ipad beheer Informatie en tips over het beheer van de ipad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ipad beheer Informatie en tips over het beheer van de ipad"

Transcriptie

1 ipad beheer Informatie en tips over het beheer van de ipad Thuis omgaan met de ipad Uit de klankbordgroep van de ouders kwam duidelijk navoren dat er behoefte is aan tips hoe je thuis het beste met de ipad om kunt gaan. Ouders worden naast vele leuke verrassende zaken ook met de nodige vragen en problemen geconfronteerd, zoals bijvoorbeeld: Hoe voorkom je dat je de hele dag met dat apparaat zit: op school en thuis; Hoe zorg je voor evenwicht en verstandig gebruik en dat het geen verslavende trekken krijgt; Hoe ga je om met de afleiding en de verleiding van games en social media; hoe zorg je ervoor dat je je kunt blijven concentreren en focussen op wat je moet doen; Hoe ga je om met online pesten; het cyberpesten? Het vraagt aandacht van schoolleiding, docenten, mentoren en ouders. Ook de leerlingen zelf hebben hierin de nodige eigen verantwoordelijkheid te leren. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld hun ipad op niet storen zetten. Als je huiswerk moet maken is de kans dat je afgeleid wordt door een bericht, mailtje, of facetime redelijk aanwezig. Toch is het eenvoudig om je hiervoor af te sluiten. Je moet je ipad dan wel upgraden naar ios6. 1

2 Thuis omgaan met de ipad Ga naar Instellingen > en zet niet storen aan. Je wordt nu niet lastig gevallen met (geluids)meldingen van Berichten, Facetime, Mails, etc. Wanneer de niet-storen optie is ingeschakeld zal naast de tijdsweergave in ios een maantje verschijnen. Dit geeft aan dat de functie actief is en er dus geen meldingengeluiden, enzovoorts worden afgespeeld. Echter is het ook mogelijk om de niet storen functie automatisch in- en uit te schakelen aan de hand van een tijdschema en er zijn eventueel uitzonderingen te maken. Via Berichtgeving kun je ook instellen of je een bepaalde applicatie in het Berichtencentrum wilt zien, of je Berichten van iedereen of alleen je contacten wilt zien. Kortom: je kunt heel wat aanpassingen aan je ipad doen om niet, of minder gestoord te worden, jezelf minder af te leiden, of jezelf en anderen uit de concentratie te halen. Naast de docent die probeert in de klas een goed leerklimaat zonder afleiding te creëren, blijft de leerling hier in belangrijke mate ook zelf verantwoordelijk voor. Niet verbieden, maar opvoeden Dit betekent overigens niet dat leerlingen overal en te allen tijde hun smartphone (of ipad) in de les mogen gebruiken. We hebben hierover regels en afspraken. Regels en afspraken We vinden het logisch om rekening met anderen te houden, fatsoen en respect te tonen. Als school hebben we ook deze regels op gesteld. Deze regels en afspraken kunt u op de onze site terugvinden en worden aan het begin van elk schooljaar door de mentor besproken: v Regels voor leerlingen (Leerlingenstatuut) v Reglement elektronische hulpmiddelen v Pestprotocol v ipad in de klas Voorbeeld 2

3 Tips en adviezen De leerlingen kunnen, zeker in het begin, uren met de ipad bezig zijn. Als u vanaf het 1e begin afspraken maakt is dat makkelijker dan dat u na een paar weken de boel moet terugdraaien. Overigens geldt dit net zo goed voor het smartphone-gebruik. Maak dus samen goeie afspraken en zet deze liefst ook op papier, als een soort contract. Een paar mogelijke suggesties: De ipad niet mee naar bed (overigens net als de smartphone). Er zijn leerlingen die nog uren door gamen, of met social media bezig zijn, terwijl ze eigenlijk moeten slapen. Stel huiswerktijden in, daarna hebben ze de ipad niet echt nodig. Op even dagen mogen ze de ipad vrij gebruiken, op oneven dagen alleen tijdens de studietijd. Spreek af dat huiswerk maken en leren nooit tegelijk kan met op social media of een game te zitten; dat ondermijnt de concentratie en het vermogen te focussen op wat belangrijk is. Houd daar ook toezicht op en spreek uw kind er op aan. Dat pleit er voor huiswerk met de computer of ipad altijd in een gemeenschappelijke ruimte te laten doen. Als u 2 keer achter elkaar op de grote knop drukt kunt u zien welke programma s actief zijn geweest. Deze geschiedenis kan ook gewist worden. Vraag of je je kind mag volgen bij bijv. Twitter, of Facebook. Berichten (chat) op de ipad is populair. Vraag af en toe of je mag weten wat ze zoal naar elkaar sturen. Het wordt vaak oprecht gebruikt voor hulp bij huiswerk, maar er worden soms ook vervelende berichten over elkaar gestuurd. Praat met je kind hierover. Het is een belangrijk aspect van het sociale leven geworden van uw kind. Besef dat het online leven van uw kind vaak net zo belangrijk is als het offline leven en niet meer twee verschillende levens zijn (zoals mogelijk voor u), maar twee (?) aspecten van één leven. Kinderen realiseren zich vaak niet dat een bericht via de ipad meteen de hele klas doorgaat en niet beperkt blijft tot school. 3

4 Verwijzingen naar sites, of achtergrondmateriaal: _Kinderen_en_online_privacy.pdf Brochure Kinderen en online privacy. Privacy is de private ruimte in ieder mens: je eigen gedachtewereld, je gevoelsleven, je innerlijk. Hoe zorgen we dat we de privacy van kinderen waarborgen, nu deze door de technologie steeds verder in de verdrukking komt? Deze en andere vragen worden beantwoord in de brochure Kinderen en online privacy van Digibewust, Mijn Kind Online en Kennisnet. over het keukentafelgesprek, een familiespel en cyberouders. Tips voor ouders om in gesprek te gaan met hun kinderen over mediawijs gedrag Online pesten Online pesten, cyberpesten, digitaal pesten: termen voor het pestgedrag via digitale media. Er zijn talloze manieren waarop je iemand structureel het leven zuur kunt maken. Hoe kun je dit voorkomen en aanpakken? Onderzoek laat zien hoe tieners sociale media inzetten voor school en hobby s. Leerlingen gebruiken sociale media op grote schaal om te leren voor school en voor hun hobby s. Dat blijkt uit het onderzoek Samen leren tieners en sociale media van Mijn Kind Online en Kennisnet. Het onderzoek is gehouden onder 1500 scholieren tussen 10 en 18 jaar in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het onderzoeksrapport en de brochure Social Media op school is hier te downloaden. Beeldschermverslaving: rede tot zorg? Wat is dat eigenlijk, dwangmatig beeldschermgebruik? En hoe vaak komt dat voor? En moeten we ons daar zorgen over maken? Wat zijn de consequenties van het veelvuldige beeldschermgebruik van kinderen en jongeren voor ouders, de media-industrie en instellingen voor preventie en zorg. En, wat is er nodig om ouders te ondersteunen zodat zij hun kinderen gezond kunnen opvoeden in de media-samenleving? Deze vragen staan centraal in de lezingen van Ter Bogt en Nikken. De videoregistratie van de lezingen vindt u hier. Boekje Sociale Media over de mogelijkheden en valkuilen van sociale media. Ouders krijgen handige tips om hun kinderen te begeleiden bij het gebruik van bijvoorbeeld Hyves, MSN, Facebook en Twitter. Dit boekje is een uitgave van UPC Nederland en Digivaardig & Digibewust. Mediaopvoeding is dat deel van de opvoeding dat erop gericht is om kinderen bewust en selectief met het media-aanbod om te laten gaan en ervoor te zorgen dat ze de inhoud van dat aanbod kritisch kunnen beschouwen en op waarde weten te schatten. Quickscan wat voor een mediaopvoeder bent u? kenniscentrum jeugd en media o.a. over digitaal pesten, online privacy en meer Mediawijzer.net > Opvoeding en media Pingen, whappen, tweeten, taggen en liken Sociale media en schoolveiligheid Hoe erg is Socialbesitas eigenlijk? Ouders volgen hun kinderen op social media (onderzoek Mediawijzer.net) 4

5 Overzicht van de apps. 5

6 Afspraken voor het gebruik van de ipad in de klas 6

7 Reglement elektronische hulpmiddelen en sociale media Inleiding Gebruik van het Internet, e- mail en andere elektronische informatie- en communicatiemiddelen is voor velen binnen het Bonhoeffercollege nodig om het werk- en leerproces te ondersteunen. Het onjuist hiermee omgaan kost tijd en capaciteit van mensen en apparatuur en brengt diverse risico s met zich mee. Internet kent verschillende verschijningsvormen. Dit zijn onder andere e- mail (via Internet en Intranet), World Wide Web (surfen), File Transfer (bestandsuitwisseling), Usenet (nieuwsgroepen) en social networks (Hyves, Facebook). Aan het gebruik van het Internet zijn per verschijningsvorm risico s verbonden die nopen tot het stellen van gedrags- en gebruiksregels. Bij risico s valt te denken aan beschadiging van het netwerk door virussen, uitlekken van persoonlijke of vertrouwelijke informatie en het in diskrediet brengen van de goede naam van het Bonhoeffercollege. Ter vermijding van dergelijke risico s kan het Bonhoeffercollege voorschriften geven voor het omgaan met de beschikbare middelen en maatregelen nemen te bevordering van de goede orde binnen de organisatie. De hierna weergegeven regels vallen onder deze bepaling. Toegang Het Bonhoeffercollege behoudt zich het recht voor om de toegang tot communicatiemiddelen te beperken, zoals het beperken van toegang tot bepaalde sites, andere digitale platformen of toegang tot het draadloze netwerk. Het Bonhoeffercollege kan het recht tot gebruik van een deel van Internet en of een andere elektronisch communicatiemiddel toestaan, maar ook altijd weer intrekken. Gebruik Het is niet toegestaan om elektronische communicatiemiddelen voor onacceptabele doeleinden te gebruiken. Bij onacceptabel gebruik van Internet moet onder andere worden gedacht aan elke vorm van gebruik die de kwaliteit van het draadloze netwerk in gevaar brengt, of die schade aan personen of instellingen veroorzaakt. 7

8 Het is in het bijzonder niet toegestaan om via Internet of via e- mail, telefoon of ipad: Sites/adressen te bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten. Pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal te bekijken, te beluisteren of te downloaden of te verspreiden. Zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot niet openbare bronnen op het Intranet en/of Internet. Opzettelijk informatie waartoe men via Intranet en/of Internet toegang heeft verkregen, zonder toestemming te veranderen of te vernietigen. Foto s en filmpjes te maken en te verspreiden zonder toestemming van de betrokkene. Berichten anoniem of onder een fictieve naam te versturen. Aanstootgevende, dreigende, beledigende, seksueel getinte, godslasterlijke, racistische dan wel discriminerende berichten te verzenden of door te sturen. Iemand lastig te vallen. Indien u ongevraagd informatie van een soort als hierboven genoemd krijgt aangeboden, dient u dit te melden bij de leiding van het Bonhoeffercollege. Voorts gelden de volgende gebruikersvoorschriften: User- identificatie (inlognaam) en wachtwoord zijn persoonsgebonden en mogen niet aan anderen worden doorgegeven. Vertrouwelijke gegevens en organisatiegevoelige informatie mogen niet zonder toestemming naar buiten de organisatie worden verstuurd. Onbedoelde inbreuken op beveiliging, intern of extern, dient u aan de afdeling ICT te melden. Het is niet toegestaan om de inrichting of werking van het Intranet of bijbehorende instellingen aan te passen. Het is niet toegestaan dusdanig veel dataverkeer te genereren, dat de performance van het netwerk en/of verbinding met Internet daaronder lijdt. Om de levensduur van de ipad te verlengen, is het verplicht om deze te beschermen. Tijdens het verplaatsen tussen de lessen, moet de ipad in de tas worden meegenomen. Vastlegging, toezicht en controle Het gebruik van elektronische communicatiemiddelen wordt vastgelegd. Deze registratie geschiedt om het beheer en de continuïteit van de technische infrastructuur te waarborgen, verstoring van werk- en leerprocessen en andere schade tegen te gaan en om toezicht te houden op de naleving van de gedrags- en gebruiksregels binnen het Bonhoeffercollege. Het algemene toezicht op het gebruik zal bestaan uit het (van tijd tot tijd) (steekproefsgewijs) controleren van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, bijvoorbeeld de 8

9 tijdbesteding en sites die worden bezocht. Daartoe kunnen lijsten van bezochte Internetsites, van verstuurde e- mails en andere geregistreerde gegevens binnen het Intranet wordt geraadpleegd. Deze lijsten zijn anoniem. Het is het Bonhoeffercollege in beginsel toegestaan de vastgelegde gegevens ten aanzien van het gebruik van Elektronische Communicatiemiddelen te analyseren ten behoeve van het onderzoeken van ongeoorloofd gedrag, indien er sprake is van een redelijke verdenking of vermoeden van een ongeoorloofde handeling door een of meerdere gebruikers. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat andere middelen zijn uitgeput, dat er een zwaarwichtig belang van de school in het geding is en dat bij de uitvoering rekening wordt gehouden met de ernst onderzoek en eventueel te treffen maatregelen jegens een gebruiker noodzakelijk is.van de gevolgen van de betrokken persoon/personen en de wijze waarop in de bescherming van de privacy van de personen wordt voorzien. De betreffende gegevens worden bewaard zolang dit in het kader van nader Draagbare apparatuur De kans op diefstal van draagbare apparatuur zoals notebooks, laptops, ipads of andere mobiele communicatiemiddelen is groot. De gebruiker dient persoonlijk toezicht te houden op de apparatuur en dient deze veilig op te bergen. Laat het apparaat nooit achter zonder fysieke beveiliging. Houd ook tijdens transport het apparaat veilig opgeborgen en blijf alert. Laat apparatuur niet onbeheerd achter. Meld verlies of diefstal van het communicatiemiddel altijd bij de leiding van het Bonhoeffercollege. 9

10 Protocol Sociale Media Sociale media zoals Hyves, Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van het Bonhoeffercollege. Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de sociale media om te gaan. Essentieel is dat, net als in communicatie in de normale wereld, de onderwijsinstellingen en de gebruikers van sociale media de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe mogelijkheden met een positieve instelling benaderen. Het Bonhoeffercollege vertrouwt erop dat zijn medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen, verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft dit protocol opgezet om eenieder die bij het Bonhoeffercollege betrokken is, of zich daarbij betrokken voelt, daarvoor richtlijnen te geven. Uitgangspunten 1. Het Bonhoeffercollege onderkent het belang van sociale media. 2. Dit protocol draagt bij aan een goed en veilig school- en onderwijsklimaat. 3. We hebben respect voor de school en elkaar en laten iedereen in zijn waarde. 4. De gebruikers van sociale media dienen rekening te houden met de goede naam van de school en van eenieder die betrokken is bij de school. 5. Het protocol dient de onderwijsinstelling, haar medewerkers, leerlingen en ouders tegen zichzelf en anderen te beschermen tegen de mogelijke negatieve gevolgen van de sociale media. Doelgroep en reikwijdte 1. Deze richtlijnen zijn bedoeld voor alle betrokkenen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap, dat wil zeggen medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en mensen die op een andere manier verbonden zijn aan het Bonhoeffercollege. 2. De richtlijnen in dit protocol hebben enkel betrekking op school gerelateerde berichten, of wanneer er een overlap is tussen school, werk en privé. 10

11 Sociale media in de school A. Tien gouden regels 1. Iedereen heeft een stem! (... maar onthoud dat er maar een paar mensen officieel namens de school praten) 2. Iedereen kan iets bijdragen (door te tweeten, bloggen een wiki aan te passen, etc.)! (. maar onthoud dat eenieder verantwoordelijk is voor alle bijgedragen inhoud) 3. Wees trots op de school! (...maar wees je ervan bewust dat voor intern gebruik betekent dat je het niet moet delen met je vrienden op Facebook) 4. Deel het nieuws! (...maar houd radiostilte in acht bij onderwerpen waar je een mate van vertrouwelijkheid hebt afgesproken) 5. Wees eerlijk! (...maar geef geen commentaar op wettelijke en financiële onderwerpen) 6. Respecteer jouw publiek! (... probeer niemand te beledigen) 7. Ga alles zorgvuldig na! (... voor je iets plaatst, en denk na over de eventuele consequenties) 8. Probeer eens iets! (...maar wees ook de eerste om misverstanden te herstellen op het moment dat je je daarvan bewust bent) 9. Gebruik je netwerken! (...maar citeer anderen niet zonder toestemming) 10. Wees een ambassadeur voor de school! (... maar onthoud dat diplomaten een etiquette hebben en voldoende regels om te volgen) B. Veel gemaakte fouten alleen voor kinderen. Ja, kinderen vinden het prachtig. Maar het gebruik van sociale media onder 50- plussers is bijna verdubbeld tussen 2009 en niet voor grote bedrijven en scholen. Een onderzoek van McKinsey heeft bewezen dat scholen en bedrijven die het Web intensief gebruiken, een groter marktaandeel hebben en beter bekend zijn bij het publiek tijdsverspilling Denk eens mee. Door het verbinden van individuen met relevante personen, informatie en communities, verlaag je het aantal boodschappen, e- mails en aangehechte bijlagen. Het opslaan van e- mail kost vele miljoenen per jaar. Hoezo tijdsverspilling? maar een hype Goed, maar onthoud wel dat men in 1876 sprak over een nieuw apparaat. Deze telefoon had te veel tekortkomingen om het serieus te zien als een communicatiemiddel. 11

12 5. het is te moeilijk... Natuurlijk is het nieuw. We zullen allemaal moeten leren. Maar we kunnen veel leren van anderen. Het wiel hoeft niet opnieuw te worden uitgevonden. 6. het is niet iets voor ons. Sociale media is voor iedereen en voor iedere school. Natuurlijk zijn er verschillen. Maar vele voorbeelden laten zien hoe het ook kan! A. Wat zijn de mogelijkheden? 1. Wiki s Wiki s slaan niet gestructureerde informatie op die anders verloren was gegaan. Wiki s helpen vaste waarden te doorbreken en zorgen voor een vrije stroom van informatie. 2. RSS- feed Een feed is een mooi middel voor het personaliseren van informatie. Iedereen kan kiezen op hoeveel informatie hij inschrijft, bijvoorbeeld via een bedrijf. Deze informatie wordt dan automatisch actueel in een feed reader. 3. Blog Een schoolblog geeft de mogelijkheid om kennis rondom producten of projecten te delen of om individueel profiel aan te maken. Medewerkers kunnen zo hun gedachten en kennis toevoegen en delen, in plaats van ongehoord blijven in dergelijke projecten. 4. Twitter Twitter zorgt voor directe communicatie tussen medewerkers met mogelijkheden voor de actualiteit. Het is ook een makkelijke manier om met experts te netwerken of jezelf als expert te positioneren. Ook in lessen zijn er vele mogelijkheden om dit middel in te zetten. 5. bookmarking en tagging Door het gebruiken van bookmarks kun je onderdelen die je wilt bewaren op een herkenbare manier opslaan en delen. Ook het zoeken van informatie, content en websites wordt makkelijker door het gebruik van tags. 6. Sociale netwerken ( Facebook, LinkedIn, etc) Sociale netwerken geven iedereen de mogelijkheid te netwerken, onafhankelijk van tijd, plaats, werk en positie en informatie te delen. 7. Delen van foto s en video s YouTube en Flickr zijn fantastische middelen om complexe onderwerpen of creatieve ideeën te delen. Ze zorgen ook voor het doorbreken van taal- barrières. 12

13 7. Gevolgen voor medewerkers en leerlingen 1. Bij overtredingen van de regels wordt dit onmiddellijk met de betrokken persoon besproken. 2. Medewerkers die in strijd handelen met dit protocol, maken zich mogelijk schuldig aan plichtsverzuim. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het personeelsdossier. 3. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen, worden naar medewerkers toe rechtspositionele maatregelen genomen, welke kunnen variëren van waarschuwing, schorsing, berisping, ontslag en ontslag op staande voet; 4. Leerlingen en/of ouders/verzorgers die in strijd met dit protocol handelen maken, zich mogelijk schuldig aan verwijtbaar gedrag. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het leerlingendossier. 5. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar leerlingen en/of ouders/verzorgers maatregelen genomen, welke variëren van waarschuwing, schorsing en verwijdering van school. 6. Indien de uitlating van leerlingen, en/of ouders/verzorgers en medewerkers mogelijk een strafrechtelijke overtreding inhoudt, zal door het Bonhoeffercollege aangifte bij de politie worden gedaan. 7. In gevallen waarin sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag door de persoon waarbij schade en extra kosten voor het Bonhoeffercollege ontstaan, zal het Bonhoeffercollege deze kosten verhalen op de betrokken persoon. Wanneer er meerdere personen betrokken zijn, kan het Bonhoeffercollege de groep als geheel verantwoordelijk stellen voor de ontstane kosten. Slotbepaling Wanneer gewijzigde omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan het Bonhoeffercollege deze gedragsregels wijzigen of intrekken. De gebruikers zullen hiervan op de hoogte worden gesteld. 13

14 Hoe gebruik ik mijn ipad tijdens de les? 14

Reglement elektronische hulpmiddelen en sociale media

Reglement elektronische hulpmiddelen en sociale media Reglement elektronische hulpmiddelen en sociale media 1. Inleiding Gebruik van het Internet, e-mail en andere elektronische informatie- en communicatiemiddelen is voor velen binnen het Hondsrug College

Nadere informatie

Protocol Sociale Media

Protocol Sociale Media Bezoekadres Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist Postadres Postbus 16 3700 AA Zeist T 030 698 21 40 F 030 698 21 80 www.osgs.nl info@osgs.nl KvK 30250155 Datum Onderwerp Protocol Contactpersoon P. van de

Nadere informatie

Beleid Social Media Januari 2016

Beleid Social Media Januari 2016 Beleid Social Media Januari 2016 Beleid Social Media Tabijn januari 2016 Ten einde verantwoord om te gaan met Social Media op de Tabijn scholen hanteren we het volgende beleid: Alle scholen hanteren het

Nadere informatie

Protocol Sociale Media

Protocol Sociale Media Protocol Sociale Media Inleiding Sociale media zoals Instagram, Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij en dus ook niet bij iedereen die betrokken is bij

Nadere informatie

Code computergebruik - leerlingen 2014-2015

Code computergebruik - leerlingen 2014-2015 Code computergebruik - leerlingen 2014-2015 Tabor College houdt zich aan de Code Computergebruik. Deze geldt ook voor jou. In de praktijk betekent het dat als je regels van de code niet nakomt, je account

Nadere informatie

Digitale Communicatie. Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik

Digitale Communicatie. Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik Digitale Communicatie Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik Gedragscode internet- en e-mailgebruik Deze gedragscode omvat gedrags- en gebruiksregels voor het gebruik van internet- en e-mail op de

Nadere informatie

Richtlijn. Social Media

Richtlijn. Social Media Richtlijn Social Media Versie november 2015 S 1. Inhoud 2. Inleiding... 3 2.1. Uitgangspunten... 3 2.2. Doelgroep en reikwijdte... 3 3. Social Media op school... 4 3.1. Voor alle gebruikers (medewerkers,

Nadere informatie

Protocol Sociale Media Dr. Schaepmanstichting, mail- en internetgebruik zoals gebruikt wordt op de Schothorst

Protocol Sociale Media Dr. Schaepmanstichting, mail- en internetgebruik zoals gebruikt wordt op de Schothorst Internetprotocol Binnen de dr. Schaepmanstichting is een internetprotocol van kracht. Dit internetprotocol wordt jaarlijks onder de aandacht gebracht in het team en is te lezen op onze website: www.deschothorst.nl

Nadere informatie

CSG Calvijn. Protocol Social Media

CSG Calvijn. Protocol Social Media CSG Calvijn Protocol Social Media Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren

Nadere informatie

Protocol Sociale Media en elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC-middelen) zoals internet, en mobiele telefoons.

Protocol Sociale Media en elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC-middelen) zoals internet,  en mobiele telefoons. Protocol Sociale Media en elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC-middelen) zoals internet, e-mail en mobiele telefoons. Inleiding Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube, Instagram

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Onderdeel: (sociale) media SVP 013 Versie 1.0 Inleiding Klassieke media zoals kranten, radio en tv en sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid

Nadere informatie

Social Media Protocol VPCO De Viermaster

Social Media Protocol VPCO De Viermaster Social Media Protocol VPCO De Viermaster Versie 1.0 Totstandkoming en evaluatie Social Media Protocol Datum Behandeld in directieoverleg 4 maart 2014 Advies/instemming GMR Vastgesteld Bestuur Publicatie

Nadere informatie

Protocol Social Media Dr. Schaepmanstichting

Protocol Social Media Dr. Schaepmanstichting Protocol Social Media Dr. Schaepmanstichting Inleiding Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Uitgangspunten De gedragscode Gevolgen en sancties voor medewerkers en leerlingen

Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Uitgangspunten De gedragscode Gevolgen en sancties voor medewerkers en leerlingen Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Wat zijn sociale media? 3 Uitgangspunten 4 De gedragscode 5 Voor de leerlingen 5 Voor de medewerkers 5 Voor de ouders/verzorgers 6 Gevolgen en sancties voor medewerkers

Nadere informatie

Protocol Digitale Media 2012

Protocol Digitale Media 2012 Protocol Digitale Media 2012 1 Inleiding Het CCNV wil samen met alle betrokkenen, optimaal gebruik maken van digitale media en heeft daarom dit protocol ontwikkeld. Onder digitale media verstaan we in

Nadere informatie

Schoolprotocol sociale media

Schoolprotocol sociale media Schoolprotocol sociale media De Vrijheit 2016-2020 protocol sociale media Besproken team d.d. juni 2016 Instemming MR d.d. november 2016 Vastgesteld d.d. Bekend gemaakt d.d. Handtekening: 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Social Media Protocol

Social Media Protocol Social Media Protocol Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Uitgangspunten protocol... 4 Waarom... 4 Voor wie... 4 Bereik... 4 Introductie: Toepassing van social media... 5 Wat is social media...

Nadere informatie

Deze tekst omschrijft het gebruik van internet, , telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam.

Deze tekst omschrijft het gebruik van internet,  , telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam. PROTOCOL ICT Deze tekst omschrijft het gebruik van internet, e-mail, telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam. 1 Inleiding De volgende punten zijn overwogen bij het vaststellen

Nadere informatie

... W. Broos/werkgroep PR en communicatie

... W. Broos/werkgroep PR en communicatie 20 maart 2014.................................................................. Gebruik social media W. Broos/werkgroep PR en communicatie Naam notitie/procedure/afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Gebruik

Nadere informatie

Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl

Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl Deurne, 03-06-2015 Nummer 18 Beste ouders, graag maken wij u attent op het

Nadere informatie

Protocol gebruik van Internet en Sociale Media

Protocol gebruik van Internet en Sociale Media Protocol gebruik van Internet en Sociale Media Aanpassing: 17 mei 2016: protocol gebruik internet en sociale media Besproken in kenniskring ICT Besproken in directeurenoverleg: 7 juni 2016 Alle aanpassingen

Nadere informatie

Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen

Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen Goedgekeurd in MR 28 november 2011 Versie definitief december 2011 Waalwijk J. van Pelt algemeen directeur Pagina 1 van 5 Gedragscode

Nadere informatie

Protocol Sociale Media De Ark

Protocol Sociale Media De Ark Protocol Sociale Media De Ark Schoolspecifiek protocol. 2016-2020 Versie: Januari 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangspunten... 3 Doelgroep en reikwijdte... 3 Voor de gebruikers (leerlingen en ouders/verzorgers)...

Nadere informatie

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen-

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen- Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen- Vaststelling bevoegd gezag: 10 maart 2009 Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan

Nadere informatie

Internetprotocol SBO Diekmaat

Internetprotocol SBO Diekmaat Hoofdstuk 7 Internetprotocol SBO Diekmaat 7.1 Inleiding De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de kinderen deze mogelijkheid te bieden. Jonge kinderen

Nadere informatie

Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media

Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media Inleiding Internet, mail, mobiele telefoons/media en vooral sociale media zoals Hyves, Twitter en Facebook

Nadere informatie

Social Mediaprotocol

Social Mediaprotocol Social Mediaprotocol Versie: februari 2014 Voorgenomen besluit : maart 2014 Behandeld in MR : juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Social media... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Inzet social media op het

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA

GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA Algemeen 1. Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O.

GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O. GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O. Besproken CD d.d. februari 2011 Instemming MR d.d. 4 juli 2011 Vastgesteld CD d.d. 5

Nadere informatie

2. Iedereen is verantwoordelijk voor wat hij/zij zelf (her)plaatst/ doorstuurt/ publiceert op sociale media en kan daarop aangesproken worden.

2. Iedereen is verantwoordelijk voor wat hij/zij zelf (her)plaatst/ doorstuurt/ publiceert op sociale media en kan daarop aangesproken worden. Reglement internet en sociale media De Bukehof Versie 2.0, februari 2016 Inleiding Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en onderwijzend personeel. Het gebruik van sociale

Nadere informatie

Internet op school De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet.

Internet op school De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Mediaprotocol Internet op school De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Het gebruik van Internet Kinderen maken gebruik van internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA

GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA Algemeen 1. Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren

Nadere informatie

Social media protocol. Versie: oktober 2015 Maaike van Adrichem

Social media protocol. Versie: oktober 2015 Maaike van Adrichem Social protocol Versie: oktober 2015 Auteur: Maaike van Adrichem Inhoud Inleiding...2 Toepassingen van...3 Toepassing bij profilering...3 Toepassing in onderwijs...3 Toepassing in communicatie...3 Richtlijnen

Nadere informatie

PROTOCOL SOCIALE MEDIA. AOC Terra Assen VMBO hgl MBO

PROTOCOL SOCIALE MEDIA. AOC Terra Assen VMBO hgl MBO PROTOCOL SOCIALE MEDIA 2014 AOC Terra Assen VMBO hgl MBO Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1: Uitgangspunten protocol... 3 Waarom?...3 Voor wie?...3 Bereik...3 Hoofdstuk 2: Toepassing van sociale

Nadere informatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie augustus 2007 1 Handboek Organisatie GSF Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft

Nadere informatie

Gedragscode ICT ICT middelen en sociale media. Gedragscode ICT De Nieuwe Veste

Gedragscode ICT ICT middelen en sociale media. Gedragscode ICT De Nieuwe Veste De Nieuwe Veste Inleiding Deze gedragscode geeft aan wat passend gebruik van ICT middelen waaronder e-mail, internet en clouddiensten en sociale media is voor medewerkers en leerlingen van De Nieuwe Veste.

Nadere informatie

de digitale gedragscode

de digitale gedragscode de digitale gedragscode Schooljaar 2005 2006 1 Inleiding Leerlingen en medewerkers kunnen uiteenlopende communicatiemiddelen in beeld, tekst en geluid (internet, email, SMS, GSM en digitale camera) gebruiken

Nadere informatie

Protocol social media Groenhorst Praktijkonderwijs, vmbo en mbo

Protocol social media Groenhorst Praktijkonderwijs, vmbo en mbo Protocol social media Groenhorst Praktijkonderwijs, vmbo en mbo Groenhorst Stafdienst Telefonisch bereikbaar op 088 0207020 Vastgesteld: 10 september 2013 2 Protocol social media Groenhorst Inhoudsopgave

Nadere informatie

Reglement Netwerk-, - en Internetgebruik Winkler Prins 2017

Reglement Netwerk-,  - en Internetgebruik Winkler Prins 2017 Reglement Netwerk-, e-mail- en Internetgebruik Winkler Prins 2017 Inhoud Artikel 1. Begripsbepaling... 3 Artikel 2. Algemene uitgangspunten... 3 Artikel 3. Gebruikersnaam en wachtwoord... 3 Artikel 4.

Nadere informatie

GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA

GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA oktober 2013 Uitvoering: Alle Dijk, bovenschools ICT er (namens de ICT-werkgroep) Instemming GMR op 14 november 2013 Vastgesteld op 15 november 2013 WAAR GAAT DEZE WERKINSTRUCTIE

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA PROTOCOL

SOCIAL MEDIA PROTOCOL SOCIAL MEDIA PROTOCOL Onderwerp Social Media protocol Van Hans Huizer, algemeen directeur Datum 14 maart 2017 Datum evaluatie Juni 2018 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 2 2. UITGANGSPUNTEN... 2 3. ACTUELE

Nadere informatie

Mediaprotocol. Uitgangspunten

Mediaprotocol. Uitgangspunten Mediaprotocol Op de Korenaar leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te beoordelen op hun

Nadere informatie

Bij overhandiging van de tablet, is de aanwezigheid van één van de ouders verplicht. AFSPRAKEN I.V.M. EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID OVER DE TABLET

Bij overhandiging van de tablet, is de aanwezigheid van één van de ouders verplicht. AFSPRAKEN I.V.M. EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID OVER DE TABLET Gedragscode Bij overhandiging van de tablet, is de aanwezigheid van één van de ouders verplicht. AFSPRAKEN I.V.M. EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID OVER DE TABLET Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn tablet.

Nadere informatie

Uitgangspunten. Mediaprotocol

Uitgangspunten. Mediaprotocol Mediaprotocol Op De Saenparel leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te beoordelen op hun

Nadere informatie

Protocol internet en Mobiele telefonie

Protocol internet en Mobiele telefonie Protocol internet en Mobiele telefonie Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten 4 3 Richtlijnen bij internet en e-mailen 5 4 Strafbare feiten 5 5 GSM-/ Cyberstalking 5 6 Fotorecht 5 7 Scholen scholen

Nadere informatie

Waar we voor staan en Waarnaar we ons gedragen We hebben een voorbeeldfunctie

Waar we voor staan en Waarnaar we ons gedragen We hebben een voorbeeldfunctie Waar we voor staan en Waarnaar we ons gedragen We hebben een voorbeeldfunctie Kernwaarden Binnen Primenius draait alles om de kinderen, om de kwaliteit van hun leven op school en de vorming van een hecht

Nadere informatie

Beleidsplan mediawijsheid en Internet Protocol

Beleidsplan mediawijsheid en Internet Protocol In ontwikkeling 1. Inleiding In het onderwijs hebben we dagelijks te maken met verschillende vormen van mediagebruik. Om dit toenemend gebruik te reguleren is het wenselijk een aantal afspraken en keuzes

Nadere informatie

Beleidsplan mediawijsheid en Internet Protocol

Beleidsplan mediawijsheid en Internet Protocol Beleidsplan mediawijsheid en Internet Protocol Vastgesteld 3 juli 2017 1. Inleiding In het onderwijs hebben we dagelijks te maken met verschillende vormen van mediagebruik. Om dit toenemend gebruik te

Nadere informatie

COMMUNICATIE- MIDDELEN

COMMUNICATIE- MIDDELEN Reglement voor het gebruik van COMMUNICATIE- MIDDELEN op het Fioretti College Vastgesteld in de directievergadering d.d. 07-02-2011 Ter kennisname aangeboden aan de medezeggenschapsraad d.d. 23-03-2011

Nadere informatie

ipad voorlichtingsavond Reviuslyceum juni 2015

ipad voorlichtingsavond Reviuslyceum juni 2015 ipad voorlichtingsavond Reviuslyceum juni 2015 Maslow Website ipad Reviuslyceum Aanschaf en installatie ipad Verantwoord gebruik mobile device Programma leerlingen 1 juli (Media)wijs omgaan met de ipad

Nadere informatie

Mediawijsheid en Internet Protocol

Mediawijsheid en Internet Protocol Mediawijsheid en Internet Protocol In ontwikkeling 1. Inleiding Kinderen moeten mediawijs worden gemaakt om ervoor te zorgen dat ze met behulp van media zichzelf kunnen uiten en kunnen meedoen in de samenleving.

Nadere informatie

Overeenkomst i- Pads. Stevensbeek. Bij het tekenen van deze overeenkomst, ga ik akkoord met de volgende afspraken:

Overeenkomst i- Pads. Stevensbeek. Bij het tekenen van deze overeenkomst, ga ik akkoord met de volgende afspraken: Overeenkomst i- Pads Bij het tekenen van deze overeenkomst, ga ik akkoord met de volgende afspraken: De i- Pad is en blijft eigendom van de school. Op school, ben ik verantwoordelijk voor mijn eigen i-

Nadere informatie

ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media

ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media ROC Leeuwenborgh Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media Documentstatus Datum: Aard wijziging: Door: Toelichting: 26 februari 2013 Bert Wetzels Instemming OR Deze gedragscode geeft de

Nadere informatie

Overzicht. Wat zijn social media? Voorbeelden van social media. Social media in de ICT-lessen. De gevaren van social media.

Overzicht. Wat zijn social media? Voorbeelden van social media. Social media in de ICT-lessen. De gevaren van social media. Overzicht Wat zijn social media? Voorbeelden van social media. Social media in de ICT-lessen. De gevaren van social media. Mindreader Wat zijn social media? Social media is een verzamelbegrip voor online

Nadere informatie

Leerlingenreglement. (onderdeel van het schoolreglement met betrekking tot sociale media)

Leerlingenreglement. (onderdeel van het schoolreglement met betrekking tot sociale media) Leerlingenreglement (onderdeel van het schoolreglement met betrekking tot sociale media) Mobiele telefoons, ipod e.d. Tijdens de lessen (dus in lesruimten, studiehuis, mediatheek, en dergelijke) staan

Nadere informatie

Esther Göring - Adviseur Lezen en Media/Mediacoach Ouderavond Sint Corneliusschool Venhorst I.s.m. Jackey Meeng en Jorieke Vierwinden Politie Veghel

Esther Göring - Adviseur Lezen en Media/Mediacoach Ouderavond Sint Corneliusschool Venhorst I.s.m. Jackey Meeng en Jorieke Vierwinden Politie Veghel Esther Göring - Adviseur Lezen en Media/Mediacoach Ouderavond Sint Corneliusschool Venhorst I.s.m. Jackey Meeng en Jorieke Vierwinden Politie Veghel Share the fun: uw kind en nieuwe media ONDERWERPEN:

Nadere informatie

Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT

Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT Werkingssfeer Deze gedragscode geldt voor alle gebruikers van de ICT-faciliteiten die door de Lelie worden geboden.

Nadere informatie

Mediaprotocol versie 2014-10-17

Mediaprotocol versie 2014-10-17 Mediaprotocol versie 2014-10-17 Op de Baayaert leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te

Nadere informatie

Mediawijs. OBS de Ranonkel 5 april 2016

Mediawijs. OBS de Ranonkel 5 april 2016 Mediawijs OBS de Ranonkel 5 april 2016 Daan Rooijakkers Herkenbaar? Definitie Wat is mediawijsheid? De wereld verandert en wordt complexer. Mensen hebben kennis, vaardigheden en mentaliteit nodig om

Nadere informatie

GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA

GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA WAAR GAAT DEZE WERKINSTRUCTIE OVER? Social Media bieden onder meer de mogelijkheid om te laten zien, dat je trots bent op je werk en kunnen een bijdrage leveren aan een positief

Nadere informatie

Mediaprotocol voor leerlingen Inhoudsopgave

Mediaprotocol voor leerlingen Inhoudsopgave Mediaprotocol voor leerlingen Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Doel van dit Mediaprotocol...2 01. Uitgangspunten...2 02. Afspraken...3 02.1 Internet...3 02.2 Schoolwebsite...3 02.3 Elektronische diensten:

Nadere informatie

In deze lesbrief gaan we er wel van uit dat het besturingssysteem ios 8.3 is geïnstalleerd.

In deze lesbrief gaan we er wel van uit dat het besturingssysteem ios 8.3 is geïnstalleerd. Instelling ipad Een ipad biedt niet alleen veel mogelijkheden, maar ook veel verleidingen. Het is aan ons als volwassenen, ouders en docenten, om die verleidingen zo nodig weg te nemen of in te perken.

Nadere informatie

ICT regelement NNCZ. 1.1 Werken met computerfaciliteiten

ICT regelement NNCZ. 1.1 Werken met computerfaciliteiten ICT regelement NNCZ In dit document wordt aangegeven welke huisregels binnen de NNCZ gelden voor het gebruik van Residentweb, SDB software, email en internet evenals andere applicaties, computers en netwerken.

Nadere informatie

Gedragscode ICT. Gedragscode ICT SOML

Gedragscode ICT. Gedragscode ICT SOML Gedragscode ICT Notitie: Gedragscode ICT - Stichting Onderwijs Midden-Limburg Steller, datum: C.B. Hoefnagel, voorzitter College van Bestuur, 30-6-2014 Status, datum: Ingestemd door de GMR, juni 2014 1.

Nadere informatie

Handreiking voor leerlingen (ouders) SBO De Branding over internet, e-mail, mobieltjes e.d.

Handreiking voor leerlingen (ouders) SBO De Branding over internet, e-mail, mobieltjes e.d. Handreiking voor leerlingen (ouders) SBO De Branding over internet, e-mail, mobieltjes e.d. Wij, SBO De Branding, vallend onder Vereniging Christelijk Primair Onderwijs Spijkenisse (VCPO) willen dat onze

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Heemzicht. Sociale media reglement Woonzorgcentrum Heemzicht. Document YSNP 43058: Reglement Sociale Media medewerkers Revisie 3.

Woonzorgcentrum Heemzicht. Sociale media reglement Woonzorgcentrum Heemzicht. Document YSNP 43058: Reglement Sociale Media medewerkers Revisie 3. Van Beleidsafdeling Ondersteunend Aan Betreft Woonzorgcentrum Heemzicht Directie en ICT beheer Medezeggenschapsraad (MR), Ondernemingsraad (OR) en/of Overlegorgaan Medewerkers Sociale media reglement Woonzorgcentrum

Nadere informatie

Overeenkomst gebruik ipad en ICT-voorziening Revius Lyceum Doorn

Overeenkomst gebruik ipad en ICT-voorziening Revius Lyceum Doorn Overeenkomst gebruik ipad en ICT-voorziening Revius Lyceum Doorn Het Revius Lyceum Doorn, nader te noemen school en ondergetekenden, nader te noemen ouder(s)/verzorger(s) en leerling, komen het volgende

Nadere informatie

Esther Göring - Adviseur Lezen en Media/Mediacoach Ouderavond Basisschool Brukelum Aarle-Rixtel

Esther Göring - Adviseur Lezen en Media/Mediacoach Ouderavond Basisschool Brukelum Aarle-Rixtel Esther Göring - Adviseur Lezen en Media/Mediacoach Ouderavond Basisschool Brukelum Aarle-Rixtel Share the fun: uw kind en nieuwe media ONDERWERPEN: INTERNET: Social media Wat is het en hoe wordt het gebruikt

Nadere informatie

Protocol bij gebruik internet en sociale media. obs De Barkentijn

Protocol bij gebruik internet en sociale media. obs De Barkentijn Protocol bij gebruik internet en sociale media obs De Barkentijn Beschrijving van afspraken rondom het gebruik van Internet en Sociale Media op de Barkentijn 1-9-2017 Gebruik internet O.B.S. De Barkentijn

Nadere informatie

Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch

Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch Protocol voor het gebruik van de computers, het internet en alle andere netwerkgerelateerde apparatuur. Heesch april 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Mediaprotocol: Internet Mobiele telefoon Overige mobiele gadgets Sociale media E-mail. Protocol mediagebruik Odaschool Weert november 2011 1

Mediaprotocol: Internet Mobiele telefoon Overige mobiele gadgets Sociale media E-mail. Protocol mediagebruik Odaschool Weert november 2011 1 Mediaprotocol: Internet Mobiele telefoon Overige mobiele gadgets Sociale media E-mail Protocol mediagebruik Odaschool Weert november 2011 1 Inhoud: 1. Dit protocol 2. Afspraken voor alle kinderen 3. Praktisch

Nadere informatie

MEDIAWIJSHEID SOCIAL MEDIA WAT MOETEN WE ERMEE? Susanne van Rootselaar Mediacoach & Antipestcoördinator

MEDIAWIJSHEID SOCIAL MEDIA WAT MOETEN WE ERMEE? Susanne van Rootselaar Mediacoach & Antipestcoördinator MEDIAWIJSHEID SOCIAL MEDIA WAT MOETEN WE ERMEE? Susanne van Rootselaar Mediacoach & Antipestcoördinator PROGRAMMA Even voorstellen Mediawijsheid Stellingen (Social) Media Jeugd en Social Media Begeleiding

Nadere informatie

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

Beleid Jong Leren ten aanzien van het gebruik van Internet, Sociale Media en BYOD. Gebruik je gezond verstand

Beleid Jong Leren ten aanzien van het gebruik van Internet, Sociale Media en BYOD. Gebruik je gezond verstand Beleid Jong Leren ten aanzien van het gebruik van Internet, Sociale Media en BYOD Gebruik je gezond verstand Beleid Jong Leren ten aanzien van het gebruik van Internet/Sociale Media en BYOD Om verantwoord

Nadere informatie

Protocol social media

Protocol social media Protocol social media Voorwoord Sociale media is een onlosmakelijk onderdeel van de huidige samenleving en de leefomgeving van leerlingen, hun ouders/verzorgers, personeelsleden en andere belanghebbenden

Nadere informatie

Gedragscode ICT. Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel

Gedragscode ICT. Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel Gelet op Artikel 7:611 en 7:660 van het Burgerlijk Wetboek De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) Artikel 27 lid 1 sub k en l Wet op de Ondernemingsraden: De ondernemer

Nadere informatie

Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik

Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik Versie 3 juni 2014 Preambule Sg. Panta Rhei biedt aan medewerkers en leerlingen de faciliteiten van het gebruik van internet, het gebruik van het computernetwerk

Nadere informatie

Gedragscode email- en internetgebruik en social media

Gedragscode email- en internetgebruik en social media Gedragscode email- en internetgebruik en social media Pagina 1 van 5 Inleiding Internet en email zijn de laatste jaren een vast onderdeel geworden van ons werk. Internet stelt ons in staat om altijd op

Nadere informatie

Mediaprotocol leerlingen document ouders en verzorgers. Inhoudsopgave

Mediaprotocol leerlingen document ouders en verzorgers. Inhoudsopgave Mediaprotocol leerlingen document ouders en verzorgers Inhoudsopgave Doel van dit Mediaprotocol... 2 01. Uitgangspunten... 2 02. Afspraken... 2 02.1 Internet... 2 02.2 Schoolwebsite... 3 02.3 elektronische

Nadere informatie

Badminton Club Roermond

Badminton Club Roermond Social Media Protocol Badminton Club Roermond 1 Ingangsdatum social media protocol Dit protocol gaat in op 18 februari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Richtlijnen voor het gebruik van sociale media

Nadere informatie

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Vastgesteld door de SL op 2 september 2010 Instemming van de MR op 28 september 2010 De

Nadere informatie

Sint-Maartenscollege - Maastricht

Sint-Maartenscollege - Maastricht Aanvulling Begrensd gedrag, naar gedragsregels op school Gedragscode voor internet en e-mail Schooltype Doelgroep Terrein Detaillering Formulering Handhaving Voortgezet onderwijs. Gebruikers van internet

Nadere informatie

Versie 1 juni Mediaprotocol

Versie 1 juni Mediaprotocol Mediaprotocol Document voor ouders/verzorgers en personeel Inhoudsopgave Doel van dit mediaprotocol blz. 1 1 Uitgangspunten blz. 1 2 Afspraken blz. 1 2.1 gebruik van internet blz. 1 2.2 schoolwebsite blz.

Nadere informatie

Kinderen en Veilig Internet. Prof. dr. R. Casimirschool 6 maart 2012

Kinderen en Veilig Internet. Prof. dr. R. Casimirschool 6 maart 2012 Kinderen en Veilig Internet Prof. dr. R. Casimirschool 6 maart 2012 Over mij Johan Lammers Geboren en getogen in Deurne Organisatiepsychologie in Nijmegen Nu weknowmore & socialemediatraining.nl in Amsterdam

Nadere informatie

Internet- en Sociale Media Protocol

Internet- en Sociale Media Protocol Internet- en Sociale Media Protocol 1 Internet- en Sociale Media Protocol Voorwoord Het Esdal College onderkent het belang van sociale media. Sociale media zijn dan ook niet meer weg te denken in onze

Nadere informatie

Protocol Digitaal pesten

Protocol Digitaal pesten Protocol Digitaal pesten 2 1 Inleiding 1.1 Doelstelling 3 1.2 Beleid 3 1.3 Voorwaarden beleid 3 2. Achtergrondinformatie 2.1 Wat is digitaal pesten? 3 2.2 Waarom is digitaal pesten zo erg? 3 2.3 Signalen,

Nadere informatie

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen.

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Artikel 1 Definities, doel en werking 1. Dit protocol bevat een regeling voor het gebruik van het computernetwerk, e-mail en internet

Nadere informatie

Mediaprotocol. Document leerlingen. Stichting Katholiek Basisonderwijs Borculo. Daltonschool Sint Joris. Onderdeel van het IPB plan

Mediaprotocol. Document leerlingen. Stichting Katholiek Basisonderwijs Borculo. Daltonschool Sint Joris. Onderdeel van het IPB plan Mediaprotocol Document leerlingen Onderdeel van het IPB plan Stichting Katholiek Basisonderwijs Borculo Inhoud 1. Wat is een protocol?... 2 2. Afspraken Internet... 2 3. Afspraken mobiele telefoons...

Nadere informatie

Mediaprotocol voor leerlingen Versie 0.3

Mediaprotocol voor leerlingen Versie 0.3 Mediaprotocol voor leerlingen Versie 0.3 Inhoudsopgave 0. Inleiding 1. Uitgangspunten 2. Afspraken 2.1 Internet 2.2 Schoolwebsite 2.3 E-mail / chatten 2.4 Mobiele telefoons / MP3 spelers 3. Eventuele maatregelen

Nadere informatie

Surfen op de werkplek

Surfen op de werkplek Praktijk Handreiking voor ondernemingen Surfen op de werkplek Een modelgedragscode voor internet- en e-mailgebruik Praktijk Surfen op de werkplek Een modelgedragscode voor internet en e-mailgebruik Surfen

Nadere informatie

Regeling ICT-gebruik Zuyd Hogeschool

Regeling ICT-gebruik Zuyd Hogeschool Regeling ICT-gebruik Zuyd Hogeschool Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: - Gebruiker: de werknemer, student of bezoeker die rechtmatig toegang heeft verkregen tot de ict-faciliteiten

Nadere informatie

Protocol Internetgebruik leerlingen

Protocol Internetgebruik leerlingen Protocol Internetgebruik leerlingen Inleiding De huidige tijd kenmerkt zich door een overvloed aan informatie die op eenvoudige wijze bereikbaar is. Sommige beelden en programma s zijn ongeschikt voor

Nadere informatie

De belangrijkste social media

De belangrijkste social media Hoe social ben jij? De belangrijkste social media Hallo! Ben jij benieuwd hoe social jij bent? In dit boekje vind je veel informatie over social media, mediawijsheid, informatie over Canisius en social

Nadere informatie

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College 1.1 Algemeen Ieder die gebruik maakt van het Bonhoeffer College (haar gebouwen, terreinen en andere voorzieningen) daaronder begrepen materiële-,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN Deze notitie vervangt de voorgaande notitie Gedragscode internet- en e-mailgebruik. Artikel 1 Internetgebruik algemeen a. De werkgever behoudt zich het recht voor om de

Nadere informatie

Protocol. Internet. Email. Mobile telefoon

Protocol. Internet. Email. Mobile telefoon Protocol Internet Email Mobile telefoon Directie ICT Marianne Boschman Paul van Aken Basisschool De Mijlpaal Brabantring 1 5672 EE Nuenen Tel: 040-2952279 E-mail info@obsdemijlpaal.nl Website www.obsdemijlpaal.nl

Nadere informatie

CBS De Akker Protocol , internetgebruik, mobiele telefoons, tablets etc.

CBS De Akker Protocol  , internetgebruik, mobiele telefoons, tablets etc. CBS De Akker Protocol E-mail, internetgebruik, mobiele telefoons, tablets etc. Datum eerste versie Maart 2010 Datum laatste versie 23-06-2015 Documenteigenaar Team CBS De Akker & De Tjongerwerven CPO Datum

Nadere informatie

4 De omgang met leerlingen, ouders, collega s en externe partners

4 De omgang met leerlingen, ouders, collega s en externe partners Vademecum juni 2014 Inhoud 1 Inleiding 2 Wie vallen er onder de code? 3 Algemene uitgangspunten 4 De omgang met leerlingen, ouders, collega s en externe partners 5 Scheiding werk en privé 6 Relatiegeschenken

Nadere informatie

Internetverkeer vanaf een. Stichting Proo-account

Internetverkeer vanaf een. Stichting Proo-account Internetverkeer vanaf een Stichting Proo-account inleiding De ICT-voorzieningen die de Stichting Proo beschikbaar stelt worden aangeboden binnen het kader van het volgen van onderwijs of ter ondersteuning

Nadere informatie

Protocol social media

Protocol social media Protocol social media Voorwoord Sociale media is een onlosmakelijk onderdeel van de huidige samenleving en de leefomgeving van studenten, hun ouders/verzorgers, personeelsleden en andere belanghebbenden

Nadere informatie