Rabbi Moshe Feinstein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rabbi Moshe Feinstein"

Transcriptie

1 Rabbi Moshe Feinstein Rabbi Moshe Feinstein ( / ) 1

2 HaRav HaGaon Rabbi Moshe Feinstein,s.z.l. was een Litouwse-Poolse Orthodoxe Rabbi, wetenschapper en Decisor ( posek: een gezaghebbende rechter van vragen met betrekking tot de Joodse Wet-codex Shulchan Aruch ), die wereldwijd bekend staat om zijn expertise op het gebied van Halacha. Hij werd door velen beschouwd als de Rabbinale hoogste autoriteit voor de Torah-getrouwe Joden in Noord-Amerika in de 20 ste eeuw.. In detorah-wereld werd hij gewoonlijk Rav Moshe of Reb Moshe genoemd. Biografie Rav Moshe werd, volgens de Hebreeuwse kalender, op de 7e dag van Adar, 5655 (traditioneel de geboorte- en sterfdatum van de Bijbelse Moshe Rabbenu ) in Uzda, in de buurt van Minsk, Wit-Rusland, geboren. Zijn vader was Rabbijn van Uzdan, een stad die deel uitmaakte van het toenmalige Russische Rijk. Verder is hij een afstammeling van Rabbi Yom Tov Lipman, Rabbijn van Kapolye, die verantwoordelijk is voor talrijke gepubliceerde commentaren op de Talmoed. Rav Moshe studeerde primair bij zijn vader en in Yeshivot gelegen in Sloetsk, Shklov en Amstislav voordat hij als Rabbijn van Lubań werd aangesteld voor een periode van zestien jaar. Hij was klein van gestalte, maar zeer groot in intellect. 2

3 3

4 In 1920 trouwde Rabbi Moshe Feinstein met Shima Kustanovich, zijn levenslange partner aan wie hij al zijn materiele belangen toevertrouwde. Zij kregen in Rusland drie kinderen: Faye Gittel (die trouwde met Rav Moshe Schisgal ZL in Amerika), Shifra,s.z.l. (die trouwde met Rabbijn Dr. Moshe David Tendler, Mora D Asra van de communautaire Synagoge in Monsey, en met Magid Shiur (Talmoed-docent) en professor in de biologie aan de Yeshiva University) en David (die zijn vader opvolgde als Rosh Yeshivah van Mesivta Tiferes Yerushalayim ). Er werd hen nog een zoon geboren in Amerika, Reuven (momenteel Rosh Yeshivah van de Staten Island, een tak van MTY). Onder toenemende druk van het Sovjet-regime, verhuisde hij met zijn gezin naar New York City in 1936, waar hij woonde voor de rest van zijn leven. De Feinstein-dynastie 4

5 Rav Moshe Feinstein settelde zich langs de oostkust van New York, in de Joodse buurt van East Side, waar hij de Rosh Yeshiva werd van Mesivtha Tifereth Jeruzalem. Deze Yeshiva werd wereldberoemd door zijn aanwezigheid. Later stichtte hij een nieuwe tak van deze Yeshiva in Staten Island, New York. Deze Yeshiva wordt nu geleid door zijn zoon Rabbi Reuven Feinstein, terwijl zoon Rabbi Dovid Feinstein het Manhattan gedeelte leidt. Mesivtha Tifereth Jeruzalem in Lower East Side, Manhattan in New York Rav Moshe Feinstein was voorzitter van de Unie van Orthodoxe Rabbijnen van de Verenigde Staten en Canada, als ook voorzitter van de Moetzes Gedolei HaTorah (raad van Grote Wijzen) van Agudath Israël in Amerika vanaf de jaren 1960 tot aan zijn dood. Rabbi Feinstein speelde ook een actieve rol in het leiderschap van Israël s Chinuch Atzmai (een alternatief schoolsysteem voor Orthodoxe kinderen in Israël). 5

6 Rabbi Moshe Feinstein werd door velen vereerd als de Gadol Hador (grootste Torah wijze van de generatie), dit samen met Rabbi Yaakov Yisrael Kanievsky ( ), Rabbi Yonasan Steif ( ), Rabbi Elyah Lopian ( ), Rabbi Aharon Kotler ( ), Rabbi Yaakov Kamenetsky ( ), en Rabbijn Yosef Shalom Elyashiv ( ), hoewel verschillende van hen veel ouder waren dan hij. 6

7 Rav Moshe Feinstein werd algemeen erkend als prominent Torah-wijze en posek (Halachisch decisor) van zijn generatie. Vele mensen uit de hele wereld vroegen hem een Halachisch antwoord op de meest ingewikkelde vragen. Rabbi Feinstein nam deel aan de march der Rabbijnen in Washington op 6 oktober Dit was een protestactie voor de Amerikanen en de geallieerden om de vernietiging te stoppen van de Joden in Europa. Gallerij van wereldberoemde Rabbijnen met wie Rabbijn Moshe Feinstein,s.z.l. in contact stond President van Agudath Israel Amerika en afgevaardigde van The American Jewish Joint Distribution Committee van post-shoah in Europa. Voorzitter van Ezras Torah (hulporganisatie voor arme Torah-geleerden in Amerika en in Israel) 7

8 Rabbi Aharon Kotler, sticher van Beth Medrash Govoha in Lakewood, de grootste Yeshiva in de wereld. Rabbi Yaakov Kamenetsky, Rosh Yeshiva van Yeshiva Torah Vodaas in Brooklyn, New York 8

9 Rosh Yeshiva van de rijkste Yeshiva ter wereld, Chaim Berlin in New York en auteur van het Kabbalistische werk Pachad Yitzchak. Voormalig Sefardisch Hoofdrabbijn van Israel en grootste Sefardische Halachische autoriteit. HaGaon Rabbi Chaim Kreiswirth (uiterst rechts),s.z.l. was bijna 50 jaar Opperrabbijn van de Orthodoxe gemeente Machside Hadass in Anwterpen. 9

10 Belangrijkste besluiten Vanwege zijn prominente plaats als een arbiter van de Joodse wet, werden aan Rabbi Moshe Feinstein de meest moeilijke vragen gesteld, waarin hij een aantal innoverende of controversiële beslissingen nam. Kort na zijn aankomst in de Verenigde Staten, vestigde hij een reputatie voor de behandeling van zakelijke- en arbeidsconflicten. Zo schreef hij over stakingen, anciënniteit, en eerlijke concurrentie. Later diende hij als de grootste Halachishe autoriteit voor de Vereniging van de Orthodoxe Joodse wetenschappers, die zijn groeiende betrokkenheid bij Joods medisch-ethische zaken waardeerden. Al zijn Halachische beslissingen zijn te vinden in zijn monumentale response-werk Igros Moshe, die in de bilbiotheek van elke Torah-geleerde te vinden is. 10

11 In de medische arena protesteerde hij heftig tegen de eerste, mislukte harttransplantatie, maar met de tijd is het onduidelijk of hij zijn standpunt m.b.t. het criteria van de hersendood heeft herzien. De laatste 'responsa' zijn gedrukt nadat hij was heengegaan. Op dit gebied overlegde Rabbi Moshe Feinstein met verschillende wetenschappelijke experts, zoals zijn schoonzoon Rabbijn dr. Moshe Dovid Tendler die een professor in de biologie was alsook Rosh Yeshiva op de Yeshiva-Universiteit. Als leider van de Amerikaanse Orthodoxie gaf Rabbi Moshe Feinstein verschillende adviezen die met zijn Torah-getrouwe houding duidelijk distantieerde van het reform en cconservative Jodendom. Toch ervoer hij een intense oppositie binnen de Orthodoxie en dit op een aantal omstreden besluiten, zoals uitspraken over kunstmatige inseminatie en Eroev. Daar en tegen heeft hij het roken van tabak nooit verboden, alhoewel Rabbinale autoriteiten dit negeerden en na zijn overlijden hebben herzien. Hij maakte opmerkelijke beslissingen over de volgende onderwerpen: Kunstmatige inseminatie bij een niet-joodse donor Cosmetische chirurgie Bat Mtzwa voor meisjes Hersendood Valsspelen Klassieke muziek in religieuze instellingen Herdenking van de Holocaust, Yom Ha Shoah Conservatief Jodendom, met inbegrip van de clerus en scholen Bloed geven tegen betaling Onderwijs voor meisjes Medische zorg bij het levenseinde Eroev - projecten in New York City Financiële ethiek Gevaarlijke medische operaties Harttransplantatie Werk en de daarmee samenhangende privileges voor werknemers Mechitza (scheiding van mannen en vrouwen in de synagoge) Psychiatrische zorg Scheiding van de Siamese tweeling Handen schudden tussen mannen en vrouwen Roken van marihuana Tay-Sachs foetusabortus, in debat met Rabbi Eliëzer Waldenberg Roken van tabak Vlees in een fabriek bewerkt Hij schreef een set Halachische responsa genaamd Igroth Moshe (brieven van Moshe), die nog steeds op grote schaal gebruikt worden in Orthodoxe Joodse kringen. Talmoedische novellae verschenen onder de 11

12 naam Dibroth Moshe (Moshe's woorden), en novellen over de Torah verschenen postuum als Darash Moshe. Hieronder vindt u een klein onderdeel uit de ongeveer 2000 responsa die hij schreef: met betrekking tot de gedeeltelijke dekking van het hoofd tijdens het wandelen in de straat of het reciteren van een zegen met betrekking tot de kwestie van de verlamming van de linkerhand in verband met Tefillin. kan een Cohen die de Shabbat ontheiligd het publiek zegenen in een congregatie met de andere priesters? met betrekking tot de Mechitzah, (de fysieke scheiding tussen mannen en vrouwen in een synagoge), en de vereiste hoogte. met betrekking tot een synagoge waar Amerikaanse en Israëlische vlaggen zijn opgezet. Is dit een probleem? met betrekking tot de oprichting van een partnerschap met een Jood die de Shabbat ontheiligt. Rabbi Moshe Feinstein bij het uitvoeren van Mitzvot 12

13 13

14 Voorbeelden: Rabbijn Moshe Feinstein stond de donatie van een nier aan een heel erg ziek persoon toe, en beschouwde dat als een vroom gebaar, maar hij vond het geen vereiste. En dat was het advies van de Rav (Rabbijn Moshe Feinstein) in verband met alle terminale patiënten: het is verboden de levensduur te verlengen van lijdende terminaal zieke patiënten (indien de patiënt niet eens bewusteloos is). Er is geen verschil tussen een Gosses (stervende) en een reguliere patiënt: als u de patiënt kan genezen, mag er tussenkomst zijn, maar als alleen het lijden van de patiënt verlengd wordt, is het verboden. Eindeloos leed is erger dan overlijden. Een ademhalingsapparaat verwijderen dat werkt, mag niet. Ook natuurlijk voedsel mag niet ontnomen worden. Een rem op geneesmiddelen lijkt dan, volgens Rabbijn Moshe Feinstein, niet op moord. In zijn beroemde responsum beantwoordt Rabbi Moshe Feinstein de vraag of zoveel mensen kunnen geloven in iets wat verkeerd is : Alles wat een persoon doet en voor waarheid aanneemt, ook als dit indruist tegen het gezond verstand, is niet te wijten aan krankzinnigheid. Zelfs verstandige mensen beginnen te geloven in onzin als er hiervoor een aaleiding is. Soms hebben ze ook een verkeerd beeld dat te wijten is aan een droom of iets waaraan ze denken als ze wakker zijn. Nadat ze dit beginnen te geloven, kunnen ze zo ver komen dat ze ook hun leven geven voor hun onzinnig geloof. Kan er op Shabbat gezwommen worden? Een duik nemen op een warme middag is een geweldige manier om af te koelen en plezier te hebben, maar niet op Shabbat. De Wijzen hebben het verboden om te zwemmen in een rivier of meer op Shabbat, want dit zou kunnen leiden tot een van de 39 verboden werken. Hoewel er een zekere basis is in de Joodse godsdienst om onderscheid te maken tussen bepaalde rivieren en zwembaden, kunnen niet alle zwembaden worden uitgesloten van deze wet. Een zwempak dragen is verboden (wordt beschouwd als "Me laben" - witwassen). Bovendien is er een wijdverbreide gewoonte niet onder te dompelen in een rivier of meer (zelfs koud), dus kan dit niet gezien worden als een onderdompeling in een natuurlijke Mikveh. De bescheidenheid van deze Torah-geleerde toont zijn grootheid. En zijn vrees voor de Hemel komt tot uiting in al zijn gedachten en laat zien hoe groot de Gadol Hador, deze Torah-reus was. 14

15 De liefde van Rabbi Moshe Feinstein voor kinderen 15

16 Zionisme Deze nota biedt een aantal inleidende beschouwingen over zijn visie op het zionisme en de staat Israël. 28 Sivan 5767 Hij heeft voor het eerst een bezoek aan Israël gebracht in 1964 voor de zesde Knessiah Gedolah van Agudat Israël. Hij werd begroet op de luchthaven door vele Yeshiva-studenten en andere hoogwaardigheidsbekleders, waar onder leden van de Knesset. Vervolgens werd hij geëscorteerd door de douane zonder inspectie, bracht een bezoek aan Tel Aviv, en ging naar de Knessiah Gedolah in de heilige stad van Jeruzalem. Vanuit dezelfde optiek zijn veel Israëlische Rabbanim, Talmidim en burgers komen om hem te bezoeken. Zo kwam minister-president Menahem Begin om een zegen te ontvangen op 17 juli 1977, op weg naar de eerste ronde van de onderhandelingen met de presidenten Carter en Sadat, die hebben geleid tot de Camp David akkoorden. (Fishelis 17f., 20) De zesdaagse oorlog bleek zeer ironische resultaten te hebben. De meeste mensen zagen duidelijk de talloze wonderen verricht door Hasjem en alle, ook het Israëlische leger, besefte dat deze oorlog werd gestreden door Hasjem. Bij zijn laatste reis naar Israël namen een redelijk aantal mensen de tijd om te komen naar Shushan Purim in Jeruzalem. Zijn bestemming werd Har HeMenuchot (begraapplaats), met enkele geliefde Torah-geleerden als buren. 16

17 Ontmoeting met minister-president Menachem Begin Overlijden van Rabbi Moshe Feinstein Rabbijn Moshe Feinstein overleed op 23 maart 1986 (13 Adar II, 5746 volgens de Hebreeuwse kalender). In de Torah staat: Toen Moshe alle bepalingen van de Wet op schrift had gesteld, gaf hij de Levieten die de Ark van het Verbond moesten dragen de volgende opdracht. (Deuteronomium 31:24). Dit werd door sommigen gezien als een passend grafschrift voor hem. 17

18 Zijn begrafenis in Israël werd een dag vertraagd als gevolg van mechanische problemen met het vliegtuig die zijn kist moest terugbrengen naar New York. Er werd gezegd dat zijn begrafenis in Israël de grootste was onder de Joden sinds het tijdperk van de Misjna. Er was een opkomst van ongeveer mensen. Rabbi Feinstein werd begraven op Har HaMenuchot, in de nabijheid van zijn leraar, Rabbi Isser Zalman Meltzer; zijn vriend, Rabbi Aharon Kotler, en zijn schoonzoon Rabbijn Moshe Shisgal en naast de Belzer Rebbe. Rabbi Moshe Feinstein in zijn latere jaren 18

19 19

20 May the memory of the righteous be a blessing זכר צדיק לברכה 20

21 Colofon Prof. Rabbi Ahron Daum B.A. M.S. en Bathia Chava VanHamme Nu woonachtig in Jeruzalem, heeft in 2006 succesvol Gyur gedaan bij het Charedische Beth Din Tzedek van Rav Nissim Karelitz, Shlita in Bne Brak, Israel Tammuz/June 2008 Revised and corrected by Prof. Rabbi Ahron Daum 25 Kislev 5774/ 28 november 2013 Layout, pictures and second draft by Mattityahu Akiva (Matthijs) Strijker, Antwerpen Gyur kandidaat bij het Europese Beth Din onder leiding van HaRav HaGaon Chanoch Ehrentreu, Shlita in Bazel, Zwitserland Photoshop, special effects and scanning of photos by Malachi Anschel (Angelo) Prins, Antwerp Gyur kanidaat bij het Charedische Beth Din Tzedek van Bne Brak onder de leiding van Rav Nissim Karelitz, Shlita Webmaster and designer: Yitzchak Berger, Melbourne, Australia Schoonzoon van Rav Ahron Daum, Shlita We wish to thank Artscroll Publishing Company for using beautiful photos from the work Reb Moshe, The Life and Ideals of HaGaon Rabbi Moshe Feinstein. ISBN 10: / ISBN 13: In the name of many readers we thank the Publishing House Artiscroll Mesorah for the reading pleasure and the availability of the beautiful photos. 21

ELKE NESJOMME IS EEN PAREL

ELKE NESJOMME IS EEN PAREL Uitgeverij Toetssteen Joanne Nihom ELKE NESJOMME IS EEN PAREL Het levensverhaal van rabbijn Jakob Friedrich elke nesjomme is een parel Joanne Nihom ELKE NESJOMME IS EEN PAREL Het levensverhaal van rabbijn

Nadere informatie

Good News HET WONDER - LEV KARPOV HET DOORBREKEN VAN DE CYCLUS - NATELLA SAFIR DE TWEE DOELEN VAN NA ALEH PREP LENTE 2015

Good News HET WONDER - LEV KARPOV HET DOORBREKEN VAN DE CYCLUS - NATELLA SAFIR DE TWEE DOELEN VAN NA ALEH PREP LENTE 2015 Good News LENTE 2015 HET WONDER - LEV KARPOV HET DOORBREKEN VAN DE CYCLUS - NATELLA SAFIR DE TWEE DOELEN VAN NA ALEH PREP Shalom Ik hoop dat deze update u en uw gezin in goede gezondheid mag aantreffen.

Nadere informatie

Deel 15A: De wereld van het Nieuwe Testament

Deel 15A: De wereld van het Nieuwe Testament pagina 1 Deel 15A: De wereld van het Nieuwe Testament In de vorige zes delen hebben we stilgestaan bij het Oude Testament. De zes delen die nu volgen, gaan over het Nieuwe Testament. We beginnen ook hier

Nadere informatie

Onderzoek naar: Mensbeeld en verantwoordelijkheid van de mens in de Joodse, Christelijke en Messiaans- Joodse gemeente in Nederland

Onderzoek naar: Mensbeeld en verantwoordelijkheid van de mens in de Joodse, Christelijke en Messiaans- Joodse gemeente in Nederland Onderzoek naar: Mensbeeld en verantwoordelijkheid van de mens in de Joodse, Christelijke en Messiaans- Joodse gemeente in Nederland Minor My personal worldview Studenten: Jan- Paul den Ouden en Hanna Pronk

Nadere informatie

Rob Sacks interviewt David Godman

Rob Sacks interviewt David Godman David Godman is bekend geworden door Be As You Are, zijn bekende anthologie over de Leer van Sri Ramana Maharshi. Het boek wordt alom geraadpleegd als men iets over zijn Leer wil weten. Niet veel mensen

Nadere informatie

Geloven onder de regenboog

Geloven onder de regenboog Geloven onder de regenboog LCC PLUS PROJECTEN MOVISIE Geloven onder de regenboog Handreiking voor hulpverlening aan christelijke lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders LCC Plus Projecten MOVISIE

Nadere informatie

Lekker lang lezen! Zomerboeken

Lekker lang lezen! Zomerboeken Controversieel Een afwijkende mening over de besnijdenis Bedoeïenen Het grote verschil tussen het noorden en zuiden Corruptie Israël is wat dat aangaat net een gewoon land Raadsvergadering Opperrabbijn

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

HOE ZIEN RELIGIES GEWELD? Visies op oorlog in jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme

HOE ZIEN RELIGIES GEWELD? Visies op oorlog in jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme HOE ZIEN RELIGIES GEWELD? Visies op oorlog in jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme INHOUD Voorwoord 5 Ter inleiding 6 Een joodse benadering 9 Een westers-christelijke benadering 15 Oorlog

Nadere informatie

Wat je moet weten over het jodendom. Waarom dragen joodse mannen zo n hoedje?

Wat je moet weten over het jodendom. Waarom dragen joodse mannen zo n hoedje? Wat je moet weten over het jodendom Waarom dragen joodse mannen zo n hoedje? Charlotte en Harry hebben een joodse trouwerij ook wel een Choepa genoemd - in Sex and the City Raadsel Weet je het nog? Charlotte

Nadere informatie

IK HOU VAN DE GEMEENTE WERKPLAATS OM DISCIPELEN TE MAKEN 1. Jan Pool (senior voorganger van Shelter Haarlem) Zondag 8 maart 2009

IK HOU VAN DE GEMEENTE WERKPLAATS OM DISCIPELEN TE MAKEN 1. Jan Pool (senior voorganger van Shelter Haarlem) Zondag 8 maart 2009 IK HOU VAN DE GEMEENTE WERKPLAATS OM DISCIPELEN TE MAKEN 1 Jan Pool (senior voorganger van Shelter Haarlem) Zondag 8 maart 2009 U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want

Nadere informatie

Jezus, meer dan een timmerman

Jezus, meer dan een timmerman Jezus, meer dan een timmerman Josh McDowell In zijn verzet tegen het Christendom stuitte schrijver op argumenten die hij van zijn kant onmogelijk kon weerleggen en die tenslotte voor hem het overtuigende

Nadere informatie

ISRAEL. Syrische. wapenarsenalen worden een risico. Robots voor hersenoperaties 21. Israëlisch-Amerikaans cyberpact 13 NACHRICHTEN AUS NIEUWS UIT

ISRAEL. Syrische. wapenarsenalen worden een risico. Robots voor hersenoperaties 21. Israëlisch-Amerikaans cyberpact 13 NACHRICHTEN AUS NIEUWS UIT Israëlisch-Amerikaans cyberpact 13 Robots voor hersenoperaties 21 ISRAEL NACHRICHTEN AUS NIEUWS UIT Nr. 08 8 Augustus 2012 www.middernachtsroep.nl Syrische wapenarsenalen worden een risico www.beth-shalom.nl

Nadere informatie

JANNES KOETSIER BENOEMD TOT VOORZITTER VAN HET BESTUUR

JANNES KOETSIER BENOEMD TOT VOORZITTER VAN HET BESTUUR JANNES KOETSIER BENOEMD TOT VOORZITTER VAN HET BESTUUR Jannes (1948, geboren in Meppel) kent het medisch bedrijf van binnenuit; werkte als huisarts, verzekeringsarts en bedrijfsarts. Tegenwoordig zet hij

Nadere informatie

LEZING: Dag Hammarskjöld, een mysticus in de politiek (16 JULI 2009)

LEZING: Dag Hammarskjöld, een mysticus in de politiek (16 JULI 2009) LEZING: Dag Hammarskjöld, een mysticus in de politiek (16 JULI 2009) De grote meerderheid van mystici was kloosterling, monnik, priester, zuster of begijn. Soms vraag je je af, of er ook gewone leken zijn

Nadere informatie

VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ JEZELF

VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ JEZELF VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ JEZELF Een Joodse visie op de economische crisis en verantwoord economie bedrijven Rabbijn mr. drs. R. Evers rabbijn van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, rector

Nadere informatie

2013-03-20. Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1. Dag allemaal,

2013-03-20. Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1. Dag allemaal, 2013-03-20 Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1 Dag allemaal, Kippen en gebroken ramen Mijn broertje en zijn vrienden waren niet veel ouder dan 10 jaar, toen het gebeurde. Ze waren op de boerderij

Nadere informatie

Lekker in je vel! Stappenplan voor een Gezonde Levensstijl. Joyce Meyer

Lekker in je vel! Stappenplan voor een Gezonde Levensstijl. Joyce Meyer Lekker in je vel! Stappenplan voor een Gezonde Levensstijl Joyce Meyer Oorspronkelijke titel: Look Great, Feel Great Subtitel: 12 Keys to Enjoying a Healthy Life Now Copyright 2006 door Joyce Meyer Uitgegeven

Nadere informatie

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee De dag van de Heer de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin. Openbaring

Nadere informatie

HOE KATHOLIEKEN MARIA ZIEN Waarom vereren wij Maria? Prof. dr. Alan Schreck

HOE KATHOLIEKEN MARIA ZIEN Waarom vereren wij Maria? Prof. dr. Alan Schreck HOE KATHOLIEKEN MARIA ZIEN Waarom vereren wij Maria? Prof. dr. Alan Schreck INHOUD 1. WAAROM VEREREN WIJ MARIA? 2. MARIA EN HAAR ZOON 3. MARIA, ONZE MOEDER 4. BIJZONDERE GELOOFSPUNTEN OVER MARIA 5. MARIA,

Nadere informatie

Deel 64 nr. 27. De investeringen 64-27 64-0314. Door William Marrion Branham

Deel 64 nr. 27. De investeringen 64-27 64-0314. Door William Marrion Branham Deel 64 nr. 27 64-27 64-0314 De investeringen Door William Marrion Branham De investeringen Een prediking van William Marrion Branham Op: 14 maart 1964 (zaterdag avond) Te: Beaumont hotel, Beaumont, Texas,

Nadere informatie

BURGERSCHAP. Verdieping. Gevorderd 1. Juni 2014

BURGERSCHAP. Verdieping. Gevorderd 1. Juni 2014 1 BURGERSCHAP Verdieping Gevorderd 1 Juni 2014 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord Hoofdstuk 1: Sociaal-maatschappelijke dimensie inleiding Thema 1: De grote wereldgodsdiensten uit het Midden-Oosten 6 Thema

Nadere informatie

Kijk! daar komt de hemel!

Kijk! daar komt de hemel! Kijk! daar komt de hemel! Kijk! daar komt de hemel! Bill Johnson & Mike Seth Kijk! daar komt de hemel! Leven in Gods bovennatuurlijke kracht Gids voor kinderen Uitgegeven door Arrowz info@arrowz.org www.arrowz.org

Nadere informatie

Bijbelstudie bij Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal

Bijbelstudie bij Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal Bijbelstudie bij Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal Een bijbelstudie bij Romeinen 14:1-15:13 in de Bijbel in Gewone Taal. De Bijbel in Gewone Taal verschijnt in oktober 2014. Tekst: Dr. Matthijs

Nadere informatie

Leven met een borderliner

Leven met een borderliner Paul Mason & Randi Kreger Leven met een borderliner Een praktische gids tweede editie Oorspronkelijke titel: Stop Walking on Eggshells: Taking Your Life Back When Someone You Care About Has Borderline

Nadere informatie

Wanneer is Jezus nu ECHT Geboren?

Wanneer is Jezus nu ECHT Geboren? Wanneer is Jezus nu ECHT Geboren? Door Dr. Stephen E. Jones 2 Wanneer is Jezus nu ECHT Geboren? Door Dr. Stephen E. Jones De Bijbelteksten in dit boekje komen uit de HERZIENE STATENVERTALING (HSV) tenzij

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 11:1-57 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 11) Jezus ontvangt de boodschap dat Lazarus ziek is

Nadere informatie

Lesgeven over de Holocaust

Lesgeven over de Holocaust Lesgeven over de Holocaust Aanbevelingen voor docenten Education Working Group of the Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research Kamp Westerbork was een

Nadere informatie

Wie is een Jood? Door Dr. Stephen E. Jones

Wie is een Jood? Door Dr. Stephen E. Jones Wie is een Jood? Door Dr. Stephen E. Jones 2 Wie is een Jood? Dr. Stephen E. Jones De Bijbelteksten in dit boekje komen uit de NIEUWE BIJBELVERTALING (NBV) tenzij anders aangegeven. Kopiëren voor niet-commerciële

Nadere informatie

W. Kelly. Het boek. Daniël

W. Kelly. Het boek. Daniël Het boek Daniël W. Kelly Het boek Daniël Notes on the book of Daniël by W. Kelly (April, 1897) Herziene versie 2010 Inhoud Inleiding....................................... 9 Hoofdstuk 1....................................

Nadere informatie