# 21. Herfst 2013 ONZE HAARD INFORMATIEBLAD VAN DE BRUSSELSE HAARD - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "# 21. Herfst 2013 ONZE HAARD INFORMATIEBLAD VAN DE BRUSSELSE HAARD - 1 -"

Transcriptie

1 # 21 Herfst 2013 ONZE HAARD INFORMATIEBLAD VAN DE BRUSSELSE HAARD - 1 -

2 Inhoud Huurbeheer : p. 4-5 Berekening van de nieuwe huur - in te dienen documenten Onderhoud : p. 6-7 Renovatie - en beveiligingswerken in uitvoering Energieleverancier : richtlijnen p. 8-9 Investeringen : voortgang van de projecten p Een kunstenares in het hart van de Brusselse Haard p Sociaal : kunstenaarsproject Wasserijstraat p De tribune van de Cocolo p. 16 Colofon Verantwoordelijke uitgever Rebecca Overloop, Voorzitter Foto s Médiane bvba & Brusselse Haard ( behoudens tegenbericht ) Coördinatie Brusselse Haard Lay-out & productie Médiane bvba Gedrukt op gerecycleerd papier, 3 maal per jaar. De Brusselse Haard Papenvest bus Brussel T F

3 édito Onze Haard - # 21 - Herfst 2013 Beste huurders, Mevrouw, Meneer, Als nieuwe voorzitster van de Brusselse Haard wil ik eerst en vooral hulde brengen aan alle leden van de vorige Raad van Bestuur, en in het bijzonder aan zijn Voorzitter, de heer Sevket Temiz, die de laatste zes jaar zijn mandaat met uiterste zorgvuldigheid en integriteit heeft uitgeoefend. Ik wil eveneens van de gelegenheid gebruik maken om de aandacht te vestigen op het harde werk dat de directeur Michel Guillaume en HEEL ZIJN TEAM dagelijks leveren. Dankzij hun energie, hun bekwaamheid en hun beschikbaarheid maken ze van de Brusselse Haard een solide maatschappij, die ook ten dienste staat van de huurders en graag naar hen luistert. Het is dus met groot enthousiasme dat ik me bij dit team heb aangesloten. We zijn ons bewust van en hebben aandacht voor de noden van onze huurders en hun recht op een kwaliteitsvolle woning. In dit nummer verneemt u meer over de belangrijke gedeeltelijke of volledige renovatiewerken die we reeds hebben aangevat en die in een relatief nabije toekomst worden verdergezet, alsook over de verdere onderhoudswerken. De komende jaren zullen inderdaad in het teken staan van grote projecten die ons nauw aan het hart liggen, zoals de zware renovaties van de sites Pottenbakkers, Huidevetters-Wasserij en Krakeel, maar ook een groot aantal kleinere renovaties die echter even belangrijk zijn. Ik sta steeds tot uw beschikking en wens iedereen in afwachting een uitstekend begin van het nieuwe schooljaar! Rebecca Overloop Voorzitster van de Brusselse Haard - 3 -

4 BEREKENING VAN DE NIEUWE HUUR : HET IS TIJD OM UW DOCUMENTEN TE VERZAMELEN Zoals elk jaar zullen alle huurders van de Brusselse Haard een brief ontvangen met de vraag ons hun inkomstendocumenten op te sturen, zodat we de nieuwe berekening van de huur vanaf 01/01/2014 kunnen opstellen. Uw dossier moet volledig zijn voor 5 oktober Om u lange wachtfiles in het gemeentehuis te besparen, heeft de Brusselse Haard de nodige schikkingen getroffen om van het gemeentebestuur een kopie van uw gezinssamenstelling te ontvangen. Behalve wanneer hierom wordt gevraagd, is het niet nodig ons een gezinssamenstelling voor te leggen. WELKE DOCUMENTEN HEBBEN WE NODIG? In het algemeen vragen we u twee types documenten : 1. Een kopie van uw aanslagbiljet ( inkomsten 2011-aanslagjaar 2012 ). 2. Een bewijs van uw huidige inkomsten ( werkloosheidsattest, attest van het OCMW, van het ziekenfonds, pensioenfiche, ). Elke meerderjarige persoon die deel uitmaakt van uw gezinssamenstelling moet het bewijs van zijn inkomsten leveren. Indien u moeilijkheden ondervindt om aan onze vraag te voldoen, kunt u zich met de nodige documenten aanmelden bij de zetel van de maatschappij op maandag en woensdag van 9u tot 11u30 en bij de antenne ( Blaesstraat 67 ) op dinsdag en donderdag van 9u tot 11u30 afhankelijk van het adres van het Complex waar u woont. Onze sociale dienst stelt zich ook op dezelfde dagen en uren ter beschikking om u te helpen de nodige documenten bijeen te krijgen

5 IN TE DIENEN DOCUMENTEN! DE ONDERSTAANDE TABEL ZAL U MEER KLAARHEID BRENGEN : Indien u werkt sinds januari Indien u geen inkomsten hebt ( bv. : echtgenote zonder beroep ) > Kopie van uw aanslagbiljet ( belastingbrief ) inkomsten van het jaar 2011-aanslagjaar > Kopie van uw aanslagbiljet ( belastingbrief ) inkomsten van het jaar 2011-aanslagjaar 2012 van het gezinshoofd. De personen die een beroepsactiviteit hebben aangevat ( interim, contract voor bepaalde of onbepaalde duur ) in de loop van het jaar 2012 of 2013 moeten ons de 3 laatste loonstrookjes overhandigen. Indien u gepensioneerd bent sinds januari 2011 > Kopie van uw aanslagbiljet ( belastingbrief ) inkomsten van het jaar 2011-aanslagjaar > De pensioenfiche van het jaar 2011 of 2012 ( afgeleverd hetzij door de Rijksdienst voor Pensioenen-Zuidertoren of door het Ministerie van Financiën, Dienst Pensioenen of andere ) of de pensioenstrook wanneer de fiche geen volledig jaar omvat. Bankrekeninguittreksels worden niet aanvaard. Indien u een nieuwe ingezetene in België bent > Verblijfsattest met historiek ( gemeentebestuur ). > Attest van uw huidige inkomsten of bij gebrek daaraan, wanneer u zich in 2011 niet op het grondgebied bevond, een verklaring op erewoord dat u niet over inkomsten beschikt. Indien u werkloosheidsuitkeringen ontvangt > Attest met aanduiding van het huidige dagelijkse bedrag ( origineel ). Indien u uitkeringen van het ziekenfonds ontvangt > Attest met aanduiding van het huidige dagelijkse bedrag en het % invaliditeit ( origineel ). Indien u bijstand van het OCMW ontvangt > Attest met aanduiding van het huidige maandelijkse bedrag ( origineel ). Indien u als gehandicapte werd erkend > Geactualiseerd attest met aanduiding van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming, maar ook het bedrag van de integratietegemoetkoming. De nog steeds schoolgaande kinderen boven 18 jaar moeten ons een schoolattest van het lopende jaar overhandigen

6 RENOVATIE- EN BEVEILIGINgs- WERKEN IN UITVOERING In het kader van de uitvoering van ons meerjarig onderhoudsplan wenst het Departement Onderhoud de huurders te informeren over de werken die in 2013 zullen worden uitgevoerd. Alle hieronder opgesomde projecten bevinden zich in de administratieve fase. De uitvoering van de werven is voorzien in de komende zes maanden. De wer- ken worden gefinancierd, hetzij door eigen middelen, hetzij door subsidies van het Gewest voor de beveiliging, hetzij op basis van de Gewestelijke Solidariteitstoelage ( GST ). De uitvoering en de opvolging van de werkzaamheden zullen intern gebeuren door de technische beheerders van het departement, met de steun van het secretariaat. N r ADRESSEN VAN DE COMPLEXEN BESCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN 1 Hellemanswijk ( Blaes-Hoog ) In netwerk plaatsen van de toegangscontroles van de 31 voordeuren van de blokken. 2 Houthulstbos Herstellen van de kelder- en mansardedeuren. Vervangen van de bediening van de liftdeuren van de 15 en 3 F-H. 4 Economie-Hectoliter Opfrissen van het metselwerk van de trappen. Herstellen van de kelderdeuren. 5 Werfkaai Plaatsen van traliewerk voor de ramen en de balkons van het gelijkvloers. Aanpassen van de deur van de gemeenschapszaal. 6 Blaes-Spiegel Plaatsen van deursluiters op de buitenhekken van de site. 12 Hoog 367 en 367a Plaatsen van afsluitingshekken aan de binnenplaats + toegangscontrole en vervanging van de twee toegangsdeuren. 13 Menslievendheidsstraat 10 Vervanging van de deuren van de privatieve kelders. 14 Pottenbakkers 2-4 Plaatsen van hekken aan de achterkant van het blok ter beveiliging van de groene zones aan de achterkant van het gebouw. 15 Miniemen Plaatsen van vuilnisbakcontainers met voorlopige houtschermen. 18 Pieremans 57 Opfrissen van de inkomhal. 19 Papenvest Plaatsen van een communicatiesysteem in de liften waardoor geblokkeerde personen rechtstreeks contact kunnen hebben met de liftfirma. Vervangen van het bedieningspaneel van de lift van de Grootserment 4. Dichtingswerken aan de gasleidingen van de woningen. 20 Visitandinen 1-3 Opbouwen van een beveiligde toegangssluis met toegangscontrole. Herstellen van de dienstdeuren en de deuren van de technische kasten ( elektriciteit-gas-brandbeveiliging )

7 Krakeel Opfrissen van de inkomhallen. 22 Wol en 150 Voorzienigheid 43 Opfrissen van de gemeenschappelijke gedeelten. 23 Wol 65 Opfrissen van de gemeenschappelijke gedeelten. Vernieuwen van de dakbedekking. 24 Antwerpsesteenweg Herstellen van het voetpad voor de garages. 25 Montserrat 38 Opfrissen van de gemeenschappelijke gedeelten. Opfrissen van het stooklokaal. 26 Montserrat 56 Opfrissen van de gemeenschappelijke gedeelten. Opfrissen van de gemeenschapszaal. 27 Spiegel Herstellen van de omgeving ( muurtjes ) en maken van een fundering voor de vuilnisbakcontainers + opzetten van de schermen. 31 Gier Herstellen van de toegangscontrole van het hekken van de binnenplaats. 32 Montserrat 42 Opfrissen van de gemeenschappelijke gedeelten. OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR DIENSTEN WOR- DEN EVENEENS GELANCEERD IN HET LAATSTE SEMESTER 2013 : 1 Een openbare aanbesteding voor een schoonmaakcontract van de niet toegankelijke ramen van de complexen van de Brusselse Haard, voor 2 prestaties per jaar. 2 Een openbare aanbesteding voor de levering van stookolie op de betrokken complexen ( Hoog-Broek/Ommegang/Meiboom-Pieremans/Menslievendheid-Gier achterkant ). 3 Een openbare aanbesteding voor de aanstelling van een controlebureau voor de liften ( EDTC ) Een openbare aanbesteding voor het onderhoud van de groene zones van de complexen Wachttoren en Heerlijkheid. 5 Een openbare aanbesteding voor het onderhoud van de uitrustingen voor brandveiligheid ( brandblussers-haspels-brandkranen ). We hopen dat deze werkzaamheden de veiligheid en de leefomgeving van onze huurders zullen verbeteren. We zetten deze inspanningen in de komende jaren verder. Het Departement Onderhoud.

8 wat te doen met uw energieleverancier wanneer u verhuist of een nieuwe woning betrekt? Op te volgen RICHTLIJNEN om onnodige kosten te vermijden : 1. ELEKTRICITEIT EN GAS Veel huurders hebben ons gemeld dat ze aanzienlijke sommen, ten bedrage van 151, aan SIBELGA hebben betaald voor het sluiten of openen van hun elektriciteits- en/of gasmeter. > Deze verrichting was gratis voor de liberalisering van de markt, maar dit is nu niet meer het geval. U moet een onderscheid maken tussen : A : de netbeheerder = SIBELGA ( Factuur voor de verplaatsingskosten voor het sluiten of openen van meters van GAS en ELEKTRICITEIT ). B : de energieleverancier = ELECTRABEL, NUON, LAMPIRIS ( contract te tekenen tussen de huurder en de leverancier voor het bekomen van GAS ( kookfornuis ) of ELEKTRICITEIT ). Elke verplaatsing van SIBELGA wordt gefactureerd voor een minimumbedrag van 151,25, inclusief BTW. Bij het openen of sluiten van een meter, is het belangrijk te onder strepen dat het niet nodig is de netbeheerder ( SIBELGA ) te contacteren om de gasen/of elektriciteitsmeters te verzegelen ( sluiten ), maar enkel de energieleverancier ( ELECTRABEL, NUON, LAMPIRIS, enz. ). Dit gebeurt dan bij de plaatsbeschrijving bij aankomst of vertrek ( niet vroeger )

9 Plaatsbeschrijving bij vertrek Bij de plaatsbeschrijving bij vertrek zal de meter stand van de elektriciteits- en/of gasmeters tegensprekelijk met de technische beheerder van het gebouw worden opgetekend. > De vertrekkende huurder moet deze meterstanden aan zijn energieleverancier overmaken ( + de EAN-code die zich op de factuur bevindt ) om een eindafrekening van zijn verbruik te ontvangen. Op dat moment is een verplaatsing door SIBELGA overbodig en worden er dan ook geen kosten aangerekend. Plaatsbeschrijving bij aankomst Bij de plaatsbeschrijving bij aankomst zal de meterstand van de elektriciteits- en/of gasmeters tegensprekelijk met de technische beheerder van het gebouw worden opgetekend. > De binnenkomende huurder moet een leveringscontract bij de leverancier van zijn keuze nemen ( ELECTRABEL, LAMPIRIS, NUON, of andere ). Vervolgens zal hij een tussentijdse factuur voor zijn verbruik ontvangen met de EAN-code van de meters ( GAS en/of ELEK- TRICITEIT ). Indien de meters verzegeld zijn, moet de binnenkomende huurder contact opnemen met SIBELGA ( 02/ ), 48u na de ondertekening van zijn leveringscontract bij één van de voornoemde energieleveranciers. Op de website van uw leverancier kunt u eveneens de te volgen stappen nalezen. 2. koud WATER: HYDROBRU TELLER ( vroeger BIWD: Brussels Instituut voor Waterdistributie ) In bepaalde complexen van de Brusselse Haard ( Meiboom, Miniemen,enz. ) gebeurt de aanvoer van koud water in de woningen via een Hydrobru teller en niet via een doorgeefteller. > De binnenkomende huurder moet in dit geval een leveringscontract voor koud water nemen en zal zijn verbruik van koud water rechtstreeks aan Hydrobru betalen. Dit gebeurt dan tijdens de plaatsbeschrijving bij aankomst met de technische beheerder van het gebouw ( meterstand ). Het document zal door beide partijen ingevuld worden. De Haard zal de informatie dan zelf aan Hydrobru doorspelen. Hetzelfde gebeurt bij de plaatsbeschrijving bij vertrek. De vertrekkende huurder zal zijn eindfactuur voor het gebruik van koud water ontvangen. Er worden geen kosten hiervoor aangerekend. Het opvolgen van deze richtlijnen zal de huurder onnodige kosten besparen

10 VOORTGANG VAN DE PROJECTEN Het gaat goed vooruit bij het Departement Investeringen : De projecten schieten op, zelfs in die mate dat we de Raad van Bestuur moesten vragen om midden de zomervakantie te vergaderen! 1. Zodra zijn aanstelling ( eind mei ) door ons toezichtsorgaan, de BGHM, werd goedgekeurd, heeft het team van architect Blondel zich zo vol ijver op het werk gestort dat het ontwerp voor het project voor zware renovatie van het complex Pottenbakkers al tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur van de maand augustus werd voorgesteld en goedgekeurd! 2. Het team rond het architectenbureau Roose en Partners heeft op zijn beurt op 20 augustus het ontwerp neergelegd voor het renovatieproject van de gevels van het complex Broek-Ommegang : dit ontwerp zal dan, na analyse, ter goedkeuring kunnen worden voorgelegd tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur van de maand september. 3. Twee aanvragen voor stedenbouwkundige vergunning zijn momenteel lopende : - het project voor zware renovatie van onze kleine tuinwijk Haren-Parochie werd op 21 mei voorgelegd aan de overlegcommissie en kreeg een positief advies ; - anderzijds werd het dossier voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor het project voor zware renovatie van het blok IV van het complex Hoog II eind februari bij het Gewest ingediend. 4. Meerdere projecten bevinden zich momenteel in een studie- en goedkeuringsfase van het basisdossier van aanbesteding. Deze fase is de laatste voor de oproep tot mededinging aan bedrijven voor deze werkzaamheden. 5. Het gaat meer bepaald om renovatie- en isolatiewerken voor de gevels van het complex Meiboom en van de drie torens van het complex Krakeel ; evenals het project voor zware renovatie van het complex Huidevetters-Wasserij, met inbegrip van de complete heraanleg van het Krakeelplein en het opnieuw in gebruik nemen van de ondergrondse parking onder dit plein. 6. De overheidsopdrachten voor werken voor de drie bouwprojecten van de gebouwen Huidevetters, Pluim en Zinnik, die gerealiseerd zullen worden in het kader van het Geweste lijk Huisvestingsplan, worden binnen kort gepubliceerd

11 Achtergrond : Schets van het project Broek-Ommegang Architectenbureau Roose en Partners 7. Tijdens de vergadering van de maand augustus heeft de Raad van Bestuur van de Brusselse Haard twee aanstellingen van bedrijven goedgekeurd die in het kader van overheidsopdrachten voor renovatie- en onderhoudswerken van de liften werden gedaan: het betreft de 22 liften van het complex Krakeel en 26 andere installaties verdeeld over 13 wooncomplexen van de Brusselse Haard. Zodra ons toezichtsorgaan deze beslissingen zal hebben goedgekeurd ( evenals, voor de 26 liften, de Stad, die de renovatie hiervan volledig subsidieert ), kunnen de bestellingsbrieven verstuurd en de werkzaamheden gepland worden. Daarna kunnen de huurders op de hoogte gebracht worden van de voorziene data van de werkzaamheden. 8. Tijdens dezelfde vergadering heeft onze Raad van Bestuur de aanstelling goed gekeurd van het bedrijf dat belast zal worden met de vervanging van de brandmelders, die binnenkort al 10 jaar tot de uitrusting van de woningen van de Haard behoren. Deze beslissing wordt momenteel ter goedkeuring voorgelegd aan ons toezichtsorgaan. Zodra de planning vaststaat, zullen de huurders, gebouw per gebouw, eveneens geïnformeerd worden over de bezoekdata van het bedrijf om dienstmedewerkers toegang tot hun woning te kunnen verschaffen. 9. Wat de werven betreft, loopt de renovatie van de gangen van het gebouw Menslievendheid 8 stilletjesaan op zijn einde. Dit geldt ook voor de bouwwerf van 23 nieuwe woningen in de Middel weg in Haren.... ZOALS U KUNT ZIEN, WORDT HET RITME VAN DE PROJECTEN AANGEHOUDEN! 10. In het kader van het PLAGE project ( Lokaal Actieplan voor Verbetering van het Energiebeheer ) tenslotte, om de huurlasten van gas- en stookolieverbruik zoveel mogelijk te beperken, is onze Energieverantwoordelijke volop bezig met het optimaliseren van de werking van de verwarmingsinstallaties, meer bepaald door het opzetten van nieuwe regelingssystemen en systemen voor beheer op afstand van deze installaties vanuit de kantoren van de Haard. Voor het einde van dit jaar zullen 50 % van onze woningen hierbij betrokken worden

12 EEN KUNSTENARES IN HET HART VAN DE HAARD Nicole Nypels Misschien hebt u Nicole Nypels al ontmoet? Misschien kent u haar onder het pseudoniem " Pluche "? Misschien hebt u haar werken al oplettend bekeken tijdens een tentoonstelling, de woestijnlandschappen bewonderend die haar zo fascineren? Maar misschien kent u haar nog helemaal niet Dan hebt u nog tijd om haar te ontdekken! Pluche ( geboren in Luik in 1936 ) komt in de jaren 60 in Brussel wonen nadat ze een artistieke opleiding heeft gevolgd. Ze bouwt er een heel diverse artistieke carrière uit met uiteenlopende beroepen, zoals interieurontwerpster voor een grootwarenhuis, illustraties voor kinderen, animatie in studio's ( met name Editions du Lombard ), samenwerking met televisie ( uitzendingen Bonhommet en Tilapin, Plum Plum ), wetenschappelijk tekenaar in het Museum voor Centraal-Afrika in Tervuren, maar ook de creatie van decors en personages voor het marionettentheater, een activiteit die haar nauw aan het hart ligt. ( Haar mascotte is niemand anders dan de muis Wiwi ). Ondanks een onderbreking in haar carrière in 1975, ten gevolge van een fysieke handicap ( ze moet revalideren om haar linkerhand weer in haar kunst te kunnen gebruiken ), onderneemt ze verschillende reizen in de woestijn, die dan ook heel aanwezig is in haar werken ( waarin men de techniek van het pointillisme terugvindt ). Ze detailleert inderdaad de weidse landschappen op een grootse en poëtische manier. Ze houdt eveneens reisdagboeken bij en noemt zichzelf de " anonieme reporter "

13 1 Pluche, die huurder is bij de Brusselse Haard, verrijkt nog steeds haar collecties met kunstwerken, de ene nog poëtischer dan de andere

14 KUNSTENAARSPROJECT WASSERIJSTRAAT In 2012 werden woningen van de Wasserijstraat, in afwachting van renovatie, gratis ter beschikking gesteld van kunstenaars op zoek naar een werkruimte. Deze laatsten hebben van hun aanwezigheid in de Marollenwijk gebruik gemaakt om contacten te leggen en artistieke projecten te doen met de kinderen van de wijk. Met deze projecten, die beheerd werden in samenwerking met de teams van de Pro- jecten voor Sociale Cohesie Krakeel en Papenvest, konden kinderen van 6-12 jaar en enkele volwassenen hun energie en creativiteit steken in een inwijding in de hedendaagse kunst

15 Twee projecten werden weerhouden : > Een Street Art project op basis van reuze sjablonen. > Een project van stadsslogans met behulp van foto s. Het was de bedoeling dat de jongsten via deze verschillende creaties konden reageren op hun omgeving door allerlei decoratieve elementen te bedenken, maar ook konden uitdrukken hoe ze zich voelden ten opzichte van diezelfde omgeving. Er werden verschillende workshops georganiseerd om deze projecten op de sites Krakeel en Papenvest tot een goed einde te brengen. Er moet nog worden opgemerkt dat de kunstenaars voornamelijk gerecycleerde materialen hebben gebruikt ( karton, publicitaire dekzeilen, behang, enz. ). We feliciteren alle deelnemers met hun mooie kunstwerkjes!

16 DE VISIE VAN DE COCOLO OP HET WIJKFEEST Onze visie van het Wijkfeest omvat meerdere facetten. Inderdaad, de Cocolo stelt voorop : ontplooiing, ontspanning en uitwisseling. De mobilisatie van de bewoners van de verschillende sites van de Brusselse Haard is essentieel. Het is de bedoeling dat de bewoners zich op deze dag kunnen bevrijden van alle stress, dingen kunnen ontdekken en ervaringen uitwisselen. De activiteiten, gaande van muziek, diverse spelletjes tot culinaire presentaties, zorgden ervoor dat alle aanwezigen dit feest konden appreciëren en met elkaar delen. Deze momenten van uitwisseling gewijd aan de bewoners benadrukken, voor zover nodig, de wens van de Cocolo, de PSC ( Projecten voor Sociale Cohesie ) en de Brusselse Haard om het gemeenschapsleven op te fleuren, dat dikwijls te lijden heeft onder minder hoffelijke relaties. We moeten deze gespannen samenleven veranderen met initiatieven waarin we elkaar solidariteit en respect betonen en dingen met elkaar delen. Op 22 mei laatstleden hebben de medespelers van het SAMENLEVEN rond de Brusselse Haard met overtuiging de noodzaak aangetoond om zich te verenigen om iedereen een gevoel van vreugde te verschaffen. Het was ons een plezier om deel te nemen via onze speciale BARBE A PAPA stand, die door de kinderen en ook de minder jonge medemensen werd overrompeld. Het engagement van de Cocolo om deel te nemen aan het Wijkfeest toont onze bewoners dat we in samenwerking met de Brusselse Haard eveneens inzetten op de sociale dimensie van het gemeenschapsleven. THIAM MAMADOU YATASSAYE De Secretaris van de Cocolo

n r 18 - Lente 2012 ONZE HAARD Informatieblad van de Brusselse Haard

n r 18 - Lente 2012 ONZE HAARD Informatieblad van de Brusselse Haard n r 18 - Lente 2012 ONZE HAARD Informatieblad van de Brusselse Haard 1 Onze Haard n r 18 - herfst 2012 Beste huurders, Het is alweer tijd om begin oktober uw documenten in te dienen voor de berekening

Nadere informatie

1- WAT IK OVER MIJN ENERGIEVERBRUIK MOET WETEN?

1- WAT IK OVER MIJN ENERGIEVERBRUIK MOET WETEN? 1- WAT IK OVER MIJN ENERGIEVERBRUIK MOET WETEN? Mijn gas- en elektriciteitsverbruik worden berekend op basis van de opgenomen meterstanden Hoe ziet mijn elektriciteitsmeter eruit? meterstand (uitgedrukt

Nadere informatie

# 24 HERFST 2014 ONZE HAARD INFORMATIEBLAD VAN DE BRUSSELSE HAARD MIDDELWEG GEBOUW - 1 -

# 24 HERFST 2014 ONZE HAARD INFORMATIEBLAD VAN DE BRUSSELSE HAARD MIDDELWEG GEBOUW - 1 - # 24 HERFST 2014 ONZE HAARD INFORMATIEBLAD VAN DE BRUSSELSE HAARD MIDDELWEG GEBOUW - 1 - INHOUD HET WAS EEN HETE ZOMER... P. 4-5 HET PROGRAMMA VOOR OPFRISSING VAN DE TRAPPENHALLEN P. 6-7 DE BEREKENING

Nadere informatie

# 25 WINTER 2014 ONZE HAARD INFORMATIEBLAD VAN DE BRUSSELSE HAARD - 1 -

# 25 WINTER 2014 ONZE HAARD INFORMATIEBLAD VAN DE BRUSSELSE HAARD - 1 - # 25 WINTER 2014 ONZE HAARD INFORMATIEBLAD VAN DE BRUSSELSE HAARD - 1 - INHOUD DE AFDELING ONDERHOUD P. 4-5 BADGE P. 6-7 HUUR VOORSTEL TOT MINNELIJKE REGELING P. 8 DE ARHUU EN HET SINTERKLAASFEEST P. 9

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER 1. KANDIDAAT ECHTGENO(O)T(E) of SAMENWONENDE Naam: Naam: Voornaam: Voornaam: Geslacht: M / V Geslacht: M / V Geboortedatum: Geboortedatum: Geboorteplaats: Geboorteplaats: Nationaliteit:

Nadere informatie

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen.

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Energie op uw oude en nieuwe adres: hoe regelt u het correct? MET HANDIG ENERGIEVERHUISFORMULIER GAAT U BINNENKORT VERHUIZEN? Denk er dan aan om uw elektriciteits-

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

Denk aan gas & elektriciteit wanneer u in het Brussels Gewest verhuist

Denk aan gas & elektriciteit wanneer u in het Brussels Gewest verhuist Denk aan gas & elektriciteit wanneer u in het Brussels Gewest verhuist Verhuisformulieren ingesloten DE BRUSSELSE REGULATOR VOOR ENERGIE 03 INHOUD 1 Te volgen procedures bij verhuis 1. Te volgen procedures

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

Vul energieovernamedocumenten in.

Vul energieovernamedocumenten in. U verhuist? Vul energieovernamedocumenten in. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig als u verhuist? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet regelen.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit?

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? REGULERINGSCOMMISSIE U verhuist IN HET BRUSSELS Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? Verhuisformulieren ingesloten www.brugel.be U verhuist? Breng dan uw energieleverancier zo snel mogelijk

Nadere informatie

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee?

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? U verhuist. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet

Nadere informatie

PERSBERICHT. 83 gerenoveerde sociale woningen voor Sint-Jans-Molenbeek. Renovatie van het Sint-Lazarushof

PERSBERICHT. 83 gerenoveerde sociale woningen voor Sint-Jans-Molenbeek. Renovatie van het Sint-Lazarushof Inhuldiging Sint-Lazarushof 17 juni 2015 PERSBERICHT 83 gerenoveerde sociale woningen voor Sint-Jans-Molenbeek Sint-Lazarushof, het sociale wooncomplex in Sint-Jans-Molenbeek, werd volledig vernieuwd door

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR DE VERFRAAIING OF DE RENOVATIE VAN GEVELS VAN GEBOUWEN IN DE CENTRUMLANEN

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR DE VERFRAAIING OF DE RENOVATIE VAN GEVELS VAN GEBOUWEN IN DE CENTRUMLANEN VILLE DE BRUXELLES URBANISME Section PLAN Cellule Planification STAD BRUSSEL STEDENBOUW Sectie PLAN Cel Planning REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR DE VERFRAAIING OF

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

1. Uiteenzetting van de feiten

1. Uiteenzetting van de feiten Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst van BRUGEL betreffende de klacht die u hebt ingediend tegen Z en SIBELGA Geachte heer, Wij hebben uw klacht tegen Z en SIBELGA onderzocht.

Nadere informatie

Ouderen Informatie Punt

Ouderen Informatie Punt OCMW LICHTERVELDE Sociaal Huis Ouderen Informatie Punt Tegemoetkomingen Wat, wanneer, waar en hoe aanvragen DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VOOR WIE? De tegemoetkoming kan worden aangevraagd

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER Het ingevulde en door alle meerderjarige personen ongetekende formulier te verzenden, samen met de bijlagen (zie pagina 4) naar het volgende

Nadere informatie

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen!

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! A) PERSOONSGEGEVENS: 1. Kopie identiteitskaart 2. Bewijs van burgerlijke staat Dit bewijs kan worden geleverd met het gemeentelijk

Nadere informatie

Voorschotten op sociale uitkeringen

Voorschotten op sociale uitkeringen Versie nr.: 1 Laatste bijwerking: 18-04-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een sociale uitkering? 3) Wat is een voorschot op sociale uitkeringen? 4) Wie kan aanspraak maken op een voorschot op

Nadere informatie

AANVRAAG VAN SUBSIDIES VOOR WERKEN TOT BEHOUD VAN EEN BESCHERMD GOED

AANVRAAG VAN SUBSIDIES VOOR WERKEN TOT BEHOUD VAN EEN BESCHERMD GOED AANVRAAG VAN SUBSIDIES VOOR WERKEN TOT BEHOUD VAN EEN BESCHERMD GOED Contact: Directie Monumenten en Landschappen Brussel Stedelijke Ontwikkeling CCN - Vooruitgangsstraat 80 1035 BRUSSEL Tel.: 02/204.27.20

Nadere informatie

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM OCMW WIJNEGEM www.ocmwwijnegem.be Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem TEL 03 355 32 90 INFORMATIENOTA DE MEIDOORN D E M E I D O O R N Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen Beheer van

Nadere informatie

Gaat u binnenkort verhuizen? Hoe gaat u te werk? Stap 1 Een maand voor u verhuist. Stap 2 Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres

Gaat u binnenkort verhuizen? Hoe gaat u te werk? Stap 1 Een maand voor u verhuist. Stap 2 Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres Gaat u binnenkort verhuizen? Denk er dan aan om uw elektriciteits- en aardgasleverancier hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Via de onderstaande werkwijze kunt u bij uw verhuizing de elektriciteits-

Nadere informatie

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Beschermde klanten Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Inhoudstafel Het statuut beschermde klant... p. 4 Wie kan als beschermde klant erkend worden?... p. 4 Hoe wordt iemand beschermde klant?...

Nadere informatie

Het referentieadres. Versie nr. 1. Laatste update: 18-12-2006. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het referentieadres

Het referentieadres. Versie nr. 1. Laatste update: 18-12-2006. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het referentieadres Versie nr. 1 Laatste update: 18-12-2006 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een referentieadres? 3) Welke zijn de voordelen van een referentieadres? 4) Wie kan een referentieadres nemen? 5) Bij wie

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014 Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 016 27 26 39 BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2013-2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

buren huurwaarborg Wonen privéwoning degelijke woning huren recht op een woonst sociale verhuurkantoren sociale woning

buren huurwaarborg Wonen privéwoning degelijke woning huren recht op een woonst sociale verhuurkantoren sociale woning degelijke woning sociale verhuurkantoren sociale woning huurwaarborg recht op een woonst buren huren privéwoning Wonen Welke soorten woningen bestaan er? Er zijn twee soorten woningen om te huren: de privéwoning

Nadere informatie

Geschillendienst. Beslissing. Mevrouw X/ energieleverancier en SIBELGA

Geschillendienst. Beslissing. Mevrouw X/ energieleverancier en SIBELGA Geschillendienst Beslissing Mevrouw X/ energieleverancier en SIBELGA Voorwerp van de klacht Mevrouw X, de klaagster, vraagt aan de Geschillendienst om zich uit te spreken over de naleving door energieleverancier

Nadere informatie

FOD SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Personen met een handicap

FOD SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Personen met een handicap FOD SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Personen met een handicap 1702 DEVRESSE DUGENOU MAXIMILIEN JEAN-CLAUDE RUE ZWARTEWITTESTRAAT DU MONT 13 330c 1000 BRUSSEL 5640 METTET DOOR MIJ, DEVRESSE JEAN-CLAUDE,

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG Bellevuekaai - Blok FG Artikel 1 Volgende documenten vormen een geheel met het verkoopscontract: In volgorde van belangrijkheid : - de architectuurplannen (zie verkoopsbrochure), - Het verkoopslastenboek,

Nadere informatie

REG. Individuele condensatieketel. op aardgas, propaan of stookolie. enkel voor beschermde klanten

REG. Individuele condensatieketel. op aardgas, propaan of stookolie. enkel voor beschermde klanten Art.nr. 45746: REGpremie condensatieketel besch. kl. 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning of wooneenheid REG 2014 Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie enkel voor beschermde

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief PRIJZEN/TARIEVEN 1. Aanbeveling sociaal tarief In 2007 besliste de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, om vanaf 1 mei van dat jaar de tegemoetkoming aan gehandicapten ten

Nadere informatie

VRAGENLIJST KANDIDAAT VOLTOOIINGS- WAARBORGEN WET BREYNE

VRAGENLIJST KANDIDAAT VOLTOOIINGS- WAARBORGEN WET BREYNE VRAGENLIJST KANDIDAAT VOLTOOIINGS- WAARBORGEN WET BREYNE pagina 1/12 - versie 10/01/2012 I ALGEMEENE INLICHTINGEN 1. Naam van de onderneming: 2. Adres van de maatschappelijke zetel: Postcode: gemeente:

Nadere informatie

Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst betreffende uw klacht tegen leverancier X en Sibelga

Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst betreffende uw klacht tegen leverancier X en Sibelga Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst betreffende uw klacht tegen leverancier X en Sibelga I. Voorgeschiedenis Het onderzoek van de klacht heeft uitgewezen dat de eisende partij

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF LET OP: Deze modelhuurovereenkomst voldoet niet aan de vereisten van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten voor woningen die dienst doen

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Het regelen van de overname 3 De huurovereenkomst 3 Tenaamstelling en medehuuderschap 4 De huurprijs 4 De fysieke oplevering 5 De eerste huurbetaling 5 Wonen naar wens 6 Aansluitingen

Nadere informatie

Steun bij de samenstelling van een huurwaarborg

Steun bij de samenstelling van een huurwaarborg Versie nr: 1 Laatste wijziging: 15-02-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een huurwaarborg? 3) Is het verplicht van een huurwaarborg samen te stellen? 4) Is de huurwaarborg eigendom van de eigenaar?

Nadere informatie

1. VOOSTELLING VAN GEBRUWO... 3 2. VOORSTELLING VAN DE SITE... 4 3. VOORSTELLING VAN HET PROJECT... 5 4. SCHETSEN... 8 5. PLANNEN...

1. VOOSTELLING VAN GEBRUWO... 3 2. VOORSTELLING VAN DE SITE... 4 3. VOORSTELLING VAN HET PROJECT... 5 4. SCHETSEN... 8 5. PLANNEN... 1. VOOSTELLING VAN GEBRUWO... 3 2. VOORSTELLING VAN DE SITE... 4 3. VOORSTELLING VAN HET PROJECT... 5 a) Een respectvol project t.a.v de duurzame ontwikkeling... 5 b) Gevruwo : een OVM die de initiatieven

Nadere informatie

MODEL VAN PLAATSBESCHRIJVING BIJ AANVANG VAN DE HUUR. 1. de Heer...... 2. de Heer... en Mevrouw...

MODEL VAN PLAATSBESCHRIJVING BIJ AANVANG VAN DE HUUR. 1. de Heer...... 2. de Heer... en Mevrouw... MODEL VAN PLAATSBESCHRIJVING BIJ AANVANG VAN DE HUUR Tussen de ondergetekenden 1. de Heer... en Mevrouw... en verhuurder 2. de Heer... en Mevrouw... huurder werden tegensprekelijk de hierna vermelde gebreken

Nadere informatie

REG. Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid

REG. Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid Art.nr. 43874 : REGpremie condensatieketel besch.kl.2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid REG 2013 Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie Een premie aanvragen

Nadere informatie

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) A001 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Provinciale afdeling Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR WIE DE AANVRAAG

Nadere informatie

Omnio en RVV onder de loep!

Omnio en RVV onder de loep! PRAKTISCH Omnio en RVV onder de loep! Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Reporters www.mloz.be

Nadere informatie

Verhuisdocument voor uw organisatie

Verhuisdocument voor uw organisatie Verhuisdocument voor uw organisatie Deel 1: Mijn nieuwe locatie Pagina 1 van 6 1. Mijn nieuwe locatie: mijn gegevens Klantennummer contactpersoon Telefoon Wij verhuizen naar volgende (nieuwe) locatie Datum

Nadere informatie

Verhuisinformatie. voor huurders die in de lente van 2011 verhuizen naar fase 3 woningen op het Oud-Oefenplein

Verhuisinformatie. voor huurders die in de lente van 2011 verhuizen naar fase 3 woningen op het Oud-Oefenplein Verhuisinformatie voor huurders die in de lente van 2011 verhuizen naar fase 3 woningen op het Oud-Oefenplein Een initiatief van MGW en Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie Februari 2011 2 INLEIDING

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Gedeeltelijke en gefaseerde renovatie Leefmilieu Brussel Gedeeltelijke & gefaseerde renovatie ervaring op het terrein Camille Bredael Verantwoordelijke technische dienst Zuiderhaard

Nadere informatie

Vrije keuze van elektriciteit & gas?

Vrije keuze van elektriciteit & gas? Vrije keuze van elektriciteit & gas? Thematische informatiebrochure. Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Voorwoord O p 1

Nadere informatie

Handleiding bij het invullen van de verhuisformulieren van de VREG

Handleiding bij het invullen van de verhuisformulieren van de VREG Handleiding bij het invullen van de verhuisformulieren van de VREG Verhuisformulier: melding van uw nieuwe adres 1 a b c d 4a 4b 4 4c 5a 5 5b 6 7 Richtlijnen bij het invullen van het verhuisformulier melding

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESLISSING (BRUGEL-BESLISSING-20151030-27) Betreffende de klacht ingediend door mevrouw X tegen de distributienetbeheerder Sibelga

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

REG. Vloerisolatie of kelderisolatie. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Vloerisolatie of kelderisolatie. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45748: REGpremie vloer-of kelderisolatie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Vloerisolatie of kelderisolatie Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning RENO AANVRAAG-01-151127 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

PREMIE 13 ZONNEBOILER Nieuwbouw + Renovatie

PREMIE 13 ZONNEBOILER Nieuwbouw + Renovatie PREMIE 13 ZONNEBOILER Nieuwbouw + Renovatie Zonneboilersystemen, die gebruik maken van een hernieuwbare energiebron namelijk de zon, zijn investeringen in de toekomst: de energie die u verbruikt, is gratis,

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente.

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente. 1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie Verhuis Vanuit ons project merken we dat er regelmatig problemen opduiken bij personen die verhuizen. Vaak worden voorschotfacturen nog te lang voor het oude adres opgemaakt, of men krijgt geen voorschotfacturen

Nadere informatie

PRGEG-werken ten gunste van de gemeenten. WIG van 08 november 2016

PRGEG-werken ten gunste van de gemeenten. WIG van 08 november 2016 PRGEG-werken ten gunste van de gemeenten WIG van 08 november 2016 01 Context 2 Context (I) Performant en Rationeel Gebruik van Elektriciteit en Gas (PRGEG) aandachtspunt binnen Europa (impact op economie

Nadere informatie

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016.

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. Artikel 1. Om de gemeenteraadsbeslissing, dd. 30 december 2015, betreffende het verlenen van een gemeentelijke verbeteringspremie met ingang

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20130722-175) betreffende het verslag van de distributienetbeheerder SIBELGA over de niet-discriminerende praktijken

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMEEN HOOFDSTUK II GEZAMENLIJKE BEPALINGEN VOOR ALLE OPENBARE ONDERZOEKEN

HOOFDSTUK I ALGEMEEN HOOFDSTUK II GEZAMENLIJKE BEPALINGEN VOOR ALLE OPENBARE ONDERZOEKEN BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING van 23 NOVEMBER 1993 betreffende de openbare onderzoeken en de speciale regelen van openbaarmaking inzake stedebouw en leefmilieu (B.S. 30.XI.1993) Referenties

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017 WoonWeb vzw Kontich INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017 (Vak in te vullen door SVK Woonweb) Datum dossier volledig.... /... / 2017 Puntenscore: Inschrijvingsnummer:.. Familie / Meneer / Mevrouw. PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten de onderneming van

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT SPORTINFRASTRUCTUURSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT SPORTINFRASTRUCTUURSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN Dit reglement is van toepassing in het kader van het lokaal sportbeleid van de gemeente Nijlen. Binnen de perken van het meerjarenplan 2014-2019 verleent het college van

Nadere informatie

730 euro belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand.

730 euro belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand. 730 euro belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand. Inleiding U bent belastingplichtig en u doet een investering voor het beveiligen van uw woning (eigen woning of gehuurd)

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER IN HET REGISTER VAN DE KANDIDATEN VOOR EEN GEMEENTEWONING

INSCHRIJVINGSFORMULIER IN HET REGISTER VAN DE KANDIDATEN VOOR EEN GEMEENTEWONING 1 INSCHRIJVINGSFORMULIER IN HET REGISTER VAN DE KANDIDATEN VOOR EEN GEMEENTEWONING Gelieve dit formulier in HOOFDLETTERS in te vullen. Een gezin mag slechts één enkel formulier indienen. Gelieve alle nodige

Nadere informatie

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST TUSSEN Mr. Advocaat, kantoor houdende te Hierna genoemd de "stagemeester" EN Met woonplaats te. Hierna genoemd de "stagiair" EN m.b.t. de artikelen 5, 6 en 7 2 van huidige

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor particulieren - renteloze lening (0 %)

Aanvraagformulier voor particulieren - renteloze lening (0 %) Aanvraagformulier voor particulieren - renteloze lening (0 %) Van toepassing vanaf 1.10.2017 1. Wat? Het Vlaamse Gewest verstrekt goedkope of renteloze leningen (energielening) aan natuurlijke personen

Nadere informatie

Bewust met energie omgaan. De slimme meter maakt het makkelijk

Bewust met energie omgaan. De slimme meter maakt het makkelijk Bewust met energie omgaan De slimme meter maakt het makkelijk Waarom krijg ik een slimme meter? Makkelijk en klaar voor de toekomst. Enexis brengt gas en elektriciteit van uw energieleverancier veilig

Nadere informatie

Woonhaven Antwerpen Luchtbal Juni 2012

Woonhaven Antwerpen Luchtbal Juni 2012 Woonhaven Antwerpen Luchtbal Juni 2012 Inleiding Woonhaven Antwerpen verhuurt ongeveer 18.000 sociale woningen in Antwerpen. 2.460 daarvan liggen hier, op de Luchtbal. We zorgen ervoor dat elke huurder

Nadere informatie

Wij werken voor u BINNENKORT WERKEN WIJ IN UW BUURT

Wij werken voor u BINNENKORT WERKEN WIJ IN UW BUURT Wij werken voor u BINNENKORT WERKEN WIJ IN UW BUURT Binnenkort werken wij in uw buurt Dag in dag uit bieden gas en elektriciteit u comfort en warmte. Om deze energie in de beste omstandigheden tot bij

Nadere informatie

P.L.A.G.E. Balans en vooruitzichten. Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing

P.L.A.G.E. Balans en vooruitzichten. Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing P.L.A.G.E. Balans en vooruitzichten INHOUDSOPGAVE Wat is P.L.A.G.E.? Balans van de eerste reeks P.L.A.G.E. Eerste resultaten van de overige P.L.A.G.E. Vooruitzichten Wat is P.L.A.G.E.? Wat is P.L.A.G.E.?

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20150424-204) betreffende het voorontwerp van besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is ENERGIEPREMIE F KOELKAST/DIEPVRIEZER A++ (inclusief combinatie met diepvriesvak) of ELEKTRISCHE DROOGKAST A Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 november 2012 houdende goedkeuring van

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER Kader voorbehouden voor de administratie: Datum van ontvangst:.... Volgnummer:... Gelieve dit document in HOOFDLETTERS in te vullen. U mag slechts één formulier invullen. Voeg alle

Nadere informatie

Financiële steun equivalent aan het leefloon

Financiële steun equivalent aan het leefloon Versie nr.: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is financiële steun equivalent aan het leefloon? 3) Wie heeft recht op het equivalent leefloon? 4) Aan welke 2 verplichte

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Wonen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 54, 2018 ANTWERPEN AANVRAAGFORM HUUR ANT 20121207 Bezoektijd: alleen na telefonische afspraak

Nadere informatie

AANVRAAG HERZIENING HUURPRIJS

AANVRAAG HERZIENING HUURPRIJS Pagina 1 van 5 AANVRAAG HERZIENING HUURPRIJS Beste huurder, Via dit formulier kan je een herziening van de huurprijs aanvragen. De huurprijs wordt nu berekend op het referentie-inkomen 1 (2014). Als jouw

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

Aanvraag om kraamgeld voor werknemers

Aanvraag om kraamgeld voor werknemers Aanvraag om kraamgeld voor werknemers contact telefoon dossiernummer Met dit formulier vraagt u kraamgeld aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de Kinderbijslagwet

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad van 22 november 2011 Premie voor fotovoltaïsche zonnepanelen Voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen kan u van de gemeente

Nadere informatie

REG. Vloerisolatie of kelderisolatie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen

REG. Vloerisolatie of kelderisolatie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen Art.nr. 43657 : REGpremie vloer-of kelderisolatie2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2013 Vloerisolatie of kelderisolatie Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

ENERGIEQUIZ. Dit is niet waar, er worden nog steeds mensen afgesloten.

ENERGIEQUIZ. Dit is niet waar, er worden nog steeds mensen afgesloten. ENERGIEQUIZ 1. Het verloop van de quiz We hebben een spelleider nodig en een jurylid die de scores bijhoudt. Daarnaast voorzien we 1 of meerdere (ervarings)deskundigen, vrijwilligers in armoede of niet

Nadere informatie

TOELAGE VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN

TOELAGE VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN TOELAGE VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN (artikel 67 van het Statuut en artikel 3 van bijlage VII) INFORMATIENOTA 1. WIE HEEFT RECHT OP EEN SCHOOLTOELAGE? Schooltoelage "A" (kleuteronderwijs): Deze schooltoelage

Nadere informatie

(Inwerking getreden op 1 november 1999 Belgisch Staatsblad: )

(Inwerking getreden op 1 november 1999 Belgisch Staatsblad: ) Administratieve schikking houdende de modaliteiten van toepassing van de overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Chili (Inwerking getreden op 1 november

Nadere informatie