Het Oude Testament GIDS VOOR DE CURSIST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Oude Testament GIDS VOOR DE CURSIST"

Transcriptie

1 Het Oude Testament GIDS VOOR DE CURSIST

2 Het Oude Testament: gids voor de cursist Kerkelijke onderwijsinstellingen Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

3 2003 by Intellectual Reserve, Inc. Alle rechten voorbehouden Printed in Belgium Engels origineel vrijgegeven: 8/96 Ter vertaling vrijgegeven: 8/96 Titel van het origineel: Old Testament Student Study Guide Dutch

4 Inhoudsopgave Wat je over het Oude Testament moet weten Een getuigenis van Christus Het verhaal van het Oude Testament Voorbeschouwing van het Oude Testament de inhoudsopgave. 1 Wat heb ik aan mijn studie van het Oude Testament Het gebruik van deze gids Inleiding Seminarie-thuis Ochtendseminarie Leesschema voor het Oude Testament Studievaardigheden Voor het lezen Tijdens het lezen Na het lezen De boeken Genesis, Mozes en Abraham Abraham 3 Het voorsterfelijk bestaan en de raadsvergadering in de hemel Mozes 1 Dit is mijn werk en mijn heerlijkheid.. 10 Genesis 1; Mozes 2 De schepping Genesis 2; Mozes 3 De schepping van Eva Genesis 3; Mozes 4 De val Genesis 4; Mozes 5 Offers en het gezin van Adam Genesis 5; Mozes 6 Henoch predikt de eerste beginselen van het evangelie Genesis 5; Mozes 7 Zion in de hemel opgenomen Genesis 6; Mozes 8 De prediking van Noach Genesis 7 De zondvloed Genesis 8 De regen houdt op Genesis 9 Een nieuw begin Genesis 10 De nakomelingen van Noach Genesis 11 De toren van Babel Abraham 1 Abraham wil het priesterschap ontvangen Abraham 2 Abraham ontvangt verbonden van God Genesis Er mag geen twist zijn Genesis 14 Abraham spreekt met Melchizedek Genesis 15 Een verbond wordt bevestigd Genesis 16 Abraham trouwt met Hagar Genesis 17 Het verbond van Abraham Genesis 18 Is er iets onmogelijk voor de Heer? Genesis 19 Sodom and Gomorra Genesis Een vervulde belofte Genesis 22 Isaak als offer aan God Genesis 23 Sara sterft Genesis 24 Een vrouw voor Isaak Genesis 25 Wat is de waarde van het verbond? Genesis Jakob ontvangt de zegeningen van het verbond Genesis 28 De heilige ervaring van Jakob Genesis 29 De kinderen van Jakob, deel Genesis 30 De kinderen van Jakob, deel Genesis 31 Jakob verlaat Paddan-Aram Genesis 32 Jakob reist naar huis Genesis 33 Jakob ontmoet Esau Genesis 34 De zoons van Jakob en hun wraakzuchtige daden Genesis 35 Jakob keert terug naar Betel Genesis Jozef en zijn pronkgewaad Genesis De rechtschapenheid van Jozef Genesis 40 Jozef in de gevangenis Genesis 41 Jozef en Farao Genesis 42 De broers van Jozef gaan naar Egypte.. 38 Genesis 43 De broers van Jozef gaan terug naar Egypte Genesis 44 Jozef beproeft zijn broers Genesis 45 Jozef maakt zich bekend aan zijn broers Genesis 46 Vader en zoon herenigd! Genesis Jakob adopteert de zoons van Jozef Genesis 49 Een patriarchale zegen voor de zoons van Israël Genesis 50 Jakob en Jozef sterven Het boek Exodus Exodus 1 Moedige vroedvrouwen Exodus 2 De geboorte en opvoeding van Mozes.. 43 Exodus 3 De brandende braamstruik Exodus 4 Mozes keert terug naar Egypte Exodus 5 Farao verhardt zijn hart Exodus 6 Ik ben de Heer Exodus 7 10 De plagen Exodus Het Pascha Exodus 13 De Eerstgeborene Exodus 14 De tocht door de Schelfzee Exodus 15 Morren, deel Exodus 16 Morren, deel Exodus 17 Morren, deel Exodus 18 Ervoor zorgen dat Mozes niet uitgeput raakt Exodus 19 Op de berg Sinai Exodus 20 De tien geboden Exodus Oog om oog en tand om tand Exodus 24 Zeventig ouderlingen zien God Exodus 25 27, 30 De tabernakel Exodus De priesters in de tempel Exodus 31 Mannen geroepen om aan de tabernakel te werken Exodus 32 Het gouden kalf Exodus 33 Mozes ziet de Heer opnieuw Exodus 34 De lage wet Exodus De tabernakel wordt gebouwd en ingewijd Het boek Leviticus Leviticus 1 Het brandoffer Leviticus 2 7 Andere offers Leviticus 8 9 De wijding van Aäron en zijn zoons Leviticus 10 Priesterschapsdragers moeten heilig zijn Leviticus 11 Een woord van wijsheid voor de Israëlieten Leviticus 12 Rein en onrein Leviticus Melaatsheid Leviticus De dag van verzoening Leviticus Vermijd overspelig gedrag Leviticus Heilig zult gij zijn, want Ik (...) ben heilig Leviticus De heiligheid van het priesterschap Leviticus Heilige dagen en gebeurtenissen Leviticus Zegeningen en vervloekingen Het boek Numeri Numeri 1 4 De volkstelling Numeri 5 8 Aanvullingen op de wet van Mozes Numeri 9 Het eerste Pascha in de woestijn III

5 Numeri 10 Het vertrek uit de Sinai Numeri 11 De Israëlieten laten zich door hun begeerten leiden Numeri 12 De profeet steunen of verwerpen Numeri Het beloofde land verspieden Numeri 15 Vergeving ontvangen Numeri 16 De opstand tegen de profeet Numeri Het gevolg van een tragische gebeurtenis Numeri jaar frustratie Numeri 21 De koperen slang Numeri Het verhaal van Bileam Numeri Israël vervloeken Numeri 27 Een nieuwe leider voor Israël uitkiezen Numeri Oude geboden zijn nog steeds van toepassing Numeri 31 Bileam overlijdt Numeri 32 Land voor Ruben en Gad Numeri Instructies voor het beloofde land Het boek Deuteronomium Deuteronomium 1 3 Een terugblik op de geschiedenis Deuteronomium 4 Neem u ervoor in acht Deuteronomium 5 De tien geboden Deuteronomium 6 Het grote gebod Deuteronomium 7 Binnen het verbond trouwen Deuteronomium 8 Gedenk! Deuteronomium 9 10 De Heer zal helpen Deuteronomium 11 Zegeningen of vervloekingen aan ons de keus Deuteronomium Vermijd overspelig gedrag Deuteronomium De gebruiken van Gods volk Deuteronomium 18 Ware en valse profeten Deuteronomium Wetten voor een uitverkoren volk Deuteronomium 26 Onze schuld tegenover God Deuteronomium Zegeningen en vervloekingen Deuteronomium Tot de Heer terugkeren Deuteronomium Het lied van Mozes Deuteronomium 33 Zegens voor iedere stam Deuteronomium 34 Afscheid van Mozes Het boek Jozua Jozua 1 Wees sterk en moedig! Jozua 2 Verspieders in Jericho Jozua 3 4 De oversteek van de Jordaan Jozua 5 Een bijzondere bezoeker Jozua 6 De muren storten in Jozua 7 De stad Ai veroveren Jozua 8 Ai veroveren Jozua 9 De list van de Gibeonieten Jozua 10 De zon en de maan staan stil Jozua De verovering van Kanaän gaat voort.. 84 Jozua 22 Het koloniseren van de oostzijde van de Jordaan Jozua Kiest dan heden Het boek Richteren Richteren 1 Wie zal voor ons strijden? Richteren 2 3 Ehud bevrijdt Israël Richteren 4 5 De profetes Debora Richteren 6 8 Gideon Richteren 9 10 De cirkelgang gaat voort Richteren Het verhaal van Jefta Richteren 13 De geboorte van Simson Richteren De ene fout na de andere Richteren 16 Simson en Delila Richteren Israël wordt voor zijn ongehoorzaamheid gestraft Het boek Ruth Ruth 1 Waar gij zult heengaan, zal ik heengaan Ruth 2 Ruth ontmoet Boaz Ruth 3 4 Ruth en Boaz trouwen Het eerste boek Samuël Samuël 1 Om deze jongen heb ik gebeden Samuël 2 De zonen van Eli Samuël 3 Samuël hoort de Heer Samuël 4 6 De ark des verbonds Samuël 7 De overwinning behalen door bekering Samuël 8 Geef ons een koning Samuël 9 10 Saul tot koning gezalfd Samuël 11 Saul leidt Israël in de strijd Samuël 12 De Heer is nog steeds Koning Samuël 13 Saul handelt dwaas Samuël 14 Een dwaze eed Samuël 15 Het belang van gehoorzaamheid Samuël 16 De Heer kiest een nieuwe koning Samuël 17 David en Goliat Samuël Saul wil David doden Samuël 24 Respect voor de gezalfde des Heren Samuël Heb uw vijanden lief Samuël 27 David bij de Filistijnen Samuël 28 De geestelijke duisternis van Saul Samuël Het succes van David en de dood van Saul Het tweede boek Samuël Samuël 1 3 Na de dood van Saul Samuël 4 5 David wordt koning Samuël 6 De ark des verbonds wordt naar Jeruzalem gebracht Samuël 7 David wil een tempel bouwen Samuël 8 10 De politieke en persoonlijke successen van David Samuël De tragische fouten van David Samuël De zonden van Davids kinderen Samuël Absalom wil koning worden Samuël Davids voortdurende problemen Samuël Meer over David Samuël 24 Meer over Davids fouten Het eerste boek der Koningen Koningen 1 2 De dood van David Koningen 3 Wat zal Ik u geven? Koningen 4 Salomo organiseert het koninkrijk Koningen 5 7 Salomo bouwt een tempel Koningen 8 De tempel wordt ingewijd Koningen 9 De Heer verschijnt aan Salomo Koningen 10 De koningin van Seba komt op bezoek Koningen 11 Salomo keert zich van de Heer af Koningen 12 Een verdeeld koninkrijk Koningen Dubbele problemen Koningen Nieuwe koningen, oude problemen Koningen 17 De profeet Elia Koningen 18 Elia neemt het op tegen 450 priesters van Baäl Koningen 19 Elia komt meer over de Heilige Geest te weten Koningen De voortdurende ongehoorzaamheid van Achab Koningen 22 De profeet Micha Het tweede boek der Koningen Koningen 1 De koning zoekt hulp bij afgoden Koningen 2 Elia in de hemel opgenomen IV

6 2 Koningen 3 4 Wonderen Koningen 5 De genezing van Naäman Koningen 6 7 Vertrouw de profeet Koningen 8 Rechtschapenheid te midden van grote goddeloosheid Koningen 9 10 Het nageslacht van Achab wordt uitgeroeid Koningen Meer goddeloze koningen, deel Koningen Meer goddeloze koningen, deel Koningen 17 Het noordelijke koninkrijk (de tien stammen) in ballingschap afgevoerd Koningen De rechtschapen koning Hizkia Koningen 20 Meer over Hizkia Koningen 21 De goddeloze koning Manasse Koningen De macht van het woord Koningen Juda door Babel gevangengenomen Het eerste en tweede boek der Kronieken Kronieken 22:5 19 De voorbereiding op de bouw van de tempel Kronieken 29:29 De geschiedenis van koning David Kronieken 3:1 Salomo begint aan de bouw van de tempel Kronieken 7:1 12 De heerlijkheid van de Heer Kronieken 11:13 17 De Levieten keren terug Kronieken 15 Asa gehoorzaamt de raad van een profeet Kronieken 20 Josafat, de zoon van Asa Kronieken 26:14 21 Uzzia wordt melaats Kronieken 29:1 11 Weest thans niet nalatig Kronieken 36:11 16 Goddeloosheid in Jeruzalem Het boek Ezra Ezra 1 Kores vervult de profetie Ezra 2 Wie keerden terug? Ezra 3 6 De bouw van de tempel Ezra 7 Ezra leerkracht der wet Ezra 8 De reis naar Jeruzalem Ezra 9 10 Huwelijken met niet-israëlitische vrouwen Het boek Nehemia Nehemia 1 Het gebed van Nehemia Nehemia 2 Nehemia gaat naar Jeruzalem Nehemia 3 4 De bouwers krijgen met tegenstand te maken Nehemia 5 Nehemia een groot leider Nehemia 6 Nehemia maakt de muren af Nehemia 7 De namen van hen die terugkeerden Nehemia 8 Ezra leest het volk uit de Schriften voor Nehemia 9 10 De macht van het woord Nehemia De inwijding van de muur Nehemia 13 Nehemia blijft bekering prediken Het boek Ester Het boek Job Job 1 Job raakt alles kwijt, behalve Job 2 Meer beproevingen voor Job Job 3 Waarom ben ik eigenlijk geboren? Job 4 31 Jobs vrienden geven hem raad Job Een vierde vriend Job De Heer spreekt Job Job doorstaat de proef Het boek Psalmen Psalm 22 Een psalm over Jezus Christus Psalm 23 De Here is mijn herder Psalm 24 De vreugde over de komst van de Heer Geselecteerde verzen uit de Psalmen De Spreuken Spreuken Een overzicht Prediker Prediker 1 2 Alles is ijdelheid Prediker 3 Maak het beste van het leven nu dat nog kan Prediker 4 5 Waardoor word je gelukkig? Prediker 6 Alles is nog steeds ijdelheid Prediker 7 11 Enige voldoening in het leven vinden Prediker 12 Tot slot Hooglied van Salomo Het boek Jesaja Jesaja 1 Jesaja roept Israël tot bekering Jesaja 2 Kom naar de berg des Heren Jesaja 3 Profetieën tegen hoogmoed Jesaja 4 Zegeningen voor de nederigen Jesaja 5 De zonden van Israël Jesaja 6 Jesaja ziet de Heer Jesaja 7 8 Vertrouw op de Heer Jesaja 9 Een profetie over de komst van de Messias Jesaja 10 De verwoesters zullen worden vernietigd Jesaja 11 Gebeurtenissen in de toekomst Jesaja 12 Loof de Heer Jesaja Babel en Lucifer Jesaja Profetieën over volken die de Heer niet dienen Jesaja 24 Een goddeloze wereld wordt verwoest Jesaja 25 Jesaja looft de Heer Jesaja 26 De lofzang van Jesaja Jesaja 27 De Heer en zijn wijngaard Jesaja 28 Raad voor hoogmoedige mensen Jesaja 29 Een wonderbaar werk en een wonder. 150 Jesaja Vertrouw op de Heer Jesaja De wederkomst van Jezus Christus Jesaja 35 Een boodschap van hoop Jesaja Het verhaal van koning Hizkia Jesaja 40 De macht en verhevenheid van de Heer Jesaja Verlosser van Israël Jesaja 48 Een aanmoediging om terug te komen Jesaja 49 Een boodschap voor het verstrooide Israël Jesaja 50 Tot de Heer terugkeren Jesaja Waak op! En kom tot Hem Jesaja 53 Jezus lijden voorspeld Jesaja 54 De vriendelijke echtgenoot Jesaja 55 Een uitnodiging van de Heer Jesaja 56 De Heer redt alle volken Jesaja 57 De Heer heeft de macht om te genezen Jesaja 58 Vasten en de sabbat Jesaja 59 Zonden en de gevolgen Jesaja 60 Laat je licht schijnen Jesaja 61 De zending van de Heer en zijn dienstknechten Jesaja 62 De verlossing van het huis Israël Jesaja 63 De wederkomst van Jezus Christus Jesaja 64 Het gebed van de rechtvaardigen V

7 Jesaja 65 Het millennium Jesaja 66 De hoop van Zion Het boek Jeremia Jeremia 1 De roeping van Jeremia Jeremia 2 3 De zonden van Juda en de boodschap van Jeremia Jeremia 4 6 Wij hoeven ons niet te bekeren Jeremia 7 De tempelprediking van Jeremia Jeremia 8 Meer oordelen over Juda uitgesproken Jeremia 9 10 Jeremia huilt en bidt voor Juda Jeremia De oordelen van God Jeremia 16 Hoop in de laatste dagen Jeremia 17 De zonden van Juda Jeremia De pottenbakker en Juda Jeremia 20 De problemen van Jeremia Jeremia Profetieën voor twee koningen Jeremia 23 Valse profeten Jeremia 24 Goede en slechte vruchten Jeremia Het verwerpen van de profeten leidt tot gevangenschap Jeremia Het juk van Babel Jeremia 29 De brief van Jeremia aan de gevangenen Jeremia 30 De Heer belooft hulp Jeremia 31 De vergadering van Israël Jeremia 32 Jeremia koopt land Jeremia 33 Vrede in Jeruzalem Jeremia 34 Vervloeking van Sedekia en de Joden Jeremia 35 De Rekabieten Jeremia 36 De schrijver Baruch Jeremia Babel verovert Juda Jeremia 45 De rechtschapenen worden ook beproefd Jeremia De vernietiging van verscheidene volken Jeremia 52 De laatste geschriften van Jeremia Klaagliederen Klaagliederen 1 De gevolgen van zonde Klaagliederen 2 4 Waarom Juda werd gestraft Klaagliederen 5 De smeekbede van Jeremia Het boek Ezechiël Ezechiël 1 Ezechiëls visioen van Gods heerlijkheid Ezechiël 2 3 Ezechiëls roeping Ezechiël 4 5 Profetieën over de vernietiging van Jeruzalem Ezechiël 6 7 Zonde en verwoesting Ezechiël 8 11 Waarom Jeruzalem werd veroverd Ezechiël Waarom ballingschap? Ezechiël 18 Verantwoordelijkheid voor zonde Ezechiël Leiders die niet luisteren Ezechiël Goddeloosheid leidt tot vernietiging Ezechiël De straf voor andere volken Ezechiël 33 Wachters op de toren Ezechiël 34 De herders van Israël Ezechiël 35 De verwoesting van Edom Ezechiël 36 Een boodschap van hoop Ezechiël 37 Twee visioenen over de herstelling Ezechiël De strijd van Gog en Magog Ezechiël Ezechiëls visioen van een tempel Ezechiël De heerlijkheid Gods vervult de tempel Ezechiël Meer over de tempel Ezechiël 47 Het genezende water van de tempel Ezechiël 48 Israël vergadert zich en de Heer is bij hen VI Het boek Daniël Daniël 1 Jonge, getrouwe Israëlieten Daniël 2 De droom van Nebukadnessar Daniël 3 Drie heldhaftige jongemannen Daniël 4 5 Twee hoogmoedige koningen Daniël 6 Daniël in de leeuwenkuil Daniël 7 12 De profetische dromen en visioenen van Daniël Het boek Hosea Hosea 1 3 Een huwelijksverbond Hosea 4 5 De zonden van Israël en Juda Hosea 6 God verwacht oprechte bekering Hosea 7 10 Israël oogst wat zij heeft gezaaid Hosea 11 Bewijs van Gods liefde Hosea Een oproep om tot de Heer terug te keren Het boek Joël Joël 1 Iets van de sprinkhanenplaag leren Joël 2 Wie kan de dag overleven? Joël 3 Een grote veldslag Het boek Amos Amos 1 2 Vervloeking van Israël en de omliggende landen Amos 3 De rol van de profeten Amos 4 Ik heb u mijn hulp aangeboden Amos 5 Zoek de Heer en leef Amos 6 Wee de zorgelozen Amos 7 9 De vijf visioenen van Amos Het boek Obadja Obadja De doden verlossen Het boek Jona Jona 1 2 Kun je de Heer ontlopen? Jona 3 4 Jona in Ninevé Het boek Micha Micha 1 2 Israël en Juda zullen vallen Micha 3 Goddeloze leiders berispt Micha 4 De Heer zal in Zion regeren Micha 5 De komst van de Messias Micha 6 7 De zonden van Israël en de genade van de Heer Het boek Nahum Het boek Habakuk Habakuk 1 2 Vragen en antwoorden Habakuk 3 Het gebed van Habakuk Het boek Sefanja Sefanja 1 2 De dag des oordeels Sefanja 3 Aanmoedigende woorden Het boek Haggai Haggai 1 De tempel afbouwen Haggai 2 Blijven bouwen! Het boek Zacharia Zacharia 1 6 De acht visioenen van Zacharia Zacharia 7 8 Het huidige en het toekomstige Jeruzalem Zacharia 9 De toekomstige koning Zacharia 10 Beloften voor de laatste dagen Zacharia De Joden en hun Heiland Zacharia 14 De wederkomst Het boek Maleachi Maleachi 1 Onoprechte aanbidding Maleachi 2 De priesters worden tot bekering geroepen Maleachi 3 4 De komst van de Heer

8 Wat je over het Oude Testament moet weten Een getuigenis van Christus Net als alle andere Schriftuur is het Oude Testament een getuigenis dat God leeft en dat Jezus Christus de Verlosser van alle mensen is. Om nu gemoedsrust te ontvangen en later het eeuwige leven te beërven, moeten we Hen eerbiedigen en hun leringen naleven. President Spencer W. Kimball heeft gezegd: Jezus Christus was de God van het Oude Testament. Hij was het die met Abraham en Mozes sprak. Hij was het die Jesaja en Jeremia inspireerde en door middel van deze uitverkoren mannen de toekomst voorspelde. (Conference Report, april 1977, blz. 113; of Ensign, mei 1977, blz. 76.) Na zijn opstanding verscheen Jezus aan twee mannen die van Jeruzalem naar Emmaüs liepen. Hij citeerde profetieën uit het Oude Testament over Hemzelf waardoor de mannen de geest voelden en waardoor hun hart in hun lichaam brandde. (Zie Lucas 24:13 32.) Als jullie het Oude Testament bestuderen, let dan op waarheden waardoor je meer over Jezus Christus te weten kunt komen en hoe je zijn evangelie kunt toepassen. Als onderdeel van je studie zul je een aantekenboekje bijhouden met begrippen en opdrachten. Je kunt een deel van je aantekenboekje gebruiken om leringen of getuigenissen van Jezus Christus bij te houden. Je getuigenis van Jezus Christus zal worden gesterkt als je in het Oude Testament naar Hem op zoek gaat. Het verhaal van het Oude Testament Het Oude Testament begint met de schepping van Adam en Eva, de eerste man en vrouw. Vervolgens staat er in het kort iets geschreven over de nakomelingen van Adam en Eva tot aan de tijd van Noach, toen alle mensen en dieren door de zondvloed werden gedood, behalve Noach, zijn gezinsleden en de dieren in de ark. Na het verhaal van Noach staat er in het Oude Testament iets over de tijd tot aan Abraham, die verbonden (heilige beloften) met God sloot en bijzondere beloften van God met betrekking tot zijn nakomelingen kreeg. De verbonden die God aan Abraham gaf, worden wel het verbond van Abraham genoemd. Het verbond van Abraham werd voortgezet door Abrahams zoon Isaak en zijn kleinzoon Jakob, wiens naam door de Heer in Israël werd veranderd. Het verslag in het Oude Testament gaat verder over de omgang van God met zijn verbondsvolk, de afstammelingen van Jakob die het huis van Israël of de kinderen van Israël genoemd werden. Voorbeschouwing van het Oude Testament de inhoudsopgave Kijk naar de Inhoud van het Oude Testament voorin je Bijbel. Toen het Oude Testament werd samengesteld, zijn de boeken niet allemaal in chronologische volgorde geplaatst. Het is een goed idee om de inhoudsopgave dusdanig te markeren dat je de verschillende schrijvers in het Oude Testament kunt onthouden. 1. De wet. De boeken Genesis tot en met Deuteronomium worden vaak als de wet aangeduid. Omdat Mozes ze heeft geschreven, worden ze soms ook de vijf boeken van Mozes genoemd. Genesis begint met de schepping van de wereld en Adam en Eva. Deuteronomium eindigt met de dood van Mozes. Deze vijf boeken gaan over de verbonden die God met de mens heeft gesloten en over de geboden die de mens moet onderhouden als onderdeel van die verbonden. 2. De geschiedenis. De boeken Jozua tot en met Ester gaan over de geschiedenis van het volk Israël in de zeshonderd jaar na Mozes. Deze boeken worden over het algemeen de geschiedenis genoemd. Ze staan grotendeels in chronologische volgorde. 1 2 Kronieken is eigenlijk het verslag van dezelfde geschiedenis die in 1 2 Koningen door een andere schrijver is weergegeven. 3. De poëzie. De boeken van Job tot en met Prediker staan vol met leringen en openbaringen die in poëtische vorm zijn opgeschreven. Daarom wordt dit gedeelte ook wel de poëzie genoemd. Het hooglied van Salomo is ook in het deel de poëzie te vinden. Volgens de profeet Joseph Smith is het echter geen geïnspireerde Schriftuur. In het boek Psalmen staan woorden die bij heilige muziek uit die tijd horen. 4. De profeten. In de boeken Jesaja tot en met Maleachi staan de leringen van de verschillende profeten in de tijd dat Israël koningen had. Ze staan niet in historische volgorde. We weten niet waarom ze in hun huidige volgorde zijn opgenomen. Wat heb ik aan mijn studie van het Oude Testament De verhalen uit het Oude Testament behoren tot de beroemdste verhalen in de geschiedenis. Als we ze niet zouden hebben, zouden het Nieuwe Testament, het Boek van Mormon en de Leer en Verbonden minder zeggingskracht hebben. Maar het is niet voldoende om die verhalen alleen maar te kennen. We moeten er ware leerstellingen uit halen en die in ons leven toepassen. Als je het Oude Testament ijverig bestudeert, zul je merken dat de Geest je leidt en dat je christelijker wordt. Duizenden jaren lang is het Oude Testament een hulpmiddel voor de gelovigen geweest om volgens het plan van onze hemelse Vader te leven. 1

9 Het gebruik van deze gids Zoals de titel van dit boek aangeeft, is deze gids een hulpmiddel bij je studie van de Schriften. Hij kan op de volgende manieren van nut zijn. A B Inleiding A Onder iedere rol staat een inleiding op de hoofdstukken in de Schriften die je moet lezen en uitleg over hoofdstukken die niet bij je leesopdracht horen. Dat gedeelte bevat de volgende informatie: De historische achtergrond Een uitleg van het verband tussen de teksten en de hoofdstukken ervoor en erna. Vragen en ideeën waar je voor of tijdens het lezen over kunt nadenken om je op de boodschap van de leesopdracht te concentreren. B In het gedeelte vind je informatie over moeilijke woorden en teksten met uitleg waardoor je de beginselen in de Schriften beter kunt begrijpen. Er staan ook vaak uitspraken van algemene autoriteiten bij. C Tekenen Maak een tekening van het verhaal van Abraham in Genesis 14: Genesis 15 Een verbond wordt bevestigd Al eerder in zijn leven had de Heer Abraham veel beloften gedaan over zijn nageslacht. Een van die beloften luidde dat zijn nageslacht zo talrijk als het stof der aarde zou zijn (zie Tijdens de gebeurtenissen in Genesis 15 hadden Abraham en Sara nog steeds geen kinderen. (Zie Genesis 13:16.) In dit hoofdstuk laat de Heer Abraham weten dat zijn beloften vervuld zullen worden. De symboliek uitleggen Markeer de woorden van de Heer in Genesis 15:1 die aangeven wat de Heer voor Abraham zou betekenen. Noteer in hoeverre de Heer hetzelfde betekent voor hen die verbonden met Hem sluiten en die nakomen. De zinnen afmaken 1. Abraham maakte zich zorgen omdat [...] (zie vs. 3, 7 8) 2. De Heer stelde Abraham gerust door [...] (zie vs. 1, 17) Genesis 16 Abraham trouwt met Hagar In Genesis 15 hebben we over de twijfels en zorgen van Abraham gelezen. In Genesis 16 zullen we iets over de gevoelens van Sara te weten komen. De Heer gebood Sara om Hagar aan Abraham als vrouw te geven, en Hij gebood Abraham om Hagar als vrouw te nemen (zie LV 132:34 35). Hoewel het misschien moeilijk voor Sara was om dit te doen, gaf het wel aan hoe groot haar verlangen was om de Heer te gehoorzamen en zijn verbonden te vervullen. Denk tijdens het lezen van dit hoofdstuk ook aan de gevoelens die Hagar zou kunnen hebben gehad. Genesis 16 Genesis 15 Slavin (vs. 1) Dienstmaagd In uw schoot (vs. 5) Aan jou Bezitter (vs. 2) Dienstknecht Liefelijke zoon (vs. 4) Niet vergund te baren (vs. 2) Verneder u onder haar hand die de leiding over andere Eigen zoon Me ervan weerhouden om (vs. 9) Verneder u en doe dienstknechten heeft Tot uw vaderen gaan (vs. 15) kinderen te krijgen wat zij zegt Een onderhorige (vs. 3) Overlijden Iemand die uit een van mijn dienstmaagden geboren is Genesis 15:9 17 Wat deed Abraham in deze verzen? Deze verzen in Genesis 15 beschrijven een oud gebruik uit het Gods liefde erkennen Midden-Oosten: het sluiten of middendoor delen van een Door beproeving leerde Hagar wat zij kon doen om moeilijkheden te overwinnen. Noteer wat op jou de meeste indruk verbond. Nadat de persoon die het verbond sloot het dier (of de dieren) middendoor had gedeeld, liep hij tussen de twee delen heeft gemaakt in Genesis 16 waaruit de liefde van God voor door alsof hij wilde zeggen: Als ik mijn verbond niet naleef, Hagar blijkt en waardoor Hagar zijn liefde aanvaardde. zal ik net als dit dier middendoor gedeeld worden. De vurige fakkel was het symbool van de aanwezigheid van de Heer waardoor Abraham de verzekering kreeg dat de Heer zijn verbond zou vervullen. In het gedeelte staan vragen en opgaven waardoor je de beginselen van het evangelie kunt ontdekken, overdenken en toepassen. Je zult de opgaven in een notitieboekje of op ander papier moeten uitwerken, want er is in dit boek geen ruimte om te schrijven. 25 C De volgende punten zijn goede tips bij het bestuderen van de Schriften: Begin met een gebed. Lees de inleiding van het hoofdstuk dat je gaat bestuderen en overweeg andere studievaardigheden die in Voor het lezen beschreven worden (zie blz. 5). Lees het opgegeven hoofdstuk. Raadpleeg daarbij de afdeling. Gebruik de studievaardigheden die in Tijdens het lezen beschreven worden (zie blz. 5). Noteer opmerkingen en vragen in je notitieboekje. Schrijf ook gevoelens en indrukken op die belangrijk voor je zijn. Bekijk de opgaven in de afdeling voor het hoofdstuk dat je bestudeert. Soms kun je kiezen welke opgaven je wilt doen. Als je meer te weten wilt komen, moet je alle opgaven doen. Als je meer over het Oude Testament te weten wilt komen, doe je er verstandig aan de opdrachten te maken. Seminarie-thuis Als je thuis seminarie doet, is het volgende leesschema van toepassing. Vergeet niet dat het seminarie een dagelijks godsdienstig onderwijsprogramma is, dat het belangrijk is om dagelijks met een gebed in je hart te studeren en dat je iedere schooldag aan je opdrachten moet werken, ook al volg je het seminarie niet iedere dag. Als je meer of minder dan 36 weken in een seminariejaar hebt, zal je leerkracht je vertellen welke hoofdstukken je per week moet lezen en welke opdrachten je moet uitvoeren. In de Schriften lezen en dit lesboek bestuderen neemt ongeveer een half uur tot drie kwartier in beslag voor iedere schooldag dat je het seminarie niet bezoekt. Iedere week geef je je leerkracht de bladzijden uit je notitieboekje waarin je je gedachten over de Schriften en de antwoorden op de vragen hebt geschreven. De leerkracht zal ze lezen, erop reageren en de bladzijden teruggeven. Je kunt ook twee notitieboekjes aanschaffen en ze om de week gebruiken. Je kunt ook een losbladig systeem gebruiken en iedere week de desbetreffende bladzijden inleveren. Als je de bladzijden van de leerkracht terugkrijgt, doe je ze weer in je notitieboekje. Ochtendseminarie Als je aan het ochtendseminarie deelneemt, gebruik je deze gids op aanwijzing van de leerkracht. Deze gids is een hulpmiddel bij het lezen, bestuderen en begrijpen van de Schriften. Je zult de meeste tijd besteden aan het lezen en overdenken van de Schriften. Deze afdeling is een hulpmiddel om zoveel mogelijk profijt te hebben van die studie. Ouderling Howard W. Hunter heeft als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen de leden van de kerk de volgende raad over schriftstudie gegeven. Je kunt die raad op een kaartje schrijven en ergens neerzetten waar je het ziet als je met je studie bezig bent. 2

10 Leesschema voor het Oude Testament Dagen dat ik meer dan Opgegeven hoofdstukken die ik tien minuten heb gelezen deze week heb gelezen Z M D W D V Z Week 1 Z M D W D V Z Week 2 Abraham 3:22 28 Mozes Z M D W D V Z Week 3 Mozes Z M D W D V Z Week 4 Mozes 8 Genesis 6: : :1 9 Z M D W D V Z Week 5 Abraham 1 2 Genesis 13 14: Z M D W D V Z Week 6 Genesis 18 21: (opdracht) Z M D W D V Z Week 7 Genesis 24 25: : Z M D W D V Z Week 8 Genesis Z M D W D V Z Week 9 Genesis Genesis 50:24 38 Z M D W D V Z Week 10 Exodus Z M D W D V Z Week 11 Exodus : Z M D W D V Z Week 12 Exodus Z M D W D V Z Week 13 Opdrachten voor Exodus 25 27, Z M D W D V Z Week 14 Leviticus Z M D W D V Z Week 15 Numeri : :12 23 Z M D W D V Z Week 16 Deuteronomium 4 6 7: : Z M D W D V Z Week 17 Jozua : Z M D W D V Z Week 18 Richteren Ruth Z M D W D V Z Week 19 1 Samuël Z M D W D V Z Week 20 1 Samuël Z M D W D V Z Week 21 2 Samuël Z M D W D V Z Week 22 1 Koningen 3 8 9: Z M D W D V Z Week 23 2 Koningen Z M D W D V Z Week 24 Keuze uit 1 en 2 Kronieken 2 Kronieken 15 Ezra 9 10 Nehemia Z M D W D V Z Week 25 Ester Job Z M D W D V Z Week 26 Psalmen verzen uit Psalmen en Spreuken Prediker Z M D W D V Z Week 27 Jesaja Z M D W D V Z Week 28 Jesaja : : :1 7 47:5 10 Z M D W D V Z Week 29 Jesaja :1 3 63:1 9 65:17 25 Z M D W D V Z Week 30 Jeremia 1 7 9: :5 8, :11 14 Z M D W D V Z Week 31 Jeremia : Klaagliederen 1 5 Ezechiël 2 3 Z M D W D V Z Week 32 Ezechiël 11: : Z M D W D V Z Week 33 Daniël Z M D W D V Z Week 34 Hosea :9 14 Joël 2 Amos 3 4 5:4 6, :11 12 Obadja 1:21 Z M D W D V Z Week 35 Jona :1 11 Micha 3 5:2 6:7 8 Habakuk 3:17 18 Sefanja 3 Haggai 1 Z M D W D V Z Week 36 Zacharia 9: : :10 13:6 14 Maleachi 3 4 3

11 Lees aandachtig om de Schriften te begrijpen. Studeer iedere dag. Studeer iedere dag op een vastgestelde tijd. Zoek een plek waar je je zonder afleiding of onderbreking kunt concentreren. Studeer een bepaalde tijd in plaats van een bepaalde hoeveelheid hoofdstukken of bladzijden. Een uur is ideaal, een half uur is geweldig, maar ook een kwartier kan nuttig zijn. Maak een studieschema. (Zie Conference Report, oktober 1979, blz ; of Ensign, november 1979, blz ) Als je deze raad opvolgt, zijn er nog twee andere zaken die je tijdens de schriftstudie nuttig zult vinden: hulpmiddelen uit de HLD-uitgaven van de Schriften en het gebruik van goede studievaardigheden. Studievaardigheden Nephi heeft gezegd dat we ons in Christus woorden moeten verheugen (2 Nephi 32:3), en Jezus heeft de Nephieten geboden dat zij ze ijverig moesten onderzoeken (zie 3 Nephi 23:1). Een dergelijke studie houdt meer in dan de Schriften alleen maar doorlezen. De volgende punten kunnen je helpen bij het bestuderen van de Schriften. Ze zijn in drie categorieën onderverdeeld: vóór het lezen, tijdens het lezen, en na het lezen. Voor het lezen Gebed De Schriften zijn onder inspiratie tot stand gekomen. Daarom kunnen we ze het best begrijpen als we de Geest bij ons hebben. In het Oude Testament lezen we over de priester Ezra. Hij had er zijn hart op gezet om de wet des Heren te onderzoeken (Ezra 7:10). Als we iedere keer bidden als we in de Schriften lezen, krijgen we de juiste instelling om de Schriften te bestuderen. Op zoek naar achtergrondinformatie Als je de historische achtergrond van de Schriften begrijpt, zul je tijdens het lezen meer inzicht krijgen. In de kopjes van de afdelingen in de Leer en Verbonden staat een korte uitleg over de historische achtergrond van de openbaringen. Dit lesboek geeft ook achtergrondinformatie bij veel hoofdstukken in de Schriften. Als je tijd hebt, kun je ook achtergrondinformatie opzoeken in andere boeken en lesboeken die door de kerk zijn uitgegeven. Stel vragen Voordat je gaat lezen, kun je jezelf de volgende vragen stellen: Wie heeft die verzen geschreven? Aan wie zijn ze gericht? Waarom staat deze leerstelling in de Schriften? Wat wil ik vandaag te weten komen of leren? en Wat zou ik volgens de Heer uit deze tekst moeten leren? Zoek tijdens het lezen naar de antwoorden op die vragen. Vergeet niet dat je ook de hulpmiddelen in de Schriften kunt gebruiken, en antwoorden in andere boeken en publicaties van de kerk kunt vinden. Lees de kopjes van de hoofdstukken De kopjes van de hoofdstukken zijn eenvoudige samenvattingen van de belangrijkste punten in het hoofdstuk. Het lezen van het kopje voordat je het hele hoofdstuk leest, is niet alleen een goede studiemethode, maar ook een hulpmiddel om vragen te bedenken die je tijdens het lezen kunt stellen. Tijdens het lezen Wees niet bang om te onderbreken Goudklompjes worden meestal niet aan de oppervlakte gevonden je moet ernaar graven. Je schriftstudie wordt veel waardevoller als je rustig aan doet of onderbreekt en een of meer van de volgende opgaven doet. Zoek de betekenis op van de woorden die je niet begrijpt Gebruik een woordenboek. Als je een woord opzoekt waarvan je denkt dat je het al kent, kan dat toch nog aanvullende informatie opleveren. Met behulp van de afdelingen De Schriften begrijpen in dit lesboek kun je veel moeilijke woorden en zinnen beter begrijpen. Wees je ervan bewust dat de Heer zijn profeten soms heeft geïnspireerd om uitleg aan hun geschriften toe te voegen waardoor wij de betekenis van woorden en gezegden beter kunnen begrijpen. Lees bijvoorbeeld Mosiah 3:19 en zoek uit wat koning Benjamin bedoelde toen hij zei dat we als een kind moesten worden. De Schriften op jezelf toepassen Door je eigen naam in een tekst te gebruiken, maak je de leringen uit de Schriften persoonlijker. Wat is bijvoorbeeld het verschil als je in Mozes 1:39 de mens door je eigen naam vervangt? 4

12 Visualiseren Probeer je voor te stellen wat er gebeurt. Als je bijvoorbeeld Genesis 37 leest, probeer je je voor te stellen dat jij een van de jongere broers in een gezin bent en dat al je oudere broers je haten of jaloers op je zijn. Soms wordt in de Schriften aangegeven dat we iets moeten visualiseren. Lees Alma 5:15 18 en doe wat Alma zegt. Neem even de tijd om op te schrijven hoe je je voelde toen je die teksten visualiseerde. Zoek naar verbindingswoorden Verbindingswoorden zijn woorden als en, maar, omdat, daarom en niettemin. Probeer, als je dergelijke woorden leest, te achterhalen welke ideeën daarmee duidelijk worden gemaakt. Soms geven ze aan in hoeverre twee of meer zaken overeenkomen of juist verschillen. Als je bijvoorbeeld nadenkt over de betekenis van het woord wegens in Mosiah 26:2 3, kun je een belangrijke waarheid over schriftstudie ontdekken. Wegens is een aanduiding van oorzaak en gevolg met betrekking tot het ongeloof van het volk en hun vermogen om de woorden van de profeten te begrijpen. Lees nu Leer en Verbonden 45:30 32 en let op hoe het woord maar het verschil aangeeft tussen de omstandigheden van de goddelozen en de rechtschapenen in de laatste dagen. 30. En in dat geslacht zullen de tijden van de andere volken vervuld worden. 31. En er zullen in dat geslacht mensen zijn, die niet zullen sterven voordat zij een voortstormende gesel zien; want een verwoestende ziekte zal het land bedekken. 32. Maar mijn discipelen zullen op heilige plaatsen staan, en zullen niet aan het wankelen gebracht; maar onder de goddelozen zullen mensen hun stem verheffen en God vervloeken en sterven. Door de nadruk te leggen op het woord maar weten we dat de rechtschapen mensen gevrijwaard zullen worden van vernietigingen die voor de wederkomst zullen plaatsvinden. Zoek naar patronen In 2 Nephi 31:2 zegt Nephi dat hij iets over de leer van Christus wil opschrijven. In vers 21 getuigt hij dat hij zojuist de leer van Christus heeft uitgelegd. Nu we weten dat Nephi de leer van Christus in vers 2 tot en met 21 uitlegt, kunnen we die verzen opnieuw lezen en Nephi s woorden nader bestuderen en te weten komen wat de leer van Christus inhoudt. Nog een voorbeeld van een bepaald patroon is het gebruik van de woorden indien en dan als een profeet spreekt over oorzaak en gevolg. In Leviticus 26 profeteert Mozes over de zegeningen en de vervloekingen die over de kinderen van Israël zouden komen. Als je de verzen 3 4, 18, 23 24, en leest, zie je dat Mozes het patroon indien en dan gebruikte om de Israëlieten te vertellen wat er zou gebeuren als zij de geboden van de Heer wel of niet zouden onderhouden. Herhaling van een woord of een beginsel is ook een patroon waar je op kunt letten. Kijk maar eens hoe vaak er in Genesis 39 staat dat de Heer bij Jozef was. Let op opsommingen in de Schriften Door opsommingen krijg je meer inzicht in wat de Heer en zijn profeten duidelijk willen maken. De tien geboden zijn een opsomming (zie Exodus 20). De zaligsprekingen in Matteüs kun je als een opsomming beschouwen. Het kost misschien wat meer moeite om andere opsommingen te vinden. Maak bijvoorbeeld aan de hand van Leer en Verbonden 68:25 31 eens een opsomming van wat ouders volgens de Heer hun kinderen moeten leren. Stel vragen Blijf vragen stellen zoals in de afdeling Voor het lezen wordt aangeraden. Tijdens het lezen kun je bepaalde vragen die je voor het lezen hebt gesteld, herformuleren. Ook kun je volkomen nieuwe vragen bedenken. Antwoord zoeken op vragen is een van de belangrijkste manieren waarop we meer inzicht kunnen krijgen door onze schriftstudie. Een van de belangrijkste vragen die we kunnen stellen, luidt: Waarom zou de Heer de schrijver geïnspireerd hebben om dit in de Schriften op te nemen? Zoek naar duidelijke aanwijzingen die schrijvers soms geven als zij bijvoorbeeld zeggen: En aldus zien wij. 5

13 Beantwoord vragen die in de Schriften worden gesteld De Heer stelt vaak vragen waarop Hij vervolgens antwoord geeft. Hij vroeg bijvoorbeeld aan de Nephitische discipelen: Welke soort mensen behoort gij daarom te zijn? En vervolgens gaf Hij zelf het antwoord: Zoals Ik ben (3 Nephi 27:27). Ook worden weleens vragen gesteld die niet beantwoord worden over het algemeen omdat de schrijver vindt dat het antwoord voor de hand ligt. Maar soms geven de schrijvers geen antwoord omdat over de vraag moet worden nagedacht en het antwoord juist niet voor de hand ligt. Lees bijvoorbeeld Marcus 4:35 41 en beantwoord de vier vragen alsof je daar zelf aanwezig bent. Zoek naar symbolische betekenissen Profeten gebruiken vaak symbolen en beeldspraak om hun boodschap krachtiger over te brengen. Gelijkenissen worden bijvoorbeeld gebruikt om een boodschap met een diepere betekenis op een eenvoudige manier door te geven. Door een gelijkenis is de les beter te onthouden en krijgt hij meer betekenis. Aan de hand van de volgende ideeën kun je de symboliek in de Schriften beter begrijpen: 1. Zoek naar een uitleg in de Schriften. In 1 Nephi 8 staat bijvoorbeeld een visioen van Lehi. Later kreeg Nephi een visioen van wat zijn vader had gezien en een uitleg van de symbolen in het visioen van zijn vader (zie 1 Nephi 11 14). Soms vind je een verklaring door de verwijzingen in de voetnoten te gebruiken. 2. Denk na over de kenmerken van het symbool en wat je ervan kunt leren. Alma gebruikte die vaardigheid om het gebruik van de Liahona aan zijn zoon uit te leggen. (Zie Alma 37:38 47.) 3. Probeer erachter te komen of je door middel van het symbool iets over de Heiland te weten kunt komen. De Heer zei tegen Adam dat alle dingen van Hem getuigen. (Zie Mozes 6:63.) Bijvoorbeeld: in hoeverre zijn de verschillende elementen in het verhaal van Abraham die zijn zoon Isaak moest offeren een symbool van het offer van Jezus Christus? Opschrijven Zorg dat je papier of een notitieboekje bij de hand hebt om ideeën op te schrijven die je wilt onthouden, zoals opsommingen, bepaalde inzichten die je krijgt of gevoelens over iets wat je leest. Om je bepaalde gedachten en inzichten te herinneren als je later weer in de Schriften leest, kun je dergelijke ideeën ook in de kantlijn van je Schriften noteren. Veel mensen vinden het prettig om bepaalde woorden en zinnen in hun Schriften te markeren. Er bestaat daarvoor geen vaste manier. (Misschien wil jij het helemaal niet.) Sommige mensen arceren of onderstrepen belangrijke woorden en zinnen die een vers bijzondere betekenis geven. Je kunt de Schriften ook markeren door een kruisverwijzing in de kantlijn te plaatsen. Als je dat doet met verschillende teksten over hetzelfde onderwerp, krijg je een aaneenschakeling van teksten over een bepaald onderwerp dat je kunt opzoeken door een van de teksten in die tekstenreeks op te zoeken. Het markeren van de Schriften is een hulpmiddel waardoor je belangrijke teksten snel kunt vinden. Na het lezen Overdenken Overdenken is diep over iets nadenken, iets overwegen, vragen stellen en evalueren wat je weet en hebt geleerd. In de Schriften wordt dat soms overpeinzen genoemd (zie Jozua 1:8). Er staan verschillende goede voorbeelden in de Schriften van belangrijke openbaringen die tot stand kwamen door overdenking, vooral overdenking met betrekking tot de Schriften. (Zie LV 76:15 20; 138:1 11.) De Schriften op jezelf toepassen De Schriften op jezelf toepassen, betekent dat je ze met je eigen leven vergelijkt. Om de Schriften op jezelf te kunnen toepassen, moet je vragen stellen als: Welke evangeliebeginselen worden hier besproken? en In hoeverre zijn die beginselen op mij van toepassing? Als we de Schriften in ons leven willen toepassen, moeten we naar de influisteringen van de Heilige Geest luisteren, die u de weg [zal] wijzen tot de volle waarheid (Johannes 16:13). Nephi paste de Schriften toe op zichzelf en zijn familieleden door een aantal beginselen uit Jesaja aan te halen. Hij leerde zijn broers dat zij net als de Israëlieten van God waren afgedwaald God was niet van hen afgedwaald. Hij zei ook dat de Heer hen genadig zou zijn en hen zou vergeven als ze zich bekeerden. (Zie 1 Nephi 19:24; 21:14 16.) Nephi zei dat hun geloof in Jezus Christus als de Verlosser zou toenemen als ze de woorden van Jesaja op zichzelf zouden toepassen 6

14 Herlezen We begrijpen niet meteen alles van een schrifttekst als we die voor de eerste keer lezen. Je moet eigenlijk je hele leven studeren om de Schriften echt te begrijpen. Vaak gaan we pas na twee of drie keer lezen bepaalde patronen herkennen, beter visualiseren en de Schriften beter begrijpen. Bij het herlezen kun je zoeken naar nieuwe leringen of andere vragen stellen. Als je probeert een verhaal of een paar verzen in je eigen woorden op te schrijven, kun je ontdekken of je begrijpt wat je hebt gelezen en een beter begrip krijgen van de Schriften. Opschrijven Sommige mensen houden een dagboek bij waarin ze het belangrijkste van wat ze gelezen hebben, opschrijven, wat ze ervan vinden of hoe ze de beginselen kunnen toepassen. Als je deze gids voor het seminarie-thuis gebruikt, wordt er van je verwacht dat je een notitieboekje bijhoudt. Dat notitieboekje zal fungeren als je dagboek over de Schriften. Het is ook goed om met anderen te bespreken wat je hebt gelezen. Maak een paar notities om je in herinnering te brengen waarover je wilt praten, en door erover te praten zul je meer begrijpen en onthouden. Toepassen De echte waarde van de kennis die je opdoet uit de Schriften blijkt als je toepast wat je leert. Dichter bij de Heer komen en zijn gemoedsrust ondergaan, zijn maar een paar van de zegeningen die toevloeien aan degenen die het evangelie naleven. Daarnaast heeft de Heer gezegd dat aan de mensen die naleven wat ze leren, meer gegeven zal worden, en dat degenen die dat niet doen, hun kennis zullen verliezen (zie Alma 12:9 11). Verheugt u in Christus woorden, want Christus woorden zullen u alles zeggen, wat gij moet doen (2 Nephi 32:3). 7

15

16 De boeken Genesis, Mozes en Abraham Het boek Genesis Het boek Genesis is het eerste van de vijf boeken die Mozes geschreven heeft. Er wordt ongeveer jaar geschiedenis in beschreven meer dan de rest van de Bijbel, inclusief het Nieuwe Testament! Veel van de beroemde bijbelverhalen komen uit het boek Genesis, zoals de val van Adam en Eva, Kaïn die Abel doodt, Noach en de zondvloed, de bouw van de toren van Babel, Abraham die zijn zoon bijna offert en Jozef die als slaaf wordt verkocht. Het boek Mozes Binnen enkele maanden na de organisatie van de kerk op 6 april 1830 gebood de Heer de profeet Joseph Smith om een vertaling van de Bijbel te maken. Uit het Boek van Mormon had de profeet geleerd dat vele duidelijke en waardevolle dingen uit de Bijbel waren weggenomen (zie 1 Nephi 13:23 28). Met zijn vertaling van de Bijbel herstelde hij de waarheden die uit de Bijbel verloren waren gegaan door de onzorgvuldigheid van hen die de tekst hadden overgeschreven of door de goddelozen die bepaalde waarheden opzettelijk hadden verwijderd. De volledige uitgave van zijn vertaling van de Bijbel is niet meer tijdens het leven van de profeet Joseph Smith uitgegeven. Tegenwoordig staan de belangrijkste wijzigingen die hij aan heeft gebracht ons ter beschikking. In de Bijbelvertaling van Joseph Smith (BJS) van Genesis 1 6 moesten zoveel wijzigingen worden aangebracht dat zij in de Parel van grote waarde als het boek Mozes zijn opgenomen. Het boek Mozes bestaat uit acht hoofdstukken. Mozes 1 is een voorwoord op de Bijbel, en is niet in het boek Genesis te vinden. Omdat het boek Mozes vollediger en juister is dan Genesis 1 6, zullen we er in deze gids voor zorgen dat je het boek Mozes kunt begrijpen en er iets uit zult leren. Het boek Abraham Omdat de openbaringen in Abraham betrekking hebben op het eerste gedeelte van de Bijbel zullen ze tegelijk met het eerste deel van Genesis en Mozes behandeld worden. In 1835 kreeg de profeet Joseph Smith een aantal oude Egyptische geschriften in handen die door archeologen in Egypte waren gevonden. Deze geschriften bevatten leringen van de profeet Abraham en zijn door de profeet Joseph Smith vertaald. Ze zijn ook in de Parel van grote waarde opgenomen en worden het boek Abraham genoemd. De eerste twee hoofdstukken gaan over het leven van Abraham en worden in deze gids tegelijk met Genesis behandeld. De laatste drie hoofdstukken van het boek Abraham bevatten openbaringen die Abraham over het voorsterfelijk bestaan en de schepping van de aarde heeft ontvangen. Je studie van het Oude Testament begint met het verslag over het voorsterfelijk leven in Abraham 3. 9 Met behulp van het volgende schema kun je zien hoe de geïnspireerde aanvullingen uit de boeken Mozes en Abraham in verband staan met het boek Genesis. Geïnspireerde aanvullingen op het boek Genesis HET BOEK MOZES 1:1 42 2:1 31 3:1 25 4:1 32 5:1 59 6:1 4 6:5 68 7:1 69 8:1 13 8:14 30 Toen de Heer Abraham had geboden om naar Egypte te gaan, onderwees Hij hem in de waarheden over de planeten, de zon, de maan en de sterren. Dat waren toen belangrijke symbolen in de Egyptische godsdienst. Abraham gebruikte deze waarheden om de Egyptenaren in het evangelie te onderwijzen door op hun bestaande kennis voort te borduren. (Zie de verklaring van Facsimile 3 op bladzijde 52 van de Parel van grote waarde.) Tijdens een gesprek over hemelse lichamen en hun bewegingen vertelde Abraham de Egyptenaren dat de God die hij aanbad, groter is dan alle scheppingen, omdat Hij de Schepper is. Abraham 3:22 28 Intelligenties (vs. 22) Geestkinderen van onze hemelse Vader. Eerste staat (vs. 26, 28) Voorsterfelijk bestaan HET BOEK GENESIS Geen gelijkwaardig materiaal in Genesis Geen gelijkwaardig materiaal in Genesis 1:1 31 2:1 25 3:1 24 4:1 26 5:1 32 6: : :1 13 Abraham 3 HET BOEK ABRAHAM VERGELIJKING 3:1 28 4:1 31 5:1 21 1:1 31 2:1 5 2:6 25 Het voorsterfelijk leven en de raadsvergadering in de hemel INHOUD Tweede staat (vs. 26) Het aardse leven De Zoon des Mensen (vs. 27) Jezus Christus A M G

17 Schrijf een vraag op Schrijf een belangrijke vraag op die mensen kunnen stellen en die door middel van Abraham 3:24 26 beantwoord kan worden. De voorsterfelijke wereld Leiders worden in de eerste staat al gekozen. De geboorte op aarde De aarde Gekozen leiders worden in de tweede staat beproefd. De leerstelling toepassen Kies een van de waarheden uit Abraham 3:22 28 uit en schrijf op hoe jij daardoor wordt aangemoedigd om rechtschapener te leven. Abraham 3:22 23 In het voorsterfelijk bestaan gekozen De profeet Joseph Smith heeft gezegd: Eenieder die geroepen is om het evangelie aan de inwoners der wereld te verkondigen, was reeds voor dat doel in de grote raadsvergadering aangesteld vóór deze wereld bestond. (Teachings of the Prophet Joseph Smith, blz. 365.) Met andere woorden, niet alleen Abraham was al voor zijn geboorte voor bepaalde taken uitverkoren, maar jullie ook (zie LV 138:53 56). Abraham 3:27 28 De voorsterfelijke raadsvergadering in de hemel Voor meer informatie over de gebeurtenissen tijdens de voorsterfelijke raadsvergadering in de hemel, kun je Openbaringen 12:7 11; LV 76:25 28; en Mozes 4:1 4 lezen. Bestudeer Abraham 3:22 28 en maak opgave A en vervolgens twee van de drie andere opgaven (B D). Tekstenbeheersing Abraham 3: Schrijf op wat Abraham over het voorsterfelijk bestaan leerde. 2. Lees Leer en Verbonden 138: Het is een onderdeel van het visioen dat president Joseph F. Smith over de geestenwereld had. Welke informatie staat er in de openbaring in de Leer en Verbonden, die de openbaring in Abraham 3:22 23 aanvult? Je kunt deze twee openbaringen naar elkaar laten verwijzen door ze te markeren en de doorverwijzing in de kantlijn te noteren. Hoewel dit het eerste hoofdstuk van de Bijbelvertaling van Joseph Smith is, staat daar niets van in Genesis. De leringen in Mozes 1 horen aan het begin van Genesis te staan, omdat er staat hoe Mozes de waarheden in het boek Genesis heeft leren kennen. Daarnaast verschaft Mozes 1 belangrijke informatie over het plan van onze hemelse Vader voor zijn kinderen. Let op dat de openbaring aan Mozes in Mozes 1 na de openbaring bij de brandende braamstruik (zie Mozes 1:17 18) plaatsvond, maar voor de terugkeer van Mozes naar Egypte (zie Mozes 1:26). In het Oude Testament had deze openbaring dus ergens in Exodus 3 of 4 moeten staan. We vragen ons wel eens af, Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik hier? Hoe is het leven op deze planeet tot stand gekomen? En waarom? Mozes stelde ook dergelijke vragen, en God gaf hem antwoord. Denk tijdens het lezen over deze vragen na en zoek de antwoorden van de Heer aan Mozes op. Ze staan in hoofdstuk 1 en in de rest van het boek Mozes. Mozes 1 Dit is mijn werk en mijn heerlijkheid 3. Naast de informatie in Abraham 3 en Leer en Verbonden 138 kun je de uitspraak van de profeet Joseph Smith in de afdeling overdenken. Beschrijf wat voor invloed deze leerstellingen over het voorsterfelijk bestaan op je hebben en wat je mening erover is. Zoek naar belangrijke woorden 1. Zoek de woorden in Abraham 3:22 23 op die aangeven welke mensen God heeft uitverkoren om leiders op aarde te worden, en wanneer zij zijn gekozen. Schrijf die woorden in je aantekenboekje op. Je kunt ze ook in je Schriften markeren. 2. Zoek de woorden in Abraham 3:24 op die Jezus Christus beschrijven. Schrijf ze in je aantekenboekje op en leg uit waarom die woorden Hem zo goed beschrijven. 10 Mozes 1 Verdragen (vs. 2) Erbij in leven blijven Naar de gelijkenis van (vs. 6, 13, 16) Net als Veranderd (vs. 11) Door de Heilige Geest veranderd (waardoor een sterveling onsterfelijke wezens kan zien). Onderscheidende, onderscheidde (vss ) Begrip en kennis die duide- lijker worden door meer dan de normale zintuigen. Onsterfelijkheid (vs. 39) Voor eeuwig als een herrezen mens leven Eeuwige leven (vs. 39) De verhoging, het soort leven dat God leidt; bij God en net als God te zijn

18 Mozes 1:11 Mozes onderging een gedaanteverandering Door de macht van de Heilige Geest hebben veel profeten een gedaanteverandering ondergaan om de tegenwoordigheid van God te kunnen verdragen en eeuwige visioenen te ontvangen. (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2e editie [1966], blz. 803.) Andere verslagen over gedaanteveranderingen kunnen worden gevonden in 3 Nephi 28:13 17 en Leer en Verbonden 76:11 12, Mozes 1:23 Waarom dit alles niet in de Bijbel te vinden is In Mozes 1:23 wordt uitgelegd waarom het verslag van Mozes die Satan overwint niet in onze huidige Bijbel staat. Het is interessant om te zien dat de woorden Satan en duivel niet in Genesis 1 6 in de Bijbel te vinden zijn. Satan en duivel zijn meer dan twintig keer in de Bijbelvertaling van Joseph Smith van deze hoofdstukken te vinden (Mozes 1 8). Een van de manieren waarop Satan de mens probeert te verleiden, is hem te laten geloven dat hij niet bestaat (zie 2 Nephi 28:22). Bestudeer Mozes 1 en maak minimaal twee van de volgende opgaven (A D). Wie is God? Wie is de mens? 1. Lees Mozes 1:1 11 en schrijf op wat Mozes over God leerde. 2. Schrijf uit dezelfde verzen op wat Mozes over zichzelf leerde in relatie tot God. Je wilt deze opsommingen misschien in je Bijbel markeren. 3. Leg uit wat Mozes er volgens jou van vond en waarom. Waarom is het belangrijk? 1. Hoe gebruikte Mozes de kennis die hij over zichzelf en God had vergaard (zie Mozes 1:1 11) om Satan te overwinnen? (Zie Mozes 1:12 22.) 2. Hoe kun je het voorbeeld van Mozes in Mozes 1:12 22 gebruiken om de verleidingen in het leven te overwinnen? Tekstenbeheersing Mozes 1:39 In Mozes 1:39 staat het doel van de werken en de scheppingen van God. Let op de definities van onsterfelijkheid en eeuwig leven in. 1. Herschrijf dit vers in je aantekenboekje en zet je eigen naam in plaats van de mens. 2. Waarom is het belangrijk om de doeleinden van God te begrijpen? 3. Wat voor werk heeft God gedaan om de onsterfelijkheid en het eeuwige leven tot stand te brengen? 4. Wat doe jij, of wat kun je doen, met wat God voor jou heeft gedaan? Wees een verslaggever Doe alsof je een verslaggever bent met de opdracht om een interview met Mozes te houden, na zijn belevenissen in dit hoofdstuk. Schrijf vijf vragen op die je hem zou willen stellen. Er zijn drie verslagen van de schepping in de Schriften te vinden: Genesis 1 2; Mozes 2 3 (ofwel de Bijbelvertaling van Joseph Smith van Genesis 1 2); en Abraham 4 5. In deze gids staan hulpmiddelen voor de studie van de Bijbelvertaling van Joseph Smith van Genesis, maar er wordt voor aanvullende informatie naar Abraham verwezen. Sommige mensen geloven dat de aarde bij toeval tot stand is gekomen en dat de mens in de loop van miljoenen jaren door een toevallige combinatie van de juiste elementen is ontstaan. Een schrijver heeft hier het volgende op gezegd: Als je een lading stenen op een kavel grond gooit en ervoor kan zorgen dat ze uit zichzelf in een huis veranderen als je een handvol veertjes en schroefjes op mijn bureau legt en me laat zien dat ze vanzelf in een horloge veranderen dan zal het gemakkelijker voor me zijn om te geloven dat al deze duizenden planeten zonder enig intelligent ontwerp zijn geschapen, gebalanceerd en op hun juiste plaats in het heelal gezet. En als er geen intelligentie in het heelal aanwezig is, dan heeft dat heelal iets geschapen dat groter is dan zichzelf namelijk u en ik. (Bruce Barton in E. Ernest Bramwell, Old Testament Lessons [seminariecursus 1934], blz. 4.) Probeer er tijdens het lezen achter te komen wat Mozes in Mozes 2 (Genesis 1) over de schepping van de mens en alles op aarde en in de hemel probeerde te zeggen. Mozes 2 Genesis 1; Mozes 2 Mijn Eniggeborene (vs. 1, 26) Jezus Christus Woest (vs. 2) Niet georganiseerd zoals nu Ledig (vs. 2) Leeg De vloed (vs. 2) Water Uitspansel (vss. 6 8, 14 15, 17, 20) Het firmament De schepping Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt u (vs. 22, 28) Neem kinderen Heerschappij (vs. 26, 28) Verantwoordelijk voor, zorgen voor Mozes 2:1 (Genesis 1:1) Jezus Christus is de Schepper In Mozes 2:1; Abraham 3:22 25; 4:1 staat dat Jezus Christus, onder leiding van de Vader, de aarde heeft geschapen. 11

19 Een schema maken Eerste dag Tweede dag Derde dag Vierde dag Vijfde dag Zesde dag Verdeel een bladzijde in je aantekenboekje in zes delen en geef ieder vakje de naam van een dag, zoals in het voorbeeld. Schrijf of teken in ieder vakje wat God op die dag geschapen heeft. Mozes 3 Heir (vs. 1) Groot aantal Geboorten (vs. 4) Het begin Geestelijk (vs. 5, 7, 9) Eeuwig, niet aan de dood onderhevig Natuurlijke (vs. 5, 9) Sterfelijk, zal uiteindelijk sterven Bouwen (vs. 5) Ploegen, opgraven Vlees (vs. 5, 7) Sterfelijk leven Sfeer (vs. 9) Staat Te bouwen (vs. 15) Ervoor zorgen Vrijelijk eten (vs. 16) Eten zonder verkeerde gevolgen Hulpe (vs. 18, 20) Een gelijke, die bij hem past Op dezelve (vs. 21) Plaats Aankleven (vs. 24) Dichtbij zijn en blijven Wat het is en wat het niet is Je zult zien dat er in Mozes 2 niet veel staat geschreven over de manier waarop de aarde is geschapen. Wat staat er wel geschreven? (Zie Mozes 1:31 33, 39.) Tekstenbeheersing Genesis 1:26 27 (Mozes 2:26 27) 1. Vergelijk Genesis 1:26 27 met Mozes 2: Wat kunnen we uit Mozes 2:26 leren over het woord Ons in Genesis 1:26? 2. In hoeverre verschilt de mens van de andere scheppingen die in Genesis 1 en Mozes 2 genoemd worden? Genesis 2; Mozes 3 De schepping van Eva In Genesis 2 (en Mozes 3) wordt het verhaal van de schepping afgesloten. Uit het verhaal kunnen we meer leren over de geboden die God aan Adam gaf, over de relatie van Adam tot de andere scheppingen, en over de schepping van Eva, de eerste vrouw. Mozes 3:4 9 Geestelijke schepping In de tijd die in Mozes 3:5 wordt beschreven was alles geestelijk, wat onsterfelijk betekent. Ouderling Joseph Fielding Smith heeft gezegd: Adams lichaam was uit het stof der aarde gevormd. Maar de aarde bevond zich in een geestelijke staat. (...) (...) Wat is een geestelijk lichaam? Een lichaam dat door geest en niet door bloed wordt gevoed. (...) (...) De verboden vrucht had de kracht om bloed voort te brengen en zijn aard te veranderen. De sterfelijkheid nam de plaats van de onsterfelijkheid in. (Doctrines of Salvation, verz. Bruce R. McConkie, 3 delen [ ], deel 1, blz ). Met andere woorden, in het verslag van de schepping kunnen we lezen dat Adam en Eva een lichaam hadden, maar dat het een geestelijk lichaam was. Door de val vond er een verandering plaats (zoals in Mozes 4 staat beschreven). Alles werd sterfelijk, waardoor Adam en Eva aan de dood onderhevig werden. Adam en Eva kregen toen een sterfelijk lichaam (zie ook 2 Nephi 2:22). Je kunt de woorden geestelijk en sterfelijk in je Schriften markeren en de definities in de kantlijn noteren. In het volgende diagram staan de verschillende fases in Adams bestaan, zoals beschreven in Genesis 2 en Mozes 3. Geestelijke schepping in de hemel Alles is eerst geestelijk geschapen (zie Mozes 3:5). Geestelijke schepping op aarde Alles is vervolgens fysiek geschapen, maar in een geestelijke, ongevallen staat (zie Mozes 2). De val die tot de sterfelijkheid leidde Door de val is de sterfelijkheid tot stand gekomen (zie Mozes 4:6 32). Mozes 3:15 17 De vrucht van de boom der kennis van goed en kwaad De Heer gaf Adam en Eva in de Hof van Eden keuzevrijheid. Keuzevrijheid, ofwel de mogelijkheid om beslissingen te nemen en daar verantwoordelijk voor te zijn, is noodzakelijk voor alle mensen die net als God willen worden. Daarom moesten Adam en Eva hun keuzevrijheid gebruiken en van de boom der kennis 12

20 van goed en kwaad eten, waardoor ze vooruitgang konden maken en net als onze hemelse Vader worden. Door het eten van de vrucht van die boom konden niet alleen Adam en Eva vooruitgang maken, maar konden ook de andere kinderen van onze hemelse Vader op aarde komen om hun keuzevrijheid te gebruiken (zie 2 Nephi 2:22 27). Aangezien de val noodzakelijk was voor onze eeuwige vooruitgang, hebben sommige mensen zich afgevraagd waarom God Adam en Eva niet meteen in een gevallen staat op aarde geplaatst heeft. Maar als onze hemelse Vader de sterfelijkheid van de mens had veroorzaakt, dan zou Hij ook verantwoordelijk zijn voor de pijn, de zonden en het verdriet die de mens in het sterfelijk leven zou ervaren. Adam moest de vrijheid hebben om al dan niet van de vrucht te eten en de val tot stand te brengen. Door de keuzevrijheid is de mens verantwoordelijk voor zijn eigen bestemming. Natuurlijk omvat het plan van onze hemelse Vader ook de middelen om al zijn kinderen van hun gevallen staat te verlossen. Maar opnieuw moeten zij hun keuzevrijheid gebruiken en het plan al dan niet aanvaarden. Omdat God Adam en Eva keuzevrijheid gaf, en omdat Adam en Eva hun vrijheid hebben gebruikt, kunnen wij rechtschapen beslissingen nemen die op evangeliebeginselen zijn gebaseerd en uiteindelijk net als God worden. Mozes 3:20 24 (Genesis 2:20 24) De schepping van de vrouw Tegen de vrouwen in de kerk heeft president Gordon B. Hinckley gezegd: U bent beslist een belangrijk onderdeel van dat plan [van onze hemelse Vader]. Zonder u zou het plan niet werken. Zonder u zou het hele programma niet werken. (...) Jehova, de Schepper, [scheidde] in opdracht van zijn Vader, tijdens het proces van de schepping, eerst het licht van het duister, en vervolgens het land van de wateren. Toen volgde de schepping van het plantenleven, en daarna de schepping van het dierenleven. Toen kwam de schepping van de man, en de kroon op de scheppingsdaad door de Godheid was de schepping van de vrouw. (Zie De Ster, januari 1997, blz. 64.) Wat gebeurt er als je groentezaad of bloemzaad in de grond stopt en er verder niet meer naar omkijkt? Neemt groente ooit het heft in handen om het onkruid te verdringen? Als we er niet naar omkijken, waarom verdringt het onkruid dan alles wat mooi en nuttig is? Waarom is het voor veel mensen gemakkelijker om het kwade in plaats van het goede te kiezen? Waarom is er zoveel goddeloosheid op aarde? Waarom hebben ogenschijnlijk onschuldige mensen zoveel beproevingen te verduren? De antwoorden op deze vragen hebben met de val te maken. De val vond plaats toen Adam en Eva van de verboden vrucht aten en uit de hof van Eden en de tegenwoordigheid van God werden geworpen. Als nakomelingen van Adam en Eva hebben wij met de gevolgen van hun keus te maken. Daarom leven wij buiten de tegenwoordigheid van God in een wereld vol zonden, beproevingen, problemen en dood. Je zult echter leren dat als Adam niet was gevallen, wij nooit geboren zouden zijn en nooit vooruitgang hadden kunnen maken om de volheid van vreugde te ontvangen die onze hemelse Vader zijn kinderen biedt. Wij zijn in Mozes 4 gezegend met een vollediger verslag van de val van Adam en Eva dan in de Bijbel te vinden is. Ook zijn we gezegend met het Boek van Mormon, waarin de leerstelling van de val vollediger wordt uitgelegd dan in ieder ander boek. Mozes 4 Genesis 3; Mozes 4 De val Kies belangrijke woorden uit Kies uit Mozes 3:2 3 de vier woorden die volgens jou het beste aangeven hoe belangrijk de sabbat is, en leg uit hoe deze woorden aan dat begrip bijdragen. Zeg het in je eigen woorden 1. Welk gebod ontving Adam in Mozes 3:15 17? 2. Welke gevolgen zou de overtreding van dit gebod volgens God hebben? Verlossen (vs. 1) Redden van zonde en dood Luisteren (vs. 4) Aanhoren en gehoorzamen Vijandschap zetten tussen u en deze vrouw (vs. 21) Ervoor zorgen dat jij en de vrouw elkaar haten en tegenwerken Zaad (vs. 21) Kinderen Dracht (vs. 22) Het proces vanaf het begin van een zwangerschap tot aan de geboorte. Uwentwil (vs. 23) Voor u In het zweet uws aanschijns (vs. 25) Hard werken Opdat (vs. 28) Zodat hij niet kan Ledig (vs. 30) Zonder vervulling Cherubim (vs. 31) Een soort hemelse wezens 13

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Bijbelverhalen.nl. Blz. werkstuk trefwoorden

Bijbelverhalen.nl. Blz. werkstuk trefwoorden OUDE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl Blz. werkstuk trefwoorden 2 Verhaalkubus voor het verhaal van Achan Achan 3 Een opvouwboekje maken 2 Adam en Eva 5 Een wandpaneel van de ark maken ark 6 Volgorde Bijbelboeken

Nadere informatie

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4 HOOFDSTUK 1 IN HET BEGIN HOOFDSTUK 5 ISAAK Schepping van hemel en aarde Genesis 1 4 In het paradijs Genesis 2: 5 25 De zondeval van de mensen Genesis 3: 1-24 In het begin Isaak en Ismaël Genesis 21: 1

Nadere informatie

Leesplan 1 De hele bijbel in één jaar

Leesplan 1 De hele bijbel in één jaar Leesplan 1 De hele bijbel in één jaar Dag 1...Genesis 1,2 Dag 2...Genesis 3-5 Dag 3...Genesis 6-9 Dag 4...Genesis 10,11 Dag 5...Genesis 12-15 Dag 6...Genesis 16-19 Dag 7...Genesis 20-22 Dag 8...Genesis

Nadere informatie

HEBREEUWS BETEKENIS GRIEKS (LXX) BETEKENIS

HEBREEUWS BETEKENIS GRIEKS (LXX) BETEKENIS De Tora - Indeling De indeling van de Tora De Tora bestaat uit vijf delen of boeken. De namen van de boeken zijn in het Hebreeuws ontleend aan de eerste woorden waarmee de boeken beginnen. Later is er

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15 De Bijbel open 16-09-15 2 Petr.3: 3 Dit vooral moet u weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte

Nadere informatie

BIJBELROOSTER GROEP 4

BIJBELROOSTER GROEP 4 BIJBELROOSTER GROEP 4 HOOFDSTUK 1 GOD SPREEKT Dag 1 Van de Heer gebeden 1 Samuël 1: 1 23 Dag 2 Samuël in de tabernakel 1 Samuël 1: 24 2: 26 Dag 3 Samuël geroepen 1 Samuël 3: 1 4: 1a Dag 4 God spreekt Lesboek

Nadere informatie

De bijbel is een verzameling van groot aantal boeken uit de het oude Israël, het antieke

De bijbel is een verzameling van groot aantal boeken uit de het oude Israël, het antieke De bijbel is een verzameling van groot aantal boeken uit de het oude Israël, het antieke jodendom en het vroege christendom. Het woord bijbel komt van het Griekse woord biblia, en dat betekent boeken of

Nadere informatie

Israël STILLE TIJD STUDIE

Israël STILLE TIJD STUDIE Israël Een discipelschapstraining om christenen toe te rusten voor het werk in zijn dienst, tot opbouw van het Lichaam van Christus (Efeziërs 4:11-16) 14 STILLE TIJD Thema: Israël volgens de Bijbel Probeer

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1 Les 1 - De oorsprong van de Bijbel In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Deze bijbelstudies zijn vooral bedoeld voor jongeren van 11

Nadere informatie

Het Nieuwe Testament GIDS VOOR DE CURSIST

Het Nieuwe Testament GIDS VOOR DE CURSIST Het Nieuwe Testament GIDS VOOR DE CURSIST Het Nieuwe Testament: gids voor de cursist Kerkelijke onderwijsinstellingen Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 2000 by

Nadere informatie

DRIE PERIODEN VAN DE PROFETEN

DRIE PERIODEN VAN DE PROFETEN Inleiding Daniël De komende maanden willen we het boek Daniël bespreken, een boek waarvan men soms zegt dat het moeilijk te begrijpen is. Deze opmerking slaat dan vaak op de laatste zes hoofdstukken die

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's

Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's 2014 22,4 (2014): De geheime dienst 22,3 (2014): Op het altaar 22,2 (2014): Worstelen met 22,1 (2014): Nieuwe Testament 2013 21,6

Nadere informatie

Je beste Vriend voor altijd

Je beste Vriend voor altijd Je beste Vriend voor altijd Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint van van Uitgeverij Jes! Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij

Nadere informatie

De Christus in elk bijbelboek

De Christus in elk bijbelboek Kris Tavernier De Christus in elk bijbelboek Christus in al de Schriften Lucas 24:27 De Bijbel is door en door christocentrisch, dit wil zeggen dat de Bijbel in hoofdzaak spreekt over 'Jezus, de Christus,

Nadere informatie

Het goede nieuws van het Oude Testament Jasper Klapwijk

Het goede nieuws van het Oude Testament Jasper Klapwijk Het goede nieuws van het Oude Testament Jasper Klapwijk Buijten & Schipperheijn Motief Amsterdam 1e druk: 2008 2e herziene druk: 2009 3e druk: 2013 Omslagontwerp en illustraties schema s: Theresia Koelewijn

Nadere informatie

Hoor het Woord Groep 1-2 2015-2016 Dit rooster is ook te vinden op www.konwilhelminaschool.nl

Hoor het Woord Groep 1-2 2015-2016 Dit rooster is ook te vinden op www.konwilhelminaschool.nl Hoor het Woord Groep 1-2 2015-2016 Dit rooster is ook te vinden op www.konwilhelminaschool.nl Psalm van de maand september is psalm 25:2 T 1: Bidden 24.08-28.08 Les 1. Aanleren lied Les 2. Salomo: bidden

Nadere informatie

Jongeren leren de indeling van het Oude Testament en kennen de verschillende Bijbelboeken.

Jongeren leren de indeling van het Oude Testament en kennen de verschillende Bijbelboeken. Een kast vol boeken THEMA Het Oude Testament (1) LEERDOEL Jongeren leren de indeling van het Oude Testament en kennen de verschillende Bijbelboeken. GROEPSDOEL Jongeren ontdekken dat het Oude Testament

Nadere informatie

Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's

Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's 2012 20,6 (2012): Verbinding 20,5 (2012): Kleur 20,4 (2012): Jij bent m 20,3 (2012): In de zon 20,2 (2012):

Nadere informatie

LEIDRAAD VOOR DE KLEINE UNIT

LEIDRAAD VOOR DE KLEINE UNIT LEIDRAAD VOOR DE KLEINE UNIT Inhoud Inleiding 2 Vijf elementen van de kleine unit 3 1. Organisate 3 2. Plaats van samenkomst 4 3. Leerplan 5 4. Onderwijs 6 5. Verslagen en rapporten 6 Beginselen en waarschuwingen

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

De openbaring van God

De openbaring van God DE OPENBARING VAN GOD 1 De openbaring van God BINNENKOMER Een moeder had in de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) een zoon verloren. Hij was in fort De Bilt gefusilleerd door de Duitsers. Vlak voor zijn dood

Nadere informatie

Het Oude Testament BOEK VOOR DE LEERKRACHT

Het Oude Testament BOEK VOOR DE LEERKRACHT Het Oude Testament BOEK VOOR DE LEERKRACHT Het Oude Testament boek voor de leerkracht Samenstelling: kerkelijke onderwijsinstellingen Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

Wees heilig, want Ik ben heilig. 1 Petrus 1: 16 b.

Wees heilig, want Ik ben heilig. 1 Petrus 1: 16 b. De essentie van deze studie is neergelegd in de blauw gekleurde tekst. De zwart gekleurde tekst dient ter verduidelijking en voor nadere studie en kan bij eerste lezing worden overgeslagen. In een vorige

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

Bijbelboek Hoofdstuk Vers Bijbelstudie: nummer en bladzijde

Bijbelboek Hoofdstuk Vers Bijbelstudie: nummer en bladzijde Bijbelboek Hoofdstuk Vers Bijbelstudie: nummer en bladzijde 1 Johannes 001 005-007 75/6 1 Johannes 001 007-90/7, 100/6 1 Johannes 001 008-100/1, 100/2, 103/2 1 Johannes 001 008-010 44/6, 45/2, 70/2, 103/2,

Nadere informatie

Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten, luisteraars,

Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten, luisteraars, Preek over Galaten 4:21-5:1 Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten, luisteraars, Wie van jullie heeft er wel eens stamboomonderzoek gedaan in de familie? In onze familie heeft iemand dat wel eens

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Bijbel en psalmrooster groep 1 en 2 schooljaar 2015/2016

Bijbel en psalmrooster groep 1 en 2 schooljaar 2015/2016 Bijbel en psalmrooster groep 1 en 2 schooljaar 2015/2016 Week 36 Dinsdag: Genesis 1:1-13 Schepping dag 1-3 Woensdag: Genesis 1:14-31 Schepping dag 4-7 Donderdag: Genesis 3 De zondeval Week 37 Maandag:

Nadere informatie

Levend Water groep 7 2 Bijbelrooster

Levend Water groep 7 2 Bijbelrooster BIJBELROOSTER GROEP 7 HOOFDSTUK 1 MET HEEL JE HART Dag 1 Het beloofde land Rechters 1 3 : 6 Dag 2 En ze dienden de Baäls Rechters 3 : 7 41 Dag 3 Vrouwen in dienst van de Heer Rechters 4 & 5 Dag 4 Met heel

Nadere informatie

Methode Godsdienst Groep 5-6, map B

Methode Godsdienst Groep 5-6, map B Methode Godsdienst Groep 5-6, map B OT 21 Week 36 De wet gegeven Les 1 Psalm 10:9 Les 2 Ex.24 en 31:18 De berg op Les 3 Ex.32:1-19 Het gouden kalf Les 4 Ex.32:30-34:10 Mozes de voorbidder OT 22 Week 37

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

SAMUËL, DIENAAR VAN GOD

SAMUËL, DIENAAR VAN GOD Bijbel voor Kinderen presenteert SAMUËL, DIENAAR VAN GOD Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

schat Zefanja = de Heer bewaart Waar het volk faalt, is de Heer Verlosser

schat Zefanja = de Heer bewaart Waar het volk faalt, is de Heer Verlosser schat Zefanja = de Heer bewaart Waar het volk faalt, is de Heer Verlosser koningen en profeten in Israël Juda Israël koningen en profeten in Israël Juda Israël koningen en profeten in Israël Juda Israël

Nadere informatie

Oude Testament: samenstelling en indeling

Oude Testament: samenstelling en indeling Oude Testament: samenstelling en indeling Wat betreft de samenstelling en indeling van de Tenach ofwel het Oude Testament is er een hellenistisch-joodse en een Palestijns-joodse traditie. 1 De hellenistisch-joodse

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO

Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

DE WIJZE KONING SALOMO

DE WIJZE KONING SALOMO Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14)

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Les 10 - Redding Ik werd verlost In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Schreef Paulus zijn brief aan de Efeziërs aan gelovigen

Nadere informatie

De indeling van de Bijbel en Gods woordvoerders door de tijd Met toestemming overgenomen van: "Bijbel en Geloof"

De indeling van de Bijbel en Gods woordvoerders door de tijd Met toestemming overgenomen van: Bijbel en Geloof De indeling van de Bijbel en Gods woordvoerders door de tijd Met toestemming overgenomen van: "Bijbel en Geloof" In deze studie willen we verder ingaan op de bedelingen, en aan de hand daarvan de Bijbelse

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 25 (29-06)

De Bijbel open 2013 25 (29-06) 1 De Bijbel open 2013 25 (29-06) Vandaag bespreken we een vraag die ik kreeg over 1 Koningen 2. Daarin gaat het over de geschiedenis van Adonia, een oudere broer van Salomo, die zojuist koning was geworden.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 7. Inleiding... 16. Enkele praktische opmerkingen...17. 1 De eerste verkenningen... 19

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 7. Inleiding... 16. Enkele praktische opmerkingen...17. 1 De eerste verkenningen... 19 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 7 Inleiding... 16 Enkele praktische opmerkingen...17 1 De eerste verkenningen... 19 1.1 De openbaring van God...21 1.1.1 De openbaring van God in de schepping... 21 1.1.2

Nadere informatie

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26 1. Samuël de profeet Lezen: Handelingen 3:11-26 En ook al de profeten, van Samuël aan en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Handelingen

Nadere informatie

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander De brief aan de Hebreeën C. Noorlander Hebreeën: Oproep aan (Joodse) christenen: Volhard, val niet af. Toont de glorie van Christus vanuit het OT: Hoger dan engelen, Mozes, Abraham en hogepriesters Vergelijkt:

Nadere informatie

De wet is goed voor je!

De wet is goed voor je! De wet is goed voor je! Vitamine C blok D - nivo 1 - avond 1 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Uitleg van deze module 19.25 Inventarisatie kennis of meningen over de wet 19.40 De bijbel

Nadere informatie

Bijbelteksten Feest van Genade

Bijbelteksten Feest van Genade Week 1 Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. (Psalm 42:2) Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op die hij de ontmoetingstent noemde.

Nadere informatie

Ontstaan en gezag van de bijbel

Ontstaan en gezag van de bijbel Ontstaan en gezag van de bijbel Gezag van de bijbel: Christus is de sleutel Wanneer we het hebben over het ontstaan van de bijbel en de manier waarop het gezag van de bijbel zich aan ons opdringt moeten

Nadere informatie

Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 7 en 8)

Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 7 en 8) Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 7 en 8) cursusjaar 2013 2014 datum vertelstof bijbelgedeelte Thema: Het was zeer goed 02-09 7 + 8: bijbelboeken O.T. (map A, blz. 242) (OT1) 03-09 Schepping en evolutie

Nadere informatie

Wat de Bijbel leert. Emmaus Correspondence School te Dubuque, U.S.A. (Dutch What the Bible teaches )

Wat de Bijbel leert. Emmaus Correspondence School te Dubuque, U.S.A. (Dutch What the Bible teaches ) Wat de Bijbel leert Alle rechten voorbehouden, niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Info/Contact Postbus

Nadere informatie

Gemeente. Zijspoortje. De Bijbelse Encyclopedie leert ons dat het woord kerk afgeleid is van het Griekse woord [kuriakè], dat des Heren betekent.

Gemeente. Zijspoortje. De Bijbelse Encyclopedie leert ons dat het woord kerk afgeleid is van het Griekse woord [kuriakè], dat des Heren betekent. Gemeente Wanneer je aan iemand vraagt Weet jij wat een kerk is?, zal het antwoord niet zo lang op zich laten wachten. Dat is een gebouw waar gelovige mensen samenkomen! Het kan ook voorkomen, dat men aan

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Kingdom Faith Cursus KF03 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15 De Bijbel open 14-10-15 Mijn hoop is op U Heer, G mijn kracht is in U Heer, mijn hart is van U Heer, van U. Ik prijs U met heel mijn hart, ik prijs U met al mijn kracht. Met heel mijn hart, met al mijn

Nadere informatie

Bijbelse tijdlijn. Voor de zondvloed. A.H. v.chr. Bron. Schepping van Adam 0 4046. Zondeval 8 J. Geboorte van Kaïn 64 J. Geboorte van Abel 71 J

Bijbelse tijdlijn. Voor de zondvloed. A.H. v.chr. Bron. Schepping van Adam 0 4046. Zondeval 8 J. Geboorte van Kaïn 64 J. Geboorte van Abel 71 J Bijbelse tijdlijn Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie De Bijbelse tijdlijn is een chronologisch overzicht van gebeurtenissen uit de Bijbel. Zij is uitsluitend gebaseerd op de letterlijke tekst uit de

Nadere informatie

Les 2: Mozaisch tijdperk

Les 2: Mozaisch tijdperk Les 2: Mozaisch tijdperk Psalm 33:4 : "Want des Heren woord is waarachtig, al Zijn werk geschied in trouw." Op het einde van deze les vindt u enkele vragen. Gelieve deze te beantwoorden en de oplossingen

Nadere informatie

Studie 2 16-10-2013. Altijd Alleen Jezus

Studie 2 16-10-2013. Altijd Alleen Jezus 1. Wij geloven samen met Paulus dat ieder Schriftwoord nuttig is om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzing met als doel de rechtvaardigheid. (2 Timotheüs 3:16). Zoals jullie misschien

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

Methode Godsdienst Groep 1-2, map A

Methode Godsdienst Groep 1-2, map A Methode Godsdienst Groep 1-2, map A T1 Bidden Week 35 O1 Het was zeer goed Week 36 O2 De zonde-vreselijk! Week 37 O3 God is getrouw Week 38 O4 Kiezen Week 39 O5 Gods verbond Week 40 O6 Zonde wordt gestraft

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

De Heilige Geest in het Oude Testament

De Heilige Geest in het Oude Testament Aanwijzingen voor de docent Les 1 - De Heilige Geest in het Oude Testament - Pag. 1 De Heilige Geest in het Oude Testament Doel Het doel van dit blok is dat je vertrouwd raakt met wat de Bijbel leert over

Nadere informatie

Een leven dicht bij God kan niet zonder gebed. Daarover gaat deze Bijbelstudie.

Een leven dicht bij God kan niet zonder gebed. Daarover gaat deze Bijbelstudie. Een leven dicht bij God kan niet zonder gebed. Daarover gaat deze Bijbelstudie. Wat is bidden? Bidden is: In contact komen met de levende God, de Schepper van Hemel en Aarde In het Oude Testament bad de

Nadere informatie

De bruiloft van het Lam

De bruiloft van het Lam Openbaring 1: 1-4 De bruiloft van het Lam 1.Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden

Nadere informatie

Methode Godsdienst Groep 1-2, map B

Methode Godsdienst Groep 1-2, map B OT 31/32 Week 36 Sterk en zwak Methode Godsdienst Groep 1-2, map B Les 1 Lied: Simson is een sterke held (MDK1, lied 9) Les 2 Richt.13 Simsons geboorte Les 3 Richt.14-15 Simsons overwinningen Les 4 Richt.16

Nadere informatie

Versie A SAMENLEESBIJBEL

Versie A SAMENLEESBIJBEL Versie A SAMENLEESBIJBEL Tien bijbelvragen BIJBELVRAGEN Vraag 1 2 BIJBELVRAGEN Vraag 1 Over welk bijbelgedeelte gaat het lied 'Als een herder is de Heer voor mij'? A. De goede herder B. Het verloren schaap

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

De Bijbel is het oudste boek ter wereld, maar niet ouderwets. De bedoeling van de Bijbel is nog steeds actueel:

De Bijbel is het oudste boek ter wereld, maar niet ouderwets. De bedoeling van de Bijbel is nog steeds actueel: Neem en lees! Op allerlei manieren worden we aangespoord om te lezen. Reclamefolders; kranten; reclameborden op straat en in de winkel... Ze willen gelezen worden en roepen ons toe: NEEM! Het is lekker;

Nadere informatie

Wie is de Heilige Geest (1) les 8a FOLLOW

Wie is de Heilige Geest (1) les 8a FOLLOW Wie is de Heilige Geest (1) les 8a DEEL 2B FOLLOW DE GEEST DIE GOD VERTEGENWOOR- DIGT De Heilige Geest wordt vaak gezien als een gevoel, een heerlijke ervaring, enzovoorts. Hoe wordt de Heilige Geest hier

Nadere informatie

De Bijbel open 2012 49 ( 15-12)

De Bijbel open 2012 49 ( 15-12) 1 De Bijbel open 2012 49 ( 15-12) Vandaag valt het licht op Abraham. Hij is de derde persoon bij wie we in deze adventstijd stilstaan. We zagen al hoe Henoch en Noach mensen van advent waren. Mensen van

Nadere informatie

[Uitzending 959: Hebreeën 8:6 t/m 13]

[Uitzending 959: Hebreeën 8:6 t/m 13] [Uitzending 959: Hebreeën 8:6 t/m 13] In de vorige uitzendingen memoreerden we al dat door het noemen van Mozes en de berg (Sinaï) automatisch de verbondssluiting binnen het gezichtsveld komt. In Hebr.8:6

Nadere informatie

Hoor het Woord Groep 3-4 2015-2016 Van Damschool

Hoor het Woord Groep 3-4 2015-2016 Van Damschool Hoor het Woord Groep 3-4 2015-2016 Van Damschool T 10: Hulp in nood 25 aug. Bartimeüs Mattheüs 20:29-34 26 aug. De storm op zee Markus 4:35-41 27 aug. Mozes als de mond Gods Exodus 3 en 4 OT 37: De Heere

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 13 (30-03)

De Bijbel open 2013 13 (30-03) 1 De Bijbel open 2013 13 (30-03) Vandaag is het een bijzondere dag, stille zaterdag. De laatste dag van een bijzondere week. Gisteren was het Goede Vrijdag. We stonden stil bij het lijden en sterven van

Nadere informatie

Het evangelie onderwijzen. naar het voorbeeld van de Heiland. Een leidraad tot Kom hier, volg Mij: leermiddelen voor jongeren

Het evangelie onderwijzen. naar het voorbeeld van de Heiland. Een leidraad tot Kom hier, volg Mij: leermiddelen voor jongeren Het evangelie onderwijzen naar het voorbeeld van de Heiland Een leidraad tot Kom hier, volg Mij: leermiddelen voor jongeren Deze leidraad is van GEDACHTEN EN INGEVINGEN Bij het studeren en overpeinzen

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 34 (31-08)

De Bijbel open 2013 34 (31-08) 1 De Bijbel open 2013 34 (31-08) Onlangs kreeg ik voor ons programma de Bijbel open een vraag over de onvruchtbare vijgenboom in Mattheus 21. Je kunt deze geschiedenis ook in andere evangeliën lezen. We

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert VEERTIG JAREN LANG

Bijbel voor Kinderen. presenteert VEERTIG JAREN LANG Bijbel voor Kinderen presenteert VEERTIG JAREN LANG Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld!

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld! Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22 Abraham wordt door God op de proef gesteld! Wat verzoekt God aan Abraham? Genesis 22:2 2 En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw

Nadere informatie

JETHRO (Jethro) Sjemot 18:1-20:23

JETHRO (Jethro) Sjemot 18:1-20:23 JETHRO (Jethro) Sjemot 18:1-20:23 De Parasja begrijpen Sjemot (Exodus) 19:1-25 We zullen leren hoe we 1) Het hoofdthema (onderwerp) van een Parasja (wekelijkse Torah-lezing) kunnen begrijpen. 2) Thematische

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

6 - De Wet van de Koning

6 - De Wet van de Koning 6 - De Wet van de Koning Nadat Darius, koning van de Meden en de Perzen, Babylon had overwonnen, had hij alle overheidsfunctionarissen om laten brengen, behalve één. Die ene was Daniël, een dienaar van

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

De Bijbel open 2012 37 (22-09)

De Bijbel open 2012 37 (22-09) 1 De Bijbel open 2012 37 (22-09) Onlangs kreeg ik een vraag over twee genezingen in de bijbel. De ene gaat over de verlamde man in Lukas 5 die door het dak van een huis tot Jezus wordt gebracht en door

Nadere informatie

De Vliegende Start Toets 1 - antwoorden

De Vliegende Start Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Les 1: Waarom Jezus? Getoetste stof: hoofdstuk 1 1. Naar wiens beeld en gelijkenis is de mens geschapen? Naar het beeld van God [1.1] 2. Wat maakt de mens zo uniek in vergelijking

Nadere informatie

God de Vader maakte voorbereidingen

God de Vader maakte voorbereidingen L e s 1 God de Vader maakte voorbereidingen Thema: Redder Bijbelgedeelte: Genesis 3:15, 12:1-3; 2 Samuël 7:8-16; Lucas 1:26-38; Jesaja 7:14; Matteüs 1:18-25 Bijbeltekst: Matteüs 1:21 Herhalingsspel In

Nadere informatie

HANDLEIDING November 2004. Dit werkboek is van:

HANDLEIDING November 2004. Dit werkboek is van: HANDLEIDING November 2004 Dit werkboek is van: TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE STUDIES Deze studies zijn geschreven met het doel kinderen meer inzicht te geven in bepaalde Bijbelse thema s. Zij zijn oorspronkelijk

Nadere informatie

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 DE GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 De bovenvermelde Bijbelteksten spreken van het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is ge weest en verborgen is gebleven in God. Dit geheimenis

Nadere informatie

Jij en jouw diepste drijfveren

Jij en jouw diepste drijfveren Jij en jouw diepste drijfveren blok E - nivo 2 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugkoppeling en intro 19.25 Bijbelstudie 19.35 Catechismus 19.45 Bijbelstudie Matteus 22 19.55

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

BOEK VAN MORMON. Leerkrachtenboek Godsdienst 121 122

BOEK VAN MORMON. Leerkrachtenboek Godsdienst 121 122 BOEK VAN MORMON Leerkrachtenboek Godsdienst 121 122 HET BOEK VAN MORMON LEERKRACHTENBOEK GODSDIENST 121 122 Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen Salt Lake City (Utah,

Nadere informatie

JOZUA WORDT DE NIEUWE LEIDER

JOZUA WORDT DE NIEUWE LEIDER Bijbel voor Kinderen presenteert JOZUA WORDT DE NIEUWE LEIDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Bijbelrooster cursusjaar 2015-2016 Groep 3 en 4

Bijbelrooster cursusjaar 2015-2016 Groep 3 en 4 Wk 37 9:1 1 Samuël 16:14-23 David bij Saul 1 Samuël 17 David en Goliath 1 Samuël 18 David en Jonathan/ Saul Wk 38 11:4 1 Samuël 19 David vlucht voor Saul 1 Samuël 20. Verbond tussen Jonthan-David Wk 35

Nadere informatie

Er zijn drie manieren waarop men de toekomst probeert te voorspellen.

Er zijn drie manieren waarop men de toekomst probeert te voorspellen. Een waarmerk De meeste mensen zijn benieuwd naar wat de toekomst zal brengen.vooral in spannende en angstige tijden, zoals onze tijd, is er veel vraag naar wat er staat te gebeuren. Er zijn drie manieren

Nadere informatie