CEO PARTNERS. Technologie als drijfveer van ambitie Nieuwe kansen van de digitale revolutie P. 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CEO PARTNERS. Technologie als drijfveer van ambitie Nieuwe kansen van de digitale revolutie P. 2"

Transcriptie

1 5 JUNI 2012 Technologie als drijfveer van ambitie Nieuwe kansen van de digitale revolutie P. 2 Internationale handel faciliteren Documentair krediet: het voordeel P. 3 CEO PARTNERS Energie - contract wordt partnerschap Energie-inzichten voor de ondernemer P. 4 Cfo stimuleert business 4 manieren voor strategische beslissingen P. 6 HR wordt wel degelijk strategisch Arbeidsmarkt en technologie steken een handje toe P. 7 Zakendoen in een internationale omgeving, waar technologie voortdurend verandert en energie een almaar belangrijkere factor wordt. En waarin de rollen van de hr-verantwoordelijke en de cfo een meer strategische invulling krijgen. Herkent u uw business in die beknopte beschrijving? Deze bijlage diept voor u enkele vraagstukken uit, die de ceo anno 2012 bezig houden. Want vergeet niet dat uitdagingen risico s inhouden maar ook net kansen bieden. Een realisatie van Mediafin Publishing De inhoud valt onder de verantwoordelijkheid van:

2 2 DINSDAG 5 JUNI 2012 CEO PARTNERS KPMG ziet zelfs kansen in risico s Nieuwe kansen van de digitale revolutie Weldoordacht begonnen is half gewonnen De impact van nieuwe technologie op business valt eigenlijk niet te overschatten. Social media, de cloud, de doorbraak in dataverzameling en mobiele connectiviteit: het zijn stuk voor stuk ontwikkelingen die voor trans - formaties zorgen. Ze zijn onontkoombaar. De busi ness moet mee. 1 GEGEVENS VERZAMELEN OM BESLISSINGEN TE VERSNELLEN De beschikbaarheid van gegevens is ideaal om profielen van risico s, belanghebbenden en klanten veel sneller en preciezer in kaart te brengen. Het juist interpreteren van deze massale hoeveelheid informatie wordt een nieuwe specialiteit. Ook versnelt de beschikbaarheid van de gegevensmassa het nemen van beslissingen. De beslissingen worden ook op een lager niveau genomen. Organisaties zullen minder hiërarchisch en vlakker worden. Een cultuurverandering over alle lagen van de organisatie zoals die vandaag bestaat, dringt zich op. Bart Meyer laat er geen twijfel over bestaan. De digitale revolutie heeft een grote impact op hoe bedrijven business doen en hoe ze georganiseerd kunnen worden. Dit biedt enorme kansen, maar brengt ook risico s mee. Als partner bij KPMG Advisory begeleidt Bart bedrijfstransformaties. Wij helpen bedrijven om groeikansen te grijpen en nieuwe vormen van risico s te beheersen. Dat pakken we multidisciplinair aan. Zo zijn ook onze fiscale en juridische adviseurs vaak nauw bij een project betrokken. De doorbraak van de digitale revolutie is een tijdje afgeremd door een aarzelende houding van de wetgever, constateert Thomas Zwaenepoel, partner van KPMG Belasting - consulenten. Gelukkig kwam daarin de laatste jaren toch een kentering. Overheid én bedrijven zien nu in dat bepaalde ingrepen ook tot besparingen leiden. Sofie Van Hoof Je moet weten hoe je de technologie kunt gebruiken als hefboom voor succes. Bart Meyer, Partner KPMG Advisory Wat betekent de digitale revolutie concreet voor bedrijven en overheden? Alles draait nu rond de klant, ook voor overheden. De nieuwe technologie maakt het mogelijk om de consument helemaal centraal te zetten. Neem bijvoorbeeld de nieuwe mogelijkheden om gigantische hoeveelheden data te bewaren, te vervoeren of te delen. Rekencapaciteit, gegevensopslag, bandbreedte en mobiele connectiviteit zijn exponentieel gegroeid. Een haast onvoorstelbaar grote hoeveelheid gegevens, informatie uit de social media incluis, wordt op simpele vraag van de gebruiker anywhere, anytime voor anyone beschikbaar via zogenoemde cloudtoepassingen. Deze hoeveelheid aan informatie snel en slim benutten: dat wordt een troef voor de fiscus, én voor bedrijven in hun klantrelaties. Informatie is zo snel en flexibel beschikbaar, en dat stelt overheden en bedrijven in staat om hun klanten steeds beter en op maat te informeren. Bedrijven spelen almaar efficiënter in op specifieke klantverwachtingen, schetst Bart Meyer. En het gaat verder dan inspelen op nu is het mogelijk om proactief te achterhalen wat klanten bezighoudt en zelfs om te anticiperen op latente behoeften. Een mooi voorbeeld: nog voor de iphone toepassing werd geproduceerd, waren er al massaal veel verkocht. Virtueel, wereldwijd, maar wel volgens dezelfde voorwaarden en kwaliteitsnormen. Vergelijk dit eens met een klassieke winkelvitrine! TECHNOLOGIE ALS DRIJFVEER VOOR HET REALISEREN VAN AMBITIE De KPMG-partners geven nog het voorbeeld van een buitenlands retailbedrijf. Het wou zijn rangschikking in de lokale retail verbeteren via extra marktaandeel en een grotere groep consumenten. Het probleem? Er waren onvoldoende geschikte fysieke verkooppunten beschikbaar in de regio. De concurrentie had overal al de goede plaatsen ingenomen. Het bedrijf stond open voor een diversificatie van zijn distributiekanalen en de strategische analyse van de verschillende opties toonde duidelijk het potentieel van m-commerce. Het installeerde virtuele rayons in publieke plaatsen zoals metrostations, waar de consument via smartphone producten kan bestellen. De klant kan elektronisch betalen en krijgt de goederen thuis geleverd. Kortom, de technologie maakt het mogelijk om de ambitie en de strategie toch te realiseren. Het bedrijf verbeterde inderdaad significant zijn rangschikking in zijn branche, vertelt Bart Meyer. Daar komt wel veel bij kijken. Zo is het noodzakelijk om de logistieke organisatie en bedrijfsprocessen aan te passen. Organisatie en operaties krijgen een andere structuur, het zogenoemde operating model moet worden aangepast. Medewerkers moeten meegaan in een nieuwe invulling van hun job. Je moet weten hoe je de technologie kunt gebruiken als hefboom voor succes. Dit begint bij het verkrijgen van inzicht en overzicht van wensen vanuit de strategie, waar gekeken wordt wat de nieuwe technologie kan toevoegen. Dan is er de creatie van het nieuwe businessmodel, waarna de processen en de organisatie worden aangepast. Dit zou je ook kunnen beschrijven als het richten, het inrichten en het verrichten in een organisatie. Met een gedegen en doordachte aanpak (met aandacht voor risicobeheersing, change management, IT architectuur en businesscaseontwikkeling) ontstaat een brave new world met talloze kansen voor vrijwel elke organisatie. Er is dan ruimte om te innoveren, business modellen te vernieuwen en te groeien. De Y- generatie eist in ieder geval een persoonlijke benadering voor de diensten en producten die bedrijven aanbieden. Wellicht zullen dienstverlenende bedrijven ook hun bedrijfsmodellen, processen en organisatie moeten wijzigen om SOCIALE MEDIA BREKEN 2 ALLES OPEN Er dagen open samenwerkingsvormen op, tussen medewerkers, met klanten, leveranciers en belanghebbenden. Bedrijven kunnen teams virtueel samenstellen. Communicatieplatformen en het nieuwe gegevensbeheer worden de werkinstrumenten bij uitstek van deze virtuele teams. DOOR DE CLOUD STRALEN NIEUWE 3 UITBESTEDINGSKANSEN Backofficetoepassingen zijn vaak geschikt om uit te besteden in de cloud. Op die manier kun je nog beter niet-kernactiviteiten overlaten aan externe specialisten, die veel expertise opbouwen bij meerdere cloudklanten tegelijk. Dit geeft de bedrijven de mogelijkheid om zich toe te spitsen op hun kernactiviteiten. Goede afspraken worden nog belangrijker, onderhandel goed over servicecontracten of Service Level Agreements. MOBIELE UITBARSTING GEEFT 4 VUURWERK VOOR BUSINESS De explosie aan mobiele toepassingen vereist precies het slimme gebruik van big data en de cloud om de organisatie op één golflengte met de mobiele samenleving te krijgen. Maar een bedrijf hoeft dit zeker niet defensief te benaderen. Proactief mobiele initiatieven nemen levert veel meer op dan achter de feiten aan te hollen. In feite verwacht de buitenwereld dat de ondernemer mobiel van geest wordt. Bedrijven zullen op termijn volledig digitaal gaan in hun financiële omgeving. Thomas Zwaenepoel, Partner KPMG belastingsconsulenten bijvoorbeeld de kracht van virtuele projectteams zo optimaal mogelijk te benutten. Voorlopig moeten fiscale overheden inspelen op de nieuwe digitale wereld met behulp van klassieke concepten die vaak ontoereikend zijn. De overheden pinnen omzet en winst van bedrijven immers meestal op een vaste inrichting, die al sinds jaar en dag gebaseerd is op klassieke business modellen en waardeketens, maar in de cloud verandert die. Vele landen beschouwen een server wel als een vaste inrichting, waaraan winst kan worden toegerekend, maar dat haalt niets uit als het bedrijf niet meer over eigen servers beschikt, schetst Thomas Zwaenepoel. MENTALE KLIK De eerste stap is volgens Bart Meyer eigenlijk een mentale klik. Je moet eerst erkennen welke technologische toepassingen onmisbaar worden of veel potentieel bieden. Wat betekenen ze voor mijn organisatie? Hoe kan ik mij hiermee differentiëren? Welk effect heeft dit op mijn businessmodel en op de manier waarop ik ben georganiseerd? Kan ik hier significant meer waarde mee genereren? De vragen zijn misschien logisch, maar de antwoorden zijn niet vanzelfsprekend. De KPMG-partners zien enkele vuistregels voor bedrijven om in de nieuwe digitale wereld te kunnen bloeien. Het is duidelijk dat je kansen moet grijpen. Maar je moet ook bewust de risico s aanpakken. Dan versterk je het vertrouwen bij alle belanghebbenden. Uiteraard word je transparanter dan ooit. Dat is net een belangrijke reden om alle risico s te beheersen. Je volgt ze op en deelt ze openlijk met alle belanghebbenden. Je beveiligt niet alleen je informatie en bedrijfstoepassingen, je verzekert ook de continue beschikbaarheid ervan, je leeft alle regels na en je effent het pad voor de broodnodige veranderingen bij medewerkers, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden. Onder de verantwoordelijkheid van KPMG, Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, T , Sofie Van Hoof

3 CEO PARTNERS DINSDAG 5 JUNI Internationale handel faciliteren en beveiligen ING Trade Finance Services: wereldwijde expertise Internationale handel brengt financiële risico s mee, maar daarvan hoeft uw bedrijf geen last te hebben. Een totaal - begeleiding, door een team van ervaren adviseurs in een open relatie. Zo omzeilt u alle klippen in de soms woelige wateren van wereldwijde handelstransacties. Het resultaat? U kunt op beide oren slapen, uw bedrijf is klaar voor export én voor import. Lokale én internationale begeleiding Een documentair krediet is geen eenvoudige opdracht. Wij helpen bedrijven van a tot z bij de opmaak van deze documenten én bij de afwikkeling van de transactie. Hoofdbetrachting? De maximale beveiliging tegen risico s, stelt Olivier Vanden Borre. Zijn Trade Finance Services-team bespeelt daarbij alle mogelijkheden en beschikt over aardig wat troeven. Verantwoordelijke uitgever: Philippe Wallez Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel Internationale handel gaat gepaard met financiële risico s. Dus moeten bedrijven zich daartegen indekken. Dat is essentieel, maar goede trade finance behelst meer dan dat. Het gaat niet alleen over betalingen door buitenlandse klanten, maar ook over financieringsmethodes. Een goede indekking gaat zowel over import als over export. Een bedrijf riskeert bij import vooral goederen niet correct te ontvangen, aldus Olivier Vanden Borre, teammanager Trade Finance Services Corporate Sales Belux bij ING België. Trade Finance komt vooral van pas in een internationale omgeving met handelspartijen die elkaar niet goed kennen. Ze willen zekerheid over betalingen, maar ook over de kwaliteit van goederen, over economische en politieke factoren, enzovoort. RISICO S BEPERKEN Bij trade finance vindt Olivier Vanden Borre twee scenario s goed bruikbaar. Stel dat u exporteert naar een land waar uitgestelde betalingen gangbaar zijn. In Rusland kan dat bijvoorbeeld oplopen tot meer dan een jaar. Dan is het documentair krediet een ideaal instrument. De koper vraagt aan zijn bank een kredietopening om de betaling in te dekken en geeft dit door aan de bank van de verkoper, die deze laatste hiervan op de hoogte brengt. De betaling gebeurt als de bepalingen in het documentair krediet zijn vervuld. Doordat de verkoper de goederen verscheept en de afgesproken documenten correct aanlevert, heeft de koper ook zekerheid over de effectieve levering. De verkoper geeft de documenten door aan zijn bank, die verifieert of alles overeenstemt met de voorwaarden in het documentair krediet. De bank van de koper zal altijd betalen als de documenten conform zijn. Het risico van de verkoper wordt dus gedragen door de bank van de koper of door diens eigen bank in het geval van een geconfirmeerd documentair krediet. Heel wat voordelen voor de verkoper, maar ook de koper heeft veel te winnen met deze betalingswijze. De koper krijgt de zekerheid dat zijn goederen op de juiste manier worden getransporteerd en dat de levering voldoet aan de contractueel afgesproken vereisten. Vanden Borre stelt vast dat vooral industriële sectoren met veel internationale handel gebruik maken van betalings- en leveringsbescherming. Wij helpen bedrijven om uit te maken wie het best welk financieel risico draagt en hoe je dat risico het best indekt. Olivier Vanden Borre, Teammanager Trade Finance Services Corporate Sales Belux ING België Als de Trade Finance Services van ING in iets handelen, dan is het wel in bescherming, zij het op verschillende manieren en niveaus. Het documentair krediet beschermt het verkopende bedrijf tegen wanbetaling, doordat de bank van de koper altijd Het gaat vaak om bedrijven die bijvoorbeeld veel grondstoffen internationaal inkopen of verkopen, die projecten uitvoeren of kapitaalgoederen leveren. Als zij geen vaste relatie hebben met hun klanten of leveranciers, komt bescherming zeker van pas. Maar het werkt natuurlijk net zo goed bij meer regelmatige handelsrelaties, om bijvoorbeeld politieke en economische risico s af te dekken. TRANSACTIES FACILITEREN Het Trade Finance Services-team biedt ook concrete hulp bij internationale financieringsvragen. Stel dat u een Russische of Turkse koper voor uw goederen hebt. In deze landen gelden Wat is een documentair krediet? betaalt, als de goederen volgens afspraak geleverd zijn en hiervoor de nodige bewijsstukken, in de vorm van documenten, worden aangeleverd. Het beschermt de koper doordat de verkoper zich moet houden aan de afspraken in deze documenten. behoorlijk lange betalingstermijnen. Beide partijen maken samen een documentair krediet op. Maar sowieso kan het proces een tijdje duren. Moet u dan zo lang op uw geld wachten en misschien uw kaspositie in gevaar brengen? Niet noodzakelijk. U kunt als verkoper het documentair krediet laten confirmeren bij uw eigen bank, die de som dan meteen verdisconteert. Dit betekent dat de bank uw transactie prefinanciert, terwijl zij later het geld van uw klant recupereert, via zijn bank. De financiering kan nog een stap verder gaan. Neem diezelfde Russische koper, die zijn aankoop probeert te financieren. In eigen land moet hij voor zo n krediet een hoge rente betalen. In België ligt deze rente aanzienlijk lager. Wij helpen de verkoper om hier een financieringsstructuur voor zijn klant uit te werken. Hij kan dit ook in zijn verkoopprijs verrekenen. Meer nog, niet zelden zal de verkoper precies de deal kunnen afsluiten omdat hij zijn koper aan goedkoop krediet weet te helpen. Op die manier ontstaat een win-win situatie voor zowel de koper als de verkoper. ANTWOORD OP ELK HANDELSRISICO Wat het financiële, internationale vraagstuk van uw bedrijf ook mag zijn, het team van Olivier Vanden Borre weet er raad mee. In ons vak moet je vooral goed weten hoe het bedrijf én zijn handel in elkaar zitten. Uiteraard blijven wij focussen op de financiële risico s. We zijn geen logistiekers. Maar we kunnen zelfs adviseren in de keuze van de beste leveringsvoorwaarden. Kortom, wij helpen bedrijven om uit te maken Het geconfirmeerd krediet garandeert de verkoper betaling door zijn eigen bank. Een exotisch betalingsrisico wordt op deze manier verzekerd door uw eigen bank. Het documentair krediet kan ook ingezet worden om specifieke vormen van financiering te ondersteunen. Dries Luyten ING is wereldwijd actief met een netwerk van eigen diensten in veertig landen. Daardoor kent de bank overal de handelsomstandigheden en kan zij overal de nodige documenten opstellen en het financieel proces opvolgen. Wij passen ons aan de structuren van bedrijven aan, vooral in Azië, waar we bijzonder sterk present zijn, beschrijft de teamleider. Wij dekken er risico s in functie van de omgeving. EXPERTISE EN ERVARING DELEN Daarbij gaat het ING-team zeer open tewerk. Wij delen onze expertise met uw bedrijf, zodat het proces nog efficiënter kan verlopen. Samen een vertrouwensrelatie opbouwen, daar gaat het om. Wij leren elkaar kennen en versterken. Wij beperken ons niet tot het beschikbaar stellen van onze operationele mogelijkheden. Ons team bestaat uit echte adviseurs, de meeste met 15 à 20 jaar ervaring. In handelsfinanciën is die kilometrage belangrijk voor de expertise. Als er wat gebeurt met een lading in een haven, moet je weten hoe je praktisch dat probleem oplost. Het operationeel centrum van ING Trade Financial Services is permanent bereikbaar voor de klant. Onze diensten werken ook internationaal samen, overleggen en wisselen ervaringen uit. Wij vormen ook een typisch Belgisch team: servicegericht, probleemoplossend en wereldgericht. De Relationship Manager speelt de sleutelrol voor elk bedrijf en fungeert als spilfiguur tussen het bedrijf en ING. Hij leert de handel van uw bedrijf door en door kennen. Hij coördineert alles. Vaak weet hij wat een bedrijf kan helpen en welke expertise hij kan inzetten, nog voor het bedrijf met de vraag komt. De Relationship Manager gaat breder dan pure trade finance. Hij coördineert met corporate finance, betalingsdiensten, noem maar op. Hij kan ook terugvallen op de expertisecentra van ING voor zowat alle financiële domeinen, zowel als op concrete bijstand in iedere regio van de wereld. wie het best welk financieel risico draagt en hoe je dat risico het best indekt, en hun contracten zo te structureren dat de financiële risico s tot een minimum worden beperkt. Deze publireportage valt onder de verantwoordelijkheid van ING België NV Bank, Marnixlaan 24, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE BIC (SWIFT): BBRUBEBB IBAN: BE

4 4 DINSDAG 5 JUNI 2012 CEO PARTNERS Energiecontract wordt partnerschap Electrabel biedt de geknipte oplossing voor uw bedrijf Een contract kan veel meer zijn dan een zakelijke overeenkomst. In dit geval wordt een energiecontract een partnerschap tussen een bedrijf en Electrabel. Daardoor wordt het energiecontract het startschot voor een duurzame relatie. Marketingtaal? Hendrik Van Asbroeck, Sales Manager B2B Electrabel, vindt dat niet. Het gaat om een bewuste en doordachte aanpak. Bewust van de kwaliteitsvereisten, van een duurzame visie en van de mogelijkheden om het verbruik te beperken en de beste prijs/kwaliteit te leveren. Wat houdt een leveringscontract eigenlijk in voor de klant? Hendrik Van Asbroeck: Ons leveringscontract bezegelt een samenwerking, die het resultaat is van overleg met de klant over de vereiste prijskwaliteitverhouding. De inhoud van het contract moet beantwoorden aan de verwachtingen van de klant: wilt u bijvoorbeeld de volatiliteit van de elektriciteitsmarkt bespelen? Met andere woorden, wilt u een voorspelbare, vaste prijs of een prijs die eerder de marktevoluties volgt? Deze keuze hangt vaak samen met het belang van de energiekosten voor het bedrijf: hoe belangrijker energie is, hoe meer mogelijkheden men wil inbouwen om opportuniteiten op de markt te grijpen. Niet alleen de prijs is doorslaggevend, ook de dienstverlening. Of het nu gaat om bevoorradingszekerheid of om samen concrete projecten te realiseren. Vergelijk de keuze voor een bepaald energieleveringscontract met de keuze van de beste formule voor een hypotheeklening. Dan houdt u niet alleen rekening met de rentevoet, maar ook met de randvoorwaarden. Vergelijk de keuze voor een energieleveringscontract met de keuze van de beste formule voor een hypotheeklening. Hendrik Van Asbroeck, Sales Manager B2B Electrabel De prijzen voor de residentiële klanten zijn de voorbije weken gedaald. Wat met de tarieven voor de bedrijven? Hendrik Van Asbroeck: De marktprijzen worden bepaald door de prijzen van de grondstoffen voor de productie van elektriciteit en de algemene economische trends op de internationale markt. Wij kunnen die niet beïnvloeden. De marktprijzen evolueren bovendien al jaren gelijk tussen België en onze buurlanden. Eind 2008 bevonden de energieprijzen zich op een piekniveau, maar nu zitten we weer op het veel lagere prijspeil van Bovendien beschikken bedrijven over individueel onderhandelde contracten, waarbij de prijs dan ook sterk afhangt van het ogenblik waarop die contracten zijn afgesloten. Ook de duur en de ingebouwde prijsflexibiliteit zijn belangrijk. Gezien de beperkte duurtijd van de contracten hebben onze businessklanten ondertussen een prijsdaling gezien. Hoe helpt een energieleverancier een bedrijf om energie te besparen en er efficiënter mee om te gaan? Hendrik Van Asbroeck: Investeren in duurzaamheid op een doordachte manier vraagt veel expertise en vooral veel tijd. Energie besparingen en -efficiëntie behoren al vele jaren tot de productportfolio die we bedrijven aanbieden, onder andere via energieaudits. Maar rapporten blijven vaak onaangeroerd. Daarom bieden we onze klanten een Smart Savings Partnership aan. Dit gaat uit van een analyse van het volledige energiebesparingspotentieel in uw bedrijf: van verwarming tot perslucht, koelinstallatie of verlichting. In totaal gaat het om negen domeinen waarin we jarenlang ervaring hebben. We kunnen bedrijven bijstaan vanaf de detectie tot de uitvoering en opvolging van de besparings - maatregelen. Het einddoel? Energie-efficiëntie optimaliseren en realiseren. Zekerheid is cruciaal voor vele bedrijven. Wat waarborgt Electrabel op dit gebied? Hendrik Van Asbroeck: Managers in een bedrijf moeten op beide oren kunnen slapen als het op de continuïteit van de energielevering aankomt. De oorzaak van een stroomonderbreking kan bij het stroomnet liggen, maar ook aan het bedrijf. Bijvoorbeeld door installaties die niet meer zijn afgestemd op reële energiebehoeften en verbruik of door slecht onderhouden installaties. Power Connections & Care biedt gericht ondersteuning vanaf de aansluiting tot en met herstellingen in de hoogspanningscabines, om zo de bedrijfszekerheid te verhogen. In geval van een stroomonderbreking bij een hoog - spanningsklant is de dienst Energy 24/24 altijd bereikbaar. Indien nodig volgen er snelle interventies ter plaatse. Zo n service in een leveringscontract is uniek in ons land. Het einddoel? De energievoorziening verzekeren met een aanpak op maat van het bedrijf, met het oog op zijn huidige noden én zijn toekomstplannen. Op welke manier is duurzame ontwikkeling ook gebaat bij energiebeheer via leverings - contracten? Hendrik Van Asbroeck: Duurzame ontwikkeling is een belangrijk element. De vraag naar onze groene energie is de laatste vijf jaar sterk geëvolueerd. Zo is er veel vraag naar het contract AlpEnergie, dat elektriciteit haalt uit onze waterkrachtcentrales op de Rhône. Maar we kunnen bedrijven ook helpen om energie op hun eigen site op te wekken. Als de klant een grote warmtebehoefte heeft is de inzet van warmtekrachtkoppeling (WKK) vaak interessant. Daarbij wordt de warmte hergebruikt, die vrijkomt bij de productie van elektriciteit. Voorts tekenen wij voor bedrijven projecten met windturbines op hun sites uit. Daarvan hebben we er ondertussen al een heel aantal gerealiseerd en zitten er nog verschillende in de pipeline. Als enerzijds de energiewinning meer fluctueert omdat hij uit hernieuwbare bronnen komt, en als anderzijds het bedrijf bij de energieafname ook de mobiliteit in rekening brengt, duiken er onvermijdelijk meer schommelingen in de energieprijzen op. Maar al deze evoluerende informatie zullen we vrij snel kunnen automatiseren. Nu al bewijzen onze slimme meetdiensten hun waarde. Met submetering en micrometering krijgt u lokaal zeer nauwkeurige informatie. Geeft Electrabel zelf ook het goede voorbeeld qua duurzaam beleid? Hendrik Van Asbroeck: Ons productiepark in België werd de voorbije jaren een pak milieuvriendelijker en we beschikken in Europa over zeer efficiënte productieparken. Die stoten In geval van een stroomonderbreking bij een hoogspannings klant is de dienst Energy 24/24 altijd bereikbaar. Indien nodig volgen er snelle interventies ter plaatse. Zo n service in een leveringscontract is uniek in ons land. Hendrik Van Asbroeck, Sales Manager B2B Electrabel almaar minder CO 2, NO x en SO x uit. Onze productie van groene stroom is sterk gestegen door de bouw van windturbines en de conversie van bestaande installaties. Zo werd bijvoorbeeld de centrale van Rodenhuize omgebouwd tot een 100 procent biomassacentrale. Ook ons nieuwe kantoorgebouw aan het Brusselse Noordstation is bijzonder energie-efficiënt opgevat. We passen er al de technologie toe die we zelf aan klanten aanprijzen.

5 CEO PARTNERS DINSDAG 5 JUNI U besteedt steeds meer aandacht aan duurzame mobiliteit. Welke oplossingen kunt u bedrijven op dit gebied aanreiken? Hendrik Van Asbroeck: De vraag naar een groener wagenpark neemt snel toe. We bieden bedrijven voor hun elektrische voertuigen niet alleen oplossingen voor het opladen, maar ook voor het intelligent beheer. Ook hier speelt de expertise qua veiligheid en bedrijfszekerheid een belangrijke rol. Daarnaast berekenen we het energie- en het milieuvoordeel. Een onderschatte, maar vaak nuttige oplossing is rijden op aardgas. Er zijn genoeg voertuigen op aardgas beschikbaar en zij stoten zeer weinig fijn stof, NO x en SO x uit. Bovendien hebben ze een grote actieradius. Bijvoorbeeld, bij kleine bestelwagens wordt deze technologie steeds meer gebruikt. Onder de verantwoordelijkheid van Dries Luyten Nieuwe website en persoonlijk advies voor accuraat energiebeheer Persoonlijke service betekent bij Electrabel dat elk bedrijf snel vindt wat het zoekt. Hoe? Door de combinatie van uw vertrouwde contacten met de gloednieuwe en efficiënte website die vanaf 11 juni beschikbaar is. Het contact tussen onderneming en energieleverancier loopt bij Electrabel via de accountmanager of KMO-team. Zij volgen alle contacten en contracten op en kunnen een beroep doen op een team dat hen helpt om de klant te ondersteunen. Elke onderneming heeft zijn specifieke behoeften en die kennen en verzorgen ze. Hendrik Van Asbroeck kan niet genoeg benadrukken dat Electrabel een partner relatie met bedrijven wil uitbouwen. Dit houdt nauw en geregeld overleg in. COMPLETE WEBSITE Op 11 juni gaat de compleet nieuwe website van Electrabel live. De startpagina geeft direct toegang tot alle info die u zoekt, ook om contact op te nemen met uw accountmanager of het KMO-Team. Maar de website leidt u ook sneller naar precieze productinformatie en naar uw eigen gegevens. Nieuwe functies vergemakkelijken voor u het energiebeheer. Onder nemingen kunnen op de nieuwe website vlot nagaan welke diensten Electrabel aanbiedt. Als klant kunt u intekenen op verschillende producten en diensten en hebt u toegang tot uw bedrijfsspecifieke informatie in uw persoonlijke, beveiligde zone (Customer Area). U kunt er ook meteen administratieve aanpassingen ingeven, zoals een verhuizing. Alle info die Electrabel al heeft, is er automatisch ingevuld. Verder is de website een handig instrument om iedereen in uw bedrijf constant dezelfde informatie te bezorgen. Want de persoon die over het contract met Electrabel onderhandelt, is vaak niet dezelfde persoon die het dagelijks gebruikt, signaleert Hendrik Van Asbroeck. EEN KLANTGERICHTE AANPAK Meerdere diensten maken het mogelijk om zelf de service naar believen uit te diepen. Via Energy Bill vindt u makkelijker dan ooit alle facturatiegegevens terug. Zowel de meest recente facturen als al uw facturen van de laatste 36 maanden zijn er te raadplegen. U ziet in één oogopslag uw betaalstatus, die aangeeft welke facturen of andere documenten u nog af te handelen hebt. Energy Kronos levert een bijzonder praktische en snelle hulp om energieverbruik in kaart te brengen. U kunt hiermee het elektriciteits- en aardgasverbruik van uw bedrijfsinstallaties op afstand aflezen. Deze afstandsmeting is al bij de meeste bedrijven geïnstalleerd. Op deze manier zijn de meest recente gegevens te bekijken. Ze worden immers om het kwartier geregistreerd en zijn de dag nadien beschikbaar. Het vormt een goed startpunt om inzicht te verwerven in het verbruik en om het energieprofiel van een onderneming te bepalen. Zo is het heel leerzaam om abnormaal verbruik te identificeren, bijvoorbeeld in het weekend of vreemde pieken tijdens een werkdag. Met Energy Kronos is een eenvoudige export van de gegevens mogelijk om analyses en voorspellingen te maken. U bekijkt snel welk effect uw interventies hebben. Energie Viewer/Explorer bevat de details van het recente verbruik, zoals die in uw facturen verwerkt zitten. Daarmee spoort u snel afwijkingen op, die uw factuur beïnvloeden. U bespaart tijd bij het verzamelen en analyseren van uw factuur- en verbruiksgegevens, die gemakkelijk naar MS-Office over te brengen zijn. Kortom, u houdt met deze tool uw energiebudget optimaal onder controle. Wie graag op de hoogte blijft van het laatste energienieuws, volgt de ontwikkelingen op via meerdere publicaties. U kunt zich bijvoorbeeld gratis abonneren op e-news, Energy News, Market Trends of Market Review. Kmo s surfen naar Grote ondernemingen naar Hoe de ondernemer energie-inzichten verwerft een energiecontract aanbiedt met prijsproducten en diensten die het best passen bij de behoeften van uw bedrijf; waakt over de bedrijfszekerheid en continuïteit van energie - levering voor uw bedrijf (zeker zijn van professionele bijstand in geval van een stroompanne op hoogspanning); samen met u een plan opstelt voor energiebesparende maatregelen en voor het managen van uw energieverbruik; Zo leest u het eens van een ander Volgens onderzoek wenst 70 procent van de Belgische bedrijven ondersteuning bij de planning en uitvoering van hun energieprojecten. Deze bedrijven blikken alvast zeer tevreden terug op hun ervaringen met Electrabel. Oké Koffie na de afsluiting van een leveringscontract Electrabel deelt haar marktkennis met klanten. Dat leverde ons een contract op dat de optimale balans biedt tussen prijs en bevoorradingskwaliteit. Dit laatste is voor een koffiebranderij van vitaal belang. Bij een stroomonderbreking kan het brandproces niet tijdig stopgezet worden, waardoor brand kan ontstaan. Om de risico s in te dijken kiezen we al twintig jaar lang voor een betrouwbare energiepartner met bewezen expertise. Zaakvoerder Bart Van Kerckhoven Ravago Plastics na een verlichtingsaudit Een energiecontract bevat een aantal belangrijke componenten: contractduur, met begin- en einddatum, producten en diensten, service afspraken,... en uiteraard ook de prijs voor de energie. Kies daarom een energieleverancier die: De investering in de audit is snel terugverdiend. Hadden we de verlichting zomaar laten veranderen, dan hadden we tot de helft meer betaald. Ik zou het bedrijven met verouderde installaties zeker aanraden. Plantmanager Patrick Rademaeckers u adviseert voor duurzame ontwikkeling en CO 2 -neutraal energieverbruik; toegankelijke informatie, persoonlijke service en experts/ gesprekpartners aanbiedt; een team van energiespecialisten ter beschikking stelt, vlot bereikbaar via en telefoon; u de beste prijs aanbiedt op maat van uw bedrijf.

CEO PARTNERS RELEVANTE TRENDS & ONTWIKKELINGEN VOOR BESLISSINGNEMERS DINSDAG 19 FEBRUARI 2013

CEO PARTNERS RELEVANTE TRENDS & ONTWIKKELINGEN VOOR BESLISSINGNEMERS DINSDAG 19 FEBRUARI 2013 CEO PARTNERS RELEVANTE TRENDS & ONTWIKKELINGEN VOOR BESLISSINGNEMERS 2 Verandering op C-niveau Impact van optimaal documentbeheer 3 Flexibele financiering Supply Chain Finance: ook voor uw bedrijf? 4-5

Nadere informatie

MOBILITY. IEDEREEN BOUWT APPS OOK JIJ EN IK De nieuwste trends OP WEG NAAR HET MOBIELE WALHALLA

MOBILITY. IEDEREEN BOUWT APPS OOK JIJ EN IK De nieuwste trends OP WEG NAAR HET MOBIELE WALHALLA MOBILITY 2014 MOBIELE TECHNOLOGIEËN VERANDEREN HOE WE WERKEN, COMMUNICEREN EN LEVEN. WAT BETEKENT DAT VOOR DE CFO, DE IT-MANAGER, DE HR-MANAGER,? IEDEREEN BOUWT APPS OOK JIJ EN IK De nieuwste trends OP

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN. De ideale werkplek anno 2012 Vastgoedsector speelt in op nood aan vrijheid P. 2

HET NIEUWE WERKEN. De ideale werkplek anno 2012 Vastgoedsector speelt in op nood aan vrijheid P. 2 21 JUNI 2012 De ideale werkplek anno 2012 Vastgoedsector speelt in op nood aan vrijheid P. 2 Werken met data in de wolken Besparen op ITfactuur en files P. 3 HET NIEUWE WERKEN Noodzaak van tweede peiler

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

Veilig van bits naar business. 7 Het einde van de papieren omweg. Slimme gegevens - privacy doet meer dan alleen de wet volgen

Veilig van bits naar business. 7 Het einde van de papieren omweg. Slimme gegevens - privacy doet meer dan alleen de wet volgen 21 E E N I N I T I A T I E F V A N E R N S T & Y O U N G I N S A M E N W E R K I N G M E T D E T I J D E N L E C H O l 1 4 D E C E M B E R 2 0 1 2 Van techniek naar business Interview met Andy Deprez,

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN. Groepsverzekering. Bedrijfsprocessen. Het Nieuwe Werken in cijfers Hoe ingeburgerd is het? Altijd en overal werken 7 tips

HET NIEUWE WERKEN. Groepsverzekering. Bedrijfsprocessen. Het Nieuwe Werken in cijfers Hoe ingeburgerd is het? Altijd en overal werken 7 tips 27 NOVEMBER 2012 Groepsverzekering ontrafeld Online tool voor veilig en interactief beheer P. 2 Bedrijfsprocessen optimaliseren Kritische analyse rendeert P. 3 HET NIEUWE WERKEN Het Nieuwe Werken in cijfers

Nadere informatie

inzicht ebusiness voor groeibedrijven INTERVIEW 2-3 EACCOUNTING 4 EFINANCIALS 5 EPERFORMANCE 6

inzicht ebusiness voor groeibedrijven INTERVIEW 2-3 EACCOUNTING 4 EFINANCIALS 5 EPERFORMANCE 6 inzicht INTERVIEW 2-3 Jo Sanders, Lena Plas en Yves tiberghien EEN INITIATIEF VAN ERNST & YOUNG IN SAMENWERKING MET DE TIJD EN L ECHO l NOVEMBER 2007 EACCOUNTING 4 Focus op internetboekhouden EFINANCIALS

Nadere informatie

Foto: PWC 1 BIJLAGE VRIJDAG 23 NOVEMBER 2007 BEDRIJVEN EN HUN MEDEWERKERS MOETEN BESEFFEN DAT VERANDEREN NOODZAKELIJK IS

Foto: PWC 1 BIJLAGE VRIJDAG 23 NOVEMBER 2007 BEDRIJVEN EN HUN MEDEWERKERS MOETEN BESEFFEN DAT VERANDEREN NOODZAKELIJK IS INTERVIEW Bert Kuypers over verandering en risico 2 4 6 7 Foto: Sofie Van Hoof PROFIEL VAN DECFO Bewaker van niet-financiële gegevens Foto: PWC RISICO Evenwicht tussen risicovermindering en prestatiedrang

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN. Hoe minder betalen voor uw kleurenprints? Efficiënt documentbeheer rendeert

HET NIEUWE WERKEN. Hoe minder betalen voor uw kleurenprints? Efficiënt documentbeheer rendeert 18 SEPTEMBER 2012 Kosten besparen door duurzaam vlootbeheer 5 tips voor een ecologisch wagenpark P. 2 Is uw mobiel internet veilig genoeg? Slim omgaan met smartphones op het werk P. 3 HET NIEUWE WERKEN

Nadere informatie

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools #trendingtopics Magazine voor klanten van KPN Consulting In gesprek over de cloud Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools Benefits Management Zorg dat u écht

Nadere informatie

Efficiëntie. Sco o p o p mens e n werk. j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009

Efficiëntie. Sco o p o p mens e n werk. j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009 Dos s i e r Efficiëntie 25 Sco o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD Worx - Ja a r g a n g 7 - n r.25 j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

Kind en Gezin laat medewerkers vlotter samenwerken. De voordelen van SharePoint. Hoe ziet het kantoor van de toekomst eruit?

Kind en Gezin laat medewerkers vlotter samenwerken. De voordelen van SharePoint. Hoe ziet het kantoor van de toekomst eruit? Een uitgave van Tijd Connect biedt bedrijven, organisaties en overheden toegang tot het netwerk van De Tijd. Om hun visie, ideeën en oplossingen te delen met de De Tijd-community. De betrokken partner

Nadere informatie

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014 THE KPMG Difference Magazine / november 2014 Euronext : naar een hoger niveau dankzij transparante beurshandel Het Goede Evenwicht Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid Herman

Nadere informatie

M a M u t M a g a z i n e Focus op winstgevendheid

M a M u t M a g a z i n e Focus op winstgevendheid M a m u t M a g a z i n e H e r f s t 2 0 0 9 E e n k l a n t e n t i j d s c h r i f t g e r i c h t o p h e t v e r e e n v o u d i g e n v a n u w w e r k d a g Focus op winstgevendheid Software+Services

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Outsourcing Minder zorgen, Meer controle april 2013 Uitdaging Outsourcing

Nadere informatie

Er is een focus-verschuiving

Er is een focus-verschuiving DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. Nr.1/juni 2010 Toegankelij k, betaalbaar en een snelle implementatie BUSINESS

Nadere informatie

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen EEN COMMERCIËLE BIJL AGE VAN ALE X VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR DE TELEGR A AF Finance & IT ender! v e tg s in w n e r e ll e n s Slimmer, voor IT investeringen Kosten of waarde creatie Verander getallenkerkhoven

Nadere informatie

Een groen datacenter goed voor milieu én portemonnee

Een groen datacenter goed voor milieu én portemonnee Maart 2008 - n r 3 The Future Runs on System z Business Resiliency: vertrouwensbasis voor zakelijke relaties Een geïntegreerde benadering van IT-beveiliging Een groen datacenter goed voor milieu én portemonnee

Nadere informatie

Dagboek van een security-evangelist. De rol van de Chief Information Security Officer van de NMBS.

Dagboek van een security-evangelist. De rol van de Chief Information Security Officer van de NMBS. 29 E E N I N I T I AT I E F VA N E Y I N SA M E N W E R K I N G M E T T I J D CO N N EC T E N EC H O CO N N EC T 5 D EC E M B E R 2 01 4 2 Van Big Data naar digitale bank Interview met Benoit Gérard (EY),

Nadere informatie

Elektronische tax audits. Audit 2.0. Van data tot gerichte beslissing

Elektronische tax audits. Audit 2.0. Van data tot gerichte beslissing 26 2 Niet meer informatie is nodig, wel betere analyse Interview met Frank Staelens (EY) en Luc Burgelman (NGData) Van bricks tot bits Risico s en opportuniteiten E E N I N I T I A T I E F V A N E Y I

Nadere informatie

Bedrijven moeten zich laten begeleiden in hun ICT-ontwikkeling

Bedrijven moeten zich laten begeleiden in hun ICT-ontwikkeling Bedrijven moeten zich laten begeleiden in hun ICT-ontwikkeling Geen enkele sector wordt zo door vernieuwing en innovatie gestuurd als de sector van informatica en telecommunicatie. Een generatie duurt

Nadere informatie

Special Analytical Bank

Special Analytical Bank Community for banking, insurance & finance BANKING REVIEW. NL www.bankingreview.nl SEPTEMBER 2014 Wim Meijer: Een goed klantbeeld geeft macht 4 CrossingMinds@Nyenrode * De bank van de toekomst * Modellen

Nadere informatie

Til uw onderneming naar een hoger niveau. Stel de juiste vragen op weg naar de cloud

Til uw onderneming naar een hoger niveau. Stel de juiste vragen op weg naar de cloud CHEOPS REPORT Til uw onderneming naar een hoger niveau Stel de juiste vragen op weg naar de cloud Cloud computing is aan een sterke opmars bezig. Tegelijk roept het bij vele bedrijven nog vragen op. Is

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

BoardroomIT. Sturen op informatie. Big-datatrend is begin van nieuw tijdperk. En verder... JAARCONGRES

BoardroomIT. Sturen op informatie. Big-datatrend is begin van nieuw tijdperk. En verder... JAARCONGRES Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT Information Management www.cioday.nl www.cioportal.nl www.bosscheboardroom.nl JAARCONGRES 12 maart 2013 Information

Nadere informatie

Contact. SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com. www.sdworx.

Contact. SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com. www.sdworx. Contact SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com www.sdworx.com Dos s i e r Strategie Sco o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i

Nadere informatie