Inhoud. Inleiding... 3 DEEL 2: DUURZAAMHEIDSBELEID DEEL 3: ECONOMIE Economische resultaten Lokale speler...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Inleiding... 3 DEEL 2: DUURZAAMHEIDSBELEID... 12. DEEL 3: ECONOMIE... 14 3.1 Economische resultaten... 14 3.2 Lokale speler..."

Transcriptie

1 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2010

2

3 Inhoud Inleiding... 3 DEEL 1: BEDRIJF Voorstelling Operationele structuur Bestuur Globale speler Belanghebbenden DEEL 2: DUURZAAMHEIDSBELEID DEEL 3: ECONOMIE Economische resultaten Lokale speler DEEL 4: PRODUCTVERANTWOORDELIJKHEID Duurzaam assortiment Productinformatie Klachten & klantentevredenheid Marketingcommunicatie DEEL 5: MILIEU De milieuproblematiek Energieverbruik Waterverbruik Transport Afvalstoffen DEEL 6: HUMAN RESOURCES De medewerkers Opleidingen Veiligheid van de medewerkers Bijlage: GRI G3 Inhoudsopgave

4

5 Inleiding Voor Coeck is duurzame groei recentelijk opgewaardeerd tot één van de belangrijkste doelstellingen. In feite is duurzaamheid niets nieuws voor onze onderneming. Doorheen de jaren zijn er immers diverse initiatieven geweest waarbij duurzaamheid steeds heeft meegespeeld in de beslissingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de fietstunnel, een investering die duidelijk is genomen met het oog op een maatschappelijke en ecologische meerwaarde. Als afgevaardigd bestuurders menen wij dat de tijd nu rijp is voor een overkoepelend beleid omtrent duurzaamheid. Alle investeringen en belangrijke beslissingen zullen vanaf nu afgetoetst worden aan de implicaties op economisch, sociaal en milieuvlak. Daarbij streven we naar een evenwicht tussen deze drie principes en duurzaamheid. Duurzaamheid en groei hangen samen. Economische, sociale en milieuwetenschappelijke overwegingen zijn geen vijanden van elkaar, zij gaan hand in hand om een gezonde groei van het bedrijf te blijven bewerkstelligen en om het bedrijf voor te bereiden op de toekomst. We zijn er van overtuigd dat wie niet duurzaam kan groeien, niet zal groeien. Wij worden daarbij gesterkt door maatschappelijke tendensen als rationeel energieverbruik, duurzaam bouwen en op personeelsvlak the war for talent. Hier kunnen wij als bedrijf een antwoord op geven. Deze onderwerpen vormen dan ook de belangrijkste uitdagingen van ons bedrijf. Een duurzaamheidsverslag, opgemaakt volgens de internationaal erkende GRI-richtlijn, is een eerste stap in de richting van een formeel duurzaamheidsbeleid. Hierbij stellen wij heel duidelijk dat het om een startpunt gaat. Door een foto te maken van onze huidige situatie, kunnen we overgaan tot een beleid gericht op het continu verbeteren van deze parameters. Wij hopen dat u, lezer en belanghebbende bij onze organisatie, mee wil gaan in ons verhaal, om samen deze duurzame groei te realiseren. Ludo Coeck, Afgevaardigd bestuurder Robert Coeck, Afgevaardigd bestuurder 3

6 DEEL 1 Bedrijf 1.1 Voorstelling De familiale onderneming Betonfabriek Coeck te Niel bestaat sinds het begin van de vorige eeuw (1929). Onder impuls van de stichter Frans Coeck werd aanvankelijk de nadruk gelegd op de productie van betonproducten in Schelle. Al gauw bleken de bestaande productieterreinen onvoldoende om de groei van de onderneming te blijven volgen. Daarom werd uitgeweken naar de leegstaande cementbedrijven in Niel. Deze zijn ideaal gelegen aan de Rupel en met ruime uitbreidingsmogelijkheden. Momenteel beschikken we over m² stockageplaats buiten en m² stockageplaats binnen. Tot op heden produceert de onderneming hier nog steeds allerhande producten waarin beton het hoofdbestanddeel vormt. Het bedrijf is toe aan zijn 2 de en 3 de generatie van familiale bedrijfsleiders: Robert en Ludo Coeck. Ondertussen is ook de 4 de generatie in het bedrijf gestapt. Over de jaren heen is Coeck geëvolueerd van een plaatselijke leverancier naar een nationale marktleider in zijn sector. Door continu nadruk te leggen op onderzoek en ontwikkeling is de onderneming er in geslaagd om te kunnen beantwoorden aan de noden van de markt: de drang van aannemers om sneller en economischer te bouwen, de enorme groei van de doe-het-zelf markt in België, enz. Door gebruik te maken van de moderne distributiekanalen en in samenwerking met professionele afnemers is er ingespeeld op dergelijke behoeften, met een sterke uitbreiding van de productiecapaciteit, het productassortiment en de personeelsbezetting tot gevolg. In 1998 leverde dit voor het bedrijf zelfs een plaats op onder de finalisten van Onderneming van het jaar. Vandaag stelt Coeck op een terrein van 30 ha ongeveer 150 personeelsleden te werk en realiseert het een totale omzet van meer dan 80 miljoen euro. 4

7 1 BEDRIJF PRODUCTASSORTIMENT Eén van onze sterkste troeven is het uitgebreid productassortiment. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen bouwmaterialen die zelf worden vervaardigd en de goederen die worden aangekocht bij Belgische leveranciers of ingevoerd vanuit het buitenland. Ons ruim assortiment, van afgewerkte ruwbouwmaterialen tot oprit en tuinproducten, biedt een totaaloplossing voor de bouwwereld. Jaar na jaar gaan wij op zoek naar kwaliteitsproducten die een meerwaarde voor onze klanten kunnen betekenen, wat we bereiken door degelijke grondstoffen, innoverende materialen en een modern machinepark. 5

8 In 2003 gingen we van start met ons Cobo Garden tuinassortiment. Klinkers, bluestone, terrastegels en alle bijhorende afwerkingmaterialen zoals boordstenen, afvoergeulen, Kort daarna hebben we ook een assortiment vloer en wandtegels met bijhorende decors, listels en plinten samengesteld onder de naam Distinction. Coeck is voor 100% een familiebedrijf en opereert als een Naamloze Vennootschap (N.V.). De aandelen van Coeck zijn volledig in handen van de Naamloze Vennootschap ICO. Deze is voor de ene helft in handen van Ludo Coeck en voor de andere helft van Robert Coeck. Coeck produceert en verhandelt niet enkel de producten, maar heeft ook een goed opgeleid team binnen de organisatie om klanten optimaal bij te staan met hun vragen en wensen omtrent de verschillende producten. In die zin is kennis één van de belangrijkste diensten die het bedrijf levert. Met een omzet van ongeveer 80 miljoen euro, tot 250 behandelde vrachten per dag, meer dan 150 medewerkers en een totaal vermogen van bijna 30 miljoen euro, kan men niet spreken over een kleine organisatie. Coeck werd al meerdere malen voor haar diensten erkend. Zo was het bedrijf in 1998 finalist voor onderneming van het jaar, en was het de winnaar van de ICT awards in

9 1.2 Operationele structuur Samen met haar zusteronderneming, Covari N.V., verzorgt Coeck de dienstverlening ten opzichte van haar klanten. Hierbij is Covari verantwoordelijk voor de productie, terwijl Coeck de handel en distributie van de producten op zich neemt. De overkoepelende vennootschap is ICO N.V., die instaat voor het patrimonium Bestuur BEDRIJF De organisatie heeft een vlakke structuur, met afgevaardigd bestuurders, een directiecomité en verantwoordelijken per regio, productgroep of proces. Beide voorzitters van het hoogste bestuurslichaam zijn ook afgevaardigd bestuurders. Dit impliceert ook dat er geen onafhankelijke leden zijn in het hoogste bestuurslichaam. Het gaat hier om een familiebedrijf, het risico op tegenstrijdige belangen is dus beperkt. Organigram van het bureel 7

10 Organigram van de fabriek Zoals iedere grote onderneming heeft Coeck een ondernemingsraad om de koppeling tussen het bestuur en de werknemers te bewerkstelligen. Hier komen ook de sociale prestaties van de onderneming aan bod. Verder is er een directieraad en een informele raad van aandeelhouders en bestuursleden. De vlakke structuur van de onderneming garandeert een blijvend overleg tussen de belanghebbenden. Economische parameters worden continu opgevolgd en onverwachte fluctuaties van omzet of kosten worden onmiddellijk gesignaleerd. Ook relevante milieugerelateerde prestaties worden besproken, zij het op een minder formele basis. Hiervoor heeft het bedrijf immers een milieucoördinator die erop toeziet dat er zich geen problemen voordoen op dit vlak. De economische prestaties worden opgevolgd door de financieel directeur, de milieugerelateerde door de milieucoördinator en de sociale prestaties vallen onder de verantwoordelijkheid van de HR-manager. De onderneming probeert zoveel mogelijk het voorzorgsprincipe in de praktijk te brengen. Op productniveau is er een labo, waarbij extensieve testen worden uitgevoerd op de grondstoffen en de geproduceerde goederen met betrekking tot de relevante fysische eigenschappen. Verder garandeert het BENOR certificaat de veiligheid van de producten voor de klanten. 8

11 Ook voor de handelsgoederen worden leveranciers streng geselecteerd op kwaliteit en veiligheid van de producten. Waar mogelijk worden zelf testen uitgevoerd of worden leveranciers geselecteerd met de nodige certificaten. Op vergaderingen omtrent de sourcing van producten wordt het feit dat potentiële partners een certificaat hebben steeds mee in de overwegingen genomen. Verder is er per toekomend lot steeds een visuele kwaliteitscontrole, waarbij de oorsprong van de ve rschillende ve rkochte producten strik t wordt opgevolgd, om sne l te kunnen reage ren bij e ventuele gebreken Globale speler BEDRIJF Coeck is actief in een heel aantal landen. De hoofdactiviteit situeert zich uiteraard in België. Daarnaast heeft Coeck klanten in Nederland, Luxemburg en Frankrijk. Een kleine 10% van de omzet wordt gerealiseerd in het buitenland, waarbij Nederland en Frankrijk ongeveer een even groot gedee lte voor hun rekening nemen. Voor de aankoop van grondstoffen e n ande re mate rialen opereert Coeck wereldwijd. De belangrijkste hiervan in Europa zijn de Benelux, Frankrijk, Duitsland, Denemarke n, Polen, Spanje, Italië, Litouwen en Turk ije. De be langrijkste aankooplanden wereldwijd zijn China, Vietnam, India en Indonesië. Een tiental procent van alle goederen wordt van buiten Europa aangevoerd. Kaart Europa Kaart Azië 9

12 1.5 Belanghebbenden De activiteiten van Coeck beïnvloeden vanzelfsprekend vele andere personen en entiteiten, waardoor deze dus een zeker belang hebben in de firma. Dit zijn de zogenaamde stakeholders. Tijdens de voorbereiding van het duurzaamheidsverslag werden de stakeholders opgelijst en geselecteerd volgens de mate waarin het bedrijf met hen in contact staat. De klanten worden zoveel mogelijk rechtstreeks benaderd door de commercieel afgevaardigden, waarbij zij hen zoveel mogelijk bijstaan met informatie aangaande de verschillende producten. Verder kunnen de klanten steeds terecht bij de commerciële binnendienst voor informatie omtrent producten of processen. Quasi alle klanten kennen we persoonlijk. Wij zijn ervan overtuigd dat dit bijdraagt tot een stabiele relatie op lange termijn, waarbij gezamenlijk met de klanten naar methodes wordt gezocht om waarde te creëren. De klanten van Coeck bestaan ene rzijds uit bouwstofhande lare n en ande rzijds uit doe-het-ze lf zaken, de we lke vanzelfsprekend beide op andere manieren werken, waardoor ook een andere benaderingswijze van ons bedrijf uit vereist is. De contacten met de medewerkers verlopen via het HR-departement en de ondernemingsraad. Er wordt getracht om de communicatielijnen zo vlak mogelijk te houden, waarbij eventuele problemen snel gesignaleerd worden en hoger in de hiërarchie kunnen doorstromen. Een andere categorie belanghebbenden in de onderneming is die van de leveranciers. De contacten hiermee verlopen in het algemeen via het inkoopdepartement. Hoewel onze onderneming altijd open zal staan voor nieuwe contacten, wordt ook steeds naar een lange termijnrelatie met de leveranciers gestreefd. Dit is belangrijk om de continuïteit van aanvoer te garanderen en om in staat te zijn gezamenlijk naar oplossingen te zoeken voor eventuele problemen. Ook voor de leverancier is dit voordeliger. Zolang we deze competitieve voorwaarden kunnen aanbieden zijn ze immers zeker van een betrouwbare partner. Ook de concurrenten en andere sectorgenoten hebben een zeker belang in de firma. Hoewel er steeds een strijd zal zijn omtrent wie welk deel van de koek zal veroveren, kunnen we op bepaalde vlakken samen ijveren om de koek voor iedereen groter te maken. In dat opzicht is de onderneming lid van de FEBE, de belangenfederatie van de Belgische Prefab Betonindustrie. Meer specifiek is zij ook nog lid van de FEBEBLOCK en BELBLOCK, twee onderdelen van de FEBE gericht op metselstenen, respectie velijk BENOR be tonme tse lstene n. De ze be langenorganisatie zorgt voor ve rtegenwoordiging bij de verschillende commissies m.b.t. normering, voert wetenschapelijk betontechnologisch onderzoek en promoot het gebruik van betonproducten in het algemeen. 10

13 De banken zullen ook steeds belang hebben bij het welslagen van de onderneming. Zij hebben immers geïnvesteerd in de onderneming, waarbij de waarde van hun investering rechtstreeks afhangt van het succes ervan. De contacten met de banken verlopen in het algemeen via het financieel departement, waarbij ook hier naar een relatie op lange termijn wordt gestreefd, om zo optimaal mogelijk in te spelen op de financiële noden. Met iedere huisbank worden goede relaties onderhouden. Wie ook zeker niet mag vergeten worden zijn de omwonenden van de firma. Vooreerst is het bedrijf voor hen een belangrijke werkgever, waarbij iedereen wel een familielid, buurman of vriend heeft van wie de welvaart rechtsreeks afhangt van het bedrijf. Anderzijds ondervinden zij ook bepaalde meer negatieve aspecten van het bedrijf, zoals lawaai- en verkeershinder. Coeck doet er alles aan om deze hinder tot een minimum te beperken. Zo werden geluidsafschermingen geplaatst, de machines akoestisch geïsoleerd en de werknemers en transporteurs door middel van signalisatie (foto) gewezen op deze buurtbewoners. Verder probeert Coeck oplossingen uit te denken om de verkeershinder tot een minimum te beperken. Het werken met volle vrachten en de aanvoer zoveel mogelijk via de binnenvaart laten verlopen zijn enkele voorbeelden van de geleverde inspanningen. Dit blijft echter een voortdurend aandachtspunt. 1 BEDRIJF Ook overheden, op alle niveaus, kunnen als stakeholders van de onderneming gekenmerkt worden. Zo zorgt de onderneming voor macro-economische resultaten als werkgelegenheid, investeringen en fiscale ontvangsten. In ruil daarvoor kan de onderneming gebruik maken van de openbare voorzieningen zoals infrastructuur, waardoor een wederzijds belang ontstaat. Contacten met de (lokale) overheden draaien meestal om concrete projecten, zoals het recente Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. 11

14 DEEL 2 Duurzaamheidsbeleid De toekomst zal duurzaam zijn of zal niet zijn. Ook Coeck wil hierin zijn steentje bijdragen, door duurzaamheid te integreren in al haar bedrijfsprocessen en te promoveren tot één van de belangrijkste waarden voor het bedrijf. Daarom is Coeck, met behulp van het adviesbureau BECO, overgegaan tot de publicatie van een duurzaamheidsverslag. Dergelijk initiatief wordt niet genomen in het luchtledige. Het kadert daarentegen in een allesomvattend duurzaamhe idsbele id, waarmee wij de intentie hebbe n om één van de re fe renties te worden op het vlak van duurzame bedrijfsvoering. Dit duurzaamheidsbeleid rust op 5 pijlers, dewelke alle even belangrijk zijn om tot echte duurzame bedrijfsvoering te komen, wat wordt weergegeven in onderstaande figuur. LOGISTIEK MATERIA- LEN ENERGIE COECK ERKENNING INNOVATIE 12

15 Bij de logistieke pijler wordt gestreefd naar een modal shift voor een zo groot mogelijk deel van het assortiment. Dit wil zeggen dat een maximaal aantal van onze goederenstromen zal worden overgezet naar de binnenvaart. De energiepijler berust op twee principes: een jaarlijkse reductie van het elektriciteits en brandstofverbruik, gecombineerd met een maximaal gebruik van alternatieve energiebronnen. Verder proberen we door innovatie met ons productassortiment maximaal in te spelen op de evoluties in de maatschappij met betrekking tot duurzaamheid. Daarbij zijn we aangevangen met een life cycle assessment (LCA) van onze belangrijkste producten. Uiteraard streven we ook naar erkenning voor onze inspanningen. Daarom zijn we gestart met de certificatie van dit beleid, om als het ware extern te kunnen aftoetsen en waar nodig bij te sturen. De laatste pijler is de materialenstroom, waarbij we streven naar een jaarlijkse reductie van ons materiaalgebruik en de materiaaluitval, tezamen met een maximaal gebruik van duurzame materialen. Op deze manier zijn we met ons bedrijf klaar voor de toekomst. We zijn er immers van overtuigd dat wie in de nabije toekomst niet duurzaam kan groeien, ook helemaal niet meer zal groeien. Een interne projectgroep heeft in overleg met BECO de inhoud van dit eerste duurzaamheidsverslag bepaald aan de hand van de internationale richtlijn voor duurzaamheidsverslaggeving GRI (Global Reporting Initiative). In het verslag vindt u de relevante en significante indicatoren waarvan gegevens beschikbaar zijn. Het is de bedoeling om in het verslag alle activiteiten onder de loep te nemen. Gezien het internationale karakter van de onderneming, is er geen volledig zicht op alle activiteiten van de leveranciers. Omdat hun prestaties niet met absolute zekerheid zijn gekend, worden deze niet opgenomen in het duurzaamheidsverslag. De stakeholders werden voor dit eerste duurzaamheidsverslag niet geconsulteerd, volgend uit de visie van het bedrijf om eerst een kwalitatief intern verslag op te maken en te publiceren. 2 DUURZAAMHEIDSBELEID Hoewel het de bedoeling van een duurzaamheidsverslag is om naar buiten toe te communiceren over de inspanningen die de onderneming levert, gaat de doelstelling veel verder. Het stelt het bedrijf in staat om als het ware een foto te nemen van de huidige situatie, om zo een proces van continue verbetering van de relevante parameters vorm te geven. Hoewel Coeck natuurlijk de bekendste naam is, zal worden gerapporteerd over de drie bedrijven: Coeck, Covari en ICO. Aangezien het hier om de startfase gaat, opteert Coeck in eerste instantie voor een tweejaarlijkse verslaggevingcyclus. Zulke verslagen hebben steeds betrekking op een periode van 3 jaar, ditmaal dus op de periode De contactpunten binnen het bedrijf omtrent dit duurzaamheidsverslag zijn Catherine Coeck, juriste, en Thomas Coeck, projectingenieur. 13

16 DEEL 3 Economie 3.1 Economische resultaten De eerste maatschappelijke verantwoordelijkheid van Coeck is om winstgevend te zijn. Hiermee wordt werkgelegenheid gecreëerd, kunnen investeringen worden uitgevoerd en wordt de continuïteit van de onderneming gewaarborgd, wat voor alle stakeholders belangrijk is. Dit is het aspect van duurzaamheid met de hoogste prioriteit. Wordt dit aspect verwaarloosd, dan hebben andere maatregelen geen zin. Bedrijfsopbrengsten Betonfabriek Coeck N.V , , ,00 Covari N.V , , ,00 ICO N.V , , ,00 Coeck is een solide, winstgevend bedrijf. Dit is van uitermate belang voor klanten, leveranciers, werknemers, banken, overheden en iedere andere belanghebbende. 14

17 Doelstellingen Een duurzame omzetgroei realiseren. Een minimaal evenredige duurzame winstgroei realiseren. Doorgedreven opvolging kostenstructuur. 3.2 Lokale speler Hoewel Coeck een globale speler is, met activiteiten over de hele wereld, is het bedrijf toch sterk lokaal verankerd. Hierdoor wordt een groot deel van de gegenereerde waarde terug in de lokale economie gepompt. Zo worden de medewerkers zoveel mogelijk lokaal geworven. Hiertoe hangen borden uit aan de site met vacante functies en worden advertenties in de lokale pers zoals de Rupelkoerier geplaatst. Coeck scoort zeer goed op vlak van lokale personeelswerving: van de bedienden is 69 % afkomstig van de lokale gemeenschap, bij de arbeiders gaat het om 87 %. De directie bestaat voor exact 50 % uit mede we rke rs afkomstig uit de lokale gemeenschap. Lokale gemeenschap wordt hier gedefinieerd als Niel, Schelle, Boom, Hemiksem, Kontich, Puurs, Wilrijk, Willebroek, Aartselaar, Hoboken, Ruisbroek en Rumst. 3 Arbeiders Lokale w erkgelegenheid 87% ECONOMIE Bedienden 69% Directie 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15

18 Het spreekt voor zich dat een goede relatie met de buurt één van de prioriteiten voor Coeck is. Het onderhouden van deze relatie is dan ook een blijvend aandachtspunt. Zo werd er in de loop van 2009 en 2010 geïnvesteerd in de heftrucks. Deze werden systematisch omgevormd naar een meer geluidsvriendelijke versie. De nieuwe heftrucks worden immers op een manier uitgevoerd dat de pinnen / stangen, bevestigd op de heftruck, zo goed als geen geluid maken. Voor de instandhouding van onze natuurlijke geluidsbuffer, wordt er ook jaarlijks geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe en he t onde rhoud van de bestaande beplantingen. Ve rde r laten we ook maandelijks zowel op onze terreinen als op gedeeltes van de omliggende straten, veegwerken uitvoeren om het aanwezige stof tot een minimum te beperken. In 2010 investeerde onze onderneming bovendien in een fietstunnel onder de terreinen. Dit zorgt ervoor dat fietsers de terreinen niet meer hoeven te kruisen, zodat een heel aantal gevaarlijke situaties worden vermeden. Deze fietstunnel is feestelijk geopend in juni 2010 door vertegenwoordigers van de lokale overheid en van de provincie. De creatie van de fietstunnel leverde ons een voordeel op, omdat gevaren voor de werknemers werden vermeden en het een directe aanzet gaf aan alle medewerkers om meer de fiets te gebruiken voor woon-werk verkeer. Toch was het voornamelijk een investering ten behoeve van het algemeen nut, aangezien deze tunnel veelvuldig wordt gebruikt door alle fietsliefhebbers. 16

19 De totale kostprijs van het project bedroeg euro, waarvan de onderneming 40 % zelf financierde. De overige 60 % werd gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid via het Agentschap Ondernemen. Het project verliep zeer voorspoedig, en was in alle opzichten een uitstekende samenwerking tussen Betonfabriek Coeck, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen, het gemeentebestuur van Niel, aannemer Alwabo en studiebureau Soresma. Investering fietstunnel Coeck ,00 Vlaamse overheid ,00 3 Doelstellingen Verdere profilering als betrouwbare lokale werkgever. ECONOMIE Mee investeren in ontsluitingsweg om verkeer uit dorpskern weg te houden. Praktische en financiële ondersteuning van initiatieven van lokaal verenigingsleven. Intensievere samenwerking met alle actoren (gemeente, buurtbewoners, verenigingsleven) op lokaal niveau. 17

20 DEEL 4 Product- verantwoordelijkheid 4.1 Duurzaamheid assortiment De goederen en/of diensten die worden geleverd zijn het hart van de onderneming. Het spreekt dan ook voor zich dat om tot een echt duurzaamheidsbeleid te komen, het assortiment onder de loep dient genomen te worden. Hierbij dient vooreerst te worden overwogen wat juist wordt bedoeld met duurzaamheid van materialen. Bepaalde materialen zouden bijvoorbeeld met een beperkte milieu-impact kunnen geproduceerd worden, maar dan wel maar één jaar meegaan. Het is bijgevolg noodzakelijk om de milieu-impact van een product te analyseren over zijn gehele levenscyclus, dus van ontginning over productie en gebruik tot uiteindelijke ontmanteling en/of hergebruik. Hiervoor werd de zogenaamde life cycle assessment (LCA) methode ontwikkeld, een gestandaardiseerde methode om de impact voor verschillende producten effectief te berekenen. Het is onze ambitie om deze methode in de nabije toekomst voor zoveel mogelijk van onze zelf geproduceerde goederen uit te voeren. LCA Levenscyclus van gebouwen 18

21 Wanneer men spreekt over de duurzaamheid van materialen, komt quasi onmiddellijk de zogenaamde passiefbouw in beeld, wat conceptueel neerkomt op gebouwen met een zeer laag energieverbruik, waarbij in principe geen extra verwarming nodig is. Afgezien van de overduidelijke voordelen van dit concept, wordt het tegen 2020 gewoon verplicht voor nieuwbouw. Voor overheidsgebouwen wordt dit zelfs vanaf 2018 een verplichting. Het spreekt dus ook voor zich dat wij hier met onze materialen optimaal op in moeten kunnen spelen. Voor een materiaal is het binnen een passiefconstructie belangrijk dat het thermisch isolerend is, wat wil zeggen dat het zo weinig mogelijk warmte doorlaat. In de eerste plaats moeten we een onderscheid maken tussen houtskeletbouw en massieve bouw. De eerste passieve huizen werden gerealiseerd d.m.v. de houtskeletbouwmethode. De belangrijkste redenen hiertoe waren: Duurzaam materiaalgebruik. Isolatie binnen de structuur mogelijk, waardoor de geveldikte acceptabel blijft. Goede beheersing van luchtdichte details. Eenvoudig om met een leidingenspouw te werken ten behoeve van de luchtdichtheid. De laatste jaren hebben heel wat spelers intussen aangetoond dat een passieve woning ook gerealiseerd kan worden via de massieve constructiemethode. Het is binnen deze massieve constructiemethode dat de betonblok eventueel toegepast kan worden in een passieve woning als binnenspouwblad. De belangrijkste alternatieven voor deze zijn: Snelbouw. Cellenbeton. Kalkzandsteen. (Holle) Betonblok. 4 PRODUCTVERANTWOORDELIJKHEID 19

22 Om te bepalen hoe gemakkelijk een materiaal warmte doorlaat, wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde isolatiewaarde of R-waarde. Hoe lager de R-waarde, hoe gemakkelijker warmte doorheen het materiaal kan stromen. In een passieve woning moet de R-waarde van een gevel hoger zijn dan ongeveer 7 m²k/w. Abstractie makend van de voegen, wordt deze warmteweerstand bereikt door de som van volgende warmteweerstanden: overgangsweerstanden (0,17m²K/W) + warmteweerstand isolatie + warmteweerstand binnenspouwblad. Onderstaande tabel geeft voor bovenstaande 4 producten de (gemiddelde) warmteweerstand van een blok van 19 cm breed en de dikte van een bijhorende PURplaat die men dan nog nodig heeft om 7 m²k/w te bereiken. Hoe lager de druksterkte, hoe lichter de blok, hoe beter deze isoleert. We zijn daarom uitgegaan van gemiddelde waardes. R (m²k/w) Benodigde dikte PUR-plaat (cm) Snelbouw 0,54 14,50 Cellenbeton 1,58 12,10 Kalkzandsteen 0,21 15,20 Holle betonblok 0,14 15,40 Hieruit blijkt al snel de relativiteit van de isolatiewaarde van het binnenspouwblad. Met cellenbetonblokken (afhankelijk van de druksterkte) kan men inderdaad 2 tot 4 cm isolatie uitsparen t.o.v. de holle betonblok. Dit vertaalt zich natuurlijk in de kostprijs van de cellenbetonblok. Het verschil met de snelbouw en de kalkzandsteen is beperkt. Betonblokken hebben echter een aantal andere unieke eigenschappen. Hieronder volgen de belangrijkste troeven: Hoge druksterkte. Mogelijkheid om zichtmetselwerk af te leveren, doch een afwerking zal nodig zijn ten behoeve van de luchtdichtheid. Verhoogde akoestische isolatie dankzij de massa. Stabiele en vlakke ondergrond voor bv. buitenbepleistering. Verhoogde thermische inertie zorgt voor een aangenamer zomercomfort (zeker als je met volle blokken werkt). 20

23 Het is dus duidelijk dat betonblokken wel degelijk een plaats hebben in passiefbouw. Zoals gesteld dient men om de duurzaamheid van een product te meten niet enkel te kijken naar de milieu-impact tijdens het gebruik, maar ook tijdens de ontginning, de productie en de uite inde lijke ontmanteling. Tijdens deze oefening komen de voordelen van de betonblok pas echt naar boven. Ten opzichte van zijn alternatieven is het energieverbruik om te komen tot een betonblok immers zeer laag. Bovendien is een betonblok na zijn levenscyclus zeer eenvoudig te recycleren als nieuwe grondstof of in de wegenbouw. Het spreekt voor zich dat de resultaten van de levenscyclusanalyse dienen afgewacht te worden, maar het is ook duidelijk dat onze betonblokken hierin sterk zullen scoren. Dit blijkt ook uit algemene resultaten van onderzoek dat hieromtrent al verricht is, bijvoorbeeld door CERIB, het Frans instituut voor betononderzoek. Ook werd door het UCL een tool ontwikkeld die het mogelijk maak t om ve rschillende muuroplossingen met e lkaar te ve rgelijken. (zie energie.wallonie.be/fr/les-guides-pratiques.html?idc=6099). Hieruit blijkt dat indien men het energiegebruik over de volledige levenscyclus van het product beschouwt, de betonblok superieur scoort ten opzichte van alle mogelijke alternatieven zoals snelbouw, cellenbeton en zeker hout. Doelstellingen Het uitvoeren van een LCA voor onze belangrijkste zelf geproduceerde bouwmaterialen. De score die hieruit voortvloeit consequent verbeteren. Assortiment blijvend onder de loep houden in het licht van de passiefbouwtrends. 4 PRODUCTVERANTWOORDELIJKHEID 21

24 4.2 Productinformatie Coeck levert producten die vaak voor cruciale en worden gebruikt en heeft dan ook de verantwoordelijkheid om producten van de hoogst mogelijke kwaliteit af te leveren. Om dit zoveel mogelijk te garanderen, is ruim 30% van het assortiment BENOR gecertificeerd, meerbepaald de betonmetselstenen en de betonklinkers. Zij zijn verplicht onderhevig aan bepaalde informatie-eisen. Er zijn vooreerst een aantal indelingen, waarbij voor alle producten uit deze categorie dient vermeld te worden in welke indeling zij zich situeren. Verder zijn er een heel aantal svoorschriften. Indien aan al deze voorwaarden wordt voldaan, mag ook gecommuniceerd worden dat het product BENOR gekeurd is, wat de facto inhoudt dat het om een kwaliteitsvol product gaat. De verantwoordelijkheid voor de onderneming houdt niet op bij de eigen productie. Bij iedere assortimentsuitbreiding die wordt opgestart, krijgt het personeel de nodige opleidingen om zoveel mogelijk relevante informatie te voorzien voor de klanten. Hierbij wordt telkens lang stilgestaan bij alle relevante behandelingsvoorschriften, zodat de producten op een optimale en veilige manier worden aangewend. Doelstellingen Blijvende conformiteit aan alle BENOR-eisen. Investeren in opleidingen om de productkennis van medewerkers op peil te houden. Opzetten integraal kwaliteitszorgsysteem. 22

25 4.3 Klachten en klantentevredenheid De verantwoordelijkheid van de firma houdt niet op wanneer het product de poorten van het bedrijf verlaat. De onderneming beschikt over een binnendienst waar klanten terecht kunnen met al hun klachten omtrent producten of leveringen. Deze klachten worden geïnventariseerd in het computerprogramma, waardoor het mogelijk is om deze op te volgen en tot een continue verbetering te komen. De klachten worden besproken op verkoopsvergaderingen, waarna ze een verantwoordelijke krijgen toegewezen om deze af te handelen. De grafiek geeft de evolutie weer van het aantal klachten. Deze geeft een licht vertekend beeld, aangezien in 2009 van start is gegaan met een meer doorgedreven registratiesysteem, waarbij meer klachten werden geregistreerd. De doelstelling wordt om het aantal klachten in de loop van volgende jaren naar beneden te krijgen. Aant al klacht en Formele onderzoeken naar klanttevredenheid zijn er momenteel niet. Wel is het zo dat alle klanten persoonlijk zijn gekend, waardoor zij bij eventuele problemen steeds bij iemand binnen het bedrijf terecht kunnen. Doelstellingen Op punt stellen van het registratiesysteem voor klachten. Wekelijkse opvolging van alle klachten. Reductie aantal klachten in verhouding tot omzet. PRODUCTVERANTWOORDELIJKHEID Opstart klantentevredenheidsonderzoeken. 23

GRI-tabel - ANWB MVO-jaarverslag 2012

GRI-tabel - ANWB MVO-jaarverslag 2012 GRI-tabel - ANWB MVO-jaarverslag 2012 Verwijzing paginanummers Visie en strategie 1.1 Verklaring van de directie. 1. Voorwoord 1.2 Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico's en mogelijkheden. 1. Voorwoord,

Nadere informatie

GRI Tabel Duurzaamheidsverslag 2015

GRI Tabel Duurzaamheidsverslag 2015 GRI Tabel Duurzaamheidsverslag 2015 BMA Ergonomics b.v. rapporteert volgens de core variant van versie G4 van de richtlijnen van het Global Reporting Initiative. Op de indicatoren en de informatie in het

Nadere informatie

Toelichting GRI tabel

Toelichting GRI tabel Toelichting GRI tabel Bij de samenstelling van het verslag is zoveel mogelijk rekening gehouden met de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI), een onafhankelijke organisatie, gevestigd in

Nadere informatie

NUMMER OMSCHRIJVING Pagina( s) in verslag JV = Jaarverslag 2015 TV = Transparantieverslag 2015

NUMMER OMSCHRIJVING Pagina( s) in verslag JV = Jaarverslag 2015 TV = Transparantieverslag 2015 GRI-TABEL 4.0 BDO De afgelopen jaren hebben wij de eerste stappen gezet om duurzame economische, ecologische, sociale en bestuurlijke resultaten te integreren in onze verslaggeving. Wij hebben daarbij

Nadere informatie

Global Reporting Initiative (GRI) tabel

Global Reporting Initiative (GRI) tabel Global Reporting Initiative (GRI) tabel - 2016 General Standard Disclosures Omschrijving Waar in verslag Pagina / locatie G4-1 Verklaring van de directie. Jaaroverzicht G4-1 G4-3 Naam van de verslaggevende

Nadere informatie

André Celis al 60 jaar een familiebedrijf

André Celis al 60 jaar een familiebedrijf Welkom André Celis groep André Celis al 60 jaar een familiebedrijf Doelstelling Wat doet André Celis? Aanbieden van een zo een groot mogelijk gamma van bouwmaterialen Aan wie verkopen wij? Bouwmaterialen

Nadere informatie

GRI-index MVO-verslag 2010 en jaarverslag 2010

GRI-index MVO-verslag 2010 en jaarverslag 2010 Visie en strategie 1.1 Verklaring van de directie 4 5 1.2 Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico s en mogelijkheden 4 5 Organisatieprofiel 2.1 Naam van de verslaggevende organisatie Koninklijke

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen in KBC Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Corporate Social Responsibility of CSR)

Nadere informatie

3 redenen voor een duurzaamheidsverslag. 1. Voor onze stakeholders 2. DNA van Pro Natura 3. Interne communicatie

3 redenen voor een duurzaamheidsverslag. 1. Voor onze stakeholders 2. DNA van Pro Natura 3. Interne communicatie 3 redenen voor een duurzaamheidsverslag 1. Voor onze stakeholders 2. DNA van Pro Natura 3. Interne communicatie Over het verslag Tweejaarlijkse publicatie Volgens GRI4 (tabel) Met de stakeholders: bepalen

Nadere informatie

GRI-tabel. duurzaamheidsverslag 2015

GRI-tabel. duurzaamheidsverslag 2015 GRI-tabel duurzaamheidsverslag 2015 general standard disclosures visie en strategie verslag opmerkingen G4-1 Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie. duurzaamheidsverslag 2015

Nadere informatie

GRI 3.1 Inhoudsopgave

GRI 3.1 Inhoudsopgave GRI 3.1 Inhoudsopgave G3.1 Inhoudsopgave Strategie en analyse Profiel Beschrijving Gerapporteerd Pagina/vindplaats 1.1 Een verklaring van de raad van bestuur over de relevantie van duurzame Ja 5 ontwikkeling

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Bijlage 1 GRI tabel 2016

Bijlage 1 GRI tabel 2016 Bijlage 1 GRI tabel MVO-verslag Plukon Food Group GRI tabel Deze bijlage behoort tot de rapportage over. GRI Standaard Omschrijving Directe informatie, paginanummer Algemene verslagleggingsvoorschriften

Nadere informatie

Rapportage van broeikasgasemissies veroorzaakt door gekochte elektriciteit

Rapportage van broeikasgasemissies veroorzaakt door gekochte elektriciteit Rapportage van broeikasgasemissies veroorzaakt door gekochte elektriciteit Een samenvatting van de "Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance" Samengevat en vertaald door het EKOenergie-secretariaat, januari

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen Arnold Maassen Holding BV Verslag energieaudit Verslag over het jaar 2014 G.R.M. Maassen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Inventarisatie van energieverbruik en emissiebronnen... 3 3 Energieverbruik en CO 2 Footprint...

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern Energie Management Actieplan 2014 tot 2017 -Extern Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Opgesteld door: G.J. Bos (Directie) E. Drijfhout (CO2-functionaris) CO2-Prestatieladder Niveau 3 Energie Management

Nadere informatie

Hoe duurzaam produceren?

Hoe duurzaam produceren? Hoe duurzaam produceren? Wie is Promat International? Promat verbindt zich tot. Know-how opbouw bij Promat Traditionele sturing : Operational Excellence Nieuwe sturing : Operational Excellence PLUS duurzaam

Nadere informatie

Rangorde scope 3 emissies CO 2 -Prestatieladder niveau 4

Rangorde scope 3 emissies CO 2 -Prestatieladder niveau 4 CO 2 -Prestatieladder niveau 4 Inzicht in energieverbruik Scope 3 emissiebronnen Op grond van normeis 4.A.1. van het Handboek zijn de meest materiële scope 3 emissies over het jaar 2013 in kaart gebracht.

Nadere informatie

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bvba. Regionaal (de Nederlandstalige gemeenschap, voornamelijk in Gent), Nederland

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bvba. Regionaal (de Nederlandstalige gemeenschap, voornamelijk in Gent), Nederland www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche KLEIN SPOOK (BELGIË) Opgericht in 2011 Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bvba Private ondernemingen/ecologisch

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 01-12-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf

Communicatieplan CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 01-12-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf CO 2 -PRESTATIELADDER Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Paraaf Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur innovatie en milieu Goedkeuring J.C. Bijlsma Directeur OPDRACHTGEVER Correspondentie

Nadere informatie

Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid

Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Het CO2 reductie beleid van ons bedrijf... 3 2.1 ENERGIESTROMEN... 3 2.2 DOELSTELLINGEN SCOPE 1 EN 2... 3 2.3 MAATREGELEN OM

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Voorwoord Met trots presenteer ik u het allereerste duurzaamheidsverslag van CCL Nutricontrol! In dit eerste duurzaamheids verslag willen wij u laten zien dat wij

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GESCHIEDENIS 1898: 1959: 1989: 1995: 1999: 2007: 2009: 2010:

GESCHIEDENIS 1898: 1959: 1989: 1995: 1999: 2007: 2009: 2010: Kijk! dit doen wij. IDENTITY-KIT GESCHIEDENIS 1898: Start Drukkerij Wils - Wiels 1959: Oprichting vennootschap Drukkerij Ignace Wils pvba 1989: omvorming vennootschap naar Drukkerij Ignace Wils nv 1995:

Nadere informatie

Index van de GRI-inhoud

Index van de GRI-inhoud Index van de GRI-inhoud Algemene informatie-elementen G4-32 Algemene informatieelementen Jaarlijks Financieel Verslag 204 Pagina( s) Externe controle Strategie en Analyse G4-2: Brief aan de aandeelhouders

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Inspanning voor. duurzame. betonproducten

Inspanning voor. duurzame. betonproducten Inspanning voor duurzame betonproducten 1 Een duurzame wereld begint bij jezelf. Beton is en blijft een belangrijk en populair bouwmateriaal. Dit betekent dat we meer aandacht moeten geven aan het verduurzamen

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project. De visie en missie van Buro Project over MVO Buro Project streeft via haar MVO-charter een strategie voorop te stellen waarbij iedere stakeholder

Nadere informatie

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren,

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren, Vrijdag 10 september 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Comité van de Regio s Resource Efficient Europa Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau,

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL 01/2015 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden de

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen A-GARDEN.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het energiemanagement

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016-H1. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2016

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016-H1. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2016 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016-H1 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2016 Opgesteld door: Gerda de Raad - Will2Sustain Datum: 3 oktober 2016 Versie: Concept Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1

Nadere informatie

Milieuprestatie-indicatoren 2008

Milieuprestatie-indicatoren 2008 Milieuprestatie-indicatoren 28 Dimitri Devuyst Milieucoördinator Dimitri.Devuyst@vub.ac.be Reëel gasverbruik voor verwarming per m² 1998,46 1999,4 2,35 21,39 22,42 23-24,34 25,44 26,44 27,4 28,52 1998,74

Nadere informatie

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht Cel Externe Communicatie Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T. 02-2773408 GSM 0473-916424 Persbericht Datum: 26 november 2007 Betreft: Bijna 200 indicatoren geven

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 1 Inhoud INLEIDING I. Voorwoord 3 II. COECK nv 4 ECONOMISCHE DOELSTELLINGEN I. Economische resultaten 5 II. Marketingcommunicatie 7 III. Klachten en klantenopvolging 7 IV. Human

Nadere informatie

Dieter Vander Beke. Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014

Dieter Vander Beke. Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014 Dieter Vander Beke Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014 Overzicht van de presentatie 1. Vertrouwen in de overheid? 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

Aanvraagformulier Recall van eindproducten.

Aanvraagformulier Recall van eindproducten. Aanvraagformulier Recall van eindproducten. 1. Verzekeringsnemer. Naam (bedrijfsnaam) Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Email adres KvK nummer & datum inschrijving 2. Gewenste limieten. a. Product recall

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Duurzaam werfbeheer in de praktijk Leefmilieu Brussel De kostprijs van duurzaam werfbeheer Marc Vanderick Ondernemingen Louis De Waele De kostprijs van duurzaam werfbeheer Integratie

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

Klanttevredenheid Doelstellingen Colofon Maatschappelijke doelen RGS Slooptechnieken Samenstelling & ontwerp Tekstbijdrage Cradle to Cradle Drukwerk

Klanttevredenheid Doelstellingen Colofon Maatschappelijke doelen RGS Slooptechnieken Samenstelling & ontwerp Tekstbijdrage Cradle to Cradle Drukwerk Jaargang - 2 Geachte relatie, Het doet ons genoegen het Maatschappelijk Jaarverslag (MJV) over het jaar 2010 te presenteren. Na het eerste jaarverslag over 2009 begint er al iets vertrouwds te leven. Dat

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid (Goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Bericht van de voorzitter Indorama Ventures Public

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL - 07/2015 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel CORPORATE GOVERNANCE 7 MAART UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 10

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel CORPORATE GOVERNANCE 7 MAART UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 10 SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel CORPORATE GOVERNANCE 7 MAART 2016 14.30-16.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie B / 10 2015 NGO-ENS B / 10 Opgave 1 (19 punten) Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 (4 punten) Dit

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap.

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap. Wij stellen u graag de nieuwste versie van de Talent Management Roadmap voor. Twee mindsets rond duurzaam HR werden toegevoegd: - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Business Model Aanvullende informatie

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info)

Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info) Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info) was wordt onderwerp tekstbron Versie juni Opmerking: Standaardteksten en Versie 2013 2010 hoofdstukindeling vertaald uit Guide 83 H 1 tm 4 Deel A Eisen Managementsysteem

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse 26 juni 2014 Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Ketenanalyse. Reduceren van primaire bouwmaterialen

Ketenanalyse. Reduceren van primaire bouwmaterialen Ketenanalyse Reduceren van primaire bouwmaterialen Ketenanalyse 2016 Uitgevoerd voor: Van der Wiel Holding BV Bezoekadres: De Meerpaal 11 9206 AJ Drachten info@vanderwiel.nl Uitgevoerd door: AMK Inventis

Nadere informatie

Opgesteld door: L. Pira Datum: 19/07/2016. Energie management plan 2016

Opgesteld door: L. Pira Datum: 19/07/2016. Energie management plan 2016 Opgesteld door: L. Pira Datum: 19/07/2016 Energie management plan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Reductiedoelstellingen... 2 3. Plan van aanpak... 3 3.1 Scope 1: reductiemaatregelen brandstofverbruik...

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum Versie 1. Type Naam Functie Paraaf

Communicatieplan CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum Versie 1. Type Naam Functie Paraaf CO 2 -PRESTATIELADDER Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Paraaf Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur innovatie en milieu Goedkeuring J.C. Bijlsma Directeur OPDRACHTGEVER Correspondentie

Nadere informatie

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Van der Meer B.V. heeft in 2011 een nulmeting laten uitvoeren door een externe adviseur. Deze actie is genomen om op een objectieve

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL - 02/2016 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden

Nadere informatie

Voeg hier uw bedrijfslogo in. Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF]

Voeg hier uw bedrijfslogo in. Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Voeg hier uw bedrijfslogo in Lean and Green Award Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Opgesteld door: Versie: Voorwoord Dit is het format voor het Plan van Aanpak dat nodig is voor het behalen van de Lean &

Nadere informatie

Bedrijventerrein Woestijne

Bedrijventerrein Woestijne Bedrijventerrein Woestijne Aalter Inhoud 1. Inleiding en situering 1 2. Inrichtingsplan 4 2.1 Ontsluiting 6 2.2 Zonering 8 2.3 Woestijnegoed 10 2.4 Duurzaam bedrijventerrein 12 3. Uitgifte van terreinen

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 G.R.M. Maassen 2-9-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary)

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary) Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015 Versie 2.0 (summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

De aluminiumspecialist voor dak, bouw en industrie. MVO en duurzaamheidsverslag

De aluminiumspecialist voor dak, bouw en industrie. MVO en duurzaamheidsverslag De aluminiumspecialist voor dak, bouw en industrie MVO en duurzaamheidsverslag 2012-2013 2 MVO en duurzaamheidsverslag Inhoud 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Missie en visie 1.3 Kernwaarden 1.4 Beleid 1.5

Nadere informatie

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Persmededeling JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Dinsdag 13 november 2012 Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Vlaams minister van Leefmilieu

Nadere informatie

Communicatie plan. CO₂ prestaties

Communicatie plan. CO₂ prestaties Communicatie plan CO₂ prestaties Rijssen, juni 2016 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Wijze van communicatie Pagina 4 2.1 Doel Pagina 4 2.2

Nadere informatie

Logistieke dag Limburg 30 september, 2011 Stefan Gielen Business Improvement Analyst Nyrstar Balen en Overpelt

Logistieke dag Limburg 30 september, 2011 Stefan Gielen Business Improvement Analyst Nyrstar Balen en Overpelt Logistieke dag Limburg 30 september, 2011 Stefan Gielen Business Improvement Analyst Nyrstar Balen en Overpelt De wereld van Nyrstar Wie is Nyrstar? Over Nyrstar. s Werelds grootste zinkproducent. Intentie:

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 A.N. van Impelen en Zonen Werkhoven B.V. Auteur(s): Dhr. A.E.N. van Impelen,

Nadere informatie

Alles van waarde beschermen en behouden

Alles van waarde beschermen en behouden Alles van waarde beschermen en behouden Rond 2050 wonen er zo n 9 miljard mensen op onze aarde. De vraag naar water, mais, olie en metaal zal dan ook drastisch toenemen. Onze aarde is niet onuitputtelijk,

Nadere informatie

Wij leggen rekenschap af over:

Wij leggen rekenschap af over: VRAGEN Het afleggen van rekenschap. ANTWOORDEN TOELICHTING / VOORBEELDEN VRAAG 1. Onze organisatie legt rekenschap af over onze effecten op de maatschappij, de economie en het milieu. Welke activiteiten

Nadere informatie

G4 Inhoudsopgave Duurzaamheidsverslag 2015

G4 Inhoudsopgave Duurzaamheidsverslag 2015 G4 Inhoudsopgave Duurzaamheidsverslag 2015 Strategie en analyse Profiel Beschrijving Gerapporteerd Pagina/vindplaats 1 Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie over de relevantie

Nadere informatie

INSCHRIJVING PRIJS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER VAN HET JAAR 2017 (ONDERNEMINGEN < 20 VTE)

INSCHRIJVING PRIJS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER VAN HET JAAR 2017 (ONDERNEMINGEN < 20 VTE) INSCHRIJVING PRIJS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER VAN HET JAAR 2017 (ONDERNEMINGEN < 20 VTE) Kleine ondernemingen (

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

1. D U U R Z A A M B O U W E N. Charline Boyer 02 545 58 35 charline.boyer@confederatiebouw.be

1. D U U R Z A A M B O U W E N. Charline Boyer 02 545 58 35 charline.boyer@confederatiebouw.be 1. D U U R Z A A M B O U W E N Charline Boyer 02 545 58 35 charline.boyer@confederatiebouw.be E CO- C O N S T R U C T I E We leven in een wereld waarin natuurlijke hulpbronnen niet onuitputtelijk blijken,

Nadere informatie

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven:

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 103 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Kmo-portefeuille - Stand van zaken subsidiëring De kmo-portefeuille

Nadere informatie

SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) activiteiten

SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) activiteiten SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) Inhoud 1. Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Bedrijf... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Energieverbruik en energieverbruikers... Fout!

Nadere informatie

BIJLAGE 1 LEIDRAAD AANVRAAG EXTRA STEUN VOOR BEDRIJFSPROJECTEN GERICHT OP DTO

BIJLAGE 1 LEIDRAAD AANVRAAG EXTRA STEUN VOOR BEDRIJFSPROJECTEN GERICHT OP DTO VERSIE 3.0 _ APRIL 2009 BIJLAGE 1 LEIDRAAD AANVRAAG EXTRA STEUN VOOR BEDRIJFSPROJECTEN GERICHT OP DTO Bischoffsheimlaan 25 B - 1000 Brussel Tel : +32 02 209 09 00 Fax : +32 02 223 11 81 e-mail : info@iwt.be

Nadere informatie

Aantal ongevallen op de werkplek

Aantal ongevallen op de werkplek Enkele cijfers: preventie-inspanningen en arbeidsongevallen 1. Preventie Elke dag werken duizenden mensen aan veiligheid op de werkvloer. Er werden naar schatting 2.000 personen opgeleid tot preventieadviseur

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF]

Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Versie 30-05-2011 Voeg hier uw bedrijfslogo in Lean and Green Award Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Opgesteld door: Versie: Voorwoord Dit is het format voor het Plan van Aanpak dat nodig is voor het behalen

Nadere informatie

Groen-Punt Groep B.V.

Groen-Punt Groep B.V. Conform 3.D.1 & 3.D.2 November 2014 Groen-Punt Groep B.V. Groen-aannemingsbedrijf Punt B.V. Groen Punt Uitzendorganisatie B.V. Chroomstraat 1d 3067 GN Rotterdam INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING DEELNAME INITIATIEVEN...

Nadere informatie

SILVER. Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop. www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be

SILVER. Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop. www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be SILVER Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be Cradle to Cradle - de ingeslagen weg Cradle to Cradle is een innovatief concept waarbij productieprocessen

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

HRM in de KMO 21 februari 2013 Belonen & motiveren. PRAKTIJKGETUIGENIS Frederic Bulcaen - Typhoon

HRM in de KMO 21 februari 2013 Belonen & motiveren. PRAKTIJKGETUIGENIS Frederic Bulcaen - Typhoon HRM in de KMO 21 februari 2013 Belonen & motiveren PRAKTIJKGETUIGENIS Frederic Bulcaen - Typhoon Agenda Over Typhoon Pijlers HR beleid bij Typhoon Verloningsbeleid bij Typhoon Lessons learned oorstelling

Nadere informatie

DE OPMAAK VAN EEN SEAP VOOR DE GEMEENTE KLUISBERGEN KLIMAATTEAM 1 12.10.2015

DE OPMAAK VAN EEN SEAP VOOR DE GEMEENTE KLUISBERGEN KLIMAATTEAM 1 12.10.2015 DE OPMAAK VAN EEN SEAP VOOR DE GEMEENTE KLUISBERGEN KLIMAATTEAM 1 12.10.2015 Agenda Welkom door de Schepen Lode Dekimpe Inleiding SEAP door Kim Rienckens (provincie Oost-Vlaanderen) Nulmeting en uitdagingen

Nadere informatie

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN 1. CONTEXT Infofiche Energie DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de productie van groene stroom afkomstig van hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling

Nadere informatie

Your partner for all premium & private brands. Nederlandse editie

Your partner for all premium & private brands. Nederlandse editie Your partner for all premium & private brands Nederlandse editie Inhoud Bedrijfsprofiel 2 Facts & Figures 6 Producten 8 Magazijn 14 Distributie 16 Contactgegevens 18 Bedrijfsprofiel Deldo is één van de

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Tussentijdse rapportage januari juni 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op

Nadere informatie

NATUURLIJK VERANTWOORD

NATUURLIJK VERANTWOORD NATUURLIJK VERANTWOORD CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I V Inhoud Voorwoord Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

1 BELANG VAN DE INDICATOR EN ELEMENTEN VOOR INTERPRETATIE

1 BELANG VAN DE INDICATOR EN ELEMENTEN VOOR INTERPRETATIE Methodologische fiche INDICATOR: BEVOORRADING VAN DE ABONNEES MET LEIDING- EN DRINKWATER THEMA: WATER EN AQUATISCH MILIEU 1 BELANG VAN DE INDICATOR EN ELEMENTEN VOOR INTERPRETATIE Vraag achter de indicator:

Nadere informatie

Energie Management Programma 3.B.2

Energie Management Programma 3.B.2 Energie Management Programma 3.B.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Reductiedoelstellingen 2012-2016... 3 3 Reductiemaatregelen... 5 4 Budgettering... 6 Schuuring Pagina 1 van 6 1 Inleiding Dit document

Nadere informatie

Blauwzaam. Bijeenkomst Energie Convenant 1. 4 februari 2014

Blauwzaam. Bijeenkomst Energie Convenant 1. 4 februari 2014 Blauwzaam Bijeenkomst Energie Convenant 1 4 februari 2014 Waarom MVO? Innovatiever, efficiënter groter aanpassingsvermogen/minder afhankelijk Kostenbesparing minder afval, lagere energiekosten, minder

Nadere informatie