Criminaliteit en calamiteiten monitoren, managen, voorspellen en voorkómen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Criminaliteit en calamiteiten monitoren, managen, voorspellen en voorkómen"

Transcriptie

1 BeWare Criminaliteit en calamiteiten monitoren, managen, voorspellen en voorkómen

2 Voorwoord Door: Louis Genet, programmadirecteur, Investeringen Internationale Stad Geavanceerde beveiliging voor de Internationale Zone Beveiligen met intelligente sensoren en andere technische hulpmiddelen kan veel beter als er 3D-virtualisatie wordt ingezet bij de projectie. Met behulp van de virtuele omgeving en een intelligente analyse van alle data, is bovendien een voorspelling te doen van de risicoprofielen voor het gebied. Trigion was vorig jaar al betrokken bij een vergaande proef met virtualisatie. Subsidie van Economische Zaken en de gemeente Den Haag maakt het mogelijk het model in praktijk te brengen. En niet zomaar ergens, maar in de Internationale Zone in Den Haag. Met het programma Pieken in de Delta wil het ministerie van Economische Zaken innovatie en daardoor economische bedrijvigheid in enkele regio's stimuleren. De gemeente Den Haag zet het programma welbewust in om zich te profileren op het gebied van veiligheid. Louis Genet, programmadirecteur Den Haag Internationale Stad: 'We hebben in Den Haag en omgeving veel onderzoeksinstellingen, bedrijven en organisaties die bezig zijn met beveiliging en veiligheid. We willen innovatie bevorderen door partijen te clusteren. Vernieuwingen worden weliswaar deels op de zolderkamer bedacht, maar komen voor een belangrijk deel ook tot stand door kennisuitwisseling tussen experts.' Geen hoge hekken meer Er lopen nu vier grote projecten in Den Haag op het gebied van veiligheid en innovatie. Drie daarvan richten zich geheel of deels op de Internationale Zone, het gebied waar onder meer het Joegoslavië Tribunaal, Europol en Eurojust zijn gevestigd en ook het Internationaal Gerechtshof gaat nieuwbouwen. Louis Genet: 'Den Haag profileert zich als Internationale stad van Vrede, Recht en Veiligheid. De organisaties die in de Internationale Zone actief zijn, hebben stuk voor stuk een hoger risicoprofiel. Een groot hek eromheen zetten, willen we niet. Met de nieuwe technieken hopen we de veiligheid te garanderen, terwijl het gebied voor bewoners en bedrijven toch heel leefbaar, werkbaar en plezierig blijft.' Risico's voorspellen Recent kreeg het Multidisciplinair Proactief Veiligheidsmanagement-project (afgekort MultiPAV) voor de Internationale Zone groen licht. In het voorjaar van 2009 wordt een start gemaakt met het installeren van allerlei intelligente sensoren in het gebied. De projectie vindt plaats aan de hand van een 3D-virtualisatie van de omgeving, waardoor het mogelijk is te berekenen en te bekijken waar intelligente camera's en andere sensoren het best kunnen hangen voor een optimaal veiligheidsniveau. De virtuele omgeving is ook ideaal om beveiligers op te leiden en te trainen en om de hulpdiensten te laten oefenen op elke denkbare calamiteit. Projectleider Trigion en participanten als E-Semble, Observision, Enai, TU Delft, TNO en Interpolis willen echter nog verder gaan. Met behulp van de modellen en de feitelijke signalen van alle sensoren denken partijen risico's te kunnen voorspellen. In de virtuele omgeving kan dan worden gekeken hoe ook die resterende risico's het best zijn te pareren. Spin-off De spin-off van het project zal groot zijn. De betrokken organisaties en bedrijven denken in enkele jaren tijd zeker 20 miljoen euro extra te kunnen omzetten doordat ze deze theorieën hier in de praktijk kunnen optimaliseren. Dat is bovendien goed voor zo'n 450 nieuwe banen. Voor beveiligers komen er hoogwaardiger functies bij. Ook opleidingen in de regio zullen profiteren omdat zij de scholing voor beveiligers en ICT-ontwikkelaars mogen invullen en geven. Maar niet alleen de bedrijven in de regio profiteren, de hele beveiligingssector spint er garen bij. E-Semble en TU Delft zullen namelijk de resultaten van het project vastleggen in de 'Safety and Security Serious Game Open Standard Initiative'. De open standaard moet ervoor zorgen dat werken met 3D-virtualisaties niet alleen is voorbehouden aan bedrijven die toevallig bij een dergelijk project zijn betrokken.

3 BeWare Criminaliteit en calamiteiten zijn vaak te voorspellen en dus te voorkómen. Dat bewijst BeWare. Een beveiligingsconcept dat werkt met geavanceerde technieken als multidimensionale data-analyse, modellering en 3Dvirtualisatie. Met BeWare is de beveiliging van elk gebied of gebouw zo te optimaliseren dat criminaliteit en calamiteiten bijzonder goed te beheersen zijn. Doordat het systeem zelflerend is en de virtualisatie het mogelijk maakt op werkelijk elke calamiteit te oefenen, bereikt de beveiliging met BeWare een steeds hogere graad van perfectie. Centralisten en crisisteams worden overstelpt met data. Ze kunnen de informatiestromen eigenlijk alleen nog maar verwerken omdat intelligentie van systemen zorgt voor een strenge selectie: alleen als een beeld, geluid, temperatuur of andere omstandigheid afwijkt van het gangbare, krijgen ze een melding. Dat is efficiënt en effectief. Het is echter tegelijkertijd een gemis dat andere data verloren gaan. BeWare gebruikt álle data en combineert die op een intelligente wijze om tot een juist risicobeeld te komen. Een computersysteem analyseert en combineert de gegevens voortdurend en zoekt naar correlaties, waarmee werkelijk alle denkbare en ondenkbare risico's in kaart gebracht worden. Dat maakt het mogelijk om beveiligingsmaatregelen tot een sluitend geheel te maken, risico's echt te beheersen en criminaliteit en calamiteiten vaak te voorkómen of tenminste de gevolgen te beperken. Internationale Zone BeWare is geen toekomstmuziek, maar wordt al toegepast namelijk in de Internationale Zone van Den Haag. De gemeente heeft gezien de vele mogelijkheden, nu en in de toekomst ervoor gekozen om het BeWare-concept toe te gaan passen. De juridische hoofdstad van de wereld is zich er terdege van bewust dat, zeker op een dergelijk hoog-risico locatie, die vrijwel elke dag in de schijnwerpers staat, risico's en dreigingen voortdurend veranderen. Zij vonden in BeWare een systeem waarmee veiligheid en beveiliging door de toepassing van innovatieve oplossingen toch beheerst kunnen worden. Naast toepassing in Den Haag bewijst BeWare inmiddels ook al zijn kracht op vliegvelden en bedrijfsterreinen.

4 Ontwerp en risicomanagement De basis van iedere beveiliging is een duidelijke herkenning van risico's en een goed ontwerp van maatregelen die deze risico's moeten beteugelen. BeWare is zonder twijfel de meest krachtige tool die hiervoor beschikbaar is. Door middel van de ontwerpmodule is de gebruiker in staat om alle soorten van sensoren virtueel in de 3D-omgeving te plaatsen en ogenblikkelijk te zien wat de functionele effecten hiervan zijn. Ook is direct duidelijk wat het effect is op het risicoprofiel. Helemaal bijzonder is dat bij een gewijzigd risiconiveau ook de effecten in beheerskosten zichtbaar worden. Daarmee is BeWare óók een uniek hulpmiddel bij de besluitvorming en wordt voorkomen dat onnodig veel systemen worden geplaatst, dat de verkeerde systemen worden geplaatst of dat bijvoorbeeld camera's en andere sensoren verkeerd worden ingezet. Krachtige datamining De motor van BeWare is een krachtig systeem dat in staat is data van alle mogelijke systemen, sensoren en databases te ontvangen, te verwerken en er state of the art analyse en modelleringstechnieken op los te laten. Het systeem leest en combineert data van bijvoorbeeld meldpanelen, alarmsystemen, hekwerkdetectoren en beveiligingscamera's, maar ook van openbare bronnen zoals verkeersinformatiediensten, weercomputers en internetdata. Zelfs vertrouwelijke databases, zoals politieregisters, kunnen onderdeel van het systeem gemaakt worden, mits de gebruiker van BeWare wordt toegelaten tot deze registers. De computer combineert al deze gegevens, legt patronen bloot via complexe multidimensionale analyses en bouwt zelflerende modellen op. Door nu de continu binnenstromende data te vergelijken met opgebouwde patronen en modellen kunnen afwijkingen gesignaleerd worden. Afwijkingen leiden tot bijstelling in het risicoprofiel en vormen daarmee de basis voor meldingen. Het systeem is zelflerend waardoor de kwaliteit van meldingen en adviezen steeds optimaal is. Maar BeWare doet meer, want het adviseert voortdurend verbeteringen om de beveiligingsmaatregelen te optimaliseren. BeWare is dus een dynamisch concept dat continu meebeweegt met veranderende omgevingsfactoren en nieuwe risico's vroegtijdig signaleert, probeert beheersbaar te houden, of zelfs uit te sluiten en dus te voorkómen.

5 Levensecht trainen Uniek is dat de 3D-omgeving ook kan worden gebruikt voor oefeningen en trainingen. Vrijwel elke denkbare calamiteit is op locatie in de computer te simuleren, zonder veel kosten te maken en ook zonder dat het nodig is om productieprocessen stil te leggen. Bijzonder is dat BeWare ook dan gebruik maakt van het zelflerend vermogen. Het systeem neemt waar hoe mensen reageren en kijkt wat de gevolgen daarvan zijn. Ook dat resulteert weer in een advies hoe de beveiliging te optimaliseren, of in een aanpassing van de scenario's die het computersysteem volgt bij het signaleren en beheersen van een calamiteit. Het trainen blijft niet alleen beperkt tot de beveiligers: er kan multidisciplinair worden getraind met bijvoorbeeld de politie, brandweer, Koninklijke Marechaussee en de GHOR (de gemeentelijke hulpdiensten) maar natuurlijk ook met bijvoorbeeld de BHV-medewerkers op locatie. 3D-virtualisatie & situational awareness BeWare is een systeem dat wordt gebouwd in een zeer realistische 3D-virtualisatie van het te beveiligen gebied of gebouw. Veranderingen zijn snel in te voeren, waarbij BeWare direct ziet of het risicoprofiel daardoor wijzigt. De voordelen van deze 3D-virtualisatie bewijzen zich al meteen bij het implementeren. BeWare maakt hierbij gebruik van het XVR simulatieplatform van E-Semble. De 3D-virtualisatie van BeWare zorgt voor een hoge mate van situational awareness. Data van alarm- en meldsystemen, camera's en sensoren kunnen worden geprojecteerd in de virtuele werkelijkheid. Beveiligingsmensen en crisisteams hoeven zich niet meer te baseren op een tweedimensionale plattegrond, maar kunnen echt alle omgevingsfactoren bekijken en gebruiken bij de inschatting van het dreigingniveau en het beoordelen welke maatregelen nodig zijn. Bij calamiteiten kunnen externe hulpverleners, vaak nagenoeg onbekend met de situatie ter plaatse, veel beter bepalen welke actie nodig is en hoe ze de onheilsplek het beste kunnen benaderen. Na een data-analyse legt het systeem heel duidelijk de blinde vlekken bloot in de beveiliging en genereert door gebruik van de XVR modelleringmodule adviezen hoe de risico's in te perken. Daarbij gaat het niet per sé om het treffen van nieuwe beveiligingsmaatregelen: vaak is een herschikking van bestaande middelen en maatregelen of het herzien van procedures voldoende, of zijn slechts aanpassingen nodig in het omgevingsontwerp. De klant kan zelf kijken welk risiconiveau hij acceptabel vindt en ziet welke oplossingen mogelijk zijn en welke eventuele investeringen elke variant met zich meebrengt. Hij kan dus ook een uitstekende kosten-batenanalyse maken. Beveiligingsmensen, crisisteams en hulpdiensten zien welk risiconiveau is gekozen voor elke plek en waar ze dus alert op moeten zijn bij bepaalde calamiteiten.

6 Initiatief van Trigion BeWare is een initiatief van Trigion, Nederlands grootste beveiligingsbedrijf. Trigion wil toonaangevend zijn en streeft ernaar de veiligheid en beveiliging naar een hoger plan te tillen waarbij het primaire doel niet is om meer mensen en of systemen te leveren maar om de veelal bestaande middelen beter tot hun recht te laten komen. Bij de realisatie van BeWare is samengewerkt met vooraanstaande partners op het gebied van beveiliging, veiligheid en handhaving. TNO en diverse faculteiten van de TU Delft zijn naast validatie van BeWare ook actief in het toepassen van de nieuwste kennis op het gebied van de interactie tussen mens en ondersteunende computertechnieken. Bij de realisatie en implementatie van BeWare werkt Trigion actief samen met politie, brandweer, GGD, Koninklijke Marechaussee, gemeente Den Haag, Ministerie van Economische Zaken, het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur (NAVI) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb). Partners E-Semble is Europees marktleider op het gebied van het ontwikkelen van simulatiesoftware ten behoeve van opleiding en training van professionals in het werkgebied van safety en security. Naast het ontwerpen van trainingsmodules heeft E-Semble tevens het XVR platform gebouwd deze wordt tevens gebruikt voor het ondersteunen van ontwerp en evaluatie van beveiligingsconcepten. Enai is marktleider op het gebied van multifunctionele alarmverwerkende oplossingen. Met o.a. de oplossingen Facman en Solid biedt Enai de technologie om verschillende communicatie platformen met elkaar te laten communiceren. Zo ook binnen het MultiPAV project. Hierbij worden de verschillende gegevensstromen op een zodanige wijze beheerd dat alle informatie met elkaar in lijn worden gebracht. Deze informatie wordt eenduidig gepresenteerd waardoor effectieve actieopvolging plaats kan vinden. DySI (Dynamic Systems Intelligence) is specialist in het verwerken, analyseren en modelleren van complexe gegevens. Daarmee ondersteunt DySI haar klanten bij het efficiënter maken van dynamische bedrijfsprocessen en het verbeteren van de bedrijfsprestaties. Observision is specialist op het gebied van het automatisch extraheren en detecteren van personen en objecten uit videobeelden. Dankzij de zelf ontwikkelde XTRACT-processor technologie is Observision in staat om zeer betrouwbaar live te detecteren. De technologie is tevens geschikt om met grote snelheid opgenomen video beelden achteraf te doorzoeken. Repoint een beveiligingsbedrijf, dat zich specifiek richt op mens en werk en een ontwikkelingstak waarbij we in eigen beheer nieuwe producten ontwikkelen. Een dynamisch bedrijf gespecialiseerd in beveiligingsdiensten, beveiligingssystemen en ontwikkeling van nieuwe systemen. Repoint werkt vanuit de visie dat door het leveren van goed opgeleide medewerkers ondersteund door onze eigen technische oplossingen we een totaaloplossing aanbieden die voor de klant leidt tot hoogwaardige dienstverlening met lage kosten.

7 Chess is een design- & ontwikkelcentrum met als kerndisciplines hardware- en softwareontwerp. Chess neemt daarbij eind verantwoordelijkheid voor de producten en systemen die worden ontwikkeld. In geval van software betekent dat het operationeel houden van systeem of dienst gedurende de life-cycle. In geval van hardware betekent dat het leveren van het gewenste product. Zij is een van de grootste spelers in Nederland als het gaat om ontwerp en operatie in complexe technische omgevingen. Vernieuwing is het onderscheidende element in het imago van Chess. De core business van Broadfield Security Services is Security Consulting, Integriteit Onderzoek, Training en Response. BSS heeft een integrale aanpak voor veiligheidsvraagstukken ontwikkeld die de brug slaat tussen security visie en beleidsvorming enerzijds en de uitvoering van analyse, preventie tot en met operationele response anderzijds. BSS en de International BSS Association zijn creatieve en pragmatische professionals die met hun diensten zowel overheden als beursgenoteerde ondernemingen en leveranciers van innovatieve security producten ondersteunen. Interpolis behoort tot de toonaangevende verzekeraars van Nederland. Door onze eigenzinnige aanpak genieten wij grote bekendheid bij het publiek. Onze Glasheldercampagne onderstreept waar Interpolis voor staat: transparantie van de organisatie en de producten. Interpolis maakt verzekeren niet ingewikkelder dan het is. Glashelder bieden wij consumenten en ondernemers concrete en relevante verzekeringsoplossingen voor risico's waar zij aan bloot staan. TNO maakt wetenschappelijke kennis toepasbaar om het innovatief vermogen van bedrijfsleven en overheid te versterken. De TU Delft draagt met haar unieke technologische infrastructuur, brede kennisbasis, wereldwijde reputatie en succesvolle alumni significant bij aan verantwoorde oplossingen voor urgente maatschappelijke vraagstukken, zowel nationaal als internationaal. De TU Delft verspreidt haar kennis door hoog gekwalificeerde kenniswerkers op te leiden en kennistoepassingen te stimuleren: kennis als vermogen. Centraal in de visie staat het aantrekken en benutten van een zo divers mogelijke talentpool. Onderwijs en onderzoek zijn met elkaar verweven en nevengeschikt; beide zijn belangrijke randvoorwaarden voor kennisvalorisatie.

8 BeWare wordt gerealiseerd door: Trigion E-Semble BV Enai Systems BV DySi Ontwikkel BV Observision BV Repoint BV Chess BSS Holland BV Interpolis NV TU Delft faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatie TU Delft faculteit Techniek, Bestuur en Management TNO Industrie en Techniek BeWare is mede mogelijk gemaakt door de steun van het Ministerie van Economische Zaken en de Gemeente Den Haag

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

Handreiking Security Management. www.vrom.nl

Handreiking Security Management. www.vrom.nl Handreiking Security Management www.vrom.nl Handreiking Security Management Den Haag, juni 2008 02 03 Inhoudsopgave Voorwoord 05 Leeswijzer 07 Stappenplan 07 1. Inleiding Security Managementsysteem 09

Nadere informatie

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren

Nadere informatie

Datacentervisie voor UvA en HvA

Datacentervisie voor UvA en HvA Datacentervisie voor UvA en HvA ICT Services Postbus 1025 1000 BA Amsterdam Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam Versie 1.0 Status Final documenteigenaar B. Voorbraak, directeur ICTS datum 21 augustus 2014

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

BIG DATA IN DE PUBLIEKE SECTOR

BIG DATA IN DE PUBLIEKE SECTOR BIG DATA IN DE PUBLIEKE SECTOR Nationaal Big Data Congres Voor de overheid Essenties Nationaal Big Data Congres Utrecht 2014 INHOUD VOORWOORD INTRODUCTIE BIG DATA CONGRES 2014 - Jaring Hiemstra, Big Fellows

Nadere informatie

VOORWOORD. Innovation for life!

VOORWOORD. Innovation for life! STRATEGIE 2015-2018 VOORWOORD Al ruim tachtig jaar is TNO actief in het Nederlandse innovatielandschap. De gedachte dat voor innovatie fundamentele kennis vertaald moet worden naar toepassingen in de praktijk,

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

DETECTOR. Het magazine van Tyco Integrated Fire & Security. Next Generation Security

DETECTOR. Het magazine van Tyco Integrated Fire & Security. Next Generation Security DETECTOR Het magazine van Tyco Integrated Fire & Security Editie juni 2014 Omni-Channel Retailing // Gevolgen internetverkoop detailhandel Next Generation Security // Trends en ontwikkelingen in beveiliging

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen

Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen ONGERUBRICEERD TNO-rapport TNO 2015- R10507 Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen Integrale Veiligheid Kampweg 5 3769 DE Soesterberg

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 11 nummer 1 februari 2013 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing Thema: Innovatie en R&D Asbestvondst Kanaleneiland: over evalueren en oordelen Onzekere toekomsten in de Nationale Risicobeoordeling

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten Whitepaper Inhoudsopgave Het belang van regie op clouddiensten 3 Definitie 4 Drie vraagstukken én antwoorden 5 En nu in de praktijk

Nadere informatie

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing De stappen naar de cloud Pagina 5 Security & Privacy in de cloud Pagina 8 Investeren in meer dan financiële winst Pagina 9 De techniek is er, nu de mens

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

{Meer grip. Magazine. Strome. een rondje langs de velden Aanbesteding van telefonie

{Meer grip. Magazine. Strome. een rondje langs de velden Aanbesteding van telefonie TRICT. Magazine December 2014 een rondje langs de velden Aanbesteding van telefonie Waar moet het heen met mijn datacenter? Outsourcen, zelf doen, cloud...? {Meer grip op ICT met Strome Inhoud 5 Voorwoord

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Rapport. Pagina1 Rapport

Managementsamenvatting. Rapport. Pagina1 Rapport Rapport Onderwerp: Eindrapportage werkpakket 1 Stepping Stones for Safety en Security Datum: 3 mei 2011 Van: Werkgroep werkpakket 1 Aan: Stuurgroep C.c.: N.t.b. Versie: 1.0 definitief Referentie: WP01_R_10

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

Continuous Auditing en Continuous Monitoring: Levert het de beloofde voordelen op? kpmg.nl

Continuous Auditing en Continuous Monitoring: Levert het de beloofde voordelen op? kpmg.nl Risk & Compliance Continuous Auditing en Continuous Monitoring: Levert het de beloofde voordelen op? kpmg.nl 2 Continuous Section or Brochure Auditing name en Continuous Monitoring Continuous Auditing

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Referentiemodel voor levensduurverlenging van technische assets. Rob van Dongen. VITALLE eindrapport.indd 1 04-10-2011 09:05:14

Referentiemodel voor levensduurverlenging van technische assets. Rob van Dongen. VITALLE eindrapport.indd 1 04-10-2011 09:05:14 Referentiemodel voor levensduurverlenging van technische assets Rob van Dongen VITALLE eindrapport.indd 1 04-10-2011 09:05:14 VITALLE eindrapport.indd 2 04-10-2011 09:05:14 Rob van Dongen Referentiemodel

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

In de groene versnelling

In de groene versnelling Performance oktober 2012, jaargang 12 In de groene versnelling Performance in de groene versnelling 06 08 12 14 18 Inhoud Colofon 06 De 3 P s van Honeywell Validation 08 LUMC, Kwaliteitborg voor cleanrooms

Nadere informatie

ILLUSTRATIE VOORZIJDE

ILLUSTRATIE VOORZIJDE uitgave 3 juni 2014 ILLUSTRATIE VOORZIJDE Open for Support, afgekort O4S, is een leverancier van datacenter diensten. O4S levert geen individuele diensten of producten. Wij leveren een uniek totaalconcept

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie