NT00064_2489. Nadere Toegang op inv. nr uit het archief van de. Dorpsgerechten, (64)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NT00064_2489. Nadere Toegang op inv. nr 2489. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)"

Transcriptie

1 NT00064_2489 Nadere Toegang op inv. nr 2489 uit het archief van de Dorpsgerechten, (64) H.J. Postema December 2011

2 Inleiding Dit document bevat regesten op een deel van de dorpsgerechten van Leersum. Het gaat om inventarisnummer Dit bevat minuten van akten van boedelscheiding, met bijbehorende inventarissen en andere stukken, ,

3 Regesten Boedelinventaris van Geertje Cornelis wed Teunis Cornelisz Flore ter presentie en overstaan van Cornelis Flore vader van Teunis Cornelisz, neffens Meijns en Cors Teunisz als oomen en bloedvoogden vande twee onmondige kinderen Willemijntje en Cornelis Tonisz. En als mombers over het onmondige kind van Tonis Flore x Willempje Claess sijn eerste huijsvrouw. [2489] Maria Verweij wed Timan van Wijckersloot cedeert aan Johan van Schevichoven rigter tot Eck en Wiel x Maria Wijckersloot, en Johan Quint x Catarina Wijckersloot, Petronella Wijckersloot x Claes Cornelisz Boer, haar kinderen, 350 gl ieder. [2489] Cornelis Jacobsz Drost wed Grietje Jans, won. Ginkel, ter eenre, en Jan Cornelisz, Elias Barten x Maijgie Cornelisz, Peter Stevens x Gijsbertje Cornelis en Willem Jansz x Maria Corneliz en Willem Jacobsz x Jacobje Cornelis, zich samen sterk makende voor de onmondige zoon Brant Cornelisz, maken boedelscheiding. [2489] Frederick vanden Honert contra Willem van Dijck, Jan Jansz hovenier op Zuilenstein, Huijbert Gijsbertsz, Cornelis Erris, en Peter Versteegh, Reijnier Gerritsz en Gerrit Cornelisz. Op hebben zij gevochten. [2474, cf. 2489] Staat van inventaris van Jacob van Gerderen gecedeerd aan Geertruida vande Zwoll wed dhr Barnardus Keppel, in zijn leven predikant te Amerongen, en Peter Dircksz van Woudenberg in voldoeninge van de condemnatie van [2489] Inventaris van goederen nagelaten door Jan Versteeg x Trijntje Errissen. [2489] Gerrit Jacobsz Blotenburg x Jacobje Jans verkopen aan Jacob Gerrits Blotenburg x Maria Peters Woudenberg twee stukjes weijlandt waervan t eene groot is omtrent drie dammiten gelegen onder den geregten vande Haar of de polder van die naem en t ander in selder onder den geregten van Hoogelandt sulx den eersten compt voor desen van seijn broeder Teunis Jacobsz Blotenburg is aengekomen [2474, 2489, 2492] Cornelis van Westbroek wed Christina van Verseveld ter eenre, en Jan van Verseveld als voogd over Neeltje Westbroek 8-9 jaar, houdt boedelscheiding. [2489] Gerrit Tonisse van Ginkel wed Aeltjen Tijse Bouman, won. Leersum, ter eenre, en Johannes Tijsen bouman, Jelis de Vrindt en Tijs Jansen als oomen en legitime voogden over de onmundige kinderen en erfgenamen van Aeltje Tijsen bouman ter andere zijde. De kinderen heten Maria, Jannigje, Johanna, Philips en Gerrigje Tonisse van Ginckel. Gerrit wil hertrouwen en maakt nu boedelinventaris. Hij koopt zijn kinderen uit. Hij moet zijn kinderen 1195 gl uitkeren bij meerderjarigheid of huwelijk. Behalve hetgeen hij van zijn zoon Philips Gerritsz onder zich heeft van het legaat ofte erffenisse van Peter Gerritsz. [2474, 2489] Boedelinventaris van Cornelis Peterse Woudenberg x Maria Morren van Leusden. Met verwijzing naar huwelijkse voorwaarden te Darthuizen dd 3

4 , die geheel is opgenomen. Cornelis werd geassisteerd door zijn vader Peter Dirksz van Woudenberg. Maria door haar oom Meijndert van Eck. Haar moeder heette Geurtje Gerrits. Op is Cornelis Petersen Woudenberg overleden. Zij hadden de volgende kinderen: Dirk, Hendrijntje, Teuntje, Willemijntje, Pieter en Cornelia Maria Peeters van Woudenberg. [2489] Antonij van Aalwijk, wed Maria Gerrits van Ginkel, won. Leersum, ter eenre, en Gerrit Tonissen van Ginkel en Jelis de Vrint als grootvader, oom en voogden over het onmondige kind Cornelis van Aalwijk van Maria Gerrits van Ginkel bij Antonij geprocreëerd, maken maakgescheid. [2480, 2489] Wouter Willemsen x Maria Morren van Leusden, laatst wed en boedelharster van Cornelis Petersen van Woudenberg, ter eenre en Dirk Petersen en Gijsbert Petersen Woudenberg als oomen en voogden over de onmondige kinderen van cornelis Peters van Woudenberg maken maakgescheid voor Dirk, Hendrijntje, Teuntje, Willemijntje, Pieter en Cornelia Maria Peters van Woudenberg. [2480, 2489] Gijsbert Woudenberg wed Maria Gerts van Es, ter eenre en Huijg van Es en Wouter Reijertse als ooms en voogden over Teuntje, Gerrigje, Pieternel en Lijsje van Woudenberg, maken maakgescheid. [2480, 2489] Gijsbert Reijers wed Gerritje Jacobs, ter eenre, en Jacob Knoppert mitsgaders Jacob Dirksen en Gerrit Dirksen van Nieuwkerk, Trijntje Dirks van Nieuwkerk, mitsgaders Antonij van Alewijk x Annigje Dirks, Boudewijn van Vellecamp x Lijsbet Dirks, Rijk van den Bergh x Gerrigje Dirks en Aert Jansen x Ariaantje Dirks, ook namens Antonij Dirksen en Dirk Dirksen Nieuwkerk hun broers, kinderen van Geertruij Jacobs ter andere zijde, te kennen gevende dat Gerritje Jacobs is overleden en tot haar erfgenamen voor de helft Jacob Knoppert en voor de andere helft genoemde kinderen heeft aangesteld. Jacob Knoppert zal de hele inboedel hebben en de kinderen krijgen 625 gl. [2480, 2489] Elis Tonissen, Aart Tonissen, Cornelis Tonissen en Jan Tonissen van Ginkel, Annigje Tonissen van Ginkel wed Abraham van Hees, Wouter van Soest x Grietje Tonissen van Ginkel, mitsgaders Jan Reijniers van Ginkel en Neeltje Reijniers van Ginkel, kinderen van Reijnier Tonissen van Ginkel en ook voor Teuntje Tonissen van Ginkel, kinderen en kleinkinderen en erfgenamen van Tonis Elissen van Ginkel, molenaar te Darthuizen, verklaren dat Tonis Elissen van Ginkel is overleden, nalatende op de last van een legaat tbv zijn oudste zoon de eerste comparant van 300 gl. Zij willen nu boedelscheiding houden. Elis Tonissen zal de hele boedel houden bestaande inde moolen huijsinge erve en landt met peert en kar en verder al den huijsraadt gereetschap en inboedel staande te Darthuizen, zoals hij het al gebruikt. Hij zal aan de anderen ieder 100 gl uitkeren. [2480, 2489] Aeltje Willemsen Ruijsch wed Hendrik Lodder, ter eenre, en Jan Jansen Lodder, Meerten Lodder, mitsgaders Jan Jansen van Veenendaal en voor Jan Lodder en Stoffel Lodder en voor het onmondige kind van Hendrik Lodder aan Aaltje in huwelijk verwekt, genaamd Gijsbert Lodder, ter andere zijde, maken maakgescheid. [2480, 2489] 4

5 Reijer van Soest, won. Overlangbroek, weduwnaar en boedelharder van Gosentje van Donselaar ter eenre en Arien van Donselaar, won. Neerlangbroek als legitime voogd over Gerrit Reijerse van Soest, 1,5 jaar, nagelaten onmondig kind, ter andere zijde, regelen uitkoop. [2480, 2489] Neeltje Gijsberts van Vulpen, wed Roelof Lubbertsen, won. Darthuizen, ter eenre en Maagje Roelofs, Jan Jansen van Leersum x Lijsbet Roelof, Jan Roelofs, Gerrit Cornelissen Lodder x Joosje Roelofs, Dirk Roelofs, Gerrit Roelofsz, Rijk Aertsen x Aertje Roelofs, Peter Roelofs, Gijsbertje Roelofs en ook voor hun zuster Jannigje Roelofs, won. Amsterdam x Hendrik N.N., zijnde kinderen van Roelof Lubberts en Neeltje Gijsberts, ter andere zijde, maken maakgescheid. Jan Roelofsz, de oudste zoon, krijgt de hele inboedel bestaande in een huijsinge hofstede bergschuur en 1 morgen land te Darthuizen, tinsgoed van de domeinen van Utrecht, en alle huisraad. Hij zal zijn moeder onderhouden en begraven tzt. [2480, 2489] Cornelis Jordense van Steenbeek wed Fijgje Reijers ter eenre, en Reijer van Soest, Cornelis van Soest, en Claes van Soest, voorkinderen van Fijgje Reijers x Gerrit Soest, voor zichzelf en Reijer Cornelis en Claes van Soest en Jorden Steenbeek en Gerrit Huselaar als naast vrienden en voogden over de onmondige kinderen van Fijgje Reijers, Gerrigje, Jannigje en Jorden, ter andere zijde, houden boedelscheiding. [2489] Boedelinventaris van Jorden Jordense Steenbeek x Metje Aerts. Op is Metje overleden. Zij hebben de volgende kinderen: Gerrit en Willemijntje Jordens van Steenbeek. [2489] Wouter Willemsen van de Haar wed Maria Morren van Leusden, ter eenre, en Pieter van Woudenberg en Dirk Aertsen van de Geer x Willemijntje Woudenberg, Cornelia van Woudenberg, Jacomijn van den Ham wed Dirk van Woudenberg als momberse en voogdesse over Cornelis van Woudenberg haar onmondige zoon, Tobias van Nieuwenhoven mr loodgieter in Den Haag wed Antonia van Woudenberg als voogd over Magdalena van Nieuwenhoven zijn onmondige dochter maken boedelscheiding. [2480, 2489] Joost Vos, won. Leersum, weduwnaar en boedelhouder van Dirkje Jans van Veenendaal, ter eenre, en Jan Lodder en Geurt Jansen van veenendaal als oudt oomen en legitime voogden over Jan Vos, nagelate onmundig kind ter andere zijde. Zij regelen de uitkoop van Jan. [2481, 2489, 2492] Jan Woudenberg, Hendrik Woudenberg, Wulphert Jansen van Ginkel x Siementje Woudenberg, en dan nog Jan Woudenberg, Hendrik Woudenberg en Claas van Soest als voogden over Dirk en Fijgjen van Soest, onmondige kinderen van Claas van Soest x Jannigjen Woudenberg, mitsgaders Aaltje Bootsman nagelate dochter van Teuntje Woudenberg x Dirk Bootsman, kinderen en kleinkinderen van Dirk Petersen Woudenberg. Dirk is inmiddels overleden en zijn erfgenamen willen boedelscheiding. Jan van Woudenberg krijgt de gehele boedel bestaande in een huizinge, hofstede berg en schuur genaamd het Roekenest te Leersum edog t broek daar onder niet begrepen dat nu aan Hendrik Woudenberg toebehorende is, en het 5

6 huisraad en gereedschap, zoals hij het al gebruikt. Hij keert aan ieder 25 gl uit. [2481, 2489] Rekening bewijs en reliqua volgens authorisatie vanden Gerechte gedaan door drost Cornelis Jan Kien voor de onmondige nagelaten kinderen van Huijbert Jansen de Bunt en zijn huisvrouw. Getekend door Wijntje Aertse en Jan Huijbertsen van woudenberg en Aart Huijbertse. [2489] Jacob van de Geer wed Fijtje Lagerweij, ter eenre, en Teunis van de Geer, won. Maurik, als voogd over de minderjarige kinderen van Fijtje, ter andere zijde. Fijtje is op te Leersum overleden, nalatende haar kinderen Roelofje, Willemijntje, Dirk en Lammert. Zij houden boedelscheiding. [2483, 2489] Anthonij Spijkhoven wed Grietje Visscher ter eenre, en Wijnand en Jan Spijkhoven en Rijkje Budding wed Cornelis Spijkhoven geadsisteerd met Hendrik van Vulpen, Diderikus Cornelis Versteeg en Jan Spijkhoven als voogden over de minderjarige kinderen van Cornelis Spijkhoven, houden boedelscheiding. [2483, 2489] 6

NT00064_2485. Nadere Toegang op inv. nr 2485. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2485. Nadere Toegang op inv. nr 2485. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2485 Nadere Toegang op inv. nr 2485 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema December 2011 Inleiding Dit document bevat regesten op een deel van de dorpsgerechten van

Nadere informatie

NT00064_2488. Nadere Toegang op inv. nr uit het archief van de. Dorpsgerechten, (64)

NT00064_2488. Nadere Toegang op inv. nr uit het archief van de. Dorpsgerechten, (64) NT00064_2488 Nadere Toegang op inv. nr 2488 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema December 2011 Inleiding Dit document bevat regesten op een deel van de dorpsgerechten van

Nadere informatie

NT00064_2476. Nadere Toegang op inv. nr 2476. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2476. Nadere Toegang op inv. nr 2476. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2476 Nadere Toegang op inv. nr 2476 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema December 2011 Inleiding Dit document bevat regesten op een deel van de dorpsgerechten van

Nadere informatie

NT00064_2492. Nadere Toegang op inv. nr 2492. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2492. Nadere Toegang op inv. nr 2492. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2492 Nadere Toegang op inv. nr 2492 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema December 2011 Inleiding Dit document bevat regesten op een deel van de dorpsgerechten van

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

Peter Dirksz van Woudenberg bruiker van 33 morgen van het Convent van St. Servaes en eigenaar en bruiker van ¾ deel van 47 morgen en 4 morgen Den

Peter Dirksz van Woudenberg bruiker van 33 morgen van het Convent van St. Servaes en eigenaar en bruiker van ¾ deel van 47 morgen en 4 morgen Den Van Woudenberg I Dirck NN, tr. NN 1. Hendrick Dircksz Vermeulen, paardenkoopman te Woudenberg, ov. 1686-1688, tr. (1) Gijsbertje Willems Knoppert, dr. van Willem Jansz Knoppert en Cornelisje Willems, tr.

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, (66)

Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_446 Nadere Toegang op inv. nr 446 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema 2014 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

NT00064_550. Nadere Toegang op inv. nr 550. uit het archief van de. Dorpsgerechten (64)

NT00064_550. Nadere Toegang op inv. nr 550. uit het archief van de. Dorpsgerechten (64) NT00064_550 Nadere Toegang op inv. nr 550 uit het archief van de Dorpsgerechten 1515-1811 (64) H.J. Postema Juni 2011 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van inventarisnummer 550. Het betreft

Nadere informatie

NT00063_171. Nadere Toegang op de inv. nr 171. uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema

NT00063_171. Nadere Toegang op de inv. nr 171. uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema NT00063_171 Nadere Toegang op de inv. nr 171 uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema Februari 2014 Inleiding De notariële archieven van Amerongen zijn bewaard gebleven vanaf

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Tull en t Waal,

Gerechtsbestuur Tull en t Waal, NT00107_26 Nadere Toegang op inv. nr 26 uit het archief van het Gerechtsbestuur Tull en t Waal, 1660 1813 (107) H.J. Postema Augustus 2014 Inleiding Dit document bevat regesten op de uitgaande akten van

Nadere informatie

NT00063_969. Nadere Toegang op inv. nr 969. uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (63) H.J. Postema

NT00063_969. Nadere Toegang op inv. nr 969. uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (63) H.J. Postema NT00063_969 Nadere Toegang op inv. nr 969 uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (63) H.J. Postema 2011 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de notariële akten van de Leersumse

Nadere informatie

Nadere Toegang op de inv. nrs 1-2, 6-7, 10, 17, 23 uit het archief van het Gerechtsbestuur

Nadere Toegang op de inv. nrs 1-2, 6-7, 10, 17, 23 uit het archief van het Gerechtsbestuur NT00006_1_2_6_7_10_17_23 Nadere Toegang op de inv. nrs 1-2, 6-7, 10, 17, 23 uit het archief van het Gerechtsbestuur Overlangbroek, 1667 1807 (6) H.J. Postema Maart 2014 Inleiding Het gerechtsbestuur van

Nadere informatie

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema NT00067_42 Nadere Toegang op inv.nr 42 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de oudste

Nadere informatie

Woudenberg , ov. Woudenberg , zn. van Evert Willemsz van Ede en Woutertje Wouters van Ginkel 3. Cornelia Hak, geb./ged.

Woudenberg , ov. Woudenberg , zn. van Evert Willemsz van Ede en Woutertje Wouters van Ginkel 3. Cornelia Hak, geb./ged. Hak De familie Hak komt oorspronkelijk uit Soest. Via Amersfoort komt Gerrit Petersz Hak in Woudenberg terecht. Ondanks zijn 13 kinderen en 17 kleinkinderen komt de naam in Woudenberg niet meer voor. I

Nadere informatie

NT00103_38. Nadere Toegang op inv. nr 38. uit het archief van het. Gerechtsbestuur Houten en t Goy, (103)

NT00103_38. Nadere Toegang op inv. nr 38. uit het archief van het. Gerechtsbestuur Houten en t Goy, (103) NT00103_38 Nadere Toegang op inv. nr 38 uit het archief van het Gerechtsbestuur Houten en t Goy, 1666-1810 (103) H.J. Postema September 2015 Inleiding Dit document bevat een complete transcriptie van inventarisnummer

Nadere informatie

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2004 Nadere Toegang op inv. nr 2004 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de dorpsgerechten van Tull

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_445 Nadere Toegang op inv. nr 445 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema 2014 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

NT00064_2481. Nadere Toegang op inv. nr 2481. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2481. Nadere Toegang op inv. nr 2481. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2481 Nadere Toegang op inv. nr 2481 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema December 2011 Inleiding Dit document bevat regesten op een deel van de dorpsgerechten van

Nadere informatie

2. Geertje Cornelissen, tr. Jacob Claesz, ov. voor 1671 In 1669 wordt Jacob Claesz beleend na dode van zijn schoonvader Cornelis Jansz met het erf t

2. Geertje Cornelissen, tr. Jacob Claesz, ov. voor 1671 In 1669 wordt Jacob Claesz beleend na dode van zijn schoonvader Cornelis Jansz met het erf t Van t Voort (1) De familie van t Voort, later ook wel geschreven als Van t Foort komt van de gelijknamige Woudenbergse boerderij die vlak ten zuiden van Scherpenzeel lag. Daarom komen de oudste gegevens

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56)

Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56) NT00056_022 Nadere Toegang op inv. nr 22 uit het archief van het Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56) H.J. Postema 2011 Inleiding Het betreft een transcriptie van dit inventarisnummer. Namen zijn

Nadere informatie

Hogeweg. Voorgeslacht zie Genealogie t Willaar

Hogeweg. Voorgeslacht zie Genealogie t Willaar Hogeweg Voorgeslacht zie Genealogie t Willaar I Lubbert Aelbertsz van t Willer, ged. Scherpenzeel 21-03-1703, begr. Renswoude 18-11- 1786, zn. van Aelbert Arisen van t Willer en Teuntje Lubbertsen van

Nadere informatie

Dorpsgerecht Bunnik en Vechten,

Dorpsgerecht Bunnik en Vechten, NT00205_83 Nadere Toegang op inv. nr 83 uit het archief van het Dorpsgerecht Bunnik en Vechten, 1695-1811 (205) H.J. Postema Juli 2014 Inleiding Dit document bevat regesten op een bundel gewaarmerkte uittreksels

Nadere informatie

NT00064_512. Nadere Toegang op inv. nr 512. uit het archief van de. Dorpsgerechten (64)

NT00064_512. Nadere Toegang op inv. nr 512. uit het archief van de. Dorpsgerechten (64) NT00064_512 Nadere Toegang op inv. nr 512 uit het archief van de Dorpsgerechten 1515-1811 (64) A.A.B. van Bemmel 2006 Inleiding Deze notitie bevat een chronologische lijst van regesten van stukken in het

Nadere informatie

Amerongen. Trouwen NG 1642-1811. Bron: Boeken 9 en 10 - Het Utrechts Archief. Bewerker: Mevr. G.W. Brouwer-Verheijen

Amerongen. Trouwen NG 1642-1811. Bron: Boeken 9 en 10 - Het Utrechts Archief. Bewerker: Mevr. G.W. Brouwer-Verheijen Amerongen Trouwen NG 1642-1811 Bron: Boeken 9 en 10 - Het Utrechts Archief Bewerker: Mevr. G.W. Brouwer-Verheijen 1991 Opgenomen in HoGenDa met vriendelijke toestemming van Mevr. G.W. Brouwer-Verheijen

Nadere informatie

De onderstaande genealogie is eerder verschenen: De Woudenbergse Knopperts, door W.H.M. Nieuwenhuis. Veluwse Geslachten 1996, nr. 2, blz. 124-128.

De onderstaande genealogie is eerder verschenen: De Woudenbergse Knopperts, door W.H.M. Nieuwenhuis. Veluwse Geslachten 1996, nr. 2, blz. 124-128. Knopper(t) (1) De eerste Knoppert die genoemd wordt is Thonis Knoppert. In 1536 is hij bruiker van de boerderij Noordwijk onder Hamersveld en bruiker van de boerderij Langebeek onder Hamersveld (Oudschildgeld

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

De Bree. Publicatie: Pieter Blink; Genealogie De Bree/Van Linschoten, Groningen, 1995.

De Bree. Publicatie: Pieter Blink; Genealogie De Bree/Van Linschoten, Groningen, 1995. De Bree Er is geprobeerd om de stamreeks van De Bree terug te voeren op Gerardus a Bree, predikant van Woudenberg 1606-1612. Er is (nog) geen bewijs voor gevonden. Publicatie: Pieter Blink; Genealogie

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij,

Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij, Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij, 1700-1933 Archief Delft 858 Familiestichting Van der Kooij 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE

NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE NA 467 Sijbrand Roos Aan het begin van dit deel is een register. De eerste 15 akten zijn verloren gegaan en worden hieronder vermeld zoals ze in het register staan. (1) Testament

Nadere informatie

Doopboek Veenendaal (zowel Stichts als Gelders!) den 13 september Gijsbert [zoon van] Jacob van Barneveld en Elbertje Veenbrink

Doopboek Veenendaal (zowel Stichts als Gelders!) den 13 september Gijsbert [zoon van] Jacob van Barneveld en Elbertje Veenbrink Doopboek Veenendaal 13-09-1789 (zowel Stichts als Gelders!) den 13 september Gijsbert [zoon van] Jacob van Barneveld en Elbertje Veenbrink Stigt Trouwboek Stichts Veenendaal 05-07-1789 dito Jacob van Barnevelt

Nadere informatie

Capittel van St. Jan in Wijk bij Duurstede. Met registratie van de procuratie voor Not. Willem van Dam in Utrecht op 02-04-1725, UT175a002, nr. 33.

Capittel van St. Jan in Wijk bij Duurstede. Met registratie van de procuratie voor Not. Willem van Dam in Utrecht op 02-04-1725, UT175a002, nr. 33. Moesbergen (1) I Frans Cornelisz Moesbergen, geb. ca. 1605, tr. voor 1627 Jantje Cornelissen Lidm. Scherpenzeel Kerst 1627: Frans Cornelissen en Jantgen. In 1636 wordt Wouter Gerretsz aangeklaagd door

Nadere informatie

NT00064_2479. Nadere Toegang op inv. nr uit het archief van de. Dorpsgerechten, (64)

NT00064_2479. Nadere Toegang op inv. nr uit het archief van de. Dorpsgerechten, (64) NT00064_2479 Nadere Toegang op inv. nr 2479 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema December 2011 Inleiding Dit document bevat regesten op een deel van de dorpsgerechten van

Nadere informatie

NT00064_2483. Nadere Toegang op inv. nr uit het archief van de. Dorpsgerechten, (64)

NT00064_2483. Nadere Toegang op inv. nr uit het archief van de. Dorpsgerechten, (64) NT00064_2483 Nadere Toegang op inv. nr 2483 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema December 2011 Inleiding Dit document bevat regesten op een deel van de dorpsgerechten van

Nadere informatie

Met dank voor de aanvullingen door Corien Radstok en Herman Postema.

Met dank voor de aanvullingen door Corien Radstok en Herman Postema. Mandersloot Jacob Lambertsz komt van de Haer onder Leusden. Er zijn twee boerderijen: De Haer in Leusbroek en De Bruine Haer ten noorden van het Heetveld bij Bavoort. De Bruine Haer komt het meest in aanmerking

Nadere informatie

NT00063_172. Nadere Toegang op inv. nr 172. uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63)

NT00063_172. Nadere Toegang op inv. nr 172. uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) NT00063_172 Nadere Toegang op inv. nr 172 uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema December 2015 Inleiding De notariële archieven van Amerongen zijn bewaard gebleven vanaf

Nadere informatie

Alpen, van. Eerder is over deze familie gepubliceerd door ds. Evert van Alphen Az in Gens Nostra, jg. 19, 1964, blz. 1 11, 33 39, 116 126

Alpen, van. Eerder is over deze familie gepubliceerd door ds. Evert van Alphen Az in Gens Nostra, jg. 19, 1964, blz. 1 11, 33 39, 116 126 Alpen, van Eerder is over deze familie gepubliceerd door ds. Evert van Alphen Az in Gens Nostra, jg. 19, 1964, blz. 1 11, 33 39, 116 126 I Johan Hendricksz, molenaar, ov. voor 1622, tr. Itje, wed. Gerrit

Nadere informatie

Met dank aan Jaap Drost voor de oudste twee generaties en de aanvullingen.

Met dank aan Jaap Drost voor de oudste twee generaties en de aanvullingen. Drost Met dank aan Jaap Drost voor de oudste twee generaties en de aanvullingen. Jan Thonisz Drost, tr. NN Jan Thonus heeft van de selve Cathuserveenen in erfpacht elf mergen tweehondert vijff ende veertich

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Zuilenstein, Leersum en

Gerechtsbestuur Zuilenstein, Leersum en NT00035_48 Nadere Toegang op inv.nr 48 uit het archief van het Gerechtsbestuur Zuilenstein, Leersum en Ginkel, 1655-1811 (35) H.J. Postema September 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op de akten

Nadere informatie

De achternaam De Koning komt rond 1740 in zwang. Nakomelingen van Willem Willemsz van de Haar/van Ubbeschoten noemen zich De Koning.

De achternaam De Koning komt rond 1740 in zwang. Nakomelingen van Willem Willemsz van de Haar/van Ubbeschoten noemen zich De Koning. De Koning De oudste generatie kon worden samengesteld n.a.v. een akte uit 1728. Daarin staan de erfgenamen van Aart Willemsz van de Haar. En twee aktes uit 1734 en 1736. Daarin staan de erfgenamen van

Nadere informatie

Aartswoud, index verponding 1733

Aartswoud, index verponding 1733 Aartswoud, index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer:

Nadere informatie

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

De nakomelingen van Gerrit Besselse

De nakomelingen van Gerrit Besselse een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Gerrit Besselse door 14 november 2016 De nakomelingen van Gerrit Besselse Generatie 1 1. Gerrit Besselse, is geboren in 1682. Hij is getrouwd met Jannigje

Nadere informatie

NT00064_139. Nadere Toegang op inv. nr 139. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_139. Nadere Toegang op inv. nr 139. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_139 Nadere Toegang op inv. nr 139 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende archiefstuk betreffende Amerongen

Nadere informatie

Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen

Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen 1 Jasper Gijsberts van Namen. Kind van Jasper uit onbekende relatie: 1 Antonie Jaspers van Namen, geboren op 27-09-1637 in Oirschot. Volgt 1.1. 1.1 Antonie Jaspers

Nadere informatie

bron Burgerlijke stand - overlijden Koudekerk aan den Rijn toegangsnummer inventarisnummer 60 aktenummer 24 naam

bron Burgerlijke stand - overlijden Koudekerk aan den Rijn toegangsnummer inventarisnummer 60 aktenummer 24 naam Hazerswoude Doopboek Gereformeerd p.25 dd.14-10-64: den 14.Octob[er] (kind) Gerrit (ouders) Klaas Roest en Aaltje Jansz Verganst (getuige) Neeltje Weselenburg. (Aantekening bij de datum:) te Boskoop gedoopt.

Nadere informatie

NT00063_170. Nadere Toegang op de inv. nr 170. uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema

NT00063_170. Nadere Toegang op de inv. nr 170. uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema NT00063_170 Nadere Toegang op de inv. nr 170 uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema Februari 2014 Inleiding De notariële archieven van Amerongen zijn bewaard gebleven vanaf

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Amerongen, Ginkel en Elst,

Gerechtsbestuur Amerongen, Ginkel en Elst, NT00072_36 Nadere Toegang op inv. nr 36 uit het archief van het Gerechtsbestuur Amerongen, Ginkel en Elst, 1591-1812 (72) H.J. Postema November 2014 Inleiding In dit document zijn de namen weergegeven

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Darthuizen (56)

Gerechtsbestuur Darthuizen (56) NT00056_032 Nadere Toegang op inv. nr 32 uit het archief van het Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56) H.J. Postema 2011 Inleiding Het betreft een transcriptie van dit inventarisnummer. Namen zijn

Nadere informatie

Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669

Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669 Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669 - gemaakt door M. van der Tas - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Nationaal Archief, Den Haag Archief: DTB Arkel Inventarisnummer: 2 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_282 Nadere Toegang op inv. nr 282 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema 2014 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

Parenteel van Cornelis Jansz Nieuwpoort

Parenteel van Cornelis Jansz Nieuwpoort Parenteel van Cornelis Jansz Nieuwpoort Samengesteld door Wiebe Nieuwpoort Verantwoording: De gegevens van de eerste vier generaties, zijn ontleend aan de publicatie Genealogie van de Familie Toet later

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacob de Graaf (Ponael)

De nakomelingen van Jacob de Graaf (Ponael) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacob de Graaf (Ponael) door 12 november 2016 De nakomelingen van Jacob de Graaf (Ponael) Generatie 1 1. Jacob de Graaf (Ponael). Hij is getrouwd op

Nadere informatie

NT00064_461. Nadere Toegang op inv. nr 461. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_461. Nadere Toegang op inv. nr 461. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_461 Nadere Toegang op inv. nr 461 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema September 2013 Inleiding Dit document bevat regesten op enkele inventarisnummers uit het dorpsgerecht

Nadere informatie

De oudste generaties Stoel in Dordrecht

De oudste generaties Stoel in Dordrecht De oudste generaties Stoel in Dordrecht In het Regionaal Archief Dordrecht bevindt zich onder Toegang 116 (Collectie van familiepapieren en genealogische aantekeningen), Inventarisnummer 763 een dossier

Nadere informatie

De kwartierstaat van Dirk Schouten

De kwartierstaat van Dirk Schouten een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Dirk Schouten door 6 maart 2017 De kwartierstaat van Dirk Schouten Generatie 1 1. Dirk Schouten, zoon van Dirk Schouten (volg 2) en Pieternella Jongeneel

Nadere informatie

stamreeks Marinus van Maaren

stamreeks Marinus van Maaren generatie 1 generatie 2 stamreeks Marinus van Maaren Tomas van Maren * ± 1640 Wouter van Maren * ± 1642 Jacob van Maren * ± 1613 tiel Gerrit Claesz van Maren * ± 1644 tricht x ± 1664 tricht Maaiken Pieterse

Nadere informatie

Nederlandse Hervormde gemeente Leersum,

Nederlandse Hervormde gemeente Leersum, NT00090_KR10 Nadere Toegang op inv. nr KR10 uit het archief van de Nederlandse Hervormde gemeente Leersum, 1699-1988 (90) H.J. Postema December 2011 Inleiding Onder inventarisnummer KR10 bevindt zich het

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Driebergen, 1705-1813 (140)

Gerechtsbestuur Driebergen, 1705-1813 (140) NT00140_354 Nadere Toegang op inv. nr 354 uit het archief van het Gerechtsbestuur Driebergen, 1705-1813 (140) H.J. Postema mei 2011 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de besluiten van

Nadere informatie

Cornelis Barten Blaauwendraat, ged. Veenendaal , landbouwer op de Ringelpoel, begr. Woudenberg , tr. Evertje Jans van Ginkel,

Cornelis Barten Blaauwendraat, ged. Veenendaal , landbouwer op de Ringelpoel, begr. Woudenberg , tr. Evertje Jans van Ginkel, Blaauwendraat I Gijsbert die Blauwenrat, begr. Veenendaal 11-07-1673, tr. NN Op 07-01-1671 wordt een kind van Gijsbert den Blauwendraet door de kerk begraven te Veenendaal (Begraafboek Veenendaal). 1.

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, (66)

Stadsgerecht Rhenen, (66) NT00066_11 Nadere Toegang op inv. nr 11 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat 99 inventarisnummers over de

Nadere informatie

3. Aart Hendriksen van Maarn, ged. Doorn , tr. Doorn Maria/Marrigje Claassen van Maarn Negen kinderen gedoopt te Doorn.

3. Aart Hendriksen van Maarn, ged. Doorn , tr. Doorn Maria/Marrigje Claassen van Maarn Negen kinderen gedoopt te Doorn. Maarn, van I Hendrik Peters, ov. voor 1747, otr. Doorn 26-09-1705 Cuijntje Hendriks, van Maarn, ov. Woudenberg 09-09-1760 Lidm. Woudenberg: Cuijntie Hendrikze, wed. Hendrik Peterze, met attestatie van

Nadere informatie

Westeneng. I Wolter Petersz, tr. NN Uit dit huw.: 1. Willem Woltersz 2. Peter Woltersz 3. Jan Woltersz, volgt II

Westeneng. I Wolter Petersz, tr. NN Uit dit huw.: 1. Willem Woltersz 2. Peter Woltersz 3. Jan Woltersz, volgt II Westeneng Er ligt een boerderij Westeneng onder Harskamp, gemeente Ede. Herengoederen, deel I, Barneveld, nr. 24 geeft mogelijke voorouders van de onderstaande familie. Een aansluiting is (nog) niet gevonden.

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Amerongen, Ginkel en Elst,

Gerechtsbestuur Amerongen, Ginkel en Elst, NT00072_234 Nadere Toegang op inv. nr 234 uit het archief van het Gerechtsbestuur Amerongen, Ginkel en Elst, 1591-1812 (72) H.J. Postema Juni 2014 Inleiding Van Amerongen is een groot aantal akten van

Nadere informatie

Het geboorteboek van de schout van het eiland Schokland,

Het geboorteboek van de schout van het eiland Schokland, Het geboorteboek van de schout van het eiland Schokland, 1811 Het origineel is aanwezig in het gemeente-archief te Kampen (DTB 416) transcriptie: Bruno Klappe, Eindhoven versie: mei 2012 Email: bruno.klappe@schokkervereniging.nl

Nadere informatie

bewerkt door: John Boeren

bewerkt door: John Boeren bewerkt door: John Boeren Folio 1 Na het overlijden van secretaris Gijsbert Verwiel worden alle papieren verzegeld en geïnventariseerd en worden de curatoren van de heer van Loon op Zand hiervan op de

Nadere informatie

1195. Op deze plaats stond waarschijnlijk de boerderij van onze voorvader Cornelis Gerritsz Breedijcken.

1195. Op deze plaats stond waarschijnlijk de boerderij van onze voorvader Cornelis Gerritsz Breedijcken. 1. 1195. Op deze plaats stond waarschijnlijk de boerderij van onze voorvader Cornelis Gerritsz Breedijcken. 2. Haaswijk Boerderij Haaswijk gezien vanaf het water. 59. Pachtboerderij van Nicolaas Breedijk.

Nadere informatie

1. Dirkje Jans Tolboom, ged. Hoogland (RK) , get. Maria Wulferts, otr. Hoogland (gerecht) en tr. Hoogland (RK) Jan

1. Dirkje Jans Tolboom, ged. Hoogland (RK) , get. Maria Wulferts, otr. Hoogland (gerecht) en tr. Hoogland (RK) Jan Tolboom Het is duidelijk hoe de familie Tolboom aan haar naam komt. In 1650 wordt de onbruikbare weg van Hoogland naar de Laak verbreed en verbeterd. Om de kosten terug te krijgen plaatst men een tolboom

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel

Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel Bevat samenvattingen uit akten in Rechterlijke, notariele en weeskamer archieven. De transcripties staan in afzonderlijke documenten. Recht. Arch. N ad IJ

Nadere informatie

Stamvader familie Joosten

Stamvader familie Joosten een genealogieonline publicatie Stamvader familie Joosten door 13 november 2016 Stamvader familie Joosten Generatie 1 1. Joost Jansen. Hij is getrouwd op 28 maart 1766 te Beekbergen, Gelderland, Nederland

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3660) Wim Wijsman, Purmerend, september 1999 04-03-1789 AKTE VAN VOOGDIJ 3660 AKTE 1a Johannes Reinhard Beekmeijer uit Ilpendam,

Nadere informatie

De nakomelingen van Harmen Kucken

De nakomelingen van Harmen Kucken een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Harmen Kucken door 3 maart 2017 De nakomelingen van Harmen Kucken Generatie 1 1. Harmen Kucken, is geboren in 1620. Hij is getrouwd in 1645 met Reijntjen

Nadere informatie

Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan

Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan I Arend Cornelisse van der Swan. Arend is overleden in 1633. Notitie bij Arend: volgens Dek waren er 6 zonen. Echter later in de correcties op Dek gecorrigeerd.

Nadere informatie

Schouten. II Egbert Schuiten van Delden, schoenmaker, tr. NN Uit dit huw.: 1. Hermen Schuiten/Schouten, volgt III

Schouten. II Egbert Schuiten van Delden, schoenmaker, tr. NN Uit dit huw.: 1. Hermen Schuiten/Schouten, volgt III Schouten De tweede en derde generatie zijn overgenomen uit: Nederlandse Genealogische Vereniging, Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 9, januari 2000, Nummer 1. I Hermen Schulten Oosterhoff, kleermaker,

Nadere informatie

NT00064_511. Nadere Toegang op inv. nr 511. uit het archief van de. Dorpsgerechten (64)

NT00064_511. Nadere Toegang op inv. nr 511. uit het archief van de. Dorpsgerechten (64) NT00064_511 Nadere Toegang op inv. nr 511 uit het archief van de Dorpsgerechten 1515-1811 (64) A.A.B. van Bemmel 2006 Inleiding Deze notitie bevat een chronologische lijst van regesten van stukken in het

Nadere informatie

HUIZEN TOTAAL QUERY P1 V1 Datum A1

HUIZEN TOTAAL QUERY P1 V1 Datum A1 Haarlem-117-Koptienden 1-7-1824 Gerrit A Vos MET Jakob A: Vos 1-1-1835 Datums: Eerste Jaar, Laatste Jaar 1 Haarlem-117-Koptienden 1-7-1824 Jacob A Vos MET Gerrit A: Vos 1-1-1835 Datums: Eerste Jaar, Laatste

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv.nr 44

Nadere Toegang op inv.nr 44 NT00067_44 Nadere Toegang op inv.nr 44 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Juli 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op de transportakten en akten

Nadere informatie

OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE

OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan

Nadere informatie

Bos(ch) (1) Met dank voor de verbeteringen van Herman Postema.

Bos(ch) (1) Met dank voor de verbeteringen van Herman Postema. Bos(ch) (1) Met dank voor de verbeteringen van Herman Postema. I Jan Bosch, tr. NN 1. Gijsbert Jansen Bosch (de oude?), geb. ca. 1565, volgt IIa 2. Gerrit Jansen Bosch, volgt IIb 3. Jan Jansen Bosch, geb.

Nadere informatie

Nadere Toegang op de inv. nrs 168-171. uit de Notariële archieven tot 1896,

Nadere Toegang op de inv. nrs 168-171. uit de Notariële archieven tot 1896, NT00063_168_171 Nadere Toegang op de inv. nrs 168-171 uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) H.J. Postema Februari 2014 Inleiding De notariële archieven van Amerongen zijn bewaard gebleven

Nadere informatie

NT00064_464. Nadere Toegang op inv. nr 464. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_464. Nadere Toegang op inv. nr 464. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_464 Nadere Toegang op inv. nr 464 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema September 2013 Inleiding Dit document bevat regesten op enkele inventarisnummers uit het dorpsgerecht

Nadere informatie

5. Teunis Cornelissen Nimmerrust, innocent, ov. voor 1700

5. Teunis Cornelissen Nimmerrust, innocent, ov. voor 1700 RUST Deze familie begint met de achternaam Nimmerrust. Het dorp Scherpenzeel heeft blijkbaar een heilzame werking op de familie want de één na de andere gaat zich Rust noemen. Van de stamvader is behalve

Nadere informatie

uit het archief van de Dorpsgerechten,

uit het archief van de Dorpsgerechten, NT00064_1677 Nadere Toegang op inv. nr 1677 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1811 (64) H.J. Postema Mei 2014 Inleiding In dit document zijn regesten gemaakt van de zeven inventarisnummers uit

Nadere informatie

Uit het 1 e huw.: 1. Johannes Cornelissen Bloemendal, ged. Hamersveld (RK) 04-01-1707, get. grootmoeder, jong ov. 2. Johanna/Jantje Cornelissen

Uit het 1 e huw.: 1. Johannes Cornelissen Bloemendal, ged. Hamersveld (RK) 04-01-1707, get. grootmoeder, jong ov. 2. Johanna/Jantje Cornelissen Bloemendal De familie dankt haar naam aan de molen die in Amersfoort bij de Bloemendaalse poort stond. Ca. 1674 koopt Jan Gerritsz de molen voor 2400 gl. Later verkoopt hij de helft weer voor 1325 gl.

Nadere informatie

Totaalindex Kortekaas

Totaalindex Kortekaas Totaalindex Kortekaas [Dit document is onderdeel van de publicatie De familie Kortekaas. Zie voor de verzamelde gegevens over mijn voorouders https://familiesporen.wordpress.com/.] Deze lijst bevat alle

Nadere informatie

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant)

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) I Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) is geboren in 1790 in Heer Huijgenwaert, zoon van Joannes (Jan) Claasz Quant (Quand, Kwant) en Trijntje (Catherina)

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 370

Nadere Toegang op inv. nr 370 NT00413_370 Nadere Toegang op inv. nr 370 uit het archief van het Bestuur van Stad en Land van Vianen, 1534-1810 (413) H.J. Postema Mei 2013 Inleiding Dit document bevat regesten op de akten van indemniteit

Nadere informatie

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal Dit artikel is gepubliceerd in Ons Voorgeslacht 2006 Inleiding De Rotterdamse familie Nachtegaal is één van de ruim dertig geslachten Nachtegael, die in de 17

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Zuilenstein, Leersum en

Gerechtsbestuur Zuilenstein, Leersum en NT00035_1_2 Nadere Toegang op de inv.nrs 1-2 uit het archief van het Gerechtsbestuur Zuilenstein, Leersum en Ginkel, 1655-1811 (35) H.J. Postema November 2011 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen

Nadere informatie

De kwartierstaat van Cornelia Johanna Geertruida Bouwheer

De kwartierstaat van Cornelia Johanna Geertruida Bouwheer een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Cornelia Johanna Geertruida Bouwheer door 21 mei 2017 De kwartierstaat van Cornelia Johanna Geertruida Bouwheer Generatie 1 1. Cornelia Johanna Geertruida

Nadere informatie

Index trouwen district IV.

Index trouwen district IV. Doopboek Ridderkerk 04-03-1685. Eodem die (=dezelfde dag, nl. 04-03-1685) Jacob Jacobsz Bouw en Annetje Lauwen haer kindt kindt Arijen test[atrice=getuige] Trijntje Lauwen Doopboek Ridderkerk 24-11-1686.

Nadere informatie

De nakomelingen van Cornelis Schouten

De nakomelingen van Cornelis Schouten een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Cornelis Schouten door 6 maart 2017 De nakomelingen van Cornelis Schouten Generatie 1 1. Cornelis Schouten, is geboren rond 1615 te Moordrecht Z.h. Hij

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_421 Nadere Toegang op inv. nr 421 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema 2014 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

NT00063_694. Nadere Toegang op inv. nr 694. uit de Notariële archieven tot 1896, (1930) (63)

NT00063_694. Nadere Toegang op inv. nr 694. uit de Notariële archieven tot 1896, (1930) (63) NT00063_694 Nadere Toegang op inv. nr 694 uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema April 2016 Inleiding Na dertien pakken met notariële akten bleef er nog een pak over met

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 375

Nadere Toegang op inv. nr 375 NT00413_375 Nadere Toegang op inv. nr 375 uit het archief van het Bestuur van Stad en Land van Vianen, 1534-1810 (413) H.J. Postema Mei 2013 Inleiding Dit document bevat regesten op de akten van indemniteit

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_179 Nadere Toegang op inv. nr 179 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

Van de Grift (1) Met dank aan Herman Postema

Van de Grift (1) Met dank aan Herman Postema Van de Grift (1) Met dank aan Herman Postema I Evert Hendricksz van Harscamp, won. Barneveld, tr. (1) Woudenberg 10-03-1695 Evertje Hendriks van Klein Barreveld, won. Woudenberg, geb. op Kleijn Birreveld,

Nadere informatie

Parenteel van Cornelis Ariensz. Horden

Parenteel van Cornelis Ariensz. Horden Parenteel van Cornelis Ariensz. Horden I Cornelis Ariensz. Horden is geboren omstreeks 1575 in Noordeloos (zui,nld). Cornelis is overleden in 1613, ongeveer 38 jaar oud. Hij is begraven in Noordeloos (zui,nld).

Nadere informatie

Renes Adrianus Renes Albertus

Renes Adrianus Renes Albertus Raadsheer Sijtje 30 10 1828 14 Raaij Albertus van 15 02 1871 06 Raaij Brand van 10 10 1853 23 Raaij Christina van 09 11 1853 25 Raaij Cornelis van 08 02 1850 04 Raaij Cornelis van 12 08 1879 20 L Raaij

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen,

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen, T00443 Inventaris van het archief van familie De Vor te Vianen, 1785-1914 D. Ruiter Oktober 2013 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren en landbouwers.

Nadere informatie