Stichting Koningin Paola

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Koningin Paola"

Transcriptie

1 Stichting Koningin Paola Stichting van openbaar nut Activiteitenverslag 2014 De Stichting Koningin Paola is een stichting van openbaar nut die in 1992 werd opgericht op initiatief van H.M. Koningin Paola. Haar doelstelling bestaat erin de integratie en de vorming van jongeren te bevorderen. De Stichting realiseert haar objectieven via diverse activiteiten. - Via de steun aan maatschappelijke projecten worden verenigingen geholpen die zich richten op de vorming en integratie van maatschappelijk kwetsbare jongeren. - School van de Hoop steunt maatschappelijke projecten in scholen met kansarme leerlingen. - De Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs moedigt leerkrachten aan in hun taak die van vitaal belang is voor de toekomst van het land. - De Prijs Focus Aarde beloont leerlingen uit het technisch onderwijs, beroepsonderwijs en kunstonderwijs. VORMING EN INTEGRATIE Steun aan maats chappelijke projecten De Stichting steunt projecten die zich richten op de vorming en integratie van maatschappelijk kwetsbare jongeren. Vaak gaat het om jongeren die geconfronteerd worden met een problematische gezinssituatie, een gebrek aan opleiding, een moeilijke reclassering of een ander probleem dat hun maatschappelijke integratie belemmert. De Stichting wil optreden waar cruciale behoeften voelbaar zijn, opdat zoveel mogelijk jongeren zich begrepen en erkend zouden voelen. Zo kunnen zij nadien het beste van zichzelf geven. Naar aanleiding van de beslissingen van de raad van bestuur, verleende de Stichting in 2014 aan 63 verenigingen een financiële steun. Dit voor een totaal bedrag van De verenigingen werden geselecteerd op basis van de kwaliteit van hun acties in het domein van de maatschappelijke integratie van jongeren. De Stichting Koning Paola heeft sinds 1993, 742 financiële tussenkomsten verleend aan 386 verengingen en dit voor een totaal bedrag van In overeenstemming met de politiek van de Stichting, worden de tegemoetkomingen steeds toegekend voor een afgelijnd project, in het kader van een precies budget en worden eventueel gespreid over meerdere jaren. Heel diverse organisaties worden gesteund: scholen met een kansarm publiek, scholen voor buitengewoon onderwijs, Centra voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs, logopedische centra, centra voor mensen met communicatieve beperkingen, begeleidingstehuizen binnen de Bijzondere Jeugdzorg, diensten jeugdcriminologie, therapeutische centra en centra voor drugspreventie, centra voor opvang en begeleiding van buitenlandse nietbegeleide minderjarigen of slachtoffers van mensenhandel, verenigingen die het welzijn van langdurig zieke of gehospitaliseerde kinderen verbeteren, sociaal-culturele verenigingen, jeugdhuizen, academies, animatieboerderijen, kinderdagverblijven De steun gaat naar een brede waaier van projecten ten gunste van maatschappelijk kwetsbare jongeren: zinvolle vrijetijdsbesteding, culturele, educatieve en sportieve activiteiten, vakantiekampen, projecten rond verantwoordelijk, kritisch en actief burgerschap, drempelverlagende artistieke projecten, kampen en andere buitenschoolse activiteiten voor anderstaligen en nieuwkomers, buitenschoolse ondersteuning en huistaakbegeleiding, lees- en taalbevorderende projecten, dichten van de digitale kloof, begeleiding van jongeren die schoolmoe zijn of vroegtijdig afhaken van school, e-learning, aankoop didactisch materiaal, logopedie en reeducatie, training van sociale vaardigheden, ateliers geweldloze communicatie, drugspreventie, herstelbemiddeling, onthemingstochten en avontuurlijke activiteiten voor probleemjongeren, aanleg van speeltuinen, sportvelden en didactische of sensoriële tuinen, creatie van een mini-boerderij, hippotherapie, aankoop van administratief materiaal en informatica, inrichting en renovatie van lokalen en gebouwen Maatschappelijke zetel: A.J. Slegerslaan 356 b Brussel Rekening: BE / BIC GEBABEBB Tel:

2 Verenigingen die steun ontvingen in 2014 Amis de l'etincelle (Anderlecht) - Amonsoli (Verviers) - Arc-en-Ciel (Brussel) - Association des Exploits Sportifs (Oudergem) - Axado (Eigenbrakel) - Batterie (Loppem) - BUSO De Kouter (Kortrijk) - Cadre (Stembert) - Caria (Brussel) - CAW Limburg (Genk) - Chantecler (Jemappes) - C-Paje (Luik) - De Batterie (Loppem) - De Dakbroeders (Oostende) - De Oever (Hasselt) - De Witte Berken (Wervik) - Domo (Sint-Niklaas-Belsele) - Ensemble réussissons à l'école (Couillet) - Escale-P.A.S.S.A.J.E. (Schaerbeek) - Escalpade(Louvain-la-Neuve) - Fagotin (Stoumont) - Farandole (Rochefort) - Fondation Saint Jean (Brussel) - Foyer Lilla Monod (Elsene) - Freeunit (Montigny-Le-Tilleul) - Golfbreker (Veurne) - Habbekrats (Gent) - Het open Poortje (Schilde) - (Isis (Anvers) - JWC (Vilvoorde) - Kaleidoscope (Luik) - La Chaloupe (Ottignies) - L'Arche de Marie (Genval) - LBA (Wilrijk) - Le Soleil Levant (Montignies Sur Sambre) - Leercentrum (Merksem) - Leerschakel (Zele) - Les Anonymes (Sprimont) -Les Fantastique (Hevillers) - L'Essentiel (Lasne) - Let's Go Urban (Borgerhout) - Maison Blanche de Glain (Luik) - Maria-Boodschaplyceum (Brussel) - MUS-E (Ukkel) - Observatoire BaYaYa (Brussel) - Odyssée (Ukkel) - Oosterbos/Buso Tongelbos (Westerlo) - Saint-Henri Les Aubiers (Comines) - SIBLO Morckhoven (Deurne) - Solidarcité (Brussel) - Spinnaker (Jodoigne) - Stappen (Sint-Amandsberg) - Ta Awun (Waver) - Tabora (Antwerpen) - Technisch Berkenboom Instituut (Sint-Niklaas) - Ter Heide (Rijmenam) - Tremplin (Brussel) - Trempoline (Châtelet) - Via Veneto (Hoboken) - Vormingscentrum Foyer (Molenbeek-Saint- Jean - Witte Berken (Wervik) - Zorghoeve Sint-Jansberg (Maaseik Neeroeteren). De fondsen die worden besteed voor de steun aan de maatschappelijke projecten worden verzameld dankzij de steun van de Nationale Loterij en sponsors uit de bedrijfswereld of uit de privésfeer. School van de Hoop School van de Hoop steunt maatschappelijke projecten in scholen met kansarme leerlingen. Het programma biedt een financiële steun en begeleiding aan vernieuwende projecten die tot doel hebben de integratie van de leerlingen en hun gezin te bevorderen. Het initiatief richt zich in de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap tot scholen van het gewoon basisen secundair onderwijs, alsook in de Vlaamse Gemeenschap tot scholen van het buitengewoon basis- en secundair onderwijs, die extra middelen ontvangen in het kader van het gelijke onderwijskansenbeleid. Ook de Centra voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs komen in aanmerking. De kandidaturen kunnen ingediend worden door de school en door de leerkrachten, maar ook door externe personen voor zover ze nauw verbonden zijn met de school en haar omgeving (ouderverenigingen, CLB s, wijkorganisaties ). De projecten moeten zich richten naar leerlingen met integratieproblemen in het onderwijs. De projecten moeten tot doel hebben de slaagkansen van die leerlingen te vergroten. De geselecteerde projecten krijgen een financiële steun van maximum per jaar. Deze tegemoetkoming kan op basis van een jaarlijkse evaluatie met maximum 4 jaar verlengd worden. De projecten worden uitgekozen door een onafhankelijke jury. Jury School van de Hoop Voorzitter van de jury: Prof. Dr.Nicole Vettenburg. Gérard Alard Prof. Michel Born - Ruud Bruggeman Frieda Joris Graaf Thierry le Grelle Laurent Thijs - Chama Rhellam - Matthieu Vanhove - Isabelle Van Mechelen Prof. Em. Mieke Van Haegendoren. In 2014 werden 22 projecten gesteund voor een totaal van Sinds het begin van het hulpprogramma in 1999 heeft de Stichting een totaal bedrag van uitgekeerd aan de laureaten. Projecten School van de Hoop Projectoproep 2014 (1 ste jaar Technisch Instituut Sint-Carolus Sint-Niklaas L'ECEC, un modèle pédagogique pour l'avenir du collège la Fraternité Collège la Fraternité Brussel Expeditie geslaagd Oost-Vlaams Diversiteitscentrum Gent Classes-Ateliers : 1er degré d'accrochage scolaire Institut de la Sainte Union Dour Je joue, donc jeu suis (Dés-cartes) Institut Bischoffsheim Brussel Intégration et valorisation de l'élève par le développement personnel, l'accompagnement scolaire et l'amélioration du cadre de vie Institut Saint-Laurent Luik Thuistalen De Wereldreiziger Antwerpen Kies Buitengewoon Raak De Schoolbrug vzw - Antwerpen Pagina 2

3 Projectoproep 2011 (3de jaar steun) De school prikkelt talenten St Janscollege basisschool De Krekel Sint-Amandsberg De reis van Reynaert KTA Lokeren De Beeldige Beeldekens Middenschool De Beeldekens Antwerpen Orchestre à l école; un levier contre l échec et la violence à l école ReMua Sint-Gillis Jardinons à l école Ecole libre Sacré-Cœur Sart-Allet Gilly Les seniors pour les juniors! Lutte contre l exclusion sociale asbl Sint-Jans-Molenbeek De Schouwing- Instituut Anneessens-Funck - Brussel Projectoproep 2009 (5de jaar steun) Kleuterproject Schoolopbouwwerk, Dienst Onderwijs Gemeente Houthalen-Helchteren van kansarm naar kansrijk Vrije Technische Scholen Sint-Niklaas De Muze-kapel... ontmoetingsplaats der muzische talen!! - Sint-Albertschool Sint-Jans-Molenbeek Trait d union - Institut Notre-Dame d Espérance Couillet Des enfants et des cultures multiples : halte au double rejet Les Tournesols (Arc-en-Ciel) Sint-Joost-Ten- Node JobXL, uitbouwen van een extern bedrijfsleercentrum Imelda-Instituut Brussel ESTA (Encadrement Scolaire et Tutorat pour Adolescents) Observatoire Ba Yaya Brussel Dit initiatief is mogelijk dankzij de steun van de Koning Boudewijnstichting alsook een beschermcomité van bedrijfsleiders: Total - Coca-Cola Entreprises Belgium & Luxembourg - Abbaye de Leffe Teneinde de bekroonde projecten zo goed mogelijk te steunen, wordt sinds het schooljaar begeleiding aangeboden die werd verder gezet in Deze begeleiding wordt verzorgd door Stéphanie Malaise en Alizée Tutak, die deel uitmaken van het team van Prof. Marc Demeuse van de Universiteit van Bergen en Dr. Mayke Vandeputte van HIVA-KU Leuven. Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs De Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs beloont de creativiteit en toewijding van leerkrachten die niet alleen kennis overbrengen, maar ook de persoonlijkheid van hun leerlingen harmonieus trachten te vormen door middel van concrete en vindingrijke pedagogische projecten. De Prijs richt zich naar leerkrachten van alle onderwijsnetten en -niveaus in de 3 gemeenschappen van het land en wil ook pedagogische modelprojecten beter bekend maken. De Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs werd door H.M. Koningin Paola uitgereikt op woensdag 4 juni 2014 in de Serres van Laken. De ceremonie werd bijgewoond door tal van persoonlijkheden. Deze 18 de editie richtte zich naar de Franse en Vlaamse gemeenschap en beloonde 2 soorten prijzen: - «Wetenschappen, Wiskunde en Technologie: een sleutel voor onze toekomst!» voor leerkrachten uit het basisonderwijs en secundair onderwijs die een pedagogisch project bedacht hebben dat bij de leerlingen interesse en bewondering wekt voor wetenschappelijke vakken en hen aanzet om een wetenschappelijke studierichting te kiezen. - «Buitenschoolse ondersteuning voor jongeren en hun school» bestemd voor verenigingen en personen die buitenschoolse activiteiten organiseren gericht op de schoolse en maatschappelijke ontwikkeling van de jongeren. De laureaten worden uitgekozen door een onafhankelijke jury voor elke gemeenschap. De eerste prijs bedraagt en de eervolle vermeldingen hebben een waarde van respectievelijk en In 2014 werden 12 prijzen uitgereikt voor een totaal bedrag van Sinds het lanceren van de Prijs in 1996, werd een totaal bedrag van uitgekeerd aan de laureaten. Jury voor de Vlaamse Gemeenschap Voorzitter van de jury: Erik Jacquemyn Marina Droessaert Prof. dr Tine Lenaerts - Prof. Dr. Paul Mahieu Bie Melis Dirk Piqueur Christian Potloot Ria Rector - Rita Van de Wiele - Luc Van der Kelen Prof. Dr Mieke Van Haegendoren Saskia Van Uffelen Isabelle Vanhoonacker. Pagina 3

4 Jury voor de Franse Gemeenschap Voorzitter van de jury: Philippe Bioul Prof. em. Antoinette d Aspremont-Lynden - Jacques Bredael Marie-Paule de Cordes Prof. Jean-Marie de Ketele Prof. Catherine Dehon Philippe Delfosse Stéphanie Demoulin Lise-Anne Hanse Claire Kirschen - Christian Laporte Gérard Legrand Chantal Van Ackere. Laureaten «Wetenschappen, Wiskunde en Technologie: een sleutel voor onze toekomst!» Laureaten van de Vlaamse Gemeenschap Eerste Prijs: Het leerkrachtenteam eerste graad WICO Campus TIO in Overpelt voor het project: «T4Technics, de start van een toekomst in techniek». Tweede Prijs: Scholengroep Onze-Lieve-Vrouw, Campus Sint Aloysius in Zepperen voor het project: «Geïntegreerde proef in 6ASO». Derde Prijs : Michael Verbeeck, leerkracht aan het Stedelijk Lyceum Meir in Antwerpen voor het project: «LeerSLAM». Laureaten van de Franse Gemeenschap Eerste Prijs: Het leerkrachtenteam van Ecole Communale d'awan-aywaille voor het project: «Wetenschappen die worden beleefd door te onderzoeken, te handelen, te creëren». Tweede Prijs: Laurent Fourny, leerkracht aan het Instituut Bischoffsheim in Brussel voor het project: «Individuele diagnose van de vaardigheden en de leemten voor wiskunde met het oog op een gerichte remediëring». Derde Prijs: Nora Ben Ayad, leerkracht aan het Collège Saint-François in Brussel voor het project: «Wetenschappen ten dienste van de Duurzame Ontwikkeling». Laureaten «Buitenschoolse ondersteuning voor jongeren en hun school» Laureaten van de Vlaamse Gemeenschap Eerste Prijs: ToekomstATELIERdelAvenir in Brussel voor het project: «Uitbreiding ToekomstATELIERdelAvenir vzw». Tweede Prijs: Het team van Bednet in Leuven voor het project «Langdurig ziek en toch naar school via Bednet». Derde Prijs: De Katrol in Oostende voor het project: «De Katrol Oostende, studie-en opvoedingsondersteuning aan huis bij kwetsbare gezinnen». Laureaten van de Franse Gemeenschap Eerste Prijs : De vzw Entr'aide in Jemappes voor het project: «Elkaar helpen voor succes». Tweede Prijs: Het team van de vzw Odyssée in Brussel voor het project: «Van vroegtijdig schoolverlaten naar inschakeling in een project: afgehaakte jongeren begeleiden om opnieuw aan te sluiten». Derde Prijs : Fondation Dyslexie in Brussel voor het project: «Ambition Lecture : een hulpprogramma voor de leerlingen van het eerste jaar secundair onderwijs en hun leerkrachten». Een beschermcomité van bedrijfsleiders steunt de Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs. Beschermcomité 2014 ALVA - Bank Degroof Foundation Coca-Cola Entreprises De Persgroep - D Ieteren Groupe Bruxelles Lambert - Kabelwerk Eupen Groupe Lhoist Mercedes-Benz - Solvay Spadel UCB. Focus Aarde De Prijs Focus Aarde wordt sinds 2010 georganiseerd in samenwerking met de Stichting Dirk Frimout. Deze prijs richt zich naar laatstejaars die een geïntegreerde proef (technisch onderwijs, beroepsonderwijs en kunstonderwijs) of een werkstuk (buitengewoon secundair onderwijs en deeltijds onderwijs) realiseerden. Het gaat om proeven die de aarde of de ruimte tot onderwerp hebben, gezien vanuit wetenschappelijke, technische, kunstzinnige, ecologische, sociaal-geografische of kosmologische hoek en die het welzijn bevorderen. Er worden maximum 10 genomineerden uitgekozen (5 prijzen en 5 eervolle vermeldingen). De leerlingen en de school krijgen een geldbedrag en een diploma overhandigd tijdens een officiële prijsuitreiking. Op 8 oktober 2014 heeft H.K.H. Prinses Claire de diploma s uitgereikt van de Prijs Focus Aarde De plechtige prijsuitreiking vond plaats in het Paleis der Academiën in Brussel. In totaal werden 17 projecten bekroond in de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap voor een totaal bedrag van Sinds het opstarten van de Prijs in 2010 werd aan de laureaten een totaal bedrag van uitgekeerd. Pagina 4

5 Jury voor de Franse Gemeenschap Voorzitter van de jury: Alain Hubert Rodrigo Alvarez - Pierre Boucher - Françoise Galoux - Patrice Goldberg - Pascal Lizin - Benoit Scheid - Jean-Marcel Thomas - Marcel Vilain. Jury voor de Duitstalige Gemeenschap Voorzitter van de jury: Guy Fickers Guido Arimont - Günter Beyer - Frédéric-Charles Bourseaux - Véréna Greten. Jury voor de Vlaamse Gemeenschap Voorzitter van de jury: Burggraaf Dirk Frimout Martin De Prycker - Frederik D Hulster Wim Minnebo Anne-Marie Moons - Frank Preud Homme Fred Van Hooydonk Ludo Wevers. Laureaten in de Vlaamse Gemeenschap Eerste Prijs: «Het belang van de bij» - Lotte Vertommen en Lotte Puelings - Voorzienigheid in Diest. Tweede Prijs: «Ontwerp van een aerodynamisch velomobiel 4-wielig in karton» - David Ceulemans, Yannick Adriaenssens, Arne Goeminne en Stijn Selderslaghs - Technisch Instituut Don Bosco in Hoboken. Derde Prijs: «Klimaatkamer voor eendenkuikens» - Sander Depotter en Hannelore Watelle - Vrij Technisch Instituut in Brugge. Vierde Prijs: «De quadrocopter» - Arne Depoortere en Laurens Scheldemans - Vrij Technisch Instituut in Brugge. Vijfde Prijs: «Stroom opwekken met liesgras» - Jolien Hendrickx, Selien Schots en Aaron Grouwels - Voorzienigheid in Diest. Eervolle vermeldingen: - «ORC in de aardbeienteelt» - Michel Desmyter en Maxime Verhelst - Prizma Campus VTI Izegem. - «Biogastechnologie» - Jorden Wittesaele en Jordi Demarest - VTI Brugge. - «DOSO voor blinde geleide hond» - Michiel Deschuymer en Michael Logghe - VTI Sint-Aloysius Torhout. - «De ecologische voetafdruk en passief wonen» - Hadrien Vander Biest, Pieter Berteloot en Niels Mahieu - VTI Veurne. - «Biobrandstoffen» - Kevin Antheunis en Michiel Mattheeuws - PTI Eeklo. Laureaten in de Duitstalige Gemeenschap Eerste Prijs: «Welche Kinder hinterlassen wir unserer Erde?» - Ruth Butler, Geneviève Seillier, Isabelle Malmendier en Kai Drosson - Robert-Schuman-Institut - Eupen. Tweede Prijs: «Die Verbindung von traditionellem Mauerwerk mit futuristischen Elementen und Symbolik» - Frédéric Schillings, Andy Peters, Pol Nothum en Johnny Reuter - Zentrum für Förderpädagogik - Eupen. Laureaten in de Franse Gemeenschap Eerste Prijs: «Oprijhelling voor personen met beperkte mobiliteit geïntegreerd in het treinvoertuig» - Maxime Robaux, Dorion Dominguez Y Comonte, Fabien Nolf en Valentin Pierrard - ITN Centre Asty-Moulin in Namen. Tweede Prijs: «Een verwarmde didactische serre met autonome energievoorziening» - Baudouin Mackels - Athénée Royal in Waimes. Derde Prijs ex-aequo : «In de weer voor water» - Ryan Lenges - Athénée Royal in Waimes. Derde Prijs ex-aequo : «Van graan tot brood» - Mélissa Rogge, Maxime Parent en Kevin Keyen - ITCA Suarlée. Van aarde tot brood Vijfde Prijs : «Van boer tot bord» - Jérémy Calbert, Xavier Gauthier en Justin Mouton - ITCA Suarlée. Pagina 5

6 Focus Aarde wordt gesteund door een beschermcomité. Beschermcomité 2014 Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten - APE - Duvel Moortgat - EDF Luminus - Ferrero - GlaxoSmithKline Biologicals - Grafé Lecocq - QinetiQ Space - XL Group - Fédération Wallonie-Bruxelles - Vlaamse Overheid - Agentur für Europaïsche Bildungsprogramme VoG. Begin oktober 2014 werd een nieuwe projectoproep gelanceerd voor het schooljaar De prijzen zullen op 14 oktober 2015 uitgereikt worden. KERSTCONCERT Op 16 december 2014 vond het traditionele kerstconcert van de Stichting plaats in Studio 4 van het Flagey gebouw in Brussel in het bijzijn van H.M. Koningin Paola en H.K.H. Prinses Astrid. De opbrengst van de avond is bestemd om de acties van de Stichting te steunen. Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de Muziekkapel Koningin Elisabeth, wenst de Stichting Koningin Paola een uitmuntend initiatief gericht op de vorming van jongeren te belichten. Het sluit tevens perfect aan bij de doelstellingen van de Stichting. Het Koninklijk Kamerorkest van Wallonië onder leiding van Frank Braley, laureaat van de Koningin Elisabeth Wedstrijd, en begeleid door de veelbelovende Woo Hyung Kim, een jonge Koreaanse violist die leerling is aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth wisten de aanwezigen te bekoren met werken van J.S. Bach, van W.A. Mozart en Boccherini. De Stichting Koningin Paola en de Muziekkapel Koningin Elisabeth worden beide actief ondersteund door H.M. Koningin Paola. De receptie na het concert, was voor de personen die de Stichting steunen en de begunstigden van de Stichting die gratis werden uitgenodigd een gelegenheid om elkaar te ontmoeten en informatie uit te wisselen over hun activiteiten. Dit evenement werd mogelijk gemaakt door de steun van een erecomité. Erecomité 2014 Abbaye de Leffe - Bank Degroof - Bekaert - BNP Paribas Fortis Wealth Management - Ferrero - KBC Bank & Verzekeringen - Konvert - Ravago Distribution Center - Solvay - Spa - Vlaamse Confederatie Bouw - De Heer en Mevrouw Frank Arts - Baron et Barones Berghmans De Heer en Mevrouw Jacques Berghmans - De Heer en Mevrouw Vincent Berghmans - Baron en Barones Bertrand - De Heer en Mevrouw Philippe Bioul - Notaris Jean Botermans - Ridder en Mevrouw Bourseaux Graaf en Gravin Cornet de Ways Ruart - Baron et Barones Delruelle - Graaf en Mevrouw Jean-Jacques De Cloedt - De Heer en Mevrouw Lode De Vrieze - Baron en Barones de Vaucleroy - Ridder Godefroid de Wouters d'oplinter - Baron Jean Eylenbosch - Meester Max Haberman - De Heer en Mevrouw Regnier Haegelsteen - Baron et Barones Daniel Janssen - De Heer en Mevrouw Pierre Macharis - De Heer en Mevrouw Michel Moortgat - De Heer en Mevrouw Alain Schockert - De Heer Denis Solvay Baron en Barones Guy F. Ullens de Schooten Whettnall - Baron en Barones Aldo Vastapane - De Heer Eric Verbeeck - De Heer en Mevrouw Axel Vervoordt. ADMINISTRATIE/WERKING De Stichting Koningin Paola wordt geleid door een raad van bestuur, die 5 keer vergaderde in Raad van bestuur 2014 Voorzitter: Graaf Bernard de Traux de Wardin Vice-voorzitster: Barones Hilde Kieboom Penningmeester: Frank Arts Secretaris-generaal: Vincent Coppieters Bestuurders: Prof. Dr Bea Cantillon - Graaf Eric Jacobs - Yvon Knepper - Fabienne Legrand - Generaal Vincent Pardoen - Stanislas Peel - Michel-Etienne Van Neste - Piet Van Speybroeck - Prof. em. Dr Lode Walgrave Pagina 6

7 H.M. Koningin Paola neemt regelmatig deel aan de evenementen van haar Stichting, bezoekt een aantal keer per jaar scholen die in de prijzen vielen of verenigingen die door de Stichting gesteund worden en woont bij gelegenheid een vergadering van de raad van bestuur bij. Haar betrokkenheid bij de werkzaamheden van de Stichting getuigt van de steun die ze verleent en van haar interesse voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de Stichting. De dagelijkse werking wordt verzekerd door het secretariaat van de Stichting: - Vincent Coppieters, secretaris-generaal - Isabelle Ancion, adjunct secretaris-generaal - Anna Jaeken, assistente Georges Derriks is verantwoordelijk voor het beheren van de steunaanvragen aan maatschappelijke projecten. De Stichting Koningin Paola streeft naar een eenvoudige werking. Ze kan rekenen op vrijwilligershulp, waardoor haar middelen vrijwel volledig kunnen besteed worden aan de verwezenlijking van haar doelstellingen. De Stichting dankt van harte de genereuze schenkers en de vrijwilligers die zich dagelijks of occasioneel inzetten. Vincent Coppieters Secretaris- generaal Graaf Bernard de Traux de Wardin Voorzitter Pagina 7

Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs 2013 2014

Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs 2013 2014 Stichting Koningin Paola Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs 2013 2014 Basisonderwijs en secundair onderwijs Voorwoord Op initiatief van H.M. Koningin Paola, zag de Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs

Nadere informatie

Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs 2014 2015

Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs 2014 2015 Stichting Koningin Paola Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs 2014 2015 Basisonderwijs Voorwoord Wij weten allen zeer goed hoe moeilijk het beroep van een leerkracht is geworden in de huidige maatschappij,

Nadere informatie

Provinciale projecten welbevinden

Provinciale projecten welbevinden Provinciale projecten welbevinden Stimuleren van het algemeen welbevinden en sociale vaardigheden van kinderen en jongeren op school, in de klas en thuis themaproject pesten op school Info pesten dat kan

Nadere informatie

Projectoproep 2015 Federaal Grootstedenbeleid "Familie in armoede in de stad" *** Reglement

Projectoproep 2015 Federaal Grootstedenbeleid Familie in armoede in de stad *** Reglement Projectoproep 2015 Federaal Grootstedenbeleid "Familie in armoede in de stad" *** Reglement Hoofdstuk 1: Doel van het reglement Artikel 1 Dit reglement bepaalt de doelstelling, de deelnemingsvoorwaarden,

Nadere informatie

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht 2012-2013 in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type Toelichting: Deze tabel bevat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon kleuter-,

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van mevrouw Anissa Temsamani, de heren Bart Caron, Hans Schoofs en Kris Van Dijck en de dames Sabine Poleyn en Laurence Libert

VOORSTEL VAN DECREET. van mevrouw Anissa Temsamani, de heren Bart Caron, Hans Schoofs en Kris Van Dijck en de dames Sabine Poleyn en Laurence Libert Stuk 1740 (2007-2008) Nr. 2 Zitting 2007-2008 8 juli 2008 VOORSTEL VAN DECREET van mevrouw Anissa Temsamani, de heren Bart Caron, Hans Schoofs en Kris Van Dijck en de dames Sabine Poleyn en Laurence Libert

Nadere informatie

Cetin Özkan Algemeen Directeur

Cetin Özkan Algemeen Directeur Cetin Özkan Algemeen Directeur Slechts 17 à 20 % van de allochtone studenten slagen in hun eerste jaar hoger onderwijs. Ondervertegenwoordiging van de allochtone studenten in ASO en TSO. Oververtegenwoordiging

Nadere informatie

De Awards van BNP Paribas Fortis Foundation

De Awards van BNP Paribas Fortis Foundation De Awards van Foundation Steun aan educatieve projecten voor kinderen en jongeren in moeilijkheden Oproep voor projecten 2015 http://foundation.bnpparibasfortis.be Oproep voor projecten 2015 Awards-programma

Nadere informatie

HEBBEN KINDEREN EN JONGEREN IN MOEILIJKHEDEN OOK EEN PLAATS

HEBBEN KINDEREN EN JONGEREN IN MOEILIJKHEDEN OOK EEN PLAATS IN EEN WERELD IN VERANDERING, HEBBEN KINDEREN EN JONGEREN IN MOEILIJKHEDEN OOK EEN PLAATS OPROEP VOOR PROJECTEN 2016 AWARDSPROGRAMMA 4 INLEIDING 6 BELANGRIJKSTE BEOORDELINGSCRITERIA VORMING VAN KANSARME

Nadere informatie

Banden smeden in een wereld in verandering

Banden smeden in een wereld in verandering HELP2HELP STEUNT HET SOCIAAL ENGAGEMENT VAN MEDEWERKERS. OPROEP VOOR PROJECTEN HELP2HELP 2015 Banden smeden in een wereld in verandering 2 Oproep voor projecten 2015 van 18 mei tot 18 juli Het programma

Nadere informatie

GO! verwelkomt meer leerlingen: leerlingencijfers kleuter- en leerplichtonderwijs

GO! verwelkomt meer leerlingen: leerlingencijfers kleuter- en leerplichtonderwijs Persbericht 11-09-2009 GO! verwelkomt meer leerlingen: leerlingencijfers kleuter- en leerplichtonderwijs Het GO! rondde zijn jaarlijkse spoedtelling af met een stijging van 2859 leerlingen. De stijging

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

DOSSIER MEDIA www.concoursbreughel.be

DOSSIER MEDIA www.concoursbreughel.be Onder de auspiciën van de Commissie Muziek van de Rotary Club de Bruxelles Met de steun van PIANOS HANLET MUZIEKWEDSTRIJD BREUGHEL Sessie 2015 PIANO www.xavierswolfs.com DOSSIER MEDIA www.concoursbreughel.be

Nadere informatie

gewoon als het kan bijzonder als het nodig is Opleidingsvorm 4 buitengewoon onderwijs

gewoon als het kan bijzonder als het nodig is Opleidingsvorm 4 buitengewoon onderwijs Opleidingsvorm 4 gewoon als het kan bijzonder als het nodig is buso@kids.be Opleidingsvorm 4 gewoon buitengewoon onderwijs OV4 geeft scholen van buitengewoon onderwijs de kans om leerstof van gewoon onderwijs

Nadere informatie

Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2012

Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2012 Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2012 Om elkaar te begrijpen, moet je elkaar kennen. Vanuit die gedachte organiseert het Prins Filipfonds een project dat uitwisseling en samenwerking

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 46815 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID N. 2008 3012 [2008/203046]

Nadere informatie

WIN ALS EERSTE THE BLUE HOUSE

WIN ALS EERSTE THE BLUE HOUSE WIN ALS EERSTE THE BLUE HOUSE PRIJS VOOR DUURZAAM & BETAALBAAR BOUWEN THE BLUE HOUSE / PRIJS VOOR DUURZAAM & BETAALBAAR BOUWEN Duurzaam bouwen gaat verder dan wat zonnepanelen hier en wat warmtepompen

Nadere informatie

Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw

Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw VERSLAG VAN DE WERKGROEP RECHT - FISCALITEIT - BOEKHOUDING DATUM 23.02005 aanwezig Voorzitter Paul Jacquet de Haveskercke - Stichting tegen Kanker François Masquelin - Fondation Jeanne Matossian verontschuldigd

Nadere informatie

pedago Inhoudstafel aflevering 125 21 maart 2005 nieuwsbrief van de pedagogische begeleidingsdienst

pedago Inhoudstafel aflevering 125 21 maart 2005 nieuwsbrief van de pedagogische begeleidingsdienst nieuwsbrief van de pedagogische begeleidingsdienst pedago aflevering 125 21 maart 2005 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Nieuws van het pedagogisch front... 2 Studiedag Begeleid Zelfgestuurd Leren... 2 Studiedag

Nadere informatie

AEDIFICAS FOUNDATION PRIJS 2015 Kandidaatstelling

AEDIFICAS FOUNDATION PRIJS 2015 Kandidaatstelling AEDIFICAS FOUNDATION PRIJS 2015 Kandidaatstelling De Confederatie Bouw heeft een Stichting van openbaar nut mede opgericht AEDIFICAS FOUNDATION met als doel het mecenaat van de bouwbedrijven te promoten

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Adressen regionale en lokale diensten Regio Antwerpen Regio Limburg Regio Oost-Vlaanderen

Adressen regionale en lokale diensten Regio Antwerpen Regio Limburg Regio Oost-Vlaanderen Adressen regionale en lokale diensten Regio Antwerpen Regio Limburg Regio Oost-Vlaanderen Regio Vlaams-Brabant Regio West-Vlaanderen Regio Antwerpen Frankrijklei 38, bus 3, 2000 ANTWERPEN Tel: 03 202 52

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : huidig erkende functies per vestigingsplaats

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : huidig erkende functies per vestigingsplaats Naam ZA Pall 009 Antwerpen Algemeen Ziekenhuis Middelheim Antwerpen ZiekenhuisNetwerk Antwerpen Antwerpen Campus Middelheim 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Antwerpen Campus ZNA Middelheim / Koningin Paola Kinder

Nadere informatie

F.O.D. BUITENLANDSE ZAKEN - Directie Protocol. Ereconsulaten Generaal 30/03/2016 DENEMARKEN GEORGES, CAULIER - ERECONSUL GENERAAL

F.O.D. BUITENLANDSE ZAKEN - Directie Protocol. Ereconsulaten Generaal 30/03/2016 DENEMARKEN GEORGES, CAULIER - ERECONSUL GENERAAL F.O.D. BUITENLANDSE ZAKEN - Directie Protocol Ereconsulaten Generaal 30/03/2016 DENEMARKEN KONTICH GEORGES, CAULIER - ERECONSUL GENERAAL Provincies Antwerpen, West Vlaanderen en Limburg PIERSTRAAT, 138

Nadere informatie

Kinderen in armoede aan het woord

Kinderen in armoede aan het woord Kinderen in armoede aan het woord INHOUD VAN HET KANDIDAATSDOSSIER ON LINE IN TE DIENEN De velden met een * moet u verplicht invullen. Enkele vragen over uw organisatie Contactgegevens Uw organisatie:

Nadere informatie

Het Huis der Talen. «Immersie onderwijs in de provincie Luik» Luik 10.06.2013. Agnes De Rivière

Het Huis der Talen. «Immersie onderwijs in de provincie Luik» Luik 10.06.2013. Agnes De Rivière Het Huis der Talen «Immersie onderwijs in de provincie Luik» Luik 10.06.2013 Agnes De Rivière Wie zijn wij? Opgericht in 2008 Platform Ondersteuning van de economische ontwikkeling in de regio. Promotie

Nadere informatie

Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2009 van kracht waren

Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2009 van kracht waren Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2009 van kracht waren Volgende lijst geeft een overzicht van de Instellingen met erkenningsnummer en GKB-nummer (op een grijze achtergrond) met daaronder het GKB-nummer

Nadere informatie

KWALIFICATIEWEDSTRIJD OOST- & WEST-VLAANDEREN FINALISTEN

KWALIFICATIEWEDSTRIJD OOST- & WEST-VLAANDEREN FINALISTEN FINALISTEN EERSTEJAARS VOETBAL V.T.I. StLucas Don Bosco Onderwijscentrum Vzw Instituut voor voeding Vzw Petrus & Amp ATLETIEK Bernardus Technicum Kta Gistel Vzw Sint Lodewijk Brugge Houtlandinstituut Torhout

Nadere informatie

Hogescholen en Universiteiten met een open blik

Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2009-2010 Hogescholen en Universiteiten met een open blik Om elkaar te begrijpen, moet je elkaar kennen. Vanuit die gedachte organiseert het Prins Filipfonds een project dat uitwisseling en samenwerking

Nadere informatie

Dit is het overzicht van de officiële CLIL-scholen.

Dit is het overzicht van de officiële CLIL-scholen. Dit is het overzicht van de officiële CLIL-scholen. Soms noemen scholen zich CLIL- omwille van een extra taalaanbod maar zijn ze niet officieel erkend. School Onderwijsvorm Graad Doel-TAAL VAK(KEN) Atheneum

Nadere informatie

Colloquium. Colloquium. Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België?

Colloquium. Colloquium. Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België? Halfrond van de Senaat Colloquium Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België? Hémicycle du Sénat Colloquium Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Dinsdag 3 maart 2015

Nadere informatie

Met de meeste hoogachting, Françoise Kaiser Thierry Stainier Jean-Paul Berrendorf Voor het organisatiecomité

Met de meeste hoogachting, Françoise Kaiser Thierry Stainier Jean-Paul Berrendorf Voor het organisatiecomité Welkenraedt, 1 december 2013 Geachte mevrouw, meneer, Beste collega, De Marathon School Trophy, die in 1995 op touw werd gezet, is een hardloopwedstrijd van 42,195 kilometer per ploeg van 4 hardlopers.

Nadere informatie

De wedstrijd. Sinds 25 jaar, is de amaryllistentoonstelling een ode aan de jaarlijkse wedergeboorte van de natuur.

De wedstrijd. Sinds 25 jaar, is de amaryllistentoonstelling een ode aan de jaarlijkse wedergeboorte van de natuur. De wedstrijd Vanaf zaterdag 27 april tot zondag 5 mei, van 10u tot 18u, vier de terugkeer van de lente in het elegante en prestigieuze decor van het Kasteel van Belœil. Sinds 25 jaar, is de amaryllistentoonstelling

Nadere informatie

Lijst met Examinatoren erkend door de DVIS overeenkomstig het artikel 149 van de Wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex

Lijst met Examinatoren erkend door de DVIS overeenkomstig het artikel 149 van de Wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex Lijst met Examinatoren erkend door de DVIS overeenkomstig het artikel 149 van de Wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex Identificatie BE EX20140001 PEITEN FREDDY Peiten Consulting BVBA 1953 Algemene

Nadere informatie

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang VVSG 2 april 2015 Sylvia Walravens Stafmedewerker afdeling Kinderopvang Historische context Inclusieve opvang binnen Kind

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014

Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014 Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014 Besluit GOEDGEKEURD Welzijn Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel,

Nadere informatie

MARIS STELLA INSTITUUT OOSTMALLE MARIS STELLA INSTITUUT OOSTMALLE

MARIS STELLA INSTITUUT OOSTMALLE MARIS STELLA INSTITUUT OOSTMALLE BASISSCHOLEN INTERNAAT KINDHEID JESU SCHOTEN SINT-MICHIELSCOLLEGE SCHOTEN SINT-MICHIELSCOLLEGE BRASSCHAAT SINT-LUDGARDISSCHOOL MERKSEM SINT-LUDGARDISSCHOOL ANTWERPEN MARIS STELLA INSTITUUT OOSTMALLE MARIS

Nadere informatie

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Artikel 24 - Onderwijs. Schriftelijke communicatie

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Artikel 24 - Onderwijs. Schriftelijke communicatie Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap Artikel 24 - Onderwijs Schriftelijke communicatie Het Belgian Disability Forum (BDF) is een vzw die thans 18 lidorganisaties telt en meer dan 250.000

Nadere informatie

Wegwijs. in het onderwijs

Wegwijs. in het onderwijs Wegwijs in het onderwijs Dienst onderwijs In deze folder vind je de contactgegevens van alle scholen in Geel en heel wat nuttige informatie over onderwijs in het algemeen. Heb je nog vragen over onderwijs,

Nadere informatie

Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV Bekaert SA gehouden te Wevelgem op woensdag 9 mei 2007

Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV Bekaert SA gehouden te Wevelgem op woensdag 9 mei 2007 Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV Bekaert SA gehouden te Wevelgem op woensdag 9 mei 2007 De vergadering wordt om 10:30 uur geopend onder het voorzitterschap van Baron

Nadere informatie

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement?

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 184 van 29 november 2011 van KATHLEEN HELSEN Time-outprojecten - Stand van zaken

Nadere informatie

F.O.D. BUITENLANDSE ZAKEN - Directie Protocol. Ereconsulaten Generaal 15/12/2016 COMOREN ANDRÉ MARIE ROBERT ACHILLE E., PHILIPS - ERECONSUL

F.O.D. BUITENLANDSE ZAKEN - Directie Protocol. Ereconsulaten Generaal 15/12/2016 COMOREN ANDRÉ MARIE ROBERT ACHILLE E., PHILIPS - ERECONSUL F.O.D. BUITENLANDSE ZAKEN - Directie Protocol Ereconsulaten Generaal 15/12/201 COMOREN HOEILAART ANDRÉ MARIE ROBERT ACHILLE E., PHILIPS - ERECONSUL Vlaams en Waals Gewest Jean Velgestraat, 9 150 HOEILAART

Nadere informatie

PALMARÈS EXPOsciences 2015 PRIJZENLIJST wetenschapsexpo 2015

PALMARÈS EXPOsciences 2015 PRIJZENLIJST wetenschapsexpo 2015 PALMARÈS EXPOsciences 2015 PRIJZENLIJST wetenschapsexpo 2015 Prix spéciaux / Speciale prijzen Prijs voor het beste tweetalige project / Prix du bilinguisme Catalan et sa suite (Collège Saint-Michel) Zwarte

Nadere informatie

Doelstelling 20 jaar GO!

Doelstelling 20 jaar GO! Doelstelling 20 jaar GO! Dit feestjaar wordt aangegrepen om ons net op een zichtbare en feestelijke manier onder de aandacht te brengen en tezelfdertijd te werken aan een zinvol pedagogisch/strategisch

Nadere informatie

Onze zitdagen in de provincies vanaf oktober 2015

Onze zitdagen in de provincies vanaf oktober 2015 Onze zitdagen in de provincies vanaf oktober 2015 Heb je vragen voor de Directie-generaal Personen met een handicap? Stel ze persoonlijk aan onze maatschappelijk assistenten! Zij houden zitdagen in elke

Nadere informatie

S.P. F. AFFAIRES ETRANGERES - Direction Protocole. Consulats Généraux Honoraires 30/03/2016 DANEMARK GEORGES, CAULIER - CONSUL GENERAL (H)

S.P. F. AFFAIRES ETRANGERES - Direction Protocole. Consulats Généraux Honoraires 30/03/2016 DANEMARK GEORGES, CAULIER - CONSUL GENERAL (H) S.P. F. AFFAIRES ETRANGERES - Direction Protocole Consulats Généraux Honoraires 30/03/2016 DANEMARK KONTICH GEORGES, CAULIER - CONSUL GENERAL (H) Provincies Antwerpen, West Vlaanderen en Limburg PIERSTRAAT,

Nadere informatie

PROCLAMATIE van de Finale van de 11 de Geografie-olympiade 2005-2006

PROCLAMATIE van de Finale van de 11 de Geografie-olympiade 2005-2006 PROCLAMATIE van de Finale van de 11 de Geografie-olympiade 2005-2006 17 mei 2006 Nationaal Geografisch Instituut te Brussel 1 Individuele prijzen: Er waren in deze 11 de Geo-olympiade ongeveer 1200 inschrijvingen

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Overzicht projecten met een link naar ouderbetrokkenheid i.h.k.v. FLOB en bijhorende financiering

BIJLAGE 1: Overzicht projecten met een link naar ouderbetrokkenheid i.h.k.v. FLOB en bijhorende financiering Antwoord voor wat betreft de bevoegdheid Onderwijs van de vice-minister president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs BIJLAGE 1: Overzicht projecten met een link naar ouderbetrokkenheid

Nadere informatie

Interculturele bemiddelaar(s) E-mail. Mevr. L.Akovantseva 03/217.74.41 lioubov.akovantseva @zna.be

Interculturele bemiddelaar(s) E-mail. Mevr. L.Akovantseva 03/217.74.41 lioubov.akovantseva @zna.be Vlaams Gewest (bijwerken van 31.01.2008) 1. Antwerpen 2. Limburg 3. Oost-Vlaanderen 4. Vlaams-Brabant 5. West-Vlaanderen Voor elke provincie worden eerst de algemene en daarna de psychiatrische ziekenhuizen

Nadere informatie

Studienamiddag 24/06/2011 PSA

Studienamiddag 24/06/2011 PSA PSA - VBA PSA Opgericht eind 2002 Verenigt en behartigt de belangen van de interne bewakingsdiensten en veiligheidsdiensten. Telt een grote verscheidenheid aan leden uit talrijke sectoren. Vormt een discussieforum,

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni. Sint-Gregoriuscollege Gentbrugge Alfons Biebuycklaan 24 9050 Gentbrugge 09 230 82 40 directie@sint-gregoriuscollege.

Nieuwsbrief juni. Sint-Gregoriuscollege Gentbrugge Alfons Biebuycklaan 24 9050 Gentbrugge 09 230 82 40 directie@sint-gregoriuscollege. Sint-Gregoriuscollege Gentbrugge Alfons Biebuycklaan 24 9050 Gentbrugge 09 230 82 40 directie@sint-gregoriuscollege.be Nieuwsbrief juni In de klas van de anderstalige nieuwkomers leerden ze over hun droomhuis.

Nadere informatie

Vragen over uw pensioen? Loop langs bij een pensioenpunt. Er is zeker een Pensioenpunt in uw buurt!

Vragen over uw pensioen? Loop langs bij een pensioenpunt. Er is zeker een Pensioenpunt in uw buurt! Vragen over uw pensioen? Loop langs bij een pensioenpunt. In België waren er voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren elk een aparte pensioeninstelling. Werkte u tijdens uw loopbaan in meerdere stelsels,

Nadere informatie

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Leerplichtige leerlingen

Nadere informatie

Fedactio Federatie van Actieve Verenigingen van België

Fedactio Federatie van Actieve Verenigingen van België Over Fedactio Koepelorganisatie 54 Verenigingen actief in verschillende domeinen in Brussel, Vlaanderen en Wallonië gemeenschappelijke doel : actieve bijdrage leveren aan de sociale cohesie www.fedactio.be

Nadere informatie

Centra voor geestelijke gezondheidszorg: adresgegevens: overzicht met vermelding van uitbatingsplaatsen en antennes

Centra voor geestelijke gezondheidszorg: adresgegevens: overzicht met vermelding van uitbatingsplaatsen en antennes 1000 Brussel, CGG Brussel 2 1730 Asse, CGG Ahasverus 3 2018 Antwerpen, CGG VAGGA 4 2300 Turnhout, CGG Kempen 5 2600 Antwerpen, CGG Andante 6 2800 Mechelen, CGG De Pont 7 3000 Leuven, CGG PassAnt 8 3000

Nadere informatie

De onderwijsinspectie komt in het schooljaar tijdens periode 8 (zie kalender) naar

De onderwijsinspectie komt in het schooljaar tijdens periode 8 (zie kalender) naar basisonderwijs KOEPEL: Geen Geen 25908 - Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs (Basis & Buso) te LEUVEN bubao DL3-DL-1617-P08 - Pagina 1 van 10 basisonderwijs KOEPEL: GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

Nieuwe regio s en zitdagen maatschappelijk assistenten

Nieuwe regio s en zitdagen maatschappelijk assistenten socialedienstv Z W Nieuwe regio s en zitdagen maatschappelijk assistenten De sociale dienst breidt uit Vanaf 1 januari 2015 zijn er zo n 12.000 extra actieve en gepensioneerde personeelsleden die een beroep

Nadere informatie

Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds

Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds Zoeken naar huisvesting Minderjarigen Juridische bijstand Opleidingen Werk zoeken Psychologische hulp Verantwoordelijke uitgever: Isabelle Küntziger Redactie:

Nadere informatie

Beslu it hou den de de toekenn in g van de V GC onderw ijsprijs 20 06. de VGC onderwijsprijs 2006. Een (h)echt team daar kun je op bouwen

Beslu it hou den de de toekenn in g van de V GC onderw ijsprijs 20 06. de VGC onderwijsprijs 2006. Een (h)echt team daar kun je op bouwen BI JLAGE Bijlage nr. 1 Beslu it hou den de de toekenn in g van de V GC onderw ijsprijs 20 06 De VGC onderwijsprijs 2006: Een (h)echt team daar kun je op bouwen Gemotiveerd verslag van de jury I. DE WERKWIJZE

Nadere informatie

De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015

De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015 De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015 DE GROTE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS http://www.klasse.be/tvklasse/ 12751-Naar-het-secundair DE GROTE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Hoe kiezen?

Nadere informatie

Over de Gaversche Prinsenfeesten

Over de Gaversche Prinsenfeesten Over de Gaversche Prinsenfeesten Met de organisatie van de Gaversche Prinsenfeesten op 21 juni 2015 op de markt in Gavere wil de Rotary Club een vervolg geven aan de succesvolle Breydel- feesten die tot

Nadere informatie

VIASANO of preventie in de stad

VIASANO of preventie in de stad VIASANO of preventie in de stad 1. Het doel en het concept Het doel is om een groepsdynamiek in de stad creëren door alle lokale actoren bij het initiatief te betrekken (leerkrachten, gezondheidswerkers,

Nadere informatie

Centra voor geestelijke gezondheidszorg: adresgegevens: overzicht met vermelding van uitbatingsplaatsen en antennes

Centra voor geestelijke gezondheidszorg: adresgegevens: overzicht met vermelding van uitbatingsplaatsen en antennes 1000 Brussel, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2 1500 Halle, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Passant 3 1730 Asse, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

Persbericht Brussel, 15 maart 2012

Persbericht Brussel, 15 maart 2012 Persbericht Brussel, 15 maart 2012 De eerste nationale actiedag rond het schilderonderwijs in Vlaanderen was een groot succes. SOS Schilder Op School vond deze donderdag 15 maart 2012 plaats. www.schilderopschool.be

Nadere informatie

Vlaamse lagere Scholen steunen de Hand in Hand actie en lopen zich warm. Samen tegen kinderreuma

Vlaamse lagere Scholen steunen de Hand in Hand actie en lopen zich warm. Samen tegen kinderreuma Vlaamse lagere Scholen steunen de Hand in Hand actie en lopen zich warm Samen tegen kinderreuma Wist u dat? 1 op 1000 kinderen getroffen wordt door een ernstige reumatische aandoening en dat er veel onbegrip

Nadere informatie

R E G L E M E N T G A L E N U S P R I J S

R E G L E M E N T G A L E N U S P R I J S ARTIKEL 1 R E G L E M E N T G A L E N U S P R I J S 2 0 1 6 De jury van de Galenusprijs kent jaarlijks twee prijzen toe. De eerste prijs, een gouden medaille, bekroont het meest betekenisvolle geneesmiddel

Nadere informatie

Diego Joosten Studies Tentoonstellingen

Diego Joosten Studies Tentoonstellingen Diego Joosten 01.01.1962 Rumst Studies: Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te Mechelen 1ste jaar artistieke opleiding 1985 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent Richting monumentale

Nadere informatie

Stichting Koningin Paola

Stichting Koningin Paola Stichting Koningin Paola Stichting van openbaar nut A c t i v i t e i t e n v e r s l a g 2 0 1 5 De Stichting Koningin Paola is een stichting van openbaar nut die in 1978 werd opgericht en sinds 1992,

Nadere informatie

b) Hoeveel personeelsleden worden in het kader van de time-outprojecten in het onderwijs tewerkgesteld?

b) Hoeveel personeelsleden worden in het kader van de time-outprojecten in het onderwijs tewerkgesteld? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 697 van 3 augustus 2012 van KATHLEEN HELSEN Samenwerking onderwijs-jeugdwerk

Nadere informatie

WEEK VAN DE FRANSE FILM

WEEK VAN DE FRANSE FILM WEEK VAN DE FRANSE FILM 14 e editie 2010-2011 Antwerpen Brugge Geel Gent Koksijde Kortrijk Leuven Oostende http://www.weekvandefransefilm.org http://www.filmfrancaisenflandre.org Filmprogrammatie 2010-2011

Nadere informatie

Ledenlijst promotorenteam EVC

Ledenlijst promotorenteam EVC Ledenlijst promotorenteam EVC Mevrouw Beatrijs Hollebosch voorzitter Promotorenteam Algemeen secretaris Associatie Universiteit Gent Het Pand Onderbergen 1 T 09-264.82.28 beatrijs.hollebosch@augent.be

Nadere informatie

Fonds René Carcan. Uitreiking van de Internationale Prijs voor Gravure René Carcan Persdossier. René Carcan

Fonds René Carcan. Uitreiking van de Internationale Prijs voor Gravure René Carcan Persdossier. René Carcan Uitreiking van de Internationale Prijs voor Gravure René Carcan Persdossier René Carcan René Carcan was een Belgische graveur en aquarelschilder die in de jaren 80 internationale faam verwierf. Zijn werken

Nadere informatie

Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen TSO. 9 september 2014

Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen TSO. 9 september 2014 Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen TSO 9 september 2014 Agenda Welkom Doel van deze avond Kennismaking Toelichting structuur school, studierichtingen en rapportensysteem Verloop van de avond Algemene

Nadere informatie

De Belgische Energie- en Milieuprijs 2010 viert dit jaar zijn vijfde verjaardag, maar vooral ook 1000 ingediende kandidaatsdossiers!

De Belgische Energie- en Milieuprijs 2010 viert dit jaar zijn vijfde verjaardag, maar vooral ook 1000 ingediende kandidaatsdossiers! De Belgische Energie- en Milieuprijs 2010 viert dit jaar zijn vijfde verjaardag, maar vooral ook 1000 ingediende kandidaatsdossiers! In aanwezigheid van meer dan 200 genodigden uit alle geledingen van

Nadere informatie

BELGIE KILOMETERHEFFING

BELGIE KILOMETERHEFFING Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners Fédération Royale Belge des Transporteurs et des Prestataires de Services Logistiques Königlicher belgischer Verband der

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2012 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Uw aansluiting op ons netwerk

Uw aansluiting op ons netwerk Uw aansluiting op ons netwerk 1 Een grotere toegankelijkheid voor een sterkere logistieke strategie Mobiliteitsproblemen, ecologische voetafdruk, wegentaks, leveringssnelheid, stijgende olieprijzen Stuk

Nadere informatie

Informatie en advies

Informatie en advies Waar vind ik informatie en nuttige diensten? DEELNEMEN AAN HET SOCIAAL EN CULTUREEL LEVEN In Wallonië en Brussel bieden vele verenigingen je niet alleen individuele diensten aan (zoals begeleiding en sociaal-medisch-psychologische

Nadere informatie

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL JUBILEUM EDITIE. edition. 10 th. Brussels Horta. Architecture Prize. www.pbh.sadbr.be

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL JUBILEUM EDITIE. edition. 10 th. Brussels Horta. Architecture Prize. www.pbh.sadbr.be VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL 10 th edition 20 JAAR JUBILEUM EDITIE 20 JAAR Brussels Horta Architecture Prize 1996 2016 www.pbh.sadbr.be Wedstrijd georganiseerd door De SADBR, Société des Architectes

Nadere informatie

Een compleet opleidingenaanbod!

Een compleet opleidingenaanbod! Een compleet opleidingenaanbod! Campus Hof van Riemen Frans Coeckelbergsstraat 17-22 2220 Heist-op-den-Berg T 015 24 18 45 F 015 24 12 13 kta.heist-op-den-berg@g-o.be www.campushofvanriemen.be Citaten

Nadere informatie

Gids met algemene informatie rond Cultuur en Onderwijs in België

Gids met algemene informatie rond Cultuur en Onderwijs in België Ambassade van België in Spanje Gids met algemene informatie rond Cultuur en Onderwijs in België Paseo de la Castellana 18 6º E-28046 Madrid +34 915 776 300 +34 914 318 166 @: madrid@diplobel.fed.be http://countries.diplomatie.belgium.be/nl/spanje

Nadere informatie

DE ACADEMIA BELGICA 1939-2009 1

DE ACADEMIA BELGICA 1939-2009 1 171 DE ACADEMIA BELGICA 1939-2009 1 Luc Vandamme In 1939 stichtte de Belgische Staat de Academia Belgica. Aanleiding was het huwelijk van prinses Marie-José met de Italiaanse kroonprins Umberto. Medaille

Nadere informatie

inschrijving gratis onderwijs Onderwijs problemen kleuterschool schoolplicht schoolagenda buitenschoolse activiteiten ouderverenigingen

inschrijving gratis onderwijs Onderwijs problemen kleuterschool schoolplicht schoolagenda buitenschoolse activiteiten ouderverenigingen problemen schoolagenda gratis onderwijs schoolplicht inschrijving kleuterschool buitenschoolse activiteiten ouderverenigingen Onderwijs In België zijn kinderen verplicht naar school te gaan van 6 tot 18

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.5 - Februari

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.5 - Februari Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.5 - Februari 2008-95- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde

arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde WELZIJN & GEZONDHEID arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen 2010 Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde Een initiatief van het RWO arr. Oudenaarde

Nadere informatie

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs afkortingen ASO Algemeen secundair onderwijs BIS Begeleid Individueel Studeren B.O. Buitengewoon onderwijs BSO Beroepssecundair onderwijs Bu.S.O. Buitengewoon secundair onderwijs BVJ Beroepsvoorbereidend

Nadere informatie

Nieuwsbrief Clemensactie April 2014

Nieuwsbrief Clemensactie April 2014 Nieuwsbrief Clemensactie April 2014 P. Jean- Robert uit Miyamba te gast bij de Clemensactie In de maand februari is P. Jean- Robert op verlof geweest en tegelijk op werkbezoek in België. Zo heeft hij deelgenomen

Nadere informatie

KANDIDAATSDOSSIER. Projectrekening Streekfonds Een Hart voor Limburg

KANDIDAATSDOSSIER. Projectrekening Streekfonds Een Hart voor Limburg Een Hart voor Limburg streekfonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting HERCKENRODESINGEL 10 B-3500 HASSELT TEL +32-11-87 85 99 FAX +32-11-87 85 57 WWW.EENHARTVOORLIMBURG.BE EENHARTVOORLIMBURG@CONCENTRA.BE

Nadere informatie

Je leergestoord kind krijgt de redelijke aanpassingen niet waar het recht op heeft? Wat kan je doen?

Je leergestoord kind krijgt de redelijke aanpassingen niet waar het recht op heeft? Wat kan je doen? Je leergestoord kind krijgt de redelijke aanpassingen niet waar het recht op heeft? Wat kan je doen? Eureka Die-'s-lekti-kus heeft bezorgd vastgesteld dat meer en meer ouders melden dat hun kind de STICORDI

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS +18 JAAR verder studeren werk 12-17 JAAR 2,5-11 JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen erkende en zelfstandige ko - MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen

Nadere informatie

Voorwaarden voor het secundair onderwijs

Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Koken kost geld. En studeren ook. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het toch de moeite om een aanvraag in te dienen. De reglementering voor het hoger onderwijs

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VIZO VGO Vl.I.R VOCB VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

F4F-schoolprogramma voor basisscholen

F4F-schoolprogramma voor basisscholen F4F-schoolprogramma voor basisscholen Christophe Delen VZW Faces for Faces info@faces4faces.be 0498/487088 Beste directie en leerkrachten, VZW Faces for Faces nodigt jullie basisschool uit om deel te nemen

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88 AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau ALGEMEEN Schoolbevolking 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs basisonderwijs (1) Voltijds onderwijs Kleuteronderwijs 271.239 Lager onderwijs 428.036 Totaal 699.275 Secundair onderwijs (1) Voltijds

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel Studeren

Nadere informatie

Pedagogisch ondersteuningsaanbod op maat voor 20 kleuterscholen in 2012-2013

Pedagogisch ondersteuningsaanbod op maat voor 20 kleuterscholen in 2012-2013 PROJECTOPROEP Hoe omgaan met kinderarmoede op school? Toerusten van leerkrachten in het kleuteronderwijs om beter steun te verlenen aan kansarme kinderen Diego Cervo Pedagogisch ondersteuningsaanbod op

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het tijd doorbrengen aan de zijde van een ernstig ziek gezins- of familielid. systeem.

Nadere informatie