Stichting Koningin Paola

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Koningin Paola"

Transcriptie

1 Stichting Koningin Paola Stichting van openbaar nut Activiteitenverslag 2014 De Stichting Koningin Paola is een stichting van openbaar nut die in 1992 werd opgericht op initiatief van H.M. Koningin Paola. Haar doelstelling bestaat erin de integratie en de vorming van jongeren te bevorderen. De Stichting realiseert haar objectieven via diverse activiteiten. - Via de steun aan maatschappelijke projecten worden verenigingen geholpen die zich richten op de vorming en integratie van maatschappelijk kwetsbare jongeren. - School van de Hoop steunt maatschappelijke projecten in scholen met kansarme leerlingen. - De Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs moedigt leerkrachten aan in hun taak die van vitaal belang is voor de toekomst van het land. - De Prijs Focus Aarde beloont leerlingen uit het technisch onderwijs, beroepsonderwijs en kunstonderwijs. VORMING EN INTEGRATIE Steun aan maats chappelijke projecten De Stichting steunt projecten die zich richten op de vorming en integratie van maatschappelijk kwetsbare jongeren. Vaak gaat het om jongeren die geconfronteerd worden met een problematische gezinssituatie, een gebrek aan opleiding, een moeilijke reclassering of een ander probleem dat hun maatschappelijke integratie belemmert. De Stichting wil optreden waar cruciale behoeften voelbaar zijn, opdat zoveel mogelijk jongeren zich begrepen en erkend zouden voelen. Zo kunnen zij nadien het beste van zichzelf geven. Naar aanleiding van de beslissingen van de raad van bestuur, verleende de Stichting in 2014 aan 63 verenigingen een financiële steun. Dit voor een totaal bedrag van De verenigingen werden geselecteerd op basis van de kwaliteit van hun acties in het domein van de maatschappelijke integratie van jongeren. De Stichting Koning Paola heeft sinds 1993, 742 financiële tussenkomsten verleend aan 386 verengingen en dit voor een totaal bedrag van In overeenstemming met de politiek van de Stichting, worden de tegemoetkomingen steeds toegekend voor een afgelijnd project, in het kader van een precies budget en worden eventueel gespreid over meerdere jaren. Heel diverse organisaties worden gesteund: scholen met een kansarm publiek, scholen voor buitengewoon onderwijs, Centra voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs, logopedische centra, centra voor mensen met communicatieve beperkingen, begeleidingstehuizen binnen de Bijzondere Jeugdzorg, diensten jeugdcriminologie, therapeutische centra en centra voor drugspreventie, centra voor opvang en begeleiding van buitenlandse nietbegeleide minderjarigen of slachtoffers van mensenhandel, verenigingen die het welzijn van langdurig zieke of gehospitaliseerde kinderen verbeteren, sociaal-culturele verenigingen, jeugdhuizen, academies, animatieboerderijen, kinderdagverblijven De steun gaat naar een brede waaier van projecten ten gunste van maatschappelijk kwetsbare jongeren: zinvolle vrijetijdsbesteding, culturele, educatieve en sportieve activiteiten, vakantiekampen, projecten rond verantwoordelijk, kritisch en actief burgerschap, drempelverlagende artistieke projecten, kampen en andere buitenschoolse activiteiten voor anderstaligen en nieuwkomers, buitenschoolse ondersteuning en huistaakbegeleiding, lees- en taalbevorderende projecten, dichten van de digitale kloof, begeleiding van jongeren die schoolmoe zijn of vroegtijdig afhaken van school, e-learning, aankoop didactisch materiaal, logopedie en reeducatie, training van sociale vaardigheden, ateliers geweldloze communicatie, drugspreventie, herstelbemiddeling, onthemingstochten en avontuurlijke activiteiten voor probleemjongeren, aanleg van speeltuinen, sportvelden en didactische of sensoriële tuinen, creatie van een mini-boerderij, hippotherapie, aankoop van administratief materiaal en informatica, inrichting en renovatie van lokalen en gebouwen Maatschappelijke zetel: A.J. Slegerslaan 356 b Brussel Rekening: BE / BIC GEBABEBB Tel:

2 Verenigingen die steun ontvingen in 2014 Amis de l'etincelle (Anderlecht) - Amonsoli (Verviers) - Arc-en-Ciel (Brussel) - Association des Exploits Sportifs (Oudergem) - Axado (Eigenbrakel) - Batterie (Loppem) - BUSO De Kouter (Kortrijk) - Cadre (Stembert) - Caria (Brussel) - CAW Limburg (Genk) - Chantecler (Jemappes) - C-Paje (Luik) - De Batterie (Loppem) - De Dakbroeders (Oostende) - De Oever (Hasselt) - De Witte Berken (Wervik) - Domo (Sint-Niklaas-Belsele) - Ensemble réussissons à l'école (Couillet) - Escale-P.A.S.S.A.J.E. (Schaerbeek) - Escalpade(Louvain-la-Neuve) - Fagotin (Stoumont) - Farandole (Rochefort) - Fondation Saint Jean (Brussel) - Foyer Lilla Monod (Elsene) - Freeunit (Montigny-Le-Tilleul) - Golfbreker (Veurne) - Habbekrats (Gent) - Het open Poortje (Schilde) - (Isis (Anvers) - JWC (Vilvoorde) - Kaleidoscope (Luik) - La Chaloupe (Ottignies) - L'Arche de Marie (Genval) - LBA (Wilrijk) - Le Soleil Levant (Montignies Sur Sambre) - Leercentrum (Merksem) - Leerschakel (Zele) - Les Anonymes (Sprimont) -Les Fantastique (Hevillers) - L'Essentiel (Lasne) - Let's Go Urban (Borgerhout) - Maison Blanche de Glain (Luik) - Maria-Boodschaplyceum (Brussel) - MUS-E (Ukkel) - Observatoire BaYaYa (Brussel) - Odyssée (Ukkel) - Oosterbos/Buso Tongelbos (Westerlo) - Saint-Henri Les Aubiers (Comines) - SIBLO Morckhoven (Deurne) - Solidarcité (Brussel) - Spinnaker (Jodoigne) - Stappen (Sint-Amandsberg) - Ta Awun (Waver) - Tabora (Antwerpen) - Technisch Berkenboom Instituut (Sint-Niklaas) - Ter Heide (Rijmenam) - Tremplin (Brussel) - Trempoline (Châtelet) - Via Veneto (Hoboken) - Vormingscentrum Foyer (Molenbeek-Saint- Jean - Witte Berken (Wervik) - Zorghoeve Sint-Jansberg (Maaseik Neeroeteren). De fondsen die worden besteed voor de steun aan de maatschappelijke projecten worden verzameld dankzij de steun van de Nationale Loterij en sponsors uit de bedrijfswereld of uit de privésfeer. School van de Hoop School van de Hoop steunt maatschappelijke projecten in scholen met kansarme leerlingen. Het programma biedt een financiële steun en begeleiding aan vernieuwende projecten die tot doel hebben de integratie van de leerlingen en hun gezin te bevorderen. Het initiatief richt zich in de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap tot scholen van het gewoon basisen secundair onderwijs, alsook in de Vlaamse Gemeenschap tot scholen van het buitengewoon basis- en secundair onderwijs, die extra middelen ontvangen in het kader van het gelijke onderwijskansenbeleid. Ook de Centra voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs komen in aanmerking. De kandidaturen kunnen ingediend worden door de school en door de leerkrachten, maar ook door externe personen voor zover ze nauw verbonden zijn met de school en haar omgeving (ouderverenigingen, CLB s, wijkorganisaties ). De projecten moeten zich richten naar leerlingen met integratieproblemen in het onderwijs. De projecten moeten tot doel hebben de slaagkansen van die leerlingen te vergroten. De geselecteerde projecten krijgen een financiële steun van maximum per jaar. Deze tegemoetkoming kan op basis van een jaarlijkse evaluatie met maximum 4 jaar verlengd worden. De projecten worden uitgekozen door een onafhankelijke jury. Jury School van de Hoop Voorzitter van de jury: Prof. Dr.Nicole Vettenburg. Gérard Alard Prof. Michel Born - Ruud Bruggeman Frieda Joris Graaf Thierry le Grelle Laurent Thijs - Chama Rhellam - Matthieu Vanhove - Isabelle Van Mechelen Prof. Em. Mieke Van Haegendoren. In 2014 werden 22 projecten gesteund voor een totaal van Sinds het begin van het hulpprogramma in 1999 heeft de Stichting een totaal bedrag van uitgekeerd aan de laureaten. Projecten School van de Hoop Projectoproep 2014 (1 ste jaar Technisch Instituut Sint-Carolus Sint-Niklaas L'ECEC, un modèle pédagogique pour l'avenir du collège la Fraternité Collège la Fraternité Brussel Expeditie geslaagd Oost-Vlaams Diversiteitscentrum Gent Classes-Ateliers : 1er degré d'accrochage scolaire Institut de la Sainte Union Dour Je joue, donc jeu suis (Dés-cartes) Institut Bischoffsheim Brussel Intégration et valorisation de l'élève par le développement personnel, l'accompagnement scolaire et l'amélioration du cadre de vie Institut Saint-Laurent Luik Thuistalen De Wereldreiziger Antwerpen Kies Buitengewoon Raak De Schoolbrug vzw - Antwerpen Pagina 2

3 Projectoproep 2011 (3de jaar steun) De school prikkelt talenten St Janscollege basisschool De Krekel Sint-Amandsberg De reis van Reynaert KTA Lokeren De Beeldige Beeldekens Middenschool De Beeldekens Antwerpen Orchestre à l école; un levier contre l échec et la violence à l école ReMua Sint-Gillis Jardinons à l école Ecole libre Sacré-Cœur Sart-Allet Gilly Les seniors pour les juniors! Lutte contre l exclusion sociale asbl Sint-Jans-Molenbeek De Schouwing- Instituut Anneessens-Funck - Brussel Projectoproep 2009 (5de jaar steun) Kleuterproject Schoolopbouwwerk, Dienst Onderwijs Gemeente Houthalen-Helchteren van kansarm naar kansrijk Vrije Technische Scholen Sint-Niklaas De Muze-kapel... ontmoetingsplaats der muzische talen!! - Sint-Albertschool Sint-Jans-Molenbeek Trait d union - Institut Notre-Dame d Espérance Couillet Des enfants et des cultures multiples : halte au double rejet Les Tournesols (Arc-en-Ciel) Sint-Joost-Ten- Node JobXL, uitbouwen van een extern bedrijfsleercentrum Imelda-Instituut Brussel ESTA (Encadrement Scolaire et Tutorat pour Adolescents) Observatoire Ba Yaya Brussel Dit initiatief is mogelijk dankzij de steun van de Koning Boudewijnstichting alsook een beschermcomité van bedrijfsleiders: Total - Coca-Cola Entreprises Belgium & Luxembourg - Abbaye de Leffe Teneinde de bekroonde projecten zo goed mogelijk te steunen, wordt sinds het schooljaar begeleiding aangeboden die werd verder gezet in Deze begeleiding wordt verzorgd door Stéphanie Malaise en Alizée Tutak, die deel uitmaken van het team van Prof. Marc Demeuse van de Universiteit van Bergen en Dr. Mayke Vandeputte van HIVA-KU Leuven. Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs De Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs beloont de creativiteit en toewijding van leerkrachten die niet alleen kennis overbrengen, maar ook de persoonlijkheid van hun leerlingen harmonieus trachten te vormen door middel van concrete en vindingrijke pedagogische projecten. De Prijs richt zich naar leerkrachten van alle onderwijsnetten en -niveaus in de 3 gemeenschappen van het land en wil ook pedagogische modelprojecten beter bekend maken. De Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs werd door H.M. Koningin Paola uitgereikt op woensdag 4 juni 2014 in de Serres van Laken. De ceremonie werd bijgewoond door tal van persoonlijkheden. Deze 18 de editie richtte zich naar de Franse en Vlaamse gemeenschap en beloonde 2 soorten prijzen: - «Wetenschappen, Wiskunde en Technologie: een sleutel voor onze toekomst!» voor leerkrachten uit het basisonderwijs en secundair onderwijs die een pedagogisch project bedacht hebben dat bij de leerlingen interesse en bewondering wekt voor wetenschappelijke vakken en hen aanzet om een wetenschappelijke studierichting te kiezen. - «Buitenschoolse ondersteuning voor jongeren en hun school» bestemd voor verenigingen en personen die buitenschoolse activiteiten organiseren gericht op de schoolse en maatschappelijke ontwikkeling van de jongeren. De laureaten worden uitgekozen door een onafhankelijke jury voor elke gemeenschap. De eerste prijs bedraagt en de eervolle vermeldingen hebben een waarde van respectievelijk en In 2014 werden 12 prijzen uitgereikt voor een totaal bedrag van Sinds het lanceren van de Prijs in 1996, werd een totaal bedrag van uitgekeerd aan de laureaten. Jury voor de Vlaamse Gemeenschap Voorzitter van de jury: Erik Jacquemyn Marina Droessaert Prof. dr Tine Lenaerts - Prof. Dr. Paul Mahieu Bie Melis Dirk Piqueur Christian Potloot Ria Rector - Rita Van de Wiele - Luc Van der Kelen Prof. Dr Mieke Van Haegendoren Saskia Van Uffelen Isabelle Vanhoonacker. Pagina 3

4 Jury voor de Franse Gemeenschap Voorzitter van de jury: Philippe Bioul Prof. em. Antoinette d Aspremont-Lynden - Jacques Bredael Marie-Paule de Cordes Prof. Jean-Marie de Ketele Prof. Catherine Dehon Philippe Delfosse Stéphanie Demoulin Lise-Anne Hanse Claire Kirschen - Christian Laporte Gérard Legrand Chantal Van Ackere. Laureaten «Wetenschappen, Wiskunde en Technologie: een sleutel voor onze toekomst!» Laureaten van de Vlaamse Gemeenschap Eerste Prijs: Het leerkrachtenteam eerste graad WICO Campus TIO in Overpelt voor het project: «T4Technics, de start van een toekomst in techniek». Tweede Prijs: Scholengroep Onze-Lieve-Vrouw, Campus Sint Aloysius in Zepperen voor het project: «Geïntegreerde proef in 6ASO». Derde Prijs : Michael Verbeeck, leerkracht aan het Stedelijk Lyceum Meir in Antwerpen voor het project: «LeerSLAM». Laureaten van de Franse Gemeenschap Eerste Prijs: Het leerkrachtenteam van Ecole Communale d'awan-aywaille voor het project: «Wetenschappen die worden beleefd door te onderzoeken, te handelen, te creëren». Tweede Prijs: Laurent Fourny, leerkracht aan het Instituut Bischoffsheim in Brussel voor het project: «Individuele diagnose van de vaardigheden en de leemten voor wiskunde met het oog op een gerichte remediëring». Derde Prijs: Nora Ben Ayad, leerkracht aan het Collège Saint-François in Brussel voor het project: «Wetenschappen ten dienste van de Duurzame Ontwikkeling». Laureaten «Buitenschoolse ondersteuning voor jongeren en hun school» Laureaten van de Vlaamse Gemeenschap Eerste Prijs: ToekomstATELIERdelAvenir in Brussel voor het project: «Uitbreiding ToekomstATELIERdelAvenir vzw». Tweede Prijs: Het team van Bednet in Leuven voor het project «Langdurig ziek en toch naar school via Bednet». Derde Prijs: De Katrol in Oostende voor het project: «De Katrol Oostende, studie-en opvoedingsondersteuning aan huis bij kwetsbare gezinnen». Laureaten van de Franse Gemeenschap Eerste Prijs : De vzw Entr'aide in Jemappes voor het project: «Elkaar helpen voor succes». Tweede Prijs: Het team van de vzw Odyssée in Brussel voor het project: «Van vroegtijdig schoolverlaten naar inschakeling in een project: afgehaakte jongeren begeleiden om opnieuw aan te sluiten». Derde Prijs : Fondation Dyslexie in Brussel voor het project: «Ambition Lecture : een hulpprogramma voor de leerlingen van het eerste jaar secundair onderwijs en hun leerkrachten». Een beschermcomité van bedrijfsleiders steunt de Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs. Beschermcomité 2014 ALVA - Bank Degroof Foundation Coca-Cola Entreprises De Persgroep - D Ieteren Groupe Bruxelles Lambert - Kabelwerk Eupen Groupe Lhoist Mercedes-Benz - Solvay Spadel UCB. Focus Aarde De Prijs Focus Aarde wordt sinds 2010 georganiseerd in samenwerking met de Stichting Dirk Frimout. Deze prijs richt zich naar laatstejaars die een geïntegreerde proef (technisch onderwijs, beroepsonderwijs en kunstonderwijs) of een werkstuk (buitengewoon secundair onderwijs en deeltijds onderwijs) realiseerden. Het gaat om proeven die de aarde of de ruimte tot onderwerp hebben, gezien vanuit wetenschappelijke, technische, kunstzinnige, ecologische, sociaal-geografische of kosmologische hoek en die het welzijn bevorderen. Er worden maximum 10 genomineerden uitgekozen (5 prijzen en 5 eervolle vermeldingen). De leerlingen en de school krijgen een geldbedrag en een diploma overhandigd tijdens een officiële prijsuitreiking. Op 8 oktober 2014 heeft H.K.H. Prinses Claire de diploma s uitgereikt van de Prijs Focus Aarde De plechtige prijsuitreiking vond plaats in het Paleis der Academiën in Brussel. In totaal werden 17 projecten bekroond in de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap voor een totaal bedrag van Sinds het opstarten van de Prijs in 2010 werd aan de laureaten een totaal bedrag van uitgekeerd. Pagina 4

5 Jury voor de Franse Gemeenschap Voorzitter van de jury: Alain Hubert Rodrigo Alvarez - Pierre Boucher - Françoise Galoux - Patrice Goldberg - Pascal Lizin - Benoit Scheid - Jean-Marcel Thomas - Marcel Vilain. Jury voor de Duitstalige Gemeenschap Voorzitter van de jury: Guy Fickers Guido Arimont - Günter Beyer - Frédéric-Charles Bourseaux - Véréna Greten. Jury voor de Vlaamse Gemeenschap Voorzitter van de jury: Burggraaf Dirk Frimout Martin De Prycker - Frederik D Hulster Wim Minnebo Anne-Marie Moons - Frank Preud Homme Fred Van Hooydonk Ludo Wevers. Laureaten in de Vlaamse Gemeenschap Eerste Prijs: «Het belang van de bij» - Lotte Vertommen en Lotte Puelings - Voorzienigheid in Diest. Tweede Prijs: «Ontwerp van een aerodynamisch velomobiel 4-wielig in karton» - David Ceulemans, Yannick Adriaenssens, Arne Goeminne en Stijn Selderslaghs - Technisch Instituut Don Bosco in Hoboken. Derde Prijs: «Klimaatkamer voor eendenkuikens» - Sander Depotter en Hannelore Watelle - Vrij Technisch Instituut in Brugge. Vierde Prijs: «De quadrocopter» - Arne Depoortere en Laurens Scheldemans - Vrij Technisch Instituut in Brugge. Vijfde Prijs: «Stroom opwekken met liesgras» - Jolien Hendrickx, Selien Schots en Aaron Grouwels - Voorzienigheid in Diest. Eervolle vermeldingen: - «ORC in de aardbeienteelt» - Michel Desmyter en Maxime Verhelst - Prizma Campus VTI Izegem. - «Biogastechnologie» - Jorden Wittesaele en Jordi Demarest - VTI Brugge. - «DOSO voor blinde geleide hond» - Michiel Deschuymer en Michael Logghe - VTI Sint-Aloysius Torhout. - «De ecologische voetafdruk en passief wonen» - Hadrien Vander Biest, Pieter Berteloot en Niels Mahieu - VTI Veurne. - «Biobrandstoffen» - Kevin Antheunis en Michiel Mattheeuws - PTI Eeklo. Laureaten in de Duitstalige Gemeenschap Eerste Prijs: «Welche Kinder hinterlassen wir unserer Erde?» - Ruth Butler, Geneviève Seillier, Isabelle Malmendier en Kai Drosson - Robert-Schuman-Institut - Eupen. Tweede Prijs: «Die Verbindung von traditionellem Mauerwerk mit futuristischen Elementen und Symbolik» - Frédéric Schillings, Andy Peters, Pol Nothum en Johnny Reuter - Zentrum für Förderpädagogik - Eupen. Laureaten in de Franse Gemeenschap Eerste Prijs: «Oprijhelling voor personen met beperkte mobiliteit geïntegreerd in het treinvoertuig» - Maxime Robaux, Dorion Dominguez Y Comonte, Fabien Nolf en Valentin Pierrard - ITN Centre Asty-Moulin in Namen. Tweede Prijs: «Een verwarmde didactische serre met autonome energievoorziening» - Baudouin Mackels - Athénée Royal in Waimes. Derde Prijs ex-aequo : «In de weer voor water» - Ryan Lenges - Athénée Royal in Waimes. Derde Prijs ex-aequo : «Van graan tot brood» - Mélissa Rogge, Maxime Parent en Kevin Keyen - ITCA Suarlée. Van aarde tot brood Vijfde Prijs : «Van boer tot bord» - Jérémy Calbert, Xavier Gauthier en Justin Mouton - ITCA Suarlée. Pagina 5

6 Focus Aarde wordt gesteund door een beschermcomité. Beschermcomité 2014 Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten - APE - Duvel Moortgat - EDF Luminus - Ferrero - GlaxoSmithKline Biologicals - Grafé Lecocq - QinetiQ Space - XL Group - Fédération Wallonie-Bruxelles - Vlaamse Overheid - Agentur für Europaïsche Bildungsprogramme VoG. Begin oktober 2014 werd een nieuwe projectoproep gelanceerd voor het schooljaar De prijzen zullen op 14 oktober 2015 uitgereikt worden. KERSTCONCERT Op 16 december 2014 vond het traditionele kerstconcert van de Stichting plaats in Studio 4 van het Flagey gebouw in Brussel in het bijzijn van H.M. Koningin Paola en H.K.H. Prinses Astrid. De opbrengst van de avond is bestemd om de acties van de Stichting te steunen. Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de Muziekkapel Koningin Elisabeth, wenst de Stichting Koningin Paola een uitmuntend initiatief gericht op de vorming van jongeren te belichten. Het sluit tevens perfect aan bij de doelstellingen van de Stichting. Het Koninklijk Kamerorkest van Wallonië onder leiding van Frank Braley, laureaat van de Koningin Elisabeth Wedstrijd, en begeleid door de veelbelovende Woo Hyung Kim, een jonge Koreaanse violist die leerling is aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth wisten de aanwezigen te bekoren met werken van J.S. Bach, van W.A. Mozart en Boccherini. De Stichting Koningin Paola en de Muziekkapel Koningin Elisabeth worden beide actief ondersteund door H.M. Koningin Paola. De receptie na het concert, was voor de personen die de Stichting steunen en de begunstigden van de Stichting die gratis werden uitgenodigd een gelegenheid om elkaar te ontmoeten en informatie uit te wisselen over hun activiteiten. Dit evenement werd mogelijk gemaakt door de steun van een erecomité. Erecomité 2014 Abbaye de Leffe - Bank Degroof - Bekaert - BNP Paribas Fortis Wealth Management - Ferrero - KBC Bank & Verzekeringen - Konvert - Ravago Distribution Center - Solvay - Spa - Vlaamse Confederatie Bouw - De Heer en Mevrouw Frank Arts - Baron et Barones Berghmans De Heer en Mevrouw Jacques Berghmans - De Heer en Mevrouw Vincent Berghmans - Baron en Barones Bertrand - De Heer en Mevrouw Philippe Bioul - Notaris Jean Botermans - Ridder en Mevrouw Bourseaux Graaf en Gravin Cornet de Ways Ruart - Baron et Barones Delruelle - Graaf en Mevrouw Jean-Jacques De Cloedt - De Heer en Mevrouw Lode De Vrieze - Baron en Barones de Vaucleroy - Ridder Godefroid de Wouters d'oplinter - Baron Jean Eylenbosch - Meester Max Haberman - De Heer en Mevrouw Regnier Haegelsteen - Baron et Barones Daniel Janssen - De Heer en Mevrouw Pierre Macharis - De Heer en Mevrouw Michel Moortgat - De Heer en Mevrouw Alain Schockert - De Heer Denis Solvay Baron en Barones Guy F. Ullens de Schooten Whettnall - Baron en Barones Aldo Vastapane - De Heer Eric Verbeeck - De Heer en Mevrouw Axel Vervoordt. ADMINISTRATIE/WERKING De Stichting Koningin Paola wordt geleid door een raad van bestuur, die 5 keer vergaderde in Raad van bestuur 2014 Voorzitter: Graaf Bernard de Traux de Wardin Vice-voorzitster: Barones Hilde Kieboom Penningmeester: Frank Arts Secretaris-generaal: Vincent Coppieters Bestuurders: Prof. Dr Bea Cantillon - Graaf Eric Jacobs - Yvon Knepper - Fabienne Legrand - Generaal Vincent Pardoen - Stanislas Peel - Michel-Etienne Van Neste - Piet Van Speybroeck - Prof. em. Dr Lode Walgrave Pagina 6

7 H.M. Koningin Paola neemt regelmatig deel aan de evenementen van haar Stichting, bezoekt een aantal keer per jaar scholen die in de prijzen vielen of verenigingen die door de Stichting gesteund worden en woont bij gelegenheid een vergadering van de raad van bestuur bij. Haar betrokkenheid bij de werkzaamheden van de Stichting getuigt van de steun die ze verleent en van haar interesse voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de Stichting. De dagelijkse werking wordt verzekerd door het secretariaat van de Stichting: - Vincent Coppieters, secretaris-generaal - Isabelle Ancion, adjunct secretaris-generaal - Anna Jaeken, assistente Georges Derriks is verantwoordelijk voor het beheren van de steunaanvragen aan maatschappelijke projecten. De Stichting Koningin Paola streeft naar een eenvoudige werking. Ze kan rekenen op vrijwilligershulp, waardoor haar middelen vrijwel volledig kunnen besteed worden aan de verwezenlijking van haar doelstellingen. De Stichting dankt van harte de genereuze schenkers en de vrijwilligers die zich dagelijks of occasioneel inzetten. Vincent Coppieters Secretaris- generaal Graaf Bernard de Traux de Wardin Voorzitter Pagina 7

KONING BOUDEWIJNSTICHTING

KONING BOUDEWIJNSTICHTING JAARVERSLAG 2004 Brederodestraat 21, B-1000 Brussel Tel. +32-2-511 18 40 Fax +32-2-511 52 21 info@kbs-frb.be www.kbs-frb.be PCR 000-0000004-04 Dit jaarverslag is ook, in een volledige versie, verkrijgbaar

Nadere informatie

ING in België. Boekjaar 2007 Resultaten bieden goed weerstand Winst na belastingen 936 miljoen euro Geen impact van de subprime crisis

ING in België. Boekjaar 2007 Resultaten bieden goed weerstand Winst na belastingen 936 miljoen euro Geen impact van de subprime crisis ING in België Boekjaar 2007 Resultaten bieden goed weerstand Winst na belastingen 936 miljoen euro Geen impact van de subprime crisis Ondanks het moeilijke economische klimaat genereerden de verschillende

Nadere informatie

Sustainable Partnerships Award 2013

Sustainable Partnerships Award 2013 KAURI Belgian meeting point for global sustainable action voorwoord Sustainable Sustainable Award : de beste Belgische praktijken op het vlak van maatschappelijke partnerschappen tussen ondernemingen en

Nadere informatie

De ander in de aandacht brengen

De ander in de aandacht brengen Evens Stichting Jaarverslag 2006 YEPP ANTWERPEN NOORD 25 LOKAAL TELEVISIEPROJECT T 25 3 INHOUD VERKLARING VAN DE OPRICHTERS 4 BERICHT VAN DE VOORZITSTER: WAT IS ONZE VISIE VOOR DE TOEKOMST? 4 MISSIE 6

Nadere informatie

A unique combination of practical teaching & motivational coaching. Jaarverslag. You th Start

A unique combination of practical teaching & motivational coaching. Jaarverslag. You th Start A unique combination of practical teaching & motivational coaching Jaarverslag 2014 You th Start Introductie De directie aan het woord Ik kende het unieke concept van YouthStart sinds enkele jaren. Om

Nadere informatie

jaarrapport 2012 nationaal orkest van belgië

jaarrapport 2012 nationaal orkest van belgië jaarrapport 2012 nationaal orkest van belgië 2 Inhoudstafel 1. Introductie p. 4 2. Overzicht van de programmatie 2012 pp. 5-11 2.1. Symfonische en kamermuziekconcerten pp. 5-7 2.2. Jeugdprojecten pp. 8-11

Nadere informatie

Onze waarden zijn onze troeven

Onze waarden zijn onze troeven Onze waarden zijn onze troeven Jaarverslag 2006 onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Colofon Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Tel.: 02 790 92 00 Fax: 02

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Zorgeloosheid bij kanker Al was het maar een seconde

JAARVERSLAG 2013. Zorgeloosheid bij kanker Al was het maar een seconde JAARVERSLAG 2013 Zorgeloosheid bij kanker Al was het maar een seconde Bedankt Dank aan al onze zo vrijgevige donateurs. Met hun hulp heb ik een dierbare droom kunnen waarmaken: Stichting Mimi oprichten

Nadere informatie

Samen op Weg 4. Vierde kwartaal 2014 // Driemaandelijks tijdschrift jaargang 22, nr. 4. Afgiftekantoor Gent X ISSN=1370-5814 P 602488

Samen op Weg 4. Vierde kwartaal 2014 // Driemaandelijks tijdschrift jaargang 22, nr. 4. Afgiftekantoor Gent X ISSN=1370-5814 P 602488 Samen op Weg 4 Belgïe - Belgique P.B. - P.P. Gent X 3/1751 Afgiftekantoor Gent X ISSN=1370-5814 P 602488 Vierde kwartaal 2014 // Driemaandelijks tijdschrift jaargang 22, nr. 4 Voorwoord en inhoudsopgave

Nadere informatie

Zaterdag 9 Mei Brussel viert europadag 65 ste verjaardag van de schumanverklaring

Zaterdag 9 Mei Brussel viert europadag 65 ste verjaardag van de schumanverklaring Zaterdag 9 Mei Brussel viert europadag 65 ste verjaardag van de schumanverklaring opendeurdag van de europese instellingen 2015 #euopendoors De bijdrage tot de beschaving welke door een georganiseerd en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 2 3

JAARVERSLAG 2009 2 3 JAARVERSLAG 2009 1 JAARVERSLAG 2009 2 3 INHOUDSOPGAVE voorwoord organogram vorming leerplichtonderwijs opleidingen werkervaring sociale economie trajectbegeleiding financieel verslag algemene vergadering

Nadere informatie

Wat betekent Europa voor ons?

Wat betekent Europa voor ons? Wat betekent Europa voor ons? Edito Europa schiet in actie voor onze Brusselse wijken Als u dat maar weet Ultraliberaal, technocratisch, De kritiek op de Europese Unie vandaag is hard, maar de dagelijkse

Nadere informatie

INHOUDSTABEL. voorwoord van de Voorzitter. lentevergadering 18-4 - verslag viviane roelants, nieuw bestuurslid. onze jaarlijkse vriendenlunch

INHOUDSTABEL. voorwoord van de Voorzitter. lentevergadering 18-4 - verslag viviane roelants, nieuw bestuurslid. onze jaarlijkse vriendenlunch INHOUDSTABEL PAGINA 3 voorwoord van de Voorzitter PAGINA 5 onze info - jpd PAGINA 6 lentevergadering 18-4 - verslag PAGINA 11 viviane roelants, nieuw bestuurslid PAGINA 12 algemene info PAGINA 13 onze

Nadere informatie

Nieuwsbrief. IMF-aanpak verergert crisis. Caritas Catholica Vlaanderen vzw. Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 72 Mei Juni 2013

Nieuwsbrief. IMF-aanpak verergert crisis. Caritas Catholica Vlaanderen vzw. Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 72 Mei Juni 2013 Nieuwsbrief Caritas Catholica Vlaanderen vzw Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 72 Mei Juni 2013 Kort tweemaandelijks bericht van Caritas Catholica Vlaanderen vzw IMF-aanpak verergert crisis Inhoudstafel

Nadere informatie

Iedereen gelijke kansen op school? dat denken zij ervan

Iedereen gelijke kansen op school? dat denken zij ervan Iedereen gelijke kansen op school? dat denken zij ervan samen voor Het kinderen perspectief van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in het onderwijsdebat samen voor kinderen samen voor kinderen

Nadere informatie

Stichtingen in België

Stichtingen in België April 2004 Stichtingen in België Profiel van de sector www.kbs-frb.be De Koning Boudewijnstichting is een stichting van openbaar nut, die in 1976 toen Koning Boudewijn 25 jaar koning was werd opgericht.

Nadere informatie

No child is born to grow up alone

No child is born to grow up alone No child is born to grow up alone Jaarverslag 2014 SOS Kinderdorpen België Onder Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin Inhoud p.3 Voorwoord p.4 SOS Anno 2015 p.6 SOS kort samengevat p.8 Onze

Nadere informatie

Nationale strategie voor de integratie van de Roma Februari 2012

Nationale strategie voor de integratie van de Roma Februari 2012 versie 06/03/2012-1/40 BE Nationale strategie voor de integratie van de Roma Februari 2012 versie 06/03/2012-2/40 Inhoudsopgave. A. Algemene visie en doelstellingen B. Algemeen kader C. Definitie D. Roma

Nadere informatie

JAARVERSLAG LATEN WE WERKGEVERS CREËREN OM JOBS TE CREËREN

JAARVERSLAG LATEN WE WERKGEVERS CREËREN OM JOBS TE CREËREN JAARVERSLAG 2009 2010 2011 2012 2013 2014 LATEN WE WERKGEVERS CREËREN OM JOBS TE CREËREN Voorwoord door de Voorzitter Beste vrienden, dit jaarverslag is een uitstekende gelegenheid voor ons allemaal om

Nadere informatie

Projecten ondersteund door het Europees Vluchtelingenfonds in België (EVF)

Projecten ondersteund door het Europees Vluchtelingenfonds in België (EVF) Projecten ondersteund door het Europees Vluchtelingenfonds in België (EVF) Het Europees Vluchtelingenfonds (EVF) werd in 2000 door de Europese Unie in het leven geroepen met de bedoeling om in de deelnemende

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 M - Museum Leuven

JAARVERSLAG 2012 M - Museum Leuven JAARVERSLAG 2012 M - Museum Leuven INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 7 2. MUSEALE EN KUNSTENWERKING 11 2.1 TENTOONSTELLINGEN EN PRESENTATIES 12 2.1.1 Oude Kunst 2.1.2 Hedendaagse Kunst 2.1.3 Flankerende activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag. Service d Habitat Accompagné Dienst Begeleid Wonen

Jaarverslag. Service d Habitat Accompagné Dienst Begeleid Wonen Service d Habitat Accompagné Dienst Begeleid Wonen 2010 Jaarverslag Bâtiment O-Zone Gebouw Quai du Hainaut - 29/7 - Henegouwenkaai Bruxelles-1080-Brussel T02/512.06.73 F02/502.54.94 fami_home@yahoo.fr

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

REDACTIE Com&Co Bettie Elias Frederik Everaerts Anne-Lise Passelecq Dominique Roosens

REDACTIE Com&Co Bettie Elias Frederik Everaerts Anne-Lise Passelecq Dominique Roosens Jaarverslag 2014 2 JAARVERSLAG Ondernemers voor Ondernemers 2014 Ondernemers voor Ondernemers vzw Minderbroedersstraat 12 3000 Leuven Tel. 016 33 27 20 contact@ondernemersvoorondernemers.be www.ondernemersvoorondernemers.be

Nadere informatie

«bpost slaat terug» «Brussel moet durven mikken op toeristische boom» «Laten we niet te naïef of te soepel zijn tegenover China»

«bpost slaat terug» «Brussel moet durven mikken op toeristische boom» «Laten we niet te naïef of te soepel zijn tegenover China» n 3 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Dossier Business to Business Johnny Thijs «bpost slaat terug» Dossier Toerisme, Events & Congres Patrick Bontinck, Directeur BITC «Brussel

Nadere informatie

Een samenleving voor alle seizoenen

Een samenleving voor alle seizoenen Een samenleving voor alle seizoenen Relaties tussen generaties : een uitdaging Een samenleving voor alle seizoenen-relaties tussen generaties : een uitdaging Cette publication est également disponible

Nadere informatie

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen 2.1. Regionale mutualiteiten 24 uur van dementie CM Antwerpen Op 20 september 2013 organiseerde CM Antwerpen, in de aanloop naar de Werelddag Dementie, de 24 uur van dementie : een ganse dag en avond met

Nadere informatie