Leeuwarden zonder fossiel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leeuwarden zonder fossiel"

Transcriptie

1 Leeuwarden zonder fossiel Danny Nederhoed, profiel E&M Gysbert van der Wal C&M Aardrijkskunde CSG-Comenius Mariënburg. Klas A6B J. Schurer Januari 2012

2 Contents Inleiding... 2 Hoofdtekst... 3 De missie van Leeuwarden... 3 Het broeikaseffect... 3 Fossiele brandstoffen... 3 Gevolgen van de klimaatverandering... 3 Een stad zonder fossiel... 4 Wat doet Leeuwarden?... 4 Hoe kan het beter?... 5 Bijlagen interview Logboeken werkplan Tijdplan bronnen Voetnoten plaatjes

3 Inleiding Het is ontzettend belangrijk dat de gemeente Leeuwarden iets doet tegen de klimaatverandering en alternatieven zoekt voor fossiele brandstoffen. De gemeente kijkt naar de toekomst en bereid zich voor op een tijd zonder fossiele brandstoffen. Wij zijn benieuwd wat nou precies de plannen van de gemeente zijn. We hebben de site van de gemeente geraadpleegd en een interview met de energiecoördinator van de gemeente Leeuwarden gehad. Wij vroegen ons af in hoeverre het realistisch is, dat Leeuwarden zonder fossiele brandstoffen kan functioneren. Het bijbehorende profielwerkstuk hoort bij het YES-project. Wij willen de gemeente stimuleren extra veel te doen tegen de klimaatverandering. Het is erg belangrijk dat er iets tegen de klimaatverandering wordt gedaan, want zouden we doorgaan met het verbruiken van fossiele brandstoffen op dit tempo, dan hebben onze kinderen later geen wereld meer (zoals wij die nu hebben) om op te leven. De gevolgen van een klimaatverandering zijn catastrofaal. De gemeente Leeuwarden heeft als doelstelling om in 2020 onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. In dit artikel gaan we uitleggen of dit mogelijk is en hoe dit het beste bereikt kan worden. Om de problemen die zich voordoen voor de gemeente te verhelderen, zullen wij eerst uitleggen wat de gevolgen zijn van klimaatverandering. Ook gaan we uitleggen of de gemeente niet beter energie kan besparen in plaats van andere energiebronnen te gebruiken, kortom is besparen niet goedkoper dan zuiniger opwekken. Kan Leeuwarden ook iets leren van andere landen/steden in Europa, zodat ze zelf niet het wiel hoeft uit te vinden.in dit wetenschappelijk artikel beantwoorden we al deze vragen en meer. Hierbij kijken we steeds naar de gevolgen voor de economie en het milieu. 2

4 Hoofdtekst De missie van Leeuwarden Leeuwarden heeft een doel. Dit doel is het geheel onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen, oftewel klimaatneutraal. Om te begrijpen waarom de gemeente Leeuwarden klimaatneutraal wil worden, zullen wij een paar zaken toelichten. Het broeikaseffect Het eerste wat wij zullen toelichten is het broeikaseffect. Over het algemeen zijn wetenschappers van mening dat het broeikaseffect een feit is. Het overmatig gebruik van fossiele brandstoffen, zoals olie en steenkool, resulteert in het opwarmen van de atmosfeer. Dit zit namelijk zo: zonnestralen verwarmen onze planeet, de zonne-energie wordt door het aardoppervlak weerkaatst en zo wordt de atmosfeer verwarmt. Een deel van de teruggekaatste hitte wordt tegengehouden door de broeikasgassen die van nature in de atmosfeer zitten, bijvoorbeeld door vulkaanuitbarstingen en zo wordt er een leefbare temperatuur op aarde bereikt. Het probleem waar wij ons 1 Het versterkt broeikaseffect op focussen is het versterkt broeikaseffect. Dit is het extra opwarmende effect van de atmosfeer als gevolg van de enorme verbranding van fossiele brandstoffen, waarbij onder andere koolstofdioxide en methaan vrijkomen. Deze deeltjes blokkeren de zonnestralen en hierdoor kan de warmte van de zon kan niet goed uit de atmosfeer ontsnappen. Het gevolg is dat de atmosfeer opwarmt. Zouden we ons (meer) op schonere energiebronnen richten, zoals windenergie en zonne-energie, dan hadden we dit probleem niet gehad. Fossiele brandstoffen Het doel van Leeuwarden is beter te begrijpen wanneer je weet wat een fossiele brandstof is. Fossiele brandstoffen zijn brandstoffen die zijn ontstaan uit de resten van dieren en planten die lang geleden zijn gestorven. Een paar voorbeelden van fossiele brandstoffen zijn : Aardolie, steen- en bruinkool en aardgas. Fossiele brandstoffen hebben onze maatschappij veel welvaart gebracht. Zonder de fossiele brandstoffen was de industriële revolutie er nooit geweest en hadden we nooit het welvaartspeil bereikt dat wij nu hebben. Maar fossiele brandstoffen hebben twee grote nadelen. Het eerste nadeel is dat er bij de verbranding deeltjes in de atmosfeer komen die de opwarming van de aarde versterken. Fossiele brandstoffen hebben nog een nadeel: er wordt namelijk verondersteld dat ze spoedig zullen opraken. Fossiele brandstoffen zijn beperkt beschikbaar, er zal dus ooit een dag komen dat er niets meer van over is. Vandaar dat het ook erg verstandig is om alternatieven te vinden. Gevolgen van de klimaatverandering Mogelijke gevolgen van de opwarming van de aarde zijn onder andere een stijging van de zeespiegel, een tekort aan schoon drinkwater, verwoestijning en bosbranden. De twee laatstgenoemde gevolgen zorgen ervoor dat de landbouw aangetast wordt, waardoor de globale voedselproductie gevaar loopt. Tevens verandert de omgeving en dus de biodiversiteit, wat een afname van flora- en faunasoorten tot gevolg heeft. Andere dieren kunnen juist beter overleven in een warmer klimaat, zoals de malariamug, die dan weer ziektes verspreid. Over de hele wereld zal het broeikaseffect een ernstige bedreiging vormen voor de welvaart en het welzijn van de mens. Vooral toekomstige generaties zullen geen zonnige toekomst tegemoet gaan, zouden we op deze energieverslindende manier doorgaan. Dit komt bijvoorbeeld omdat de economie, 3

5 energievoorziening en mobiliteit niet duurzaam zijn. Dan hebben we het nog niet eens over het opraken van de fossiele brandstoffen, zelfs klimaatsceptici kunnen er niet onder uit dat deze gebonden zijn aan een (snel naderend) limiet. Het niet terugdringen van het verbruik van fossiele brandstoffen zoals aardgas, aardolie, bruinkool en steenkool zal dan ook uiteindelijk resulteren in het geheel opraken van deze en andere fossiele brandstoffen tussen nu en veertig jaar. Het is dan ook zeer spijtig dat geheel onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen niet mogelijk is. Een stad zonder fossiel De wereld is totaal verslaafd aan olie, vandaar dat het ook erg lastig lijkt om een stad, laat staan een land fossiele brandstofloos te krijgen. Maar er zijn allerlei alternatieven voor een stad zonder fossiele brandstoffen. Je zou bijvoorbeeld de auto s op elektriciteit, waterstof, koolzaad kunnen laten rijden. Het grootste probleem is of het wel op een draagvlak van de bevolking kan rekenen. Men vindt het een prima idee om auto s op elektriciteit te laten rijden, die wordt opgewekt met behulp van windturbines. Maar er komt veel CO2 vrij bij de productie van windenergie en de windturbines zijn vaak pas na een zeer lange termijn rendabel. Het rijden op elektriciteit rijdt zorgt ervoor dat je afhankelijk blijft van andere bronnen om die elektriciteit op te wekken en bovendien resulteert de productie van auto s op elektriciteit in veel milieuschade. De producten met de meeste kans van slagen zijn waterstof (wat gemaakt wordt door water te splitsen in waterstof en zuurstof met behulp van elektriciteit) en biogas (dat wordt opgewekt uit landbouwresten en mest, door het te laten vergisten). De complete stad zonder fossiele brandstoffen laten functioneren is naar alle waarschijnlijkheid makkelijker gezegd dan gedaan. De gemeente Leeuwarden beperkt zich dan ook tot de energievoorziening (huizen verwarmen, elektriciteit opwekken, mobiliteit, etc.). Wat doet Leeuwarden? Wat doet een gemeente als Leeuwarden tegen al deze problemen? De gemeente kan niet geheel zonder fossiele brandstoffen functioneren, omdat dit zou betekenen dat er geen import mogelijk is van producten die gemaakt zijn van olie of met behulp van andere fossiele brandstoffen. De missie van Leeuwarden richt zich, zoals eerder vermeld, dus enkel op de energievoorziening. Biogas en zonnepanelen zijn slechts twee voorbeelden van duurzame energie die een uitkomst kunnen bieden voor het vervangen van fossiele brandstoffen. Een stad als Leeuwarden kan hierdoor in haar eigen energie voorzien. Het is wenselijk dat een verbetering voor het milieu gepaard gaat met een verbetering voor de welvaart. Daarom bouwt Leeuwarden veel zonnepanelen die op termijn rendabel zijn en een duurzaam energiepark. Dit is een plaats waar veel technologie en kennis op het gebied van duurzame energie samenkomt. Door het ontplooien van deze activiteiten worden er groene banen gecreëerd, die de economie zullen stimuleren. Ook heeft Leeuwarden veel goede betrekkingen met andere steden in binnen- en buitenland. Op het gebied van duurzame mobiliteit heeft de stad de ambitie het rijden op zonne-energie en op groen gas te stimuleren. Leeuwarden geeft reeds het goede voorbeeld door zelf bussen, taxi s, vuilniswagens en dergelijke op groen gas te laten rijden en bijvoorbeeld door zonneboot races te stimuleren. De macht van de gemeente wordt tot het uiterste gebruikt. Ze heeft ongeveer honderd gebouwen die een voorbeeldfunctie hebben, deze worden dus goed geïsoleerd en de lampen blijven niet onnodig aan staan. Als de gemeente afspraken maakt met bedrijven worden deze verplicht op schone brandstoffen te rijden en consumenten worden gestimuleerd schone auto s te kopen. Ook op het gebied van subsidies en contracten heeft de gemeente het accent gelegd op milieubeleid. De gemeente probeert tevens zoveel mogelijk onderwerpen over duurzaamheid toe te voegen aan het onderwijs. De macht van de gemeente Leeuwarden gaat dus behoorlijk ver. De gemeente heeft als doelstelling om in 2020 geheel onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. De gemeente heeft als doelstelling om in 2020 geheel onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. De gemeente heeft dit plan in vier onderdelen verdeelt om dit voor elkaar te krijgen: schone energie voor de gebouwde omgeving, energie uit reststoffen, zonne- en windenergie en schoon voortbewegen (mobiliteit). 4

6 Een positief extern effect is het creëren van groene banen. Tot slot heeft Leeuwarden de ambitie City of Water Technology te worden, wat nuttige kennis en ontwikkelingen teweegbrengt en tevens de economie bevordert. Bij schone energie voor de gebouwde omgeving moet je denken aan woningen en bedrijven. Energie uit reststoffen is het maken van energie uit bijvoorbeeld mest. Zonne- en windenergie is het opwekken van energie met behulp van windturbines en zonnecollectoren. Schoon voortbewegen is het rijden op bijvoorbeeld waterstof of groen gas. Groene banen zijn beroepen die voortkomen uit de missie van Leeuwarden om zonder fossiele brandstoffen te functioneren. Een belangrijke vraag is of de gemeente iets van Europa kan leren, zodat ze het wiel in niet opnieuw uit hoeven te vinden. Leeuwarden krijgt continu informatie en nieuwe ideeën binnen vanuit de media en vanuit de relaties die ze heeft met andere steden in Europa. Hoe kan het beter? De plannen van Leeuwarden zijn erg ambitieus, maar op sommige punten zijn wij het niet helemaal eens met de gemeente. In plaats van dat de gemeente zich compleet richt op het zoeken naar alternatieve brandstoffen, vroegen wij ons af waarom de gemeente niet de oude huizen en panden goed isoleert, dit bespaart ook ontzettend veel. De gemeente heeft ook plannen om een biogasinstallatie te bouwen en deze te laten draaien op de mest van het vee van de boeren in de buurt. Het rendement van deze biogasinstallatie is nog niet helemaal duidelijk en het plan is daarom erg gewaagd. Het biogas is tevens niet helemaal schoon, aangezien het maken van de pijplein veel uitstoot teweegbrengt, er methaan vrij komt bij de productie van biogas en het met aardgas vermengt moet worden voor een bruikbare kwaliteit. De gemeente kan gemakkelijker door windturbines van elektriciteit worden voorzien, wind is een energiebron die nooit opraakt. Nu is het zo dat biogas een groot deel van het plan/budget vormt, met op de tweede plaats zonne-energie, maar windenergie is een totaal verwaarloosbaar onderdeel. Het zou verstandig zijn van de gemeente om niet al haar geld in de biogasinstallatie te investeren, maar ook te investeren in windenergie en andere (al vergevorderde) schone energiebronnen. Wij adviseren de gemeente dan ook om naast het actief zoeken naar schonere alternatieven door te gaan met de reeds bestaande technieken. Hierbij moet Leeuwarden goed over de grenzen kijken of ze nog iets van andere steden kan leren. Windenergie is een beter alternatief voor fossiel dan zonne-energie. De terugverdientijd is korter, er zijn minder windturbines nodig dan er zonnepanelen nodig zijn, het oppervlak en de kosten zijn tevens lager en er is van minder mensen toestemming nodig om te bouwen. Windenergie wordt tegenwoordig ook al grootschaliger toegepast. Het is beter om hierop voort te borduren. Tot slot is windenergie goedkoper dan energie opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen, mits de turbines op het land staan en niet in zee. Het Convenant of Mayors is een overeenkomst tussen 300 steden/gemeenten om de CO2-uitstoot te beperkten. Deelname aan het burgemeestersconvenant zou voor Leeuwarden natuurlijk enorm goed aansluiten op de visie van de stad, maar toch doet ze er niet aan mee. Wij hebben de energiecoördinator hiervan op de hoogte gesteld en hopenlijk doet Leeuwarden hier spoedig wel aan mee. Het doel van Leeuwarden, het geheel onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen, kent veel deelonderwerpen. Elke manier om energie te besparen draagt bij aan de overgang van fossiel naar duurzaam. Steden en gebouwen moeten heringericht worden, op zo n manier dat deze zuiniger zijn voor het milieu en de energieverspilling minimaal is. Facetten die van invloed zijn op deze verandering zijn onder andere een bouw die meer is gericht op de toekomst, duurzame grondstoffen en betere woningisolatie. 5

7 Een verandering in energieverbruik kan ook in de kleine dingen zitten. Niemand houdt van energieverspilling, niemand houdt van kantoorpanden die de hele nacht onnodig verlicht zijn. Daarom is een herinrichting van de verlichting essentieel. Manieren waarop verlichting verbeterd kan worden zijn onder andere het vervangen van gloei- door led- en spaarlampen en het uit zijn van lampen wanneer de verlichting niet noodzakelijk is. In het verkeer wordt veel te veel fossiel verbrand en koolstofdioxide uitgestoten en dit versterkt het broeikaseffect enorm. De manier waarop we ons voortbewegen zal minder belastend voor het milieu moeten worden om de leefbaarheid van de wereld nu, maar vooral in de toekomst te behouden. Auto s zullen moeten overstappen van benzine en diesel naar onder andere waterstof, elektriciteit, biogas, aardgas en LPG. In de politiek zullen er over dit onderwerp concrete afspraken moeten komen, zoals de kilometerheffing. Ook kan een betere stand van techniek in de auto-industrie bijdragen aan een duurzame mobiliteit. De individuele bijdragen van de consument dragen voor een zeer groot deel bij aan de aankomende revolutie in de mobiliteit. De keuze om eens vaker met de bus te gaan, te carpoolen en te kiezen voor een schonere auto zijn voorbeelden van deze kleine bijdragen. Het belangrijkste onderdeel van de missie van Leeuwarden is nog wel de energievoorziening. Olie, steenkool en bruinkool bieden onvoldoende brandstof om de huidige economische groei met de huidige manier van energieopwekking te kunnen waarborgen en dus is een overstap naar duurzame bronnen nodig. Een van die bronnen is windenergie. De wind blijft waaien, deze vorm van energie is oneindig. Zo ook zonneenergie, want de zon blijft wel schijnen. Water(kracht)energie biedt een uitkomst als het gaat om het opwekken van energie uit water. Biomassa is ideaal om landbouwresten nuttig te gebruiken. Tot slot kan aardwarmte ervoor zorgen dat onze huizen in de toekomst warm blijven. De gemeente heeft goede plannen en initiatieven voor een duurzame stad. Zo is het een goed plan een dekkend netwerk voor groen gas te maken en het bouwen van een duurzaam energiepark kan ook bijdragen aan een duurzame energievoorziening. Tevens neemt de gemeente haar voorbeeldfunctie serieus door bussen, vuilniswagens en taxi s op groen gas te laten rijden. Er zijn echter nog wat haken en ogen aan het plan van Leeuwarden. Zo is het beleid op het gebied van duurzaam bouwen gericht op nieuwe huizen, terwijl men de focus op oude huizen zou moeten hebben. De biogasleiding is een experimenteel project en er is nauwelijks aandacht voor windenergie terwijl dit goedkopere energie levert dan zonne- en grijze energie. Een stad zonder fossiel is alleen mogelijk met de volledige inzet van de overheid, gemeente, de inwoners, bedrijven, politiek en de onderwijswereld. We moeten niet afwachten, maar hier en nu aan de slag. 6

8 Bijlagen 1 interview Interview met Bouwe de Boer Wat houdt uw functie precies in? Ik ben energiecoördinator van Leeuwarden. Ik speel een belangrijke rol in het proces van de doelstelling behalen van het in 2020 onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen. De hele stad, de huizen, de bedrijven moeten in hun eigen energie voorzien. Om dit te bereiken moeten elektriciteit, wind- en zonneenergie door elkaar gebruikt worden. Dat is wel moeilijk. Ja sowieso, maar niet onmogelijk. We zijn hier met z n tienen om te zorgen dat dat gebeurt. We moeten met de provincie Friesland, bedrijven en de overheid zorgen dat we de doelstelling halen in de komende negen jaar. Wat is de macht van de gemeente Leeuwarden op het gebied van klimaat? De gemeente bezit ongeveer honderd gebouwen in Leeuwarden. Al die honderd gebouwen kan de gemeente energiezuinig maken; De gemeente kan subsidies geven; bestemmingsplannen maken; contracten afsluiten. Als iemand een huis wil kopen moet hij een contract hebben. De gemeente Leeuwarden kan er dan voor zorgen dat dit huis energiezuinig moet zijn. De gemeente kan schone auto s (die niet op fossiele brandstoffen rijden) stimuleren door ze gratis te laten parkeren. Wat niet kan is verbieden dat benzineauto s de stad ingaan. Hoe ver gaat de macht? Het gaat om de wil van de politiek. Nog een voorbeeld is de belastingen. Iedereen moet onroerend goed belasting betalen. De gemeente kan dit energiezuinig aanpakken. De macht gaat heel ver: de gemeente Leeuwarden gaat over de taxibedrijven. Zo rijden de taxi s verplicht op zuinige brandstof: Ik rijd op aardgas. Dit is geregeld door de gemeente Leeuwarden. Eén op de zes jaar moeten er nieuwe afspraken worden gemaakt. De gemeente kan deze bedrijven dan verplichten op andere brandstoffen te rijden. Kan het doel in 2020 gehaald worden? Is het haalbaar? Vergunningen, contracten, verordeningen, belastingen. De macht gaat redelijk ver. Hoe ver de macht precies gaat is afhankelijk van de wil van de politiek. Je moet een afweging maken sommige maatregelen die goed zijn voor het klimaat zijn niet goed voor alles: er zijn ook economische motieven. Je kunt wel belasting gaan heffen op huizen die niet energiezuinig zijn, maar dan gaan de mensen weg. Het beleid maken is vaak een beetje van dit en een beetje van dat. Je kunt wel subsidie geven bij energiezuinig bouwen. Er zijn veel instrumenten, zo kan je schone auto s kopen bevorderen door ze gratis te laten parkeren en door het geven van duizend euro subsidie. Leeuwarden is slechts één van de weinige gemeenten die dit doet. Er is het esf, dat euro heeft uitgetrokken voor bedrijven een goed project voor duurzame ontwikkelingen hebben. Als een bedrijf een goed idee heeft kan het euro steun krijgen om de plannen uit te voeren. Welke zaken moeten door de landelijke overheid geregeld worden? De landelijke overheid doet hele andere dingen. Mensen moeten zelf ook dingen doen, de gemeente ook. Als deze groepen zorgen voor het totaal aan wat er gebeurt op het gebied van duurzaamheid. De overheid bepaalt de regels voor woningen. Zo kan ze energie-eisen stellen aan nieuwe woningen. Volgens ons gaan 7

9 deze eisen niet ver genoeg, zo kunnen we de doelstelling van geen fossiele brandstoffen in 2020 niet halen. De gemeente wil afspraken maken om toch energiezuinige woningen te stimuleren: subsidies bijvoorbeeld. Het land maakt een wet. De gemeente vindt dit niet ver genoeg gaan. De gemeente zal dan convenanten sluiten met bouwbedrijven, woningcorporaties, enz. Wat is de rol van Europa hierin? Europese wetten maken. Dit zijn tevens landelijke wetten. De Europese wetten zijn goed voor ons, want dit helpt bij het behalen van het doel in Europa doet heel veel: programma s, energieprogramma s, projecten, Europese subsidies, leaderprojecten. De provincie werkt samen met Europa, maar doet daarnaast nog veel meer: energieprogramma s op het gebied van energiezuinigheid; cradle-to-cradle-projecten. De provincie krijgt hiervoor subsidie van Europa. En Leeuwarden valt weer onder de provincie. Er zijn ook ontwikkelingen op het gebied van elektriciteit en bijvoorbeeld zonnebootraces; bestaande woningen energiezuinig maken, maar vooral ook bestaande woningen energiezuinig maken. De eigenaar van een woning moet iets gaan doen. Om dit te bereiken zijn subsidies nodig. Zo wordt er in Noord-Nederland, Friesland, Groningen en Drenthe samengewerkt, met deels Europees geld. Je kunt er subsidie krijgen als je je huis energiezuiniger maakt. Soms zijn het regels van de gemeente, soms landelijk en soms Europees. Het is bijvoorbeeld mogelijk om drieduizend euro subsidie te krijgen bij de aanschaf van een auto op groen gas. Wat zijn de plannen van de gemeente Leeuwarden op het gebied van duurzame energie? Dat is een brede vraag. De provincie wil in 2020 vrij zijn van fossiele brandstoffen. Het plan om dit te bereiken is opgedeeld in vier onderdelen: energie gebouwde omgeving, energie uit reststoffen, zonne-energie (PV) + wind (maar wind is maar een verwaarloosbaar klein onderdeel) en schoon voortbewegen. Bij energie gebouwde omgeving moet je denken aan woningen/bedrijven. Energie uit reststoffen gaat over groen gas en biogas gemaakt uit groen afval. Op het gebied van zonne-energie heeft Leeuwarden het doel in 2015 vijftig MegaWatt op te wekken met zonnepanelen op bedrijven, dat zijn vijftig voetbalvelden. Nu is het zo dat er vijf MegaWatt is, de hoeveelheid zonnepanelen zal dus vertienvoudigd moeten worden. In 2015 moeten er auto s schoon rijden, dit betekent niet op fossiele brandstoffen. Tevens moeten er in Noord- Nederland woningen in 2015 energiezuinig zijn. 15 procent Van het gas in Friesland moet vervangen zijn door groen gas. Er moeten tien groene opleidingen bij komen. In de woningbouw betekent het dat er opleidingen komen voor duurzaam bouwen, installatieopleidingen moeten aandacht hebben voor het milieu, opleidingen in de autobranche moeten ook les geven over elektrische auto s. Leeuwarden heeft als doelstellingen: onafhankelijk van fossiele brandstoffen in 2020, er moeten dan 500 groene banen bij zijn gekomen. Goed dat u het zegt, want wat zijn groene banen precies? Dit zijn nieuwe banen van bedrijven die hun geld verdienen in sectoren in de groene sector. Bijvoorbeeld zonnepanelenfabrieken, toevallig komt er een zonnepanelenfabriek bij in de buurt van Leeuwarden. De mensen die hier gaan werken hebben dan groene banen. Kortweg kan je zeggen dat groene banen banen zijn die bijdragen aan ons doel: Leeuwarden zonder fossiele brandstoffen in Er komt meer groen gas, er zullen meer (mest)vergisters en biogasinstallaties worden gebouwd. De banen die dit oplevert zijn groene banen. Als er 50 MegaWatt zonne-energie bij komt, levert dit nieuwe banen op, dit zijn ook groene banen. Banen op het gebied van energie en water zijn groene banen, want water is net zo n onderwerp, het programma heet: slim met water en energie (Plan for smart ways with water and energy). Je moet ook denken aan leraren in de energie-/watertak. Er komen nieuwe opleidingen op het milieugebied, de leraren die deze studies gaan onderwijzen vallen ook onder de groene banen. Als er een nieuwe opleiding is: groen gas en tien leraren geven deze opleiding dan zijn dit tien groene banen, want ze vallen onder dit programma. 8

10 Wat kan de bevolking van Leeuwarden doen? Ja dat is de uitdaging: de bevolking van Leeuwarden erbij betrekken. Wat ze kunnen doen is zonnepanelen op het dak leggen. Ze kunnen ook van energiecontract veranderen en zeggen van ik wil geen aardgas, maar groen gas. In de toekomst wordt dat nog veel makkelijker. Studenten van de TU-Delft hebben een project gedaan, dat hebben wij geregeld. Ze hebben berekend: redden wij het wel? Ik heb daar een CD van. Ze hebben modellen gesimuleerd over: wat wordt er nu al gedaan, is het genoeg? Hoeveel zonnepanelen worden er gebouwd, hoeveel auto s rijden op groen gas, hoeveel groen gas wordt er gebruikt bij de verwarming van huizen, hoe snel gaat het nu, hoe snel moet het gaan. Dit is wel interessant. Wat zijn de plannen van de gemeente Leeuwarden op het gebied van duurzame mobiliteit? Dit programma (slim met energie en water) heeft het onderdeel schoon voortbewegen. Ik geef even een voorbeeld van iets dat even niet met mobiliteit te maken heeft. Ik zal laten zien hoe dichtbij het doel fossielvrij is. Het project gaat over de stad: Leeuwarden, inwoners, woningen. In het nieuwe deel van Leeuwarden Techum worden huizen gebouwd. Links van Leeuwarden zit een boer. Deze boer heeft 160 koeien. Deze boer produceert biogas, uit stront, genoeg om 1000 woningen te verwarmen. Dit is heel bijzonder: één boer produceert genoeg groen gas voor 1000 woningen. Als dit kan in Techum kan het ook in de rest van Leeuwarden. In Friesland zijn honderden boeren. Zo is in Nederland het idee gegroeid dat biogas een grote rol kan gaan spelen bij de energievoorziening. Het plan is: veertien boeren tussen Dokkum en Leeuwarden worden aangesloten op een leiding. Mest en andere restproducten wordt samengeperst en er wordt gas van gemaakt, kub. biogas kan zo gemaakt worden. Dit wordt vermengt met aardgas en zo kunnen woningen voorzien worden van warmte. Deze woningen gebruiken dan geen fossiele brandstoffen. Zo bereik je met heel weinig (veertien boeren) al heel veel. Deze plannen waren twee jaar geleden gemaakt. In de politiek is men toen gaan nadenken: als dat kan met veertien boeren, dan kan de hele stad ook voorzien worden van groen gas. Nog een voorbeeld: de fabriek Friesland Campina produceert veel warmte. Hiermee wordt de halve wijk Camminghaburen verwarmt. Zo zie je dat je met warmte die normaal afvalwarmte is veel kunt bereiken. Zo kun je steeds meer combinaties leggen tussen verschillende spelers en factoren. Op het gebied van duurzame mobiliteit is het belangrijk dat er tankstations komen voor groen gas. Drie jaar geleden waren er nog maar drie, nu zijn er al heel veel, waarbij Friesland er de meeste heeft van Nederland. Er is slechts één provincie met een dekkend netwerk voor groen gas in Nederland en dat is Friesland. De provincie met het meeste groene gas van Europa is Friesland. Zo heeft Omrin in (vracht)auto s op groen gas, zijn er in augustus taxibusjes Mid Frieslân op groen gas en hebben TNT en Taxi Wolters 40 wagens op groen gas. Nu gaan de ontwikkelingen snel: het wordt steeds goedkoper: negentig cent aan de pomp. De gemeente subsidieert het ombouwen van je auto, zodat het op groen gas kan rijden. Taxibedrijven rijden op groen gas en daar rijden ze goedkoop. Omrin haalt afval op, maar dan wel op groen gas. De vuilniswagens rijden op groen gas, zo ook bussen. Nieuwe aanbestedingen worden ook groen. Er moet worden bepaalt hoe het vervoer geregeld moet worden. De gemeente bepaalt dat er honderd bussen op groen gas moeten rijden in Noord-Friesland, nu zijn dat er zeven. Je hebt ze misschien wel eens zien rijden, de bussen met zo n grote oranje tank op het dak. De gemeente wil bereiken dat de inwoners van Leeuwarden actief meedoen. De wereld verandert, dit kan ik ook. Andere plannen van Leeuwarden zijn het bevorderen van elektrische auto s; taxi s. Hiervoor zijn oplaadpunten nodig. De gemeente stimuleert zonnebootraces, deze zorgen ervoor dat jongeren uit allerlei landen verstand krijgen van zonne-techniek en in contact komen met bedrijven. De bedrijven gaan meer investeren in zonne-energie, bijvoorbeeld elektrische boten, de jongeren krijgen later misschien een groene baan. 9

11 Andere plannen zijn het bouwen van een park met zonne-energie en biogas. Er komt een biogasinstallatie, zonnepanel en er komt een kenniscentrum, want dat wordt vaak vergeten, onderwijs is ook erg belangrijk bij het behalen van ons doel. Er wordt veel aardgas gebruikt bij het maken van asfalt. Er zijn plannen om asfalt te maken van biogas. Over twee jaar is dit af. Er komen zonnepanelen bij boeren. Er zijn honderd boeren geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen op hun dak. Deze boeren worden dan energieneutraal. Wat wij proberen is in Friesland sfeer te creëren zo van: Ik woon in Friesland, dus ik denk om het milieu. Wat we willen bereiken is dat Friesland de schoonste provincie is van Nederland. Het moet normaal worden dat niet benzine/diesel wordt gebruikt, maar elektriciteit of groene stroom. Het moet normaal worden dat je bij de aanschaf van een scooter een elektrische koopt. Dat het gek wordt als je niet energiezuinig doet. Zo van: een auto op benzine? Doe eens normaal! Om dit voor elkaar te krijgen moeten we zorgen dat het ook gemakkelijk wordt om energiezuinig bezig te zijn. Daar zijn we de laatste jaren veel mee bezig geweest. Waarom doet Leeuwarden niet mee aan het Convenant of Mayors? Waarom we er niet aan mee doen? Geen idee. We kunnen niet overal aan mee doen. Ik weet niet waarom we er niet aan mee doen. We hebben natuurlijk al een hele boel overleg. Ik wordt bijvoorbeeld wekelijks bereikt door Groningen met de vraag hoe we het hier in Leeuwarden doen, hoe het betaald wordt, hoe het georganiseerd wordt. Maar er zitten bepaalde grenzen aan. Dit is een goed voorstel. Ik ga er serieus naar kijken. Soms heb je iemand nodig die tegen je zegt waarom doe je daar niet aan mee? Een gemeente die een doelstelling heeft zoals wij, staat goed in zo n gezelschap. Dan kan Leeuwarden ook iets van andere steden leren, hoe ze het daar doen. Ja sowieso. Kan Leeuwarden iets over duurzaamheid leren van Europa en kan Europa iets leren van Leeuwarden? We krijgen heel veel informatie binnen, in de bladen, op de televisie, op het internet. Iets dat hier kan, kan ergens anders nog niet. Zo leren we allemaal van elkaar. Friesland heeft bijvoorbeeld een zonneboilerproject afgekeken van België. Daar kan je zelf een zonneboiler maken in het dorp, het kost dan driehonderd euro in plaats van drieduizend. Die zonneboiler zet je dan op je dak. Dit is een erg succesvol project in België en dit hebben wij gekopieerd. En bijvoorbeeld zijn ze in Duitsland tien keer zo ver met het rijden op groen gas. Daar kunnen wij heel veel van leren: hoe doen zij dat? Hoe doen wij het nu? Wat kan er verbeterd worden? De burgemeester is ook belangrijk bij dit contact. Het komt goed uit dat hij één grote hobby heeft: energie. De burgemeester van Leeuwarden is Ferd Crone. Voordat hij burgemeester was werkte hij in de Tweede Kamer. Hij was woordvoerder voor energie voor de PvdA. Hij kent dus niets anders dan energie. Waarom werd hij burgemeester? Hij werd hier burgemeester omdat hier veel aan energie werd gedaan. Hoe wil Leeuwarden City of Water Technology worden? Ik ben natuurlijk niet gespecialiseerd in water, maar dit is wel een onderdeel van het programma; ik kan je er wel wat over vertellen. Het programma heet slim met energie en water. City of Water Technology betekent beter zijn op dat gebied. Het is belangrijk om op te vallen. Het gaat erom dat je goeie dingen doet waar bedrijven belangstelling voor hebben. Westus is een kennis/ontwikkelingsinstelling op het gebied van water. Dit is voor bedrijven interessant: we gaan naar Leeuwarden, want in Leeuwarden gebeurt het. De bedrijven die hierheen komen zorgen voor werkgelegenheid en dat is goed voor de economie. Tien jaar geleden is Wetsus begonnen, nu werken er al een paar honderd werknemers. Wij moeten dit proces ondersteunen. 10

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

De duurzame school CSG- Comenius Mariënburg.

De duurzame school CSG- Comenius Mariënburg. CSG-COMENIUS Leeuwarden Profiel Natuur en Gezondheid VAK BIOLOGIE De duurzame school CSG- Comenius Mariënburg. Narmin Marroufi en Nilofar Karimi Schooljaar 2012-2013 Begeleider F.Sibers 1 Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

- DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT!

- DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT! - DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT! HET KAN ALS JE HET WILT 1 Het kan als je het wilt! colofon Druk Ecodrukkers, Nieuwkoop Deze uitgave is gedrukt op post-consumer

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 315 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

&U Ondernemen met nieuwe energie

&U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie 1 Voorwoord De gebouwde omgeving energieneutraal of zelfs energieleverend. Collectieven van buurtbewoners, bedrijven en scholen die samen

Nadere informatie

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020 Gemeente De Marne 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Uitgangssituatie 4 2 Het Proces 6 2.1 Samenvatting van het Noordelijk Klimaatperspectief

Nadere informatie

EDUCATIE- EN ACHTERGROND- MATERIAAL. Contactorganisatie: ROC Nijmegen

EDUCATIE- EN ACHTERGROND- MATERIAAL. Contactorganisatie: ROC Nijmegen 1 EDUCATIE- EN ACHTERGROND- MATERIAAL Contactorganisatie: ROC Nijmegen 1 INHOUDSOPGAVE 1. Introductie...2 2. Handleidingen...5 3. Serious gaming en lesbrieven...13 4. Algemene informatie over energie...26

Nadere informatie

Energie voor de Toekomst

Energie voor de Toekomst Energie voor de Toekomst 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 2 Inleiding pagina 3 Hoe werkt een turbine? Pagina 5 Kolenenergie pagina 7 Kernenergie pagina 9 STEG Centrales pagina 13 Zonne-energie pagina

Nadere informatie

laatste gaat mijn dank uit naar de bij het onderzoek betrokken gemeenten. Zonder hun medewerking zou mijn onderzoek nooit een succes zijn geworden..

laatste gaat mijn dank uit naar de bij het onderzoek betrokken gemeenten. Zonder hun medewerking zou mijn onderzoek nooit een succes zijn geworden.. Voorwoord Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar de betrokkenheid van burgerlijke gemeenten bij internationaal klimaatbeleid. Het is uitgevoerd als afstudeeropdracht in het kader van mijn

Nadere informatie

De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken

De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken Prof. dr. W. Sinke 24 mei 2011 Zonne-energie en vrede Wanneer je kijkt naar zonne-energie en de link met vrede, dan kun je een aantal verbanden leggen. Ik

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012

Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012 Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012 Onderzoeksrapport Versie: Definitief Namen auteurs: Studentnummer: Edwin Barth 312809 Erwin Buls 330967 Elwin

Nadere informatie

Duurzaam Leeuwarden, de sterke stad

Duurzaam Leeuwarden, de sterke stad Slim met energie en water Duurzaam Leeuwarden, de sterke stad VISIEDOCUMENT Slim met energie en water DUURZAAM LEEUWARDEN, DE STERKE STAD Visiedocument Oktober 2010 De duurzame ambitie van Leeuwarden

Nadere informatie

Brancherapport Industrie Energie 2011

Brancherapport Industrie Energie 2011 Brancherapport Industrie Energie 2011 Advanced Business Creation Groep 1 Robbert van Lokven 2050886 Pascal Schonewille 2048547 Pawan Singh 2040943 Bram Ooms 2047813 Frederique Vermeij 2055366 Danique Beeks

Nadere informatie

Nederland anno 2030?

Nederland anno 2030? Nederland anno 2030? thematisch katern: DUURZAAMHEID EN DE OVERHEID 4 Bestuurskundige Berichten - Maart 2005 BESCHOUWING: DE WADDENZEE Duurzaamheid en de Waddenzee Op maandag 8 november 2004 stond er in

Nadere informatie

management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON

management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON december 2013 U wilt lage energiekosten. INHOUD COLOFON december 2013 06 05 voorwoord Duurzame energie, dat is waar

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

DUURZAAN KRANT BEWAAR EXEMPLAAR. De pionierstatus voorbij. Duurzaam Zaanstad kijkt naar de toekomst. Groene revolutie kent alleen maar winnaars!

DUURZAAN KRANT BEWAAR EXEMPLAAR. De pionierstatus voorbij. Duurzaam Zaanstad kijkt naar de toekomst. Groene revolutie kent alleen maar winnaars! D November 2012 De pionierstatus voorbij. Duurzaam Zaanstad kijkt naar de toekomst. BEWAAR EXEMPLAAR PAGINA 9 EN 10 PAGINA 13 PAGINA 17 PAGINA 19 Warm wonen dankzij de woningcorporaties Plastic bomen?

Nadere informatie

woont duurzaam Wageningen Samen komen we verder nog aanleveren Win 50 incl. advi Kijk op p.! Win met energie! Droogmolens in Nieuw

woont duurzaam Wageningen Samen komen we verder nog aanleveren Win 50 incl. advi Kijk op p.! Win met energie! Droogmolens in Nieuw Wageningen woont duurzaam Samen komen we verder Win 50,aan verli chting, incl. advi es Kijk op p.! 13 nog aanleveren Win met energie! 5 Droogmolens in Nieuw Kortenoord 7 Energieneutraal, iets voor u? 8

Nadere informatie

De weg van Kyoto naar Grolloo. Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe. Stibabo Jan R. Lunsing

De weg van Kyoto naar Grolloo. Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe. Stibabo Jan R. Lunsing De weg van Kyoto naar Grolloo De weg van Kyoto naar Grolloo Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe Stibabo Jan R. Lunsing 1 De weg van Kyoto naar Grolloo 2 De weg van Kyoto naar Grolloo Evaluatie energie

Nadere informatie

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe DOEN Magazine over duurzaam ondernemen in Drenthe Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe Hooghalen Duurzaam: lokale bedrijven en bewoners bundelen krachten Laat u inspireren door zon 7 juli 2012

Nadere informatie

NEDERLAND: het land van. zonnestroom en windenergie? OUD-MINISTER WILLEM VERMEEND: groene revolutie kan economie uit het slop halen

NEDERLAND: het land van. zonnestroom en windenergie? OUD-MINISTER WILLEM VERMEEND: groene revolutie kan economie uit het slop halen Driemaandelijkse uitgave duurzaam Nummer 2 september 2009 OUD-MINISTER WILLEM VERMEEND: groene revolutie kan economie uit het slop halen NEDERLAND: het land van zonnestroom en windenergie? september 2009

Nadere informatie

Historisch compromis. NVB Dorette Corbey Energie-akkoord ontbeert impuls tot innovatie 12 ECN PBL VNO NCW ACM MIN. EZ. Het energie-akkoord: newton 1

Historisch compromis. NVB Dorette Corbey Energie-akkoord ontbeert impuls tot innovatie 12 ECN PBL VNO NCW ACM MIN. EZ. Het energie-akkoord: newton 1 november 2013newtonMagazine ter inspiratie van E.ON-relaties newton 1 ACM MIN. EZ VNO NCW ECN PBL 9 NVB Dorette Corbey Energie-akkoord ontbeert impuls tot innovatie 12 Het energie-akkoord: Historisch compromis

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 Nr. 121 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

De Appartements. eigenaar

De Appartements. eigenaar Nieuws en informatie voor eigenaren van flats, etages, portiekwoningen en appartementen in Verenigingen van Eigenaren De Appartements najaar 2010 03 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nadere informatie

Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas

Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas kwalitatieve studie naar percepties van wagenparkbeheerders Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas Kwalitatieve studie naar percepties van wagenparkbeheerders

Nadere informatie