hoe zien we de toekomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "hoe zien we de toekomst"

Transcriptie

1 Stichting Lingewaard Natuurlijk. Wat we doen hoe zien we de toekomst

2 1. INLEIDING WAT WIJ WILLEN BEREIKEN? WAT WE DOEN IN HET LANDSCHAP?... 7 Knotten, planten, snoeien, zaaien, oogsten WAT WE DOEN AAN EDUCATIE... 9 Natuurlessen, excursies, museum en ontmoetingscentrum WAT WE DOEN AAN NATUURBESCHERMING Nestkasten, werken aan biotopen, tellen, oog in het zeil HOE WE TE WERK GAAN Communiceren, de boer op, meedenken, inspireren PRIORITEITEN Kleinschaligheid, natuur in de kommen, beheer bij particulieren en bij ons Educatie dicht bij huis, meer excursies, manden vlechten in eigen werkschuur Bescherming akkervogels In alle kernen actief ORGANISATIE EN MIDDELEN Meedoen? Tekst en vormgeving Louis Dolmans De Pas KC Bemmel 2

3 1. Inleiding De Stichting Lingewaard Natuurlijk (SLN ) is rechtsopvolger van de Stichting Bemmel Natuurlijk, die werd opgericht op 8 april 1994 *. De stichting is voortgekomen uit het werk van de Natuur - en Vogelwerkgroep Bemmel, die nog steeds bestaat. Wij spannen ons in voor landschapsbeheer, educatie en natuurbescherming. Wij streven met dit alles naar fraai landschap, natuurbeleving bij jong en oud en betere kansen voor bedreigde soorten. Hierna gaan we eerst nader in op wat wij willen bereiken. Vervolgens geven we een overzicht van wat we doen. Met wat we doen gaan we door. Aan de andere kant willen we de komende tijd nieuwe stappen zetten, andere accenten leggen, onderdelen van ons werk intensiveren. Dit komt tot uitdrukking in onze prioriteiten. We sluiten af met enkele opmerkingen over onze organisatie en onze middelen. * Bij SLN zijn ongeveer 125 vrijwilligers aangesloten. Voor meer informatie over SLN en haar bestuur verwijzen we naar onze website. 3

4 2. Wat wij willen bereiken? Onze Stichting is tot stand gekomen op basis van enthousiasme voor onze natuurlijke omgeving en dat enthousiasme is nog steeds onze belangrijkste drijfveer. Er is veel mooie natuur te beleven in Lingewaard. Daar zijn we blij mee, maar we hebben ook zorgen, niet alleen vanwege de snelheid en de schaal van veranderingen die op ons afkomen, maar ook vanwege de in onze ogen veel te lage positie van natuur en landschap op de politieke agenda. De natuur moet het veel te vaak afleggen tegen de economie en daar willen we verandering in brengen, niet in de laatste plaats ook voor de generaties na ons. Wij willen veel meer investeringen in de kwaliteit van ons landschap. Deze investeringen dienen zich in onze ogen uit te strekken tot het gehele grondgebied van de gemeente Lingewaard. Wij willen de kwaliteit van bestaande landschapkenmerken verhogen en wij willen vele nieuwe elementen toevoegen. Natuur langs de dijken, in de uiterwaarden en in park Lingezegen vinden wij heel belangrijk, maar niet genoeg. Ook in het komgebied moet fraai en meer natuurlijk landschap komen. De aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Linge vinden wij een goede aanzet. Wij vinden het belangrijk dat jong en oud de natuur kan beleven. Wij zien graag dat kinderen vanaf jonge leeftijd de natuur voelen, ruiken, ervaren. Wij zetten ons daarom in voor natuureducatie buiten. Kinderen én volwassenen willen we stimuleren om het buitengebied op te zoeken. 4

5 Wij willen in beginsel alle natuurwaarden beschermen die in onze gemeenten aanwezig zijn. Bij natuurbescherming hoort ook natuurontwikkeling. Wij zetten ons in het bijzonder in voor een aantal bedreigde soorten die voor ons gebied karakteristiek zijn: steenuilen, kerkuilen, weidevogels en een aantal akkervogels. Dit is een beproefde aanpak. Als het goed gaat met gidssoorten, profiteren ook talrijke andere planten en dieren daarvan. 5

6 Hieronder geven wij in kernwoorden aan wat wij met onze inspanningen willen bereiken en wat onze inspanningen algemeen omschreven inhouden. Onze doelen hangen met elkaar samen. Fraaier landschap levert meer kansen op voor bedreigde soorten, educatie levert toekomstige natuurbeschermers op etc.. We bereiken onze doelen door zelf actief te zijn in de natuur en door ons op diverse manieren op onze omgeving te richten. In ons Dijkmagazijn laten we zien wat we doen en wat we mooi en boeiend vinden. Waar nodig grijpen wij de mogelijkheden aan om in te spreken en te participeren in beleidsontwikkeling. Wij kunnen onze doelen alleen waarmaken als er gemeentebreed één sterk netwerk groeit, dat staat voor een natuurlijke leefomgeving. Daarom vinden wij het belangrijk, dat in alle kernen van Lingewaard groepen natuurliefhebbers actief zijn. De leeuwerik weer terug boven de akkers Kleinschalig landschap, zowel binnendijks als buitendijks 6 Natuurbeleving buiten, voor iedereen, in vele vormen

7 3. Wat we doen in het landschap? Bij fraai landschap denken we aan kleinschaligheid op onze oeverwallen, gecombineerd met meer grootschaligheid in de uiterwaarden en de komgebieden. Maar ook in de uiterwaarden en de kommen zijn kleinschalige elementen aanwezig, vooral dichter bij de kernen. Wij steken hiervoor de handen uit de mouwen. Volgens een voorzichtige schatting plantten we vanaf 1994 in totaal meer dan 15 kilometer hagen en struwelen. Knotten, planten, snoeien, zaaien, oogsten Elk jaar knotten wij wilgen. Dank zij onze vrijwilligers blijven honderden fraaie bomen behouden. U kunt ze bewonderen, bijvoorbeeld langs de Waaldijk, nabij de Arend. We zetten ook nieuwe wilgen in de grond. Dat deden we langs de defensiedijk en langs de Bemmelse Zeeg. Verder onderhouden we hagen en planten we nieuwe hagen aan of struweel. De laatste jaren doen we dat vooral op de boomplantdagen. We gaan dan gemiddeld met 500 kinderen aan het werk, met telkens geweldige resultaten en veel blije gezichten. En dan zetten we ons ook nog in voor hoogstamfruitbomen. Tussen Doornik en de Pas in Bemmel hebben we een wandelroute aangelegd. Langs deze route zaaiden we akkerranden in, waarin talrijke planten bloeien, zoals klaprozen, korenbloemen, bolderikken en gele ganzenbloemen. In 2007 boden we aan de gemeente Lingewaard een plan aan voor een agrarisch natuurpark. Dat plan komt vanaf 2010 tot uitvoering. 7

8 In de Ward (Bemmel) plantten we samen met schoolkinderen in 2009 op negen rabatten ( stroken grond, omgeven door water) wilgentenen in diverse soorten. Deze wilgentenen, waarvan u er eentje ziet, gaan witsen opleveren om manden van te vlechten. Op en om de rabatten gaat schitterende natuur ontstaan. Er zullen diverse watervogels verschijnen en kikkers, salamanders en padden zijn er al in grote aantallen. Dit is wat wij noemen een heg met smoel. Ongeveer een eeuw geleden was er nog geen prikkeldraad en hadden heggen de functie van perceelsafscheiding. Heggen met smoel zijn aan de basis anderhalve breed meter en anderhalve meter hoog. Ze krijgen de kans om te groeien. Naast de heg ontwikkelt zich op den duur kruidenvegetatie. Vogels vinden er nestgelegenheid en kunnen er schuilen. Dit soort heggen willen we terug. 8

9 4. Wat we doen aan educatie In 2001 zijn wij begonnen met natuureducatie voor kinderen. Inmiddels hebben onze mensen, in hoofdzaak vrijwilligers, 850 lessen gegeven. Een aantal kinderen is diverse malen met ons op pad geweest. Daarmee rekening houdend komt het aantal kinderen dat via ons kennis maakte met de natuur tussen de en de uit. Daar mogen we best trots op zijn. Natuurlessen, excursies, museum en ontmoetingscentrum Elk jaar geven we natuurlessen aan kinderen van Lingewaardse basisscholen. Dat doen we buiten en we ontvangen gemiddeld 150 klassen. Onze vaste locaties zijn de Ward, de Bemmelse uiterwaarden en de Klompenwaard. U ziet hier een groepje kinderen bij het splitsingspunt van de Rijn. Onze lessen worden als goed tot zeer goed beoordeeld. Het water is spannend. Ook is er veel te doen, er is van alles te vinden langs het water, er zijn sporen van grote grazers, er bloeien zeer interessante planten en er is wildernis. Kortom, kinderen ervaren de natuur aan den lijve. Deze ervaringen zijn belangrijke voor hun hele leven. 9

10 Het natuurmuseum en ontmoetingscentrum het Dijkmagazijn, is ons paradepaard. In 2001 is het geopend. Bijna bezoekers hebben we inmiddels begroet. Talrijke natuurlessen hebben hier hun vertrekpunt. Binnen kijken om buiten meer te zien, is het motto. We zijn ook beschikbaar voor kinderfeestjes. We geven vanuit het Dijkmagazijn tevens excursies voor volwassen. Bedrijven en overheden maken hier regelmatig gebruik van, maar ook bijvoorbeeld groepen ouderen. Op deze wijze doen we ook voor volwassenen aan educatie. Dit is het gebied tussen Doornik en de Pas in Bemmel, waar we agrarische natuur willen realiseren, in combinatie met educatie. Door dit gebied loopt ook het Ommetje DoornikdePas, dat wij konden aanleggen, omdat wij in 2007 één van de drie winnaars waren in het kader van een SAUL prijsvraag (Sustainable and Accessible Urban Landscapes). 10

11 5. Wat we doen aan natuurbescherming In onze uiterwaarden komt veel wilde natuur terug. Met de natuur binnendijks gaat het minder. Als gevolg van de moderne landbouw hebben weidevogels en akkervogels het daar heel erg moeilijk. Toch zien wij mogelijkheden voor hen. Kleinschaligheid is het toverwoord. Nog niet zo lang geleden wás die kleinschaligheid er gewoon. Nu moet je er moeite voor doen en dat doen we graag. Nestkasten, werken aan biotopen, tellen, oog in het zeil We richten ons op vogels. De aanwezigheid van vogels zegt heel veel over de natuurwaarde van een gebied. Als je vogels wilt beschermen moet je biotopen beschermen. We tellen vogels in de Bemmelse en Gendtse uiterwaarden. Daardoor krijgen we elk jaar meer inzicht in wat daar leeft. In de Gendtse polder treffen we de gekraagde roodstaart aan. Zolang daar voldoende oude wilgenbossen staan, zullen we ook deze prachtige vogel tegenkomen. Voor steenuilen, een rode lijst soort, hangen we nestkasten op. We proberen zijn biotoop in stand te houden door ons in te zetten voor kleinschalig halfopen landschap. Ook maken we erven voor hem geschikt. Onze bescherming heeft hij hard nodig. Het gemiddelde van 2,2 jongen dat hij moet hebben om niet achteruit te gaan haalt hij net niet. De kerkuil was een jaar of tien geleden bijna uit Nederland verdwenen. Dank zij een intensief beschermingsprogramma leven er nu weer meer dan paartjes in ons land. Wij hebben ook aan dit programma meegedaan. Rond de vijf paartjes kerkuilen maken jaarlijks gebruik van onze nestkasten. 11

12 6. Hoe we te werk gaan De mens komt steeds verder van de natuur af te staan. De natuur wordt waargenomen en ervaren via TV of via het internet en niet meer direct gevoeld. Dat is zorgelijk, maar er is iets aan te doen. Wij proberen het goede voorbeeld te geven door zelf de handen uit de mouwen te steken en door de natuur weer bij de mensen te brengen. Dat lukt beter, naarmate we meer mensen aan ons kunnen binden. En we hebben ook de politiek nodig. Die moet de natuur veel hoger op de agenda zetten. Communiceren, de boer op, meedenken, inspireren Via dragen wij uit wat we doen en wat we willen. Als mensen vragen hebben proberen we te helpen. We communiceren regelmatig via de huis aan huis bladen en soms zijn we te zien op de lokale tv of te horen op de radio. Wij zijn met ons werk begonnen in Bemmel. Wij proberen in alle kernen werkgroepen van de grond te krijgen, maar dat lukt nog niet zo gemakkelijk. In Doornenburg en Angeren maakten we een begin. Op boerderijen hangen onze kerkuilenkasten. Een aantal boerenerven hebben we landschappelijk mogen aankleden. Op boerenerven kunnen we soms ook op de boomplantdagen terecht. We werken samen met diverse organisaties. Een belangrijke partner is de Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Aan de uitvoering van initiatieven van deze stichting, zoals Dorpen in het groen, werken we graag mee. Met de Joannes praktijkschool werken we samen in het landschapsonderhoud 12

13 Wij zijn regelmatig gesprekspartner van de gemeente bij talrijke onderwerpen op het gebied van ruimtelijke ordening en groen. Voorbeelden zijn de structuurvisie, het landschapsbeleidsplan, de ontwikkeling van de Dijkzone en het Park Lingezegen. Ook met Waterschap Rivierenland, de Dienst Landelijk Gebied en Staatsbosbeheer onderhouden we goede contacten. Bij diverse particuliere initiatieven, zoals.m.b.t. de Bemmelse en Huissense waarden zijn wij gesprekspartner. In de uiterwaarden zien we behalve grootschalige natuur ook graag kleinschaligheid, vooral grenzend aan de dijken. En wij zetten ons in voor het behoud van weidevogelgebieden in de uiterwaarden. Als het moet maken we bezwaar. Dat deden we bijvoorbeeld bij het plan om in de Gendtse polder een helihaven te vestigen en bij plannen tot grootschalige maïsteelt in de kommen. Maar wij willen geen actiegroep zijn. Wij zoeken bij voorkeur de lijn van samenwerking en dat werkt in onze ogen goed, al vinden wij het tempo bij natuurontwikkeling vaak aan de lage kant. 13

14 4. Prioriteiten Kleinschaligheid, natuur in de kommen, beheer bij particulieren en bij ons In de uiterwaarden willen wij naast ruige natuur ook weiland. In de kommen willen we brede akkerranden waar de kruiden weer een kans krijgen. De Betuwelijn willen we door groen zoveel mogelijk aan het oog onttrekken. Verder willen we overal waar dat kan hagen, struwelen, hoogstammen en solitaire bomen aanplanten. Wij willen meer natuurbeheer door particulieren, dicht bij huis. Als dat nodig is gaan we ook zelf terreinen beheren. Educatie dicht bij huis, meer excursies, manden vlechten in eigen werkschuur Wij gaan ons er sterk voor maken, dat alle kinderen van Lingewaard aan onze natuurlessen meedoen. Ook zetten we in op meer excursies voor volwassenen. Daar hebben we gidsen voor en we ontwikkelen GPS wandelingen. We richten ons op een breed publiek. Milieu en energie zal meer prominent op ons programma komen te staan. In de Ward (Bemmel) willen we een aantal functies combineren. Bij het dijkmagazijn gaan we een schuur bouwen, waar we manden kunnen gaan vlechten van de oogst van de rabatten die we daar hebben aangelegd. De schuur zal ook een functie krijgen als cursusruimte en ontmoetingsruimte. Nabij de schuur, die klimaatneutraal zal worden, willen we de molen herbouwen die tot 1926 iets verderop aan de molenwei heeft gestaan. 14

15 Bescherming akkervogels Tussen Doornik en de Pas willen we een agrarisch natuurpark, waarin het accent ligt op natuurlijke akkerbouw. Voor natuurlijke akkers zien we ook mogelijkheden in de Huissense waarden. Ons doel is de geelgors terug te krijgen. Verdere verspreiding van deze fraaie vogel is mogelijk door brede akkerranden aan te leggen in de komgebieden Hier ziet u het verschil tussen een moderne intensieve akker en een natuurlijke akker. Door heel Lingewaard willen we hier en daar natuurlijke akkers en als het aan ons ligt komen er langs de moderne akkers natuurlijke randen. In alle kernen actief Wij willen actief zijn in geheel Lingewaard. Wij gaan ons inspannen om onze activiteiten evenwichtiger te spreiden. Met onze publieksexcursies is dit al aan de gang. We doen ons uiterste best om op de boomplantdag elk jaar in elke kern met de kinderen aan de slag te gaan. Rond fort Pannerden willen we groepen rondleiden en we zouden daar ook graag een tentoonstellingsruimte inrichten. 15

16 7. Organisatie en middelen Wij zijn een vrijwilligersorganisatie en dat willen wij zo houden. Diverse groepen zijn in ons netwerk actief: Natuur en Vogelwerkgroep Bemmel Knotgroep Hoogstambrigade Beheerders Dijkmagazijn Educatiegroep Excursieleiders Als het nodig is, bijvoorbeeld op het gebied van educatie, kunnen wij op beperkte schaal mensen in dienst nemen. Ons bestuur is nu nog grotendeels afkomstig uit Bemmel. Dat gaat veranderen. Wij streven naar deelname vanuit elke kern in ons bestuur. Van de gemeente ontvangen wij subsidie voor de educatie die wij verzorgen en voor het Dijkmagazijn. Onze overige middelen bestaan uit incidentele subsidies en sponsorbijdragen. Meedoen? Onze plannen zijn ambitieus, ons enthousiasme is navenant. Wilt u meedoen of wilt u ons steunen, meld dit via 16

Voorstel uitbreiding bij Dijkmagazijn

Voorstel uitbreiding bij Dijkmagazijn Voorstel uitbreiding bij Dijkmagazijn Doelen Stichting Lingewaard Natuurlijk. Wij hebben een drieledig doel: Fraaier landschap Meer natuurbeleving voor jong en oud Bescherming van bedreigde soorten. Onder

Nadere informatie

Nieuwsbrief NME-Lingewaard Natuurlijk

Nieuwsbrief NME-Lingewaard Natuurlijk Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie. Nieuwsbrief NME-Lingewaard Natuurlijk Voorjaar 2017 Vogelnestjes bouwen. De trekvogels komen weer terug en gaan hier weer hun nestjes bouwen.

Nadere informatie

Primair Onderwijs Gemeente Lingewaard

Primair Onderwijs Gemeente Lingewaard Programma natuur educatie 2012-2013 Primair Onderwijs Gemeente Lingewaard Centrale locatie Dijkmagazijn Waaldijk 4 6681 KH Bemmel Postadres: Meander 58 6681TE Bemmel secretaris@lingewaardnatuurlijk.nl

Nadere informatie

Subsidies voor landschap & natuur

Subsidies voor landschap & natuur Gemeente Aalten Subsidies voor landschap & natuur Versterking landschap De provincie Gelderland en de gemeente Aalten streven naar een gevarieerder, aantrekkelijker en beter beleefbaar landschap. Vandaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

De landbouwer als landschapsbouwer. 4. De landbouwer als landschapsbouwer ICT-opdracht ehorizon

De landbouwer als landschapsbouwer. 4. De landbouwer als landschapsbouwer ICT-opdracht ehorizon 4. De landbouwer als ICT-opdracht ehorizon Bedrijf: Steven Vanhecke - Oude Burkelslag 10-9990 Maldegem 4.1 Richtlijnen voor de begeleidende leerkracht Een belangrijk doel in de derde graad van het secundair

Nadere informatie

Erftransformatie Munnikhofsestraat 9 Gendt Gemeente Lingewaard. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2010

Erftransformatie Munnikhofsestraat 9 Gendt Gemeente Lingewaard. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2010 Erftransformatie Munnikhofsestraat 9 Gendt Gemeente Lingewaard Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2010 Erftransformatie Munnikhofsestraat 9 te Gendt Gemeente Lingewaard COLOFON In opdracht

Nadere informatie

zorg voor ons landschap

zorg voor ons landschap Rosendael 2a 6891 DA Rozendaal www.landschapsbeheergelderland.nl zorg voor ons landschap Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG): Stichting met ideële doelstelling. Missie: Zorg voor een vitaal, beleefbaar

Nadere informatie

Situatie steenuilen in Zeeland vóór 1940

Situatie steenuilen in Zeeland vóór 1940 ZEELAND Situatie steenuilen in Zeeland vóór 1940 * In Zeeland kwamen tot 1940 nog ongeveer 2.200 paar steenuilen voor, waarvan ongeveer de helft op de eilanden en de andere helft in Zeeuws-Vlaanderen (Atlas

Nadere informatie

Een enthousiaste bedrijfsvoering

Een enthousiaste bedrijfsvoering Maatwerk voor akkervogels EEN INTEGRAAL VERHAAL Vandaag zijn er veel minder akkervogels dan vroeger. Daarom gaan we samen aan de slag. Iedereen draagt zijn steentje bij: landbouwers, jagers, de Vlaamse

Nadere informatie

REGIONAAL LANDSCHAP DE VOORKEMPEN SAMEN MAKEN WE WERK VAN NATUUR EN LANDSCHAP

REGIONAAL LANDSCHAP DE VOORKEMPEN SAMEN MAKEN WE WERK VAN NATUUR EN LANDSCHAP REGIONAAL LANDSCHAP DE VOORKEMPEN SAMEN MAKEN WE WERK VAN NATUUR EN LANDSCHAP 2 REGIONAAL LANDSCHAP DE VOORKEMPEN IS... EEN STREEK WAT DOEN WE? gelegen ten noordoosten van de stad Antwerpen en maakt onderdeel

Nadere informatie

Toekomst agrarisch natuur- en landschapsbeheer rond Winterswijk. Jan Stronks

Toekomst agrarisch natuur- en landschapsbeheer rond Winterswijk. Jan Stronks Toekomst agrarisch natuur- en landschapsbeheer rond Winterswijk Jan Stronks Stand van zaken huidig landschap Bos en natuur in de plus! Agrarisch cultuurlandschap sterk in de min: Natuurwaarde holt achteruit

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten. Jaarverslag 2014

Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten. Jaarverslag 2014 Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten Jaarverslag 2014 Jaarverslag uitvoeringsprogramma 2014 Stichting SAAP Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inleiding... 7 Uilenkasten... 9 Scholenpriject...

Nadere informatie

Uitkomsten ledenenquête toekomst Fryske Gea

Uitkomsten ledenenquête toekomst Fryske Gea Leeftijd respondenten Uitkomsten ledenenquête toekomst Fryske Gea Ter gelegenheid van haar 85 jarige jubileum vroeg It Fryske Gea haar leden naar hun mening over diverse actuele onderwerpen. In een enquête

Nadere informatie

Inrichtingsplan Agrarisch Natuurpark DoornikdePas

Inrichtingsplan Agrarisch Natuurpark DoornikdePas Inrichtingsplan Agrarisch Natuurpark DoornikdePas Stichting Lingewaard Natuurlijk Louis Dolmans 2 Inhoud Voorwoord... 6 1. Inleiding... 8 1.1 Het Plangebied ruimtelijk... 8 1.2 Voorgeschiedenis... 9 1.3

Nadere informatie

Natuuractiviteiten voor Basisscholen 2013 / 2014

Natuuractiviteiten voor Basisscholen 2013 / 2014 Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard (SN&LZW) zet zich in voor behoud en verbetering en duurzaamheid van Natuur en Landschap in de Zwijndrechtse Waard. De IVN-schoolgidsen verzorgen natuur-

Nadere informatie

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR In 2012 stond het eerste drieluik Van Eesterengesprekken, met bijbehorende excursies, in het teken van openbaar groen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief, april 2015

Nieuwsbrief, april 2015 Nieuwsbrief, april 2015 Inhoud: 1. Nieuw bestuurslid 2. Bijenstal naast de Veldschuur 3. Knotgroep Huissen 4. Schoolmoestuinen Huissen en DoornenburgJaarverslag 2013 5. Evenementen met stand van Lingewaard

Nadere informatie

NATUUR- EN MILIEU EDUCATIE ZWIJNDRECHTSE WAARD

NATUUR- EN MILIEU EDUCATIE ZWIJNDRECHTSE WAARD NATUUR- EN MILIEU EDUCATIE ZWIJNDRECHTSE WAARD Natuuractiviteiten voor Basisscholen 2015/2016 Inhoud Algemeen Extra aandachtspunten Natuuractiviteiten 2015/2016 Slecht weer beslissing Dagdelen natuuractiviteiten

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Toelichting landschappelijke inpassing. Uiterdijk 33 Zoelen

GEMEENTE BUREN. Toelichting landschappelijke inpassing. Uiterdijk 33 Zoelen GEMEENTE BUREN Toelichting landschappelijke inpassing Uiterdijk 33 Zoelen Toelichting landschappelijke inpassing Projectnr.061-083 / november 2016 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Planlocatie...

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN De Holendrechter- en Bullewijkerpolder als ontbrekende schakel

Nadere informatie

Ommetjes nieuwe natuur Aanmeldformulier

Ommetjes nieuwe natuur Aanmeldformulier Het formulier volledig ingevuld en ondertekend sturen aan Stichting IKL Postbus 154 6040AD ROERMOND Of stuur het ingescande formulier aan ikl@ikl-limburg.nl Ommetjes nieuwe natuur Aanmeldformulier 1) Naam

Nadere informatie

Buitengebied. Beeldkwaliteitsplan Schermer 26 augustus concept en inhoud: la4sale - Amsterdam

Buitengebied. Beeldkwaliteitsplan Schermer 26 augustus concept en inhoud: la4sale - Amsterdam Buitengebied Beeldkwaliteitsplan Schermer 26 augustus 2005 concept en inhoud: la4sale - Amsterdam structuurloze losse korrels in de mooie Eilandspolder korrelloos Schermereiland groene lijnen van stolpboerderijen

Nadere informatie

Aanleiding en uitgangspunt

Aanleiding en uitgangspunt NatuurVisie COLOFON Partij: ChristenUnie Zeeland Fractievoorzitter: Jan Henk Verburg Opsteller visie: Ria Rijksen Datum: maart 2016 Contact: fractie@zeeland.christenunie.nl Aanleiding en uitgangspunt De

Nadere informatie

In het open landschap van Oldambt is de geschiedenis nog zichtbaar. Als je er oog voor hebt en de kenmerken kunt herkennen laat het zich lezen als

In het open landschap van Oldambt is de geschiedenis nog zichtbaar. Als je er oog voor hebt en de kenmerken kunt herkennen laat het zich lezen als Werkgroep Oldambt In het open landschap van Oldambt is de geschiedenis nog zichtbaar. Als je er oog voor hebt en de kenmerken kunt herkennen laat het zich lezen als een boek. De Dollard is daarbij een

Nadere informatie

Boerenbuitengebied Muntendam Project Grauwe Klauwier

Boerenbuitengebied Muntendam Project Grauwe Klauwier Boerenbuitengebied Muntendam Project Grauwe Klauwier Inleiding In januari 2015 is de Werkgroep Boerenbuitengebied in Muntendam opgericht. De initiatiefnemer is een akkerbouwer die al jarenlang actief is

Nadere informatie

Bevordering van natuurbeleving in Moerenburg

Bevordering van natuurbeleving in Moerenburg Bevordering van natuurbeleving in Moerenburg Bakkers, S. & Bloemberg, M.S., s-hertogenbosch, 26 juni 2015 Eindrapportage afstudeeropdracht, opleiding Toegepast Biologie Bee-o-topen Moerenburg-Piushaven

Nadere informatie

Monitoring op natuurboerenerven. Uitleg over de systematiek van het monitoren

Monitoring op natuurboerenerven. Uitleg over de systematiek van het monitoren Monitoring op natuurboerenerven Uitleg over de systematiek van het monitoren Inleiding Boerenzwaluwen op het erf, korenbloemen in de akkers, fladderende citroenvlinders tussen de schuren. Al dat pracht

Nadere informatie

Samen houden we het landschap in de gemeente Dalfsen mooi!

Samen houden we het landschap in de gemeente Dalfsen mooi! De Stichting Groene en lauwe Diensten Overijssel De stichting Groene en lauwe Diensten Overijssel is opgericht door Landschap Overijssel en Natuurlijk Platteland Oost (de koepelorganisatie van Agrarische

Nadere informatie

GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN. in de periode

GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN. in de periode GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN in de periode 2014-2015 (versie 3 mei 2014) situatie per 31-12-2013 SAMEN STERKER Werkgroep

Nadere informatie

Mei 2016. Erf & landschap. Wat zijn uw mogelijkheden?

Mei 2016. Erf & landschap. Wat zijn uw mogelijkheden? Mei 2016 Erf & landschap Wat zijn uw mogelijkheden? Erf & landschap Wat zijn uw mogelijkheden? Peel en Maas is een mooie en uitgestrekte plattelandsgemeente met veel ruimte voor groen. We streven naar

Nadere informatie

www.landschapsbeheergelderland.nl Twitter: @SLGelderland Startavond Klompenpad Beekbergen Stichting Landschapsbeheer Gelderland Programma Uitleg klompenpaden (wat, waarom, hoe) Ervaringen Gerard Nijhof

Nadere informatie

Denkrichtingen en ideeën

Denkrichtingen en ideeën Denkrichtingen en ideeën Doelen Behoud identiteit en eigenheid landgoedkarakter Behoud en herstel van patronen en elementen en bijbehorende natuurwaarden Verweving van cultuur en natuur Versterken mogelijkheden

Nadere informatie

Geriefbos Gilze-Rijen. Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap

Geriefbos Gilze-Rijen. Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Geriefbos Gilze-Rijen Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Geriefbos Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Op uitnodiging van de gemeente heeft Buro Lubbers

Nadere informatie

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap 1 De Nieuwe Hollandse Waterlinie Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt midden door Nederland: van Muiden tot aan de Biesbosch. Vroeger waren de

Nadere informatie

Landschappelijk Beplantingsplan Landschapsbeheer Gelderland. Naam : Familie Ippel Straat : Graaf Reinaldweg 2 Postcode : 4214 KS Plaats : Vuren

Landschappelijk Beplantingsplan Landschapsbeheer Gelderland. Naam : Familie Ippel Straat : Graaf Reinaldweg 2 Postcode : 4214 KS Plaats : Vuren Landschappelijk Beplantingsplan Landschapsbeheer Gelderland Naam : Familie Ippel Straat : Graaf Reinaldweg 2 Postcode : 4214 KS Plaats : Vuren Adviseur: Saskia Bemer Emailadres: s.bemer@landschapsbeheergelderland.nl

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Jaarverslag van de Stichting Lingewaard Natuurlijk 2013

Jaarverslag van de Stichting Lingewaard Natuurlijk 2013 Jaarverslag van de Stichting Lingewaard Natuurlijk 2013 P a g i n a 2 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Educatie... 4 3. Schoolmoestuinen... 4 4. Dijkmagazijn... 6 5. Publieksexcursies... 6 6. De Veldschuur...

Nadere informatie

Duiven. Introductie. Bron:

Duiven. Introductie. Bron: Duiven Duiven Introductie Duiven is een levendige gemeente, bestaande uit het dorp Duiven en de kleinere kernen Groessen en Loo, respectievelijk ten zuidoosten en zuidwesten van het dorp Duiven. De gemeente

Nadere informatie

Betrekken jonge en nieuwe Nederlanders vergt mentaliteitsverandering

Betrekken jonge en nieuwe Nederlanders vergt mentaliteitsverandering 32 Betrekken jonge en nieuwe Nederlanders vergt mentaliteitsverandering De terugkeer van het landschap Van ecologennatuur naar het midden van de samenleving. Zo omschrijft Hans Renes de koers die Natuurmonumenten

Nadere informatie

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT vzw Een onafhankelijke organisatie gedragen door vrijwilligers grootste natuurbeschermingsorganisate in Vlaanderen eind 2001 opgericht

Nadere informatie

Investeren in landschap loont!

Investeren in landschap loont! Investeren in landschap loont! Het landschap van Ooijpolder tot Groesbeek binnen vijf jaar nog mooier NU ooijpolder groesbeek voorbeeldgebied landschapsontwikkeling straks? Het gebied Ooijpolder-Groesbeek

Nadere informatie

Maken dat natuur tegen een stootje kan Natuur combineren met

Maken dat natuur tegen een stootje kan Natuur combineren met Vooruit met natuur Stelt u zich voor een sterke, fitte, sprankelende natuur, waarvan je volop kunt genieten. Natuur dichtbij, die ontspant en die maakt dat je je prettig voelt op de plek waar je woont.

Nadere informatie

Checklist.

Checklist. Wandelnetwerk Zeeland Checklist www.zeeland.nl Checklist Wandelnetwerk Zeeland De inzet van het Wandelnetwerk Zeeland is drieledig, namelijk het ontsluiten van het platteland voor de wandelaar, de realisatie

Nadere informatie

Kruiswoordpuzzel Uilen van Nederland Wat weet jij over deze bijzondere dieren?

Kruiswoordpuzzel Uilen van Nederland Wat weet jij over deze bijzondere dieren? Kruiswoordpuzzel Uilen van Nederland Wat weet jij over deze bijzondere dieren? Groep Dit werkblad is geschikt voor kinderen uit de groepen 7 en 8. Introductie en instructie voor de leerkracht Middels deze

Nadere informatie

Boswet en kapvergunningen

Boswet en kapvergunningen Boswet en kapvergunningen Veranderingen in de nieuwe wet Natuurbescherming Gerrit-Jan van Herwaarden en Eibert Jongsma Wat is LandschappenNL? Faciliteert provinciale Landschapsbeheer organisaties en provinciale

Nadere informatie

Projectvoorstel. Maatregelen voor de Patrijs Uitwerking kerngebied Struikwaard

Projectvoorstel. Maatregelen voor de Patrijs Uitwerking kerngebied Struikwaard Projectvoorstel Maatregelen voor de Patrijs Uitwerking kerngebied Struikwaard J. Sloothaak Januari 2013 Projectvoorstel Project: Maatregelen voor de Patrijs Periode: 1 januari 2013 1 november 2014 Inleiding

Nadere informatie

Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen

Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen Alle bij de NGF aangesloten clubs worden jaarlijks uitgenodigd deel te nemen aan een vogelteldag. De bedoeling is op dezelfde dag eind april

Nadere informatie

Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer

Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer De breedte van het speelveld Betaald beheer (SNL): 179.000 ha, 64 mln. (excl. ganzen) 13.500 bedrijven = 27% van grondgebonden

Nadere informatie

Emmer Erfscheidenveen Meetnet 2015

Emmer Erfscheidenveen Meetnet 2015 Emmer Erfscheidenveen Meetnet 2015 Landschapsbeheer Drenthe Nijend 18a, 9465 TR, Anderen Inhoudsopgave Inventarisatiegebied Emmer-Erfscheidenveen... 3 Overzicht alle waarnemingen... 3 Type elementen...

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT 30 augustus 2016 vastgesteld 52-027 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3

Nadere informatie

We richten ons op de terugkeer van de akkervogels

We richten ons op de terugkeer van de akkervogels Gemeenschapsboer Louis Dolmans: We richten ons op de terugkeer van de akkervogels 2014-4 augustus 3 Kijk, hier staat Eeuwige Rogge op de akker, een oud ras dat volgens de overlevering jaar op jaar op dezelfde

Nadere informatie

GROENE LOPER VECHTDAL, OMMEN

GROENE LOPER VECHTDAL, OMMEN GROENE LOPER VECHTDAL, OMMEN ROUTE 15 km 20 17 De Groene Loper verbindt groene initiatieven, zo ook in het Vechtdal. Ontdek in Ommen een aantal plekken waar gezamenlijk is gewerkt aan het vergroten van

Nadere informatie

Werk mee aan het herstel van biodiversiteit en cultuurhistorie in uw eigen streek. Start uw eigen project voor de terugkeer van de vlechtheg.

Werk mee aan het herstel van biodiversiteit en cultuurhistorie in uw eigen streek. Start uw eigen project voor de terugkeer van de vlechtheg. Werk mee aan het herstel van biodiversiteit en cultuurhistorie in uw eigen streek. Start uw eigen project voor de terugkeer van de vlechtheg. Rond 1900 lag er rond akkers en weilanden in Oost- en Zuid-Nederland

Nadere informatie

Even (nou even..) bijpraten

Even (nou even..) bijpraten Even (nou even..) bijpraten Reageren? info@collectiefnhz.nl Meer informatie, ook persoonlijke documenten: www.collectiefnhz.nl Beste leden van Collectief Noord-Holland Zuid, De drukke tijd is voor iedereen

Nadere informatie

AMSTERDAM OPEN AIR FESTIVAL GAASPERPLAS

AMSTERDAM OPEN AIR FESTIVAL GAASPERPLAS NATUURBELEVEN AMSTERDAM OPEN AIR FESTIVAL GAASPERPLAS QUICKSCAN FLORA- EN FAUNAWET NatuurBeleven b.v. dr. M. Kuiper Oostermeerkade 6 1184 TV Amstelveen 020/4720777 mark@natuurbeleven.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

Groenschets. Ten behoeve van nieuwbouw woning. Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas September 2013

Groenschets. Ten behoeve van nieuwbouw woning. Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas September 2013 Groenschets Ten behoeve van nieuwbouw woning Familie Soberjé P/A Venrayseweg 115 5961 AE Horst Locatie woning Lindweg langs nummer 7 077-3981683 Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas September 2013 1.

Nadere informatie

Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein

Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein Natuurzones T58-Boschkens Goirle-Tilburg Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein Natuurzones T58-Boschkens Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein

Nadere informatie

Projectplan. Maatregelen voor de Patrijs Versterking van het leefgebied, landsdeel Zuid

Projectplan. Maatregelen voor de Patrijs Versterking van het leefgebied, landsdeel Zuid Projectplan Maatregelen voor de Patrijs Versterking van het leefgebied, landsdeel Zuid A. Wieland & J. Sloothaak september 2012 Projectplan Project: Maatregelen voor de Patrijs Periode: 1 januari 2013

Nadere informatie

Landschap en biodiversiteit

Landschap en biodiversiteit Landschap en biodiversiteit Een aantrekkelijk landschap is meer dan een mooie omlijsting voor het bedrijf. De klant ziet het als onderdeel van het product, waarnaar hij op zoek is. Bij plattelandsrecreatie

Nadere informatie

Agrarisch natuurbeheer op uw bedrijf

Agrarisch natuurbeheer op uw bedrijf Agrarisch natuurbeheer op uw bedrijf Een onderzoek en een advies over de natuur op het bedrijf van fam. de Boer, Tarwestraat 2 te Akkerhuizen Opgesteld door het Centrum voor Milieuwetenschappen, Universiteit

Nadere informatie

Ontwerp Weelde in de Beuningse uiterwaarden 2015

Ontwerp Weelde in de Beuningse uiterwaarden 2015 Ontwerp Weelde in de Beuningse uiterwaarden 2015 Ontwerp Weelde in de Beuningse uiterwaarden 2015 Inleiding In dit boekje leest u in hoofdlijnen hoe het ontwerp van de Beuningse uiterwaarden er uit ziet.

Nadere informatie

Voorbereiding post 5. Iedere vogel zijn eigen plekje Groep 4-5-6-7-8

Voorbereiding post 5. Iedere vogel zijn eigen plekje Groep 4-5-6-7-8 Voorbereiding post 5 Iedere vogel zijn eigen plekje Groep 4-5-6-7-8 Welkom bij IVN Valkenswaard-Waalre Dit is de digitale voorbereiding op post 5: Iedere vogel zijn eigen plekje, voor groep 4 t/m 8. Inhoud:

Nadere informatie

Landschapspark De Danenberg. Landschapsvisie De Danenberg Landschapspark De Danenberg

Landschapspark De Danenberg. Landschapsvisie De Danenberg Landschapspark De Danenberg Landschapsvisie De Danenberg Voorontwerp Bestemmingsplan V.o.f. De Brouwerij Partners: Inhoudsopgave Historie Gebiedsanalyse Het plan Onderzoeken & beleidskader Bestemmingsplan Boerderij De Danenberg Historie

Nadere informatie

Mitigatieplan Kerkuil realisatie Lodesteijn College te Barneveld

Mitigatieplan Kerkuil realisatie Lodesteijn College te Barneveld Notitie Concept Contactpersoon Herman Bouman Datum 7 december 2011 Kenmerk N003-4753937OUM-mya-V01 Mitigatieplan Kerkuil realisatie Lodesteijn College te Barneveld 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014-2024 2 3 foto s: ruud maaskant, pwn, kenneth stamp, mark kras Vooraf Nationaal Park Zuid-Kennemerland behoort met zijn duinen en bossen tot de mooiste en waardevolste natuurgebieden van

Nadere informatie

NATUURONTWIKKELINGSPROJECT STAPSTEEN T ZWANENBROEKJE. Nieuwsbrief nummer 13 juni 2011

NATUURONTWIKKELINGSPROJECT STAPSTEEN T ZWANENBROEKJE. Nieuwsbrief nummer 13 juni 2011 NATUURONTWIKKELINGSPROJECT STAPSTEEN T ZWANENBROEKJE Natuurgebied t Zwanenbroekje Ecologische verbindingen in de Ooijpolder Stapsteen t Zwanenbroekje is een particulier initiatief, ongeveer vijftien jaar

Nadere informatie

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ede, t.a.v. mevrouw D.W. Vreugdenhil, wethouder, Postbus 9022, 6710 HK Ede.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ede, t.a.v. mevrouw D.W. Vreugdenhil, wethouder, Postbus 9022, 6710 HK Ede. Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ede, t.a.v. mevrouw D.W. Vreugdenhil, wethouder, Postbus 9022, 6710 HK Ede. Ede, 4 november 2015. betreft: vierde advies van de begeleidingsgroep

Nadere informatie

NATUUR- EN MILIEU EDUCATIE ZWIJNDRECHTSE WAARD

NATUUR- EN MILIEU EDUCATIE ZWIJNDRECHTSE WAARD NATUUR- EN MILIEU EDUCATIE ZWIJNDRECHTSE WAARD Natuuractiviteiten voor Basisscholen 2017/2018 Inhoud Algemeen Extra aandachtspunten Natuuractiviteiten 2017/2018 Slecht weer beslissing Dagdelen natuuractiviteiten

Nadere informatie

Inrichtingsplan Park Hofstede. Een park ván en vóór de bewoners van de Essenpas

Inrichtingsplan Park Hofstede. Een park ván en vóór de bewoners van de Essenpas Inrichtingsplan Park Hofstede Een park ván en vóór de bewoners van de Essenpas juni 2011 Wijkplatform Bemmel-Oost 2 Waarom bijeenkomst Plannen worden concreet Besluitvorming gemeente in eindfase Consultatie

Nadere informatie

Projecten plattelandsontwikkeling, toerisme en recreatie gemeente Brummen. Bijlage 2 bij adviesnota plattelandsontwikkeling, toerisme en recreatie.

Projecten plattelandsontwikkeling, toerisme en recreatie gemeente Brummen. Bijlage 2 bij adviesnota plattelandsontwikkeling, toerisme en recreatie. Projecten plattelandsontwikkeling, toerisme en recreatie gemeente Brummen. Bijlage 2 bij adviesnota plattelandsontwikkeling, toerisme en recreatie. Nr. Project Planning Rol gemeente Plan Kosten 1. Inventarisatie

Nadere informatie

Projectplan Patrijzen in het Land van Heusden en Altena

Projectplan Patrijzen in het Land van Heusden en Altena Projectplan Patrijzen in het Land van Heusden en Altena Agrarische Natuurvereniging Altena - Biesbosch M. Millenaar, maart 2014 Molenerf Zandwijkse molen 1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding 3 2 Doelstelling 4

Nadere informatie

De volgende aspecten kunnen bij functioneel erfgroen onderscheiden worden: Ruimtelijk visueel Biodiversiteit Milieu Waterhuishouding Cultuurhistorie

De volgende aspecten kunnen bij functioneel erfgroen onderscheiden worden: Ruimtelijk visueel Biodiversiteit Milieu Waterhuishouding Cultuurhistorie Functioneel erfgroen Aanleiding Functioneel groen heeft alles te maken met het versterken van ruimtelijke kwaliteit en de ZLTO wens om agrarische bedrijven goed landschappelijk in te passen en zo mede

Nadere informatie

De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om gebruik te kunnen maken van de beheerpakketten binnen het leefgebied worden hieronder beschreven.

De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om gebruik te kunnen maken van de beheerpakketten binnen het leefgebied worden hieronder beschreven. Opengestelde beheerpakketten Collectief Rivierenland per leefgebied (gebaseerd op adviestarieven landelijke beheerpakketten ANLB2016 dd. 09-03-2015) let op: tarieven gewijzigd tov. medio februari 2015

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

OOSTWAARDPAD. mooi in alle seizoenen!

OOSTWAARDPAD. mooi in alle seizoenen! OOSTWAARDPAD mooi in alle seizoenen! n de Oostwaard van de Biesbosch is een grotendeels onverhard wandelpad uitgezet, langs boerenakkers en dwars door karakteristieke grienden. Boeren hebben enthousiast

Nadere informatie

Ruimte voor water. in het rivierengebied

Ruimte voor water. in het rivierengebied Ruimte voor water in het rivierengebied Het rivierengebied bestaat bij de gratie van de grote rivieren met daarlangs de zich eindeloos voortslingerende dijken. Daartussen vruchtbare klei, groene weilanden

Nadere informatie

Wandeling rond Tanthof

Wandeling rond Tanthof Wandeling rond Tanthof Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging KNNV afdeling Delfland Postbus 133 2600 AC DELFT afdelingdelfland@knnv.nl www.knnv.nl/afdelingdelfland http://twitter.com/#!/knnvafddelfland

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich daar voor inzetten:

Nadere informatie

ENQUÊTE VAN IVN NIJKERK

ENQUÊTE VAN IVN NIJKERK December 2015 ENQUÊTE VAN IVN NIJKERK Deze enquête is gericht aan alle leden en donateurs van de natuurvereniging IVN Nijkerk. Het doel van de enquête is IVN Nijkerk inzicht te geven in welke richting

Nadere informatie

Pannerdenseweg Doornenburg 9-11

Pannerdenseweg Doornenburg 9-11 Pannerdenseweg Doornenburg 9-11 2 PANNERDENSEWEG 9-11 Het perceel van de Pannerdenseweg 9-11 grenst direct aan de Klompenwaard, een prachtig natuurgebied zonder wegen of paden waar vrij gewandeld mag worden.

Nadere informatie

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder:

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van september 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00029 Onderwerp: Boterhuispolder: vaststellen uitgangspunten - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De Boterhuispolder is een

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

Fruitteeltbedrijf Veldstraat 1 Lienden Erfinrichtingsplan. Oktober

Fruitteeltbedrijf Veldstraat 1 Lienden Erfinrichtingsplan. Oktober Erfinrichtingsplan Oktober 2013-130214915 De locatie 2 De locatie gezien vanaf N320 3 Erfrinrichtingsplan 4 Erfrinrichtingsplan Het plan bevat de volgende landschapselementen (inheems plantmateriaal):

Nadere informatie

Bijen en Landschapsbeheer

Bijen en Landschapsbeheer Bijen en Landschapsbeheer Hoe maken we het landschap bijenvriendelijk Wat betekent dat voor de biodiversiteit en de kwaliteit van het landschap Een selectie van de mogelijkheden Arie Koster -- www.bijenhelpdesk.nl

Nadere informatie

Naar aanleiding van de avond met de klankbordgroep is de keuze gemaakt om te zoeken naar avontuurlijk spelen / spelen in het groen in plaats van het

Naar aanleiding van de avond met de klankbordgroep is de keuze gemaakt om te zoeken naar avontuurlijk spelen / spelen in het groen in plaats van het 1 2 Naar aanleiding van de avond met de klankbordgroep is de keuze gemaakt om te zoeken naar avontuurlijk spelen / spelen in het groen in plaats van het traditionele spelen. Ook is op die avond gesproken

Nadere informatie

GROEN&DOEN. Heggen, bomen en houtwallen CURSUSSEIZOEN 2013 2014. een praktische cursus over aanleg & onderhoud en zorg voor het landschap

GROEN&DOEN. Heggen, bomen en houtwallen CURSUSSEIZOEN 2013 2014. een praktische cursus over aanleg & onderhoud en zorg voor het landschap GROEN&DOEN CURSUSSEIZOEN 2013 2014 Heggen, bomen en houtwallen een praktische cursus over aanleg & onderhoud en zorg voor het landschap Heggen, bomen en houtwallen behoren tot de eeuwenoude parels van

Nadere informatie

Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010

Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010 Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010 Standpunten van de kandidaat-politieke partijen, voor zover bekend. Tekst is bekort

Nadere informatie

NATUUR- EN MILIEU EDUCATIE ZWIJNDRECHTSE WAARD

NATUUR- EN MILIEU EDUCATIE ZWIJNDRECHTSE WAARD NATUUR- EN MILIEU EDUCATIE ZWIJNDRECHTSE WAARD Natuuractiviteiten voor Basisscholen 2014/2015 Inhoud Algemeen Extra aandachtspunten Natuuractiviteiten 2014/2015 Slecht weer beslissing Dagdelen natuuractiviteiten

Nadere informatie

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o.

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o. 4 - Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o. t Hl i ifi ; : i :>! ui 5 /,,,,,, Wm > mmffl i f r.-v : i. 1,1 I : Het landschap in Brabant is vandaag de dag

Nadere informatie

NATUURONTWIKKELINGSPROJECT STAPSTEEN T ZWANENBROEKJE. in de polder bij Ubbergen

NATUURONTWIKKELINGSPROJECT STAPSTEEN T ZWANENBROEKJE. in de polder bij Ubbergen NATUURONTWIKKELINGSPROJECT STAPSTEEN T ZWANENBROEKJE in de polder bij Ubbergen veilige haven voor planten en dieren op hun weg tussen Nijmeegse stuwwal en de Waal Voormalige landbouwgronden worden omgevormd

Nadere informatie

WERKBLAD OPDRACHTEN. Locatie: De Drie Linden Giersbergen 8 Drunen. 2008 Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen

WERKBLAD OPDRACHTEN. Locatie: De Drie Linden Giersbergen 8 Drunen. 2008 Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen Dassenwerk WERKBLAD OPDRACHTEN Locatie: De Drie Linden Giersbergen 8 Drunen 2008 Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen 1. Waar ben je? Je gaat een onderzoek doen in een klein gebied van Nationaal

Nadere informatie

Beplantingsplan. Woning Eendenkooiweg ong. Melderslo. A.I.W.M. Christiaens

Beplantingsplan. Woning Eendenkooiweg ong. Melderslo. A.I.W.M. Christiaens Beplantingsplan Woning Eendenkooiweg ong. Melderslo A.I.W.M. Christiaens 16 oktober 2014 Beplantingsplan Woning Eendenkooiweg ong. Melderslo A.I.W.M. Christiaens Adres: Eendenkooiweg ong. Melderslo Initiatiefnemer:

Nadere informatie

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap 1 De Nieuwe Hollandse Waterlinie Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt midden door Nederland: van Muiden tot aan de Biesbosch. Vroeger waren de

Nadere informatie

Waterlanders : op weg met Sam de salamander. Poelenproject Herzele ter uitbreiding van de amfibieënpopulatie met als kernsoort de kamsalamander.

Waterlanders : op weg met Sam de salamander. Poelenproject Herzele ter uitbreiding van de amfibieënpopulatie met als kernsoort de kamsalamander. Waterlanders : op weg met Sam de salamander Poelenproject Herzele ter uitbreiding van de amfibieënpopulatie met als kernsoort de kamsalamander. 1 De kamsalamander... Hallo, Ik ben Sam, de salamander met

Nadere informatie

Beleidsplan Luisteren naar de basis

Beleidsplan Luisteren naar de basis Beleidsplan 2017 2022 Luisteren naar de basis Het IVN Roermond e.o. is één van de 36 lokale afdelingen in de Provincie Limburg. De afdeling Roermond e.o. heeft momenteel 250 leden. 1 Doelstellingen De

Nadere informatie

Beleidsplan IVN West-Friesland Natuurbeleving in een duurzame wereld Inhoud

Beleidsplan IVN West-Friesland Natuurbeleving in een duurzame wereld Inhoud Beleidsplan IVN West-Friesland 2017 2020 Natuurbeleving in een duurzame wereld Inhoud 1. Inleiding IVN West-Friesland is een financieel gezonde vereniging met bijna 300 leden gericht op Natuureducatie

Nadere informatie

In opdracht van de gemeente Hattem heeft Tauw een bodemfunctiekaart opgesteld. Deze notitie vormt de toelichting bij de gemaakte keuzes.

In opdracht van de gemeente Hattem heeft Tauw een bodemfunctiekaart opgesteld. Deze notitie vormt de toelichting bij de gemaakte keuzes. Notitie Contactpersoon Mirjam Bakx - Leenheer Datum 18 september 2009 Kenmerk N001-4598028LNH-cmn-V01-NL In opdracht van de gemeente Hattem heeft Tauw een bodemfunctiekaart opgesteld. Deze notitie vormt

Nadere informatie

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020.

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. Gebiedsprogramma 2016-2020 Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. 1 Integrale gebiedsopgaven Initiëren, faciliteren en uitvoeren van integrale gebiedsopgaven

Nadere informatie