Criminaliteit en calamiteiten monitoren, managen, voorspellen en voorkómen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Criminaliteit en calamiteiten monitoren, managen, voorspellen en voorkómen"

Transcriptie

1 BeWare Criminaliteit en calamiteiten monitoren, managen, voorspellen en voorkómen

2 Voorwoord Door: Louis Genet, programmadirecteur, Investeringen Internationale Stad Geavanceerde beveiliging voor de Internationale Zone Beveiligen met intelligente sensoren en andere technische hulpmiddelen kan veel beter als er 3D-virtualisatie wordt ingezet bij de projectie. Met behulp van de virtuele omgeving en een intelligente analyse van alle data, is bovendien een voorspelling te doen van de risicoprofielen voor het gebied. Trigion was vorig jaar al betrokken bij een vergaande proef met virtualisatie. Subsidie van Economische Zaken en de gemeente Den Haag maakt het mogelijk het model in praktijk te brengen. En niet zomaar ergens, maar in de Internationale Zone in Den Haag. Met het programma Pieken in de Delta wil het ministerie van Economische Zaken innovatie en daardoor economische bedrijvigheid in enkele regio's stimuleren. De gemeente Den Haag zet het programma welbewust in om zich te profileren op het gebied van veiligheid. Louis Genet, programmadirecteur Den Haag Internationale Stad: 'We hebben in Den Haag en omgeving veel onderzoeksinstellingen, bedrijven en organisaties die bezig zijn met beveiliging en veiligheid. We willen innovatie bevorderen door partijen te clusteren. Vernieuwingen worden weliswaar deels op de zolderkamer bedacht, maar komen voor een belangrijk deel ook tot stand door kennisuitwisseling tussen experts.' Geen hoge hekken meer Er lopen nu vier grote projecten in Den Haag op het gebied van veiligheid en innovatie. Drie daarvan richten zich geheel of deels op de Internationale Zone, het gebied waar onder meer het Joegoslavië Tribunaal, Europol en Eurojust zijn gevestigd en ook het Internationaal Gerechtshof gaat nieuwbouwen. Louis Genet: 'Den Haag profileert zich als Internationale stad van Vrede, Recht en Veiligheid. De organisaties die in de Internationale Zone actief zijn, hebben stuk voor stuk een hoger risicoprofiel. Een groot hek eromheen zetten, willen we niet. Met de nieuwe technieken hopen we de veiligheid te garanderen, terwijl het gebied voor bewoners en bedrijven toch heel leefbaar, werkbaar en plezierig blijft.' Risico's voorspellen Recent kreeg het Multidisciplinair Proactief Veiligheidsmanagement-project (afgekort MultiPAV) voor de Internationale Zone groen licht. In het voorjaar van 2009 wordt een start gemaakt met het installeren van allerlei intelligente sensoren in het gebied. De projectie vindt plaats aan de hand van een 3D-virtualisatie van de omgeving, waardoor het mogelijk is te berekenen en te bekijken waar intelligente camera's en andere sensoren het best kunnen hangen voor een optimaal veiligheidsniveau. De virtuele omgeving is ook ideaal om beveiligers op te leiden en te trainen en om de hulpdiensten te laten oefenen op elke denkbare calamiteit. Projectleider Trigion en participanten als E-Semble, Observision, Enai, TU Delft, TNO en Interpolis willen echter nog verder gaan. Met behulp van de modellen en de feitelijke signalen van alle sensoren denken partijen risico's te kunnen voorspellen. In de virtuele omgeving kan dan worden gekeken hoe ook die resterende risico's het best zijn te pareren. Spin-off De spin-off van het project zal groot zijn. De betrokken organisaties en bedrijven denken in enkele jaren tijd zeker 20 miljoen euro extra te kunnen omzetten doordat ze deze theorieën hier in de praktijk kunnen optimaliseren. Dat is bovendien goed voor zo'n 450 nieuwe banen. Voor beveiligers komen er hoogwaardiger functies bij. Ook opleidingen in de regio zullen profiteren omdat zij de scholing voor beveiligers en ICT-ontwikkelaars mogen invullen en geven. Maar niet alleen de bedrijven in de regio profiteren, de hele beveiligingssector spint er garen bij. E-Semble en TU Delft zullen namelijk de resultaten van het project vastleggen in de 'Safety and Security Serious Game Open Standard Initiative'. De open standaard moet ervoor zorgen dat werken met 3D-virtualisaties niet alleen is voorbehouden aan bedrijven die toevallig bij een dergelijk project zijn betrokken.

3 BeWare Criminaliteit en calamiteiten zijn vaak te voorspellen en dus te voorkómen. Dat bewijst BeWare. Een beveiligingsconcept dat werkt met geavanceerde technieken als multidimensionale data-analyse, modellering en 3Dvirtualisatie. Met BeWare is de beveiliging van elk gebied of gebouw zo te optimaliseren dat criminaliteit en calamiteiten bijzonder goed te beheersen zijn. Doordat het systeem zelflerend is en de virtualisatie het mogelijk maakt op werkelijk elke calamiteit te oefenen, bereikt de beveiliging met BeWare een steeds hogere graad van perfectie. Centralisten en crisisteams worden overstelpt met data. Ze kunnen de informatiestromen eigenlijk alleen nog maar verwerken omdat intelligentie van systemen zorgt voor een strenge selectie: alleen als een beeld, geluid, temperatuur of andere omstandigheid afwijkt van het gangbare, krijgen ze een melding. Dat is efficiënt en effectief. Het is echter tegelijkertijd een gemis dat andere data verloren gaan. BeWare gebruikt álle data en combineert die op een intelligente wijze om tot een juist risicobeeld te komen. Een computersysteem analyseert en combineert de gegevens voortdurend en zoekt naar correlaties, waarmee werkelijk alle denkbare en ondenkbare risico's in kaart gebracht worden. Dat maakt het mogelijk om beveiligingsmaatregelen tot een sluitend geheel te maken, risico's echt te beheersen en criminaliteit en calamiteiten vaak te voorkómen of tenminste de gevolgen te beperken. Internationale Zone BeWare is geen toekomstmuziek, maar wordt al toegepast namelijk in de Internationale Zone van Den Haag. De gemeente heeft gezien de vele mogelijkheden, nu en in de toekomst ervoor gekozen om het BeWare-concept toe te gaan passen. De juridische hoofdstad van de wereld is zich er terdege van bewust dat, zeker op een dergelijk hoog-risico locatie, die vrijwel elke dag in de schijnwerpers staat, risico's en dreigingen voortdurend veranderen. Zij vonden in BeWare een systeem waarmee veiligheid en beveiliging door de toepassing van innovatieve oplossingen toch beheerst kunnen worden. Naast toepassing in Den Haag bewijst BeWare inmiddels ook al zijn kracht op vliegvelden en bedrijfsterreinen.

4 Ontwerp en risicomanagement De basis van iedere beveiliging is een duidelijke herkenning van risico's en een goed ontwerp van maatregelen die deze risico's moeten beteugelen. BeWare is zonder twijfel de meest krachtige tool die hiervoor beschikbaar is. Door middel van de ontwerpmodule is de gebruiker in staat om alle soorten van sensoren virtueel in de 3D-omgeving te plaatsen en ogenblikkelijk te zien wat de functionele effecten hiervan zijn. Ook is direct duidelijk wat het effect is op het risicoprofiel. Helemaal bijzonder is dat bij een gewijzigd risiconiveau ook de effecten in beheerskosten zichtbaar worden. Daarmee is BeWare óók een uniek hulpmiddel bij de besluitvorming en wordt voorkomen dat onnodig veel systemen worden geplaatst, dat de verkeerde systemen worden geplaatst of dat bijvoorbeeld camera's en andere sensoren verkeerd worden ingezet. Krachtige datamining De motor van BeWare is een krachtig systeem dat in staat is data van alle mogelijke systemen, sensoren en databases te ontvangen, te verwerken en er state of the art analyse en modelleringstechnieken op los te laten. Het systeem leest en combineert data van bijvoorbeeld meldpanelen, alarmsystemen, hekwerkdetectoren en beveiligingscamera's, maar ook van openbare bronnen zoals verkeersinformatiediensten, weercomputers en internetdata. Zelfs vertrouwelijke databases, zoals politieregisters, kunnen onderdeel van het systeem gemaakt worden, mits de gebruiker van BeWare wordt toegelaten tot deze registers. De computer combineert al deze gegevens, legt patronen bloot via complexe multidimensionale analyses en bouwt zelflerende modellen op. Door nu de continu binnenstromende data te vergelijken met opgebouwde patronen en modellen kunnen afwijkingen gesignaleerd worden. Afwijkingen leiden tot bijstelling in het risicoprofiel en vormen daarmee de basis voor meldingen. Het systeem is zelflerend waardoor de kwaliteit van meldingen en adviezen steeds optimaal is. Maar BeWare doet meer, want het adviseert voortdurend verbeteringen om de beveiligingsmaatregelen te optimaliseren. BeWare is dus een dynamisch concept dat continu meebeweegt met veranderende omgevingsfactoren en nieuwe risico's vroegtijdig signaleert, probeert beheersbaar te houden, of zelfs uit te sluiten en dus te voorkómen.

5 Levensecht trainen Uniek is dat de 3D-omgeving ook kan worden gebruikt voor oefeningen en trainingen. Vrijwel elke denkbare calamiteit is op locatie in de computer te simuleren, zonder veel kosten te maken en ook zonder dat het nodig is om productieprocessen stil te leggen. Bijzonder is dat BeWare ook dan gebruik maakt van het zelflerend vermogen. Het systeem neemt waar hoe mensen reageren en kijkt wat de gevolgen daarvan zijn. Ook dat resulteert weer in een advies hoe de beveiliging te optimaliseren, of in een aanpassing van de scenario's die het computersysteem volgt bij het signaleren en beheersen van een calamiteit. Het trainen blijft niet alleen beperkt tot de beveiligers: er kan multidisciplinair worden getraind met bijvoorbeeld de politie, brandweer, Koninklijke Marechaussee en de GHOR (de gemeentelijke hulpdiensten) maar natuurlijk ook met bijvoorbeeld de BHV-medewerkers op locatie. 3D-virtualisatie & situational awareness BeWare is een systeem dat wordt gebouwd in een zeer realistische 3D-virtualisatie van het te beveiligen gebied of gebouw. Veranderingen zijn snel in te voeren, waarbij BeWare direct ziet of het risicoprofiel daardoor wijzigt. De voordelen van deze 3D-virtualisatie bewijzen zich al meteen bij het implementeren. BeWare maakt hierbij gebruik van het XVR simulatieplatform van E-Semble. De 3D-virtualisatie van BeWare zorgt voor een hoge mate van situational awareness. Data van alarm- en meldsystemen, camera's en sensoren kunnen worden geprojecteerd in de virtuele werkelijkheid. Beveiligingsmensen en crisisteams hoeven zich niet meer te baseren op een tweedimensionale plattegrond, maar kunnen echt alle omgevingsfactoren bekijken en gebruiken bij de inschatting van het dreigingniveau en het beoordelen welke maatregelen nodig zijn. Bij calamiteiten kunnen externe hulpverleners, vaak nagenoeg onbekend met de situatie ter plaatse, veel beter bepalen welke actie nodig is en hoe ze de onheilsplek het beste kunnen benaderen. Na een data-analyse legt het systeem heel duidelijk de blinde vlekken bloot in de beveiliging en genereert door gebruik van de XVR modelleringmodule adviezen hoe de risico's in te perken. Daarbij gaat het niet per sé om het treffen van nieuwe beveiligingsmaatregelen: vaak is een herschikking van bestaande middelen en maatregelen of het herzien van procedures voldoende, of zijn slechts aanpassingen nodig in het omgevingsontwerp. De klant kan zelf kijken welk risiconiveau hij acceptabel vindt en ziet welke oplossingen mogelijk zijn en welke eventuele investeringen elke variant met zich meebrengt. Hij kan dus ook een uitstekende kosten-batenanalyse maken. Beveiligingsmensen, crisisteams en hulpdiensten zien welk risiconiveau is gekozen voor elke plek en waar ze dus alert op moeten zijn bij bepaalde calamiteiten.

6 Initiatief van Trigion BeWare is een initiatief van Trigion, Nederlands grootste beveiligingsbedrijf. Trigion wil toonaangevend zijn en streeft ernaar de veiligheid en beveiliging naar een hoger plan te tillen waarbij het primaire doel niet is om meer mensen en of systemen te leveren maar om de veelal bestaande middelen beter tot hun recht te laten komen. Bij de realisatie van BeWare is samengewerkt met vooraanstaande partners op het gebied van beveiliging, veiligheid en handhaving. TNO en diverse faculteiten van de TU Delft zijn naast validatie van BeWare ook actief in het toepassen van de nieuwste kennis op het gebied van de interactie tussen mens en ondersteunende computertechnieken. Bij de realisatie en implementatie van BeWare werkt Trigion actief samen met politie, brandweer, GGD, Koninklijke Marechaussee, gemeente Den Haag, Ministerie van Economische Zaken, het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur (NAVI) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb). Partners E-Semble is Europees marktleider op het gebied van het ontwikkelen van simulatiesoftware ten behoeve van opleiding en training van professionals in het werkgebied van safety en security. Naast het ontwerpen van trainingsmodules heeft E-Semble tevens het XVR platform gebouwd deze wordt tevens gebruikt voor het ondersteunen van ontwerp en evaluatie van beveiligingsconcepten. Enai is marktleider op het gebied van multifunctionele alarmverwerkende oplossingen. Met o.a. de oplossingen Facman en Solid biedt Enai de technologie om verschillende communicatie platformen met elkaar te laten communiceren. Zo ook binnen het MultiPAV project. Hierbij worden de verschillende gegevensstromen op een zodanige wijze beheerd dat alle informatie met elkaar in lijn worden gebracht. Deze informatie wordt eenduidig gepresenteerd waardoor effectieve actieopvolging plaats kan vinden. DySI (Dynamic Systems Intelligence) is specialist in het verwerken, analyseren en modelleren van complexe gegevens. Daarmee ondersteunt DySI haar klanten bij het efficiënter maken van dynamische bedrijfsprocessen en het verbeteren van de bedrijfsprestaties. Observision is specialist op het gebied van het automatisch extraheren en detecteren van personen en objecten uit videobeelden. Dankzij de zelf ontwikkelde XTRACT-processor technologie is Observision in staat om zeer betrouwbaar live te detecteren. De technologie is tevens geschikt om met grote snelheid opgenomen video beelden achteraf te doorzoeken. Repoint een beveiligingsbedrijf, dat zich specifiek richt op mens en werk en een ontwikkelingstak waarbij we in eigen beheer nieuwe producten ontwikkelen. Een dynamisch bedrijf gespecialiseerd in beveiligingsdiensten, beveiligingssystemen en ontwikkeling van nieuwe systemen. Repoint werkt vanuit de visie dat door het leveren van goed opgeleide medewerkers ondersteund door onze eigen technische oplossingen we een totaaloplossing aanbieden die voor de klant leidt tot hoogwaardige dienstverlening met lage kosten.

7 Chess is een design- & ontwikkelcentrum met als kerndisciplines hardware- en softwareontwerp. Chess neemt daarbij eind verantwoordelijkheid voor de producten en systemen die worden ontwikkeld. In geval van software betekent dat het operationeel houden van systeem of dienst gedurende de life-cycle. In geval van hardware betekent dat het leveren van het gewenste product. Zij is een van de grootste spelers in Nederland als het gaat om ontwerp en operatie in complexe technische omgevingen. Vernieuwing is het onderscheidende element in het imago van Chess. De core business van Broadfield Security Services is Security Consulting, Integriteit Onderzoek, Training en Response. BSS heeft een integrale aanpak voor veiligheidsvraagstukken ontwikkeld die de brug slaat tussen security visie en beleidsvorming enerzijds en de uitvoering van analyse, preventie tot en met operationele response anderzijds. BSS en de International BSS Association zijn creatieve en pragmatische professionals die met hun diensten zowel overheden als beursgenoteerde ondernemingen en leveranciers van innovatieve security producten ondersteunen. Interpolis behoort tot de toonaangevende verzekeraars van Nederland. Door onze eigenzinnige aanpak genieten wij grote bekendheid bij het publiek. Onze Glasheldercampagne onderstreept waar Interpolis voor staat: transparantie van de organisatie en de producten. Interpolis maakt verzekeren niet ingewikkelder dan het is. Glashelder bieden wij consumenten en ondernemers concrete en relevante verzekeringsoplossingen voor risico's waar zij aan bloot staan. TNO maakt wetenschappelijke kennis toepasbaar om het innovatief vermogen van bedrijfsleven en overheid te versterken. De TU Delft draagt met haar unieke technologische infrastructuur, brede kennisbasis, wereldwijde reputatie en succesvolle alumni significant bij aan verantwoorde oplossingen voor urgente maatschappelijke vraagstukken, zowel nationaal als internationaal. De TU Delft verspreidt haar kennis door hoog gekwalificeerde kenniswerkers op te leiden en kennistoepassingen te stimuleren: kennis als vermogen. Centraal in de visie staat het aantrekken en benutten van een zo divers mogelijke talentpool. Onderwijs en onderzoek zijn met elkaar verweven en nevengeschikt; beide zijn belangrijke randvoorwaarden voor kennisvalorisatie.

8 BeWare wordt gerealiseerd door: Trigion E-Semble BV Enai Systems BV DySi Ontwikkel BV Observision BV Repoint BV Chess BSS Holland BV Interpolis NV TU Delft faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatie TU Delft faculteit Techniek, Bestuur en Management TNO Industrie en Techniek BeWare is mede mogelijk gemaakt door de steun van het Ministerie van Economische Zaken en de Gemeente Den Haag

Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek.

Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek. Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek. 60-90% van commucatie is nonverbaal Diagnostiek is de kunst, techniek of handeling om een oorzaak te

Nadere informatie

AlarmServiceCentrale, telefoondiensten en tal van extra s. Altijd iemand die waakt over uw mensen, gebouwen en installaties

AlarmServiceCentrale, telefoondiensten en tal van extra s. Altijd iemand die waakt over uw mensen, gebouwen en installaties AlarmServiceCentrale, telefoondiensten en tal van extra s Altijd iemand die waakt over uw mensen, gebouwen en installaties Een veilig gevoel dat er iemand actie onderneemt als dat nodig is Laat uw waardevolle

Nadere informatie

De juiste centralisten. Toonaangevend in veiligheid. De juiste mensen op de juiste plek

De juiste centralisten. Toonaangevend in veiligheid. De juiste mensen op de juiste plek De juiste centralisten Toonaangevend in veiligheid De juiste mensen op de juiste plek Intelligente camera s, tracking & tracing, toegangsverlening op afstand: er kan steeds meer waar het gaat om technische

Nadere informatie

ATLANTIS GAMES BV. Frank Zijlmans, Managing Director. Innovatie en cross sectorale samenwerking door City of Imagineers

ATLANTIS GAMES BV. Frank Zijlmans, Managing Director. Innovatie en cross sectorale samenwerking door City of Imagineers ATLANTIS GAMES BV Frank Zijlmans, Managing Director Innovatie en cross sectorale samenwerking door City of Imagineers ATLANTIS GAMES BV Spin off van de NHTV op het gebied van game development, onderdeel

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Sport Alarm en Communicatie Centrale

Sport Alarm en Communicatie Centrale Sport Alarm en Communicatie Centrale SportsConnect voor uw sportvereniging of sportkantine. Een aangename sfeer creëren met muziek of een sportwedstrijd live uitzenden in uw kantine, telefoneren intern/extern,

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

We helpen u security-incidenten te voorkomen

We helpen u security-incidenten te voorkomen Managed Services Managed Services We adviseren u over passende security-maatregelen voor uw digitale platform. Zo helpen we u incidenten als datadiefstal te voorkomen en behoeden we u voor imagoschade.

Nadere informatie

WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR. Tele Train heeft het antwoord

WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR. Tele Train heeft het antwoord WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR Tele Train heeft het antwoord Grensverleggend klantcontact 24 uur per dag antwoord Burgers stellen steeds meer eisen aan het contact met u als gemeente. Sterker

Nadere informatie

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services SECURITY CONSULTANCY Managed Services We adviseren u over passende security-maatregelen voor uw digitale platform. Zo helpen we u incidenten als datadiefstal

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Bescherm wat u aan het hart gaat

Bescherm wat u aan het hart gaat Bescherm wat u aan het hart gaat met betrouwbare beveiliging van DETEC www.detec.nl Zeker van de zaak BORG gecertificeerd alarmsysteem Gecertificeerd leveren, installeren en onderhouden brandmeldinstallatie

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Whitepaper. Inzetten op integrale veiligheid

Whitepaper. Inzetten op integrale veiligheid Whitepaper Inzetten op integrale veiligheid Inzetten op integrale veiligheid Verliezen lijden? Door fraude, diefstal of schade? Of letsel? Daar zit u niet op te wachten. Sterker nog, u heeft zich ertegen

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Joseph Bradley Christopher Reberger Amitabh Dixit Vishal

Nadere informatie

imagine. change. Omdat u liever iets effectiever werkt Ricoh WerkPlek Scan De slimme check van uw werkplek

imagine. change. Omdat u liever iets effectiever werkt Ricoh WerkPlek Scan De slimme check van uw werkplek imagine. change. Omdat u liever iets effectiever werkt Ricoh WerkPlek Scan De slimme check van uw werkplek Uw bedrijf op orde met de WerkPlek Scan Als ondernemer weet u dat communicatie en samen werken

Nadere informatie

"Wij zijn creatieve denkers met kennis van industriële automatisering" JB Systems Westlandseweg 190 3131 HX Vlaardingen Postbus 108 3130 AC Vlaardingen T +31 10 460 80 60 F +31 10 460 80 00 info@jbsystems.nl

Nadere informatie

Factsheet SECURITY DESIGN Managed Services

Factsheet SECURITY DESIGN Managed Services Factsheet SECURITY DESIGN Managed Services SECURITY DESIGN Managed Services We ontwerpen solide security-maatregelen voor de bouw en het gebruik van digitale platformen. Met onze Security Management diensten

Nadere informatie

Factsheet DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services

Factsheet DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services Factsheet DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services We ontwerpen en implementeren security maatregelen om datalekken te detecteren en het risico daarop te minimaliseren.

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

CYBER SECURITY MONITORING

CYBER SECURITY MONITORING THREAT INTELLIGENCE & ANALYTICS CYBER SECURITY MONITORING Het continu monitoren van het netwerkverkeer en logbestanden draagt bij aan het vroegtijdig detecteren van bijvoorbeeld malware, ransomware of

Nadere informatie

We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren.

We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren. Managed Services Managed Services We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren. Met onze Security Management diensten bewaken we de continuïteit

Nadere informatie

Safety & Security Management bv

Safety & Security Management bv Safety & Security Management bv Hosting Your Safety & Security Safety & Security Management Eén aanspreekpunt Van concept tot realisatie en verder.. Het inbrengen van kennis en expertise Wij combineren

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services

Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services SECURITY SCANNING Managed Services We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren. Met onze Security

Nadere informatie

Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038

Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038 Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038 Opgericht 2010 Ervaring >10 jaar Expertise Forensisch gegevensonderzoek Anomalie detectie Behavioral profiling SBIR Partners TNO Texar Data

Nadere informatie

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR BEVEILIGINGSARCHITECTUUR Risico s onder controle Versie 1.0 Door: drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM - Architect 2011 cc Organisatieontwerp.nl AGENDA Is een beveiligingsarchitectuur wel nodig? Oorzaken beveiligingsincidenten

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN VAN AGENDEREN NAAR DOEN Terwijl u dit leest, voltrekt zich een revolutie in het zakelijk landschap. Het Nieuwe Werken (HNW) staat volop in de aandacht. En niet zonder reden:

Nadere informatie

Thier Software Development

Thier Software Development planning.nl Thier Software Development Planning.nl is, als je alle factoren en afhankelijkheden mee zou nemen, vaak complex. Daarom is het belangrijk bij het automatiseren van dit proces te bedenken welke

Nadere informatie

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien.

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De automobielbranche ondergaat wereldwijd enorme veranderingen. Bedrijven in de sector worden steeds meer geconfronteerd

Nadere informatie

Voorkom digitale inbraak met een Security Operations Center

Voorkom digitale inbraak met een Security Operations Center Voorkom digitale inbraak met een Security Operations Center Hoe richt je een effectief Security Operations Center in? Het Security Operations Center (SOC) maakt veilige digitale dienstverlening mogelijk

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

MPL Alarm en Communicatie Centrale

MPL Alarm en Communicatie Centrale MPL Alarm en Communicatie Centrale MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig

Nadere informatie

Toonaangevend in veiligheid

Toonaangevend in veiligheid Retail Toonaangevend in veiligheid Veel retailers worden geplaagd door winkeldiefstal en winkelcriminaliteit. Enerzijds door winkelend publiek en anderzijds door eigen medewerkers. De hieruit voortvloeiende

Nadere informatie

Grip op uw bedrijfscontinuïteit

Grip op uw bedrijfscontinuïteit Grip op uw bedrijfscontinuïteit Hoe omgaan met risico s 1 Grip op uw bedrijfsdoelstellingen: risicomanagement Ondernemen is risico s nemen. Maar bedrijfsrisico s mogen ondernemen niet in de weg staan.

Nadere informatie

Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen. IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership

Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen. IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen IS Interned Services: Outsourcen

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

THEME Competence Matrix - Mechatronics

THEME Competence Matrix - Mechatronics COMPETENTIEGEGIED COMPETENTIE ONTWIKKELINGSSTAPPEN 1. Onderhouden van systemen en borgen van de betrouwbaarheid Hij/zij kan het elementaire onderhoud van machines en systemen, volgens planning uitvoeren.

Nadere informatie

Missie. Visie. Kernwaarden. i-signaal. creatief. innovatief. flexibel. klant- en servicegericht. plezier

Missie. Visie. Kernwaarden. i-signaal. creatief. innovatief. flexibel. klant- en servicegericht. plezier Missie i-signaal streeft naar een vooraanstaande rol in het ontwikkelen en beheren van innovatieve software die onze klanten in staat stelt om het verzuim van de medewerkers te monitoren. Dit effectieve

Nadere informatie

Nieuw: controllers van Syel Europe

Nieuw: controllers van Syel Europe INDUSTRIËLE ELEKTRONICA Nieuw: controllers van Syel Europe De compacte controller die intelligent én voordelig is. voor seriebouw en klantspecifieke toepassingen voor complexe berekeningen én eenvoudige

Nadere informatie

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde IN HET KORT In de private cloud draaien uw Exact-oplossingen zoals u gewend bent, maar dan met optimale flexibiliteit, maximale prestaties

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Water, wij halen eruit wat erin zit

Water, wij halen eruit wat erin zit Water, wij halen eruit wat erin zit U ziet papier......wij zien water Samen met u... Als uw afvalwaterzuiveringsinstallatie aan vernieuwing toe is, staat u voor belangrijke keuzes. Strategische, operationele

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 2017 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B... 3 C... 3

Nadere informatie

We stemmen uw cloud-verbruik automatisch af op de vraag

We stemmen uw cloud-verbruik automatisch af op de vraag Managed Services Managed Services We geven gedegen advies over ontwerp, integratie, bouw en beheer van schaalbare platformen op basis van cloud-technologie. Cloud computing vormt het fundament van elk

Nadere informatie

Live data, 24/7/365. Pharma & Healthcare

Live data, 24/7/365. Pharma & Healthcare 1 Live data, 24/7/365 Pharma & Healthcare 2 Dyzle Pharma & Healthcare Index 04 06 Vision Control Met behulp van DyzleLiveWare krijgt u meer inzicht in kritische processen die bepalend zijn voor de kwaliteit

Nadere informatie

Van Beek. Grip op energie

Van Beek. Grip op energie Van Beek Grip op energie Van Beek: grip op energie Van Beek is specialist in het vertalen van meetgegevens naar concrete managementinformatie en adviezen. Wij doen dit bij uiteenlopende bedrijfsprocessen,

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL

VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL Het opvolgen van gevonden kwetsbaarheden vanuit vulnerability scans op regelmatige basis is een uitdagend proces. De combinatie van vele resultaten, een constant

Nadere informatie

Vier goede redenen om over te stappen naar de cloud

Vier goede redenen om over te stappen naar de cloud Managed Services Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform is continu in beweging. Daarom is een

Nadere informatie

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN?

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? EEN HANDIGE CHECKLIST In deze whitepaper bieden we u handvatten die u kunnen helpen bij de implementatie van de meldplicht datalekken binnen uw organisatie. We

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Factsheet CLOUD CONSULTANCY Managed Services

Factsheet CLOUD CONSULTANCY Managed Services Factsheet CLOUD CONSULTANCY Managed Services CLOUD CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies over ontwerp, integratie, bouw en beheer van schaalbare platformen op basis van cloud-technologie.

Nadere informatie

PAVIRO PA- en gesproken woord ontruimingssysteem met professionele geluidskwaliteit Flexibiliteit van meet af aan PAVIRO 1

PAVIRO PA- en gesproken woord ontruimingssysteem met professionele geluidskwaliteit Flexibiliteit van meet af aan PAVIRO 1 PAVIRO PA- en gesproken woord ontruimingssysteem met professionele geluidskwaliteit Flexibiliteit van meet af aan PAVIRO 1 2 PAVIRO PAVIRO 3 Zorgt voor veiligheid, informatie, muziekbeleving Met ruim 100

Nadere informatie

nformatie toegang tot de wereldwijde database van D&B nnovatief nieuw platform met veel extra functionaliteiten nteractief werk samen met collega s

nformatie toegang tot de wereldwijde database van D&B nnovatief nieuw platform met veel extra functionaliteiten nteractief werk samen met collega s nformatie toegang tot de wereldwijde database van D&B nnovatief nieuw platform met veel extra functionaliteiten nteractief werk samen met collega s ndividueel bekijk alleen dat wat u zelf wilt zien n control

Nadere informatie

Factsheet MICROSITE BEHEER Managed Services

Factsheet MICROSITE BEHEER Managed Services Factsheet MICROSITE BEHEER Managed Services MICROSITE BEHEER Managed Services We garanderen een stabiele, snelle en schaalbare microsite. Microsites vormen een belangrijk onderdeel van online marketing

Nadere informatie

Data Driven Defensie. Kooy Symposium 2016 AI en Big Data. Prof.dr. Paul C. van Fenema. Nederlandse Defensie Academie

Data Driven Defensie. Kooy Symposium 2016 AI en Big Data. Prof.dr. Paul C. van Fenema. Nederlandse Defensie Academie Data Driven Defensie Prof.dr. Paul C. van Fenema Kooy Symposium 2016 AI en Big Data Nederlandse Defensie Academie Niet noodzakelijkerwijs opinie van het Ministerie van Defensie hicago Telefoonlijn 311

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services

Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services SECURITY SCANNING Managed Services We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren. Met onze Security

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking VideoSamenwerking Met het oog op zakelijk succes Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face

Nadere informatie

We garanderen een stabiele, snelle en schaalbare microsite.

We garanderen een stabiele, snelle en schaalbare microsite. Managed Services Managed Services We garanderen een stabiele, snelle en schaalbare microsite. Microsites vormen een belangrijk onderdeel van online marketing & sales activiteiten. U gebruikt ze meestal

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

Behoud de controle over uw eigen data

Behoud de controle over uw eigen data BEDRIJFSBROCHURE Behoud de controle over uw eigen data Outpost24 is toonaangevend op het gebied van Vulnerability Management en biedt geavanceerde producten en diensten aan om bedrijven preventief te beveiligen

Nadere informatie

Strategie SEIN 2013-2016

Strategie SEIN 2013-2016 Strategie SEIN 2013-2016 2016 Vastgesteld 14 mei 2012 Inleiding Gespecialiseerde Epilepsiezorg SEIN biedt gespecialiseerde diagnostiek en behandeling, woonzorg en dagbesteding en onderwijs aan mensen met

Nadere informatie

De vrijheid om iets heel nieuws te bedenken

De vrijheid om iets heel nieuws te bedenken De vrijheid om iets heel nieuws te bedenken ASSA ABLOY Door Opening Solutions The global leader in door opening solutions ASSA ABLOY Door Opening Solutions Waar u zich ook bevindt, de kans is groot dat

Nadere informatie

Zorg kan ook anders. Met kennis en respect. Met kennis en respect

Zorg kan ook anders. Met kennis en respect. Met kennis en respect Zorg kan ook anders Van Dorp zorg en welzijn biedt diverse zorggerelateerde oplossingen voor de intra- en extramurale markt. Onze producten zorgen voor efficiëntere zorg en tevreden medewerkers. Wij ontwikkelen

Nadere informatie

Factsheet COOKIE COMPLIANT Managed Services

Factsheet COOKIE COMPLIANT Managed Services Factsheet COOKIE COMPLIANT Managed Services COOKIE COMPLIANT Managed Services Mirabeau helpt u de cookiewetgeving op de juiste manier te implementeren. Zo geven we uw online omgeving een betrouwbare uitstraling

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2016

Sociaal Jaarverslag 2016 Sociaal Jaarverslag 2016 People Planet Profit Eerst luisteren, dan beveiligen Securitas in het kort Securitas. Eerst luisteren, dan beveiligen De samenleving om ons heen verandert voortdurend. Technologische

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by De klanten zijn binnengehaald, de medewerkers zijn aangenomen, de uitdagingen zijn het hoofd geboden. Kortom, uw bedrijf is opgebouwd. En nu kunt u ook nog

Nadere informatie

Kennismanagement in de maritieme sector

Kennismanagement in de maritieme sector Kennismanagement in de maritieme sector Het Maritiem Kennis Centrum Presentatie voor de CEDA op 11 mei 2004 door Ir E.W.H. Keizer Voorzitter van het Management Team MKC MKC CEDA -001 1 MKC Kennis en innovatie

Nadere informatie

Contextbeschrijving Cofely Capelle a/d IJssel

Contextbeschrijving Cofely Capelle a/d IJssel Contextbeschrijving Cofely Capelle a/d IJssel Shailin Soekaloe S. Soekaloe Contextbeschrijving Naam: Shailin Soekaloe Studentnummer: 12072273 Opleiding: Werktuigbouwkunde Duaal 1. Voorwoord Deze contextbeschrijving

Nadere informatie

Solid Edge Training. White paper

Solid Edge Training. White paper Solid Edge Training White paper Hörchner & Hammersma Engineering biedt een groot aantal trainingen aan voor bedrijven die met Solid Edge werken. Wij doen dit niet zomaar. Onze trainingen en de volgorde

Nadere informatie

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Overzicht van oplossingen Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Wat u leert De opkomst van nieuwe technologieën zoals cloud, mobiliteit, sociale media en video die

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Factsheet CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau

Factsheet CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau Factsheet CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau We bieden de beste oplossing voor uw content management en klantdialoog Het moment waarop bezoekers en klanten

Nadere informatie

Vervang uw verouderde hardware

Vervang uw verouderde hardware Whitepaper Vervang uw verouderde hardware Dedicated of Cloud? Alles over virtualisatie. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? INHOUD» Wat is virtualisatie?» Wat is een Virtual Server?» Besparen

Nadere informatie

Case Closed. Foto: Roy Beusker

Case Closed. Foto: Roy Beusker Case Closed Foto: Roy Beusker De Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Bingo Loterij en de BankGiro Loterij vormen gezamenlijk de Goede Doelen Loterijen in Nederland. Deze loterijen streven ernaar een

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services CLOUD MIGRATIE Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform

Nadere informatie

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen.

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Praktijkplein Titel: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Toepassing: Beknopte samenvatting van twee implementatiemethodieken en hun toepassing bij het implementeren van een operational

Nadere informatie

ideego programma 2015

ideego programma 2015 ideego programma 2015 Wijnand van Hooff Programmadirecteur TKI Solar Energy TKI Solar Energy zonnestroomtechnologieën 1. Zonnestroom 2 TKI EnerGO energie in de gebouwde omgeving 2. Warmte en koude 3 TKI

Nadere informatie

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users IT kwaliteit helder en transparant bridging IT & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen en

Nadere informatie

Exter Aroma zorgt voor efficiency en kostenbesparingen met één enkele oplossing

Exter Aroma zorgt voor efficiency en kostenbesparingen met één enkele oplossing zorgt voor efficiency en kostenbesparingen met één enkele oplossing is een toonaangevende leverancier van smaakstoffen en aroma s voor de voedingsmiddelenindustrie. Exters producten en aroma s vinden hun

Nadere informatie

Actualiteitendag Platform Deelnemersraden Risicomanagement

Actualiteitendag Platform Deelnemersraden Risicomanagement Actualiteitendag Platform Deelnemersraden Risicomanagement Benne van Popta (voorzitter Detailhandel) Steffanie Spoorenberg (adviseur Atos Consulting) Agenda 1. Risicomanagement 2. Risicomanagement vanuit

Nadere informatie

i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten.

i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten. i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten. Wij zijn i-signaal Een dynamische organisatie, waar mensen met plezier een actieve bijdrage leveren om

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Strategisch Pensioenmanagement

Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement is samenbrengen. Strategisch Pensioenmanagement De belangrijkste taak van Strategisch Pensioenmanagement is ervoor te zorgen dat u in control

Nadere informatie

Towers Watson Replica. Complexe modellen eenvoudig gemaakt

Towers Watson Replica. Complexe modellen eenvoudig gemaakt Towers Watson Replica Complexe modellen eenvoudig gemaakt Towers Watson Replica Complexe modellen eenvoudig gemaakt Regelgeving verhoogt de druk De huidige regelgeving verhoogt de druk op verzekeraars

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

bluesmart Toegangsbeheersysteem voor de toekomst. Intelligent en comfortabel. voor deuren

bluesmart Toegangsbeheersysteem voor de toekomst. Intelligent en comfortabel. voor deuren bluesmart Toegangsbeheersysteem voor de toekomst. Intelligent en comfortabel. voor deuren 02 Elektronisch toegangsbeheersysteem Winkhaus bluesmart Winkhaus bluesmart Elektronisch toegangsbeheersysteem

Nadere informatie