ipad beheer Informatie en tips over het beheer van de ipad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ipad beheer Informatie en tips over het beheer van de ipad"

Transcriptie

1 ipad beheer Informatie en tips over het beheer van de ipad Thuis omgaan met de ipad Uit de klankbordgroep van de ouders kwam duidelijk navoren dat er behoefte is aan tips hoe je thuis het beste met de ipad om kunt gaan. Ouders worden naast vele leuke verrassende zaken ook met de nodige vragen en problemen geconfronteerd, zoals bijvoorbeeld: Hoe voorkom je dat je de hele dag met dat apparaat zit: op school en thuis; Hoe zorg je voor evenwicht en verstandig gebruik en dat het geen verslavende trekken krijgt; Hoe ga je om met de afleiding en de verleiding van games en social media; hoe zorg je ervoor dat je je kunt blijven concentreren en focussen op wat je moet doen; Hoe ga je om met online pesten; het cyberpesten? Het vraagt aandacht van schoolleiding, docenten, mentoren en ouders. Ook de leerlingen zelf hebben hierin de nodige eigen verantwoordelijkheid te leren. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld hun ipad op niet storen zetten. Als je huiswerk moet maken is de kans dat je afgeleid wordt door een bericht, mailtje, of facetime redelijk aanwezig. Toch is het eenvoudig om je hiervoor af te sluiten. Je moet je ipad dan wel upgraden naar ios6. 1

2 Thuis omgaan met de ipad Ga naar Instellingen > en zet niet storen aan. Je wordt nu niet lastig gevallen met (geluids)meldingen van Berichten, Facetime, Mails, etc. Wanneer de niet-storen optie is ingeschakeld zal naast de tijdsweergave in ios een maantje verschijnen. Dit geeft aan dat de functie actief is en er dus geen meldingengeluiden, enzovoorts worden afgespeeld. Echter is het ook mogelijk om de niet storen functie automatisch in- en uit te schakelen aan de hand van een tijdschema en er zijn eventueel uitzonderingen te maken. Via Berichtgeving kun je ook instellen of je een bepaalde applicatie in het Berichtencentrum wilt zien, of je Berichten van iedereen of alleen je contacten wilt zien. Kortom: je kunt heel wat aanpassingen aan je ipad doen om niet, of minder gestoord te worden, jezelf minder af te leiden, of jezelf en anderen uit de concentratie te halen. Naast de docent die probeert in de klas een goed leerklimaat zonder afleiding te creëren, blijft de leerling hier in belangrijke mate ook zelf verantwoordelijk voor. Niet verbieden, maar opvoeden Dit betekent overigens niet dat leerlingen overal en te allen tijde hun smartphone (of ipad) in de les mogen gebruiken. We hebben hierover regels en afspraken. Regels en afspraken We vinden het logisch om rekening met anderen te houden, fatsoen en respect te tonen. Als school hebben we ook deze regels op gesteld. Deze regels en afspraken kunt u op de onze site terugvinden en worden aan het begin van elk schooljaar door de mentor besproken: v Regels voor leerlingen (Leerlingenstatuut) v Reglement elektronische hulpmiddelen v Pestprotocol v ipad in de klas Voorbeeld 2

3 Tips en adviezen De leerlingen kunnen, zeker in het begin, uren met de ipad bezig zijn. Als u vanaf het 1e begin afspraken maakt is dat makkelijker dan dat u na een paar weken de boel moet terugdraaien. Overigens geldt dit net zo goed voor het smartphone-gebruik. Maak dus samen goeie afspraken en zet deze liefst ook op papier, als een soort contract. Een paar mogelijke suggesties: De ipad niet mee naar bed (overigens net als de smartphone). Er zijn leerlingen die nog uren door gamen, of met social media bezig zijn, terwijl ze eigenlijk moeten slapen. Stel huiswerktijden in, daarna hebben ze de ipad niet echt nodig. Op even dagen mogen ze de ipad vrij gebruiken, op oneven dagen alleen tijdens de studietijd. Spreek af dat huiswerk maken en leren nooit tegelijk kan met op social media of een game te zitten; dat ondermijnt de concentratie en het vermogen te focussen op wat belangrijk is. Houd daar ook toezicht op en spreek uw kind er op aan. Dat pleit er voor huiswerk met de computer of ipad altijd in een gemeenschappelijke ruimte te laten doen. Als u 2 keer achter elkaar op de grote knop drukt kunt u zien welke programma s actief zijn geweest. Deze geschiedenis kan ook gewist worden. Vraag of je je kind mag volgen bij bijv. Twitter, of Facebook. Berichten (chat) op de ipad is populair. Vraag af en toe of je mag weten wat ze zoal naar elkaar sturen. Het wordt vaak oprecht gebruikt voor hulp bij huiswerk, maar er worden soms ook vervelende berichten over elkaar gestuurd. Praat met je kind hierover. Het is een belangrijk aspect van het sociale leven geworden van uw kind. Besef dat het online leven van uw kind vaak net zo belangrijk is als het offline leven en niet meer twee verschillende levens zijn (zoals mogelijk voor u), maar twee (?) aspecten van één leven. Kinderen realiseren zich vaak niet dat een bericht via de ipad meteen de hele klas doorgaat en niet beperkt blijft tot school. 3

4 Verwijzingen naar sites, of achtergrondmateriaal: _Kinderen_en_online_privacy.pdf Brochure Kinderen en online privacy. Privacy is de private ruimte in ieder mens: je eigen gedachtewereld, je gevoelsleven, je innerlijk. Hoe zorgen we dat we de privacy van kinderen waarborgen, nu deze door de technologie steeds verder in de verdrukking komt? Deze en andere vragen worden beantwoord in de brochure Kinderen en online privacy van Digibewust, Mijn Kind Online en Kennisnet. over het keukentafelgesprek, een familiespel en cyberouders. Tips voor ouders om in gesprek te gaan met hun kinderen over mediawijs gedrag Online pesten Online pesten, cyberpesten, digitaal pesten: termen voor het pestgedrag via digitale media. Er zijn talloze manieren waarop je iemand structureel het leven zuur kunt maken. Hoe kun je dit voorkomen en aanpakken? Onderzoek laat zien hoe tieners sociale media inzetten voor school en hobby s. Leerlingen gebruiken sociale media op grote schaal om te leren voor school en voor hun hobby s. Dat blijkt uit het onderzoek Samen leren tieners en sociale media van Mijn Kind Online en Kennisnet. Het onderzoek is gehouden onder 1500 scholieren tussen 10 en 18 jaar in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het onderzoeksrapport en de brochure Social Media op school is hier te downloaden. Beeldschermverslaving: rede tot zorg? Wat is dat eigenlijk, dwangmatig beeldschermgebruik? En hoe vaak komt dat voor? En moeten we ons daar zorgen over maken? Wat zijn de consequenties van het veelvuldige beeldschermgebruik van kinderen en jongeren voor ouders, de media-industrie en instellingen voor preventie en zorg. En, wat is er nodig om ouders te ondersteunen zodat zij hun kinderen gezond kunnen opvoeden in de media-samenleving? Deze vragen staan centraal in de lezingen van Ter Bogt en Nikken. De videoregistratie van de lezingen vindt u hier. Boekje Sociale Media over de mogelijkheden en valkuilen van sociale media. Ouders krijgen handige tips om hun kinderen te begeleiden bij het gebruik van bijvoorbeeld Hyves, MSN, Facebook en Twitter. Dit boekje is een uitgave van UPC Nederland en Digivaardig & Digibewust. Mediaopvoeding is dat deel van de opvoeding dat erop gericht is om kinderen bewust en selectief met het media-aanbod om te laten gaan en ervoor te zorgen dat ze de inhoud van dat aanbod kritisch kunnen beschouwen en op waarde weten te schatten. Quickscan wat voor een mediaopvoeder bent u? kenniscentrum jeugd en media o.a. over digitaal pesten, online privacy en meer Mediawijzer.net > Opvoeding en media Pingen, whappen, tweeten, taggen en liken Sociale media en schoolveiligheid Hoe erg is Socialbesitas eigenlijk? Ouders volgen hun kinderen op social media (onderzoek Mediawijzer.net) 4

5 Overzicht van de apps. 5

6 Afspraken voor het gebruik van de ipad in de klas 6

7 Reglement elektronische hulpmiddelen en sociale media Inleiding Gebruik van het Internet, e- mail en andere elektronische informatie- en communicatiemiddelen is voor velen binnen het Bonhoeffercollege nodig om het werk- en leerproces te ondersteunen. Het onjuist hiermee omgaan kost tijd en capaciteit van mensen en apparatuur en brengt diverse risico s met zich mee. Internet kent verschillende verschijningsvormen. Dit zijn onder andere e- mail (via Internet en Intranet), World Wide Web (surfen), File Transfer (bestandsuitwisseling), Usenet (nieuwsgroepen) en social networks (Hyves, Facebook). Aan het gebruik van het Internet zijn per verschijningsvorm risico s verbonden die nopen tot het stellen van gedrags- en gebruiksregels. Bij risico s valt te denken aan beschadiging van het netwerk door virussen, uitlekken van persoonlijke of vertrouwelijke informatie en het in diskrediet brengen van de goede naam van het Bonhoeffercollege. Ter vermijding van dergelijke risico s kan het Bonhoeffercollege voorschriften geven voor het omgaan met de beschikbare middelen en maatregelen nemen te bevordering van de goede orde binnen de organisatie. De hierna weergegeven regels vallen onder deze bepaling. Toegang Het Bonhoeffercollege behoudt zich het recht voor om de toegang tot communicatiemiddelen te beperken, zoals het beperken van toegang tot bepaalde sites, andere digitale platformen of toegang tot het draadloze netwerk. Het Bonhoeffercollege kan het recht tot gebruik van een deel van Internet en of een andere elektronisch communicatiemiddel toestaan, maar ook altijd weer intrekken. Gebruik Het is niet toegestaan om elektronische communicatiemiddelen voor onacceptabele doeleinden te gebruiken. Bij onacceptabel gebruik van Internet moet onder andere worden gedacht aan elke vorm van gebruik die de kwaliteit van het draadloze netwerk in gevaar brengt, of die schade aan personen of instellingen veroorzaakt. 7

8 Het is in het bijzonder niet toegestaan om via Internet of via e- mail, telefoon of ipad: Sites/adressen te bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten. Pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal te bekijken, te beluisteren of te downloaden of te verspreiden. Zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot niet openbare bronnen op het Intranet en/of Internet. Opzettelijk informatie waartoe men via Intranet en/of Internet toegang heeft verkregen, zonder toestemming te veranderen of te vernietigen. Foto s en filmpjes te maken en te verspreiden zonder toestemming van de betrokkene. Berichten anoniem of onder een fictieve naam te versturen. Aanstootgevende, dreigende, beledigende, seksueel getinte, godslasterlijke, racistische dan wel discriminerende berichten te verzenden of door te sturen. Iemand lastig te vallen. Indien u ongevraagd informatie van een soort als hierboven genoemd krijgt aangeboden, dient u dit te melden bij de leiding van het Bonhoeffercollege. Voorts gelden de volgende gebruikersvoorschriften: User- identificatie (inlognaam) en wachtwoord zijn persoonsgebonden en mogen niet aan anderen worden doorgegeven. Vertrouwelijke gegevens en organisatiegevoelige informatie mogen niet zonder toestemming naar buiten de organisatie worden verstuurd. Onbedoelde inbreuken op beveiliging, intern of extern, dient u aan de afdeling ICT te melden. Het is niet toegestaan om de inrichting of werking van het Intranet of bijbehorende instellingen aan te passen. Het is niet toegestaan dusdanig veel dataverkeer te genereren, dat de performance van het netwerk en/of verbinding met Internet daaronder lijdt. Om de levensduur van de ipad te verlengen, is het verplicht om deze te beschermen. Tijdens het verplaatsen tussen de lessen, moet de ipad in de tas worden meegenomen. Vastlegging, toezicht en controle Het gebruik van elektronische communicatiemiddelen wordt vastgelegd. Deze registratie geschiedt om het beheer en de continuïteit van de technische infrastructuur te waarborgen, verstoring van werk- en leerprocessen en andere schade tegen te gaan en om toezicht te houden op de naleving van de gedrags- en gebruiksregels binnen het Bonhoeffercollege. Het algemene toezicht op het gebruik zal bestaan uit het (van tijd tot tijd) (steekproefsgewijs) controleren van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, bijvoorbeeld de 8

9 tijdbesteding en sites die worden bezocht. Daartoe kunnen lijsten van bezochte Internetsites, van verstuurde e- mails en andere geregistreerde gegevens binnen het Intranet wordt geraadpleegd. Deze lijsten zijn anoniem. Het is het Bonhoeffercollege in beginsel toegestaan de vastgelegde gegevens ten aanzien van het gebruik van Elektronische Communicatiemiddelen te analyseren ten behoeve van het onderzoeken van ongeoorloofd gedrag, indien er sprake is van een redelijke verdenking of vermoeden van een ongeoorloofde handeling door een of meerdere gebruikers. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat andere middelen zijn uitgeput, dat er een zwaarwichtig belang van de school in het geding is en dat bij de uitvoering rekening wordt gehouden met de ernst onderzoek en eventueel te treffen maatregelen jegens een gebruiker noodzakelijk is.van de gevolgen van de betrokken persoon/personen en de wijze waarop in de bescherming van de privacy van de personen wordt voorzien. De betreffende gegevens worden bewaard zolang dit in het kader van nader Draagbare apparatuur De kans op diefstal van draagbare apparatuur zoals notebooks, laptops, ipads of andere mobiele communicatiemiddelen is groot. De gebruiker dient persoonlijk toezicht te houden op de apparatuur en dient deze veilig op te bergen. Laat het apparaat nooit achter zonder fysieke beveiliging. Houd ook tijdens transport het apparaat veilig opgeborgen en blijf alert. Laat apparatuur niet onbeheerd achter. Meld verlies of diefstal van het communicatiemiddel altijd bij de leiding van het Bonhoeffercollege. 9

10 Protocol Sociale Media Sociale media zoals Hyves, Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van het Bonhoeffercollege. Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de sociale media om te gaan. Essentieel is dat, net als in communicatie in de normale wereld, de onderwijsinstellingen en de gebruikers van sociale media de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe mogelijkheden met een positieve instelling benaderen. Het Bonhoeffercollege vertrouwt erop dat zijn medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen, verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft dit protocol opgezet om eenieder die bij het Bonhoeffercollege betrokken is, of zich daarbij betrokken voelt, daarvoor richtlijnen te geven. Uitgangspunten 1. Het Bonhoeffercollege onderkent het belang van sociale media. 2. Dit protocol draagt bij aan een goed en veilig school- en onderwijsklimaat. 3. We hebben respect voor de school en elkaar en laten iedereen in zijn waarde. 4. De gebruikers van sociale media dienen rekening te houden met de goede naam van de school en van eenieder die betrokken is bij de school. 5. Het protocol dient de onderwijsinstelling, haar medewerkers, leerlingen en ouders tegen zichzelf en anderen te beschermen tegen de mogelijke negatieve gevolgen van de sociale media. Doelgroep en reikwijdte 1. Deze richtlijnen zijn bedoeld voor alle betrokkenen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap, dat wil zeggen medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en mensen die op een andere manier verbonden zijn aan het Bonhoeffercollege. 2. De richtlijnen in dit protocol hebben enkel betrekking op school gerelateerde berichten, of wanneer er een overlap is tussen school, werk en privé. 10

11 Sociale media in de school A. Tien gouden regels 1. Iedereen heeft een stem! (... maar onthoud dat er maar een paar mensen officieel namens de school praten) 2. Iedereen kan iets bijdragen (door te tweeten, bloggen een wiki aan te passen, etc.)! (. maar onthoud dat eenieder verantwoordelijk is voor alle bijgedragen inhoud) 3. Wees trots op de school! (...maar wees je ervan bewust dat voor intern gebruik betekent dat je het niet moet delen met je vrienden op Facebook) 4. Deel het nieuws! (...maar houd radiostilte in acht bij onderwerpen waar je een mate van vertrouwelijkheid hebt afgesproken) 5. Wees eerlijk! (...maar geef geen commentaar op wettelijke en financiële onderwerpen) 6. Respecteer jouw publiek! (... probeer niemand te beledigen) 7. Ga alles zorgvuldig na! (... voor je iets plaatst, en denk na over de eventuele consequenties) 8. Probeer eens iets! (...maar wees ook de eerste om misverstanden te herstellen op het moment dat je je daarvan bewust bent) 9. Gebruik je netwerken! (...maar citeer anderen niet zonder toestemming) 10. Wees een ambassadeur voor de school! (... maar onthoud dat diplomaten een etiquette hebben en voldoende regels om te volgen) B. Veel gemaakte fouten alleen voor kinderen. Ja, kinderen vinden het prachtig. Maar het gebruik van sociale media onder 50- plussers is bijna verdubbeld tussen 2009 en niet voor grote bedrijven en scholen. Een onderzoek van McKinsey heeft bewezen dat scholen en bedrijven die het Web intensief gebruiken, een groter marktaandeel hebben en beter bekend zijn bij het publiek tijdsverspilling Denk eens mee. Door het verbinden van individuen met relevante personen, informatie en communities, verlaag je het aantal boodschappen, e- mails en aangehechte bijlagen. Het opslaan van e- mail kost vele miljoenen per jaar. Hoezo tijdsverspilling? maar een hype Goed, maar onthoud wel dat men in 1876 sprak over een nieuw apparaat. Deze telefoon had te veel tekortkomingen om het serieus te zien als een communicatiemiddel. 11

12 5. het is te moeilijk... Natuurlijk is het nieuw. We zullen allemaal moeten leren. Maar we kunnen veel leren van anderen. Het wiel hoeft niet opnieuw te worden uitgevonden. 6. het is niet iets voor ons. Sociale media is voor iedereen en voor iedere school. Natuurlijk zijn er verschillen. Maar vele voorbeelden laten zien hoe het ook kan! A. Wat zijn de mogelijkheden? 1. Wiki s Wiki s slaan niet gestructureerde informatie op die anders verloren was gegaan. Wiki s helpen vaste waarden te doorbreken en zorgen voor een vrije stroom van informatie. 2. RSS- feed Een feed is een mooi middel voor het personaliseren van informatie. Iedereen kan kiezen op hoeveel informatie hij inschrijft, bijvoorbeeld via een bedrijf. Deze informatie wordt dan automatisch actueel in een feed reader. 3. Blog Een schoolblog geeft de mogelijkheid om kennis rondom producten of projecten te delen of om individueel profiel aan te maken. Medewerkers kunnen zo hun gedachten en kennis toevoegen en delen, in plaats van ongehoord blijven in dergelijke projecten. 4. Twitter Twitter zorgt voor directe communicatie tussen medewerkers met mogelijkheden voor de actualiteit. Het is ook een makkelijke manier om met experts te netwerken of jezelf als expert te positioneren. Ook in lessen zijn er vele mogelijkheden om dit middel in te zetten. 5. bookmarking en tagging Door het gebruiken van bookmarks kun je onderdelen die je wilt bewaren op een herkenbare manier opslaan en delen. Ook het zoeken van informatie, content en websites wordt makkelijker door het gebruik van tags. 6. Sociale netwerken ( Facebook, LinkedIn, etc) Sociale netwerken geven iedereen de mogelijkheid te netwerken, onafhankelijk van tijd, plaats, werk en positie en informatie te delen. 7. Delen van foto s en video s YouTube en Flickr zijn fantastische middelen om complexe onderwerpen of creatieve ideeën te delen. Ze zorgen ook voor het doorbreken van taal- barrières. 12

13 7. Gevolgen voor medewerkers en leerlingen 1. Bij overtredingen van de regels wordt dit onmiddellijk met de betrokken persoon besproken. 2. Medewerkers die in strijd handelen met dit protocol, maken zich mogelijk schuldig aan plichtsverzuim. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het personeelsdossier. 3. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen, worden naar medewerkers toe rechtspositionele maatregelen genomen, welke kunnen variëren van waarschuwing, schorsing, berisping, ontslag en ontslag op staande voet; 4. Leerlingen en/of ouders/verzorgers die in strijd met dit protocol handelen maken, zich mogelijk schuldig aan verwijtbaar gedrag. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het leerlingendossier. 5. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar leerlingen en/of ouders/verzorgers maatregelen genomen, welke variëren van waarschuwing, schorsing en verwijdering van school. 6. Indien de uitlating van leerlingen, en/of ouders/verzorgers en medewerkers mogelijk een strafrechtelijke overtreding inhoudt, zal door het Bonhoeffercollege aangifte bij de politie worden gedaan. 7. In gevallen waarin sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag door de persoon waarbij schade en extra kosten voor het Bonhoeffercollege ontstaan, zal het Bonhoeffercollege deze kosten verhalen op de betrokken persoon. Wanneer er meerdere personen betrokken zijn, kan het Bonhoeffercollege de groep als geheel verantwoordelijk stellen voor de ontstane kosten. Slotbepaling Wanneer gewijzigde omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan het Bonhoeffercollege deze gedragsregels wijzigen of intrekken. De gebruikers zullen hiervan op de hoogte worden gesteld. 13

14 Hoe gebruik ik mijn ipad tijdens de les? 14

Reglement elektronische hulpmiddelen en sociale media

Reglement elektronische hulpmiddelen en sociale media Reglement elektronische hulpmiddelen en sociale media 1. Inleiding Gebruik van het Internet, e-mail en andere elektronische informatie- en communicatiemiddelen is voor velen binnen het Hondsrug College

Nadere informatie

Protocol Sociale Media

Protocol Sociale Media Bezoekadres Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist Postadres Postbus 16 3700 AA Zeist T 030 698 21 40 F 030 698 21 80 www.osgs.nl info@osgs.nl KvK 30250155 Datum Onderwerp Protocol Contactpersoon P. van de

Nadere informatie

Social Media Protocol

Social Media Protocol Social Media Protocol Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Uitgangspunten protocol... 4 Waarom... 4 Voor wie... 4 Bereik... 4 Introductie: Toepassing van social media... 5 Wat is social media...

Nadere informatie

3. Gedrag op de werkplek

3. Gedrag op de werkplek Gedragscode SOR De SOR heeft er voor gekozen om spelregels op te stellen. Deze spelregels vormen een leidraad voor handelen naar elkaar, naar klanten en naar bedrijven en instanties buiten de SOR. Zij

Nadere informatie

Gedragscode ICT. Gedragscode ICT SOML

Gedragscode ICT. Gedragscode ICT SOML Gedragscode ICT Notitie: Gedragscode ICT - Stichting Onderwijs Midden-Limburg Steller, datum: C.B. Hoefnagel, voorzitter College van Bestuur, 30-6-2014 Status, datum: Ingestemd door de GMR, juni 2014 1.

Nadere informatie

E-werken Een modelgedragscode voor het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, e-mail, en andere huidige en toekomstige elektronische informatie-

E-werken Een modelgedragscode voor het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, e-mail, en andere huidige en toekomstige elektronische informatie- Een modelgedragscode voor het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, e-mail, en andere huidige en toekomstige elektronische informatie- en communicatiemiddelen is de grootste centrale ondernemingsorganisatie

Nadere informatie

Internet- en Sociale Media Protocol

Internet- en Sociale Media Protocol Internet- en Sociale Media Protocol 1 Internet- en Sociale Media Protocol Voorwoord Het Esdal College onderkent het belang van sociale media. Sociale media zijn dan ook niet meer weg te denken in onze

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN Deze notitie vervangt de voorgaande notitie Gedragscode internet- en e-mailgebruik. Artikel 1 Internetgebruik algemeen a. De werkgever behoudt zich het recht voor om de

Nadere informatie

Protocol Sociale Media Dr. Schaepmanstichting, mail- en internetgebruik zoals gebruikt wordt op de Schothorst

Protocol Sociale Media Dr. Schaepmanstichting, mail- en internetgebruik zoals gebruikt wordt op de Schothorst Internetprotocol Binnen de dr. Schaepmanstichting is een internetprotocol van kracht. Dit internetprotocol wordt jaarlijks onder de aandacht gebracht in het team en is te lezen op onze website: www.deschothorst.nl

Nadere informatie

CSG Calvijn. Protocol Social Media

CSG Calvijn. Protocol Social Media CSG Calvijn Protocol Social Media Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren

Nadere informatie

Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media

Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media Inleiding Internet, mail, mobiele telefoons/media en vooral sociale media zoals Hyves, Twitter en Facebook

Nadere informatie

Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl

Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl Deurne, 03-06-2015 Nummer 18 Beste ouders, graag maken wij u attent op het

Nadere informatie

Gedragscode social media, computer-, internet- en e-mailgebruik. voor het. Bornego College

Gedragscode social media, computer-, internet- en e-mailgebruik. voor het. Bornego College Gedragscode social media, computer-, internet- en e-mailgebruik voor het Bornego College December 2011 Gedragscode social media, computer-, internet- en e-mailgebruik 1/11 De gedragscode computer-, internet-

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA

GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA Algemeen 1. Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren

Nadere informatie

Pestprotocol. Pestprotocol

Pestprotocol. Pestprotocol Pestprotocol februari 202 2 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 3 Voorwoord... 5 Plagen... 6 Pesten... 6 Voorbeelden van pestgedrag... 6 Partijen bij het pestprobleem... 7 Sociale Media... 8 Preventieve

Nadere informatie

... W. Broos/werkgroep PR en communicatie

... W. Broos/werkgroep PR en communicatie 20 maart 2014.................................................................. Gebruik social media W. Broos/werkgroep PR en communicatie Naam notitie/procedure/afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Gebruik

Nadere informatie

4 De omgang met leerlingen, ouders, collega s en externe partners

4 De omgang met leerlingen, ouders, collega s en externe partners Vademecum juni 2014 Inhoud 1 Inleiding 2 Wie vallen er onder de code? 3 Algemene uitgangspunten 4 De omgang met leerlingen, ouders, collega s en externe partners 5 Scheiding werk en privé 6 Relatiegeschenken

Nadere informatie

Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs?

Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs? Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs? 2 Index Onderzoek Tieners en sociale media........... 3 Sociale media in het onderwijs.................. 6 Facebook = liken en leren........................

Nadere informatie

Integriteitscode Elde College

Integriteitscode Elde College Integriteitscode Elde College 1 1. Inleiding... 3 2. Wie vallen er onder de code?... 3 3. Algemene uitgangspunten... 4 4. De omgang met leerlingen, ouders, collega s en externe partners... 4 5. Scheiding

Nadere informatie

Integriteitscode van het Willibrord Gymnasium

Integriteitscode van het Willibrord Gymnasium Integriteitscode van het Willibrord Gymnasium Inhoud 1 Inleiding 2 Wie vallen er onder de code? 3 Algemene uitgangspunten 4 De omgang met leerlingen, ouders, collega s en externe partners 5 Scheiding werk

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15 VEILIGHEIDSPLAN INHOUDSOPGAVE DE VEILIGE SCHOOL...1 VEILIGHEIDSPLAN VOOR DE VELDVESTSCHOLEN...1 HOOFDSTUK 1: PROTOCOLLEN...3 1.1 Protocol omgaan met agressie en geweld...3 1 : Preventief beleid...4 2 :

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid AWBR

Beleidsplan Sociale Veiligheid AWBR 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, Stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: 2 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland

Nadere informatie

Internetprotocol. Internet op school

Internetprotocol. Internet op school Internetprotocol Internet op school De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de leerlingen van alle klassen die mogelijkheid te bieden. Wij volgen de strategie

Nadere informatie

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media 2 Inhoudsopgave Gedragscode Nordwin College 3 Bijlage A: gedragscode voor het gebruik van elektronische media 9 Bijlage B: omschrijving van ongewenst

Nadere informatie

Social media; gebruikt uw kind het veilig?

Social media; gebruikt uw kind het veilig? Social media; gebruikt uw kind het veilig? De mogelijkheden en risico s van social media voor uw kind. Niels Konings, Bram Baas & Renee Preijde Social media is tegenwoordig niet meer weg te denken, elke

Nadere informatie

Mediawijsheid voor schoolbestuurders

Mediawijsheid voor schoolbestuurders Mediawijsheid voor schoolbestuurders Inhoudsopgave Vooraf 3 De mediawijze school 4 Stap voor stap naar mediawijsheid 10 Interview Jan Fasen, Connect College in Echt 14 Interview Pim van Leeuwen, OBS Lucebert

Nadere informatie

Gedragscode email- en internetgebruik en social media

Gedragscode email- en internetgebruik en social media Gedragscode email- en internetgebruik en social media Pagina 1 van 5 Inleiding Internet en email zijn de laatste jaren een vast onderdeel geworden van ons werk. Internet stelt ons in staat om altijd op

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Sociale veiligheid. op school en internet

Sociale veiligheid. op school en internet Sociale veiligheid op school en internet VOORWOORD INHOUD ACHTERGROND 4 Naar een sociaal veilig klimaat, offline en online 7 Feiten over jongeren en sociale media Als u wilt dat leerlingen en personeel

Nadere informatie

AFSPRAKEN EN RICHTLIJNEN SOCIAL MEDIA BINNEN HET ICHTHUS COLLEGE. Inleiding

AFSPRAKEN EN RICHTLIJNEN SOCIAL MEDIA BINNEN HET ICHTHUS COLLEGE. Inleiding AFSPRAKEN EN RICHTLIJNEN SOCIAL MEDIA BINNEN HET ICHTHUS COLLEGE Inleiding Het gebruik van sociale media heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Bijna 9 op de 10 Nederlanders maken gebruik van

Nadere informatie