Nadere Toegang op inv. nr 388

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nadere Toegang op inv. nr 388"

Transcriptie

1 NT00066_388 Nadere Toegang op inv. nr 388 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, (66) H.J. Postema Juni 2015

2 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport, hypotheek, procuratie, borgtocht en lijftocht te Rhenen over de periode tot en met

3 Regesten Claes Lijster, cameraar-kerkmeester, Bernt van Wijck, Eerst van Ewijck, kerkmeesters te Rhenen, bekennen ontvangen te hebben van jonker Hermen van Westerholt, heer tot Westerholt, etc., x Johanna van Duvenvoirde 700 gulden volgens de rentebrief van St. Petersavont ad Cathedram 1521, sprekende op de goederen van zaliger Balthazar van Wees x Margriet van Leeffdael Wouter Petersz constitueert Aert Adriaensz en Thonis Amelsz Gerrit Jansz constitueert zijn vrouw Anna tegen Adriaen Petersz Sander Jansz te Elst in de Overbetuwe constitueert Adriaen Greb, Alert Meijnert en Thonis Amelsz Juffr. Hillegont Mommen, als gemachtigde van Gerrit van Malsen, haar man, constitueert Amelsz, Adriaen Roelofsz van Renen, Reijer Jansz en Hendrick Hol Jan van Amerongen x Anna van Buren bekennen schuldig te zijn aan Hans Lepel van Wijnberch 24 gulden wegens aflossing van een maakgescheid tussen hen gemaakt op Jan Gosensz Vaeck constitueert Amelsz, Adriaen van Rhenen Jonker Dirck van Cronenburg stelt zich borg voor Jan Gosensz om het gewijsde te voldoen tegen Willem van Harn Snellenberch bekent schuldig te zijn aan Gerrit Aelbertsz 61 gulden Lijsbeth Gerritsdr, weduwe van Cornelis Jansz alias den Dol, constitueert Amelsz, en Jacob van Renen Claes Cornelisz van Brabant bekent schuldig te zijn aan Cornelis Jelisz van Amerongen 2-18 wegens koop van turf. En achtehalve stuiver van onkosten Rutger Goessz transporteert aan Gerrit Goessz, zijn broer, alle recht dat hij heeft op het versterf van Margriet Gerritsdr, hun moei, van de hofstede in de Grebbe waar Margriet gestorven is Jasper Geurtsz x Truijda, Willem Hendricksz x Elisabet, Jan van Rossum x Cornelia, erfgenamen van Gerrit Ebben, bedanken Gerrit Jansz x Jacobgen voor de volle betaling van het versterf van Gerrit Ebben. 3

4 Magdalena Reijersdr, wed. Gerrit Hertgers, constitueert Cornelis Jansz tegen Hendrick Hertgersz en zijn moeder voor het gerecht van Scherpenzeel Hendrick Dircksz stelt zich borg voor Cornelis Jansz de Kemp voor alzulke broeken die hij ten huize van Adriaan Petersz gedaan en gebruekt heeft om het gewijsde te voldoen Adriaen Adriaensz belooft Hendrick Dircksz schadeloos te houden Frans Verwaij bekent schuldig te zijn Herbert van Setten 62 gulden Bernt van Wijck bekent schuldig te zijn aan Goessen van Lijnden x Alit Lijsters 52 gulden IJsbrant Lam, cameraar van de Grift, constitueert Amels en Jan de Keijser de jonge en Claes Jansz van Gheijn in Veenendaal Hermen Thijsz bekent schuldig te zijn aan Goesen van Lijnden 12 gulden Jan Adriaensz heeft beloofd Wouter Hendricksz en Rijck, zijn broer, te voldoen tot zijn wederkomst van deze reis Goesen Gerritsz bekent schuldig te zijn aan Gerrit zijn zoon, verwekt bij Margriet Adriaensdr, 2 ponden groten of 12 gulden, wegens zijn moedersversterf bij Jan Adriaen, schipper, als momber van het kind Dirck Verbeeck als momber van de onmondige kinderen van Jan Bastiaensz Verbeeck, transporteert aan Gerrit Aelberts x Hendrickje al het recht dat deze kinderen hebben op het land genaamd Die Vlist waar oostwaarts de weduwe van Dirck de Bruijn, westwaarts de Vogelsang, zuidwaarts de Rijn en noordwaarts de Donderberg Rutger Valkenaer constitueert Jan van der Heijde in al zijn zaken voor het gerecht van Rhenen, tegen Jan van Amerongen Cornelia Steven Jansz huisvrouw, wezende kloek en machtig haars verstands testeert op Jacob Thonisz, won. Tiel, haar bastaardneef, de helft van al haar goederen Adriaen van Harn Petersz x Alijt Job Amelszdr transporteren aan Hendrick Jansz Bloem x Christina Vastricksdr een huis, hof en hofstede binnen Rhenen daar oostwaarts Claes Lijster, zuidwaarts Eerst van Ewijck, westwaarts de gemene straat en noordwaarts de weduwe van Willem Hendricksz de snijder. Hendrik bekent schuldig te zijn aan Adriaen en Alijt 8 gulden per jaar Jacob van Dolre constitueert Evert Lijster Jacob van Dolre bekent schuldig te zijn aan Anthonie van Drueten als gasthuismeester 3 jaren pacht. 4

5 Willem Lijster Willemsz, als boedelhouder, transporteert aan Claes Lijster Hendricksz een huis, hof en hofstede binnen Rhenen daar oostwaarts een steeg, zuidwaarts Willem Lijster Willemsz, westwaarts de gemene straat en noordwaarts Goessen van Lijnden. Hendrick Lijster als gemachtigde van zijn vader Willem Lijster Willemsz, die had doen intineren Claes Lijster om te ontvangen transport van het huis achter het gasthuis staande, die hij hem gerechtelijk presenteerde te transporteren, presenteert mede Claes Lijster gerechtelijke borgen te stellen Jan de Wit Hendricksz x Maria Willemsdr transporteren in een erfmaakgescheid Thonis Joesten x Mechtelt van Suijlen alle recht die hen aanbestorven zijn bij Hendrick de Wit Hubert Lijster, deurwaarder, attesteert dat de wete hierna volgende door hem voor het stadhuis is gedaan zonder tegenspraak van iemand. Jan van Harn Petersz x Neeltgen hebben gekocht een huis en hofstede aan de Wal van Cunera Ramakeren met haar kinderen, staande tussen Jan van Harn Petersz en Hendrick Woutersz, tegenover de Raderput, op Jan Verheij transporteerd aan Cornelis van der Voort alzulke huurweer van landen die hij gemaakt heeft met Hendrick Jansz Adriaen Dircksz substitueert Evert Lijster volgens procuratie te Schoonhoven gepasseerd op IJsbrant Lam als cameraar van de Grift en mede voor zichzelf constitueert Evert Lijster, procureur, Jan de Keijser de jonge, Jan Claesz van Gheijn en Cornelis Rijngel Jacob Buijs bekent schuldig te zijn aan Jacob van Renen Aelbert Thonisz x IJtgen Cornelisdr, Cornelis Thonisz x Margriet Dircksdr, en mede als mombers van hun onmondige broers en zuster, transporteren aan heer Hendrick Lijster, priester, voor zichzelf voor de ene helft en vanwege zaliger Willem Lijsters, zijn broer, onmondige kinderen de andere helft van een stuk land of uiterwaard buiten de Westpoort genaamd den Haeck, eertijds toebehorende zaliger Adriaen Claesz met zijn adherenten, daar oostwaarts de Carthuizers te Utrecht, zuidwaarts strekkende in de Rijn, westwaarts zaliger Dirck Lijsters erfgenamen en noordwaarts de gemene weg Jan van Berker, als gemachtigde van zijn vrouw Wilhelme Jaspersdr, won. Bergen op Zoom. Wilhelma was eerst huisvrouw van zaliger Wouter Moerman. Akte van procuratie gepasseerd te Bergen op Zoom op Claes Jansz, brouwer te Bergen op Zoom, als momber over de onmondige kinderen van Wouter Moerman en als volmacht hebbende van de mede-voogden Cornelis Gobbert en Hubert Mercelisz. Hij transporteert aan Jacob van Renen x Gerarda de Bruijn 5

6 2/3 van 24 roeden veen gekomen van Wouter Moermans gelegen te Veenendaal daar de koninklijke majesteit noordwaarts en de abt van St. Pontiaels te Utrecht zuidwaarts gelegen zijn Gerrit Jansz constitueert Evert Lijster, Aelbert Verweij, Sander Jansz Maria, weduwe Dirck de Bruijn, won. Kesteren, constitueert Evert Lijster Alijt Dirck Quintdr, huisvrouw van Peter de Cruijff, geeft haar man macht en consenteert in alzulke gift en belasting als zij zou kunnen of mogen doen van de alinge huijsinge, hof en hofstede te Elst Peter de Cruijff voor zichzelf en als gemachtigde van zijn vrouw Alijt Dirck Quintendr transporteert aan Jan van Blocklant x Cornelia Dirck Morrendr een huis, hof en hofstede te Elst daar oostwaarts Gerrit van Malsen, zuidwaarts de Hang, westwaarts de erfgenamen van Jorden Jansz, noordwaarts de Herenweg Evert Lijster x Aeltgen Jacob die Geestedr, Hendrick Hol x Peternella Lijsters, Jan van Wijck x Beligen Lijsters, en Evert Lijster als momber van Hillitgen Lijsters, zijn zuster, renuntieert van 2 morgen land bij de Galgenberg waar zij comparanten twee morgen bezijden hebben liggen, en dat als erfgenamen van Sijmon Voel en t.b.v. het gasthuis te Rhenen Roelof Adriaensz bekent schuldig te zijn aan Jacob van Eck van meesterloon Eerst van Ewijck en Merten Tulleman stellen zich borg voor Jan van Amerongen als ontvanger van het oudschildgeld Claes Lijster x Aertgen Adriaensdr transporteren aan mr. Lijbaert Merhouts een stuk erf en land in de Neder Nuede genaamd Die Begberchse campen, groot 8 morgen, daar oostwaarts de heren van e Horst, westwaarts de Woudenbergse campen, zuidwaarts de Heerweg en noordwaarts de Weijdick Christina Lijsters, wed. Dirck de Bruijn, met haar zoon en gekoren momber Rutger de Bruijn, en Rutger de Bruijn mede voor zichzelf en zich sterk makende voor Christina en Elisabeth de Bruijn, zijn zusters, stellen zich borg voor de verzegelen die Johan de Roij, schout te Rhenen, Eerst van Ewijck en Goessen van Lijnden gedaan hebben in een rentebrief van 1600 gulden sprekende op Jacob van Renen, toebehorende de domproost te Utrecht, gedateerd , waarvoor zij verbinden al hun goederen en speciaal een erf en goed te Achterberg te Laar waar Hendrick Gerritsz op woont, eertijds gekocht door Dirck de Bruijn van Elisabth Anthonis Wollesdr Gerrit Loet constitueert Aelbert Verweij, Verheij en Evert Lijster. 6

7 Frans Jansz bekent schuldig te zijn aan jufrr. Feijs van Droffelaer Cornelis Rijngel en Dirxken, zijn moeder, bekennen schuldig te zijn aan Gijsbert Thonisz en Wouter van Suijlen als momber van Hendrick Thonisz 53 gulden Evert Lijster x Alijt de Geest, Hendrick Hol x Peternella Lijsters, en hen sterk makende voor Jan van Wijck x Bet, en ook Evert Lijster als momber van Hillitgen Lijsters, zijn zuster, transporteren aan Peter van Manen x Alijt Hendricksdr 2 morgen bergland in Remmertereng daar oostwaarts het gasthuis, zuidwaarts de Rijn, westwaarts de kerk van Rhenen Walraven Lucasz geeft, alzo Jan van Amerongen, hem verordineerd heeft buiten het gerecht te verkopen alle inboedel van zaliger Adriaen van Lijnden, als nu getrouwd hebbende Anna van Buren, nagelaten weduwe van Adriaen van Lijnden Jacob van Harn Gerritsz transporteert aan Herbert van Setten x Helmich van Eck een huis, hof en hofstede, berg en schuur binnen Rhenen daar oostwaarts Adriaen Hendricksz met de gemene steeg, zuidwaarts de Lange herenstraat, westwaarts Kerst Verhuet met zijn adherenten en noordwaarts de gemene straat. Herbert bekent schuldig te zijn aan Jacob 150 gulden Frans Jansz constitueert Evert Lijster, en Verweij, procureur Claes de Cruijff x Geertruijt bekennen schuldig te zijn aan Jan Willemsz van Tuijel, onmondige zoon van Willem Jansz van Tuijel 148 gulden Maakgescheid tussen Jacob van Harn Gerritsz ter eenre en zijn kinderen verwekt bij zaliger Aeltgen Eijnberts, zijn nagelaten weduwe, ter andere zijde. Willem van Harn Gerritsz vanwege Jacob van Harn, zijn broer, ter eenre, Ludolf Lodewijcksz, won. Zwolle, als een oom zoon van zaliger Aeltgen Eijnberts, nagelaten huisvrouw van Jacob van Harnen rechte momber over de twee onmondige kinderen van zaliger Aeltgen verwekt bij Jacob van Harn, namelijk Eijnbert Jacobsz van Harn en Heijlwich Jacobsdr, heer Bernt Rijcks, pastoor te Kesteren, en Bernt van Wijck, vanwege deze kinderen gebeden zijnde, ter andere zijde, maken een maakgescheid Hendrik Lijster voor zichzelf als erfgenaam van zijn vader Willem Lijster heeft gerechtelijke bestoring gedaan op het veen dat Aert Jacobsz gekocht heeft van de erfgenamen van Alijt Verwaij en Anthonie van Drueten. Anthonie van Drueten, als gasthuismeester, heeft gelijke bestoring gedaan op dit veen Jonker Hermen van den Lo constitueert Verheij, Dirck van Maurick Jan Peter Evertsz constitueert Verheij en Aelbert Verweij. 7

8 IJsbrant Lam, molenaar van de veengenoten, constitueert Verheij en Aelbert Verweij Rijck Herbertsz bekent schuldig te zijn aan Cornelis van Tuijel te Remmerden 12 gulden Adriaen Stevensz voor zichzelf en namens zijn broer Meerten constitueert Adriaen van Renen Lambert Hermensz x Cornelia Evertsdr constitueren Gerrit van Campen, Goert Jansz en Adriaen van Sulen om t.b.v. Peter van Manen te transporteren een hofstede te Achterberg waar Jan van Campen op overleden is Lambert Hermensz x Cornelia Everts, Adriaen Hendricksz van Suijlen x Emen Jansdr, Goert Jansz x Aertgen Jansdr, Gerrit Jansz mitsgaders Goert Jansz en Gerrit Jansz als vervangende Willem Willemsz, onmondige zoon van Willem Willemsz zaliger, transporteren aan Peter van Manen x Alijt Hendricksdr een huis, hof en hofstede te Achterberg omtrent de Preeckstoel dat zaliger Jan van Campen in zijn leven gebruikt heeft, daar oostwaarts Cuneraweg, westwaarts Peter van Manen, zuidwaarts het gasthuis en noordwaarts de Dijk Johan de Roij stelt zich borg voor Willem Elisz, priester, wegens de kelk, toebehorende het gasthuis binnen Rhenen, die Willem Elisz heden van Anthonie van Drueten en Sander Jansz als gasthuismeesters ontvangen heeft welke kelk vijffvierdel pond weegt. Op heeft Johan de Roij op de begrafenis van heer Willem Elisz geleverd in handen van Willem van Harn als cameraar-gasthuismeester deze kelk Gerrit van Rijnevelt constitueert Aelbert Hugen, Gerrit van Arsoij te Utrecht, Soetmont Rutger van Brinen constitueert mr. Jacob van Eck. z.j. Jan van Suijlen Dircksz laat u weten Anthonie Jerefaesz en Anthonis Cornelisz Hol hoe dat hij borg wezen wil voor de levering door Olif Gijsbertsz. Op zijn Goesen van Lijnden en Willem Vastrick op verzoek van Olif Gijsbertsz geweest in de Grebbe bij Anthonie Jerefaesz en hebben hem dit voorgelezen Jasper Gijsbertsz bekent schuldig te zijn aan Hendrick Arisz 17 gulden Lucia Jansdr en Enneken Jan Aertsweduwe met hun momber Hubert Lijster transporteren aan Reijer Hendricksz x Anna Aertsdr die alinge huijsinge, hof en hofstede binnen Rhenen in de Visserstraat daar oostwaarts Adriaen van Triest, westwaarts een gemene steeg, zuidwaarts de Herenstraat en noordwaarts Willem Loeffsz Janna van Vorsselaer, wed. Sijmon Voel, en Margriet Joost Aerntsdr bekennen schuldig te zijn aan Willem van Harn x Catharina Lijsters 3-5 8

9 per jaar. Zij stellen als onderpand een huis aan de markt daar oostwaarts Aelbert Geurtsz met zijn kinderen, zuidwaarts de stadsmuur, westwaarts Bernt Evertsz en noordwaarts de markt Lambert Alertsz en Hendrick van Huesden, Merrij Elbertsdr met haar momber Hendrick van Huesden, en namens Thonis Goessensz x Jenne transporteren aan Gerrit Loet en Gerrit Aertsz een hofstede binnen Rhenen daar oostwaarts Herbert van Setten, westwaarts Job Jansz, zuidwaarts Kerst Verhuet en noordwaarts de gemene straat Hendrick Hack als gemachtigde van Gerrit van Steenbergen, zijn neef, transporteert de wederhelft van de voornoemde hofstede Cornelis Cornelisz Rijngel constitueert Aelbert Geurtsz om te transporteren zijn kindsdeel van een huis staande onder de berg, op zijn broer Cornelis Rijngel Mr. Jan Fredericksz van de Camer constitueert Verheij Frans Verwaij en Adriaen van Renen hebben aangenomen het momberschap over de onmondige kinderen van Job Amelsz verwekt bij zaliger Janna Jans Janszdr, genaamd Amel en Janneke Andries Gerritsz x Dirckje hebben gekocht een huis, hof en hofstede van Frans Jansz en Gerrit van Gelder dat eertijds toe te behoren placht Jan van Lokhorst x Mechtelt, staande aan de Cruijsstraat daar oostwaarts Hendrick Hack, westwaarts en zuidwaarts de gemene straten en noordwaarts Aert de metselaars weduwe en erfgenamen. Akte dateert van Hubert Lijster laat ook de volgende akte registreren. Claes Lijster Hendricksz heeft gekocht van Hendrick Hol en zijn kinderen 2 morgen land in de Neder Nuede in de Begbergsche campen, gemeen met Claes Lijster en mr. Gerrit Bock. Akte dateert van Claes Lijster heeft ook gekocht een huis en hof van Willem Lijster de oude staande achter het gasthuis dat eertijds in Jut Slotemakers te horen placht. Akte dateert van En Willem van Harn Gerritsz heeft gekocht van de erfgenamen van Hendrick Lijster een huis, hof en hofstede en schuur dat zaliger Sander van der Horst bewoond heeft. Akte dateert van De deurwaarder laat de volgende akte registreren. Cornelis Jansz heeft gekocht een huis en hofstede van THonis Willemsz staande tussen de Swaan en Anna de Beste. Akte dateert van Andries Lambertsz constitueert Aelbert Verweij Sijmon Gerritsz constitueert Adriaen Jansz Goert Bertsz x Anthonia Cornelisdr transporteren aan Peter Gijsbertsz Bos x Alijt Jansdr een huis, hof en hofstede daar oostwaarts de 9

10 erfgenamen van Dirck van Kuijel, zuidwaarts de erfgenamen van Hendrick Daemsz, westwaarts en noordwaarts de gemene straten Aernt Feijt brengt aan voor zichzelf en als man van zijn vrouw voor Jan Both en diens vrouw, Jan van Honsbeeck en alle andere kinderen van Alijt Jan Botken huisvrouw, mitsgaders alle de kinderen van zaliger Daniel Pouwelsz vanden Berg en andere personen in het testament van zaliger Dirck de Wit genoemd in date gemaakt uit kracht van octrooi van Belijtgen Adriaensdr, wed. Jan van Henricksz, met haar voogd Adriaen Jansz, en Adriaen Jansz voor zichzelf en namens Jan Jansz, zijn onmondige broer, transporteren aan Cornelis Thonisz x Margriet Dircks een huis, hof en hofstede binnen Rhenen daar oostwaarts Evert Nijsen, zuidwaarts Jan Coendertsz Slot, westwaarts Claes Jansz, noordwaarts de Herenstraat Claes Jansz en Aelbert Thonisz stellen zich borg voor de kooppenningen van dit huis Jan Jansz Slot x Aertgen bekennen schuldig te zijn aan Helmert Woutersz x Judith Willemsdr 6 gulden per jaar. Zij stellen als onderpand een huis binnen Rhenen daar oostwaarts de Herenstraat, westwaarts Claes Jansz, zuidwaarts Gerrit Aertsz en noordwaarts Claes van Tyel Heer Hendrick Lijster en Willem Lijster zaliger hebben gekocht van de erfgenamen van Anthonis Aelbertsz een stuk land gelegen buiten de Westpoort op de Rijn daar oostwaarts de Cathuizers, westwaarts Dirck Lijsters erfgenamen, zuidwaarts strekkende in de Rijn Hermen Thijsz belooft Eerst van Ewijck schadeloos te houden die hij beloofd heeft voor Cornelis Thijsz aan jonker Hermen van der Loo van de levering van duizend stenen Mr. Dirck Pijnssen van der Aa bekent schuldig te zijn aan Jacob van Renen 300 gulden van zijn venen gekomen van Aalbert Quint c.s Jasper Gijsbertsz bekent schuldig te zijn aan Jacob Dircksz 25 gulden. Hij stelt als onderpand 1 morgen land dat hij gekocht heeft van THonis Hendricks gelegen op de Galgenberg Mr. Balthazar van Blijenborch constitueert Aelbert Verweij, Verheij, procureur en Hermen Scherpynck Merten Gereming? constitueert Jan van Amerongen en Aelbert Verweij Rijck Evertsz transporteert aan Willem Rijcksz en zijn zoon alle goederen die hij heeft Willem Rijcksz belooft te geven aan zijn zuster Willemke Rijcksdr zodra zij volwassen is. 10

11 Frans Jansz x Met Jan van Lokhorstsdr transporteren aan Andries Gerritsz 2/3 van een huis, hof en hofstede binnen Rhenen daar oostwaarts Hendrick Hack, zuidwaarts en westwaarts de gemene straten en noordwaarts de erfgenamen van Aert de metselaar Gerrit de Wit constitueert Verweij Hubert van Bueren van Reijersvoort en Olifier van Wees constitueren Aelbert Verweij Belij Dircksdr transporteert met haar gekoren voogd Rijck Herbertsz aan Cornelis Hendricksz x Henricke Dircksdr een huis, hof en hofstede binnen Rhenen daar oostwaarts de stadshof, zuidwaarts de erfgenamen van Aert de metselaar, westwaarts de gemene straat en noordwaarts Jan van Harn Willemsz. Cornelis en Henricken bekennen schuldig te zijn aan Belij Wouter van Suijlen heeft aangenomen de momberschap van het onmondige kind van Peter Vastrick verwekt bij Cunera Gerrit Hendrickszdr Gerrit Lijster constitueert Verweij Gerrit Jansz, won. Achterberg, bekent schuldig te zijn aan Jan Aelbertsz, molenaar, 16 gulden wegens koop van rogge, te betalen voor Jasper Gijsbertsz, die de rogge ontvangen heeft. Jasper belooft Gerrit schadeloos te zullen houden Merten Clemensz? constitueert Verweij Thonis Hendricksz x Maria Jansz transporteren aan Jacob Dircksz x Janneke 6 morgen bergland en schaapschot gelegen bij de Galgenberg, daar oostwaarts en noordwaarts de meent, zuidwaarts de erfgenamen van heer Hendrick Willemsz Lijster en de erfgenamen van Hendrick van Eck Gerrit Lijster Willemsz constitueert Henrick van Eck, Herbert van Setten Gijsbert Thonisz en Wouter van Suijlen als mombers van Hendrick Thonisz, onmondige zoon van zaliger Thonis Gijsbertsz x zaliger Anna van Suijlen, transporteren aan Cornelis Evertsz x Adriaen Jan Hubertsdr al het recht dat Hendrick Thonisz heeft aan huis, berg, schuur en getimmer in de Grebbe op de gemalen grond, zoals Thonis Gijsbertsz x Anna van Suijlen nagelaten hebben. Cornelis x Adriana bekennen schuldig te zijn aan Hendrick Thonisz 9 gulden per jaar Dirck Lijster x Maria Voncken bekennen schuldig te zijn aan Jacob Symonsz als vader en voogd van zijn onmondige kinderen verwekt bij Geertruijt van Lijnden 6 gulden per jaar en dat uit een kamp lang in Velderbroek genaamd de Vogelencamp. Afgelost door Dirck Lijster. 11

12 Adriaen Adriaensz x Cornelia Jansdr transporteren aan Mechtelt Goesensdr een huis, hof en hofstede binnen Rhenen daar oostwaarts Wemmer Gijsbertsz, zuidwaarts en westwaarts de herenstraten en noordwaarts Willem Beijer Reijer Jansz constitueert Verweij, Jacob van Renen Jochum van Hunnen, drost ter lede, constitueert Verweij, Hermen Scherpynck Adriaen Hendricksz constitueert Verweij Mr. Dirck Pijnssen van der A constitueert Verweij Bernt van Wijck x Mechtelt bekennen schuldig te zijn aan Cornelis Jansz x Maria. Zij stellen als onderpand een huis binnen Rhenen aan de Langeherenstraat daar Cornelis en Maria nu in wonen. Op heeft Cornelis Jansz bekent de inhoud voldaan te zijn Claes Lijster stelt zich borg voor Jan van Amerongen voor de penningen die Rutger Velkener gecondemneerd en genamptiseerd zijn Cunera Willemsdr, wed. Jacob Aertsz, transporteert met haar gekoren voogd Peter van Surrekesteijn, aan Gerrit van Estvelt x Elisabeth Verwaij een huis, hof en hofstede binnen Rhenen daar oostwaaets en zuidwaarts het huis van zaliger Hendrick Woutersz, westwaarts Jan van Amerongen en noordwaarts de Herenstraat Jan van Brakel als momber van de onmondige kinderen van zaliger Willem Lijster en mr. Rutger de Bruijn voor zichzelf constitueren Aelbert Verweij Jan Jansz slotenmaker alias Jan Crauwel, bekent schuldig te zijn aan Belitgen Dircksdr Alzo er zekere kwestie is gerezen tussen Wemmer Gijsbertsz ter eenre en Mechtelt Goesensdr, wed. Jerefaes Berntsz en Goesen Jerefaesz, haar zoon, ter andere zijde, vanwege de heining tussen hun huizen, zuidwaarts aan de Langeherenstraat, en welke kwestie ter arbitrage ligt van Sander Jansz en Lenert Jansz metselaar vanwege Wemmer Gijsbertsz, Ulrijck Hermensz en Hendrick Cornelisz timmerman vanwege Mechtelt en Goesen Jerefaesz, zo is het dat deze arbiters uitspreken dat Wemmer terstond zal laten maken en metselen een scheidsmuur op zijn erf Jan van Leeuwen voor zichzelf en namens Jan van Cuijck Anthonisz als hoofden van de gemene veengenoten en tribuanten van het veen gelegen bij Rhenen, constitueert Aelbert Verweij, Dirck Verlaer, Scherpynck, Dirck van Lometsz, Claes Gerritsz Elisabeth Willemsz de Boersweduwe constitueert Verweij en Adriaen Peterz om schuldig te bekennen aan Jan Mercelisz. 12

13 Jan Brug de jonge constitueert Verweij Dirck Corssen x Hilligje Peter Vonckendr transporteren aan Lijsbet Peter Vonckendr 1/3 van een huis binnen Rhenen daar oostwaarts, westwaarts en noordwaarts de herenstraten Hubert van Renen voor zichzelf en als gemachtigde van Jacob van Renen, zijn broer, constitueert Jacob van Renen, Jan van Renen, Frans van Renen, zijn broers, Jan van der Heijde, Philips Jaspersz, Gerrit Hendricksz, Peter Jansz en Adriaen Petersz Aert Gerritsz constitueert bovenstaande personen Gijsbert Gerritsz constitueert Verweij Gerrit van Harn stelt zich borg voor Gerrit Lijster volgens het appoinctement tussen Dirck Lijster en Gerrit Lijsters van Cornelis Rijngel bekent schuldig te zijn aan Lambert Jansz 46 gulden Jochum van Hunnen, drost ter Lede, constitueert Damiaen Vonck en Verweij Jacob van Harn Gerritsz constitueert Willem van Harn Gerritsz, zijn broer, om te transporteren een huis genaamd De Swaen. 13

Nadere Toegang op inv. nr 389

Nadere Toegang op inv. nr 389 NT00066_389 Nadere Toegang op inv. nr 389 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Juni 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 390

Nadere Toegang op inv. nr 390 NT00066_390 Nadere Toegang op inv. nr 390 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Juni 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema NT00067_42 Nadere Toegang op inv.nr 42 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de oudste

Nadere informatie

Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152)

Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) NT00152_1 Nadere Toegang op inv. nr 1 uit het archief van het Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) H.J. Postema Oktober 2014 Inleiding In dit document zijn regesten gemaakt op het oudste politieboek van

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 387

Nadere Toegang op inv. nr 387 NT00066_387 Nadere Toegang op inv. nr 387 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Juli 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

NT00066_394. Nadere Toegang op inv. nr 394. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

NT00066_394. Nadere Toegang op inv. nr 394. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_394 Nadere Toegang op inv. nr 394 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv.nr 44

Nadere Toegang op inv.nr 44 NT00067_44 Nadere Toegang op inv.nr 44 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Juli 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op de transportakten en akten

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_171 Nadere Toegang op inv. nr 171 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_282 Nadere Toegang op inv. nr 282 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema 2014 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_421 Nadere Toegang op inv. nr 421 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema 2014 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 385

Nadere Toegang op inv. nr 385 NT00066_385 Nadere Toegang op inv. nr 385 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Juli 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152)

Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) NT00152_94 Nadere Toegang op inv. nr 94 uit het archief van het Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een inventarisnummer dat de illustere

Nadere informatie

NT00066_393. Nadere Toegang op inv. nr 393. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66)

NT00066_393. Nadere Toegang op inv. nr 393. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_393 Nadere Toegang op inv. nr 393 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Mei 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_166 Nadere Toegang op inv. nr 166 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

NT00066_392. Nadere Toegang op inv. nr 392. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66)

NT00066_392. Nadere Toegang op inv. nr 392. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_392 Nadere Toegang op inv. nr 392 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Mei 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, (66)

Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_446 Nadere Toegang op inv. nr 446 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema 2014 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?...

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 6. Fragmenten 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 1. Jan Cornelisz, volgt IIa. 2. Elbert Cornelisz, volgt IIb. 3. Geertgen Cornelisz, overl.

Nadere informatie

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2004 Nadere Toegang op inv. nr 2004 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de dorpsgerechten van Tull

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Amerongen, Ginkel en Elst,

Gerechtsbestuur Amerongen, Ginkel en Elst, NT00072_36 Nadere Toegang op inv. nr 36 uit het archief van het Gerechtsbestuur Amerongen, Ginkel en Elst, 1591-1812 (72) H.J. Postema November 2014 Inleiding In dit document zijn de namen weergegeven

Nadere informatie

NT00066_402. Nadere Toegang op inv. nr 402. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66)

NT00066_402. Nadere Toegang op inv. nr 402. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_402 Nadere Toegang op inv. nr 402 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema November 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 487

Nadere Toegang op inv. nr 487 NT00066_487 Nadere Toegang op inv. nr 487 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema 2014 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, (66)

Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_164 Nadere Toegang op inv. nr 164 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

NT00063_171. Nadere Toegang op de inv. nr 171. uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema

NT00063_171. Nadere Toegang op de inv. nr 171. uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema NT00063_171 Nadere Toegang op de inv. nr 171 uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema Februari 2014 Inleiding De notariële archieven van Amerongen zijn bewaard gebleven vanaf

Nadere informatie

NT00064_2489. Nadere Toegang op inv. nr 2489. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2489. Nadere Toegang op inv. nr 2489. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2489 Nadere Toegang op inv. nr 2489 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema December 2011 Inleiding Dit document bevat regesten op een deel van de dorpsgerechten van

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_283 Nadere Toegang op inv. nr 283 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema 2014 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

NT00066_411. Nadere Toegang op inv. nr 411. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66)

NT00066_411. Nadere Toegang op inv. nr 411. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_411 Nadere Toegang op inv. nr 411 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Juni 2016 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

NT00066_416. Nadere Toegang op inv. nr uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66)

NT00066_416. Nadere Toegang op inv. nr uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_416 Nadere Toegang op inv. nr. 416 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema September 2017 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van testament,

Nadere informatie

NT00063_172. Nadere Toegang op inv. nr 172. uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63)

NT00063_172. Nadere Toegang op inv. nr 172. uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) NT00063_172 Nadere Toegang op inv. nr 172 uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema December 2015 Inleiding De notariële archieven van Amerongen zijn bewaard gebleven vanaf

Nadere informatie

NT00064_124_132. Nadere Toegang op inv. nrs 124-132. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_124_132. Nadere Toegang op inv. nrs 124-132. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_124_132 Nadere Toegang op inv. nrs 124-132 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van de volgende archiefstukken betreffende

Nadere informatie

NT00066_396. Nadere Toegang op inv. nr 396. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66)

NT00066_396. Nadere Toegang op inv. nr 396. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_396 Nadere Toegang op inv. nr 396 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

NT00063_2056. Nadere Toegang op inv. nr 2056. uit de notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema

NT00063_2056. Nadere Toegang op inv. nr 2056. uit de notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema NT00063_2056 Nadere Toegang op inv. nr 2056 uit de notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema Maart 2014 Inleiding Het notariële archief nr 63 dat zich bevindt in het Regionaal Historisch

Nadere informatie

NT00103_38. Nadere Toegang op inv. nr 38. uit het archief van het. Gerechtsbestuur Houten en t Goy, (103)

NT00103_38. Nadere Toegang op inv. nr 38. uit het archief van het. Gerechtsbestuur Houten en t Goy, (103) NT00103_38 Nadere Toegang op inv. nr 38 uit het archief van het Gerechtsbestuur Houten en t Goy, 1666-1810 (103) H.J. Postema September 2015 Inleiding Dit document bevat een complete transcriptie van inventarisnummer

Nadere informatie

NT00066_395. Nadere Toegang op inv. nr 395. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66)

NT00066_395. Nadere Toegang op inv. nr 395. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_395 Nadere Toegang op inv. nr 395 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_20 Nadere Toegang op inv. nr 20 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat 99 inventarisnummers over de

Nadere informatie

NT00063_2055. Nadere Toegang op inv. nr 2055. uit de notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema

NT00063_2055. Nadere Toegang op inv. nr 2055. uit de notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema NT00063_2055 Nadere Toegang op inv. nr 2055 uit de notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema Maart 2014 Inleiding Het notariële archief nr 63 dat zich bevindt in het Regionaal Historisch

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Tull en t Waal,

Gerechtsbestuur Tull en t Waal, NT00107_26 Nadere Toegang op inv. nr 26 uit het archief van het Gerechtsbestuur Tull en t Waal, 1660 1813 (107) H.J. Postema Augustus 2014 Inleiding Dit document bevat regesten op de uitgaande akten van

Nadere informatie

NT00066_400. Nadere Toegang op inv. nr 400. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66)

NT00066_400. Nadere Toegang op inv. nr 400. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_400 Nadere Toegang op inv. nr 400 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_445 Nadere Toegang op inv. nr 445 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema 2014 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

Lexmond en Achthoven, regesten rechterlijk archief 1668-1763

Lexmond en Achthoven, regesten rechterlijk archief 1668-1763 Lexmond en Achthoven, regesten rechterlijk archief 1668-1763 - gemaakt door H. de Bruin - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Nationaal Archief, Den Haag Archief: Rechterlijk Archief Lexmond en Achthoven,

Nadere informatie

Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152)

Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) NT00152_174 Nadere Toegang op inv. nr 174 uit het archief van het Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) H.J. Postema September 2014 Inleiding In dit document zijn regesten gemaakt op het register van erfpachten

Nadere informatie

NT00066_391. Nadere Toegang op inv. nr 391. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

NT00066_391. Nadere Toegang op inv. nr 391. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_391 Nadere Toegang op inv. nr 391 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Mei 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

NT00066_409. Nadere Toegang op inv. nr 409. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66)

NT00066_409. Nadere Toegang op inv. nr 409. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_409 Nadere Toegang op inv. nr 409 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Juni 2016 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, (66)

Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_10 Nadere Toegang op inv. nr 10 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat 99 inventarisnummers over de

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 162

Nadere Toegang op inv. nr 162 NT00066_162 Nadere Toegang op inv. nr 162 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761 VIIc - 1 Na het overlijden van Annetje Arensdr Ham op 2.6.1762 te Berkel en Rodenrijs zijn Arij en Willem van Rijt en Geertje Cornelisdr Brederode, dochter van Marijtje van Rijt, als nakomelingen van Catharina

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_167 Nadere Toegang op inv. nr 167 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

NT00064_140_147. Nadere Toegang op inv. nrs 140-147. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_140_147. Nadere Toegang op inv. nrs 140-147. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_140_147 Nadere Toegang op inv. nrs 140-147 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van de volgende inventarisnummers

Nadere informatie

Nadere Toegang op de inv. nrs 1-2, 6-7, 10, 17, 23 uit het archief van het Gerechtsbestuur

Nadere Toegang op de inv. nrs 1-2, 6-7, 10, 17, 23 uit het archief van het Gerechtsbestuur NT00006_1_2_6_7_10_17_23 Nadere Toegang op de inv. nrs 1-2, 6-7, 10, 17, 23 uit het archief van het Gerechtsbestuur Overlangbroek, 1667 1807 (6) H.J. Postema Maart 2014 Inleiding Het gerechtsbestuur van

Nadere informatie

NT00064_139. Nadere Toegang op inv. nr 139. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_139. Nadere Toegang op inv. nr 139. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_139 Nadere Toegang op inv. nr 139 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende archiefstuk betreffende Amerongen

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 335 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 30-01 - 1615 t/m 06-05 - 1618 416 FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 335 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 30-01 - 1615 t/m 06-05 - 1618 416 FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 335 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 30-01 - 1615 t/m 06-05 - 1618 416 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 30-01-1615.

Nadere informatie

Uit het 1 e huw.: 1. Johannes Cornelissen Bloemendal, ged. Hamersveld (RK) 04-01-1707, get. grootmoeder, jong ov. 2. Johanna/Jantje Cornelissen

Uit het 1 e huw.: 1. Johannes Cornelissen Bloemendal, ged. Hamersveld (RK) 04-01-1707, get. grootmoeder, jong ov. 2. Johanna/Jantje Cornelissen Bloemendal De familie dankt haar naam aan de molen die in Amersfoort bij de Bloemendaalse poort stond. Ca. 1674 koopt Jan Gerritsz de molen voor 2400 gl. Later verkoopt hij de helft weer voor 1325 gl.

Nadere informatie

Nadere Toegang op de inv. nrs 168-171. uit de Notariële archieven tot 1896,

Nadere Toegang op de inv. nrs 168-171. uit de Notariële archieven tot 1896, NT00063_168_171 Nadere Toegang op de inv. nrs 168-171 uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) H.J. Postema Februari 2014 Inleiding De notariële archieven van Amerongen zijn bewaard gebleven

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Vroeger werd Groot Ammers veelal aangeduid met de kernen waaruit dit was opgebouwd, namelijk Ammers Graveland, Ammers Achterland en Peulwijk Bevat samenvattingen uit

Nadere informatie

Huisnamen in de binnenstad van Rhenen eind 16e eeuw

Huisnamen in de binnenstad van Rhenen eind 16e eeuw OUD RHENEN - zeventiende jaargang - september 1998 - no. 3 - blz. 38 Huisnamen in de binnenstad van Rhenen eind 16e eeuw dr. AJ. de Jong Ongeveer 15 jaar geleden deed ik genealogisch onderzoek aan het

Nadere informatie

NT00064_510. Nadere Toegang op inv. nr 510. uit het archief van de. Dorpsgerechten 1515-1811 (64)

NT00064_510. Nadere Toegang op inv. nr 510. uit het archief van de. Dorpsgerechten 1515-1811 (64) NT00064_510 Nadere Toegang op inv. nr 510 uit het archief van de Dorpsgerechten 1515-1811 (64) A.A.B. van Bemmel 2006 Inleiding Deze notitie bevat een chronologische lijst van regesten van stukken in het

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, (66)

Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_172 Nadere Toegang op inv. nr 172 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

NT00066_397. Nadere Toegang op inv. nr 397. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66)

NT00066_397. Nadere Toegang op inv. nr 397. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_397 Nadere Toegang op inv. nr 397 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

Lijst van Ambachts- en neringslieden van Veenendaal 1615 Archief van het Veenraadschap der Gelderse en Rhenense veenen

Lijst van Ambachts- en neringslieden van Veenendaal 1615 Archief van het Veenraadschap der Gelderse en Rhenense veenen Lijst van Ambachts- en neringslieden van Veenendaal 1615 Archief van het Veenraadschap der Gelderse en Rhenense veenen Inventarisnummer 195 Gemeentearchief Veenendaal Transcriptie door: Elleke van Engelenburg

Nadere informatie

NT00066_418. Nadere Toegang op inv. nr uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66)

NT00066_418. Nadere Toegang op inv. nr uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_418 Nadere Toegang op inv. nr. 418 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema September 2017 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van testament,

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel

Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel Bevat samenvattingen uit akten in Rechterlijke, notariele en weeskamer archieven. De transcripties staan in afzonderlijke documenten. Recht. Arch. N ad IJ

Nadere informatie

O N D E R Z O E K S V E R S L A G

O N D E R Z O E K S V E R S L A G O N D E R Z O E K S V E R S L A G AAN: VAN: NAAM: Dhr. R. Muis Raymond Uppelschoten Inventariserend onderzoek bierbrouwerijen Wijk bij Duurstede DATUM: 25 november 2010 Geachte heer Muis, beste Ruud, Onderstaand

Nadere informatie

Stadsbestuur Rhenen, (152)

Stadsbestuur Rhenen, (152) NT00152_177 Nadere Toegang op inv. nr 177 uit het archief van het Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) H.J. Postema September 2014 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen uit het pachtregister

Nadere informatie

NT00064_733. Nadere Toegang op inv. nr 733. uit het archief van de. Dorpsgerechten, (64)

NT00064_733. Nadere Toegang op inv. nr 733. uit het archief van de. Dorpsgerechten, (64) NT00064_733 Nadere Toegang op inv. nr 733 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Augustus 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op inventarisnummer 733 van het dorpsgerecht

Nadere informatie

NT00063_969. Nadere Toegang op inv. nr 969. uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (63) H.J. Postema

NT00063_969. Nadere Toegang op inv. nr 969. uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (63) H.J. Postema NT00063_969 Nadere Toegang op inv. nr 969 uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (63) H.J. Postema 2011 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de notariële akten van de Leersumse

Nadere informatie

NT00066_399. Nadere Toegang op inv. nr 399. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66)

NT00066_399. Nadere Toegang op inv. nr 399. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_399 Nadere Toegang op inv. nr 399 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

Evert van Schaick en Gerijt van Schayck (HUA; St. Paulus 34, fol. 167vo.; 15-05-1541).

Evert van Schaick en Gerijt van Schayck (HUA; St. Paulus 34, fol. 167vo.; 15-05-1541). Schaik (1) I Ammel Evertsz, tr. NN In 1487 en 1503 is Amel Evertsz schepen en 1466 raad van Amersfoort. In 1497 wordt Ammel Evertsz beleend met tiende in Bunschoten, genaamd Haarse tiende, tussen Bunschoten

Nadere informatie

NT00064_148_151. Nadere Toegang op inv. nrs 148-151. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_148_151. Nadere Toegang op inv. nrs 148-151. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_148_151 Nadere Toegang op inv. nrs 148-151 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van de volgende inventarisnummers

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 336 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 10-05- 1618 t/m 27-10 - 1621 2 8 3 FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 336 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 10-05- 1618 t/m 27-10 - 1621 2 8 3 FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 336 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC 10-05- 1618 t/m 27-10 - 1621 2 8 3 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 1.

Nadere informatie

De oudste generaties Stoel in Dordrecht

De oudste generaties Stoel in Dordrecht De oudste generaties Stoel in Dordrecht In het Regionaal Archief Dordrecht bevindt zich onder Toegang 116 (Collectie van familiepapieren en genealogische aantekeningen), Inventarisnummer 763 een dossier

Nadere informatie

NT00063_2058. Nadere Toegang op inv. nr 2058. uit de notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema

NT00063_2058. Nadere Toegang op inv. nr 2058. uit de notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema NT00063_2058 Nadere Toegang op inv. nr 2058 uit de notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema April 2015 Inleiding Het notariële archief (toegang 63) dat zich bevindt in het Regionaal

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 2 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 2 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 2 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 1 1-0 6-1 6 1 1 t / m

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 516

Nadere Toegang op inv. nr 516 NT00066_516 Nadere Toegang op inv. nr 516 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema 2014 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO 345. NADERE TOEGANG 87 1. 06-07-1659. Christiaen Pijnaecker raad dezer stad verkoopt Johan Hodenpijl mede raad alhier een huis en erf gelegen op de Dam, belend O

Nadere informatie

NT00063_170. Nadere Toegang op de inv. nr 170. uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema

NT00063_170. Nadere Toegang op de inv. nr 170. uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema NT00063_170 Nadere Toegang op de inv. nr 170 uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema Februari 2014 Inleiding De notariële archieven van Amerongen zijn bewaard gebleven vanaf

Nadere informatie

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch een genealogieonline publicatie Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch door 30 november 2014 Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch Generatie

Nadere informatie

Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij,

Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij, Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij, 1700-1933 Archief Delft 858 Familiestichting Van der Kooij 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Mevrouw E.M. Stolwijk-Okhuyzen

Mevrouw E.M. Stolwijk-Okhuyzen enkele, meest belangrijke, activiteiten van de vereniging. Opsomming van die gegevens bewijzen in meer en mindere mate de levenskracht van onze vereniging, die aan het einde van 1992 haar "koperen" bestaan

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Nummer archiefinventaris: 3.20.32 Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 Vf - 1 WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 tr. ca. 25.1.1635 2 TRIJNTJE REIJERSDR VAN ADRICHEM de jonge,

Nadere informatie

die sinds 1476 in de lijsten van renten voorkomt en op 10 maart 1477

die sinds 1476 in de lijsten van renten voorkomt en op 10 maart 1477 WESTLANDSE VALCKEN EN DE JACHT Onder bovenstaande titel is in "Liber amicorum Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg", 's-gravenhage 1985, p. 464-470, een bijdrage van W. Wijnaendts van Resandt verschenen, handelend

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 5 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 5 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 5 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 1 4 0 9 1 5 9 4 t / m

Nadere informatie

O U D R E C H T E R L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 340 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC.

O U D R E C H T E R L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 340 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. O U D R E C H T E R L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 340 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 04-08-1635 t/m 30-12-1639 353 FOLIO S BEWERKING DOOR

Nadere informatie

Klapper Edam DTB 37-38a - 39a - 40: Trouwen voor het Gerecht, 1581-1811

Klapper Edam DTB 37-38a - 39a - 40: Trouwen voor het Gerecht, 1581-1811 DTB 37-3 19-02-1581 Jan Jacobsen Moij Neel Pietersdochter DTB 37-3 19-02-1581 Marten Pietersen Aeff Jansdochter DTB 37-3 19-02-1581 Jan Janszen van Kempen Lijsbet Jans anders Moeijcke Lijs DTB 37-3 21-02-1581

Nadere informatie

NT00063_2057. Nadere Toegang op inv. nr 2057. uit de notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema

NT00063_2057. Nadere Toegang op inv. nr 2057. uit de notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema NT00063_2057 Nadere Toegang op inv. nr 2057 uit de notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema April 2015 Inleiding Het notariële archief nr 63 dat zich bevindt in het Regionaal Historisch

Nadere informatie

LENEN VAN DE HOFSTEDE SINT-MAARTENSDIJK,

LENEN VAN DE HOFSTEDE SINT-MAARTENSDIJK, LENEN VAN DE HOFSTEDE SINT-MAARTENSDIJK, 1365-1703 door J.C. Kort Eerder gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, jrg. 51 (1996), een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie Inleiding Van het

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 351 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-05 - 1683 t/m 21-07 -1688

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 351 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-05 - 1683 t/m 21-07 -1688 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 351 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-05 - 1683 t/m 21-07 -1688 2 6 4 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1

Nadere informatie

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

NT00064_2485. Nadere Toegang op inv. nr 2485. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2485. Nadere Toegang op inv. nr 2485. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2485 Nadere Toegang op inv. nr 2485 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema December 2011 Inleiding Dit document bevat regesten op een deel van de dorpsgerechten van

Nadere informatie

Ebbenhorst (HGA; Leenhof Gelre 27, fol. 22; 12-08-1616). In 1625 lijftochten Jan Cornelisz Ebbenhorst x Neeltgen Egbers, momber: Goessen van Ommeren,

Ebbenhorst (HGA; Leenhof Gelre 27, fol. 22; 12-08-1616). In 1625 lijftochten Jan Cornelisz Ebbenhorst x Neeltgen Egbers, momber: Goessen van Ommeren, Ebbenhorst (1) De stamreeks Ebbenhorst verscheen eerder in Veluwse Geslachten. Sindsdien zijn er een aantal verbeteringen en aanvullingen. Die zijn in onderstaande genealogie verwerkt. Willem Cornelissen

Nadere informatie

NT00103_33. Nadere Toegang op inv. nr 33. uit het archief van het. Gerechtsbestuur Houten en t Goy, (103)

NT00103_33. Nadere Toegang op inv. nr 33. uit het archief van het. Gerechtsbestuur Houten en t Goy, (103) NT00103_33 Nadere Toegang op inv. nr 33 uit het archief van het Gerechtsbestuur Houten en t Goy, 1666-1810 (103) H.J. Postema September 2015 Inleiding Dit document bevat een transcriptie van inventarisnummer

Nadere informatie

uit het archief van de Dorpsgerechten,

uit het archief van de Dorpsgerechten, NT00064_1677 Nadere Toegang op inv. nr 1677 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1811 (64) H.J. Postema Mei 2014 Inleiding In dit document zijn regesten gemaakt van de zeven inventarisnummers uit

Nadere informatie

Nummer Toegang: 210 Inventaris van het archief van het Klaeuwshofje,

Nummer Toegang: 210 Inventaris van het archief van het Klaeuwshofje, Nummer Toegang: 210 Inventaris van het archief van het Klaeuwshofje, 1460-1963 Archief Delft 210 Klaeuwshofje 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

KINNEKENS KAMP. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 15-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk

KINNEKENS KAMP. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 15-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk KINNEKENS KAMP Gegevens per perceel Laatste verandering: 15-1-2013 Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk Perceel nr. 1 Nieuw erf van 23-4-1793, groot 5 lopens - oost: de scheidingsloot tussen

Nadere informatie

Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152)

Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) NT00152_743 Nadere Toegang op inv. nr 743 uit het archief van het Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding Dit document bevat regesten van de verzoekschriften van de kerkmeesters

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, (66)

Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_11 Nadere Toegang op inv. nr 11 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat 99 inventarisnummers over de

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 2 6 JANUARI 1625 T / M 7 JANUARI 1650

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 2 6 JANUARI 1625 T / M 7 JANUARI 1650 O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 2 6 JANUARI 1625 T / M 7 JANUARI 1650 B E W E R K I N G D O O R H. J. V A N D E R W A A G S P I

Nadere informatie

Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden. Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?.

Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden. Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?. Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?. Inleiding De stambomen zijn onafhankelijk van elkaar gemaakt. Het vergelijken

Nadere informatie