Elektronisch Medisch Dossier en Gegevensuitwisseling. VHP Commissie Informatica & Technologie (VHPCIT) Dr. Theo Putzeys 23 april 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elektronisch Medisch Dossier en Gegevensuitwisseling. VHP Commissie Informatica & Technologie (VHPCIT) Dr. Theo Putzeys 23 april 2005"

Transcriptie

1 Elektronisch Medisch Dossier en Gegevensuitwisseling VHP Commissie Informatica & Technologie (VHPCIT) Dr. Theo Putzeys 23 april 2005

2 EMD en Gegevensuitwisseling Waarover spreken we vandaag? Het EMD bekeken in functie van de Gegevensuitwisseling Security en Privacy (kort!) Wachtgegevens en Transfer Datatransfer en W.O. Kerndossier (SUMEHR) Codering en Thesaurus Labeling

3 Elektronisch Medisch Dossier Het Jargon EMD Electronic Medical Record (EMR) Electronic Health Record (EHR) Globaal Medisch Dossier (GMD, G- EMD)

4 Electronic Medical Record Het Probleem Alles kan maar de centen zijn beperkt! De patiënt komt gewapend met Internet en TV Praatprogramma materiaal De medische literatuur barst uit haar voegen: steeds meer zoeken, kiezen, beslissen

5 Electronic Medical Record Het Probleem Gegevens delen met anderen (oa artsen!) Gezondheidszorg wordt bedreven: Door verscheidene personen Op verschillende plaatsen Op verschillende tijdstippen Op verschillende niveaus De mobiliteit van de patiënt vergroot -> fragmentatie van de gegevens

6 Electronic Medical Record Het Probleem Uitdagingen Wieg tot Graf (120 jaar?) Vereisten Longitudinale data toegankelijk voor opzoeking Constante verandering in de gezondheidstoestand Confidentialiteit Grootte van het domein, rate of change bijbenen Leesbaarheid EMR onafhankelijk van platform, database, programmeertaal, vendor,

7 Electronic Medical Record Het Probleem Uitdagingen Multi-contact en mobiliteit van de patiënt Decision support system (DSS) Kost Vereisten Interoperabiliteit en informatiedeling Evolutie van passief EMR naar actief EMR Het moet allemaal goedkoper kunnen!

8 Electronic Medical Record Papieren Dossier In Ziekenhuis Verloren (5 % tot 30 %??) Dubbels Verwisselingen (dubbele namen) Stockeerruimte, is een dossier nog draagbaar? Updating (waar registreren als het dossier verloren is?) Kosten (stockeren, personeel, ) Ziekenhuis en Huisarts Onvolledig Slecht gestructureerd Confidentialiteit (het doktersgeschrift) Slechts één view Passief (geen beslissingsondersteuning)

9 Electronic Medical Record Barrières Het vertraagt! Ik moet anders gaan denken Het staat tussen de patiënt en mij De toegang is lastig Het kost mij tijd voor opleiding Te veel pannes

10 Electronic Medical Record Wat moet het zijn? Het papieren dossier vervangen, maar niet noodzakelijk 100 % Veel verder gaan dan het papieren dossier! Presentatie van de data op verschillende manieren Real time beslissingsondersteuning Kwaliteitsbevorderend zijn (meetbaar!) Het gezondheidsbeleid ondersteunen op basis van de feiten en niet van de kosten

11 Electronic Medical Record Wat moet het NIET zijn? Voornamelijk bestaan uit ingescande documenten Voornamelijk bestaan uit een soort overgeschreven papieren dossier Gebaseerd op manklopende technologie Een kasregister

12 Electronic Medical Record Security Confidentiality Integrity Availability Accountability

13 Electronic Medical Record Security Confidentiality: verboden te lezen, maar wie het moet weten, moet het ook kunnen lezen Integrity: verboden te wijzigen Availability: verboden informatie achter te houden Accountability: bevestiging van ontvangst van de informatie, de user is verplicht tot de hem toegewezen security handelingen

14 Electronic Medical Record Confidentiality De mythe van de veiligheid van het papieren dossier Paswoorden, encryptie, Veiligheid = 1/ Gebruiksvriendelijkheid! Bescherming van de privacy van patiënt én arts

15 Electronic Medical Record Accessibility Single sign-on!! PC, portable, palmtop, Draadloze verbindingen zijn de toekomst, en zijn de trend Toegang van op afstand

16 Data, transfer, verwerking Alle data en altijd? Welk formaat? Waarom? Welk voordeel Wie gaat dat doen? Huisarts zelf? Personeel?

17 Wachtgegevens en Transfer Onderscheid in aanpak tussen gegevensoverdracht van patiënten uit eigen (groeps)praktijk en gegevens bekomen uit de wachtdienst, of bestemd voor W.O. Voor eigen patiënten: EMD en Sumehr Voor wachtgegevens propageren wij vanuit VHPCIT de MAILER

18 Wachtgegevens en Transfer De huisarts registreert met de Mailer Een kopie naar huisarts van patiënt, tegelijk cc kopie naar Wachtdienstverantwoordelijke Integratie in het EMD van de patiënt is mogelijk Een belangrijke toegevoegde functionaliteit is echter de automatische overdracht van dossiergegevens naar een (kring)server

19 Wachtgegevens en Transfer Hoe? Van wachtarts via wachtcoördinator naar (kring)server Daarom in elke kring een kring-it-coördinator vinden Functie: opleiding geven en zorgen dat de transfers soepel kunnen gebeuren Samen met anderen: training faculty

20 Gegevensuitwisseling en WO Het EMR is er in de eerste plaats om een betrouwbare en acurate beschrijving te geven van de interactie tussen patiënt en arts

21 Gegevensuitwisseling en WO Pseudo- of anonimisatie Alle ID-gegevens moeten verwijderd. Geen geboortedatum (wel leeftijd en geslacht), geen postnummer, geen terugkoppeling Toelating nodig van elke individuele patiënt? NEE Grootste problemen: onvolledige data kwaliteit van registratie Verschillen in registratie Verscheidenheid van software

22 Gegevensuitwisseling en WO Kwaliteit van de diagnose = sleutel van de registratie Belang van de codering Belang van de structuur van het EMD Belang van accurate registratie (impliceert DSS en foutpreventie door het pakket)

23 SUMEHR Summarized Electronic Health Record

24 SUMEHR Wat is het? Een elektronisch kerndossier = een foto van de essentiële gegevens van het EMR op een bepaald ogenblik Kan dienen als verwijsbrief, overzicht, naar ziekenhuis, collega s, anderen Wordt AUTOMATISCH gegenereerd op aanvraag (en dat is NU een feit!)

25 SUMEHR Wat is het? Automatisch EN in een gestandaardiseerd elektronisch formaat (KMEHR-BIS, xml) In eerste instantie bedoeld voor export Vervangt niet de export van het volledige EMD Vervangt niet de verantwoordelijkheid van de arts!

26 SUMEHR Patient Identification Patient Presentation Name Forenames Sex Birth date Usual language (later)

27 SUMEHR Contact person Author Health care practitioner Id GMD relationship

28 SUMEHR Risks Allergies Adverse drug reactions Social factors (later) Other factors

29 SUMEHR Relevant personal antecedents [ICPC2, ICD10, Other Code, Begin date, End date, text, links] Actual problems list [ICPC2, ICD10, Other Code, Begin date, text, links] Actual medications [CNK or other Id, Various administration informations, Begin date, text, links]

30 SUMEHR Vaccination status Administrated [CNK or other Id, Date] To be administrated [CNK or other Id, Date] Contextual comment Stop (no supplementary items for the moment)

31 SUMEHR Special related software functions : At the end of a working session, changes in the EHR content have to trigger a notification whether Sumehr informations are concerned by these changes. Before exporting a Sumehr, a contextual comment could be edited. Target for Sources : SSMG (DM transmissible), WVVH (Kerndossier), Sumehr task force, C-Care proposal, DMMG proposal.

32 Coderen en Thesaurus

33 Coderen en Classificeren Communicatie Problemen Taal is te ingewikkeld om ondubbelzinnig te zijn Er zijn te veel talen! Verschillende achtergrond van de gebruikers Wat is nodig? Ondubbelzinnigheid Accuraat zijn Reproduceerbaar zijn

34 Coderen en Classificeren Communicatie Bijkomende eis: De computer moet het verstaan Bijkomende Problemen Computers verstaan geen mensentaal Computers kennen geen geneeskunde

35 Coderen en Classificeren Algemene principes Codeer- en Classificeersystemen zijn goed voor epidemiologie, maar helpen de individuele patiënt niet! Klinische registratie moe(s)t zo gedetailleerd mogelijk gebeuren, bij voorkeur in natuurlijke taal Coderen en Classificeren moet een bijproduct zijn van de klinische registratie, en mogen niet interfereren met het normale werk van de arts

36 Coderen en Classificeren Enkele Definities Natuurlijke taal: Engels, Nederlands, Vocabularium: alle woorden gebruikt binnen een specifiek domein of groep Thesaurus of gecontroleerd vocabularium Codering: codes gerelateerd aan een lijst van termen, officieel goedgekeurd en bewaakt

37 Coderen en Classificeren Enkele Voorbeelden Natuurlijke taal: verkoudheid, snot, (kop)valling, ik ben verkouden, Vocabularium: verkoudheid, (virale) infectie bovenste luchtwegen, rhinitis, coryza, Thesaurus of gecontroleerd vocabularium Codering: bijv: R74 = Acute Infectie Bovenste Luchtwegen, Svelginfeksjon akutt, Infeksjon øvre luftveier

38 Coderen en Classificeren Codeersystemen ICPC en ICPC2 ICD9-CM ICD10 SNOMED READ

39 Coderen en Classificeren Codeersystemen Er is nu gekozen voor ICPC-2 en Mapping naar ICD10 en ICD9-CM Is dat de goede keuze? Kan die mapping wel? Kan dat automatisch en op de achtergrond?

40 Coderen en Classificeren Coderen Zonder codeersysteem is medische datatransfer zeer inefficiënt Zonder thesaurus is coderen voor de meeste artsen te belastend Zonder inzicht in de structuur van ICPC is coderen zinloos. Eén uur is echter al voldoende om een basisinzicht te verwerven!

41 Labeling

42 Labeling Jaarlijkse Homologatie van Softwarepakketten in opdracht van het ministerie Nadruk op kwaliteitsverbetering en evolutie Op basis van afgesproken criteria (circa 150) In ruil voor subsidie aan de user

43 Labeling De labeling van de EMD-pakketten is een delicate evenwichtsoefening tussen de overheid, de softwarefirma s, de wetenschappelijke verenigingen en de gebruikers

44 Labeling Wie vraagt wat? Overheid: Kwaliteitseisen Medicatie databank (BCFI) Codering van de gegevens (ICPC/ICD10) Structuur van het EMD Transparantie Data!

45 Labeling Wie vraagt wat? Wetenschappelijke Verenigingen Kwaliteitseisen Medicatie databank (akkoord met BCFI) Codering van de gegevens (akkoord met ICPC/ICD10) Structuur van het EMD maar op vrijwillige basis Transparantie Export, importfaciliteiten Opleiding: deels generisch, deels specifiek (door het pakket)

46 Labeling Wie vraagt wat? Softwarefirma s Ja maar! Dat kost centen Zijn onze klanten wel geïnteresseerd? Is dat allemaal wel nodig? Transparantie?? En de concurrentie?

47 Labeling Wat vraagt de gebruiker? Eisen ivm confidentialiteit Wetenschappelijk gevalideerde medicatie databank Multi user gebruik Export van van gelijk welk gegeven of gegevensbestand, via een gestandaardiseerd algemeen aanvaard en werkbaar uitwisselingsformaat, én die gegevens, patiënt gebonden of niet, te importeren en waar nodig op de gepaste plaats in het EMD te integreren (enquête oktober 2000)

48 Labeling Wat is er bereikt? Consensus over wetenschappelijk gevalideerde medicatie databank (BCFI), gratis geleverd en geupdated Consensus over ICPC-2 als codeersysteem, gratis geleverd, inclusief thesaurus Sumehr, gestandaardiseerd en werkbaar uitwisselingsformaat

49 Labeling 2005 Menu Structuur van het EMD Export Export van Sumehr Export van één volledig medisch dossier Export van alle medische dossiers Presentatie en beschrijving van de geëxporteerde bestanden Versioning van gegevens Opleiding

50 Labeling 2006 Codering en Terminologie De ICPC-2 International Classification for Primary Care, met een toegangsthesaurus en een mapping met de ICD-10 classificatie, wordt gratis ter beschikking gesteld en bijgewerkt. Softwareprogramma's die niet over een eigen codering beschikken gebruiken codes die afkomstig zijn uit de ICPC- 2- en/of ICD10-classificatie Softwareprogramma's die over een eigen codering beschikken voorzien daarnaast een mapping naar de ICPC-2- en/of ICD10-classificatie.

51 Labeling 2006 Codering en Terminologie Verdere implementatie van Kmehr in het EMD, oa het coderen van laboresultaten

52 Tot Slot Datastroom voor praktijkgebruik, wachtgegevens en WO is verschillend en moet anders benaderd worden Zonder codeersysteem en zonder gemeenschappelijk formaat is medische datatransfer zeer inefficiënt Zonder structuur in het EMD is WO moeilijk

53 Tot Slot Er zijn nog steeds problemen qua veiligheid en privacy op de verschillende niveaus De (continue) labeling van de pakketten heeft ongetwijfeld bijgedragen tot de vooruitgang Alles kan maar de centen zijn beperkt!

ONTWIKKELING VAN GEBRUIKSVRIENDELIJKE EMD- SOFTWARE VOOR DE UITWISSELING VAN PATIËNTENGEGEVENS TUSSEN HUISARTSENPRAKTIJKEN.

ONTWIKKELING VAN GEBRUIKSVRIENDELIJKE EMD- SOFTWARE VOOR DE UITWISSELING VAN PATIËNTENGEGEVENS TUSSEN HUISARTSENPRAKTIJKEN. ONTWIKKELING VAN GEBRUIKSVRIENDELIJKE EMD- SOFTWARE VOOR DE UITWISSELING VAN PATIËNTENGEGEVENS TUSSEN HUISARTSENPRAKTIJKEN. 2014-2015 Stijn Van Driessche, universiteit Gent PROMOTOR: Prof. Dr. Dirk Avonts,

Nadere informatie

Situering. 13.1 Ontwikkelen en uitvoeren van een incrementeel ontwikkelingsplan, afgestemd op de verschillende gebruikers.

Situering. 13.1 Ontwikkelen en uitvoeren van een incrementeel ontwikkelingsplan, afgestemd op de verschillende gebruikers. ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013-2018 SESSIE Nr 2 18/05/15 Project A13: Realisatie van een nationaal terminologiebeleid Situering Een goed uitgewerkt terminologiebeleid, als onderdeel van het invoeren

Nadere informatie

Elk zijn eigen dossier en toch e e n dossier. Welke toekomst voor het EMD?

Elk zijn eigen dossier en toch e e n dossier. Welke toekomst voor het EMD? Elk zijn eigen dossier en toch e e n dossier DISCUSSIEDOCUMENT Welke toekomst voor het EMD? Prof. em. dr. Jan Van Damme jan.vandamme@med.kuleuven.be COPYRIGHT: alles van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Het Elektronisch Medisch Dossier: (ver)wens(ing)en

Het Elektronisch Medisch Dossier: (ver)wens(ing)en Het Elektronisch Medisch Dossier: (ver)wens(ing)en Auteur: Katleen Fabry, Katholieke Universiteit Leuven Promotor: Prof. Dr. Bert Aertgeerts, Katholieke Universiteit Leuven Copromotor: Dr. Harrie Dewitte,

Nadere informatie

Van tekstverwerker tot aantekeningensysteem

Van tekstverwerker tot aantekeningensysteem Van tekstverwerker tot aantekeningensysteem Van tekstverwerker tot aantekeningensysteem Faculteit Letteren, Alfa Informatica (Informatiekunde) door: begeleiders: Henny Klein & Elwin Koster mei 2003, Groningen

Nadere informatie

Ce document contient les notes de la part des participants.

Ce document contient les notes de la part des participants. BIJLAGE 2 bij het Actieplan ehealth 2013 2018 (Standpunten Deelnemers) ANNEXE 2 du Plan d Action 2013-2018 (Positions de Participants) pag 2. pag 4. pag 8. pag 11. pag 13. pag 14. pag 17. pag 21. pag 26.

Nadere informatie

2012 Enter your company name

2012 Enter your company name Note: To change the product logo for your own print manual or PDF, click "Tools > Manual Designer" and modify the print manual template. Title page 1 Use this page to introduce the product by Enter your

Nadere informatie

jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç

jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç hêáëíçñ=k^ppbk éêçãçíçê=w mêçñk=gé~ååé=p`eobrop = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= e~åçéäëáåöéåáéìê=ã~àçê=çééê~íáçåééä=ã~å~öéãéåí=éå=äçöáëíáéâ

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden

Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden Stefanie Moermans, K.U. Leuven Promotor: Ann Roex, K.U. Leuven Co-promotor: Bert Aertgeerts, K.U. Leuven Praktijkopleider: Joke Van den Heuvel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND VAN DE ICD-10-CM EN ICD-10-PCS CLASSIFICATIE

HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND VAN DE ICD-10-CM EN ICD-10-PCS CLASSIFICATIE HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND VAN DE ICD-10-CM EN ICD-10-PCS CLASSIFICATIE OVERZICHT - ICD-10-CM en ICD-10-PCS werden ontwikkeld om ICD-9-CM te vervangen - De overstap naar ICD-10-CM is noodzakelijk omwille

Nadere informatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie Masterproef VB.net planningstool en Scada applicatie Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting

Nadere informatie

Elektronisch Dossier Kinderfysiotherapie

Elektronisch Dossier Kinderfysiotherapie Elektronisch Dossier Kinderfysiotherapie - een kwalitatieve evaluatie middels de PRIMA-Methode onder 18 kinderfysiotherapeuten in Nederland Opgesteld door: Projectgroep EDK Kathrin Jakobs, 129919 (108480@student.saxion.nl)

Nadere informatie

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011 Dit document is door EZDA gerealiseerd in samenwerking met de deelnemende ziekenhuizen in de pilot digitale beelduitwisseling eradiologie in Amsterdam. Nictiz heeft deze pilot medegefinancierd. Omdat dit

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

ONGEDOLVEN GOUD: VAN DATA NAAR INFO CONCEPT-ADVIES

ONGEDOLVEN GOUD: VAN DATA NAAR INFO CONCEPT-ADVIES ONGEDOLVEN GOUD: VAN DATA NAAR INFO CONCEPT-ADVIES KNELPUNTEN, AANBEVELINGEN, BEPERKINGEN GEBRUIK VAN PRIVACY-BY-DESIGN 7 april 2014 Status: Definitief Versie:Finaal Lange Kerkdam 27 KvK Haaglanden dossierno.

Nadere informatie

GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK

GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK Arthur de Jong afstudeerverslag 2001 01 30 West Consulting BV Delftechpark 5 2628 XJ Delft Postbus 3318 2601 DH Delft 015 219 1600 http://www.west.nl/ info@west.nl Technische

Nadere informatie

www.haios.be Een hulp tijdens de consultatie? Masterproef huisartsgeneeskunde Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding (ICHOvzw)

www.haios.be Een hulp tijdens de consultatie? Masterproef huisartsgeneeskunde Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding (ICHOvzw) Masterproef huisartsgeneeskunde Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding (ICHOvzw) www.haios.be Een hulp tijdens de consultatie? Philippe Volders 9 jaar huisartsgeneeskunde Promotor: Prof. J.

Nadere informatie

Workshop Metadata, Ontologieën en het Semantische Web

Workshop Metadata, Ontologieën en het Semantische Web Workshop Metadata, Ontologieën en het Semantische Web 1. Inleiding In de hedendaagse informatiemaatschappij is de digitalisering van erfgoedcollecties van prioritair belang geworden en maakt het deel uit

Nadere informatie

Ken je rechten als patiënt

Ken je rechten als patiënt Ken je rechten als patiënt Welke rechten heb ik als patiënt? Wie beslist over mijn behandeling als ik in coma lig? Wat is een vertrouwenspersoon? Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan? Mag ik mijn patiëntendossier

Nadere informatie

OPLEIDINGHANDBOEK MZG

OPLEIDINGHANDBOEK MZG OPLEIDINGHANDBOEK MZG Een realisatie van de cel audit verpleegkunde van de dienst data management DG1 Concept en redactie Lieven De Maesschalck Brigitte De Maerteleire Josine Morren Gustin Luce Hofmann

Nadere informatie

Ziekenhuisafspraken in het Internet tijdperk

Ziekenhuisafspraken in het Internet tijdperk Ziekenhuisafspraken in het Internet tijdperk S A M E N V A T T I N G De razendsnelle evoluties in de geneeskunde, in de zorg én in de maatschappij hebben als gevolg dat middelenplanning en zgn. patiëntlogistiek

Nadere informatie

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite?

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Sociale media in conferentie applicaties Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Project aangeboden door Elias Callens voor het behalen van de graad van Bachelor in de New

Nadere informatie

Uw partner voor het beheer en de verdeling van uw veiligheidsdocumenten

Uw partner voor het beheer en de verdeling van uw veiligheidsdocumenten Uw partner voor het beheer en de verdeling van uw veiligheidsdocumenten CHEM sa Rue E. Martel, 15-17 7190 Ecaussinnes België Tel. +32 67 49 00 03 - Fax : +32 67 49 02 11 http://www.publichem.com - e-mail

Nadere informatie

Elektronische Facturatie Outbound. <2012> Sage TML nv

Elektronische Facturatie Outbound. <2012> Sage TML nv Elektronische Facturatie Outbound 19/10/2012 All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means - graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording,

Nadere informatie

Multi Permit Solution. White paper

Multi Permit Solution. White paper Multi Permit Solution White paper Samenvatting Organisaties in de publieke sector hebben te maken met een aantal trends, zoals individualisering van de samenleving, toenemende interconnectiviteit tussen

Nadere informatie

Realtime Resource Management met BI 2.0

Realtime Resource Management met BI 2.0 Faculteit Ingenieurswetenschappen Realtime Resource Management met BI 2.0 door Project Manager: Olivier Rosseel & Dries Staelens Lead Architect: Ben Abelshausen Research Manager: Brahim Al Farasi & Pieter

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

portimagazine december 2010 Assurnet

portimagazine december 2010 Assurnet portimagazine december 2010 Assurnet 3 Editoriaal 4 Port-e-Mail Uw mailbox steeds bij de hand 6 Waarom Port-e-Mail? U werkt zonder Port-e-Mail? Ontdek de risico s ervan! 8 Port-e-Mail Uw collega's getuigen

Nadere informatie

Implementatie ICD-10 in het Deventer Ziekenhuis

Implementatie ICD-10 in het Deventer Ziekenhuis Tijdschrift voor Zorgadministratie en Informatie 147 Informatie jaargang 39 OKT 2012 een kwartaaluitgave van de Vereniging voor Zorgadministratie en Implementatie ICD-10 in het Deventer Ziekenhuis De rol

Nadere informatie