3 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma"

Transcriptie

1 03

2 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma 3 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma 3 Een masterdiploma als einddoel 4 Alternatieve trajecten Veel gebruikte termen 6 Praktische info 8 Info for international degree students 0 Master in de psychologie Master in de pedagogische wetenschappen Master in het sociaal werk 6 Stadsplan Grafisch ontwerp: - opmaak: Druk en afwerking: Fotografie: Deze brochurereeks biedt een zo volledig mogelijk overzicht van de masteropleidingen aangeboden door de UGent. Wijzigingen aan de programma s, de toelatingsvoorwaarden of het aanbod zijn steeds mogelijk. De informatie in deze brochure is bijgewerkt tot januari 03. Recente informatie vind je op Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Henri Dunantlaan, 9000 Gent T Gedrukt met vegetale inkten op FSC-papier en met elektriciteit voor 00 % opgewekt uit duurzame CO-neutrale bronnen. Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld per faculteit. Er zijn dan ook verschillende brochures beschikbaar. De meeste masteropleidingen zijn Nederlandstalige opleidingen. In een aantal faculteiten worden ook Engelstalige opleidingen aangeboden. De toelatingsvoorwaarden voor de Engelstalige opleidingen kunnen anders zijn voor studenten met een Vlaams diploma dan voor studenten met een buitenlands diploma. Een student met een buitenlands diploma die een masteropleiding wil aanvatten, moet de aanvraagprocedure opstarten om toegelaten te worden (zie Information for international degree students). Hieronder wordt duidelijk welke wegen je naar een masterdiploma brengen. Vervolgens krijg je informatie over alternatieve trajecten (p. 4), dan worden de meest gebruikte termen toegelicht (p. ) en tenslotte maakt de praktische informatie je concreet wegwijs (p. 6-). Verderop in de brochure vind je per master informatie over de inhoud en de opbouw van het programma, de beroepsuitwegen, de specifieke toelatingsvoorwaarden, een overzicht van de te volgen opleidingsonderdelen en eventueel de contactgegevens van de opleiding in kwestie. Een masterdiploma als einddoel Je hebt al een diploma behaald in het hoger onderwijs en je wil (nog) een masterdiploma behalen? Dan zijn er diverse mogelijkheden. Als bezitter van een academisch bachelordiploma stroom je in de meeste gevallen rechtstreeks door naar de/een aansluitende master (= master-na-bacheloropleiding of ManaBa) (bv. bachelor taal- en letterkunde naar master historische taal- en letterkunde). Maar het is ook mogelijk om een ander traject af te werken. Als je een master wil volgen waartoe je geen rechtstreekse toegang hebt, zal je eerst een voorbereidingsprogramma moeten afwerken (bv. bachelor sociologie naar master pedagogische wetenschappen). Na een professioneel bachelordiploma werk je eerst een schakelprogramma af voor je toegang krijgt tot de daaropvolgende master (bv. bachelor ergotherapie naar master ergotherapeutische wetenschap). Heb je al een masterdiploma op zak, dan kan je een bijkomende masteropleiding (ManaBa) of een master-na-masteropleiding (ManaMa) volgen. In sommige gevallen kan je beginnen aan een masteropleiding na het volgen van een verkorte bacheloropleiding. In de lijst met toelatingsvoorwaarden is er meestal een opsplitsing in categorieën. Enerzijds staan de diploma s opgesomd die rechtstreeks toegang hebben tot de master, anderzijds de diploma s die onrechtstreeks toegang hebben: via schakelprogramma, via voorbereidingsprogramma of via verkorte bachelor. Als jouw diploma niet op de lijst voorkomt en je wil toch graag met die bepaalde master starten, neem dan contact op met het Adviescentrum voor Studenten. Voor sommige master-na-masteropleidingen worden er bovenop de diplomavoorwaarde nog bijkomende voorwaarden gesteld zoals dossieronderzoek, toelatingsgesprek of geschiktheidstest: Een dossieronderzoek impliceert het indienen van een bundel met je motivatie, cv, studiecurriculum, informatie over je eindwerk, andere relevante gegevens (bv. reeds gevolgd aantal studiepunten in het betrokken studiedomein); Een toelatingsgesprek peilt o.m. naar de motivatie en eventueel naar de voorkennis m.b.t. de te volgen opleiding; Een geschiktheidstest kan verschillende vormen aannemen: een paper indienen of een test afleggen in verband met de vereiste voorkennis. Vanaf het academiejaar richt de UGent de academische opleidingen in die vandaag door haar partnerhogescholen worden aangeboden. Het betreft o.a. de opleidingen bestuurskunde en publiek management, handelswetenschappen, vertaler/tolk, industrieel ingenieur. In de respectieve brochures zijn die integrerende opleidingen als 'nieuw' aangeduid. Meer concrete info vind je terug op Durf Denken: dat is het credo van de Universiteit Gent. Kritische en onafhankelijke breinen studeren, onderzoeken, werken aan de Universiteit Gent. Ieder jaar dragen we deze boodschap uit via een creatieve en onderscheidende campagne. Ieder jaar roepen we onszelf en de buitenwereld op om mee te durven denken. 3

3 Alternatieve trajecten Veel gebruikte termen Meer info Adviescentrum voor Studenten Sint-Pietersnieuwstraat Gent, T Meer info fleibel studeren > volg... voor studenten > studeren: fleibel studeren Meer info trajectbegeleiding Voor een overzicht van het aanbod, surf naar: > volg masteropleidingen (incl. postgraduaatsopleidingen) > volg permanente vorming en nascholing > volg specifieke lerarenopleiding Studieomvangvermindering Een specifiek bachelordiploma is de basisvoorwaarde om rechtstreeks of onrechtstreeks toegelaten te worden tot de masteropleiding (zie p. 3). Een schakel- of voorbereidingsprogramma geeft op een gestructureerde manier vrijstellingen op basis van dat eerder behaalde diploma. Je zult slechts uitzonderlijk nog bijkomende vrijstellingen krijgen. Als je diploma echter niet vermeld wordt op de lijst van toegelaten diploma's kan je ook studieomvangvermindering in de bacheloropleiding aanvragen via individuele vrijstellingen. Dat kan op basis van creditbewijzen, eerder verworven kwalificaties (EVK) en eerder verworven competenties (EVC). > > EVK en creditbewijzen Studenten die over specifieke studiebewijzen beschikken, kunnen eventueel een vrijstelling verkrijgen voor bepaalde vakken. Vrijstellingen moeten steeds aangevraagd worden bij de betrokken faculteit. Die procedure is gratis. > > EVC Wie niet over de specifieke studiebewijzen beschikt maar tijdens de loopbaan via werkervaring of specifieke vorming de competenties verworven heeft die eigen zijn aan een opleidingsonderdeel, kan hiervoor een EVC-procedure opstarten. De procedure is niet gratis en vereist een gedetailleerde portfolio. Als je ervaring via het bekwaamheidsonderzoek erkend wordt, ontvang je een bekwaamheidsbewijs. Met dat bewijs van bekwaamheid kan je vrijstellingen aanvragen. Fleibele studietrajecten Als je je studies wenst te spreiden (bijvoorbeeld om de combinatie met werk of gezin mogelijk te maken), dan zijn er een aantal opties. Zo kan je de opleiding deeltijds volgen (ongeveer de helft van het normale pakket) of je kunt een pakket op maat samenstellen. In het laatste geval spreken we over een geïndividualiseerd traject (GIT). Een GIT wordt altijd aangevraagd bij de betrokken faculteit. Elke faculteit heeft een trajectbegeleider die de aanspreekpersoon en begeleider is voor die procedure. De combinatie werken/studeren is dus in theorie mogelijk. Alle opleidingen aan de UGent worden in dagonderwijs aangeboden. Als werkstudent moet je dus werk- en studieschema zo goed mogelijk op elkaar proberen af te stemmen. Studenten die minstens 80 uren per maand tewerkgesteld zijn of een zelfstandige activiteit uitoefenen, kunnen het werkstudentenstatuut aanvragen. De faculteiten leggen in een facultair reglement vast welke faciliteiten worden verleend aan die studenten. Andere vervolgopleidingen Naast het aanbod van masters worden er aan de UGent nog een aantal vervolgopleidingen ingericht. Postgraduaten zijn opleidingen die qua structuur afwijken van de master-na-masteropleidingen (bv. minder dan 60 studiepunten, maar toch meer dan 0 studiepunten, afwezigheid van een masterproef ) of opleidingen die een beroepsvoorbereidend karakter hebben. Na afloop van een postgraduaatsopleiding krijg je een postgraduaatsgetuigschrift. Het studiegeld varieert van opleiding tot opleiding. Permanente vorming: alle opleidingsprogramma s die niet leiden tot een formeel diploma zijn gebundeld onder de term permanente vorming. Die programma s zijn zeer uiteenlopend qua omvang en duur. Ook de toelatingsvoorwaarden zijn erg verschillend en afhankelijk van de opleiding. Een opleiding uit de permanente vorming kan bekroond worden met een getuigschrift. Specifieke lerarenopleiding: de SLO leidt tot het diploma van leraar dat wordt uitgereikt na het behalen van het masterdiploma. De studieomvang bedraagt 60 studiepunten, waarvan 30 sp theorie en 30 sp praktijk. In sommige masteropleidingen (van minstens 0 sp) kun je tot 30 sp van het theoretische gedeelte van de SLO opnemen. Credits of studiepunten Elke opleiding en elk opleidingsonderdeel wordt uitgedrukt in studiepunten. Eén studiepunt staat voor à 30 uren studietijd. De studietijd is een schatting van de totale hoeveelheid tijd die nodig is om de opleiding/het opleidingsonderdeel te verwerken. Het is de som van het aantal contacturen en de tijd die nodig is voor de persoonlijke verwerking van de leerstof. Eén jaar studie staat voor 60 studiepunten. Het systeem van studiepunten komt overeen met de ECTS-normen die internationaal erkend zijn. ECTS staat voor European Credit Transfer System. Door middel van het leerkrediet houdt de Vlaamse overheid het volledige studieloopbaantraject bij van alle studenten. Alle info op Minor Een minor bestaat uit een homogene groep opleidingsonderdelen die een verbredende focus heeft en die slechts zijdelings met de opleiding verband houdt. Vaak heeft de student de keuze tussen verschillende minors. Major Een major bestaat uit een homogene groep opleidingsonderdelen die een verdiepende focus heeft binnen een opleiding. Ook hier zijn er vaak verschillende keuzemogelijkheden. Masterproef De masterproef is het sluitstuk van een masteropleiding. Het is een persoonlijk wetenschappelijk werk over een onderwerp dat aansluit bij de gekozen opleiding en/of afstudeerrichting. Het onderwerp wordt gekozen in overleg met de promotor, dat is de professor die het werk begeleidt, samen met de wetenschappelijke staf. Het is de zelfstandige uitwerking van een wetenschappelijk onderwerp en houdt een zekere specialisatie in, een element waarnaar tijdens een sollicitatie dikwijls wordt gevraagd. Schakelprogramma Een schakelprogramma is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor (3-jarige hogeschoolopleiding) en een master. Een schakelprogramma heeft een studieomvang van ten minste 4 studiepunten en ten hoogste 90 studiepunten. Het bevat in de meeste gevallen de kernvakken uit het academisch bachelorprogramma. Een schakelprogramma heeft de bedoeling om de student de algemeen academische én domein specifieke competentie s bij te brengen om met redelijke kans op slagen de master opleiding aan te vatten. Het programma fungeert als toelatingsproef tot één specifieke masteropleiding en leidt niet tot een bachelordiploma. Voorbereidingsprogramma Een voorbereidingsprogramma is een overgangsprogramma tussen een academische bachelor en een master, eventueel te volgen als de bachelor geen rechtstreekse toegang geeft tot de master. De klemtoon ligt vooral op de domeinspecifieke competenties aangezien studenten die eerder een academische opleiding volgden, al verondersteld worden de algemeen wetenschappelijke competenties te beheersen. Het programma fungeert als toelatingsproef tot één specifieke masteropleiding en leidt niet tot een bachelordiploma. Verkorte bacheloropleiding Een voorbereidings- of schakelprogramma bereidt de student voor op één wel bepaalde master. Een verkorte bachelor daarentegen zal de student alle doelstellingen van de bachelor bijbrengen. Een verkorte bachelor is dan ook omvattender dan een voorbereidings- of schakel - programma. Het bachelordiploma biedt meer doorstroommogelijkheden naar diverse vervolgopleidingen en eventueel ook op de arbeidsmarkt. 4

4 Gedetailleerde info over inschrijven > onderwijs en studie > inschrijving en administratie Meer info > volg... voor studenten > studentenadministratie: studiegeld Praktische info Start academiejaar Het academiejaar start op 3 september 03. Inschrijven Als je student was aan de UGent in het academiejaar 0-03, krijg je elektronisch een uitnodigin g tot herinschrijving. Ook als je van opleiding wenst te veranderen is dat een her inschrijving die dus elektronisch moet gebeuren. Wie nooit eerder aan de UGent was ingeschreven, moet zich inschrijven als 'nieuwe student': Je kunt je vooraf elektronisch registreren op Hierdoor versnel je de inschrijvingsprocedure, maar het is nog geen definitieve inschrijving. Je inschrijving maak je definitief door je persoonlijk aan te melden in de foyer van het Universiteitsforum (Ufo), Sint-Pietersnieuwstraat 33. Je bent welkom van juli tot en met juli 03 en van augustus tot en met 0 september 03, van maandag tot vrijdag doorlopend van 0 tot 6 u. Breng je identiteitskaart mee en ook het originele diploma (of goed leesbare kopie ervan) dat toegang verleent tot de gekozen studie. Na die periode moet je je wenden tot de afdeling Studentenadministratie en studieprogramma's (Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent, T ). Studiegeld Het studiegeld wordt ieder jaar bepaald in overleg met de verschillende universiteiten. Normaal gebeurt er alleen een indeaanpassing. De reële bedragen voor worden vastgelegd tegen uiterlijk mei 03. De volgende bedragen waren van toepassing voor de bachelor- en masteropleidingen (diplomacontract zowel voor een voltijds modeltraject als voor een geïndividualiseerd traject) in 0-03 en kunnen als referentie dienen: niet-beursstudent: 96,30 bijna-beursstudent: 30,30 beursstudent: 80,00 Voor de schakel- en de voorbereidingsprogramma s die afwijken van 60 studiepunten gebeurt er een verrekening volgens het aantal studiepunten. Voor bepaalde master-na-masteropleidingen wordt een verhoogd studiegeld gevraagd. Raadpleeg de website voor de juiste informatie. Voltijds / Deeltijds Alle masteropleidingen worden in dagonderwijs georganiseerd. Ze worden zowel voltijds als halftijds ingericht. Halftijds betekent dat het vakkenpakket kan gespreid worden over het dubbele van de normaal voorziene studieduur. Sommige opleidingen kunnen ook over 3 of 4 jaar deeltijds gespreid worden. Interuniversitair Een aantal masteropleidingen wordt interuniversitair ingericht. Praktisch betekent het dat ofwel de lesgevers uit verschillende universiteiten zich naar een bepaalde opleidingsplaats verplaatsen, of dat de studenten beurtelings aan de verschillende universiteiten les hebben, of dat de deel nemende universiteiten verschillende keuzepakketten in het kader van een opleiding aanbieden. Meer informatie hierover is te vinden bij de opleidingen in kwestie. Nog vragen over > > De opleidingen en toelatingsvoorwaarden Blijven er na het doornemen van de documentatie nog vragen over of wens je een persoonlijk gesprek, dan kan dat op het Adviescentrum. De studieadviseurs staan ter beschikking voor alle studenten. Voor een uitgebreid gesprek maak je best vooraf een afspraak. Adviescentrum voor Studenten, Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent, T , > > Het sociaal statuut Voor informatie over studiefinanciering, kinderbijslag, het statuut van de deeltijdse student kan je terecht bij de Sociale Dienst, Sint-Pietersnieuwstraat 4, 9000 Gent, T of , > > Huisvesting Voor meer informatie over het huren van een kot of over de universitaire homes kan je terecht bij de afdeling Huisvesting, Stalhof 6, 9000 Gent, T , Lesroosters In deze brochure vind je per opleiding een overzicht van het vakkenpakket. De lesroosters zijn te vinden op > ga naar de opleiding van jouw keuze > onder het tabblad 'praktisch' vind je het respectieve lesrooster. 6

5 More information Info for international degree students Obtaining a master s degree? This brochure presents all master programmes offered by Ghent University. There are brochures available, one for each faculty. Besides the Dutch programmes you will also find the international master programmes entirely taught in English and some English postgraduate studies. Contrary to the Dutch-taught programmes (which require Dutch proficiency), the international programmes are ideal for international degree students wishing to obtain a master s degree. A good knowledge of English however is required. Please check the language requirements for each master. You will find information on the objectives and the content of each international programme as well as details regarding the admission requirements, useful addresses, tuition fees, etc. The tuition fee mentioned with each master may vary slightly from year to year. Besides these programmes there are also a limited number of English permanent training programmes (see online course catalogue, classified per faculty). Most masters have their own website with specific information (the address can be found with each master in this brochure). Detailed information on the content of the programmes can be found in the online course catalogue of Ghent University ( > making an informed choice: study programme > related links: course catalogue). Attention: In the course catalogue all study programmes have been translated into English on behalf of international students and researchers. However, this does not mean that the language of instruction is automatically English as well; it is either Dutch or English. Info admission and application Important! International degree students who want to obtain a master s degree can only be admitted after an application procedure: Ghent University International Admissions Desk Office for Student Administration and Study Programmes Sint-Pietersnieuwstraat 33 (Ufo), B-9000 Gent - Belgium T +3 (0) F +3 (0) Getting acquainted with the culture Low Countries Studies is a programme for echange students and other foreign students and researchers who are already studying or working as a researcher at Ghent University and who want to learn more about Flanders, Belgium and the Netherlands. The students are given a broad overview of various aspects of Flemish society and everyday customs in Flanders. Glossary Academic bachelor degrees Bachelor programmes comprise 80 ECTS credits (3 years). Successful students are awarded the degree of bachelor. Academic master degrees comprise either 60 ECTS credits ( year), 0 ECTS credits ( years), 80 ECTS credits (3 years) or 40 credits (4 years). Master programmes build further on the knowledge acquired during the appropriate bachelor degree, bringing the student to an advanced level of knowledge and competences in a specific field of study. The programme is concluded by a master s dissertation which means an important part of the assessment. Successful students are awarded the degree of master. Advanced master degrees comprise 60 ECTS credits ( year) and provide high standard specialization opportunities for holders of a particular master degree. They aim at deepening the knowledge and/or competences in a certain field of study. These programmes are open to students who hold a master degree or a four year bachelor degree; a preparatory course may be required. The programme is concluded by a master s dissertation which means an important part of the assessment. Successful students are awarded the degree of master. Postgraduate studies Postgraduate studies are study programmes of minimum 0 ECTS credits. They constitute study and learning paths intended to enable students to eplore the competences acquired upon completion of a bachelor s or master s study, in greater depth and scope, as part of their further professional training. Successful students are awarded a postgraduate certificate, in some cases conferring a legally recognized professional qualification. Erasmus Mundus Erasmus Mundus Master Courses are high-quality course programmes at master level, which were selected for funding by the European Commission. Each course programme is offered by a consortium of universities which are situated in different European countries. Students of an Erasmus Mundus Master Course study in at least two of these countries. After successfully completing the programme students are awarded a recognized double, multiple or joint diploma. International Course Programme - ICP Master programme organised by Ghent University and the Flemish Interuniversity Council (VLIR- UOS). All programmes take up two academic years and lead to a MSc. degree. These courses focus on specific problems of developing countries. Credits Credits are based on ECTS-principles. At Ghent University 60 credits constitute a full-time programme of approimately one academic year. One credit equals (ma. 30) hours of education, study and assessment activities. To stimulate students to take responsibility for their own study progress, in Flanders a system of 'learning account' has been established recently. It is a means for the Flemish Government to have an overview of the study progress of all students. Detailed information can be found on > education and study > study support > learning account. 8 9

6 Master in de psychologie Afstudeerrichtingen: klinische psychologie bedrijfspsychologie en personeelsbeleid theoretische en eperimentele psychologie onderwijs Master in de psychologie 0 studiepunten Voltijds of Halftijds Onderwijstaal: Nederlands Diploma: Master OF SCIENCE Inhoud en opbouw De opleiding tot Master in de psychologie leidt tot de zelfstandige beroepsuitoefening als psycholoog. De vier afstudeerrichtingen hebben elk een eigen opbouw en finaliteit. De afstudeerrichting Klinische psychologie onderzoekt de relatie tussen gedrag, cognitie en emotie enerzijds, en ziekte en gezondheid anderzijds. Veel voorkomende problemen bij kinderen, jeugdigen of volwassenen zoals ontwikkelingsstoornissen, angst, depressie, delinquentie, eetstoornissen, verslaving, relatieproblemen en/of seksuele problemen zijn het onderwerp van studie. Bij de gezondheidspsychologie vormen gezondheidspromotie en psychologische interventie bij tal van lichamelijke aandoeningen (kanker, diabetes, astma, chronische pijn ) de kern. Gespreksvaardigheden, methoden van gezondheidspromotie, en methoden van hulpverlening bij kinderen, jeugdigen en volwassene n staan centraal. De afstudeerrichting Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid vormt psychologen die op een wetenschappelijk verantwoorde manier de geïntegreerde rol van epert/facilitator kunnen waarmaken in drie specialismen: personeelsbeleid, organisatiepsychologie en arbeidspsychologie. Daarnaast biedt de afstudeerrichting een verdieping op het vlak van de consumentenpsychologie en industriële relaties, bv. problemen rond arbeidsduurverkorting, loopbaanbegeleiding, het opstellen van een assessment center bij selectie, het geven van trainingen, het uitwerken van een prestatiebeoordelingssysteem. De afstudeerrichting Theoretische en eperimentele psychologie is een bij uitstek onderzoeksgerichte opleiding. Theorieën en functioneren met betrekking tot de menselijke cognitie (bv. taalverwerking, geheugen, cognitieve controle, numerieke cognitie...) worden bestudeerd. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan mentale processen en gedrag als aan de biologische basis daarvan. Je leert op een zelfstandige manier betrouwbaar, valide en theoriegedreven onderzoek plannen, uitvoeren en beoordelen, wat ten dienste kan staan van wetenschappelijke of toegepaste vraagstellingen. De afstudeerrichting Onderwijs richt zich naar wie na het afstuderen als Master in de psychologie in het onderwijs wil gaan werken. Het gaat om 30 studiepunten (sp) die je al in de master kan opnemen van de in totaal 60 sp uit de Specifieke Lerarenopleiding. Via de minor volg je een vakkenpakket van één van de andere drie afstudeerrichtingen (aansluitend op de gekozen afstudeerrichting in de bachelor). Binnen de minor Klinische psychologie loop je stage in een niet-klinische sector zoals bv. een CLB. Je profiel is dus meer gericht op onderwijs, vorming en op de jongere binnen de schoolcontet. In de minor Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid of Theoretische en eperimentele psychologie loop je ook stage binnen een onderwijs- of vormings gerelateerde setting (bv. de VDAB). In elke afstudeerrichting is er ruim plaats gemaakt voor de stage. Arbeidsmarkt > > Klinisch psychologen Een eerste belangrijke tewerkstellingssector is de gezondheidszorg. In psychiatrische ziekenhuizen zijn psychologen verantwoordelijk voor diagnostiek, psychotherapie, en meer en meer ook voor de begeleiding en opleiding van verpleegkundigen, ergo therapeuten en andere paramedici. In de algemene ziekenhuizen zijn psychologen werkzaam op tal van afdelingen. Ze staan in voor patiëntenbegeleiding en revalidatie. Ook in de geestelijke gezondheidszorg buiten het ziekenhuis zijn psychologen het aanspreekpunt voor allerlei problemen van persoonlijke aard. Psychologen zijn eveneens tewerkgesteld in de forensische sector, de gehandicaptenzorg, de bijzondere jeugdzorg, de revalidatiecentra en de medisch-pedagogische instituten. In de Centra voor Leerlingenbegeleiding staan psychologen in voor schoolloopbaanbegeleiding (het leerproces, de keuzemomenten, sociaalemotionele aspecten ). Ten slotte vind je psychologen ook als zelfstandige: voltijds of deeltijds, vaak in een associatie met deskundigen uit andere disciplines (bv. psychiaters). > > Bedrijfspsychologen Een geheel andere wereld is het werkterrein van de bedrijfspsychologen. Ze kunnen verbonden zijn aan het bedrijf zelf of werken binnen een selectie- of consultingbureau. Bedrijfspsychologen zijn veelal verantwoordelijk voor rekrutering, personeelsselectie, personeelsbeleid, organisatieontwikkeling, training... Ze worden eveneens opgeroepen om veranderingen binnen het bedrijf te begeleiden, bv. bij een vernieuwing in de organisatie, werkvormen, technologieën Naast de privéondernemingen zijn er meer en meer openbare diensten, ziekenhuizen en andere organisaties geïnteresseerd in het efficiënt runnen van hun zaak. Bedrijfspsychologen kunnen hier een belangrijke bijdrage leveren. > > Theoretisch en eperimentele psychologen Een ander afzetgebied voor psychologen is het onderzoek, wat zowel fundamenteel-wetenschappelijk als toegepast van aard kan zijn. Afgestudeerden zijn dan ook tewerkgesteld zowel aan universiteiten als in onderzoeksafdelingen van privéondernemingen: in laboratoria van farmaceutische bedrijven (bv. onderzoek naar de cognitieve bijwerkingen van geneesmiddelen), in studiediensten van consumentenverenigingen, in marktonderzoeksbureaus of in de sector van de verkeerspsychologie (bv. het BIVV). Sommigen houden zich met sportpsychologie bezig, anderen doen onderzoek voor constructeurs van computers. Psychologen komen ook vaak terecht in allerlei onderzoeks- en vernieuwingsprojecten, gefinancierd door de overheid of de privésector. Ten slotte biedt ook het onderwijs een aantal mogelijkheden voor afgestudeerde psychologen: fulltime of gecombineerd met een andere job. > > Onderwijspsychologen Studenten uit de afstudeerrichting Onderwijs hebben tewerkstellingsperspectieven in de sector van onderwijs en vorming. Studenten die ook de resterende 30 sp van de Specifieke Lerarenopleiding opnemen na deze afstudeerrichting kunnen bovendien als lesgever psychologie terecht in het secundair (de en 3de graad) en hoger onderwijs. Toelatingsvoorwaarden VOOR HOUDERS VAN EEN VLAAMS DIPLOMA Rechtstreeks:: Ba psychologie (met dezelfde afstudeerrichting)! Master in de psychologie, afstudeerrichting: onderwijs: rechtstreeks toegankelijk, op voorwaarde dat de minor in het curriculum van de masteropleiding overeenstemt met de afstudeerrichting van het behaalde bachelordiploma in psychologie. Via schakelprogramma: (60/66 studiepunten) Ba toegepaste psychologie gegradueerde assistent in de psychologie Via schakelprogramma: (90 studiepunten)* Ba orthopedagogie Ba verpleegkunde Ba logopedie en audiologie Ba ergotherapie Ba sociaal werk Ba vroedkunde gegradueerde orthopedagogie gegradueerde verple(e)g(st)er gegradueerde logopedie gegradueerde audiologie gegradueerde ergotherapie maatschappelijk assistent vroedvrouw Via voorbereidingsprogramma: ( studiepunten) Ba psychologie (met andere afstudeerrichting)! Master in de psychologie, afstudeerrichting: onderwijs: via voorbereidingsprogramma toegankelijk, indien de minor in het curriculum van de masteropleiding niet overeenstemt met de afstudeerrichting van het behaalde bachelordiploma in de psychologie. Via voorbereidingsprogramma: (60/6 studiepunten) Ba pedagogische wetenschappen Ba sociologie Ba criminologische wetenschappen Via voorbereidingsprogramma: (8 studiepunten)* Ba logopedische en audiologische wetenschappen Ba geneeskunde Via voorbereidingsprogramma: (9 studiepunten)* Ba politieke wetenschappen Ba communicatiewetenschappen Ba moraalwetenschappen Ba wijsbegeerte * Bij de eerste inschrijving kan maimaal 60 studiepunten worden opgenomen. Het jaar nadien kunnen, afhankelijk van de resultaten van het eerste jaar, de resterende 30 studiepunten worden aangevuld met opleidingsonderdelen uit de masteropleiding. 0

7 Master in de psychologie 0 studiepunten Voltijds of Halftijds Onderwijstaal: Nederlands Diploma: Master OF SCIENCE Master in de psychologie 0 studiepunten Voltijds of Halftijds Onderwijstaal: Nederlands Diploma: Master OF SCIENCE Master AFSTUDEERVAKKEN KLINISCHE PSYCHOLOGIE 6 Toegepaste data-analyse 6 Gezondheidspsychologie I Gezondheidspsychologie II 3 Ontwikkelingspsychologie III 4 Ontwikkelingsgerichte psychotherapie Psychoanalytische therapie Gedragstherapie Relatie- en gezinstherapie Ontwikkelingsstoornissen 6 Genderstudies en seksuele stoornissen 3 Eén keuzevak (Gevallenstudies en practica) uit: Ontwikkelingsgerichte psychotherapie Psychoanalytische therapie Gedragstherapie Relatie- en gezinstherapie BEDRIJFSPSYCHOLOGIE EN PERSONEELSBELEID 63 Toegepaste data-analyse 6 Gezondheidspsychologie I Organisatiepsychologie II Arbeidspsychologie II Consumentenpsychologie I Beginselen sociaal recht Gesprekstechnieken en toegepaste groepsdynamica 4 Personeelsbeleid II 6 Consumentenpsychologie II 4 Industriële relaties Consulting Gevallenstudie in de sociale wetgeving 4 THEORETISCHE EN EXPERIMENTELE PSYCHOLOGIE 6 Analyse van eperimentele data [en] 6 Taalpsychologie [en] 6 Cognitieve psychologie II [en] 6 Neuropsychologische diagnostiek 4 Modellering van cognitieve processen [en] Cognitieve neurowetenschap [en] Eperimenteel-psychologisch onderzoek [en] 8 Data-analyse en -verwerking voor cognitieve wetenschappen [en] 4 Cognitieve Psychologie III [en] 6 Eén keuzepakket uit: Ontwikkelingsstoornissen Eperimentele psychopathologie Sociale psychologie Gezondheidspsychologie Onderwijs 66 Toegepaste data-analyse 6 Krachtige leeromgevingen 6 Didactiek gedrags- en maatschappijwetenschappen 4 Vakdidactiek psychologie 6 Vakdidactiek psychologie en pedagogische wetenschappen 6 Crossculturele psychologie 4 Eén keuzevak uit: Ontwikkelingspsychologie III 4 Gesprekstechnieken en toegepaste groepsdynamica 4 Minor 30 Klinische psychologie Gezondheidspsychologie I Gezondheidspsychologie II 3 Ontwikkelingsstoornissen 8 Twee keuzevakken uit: 4 Ontwikkelingsgerichte psychotherapie Psychoanalytische therapie Gedragstherapie Relatie- en gezinstherapie Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid Gezondheidspsychologie I Arbeidspsychologie II Personeelsbeleid II 6 Organisatiepsychologie II Industriële relaties 4 Consulting 3 Theoretische en eperimentele psychologie Taalpsychologie [en] 6 Cognitieve psychologie II [en] 6 Modellering van cognitieve processen [en] Cognitieve neurowetenschap [en] Eperimenteel-psychologisch onderzoek [en] 8 keuzevakken 3/4 (met uitz. van afstudeerrichting Onderwijs) Cross-culturele psychologie Vak uit studieprogramma's UGent Stage 30 (Onderzoeksstage bij Theoretische en eperimentele psychologie wordt in het Engels gedoceerd) Masterproef 4 [en] = de onderwijstaal is het Engels Schakelprogramma (60/66 sp) ALGEMENE VAKKEN 40 Psychologische functieleer II 6 Leerpsychologie Sociale cognitie en groepsprocessen Statistiek I Statistiek II 6 Neuropsychologie 4 Persoonlijkheidspsychologie I 4 Onderzoeksmethoden I AFSTUDEERVAKKEN 0/6 KLINISCHE PSYCHOLOGIE Klinische psychodiagnostiek II 6 Klinische psychologie Klinische ontwikkelingspsychologie Relatie- en gezinsstudies 4 BEDRIJFSPSYCHOLOGIE EN PERSONEELSBELEID Bedrijfspsychologische processen en -vaardigheden 3 Personeelsbeleid I 6 Organisatiepsychologie I 6 Arbeidspsychologie I THEORETISCHE EN EXPERIMENTELE PSYCHOLOGIE Gezondheidspsychologie I Paradigmata en instrumenten van de eperimentele psychologie 0 Cognitie en emotie Onderzoeksmethoden in de psychologie 6 ONDERWIJS Minor te kiezen uit bovenstaande afstudeerrichtingen, met identiek vakkenpakket Er is een online voorbereidingscursus 'wiskunde voor statistiek' beschikbaar om je basiskennis wiskunde te testen en bij te schaven: Schakelprogramma (90 sp) ALGEMENE VAKKEN 64 Psychologische functieleer II 6 Ontwikkelingspsychologie I 4 Leerpsychologie Sociale cognitie en groepsprocessen Statistiek I Statistiek II 6 Psychometrie Neurologie 4 Neuropsychologie 4 Persoonlijkheidspsychologie I 4 Onderzoeksmethoden I Onderzoeksmethoden in de psychologie 6 Psychodiagnostiek II AFSTUDEERVAKKEN 6 KLINISCHE PSYCHOLOGIE Inleiding klinische psychologie Klinische psychodiagnostiek II Klinische psychologie Klinische ontwikkelingspsychologie Relatie- en gezinsstudies 4 BEDRIJFSPSYCHOLOGIE EN PERSONEELSBELEID Inleiding bedrijfspsychologie Bedrijfspsychologische processen en -vaardigheden 3 Personeelsbeleid I 6 Organisatiepsychologie I 6 Arbeidspsychologie I 6 THEORETISCHE EN EXPERIMENTELE PSYCHOLOGIE Gezondheidspsychologie I Cognitieve psychologie I 6 Paradigmata en instrumenten van de eperimentele psychologie 0 Cognitie en emotie ONDERWIJS Minor te kiezen uit bovenstaande afstudeerrichtingen, met identiek vakkenpakket 3

8 Master in de psychologie 0 studiepunten Voltijds of Halftijds Onderwijstaal: Nederlands Diploma: Master OF SCIENCE Master in de pedagogische wetenschappen Afstudeerrichtingen: pedagogiek en onderwijskunde orthopedagogiek Voorbereidingsprogramma (60/6/8/9 sp) Voorbereidingsprogramma ( sp) ALGEMENE VAKKEN Psychologische functieleer II 6 Leerpsychologie Psychometrie Psychodiagnostiek II AFSTUDEERVAKKEN 30/36 KLINISCHE PSYCHOLOGIE Persoonlijkheidspsychologie I 4 Onderzoeksmethoden in de psychologie 6 Inleiding klinische psychologie Klinische psychodiagnostiek II Klinische psychologie Klinische ontwikkelingspsychologie Relatie- en gezinsstudies 4 BEDRIJFSPSYCHOLOGIE EN PERSONEELSBELEID Neuropsychologie 4 Onderzoeksmethoden in de psychologie 6 Inleiding bedrijfspsychologie Bedrijfspsychologische processen en vaardigheden 3 Personeelsbeleid I 6 Organisatiepsychologie I 6 Arbeidspsychologie I 6 THEORETISCHE EN EXPERIMENTELE PSYCHOLOGIE Neuropsychologie 4 Cognitieve psychologie I 6 Paradigmata en instrumenten van de eperimentele psychologie 0 Cognitie en emotie Gezondheidspsychologie I ONDERWIJS Minor te kiezen uit bovenstaande afstudeerrichtingen, met identiek vakkenpakket VAKKEN I.F.V. VOOROPLEIDING Sociale cognitie en groepsprocessen Persoonlijkheidspsychologie I * 4 Neuropsychologie * 4 Neurologie 4** Onderzoeksmethoden I 6 Differentiële psychologie 4 Statistiek I Statistiek II 6 Onderzoeksmethoden in de psychologie* 6 * tenzij het vak vermeld staat bij de afstudeervakken van de gekozen afstudeerrichting ** voor Ba sociologie: sp i.p.v. 4 sp ALGEMENE VAKKEN KLINISCHE PSYCHOLOGIE Klinische psychodiagnostiek II 4 Klinische psychologie 4 Klinische ontwikkelingspsychologie 4 Relatie- en gezinsstudies 3 BEDRIJFSPSYCHOLOGIE EN PERSONEELSBELEID Bedrijfspsychologische processen en vaardigheden 3 Personeelsbeleid I 4 Organisatiepsychologie I 4 Arbeidspsychologie I 4 THEORETISCHE EN EXPERIMENTELE PSYCHOLOGIE Paradigmata en instrumenten van de eperimentele psychologie 0 Cognitie en emotie Er is een online voorbereidingscursus 'wiskunde voor statistiek' beschikbaar om je basiskennis wiskunde te testen en bij te schaven: Ba pedagogische wetenschappen Ba sociologie Meer info Ba criminologische wetenschappen Ba logopedische en audiologische wetenschappen Ba geneeskunde Ba politieke Ba communicatiewetenschappen Ba moraalwetenschappen Ba wijsbegeerte Inhoud en opbouw > > Pedagogiek en onderwijskunde De afstudeerrichting Pedagogiek en onderwijskunde richt zich op de studie van het pedagogisch handelen. Naast een gemeenschappelijke basis kan je voor een derde van de master opleiding kiezen voor een concrete major. In de major Pedagogiek en onderwijskunde gaat het om de studie van het pedagogisch handelen in conteten waarin het systematisch ondersteunen van leren centraal staat in de sfeer van opvoeding, onderwijs en opleiding. Onderwijs wordt hierbij als een omvattende term gehanteerd en niet als een sector. Naast de klassieke instructiegerichte structuren en systemen (bv. het onderwijs, Centra voor Volwasseneneducatie ) wordt de meer professioneel gerichte aanpak niet vergeten (bv. Syntra, VDAB ). Maar dit domein omvat ook niet-formele pedagogische settings, waarbij men via minder epliciet uitgewerkte aanpakken leer- en ontwikkelingsprocessen ondersteunt. Het kan dus ook gaan om musea, de media, de pers, jeugdorganisaties, de edutainment sector enz. Kinderen en jongeren staan centraal, maar ook volwassenen vormen een doelgroep. Onderzoek richt zich op vragen naar het belang van ouders, de versterking van sociaal-emotionele ontwikkeling in de thuiscontet, crèches, de ruimere familiecontet... Gewone en nieuwe gezinssituaties komen aan bod (scheiding, co-ouderschap...) en hoe andere actoren in de samenleving dit ondersteunen of problematiseren. In ruimere zin wordt de pedagogisering van de omgang met kinderen en jongeren geproblematiseerd. Wat met opvoedingswinkels, tijdschriften voor ouders, opvoedingsondersteuning...? In de major Lerarenopleiding staat de theoretische en onderzoeksbasis centraal van het opleiden van opleiders. Thema s uit de andere major keren terug, maar nu vanuit het perspectief van het ontwerpen van leeromgevingen voor trainers, leraren, opvoeders... In de twee majors wordt gewerkt op verschillende niveaus. Op het microniveau richt de studie zich op het systematisch en optimaal ondersteunen van concrete leer-, interactie- en trainingsprocessen. Op het mesoniveau focus je op visievorming en strategisc h beleid van organisaties, opleiding en instellingen. Op het macroniveau wordt de rol belicht van globalisering, de historische inbedding, discussies over kwaliteitszorg, de impact van nieuwe technologieën, de rol van politiek en economie. De stages in de majors zijn onderzoeksstages, waarbij je in een concrete praktijksetting een deel van een onderzoekscyclus aanpakt in nauw overleg met een opdrachtgever. > > Orthopedagogiek De afstudeerrichting Orthopedagogiek legt het accent op de studie van het pedagogisch handelen vanuit maatschappelijk verbijzonderde situaties. Het betreft de bijzondere situaties van mensen met een handicap (disability studies), met gedrags- en emotionele problemen (gedragsstoornissen) en van mensen met een verslavings problematiek (middelenmisbruik). Disability studies Vroeger werd de situatie van mensen met een beperking vooral bestudeerd vanuit een individueel-biologische hoek. Bovendien werd ervan uitgegaan dat de persoon met een beperking getraind moest worden opdat die zich kon aanpassen aan de eisen van de omgeving. Disability studies probeert het fenomeen veel breder te bestudere n, nl. als een onderdeel van een historisch, politiek, cultureel en sociaal proces. Het zijn niet alleen de 'revaliderend e' maatregelen ten aanzien van personen die besproken worden, maar ook de manier waarop de omgeving toegankelijker, minder onderdrukkend en minder discriminerend georganiseerd kan worden. Disability studies laat, naast de negatieve punten uit het leven van mensen met beperkingen, ook hun veerkracht en hun soms specifiek e cultuur (bv. dovencultuur) op een positieve manier aan bod komen. Gedragsstoornissen en Middelenmisbruik De recente veranderingen in onze maatschappij kenmerken zich vooral door een toename van de compleiteit van de gedragsstoornissen en de mate van middelenmisbruik. Waar het pedagogische (kinderen) en het agogische (volwassenen) vroeger vooral bestudeerd werden vanuit een ziekte- en stoornismodel komt nu vooral het afwisselend zinvol methodisch handelen met die groepen aan bod. Het betekent dat de diagnose een integraal onderdeel vormt van het handelingsplan, dat op zijn beurt regelmatig bijgestuur d en geëvalueerd wordt. De aanpak van die kinderen en volwassenen situeert zich onvermijdelij k in een maatschappelijk, cultureel, gezondheidsgericht, psychologisch en rechtenparadigma. Organisatorische en methodische aspecten van een bepaalde behandelingscontet komen aan bod. De benaderingen vanuit het integratieve en postmodernistische kader van de theoretische orthopedagogiek krijgen ook een praktische uitwerking. Binnen deze afstudeerrichting is in het tweede masterjaar naast de gelijknamige major Orthopedagogiek ook een major Lerarenopleiding voorzien die reeds 30 studiepunten van de Specifieke Leraren opleiding (SLO) omvat. Adviescentrum voor Studenten Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent T

9 Master in de pedagogische wetenschappen Afstudeerrichtingen: pedagogiek en onderwijskunde orthopedagogiek Master in de pedagogische wetenschappen 0 studiepunten Voltijds of Halftijds Onderwijstaal: Nederlands Diploma: Master of science Toelatingsvoorwaarden VOOR HOUDERS VAN EEN VLAAMS DIPLOMA Master Arbeidsmarkt > > Pedagogiek en onderwijskunde Onafhankelijk van je majorkeuze kun je terecht in een zeer breed werkveld. Meestal neem je hierbij een coördinerende, plannings-, strategische, ondersteunende of onderzoeksrol in. Maar ook heel wat af gestudeerden combineren dat met de directe uitvoeringspraktijk. Er is een logische relatie tussen een major in deze afstudeerrichting en bepaalde werkconteten. Vanuit de major Pedagogiek en onderwijskunde vind je snel een plek in opvoedingsadviescentra, leerlingen- en ouderbegeleiding, in opleidingen voor leraren of vrijetijdsbegeleiders, in beleidsontwikkeling rond kind en gezin, buurtwerking, stadsontwikkeling, in het ontwerpen en implementeren van mediaproducties (bv. the Nanny ), opvoedingscampagnes... Vanuit deze major functioneer je ook vlot in begeleidingsdiensten voor scholen, curriculumontwikkeling, productie van leermateriaal, het invoeren van onderwijsvernieuwingen (zoals ICT), kwaliteitscontrole van onderwijs, verrichten van wetenschappelijk onderzoek naar leren en onderwijzen... Vanuit de major Lerarenopleiding is er een nauwe relatie met de lerarenopleiding, bedrijfsopleidingen, trainingscentra, uitgeverijen van educatieve (vaak elektronische) materialen, onderwijsbegeleidingsdiensten, centra voor permanente vorming, basiseducatie, centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), beleidsmedewerker bij ministeries (bv. onderwijs). Afhankelijk van de plaats waar je werkt, ligt het accent meer op het ontwerpen van programma s, beleidsadvisering, begeleiding van leerkrachten of docenten, evaluatie en kwaliteitszorg, ondersteuning van scholen en instellingen of meer op het onderzoek. > > Orthopedagogiek Vanuit de major Orthopedagogiek bestaat het ruime werkveld uit diverse vormen van bijzondere ondersteuning van mensen: de zorg voor personen met een handicap, het buitengewoon onderwijs, diensten voor begeleid wonen, bijzondere jeugdzorg, onthaaltehuizen, opvangcentra voor jongeren... Als orthopedagoog sta je in voor de diagnostiek van kinderen en jeugdigen in probleemsituaties. Je bent betrokken bij het voorlichten, adviseren en begeleiden van ouders en (beroeps) opvoeders, en je staat zelf in voor de uitvoering van een aantal orthopedagogische behandelingen. Binnen de orthopedagogiek zijn verschillende werkterreinen te onderscheiden. Orthopedagogen werken in de (geestelijke) gezondheidszorg, zowel in de ambulante als (semi-)residentiële gezondheidszorg, bv. kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen. Ook zijn orthopedagogen werkzaam in de gehandicaptenzorg: in revalidatiecentra, activiteitencentra, instellingen voor gehandicapten, dagverblijven voor kinderen en ouderen. Anderen verrichten taken op het gebied van leerlingenbegeleiding, ondersteuning van leerkrachten, schoolteams en schoolorganisaties, bv. in scholen voor buitengewoon onderwijs, schoolbegeleidingsdiensten. Tevens zijn er orthopedagogen werkzaam binnen de jeugdhulpverlening en jeugdbescherming. Zij zijn o.a. verbonden aan (gezins) voogdij-instellingen, ambulante en residentiële behandelings eenheden. Vanuit de major Lerarenopleiding bereid je je veeleer voor om als orthopedagoog naar het onderwijs te gaan. Als ook de resterende 30 studiepunten van de Specifieke Lerarenopleiding worden opgenomen na de master kan je bv. als lesgever in de orthopedagogiek terecht in het secundair (de en 3de graad) en hoger onderwijs. Rechtstreeks: Ba pedagogische wetenschappen (met dezelfde afstudeerrichting) Via schakelprogramma: (66 studiepunten) (groep ) Ba orthopedagogie Ba onderwijs Ba ergotherapie Ba sociaal werk (afstudeerrichtingen: maatschappelijk werk, maatschappelijke advisering, sociaal-cultureel werk, syndicaal werk) gegradueerde orthopedagogie kleuteronderwijzer(es) onderwijzer(es) gegradueerde voor het secundair onderwijs groep gegradueerde ergotherapie maatschappelijk assistent (opties: maatschappelijk werk, maatschappelijke advisering, sociaal-cultureel werk, syndicaal werk Via schakelprogramma: (86 studiepunten) (groep ) Ba verpleegkunde (afstudeerrichtingen: kinderverpleeg kunde, psychiatrische verpleegkunde, sociale verpleegkunde) Ba vroedkunde Ba logopedie en audiologie Ba toegepaste psychologie Ba sociaal werk (afstudeerrichting: personeelswerk) Ba gezinswetenschappen Ba pedagogie van het jonge kind gegradueerde verple(e)g(st)er (opties: kinderverpleegkunde, psychiatrische verpleegkunde, sociale verpleegkunde) gegradueerde logopedie gegradueerde audiologie gegradueerde assistent in de psychologie maatschappelijk assistent (optie: personeelswerk) Via voorbereidingsprogramma: (/0 studiepunten) Ba pedagogische wetenschappen (met andere afstudeerrichting) Via voorbereidingsprogramma: (8/6 studiepunten) Ba psychologie Ba sociologie Ba criminologische wetenschappen Ba logopedische en audiologische wetenschappen licentiaat sociale en culturele agogiek Via voorbereidingsprogramma: (6/4 studiepunten) Ba communicatiewetenschappen Ba politieke wetenschappen Ba wijsbegeerte Ba moraalwetenschappen Ba geschiedenis ALGEMENE VAKKEN 0 Onderzoeksmethoden II Leerstoornissen Gezinspedagogiek Sociaalpedagogische studie van praktijk en beleid AFSTUDEERVAKKEN 3/30 PEDAGOGIEK EN ONDERWIJSKUNDE Coaching en begeleiding Onderwijsinnovatie Onderwijskundig ontwerpen 6 Eigentijdse onderwijssystemen Leeromgevingen voor volwassenen Schoolbeleid en schoolontwikkeling ORTHOPEDAGOGIEK Disability Studies Orthopedagogiek van gedrags- en emotionele stoornissen Middelenmisbruik: preventie en behandeling Ontwikkelings- en gedragsstoornissen: psychologische interventies 4 Orthopedagogische diagnostiek, handelingsplanning en methoden MAJORS 3/40 Afstudeerrichting Pedagogiek en onderwijskunde Pedagogiek EN ONDERWIJSKUNDE Onderwijstechnologie Hoger onderwijs: onderzoek en ontwikkeling 3 Onderwijseffectiviteit Onderzoeksstage 0 Lerarenopleiding Opleidingsdidactiek Zorgverbreding in het onderwijs 3 Didactische aanpak van leermoeilijkheden Onderzoeksstage 0 Afstudeerrichting Orthopedagogiek Orthopedagogiek Orthopedagogische synthese 6 Orthopedagogische coaching en consultatie 6 Orthopedagogische stage 8 Lerarenopleiding Opleidingsdidactiek 6 Didactische aanpak van leermoeilijkheden Onderwijskundig ontwerpen 6 Coaching en diversiteit 3 Onderzoeksstage 0 Keuzevakken Pedagogische research: Armoede en duurzame ontwikkeling Management van de social profitsector Orthopedagogiek en ontwikkelingssamenwerking MASTERPROEF

10 Master in de pedagogische wetenschappen 0 studiepunten Voltijds of Halftijds Onderwijstaal: Nederlands Diploma: Master of science Master in de pedagogische wetenschappen 0 studiepunten Voltijds of Halftijds Onderwijstaal: Nederlands Diploma: Master of science SCHAKELPROGRAMMA (66/86 sp) Voorbereidingsprogramma (/0 sp) Voorbereidingsprogramma (8-4 sp) ALGEMENE VAKKEN 3 Psychologische modellen van hulpverlening Statistiek I 8 Statistiek II 6 Onderzoeksmethoden I Interpretatieve onderzoeksmethoden Academische communicatieve vaardigheden 3 VAKKEN I.F.V. VOOROPLEIDING 0//30/3 Voor groep : (0/) Pedagogische stromingen Onderwijskunde Sociale agogiek Orthopedagogiek Early Childhood Education and Care Voor groep : (30/3) Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen Pedagogische stromingen Onderwijskunde Sociale agogiek Orthopedagogiek Early Childhood Education and Care Orthopedagogische praktijk en stage (enkel voor Ortho) AFSTUDEERVAKKEN 4/9 PEDAGOGIEK EN ONDERWIJSKUNDE Taaldidactiek 6 Wiskundedidactiek 6 Kleuteronderwijs 6 Curriculumontwikkeling 6 ORTHOPEDAGOGIEK Theoretische orthopedagogiek 9 Orthopedagogiek van bijzondere groepen 6 Ontwikkelings- en gedragsstoornissen: psychologische diagnostiek 4 ALGEMENE VAKKEN PEDAGOGIEK EN ONDERWIJSKUNDE Interpretatieve onderzoeksmethoden Taaldidactiek 6 Wiskundedidactiek 6 ORTHOPEDAGOGIEK Interpretatieve onderzoeksmethoden Theoretische orthopedagogiek 9 Orthopedagogiek van bijzondere groepen 6 Er is een online voorbereidingscursus 'wiskunde voor statistiek' beschikbaar om je basiskennis wiskunde te testen en bij te schaven: PEDAGOGIEK EN ONDERWIJSKUNDE ALGEMENE VAKKEN 43 Interpretatieve onderzoeksmethoden Wetenschapstheoretische grondslagen van de pedagogiek Onderwijskunde Sociale agogiek Diversiteit en inclusie Ethiek en deontologie van het pedagogische handelen Drie vakken uit: Taaldidactiek 6 Wiskundedidactiek 6 Kleuteronderwijs 6 Curriculumontwikkeling 6 VAKKEN I.F.V. VOOROPLEIDING 0/9 Sociologie Orthopedagogiek Klinische praktijken en onderzoek Onderwijskunde: praktijk, onderzoek en beleid Statistiek I 8 Statistiek II 6 Onderzoeksmethoden I orthopedagogiek ALGEMENE VAKKEN 0 Interpretatieve onderzoeksmethoden Theoretische orthopedagogiek 9 Orthopedagogiek van bijzondere groepen 6 Wetenschapstheoretische grondslagen van de pedagogiek Onderwijskunde Sociale agogiek Diversiteit en inclusie Ethiek en deontologie van het pedagogische handelen Orthopedagogische praktijk en stage VAKKEN I.F.V. VOOROPLEIDING /4 Sociologie Orthopedagogiek Klinische praktijken en onderzoek Orthopedagogiek: praktijk, onderzoek en beleid Statistiek I 8 Statistiek II 6 Onderzoeksmethoden I Ba psychologie Ba psychologie Ba pol. wtsch./ba comm. wtsch./ Ba wijsbegeerte/ba moraalwtsch. Ba sociologie Ba pol. wtsch./ba comm. wtsch./ Ba wijsbegeerte/ba moraalwtsch. Ba sociologie Ba criminologische wetenschappen Ba criminologische wetenschappen Ba logopedische en audiologische wetenschappen Ba logopedische en audiologische wetenschappen Meer info Adviescentrum voor Studenten Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent T

MASTER IN DE PSYCHOLOGIE

MASTER IN DE PSYCHOLOGIE AFSTUDEERRICHTINGEN: THEORETISCHE EN EXPERIMENTELE PSYCHOLOGIE INHOUD EN OPBOUW De opleiding tot Master in de psychologie leidt tot de zelfstandige beroepsuitoefening als psycholoog. De vier afstudeerrichtingen

Nadere informatie

Master in de psychologie

Master in de psychologie AFSTUDEERRICHTINGEN: THEORETISCHE EN EXPERIMENTELE PSYCHOLOGIE Inhoud en opbouw De opleiding tot Master in de psychologie leidt tot de zelfstandige beroepsuitoefening als psycholoog. De vier afstudeerrichtingen

Nadere informatie

Master in de pedagogische wetenschappen

Master in de pedagogische wetenschappen AFSTUDEERRICHTINGEN: Inhoud en opbouw > > Pedagogiek en onderwijskunde De afstudeerrichting Pedagogiek en onderwijskunde kijkt naar het pedagogisch handelen in conteten waar leren en ontwikkelen centraal

Nadere informatie

Opleiding Psychologie. Universiteit Gent. wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck. voorzitter Opleidingscommissie Psychologie

Opleiding Psychologie. Universiteit Gent. wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck. voorzitter Opleidingscommissie Psychologie Opleiding Psychologie Universiteit Gent wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck voorzitter Opleidingscommissie Psychologie wat? finaliteit van de opleiding... + universitaire opleiding Ψ: wetenschappelijke

Nadere informatie

Informatie voor studenten met een Vlaams diploma

Informatie voor studenten met een Vlaams diploma 0 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld per faculteit. Er zijn dan ook verschillende

Nadere informatie

Master of Science in de Psychologie

Master of Science in de Psychologie Master of Science in de Psychologie Verticale coherentie De opleiding tot Master in de psychologie heeft het op een zelfstandige en wetenschappelijk verantwoorde wijze kunnen aanpakken van voor het vakgebied

Nadere informatie

Informatie voor studenten met een Vlaams diploma

Informatie voor studenten met een Vlaams diploma 0 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld per faculteit. Er zijn dan ook verschillende

Nadere informatie

Masters faculteit Diergeneeskunde

Masters faculteit Diergeneeskunde Masters faculteit Diergeneeskunde 2012 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld per

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS.

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSSCHAPPEN Na je master Sociologie,

Nadere informatie

Verkorte trajecten naar de master in de psychologie

Verkorte trajecten naar de master in de psychologie Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Verkorte trajecten 00-0 naar de master in de psychologie http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/ http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/opleidingen/index.html INHOUD

Nadere informatie

FACULTAIRE DIENST ONDERWIJSONDERSTEUNING PROGRAMMAWIJZIGINGEN

FACULTAIRE DIENST ONDERWIJSONDERSTEUNING PROGRAMMAWIJZIGINGEN FACULTAIRE DIENST ONDERWIJSONDERSTEUNING PROGRAMMAWIJZIGINGEN 2017-2018 BASISPRINCIPE BIJ PROGRAMMAWIJZIGINGEN Student behoudt de verworven credits, ook al verdwijnen er vakken waarvoor een credit werd

Nadere informatie

Masters faculteit Diergeneeskunde

Masters faculteit Diergeneeskunde Masters faculteit Diergeneeskunde 201 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld per faculteit.

Nadere informatie

Master in de logopedische en audiologische wetenschappen

Master in de logopedische en audiologische wetenschappen Master in de logopedische en audiologische wetenschappen Faculteit Geneeskunde De masteropleiding logopedische en audiologische wetenschappen is vandaag meer dan ooit een noodzaak. Onze maatschappij is

Nadere informatie

Verkorte master in de psychologie

Verkorte master in de psychologie LEUVEN t Verkorte master in de psychologie Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten

Nadere informatie

Master in de seksuologie

Master in de seksuologie Master in de seksuologie Faculteit Geneeskunde Kiezen voor de opleiding seksuologie De seksuologie is een erg jonge wetenschap amper iets meer dan een eeuw oud, waarvan de ontwikkeling lang heeft geleden

Nadere informatie

Master in de educatieve studies

Master in de educatieve studies LEUVEN t Master in de educatieve studies Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten

Nadere informatie

A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren. werken. wegwijzer. K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8

A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren. werken. wegwijzer. K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8 A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren werken wegwijzer K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8 Beste student Nog even en je sleept de welverdiende beloning voor een

Nadere informatie

Master in de pedagogische wetenschappen

Master in de pedagogische wetenschappen LEUVEN t Master in de pedagogische wetenschappen Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

Verkorte studietrajecten opleiding Orthopedagogie 201-201

Verkorte studietrajecten opleiding Orthopedagogie 201-201 Verkorte studietrajecten opleiding Orthopedagogie 0-0 Als je reeds een diploma hoger onderwijs in een aanverwant studiegebied behaalde, bieden we je de mogelijkheid tot een verkort studietraject in SAW.

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie Specifieke lerarenopleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat TOELATINGSVOORWAARDEN... 1 INSCHRIJVING... 2 STUDIETRAJECT... 2 STAGE... 4 WERKEN EN STUDEREN... 4 CURSUSMATERIAAL... 5 LESSENROOSTER... 5 EXAMENS...

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie www.soc.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding (SLO)? Deel jij graag je kennis met anderen? Spreek je graag

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 1 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Informatie voor studenten met een Vlaams diploma

Informatie voor studenten met een Vlaams diploma 2013 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld per faculteit. Er zijn dan ook 11 verschillende

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart.

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Bachelor of Science in de Criminologische Wetenschappen (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar -

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Heeft u in het verleden een hbo- of wo-opleiding afgerond en wilt u de bacheloropleiding psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION LERARENOPLEIDING NATUURKUNDE, WISKUNDE, SCHEIKUNDE, INFORMATICA EN ONTWERPEN Heb jij een technische bachelor gevolgd

Nadere informatie

jongeren. het beste in verdieping en

jongeren. het beste in verdieping en Aanbod Permanente vorming Academiejaar 2014 2015 Studiedomein: Psychologie en pedagogische wetenschappen Getuigschrift counseling in existentieel welzijn Getuigschrift gedragstherapie bij kinderen en jongeren

Nadere informatie

Informatie voor studenten met een Vlaams diploma

Informatie voor studenten met een Vlaams diploma 2012 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld per faculteit. Er zijn dan ook 11 verschillende

Nadere informatie

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen:

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: OPGELET: Vind je jouw opleiding niet terug in onderstaande

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 5 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2014-2015 Folder-verder studeren_2014.indd 1 10/03/14 12:10 ZIN OM VERDER TE STUDEREN? Meer dan 45% van de studenten aan de Arteveldehogeschool studeert succesvol

Nadere informatie

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3 Verkort programma Sociaal Werk 015-016 Bachelor in het Onderwijs - Kleuteronderwijs, Bachelor in het Onderwijs - Lager Onderwijs, Bachelor in het Onderwijs - Secundair Onderwijs, Bachelor in de Verpleegkunde,

Nadere informatie

Vrijstelling en toelating Psychologie

Vrijstelling en toelating Psychologie 6516508 Heeft u in het verleden een hbo- of wo-opleiding afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling. Sommige opleidingsonderdelen, zoals

Nadere informatie

Verkorte studietrajecten opleiding Sociaal Werk 201-201

Verkorte studietrajecten opleiding Sociaal Werk 201-201 Verkorte studietrajecten opleiding 0-0 Als je reeds een diploma hoger onderwijs in een aanverwant studiegebied behaalde, bieden we je de mogelijkheid tot een verkort studietraject in SAW. Hieronder vind

Nadere informatie

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-04-22)

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-04-22) Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Sint-Annaplein 1 9000 Gent Verkorte trajecten 201-201 (versie 201-0-22) Studenten die reeds een diploma hoger onderwijs behaald hebben, kunnen binnen onze opleiding

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat Toelatingsvoorwaarden... 1 Inschrijving... 2 Studietraject... 3 Stage... 4 Werken en studeren... 5 Cursusmateriaal... 5 Lessenrooster... 6 Examens...

Nadere informatie

Master in de psychologie

Master in de psychologie LEUVEN t Master in de psychologie Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten

Nadere informatie

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Inhoud en achtergrond Kernpunten opleiding 1. Verbreding en verdieping van uw kennis 2. Internationaal

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-07-10)

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-07-10) Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Sint-Annaplein 1 9000 Gent Verkorte trajecten 201-201 (versie 201-07-10) Studenten die reeds een diploma hoger onderwijs behaald hebben, kunnen binnen onze opleiding

Nadere informatie

BACHELOR IN SOCIAAL WERK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN SOCIAAL WERK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN SOCIAAL WERK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1 Inleiding 2 2 Instelling UGENT 3 2.1 Opleiding Criminologie 3 2.2 Opleiding Geschiedenis 3 2.3 Opleiding Pedagogische Wetenschappen 4 2.4

Nadere informatie

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde 201 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld

Nadere informatie

Masters faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Masters faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen s faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 201 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen BACHELOR IN DE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN (180 SP) Opgelet: De gehele structuur van de bacheloropleiding is gewijzigd. Voortaan bestaat de opleiding uit drie modules, nl. Discipline, Methode en Ontplooiing,

Nadere informatie

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Start to study Overzicht Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Hoe maak je een goede studiekeuze? Studiekeuze Neem je tijd! begin

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 6. Het Pre-masterprogramma 7. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 6. Het Pre-masterprogramma 7. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 6 Het Pre-masterprogramma 7 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst Combineer filosofie met een andere opleiding (rechten, sociologie, psychologie, geschiedenis ) Beste (toekomstige)

Nadere informatie

Afstudeerrichting. Theoretische & Experimentele Psychologie. wat, wie, hoe, later? Wouter Duyck

Afstudeerrichting. Theoretische & Experimentele Psychologie. wat, wie, hoe, later? Wouter Duyck Afstudeerrichting Theoretische & Experimentele Psychologie wat, wie, hoe, later? Wouter Duyck wat? + géén opleiding data-analyse/statistiek vorming Ma psychologen met nadruk op: het zelfstandig kunnen

Nadere informatie

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2015-2016

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2015-2016 VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2015-2016 ZIN OM VERDER TE STUDEREN? Meer dan 45% van de studenten aan de Arteveldehogeschool studeert succesvol verder. Je hebt heel wat mogelijkheden: Je kan een

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2007-2008 1. Aandachtspunten vanaf het schooljaar 2007-2008 1.1. Bachelor-Master-structuur (BaMa) Als gevolg van het invoeren van de BaMa-structuur in het hoger onderwijs worden

Nadere informatie

Master in de pedagogische wetenschappen

Master in de pedagogische wetenschappen Master in de pedagogische wetenschappen Master in de psychologie Master in de educatieve studies Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen De Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Nadere informatie

Schakelprogramma voor de Master Taal- en Letterkunde: één taal. Duits, Engels, Frans of Nederlands).

Schakelprogramma voor de Master Taal- en Letterkunde: één taal. Duits, Engels, Frans of Nederlands). Schakelprogramma voor de Master Taal- en Letterkunde: één taal (Duits, Engels, Frans, Latijn of Nederlands) 1. Instroom 1. Studenten met een diploma Bachelor in het Onderwijs: Secundair Onderwijs met minstens

Nadere informatie

communicatiemanagement

communicatiemanagement BACHELOR communicatiemanagement afstandsonderwijs Werken en tegelijk een diploma Communicatiemanagement behalen? Het kan! 2 Je expertise in de communicatiebranche verder uitbouwen? Je carrière over een

Nadere informatie

Master in het overheids - management en -beleid

Master in het overheids - management en -beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Master in het overheids - management en -beleid Leg je grens op oneindig. Heb je een brede maatschappelijke interesse en oog voor politieke en bestuurlijke fenomenen? Ben

Nadere informatie

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL?

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? n Bachelor in de agro- en biotechnologie 2 Beste PXL-student, Als (bijna) kersverse professionele bachelor zoek je misschien een geschikte overgang naar

Nadere informatie

P0L08B Opvoeding, onderwijs en vorming in relatie tot samenleving en cultuur P0S64A Levenslang leren en gelijke kansen 2015-2016

P0L08B Opvoeding, onderwijs en vorming in relatie tot samenleving en cultuur P0S64A Levenslang leren en gelijke kansen 2015-2016 Equivalentielijst oude vakcodes Onderstaande opleidingsonderdelen worden als equivalent beschouwd. D.w.z. dat ze gedurende een bepaalde periode een opleidingsonderdeel met een nieuwe code kunnen vervangen

Nadere informatie

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde?

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? FACULTEIT WETENSCHAPPEN SLO natuurwetenschappen, SLO wiskunde wet.kuleuven.be/studenten/slo Kies ik voor aardrijkskunde,

Nadere informatie

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde 2012 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld

Nadere informatie

OER/TER ADDENDA ( )

OER/TER ADDENDA ( ) OER/TER ADDENDA (21-11-2017) Regarding: Teaching and Examination Regulations Master s degree programmes The new text: p. 170 Programme: Executive Master of Finance and Control/EMFC Year: 2 sem course title

Nadere informatie

Handleiding vrijstellingsprocedure

Handleiding vrijstellingsprocedure Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net Specifieke lerarenopleiding Handleiding sprocedure Versie september 2016 1 Op basis van eerdere studies of eerdere

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP 4 departementen met 24 professionele bacheloropleidingen 2 schools of arts (conservatorium, academie) meer dan 9000 studenten AP: 4 departementen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 U2013/01227 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17 Doelgroep HAO Vanaf 21 jaar of minimum 3 jaar na S.O. Diploma S.O. (ASO, TSO, KSO of BSO mét 7 e jaar) Geen diploma en minimum 21?

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. Ik zou mij graag inschrijven voor. Verklaren dat u graag wilt

Nadere informatie

Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid. Voorlichting 19 Maart 2014

Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid. Voorlichting 19 Maart 2014 Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid Voorlichting 19 Maart 2014 WELKOM Dr. Maaike Cima (Onderwijs Directeur/ Forensische Psychologie) Drs. Liselotte den Boer (Kinderen & Jeugd en Stage Coördinator)

Nadere informatie

GEPERSONALISEERD TRAJECT SLO CVO HIK Geel

GEPERSONALISEERD TRAJECT SLO CVO HIK Geel GEPERSONALISEERD TRAJECT SLO CVO HIK Geel 1. Inleiding De modules van de SLO bestaan uit een component theorie, opleidingspraktijk (OP) en preservicepraktijk (PP). Er wordt zelden een vrijstelling verleend

Nadere informatie

Verkorte trajecten bachelor in de ergotherapie

Verkorte trajecten bachelor in de ergotherapie Verkorte trajecten bachelor in de ergotherapie Academiejaar 2016 2017 Bachelor in de orthopedagogie, Bachelor in het sociaal werk, Bachelor in de toegepaste psychologie, Bachelor in de gezinswetenschappen,

Nadere informatie

BACHELOR IN DE PEDAGOGIE VAN HET JONGE KIND ARTEVELDEHOGESCHOOL

BACHELOR IN DE PEDAGOGIE VAN HET JONGE KIND ARTEVELDEHOGESCHOOL Arteveldehogeschool Bachelor in de pedagogie van het jonge kind Joseph Gérardstraat 18 9040 Sint-Amandsberg 09/234.88.00 info.pedagogiejongekind@arteveldehs.be PRECEDENTENLIJST om (een) vrijstelling(en)

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. LEUVEN t

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. LEUVEN t Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen LEUVEN t Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Verkort traject/ Studieomvangvermindering Begeleid afstandsonderwijs Werkstudenten bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 2015-2016 Arteveldehogeschool

Nadere informatie

Masters faculteit Rechtsgeleerdheid

Masters faculteit Rechtsgeleerdheid Masters faculteit Rechtsgeleerdheid 201 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld per

Nadere informatie

POSTGRADUAAT Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen. Academiejaar 2013-2014 ABBV BOBATH

POSTGRADUAAT Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen. Academiejaar 2013-2014 ABBV BOBATH POSTGRADUAAT Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen Academiejaar 2013-2014 ABBV BOBATH Inschrijving en inschrijvingsgeld Het studiegeld bedraagt 123 euro per studiepunt plus een vast jaarlijks

Nadere informatie

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 02/09/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 02/09/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 02/09/17 Doelgroep HAO Vanaf 21 jaar of minimum 3 jaar na S.O. Diploma S.O. (ASO, TSO, KSO of BSO mét 7 e jaar) -> Geen diploma en minimum 21?

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 2014-2015 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs:

Nadere informatie

Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 1

Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 1 Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk Academiejaar 2007-2008 Bijlage 1 IOUD Bachelor in het Sociaal Werk Studieprogramma s (modeltrajecten) 1 ste jaar bachelor in het Sociaal Werk 2 de

Nadere informatie

BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013 2014

BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013 2014 BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013 2014 1 Inleiding 2 2 Instelling : Universiteit 3 2.1 Opleiding PSYCHOLOGIE 3 2.2 Opleiding REVAKI 4 3 instelling Hogeschool 5 3.1 Opleiding

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS.

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSSCHAPPEN Na je master Sociologie,

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Liesbeth Hens Departement Onderwijs en Vorming Hoger Onderwijsbeleid liesbeth.hens@ond.vlaanderen.be SLO bachelor na bachelor master na master Professionele bachelor

Nadere informatie

WAT NA JE MASTER? 13 maart 2017

WAT NA JE MASTER? 13 maart 2017 WAT NA JE MASTER? 13 maart 2017 KEUZES MAKEN 3 KEUZES MAKEN Waar sta je zelf? Ik weet nu al heel goed wat ik wil doen na mijn master Ik heb al een vaag idee over wat ik wil doen na mijn master Ik heb absoluut

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

De brugopleiding beoogt om verpleegkundigen die al in het bezit zijn van een diploma Gebrevetteerde

De brugopleiding beoogt om verpleegkundigen die al in het bezit zijn van een diploma Gebrevetteerde DE HOGESCHOOL MET HET NETWERK 2013 2014 brugopleiding Professionele bachelor Verpleegkunde PXL - Healthcare vlot serieus 2 De brugopleiding beoogt om verpleegkundigen die al in het bezit zijn van een diploma

Nadere informatie

Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Specialisatie Onderwijskunde MSc Education and Child Studies Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Onderwijskunde MSc Education and Child Studies Graad

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Omgaan met complexe zorgsituaties (40lt) Certificaat

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Beste PXL-student, Je hebt nu een professioneel bachelordiploma op zak. Al gedacht aan het behalen van een academische master? Dat kan! Via een schakelprogramma kan

Nadere informatie

Werken en studeren Toegepaste Informatica

Werken en studeren Toegepaste Informatica Werken en studeren Toegepaste Informatica 2014 departement Design & Technologie Je hebt een deeltijdse of voltijdse job, maar je wil je graag bij- of omscholen tot informaticus? De Erasmushogeschool Brussel

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. bachelor Orthopedagogie. kinderen en jongeren. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. bachelor Orthopedagogie. kinderen en jongeren. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2015/2016 bachelor Orthopedagogie Orthopedagogie kinderen en jongeren Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Orthopedagogie Orthopedagogie kinderen en jongeren Je ideale

Nadere informatie

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Gebruik dit formulier voor de omschrijving van elk opleidingsonderdeel dat nog moet ingevoerd worden of dat grondig aangepast wordt. Gebruik voor een

Nadere informatie

Masters faculteit Rechtsgeleerdheid

Masters faculteit Rechtsgeleerdheid Masters faculteit Rechtsgeleerdheid 20 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld per

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL VRIJSTELLINGEN SWITCH-trajecten. Bachelor in het onderwijs: KLEUTERONDERWIJS. Arteveldehogeschool

INFORMATIEBUNDEL VRIJSTELLINGEN SWITCH-trajecten. Bachelor in het onderwijs: KLEUTERONDERWIJS. Arteveldehogeschool INFORMATIEBUNDEL VRIJSTELLINGEN SWITCH-trajecten Bachelor in het onderwijs: KLEUTERONDERWIJS Arteveldehogeschool Vrijstellingen SWITCH-trajecten OKO 1 2016-2017 Arteveldehogeschool INLEIDING Wil je graag

Nadere informatie