HOOFDTAKEN VAN DE ACTUARIËLE FUNCTIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDTAKEN VAN DE ACTUARIËLE FUNCTIE"

Transcriptie

1 HOOFDTAKEN VAN DE ACTUARIËLE FUNCTIE

2 1. Actuariële functie ADDACTIS Worldwide heeft ervaren en gekwalificeerde consultants die u kunnen ondersteunen bij de acuariële functie. De steun die kan worden geboden varieert van matige steun aan de meer technische onderdelen van de actuariële functie tot volledige ondersteuning waarbij de volledige functie wordt uitbesteed. Dit is toegestaan zolang de verzekeraar de verantwoordelijkheid draagt. Ten eerste geven we een overzicht van wat wij denken dat de taken zijn van de actuariële functie. Daarna laten we u zien hoe ADDACTIS Worldwide u kan ondersteunen op dit gebied Taken van de acuariële functie De onderstaande tabel geeft een overzicht van de taken van de actuariële functie: Component van het werk 1. Actuariële berekening van de technische voorzieningen (of de Liability Adequacy Test) 2. Berekening van de kapitaalvereisten van Sovency II 3. Het verstrekken van ondersteuning bij de ORSA 4. Ondersteuning bij het indienen van de QRT s 5. Documentatie van de hierboven beschreven processen 6. Communicatie met stakeholders Taakbeschrijving Berekening van de verdisconteerde beste schatting van verliesresreserves en premiereserves, bruto en netto van herverzekering Berekening per segment van het bedrijfsleven Berekening van de risicomarge met behulp van de kapitaalkosten benadering Potentieel verstrekken van een interne verklaring van de toereikendheid van de reserves Berekening van de SCR en MCR met de standaardformule en / of met behulp van een intern model (optioneel) Beschrijven van het Bestuurs Systeem met daarin de Solvency II vereiste functies Beschrijven van de algehele Strategie voor Risicobeheer, Kapitaal Beleid en ORSA aanpak. Uitvoeren van ramingen van basisscenario van P&L, Balans en Solvabiliteitsverhouding, evenals het toepassen van stressscenario s op deze ramingen. De ORSA bevat zowel een kwalitatief als kwantitief onderdeel De berekeningen van (1),(2) en (3) zullen, naast andere financiële informatie, moeten worden weergegeven in de QRT s. Openbaarmaking is vereist op kwartaalbasis Alle onderdelen van het werk moeten worden gedocumenteerd Mededelen van de resultaten aan het management en aan de raad van toezicht. Gesprekken met externe stakeholders zoals de lokale 1

3 7. Optimalisatie herverzekering 8. Het verzorgen van opleidingen toezichthouder of de accountant Adviseren over herverzekeringsstructuren Het berekenen van de financiële gevolgen van de herverzekeringsstructuren Het aantonen van de risicoverzachtende impact van een aantal herverzekeringsprogramma s. Onderwijs en opleiding voor bijvoorbeeld raad van bestuur of raad van toezicht Hieronder geven we een meer gedetailleerde beschrijving van deze taken. a. Actuariële berekening van de technische voorzieningen De reserves (of technische voorzieningen) bestaan uit verliesreserves en premiereserves. De verliesreserves omvatten de casereserves, de IBNR reserves, evenals de reserves voor niet doorberekende aanpassingskosten ( ULAE reserves ). Premiereserves omvatten reserves die zijn geboekt, maar nog niet verdiend. Daarnaast omvatten premiereserves de toekomstige instroom (bijv. premies) en uitgaande kasstromen (bijv. verliezen en kosten) van bestaande polissen (of contracten). Bestaande polissen zijn die polissen die binnen de contractgrens vallen. Om de marktconforme waarde van de reserves te kunnen berekenen, moeten de volgende bouwstenen expliciet worden berekend: de ongedisconteerde beste schatting van de verliesreserves en de premiereserves, de impact van het verdisconteren, gebruikmakend van de juiste yieldcurves, de risicomarge, gebruikmakend van de kapitaalkosten benadering. De afbeelding hieronder geeft een kort overzicht van alle onderdelen: 2

4 b. Berekening van de kapitaalvereisten op basis van de standaardformule De berekening van de kapitaalvereisten (de SCR en de MCR) moeten op kwartaalbasis worden uitgevoerd. De standaardformule, volgens de laatste specificities, zal naar verwachting worden verstrekt door de lokale toezichthouder of door EIOPA. Hieronder ziet u een overzicht van alle modules en sub-modules waarvoor sub-kapitaaleisen moeten worden berekend. De berekeningen zullen worden gestructureerd op een zodanige wijze dat alle vereiste invoervelden duidelijk traceerbaar zijn. Alle stappen worden gedocumenteerd omdat verwacht wordt dat de toezichthouder niet alleen de berekeningen zal vragen maar ook een gedetailleerde documentatie inclusief uitleg over de genomen uitgangspunten. c. Beoordeling van de ORSA De Eigen Risico & Solvabiliteits Beoordeling ( ORSA ) is een nieuw concept, geïntroduceerd in Solvency II. In de ORSA moeten verzekeraars hun risico s voor de komende jaren op een prospectieve wijze bepalen en de impact op de solvabiliteit beoordelen. Bovendien zullen verzekeraars moeten aantonen hoe deze risico s kunnen worden beheerd. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de ORSA, zie paragraaf Advies ORSA op onze website. 3

5 d. Het invullen van de QRT s De resultaten van de berekening van de technische voorzieningen zullen moeten worden gerapporteerd in de zogeheten Quantitative Reporting Templates ( QRT s ). Hieronder hebben we voor u een breed overzicht gemaakt van de QRT s.: Het invullen van de QRT s is niet verplicht voor 2014, maar het wordt aanbevolen om deze processen uiterlijk 2014/2015 te starten, om de vereiste ervaring op te bouwen voor 2016, wanneer het verplicht wordt om deze opgaven in te vullen. Daarnaast zal de klant zo een referentiepunt hebben, wanneer deze opgaven zijn ingevuld als in Zodra Solvency II wordt goedgekeurd, zullen deze opgaven op kwartaalbasis moeten worden ingevuld. e. Documentatie van het hierboven beschreven werk EIOPA heeft aangegeven dat alle processen van de bovengenoemde berekeningen zodanig moeten worden vastgelegd dat voor de toezichthouder het volgende duidelijk is: o hoe deze berekeningen zijn uitgevoerd o welke inputs zijn gebruikt en uit welke bronnen de gebruikte inputs afkomstig zijn o welke veronderstellingen er zijn gedaan en waarom o afstemming van de cijfers en de gebruikte inputs in de jaaropgaven o gebruikte methode en de reden daarvoor o welke functies en rollen zijn betrokken geweest bij het proces 4

6 f. Communicatie met stakeholders Desgevraagd is Addactis Worldwide beschikbaar voor gesprekken met bijvoorbeeld de leidinggevende of de externe accountant. Daarnaast is het mogelijk om de klant te ondersteunen met gesprekken en workshops met de raad van toezicht. g. Optimalisatie herverzekering Bij het adviseren over de herverzekeringspolis, zal de acuaris meestal de financiële impact berekenen van een aantal herverzekeringsprogramma s en antwoord geven op de volgende vragen: o Wat is de financiële impact van een aantal van de voorgestelde herverzeringsstructuren? o Zijn de risico s afdoende gemitigeerd na herverzekering? o Wat zijn de optimale structuren? o Wat zijn de kosten versus de baten van verschillende herverzekeringsprogramma s? o Wat is de SCR voor en na de voorgestelde herverzekeringsstructuur? h. Het verzorgen van trainingen Als onderdeel van de actuariële functie, zullen er training moeten worden aangeboden aan de klant. Het is van cruciaal belang dat de acturiële materie goed wordt begrepen door de klant en dat de juiste beslissingen worden genomen. Training kan worden aangeboden voor alle onderwerpen zoals hierboven beschreven, gewoonlijk in de vorm van workshops. 5

De Nederlandsche Bank N.V. Implementatie Solvency II. nr. 01B/NL

De Nederlandsche Bank N.V. Implementatie Solvency II. nr. 01B/NL De Nederlandsche Bank N.V. Implementatie Solvency II nr. 01B/NL 31 maart 2010 De Nederlandsche Bank bedankt de verschillende marktpartijen voor hun reacties op het consultatiedocument Implementatie Solvency

Nadere informatie

EIOPACP 13/08 NL. Richtsnoeren voor het governancesysteem

EIOPACP 13/08 NL. Richtsnoeren voor het governancesysteem EIOPACP 13/08 NL Richtsnoeren voor het governancesysteem EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; site: www.eiopa.europa.eu Richtsnoeren

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Nieuwe controleverklaring voor oob s Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Versie oktober 2014 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

De IT-impact van Solvency II

De IT-impact van Solvency II GEVOLGEN VOOR INFORMATIETECHNOLOGIE BINNEN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN De IT-impact van Solvency II In dit artikel komt de impact van Solvency II op de IT-functie van verzekeringsmaatschappijen aan bod.

Nadere informatie

Solvency II vereist industrialisatie en flexibilisering van de rapportagefunctie

Solvency II vereist industrialisatie en flexibilisering van de rapportagefunctie Solvency II vereist industrialisatie en flexibilisering van de rapportagefunctie Tarik Günay PwC Advisory Technology De nieuwe deadline voor verzekeringsmaatschappijen om te voldoen aan de eisen van Solvency

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank N.V. Richtinggevende principes voor de beoordeling van het risicobeheer met betrekking tot alternatieve beleggingen

De Nederlandsche Bank N.V. Richtinggevende principes voor de beoordeling van het risicobeheer met betrekking tot alternatieve beleggingen De Nederlandsche Bank N.V. Richtinggevende principes voor de beoordeling van het risicobeheer met betrekking tot alternatieve beleggingen Februari 2007 1 DNB geeft marktpartijen de gelegenheid om commentaar

Nadere informatie

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen AnalitiQs Quality in Research, Reporting & Analytics 0 "Iedere maand neemt Corporate diverse HR KPI's op in het rapport dat ze maken voor het management.

Nadere informatie

Rapport. Governance Principes. Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713

Rapport. Governance Principes. Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713 Governance Principes Rapport Governance Principes Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713 Inhoudsopgave 1. Governance Principes 3 2. De Raad van Commissarissen 4 3. De Raad van Bestuur 7 4. Risicomanagement

Nadere informatie

Oude Versie (herzien per juli '15)

Oude Versie (herzien per juli '15) De wettelijke verplichtingen van de accountant die de jaarrekening of de staten controleert van een financiële onderneming of een pensioenfonds 31 oktober 2008 1 Versie 1.3 Datum: 31 oktober 2008 Herzien:

Nadere informatie

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende:

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van. houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering Op de voordracht

Nadere informatie

Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld

Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld De AFM verwacht dat u consumenten gemakkelijk vindbare en begrijpelijke informatie verstrekt waarin u antwoord geeft

Nadere informatie

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang.

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. Governance Principes 1 juli 2013 Governance Principes VvAA VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. VvAA groep

Nadere informatie

governance principes Inleiding

governance principes Inleiding governance principes Inleiding De Governance principes zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Zij geven richtlijnen voor de samenstelling, de onderlinge verhoudingen en het functioneren van

Nadere informatie

Handleiding Risico management

Handleiding Risico management Handleiding Risico management IBPDOC29 Verantwoording Opdrachtgever Kennisnet / sambo-ict Dit document is geschreven voor IT managers, IT security officers, Information officers binnen de MBO sector. Dit

Nadere informatie

Nota Weerstandsvermogen 2012

Nota Weerstandsvermogen 2012 Behoort bij raadsbesluit d.d. 27 september 2012 inzake Beleid weerstandsvermogen en risicomanagement. Nota Weerstandsvermogen 2012 Van inventariseren naar beheersen en monitoren GEMEENTE DE BILT, BILTHOVEN,

Nadere informatie

Handreiking Risicomanagement voor beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen

Handreiking Risicomanagement voor beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen Handreiking Risicomanagement voor beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen DUFAS, maart 2011 1 Copyright DUFAS 2011 In geval van distributie of reproductie van informatie afkomstig uit deze publicatie

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

Talent management versus personeels- en salarisadministratie

Talent management versus personeels- en salarisadministratie Whitepaper Talent management versus personeels- en salarisadministratie Wat is talent management? Hoe doeltreffend talent management te implementeren binnen uw organisatie! Consultancy-team PayRoll Solutions,

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Versie 1.1 Datum Mei 2014 Status Definitief Auteur Con Sadée 1 INLEIDING TOT DE DIENSTVERLENING...

Nadere informatie

INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan)

INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Is uw organisatie al klaar voor de nieuwe vereisten? Resultaat na deze opleiding, u kunt: Tijdig risico's

Nadere informatie

Governance Principes MediRisk

Governance Principes MediRisk Governance Principes MediRisk MediRisk acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. De Governance Principes, hierna

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19

De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19 De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19 De bepaling van financiële veronderstellingen en de verwerking van actuariële resultaten in de jaarrekening S.J. de Ridder Erasmus

Nadere informatie

Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015

Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015 Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Waarom het Privacy Seal?... 5 3. Wat is het Privacy Seal?... 6 3.1. Criteria op basis waarvan het Privacy Seal wordt verleend... 6 3.2.

Nadere informatie

Beschikbare modules iv- V Online

Beschikbare modules iv- V Online Beschikbare modules iv- V Online Inleiding Hoe belangrijk is het voor een organisatie om vanuit een visie een strategie te ontwikkelen, de benodigde bedrijfsonderdelen en of afdelingen goed in te richten

Nadere informatie

De weg naar succesvol risicomanagement in het volmachtbedrijf vanuit de Richtlijn Solvency II

De weg naar succesvol risicomanagement in het volmachtbedrijf vanuit de Richtlijn Solvency II Academie voor Masters & Professional Courses De weg naar succesvol risicomanagement in het volmachtbedrijf vanuit de Richtlijn Solvency II Auteur: Lourens van der Linden RRM Naam opleiding Master in Risicomanagement

Nadere informatie