Beleidsbrief RAAD VOOR DE VLUCHTELING. Syrische vluchtelingen en ontheemden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsbrief RAAD VOOR DE VLUCHTELING. Syrische vluchtelingen en ontheemden"

Transcriptie

1 Beleidsbrief RAAD VOOR DE VLUCHTELING Syrische vluchtelingen en ontheemden Februari 2013

2 Inleiding Bijna twee jaar na het begin van de burgeroorlog in Syrië zijn inmiddels ruim 3 miljoen mensen op de vlucht. Tenminste van deze mensen heeft onderdak gevonden in Turkije, Jordanië, Libanon, Egypte of Irak. Binnen Syrië zijn op dit moment zo n 2,5 miljoen mensen op de vlucht en hebben nog eens vier miljoen Syriërs dringend behoefte aan humanitaire hulp. Het is niet waarschijnlijk dat er op korte termijn een einde komt aan het humanitaire drama dat zich in Syrië voltrekt. Tevens is de laatste maanden sprake van een sterk toegenomen instroom van Syrische vluchtelingen naar de buurlanden. De Verenigde Naties schatten dat als deze trend zich de komende maanden zal gaan doorzetten, het aantal Syrische vluchtelingen in de buurlanden op korte termijn de grens van een miljoen zal passeren. Met deze alsmaar toenemende druk op de gastlanden in de regio wordt het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen steeds fragieler, zowel bij de gastgemeenschappen als in politieke zin. De Internationale Gemeenschap zal zich aldus moeten opmaken voor een langdurige en grootschalige vluchtelingen- en ontheemdencrisis. Hierbij moet men zich er rekenschap van geven dat de stabiliteit van de regio als geheel, zowel op de korte als op de lange termijn, onlosmakelijk verbonden is met de vluchtelingenproblematiek en de wijze waarop deze geadresseerd wordt. Hierbij moeten de mogelijkheden die bestaan om ook hulp te bieden via andere kanalen dan de Verenigde Naties intensiever benut worden. Situatie en problematiek Syrische vluchtelingen Volgens de laatste tellingen van de VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR zijn er momenteel meer dan vluchtelingen. Circa 30% van deze vluchtelingen heeft opvang gevonden in een van de vluchtelingenkampen in de grensstreken en circa 70% van de vluchtelingen bevindt zich bij gastgemeenschappen in een van de buurlanden. De Syrische vluchtelingen worden opgevangen in Libanon, Jordanië, Turkije, Egypte en Irak. Vluchtelingen in kampen Een groot deel van de kampen waar Syrische vluchtelingen momenteel worden opgevangen zijn provisorisch opgezet en hebben te maken met permanente overbevolking. Ook de beschikbaarheid van dekens, matrassen, verwarming en hygiënische sanitaire voorzieningen laat ernstig te wensen over. Het grootste deel van de vluchtelingen die opgevangen worden in kampen bevindt zich in Turkije. Hier hebben inmiddels ruim Syriërs onderdak gevonden, die verspreid zijn over vijftien locaties. De Turkse overheid is nauw betrokken bij de coördinatie en organisatie van de opvang van de vluchtelingen, hetgeen de positie van vluchtelingen in Turkije ten opzichte van de rest van de regio relatief goed maakt. In Irak zijn de omstandigheden van de vluchtelingen in kampen erbarmelijk. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat Irak al sinds de oorlog in 2003 te maken heeft met een omvangrijke ontheemdenproblematiek. Maar liefst 1,5 miljoen Irakezen zijn al meer dan tien jaar ontheemd en enig perspectief op terugkeer ontbreekt vooralsnog. Anderzijds krijgt Irak aanzienlijk minder ondersteuning van de internationale gemeenschap in verhouding tot de andere opvanglanden. Het gebrek aan financiering voor de kampen in Irak maakt dat UNHCR en andere hulporganisaties op dit moment nauwelijks in staat zijn de vluchtelingen op een menswaardige manier te ondersteunen en bijvoorbeeld te prepareren voor de barre winterkou. De slechte omstandigheden in de kampen hebben op 20 januari jl. geleid tot grootschalige protesten. Egypte Geregistreerde vluchtelingen Wachtend op registratie Irak Libanon Turkije Jordanië

3 100% 90% 80% 70% 53% 31% 60% 50% 80% 100% 100% Steden Kamp 40% 30% 20% 47% 69% 10% 0% 20% Irak Jordanië Libanon Turkije Egypte In Jordanië worden aanzienlijk minder vluchtelingen voor langere tijd opgevangen in kampen. Hoewel er sprake is van een voortdurende instroom van vluchtelingen blijft de totale kamppopulatie stabiel op vluchtelingen. Reden hiervoor is dat de meeste vluchtelingen in Jordanië wel arriveren in kampen, maar vrij snel de keuze maken om zelfstandig onderdak te zoeken in een van de steden. De omstandigheden in de kampen in Jordanië worden door veel vluchtelingen klaarblijkelijk als veel slechter ervaren dan de omstandigheden in de steden, ondanks het feit dat zij in de steden geen gebruik kunnen maken van de diensten van hulporganisaties. De Jordaanse overheid schat het daadwerkelijke aantal vluchtelingen rond de In Libanon hebben de meeste vluchtelingen hun toevlucht gezocht tot alternatieve huisvesting in de steden en bij gastgezinnen. Echter, nu de instroom van vluchtelingen toeneemt en daarmee opvang voorzieningen schaarser worden, ontstaan steeds meer kleine, onofficiële vluchtelingenkampen. Stedelijke vluchtelingen De overgrote meerderheid van de vluchtelingen bevindt zich buiten de reguliere kampen. Zij worden opgevangen door de lokale bevolking of vinden zelf onderdak in schuren, kelders, verlaten gebouwen of vervallen huizen. Beschikbare kamers worden soms door meerdere families bewoond en ontberen vaak basisvoorzieningen zoals verwarming, stromend water en sanitaire voorzieningen. Nu na twee jaar nog steeds elk perspectief op terugkeer ontbreekt, wordt de positie van deze vluchtelingen steeds urgenter. Velen kunnen de huur niet meer betalen en hebben moeite om te voorzien in hun dagelijkse levensbehoeftes zoals voedsel, water, kleding en brandstof. Ook toegang tot medische zorg is zeer beperkt. Medicatie voor chronische ziektes is niet of nauwelijks beschikbaar en verwondingen ten gevolge van beschietingen, mishandelingen of seksueel geweld blijven langdurig onbehandeld door gebrek aan medicijnen, artsen en medische faciliteiten. Vrouwen en meisjes zijn in deze omstandigheden heel kwetsbaar. Velen van hen zijn het slachtoffer geworden van seksueel geweld tijdens het conflict of hun vlucht. Ook na hun vlucht lopen vrouwen het risico om hiervan slachtoffer te worden, met name vanwege het gebrek aan privacy en veilige onderkomens. Voorts werken oorlogstrauma s en het ontbreken van perspectieven een toename van huiselijk geweld in de hand. Ook het uithuwelijken van zeer jonge dochters komt veelvuldig voor omdat de kosten voor het levensonderhoud niet meer op te brengen zijn. Tot slot zien steeds meer vrouwen zich gedwongen tot survival sex : het aanbieden van seksuele diensten in ruil voor eerste levensbehoeften zoals voedsel en kleding. De omstandigheden van de vluchtelingen in stedelijke gebieden hebben een enorme impact op het leven van kinderen, welke nog vele jaren zichtbaar zullen zijn. Hoewel kinderen in principe worden toegelaten tot de scholen in de buurlanden, hebben deze scholen vaak onvoldoende capaciteit voor de aanhoudende instroom en maakt de taalbarrière het voor hen extra moeilijk om aansluiting te vinden. Ook zijn sommige kinderen dermate getraumatiseerd dat ze gewelddadig en agressief gedrag vertonen. Anderen zijn gestopt met praten, eten of slapen slecht en de leraren hebben geen kennis van de gespecialiseerde zorg die noodzakelijk is om deze kinderen goed te kunnen ondersteunen. Omdat Syrische vluchtelingen in Jordanië, Libanon en Turkije niet legaal mogen werken ontbreekt elk perspectief op economische zelfstandigheid. Met uitzondering van een kleine groep rijke Syriërs betekent het voortduren van de oorlog en de constante toename van het aantal vluchtelingen dat economische uitbuiting inmiddels wijdverbreid is. Veel vluchtelingen vinden werk in het illegale circuit, maar werken ver onder het minimum loon of enkel voor onderdak en eten. Ook sommige kinderen werken mee om bij te dragen aan het gezinsinkomen, bijvoorbeeld in de Libanese steengroeven. 1 1 Het betreft hier bevindingen van The IRC Commission on Syrian Refugees.

4 Situatie per 7 februari 2013 Groen: Gebieden in handen van Pro-Assad groeperingen/ Blauw: Onbeslist, voortdurende gevechten/ Bruin: Gebieden in handen van de oppositie Hulpverlening aan vluchtelingen en ontheemden Eind Januari vond in Koeweit een donorconferentie plaats waarbij 1,5 miljard dollar werd toegezegd voor de hulpverlening aan de Syrische bevolking. 519 miljoen dollar zal direct ter beschikking worden gesteld aan UN OCHA ten behoeve van de humanitaire hulpverlening in Syrië. Op dit moment is de hulpverlening in Syrië voor het grootste gedeelte in handen van het OCHA en UNHCR. De hulpverlening door de VN verloopt onder toezicht en coördinatie van de Syrische autoriteiten, waarbij voornamelijk gewerkt wordt via de Syrian Arab Red Crescent (SARC). Gezien de bepalende rol van de autoriteiten bereikt de internationale hulpverlening de bevolking die zich in de gebieden bevindt die in handen zijn van de oppositie dan ook niet of nauwelijks. In gebieden waar nog wordt gevochten bereikt hulp de bevolking ook in slechts zeer beperkte mate. Uiterst zorgelijk is ook het geweld tegen hulpverleners. Ambulances, hulpverleners en ziekenhuizen worden dagelijks beschoten en gebombardeerd. De VN schat dat zich in Syrië momenteel 4 miljoen mensen bevinden die dringend behoefte hebben aan humanitaire hulp. Afgelopen jaar hebben zich steeds meer lokale groeperingen gevormd die bereid zijn om grensoverschrijdende hulp te verlenen, ondanks de grote gevaren die dit met zich mee brengt. Deze groeperingen hebben behoefte aan substantiële financiële ondersteuning voor de inkoop en distributie van hun hulpgoederen vanuit de buurlanden naar Syrië. Het gaat hierbij om lokale groeperingen met een humanitaire doelstelling. Veel van deze groepen bestaan uit artsen en richten zich hoofdzakelijk op medische hulpverlening en de toelevering van medicijnen e.d. De hulpverlening aan vluchtelingen is voornamelijk in handen van de vluchtelingenorganisatie van de VN, UNHCR. Deze hulpverlening is vooral geconcentreerd rondom de vluchtelingenkampen. Omdat slechts 30% van de Syrische vluchtelingen zich in een vluchtelingenkamp bevindt, wordt een groot deel van de vluchtelingen niet bereikt. De inzet van mobiele registratieteams door UNHCR in de steden en andere gebieden buiten de kampen zou het bereik van de hulpverlening door UNHCR aanmerkelijk kunnen vergroten. Tevens moet aandacht besteed worden aan de veiligheidsrisco s die vluchtelingen mogelijk lopen als zij zich willen laten registreren. Zo is in Libanon sprake van een situatie waarbij vluchtelingen eerst langs een controlepost moeten om UNHCR te kunnen bereiken. Een ander probleem ten aanzien van de registratie betreft tot de angst die veel mensen hebben om zich te laten registreren uit vrees voor represailles door de Syrische autoriteiten. Om het bereik van de hulpverlening te vergroten zou UNHCR meer en betere voorlichting moeten geven aan vluchtelingen over de voordelen van registratie. Om ook op langere termijn het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen in de regio is het geven van bilaterale hulp aan de gastlanden in de regio eveneens gewenst. Het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen door gastlanden zal op de lange termijn alleen te behouden zijn wanneer de gastlanden hierbij financieel ondersteund worden en de druk op hun sociaal econo-

5 mische voorzieningen wordt verlicht. Ondersteuning moet plaats vinden op het gebied van het creëren van werkgelegenheid, het verbeteren van de infrastructuur en het uitbreiden van medische voorzieningen. Op korte termijn zouden de spanningen tussen de lokale bevolking en de vluchtelingen gereguleerd kunnen worden door cashof voucherprojecten waarmee vluchtelingen eerste levensbehoeftes zoals voedsel, huur en kleding kunnen bekostigen. Het is hierbij van belang deze diensten ook ter beschikking te stellen aan de meest kwetsbare groepen van de lokale bevolking om het vergroten van ongelijkheden te voorkomen. Verschillende (internationale) Ngo s hebben de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan met dergelijke projecten in onder andere DRC en Zuid Soedan. Zij kunnen samen met lokale organisaties, en in nauw overleg met de gastgemeenschappen, beoordelen welke hulp het meest urgent is en hoe die in per specifieke regio en/of situatie het beste geïmplementeerd kan worden. Korte en lange termijn gevolgen van de vluchtelingenproblematiek in de regio Het is niet waarschijnlijk dat er op korte termijn een einde komt aan de gewelddadigheden in Syrië. Een einde aan de burgeroorlog in Syrië betekent niet noodzakelijkerwijs ook een einde aan het sektarische geweld, de kans dat juist dit geweld de komende maanden zal gaan toenemen is denkbaar. Ook wanneer dit niet het geval zal zijn en het conflict snel tot een einde komt, zullen de meeste Syriërs voorlopig niet kunnen terugkeren. Het land bevindt zich in een staat van totale verwoesting en het zal maanden, zo niet jaren duren voordat de infrastructuur en de economie zich hebben hersteld op het niveau van voor de oorlog. Herstel voor de bevolking van Syrië zal evenzeer lang gaan duren en is een delicaat proces van terugkeer, verzoening en politieke transformatie. Voorts bestaat er nog steeds een reële kans dat het conflict een regionale dimensie krijgt, het Syrische regime over zal gaan tot grootschalig gebruik van chemische wapens, dat de stad Damascus ten val wordt gebracht of dat het regime zelf zal vallen. Wanneer een van deze scenario s zich voltrekt zal dit onherroepelijke een massale exodus tot gevolg hebben. Open houden van grenzen essentieel Tot enige tijd geleden waren zowel de Libanese als de Turkse grenzen geopend voor Syrische vluchtelingen. Echter, nu het conflict blijft aanhouden en de stroom vluchtelingen alsmaar blijft toenemen wordt de toegang meer en meer beperkt en is het slechts op enkele plaatsen nog mogelijk om de grens over te steken. Inmiddels hebben duizenden Syriërs zich in een door de rebellen gecontroleerd gebied aan Syrische zijde van de Turkse grens verzameld. Jordanië houdt de grenzen vooralsnog open, met de beperking dat Palestijnse vluchtelingen uit Syrië in veel gevallen de toegang wordt ontzegd. Met inmiddels bijna twee miljoen Palestijnse vluchtelingen op Jordaans grondgebied zou een verdere uitbreiding van deze groep van invloed kunnen zijn op de interne stabiliteit. In Irak worden Syrische Koerden in Koerdistan ruimhartig opgevangen. Echter, in Zuid-Irak is de grens onlangs gesloten voor vluchtelingen, met uitzondering van absolute noodgevallen. Tot voor kort was toegang sporadisch nog wel mogelijk, met name voor families uit het Al Oaimkamp dat net over de Syrische grens ligt. Inmiddels wachten duizenden Syriërs aan de grens op toegang tot Irak. Hoe groter de stroom vluchtelingen zal worden, hoe meer stemmen er zullen opgaan voor het creëren van safe zones of humanitaire ruimtes om de grote stroom vluchtelingen op te vangen. Een dergelijke ontwikkeling is onwenselijk omdat dit de omstandigheden van vluchtelingen niet zal verbeteren en slechts een oplossing voor de korte termijn biedt. Daarnaast heeft het verleden in Srebrenica pijnlijk duidelijk gemaakt dat dergelijke zones slechts een schijnzekerheid bieden en dat de veiligheid van vluchtelingen hier niet of nauwelijks te garanderen is. Inzet van gastlanden in de regio Turkije heeft tot dusver een enorme inspanning geleverd in de opvang van Syrische vluchtelingen. Deze opvang is door de Turkse regering in hoofdzaak uit eigen middelen bekostigd. Turkije heeft vanaf het uitbreken van het conflict tenminste 450 miljoen dollar ter beschikking gesteld aan voorzieningen voor vluchtelingen. Hoewel Turkije zich nog steeds blijft committeren aan het lot van Syrische vluchtelingen heeft de Turkse overheid onlangs gevraagd om meer bilaterale hulp om deze voorzieningen te kunnen blijven garanderen. Uitbreiding van vluchtelingenkampen is gewenst en ook de assistentie aan de grens zal moeten worden opgeschaald. Ook Jordanië en Irak blijven zich nog steeds inzetten voor de opvang van vluchtelingen, ondanks het feit dat de financiële middelen hiervoor beperkt zijn en beide landen reeds voor het conflict in Syrië miljoenen vluchtelingen opvingen. Toenemende druk op de bevolking van de gastlanden Buurlanden maken zich grote zorgen hoe zij het hoofd moeten bieden aan de grote belasting van hun economische en sociale systemen door de Syrische vluchtelingen en voelen hierin onvoldoende gekend door de internationale gemeenschap. De aanwezigheid van vluchtelingen heeft in de afgelopen twee jaar geleid tot een exorbitante verhoging van huur en voedselprijzen en heeft een negatieve uitwerking op de werkgelegenheid en de lonen. Ook de sociale infrastructuur raakt overbelast, scholen en ziekenhuizen kunnen de instroom van het aantal kinderen en zieken nauwelijks aan. Deze ontwikkelingen leiden tot spanningen tussen de lokale bevolking en de gevluchte Syriërs. De aanhoudende stroom vluchtelingen en het gebrek aan perspectief op een spoedige terugkeer maakt het voor de regeringen van gastlanden steeds moeilijker om intern draagvlak te behouden voor de opvang van vluchtelingen. In het beste geval heeft dit alleen een verslechtering van de sociaaleconomische situatie in de regio tot gevolg, in het slechtste geval leidt dit tot een verergering en mogelijke escalatie van latente politieke spanningen.

6 Aanbevelingen van de Raad voor de Vluchteling aan de Nederlandse regering: Hulpverlening aan vluchtelingen in de regio Dring bij UNHCR aan op de verhoging van de registratiecapaciteit, het geven van betere voorlichting over de voordelen en rechten die aan registratie zijn gekoppeld, de registratie beter bereikbaar te maken en met mobiele teams ook de vluchtelingen buiten de kampen te registreren; Verbeter de leefomstandigheden van vluchtelingen in de kampen. Verbetering van sanitaire voorzieningen en scholing voor kinderen is urgent; Besteed specifiek aandacht aan de kampen in Irak, Irak krijgt van alle gastlanden het minste financiële ondersteuning; Besteed meer aandacht aan de hulpverlening voor vluchtelingen die zich niet in kampen maar in de gastgemeenschappen bevinden en maak hierbij ook gebruik van de mogelijkheden die bestaan via maatschappelijke organisaties; Besteed specifiek aandacht aan de medische hulpverlening en psychologische ondersteuning van vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld. Internationale en lokale hulporganisaties zijn in staat om deze hulpverlening op te schalen, maar het ontbreekt aan financiële ondersteuning. Hulpverlening aan de Syrische bevolking c.q. ontheemden Maak voor de hulp in Syrië meer gebruik van lokale groeperingen die humanitaire hulp kunnen en willen bieden. Op deze manier kan het bereik van de hulpverlening in de door de oppositie gecontroleerde gebieden worden vergroot; Gebruik alle (diplomatieke) mogelijkheden via de VN en de EU om de (internationale) hulpverlening in Syrië zowel de door het regime als door de rebellen gecontroleerde gebieden te laten bereiken; Dring bij de strijdende partijen aan op betere bescherming van medici, hulpverleners, ambulances en ziekenhuizen op basis van het humanitair oorlogsrecht; Hulp aan gastlanden Verhoog de bilaterale hulp aan gastlanden om alle vluchtelingen te bereiken en de regionale stabiliteit te vergroten; Maak gebruik van maatschappelijke organisaties die ervaring hebben met het verlenen van hulp aan stedelijke vluchtelingen en gastgemeenschappen, bijvoorbeeld door middel van cash en voucher-projecten. Bescherming van vluchtelingen en ontheemden Creëer geen safe zones om (kwetsbare groepen) vluchtelingen en ontheemden te beschermen. Deze bieden een schijnzekerheid en de bescherming van mensen is onder dergelijke omstandigheden militair niet te garanderen. Voor meer informatie over de leden van de Raad voor de Vluchteling: Voor meer informatie over de hulpverlening en vluchtelingen in de regio: Contactpersoon Stichting Vluchteling: Mariken de Baaij Telefoon:

Hulp aan Syrische vluchtelingen II

Hulp aan Syrische vluchtelingen II Aan alle diaconieën van de Hersteld Hervormde Kerk Generale diaconale commissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefoon (0318) 505541 Internet www.hersteldhervormdekerk.nl Email diaconaat@hersteldhervormdekerk.nl

Nadere informatie

CRISIS UPDATE: KINDEREN VAN SYRIË

CRISIS UPDATE: KINDEREN VAN SYRIË CRISIS UPDATE: KINDEREN VAN SYRIË 30 november 2017 Het conflict in Syrië gaat de zevende oorlogswinter in. Er wordt nog dagelijks gevochten met grote gevaren voor kinderen. De reserves van de gezinnen

Nadere informatie

32623 Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten

32623 Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten 33625 Hulp, handel en investeringen 32623 Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten Nr. 178 Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Zittingsdocument B7-0200/2013 ONTWERPRESOLUTIE

Zittingsdocument B7-0200/2013 ONTWERPRESOLUTIE EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Zittingsdocument 20.5.2013 B7-0200/2013 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor

Nadere informatie

1. In de media wordt vaak gesproken over economische vluchtelingen. Kun je aangeven waarom die term onjuist is?

1. In de media wordt vaak gesproken over economische vluchtelingen. Kun je aangeven waarom die term onjuist is? WAAROM ZIJN ER ZOVEEL SYRISCHE VLUCHTELINGEN? DECEMBER 2015 Vluchtelingen en asielzoekers Vluchtelingen zijn mensen die het risico lopen te worden vervolgd of het risico lopen slachtoffer te worden van

Nadere informatie

Solidariteitsactie. voor. vluchtelingen. in Syrië. Zondag 22 februari 2015. GC De Wildeman Schoolstraat 15, Herent. Koerdische Maaltijd

Solidariteitsactie. voor. vluchtelingen. in Syrië. Zondag 22 februari 2015. GC De Wildeman Schoolstraat 15, Herent. Koerdische Maaltijd Solidariteitsactie voor vluchtelingen in Syrië Zondag 22 februari 2015 GC De Wildeman Schoolstraat 15, Herent Koerdische Maaltijd korte film en getuigenissen van Syrische vluchtelingen optreden Koerdische

Nadere informatie

Waarom WeDo. Team WeDo. Nederland

Waarom WeDo. Team WeDo. Nederland Team WeDo Nederland 1 Waarom WeDo what WeDo? Regelmatig vragen mensen ons waarom we hulp verlenen in Griekenland en waarom we geld nodig hebben. Al jaren zijn we gewend dat de hulpverlening bij een grote

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal De heer J. Voordewind Binnenhof 4 Den Haag. Den Haag, 26 juni 2008

Tweede Kamer der Staten-Generaal De heer J. Voordewind Binnenhof 4 Den Haag. Den Haag, 26 juni 2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal De heer J. Voordewind Binnenhof 4 Den Haag Den Haag, 26 juni 2008 Dank voor het verslag van uw bezoek begin april aan Noord-Irak dat u mij 10 juni jl. aanbood. Uw reis

Nadere informatie

12897/15 rts/sl 1 DG C 2B

12897/15 rts/sl 1 DG C 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 12 oktober 2015 (OR. en) 12897/15 RESULTAAT BESPREKINGEN van: d.d.: 12 oktober 2015 aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties MAMA 161 CFSP/PESC 631 RELEX

Nadere informatie

De vluchtelingencrisis: oplossingen en inzichten van kinderen

De vluchtelingencrisis: oplossingen en inzichten van kinderen Door rechtopmigratie op 8 oktober, 2015-00:00 foto, school in Nederland uit 1937 De aanslepende vluchtelingencrisis en de daar bijhorende verklaringen van bepaalde politici heeft niemand onberoerd gelaten.

Nadere informatie

Datum 13 maart 2014 Betreft Beantwoording vragen Van Laar over de Humanitarian Action for Children van UNICEF

Datum 13 maart 2014 Betreft Beantwoording vragen Van Laar over de Humanitarian Action for Children van UNICEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 NederlandNederland www.rijksoverheid.nl BZ-2014.19096 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Zittingsdocument 12.9.2011 B7-0493/2011 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie

Zittingsdocument 12.9.2011 B7-0493/2011 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Zittingsdocument 12.9.2011 B7-0493/2011 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het

Nadere informatie

UNICEF RAPPORT UPROOTED; The growing crisis for refugee and migrant children

UNICEF RAPPORT UPROOTED; The growing crisis for refugee and migrant children UNICEF RAPPORT UPROOTED; The growing crisis for refugee and migrant children Op 19 september 2016 houdt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) een speciale vergadering over de situatie

Nadere informatie

1. In de media wordt vaak gesproken over economische vluchtelingen. Kun je aangeven waarom die term onjuist is?

1. In de media wordt vaak gesproken over economische vluchtelingen. Kun je aangeven waarom die term onjuist is? WAAROM ZIJN ER ZOVEEL SYRISCHE VLUCHTELINGEN? 4 HAVO/VWO DECEMBER 2015 Vluchtelingen en asielzoekers Vluchtelingen zijn mensen die het risico lopen te worden vervolgd of het risico lopen slachtoffer te

Nadere informatie

Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador. UNHCR / S. Aguilar

Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador. UNHCR / S. Aguilar Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador UNHCR / S. Aguilar UNHCR / S.Aguilar Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador UNHCR, Europese vertegenwoordiging,

Nadere informatie

Projectrapportage noodhulp Syrie

Projectrapportage noodhulp Syrie Introductie Deze rapportage geeft een beeld van de voortgang en de resultaten van het noodhulpproject Syrië, waaraan de Generale Diaconale Commissie van de Hersteld Hervormde Kerk een bijdrage van 25.000,-

Nadere informatie

Hulp aan Syrische vluchtelingen

Hulp aan Syrische vluchtelingen Aan alle diaconieën van de Hersteld Hervormde Kerk Generale diaconale commissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefoon (0318) 505541 Internet www.hersteldhervormdekerk.nl Email diaconaat@hersteldhervormdekerk.nl

Nadere informatie

Because we struggle to survive. Weil wir überleben wollen. Child Labour among Refugees of the Syrian Conflict

Because we struggle to survive. Weil wir überleben wollen. Child Labour among Refugees of the Syrian Conflict Because we struggle to survive Child Labour among Refugees of the Syrian Conflict Weil wir überleben wollen Kinderarbeit unter Flüchtlingen des Syrienkonfliktes May 2016 INTRODUCTIE De oorlog in Syrië

Nadere informatie

Datum 19 september 2014 Betreft Beantwoording vragen van de leden van Laar en Sjoerdsma over de strijd tegen Ebola

Datum 19 september 2014 Betreft Beantwoording vragen van de leden van Laar en Sjoerdsma over de strijd tegen Ebola Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl DSH-2014.500215 Datum 19 september 2014

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 26 150 Algemene Vergadering der Verenigde Naties Nr. 155 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Nadere informatie

BEDRIJVEN KINDERARBEID AANPAKKEN

BEDRIJVEN KINDERARBEID AANPAKKEN VIETNAMESAMEN MET BEDRIJVEN KINDERARBEID AANPAKKEN Vietnam is het eerste land in Azië dat in 1990 het kinderrechtenverdrag ondertekende. Het Zuid-Aziatische land kan zich inmiddels tot de middeninkomenslanden

Nadere informatie

Help slachtoffers Syrië. SHO tussenrapportage Syrië Juli 2013. SHO-actie

Help slachtoffers Syrië. SHO tussenrapportage Syrië Juli 2013. SHO-actie SHO tussenrapportage Syrië Juli 2013 Foto: Chris de Bode/Save the Children SHO-actie Help slachtoffers Syrië DEELNEMENDE ORGANISATIES SYRIË- ACTIE: Cordaid Mensen in Nood ICCO & Kerk in Actie Nederlandse

Nadere informatie

HUMANITAIRE HULP Levens redden en menselijk leed verlichten

HUMANITAIRE HULP Levens redden en menselijk leed verlichten Italian Cooperation/Annalisa Vandelli HUMANITAIRE HULP Levens redden en menselijk leed verlichten EEN BLIJK VAN SOLIDARITEIT Door humanitaire hulp te bieden trachten de EU en haar lidstaten levens te redden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 623 Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten Nr. 101 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 22 juli 2013 Binnen de vaste

Nadere informatie

Q&A Migratie. Wat doen Nederland en de EU om te voorkomen dat mensen op de vlucht slaan?

Q&A Migratie. Wat doen Nederland en de EU om te voorkomen dat mensen op de vlucht slaan? Q&A Migratie Wat doen Nederland en de EU om te voorkomen dat mensen op de vlucht slaan? In de hoofdstad van Malta, Valletta, hebben de Europese Unie en een groot aantal Afrikaanse landen in november 2015

Nadere informatie

uw kenmerk PK/3457 Lbr. 13/031

uw kenmerk PK/3457 Lbr. 13/031 Word - U201300462_7055_S_U201300462_2.docx - 201... http://www.vng.nl/files/vng/brieven/2013/20130329_ledenbrief_ste... (vwc) Aan de leden Vereniging van 1 Q p ( y Nederlandse GemeenteVi ^ w 3 2 9 Um2013

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG > Retouradres 2511 DP De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Directie Migratiebeleid Turfmarkt 147 Den Haag 2511 DP www.rijksoverheid.nl Uw kenmerk 151988.02U

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 623 Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten Nr. 70 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

School. Luchthaven. Ziekenhuis. Dorp. Fabriek. Militair hoofdkwartier. Vluchtelingenkamp

School. Luchthaven. Ziekenhuis. Dorp. Fabriek. Militair hoofdkwartier. Vluchtelingenkamp X School 3 6 Luchthaven Ziekenhuis 8 9 Fabriek Dorp 10 11 Militair hoofdkwartier Vluchtelingenkamp 12 14 Je hebt een school geraakt met de aanval. 10 kinderen en 2 leerkrachten werden gedood 25 kinderen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 26 april 2016 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Op de vlucht. 1) Waarom vlucht men eigenlijk? Er zijn vele redenen; politieke vervolging, marteling, oorlog of burgeroorlog zijn enkele voorbeelden!

Op de vlucht. 1) Waarom vlucht men eigenlijk? Er zijn vele redenen; politieke vervolging, marteling, oorlog of burgeroorlog zijn enkele voorbeelden! Op de vlucht 1) Waarom vlucht men eigenlijk? Er zijn vele redenen; politieke vervolging, marteling, oorlog of burgeroorlog zijn enkele voorbeelden! 2) Waar komen de vluchtelingen vandaan? Syrië Sinds in

Nadere informatie

Handleiding voor leerkrachten. Digitale les Bovenbouw basisonderwijs

Handleiding voor leerkrachten. Digitale les Bovenbouw basisonderwijs Handleiding voor leerkrachten Digitale les Bovenbouw basisonderwijs Verantwoording Syrië, Irak, Zuid-Soedan, de Centraal-Afrikaanse Republiek en het door ebola getroffen West-Afrika. Nooit eerder werden

Nadere informatie

De bedrijfswereld steunt het recht van kinderen om te spelen

De bedrijfswereld steunt het recht van kinderen om te spelen Persbericht Handicap International en de IKEA Foundation bouwen inclusieve speelpleinen in vluchtelingenkampen. De bedrijfswereld steunt het recht van kinderen om te spelen Handicap International lanceert

Nadere informatie

Standpunt: Humanitaire Organisatie

Standpunt: Humanitaire Organisatie Standpunt: Humanitaire Organisatie Jullie maken vandaag een nieuwsbericht over de reis die vluchtelingen afleggen vanaf hun thuisland naar een nieuwe omgeving. Jullie moeten deze situatie in beeld brengen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 23 Vragen van het lid Van

Nadere informatie

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS Q1. Denkt u dat het voor de toekomst van Nederland het beste is als wij actief deelnemen in de wereldpolitiek of moeten wij ons niet in de wereldpolitiek mengen? 1

Nadere informatie

09/2015. Dit bundeltje is van. Actua. De vluchtelingencrisis. Dit bundeltje is van /70 = /10. Leen Van Damme. Pagina 1

09/2015. Dit bundeltje is van. Actua. De vluchtelingencrisis. Dit bundeltje is van /70 = /10. Leen Van Damme. Pagina 1 09/2015 Dit bundeltje is van Actua De vluchtelingencrisis Dit bundeltje is van /70 = /10 Leen Van Damme Pagina 1 Bekijk de onderstaande reportage en los de volgende vragen op. http://www.ketnet.be/kijken/karrewiet/3-september-2015

Nadere informatie

Migratie en ontwikkeling Sessie: Praktijk en beleid van actoren

Migratie en ontwikkeling Sessie: Praktijk en beleid van actoren Migratie en ontwikkeling Sessie: Praktijk en beleid van actoren Stellingen Voor de ontwikkeling van een land is het best dat er zo weinig mogelijk emigratie is. Ontwikkelingssamenwerking zal migratie stoppen.

Nadere informatie

Het is NU tijd om te bidden en te vasten want onze broeders en zusters in Syrië hebben het meer dan ooit nodig.

Het is NU tijd om te bidden en te vasten want onze broeders en zusters in Syrië hebben het meer dan ooit nodig. Het is NU tijd om te bidden en te vasten want onze broeders en zusters in Syrië hebben het meer dan ooit nodig. Kerk in Nood start met een gebedsactie. Na het nieuws en de beslissingen van de voorbije

Nadere informatie

Datum 25 juli 2017 Betreft Beantwoording vragen van het lid Karabulut over de cholera-uitbraak in Jemen

Datum 25 juli 2017 Betreft Beantwoording vragen van het lid Karabulut over de cholera-uitbraak in Jemen Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 25 juli 2017 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Ayush Nadir woont al maanden met haar 12-jarige dochter in een tent in een kamp in Minyara, in Noord Libanon

Ayush Nadir woont al maanden met haar 12-jarige dochter in een tent in een kamp in Minyara, in Noord Libanon Situatie vluchtelingen Syrië steeds nijpender Er zijn zulke grote tekorten in de hulpfondsen dat Syrische vluchtelingen binnenkort niet langer de meest basale voedselhulp kan worden gegeven. Die conclusie

Nadere informatie

Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015

Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015 Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015 1. Inleiding In de regio Kennemerland (inclusief de gemeente Haarlemmermeer) hebben de gemeentelijke bestuurders een

Nadere informatie

Datum 19 januari 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de situatie in de Griekse asielopvang

Datum 19 januari 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de situatie in de Griekse asielopvang 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Twee jaar na de start van de Arabische revoluties. Uitdagingen voor België en Vlaanderen

Twee jaar na de start van de Arabische revoluties. Uitdagingen voor België en Vlaanderen Twee jaar na de start van de Arabische revoluties Uitdagingen voor België en Vlaanderen Inhoud I. Arabische revoluties: twee jaar later II. Complete impasse in Syrië III. Activiteiten Broederlijk Delen-Pax

Nadere informatie

AANHOUDENDE CRISIS IN LIBANON

AANHOUDENDE CRISIS IN LIBANON PROJECT VOORSTEL: AANHOUDENDE CRISIS IN LIBANON SITUATIE ANALYSE In Libanon, een land met 4,4 miljoen inwoners, heeft het aantal geregistreerde Syrische vluchtelingen door de UNHCR, een aantal bereikt

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 32 317 JBZ-Raad CF VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 1 november 2012 De vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad 1 heeft

Nadere informatie

Oorlog in Syrië en de internationale context

Oorlog in Syrië en de internationale context Oorlog in Syrië en de internationale context Binnenlandse en internationale (geopolitieke) factoren - Historisch: koloniale en postkoloniale politiek - Autoritair regime - Socio-economische en milieufactoren

Nadere informatie

TRANSATLANTIC TRENDS - NETHERLANDS

TRANSATLANTIC TRENDS - NETHERLANDS TRANSATLANTIC TRENDS - NETHERLANDS VRAAG 10 Denkt u dat het voor de toekomst van Nederland het beste is als wij actief deelnemen in de wereldpolitiek of moeten wij ons niet in de werelpolitiek mengen?

Nadere informatie

3 september 2014. Onderzoek: Internationale spanningen en conflicten

3 september 2014. Onderzoek: Internationale spanningen en conflicten 3 september 2014 Onderzoek: Internationale spanningen en conflicten Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 30.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van

Nadere informatie

Asiel in België Aangepaste opvang. Directeur Beleidsondersteuning, Fanny François

Asiel in België Aangepaste opvang. Directeur Beleidsondersteuning, Fanny François Asiel in België Aangepaste opvang Directeur Beleidsondersteuning, Fanny François Fedasil Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers Fedasil Organisatie Opgericht in 2001 Federaal Agentschap 1.200

Nadere informatie

AMNESTY INTERNATIONAL 11-STAPPENPLAN VOOR DE VLUCHTELINGENCRISIS IN EUROPA

AMNESTY INTERNATIONAL 11-STAPPENPLAN VOOR DE VLUCHTELINGENCRISIS IN EUROPA AMNESTY INTERNATIONAL 11-STAPPENPLAN VOOR DE VLUCHTELINGENCRISIS IN EUROPA EEN UNIE VAN BESCHERMING. STAPPENPLAN VOOR DE BESCHERMING VAN VLUCHTELINGEN IN EUROPA. In de eerste acht maanden van 2015, bereikten

Nadere informatie

Congo: : van oorlog naar vrede. Informatiefiche 1

Congo: : van oorlog naar vrede. Informatiefiche 1 Informatiefiche 1 Grondstof Meest producerende landen Aandeel in wereldproductie Kobalt DR Congo, Zambia, Marokko & Westelijke Sahara 51 % Industrieel Diamant DR Congo, Botswana, Zuid-Afrika 49% Koper

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen een vreemdeling, vluchteling, asielzoeker en statushouder?

Wat is het verschil tussen een vreemdeling, vluchteling, asielzoeker en statushouder? Veelgestelde vragen vluchtelingenopvang en statushouders in Lopikerwaardgemeenten Vraag en antwoordlijst over de vluchtelingenopvang en statushouders in de gemeenten Oudewater, Lopik, Woerden, IJsselstein

Nadere informatie

Doe mee aan Amnesty s spoedacties, onder andere voor vluchtelingen. Meld je aan op

Doe mee aan Amnesty s spoedacties, onder andere voor vluchtelingen. Meld je aan op IN NEDERLAND WAT KUN JIJ ZELF DOEN? WERELDWIJD ASIEL 2016 31.642 HERKOMST SYRIË 34% Oorlog sinds 2011: huizen zijn vernietigd, steden worden belegerd en vermeende tegenstanders van het regime worden opgesloten

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag Dir. Integratie Europa Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 10 juli 2017

Nadere informatie

Migratieradar april 2016. Ontwikkeling en verwachting van asielmigratie

Migratieradar april 2016. Ontwikkeling en verwachting van asielmigratie Migratieradar april 2016 Ontwikkeling en verwachting van asielmigratie Colofon Titel Migratieradar Asiel april 2016 Inhoud De migratieradar is een kwalitatief analyseproduct en draagt bij aan de informatievoorziening

Nadere informatie

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren December 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doel... 2 3. Doelgroep... 2 4. Kritische proceselementen... 2 5. Uitvoering: activiteiten

Nadere informatie

Rampenmanagement Zuid-Soedan

Rampenmanagement Zuid-Soedan Rampenmanagement Zuid-Soedan In Zuid-Soedan zijn honderdduizenden mensen op de vlucht. Er is groot gebrek aan schoon water, voedsel en medicijnen. De dreiging van hongersnood groeit, miljoenen mensen zullen

Nadere informatie

Datum 11 november 2016 Betreft Beantwoording vragen van het lid Sjoerdsma (D66) over de tientallen miljoenen die Assad krijgt van de Verenigde Naties

Datum 11 november 2016 Betreft Beantwoording vragen van het lid Sjoerdsma (D66) over de tientallen miljoenen die Assad krijgt van de Verenigde Naties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 11 november 2016 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Turkije Onderwijs voor Syrische kinderen

Turkije Onderwijs voor Syrische kinderen Turkije Onderwijs voor Syrische kinderen 2014-2017 UNICEF/UNI180495/Yurtsever Caption: Ronak & Hazer / Both 10 years old from Kobane / Living in Sanliurfa at host community We both want to be teacher when

Nadere informatie

Rapportage noodhulp Irak

Rapportage noodhulp Irak Deze rapportage geeft een beeld van de voortgang en de resultaten van het noodhulpproject Irak over de periode 15 juni tot en met 15 september 2014. Doelen Het noodhulpproject richt zich op het bemoedigen,

Nadere informatie

GEEF KWETSBARE KINDEREN EEN TOEKOMST! DOOR ONDERWIJS EN TRAUMAVERWERKING

GEEF KWETSBARE KINDEREN EEN TOEKOMST! DOOR ONDERWIJS EN TRAUMAVERWERKING GEEF KWETSBARE KINDEREN EEN TOEKOMST! DOOR ONDERWIJS EN TRAUMAVERWERKING Dit is Fatima. Ze is Syrisch. Ze woont nu in een vluchtelingenkamp in Libanon omdat haar familie is gevlucht voor de oorlog. Vriendjes

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 11 november 2016 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument B6-0273/2007 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Europese Raad en de Commissie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument B6-0273/2007 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Europese Raad en de Commissie EUROPEES PARLEMENT 2004 Zittingsdocument 2009 4.7.2007 B6-0273/2007 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van de verklaringen van de Europese Raad en de Commissie ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2

Nadere informatie

Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie

Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 1794 2280 DT Rijswijk Aan Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid Afdeling

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Handleiding voor leerkrachten Digitale les Kinderen op de vlucht Bovenbouw basisonderwijs

Handleiding voor leerkrachten Digitale les Kinderen op de vlucht Bovenbouw basisonderwijs Handleiding voor leerkrachten Digitale les Kinderen op de vlucht Bovenbouw basisonderwijs Verantwoording Wat als je rilt van de kou omdat je geen warme trui hebt? Als je je voortdurend zorgen maakt of

Nadere informatie

Irakese vluchtelingen en ontheemden: Uit het oog, uit het hart? Stichting Vluchteling Den Haag, 2011

Irakese vluchtelingen en ontheemden: Uit het oog, uit het hart? Stichting Vluchteling Den Haag, 2011 Irakese vluchtelingen en ontheemden: Uit het oog, uit het hart? Stichting Vluchteling Den Haag, 2011 1 Inhoud Inhoudsopgave 3 Voorwoord 5 Inleiding 7 Wie is de Irakese vluchteling? 7 Welke toekomst voor

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-10. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/2103(INI) 6.11.2013. Ontwerpadvies Corina Creţu (PE519.580v01-00)

AMENDEMENTEN 1-10. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/2103(INI) 6.11.2013. Ontwerpadvies Corina Creţu (PE519.580v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie ontwikkelingssamenwerking 6.11.2013 2013/2103(INI) AMENDEMENTEN 1-10 Corina Creţu (PE519.580v01-00) Seksuele uitbuiting en prostitutie en de gevolgen daarvan voor

Nadere informatie

Rechten van het kind. Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind. Verenigde Naties (VN) Dit is een uitgave van Edukans :

Rechten van het kind. Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind. Verenigde Naties (VN) Dit is een uitgave van Edukans : Rechten van het kind Edukans vzw is een onderwijs- en solidariteits-initiatief met expertise en ervaring in het ontwikkelingswerk. Edukans werkt van school tot school, van gemeenschap tot gemeenschap.

Nadere informatie

ONTVLUCHT, ONTHEEMD ONTHAALD

ONTVLUCHT, ONTHEEMD ONTHAALD ONTVLUCHT, ONTHEEMD ONTHAALD Een tussentijdse rapportage van zes maanden noodhulp in Noord-Irak door het Christelijk Noodhulpcluster in de periode augustus 2014 tot en met februari 2015. April 2015 DE

Nadere informatie

Werkblad Rollenspel Opvang in de regio

Werkblad Rollenspel Opvang in de regio Werkblad Rollenspel Opvang in de regio Aantal deelnemers: 13 deelnemers eventueel kunnen er gezinsleden worden toegevoegd of rollen worden samengevoegd (bijv. ambtenaren onderwijs en gezondheidszorg).

Nadere informatie

Datum Gemeentelijke opvang illegalen 1 juli 2014 Ons kenmerk 2014/0162/LK/LvdH/IS

Datum Gemeentelijke opvang illegalen 1 juli 2014 Ons kenmerk 2014/0162/LK/LvdH/IS Zijne Excellentie mr. F. Teeven Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EX DEN HAAG Onderwerp Datum Gemeentelijke opvang illegalen 1 juli 2014 Ons kenmerk 2014/0162/LK/LvdH/IS Zeer

Nadere informatie

ALTERNATIEVEN 4. OBSTAKELS OP WEG NAAR VREDE 5. HOUDING VAN VS EN EUROPA 6. CONCLUSIE

ALTERNATIEVEN 4. OBSTAKELS OP WEG NAAR VREDE 5. HOUDING VAN VS EN EUROPA 6. CONCLUSIE OPZET LEZING: 1.KORT HISTORISCH OVERZICHT 2. URGENTIE VAN HET VRAAGSTUK 3. TWEE-STATENOPLOSSING EN ALTERNATIEVEN 4. OBSTAKELS OP WEG NAAR VREDE 5. HOUDING VAN VS EN EUROPA 6. CONCLUSIE 1. MANDAATGEBIED

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar.

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp LHBT problematiek Heumensoord en Reactie op rapportages Nationale Ombudsman & College voor de rechten van de mens rapportage Bezoek noodopvang Heumensoord van de Nationale

Nadere informatie

UPDATE NOODHULP NEPAL

UPDATE NOODHULP NEPAL UPDATE NOODHULP NEPAL nieuwsbrief #03 / mei 2015 Samen voor Nepal Onmiddellijk na de aardbeving in Nepal sloegen de ADID-organisaties de handen ineen, ter plekke en in Nederland. We staan geen van allen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 475 Vragen het lid Sjoerdsma

Nadere informatie

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek 6 juni 2015 Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

7652/17 JEL/ln 1 DGC 2B

7652/17 JEL/ln 1 DGC 2B Raad van de Europese Unie Luxemburg, 3 april 2017 (OR. en) 7652/17 RESULTAAT BESPREKINGEN van: d.d.: 3 april 2017 aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties MAMA 66 COPS 107 CFSP/PESC 292

Nadere informatie

Datum 30 september 2014 Betreft Beantwoording vragen van het lid Omtzigt over de onthulling over steun Turkije aan Al Qaeda

Datum 30 september 2014 Betreft Beantwoording vragen van het lid Omtzigt over de onthulling over steun Turkije aan Al Qaeda Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl 0464/2014 Uw Referentie 2014Z16198 Datum

Nadere informatie

: Opvang Vluchtelingen

: Opvang Vluchtelingen 24-03-2016: Opvang Vluchtelingen Raadsvergadering 10-03-2016: Agendapunt 5: Vluchtelingen Aanpak communicatie kleinschalige opvang. Voorzitter, Gemeentebelangen is niet blij met de komst van maximaal 4

Nadere informatie

De Minister voor Buitenlande Handel en Ontwikkelingssamenwerking, namens deze, de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking,

De Minister voor Buitenlande Handel en Ontwikkelingssamenwerking, namens deze, de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking, Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 5 december 2013, nr. DSH-1143/2013, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling

Nadere informatie

LESBRIEF. Laat uw leerlingen 10 minuten lezen in 7Days. Uw leerlingen mogen zelf weten welke artikelen ze deze 10 minuten lezen.

LESBRIEF. Laat uw leerlingen 10 minuten lezen in 7Days. Uw leerlingen mogen zelf weten welke artikelen ze deze 10 minuten lezen. Artikelen: Alle artikelen - 7Days week Vrijdag 25 september 2015 Inhoud: De leerlingen weten wat de begrippen sleutelwoorden, kernzinnen en samenvatting betekenen. De leerlingen kunnen de sleutelwoorden

Nadere informatie

Vluchtig Nieuws. vluchtelingenkrant. Speciale editie uitgave 24 maart 2017 onder redactie van groep 6 CBS Het Kompas

Vluchtig Nieuws. vluchtelingenkrant. Speciale editie uitgave 24 maart 2017 onder redactie van groep 6 CBS Het Kompas Vluchtig Nieuws vluchtelingenkrant Speciale editie uitgave 24 maart 2017 onder redactie van groep 6 CBS Het Kompas Niet meer veilig Van Ruben en Rick Mensen zijn niet meer veilig in hun eigen land, zoals

Nadere informatie

Datum 13 januari 2014 Betreft Brief inzake de geïntegreerde aanpak van de crisissituatie in Syrië en de regio.

Datum 13 januari 2014 Betreft Brief inzake de geïntegreerde aanpak van de crisissituatie in Syrië en de regio. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 13 januari 2014 Betreft Brief inzake

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 32 605 Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking Nr. 212 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 27 oktober 2017 De algemene commissie

Nadere informatie

Ad van der Meijden Operationeel Specialist

Ad van der Meijden Operationeel Specialist Workshop 3 Ad van der Meijden Operationeel Specialist Politie Den Haag Expertisecentrum Vreemdelingen, Identificatie en Mensenhandel Bezoekadres: Kwekerijweg 6, 3709 JA Zeist Postadres: Postbus 238, 3984

Nadere informatie

Groepsdiscussie met stellingen

Groepsdiscussie met stellingen Groepsdiscussie met stellingen Wilt u met uw klas discussiëren over het belang van kinderrechten? Dan komen de prikkelende stellingen op www.kidsrights.nl ongetwijfeld van pas. Ze vormen een uitstekende

Nadere informatie

Conclusies: enquête Kinderen Goedgekeurd (armoede en vluchtelingen)

Conclusies: enquête Kinderen Goedgekeurd (armoede en vluchtelingen) Conclusies: enquête Kinderen Goedgekeurd (armoede en vluchtelingen) Er hebben in totaal 50 scholen deelgenomen aan deze enquête. Dit gaat om een 3000tal leerlingen. 1. Kennis van het woord vluchteling:

Nadere informatie

Rapportage Giro555-actie Help slachtoffers Syrië Januari 2014

Rapportage Giro555-actie Help slachtoffers Syrië Januari 2014 Rapportage Giro555-actie Help slachtoffers Syrië Januari 2014 Foto: Cordaid Mensen in Nood DEELNEMENDE ORGANISATIES SYRIË-ACTIE: CARE Nederland Cordaid Mensen in Nood ICCO & Kerk in SHO-actie Help slachtoffers

Nadere informatie

Congolese vluchtelingen uit Burundi en Syrische vluchtelingen uit Libanon

Congolese vluchtelingen uit Burundi en Syrische vluchtelingen uit Libanon Resettlement naar België in 2015: Congolese vluchtelingen uit Burundi en Syrische vluchtelingen uit Libanon Stakeholders Meeting hervestiging 23 juni 2015 BTC, Brussel 1 WAT IS HERVESTIGING-3 DUURZAME

Nadere informatie

Leila Jordens-Cotran RIMO 2013

Leila Jordens-Cotran RIMO 2013 Leila Jordens-Cotran RIMO 2013 Uitgangspunt is definitie art. 1 Verdrag status staatlozen 1954: Staatloze is een persoon die door geen enkele Staat, krachtens diens wetgeving, als onderdaan wordt beschouwd

Nadere informatie

Achtergrondinformatie ten behoeve van de dialoog vluchtelingenproblematiek

Achtergrondinformatie ten behoeve van de dialoog vluchtelingenproblematiek Onderwerp: Achtergrondinformatie ten behoeve van de dialoog vluchtelingenproblematiek Aan de gemeenteraad, Inleiding De situatie rondom vluchtelingen is ernstig en zorgelijk. Al maanden lezen en horen

Nadere informatie

Vluchtelingen(asielzoekers) overspoelen ons land, en zetten eigen leven daarbij op het spel.

Vluchtelingen(asielzoekers) overspoelen ons land, en zetten eigen leven daarbij op het spel. Vluchtelingen(asielzoekers) overspoelen ons land, en zetten eigen leven daarbij op het spel. Het kon niet uitblijven dat er reuring ontstaat over de komst van duizenden asielzoekers (vluchtelingen) die

Nadere informatie

slachtoffers beter te identificeren en te beschermen; en verhoog de inspanningen om het bewustzijn met betrekking tot mensenhandel te verhogen.

slachtoffers beter te identificeren en te beschermen; en verhoog de inspanningen om het bewustzijn met betrekking tot mensenhandel te verhogen. Suriname - Tier 2 Watch List ----------------------------------- Suriname is een bronland, doorvoerland, alsook het land van bestemming voor vrouwen en kinderen die onderworpen worden aan sekshandel, en

Nadere informatie

Hervestiging van vluchtelingen in Nederland

Hervestiging van vluchtelingen in Nederland Hervestiging van vluchtelingen in Nederland Wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht voor geweld en vervolging. Zo n 30 miljoen mensen verblijven daardoor in vluchtelingenkampen van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 22 831 De Hoorn van Afrika Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek 6 juni 2015 Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, De Minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, De Minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 13 april 2016 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 31 maart 2017 (OR. en) Ontwerpconclusies van de Raad over een EU-strategie voor Syrië

Raad van de Europese Unie Brussel, 31 maart 2017 (OR. en) Ontwerpconclusies van de Raad over een EU-strategie voor Syrië Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 31 maart 2017 (OR. en) 7650/17 NOTA van: d.d.: 31 maart 2017 aan: Betreft: het Politiek en Veiligheidscomité LIMITE MAMA 64 COPS 105 CFSP/PESC 290 COHAFA 17

Nadere informatie