Iedereen is gemotiveerd en weerstand bestaat niet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Iedereen is gemotiveerd en weerstand bestaat niet"

Transcriptie

1 Iedereen is gemotiveerd en weerstand bestaat niet Over positief leidinggeven Zoekresultaten voor training omgaan met weerstand : Voor training motiveren van medewerkers : Ieder zichzelf respecterend trainingsbureau biedt een training en bijna iedere zichzelf ontwikkelende leidinggevende heeft wel eens een of meerdere trainingen gevolgd. Maar waartoe? Blijkt in de praktijk niet bijna telkens de waarheid van het Engels spreekwoord: you can lead a horse to water, but you can t make him drink? Inmiddels ervaar ik dagelijks dat iedereen in zijn werk gemotiveerd is en dat weerstand helemaal niet bestaat. In dit artikel geef ik vijf adviezen die je kunt toepassen om ditzelfde te ervaren. Ik doe dat aan de hand van mijn vijf belangrijkste leerervaringen in mijn carrière. De crematie Leerervaring 1: hoe wil ik dat mensen zich mij herinneren? Aan het eind van de vorige eeuw overleed mijn opa, de vader van mijn moeder. Alhoewel verdrietig, was het voor hem het beste en hadden ook wij als nabestaanden er vrede mee. Mijn opa had een afscheidsplechtigheid in Rijswijk (ZH) en op zijn leeftijd (87) zijn bij zo n plechtigheid vaak de naaste familie aanwezig en nog overlevende vrienden, misschien nog een enkele oud-collega. Wat schetste mijn verbazing toen er bij binnenkomst maar liefst zo n 25 oudcollega s aanwezig bleken te zijn, namens welke ook nog iemand sprak. Ja, hij kon hard zijn als directeur, maar altijd rechtvaardig, en hij had altijd het beste voor met de organisatie en met de medewerkers. Deze ervaring zette mij enorm aan het denken: wat gaan mensen over mij vertellen als ik overlijd? Sinds die dag heb ik een beeld voor mijzelf geschetst hoe ik zou willen dat mensen over me spreken. Bij mijn overlijden, maar ook nu en terugkijkend op een samenwerking met mij. Op dit moment zou ik willen dat mensen dit over mij zeggen: resultaatgericht en mensgericht, zodanig dat mensen met plezier samenwerken en succesvol zijn. Aangevuld met zelf iedere dag met plezier naar zijn werk en met plezier weer terug naar huis.

2 Vakmanschap Leerervaring 2: benut de kennis en kunde van je collega s optimaal Tijdens de hoogtijdagen van de internetzeepbel werkte ik aan het opzetten van een klantenservice voor een nieuwe gratis internetprovider. Mijn eerste echte leidinggevende ervaring. Het was een hectische tijd en veel gelegenheid om over mijn rol na te denken was er niet, of eigenlijk: nam ik niet. Ook had ik zo goed als geen verstand van de technische vragen die wij kregen. Dat probeerde ik te compenseren door twee dingen: de medewerkers in de rol van expert plaatsen (ik kon moeilijk anders) en continu aanwezigheid (al was het maar om te kunnen zeggen daar heeft het in ieder geval niet aan gelegen ). Mijn rol werd hierdoor het bewaken van het gemeenschappelijke einddoel: tevreden klanten. Deze rol vulde ik concreet in door bijvoorbeeld een dagelijkse kick off: elke ochtend riep ik het team bij elkaar en bespraken we in deze korte bijeenkomst wat goed ging, wat beter kon en wat de doelen en uitdagingen voor de komende dag waren. Het resultaat hiervan was dat het team zelf met voorstellen ter verbetering kwam en deze ook zelf uitvoerde. Veranderingen en verbeteringen kwamen tot stand in gezamenlijk overleg èn waren ook nog eens gericht op de gemeenschappelijke doelstelling. Ik hoefde ze alleen vragen te stellen als welk probleem moeten we als eerste oplossen?. Aan de enthousiaste en voor een deel zelfs emotionele reacties bij mijn vertrek na twee maanden werd me duidelijk dat deze aanpak goed gewerkt had. Mijn tweede indrukwekkende leerervaring. Persoonlijke ontwikkeling Leerervaring 3: vergroot de kennis en kunde van je team dagelijks Op dat moment werkte ik bij een organisatieadviesbureau dat persoonlijke ontwikkeling heel belangrijk vond en er geld en tijd voor vrijmaakte. Deze persoonlijke ontwikkeling wilde ik graag behouden als ik weer leidinggevende zou worden. De kans om dat in praktijk te brengen deed zich voor toen ik (interim) coach werd van een team. De praktijk bleek weerbarstiger dan dat ik me had voorgesteld. Het werkt duidelijk niet om mensen die nog nooit aan hun eigen ontwikkeling gewerkt hebben de vraag te stellen, waar ze zichzelf zien over vijf jaar en om ze simpelweg te begeleiden om beter te worden om zo hun doel te bereiken. Wat er namelijk gebeurde was het volgende: de een raakte bijna overspannen van de nieuwe normen die ze zichzelf oplegde, de ander wilde niet op korte termijn zomaar loslaten wat al jaren vertrouwd aanvoelde en weer een ander was blijkbaar al bijkans perfect en hoefde niets meer te leren. Echter, een enkeling ging aan de slag en een van hen groeide niet alleen in vaardigheden maar ook zichtbaar in haar voorkomen. Je zag aan alles dat dit bij haar goed werkte. Toen daar eenmaal het vertrouwen was dat deze persoonlijke ontwikkeling goed bedoeld was, dat je daarmee je eigen werk prettiger maakt en in dit geval ook klanten beter en makkelijker kunt helpen, was het hek van de

3 dam. Dat besef sijpelde door in het team en de ene enthousiaste reactie leidde tot de andere. Na een aantal maanden was iedereen aan de slag met zijn eigen ontwikkeling. De een had als droom om ooit een eigen bedrijf op te richten, de ander zag zichzelf dit werk nog tot zijn 65 e doen en wilde vooral beter worden in zijn huidige vakgebied. Het opvallende was: iedereen bleek ergens voor gemotiveerd. En zodra die motivatie gevonden was en mensen kregen de ruimte, dan gingen ze zelf proberen hun droom waar te maken door hun vaardigheden te vergroten of nieuwe vaardigheden te leren.. WAAR STA IK OVER VIJF JAAR: leidinggevende klantgerichte organisatie Competentie Nu Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Klantgerichtheid Resultaatgerichtheid Groepsgericht leidinggeven Zelfontwikkeling Nu had ik dus drie kwaliteiten ontdekt en ontwikkeld: mijn eigen droombeeld als leidinggevende nastreven, gebruik maken van ieders vakmanschap en mensen helpen zichzelf te ontwikkelen richting hun droom. De piramide Leerervaring 4: rustig aan, begin bij de basis Het team dat ik vervolgens onder mijn hoede kreeg handelde nogal ernstige klachten af. De prestaties van het team waren niet bijzonder, de werkdruk hoog en, niet verrassend, de medewerkertevredenheid was laag (5,5). Met mijn eerdergenoemde vaardigheden zou ik wel even laten zien hoe je een team beter laat presteren. Medewerkers kregen veel ruimte zichzelf te ontwikkelen en op een aantal vlakken presteerde het team aanzienlijk beter dan voorheen. Maar om nou te zeggen dat iedereen zijn motivatie had gevonden en iedereen zelf initiatief nam, dat viel nog erg tegen. Het resultaat van de volgende meting van medewerkertevredenheid bevestigde dit. Opnieuw een 5,5. Hier moest ik het fijne van weten en ik ging nog intensiever met het team in gesprek om te proberen te achterhalen wat we of ik kon(den) doen. Hoe het kwam weet ik niet meer, maar ik kwam terecht bij de aloude Piramide van Maslow en bestudeerde opnieuw de betekenis daarvan. En opeens werd het me duidelijk, alhoewel ik het ook niet echt geloofde. Het zal toch niet zo zijn dat mensen weliswaar mijn inspanningen op het gebied van zelfontwikkeling erg waardeerden, maar vooraleerst behoefte hadden aan de lager geplaatste behoeften?

4 Er was maar een manier om dat te onderzoeken en dat was het proberen. Ik ging dus aan de slag met fysiologische behoeften, veiligheid, sociaal contact en waardering en erkenning. Overwerk werd voorlopig taboe (psysiological) en iedereen die goed genoeg was kreeg een contract voor onbepaalde tijd (safety). We gingen door met het verstevigen van de sociale contacten (social) en de doelen werden nog duidelijker, beter haalbaar en opgedeeld in subdoelen voor kortere perioden (esteem). De sfeer in het team veranderde zienderogen. Mensen werden trots op zichzelf, op elkaar, op de afdeling en op het bedrijf. Ja, er waren nog steeds klachten (zoals je dat op dat moment had bij iedere klachtenafdeling in de energiebranche), maar vanuit de zorg voor elkaar op ieder niveau van de piramide, ontstond het teamgevoel waarbij iedereen bereid was elkaar te helpen en de klachten op te lossen. Weer wachtte ik in spanning af op het resultaat van het medewerkertevredenheidsonderzoek en tot mijn verbazing waren we na het tweede jaar gestegen naar een 8,0. Blijkbaar deed ik al wel iets goed in het eerste jaar, maar is het toch echt nodig om eerst de onderste niveaus van de behoeftenpiramide in te vullen, voordat mensen überhaupt bereid zijn het maximale uit zichzelf te halen. Positief leidinggeven door positief aansturen Leerervaring 5: benadruk wat goed gaat Ik voelde me op mijn gemak, want ik dacht de kracht van het leidinggeven ontdekt te hebben. Ik had een duidelijk beeld van hoe ik wilde zijn als leidinggevende en vergeleek mijn beeld regelmatig met dat van anderen, middels een 360-graden feedback. Ik delegeerde zo goed als alle taken die door een ander tenminste voor het grootste gedeelte zelf uitgevoerd konden worden en benutte overal de beschikbare vakmanschap. Iedere medewerker had zijn droom op papier gezet en de stappen om daar te komen. In de tussentijd bewaakte ik goed de onderste vier niveaus van de Piramide van Maslow. Het volgende leerpunt diende zich echter al snel aan en er was een typerend voorval dat me dit punt leerde. Onze dagelijkse vergadering startte om half tien en duurde een kwartier. We waren nog niet zo lang samen dus ik dacht dat het goed zou zijn er bovenop te zitten (resultaatgericht en betrokken). Dus toen twee teamleden om 09:32 binnenkwamen liet ik ze publiekelijk weten dat dit niet de bedoeling was, dat een ieder zijn best had gedaan op tijd te zijn en dat ze verzocht werden om er voor half tien te zijn. Een wat overdreven verzoek misschien, maar het moest laten zien dat het ook dit jaar voor mij menens was wat betreft het neerzetten van prestaties. Toch keken de betrokkenen mij nogal verwijtend aan.

5 Na afloop vroeg ik de beide teamleden wat het probleem was met mijn verzoek. Hierop reageerden deze twee mensen met een bijna verwijtend:,,waarom leg je hier zo de nadruk op en horen we het nooit als we wel op tijd zijn en horen we niet dat we altijd goed voorbereid zijn? Ik merkte dat hun reactie gemeend was en de zere vinger legde op een eigenschap van mijzelf en ons team waarvan ik me nog niet goed genoeg bewust was. Daar moeten we iets mee, dacht ik. Ik beloofde beterschap en in de periode daarop voerden we zeer consequent de positieve feedback door. Rapportages werden opgesteld in percentage wel gehaald, herinneringen werden veranderd in bedankt voor de mensen die wel gereageerd hebben, ziekteverzuim werd aanwezigheidspercentage en naarmate de tijd vorderde werd de aandacht steeds meer verlegd naar successen, kansen en dat wat wel goed gaat. Het effect van dit consequent doorvoeren van de aandacht voor wat goed gaat vond ik verrassend. Het maakte iedereen, mijzelf voorop, veel positiever. We waren trots op wat we bereikten, spraken waardering uit naar elkaar en spoorden elkaar aan om te kijken naar wat wel goed gaat. We kwamen in een opwaartse spiraal terecht, want bijna ongemerkt waren er steeds minder zaken die niet goed gingen. En als er iets niet goed ging, dan was er altijd wel iemand die dit ter sprake bracht. Daar had niemand bezwaar tegen, als er maar ook verbetervoorstellen werden gedaan en zaken werden genoemd die wel goed gingen. De resultaten van ons team waren dat jaar ver boven verwachting en de medewerkertevredenheid weer hoog. De conclusie Op basis van mijn eigen leerervaringen zou ik de lezers van dit artikel dus willen uitdagen om die trainingsmappen voor omgaan met weerstand en motiveren van medewerkers in elk geval voor eventjes te vergeten. Beantwoordt in plaats daarvan voor jezelf deze vragen: 1. Hoe wil ik dat mijn medewerkers zich mij herinneren? 2. Wat kunnen mijn medewerkers heel goed en wat kan ik zelf? 3. Wat is de droom van mijn medewerkers en hoe gaan ze daar komen? 4. Ben ik me dagelijks bewust van de basisbehoeften van mijn medewerkers? 5. Benoem ik dagelijks wat goed gaat? Ik hoop dat je dan net als ik een fantastisch en opgaand leerproces doormaakt, zelf en in je team, maar vooral: dat je ervaart dat het paard echt wel wil drinken en ook moeite hiervoor wil doen als het dorst heeft. Iedereen is gemotiveerd en weerstand bestaat niet. Door Engel Muller, Velp, oktober 2012 In 2013 verschijnt van Engel Muller een boek over Positief Leidinggeven met als titel Iedereen is gemotiveerd en weerstand bestaat niet en met de ondertitel Wil je de baas spelen of anderen beter maken?'. Engel Muller is manager, zowel op vaste als op interim-basis, met als specialisatie klanttevredenheid en medewerkerbetrokkenheid. Hij werkte onder andere voor de klantenservices van Oxxio, Essent, Powerhouse (dochteronderneming van Essent), het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, NS Reizigers en diverse internetstartups.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

tips om een top manager te worden

tips om een top manager te worden 5 Gratis tips om een top manager te worden ebook voor managers die meer impact en betere resultaten willen. 2013 Frederike Mewe, psycholoog NIP 2 Welkom! Je bent jonge manager. Hiermee bedoel ik niet dat

Nadere informatie

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding Coaching aan de lopende band Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen Jack de Waard en Bart Godding Voorwoord Dit is een boek voor leidinggevenden die met beide benen in de praktijk staan en willen

Nadere informatie

Logboek Instituut voor brein leiderschap

Logboek Instituut voor brein leiderschap Logboek Instituut voor brein leiderschap logboek instituut voor breinleiderschap Beste deelnemer, Je hebt je ingeschreven voor de Basistraining Breinleiderschap. Het is onze goede gewoonte om deelnemers

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Samen Resultaat Verbeteren

Samen Resultaat Verbeteren Inspiring People Samen Resultaat Verbeteren Een boek met frisse ideeën en praktische suggesties om samen met je team je resultaten te verbeteren. Sharing Leadership Experiences Herna Verhagen CEO van postnl

Nadere informatie

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Onderzoeksverslag Samenvatting Op het Greijdanus College VMBO wordt al een aantal jaren training gegeven aan leerlingen die last hebben

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Een nieuw kwaliteitsprogramma binnen de zorgsector IMAGINE: DOKTERS IN THE LEAD

Een nieuw kwaliteitsprogramma binnen de zorgsector IMAGINE: DOKTERS IN THE LEAD 20 De IMAGINEbijeen komsten zijn bedoeld om te inspireren en om instrumenten aan te reiken. Een nieuw kwaliteitsprogramma binnen de zorgsector IMAGINE: DOKTERS IN THE LEAD Onlangs startte een nieuw kwaliteitsprogramma

Nadere informatie

Succesverhaal. over pesten op het werk

Succesverhaal. over pesten op het werk Supermarktmedewerkster Fenny gaat met plezier naar haar werk. Dat is zeer opmerkelijk als je bedenkt dat ze lange tijd werd gepest. Op het dieptepunt hoopte ze zelfs dat haar onderweg naar de supermarkt

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers

fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers mei 2013 Voorwoord van Minister Asscher Op 4 februari van dit jaar gingen medewerkers van mijn ministerie en ik in gesprek met honderd

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl

Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl 1. Bewust en onbewust gedrag De meeste mensen houden hun voornemens niet vol, en zeker niet

Nadere informatie

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam Waarderen ESSENTIES Zingeving LEIDERSCHAP Delen Goede Dingen Missie Verbondenheid Resultaatgericht Bewustzijn VAN Inspireren Visie Leider Samen Empathie Erkennen Mensen Peter van Dam Versie 2, Februari

Nadere informatie

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Duurzame inzet van jonge professionals door goede begeleiding van de

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Motiveren van medewerkers

Motiveren van medewerkers PROFICIENCY Motiveren van medewerkers Voor de middenkaderleidinggevende die succesvol wil worden in het leiding geven. Jeroen Engelaer Motiveren van Medewerkers geeft in heldere en praktische taal kort

Nadere informatie

Wanneer één van je ouders ALS heeft

Wanneer één van je ouders ALS heeft Wanneer één van je ouders ALS heeft Introductie ALS komt niet zo vaak voor en het is onwaarschijnlijk dat je nog iemand kent die een ouder of stiefouder heeft met deze ziekte. Het is gemakkelijk te begrijpen

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is!

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Rudy Vandamme Coachinggids 2004 Inleiding Veel leidinggevenden horen steeds meer over de mogelijkheid om zich te laten coachen, maar niet iedereen

Nadere informatie

www.kwaliteit.com minder bureaucratie meer kwaliteit

www.kwaliteit.com minder bureaucratie meer kwaliteit Dit rapport krijg je toegestuurd door Kwaliteit.com. Kwaliteit.com helpt organisaties in de professionele dienstverlening verbeteren. Behalve het artikel Sleutel Tot Betere Samenwerking is in dit rapport

Nadere informatie

Het CIt en Het HUIsVeRBOD. Kinderen in goede handen na huiselijk geweld

Het CIt en Het HUIsVeRBOD. Kinderen in goede handen na huiselijk geweld Het CIt en Het HUIsVeRBOD Kinderen in goede handen na huiselijk geweld 1 VOORWOORD Beste lezer, Met trots presenteer ik deze uitgave over inzet van het Crisis Interventie Team (CIT) van Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Jongeren houden (van) werk!

Jongeren houden (van) werk! Jongeren houden (van) werk! Duurzame arbeidsparticipatie na het praktijkonderwijs Het vinden e n behouden van een baan is voor niemand makkelijk in tijden van crisis. Ook jongeren van het praktijkonderwijs

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Inleiding. Bitsing is een bedrijfseconomische methode waarmee werknemers en

Inleiding. Bitsing is een bedrijfseconomische methode waarmee werknemers en Voorwoord Voor iemand die van nature vooral graag het laatste woord heeft, is het behoorlijk onwennig om voor één keer het eerste woord te hebben. Toch hoefde ik nog geen seconde na te denken over de vraag

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie