Dode Zeerollen Qum-ran (vondsten in 11 grotten van Qumran)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dode Zeerollen Qum-ran (vondsten in 11 grotten van Qumran)"

Transcriptie

1 Dode Zeerollen Qum-ran (vondsten in 11 grotten van Qumran) Grot 1 Het duurde tot in 1949, bijna twee jaar na de ontdekking, voor de eerst ontdekte grot werd geëxploiteerd. In februari van dat jaar werden de opzoekingen gestart onder leiding van G. L. Harding, Roland de Vaux en Ibrahim El-Assouli van het Palestine Archaeological Museum (het latere Rockefellermuseum). Men verzamelde meer dan 600 fragmenten en daarnaast ook houten artefacten, textiel en potscherven. 1Q1 Genesis 1Q2 Exodus 1Q3 Paleo-Leviticus 1Q4 Deuteronomium 1Q5 Deuteronomium 1Q6 Rechters 1Q7 Samuël 1QIsa a Jesaja (een complete rol met het handschrift van Jesaja, ontstaan in de 1e eeuw vóór Christus. Het tot dan toe oudste en meest volledige beschikbare handschrift dateerde uit de 11e eeuw na Christus.) 1Q8 Jesaja 1Q9 Ezechiël 1Q10 Psalmen 1Q11 Psalmen 1Q12 Psalmen 1Q13 De vroegste overblijfselen van een tefilin. 1Q14 Bespreking (Pesher) van Micha 1QpHab Bespreking (Pesher) van Habakuk 1Q15 Bespreking (Pesher) van Zefanja 1Q16 Bespreking (Pesher) van de Psalmen 1Q17 Jubileeën 1Q18 Jubileeën 1Q19 Noach 1QapGen = 1Q20 Genesis Apocryphon 1Q21 Levi 1Q22 Mozes 1Q23 Henoch 1Q24 Henoch 1Q25 Apocriefe profetie 1Q26 Wijsheid Apocryphon 1Q27 Mysteriën 1QS = 1Q28 Gemeenschapsregel 1QSa Regel van de Gemeente 1QSb Regel van de Zegenspreuken

2 1Q29 Liturgie van drie tongen van vuur 1Q30 Liturgische tekst 1Q31 Liturgische tekst 1Q32 Nieuwe Jeruzalem 1Q33 Oorlogsrol 1QM Oorlogsrol 1Q34 Liturgische gebeden 1QH Dankzeggingshymne (Hodayot) 1Q35 Dankzeggingshymne 1Q36 Hymnen? 1Q37 Hymnen? 1Q38 Hymnen? 1Q39 Hymnen? 1Q40 Hymnen? 1Q41-70 Niet geklasseerd 1Q71 Daniël 1Q72 Daniël Grot 2 In 1952, drie jaar later, ontdekten bedoeïenen niet ver van de eerste grot een tweede. Deze was minder monumentaal, maar niettemin werden vele fragmenten ontdekt en verkocht aan het Palestijns Archeologisch Museum en de Ecole Biblique in Jeruzalem. 2Q1 Genesis 2Q2 Exodus 2Q3 Exodus 2Q4 Exodus 2Q5 Paleo-Leviticus 2Q6 Numeri 2Q7 Numeri 2Q8 Numeri 2Q9 Numeri 2Q10 Deuteronomium 2Q11 Deuteronomium 2Q12 Deuteronomium 2Q13 Jeremia 2Q14 Psalmen 2Q15 Job 2Q16 Ruth 2Q17 Ruth 2Q18 Wijsheid van Jezus Sirach 2Q19 Jubileeën 2Q20 Jubileeën 2Q21 Apocrief van Mozes

3 2Q22 Apocrief van David 2Q23 Apocriefe profetie 2Q24 Nieuwe Jeruzalem 2Q25 juridische teksten 2Q26 Henoch en Reuzen 2Q27-33 Ongeclassificeerd Grot 3 Op 14 maart 1952 werd een derde grot ontdekt, waarin zich ook de zogenaamde koperen rol bevond. 3Q1 Ezechiël 3Q2 Psalmen 3Q3 Klaagliederen 3Q4 Interpretatie van Jesaja (Pesher Jesaja) 3Q5 Jubileeën 3Q6 Hymne 3Q7 Testament van Juda 3Q8 Ongeclassificeerd 3Q9 Sektarische tekst (?) 3Q10-14 Ongeclassificeerd 3Q15 Koperen rol Grot 4 Deze grot werd in augustus 1952 door bedoeïenen ontdekt, terwijl archeologen het bovenliggende plateau aan het onderzoeken waren. De grot bevatte 575 geschriften, waaronder veel bijbelboeken, commentaren (Peshers) op bijbelboeken, joodse wetten en sektarische geschriften. Wegens de slechte staat waarin deze geschriften verkeerden werd de vertaling een lastig karwei. 4Q11 Paleo-Genesis/Exodus 4Q12 Paleo-Genesis 4Q13-21 Exodus 4Q22 Paleo-Exodus 4Q23 Leviticus-Numeri 4Q24-26b Leviticus 4Q27 Numeri 4Q28-44 Deuteronomium 4Q45-46 Paleo-Deuteronomium 4Q47-48 Jozua 4Q49-50 Rechters 4Q51-53 Samuël =4QSam a,b en c 4Q54 I en II Koningen

4 4Q55-69 Jesaja 4Q70-72 Jeremia 4Q71 en 4Q71a = 4QJer b en 4QJer d 4Q73-75 Ezechiël 4Q76-82 Kleine Profeten 4Q83-98 Psalmen 4Q Job 4Q101 Paleo-Job 4Q Spreuken 4Q Ruth 4Q Hooglied 4Q Prediker 4Q111 Klaagliederen 4Q Daniël 4Q117 Ezra 4Q118 I en II Kronieken 4Q119 Septuaginta-versie van Leviticus 4Q120 Septuaginta-versie van Leviticus 4Q121 Septuaginta-versie van Numeri 4Q122 Septuaginta-versie van Deuteronomium 4Q123 Paleo-Jozua 4Q Ongeclassificeerd 4Q127 Griekse parafrasen van Exodus 4Q De vroegste overblijfselen van een tefilin. [1] Zowel stukjes leer als perkament met de traditionele citaten: Exodus 13:1-10; 13:11-16 en Deuteronomium 6:4-9; 11: Q Resten van een Mezoeza met beschreven perkament 4Q156 Targoem-versie van Leviticus 4Q157 Targoem-versie van Job 4Q158 Parafrasen 4Q159 Verordeningen 4Q160 Versie van Samuël 4Q Bespreking (Pesher) van Jesaja 4Q Bespreking (Pesher) van Hosea 4Q168 Bespreking (Pesher) van Micha 4Q169 Bespreking (Pesher) van Nahum 4Q170 Bespreking (Pesher) van Zefanja 4Q171 Bespreking (Pesher) van Psalmen 4Q172 Ongeïdentificeerde Pesher 4Q173 Bespreking (Pesher) van Psalmen 4Q174 Florilegium of Midrasj over de Laatste Dagen 4Q175 Testimonia 4Q176 Tanhumim 4Q177 Catena 4Q178 Ongeclassificeerd 4Q179 Apocriefe Klaagliederen 4Q Tijden der Schepping

5 4Q182 Catena 4Q183 Historisch werk 4Q184 Listen van de goddeloze vrouw 4Q185 Wijsgerig werk 4Q186 Horoscopen 4Q Tobit 4Q Henoch 4Q Levi 4Q215 Testament van Naftali 4Q Jubileën 4Q229 Schriftvervalsingen 4Q Lijst van Geesten 4Q232 Nieuwe Jeruzalem 4Q233 Fragmenten met plaatsnamen 4Q234 Genesis 20:27f 4Q235 I en II Koningen 4Q236 Psalm 89 4Q Ongeclassificeerd 4Q239 Toelichting (Pesher) op het Werkelijke Israël 4Q240 Toelichting (Pesher) op het Hooglied (?) 4Q241 Klaagliederen 4Q242 Gebeden van Nabonidus 4Q pseudo-daniël 4Q Gemeenschapsregel 4Q Damascus Document 4Q Reinigingsvoorschriften 4Q284 Voorschriften inzake menstruatie 4Q285 verwant aan de Oorlogsrol 4Q Berakhot 4Q Gebeden 4Q Wetten en een gebedenboek (?) 4Q298 Woorden van een wijsgeer 4Q Mysteriën 4Q302 Lofzangen aan God 4Q Meditaties over de Schepping 4Q306 Mensen die dwalen 4Q307 Wijsgerig werk 4Q308 Wijsgerig werk 4Q309 Cursief geschrift 4Q Ongeclassificeerd 4Q Onbeschreven perkament 4Q316 Ongeclassificeerd 4Q317 Fasen van de maan

6 4Q318 Horoscopen 4Q319 Otot 4Q Geschriften over kalenders 4Q Geschiedenis 4Q334 Verordeningen 4Q Fragmenten overastronomie 4Q337 Geschrift over kalenders 4Q338 Stambomen 4Q339 Lijst van valse profeten 4Q340 Lijst van de Nethinim 4Q341 Lijst van zuivere namen 4Q342 Brief 4Q343 Brief 4Q344 Schulderkenning 4Q345 Aankoopsrekening 4Q346 Aankoopsrekening 4Q347 Papyrus met Aramese tekst 4Q Boekhouding 4Q359 Lijst met namen 4Q360 Schrijfoefening 4Q361 Papyrus met krabbels 4Q Ongeclassificeerd 4Q364,365b Bijgewerkte versie van de Pentateuch 4Q365a Misschien een deel van de Tempelrol 4Q Bijgewerkte versie van de Pentateuch 4Q368 Apocriefe versie van de Pentateuch 4Q369 Gebed van Enos 4Q370 Zondvloed Apocryphon 4Q Jozef Apocryphon 4Q374 Commentaar op Exodus 4Q Mozes Apocryphon 4Q Jozua Apocryphon 4Q Apocriefe Psalmen 4Q382 Parafrasen bij Koningen 4Q Apocryphon van Jeremia 4Q385 Pseudo Ezechiël 4Q385a Pseudo Mozes 4Q385b Apocryphon van Jeremia 4Q Pseudo Ezechiël 4Q387a Pseudo Mozes 4Q387b Apocryphon van Jeremia 4Q388 Pseudo Ezechiël 4Q388a-389 Pseudo Mozes 4Q389a Apocryphon van Jeremia

7 4Q390 Pseudo Mozes 4Q391 Pseudo Ezechiël 4Q Liturgisch werk 4QMMT = 4Q394, 4Q395,4Q396, 4Q397, 4Q398, 4Q399Halachische (de wet betreffende) Brief 4Q Liederen bij het Sjabbatsoffer 4Q408 Wijsgerig werk 4Q409 Liturgisch werk 4Q414 Doop liturgie 4Q Wijsgerig werk 4Q Wegen van Rechtvaardigheid 4Q422 Parafrase van Genesis en Exodus 4Q Wijsgerig werk 4Q Dankzeggings hymne (Hodayot) 4Q434 Barkhi Nafshi 4Q434a Gratie? 4Q Barkhi Nafshi 4Q439 Identiek aan Barkhi Nafshi 4Q440 Dankzegging achtige tekst 4Q Gebeden 4Q Gedichten 4Q448 Apocalyptische psalmen en gebed 4Q Gebeden 4Q458 Verhaal 4Q Pseudepigrafisch verhaal 4Q Verhaal 4Q464 Verhandeling over de Patriarchen 4Q464a-465 niet geklasseerd 4Q469 Verhaal 1 4Q470 Sedekia 4Q471 Oorlogsrol-achtige tekst 4Q471a Polemiek 4Q471b Gebed van Michael 4Q472 Wijsgerige tekst 4Q473 De Twee Wegen 4Q a Wijsgerige tekst 4Q477 Berisping van de opzichter 4Q478 Fragment 4Q fongeklasseerd 4Q482 Jubileeën? 4Q483 Genesis van de Jubileeën? 4Q484 Juda? 4Q485 Profetie 4Q Wijsgerig werk 4Q488 Apocrief

8 4Q489 Apocalyptische tekst 4Q490 Aramees papyrus 4Q Oorlogsrol (incomplete lijst) Grot 5 Grot 5 werd in september 1952 door archeologen ontdekt in buurt van grot 4. De grot bevatte 26 teksten. 5Q1 Deuteronomium 5Q2 I en II Koningen 5Q3 Jesaja 5Q4 Amos 5Q5 Psalmen 5Q6 Klaagliederen 5Q7 Klaagliederen 5Q8 Overblijfselen van een tefilin 5Q9 Plaatsnamen 5Q10 Apocryphon van Maleachi 5Q11 Regel van de Gemeenschap 5Q12 Damascus Document 5Q13 Wet 5Q14 Vloeken 5Q15 Nieuwe Jeruzalem 5Q16-25 Ongeclassificeerd 5QX1 Leren fragment Grot 6 6Q1 Paleo-Genesis 6Q2 Paleo-Leviticus 6Q3 Deuteronomium 6Q4 I en II Koningen 6Q5 Psalm 78(?) 6Q6 Hooglied 6Q7 Daniël 6Q8 Boek der reuzen 6Q9 Apocryphon op de boeken Samuël-Koningen 6Q10 Profetisch werk 6Q11 Allegorie van de wijnstok 6Q12 Apocriefe profetie 6Q13 Priesterlijke profetie 6Q14 (Aramese) apocalyps

9 6Q15 Damascus Document 6Q16 Zegenspreuk 6Q17 Kalender 6Q18 Hymne 6Q19 Aramees Genesisfragment (?) 6Q20 Deuteronomium (?) 6Q21 Profetische tekst (?) 6Q22-25 Ongeclassificeerd 6Q26 Verslagen of contracten 6Q27-31 Ongeclassificeerd Grot 7 Grot 7 werd, samen met grotten 8, 9 en 10, tussen februari en april 1955 in de omgeving van Qumran ontdekt. De grot bevatte vooral Griekse teksten. Dit zijn de enige Griekse teksten die onder de Dode Zee-rollen zijn aangetroffen. 7Q1 Septuaginta versie van Exodus 7Q2 Epistel van Jeremia 7Q3, 6-7, 9-10, Ongeclassificeerd 7Q4, 8, I Henoch 7Q5 Gewoonlijk aangeduid als ongeclassificeerd. Op het papyrusfragment staan slechts een paar woorden. Sommigen beweerden dat het een fragment is uit het evangelie volgens Marcus (Mar 6:52, 53). Maar deze interpretatie kent veel tegenstanders. 7Q19 Papyrusfragment Grot 8 In grot 8 zijn er maar een paar boeken te vinden. 8Q1 Genesis 8Q2 Psalmen 8Q3 Overblijfsel van een tefilin 8Q4 Overblijfsel van een Mezoeza 8Q5 Hymne 8QX1 Tabs 8QX2-3 Riemen Grot 9 Deze grot bevatte slechts één papyrusfragment: 9Q1 Ongeclassificeerd

10 Grot 10 10Q1 Deze grot bevatte slechts één beschreven potscherf. Grot 11 Deze grot werd in februari 1956 ontdekt door bedoeïenen. De grot bevatte veel bijbelse geschriften, maar het meest bijzondere is detempelrol. 11Q1 Paleo-Leviticus 11Q2 Leviticus 11Q3 Deuteronomium 11Q4 Ezechiël 11Q5-9 Psalmen 11QPs a=11q5 11Q10 Targoem van Job 11Q11 Apocriefe Psalmen 11Q12 Jubileeën 11Q13 Melchizedekrol 11Q14 Berakhot 11Q15-16 Hymne 11Q17 Liederen bij het Sabbatoffer 11Q18 Nieuwe Jeruzalem 11Q19-20, ook aangeduid als 11QT Tempelrol 11Q21 Tempelrol (?) 11Q22-28 Ongeclassificeerd 11Q29 Aan de Gemeenschapsregel verwante tekst 11Q30 Ongeclassificeerd XQ1-4 Overblijfselen van tefilin XQ5 Ongeclassificeerd XQ6 Offergave

OM HET WOORD GODS EN DE GETUIGENIS VAN JEZUS CHRISTUS. Onderzoek naar het ontstaan van de Bijbel en de bronnen van de Statenvertaling

OM HET WOORD GODS EN DE GETUIGENIS VAN JEZUS CHRISTUS. Onderzoek naar het ontstaan van de Bijbel en de bronnen van de Statenvertaling 1 OM HET WOORD GODS EN DE GETUIGENIS VAN JEZUS CHRISTUS Onderzoek naar het ontstaan van de Bijbel en de bronnen van de Statenvertaling Samengesteld door W. Westerbeke STICHTING DE GIHONBRON MIDDELBURG

Nadere informatie

De Dode Zee Rollen. http://wayoflife.org/index_files/dead_sea_scrolls.html, 22-01-2015

De Dode Zee Rollen. http://wayoflife.org/index_files/dead_sea_scrolls.html, 22-01-2015 De Dode Zee Rollen http://wayoflife.org/index_files/dead_sea_scrolls.html, 22-01-2015 Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV) Vertaling (ingekort), plaatjes en voetnoten door

Nadere informatie

DBO 10 Zondag 8 maart 2015. Klaagliederen. Inleiding

DBO 10 Zondag 8 maart 2015. Klaagliederen. Inleiding DBO 10 Zondag 8 maart 2015 Klaagliederen Inleiding Stel dat je geen vast patroon hebt bij het Bijbellezen. Je gebruikt bijvoorbeeld niet het leesrooster in het blad Visie. Toch wil je een gedeelte uit

Nadere informatie

Gerechtigheid in de bijbel - een begripsverkenning

Gerechtigheid in de bijbel - een begripsverkenning Gerechtigheid in de bijbel - een begripsverkenning Jan J. Boersema 1 Ten geleide In het kader van de voorbereiding van Micha Monitor in 2014 heeft prof.dr. Jan J. Boersema in opdracht van twee van de betrokken

Nadere informatie

Bijbelquizen. Bijbelverhalen.nl. Zet een kruisje in het juiste vak of vul in het formulier het juiste nummer in.

Bijbelquizen. Bijbelverhalen.nl. Zet een kruisje in het juiste vak of vul in het formulier het juiste nummer in. Bijbelquizen Bijbelverhalen.nl Zet een kruisje in het juiste vak of vul in het formulier het juiste nummer in. 2 Bijbelquiz nr. 1 Van Adam tot Abraham 4 Bijbelquiz nr. 2 De aartsvaders 6 Bijbelquiz nr.

Nadere informatie

W. Kelly. Het boek. Daniël

W. Kelly. Het boek. Daniël Het boek Daniël W. Kelly Het boek Daniël Notes on the book of Daniël by W. Kelly (April, 1897) Herziene versie 2010 Inhoud Inleiding....................................... 9 Hoofdstuk 1....................................

Nadere informatie

Hoe wordt in het Oude Testament gesproken over God?

Hoe wordt in het Oude Testament gesproken over God? Gepubliceerd in J.M. van t Kruis (red), Protestantse bronnen over God, Zoetermeer 2011, 9-23 Hoe wordt in het Oude Testament gesproken over God? Inleiding het Oude Testament als bron Er wordt op veel manieren

Nadere informatie

Wanneer is Jezus nu ECHT Geboren?

Wanneer is Jezus nu ECHT Geboren? Wanneer is Jezus nu ECHT Geboren? Door Dr. Stephen E. Jones 2 Wanneer is Jezus nu ECHT Geboren? Door Dr. Stephen E. Jones De Bijbelteksten in dit boekje komen uit de HERZIENE STATENVERTALING (HSV) tenzij

Nadere informatie

HET CHRISTENDOM. 1) Ontstaan

HET CHRISTENDOM. 1) Ontstaan HET CHRISTENDOM 1) Ontstaan Jezus is als jood geboren in Bethlehem, in het jaar dat later in de christelijke jaartelling officieel het jaar 1 heet. De eerste 30 jaren van zijn leven brengt Hij door in

Nadere informatie

Maatwerk Werk in uitvoering Handleiding bij Maatwerk Werk in uitvoering, 15 thema s voor jongeren-bijbelstudie, catechese of clubwerk; vanaf 15 jaar

Maatwerk Werk in uitvoering Handleiding bij Maatwerk Werk in uitvoering, 15 thema s voor jongeren-bijbelstudie, catechese of clubwerk; vanaf 15 jaar Verantwoording Maatwerk Werk in uitvoering Handleiding bij Maatwerk Werk in uitvoering, 15 thema s voor jongeren-bijbelstudie, catechese of clubwerk; vanaf 15 jaar IBB 2011 Amerongen ISBN Auteur: Marleen

Nadere informatie

Wilde ezel. In Genesis 16:12 ontvangt Hagar een profetische boodschap over haar zoon Ishmael. Hij zal een wilde ezel van een man zijn.

Wilde ezel. In Genesis 16:12 ontvangt Hagar een profetische boodschap over haar zoon Ishmael. Hij zal een wilde ezel van een man zijn. 1. Introductie In Genesis 16:12 ontvangt Hagar een profetische boodschap over haar zoon Ishmael. Hij zal een wilde ezel van een man zijn. Veel Bijbeluitleggers verwijzen naar de Arabieren in het Midden

Nadere informatie

Openbaring 12 Kerstfeest vanuit hemels perspectief

Openbaring 12 Kerstfeest vanuit hemels perspectief Openbaring 12 Kerstfeest vanuit hemels perspectief Kerst is Gods oorlogsverklaring aan de draak 1. Bijbel Openbaring 11:19 En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd

Nadere informatie

Wat de Bijbel zegt. over de Doop. Harry Bultema

Wat de Bijbel zegt. over de Doop. Harry Bultema Wat de Bijbel zegt over de Doop Harry Bultema Oorspronkelijke titel: The Bible and Baptism Uitgever: Grace Publications, 2125 Martindale, S.W., Grand Rapids, MI 49509, USA 1st edition 1955, 2d edition

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 12:1-50 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 12) Maria zalft Jezus op zaterdagavond (12:1-8)... 1

Nadere informatie

De geciteerde Bijbeltekst in deze uitgave is, tenzij anders vermeld, ontleend aan de NBV, Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

De geciteerde Bijbeltekst in deze uitgave is, tenzij anders vermeld, ontleend aan de NBV, Nederlands Bijbelgenootschap 2004. Verantwoording Handleiding bij Maatwerk In de steigers, 15 thema s voor jongeren-bijbelstudie, catechese of clubwerk IBB 2011 Amerongen ISBN Auteur: Marleen Ockels Redactie: Vormgeving: Opmaak: Omslag:

Nadere informatie

Handelingen hoofdstuk 12

Handelingen hoofdstuk 12 Handelingen hoofdstuk 12 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2008 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

Wat de Bijbel ons leert over het hiernamaals

Wat de Bijbel ons leert over het hiernamaals Wat de Bijbel ons leert over het hiernamaals Redactie OudeSporen Wat de Bijbel ons leert over het hiernamaals Een studie over de begrippen sjeool en hades Wat de Bijbel ons leert over het hiernamaals,

Nadere informatie

God straft om te redden

God straft om te redden God straft om te redden Alverzoening: de leer dat God rechtvaardig straft. Door Tom van Dijk Inhoud Wat is alverzoening?...5 Bijbels schrijven over de redding van allen...8 Bijbels schrijven over oordeel

Nadere informatie

Wat moet ik doen om behouden te worden?

Wat moet ik doen om behouden te worden? Wat moet ik doen om behouden te worden? Er is geen belangrijkere vraag in de wereld dan deze vraag, nl wat moet ik doen om behouden te worden? Elke andere vraag verdwijnt in het niets wanneer iemand bedenkt

Nadere informatie

Niet minder dan een profeet!

Niet minder dan een profeet! Niet minder dan een profeet! Jan Vanden Berghe Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk; als het de lering onderhoudt, is het gelukkig. (SPREUKEN 29,18) 1 Jezus van Nazaret was méér dan een profeet,

Nadere informatie

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT HUGO BOUTER VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT Voorvallen uit het leven van Mozes, de man Gods Boeken om de Bijbel Gouda Copyright H. Bouter Omslagontwerp: Cees van der Steldt

Nadere informatie

Nog eens: Biebel ien t Grunnegers...p. 9 Philip Roorda

Nog eens: Biebel ien t Grunnegers...p. 9 Philip Roorda Inhoud Biebel ien t Grunnegers... p. 3 Marten van Dijken Nog eens: Biebel ien t Grunnegers...p. 9 Philip Roorda De lofprijzing van Christus in Filippenzen 2:6-11... p. 15 Aantekeningen bij het oecumenisch

Nadere informatie

Wees dan waakzaam. Wees dan waakzaam

Wees dan waakzaam. Wees dan waakzaam Wees dan waakzaam Wees dan waakzaam i ii Winand F. Breuer Wees dan waakzaam www.debazuin.nu 2015 Herziende 2 de druk in PDF formaat, maart 2015 Copyright 2014 by Winand F. Breuer Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18 ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem kijk voor ondersteunende materialen op: www.josdouma.nl/3vers18 Wij allen die

Nadere informatie

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus,

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus, p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Liturgie Votum en groet Gezang 140 : 1,2,3 GK Gebed Schriftlezing door Eric Roose 2 Korintiërs 5,11-21 Psalm 116 : 1,2,10 Preek

Nadere informatie

P.J. WISEMAN C.B.E. ONTDEKKINGEN OVER GENESIS. Het eerste Bijbelboek in het licht van het archeologisch onderzoek JAN HAAN N.V. 1960.

P.J. WISEMAN C.B.E. ONTDEKKINGEN OVER GENESIS. Het eerste Bijbelboek in het licht van het archeologisch onderzoek JAN HAAN N.V. 1960. P.J. WISEMAN C.B.E. ONTDEKKINGEN OVER GENESIS Het eerste Bijbelboek in het licht van het archeologisch onderzoek JAN HAAN N.V. 1960. GRONINGEN OORSPRONKELIJKE TITEL: New Discoveries in Babylonia about

Nadere informatie

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher 2 Vrees niet! Overwinning over vrees en angst Henri Hüpscher 2005 Henri Hüpscher Deze studie mag op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en niet voor commerciële

Nadere informatie

over de dood en daarna..

over de dood en daarna.. M.G. de Koning BEGRAVEN OF CREMEREN? over de dood en daarna.. Oude Sporen 2008 2 Begraven of cremeren? INHOUD Vooraf...4 1. De dood...6 Inleiding...6 Het ontstaan van de zonde...8 Als God willen zijn...8

Nadere informatie

ASPECTEN VAN HET WERK VAN CHRISTUS

ASPECTEN VAN HET WERK VAN CHRISTUS ASPECTEN VAN HET WERK VAN CHRISTUS Hugo Bouter e.a. ASPECTEN VAN HET WERK VAN CHRISTUS De betekenis van de oudtestamentische offeranden in het licht van het kruis Slachtoffers en spijsoffers hebt U niet

Nadere informatie

God heeft de wereld geschapen

God heeft de wereld geschapen L e s 1 God heeft de wereld geschapen Thema: God roept ons door Zijn werken VOORDAT U BEGINT Het is tegenwoordig een uitdaging om les te geven over het onderwerp dat God de hemel en de aarde schiep. De

Nadere informatie