Rabbi Moshe Feinstein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rabbi Moshe Feinstein"

Transcriptie

1 Rabbi Moshe Feinstein Rabbi Moshe Feinstein ( / ) 1

2 HaRav HaGaon Rabbi Moshe Feinstein,s.z.l. was een Litouwse-Poolse Orthodoxe Rabbi, wetenschapper en Decisor ( posek: een gezaghebbende rechter van vragen met betrekking tot de Joodse Wet-codex Shulchan Aruch ), die wereldwijd bekend staat om zijn expertise op het gebied van Halacha. Hij werd door velen beschouwd als de Rabbinale hoogste autoriteit voor de Torah-getrouwe Joden in Noord-Amerika in de 20 ste eeuw.. In detorah-wereld werd hij gewoonlijk Rav Moshe of Reb Moshe genoemd. Biografie Rav Moshe werd, volgens de Hebreeuwse kalender, op de 7e dag van Adar, 5655 (traditioneel de geboorte- en sterfdatum van de Bijbelse Moshe Rabbenu ) in Uzda, in de buurt van Minsk, Wit-Rusland, geboren. Zijn vader was Rabbijn van Uzdan, een stad die deel uitmaakte van het toenmalige Russische Rijk. Verder is hij een afstammeling van Rabbi Yom Tov Lipman, Rabbijn van Kapolye, die verantwoordelijk is voor talrijke gepubliceerde commentaren op de Talmoed. Rav Moshe studeerde primair bij zijn vader en in Yeshivot gelegen in Sloetsk, Shklov en Amstislav voordat hij als Rabbijn van Lubań werd aangesteld voor een periode van zestien jaar. Hij was klein van gestalte, maar zeer groot in intellect. 2

3 3

4 In 1920 trouwde Rabbi Moshe Feinstein met Shima Kustanovich, zijn levenslange partner aan wie hij al zijn materiele belangen toevertrouwde. Zij kregen in Rusland drie kinderen: Faye Gittel (die trouwde met Rav Moshe Schisgal ZL in Amerika), Shifra,s.z.l. (die trouwde met Rabbijn Dr. Moshe David Tendler, Mora D Asra van de communautaire Synagoge in Monsey, en met Magid Shiur (Talmoed-docent) en professor in de biologie aan de Yeshiva University) en David (die zijn vader opvolgde als Rosh Yeshivah van Mesivta Tiferes Yerushalayim ). Er werd hen nog een zoon geboren in Amerika, Reuven (momenteel Rosh Yeshivah van de Staten Island, een tak van MTY). Onder toenemende druk van het Sovjet-regime, verhuisde hij met zijn gezin naar New York City in 1936, waar hij woonde voor de rest van zijn leven. De Feinstein-dynastie 4

5 Rav Moshe Feinstein settelde zich langs de oostkust van New York, in de Joodse buurt van East Side, waar hij de Rosh Yeshiva werd van Mesivtha Tifereth Jeruzalem. Deze Yeshiva werd wereldberoemd door zijn aanwezigheid. Later stichtte hij een nieuwe tak van deze Yeshiva in Staten Island, New York. Deze Yeshiva wordt nu geleid door zijn zoon Rabbi Reuven Feinstein, terwijl zoon Rabbi Dovid Feinstein het Manhattan gedeelte leidt. Mesivtha Tifereth Jeruzalem in Lower East Side, Manhattan in New York Rav Moshe Feinstein was voorzitter van de Unie van Orthodoxe Rabbijnen van de Verenigde Staten en Canada, als ook voorzitter van de Moetzes Gedolei HaTorah (raad van Grote Wijzen) van Agudath Israël in Amerika vanaf de jaren 1960 tot aan zijn dood. Rabbi Feinstein speelde ook een actieve rol in het leiderschap van Israël s Chinuch Atzmai (een alternatief schoolsysteem voor Orthodoxe kinderen in Israël). 5

6 Rabbi Moshe Feinstein werd door velen vereerd als de Gadol Hador (grootste Torah wijze van de generatie), dit samen met Rabbi Yaakov Yisrael Kanievsky ( ), Rabbi Yonasan Steif ( ), Rabbi Elyah Lopian ( ), Rabbi Aharon Kotler ( ), Rabbi Yaakov Kamenetsky ( ), en Rabbijn Yosef Shalom Elyashiv ( ), hoewel verschillende van hen veel ouder waren dan hij. 6

7 Rav Moshe Feinstein werd algemeen erkend als prominent Torah-wijze en posek (Halachisch decisor) van zijn generatie. Vele mensen uit de hele wereld vroegen hem een Halachisch antwoord op de meest ingewikkelde vragen. Rabbi Feinstein nam deel aan de march der Rabbijnen in Washington op 6 oktober Dit was een protestactie voor de Amerikanen en de geallieerden om de vernietiging te stoppen van de Joden in Europa. Gallerij van wereldberoemde Rabbijnen met wie Rabbijn Moshe Feinstein,s.z.l. in contact stond President van Agudath Israel Amerika en afgevaardigde van The American Jewish Joint Distribution Committee van post-shoah in Europa. Voorzitter van Ezras Torah (hulporganisatie voor arme Torah-geleerden in Amerika en in Israel) 7

8 Rabbi Aharon Kotler, sticher van Beth Medrash Govoha in Lakewood, de grootste Yeshiva in de wereld. Rabbi Yaakov Kamenetsky, Rosh Yeshiva van Yeshiva Torah Vodaas in Brooklyn, New York 8

9 Rosh Yeshiva van de rijkste Yeshiva ter wereld, Chaim Berlin in New York en auteur van het Kabbalistische werk Pachad Yitzchak. Voormalig Sefardisch Hoofdrabbijn van Israel en grootste Sefardische Halachische autoriteit. HaGaon Rabbi Chaim Kreiswirth (uiterst rechts),s.z.l. was bijna 50 jaar Opperrabbijn van de Orthodoxe gemeente Machside Hadass in Anwterpen. 9

10 Belangrijkste besluiten Vanwege zijn prominente plaats als een arbiter van de Joodse wet, werden aan Rabbi Moshe Feinstein de meest moeilijke vragen gesteld, waarin hij een aantal innoverende of controversiële beslissingen nam. Kort na zijn aankomst in de Verenigde Staten, vestigde hij een reputatie voor de behandeling van zakelijke- en arbeidsconflicten. Zo schreef hij over stakingen, anciënniteit, en eerlijke concurrentie. Later diende hij als de grootste Halachishe autoriteit voor de Vereniging van de Orthodoxe Joodse wetenschappers, die zijn groeiende betrokkenheid bij Joods medisch-ethische zaken waardeerden. Al zijn Halachische beslissingen zijn te vinden in zijn monumentale response-werk Igros Moshe, die in de bilbiotheek van elke Torah-geleerde te vinden is. 10

11 In de medische arena protesteerde hij heftig tegen de eerste, mislukte harttransplantatie, maar met de tijd is het onduidelijk of hij zijn standpunt m.b.t. het criteria van de hersendood heeft herzien. De laatste 'responsa' zijn gedrukt nadat hij was heengegaan. Op dit gebied overlegde Rabbi Moshe Feinstein met verschillende wetenschappelijke experts, zoals zijn schoonzoon Rabbijn dr. Moshe Dovid Tendler die een professor in de biologie was alsook Rosh Yeshiva op de Yeshiva-Universiteit. Als leider van de Amerikaanse Orthodoxie gaf Rabbi Moshe Feinstein verschillende adviezen die met zijn Torah-getrouwe houding duidelijk distantieerde van het reform en cconservative Jodendom. Toch ervoer hij een intense oppositie binnen de Orthodoxie en dit op een aantal omstreden besluiten, zoals uitspraken over kunstmatige inseminatie en Eroev. Daar en tegen heeft hij het roken van tabak nooit verboden, alhoewel Rabbinale autoriteiten dit negeerden en na zijn overlijden hebben herzien. Hij maakte opmerkelijke beslissingen over de volgende onderwerpen: Kunstmatige inseminatie bij een niet-joodse donor Cosmetische chirurgie Bat Mtzwa voor meisjes Hersendood Valsspelen Klassieke muziek in religieuze instellingen Herdenking van de Holocaust, Yom Ha Shoah Conservatief Jodendom, met inbegrip van de clerus en scholen Bloed geven tegen betaling Onderwijs voor meisjes Medische zorg bij het levenseinde Eroev - projecten in New York City Financiële ethiek Gevaarlijke medische operaties Harttransplantatie Werk en de daarmee samenhangende privileges voor werknemers Mechitza (scheiding van mannen en vrouwen in de synagoge) Psychiatrische zorg Scheiding van de Siamese tweeling Handen schudden tussen mannen en vrouwen Roken van marihuana Tay-Sachs foetusabortus, in debat met Rabbi Eliëzer Waldenberg Roken van tabak Vlees in een fabriek bewerkt Hij schreef een set Halachische responsa genaamd Igroth Moshe (brieven van Moshe), die nog steeds op grote schaal gebruikt worden in Orthodoxe Joodse kringen. Talmoedische novellae verschenen onder de 11

12 naam Dibroth Moshe (Moshe's woorden), en novellen over de Torah verschenen postuum als Darash Moshe. Hieronder vindt u een klein onderdeel uit de ongeveer 2000 responsa die hij schreef: met betrekking tot de gedeeltelijke dekking van het hoofd tijdens het wandelen in de straat of het reciteren van een zegen met betrekking tot de kwestie van de verlamming van de linkerhand in verband met Tefillin. kan een Cohen die de Shabbat ontheiligd het publiek zegenen in een congregatie met de andere priesters? met betrekking tot de Mechitzah, (de fysieke scheiding tussen mannen en vrouwen in een synagoge), en de vereiste hoogte. met betrekking tot een synagoge waar Amerikaanse en Israëlische vlaggen zijn opgezet. Is dit een probleem? met betrekking tot de oprichting van een partnerschap met een Jood die de Shabbat ontheiligt. Rabbi Moshe Feinstein bij het uitvoeren van Mitzvot 12

13 13

14 Voorbeelden: Rabbijn Moshe Feinstein stond de donatie van een nier aan een heel erg ziek persoon toe, en beschouwde dat als een vroom gebaar, maar hij vond het geen vereiste. En dat was het advies van de Rav (Rabbijn Moshe Feinstein) in verband met alle terminale patiënten: het is verboden de levensduur te verlengen van lijdende terminaal zieke patiënten (indien de patiënt niet eens bewusteloos is). Er is geen verschil tussen een Gosses (stervende) en een reguliere patiënt: als u de patiënt kan genezen, mag er tussenkomst zijn, maar als alleen het lijden van de patiënt verlengd wordt, is het verboden. Eindeloos leed is erger dan overlijden. Een ademhalingsapparaat verwijderen dat werkt, mag niet. Ook natuurlijk voedsel mag niet ontnomen worden. Een rem op geneesmiddelen lijkt dan, volgens Rabbijn Moshe Feinstein, niet op moord. In zijn beroemde responsum beantwoordt Rabbi Moshe Feinstein de vraag of zoveel mensen kunnen geloven in iets wat verkeerd is : Alles wat een persoon doet en voor waarheid aanneemt, ook als dit indruist tegen het gezond verstand, is niet te wijten aan krankzinnigheid. Zelfs verstandige mensen beginnen te geloven in onzin als er hiervoor een aaleiding is. Soms hebben ze ook een verkeerd beeld dat te wijten is aan een droom of iets waaraan ze denken als ze wakker zijn. Nadat ze dit beginnen te geloven, kunnen ze zo ver komen dat ze ook hun leven geven voor hun onzinnig geloof. Kan er op Shabbat gezwommen worden? Een duik nemen op een warme middag is een geweldige manier om af te koelen en plezier te hebben, maar niet op Shabbat. De Wijzen hebben het verboden om te zwemmen in een rivier of meer op Shabbat, want dit zou kunnen leiden tot een van de 39 verboden werken. Hoewel er een zekere basis is in de Joodse godsdienst om onderscheid te maken tussen bepaalde rivieren en zwembaden, kunnen niet alle zwembaden worden uitgesloten van deze wet. Een zwempak dragen is verboden (wordt beschouwd als "Me laben" - witwassen). Bovendien is er een wijdverbreide gewoonte niet onder te dompelen in een rivier of meer (zelfs koud), dus kan dit niet gezien worden als een onderdompeling in een natuurlijke Mikveh. De bescheidenheid van deze Torah-geleerde toont zijn grootheid. En zijn vrees voor de Hemel komt tot uiting in al zijn gedachten en laat zien hoe groot de Gadol Hador, deze Torah-reus was. 14

15 De liefde van Rabbi Moshe Feinstein voor kinderen 15

16 Zionisme Deze nota biedt een aantal inleidende beschouwingen over zijn visie op het zionisme en de staat Israël. 28 Sivan 5767 Hij heeft voor het eerst een bezoek aan Israël gebracht in 1964 voor de zesde Knessiah Gedolah van Agudat Israël. Hij werd begroet op de luchthaven door vele Yeshiva-studenten en andere hoogwaardigheidsbekleders, waar onder leden van de Knesset. Vervolgens werd hij geëscorteerd door de douane zonder inspectie, bracht een bezoek aan Tel Aviv, en ging naar de Knessiah Gedolah in de heilige stad van Jeruzalem. Vanuit dezelfde optiek zijn veel Israëlische Rabbanim, Talmidim en burgers komen om hem te bezoeken. Zo kwam minister-president Menahem Begin om een zegen te ontvangen op 17 juli 1977, op weg naar de eerste ronde van de onderhandelingen met de presidenten Carter en Sadat, die hebben geleid tot de Camp David akkoorden. (Fishelis 17f., 20) De zesdaagse oorlog bleek zeer ironische resultaten te hebben. De meeste mensen zagen duidelijk de talloze wonderen verricht door Hasjem en alle, ook het Israëlische leger, besefte dat deze oorlog werd gestreden door Hasjem. Bij zijn laatste reis naar Israël namen een redelijk aantal mensen de tijd om te komen naar Shushan Purim in Jeruzalem. Zijn bestemming werd Har HeMenuchot (begraapplaats), met enkele geliefde Torah-geleerden als buren. 16

17 Ontmoeting met minister-president Menachem Begin Overlijden van Rabbi Moshe Feinstein Rabbijn Moshe Feinstein overleed op 23 maart 1986 (13 Adar II, 5746 volgens de Hebreeuwse kalender). In de Torah staat: Toen Moshe alle bepalingen van de Wet op schrift had gesteld, gaf hij de Levieten die de Ark van het Verbond moesten dragen de volgende opdracht. (Deuteronomium 31:24). Dit werd door sommigen gezien als een passend grafschrift voor hem. 17

18 Zijn begrafenis in Israël werd een dag vertraagd als gevolg van mechanische problemen met het vliegtuig die zijn kist moest terugbrengen naar New York. Er werd gezegd dat zijn begrafenis in Israël de grootste was onder de Joden sinds het tijdperk van de Misjna. Er was een opkomst van ongeveer mensen. Rabbi Feinstein werd begraven op Har HaMenuchot, in de nabijheid van zijn leraar, Rabbi Isser Zalman Meltzer; zijn vriend, Rabbi Aharon Kotler, en zijn schoonzoon Rabbijn Moshe Shisgal en naast de Belzer Rebbe. Rabbi Moshe Feinstein in zijn latere jaren 18

19 19

20 May the memory of the righteous be a blessing זכר צדיק לברכה 20

21 Colofon Prof. Rabbi Ahron Daum B.A. M.S. en Bathia Chava VanHamme Nu woonachtig in Jeruzalem, heeft in 2006 succesvol Gyur gedaan bij het Charedische Beth Din Tzedek van Rav Nissim Karelitz, Shlita in Bne Brak, Israel Tammuz/June 2008 Revised and corrected by Prof. Rabbi Ahron Daum 25 Kislev 5774/ 28 november 2013 Layout, pictures and second draft by Mattityahu Akiva (Matthijs) Strijker, Antwerpen Gyur kandidaat bij het Europese Beth Din onder leiding van HaRav HaGaon Chanoch Ehrentreu, Shlita in Bazel, Zwitserland Photoshop, special effects and scanning of photos by Malachi Anschel (Angelo) Prins, Antwerp Gyur kanidaat bij het Charedische Beth Din Tzedek van Bne Brak onder de leiding van Rav Nissim Karelitz, Shlita Webmaster and designer: Yitzchak Berger, Melbourne, Australia Schoonzoon van Rav Ahron Daum, Shlita We wish to thank Artscroll Publishing Company for using beautiful photos from the work Reb Moshe, The Life and Ideals of HaGaon Rabbi Moshe Feinstein. ISBN 10: / ISBN 13: In the name of many readers we thank the Publishing House Artiscroll Mesorah for the reading pleasure and the availability of the beautiful photos. 21

Waar u gaat, zal ik gaan; uw volk is mijn volk en uw G d is mijn G d.

Waar u gaat, zal ik gaan; uw volk is mijn volk en uw G d is mijn G d. Opname in het Jodendom en Proselieten Praktijk van Halachische Gyur in Israel, Europa en Verenigde Staten van Amerika Waar u gaat, zal ik gaan; uw volk is mijn volk en uw G d is mijn G d. (Ruth 1:16) 1

Nadere informatie

Rabbi Shlomo Carlebach De zingende Rabbi en een coryfee op het gebied kiruv en outreach

Rabbi Shlomo Carlebach De zingende Rabbi en een coryfee op het gebied kiruv en outreach Rabbi Shlomo Carlebach De zingende Rabbi en een coryfee op het gebied kiruv en outreach שלמה קרליבך (1925, Berlijn 1994, Canada) Rabbi Shlomo Carlebach, bekend als Rav Shlomo voor zijn volgelingen, was

Nadere informatie

Dit product wordt u aangeboden door ComputerBijbel (http://www.computerbijbel.com) ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/5

Dit product wordt u aangeboden door ComputerBijbel (http://www.computerbijbel.com) ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/5 ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/5 STROMINGEN IN HET JUDAISME. De verschillende afdelingen of denominaties binnen het Judaisme worden over het algemeen stromingen genoemd. De verschillen zijn

Nadere informatie

Waar u gaat, zal ik gaan; uw volk is mijn volk en uw G d is mijn G d.

Waar u gaat, zal ik gaan; uw volk is mijn volk en uw G d is mijn G d. Praxis-of-Giyur-in-Israel-en-Europe Opname in het Jodendom en Proselieten Praktijk van Halachische Gyur in Israel, Europa en Verenigde Staten van Amerika Waar u gaat, zal ik gaan; uw volk is mijn volk

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

Rabbi Joseph Ber Soloveitchik

Rabbi Joseph Ber Soloveitchik Rabbi Joseph Ber Soloveitchik Rabbi Joseph Ber Soloveitchik ' (1903-1993) 1. Inleiding en biografie Rav Joseph.B. Soloveitchik was een Amerikaanse Orthodoxe Rabbijn en geleerde Talmoedist en een moderne

Nadere informatie

Syllabus: De Torah. De volgorde van de bijbelboeken in de Hebreeuwse bijbel. - TeNaCH Overzicht van de volgorde van de bijbelboeken

Syllabus: De Torah. De volgorde van de bijbelboeken in de Hebreeuwse bijbel. - TeNaCH Overzicht van de volgorde van de bijbelboeken D S L 1 Syllabus: De Torah De Schriftelijke Leer Inleiding Torah = leer van G d, het plan van G d voor de mensheid en het Joodse volk. Onderrichtig i.d.z.v gebruiksaanwijzing. De gedragslijn voor het Joodse-

Nadere informatie

De Chazon Ish. Een voorbeeld van Joodse geleerdheid, morele en ethische integriteit in onze tijd. Rabbi Abraham Yeshayahu Karelitz

De Chazon Ish. Een voorbeeld van Joodse geleerdheid, morele en ethische integriteit in onze tijd. Rabbi Abraham Yeshayahu Karelitz De Chazon Ish Een voorbeeld van Joodse geleerdheid, morele en ethische integriteit in onze tijd. Rabbi Abraham Yeshayahu Karelitz (1879-1954) / 5639-5714 De stad Bne Brak in centraal Israël, naast Tel

Nadere informatie

Beth Ha Knesset De Synagoge

Beth Ha Knesset De Synagoge Beth Ha Knesset De Synagoge Centrum van het Joodse religieuze en sociale leven Historisch overzicht van de ontwikkeling der Synagoge van de antieke tijd tot het heden met enige halachische, religieuze

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom Naam: Het jodendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden op www.geloofik.nl.

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

De Chafetz Haim. Rabbi Israël Meir Ha Cohen Kagan ( ) Ter ere van zijn 80ste Jahrzeit (24 Elloel 1933)

De Chafetz Haim. Rabbi Israël Meir Ha Cohen Kagan ( ) Ter ere van zijn 80ste Jahrzeit (24 Elloel 1933) De Chafetz Haim Rabbi Israël Meir Ha Cohen Kagan (1838-1933) Ter ere van zijn 80ste Jahrzeit (24 Elloel 1933) De naamgeving Het kan slechts van weinigen gezegd worden dat iemands hele leven afhankelijk

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

STUDIEWIJZER. Les 2 De basis van het jodendom Doel

STUDIEWIJZER. Les 2 De basis van het jodendom Doel STUDIEWIJZER JODENDOM Les 1 Kennismaking met het jodendom Doel Je maakt kennis met het jodendom. Je kunt uitleggen welke stromingen er binnen het jodendom zijn, wat hun belangrijkste kenmerken zijn en

Nadere informatie

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler?

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Iedereen heeft wel eens van Adolf Hitler gehoord. Hij was de leider van Duitsland. Bij zijn naam denk je meteen aan de Tweede Wereldoorlog. Een verschrikkelijke

Nadere informatie

Pluriformiteit in het Jodendom

Pluriformiteit in het Jodendom Pluriformiteit in het Jodendom Rabbi Samson Raphael Hirsch (1808-1888), Abraham Geiger (1810-1874), inspirator stichter van het Neo(Modern)-Orthodox Jodendom van de Reform-beweging in Amerika Zalman (Solomon)-

Nadere informatie

Joodse leeswijze. Misjna uit Palestina of Egypte, twaalfde of dertiende eeuw

Joodse leeswijze. Misjna uit Palestina of Egypte, twaalfde of dertiende eeuw Joodse leeswijze 1 Toen in het jaar 70 de Romeinen de tempel te Jeruzalem verwoestten, werden synagoges dé plaats voor het joodse gebed en het onderzoek of de ondervraging van de Tenach. 1 Van belang waren

Nadere informatie

Waar u gaat, zal ik gaan; uw volk is mijn volk en uw G D is mijn G D.

Waar u gaat, zal ik gaan; uw volk is mijn volk en uw G D is mijn G D. Opname in het Jodendom en Proselieten in reflexie van de Halacha en de Joodse geschiedenis. Gustave Dore Waar u gaat, zal ik gaan; uw volk is mijn volk en uw G D is mijn G D. (Ruth 1:16) 1 Giyur K Halacha

Nadere informatie

Waarom zou ik geloven?

Waarom zou ik geloven? Waarom zou ik geloven? Een uitnodiging om na te denken over je geloof Philip Nunn - De Bron Deel #1: 1 nov 2015 Deel #2: 22 nov 2015 Mijn doel met de 2 toespraken Ik probeer je te laten zien dat het christelijke

Nadere informatie

De Jefferson Bijbel. Thomas Jefferson

De Jefferson Bijbel. Thomas Jefferson De Jefferson Bijbel Thomas Jefferson Vertaald en ingeleid door: Sadije Bunjaku & Thomas Heij Inhoud Inleiding 1. De geheime Bijbel van Thomas Jefferson 2. De filosofische president Het leven van Thomas

Nadere informatie

Workshop Sterven en Cultuur

Workshop Sterven en Cultuur Workshop Sterven en Cultuur Berbel Tanck (I) Ruth Ramaker (II) Workshop cultuur Pretoets Theorie Eigen ervaringen Stellingen Pretoets In het Boeddhisme moet de strevende vastgehouden worden door een naaste.

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 34 (31-08)

De Bijbel open 2013 34 (31-08) 1 De Bijbel open 2013 34 (31-08) Onlangs kreeg ik voor ons programma de Bijbel open een vraag over de onvruchtbare vijgenboom in Mattheus 21. Je kunt deze geschiedenis ook in andere evangeliën lezen. We

Nadere informatie

JEEL AL AMAL. De Generatie van de Hoop SERIE BROCHURES JAA : AANKOPEN VAN DE GROND EEN SERIE BROCHURES JAA-2: NAAR ONZE EIGEN MIDDELBARE SCHOOL

JEEL AL AMAL. De Generatie van de Hoop SERIE BROCHURES JAA : AANKOPEN VAN DE GROND EEN SERIE BROCHURES JAA-2: NAAR ONZE EIGEN MIDDELBARE SCHOOL EEN SERIE BROCHURES JAA-2: NAAR ONZE EIGEN MIDDELBARE SCHOOL Bij elke stap van dit project willen wij op onze websites een brochure uitgeven. Je kunt deze op je beeldscherm lezen of als brochure printen.

Nadere informatie

Dat is een verlangen dat wij allemaal, denk ik, wel kennen. Dat we zo graag eens God willen zien. Wie wil dat niet.

Dat is een verlangen dat wij allemaal, denk ik, wel kennen. Dat we zo graag eens God willen zien. Wie wil dat niet. 5 e zondag van Pasen - Een woning met vele kamers Bij Johannes 14 : 1-14 Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. Dat is een verlangen dat wij allemaal, denk ik, wel kennen. Dat we zo graag eens God willen

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Over de website en de boodschappen

Over de website en de boodschappen Over de website en de boodschappen De website De website is opgericht om een reeks goddelijke boodschappen te publiceren waarvan een getrouwde moeder van een jong gezin, woonachtig in Europa, zegt dat

Nadere informatie

Zacharia 14 : 4-9 en Lucas 21, 25-31 2 december 2012 Wehl Voorganger: ds. Arja Oude Kotte-de Boon

Zacharia 14 : 4-9 en Lucas 21, 25-31 2 december 2012 Wehl Voorganger: ds. Arja Oude Kotte-de Boon Zacharia 14 : 4-9 en Lucas 21, 25-31 2 december 2012 Wehl Voorganger: ds. Arja Oude Kotte-de Boon Een brief aan de profeet Zacharias, Beste Zacharia, Er zijn zoveel dingen die door mijn hoofd spelen, na

Nadere informatie

GERECHTVAARDIGD DOOR HET GELOOF ALLEEN

GERECHTVAARDIGD DOOR HET GELOOF ALLEEN GERECHTVAARDIGD DOOR HET GELOOF ALLEEN Les 4 voor 22 juli 2017 Het begrip rechtvaardiging. 1. Wat is rechtvaardiging? Middelen van rechtvaardigmaking. 2. De werken van de wet. 3. Het geloof van Jezus Christus.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 oktober 2010

Nieuwsbrief 1 oktober 2010 Nieuwsbrief 1 oktober 2010 Alija special Want Gij zijt groot en doet wonderen, Gij, o God alleen. Psalm 86: 10. Beste lezers en voorbidders, Onze nieuwsbrief en gebedskalender zijn deze keer anders dan

Nadere informatie

Arigato. opdrachtenblad. Regie: Anielle Webster Scenario: Sandra Beerends Jaar: 2012 Duur: 10 minuten

Arigato. opdrachtenblad. Regie: Anielle Webster Scenario: Sandra Beerends Jaar: 2012 Duur: 10 minuten Arigato opdrachtenblad Regie: Anielle Webster Scenario: Sandra Beerends Jaar: 2012 Duur: 10 minuten Lesuurpakket Arigato Thema s: oorlogsverleden; mensenrechten; vergeven; herdenken. Verdiepingsopdrachten:

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

Lees de vier verhalen en beschrijf hoe en waarom David koning is geworden? Wordt er iets gezegd over het hart van David en het hart van Saul?

Lees de vier verhalen en beschrijf hoe en waarom David koning is geworden? Wordt er iets gezegd over het hart van David en het hart van Saul? Een volmaakt hart. Zuiveren van hart zullen God zien OPDRACHT: Bestudeer het leven en karakter van David. hoofdstukken 1 Sam 16,17,18,19,24 hoofdstukken 2 Sam 2,5,6,7 hoofdstukken 2 Sam 11 hoofdstukken

Nadere informatie

Joods Messiaanse Gemeente '' Beit Nitzachon'' Parasha: ויקרא -Vayikra En hij (Hashem) riep

Joods Messiaanse Gemeente '' Beit Nitzachon'' Parasha: ויקרא -Vayikra En hij (Hashem) riep Parasha: ויקרא -Vayikra En hij (Hashem) riep ''De verborgen kleine Alef'' Parashat Shevoea Wekelijkse Schriftlezing Torah: Vayikra/Leviticus: 1:1-5:26, Dwarim/Deuteronomium 25:17-19 Haftrah: Shmu'el Alef/1

Nadere informatie

Wie is er nou blind? Het evangelie naar Johannes 9:1-41 22-9-2015

Wie is er nou blind? Het evangelie naar Johannes 9:1-41 22-9-2015 Wie is er nou blind? Het evangelie naar Johannes 9:1-41 1 Inleiding (1) Schrijver: Johannes, discipel en apostel (noemt zichzelf: de discipel van wie Jezus hield) Doel (Joh 20:31): dat je gelooft dat Jezus

Nadere informatie

Rabbi Avraham Jitschak Hakohen Kook

Rabbi Avraham Jitschak Hakohen Kook Rabbi Avraham Jitschak Hakohen Kook Rabbi Avraham Jitschak Hakohen Kook (1865 1935) Biografie Rav Avraham Yitzchak Hakohen Kook werd geboren in Griva, Letland in 1865. Zijn vader was een student (Talmid)

Nadere informatie

Doel van Bijbelstudie

Doel van Bijbelstudie Bijbelstudie Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het

Nadere informatie

beschouwd als afstammelingen van Aäron. Deze was hogepriester. Koheen betekent priester. Onder meer de achternaam Cohen is hiervan afgeleid.

beschouwd als afstammelingen van Aäron. Deze was hogepriester. Koheen betekent priester. Onder meer de achternaam Cohen is hiervan afgeleid. Juni 2016 De Werkgroep Liturgie denkt na over de vorm van de eredienst. Deze kijkt hierbij ook naar andere kerken en gezindten. Deze keer wil ik graag samen met u kijken naar liturgie en menora en de volgende

Nadere informatie

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart.

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 108 1 Een lied van David. God geeft mij moed 2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 3 Ik wil mijn harp laten klinken, ik wil de zon wakker maken met mijn lied. 4 Heer,

Nadere informatie

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA Gered door Jezus Geleid door de Geest Gezonden in de wereld In dit document verwoorden we onze visie voor de gemeente. Het is ons verlangen dat

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

22 SEPTEMBER 2011 ANIMATOREN OV GROENHOVE GEMEENSCHAPPELIJKE ZIEKENZALVING

22 SEPTEMBER 2011 ANIMATOREN OV GROENHOVE GEMEENSCHAPPELIJKE ZIEKENZALVING 1 22 SEPTEMBER 2011 ANIMATOREN OV GROENHOVE GEMEENSCHAPPELIJKE ZIEKENZALVING 1. Oorsprong van de ziekenzalving ziekenzorg, ziekenbezoek: zeer vaak in de Bijbel tegen de Joodse traditie in, waar ziekte

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

DE GROTE MUUR VAN NEHEMIA

DE GROTE MUUR VAN NEHEMIA Bijbel voor Kinderen presenteert DE GROTE MUUR VAN NEHEMIA Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Jonathan Hay Aangepast door: Mary-Anne S. Vertaald door: Erna van Barneveld Geproduceerd door:

Nadere informatie

Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid

Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid History Christiane Simone Stadie Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid Herinneringen van mijne academiereis in 1843 (Abraham Des Amorie van der Hoeven Jr.) Seminar paper Christiane

Nadere informatie

Geloven is niet zomaar instemmen met een geheel aan abstracte waarheden. Geloven is een weg gaan, die voert tot gemeenschap met de levende God.

Geloven is niet zomaar instemmen met een geheel aan abstracte waarheden. Geloven is een weg gaan, die voert tot gemeenschap met de levende God. GELOVEN Encycliek Lumen Fideï zegt: Geloven is niet zomaar instemmen met een geheel aan abstracte waarheden. Geloven is een weg gaan, die voert tot gemeenschap met de levende God. PROBLEEM VAN PAROCHIES

Nadere informatie

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015 Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71 dinsdag 2 juni 2015 1 ev. Johannes tot nu toe 1:1-18 Jezus is het Woord: bij God en zelf God 1:19-52 Jezus is het Lam van God discipelen volgen Hem

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 8-12 jarigen Lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Ilja Witte en Judith Maarsen Mei 2007Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling HET BOEK

Nadere informatie

Christelijke Basis School De Brandaris groep 4 t/m 8. Het verhalen waard! Pasen dichterbij!

Christelijke Basis School De Brandaris groep 4 t/m 8. Het verhalen waard! Pasen dichterbij! Christelijke Basis School De Brandaris groep 4 t/m 8 Het verhalen waard! Pasen dichterbij! Gebed Lieve God, Dank U voor het paasfeest: De Heer is opgestaan Jezus heeft overwonnen Dat heeft Hij voor ons

Nadere informatie

Deze PowerPoint presentatie gaat over Kerk en Israël, in het bijzonder over de Protestantse Kerk (in Nederland) en Israël. Met de naam Israël wordt

Deze PowerPoint presentatie gaat over Kerk en Israël, in het bijzonder over de Protestantse Kerk (in Nederland) en Israël. Met de naam Israël wordt Deze PowerPoint presentatie gaat over Kerk en Israël, in het bijzonder over de Protestantse Kerk (in Nederland) en Israël. Met de naam Israël wordt bedoeld: het Israël dat wij ontmoeten in de bijbel en

Nadere informatie

Om wie gaat het? Het evangelie naar Johannes 3:22-4:2. dinsdag 10 maart 2015

Om wie gaat het? Het evangelie naar Johannes 3:22-4:2. dinsdag 10 maart 2015 Om wie gaat het? Het evangelie naar Johannes 3:22-4:2 dinsdag 10 maart 2015 1 Terugblik Doel van Johannes met het evangelie (Joh 20:30-31): dat je gelooft dat Jezus de Zoon van God is dat je daardoor het

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Kort bestuursverslag 2015. Amsterdam, mei 2016

Kort bestuursverslag 2015. Amsterdam, mei 2016 Kort bestuursverslag 2015 Amsterdam, mei 2016 HIGHLIGHTS 2015 Sjoeldiensten sjabbatochtend -> grootste orthodoxe sjoel van Nederland! 125 175 m/v/kind per keer Sjoeldiensten vrijdagavond -> Wekelijks werd

Nadere informatie

Verspreiding Christendom hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Verspreiding Christendom hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 15 December 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62218 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

We zingen opwekking 457,458,459 en 460 Lied 460 spreekt duidelijk over Pesach.. u verlost, u bevrijdt, u bent mijn

We zingen opwekking 457,458,459 en 460 Lied 460 spreekt duidelijk over Pesach.. u verlost, u bevrijdt, u bent mijn Zondag 20 maart 2016 Gregoriaanse kalender: Nieuwe maands viering 1 aviv van het Bijbelse jaar 6000 x jaren, tevens nieuwjaarsdag volgens de deels herstelde zon-sterren kalender Vandaag is de lente begonnen..

Nadere informatie

Fascinerend en vreeswekkend

Fascinerend en vreeswekkend Fascinerend en vreeswekkend De religieuze en seculiere betekenis van het land Israël Het Land is, door de eeuwen heen, voor de Joden een bron van aantrekkingskracht als ook van verontrustende weerzin.

Nadere informatie

Religie en borstvoeding: Jodendom, Christendom & Islam. Religie en borstvoeding: Jodendom, Christendom & Islam

Religie en borstvoeding: Jodendom, Christendom & Islam. Religie en borstvoeding: Jodendom, Christendom & Islam Religie en borstvoeding: Jodendom, Christendom & Islam Religie en borstvoeding: Jodendom, Christendom & Islam Het geven van borstvoeding is een universele taak voor moeders van verschillende achtergronden.

Nadere informatie

50 jaar Nostre Aetate

50 jaar Nostre Aetate 50 jaar Nostre Aetate Leo Mock Geachte aanwezigen, hoogwaardigheidsbekleders. Ik vind het bijzonder om vandaag hier te staan. 10 jaar geleden was ik er ook bij, toen in Utrecht, in een kerk zo staat mij

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Module Wereldgodsdiensten, sekten & stromingen en bewegingen basisprogramma leerjaar 1 drs. J.J. Grandia

Module Wereldgodsdiensten, sekten & stromingen en bewegingen basisprogramma leerjaar 1 drs. J.J. Grandia Module Wereldgodsdiensten, sekten & stromingen en bewegingen basisprogramma leerjaar 1 drs. J.J. Grandia ORIËNTATIE 1. Titel van de module Judaïca 2. Introductie In deze module gaat het over de basishouding

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

Galaten 1. Begin van de brief

Galaten 1. Begin van de brief Galaten 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Galatië 1-3 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de provincie Galatië. Allereerst dit: Ik ben niet door mensen aangesteld als apostel,

Nadere informatie

Het evangelie volgens Johannes

Het evangelie volgens Johannes Het evangelie volgens Johannes Gods Zoon komt naar de wereld Gods Zoon was er al in het begin 1 In het begin was Gods Zoon er al. Hij was bij God, en hij was zelf God. 2 In het begin was hij al bij God.

Nadere informatie

Paulus brieven leren ons enorm veel over gemeente zijn Ook over samenhang. We kijken naar 2 specifieke teksten in 2 brieven en leren iets over:

Paulus brieven leren ons enorm veel over gemeente zijn Ook over samenhang. We kijken naar 2 specifieke teksten in 2 brieven en leren iets over: Samenhang Zondag 23 februari 2014 Inleiding koppelen aan videoboodschap Paulus brieven leren ons enorm veel over gemeente zijn Ook over samenhang We kijken naar 2 specifieke teksten in 2 brieven en leren

Nadere informatie

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1 Les 1 - De oorsprong van de Bijbel In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Deze bijbelstudies zijn vooral bedoeld voor jongeren van 11

Nadere informatie

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens.

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens. Probleem: breuk tussen en mens Door onze keuze is er een breuk tussen en mens. maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven.

Nadere informatie

Geloof Hoop Lesbo s. tekst Saskia Doorschodt en Linde Arts fotografie LaPeet Pijlgroms. zijaanzij.nl 15

Geloof Hoop Lesbo s. tekst Saskia Doorschodt en Linde Arts fotografie LaPeet Pijlgroms. zijaanzij.nl 15 Geloof Hoop Lesbo s De combinatie van homoseksualiteit en religie roept vaak negatieve beelden op. Zo is de paus bijvoorbeeld niet één van de grootste voorstanders van het homohuwelijk te noemen, en is

Nadere informatie

Woord vooraf 7. 1. Inleiding 9

Woord vooraf 7. 1. Inleiding 9 Inhoud Inhoud Woord vooraf 7 1. Inleiding 9 2. Geschiedenis van het Jodendom 14 2.1. Van Abraham tot Christus 2.2. Van Herodes tot de Talmoedscholen 2.3. Van middeleeuwen tot verlichting 2.4. Van verlichting

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 40 (12-10)

De Bijbel open 2013 40 (12-10) 1 De Bijbel open 2013 40 (12-10) Er was eens een man die de studeerkamer van een predikant binnenkwam. Hij keek om zich heen en zag al die boeken staan die je in een studeerkamer aantreft. Toen zei die

Nadere informatie

Wie nam Jethro mee naar Mozes?

Wie nam Jethro mee naar Mozes? Jethro bij Mozes en leiders voor het volk. Wie nam Jethro mee naar Mozes? Exodus 18:1-3, eerste deel 1 Toen Jethro, de priester van Midian, de schoonvader van Mozes, alles hoorde wat God voor Mozes en

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERVOLGDE GEMEENTE

Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERVOLGDE GEMEENTE Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERVOLGDE GEMEENTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest en Lazarus Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

DE VERVOLGDE GEMEENTE

DE VERVOLGDE GEMEENTE Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERVOLGDE GEMEENTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest en Lazarus Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

WEBQUEST L6-02 oorlog & vrede

WEBQUEST L6-02 oorlog & vrede WEBQUEST L6-02 oorlog & vrede 2.3.1. Wereldoorlog I INHOUD OEFENBOEK De Eerste Wereldoorlog 02-03 2.3.2. Wereldoorlog II De Tweede Wereldoorlog 04-05 La Vita è Bella 06-07 3.1. Geweldige personen Jezus

Nadere informatie

Thema: "Als God nu ook al verandert, waar blijven wij dan!?!"

Thema: Als God nu ook al verandert, waar blijven wij dan!?! Thema: "Als God nu ook al verandert, waar blijven wij dan!?!" Jeremia 18:11-12 1 Het woord, dat van de HERE tot Jeremia kwam: 2 Maak u op, daal af naar het huis van de pogenbakker, en daar zal Ik u mijn

Nadere informatie

Pasen middagdienst De Heer is waarlijk opgestaan!

Pasen middagdienst De Heer is waarlijk opgestaan! Pasen middagdienst De Heer is waarlijk opgestaan! Ds. Maurits Oldenhuis Votum/groet Weerklank 172 Gebed Johannes 20, 1-10 Nieuw Liedboek 632 Johannes 20, 8-9 Preek Liedboek 215 Geloofsbelijdenis Gezang

Nadere informatie

EO Grootnieuws 24 januari 2015 Ds. J. Ezinga

EO Grootnieuws 24 januari 2015 Ds. J. Ezinga Beste luisteraar, EO Grootnieuws 24 januari 2015 Ds. J. Ezinga Vandaag gaat het over praktische wijsheid. Wijsheid voor het gewone dagelijkse leven We krijgen antwoorden op vragen zoals : Hoe krijg ik

Nadere informatie

Het leven van Adolf Hitler

Het leven van Adolf Hitler Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Matthijs Admiraal 22 november 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/91671 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Geschiedenis achtergrond.

Geschiedenis achtergrond. Geschiedenis achtergrond. De Subkarpaten, de regio in de Oekraïne waar Livia en Attila wonen, was vroeger onderdeel van Hongarije. Voor 1920 Hongarije was erg groot, maar omdat het land één van de verliezers

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 2 geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Bronnenboekje GT-0125-a-13-2-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Standpunten van drie politieke partijen aan het begin

Nadere informatie

Orde van dienst voor de slotdienst van de aangepaste catechese van Barneveld en Voorthuizen. 14 april 2013 Goede Herderkerk te Barneveld

Orde van dienst voor de slotdienst van de aangepaste catechese van Barneveld en Voorthuizen. 14 april 2013 Goede Herderkerk te Barneveld Orde van dienst voor de slotdienst van de aangepaste catechese van Barneveld en Voorthuizen. 14 april 2013 Goede Herderkerk te Barneveld THEMA: Goed Nieuws!! Voorganger: ds. M.P.D. Barth Organist: P.J.

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

DE PURITY VAN NATION DE WETTEN VAN FAMILIE ZUIVERHEID

DE PURITY VAN NATION DE WETTEN VAN FAMILIE ZUIVERHEID DE PURITY VAN NATION DE WETTEN VAN FAMILIE ZUIVERHEID RABBI GABRIEL COHEN WESTCOASTRABBINICALCOURT Het is met dank aan de Almachtige dat ik dit gedrukte boek mag uit brengen. Het is de vrucht van een lange

Nadere informatie

DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS

DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Bijbel voor Kinderen presenteert DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible for

Nadere informatie

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Filips II In 1566, meer dan vierhonderd jaar geleden, zijn veel mensen boos. Er is onrust in de Nederlanden. Er zijn spanningen over het geloof, veel mensen

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER Bijbel voor Kinderen presenteert JACOB DE BEDRIEGER Geschreven door: E. Duncan Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Kerr en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Verspreiding Christendom - HV 1. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/62218

Verspreiding Christendom - HV 1. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/62218 Verspreiding Christendom - HV 1 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 June 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62218 Dit lesmateriaal is

Nadere informatie

Dames en heren, Mijn besef van oorlog en vrede. heb ik meegekregen van mijn. vader, die de gastvrijheid van. de Duitse bezetter aan den lijve

Dames en heren, Mijn besef van oorlog en vrede. heb ik meegekregen van mijn. vader, die de gastvrijheid van. de Duitse bezetter aan den lijve Dames en heren, Mijn besef van oorlog en vrede heb ik meegekregen van mijn vader, die de gastvrijheid van de Duitse bezetter aan den lijve heeft mogen ondervinden. Mijn vader heeft in Scheveningen gezeten,

Nadere informatie

Aanwezigen bestuur: Doron Sanders, Sharon Weijel, Jalon Salomon, Vibeke Cohen, David Brilleslijper, Jonathan Mouwes, Daniëlla Eitje

Aanwezigen bestuur: Doron Sanders, Sharon Weijel, Jalon Salomon, Vibeke Cohen, David Brilleslijper, Jonathan Mouwes, Daniëlla Eitje Notulen AMOS AV 28 juni 2015, 19.00 uur, locatie JCC Aanwezigen bestuur: Doron Sanders, Sharon Weijel, Jalon Salomon, Vibeke Cohen, David Brilleslijper, Jonathan Mouwes, Daniëlla Eitje Agenda 1. Welkom

Nadere informatie

De doop in de Heilige Geest

De doop in de Heilige Geest Door het geloof in Jezus Christus uit te spreken leeft de gelovige, als ziel, via het lichaam (de mond) in relatie met God de Vader. Dit wordt uitgelegd in de studie Bekering. 1 Door Jezus de autoriteit

Nadere informatie

Gelezen: Hooglied 4: 1-8, Hooglied 5 : 2 8, Hooglied 7 : 7 10, Hooglied 8 : 6-7

Gelezen: Hooglied 4: 1-8, Hooglied 5 : 2 8, Hooglied 7 : 7 10, Hooglied 8 : 6-7 Zondag 24 april 2016 - Verlangen naar liefde Gelezen: Hooglied 4: 1-8, Hooglied 5 : 2 8, Hooglied 7 : 7 10, Hooglied 8 : 6-7 Enige discussie in de afgelopen week aan de keukentafel. Kunnen we dit lezen?

Nadere informatie

Notulen Platform vergadering 03 mei 2000

Notulen Platform vergadering 03 mei 2000 Notulen Platform vergadering 03 mei 2000 Aanwezig: Ajalah: Berthie Nachbahr, Philip Staal Elah: Gidi Peiper IOH: Baruch Bar Tel Instituut oorlogstegoeden: Awraham Roet Honi: Yossi Dotan Wezen WOII: Shimon

Nadere informatie

ACHTERUIT ZWEMMEN IN GLASSPLINTERS door Herman Brusselmans

ACHTERUIT ZWEMMEN IN GLASSPLINTERS door Herman Brusselmans door Herman Brusselmans ACHTERUIT ZWEMMEN IN GLASSPLINTERS Ik ben begonnen met schrijven op mijn 23e. Maar het grote succes kwam pas later. Op mijn 24e. Door dit succes bleef ik schrijven. Maar ook omdat

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

Werkbladen Voortgezet onderwijs. Naam leerling:

Werkbladen Voortgezet onderwijs. Naam leerling: Werkbladen Voortgezet onderwijs Naam leerling: Inhoud: Uitleg werkbladen Deze werkbladen horen bij de film Jerusalem. Een film die gaat over Jeruzalem, een van de oudste steden ter wereld. Ontdek waarom

Nadere informatie

November 2016 Woensdag 01/11 Woensdag 02/11 Donderdag 03/11 Vrijdag 04/11 Zaterdag 05/11 Zondag 06/11

November 2016 Woensdag 01/11 Woensdag 02/11 Donderdag 03/11 Vrijdag 04/11 Zaterdag 05/11 Zondag 06/11 November 2016 Woensdag 01/11 Volgens het Israëlische leger zijn er dit jaar enkele tientallen raketten vanuit Gaza neergekomen in de omgeving van Sderot (19.000 inwoners). Gelukkig zonder ernstige schade.

Nadere informatie

Een geopende hemel. Opb. 4:1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel.

Een geopende hemel. Opb. 4:1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. Een geopende hemel Opb. 4:1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. Opb. 14:13 Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf op. Toen droomde hij, en zie, op de aarde stond een

Nadere informatie

KONING DAVID (DEEL 2)

KONING DAVID (DEEL 2) Bijbel voor Kinderen presenteert KONING DAVID (DEEL 2) Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

DE PRIORITEIT VAN JESJOEA

DE PRIORITEIT VAN JESJOEA DE PRIORITEIT VAN JESJOEA De volgelingen van Jesjoea worden in het Hebreeuws: talmidiem genoemd. Talmidiem zijn Tora-leerlingen van hun Rabbi: Jesjoea van Nazaret. Met het woord: Tora bedoelen wij de Bijbel,

Nadere informatie