beiden op maandag H.C. Voor groep 7 zijn de lessen te vinden in map A, voor groep 8 in map B. Groep 7 en 8 maken

Nadere informatie

Studie-avond Apocriefe boeken 9 april 2015. Inleiding

Studie-avond Apocriefe boeken 9 april 2015. Inleiding Studie-avond Apocriefe boeken 9 april 2015 Inleiding Judith, I en II Makkabeeën, I Henoch, het Evangelie van Thomas, de Herder van Hermas. Het is zomaar een greep uit de geschriften die bekend staan als

Nadere informatie

YOUCAT. Jongerenbijbel

YOUCAT. Jongerenbijbel YOUCAT Jongerenbijbel YOUCAT Jongerenbijbel Met een woord vooraf door Paus Franciscus 4 www.lannoo.com www.royaljongbloed.nl www.youcat.org www.rkbijbel.nl Deze uitgave is een co-editie van Uitgeverij

Nadere informatie

Christus in de Psalmen

Christus in de Psalmen De Bijbel Open seizoen 2011-2012 Christus in de Psalmen 27 aug Een inleiding op de Psalmen 24 sep Ps. 2 Christus, de Zoon 29 okt Ps. 8 Christus, de Mens 26 nov Ps. 16 Christus, de Dienaar 17 dec Ps. 22

Nadere informatie

Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 7 en 8)

Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 7 en 8) Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 7 en 8) cursusjaar 2012-2013 Groep 7 en 8 behandelen beiden op maandag H.C. Voor groep 7 zijn de lessen te vinden in map A, voor groep 8 in map B. Groep 7 en 8 maken

Nadere informatie

Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 7 en 8)

Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 7 en 8) Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 7 en 8) cursusjaar 2016 2017 Groep 7 en 8 behandelen beiden op maandag H.C. Voor groep 7 zijn de lessen te vinden in map A, voor groep 8 in map B. Groep 7 en 8 maken

Nadere informatie

De profeet Jeremia had voorzegd dat de ballingschap 70 jaar zou duren. De profeet Daniël verwachtte blijkbaar duidelijk dat na het einde van de

De profeet Jeremia had voorzegd dat de ballingschap 70 jaar zou duren. De profeet Daniël verwachtte blijkbaar duidelijk dat na het einde van de Hoofdstuk 7 427-466 voor Christus - schema 13 466-505 voor Christus - schema 14 Schema 13 De 70 jaar weken van de profeet Daniël hoofdstuk 9. Het is dit profetische gedeelte van het boek Daniël uit het

Nadere informatie

De periode Even weer een overzicht van de periode die we in deze les behandelen. babel israël. juda. Val van Samaria Israël in ballingschap naar Assur

De periode Even weer een overzicht van de periode die we in deze les behandelen. babel israël. juda. Val van Samaria Israël in ballingschap naar Assur Avond 5 Israël en Juda tot aan de ballingschap Achtergrondinformatie Inleiding In deze les trekken we de lijn van de splitsing van het rijk tot aan de ballingschap. Het gaat daarbij om een veelheid aan

Nadere informatie

Waarom zouden we vandaag nog het Oude Testament lezen: zijn de beloftes niet vervuld door Christus? En dus achterhaald?

Waarom zouden we vandaag nog het Oude Testament lezen: zijn de beloftes niet vervuld door Christus? En dus achterhaald? Uitwerking Ballast of basis De waarde van het Oude Testament Tonnis Groenveld Waarom zouden we vandaag nog het Oude Testament lezen: zijn de beloftes niet vervuld door Christus? En dus achterhaald? Basis

Nadere informatie

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4 HOOFDSTUK 1 MET HEEL JE HART HOOFDSTUK 2 DE HEER GEEFT RUST Het beloofde land Rechters 1 3 : 6 En ze dienden de Baäls Rechters 3 : 7 41 Vrouwen in dienst van de Heer Rechters 4 & 5 Met heel je hart Lesboek

Nadere informatie

DEEL 1. DEEL 2 Verklaring van Johannes 21 5 Verklaringen over de Brief van Jakobus, Hoofdstuk 1 vers 1-8 (2 vers 24) 68 Hoofdstuk 5 vers

DEEL 1. DEEL 2 Verklaring van Johannes 21 5 Verklaringen over de Brief van Jakobus, Hoofdstuk 1 vers 1-8 (2 vers 24) 68 Hoofdstuk 5 vers DEEL 1 Voorwoord bij de uitgave van 1886 7 Bewijzen voor de waarheid van Gods Woord 9 Leerrede over de inhoud van de Heilige Schrift 13 Verklaring van het boek RUTH 25-96 Leerrede over Job 19 vers 25 127

Nadere informatie

Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen, en zeggen:

Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen, en zeggen: 2 Petrus 3 : 1-4 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van Zijn komst? Syrië

Nadere informatie

Obadja. God duldt geen haat tegen Zijn volk. = slaaf van God. Genesis 36 : 1, 8, 19, 43 Ezau, dat is Edom. Dat is Ezau, de vader van de Edomieten.

Obadja. God duldt geen haat tegen Zijn volk. = slaaf van God. Genesis 36 : 1, 8, 19, 43 Ezau, dat is Edom. Dat is Ezau, de vader van de Edomieten. Obadja = slaaf van God God duldt geen haat tegen Zijn volk Edom Ezau Genesis 36 : 1, 8, 19, 43 Ezau, dat is Edom. Dat is Ezau, de vader van de Edomieten. Jakob Edom Ezau Jakob Genesis 25 : 23 Het ene volk

Nadere informatie

deel 3 Kinderleerhuis De bijbel voor kinderen van 9 en 10 jaar Jikke Spoelstra

deel 3 Kinderleerhuis De bijbel voor kinderen van 9 en 10 jaar Jikke Spoelstra Kinderleerhuis deel 3 voor kinderen van 9 en 10 jaar De bijbel Jikke Spoelstra Kinderleerhuis deel 3 voor kinderen van 9 en 10 jaar De bijbel Jikke Spoelstra Colofon De bijbel Kinderleerhuis, deel 3 Voor

Nadere informatie

Hoor het Woord Groep

Hoor het Woord Groep Hoor het Woord Groep 7-8 2015-2016 Dit rooster is ook te vinden op www.vandamschool.nl T 1: Bidden 24.08-28.08 Les 2 Bidden om een wijs hart 1 Koningen 3:1-15 Les 3 Bidden met een nederig hart Lukas 18:9-16

Nadere informatie

Het Oude Testament BOEK VOOR DE LEERKRACHT

Het Oude Testament BOEK VOOR DE LEERKRACHT Het Oude Testament BOEK VOOR DE LEERKRACHT Het Oude Testament boek voor de leerkracht Samenstelling: kerkelijke onderwijsinstellingen Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste

Nadere informatie

Overdenking lied en eredienst. Enkele overwegingen vanuit de Bijbel

Overdenking lied en eredienst. Enkele overwegingen vanuit de Bijbel Overdenking lied en eredienst Enkele overwegingen vanuit de Bijbel Efeze 5, 21 Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart Hoofdlijnen

Nadere informatie

OUDE TESTAMENT BIJBELSTUDIE VGSU BLOK

OUDE TESTAMENT BIJBELSTUDIE VGSU BLOK OUDE TESTAMENT BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1: David en zijn psalmen... 6 Avond 2: Rechters... 8 Avond 3: De profeet Maleachi... 10 Avond 4: Genesis en Hebreeën... 15

Nadere informatie