Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer"

Transcriptie

1

2 N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Raad van Commissarissen B.A.Th.F. Assink - Schalkhaar - President Commissaris H.J. van Baalen - Deventer Ir. H.C. van den Berg - Hoevelaken Ir. A.P. Heidema - Deventer Mr. G.J. Kerstholt - Amsterdam Mr. J.B.H. Röben - Deventer J.T. Starkenburg - Heeten J.W. Strik - Deventer Ir. J.J. de Vries - Amsterdam Directie E.J.M. Eggink - Deventer Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer Grootaandeelhouders AMVEST Participaties I B.V. - Amsterdam ABN AMRO bank N.V. - Amsterdam ASR Levensverzekering N.V. - Utrecht Achmea Vastgoed - Amsterdam Delta Lloyd Levensverzekering N.V. - Amsterdam Gemeente Deventer - Deventer ING Vastgoed Fonds Investering B.V. - Den Haag Rabobank Salland U.A. - Deventer Stichting Arsenaal Mariakerk - Deventer Stichting IJssellandschap - Deventer Stichting Oranje Fonds - Utrecht Stichting Werkgroep Bergkwartier - Deventer 1

3 Bericht van de Raad van Commissarissen Met veel genoegen biedt de Raad van Commissarissen van de NV Bergkwartier, Maatschappij tot Stadsherstel u hierbij het jaarverslag 2011 aan. Gedurende het boekjaar kwam de Raad van Commissarissen vier keer in vergadering bijeen. De Raad van Toezicht, bestaande uit drie commissarissen die in het bijzonder zijn belast met het toezicht op de operationele gang van zaken, kwam maandelijks met de directeur in vergadering bijeen. Indien nodig werden hierbij adviseurs uitgenodigd. De Raad van Commissarissen heeft tijdens het boekjaar extra aandacht besteed aan het beoordelen van het directie initiatief om te komen tot nieuwbouw ter vervanging van de bestaande bibliotheek in de stad. De NV Bergkwartier is gevraagd deze nieuwbouw te verwezenlijken op de plek waar nu het oude SNS gebouw is gehuisvest. Voor de NV is dit een uitdaging van een omvang die zij niet eerder heeft gekend en zich bovendien afspeelt in een tijd dat de financiering ervan bijzonder lastig is. De commissarissen zijn van mening dat een positief oordeel van haar kant, ingeval haar daartoe een voorstel in 2012 zal bereiken, alleen kan worden gegeven als dit de financiële basis van de onderneming niet extra bezwaard en in gevaar brengt. In het bijzonder met betrekking tot haar door de jaren opgebouwde stabiele dividendbeleid. In dit verband dient ook rekening te worden gehouden met de door de rijks overheid in 2008 ingevoerde vennootschapsbelasting voor woningcorporaties en waarvoor tot op heden ontheffing is verkregen. Voor het boekjaar 2012 zal dit ook voor de NV Bergkwartier gaan gelden. Hoewel de onderneming gezond is gefinancierd blijft de onzekere financiële wereld steeds met nieuwe verrassingen komen en is het vastgoed in z n algemeenheid onderhevig aan forse waardeschommelingen die de ratio s van de balans beïnvloeden. De Raad van Commissarissen is met de directie van mening dat door de waarde van haar huidige bezittingen in de binnenstad van Deventer en de nog immer goede verhuurbaarheid ervan dit risico voor de nabije toekomst niet groot zal zijn. De Stichting IJssellandschap heeft in 2011 haar aandelenparticipatie in de NV Bergkwartier vergroot en twee langjarige leningen verstrekt op hypothecair onderpand. De commissarissen zijn zeer ingenomen met deze blijk van positief vertrouwen door een belangrijke en krachtige regionale speler ten dienste van het algemeen belang met wie zij zich sterk verwant voelt. Het boekjaar kan ook dit jaar weer worden afgesloten met een goed positief resultaat. De vermogenspositie is gezond en geeft genoeg ruimte tot het uitkeren van een dividend aan aandeelhouders van resp. 5% en 3%. Als lid van de Raad van Commissarissen zijn de heren mr. G.J. Kerstholt en J.W. Strik door de aandeelhouders herbenoemd. De heer J.T. Starkenburg, directeur van de Stichting IJssellandschap, is tot nieuwe commissaris benoemd in de vacature die eerder was ontstaan door het vertrek van de heer Smeets afkomstig van Fortis NV. Aan de vacature die door het vertrek van de heer Dijkstra namens Delta Lloyd in 2010 is ontstaan kon nog geen invulling worden gegeven. 2

4 N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel De heer De Vries heeft met instemming van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders meegedraaid met de Raad van Commissarissen en wordt in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2012 officieël benoemd. Als voorzitter van de Raad van Commissarissen wil ik mijn collega s bedanken voor de goede en inspirerende samenwerking en de directie en medewerkers voor hun toewijding en inzet in het behartigen van de belangen van de onderneming. Dit alles gebeurde in een jaar dat door het plotselinge, maar gelukkig tijdelijke, uitvallen van de directeur wegens gezondheid de extra werkzaamheden in samenspraak met de Raad van Toezicht op goede wijze konden worden opgevangen. B.A.Th.F. Assink MBA President Commissaris 3

5 Verslag van de directie Deventer, april 2012 Algemeen Ook voor de NV Bergkwartier was 2011 een enerverend jaar. In het vorig jaarverslag hebben wij aangegeven dat de samenhang van de functies wonen, winkels, horeca en culturele voorzieningen van groot belang zijn voor de vitaliteit van de stad. Het was een conclusie die wij reeds een aantal jaren geleden hebben getrokken en die eveneens door de heren Coenen en Asselbergs werd onderschreven in hun rapport Deventer: een bericht aan de stad. De stad heeft veel potentie om zich nog meer te ontwikkelen tot een prominente culturele stad. In dit kader hebben wij, in samenwerking met het bestuur van de Grote of Lebuïnuskerk en gemeente Deventer, een nader onderzoek gedaan naar de verdere gebruiksmogelijkheden voor de Mariakerk, die heel strategisch in de cultuurdriehoek van de stad ligt. De uitkomsten van dit onderzoek verwachten wij in de loop van In 2011 heeft de NV Bergkwartier het pand Nieuwe Markt aangekocht. Het gaat hierbij om een bovenwoning met bedrijfsruimte. Deze bedrijfsruimte op de begane grond zou kunnen dienen als ontsluiting van de Mariakerk. Ook heeft de NV Bergkwartier in 2011 besloten Brink 89 te kopen. Deze voormalige schuilkerk is een parel in de stad met grote historische waarde. Heel belangrijk voor de NV was het feit dat de VVV-Deventer bereid is het pand van ons te huren. Wij hebben hierdoor een dekking voor de exploitatie en de zekerheid dat deze fraaie kerk voor het Deventer publiek nog beter zichtbaar wordt. De aankoop en renovatie van deze kerk kunnen wij financieren met een eenmalige subsidie-bijdrage van euro en een lening van de Doopsgezinde gemeente gecombineerd met een aandelenpakket. Voor de NV Bergkwartier was het van groot belang dat de gemeenteraad gekozen heeft voor de bibliotheek in het huidige SNS-pand. De keuze voor deze locatie geeft een enorme impuls aan dit gebied en zorgt er ook voor dat het huidige Lamme van Dieseplein een nieuwe functie krijgt. De functie van de bibliotheek is sterk veranderd. Het uitlenen van boeken is nog steeds een belangrijke taak, maar ook het kunnen ontmoeten, studeren en kennis uitwisselen wordt steeds belangrijker. De NV Bergkwartier werkt samen met de gemeente, bibliotheek en Deventer Radio & TV om dit gebouw geschikt te kunnen maken voor het vestigen van deze nieuwe bibliotheek. De NV bestaat bijna 45 jaar en wij voelden de behoefte om een nieuw boek te maken over de geschiedenis van onze organisatie. Dit boek kon nu nog worden gemaakt met verhalen van de oorspronkelijke oprichters. Om deze kans niet voorbij te laten gaan hebben wij gezocht naar een goede formule. Henk van Mierlo, een man met een enorme reputatie op het gebied van film, kwam wonen in het Bergkwartier en was direct gegrepen door onze mooie binnenstad. Uiteraard kwam hij met het idee van het maken van een film. Naast het belang van het vastleggen van de geschiedenis, 4

6 N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel is het ook van groot belang te laten zien wat op dit moment de betekenis van de NV is en wat onze plannen voor de toekomst zijn. Samen met onze Raad van Commissarissen hebben wij hier niet heel lang over hoeven nadenken en hebben wij opdracht gegeven de film te vervaardigen. Parallel aan de film is er ook een boek uitgebracht met de interviews van de personen die in de film een rol spelen. In februari 2012 heeft de première plaatsgevonden in de Deventer schouwburg, hetgeen een groot succes was. De ANBI status De NV heeft bij de belastingdienst de ANBI-status aangevraagd. Dit maakt het voor degene die willen schenken aan de NV aantrekkelijker om dit te realiseren. Na een aanvankelijke afwijzing door de belastinginspecteur heeft de rechtbank Arnhem op 8 maart 2012 beslist dat de NV toch in aanmerking komt voor deze ANBI-status. Tegen deze beslissing heeft de belastingdienst echter hoger beroep aangetekend. Subsidies Voor de Stadsherstelorganisaties zijn twee subsidies van groot belang. Ter stimulering van restauraties in Nederland ontvangt de NV Bergkwartier van de overheid gedurende de komende twee jaar een bedrag van ,-. Deze subsidie is als compensatie ontstaan, omdat de vrijstelling van overdrachtsbelasting voor monumenten per 1 januari 2010 is komen te vervallen. De andere subsidievorm is de reguliere BRIM-subsidie voor een periode van zes jaar. Deze bedraagt per jaar ,-. Ontwikkelingen projecten Grote Kerkhof 7,8 en 9 Momenteel is dit pand, het toekomstige Boetiekhotel, in restauratie. De verwachting is dat het in de tweede helft van 2012 wordt opgeleverd. Met heel veel zorg voor details wordt het pand gerestaureerd en dit zal na gereedkomen een nieuwe parel aan de ketting van de NV worden. Mariakerk De invulling van de Mariakerk is ook dit jaar veelvuldig besproken. Samen met het bestuur van de Grote of Lebuïnuskerk en de gemeente Deventer kijkt de NV naar mogelijke ontwikke lingen en wordt er gezocht naar een goede combinatie van de verschillende functies binnen de kerken. Voor de NV is de invulling van de Mariakerk van groot belang. Mede omdat dit belangrijke monument in het hart van de, door de gemeente geplande, cultuurdriehoek ligt. Om het pand te kunnen restaureren is vooraf een goede bestemming noodzakelijk. Lamme van Dieseplein Onderzocht wordt of de achterzijde van het pand van modezaak Schräder, Engestraat 2-4, onderdeel uit kan gaan maken van de bibliotheek. Zoals het er nu naar uit ziet zal in dit pand op de begane grond winkelruimte worden gerealiseerd. 5

7 La Fontana In 2011 zijn wij gestart met de restauratie van het voormalige restaurant La Fontana. Medio 2012 zal de cascorestauratie van dit pand aan de Stromarkt 19 afgerond worden. Het is de bedoeling om hier horeca met vergaderruimte te realiseren. Ten Hove Voor het pand Ten Hove aan de Bergpoortstraat is een verhuurbrochure gemaakt die is verzonden aan bedrijven in en rondom Deventer. Op deze manier hopen wij een geschikte huurder te vinden voor dit bijzondere kantoorpand. Zoals het zich laat aanzien, ontvangt de NV in 2012 een subsidie van , - waardoor restauratie van dit pand mogelijk wordt. Eind 2011 heeft zich een huurder gemeld en wij hopen in 2012 tot een overeenstemming te komen en te kunnen starten met de restauratie van Ten Hove. Onderhoud In boekjaar 2011 waren de onderhoudskosten euro. Deze kosten belopen jaarlijks ongeveer 19% van de jaarhuur. Op de onderhoudskosten ontving de NV Bergkwartier in 2011 een BRIM-subsidie van Externe betrekkingen Een goede samenwerking met collega restaurerende instellingen is zeer belangrijk. Onder andere is de eerder genoemde stimuleringsbijdrage door deze bundeling van krachten ontstaan. Van groot belang is ook de samenwerking op plaatselijk niveau. Samen met de gemeente, Stichting Oud Deventer en Stichting IJssellandschap wordt hard gewerkt om onze rol in de Deventer samenleving goed te kunnen vervullen. De samenwerking met de gemeente Deventer heeft in het afgelopen jaar zeer goed gewerkt en blijkt tot mooie resultaten te kunnen leiden. De Stichting IJssellandschap heeft als aandeelhouder haar band met de NV vergroot en levert sinds 2011 een lid van de Raad van Commissarissen. Niet voor niets worden de werkzaamheden van de NV voor de binnenstad vaak vergeleken met de werkzaamheden van de Stichting IJssellandschap voor het buitengebied. Resultaat Het resultaat van de NV Bergkwartier over het jaar 2011 bedraagt na belastingen ,- tegen een resultaat van , - in Het hogere resultaat over 2011 is te verklaren door hogere huuropbrengsten en per saldo hogere rentekosten. Het resultaat voor 2011 is in lijn van de verwachtingen. De NV is tot 1 januari 2012 vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Voor het jaar 2012 is de NV door veranderend beleid van de overheid zeker vennootschapsbelastingplichtig, dit zal het resultaat dat beschikbaar is voor het aanpakken van nieuwe restauraties negatief beïnvloeden. 6

8 N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Invloed crisis In het afgelopen jaar werden wij geconfronteerd met een financiële wereld die duidelijk is veranderd. In het begin van 2011 was er nog steeds grote bereidheid tot het verstrekken van hypotheken aan de NV. Vanaf het najaar 2011 hebben de banken hun voorwaarden voor het verstrekken van financieringen aan stadsherstellichamen aangescherpt. Naast het feit dat enkele banken per definitie geen beleggingsvastgoed wilden financieren, bleek dat bij de reguliere banken nu ook een aflossing verplicht wordt. Dit betekent voor de NV dat, na jaren te werken met aflossingsvrije hypotheken, het roer fors omgaat en wij dienen af te lossen. Dit maakt voor het resultaat niets uit, maar levert wel een extra liquiditeitsverplichting op. Uiteraard heeft dit punt het komende jaar extra aandacht van de directie en de Raad van Commissarissen. Verhuur van panden Ook in 2011 hebben we de leegstand van onze panden tot een minimum kunnen beperken. Echter, wij zijn aan het einde van 2011 de SNS-bank als huurder kwijt geraakt. Maar gelet op de plannen voor een nieuwe bibliotheek gaan wij dit vrijgekomen deel voorshands gebruiken als vergaderruimte en infocentrum. De verhuur van woningen in het hogere segment vergt meer tijd, maar wij zien wel een groeiende belangstelling naar dit type woonruimte. In het kantorensegment bestaat duidelijk meer moeite om de ruimte te verhuren, waardoor enige leegstand is ontstaan. De huurstijging van woonruimte bedroeg over het jaar 2011 gemiddeld 1,3%. Restauraties in voorbereiding - Bergpoortstraat 67 (Pakhuis Ten Hove) 1420 m 2 kantoorruimte Aanvang waarschijnlijk 3 e kwartaal Engestraat 2-4 (Modehuis Schräder) ca. 800m 2 winkelruimte Bibliotheek Aanvang afhankelijk start bouw bibliotheek - Stromarkt 18 (SNS-pand) Bibliotheek Aanvang afhankelijk start bouw bibliotheek - Tibbensteeg 5-7 en 13 Wordt nader onderzocht - Nieuwe Markt 35 (Mariakerk) Wordt nader onderzocht; thans verhuurd Gestarte restauratie - Grote Kerkhof 7, 8 en 9 Hotel-restaurant met 12 kamers Oplevering november Stromarkt 19 (La Fontana) Horeca begane grond, vergaderruimte/kantoren op de verdieping Casco gereed in 2012, oplevering afhankelijk start bouw bibliotheek 7

9 Jaarbericht 2011 Jaarrekening Overige gegevens Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen De gerestaureerde panden worden gewaardeerd tegen actuele waarde. Voorzover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts verantwoord voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen voor de consolidatie In de consolidatie worden opgenomen de financiële gegevens van N.V. Bergkwartier, Maatschappij tot Stadsherstel en deelnemingen waarin zij beslissende zeggenschap uitoefent, al dan niet middels een meerderheidsbelang. De deelnemingen worden voor 100% in de consolidatie meegerekend. Nieuw verworven deelnemingen worden in aanmerking genomen vanaf het tijdstip waarop invloed van betekenis op het zakelijke en het financiële beleid is verworven. Afgestoten deelnemingen worden verwerkt tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed. De nog niet gerealiseerde winst op intergroepstransacties is volledig geëlimineerd. Tevens worden onderlinge vorderingen en schulden geëlimineerd. De in de consolidatie begrepen vennootschappen zijn: B.V. Bergkwartier, Deventer (100%) Waardering Materiële vaste activa De gerestaureerde panden worden gewaardeerd tegen actuele waarde. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de door de gemeente Deventer bepaalde WOZ-waarde, waarbij woningen op 90% van de WOZ-waarde en bedrijfspanden op 100% van de WOZ-waarde worden gewaardeerd. In uitzondering op deze waarderingsgrondslag wordt het pand IJsselhotel gewaardeerd tegen de stichtingskosten. Te restaureren panden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, zijnde de aankoopprijs van de panden verhoogd met restauratiekosten en door derden berekende rente, verminderd met (te) ontvangen subsidies. Voorts vindt rentetoerekening plaats over door de vennootschap uitgevoerde restauraties tot het tijdstip waarop het object is verhuurd. Het hiervoor gehanteerde rentepercentage is tot en met 2001 gebaseerd op het gemiddelde ECB-depositorente plus 1,25 procentpunt, met een minimum van 5%. Van 2002 tot en met 2004 is het percentage gebaseerd op de gemiddeld betaalde rente inzake vreemd vermogen, 8

10 N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel met een minimum van 1% boven de dividenduitkering aandelen A, zijnde 6,0%. Met ingang van 2005 wordt het percentage vastgesteld op basis van de gemiddeld betaalde rente op vreemd vermogen. Over 2011 bedraagt dit gemiddeld 4,95%. Op de panden wordt niet afgeschreven. Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vennootschap. Langlopende schulden Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Kortlopende schulden De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. Resultaatbepaling Bruto-huuropbrengsten Onder bruto-huuropbrengst wordt verstaan de opbrengst van de in het jaar verhuurde panden, inclusief de van overheidswege ontvangen exploitatie-bijdragen en minus de over de opbrengsten af te dragen omzetbelasting. Belastingen Stadsherstellichamen zijn vanaf 2008 niet meer vrijgesteld van de heffing van vennootschapsbelasting. Over de omvang van de belastingplicht is in 2009 overleg gevoerd met de belastingdienst. Uitkomst hiervan is dat de vennootschap weliswaar vanaf 2008 belastingplichtig is, maar uitgaven ten behoeve van het algemeen maatschappelijk belang ten laste van de fiscale winst mag brengen. Om voor de faciliteit in aanmerking te komen zijn de statuten gewijzigd. Investeringen in panden van de vennootschap komen voor deze faciliteit in aanmerking. Indien de winst hoger is dan de investeringen, dan moet de winst binnen drie boekjaren worden aangewend voor uitgaven ten behoeve van het doel van de vennootschap. Heeft na drie boekjaren geen volledige uitgaaf plaatsgevonden, dan is het restant belast. Vanaf 1 januari 2012 is N.V. Bergkwartier belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en is voornoemde faciliteit geldend vanaf 2008 vervallen. 9

11 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 (voor verwerking resultaat) Activa Vaste activa Materiële vaste activa Gerestaureerde panden Te restaureren panden Kantoorinventaris Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Passiva Passiva Groepsvermogen Langlopende schuld Hypothecaire leningen Leningen o/g Kortlopende schulden Aflossingsverplichtingen Bankier Overige schulden en overlopende passiva

12 N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Geconsolideerde winst- en verliesrekening over Bruto-huuropbrengsten Bruto winst Exploitatiekosten Onderhoudskosten Assurantiepremie en exploitatiebelastingen Mutatie voorziening dubieuze debiteuren Bijzondere baten en lasten Exploitatieresultaat Algemene kosten Personeels- en beheerkosten Overige algemene kosten Financiële baten en lasten Resultaat voor belastingen Belastingen - - Resultaat na belastingen

13 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2011 Materiële vaste activa Gerestaureerde panden Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Waarde per 1 januari: Boekwaarde Herwaardering Mutaties boekjaar: Bij: aankoop panden activeringen boekjaar 242 Af : desinvesteringen - -3 Af : te ontvangen subsidies Bij/af: herwaardering Waarde per 31 december: Boekwaarde Herwaardering Actuele waarde per 31 december Te restaureren panden Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: Activeringen tot en met 1 januari Bij: aankoop panden activeringen boekjaar Bestedingen tot en met 31 december Af : te vorderen subsidies Naar gerestaureerde panden - - Balanswaarde per 31 december Vlottende activa Overige vorderingen en overlopende activa Dit heeft in hoofdzaak betrekking op te vorderen subsidies en te ontvangen lening Stichting Oranje Fonds Liquide middelen Betreft het saldo in rekening-courant bij bankinstellingen en het kassaldo

14 N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Groepsvermogen Voor een toelichting op de mutaties van het eigen vermogen verwijzen wij u naar de toelichting op de enkelvoudige balans. Langlopende schulden Hypothecaire leningen De hypothecaire leningen betreffen: 1. ABN AMRO Bank N.V ABN AMRO Bank N.V ABN AMRO Bank N.V ABN AMRO Bank N.V ABN AMRO Bank N.V Nationaal Restauratiefonds Nationaal Restauratiefonds ING Real Estate Finance N.V ING Real Estate Finance N.V ING Real Estate Finance N.V Nationaal Restauratiefonds Nationaal Restauratiefonds Stichting IJssellandschap lening Stichting IJssellandschap lening Totaal per balansdatum Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Totaal hypothecaire leningen Sub 1. Deze lening is verstrekt per 29 oktober 1991 door de ABN AMRO Bank N.V. met een oorspronkelijke hoofdsom van Per 1 januari 2007 is de rente gewijzigd in: 4,77% per jaar. De aflossing bedraagt 1% van de hoofdsom per halfjaar. Sub 2. Deze lening is verstrekt per 16 december 1993 door de ABN AMRO Bank N.V. met een oorspronkelijke hoofdsom van De aflossing bedraagt 1% van de hoofdsom per halfjaar, met een slottermijn van per 1 mei Vanaf 1 januari 2007 bedraagt de rente 4,78%. Sub 3. Deze 25-jarige lening is per 1 november 2000 verstrekt door de ABN AMRO Bank N.V. met een oorspronkelijke hoofdsom van De rente was 6,0% per jaar, vast tot 1 februari 2005, daarna is de rente gewijzigd in variabel. De aflossing bedraagt 1% van de hoofdsom per halfjaar, met een slottermijn van per 1 november Sub 4. Door de ABN AMRO Bank N.V. is per 31 december 2004 een lening verstrekt van In 2010 is deze lening omgezet in een 7-jarige lening. De lening dient te worden afgelost in één bedrag, 7 jaar na opname, uiterlijk op 31 oktober

15 De rente is gebaseerd op het Euribor-tarief vermeerderd met een individuele opslag van 2,10% per jaar. Sub 5. Het voorfinancieringskrediet is op 27 december 2006 verstrekt door ABN AMRO Bank N.V. In 2008 heeft N.V. Bergkwartier besloten het voorfinancieringskrediet te consolideren in een 3-jarige lening op roll-over basis van (IJsselhotel) en een 3-jarige lening op roll-over basis van (SNS-panden en Schräder). De rente wordt vastgesteld op basis van het gemiddeld eenmaands Euribor-tarief vermeerderd met een individuele opslag van 0,85% per jaar. De leningen zijn in 2011 geheel afgelost. Sub 6. Het betreft vier leningen. De eerste lening is verstrekt per 1 augustus 1996 door het N.R.F. met een oorspronkelijke hoofdsom van Het rentepercentage is 2,4% op annuïteitenbasis 30 jaren vast. De tweede lening is verstrekt per 1 januari 1998 door het N.R.F. met een oorspronkelijke hoofdsom van Het rentepercentage bedraagt 4,8% en de looptijd is tien jaar. De derde lening is per 1 november 1998 verstrekt door het N.R.F. met een hoofdsom van en een rentepercentage van 1,5%. De vierde lening is verstrekt per 1 januari 1999 door het N.R.F. met een oorspronkelijke hoofdsom van Het rentepercentage bedraagt 1,1% en de looptijd is 22 jaar. Sub 7. Betreft een afgesloten bouwrekening ten behoeve van de financiering van het pand Worp Over het debetsaldo wordt 1% in rekening gebracht. De bouwrekening is op 31 december 2011 afgelost. Sub 8. Dit betreft een lening verstrekt per 31 december 2004 door ING Real Estate Finance N.V. van De lening dient, behoudens verlenging, per 1 januari 2013 te worden afgelost. De rente bedraagt 3-maands Euribor-tarief vermeerderd met een opslag van 1,75% per jaar. Sub 9. Dit betreft een lening verstrekt per 31 december 2004 door ING Real Estate Finance N.V. van De lening dient, behoudens verlenging, per 1 januari 2013 te worden afgelost. De rente bedraagt 3-maands Euribor-tarief vermeerderd met een opslag van 1,75% per jaar. Sub 10. Dit betreft een lening verstrekt per 3 december 2010 door ING Real Estate Finance N.V. van De lening dient, behoudens verlenging, per 1 januari 2014 te worden afgelost. De rente bedraagt 3,9% per jaar, vast tot 1 januari Sub 11. Per 1 juni 2008 is een restauratiefonds-hypotheek verstrekt van De looptijd is 240 maanden waarbij een maandelijkse annuïteit wordt berekend van 874. Het effectieve rentepercentage is 1,60%. 14

16 N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Sub 12. Per 1 september 2008 is een restauratiefonds-hypotheek verstrekt van De looptijd is 240 maanden waarbij een maandelijkse annuïteit wordt berekend van 436. Het effectieve rentepercentage is 1,70%. Sub 13. Per 29 juli 2011 is door Stichting IJssellandschap een lening verstrekt van De looptijd is 15 jaar. De rente bedraagt 4,25% per jaar. Sub 14. Per 29 juli 2011 is door Stichting IJssellandschap een lening verstrekt van De looptijd is 10 jaar. De rente bedraagt 4,25% per jaar. Terzake van de vorenvermelde leningen en het voorfinancieringskrediet, zijn gerestaureerde panden, welke eigendom zijn van de vennootschap, hypothecair verbonden. Leningen o/g Leningen o/g Per 6 december 2010 is een geldleningsovereenkomst afgesloten met Stichting Oranje Fonds voor een bedrag van Dit bedrag is nog niet opgevraagd door N.V. Bergkwartier. Zodra de lening wordt opgevraagd dient 5% rente per jaar te worden betaald. Aflossing dient uiterlijk op 6 december 2032 plaats te vinden. Per 29 september 2011 is door de Doopsgezinde Kerk een lening verstrekt van De looptijd is 10 jaar. De rente bedraagt 3-maands Euribor-tarief vermeerderd met een opslag van 1%, met dien verstande dat de rente altijd minimaal 3% en maximaal 4% bedraagt. Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva Dit betreft in hoofdzaak verschuldigde rente en vooruitontvangen huren. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Interest Rate Swap Met de ING Bank N.V. is in 2006 een overeenkomst afgesloten inzake een Rente-swap ten bedrage van De looptijd van de overeenkomst is tot 3 januari De vaste rente bedraagt 4,02%. IJsselhotel Met de huurder van het IJsselhotel is ultimo 2007 een huurovereenkomst gesloten voor een periode van 10 jaar. De huurder heeft, gedurende de eerste 10 huurjaren, onder voorwaarden, het recht het gehuurde te kopen tegen de stichtingskosten. 15

17 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2011 Huuropbrengsten De huuropbrengsten stegen door het in gebruik nemen van gerestaureerde panden, verbouwingen van enige panden en door huurverhoging overeenkomstig de wettelijke toegelaten mogelijkheden. Personeels- en beheerkosten Deze bestaan uit: Management fee, salarissen, commissarissenbeloning en sociale lasten Overige personeelskosten Doorberekende personeelskosten en ontvangen ziekengeld Personeelsgegevens De vennootschap heeft in 2011 gemiddeld 3,3 werknemers in dienst (2010: 3,3). Commissarissen De Raad van Commissarissen bestond in het verslagjaar uit 8 leden. De commissarissenbeloning bedraagt op jaarbasis Financiële baten en lasten De financiële baten en lasten bestaan uit: betaalde rente minus ontvangen rente af: wegens financiering restauraties geactiveerde rente

18 N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel 17

19 Enkelvoudige balans per 31 december 2011 (voor verwerking resultaat) Activa Vaste activa Materiële vaste activa Gerestaureerde panden Te restaureren panden Kantoorinventaris Financiële vaste activa Deelnemingen groepsmaatschappijen - - Vorderingen op groepsmaatschappijen Vlottende activa Debiteuren Vorderingen op groepsmaatschappijen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Passiva Eigen vermogen Geplaatst aandelenkapitaal Gewoon aandelenkapitaal % Cumulatief preferent aandelenkapitaal Statutaire reserve Herwaarderingsreserve Onverdeelde winst Langlopende schulden Hypothecaire leningen Leningen o/g Kortlopende schulden Aflossingsverplichtingen Bankier Overige schulden en overlopende passiva

20 N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Enkelvoudige winst- en verliesrekening over Bruto-huuropbrengsten Bruto winst Exploitatiekosten Onderhoudskosten Assurantiepremie en exploitatiebelastingen Mutatie voorziening dubieuze debiteuren Bijzondere baten en lasten Exploitatieresultaat Algemene kosten Personeels- en beheerkosten Overige algemene kosten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat voor belastingen Belastingen Resultaat deelnemingen Resultaat na belastingen Passiva 19

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011 hoon endrecht ortgene 011 B E L E G G I N G S M A AT S C H A P P I J R H O O N, P E N D R E C H T E N C O R T G E N E B V J A A R V E R S L A G 2 0 1 1 Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene

Nadere informatie

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I Vastned Management B.V. Rotterdam Rapport inzake jaarhericht 2013 29 april 2014 flt rapport s gepubliceerd op. en kan worden gedowniond van, de website van de Vennootschap wwwvastned.com Eerr afschrift

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Colofon Redactieadres: Euretco B.V., Anita Taks Postbus 3254, 4800 ME Breda T (076) 578 57 19 F (076) 578 56 16 E a.taks@euretco.net Tekst: Beijer Public Relations,

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

Kerncijfers 2009. Investeringsbevordering en Business Development. Bedrijventerreinen. Bedrijvencentra. Financieel resultaat en eigen vermogen (2008)

Kerncijfers 2009. Investeringsbevordering en Business Development. Bedrijventerreinen. Bedrijvencentra. Financieel resultaat en eigen vermogen (2008) Financieel resultaat en eigen vermogen (2008) Netto winst (in mln euro) 0,4 (0,3) Eigen vermogen (in mln euro) 100,7 (100,7) Balanstotaal (in mln euro) 165,9 (166,6) Solvabiliteit (in %) 60,1 (60,5) Venture

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V.

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V. Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013 Lavide Holding N.V. Postbus 319 1400 AH Bussum contact@lavideholding.com www.lavideholding.com 1 Inhoudsopgave jaarverslag Lavide Holding 2013

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Triodos Vastgoedfonds

Triodos Vastgoedfonds Triodos Vastgoedfonds Jaarverslag 2011 TLIM Duurzaam vastgoed Duurzaam vastgoed houdt rekening met het efficiënt gebruik van middelen en de impact op het individu en het milieu gedurende de hele levenscyclus

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008 BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008 INHOUDSOPGAVE Kerngegevens 2008 2 Verslag van de directie 3 - Direct rendement 3 - Indirect rendement 3 - Rendementsdoelstelling 3 - Uitkering 3 - Verwachte

Nadere informatie

MTY HOLDINGS N.V. JAARVERSLAG 2013

MTY HOLDINGS N.V. JAARVERSLAG 2013 MTY HOLDINGS N.V. JAARVERSLAG 2013 Statutair gevestigd te Tilburg. Ingeschreven in het Handelsregister te Tilburg onder nr. 12016134. Inhoud Pagina 1.Verslag van de Raad van Bestuur... 4 2. Verslag van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam

Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam Inhoudsongave Verslag van de Directie 2 Jaarrekening 2014 3 Balans per 31 december2014 4 Winst-en-verilesrekening over 2014 5 Toellchting

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie