hoe zien we de toekomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "hoe zien we de toekomst"

Transcriptie

1 Stichting Lingewaard Natuurlijk. Wat we doen hoe zien we de toekomst

2 1. INLEIDING WAT WIJ WILLEN BEREIKEN? WAT WE DOEN IN HET LANDSCHAP?... 7 Knotten, planten, snoeien, zaaien, oogsten WAT WE DOEN AAN EDUCATIE... 9 Natuurlessen, excursies, museum en ontmoetingscentrum WAT WE DOEN AAN NATUURBESCHERMING Nestkasten, werken aan biotopen, tellen, oog in het zeil HOE WE TE WERK GAAN Communiceren, de boer op, meedenken, inspireren PRIORITEITEN Kleinschaligheid, natuur in de kommen, beheer bij particulieren en bij ons Educatie dicht bij huis, meer excursies, manden vlechten in eigen werkschuur Bescherming akkervogels In alle kernen actief ORGANISATIE EN MIDDELEN Meedoen? Tekst en vormgeving Louis Dolmans De Pas KC Bemmel 2

3 1. Inleiding De Stichting Lingewaard Natuurlijk (SLN ) is rechtsopvolger van de Stichting Bemmel Natuurlijk, die werd opgericht op 8 april 1994 *. De stichting is voortgekomen uit het werk van de Natuur - en Vogelwerkgroep Bemmel, die nog steeds bestaat. Wij spannen ons in voor landschapsbeheer, educatie en natuurbescherming. Wij streven met dit alles naar fraai landschap, natuurbeleving bij jong en oud en betere kansen voor bedreigde soorten. Hierna gaan we eerst nader in op wat wij willen bereiken. Vervolgens geven we een overzicht van wat we doen. Met wat we doen gaan we door. Aan de andere kant willen we de komende tijd nieuwe stappen zetten, andere accenten leggen, onderdelen van ons werk intensiveren. Dit komt tot uitdrukking in onze prioriteiten. We sluiten af met enkele opmerkingen over onze organisatie en onze middelen. * Bij SLN zijn ongeveer 125 vrijwilligers aangesloten. Voor meer informatie over SLN en haar bestuur verwijzen we naar onze website. 3

4 2. Wat wij willen bereiken? Onze Stichting is tot stand gekomen op basis van enthousiasme voor onze natuurlijke omgeving en dat enthousiasme is nog steeds onze belangrijkste drijfveer. Er is veel mooie natuur te beleven in Lingewaard. Daar zijn we blij mee, maar we hebben ook zorgen, niet alleen vanwege de snelheid en de schaal van veranderingen die op ons afkomen, maar ook vanwege de in onze ogen veel te lage positie van natuur en landschap op de politieke agenda. De natuur moet het veel te vaak afleggen tegen de economie en daar willen we verandering in brengen, niet in de laatste plaats ook voor de generaties na ons. Wij willen veel meer investeringen in de kwaliteit van ons landschap. Deze investeringen dienen zich in onze ogen uit te strekken tot het gehele grondgebied van de gemeente Lingewaard. Wij willen de kwaliteit van bestaande landschapkenmerken verhogen en wij willen vele nieuwe elementen toevoegen. Natuur langs de dijken, in de uiterwaarden en in park Lingezegen vinden wij heel belangrijk, maar niet genoeg. Ook in het komgebied moet fraai en meer natuurlijk landschap komen. De aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Linge vinden wij een goede aanzet. Wij vinden het belangrijk dat jong en oud de natuur kan beleven. Wij zien graag dat kinderen vanaf jonge leeftijd de natuur voelen, ruiken, ervaren. Wij zetten ons daarom in voor natuureducatie buiten. Kinderen én volwassenen willen we stimuleren om het buitengebied op te zoeken. 4

5 Wij willen in beginsel alle natuurwaarden beschermen die in onze gemeenten aanwezig zijn. Bij natuurbescherming hoort ook natuurontwikkeling. Wij zetten ons in het bijzonder in voor een aantal bedreigde soorten die voor ons gebied karakteristiek zijn: steenuilen, kerkuilen, weidevogels en een aantal akkervogels. Dit is een beproefde aanpak. Als het goed gaat met gidssoorten, profiteren ook talrijke andere planten en dieren daarvan. 5

6 Hieronder geven wij in kernwoorden aan wat wij met onze inspanningen willen bereiken en wat onze inspanningen algemeen omschreven inhouden. Onze doelen hangen met elkaar samen. Fraaier landschap levert meer kansen op voor bedreigde soorten, educatie levert toekomstige natuurbeschermers op etc.. We bereiken onze doelen door zelf actief te zijn in de natuur en door ons op diverse manieren op onze omgeving te richten. In ons Dijkmagazijn laten we zien wat we doen en wat we mooi en boeiend vinden. Waar nodig grijpen wij de mogelijkheden aan om in te spreken en te participeren in beleidsontwikkeling. Wij kunnen onze doelen alleen waarmaken als er gemeentebreed één sterk netwerk groeit, dat staat voor een natuurlijke leefomgeving. Daarom vinden wij het belangrijk, dat in alle kernen van Lingewaard groepen natuurliefhebbers actief zijn. De leeuwerik weer terug boven de akkers Kleinschalig landschap, zowel binnendijks als buitendijks 6 Natuurbeleving buiten, voor iedereen, in vele vormen

7 3. Wat we doen in het landschap? Bij fraai landschap denken we aan kleinschaligheid op onze oeverwallen, gecombineerd met meer grootschaligheid in de uiterwaarden en de komgebieden. Maar ook in de uiterwaarden en de kommen zijn kleinschalige elementen aanwezig, vooral dichter bij de kernen. Wij steken hiervoor de handen uit de mouwen. Volgens een voorzichtige schatting plantten we vanaf 1994 in totaal meer dan 15 kilometer hagen en struwelen. Knotten, planten, snoeien, zaaien, oogsten Elk jaar knotten wij wilgen. Dank zij onze vrijwilligers blijven honderden fraaie bomen behouden. U kunt ze bewonderen, bijvoorbeeld langs de Waaldijk, nabij de Arend. We zetten ook nieuwe wilgen in de grond. Dat deden we langs de defensiedijk en langs de Bemmelse Zeeg. Verder onderhouden we hagen en planten we nieuwe hagen aan of struweel. De laatste jaren doen we dat vooral op de boomplantdagen. We gaan dan gemiddeld met 500 kinderen aan het werk, met telkens geweldige resultaten en veel blije gezichten. En dan zetten we ons ook nog in voor hoogstamfruitbomen. Tussen Doornik en de Pas in Bemmel hebben we een wandelroute aangelegd. Langs deze route zaaiden we akkerranden in, waarin talrijke planten bloeien, zoals klaprozen, korenbloemen, bolderikken en gele ganzenbloemen. In 2007 boden we aan de gemeente Lingewaard een plan aan voor een agrarisch natuurpark. Dat plan komt vanaf 2010 tot uitvoering. 7

8 In de Ward (Bemmel) plantten we samen met schoolkinderen in 2009 op negen rabatten ( stroken grond, omgeven door water) wilgentenen in diverse soorten. Deze wilgentenen, waarvan u er eentje ziet, gaan witsen opleveren om manden van te vlechten. Op en om de rabatten gaat schitterende natuur ontstaan. Er zullen diverse watervogels verschijnen en kikkers, salamanders en padden zijn er al in grote aantallen. Dit is wat wij noemen een heg met smoel. Ongeveer een eeuw geleden was er nog geen prikkeldraad en hadden heggen de functie van perceelsafscheiding. Heggen met smoel zijn aan de basis anderhalve breed meter en anderhalve meter hoog. Ze krijgen de kans om te groeien. Naast de heg ontwikkelt zich op den duur kruidenvegetatie. Vogels vinden er nestgelegenheid en kunnen er schuilen. Dit soort heggen willen we terug. 8

9 4. Wat we doen aan educatie In 2001 zijn wij begonnen met natuureducatie voor kinderen. Inmiddels hebben onze mensen, in hoofdzaak vrijwilligers, 850 lessen gegeven. Een aantal kinderen is diverse malen met ons op pad geweest. Daarmee rekening houdend komt het aantal kinderen dat via ons kennis maakte met de natuur tussen de en de uit. Daar mogen we best trots op zijn. Natuurlessen, excursies, museum en ontmoetingscentrum Elk jaar geven we natuurlessen aan kinderen van Lingewaardse basisscholen. Dat doen we buiten en we ontvangen gemiddeld 150 klassen. Onze vaste locaties zijn de Ward, de Bemmelse uiterwaarden en de Klompenwaard. U ziet hier een groepje kinderen bij het splitsingspunt van de Rijn. Onze lessen worden als goed tot zeer goed beoordeeld. Het water is spannend. Ook is er veel te doen, er is van alles te vinden langs het water, er zijn sporen van grote grazers, er bloeien zeer interessante planten en er is wildernis. Kortom, kinderen ervaren de natuur aan den lijve. Deze ervaringen zijn belangrijke voor hun hele leven. 9

10 Het natuurmuseum en ontmoetingscentrum het Dijkmagazijn, is ons paradepaard. In 2001 is het geopend. Bijna bezoekers hebben we inmiddels begroet. Talrijke natuurlessen hebben hier hun vertrekpunt. Binnen kijken om buiten meer te zien, is het motto. We zijn ook beschikbaar voor kinderfeestjes. We geven vanuit het Dijkmagazijn tevens excursies voor volwassen. Bedrijven en overheden maken hier regelmatig gebruik van, maar ook bijvoorbeeld groepen ouderen. Op deze wijze doen we ook voor volwassenen aan educatie. Dit is het gebied tussen Doornik en de Pas in Bemmel, waar we agrarische natuur willen realiseren, in combinatie met educatie. Door dit gebied loopt ook het Ommetje DoornikdePas, dat wij konden aanleggen, omdat wij in 2007 één van de drie winnaars waren in het kader van een SAUL prijsvraag (Sustainable and Accessible Urban Landscapes). 10

11 5. Wat we doen aan natuurbescherming In onze uiterwaarden komt veel wilde natuur terug. Met de natuur binnendijks gaat het minder. Als gevolg van de moderne landbouw hebben weidevogels en akkervogels het daar heel erg moeilijk. Toch zien wij mogelijkheden voor hen. Kleinschaligheid is het toverwoord. Nog niet zo lang geleden wás die kleinschaligheid er gewoon. Nu moet je er moeite voor doen en dat doen we graag. Nestkasten, werken aan biotopen, tellen, oog in het zeil We richten ons op vogels. De aanwezigheid van vogels zegt heel veel over de natuurwaarde van een gebied. Als je vogels wilt beschermen moet je biotopen beschermen. We tellen vogels in de Bemmelse en Gendtse uiterwaarden. Daardoor krijgen we elk jaar meer inzicht in wat daar leeft. In de Gendtse polder treffen we de gekraagde roodstaart aan. Zolang daar voldoende oude wilgenbossen staan, zullen we ook deze prachtige vogel tegenkomen. Voor steenuilen, een rode lijst soort, hangen we nestkasten op. We proberen zijn biotoop in stand te houden door ons in te zetten voor kleinschalig halfopen landschap. Ook maken we erven voor hem geschikt. Onze bescherming heeft hij hard nodig. Het gemiddelde van 2,2 jongen dat hij moet hebben om niet achteruit te gaan haalt hij net niet. De kerkuil was een jaar of tien geleden bijna uit Nederland verdwenen. Dank zij een intensief beschermingsprogramma leven er nu weer meer dan paartjes in ons land. Wij hebben ook aan dit programma meegedaan. Rond de vijf paartjes kerkuilen maken jaarlijks gebruik van onze nestkasten. 11

12 6. Hoe we te werk gaan De mens komt steeds verder van de natuur af te staan. De natuur wordt waargenomen en ervaren via TV of via het internet en niet meer direct gevoeld. Dat is zorgelijk, maar er is iets aan te doen. Wij proberen het goede voorbeeld te geven door zelf de handen uit de mouwen te steken en door de natuur weer bij de mensen te brengen. Dat lukt beter, naarmate we meer mensen aan ons kunnen binden. En we hebben ook de politiek nodig. Die moet de natuur veel hoger op de agenda zetten. Communiceren, de boer op, meedenken, inspireren Via dragen wij uit wat we doen en wat we willen. Als mensen vragen hebben proberen we te helpen. We communiceren regelmatig via de huis aan huis bladen en soms zijn we te zien op de lokale tv of te horen op de radio. Wij zijn met ons werk begonnen in Bemmel. Wij proberen in alle kernen werkgroepen van de grond te krijgen, maar dat lukt nog niet zo gemakkelijk. In Doornenburg en Angeren maakten we een begin. Op boerderijen hangen onze kerkuilenkasten. Een aantal boerenerven hebben we landschappelijk mogen aankleden. Op boerenerven kunnen we soms ook op de boomplantdagen terecht. We werken samen met diverse organisaties. Een belangrijke partner is de Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Aan de uitvoering van initiatieven van deze stichting, zoals Dorpen in het groen, werken we graag mee. Met de Joannes praktijkschool werken we samen in het landschapsonderhoud 12

13 Wij zijn regelmatig gesprekspartner van de gemeente bij talrijke onderwerpen op het gebied van ruimtelijke ordening en groen. Voorbeelden zijn de structuurvisie, het landschapsbeleidsplan, de ontwikkeling van de Dijkzone en het Park Lingezegen. Ook met Waterschap Rivierenland, de Dienst Landelijk Gebied en Staatsbosbeheer onderhouden we goede contacten. Bij diverse particuliere initiatieven, zoals.m.b.t. de Bemmelse en Huissense waarden zijn wij gesprekspartner. In de uiterwaarden zien we behalve grootschalige natuur ook graag kleinschaligheid, vooral grenzend aan de dijken. En wij zetten ons in voor het behoud van weidevogelgebieden in de uiterwaarden. Als het moet maken we bezwaar. Dat deden we bijvoorbeeld bij het plan om in de Gendtse polder een helihaven te vestigen en bij plannen tot grootschalige maïsteelt in de kommen. Maar wij willen geen actiegroep zijn. Wij zoeken bij voorkeur de lijn van samenwerking en dat werkt in onze ogen goed, al vinden wij het tempo bij natuurontwikkeling vaak aan de lage kant. 13

14 4. Prioriteiten Kleinschaligheid, natuur in de kommen, beheer bij particulieren en bij ons In de uiterwaarden willen wij naast ruige natuur ook weiland. In de kommen willen we brede akkerranden waar de kruiden weer een kans krijgen. De Betuwelijn willen we door groen zoveel mogelijk aan het oog onttrekken. Verder willen we overal waar dat kan hagen, struwelen, hoogstammen en solitaire bomen aanplanten. Wij willen meer natuurbeheer door particulieren, dicht bij huis. Als dat nodig is gaan we ook zelf terreinen beheren. Educatie dicht bij huis, meer excursies, manden vlechten in eigen werkschuur Wij gaan ons er sterk voor maken, dat alle kinderen van Lingewaard aan onze natuurlessen meedoen. Ook zetten we in op meer excursies voor volwassenen. Daar hebben we gidsen voor en we ontwikkelen GPS wandelingen. We richten ons op een breed publiek. Milieu en energie zal meer prominent op ons programma komen te staan. In de Ward (Bemmel) willen we een aantal functies combineren. Bij het dijkmagazijn gaan we een schuur bouwen, waar we manden kunnen gaan vlechten van de oogst van de rabatten die we daar hebben aangelegd. De schuur zal ook een functie krijgen als cursusruimte en ontmoetingsruimte. Nabij de schuur, die klimaatneutraal zal worden, willen we de molen herbouwen die tot 1926 iets verderop aan de molenwei heeft gestaan. 14

15 Bescherming akkervogels Tussen Doornik en de Pas willen we een agrarisch natuurpark, waarin het accent ligt op natuurlijke akkerbouw. Voor natuurlijke akkers zien we ook mogelijkheden in de Huissense waarden. Ons doel is de geelgors terug te krijgen. Verdere verspreiding van deze fraaie vogel is mogelijk door brede akkerranden aan te leggen in de komgebieden Hier ziet u het verschil tussen een moderne intensieve akker en een natuurlijke akker. Door heel Lingewaard willen we hier en daar natuurlijke akkers en als het aan ons ligt komen er langs de moderne akkers natuurlijke randen. In alle kernen actief Wij willen actief zijn in geheel Lingewaard. Wij gaan ons inspannen om onze activiteiten evenwichtiger te spreiden. Met onze publieksexcursies is dit al aan de gang. We doen ons uiterste best om op de boomplantdag elk jaar in elke kern met de kinderen aan de slag te gaan. Rond fort Pannerden willen we groepen rondleiden en we zouden daar ook graag een tentoonstellingsruimte inrichten. 15

16 7. Organisatie en middelen Wij zijn een vrijwilligersorganisatie en dat willen wij zo houden. Diverse groepen zijn in ons netwerk actief: Natuur en Vogelwerkgroep Bemmel Knotgroep Hoogstambrigade Beheerders Dijkmagazijn Educatiegroep Excursieleiders Als het nodig is, bijvoorbeeld op het gebied van educatie, kunnen wij op beperkte schaal mensen in dienst nemen. Ons bestuur is nu nog grotendeels afkomstig uit Bemmel. Dat gaat veranderen. Wij streven naar deelname vanuit elke kern in ons bestuur. Van de gemeente ontvangen wij subsidie voor de educatie die wij verzorgen en voor het Dijkmagazijn. Onze overige middelen bestaan uit incidentele subsidies en sponsorbijdragen. Meedoen? Onze plannen zijn ambitieus, ons enthousiasme is navenant. Wilt u meedoen of wilt u ons steunen, meld dit via 16

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners Een natuurlijke speelplek in de woonwijk biedt kinderen de kans om dichtbij huis en school heerlijk buiten te spelen. Boompje klimmen, vlotje varen, bloemen plukken, verstoppertje spelen in de struiken;

Nadere informatie

Meer doen in minder gebieden. Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen

Meer doen in minder gebieden. Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen Meer doen in minder gebieden Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen Meer doen in minder gebieden Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen 1 Inhoud bladzijde 1

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

Een tuin van de hele buurt

Een tuin van de hele buurt Een tuin van de hele buurt 'De weg tot een gemeenschappelijke tuin Leonore Noorduyn en Arjen Wals Wageningen Universiteit en Researchcentrum Leerstoelgroep Communicatie- en innovatiestudies Wetenschapswinkel

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Gemaakt door: Zoë Op ten Berg, Amber Vermunt, Marlinde Oosterwijk, Lisa Pijnacker, Liselotte Prins, Kristi Francissen

Gemaakt door: Zoë Op ten Berg, Amber Vermunt, Marlinde Oosterwijk, Lisa Pijnacker, Liselotte Prins, Kristi Francissen Gemaakt door: Zoë Op ten Berg, Amber Vermunt, Marlinde Oosterwijk, Lisa Pijnacker, Liselotte Prins, Kristi Francissen Inhoudsopgave blz 1...Inhoudsopgave blz 1...Inleiding blz 2...Windenergie voor people,

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Analyse burgerinitiatieven De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Stageproject: Instituties voor Collectieve Actie Student: Sarah Simmelink Studentnummer: 3488756 Stagebegeleider organisatie:

Nadere informatie

Experimenteren met burgerinitiatief

Experimenteren met burgerinitiatief Van Doe-het-zelf naar Doe-het-samen Maatschappij Experimenteren met burgerinitiatief Jurgen van der Heijden, Rosalie van Dam, Rinske van Noortwijk, Irini Salverda, Ineke van Zanten (Red.) Met bijdragen

Nadere informatie

Logisch, maar wel spannend

Logisch, maar wel spannend Logisch, maar wel spannend Twaalf gesprekken over de Houtskoolschets Europees Landbouwbeleid 2020 Uitgevoerd door het samenwerkingsverband Sprekend Platteland. In opdracht van het Ministerie van LNV, april

Nadere informatie

Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust

Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust Het aantrekkelijke van een stichting als Het Drentse Landschap is de combinatie van een overzichtelijke provincie en een

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019 De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Waar het CDA voor staat 1.1 Verbinding 1.2 Actieve

Nadere informatie

Jouw marketingplan in acht stappen

Jouw marketingplan in acht stappen Jouw marketingplan in acht stappen Werkboek voor ondernemers in de multifunctionele landbouw 1 INHOUD Inleiding... 3 Wat is marketing en waarom een marketingplan?... 4 Stap 1. Formuleren van doelstellingen...

Nadere informatie

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid IVN - afdeling Peize Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid Juni 2015 braakballen uitpluizen wilgen en fruitbomen snoeien de onlanden even voorstellen nl doet opening brug de horst kledingbeurs

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Een mooier buitengebied maken we samen! Doet u mee? Informatie en aanbevelingen over streekeigen beplanting.

Een mooier buitengebied maken we samen! Doet u mee? Informatie en aanbevelingen over streekeigen beplanting. Een mooier buitengebied maken we samen! Doet u mee? Informatie en aanbevelingen over streekeigen beplanting. INHOUD Voorwoord 5 Inleiding 6 Rivierenlandschap 8 Kampenlandschap 12 Heide- en broekontginningslandschap

Nadere informatie

Werkplaats 9. PlattelandsParlement 2009 Directe link tussen platteland en politiek

Werkplaats 9. PlattelandsParlement 2009 Directe link tussen platteland en politiek Werkplaats 9 PlattelandsParlement Periodieke uitgave van Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij in samenwerking met de andere organisatoren van het PlattelandsParlement: de Landelijke Vereniging van

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

142 - De grote kleine-kansen atlas

142 - De grote kleine-kansen atlas 142 - De grote kleine-kansen atlas De grote kleine-kansen atlas / Coöperatieve windenergie vereniging Kennemerwind - 143 Coöperatieve windenergie vereniging Kennemerwind Jeroen Flamman Introductie Zon

Nadere informatie

Natuurbescherming in Nederland

Natuurbescherming in Nederland Natuurbescherming in Nederland Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Natura 2000 4 2. Ecologische Hoofdstructuur 6 3. Nationale Parken 8 4. Nationale Landschappen 10 5. Soortenbescherming 12 6. Natuurwetgeving

Nadere informatie

Steenuil onder de pannen Vogelbescherming N E D E R L A N D

Steenuil onder de pannen Vogelbescherming N E D E R L A N D Variatie op het erf Steenuil onder de pannen Vogelbescherming N E D E R L A N D C O L O F O N DIT IS EEN BROCHURE IN HE T K ADER VAN HE T PROJEC T NA AR EEN A ANTREKKELIJK LEEFGEBIED VOOR MENS ÉN STEENUIL.

Nadere informatie

Dienen Delen Doen. Onderzoek naar de maatschappelijke inzet van de diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland

Dienen Delen Doen. Onderzoek naar de maatschappelijke inzet van de diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland Dienen Delen Doen Onderzoek naar de maatschappelijke inzet van de diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland Een initiatief van de Federatie van Diaconieën in samenwerking met Kerk in Actie (Binnenlands

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken 1 Vol energie gaat SAM de uitdaging aan om ook de komende jaren een bijdrage te leveren aan een samenleving met aandacht voor de menselijke maat en de gemeenschap waarin we wonen. De komende veranderingen

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam Vier cases uit het hele land Met praktische tips amsterdam leren van de Stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam leren van de stad amsterdam

Nadere informatie