INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014"

Transcriptie

1 Barten BS Heerenveen Postbus AB Heerenveen INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS

2 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Aanmelden... 4 Afscheid groep Bereikbaarheid... 4 Bouwcoördinatoren... 4 Brandalarm... 4 Buitenschoolse opvang... 4 Eerste keer naar school... 5 Excursies... 5 Feestelijke ouderavond... 5 Fietsen... 5 Fotograaf... 5 Gescheiden ouders... 5 Goede doelen... 6 Groepen Groepsverdeling... 6 Gymnastiek... 6 Gymnastiekrooster... 6 Heterogene groepen... 7 Hoofdluis... 7 Instuif/ uitstuif... 7 Klachtenregeling... 7 Klassenouders... 8 Leerlingenraad... 8 Leerplicht... 8 Logopedist... 9 Medezeggenschapsraad... 9 Mobiele telefoons... 9 Multi-functionele accommodatie (MFA) Us Kubus... 9 Nieuwsbrief Opbrengsten gemeten met de CITO eindtoets Ouderbijdrage Oudervereniging Oud papier Overblijven Parkeren bij school Pauzehap Pleinwacht Rapporten en overgang naar de volgende groep Samenstelling van het team Schoolarts Schoolregels Schoolreisjes en kamp Informatiegids obs Kleffens

3 Schooltijden Sinterklaas Sleeplezen Sponsoring Sporttoernooien Tandarts of doktersbezoek Uitstroomgegevens Vakantierooster Veiligheid Verhuizen Verjaardagen Verkeersexamen Verkeersveiligheidslabel Verlof aanvragen Vervanging bij ziekte van een leerkracht Vervoer van leerlingen Verwijsindex Verzekeringen Vrijstelling van onderwijsactiviteiten Website Ziekmelden Informatiegids obs Kleffens

4 Voorwoord Beste ouder(s), De opzet van de schoolgids is veranderd, voortaan bestaat de gids uit twee delen: een inhoudelijk deel en een deel met vooral de praktische informatie en de informatie die jaarlijks aangepast wordt. Dit laatste deel heeft u nu voor u liggen. In de informatiegids staan de onderwerpen op alfabetische volgorde. U vindt onder andere de gymtijden, de vakanties, de adressen, de namen van de teamleden en informatie over overblijven. Ieder jaar ontvangt u een nieuwe versie van de informatiegids. Wijzigingen die in de loop van het jaar plaats vinden kunt u lezen op de website van de school of in de wekelijkse nieuwsbrief. Namens het team en de medezeggenschapsraad van de obs Kleffens wensen wij u veel leesplezier. Piet Gorter Janet Weima directie obs Kleffens John Blank Voorzitter medezeggenschapraad 3 Informatiegids obs Kleffens

5 Aanmelden Alvorens een kind in te schrijven, vindt altijd een kennismakingsgesprek plaats met de directie en krijgen de ouders een rondleiding door de school. U kunt een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met de directie via adres of u belt naar de school. Mocht de directie niet aanwezig zijn, dan wordt u zo snel mogelijk terug gebeld. Aanmelden op obs Kleffens gaat via een inschrijvingsformulier. Het formulier is verkrijgbaar op de school of te downloaden van de website (www.kleffensschool.nl) Afscheid groep 8 De kinderen van groep 8 verzorgen in de laatste schoolweek van het jaar altijd een afsluitende spectaculaire activiteit (een musical of een verrassingsact), waar ouders en andere familieleden voor uitgenodigd worden. Bereikbaarheid De school is telefonisch bereikbaar op Daarnaast kunt u ons bereiken via de mail: Administratie Directie Interne begeleider Medezeggenschapsraad Oudervereniging Team ADRES Natuurlijk kunt u ook even naar binnen lopen. De leerkrachten kunt u voor vragen het best na schooltijd aanspreken. Bouwcoördinatoren De groepen zijn verdeeld in twee bouwen, een onderbouw (groep 1 t/m 4) en een bovenbouw (groep 5 t/m 8). De leerkrachten van die bouwen overleggen maandelijks over zaken die hun bouw aangaan. De vergaderingen worden geleid door de bouwcoördinatoren. Voor de onderbouw is dit Joke ter Schuur, voor de bovenbouw is dit Monique de Wit. De bouwcoördinatoren overleggen met de directie over het beleid van de school. Brandalarm Ieder schooljaar wordt er een brand- alarmoefening gehouden, waarbij de school volgens het ontruimingsplan zo snel mogelijk wordt ontruimd. De ontruimingsoefeningen staan soms onder toezicht van de brandweer. Buitenschoolse opvang In ús Kubus is de kinderopvangorganisatie Kinderwoud gevestigd. Voor en na schooltijd kunnen kinderen daar terecht. U kunt informatie vinden op de site van Kinderwoud: 4 Informatiegids obs Kleffens

6 Eerste keer naar school Voor de eerste keer naar school is spannend. Dat geldt als je net vier bent, maar ook als je in een andere groep zit en door verhuizing de eerste keer op school komt. Om kennis te maken heeft de leerling altijd eerst een gesprek met de nieuwe leerkracht. Daar zijn de ouders ook bij. Voor de eerste schooldag mogen de kinderen één of twee keer meedraaien met de groep. De afspraken voor het meedraaien kunnen tijdens het kennismakingsgesprek gemaakt worden. Excursies Tijdens het schooljaar nemen de kinderen deel aan enkele excursies. Ze bezoeken bijvoorbeeld het Museum Haren of Belvedère, de brandweerkazerne of de dierenwinkel. Jaarlijks wordt bepaald welke excursies door de groepen worden ondernomen. Feestelijke ouderavond Meerdere keren per jaar organiseren we een feestelijke ouderavond. Een of twee groepen verzorgen een gevarieerd programma en organiseren een gezellige avond. Op de feestelijke ouderavond worden de ouders van de kinderen die optreden uitgenodigd. De kinderen van de andere groepen bekijken de generale repetitie. Fietsen Kinderen die wat verder van school wonen mogen met de fiets naar school komen. Het moet wel echt vertrouwd zijn als u uw kind alleen naar school laat fietsen. Kinderen zijn zeer onvoorspelbare deelnemers in het verkeer. Voor het stallen van de fietsen zijn speciale fietsenrekken neergezet aan beide kanten van de school. Plaatst u uw fiets ook in de rekken? Dan blijft er meer speelruimte over op het plein. Fotograaf Eens per jaar komt er een fotograaf op school om klassenfoto s te maken. Eens in de twee jaren maakt deze ook portretfoto s van alle kinderen en van broertjes en zusjes gezamenlijk. zelfsprekend bent u vrij in het al dan niet aanschaffen van de foto s. Gescheiden ouders Wettelijk is bepaald dat in de situatie dat beide ouders, ook na scheiding, samen het gezag hebben, een school beide ouders dient te informeren over hun schoolgaande kind. De informatie die aan de ene ouder gegeven wordt, moet dezelfde zijn als de informatie die aan de andere ouder wordt gegeven (dit geldt ook voor voogden). Ook wanneer er één ouder is belast met het wettelijk gezag, heeft de andere ouder recht op informatie. Informatie geven aan beide ouders is dus de regel, het weigeren ervan een uitzondering. De school kan weigeren wanneer: de ene ouder informatie vraagt die de andere (gezaghebbende) ouder niet op gelijke wijze zou hebben verkregen; de school van oordeel is dat het belang van het kind zich verzet tegen het verschaffen van die informatie. De school moet deze beslissing wel, liefst schriftelijk, motiveren. Beide ouders hebben ook recht op informatie van derden: alle beroepshalve bij het kind betrokken personen, zoals (school)artsen, hulpverleners, logopedisten, psychologen, et cetera. Wanneer de 5 Informatiegids obs Kleffens

7 ouder die niet met het gezag belast is, vraagt om informatie, moet de school deze dus geven. De andere ouder kan dit niet verbieden. Op obs Kleffens gaan we er in eerste instantie vanuit de dat ouders in het belang van het kind, de verstrekte informatie met elkaar delen. Mocht dit niet het geval zijn dan kunnen er afspraken gemaakt worden over hoe er met de voorziening van informatie naar beide ouders omgegaan moet worden. Deze afspraken worden altijd gemaakt met medeweten van de directie en worden schriftelijk vastgelegd. Goede doelen Jaarlijks wordt aandacht besteed aan een aantal goede doelen. Wij willen onze kinderen graag meegeven dat wij met elkaar zorg moeten dragen voor anderen. Aan het begin van het schooljaar, kiezen we de doelen waar we dat jaar aandacht aan gaan besteden en brengen dat vervolgens uitgebreid onder de aandacht. Een doel dat we ieder jaar steunen is de Stichting Kinderpostzegels Groepen Het komende schooljaar wordt er gewerkt in negen heterogene groepen. Er zijn 3 groepen 1/2, 2 groepen 3/4, 2 groepen 5/6 en 2 groepen 7/8. Groepsverdeling GROEP LEERKRACHT(EN) Groep 1/2A Feline Dijk Groep 1/2B Margreet Mast Groep 1/2C Greetje Wever en Gerda Baron Groep 3/4A Susan de Vries Groep 3/4B Joke ter Schuur Groep 5/6A Ahmed Charif Eddine Groep 5/6B Sjoukje Velkers en Iteke van der Pol Groep 7/8A Lianne Bosma en Bernadette Blum Groep 7/8B Monique de Wit en Sjoukje Velkers Gymnastiek Op obs Kleffens gymmen kinderen in sportkleding. Wilt u zorgen voor passende kleding, voorzien van de naam van uw kind? Wij adviseren u uw kind tijdens de gymnastieklessen gymschoenen te laten dragen. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan na de gymnastiek douchen. Daarvoor hebben de kinderen een handdoek nodig. Eventueel mogen de kinderen ook slippers dragen onder de douche in verband met voetwratten. In de groepen 1/2 hebben de kinderen iedere dag bewegingsonderwijs in het speellokaal of buiten. Zij gymmen in hemd en onderbroek in het speellokaal op school. Wel mogen ze eventueel gymschoentjes zonder veters aan ( voorzien van naam) die op school in een bak bewaard worden. Gymnastiekrooster TIJD DINSDAG DONDERDAG 8:30-9:15 7/8a Juf Lianne 7/8b Juf Monique 9:15-10:00 3/4a Juf Joke 3/4b Juf Susan 10:30-11:15 3/4b Juf Susan 3/4a Juf Joke 6 Informatiegids obs Kleffens

8 11:15-12:00 5/6b Meester Ahmed (Juf Susan)* 5/6b Meester Ahmed (Juf Joke)* 13:15-14:00 5/6a Juf Sjoukje 7/8a Juf Bernadette 14:30-15:15 7/8b Juf Monique 5/6a Juf Sjoukje Meester Ahmed heeft geen lesbevoegdheid voor gymnastiek. Juf Susan en Juf Joke nemen de gymnastieklessen voor groep 5/6b op zich. Meester Ahmed is tijdens die lessen in groep 3/4. Heterogene groepen We werken dit schooljaar voor het eerst in heterogene groepen. In de heterogene groepen zitten kinderen van aaneensluitende jaargroepen. De heterogene groep functioneert als één groep. Meer informatie over de heterogene groepen leest u in de schoolgids in hoofdstuk 4.2. Hoofdluis Regelmatig steekt de hoofdluis weer de kop op; heel vervelend maar het kan iedereen overkomen. Het is heel belangrijk dat u uw kind wekelijks controleert op luis; hieronder staan de belangrijkste regels in geval van luis. Op school is ook een luizenteam van ouders, die na de schoolvakanties de kinderen extra controleert op luizen. Wat te doen bij hoofdluis: Als er (levende) luizen worden geconstateerd geldt de regel : Bij luis naar huis U dient dan uw kind te behandelen met een shampoo of lotion tegen luizen. Deze behandeling 1 x doen en na een week 1 x herhalen. Als er alleen neten zijn (deze bewegen niet en zitten vastgeplakt aan het haar) dan heel goed kammen met de netenkam. Om de neten los te weken, is er speciale crèmespoeling te koop die de lijm oplost waardoor de neten makkelijker los laten; de crèmespoeling vergemakkelijkt ook het kammen. N.B. Preventief behandelen met de lotion heeft geen enkele zin; sterker nog het maakt de luizen alleen maar resistent. Regelmatig heel goed kammen met de netenkam is wel heel zinvol. Wij adviseren u om uw kind een goed herkenbare luizenzak mee te geven waarin de jas kan worden opgeborgen. De luizenzak mag op school blijven hangen. Instuif/ uitstuif 1 x per jaar op een vrijdag bouwen we de hele school om. Samen met heel veel hulpouders zetten we een rommelmarkt, spelletjes, rad van avontuur, bingo en nog heel veel andere dingen klaar. s Avonds is de school open en dan kunnen leerlingen, ouders, wijkbewoners enz. met elkaar een heel gezellige avond meemaken. Natuurlijk is het heel erg prettig dat de school met de opbrengst weer veel leuke dingen kan doen. Klachtenregeling Regelmatig hebben ouders of verzorgers opmerkingen of wensen over de gang van zaken op school. Meestal worden deze zaken op een plezierige wijze met de direct betrokkenen besproken. Ook als er klachten zijn worden deze meestal in direct onderling overleg bevredigend afgehandeld. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over de begeleiding van leerlingen, (straf)maatregelen of beslissingen van de directie of leerkrachten, beoordeling van leerlingen, de praktische organisatie, maar ook over discriminerend gedrag, seksuele intimidatie of ongewenste intimiteiten. Het uit- 7 Informatiegids obs Kleffens

9 gangspunt is dat u een klacht het beste met de direct betrokkene kunt bespreken, bijvoorbeeld de leerkracht. Mocht dat naar uw gevoel niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u een afspraak maken met de directie. Indien het echter niet mogelijk is om een klacht rechtstreeks te bespreken, bijvoorbeeld vanwege de aard van de klacht, of indien afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan een beroep worden gedaan op de Klachtenregeling. Deze regeling ligt ter inzage bij de schooldirectie. Het bestuur van De Basis is in het kader van de Klachtenregeling aangesloten bij de Landelijke klachtencommissie voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Om degene, die een klacht wil indienen, zo goed mogelijk te ondersteunen, is er op elke school tenminste één contactpersoon bij wie de klager terecht kan. De contactpersoon kan u nader informeren over de Klachtenregeling en u in contact brengen met een van de zogeheten vertrouwenspersonen. Voor obs Kleffens is de contactpersoon Gerda Baron. U kunt haar op maandag en dinsdag bereiken op school en eventueel thuis op telefoonnummer Klassenouders Op de Kleffensschool zetten veel ouders zich actief in voor de school. Veel activiteiten zoals excursies en schoolfeesten zijn ondenkbaar zonder de inzet van ouders. U kunt zich voor de diverse activiteiten opgeven bij de groepsleerkrachten of bij de klassenouders. Iedere groep heeft een of meerdere klassenouders die de leerkracht helpen bij het organiseren van excursies of andere onderwijsondersteunende activiteiten. Leerlingenraad Leerlingen hebben prima ideeën en meningen over school en leren. De leerlingen hebben een duidelijke stem in de school door middel van de leerlingenraad. Ideeën, initiatieven en problemen worden in de groepen aangedragen en in de leerlingenraad besproken. Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen leerlingen op een democratische manier meedoen en meedenken over schoolse zaken. Leerlingen worden verantwoordelijke burgers, die actief kunnen deelnemen aan het verbeteren van de omgeving. De leerlingenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8. Uit iedere groep worden twee vertegenwoordigers gekozen door hun klasgenoten. De leerlingenraad komt ongeveer eens in de zes weken samen en vergadert dan met de directie over zaken die van belang zijn voor de leerlingen. Leerplicht De Leerplichtwet geeft aan dat ieder kind vanaf de dag waarop het vier wordt, naar school gaat maar nog niet leerplichtig is. Een kind moet naar school op de eerste dag van de maand, die volgt op zijn of haar vijfde verjaardag. Op die dag moet uw kind ook op school staan ingeschreven. Als het volledige schoolprogramma een te zware opgave is, mag de vijfjarige ten hoogste vijf uur per week thuis- blijven, mits dat tijdig vooraf aan de directie wordt doorgegeven. Daarnaast kan de directie toestemming geven voor nog eens vijf uur per week vrijaf. af de leeftijd van zes jaar gelden de leerplichtregels, dus zonder eventuele extra vrije uurtjes per week. Voor extra verlof of vakantieverlof gelden regels die uitgelegd zijn in het hoofdstuk verlof aanvragen 8 Informatiegids obs Kleffens

10 Logopedist Voor alle kinderen van rond de vijf jaar vullen de leerkrachten een algemene logopedische screening in. De logopediste bekijkt deze screening samen met de leerkrachten. De leerlingen van wie wij denken dat er iets opvallends aan de hand is krijgen de ouders een formulier waarin toestemming gevraagd wordt voor een uitgebreidere screening. De screening is een onderzoekje waarbij tijdens het nazeggen van zinnen gelet wordt op, het gehoor, het woord- en zinsgebruik van het kind, op de stem, op het vloeiend spreken en op het mondgedrag van het kind. De ouders worden van de resultaten op de hoogte gebracht. Kinderen die logopedische behandeling nodig hebben worden verwezen naar een particuliere logopedist. Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft eens in de zes weken overleg met de directie. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fusie met een andere school of de wijze waarop ouders meehelpen op school. In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) wordt een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd: de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling. Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij de school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag. Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het bestuur en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd. U kunt de medezeggenschapsraad bereiken via OUDERGELEDING Thorsten Bauer John Blank Mark van den Brink Jarmila de Haan Huib van Nieuwenhuijze PERSONEELSGELEDING Ahmed Charif Edine Sjoukje Velkers Susan de Vries Greetje Wever vacature Mobiele telefoons Op school hebben de kinderen geen mobiele telefoon nodig, dus laat hem thuis! Mocht u als ouder uw kind toch een telefoon mee naar school geven dan geldt op school de regel: De telefoon wordt om 8:30 uur afgegeven aan de leerkracht en om 15:15 uur krijgt de leerling zijn/haar telefoon terug. Multi-functionele accommodatie (MFA) Us Kubus De school is gevestigd in een MFA. Mede participanten in het gebouw zijn Kinderwoud, Talant, de wijkvereniging en Caleidoscoop. 9 Informatiegids obs Kleffens

11 Nieuwsbrief Op vrijdag komt er altijd een nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief is alleen digitaal te ontvangen. U kunt u aanmelden voor nieuwsbrief via de website De bedoeling van de nieuwsbrief is u goed op de hoogte te houden van alles wat er op school gebeurt. Opbrengsten gemeten met de CITO eindtoets In onderstaande tabel leest u de resultaten van de cito-eindtoets van de afgelopen jaren: SCHOOLJAAR ONDERGRENS INSPECTIE SCHOOLSCORE ,6 529, ,5 535, ,8 534,8 Ouderbijdrage De kinderen krijgen eenmaal per jaar een factuur met een begeleidende brief, waarin door de oudervereniging wordt verzocht, een vrijwillige bijdrage te geven aan het schoolfonds. De zogenoemde ouderbijdrage. Het geld wordt gebruikt voor diverse doeleinden: Sinterklaas, Kerstmis, laatste schooldag enz. en wordt beheerd door de ouderraad. De ouderbijdrage in schooljaar2012/2013 was 20,- per leerling per jaar. In september wordt de ouderbijdrage voor schooljaar 2013/2014 vastgesteld. De oudervereniging houdt u hiervan op de hoogte via de nieuwsbrief. Oudervereniging De leden van de oudervereniging helpen op school bij de organisatie en uitvoeren van diverse activiteiten, zoals schoolreizen, sinterklaas- en kerstviering, oud papier, eerste en laatste schooldag en paasactiviteit. De oudervereniging beheert de gelden, die de ouders bijeenbrengen middels acties, in- en uitstuif, schoolfonds en oud papier. De oudervereniging vertegenwoordigt de ouders en heeft daarmee een adviserende taak naar de medezeggenschapsraad en school. Jaarlijks wordt in oktober de zakelijke ouderavond georganiseerd. Tijdens deze avond wordt het financieel verslag van de oudervereniging, het jaarverslag van het team, MR en oudervereniging gepresenteerd. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de (op dat moment) lopende zaken en bent u in de gelegenheid om vragen te stellen aan het team, MR en oudervereniging. Indien nodig worden er op deze avond ook nieuwe ouders gekozen in de MR en/of oudervereniging. Iedere ouder krijgt een uitnodiging om bij deze zakelijke ouderavond aanwezig te zijn. Ook is er per groep een klassenouder. De klassenouder ondersteunt de leerkracht en de oudervereniging en kan worden ingezet om hulpouders te regelen bij activiteiten. De oudervereniging vergadert 9 á 10 keer per jaar. U kunt de Oudervereniging bereiken via DE OUDERVERENIGING Anna Adema Silvia Blank-Spijkstra (voorzitter) Ineke Bron Martine Driessen Silvy Laurens (penningmeester) Erik Nutters Jennie Posthumus Lia Reitsma 10 Informatiegids obs Kleffens

12 Nanda Draaisma Jarmila de Haan Inge de Jong Natasja van der Velde-Zwart (secretaris) Edwin ter Wolbeek Oud papier Ongeveer één keer in de 4 weken wordt er door de ouders oud papier opgehaald. De opbrengst is voor de school. het geld kunnen allerlei dingen voor de school worden gekocht. Op de jaarkalender van de gemeente (= aan iedereen verstrekt) staan de data waarop het oud papier wordt opgehaald. Voor het ophalen wordt een beroep gedaan op ouders. Ieder gezin wordt minimaal 1x in de schoolloopbaan van zijn/haar kind ingedeeld om te assisteren bij het ophalen van het oud papier. Als er redenen zijn waarom u niet mee kan doen met het ophalen van het oud papier, wilt u dat dan melden bij de oudervereniging. Overblijven De tussenschoolse opvang(tso) vindt plaats tijdens schoolweken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. In de schoolvakanties, op feestdagen en schoolvrije (mid-)dagen is er geen TSO. Er wordt gebruik gemaakt van strippenkaarten met 5, 10, 20 en 40 strippen. Voor de kosten en regels hierbij verwijzen we naar het informatieboekje TSO. U kunt uw kind(eren) aanmelden voor de TSO door het invullen van het aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulier kunt u afhalen in de personeelskamer van de school. Het TSO informatieboekje is te downloaden van de website; Telefoonnummers; Angelika Lepez, telefoonnummer: , Hilly, telefoonnummer: Parkeren bij school De school staat in een zone waar u alleen mag parkeren met een parkeervergunning. Als u uw auto toch in de zone parkeert, zonder een vergunning kan u bekeurd worden door de parkeerwacht of de politie. Maak bij het parkeren bij school gebruik van de parkeerhavens. Auto s die langs de weg geparkeerd staan, zorgen voor levensgevaarlijke situaties voor de kinderen! Kinderen tot 10 jaar zijn niet groot genoeg om over een auto heen te kijken bij het oversteken. Ook u kunt de kinderen niet zien als ze tussen de auto s staan. Zij komen dus totaal onverwacht achter auto s vandaan. Dit leidt tot gevaarlijke situaties die iedere dag vlak voor de school plaats vinden! Als het enigszins mogelijk is kom dan te voet of met de fiets naar school, ook bij regenachtig weer. Pauzehap s Morgens in het speelkwartier mogen de kinderen wat eten en drinken. Geeft u een gezonde snack mee van fruit, groente of eventueel een boterham? Energiedrankjes en snoep mogen niet mee naar school. 11 Informatiegids obs Kleffens

13 Pleinwacht Om 8:20 uur, in de pauze en om 13:05 uur zijn er leerkrachten op het plein die toezicht houden op de spelende kinderen. Als u uw kind eerder naar school stuurt bent u zelf verantwoordelijk voor het toezicht op uw kind. Kinderen die bij de TSO zijn, spelen tussen de middag ook op het plein en op het veld. Zij vallen dan onder de verantwoordelijkheid van de TSO-medewerkers. Rapporten en overgang naar de volgende groep Per schooljaar krijgen de kinderen twee keer een rapport. Aan de ouders/verzorgers vragen wij op een 10 minuten gesprek te komen om het rapport te bespreken, waarna de ouders het rapport mee naar huis kunnen nemen. Adviesgesprekken over het voortgezet onderwijs vinden plaats in februari. Aan het eind van elk jaar gaan alle kinderen in principe over naar de volgende groep. Samenstelling van het team DIRECTIE LEERKRACHTEN Piet Gorter Ad interim tot 1 augustus 2014 Gerda Baron Bernadette Blum Janet Weima Ad interim tot 1 augustus 2014 Lianne Bosma Ahmed Charaf Edine Feline Dijk BOUWCOÖRDINATOREN Margreet Mast Joke ter Schuur Onderbouw coördinator Iteke van der Pol Monique de Wit Bovenbouw coördinator Joke ter Schuur Sjoukje Velkers INTERNE BEGELEIDER Susan de Vries Janet van der Heide CONCIËRGE/ONDERWIJSASSISTENT Bert van Bavel ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Bertha Jelsma Ad interim tot 1 augustus 2014 Greetje Wever Monique de Wit Schoolarts De schoolarts en/of verpleegkundige komt voor de kinderen van groep 2 en 7 op school voor een onderzoek van uw kind. Tijdens het onderzoek wordt gekeken naar ogen, oren en de algehele conditie van het kind. Mochten er problemen gesignaleerd worden, dan volgt een oproep voor verder onderzoek. U krijgt van te voren bericht van de datum en het tijdstip waarop uw kind door de schoolarts wordt verwacht. Jeugdgezondheidszorg, telefoon , Schoolregels Met de kinderen worden duidelijke afspraken gemaakt over wat wel en niet is toegestaan. de gemaakte afspraken noemen wij er een paar: Ik vind dat iedereen zich binnen en buiten school veilig moet kunnen voelen daarom houd ik me aan de volgende regels : 12 Informatiegids obs Kleffens

14 Als je boos bent, niet gaan slaan, maar er over praten gaan. Schelden is niet fijn, want schelden doet zelfs pijn. Gaat het fout, zegt iemand stop, dan houd je dus gewoon ook op. Als juf of meester iets uit gaat leggen, mag je even niets meer zeggen. Iedereen vindt het fijn om in een opgeruimde school te zijn. Buiten rennen dat is goed, als je in de school maar rustig doet. Is er iets kapot gegaan, even naar de juf of meester toe gaan. Schoolreisjes en kamp Alle groepen gaan één maal per jaar op schoolreis of kamp. De heterogene parallelgroepen gaan gezamenlijk op reis. De bestemmingen moeten nog worden vastgesteld. Voor de schoolreisjes en het kamp wordt een financiële bijdrage gevraagd. Deze wordt geïnd door de oudervereniging. De bijdrage voor komend schooljaar wordt op de jaarlijkse zakelijke ouderavond vastgesteld. Deze wordt gehouden in oktober. Voor het betalen van het schoolreisje krijgt u een factuur tenzij u heeft aangegeven dat het bedrag automatisch mag worden afgeschreven. Schooltijden DAG GROEP 1 T/M 4 GROEP 5 T/M 8 Maandag 8:30-12:00 13:15-15:15 8:30-12:00 13:15-15:15 Dinsdag 8:30-12:00 13:15-15:15 8:30-12:00 13:15-15:15 Woensdag 8:30-12:15 8:30-12:15 Donderdag 8:30-12:00 13:15-15:15 8:30-12:00 13:15-15:15 Vrijdag 8:30-12:00 8:30-12:00 13:15-15:15 De lessen starten op tijd. Daarom gaat de bel altijd 5 minuten voor de aanvangstijd van de lessen. De kinderen hebben dan voldoende tijd om naar de klas te gaan en de jas op te hangen. Sinterklaas De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gaan jaarlijks naar het Sinterklaassprookje in het Posthuis. Tot nog toe heeft Sinterklaas ook altijd tijd vrijgemaakt om onze school te bezoeken. Alle kinderen krijgen dan een cadeautje van Sinterklaas. Sleeplezen De Kleffensschool is de eerste sleepleesschool van Nederland. Sleeplezen is een didactiek om kinderen waarbij de leesontwikkeling stagneert, toch te leren lezen. De lezers uit de groep stagnerende lezers gebruiken bij het lezen meestal nog steeds de analyse en synthese (hakken en plakken), omdat de automatisering en de directe woordherkenning onvoldoende tot stand zijn gekomen. Bij lange en onbekende woorden wordt dat heel lastig en je merkt dan dat er veel wordt geraden en het leestempo en het vloeiend lezen daar onder lijden. Bij Sleeplezen wordt de leesaanpak versimpeld en ligt de nadruk vooral op synthese en vloeiend lezen. Daarnaast wordt er bewust en nadrukkelijk geen enkele negatieve aandacht meer besteed aan alles wat er niet goed ging bij het lezen. Wanneer in een tekst woorden fout worden gelezen, wordt daar letterlijk en figuurlijk niet bij stil gestaan. De fouten hoeven niet te worden verbeterd en de tekst hoeft niet te worden herhaald. 13 Informatiegids obs Kleffens

15 Met sleeplezen lukt het meestal ook kinderen die aanvankelijk moeite hebben met lezen een goede leesvaardigheid te laten verwerven. Alle leerkrachten op de Kleffensschool zijn gecertificeerde sleeplezers. Meer informatie is te vinden op Sponsoring De school houdt zich aan de bepalingen zoals vermeld in het convenant sponsoring in het primair onderwijs. Meer informatie vindt u op Sporttoernooien In april doen we met verschillende teams mee aan het schoolvoetbaltoernooi. Afhankelijk van de animo doen we mee aan korfbal/ volleybal/ schaak of andere toernooien. Bij deze wedstrijden maken we regelmatig gebruik van de hulp van ouders. Tandarts of doktersbezoek We willen u vragen om afspraken met de tandarts en de dokter zo veel als mogelijk buiten de schooltijden te plannen. Zo missen de kinderen geen lessen. Uitstroomgegevens In de onderstaande tabel leest u naar welke schooltypen de kinderen na groep 8 zijn doorgestroomd: Aantal leerlingen in groep Aantal lln advies/uitstroom naar PRO 0 1 Aantal lln advies/uitstroom naar LWOO 1 3 Aantal lln advies/uitstroom naar VMBO BL 6 Aantal lln advies/uitstroom naar VMBO TL Aantal lln advies/uitstroom naar VMBO KL 11 Aantal lln advies/uitstroom naar VMBO kader / TL Aantal lln advies/uitstroom naar VMBO TL / Havo Aantal lln advies/uitstroom naar Havo 7 Aantal lln advies/uitstroom naar Havo / VWO Aantal lln advies/uitstroom naar VWO 5 0 Aantal lln advies/uitstroom naar Gymnasium *) 38*) Totaal *) een leerling uit groep 7 is vervroegd doorgestroomd naar het voortgezetonderwijs Vakantierooster Informatiegids obs Kleffens

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Informatie en kalender obs De Optimist Barten BS Heerenveen. Deze kalender is op alfabetische volgorde gemaakt.

Informatie en kalender obs De Optimist Barten BS Heerenveen. Deze kalender is op alfabetische volgorde gemaakt. Informatie en kalender obs De Optimist 2016-2017 Barten 11 8447 BS Heerenveen Deze kalender is op alfabetische volgorde gemaakt. Bereikbaarheid De school is telefonisch bereikbaar op 0513-627552. Natuurlijk

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

Informatiefolder

Informatiefolder O b s We s te rs c h o o l Informatiefolder 2016-2017 Algemene gegevens Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2016-2017 en is bedoeld om u te informeren over een aantal praktische zaken. Uitgebreide

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

Informatie kalender schooljaar

Informatie kalender schooljaar Informatie kalender schooljaar 2014-2015 GS De Wâldiik Postbus 6 9233ZL Boelenslaan 0512341261 E-mail directie@dewaldiik.nl AUGUSTUS 2014 VR 1 ZA 16 ZA 2 ZO 17 ZO 3 MA 18 Eerste schooldag. Gouden weken

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht)

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn.

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn. KLEUTERGIDS WELKOM Geachte ouder(s)/verzorger(s), Welkom op de OBS de Crayenester. We stellen het op prijs dat u voor onze school heeft gekozen. De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent

Nadere informatie

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad Woensdag 19 augustus 2015 nummer 1 Opening schooljaar Vorige week hebben de meesters en juffen hard gewerkt om de klassen in te richten.

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

BIJLAGE Schoolgids 2014 2015. Tel: 4904415. Bankrekening ING. 1173178. Email: info@obsdeweidevogel.nl

BIJLAGE Schoolgids 2014 2015. Tel: 4904415. Bankrekening ING. 1173178. Email: info@obsdeweidevogel.nl Obs De Weidevogel Dorpsweg Ransdorp 31 1028 BK Amsterdam BIJLAGE Schoolgids 2014 2015 Tel: 4904415 Bankrekening ING. 1173178 Email: info@obsdeweidevogel.nl Website: http://www.obsdeweidevogel.nl http://www.facebook.com/obsdeweidevogel

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

Praktisch deel schoolgids

Praktisch deel schoolgids Praktisch deel schoolgids Welemanstraat 23 7622 HB BORNE Tel. 074-2661350 Voorwoord Voor u ligt de praktische informatie voor basisschool Sprankel. Per 1 augustus 2016 zijn de basisscholen De Zonnebloem

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Schoolreisbeleid OBS De Optimist. (Van Kleffensschool)

Schoolreisbeleid OBS De Optimist. (Van Kleffensschool) Schoolreisbeleid OBS De Optimist (Van Kleffensschool) Inhoud Voorwoord... 3 Visie en missie... 4 Doel van de schoolreizen... 4 Tijdstippen van de schoolreizen... 5 Schoolreisdata... 5 Bestemmingen en begeleiding...

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Aanvulling Schoolgids Deel 2

Aanvulling Schoolgids Deel 2 Aanvulling Schoolgids Deel 2 2014 2015 OBS De Koempoelan Gangeslaan 59 1448 BV Purmerend 0299-472048 administratie@koempoelan.nl www.koempoelan.nl Schoolgids De Koempoelan - deel 2 2014-2015 Pagina 1 Een

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

Regels en Afspraken. Calamiteitenplan

Regels en Afspraken. Calamiteitenplan Regels en Afspraken Overblijfmogelijkheden De kinderen kunnen tussen de middag op school overblijven. De kinderen brengen zelf brood, fruit en drinken mee. Het hele jaar is er (gratis) thee. De kinderen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteen-bussum.nl info@hoeksteenbussum.nl Informatie Kleuters 2013-2014

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteenbussum.nl info@hoeksteenbussum.nl September 2017 Informatie Kleuters

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl 2015-2016 Lesrooster Maandag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Dinsdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs Woensdag 8:45-12:30 Donderdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Vrijdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Praktische informatie 2015-2016

Praktische informatie 2015-2016 Praktische informatie 2015-2016 Nijmegen, juli 2015 Beste ouders, verzorgers, Samen met de schoolgids vormt dit boekje een complete informatiebron voor de ouders van De Windroos, locatie Lindenholt. We

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015/2016

SCHOOLGIDS 2015/2016 SCHOOLGIDS 2015/2016 KOMPASSCHOOL School voor Speciaal Basis Onderwijs Wilhelminalaan 20 1791 AN Den Burg Tel.: 0222-312655 www.kompasschooltexel.nl Deel B jaarboekje 1 Inleiding Voor u ligt het B Deel

Nadere informatie

2014-2015. Informatiegids

2014-2015. Informatiegids 2014-2015 Informatiegids Beste ouder/verzorger, De informatiegids wordt elk jaar opnieuw gemaakt en bevat vooral praktische informatie zoals namen van de teamleden, de schooltijden, de groepsverdeling,

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

KALENDER SCHOOLJAAR

KALENDER SCHOOLJAAR KALENDER SCHOOLJAAR 20-207 Levensboom 4 MX Blaricum tel: 035 52 33 5 34 Website: Email: obsbijvanck@planet.nl Jaarkalender en gym- en rooster ook op onze website!! augustus 20 2 3 4 5 7 8 9 0 2 3 4 5 7

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Informatiebrief groep 1 en 2

Informatiebrief groep 1 en 2 Informatiebrief groep 1 en 2 SCHOOLTIJDEN De schooltijden zijn van 8.30 tot 14.15 uur. Op woensdagochtend tot 12.30 uur. Ongeveer 10 minuten voor aanvang van de schooltijd kunt u uw kind in de klas brengen.

Nadere informatie

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles Protocol verlof buiten de schoolvakanties - OSG Piter Jelles Datum: maart 2016 Afdeling: leerlingenbegeleiding Versie: 2 Doc.nr: Vastgesteld door CvB: 15 maart 2016 Vastgesteld in de MR: 18 mei 2016 Toelichting

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie

Ichthusnieuws. schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl

Ichthusnieuws. schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl Ichthusnieuws schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl Agenda: 25 augustus Start schoolzwemmen groepen 5 9 september Informatieavond voor groep 1 t/m 8 vanaf 19.00 uur

Nadere informatie

Infoboekje CBS de Triangel. Schooljaar 2015-2016

Infoboekje CBS de Triangel. Schooljaar 2015-2016 Infoboekje CBS de Triangel Schooljaar 05-06 Groepsverdeling Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdagmorgen Karin Karin Didy Karin Jacqueline Ineke S. Ineke S. Jacqueline Jacqueline of Ineke S.

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 207-208. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een goed

Nadere informatie

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 Locatie Middengebied, Nummer 1, Jaargang 4 De Plevier, jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling. De persoonlijke ontwikkeling van iedereen staat bij ons centraal. Om persoonlijke

Nadere informatie

Schoolgidsbijlage

Schoolgidsbijlage Schoolgidsbijlage 2017-2018 CBS t Kompas Radewijkerweg 48 7791 RH Radewijk 0523 216252 info@kompasradewijk.nl www.kompasradewijk.nl Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u informatie voor het komende

Nadere informatie

Nieuwsbrief november/december 2015

Nieuwsbrief november/december 2015 Nieuwsbrief november/december 2015 4 december bezoekt Sint Kei 13 Vrijdag 4 december komt Sinterklaas een bezoekje brengen aan onze school. Alle kinderen worden om 8.30 uur verwacht op het schoolplein.

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers,

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers, Christelijke basisschool Voorwoord Geachte ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u het informatieboekje. Hierin vindt u zaken die betrekking hebben op het schooljaar 2015 die elk jaar anders zijn. Het is

Nadere informatie

14 januari 2016. Nieuw jaar, nieuwe stichting. Medezeggenschapsraad. Oudervereniging. Cito toetsen

14 januari 2016. Nieuw jaar, nieuwe stichting. Medezeggenschapsraad. Oudervereniging. Cito toetsen 14 januari 2016 Nieuw jaar, nieuwe stichting Het nieuwe jaar is al weer twee weken oud en daarmee is de tweede helft van het schooljaar ingegaan. Vanaf 1 januari is De Polderrakkers onderdeel van stichting

Nadere informatie

Jaargang 5 - nummer 1 week 38. In dit nummer. Van de directeur

Jaargang 5 - nummer 1 week 38. In dit nummer. Van de directeur Jaargang 5 - nummer 1 week 38 In dit nummer Van de directeur 1 Ziekmelden 2 Ouderraad 2 Vakantieregeling 2015-2016 3 Vakantierooster en vrij vragen 4 Introductieprogramma klas G3A 5 Wat staat er op het

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015

Schoolkalender 2014-2015 Schoolkalender 2014-2015 Geachte ouders en/of verzorgers, beste kinderen. Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015, waarin u allerlei informatie kunt vinden, onder andere over de activiteiten

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

Een leerzaam, prettig schooljaar

Een leerzaam, prettig schooljaar O.B.S.De Schatkist Kerkrade, juli 2017. Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), Voor U ligt onze schoolkalender voor het schooljaar 2017 2018 met allerlei informatie over onze school. Zo heeft U altijd

Nadere informatie

Activiteitenplanning G.Th.Rietveldschool augustus Activiteit

Activiteitenplanning G.Th.Rietveldschool augustus Activiteit AGENDA juli 2016 Activiteit maandag 11 Uitgifte email nieuwsbrief 13. maandag 11 Afscheid groep 8C dinsdag 12 Afscheid groep 8A woensdag 13 Afscheid groep 8B woensdag 13 Laatste schooldag 12.30 vrij donderdag

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2015-2016 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Welkom. Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt.

Welkom. Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Welkom Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Verreweg de meeste informatie over de visie, het onderwijs, de samenstelling

Nadere informatie

De verkorte schoolgids

De verkorte schoolgids De verkorte schoolgids 2016-2017 De verkorte schoolgids bevat de actuele gegevens, namen, adressen en activiteiten van dit schooljaar. Basisschool De vier Heemskinderen Rondestraat 31 5371 LB Deursen 0486-411521

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem tel: 026-3701183 Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op basisschool

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Nadere informatie

OVERBLIJFGIDS ouders

OVERBLIJFGIDS ouders OVERBLIJFGIDS ouders Deze gids bevat alle informatie die noodzakelijk is om uw kind te laten deelnemen aan de tussenschoolse opvang van PCBS De Wegwijzer. Inleiding Uw kind blijft tussen de middag bij

Nadere informatie

Fusie: Op dit moment zijn er nog geen verdere mededelingen te doen, betreffende de voorgenomen fusie.

Fusie: Op dit moment zijn er nog geen verdere mededelingen te doen, betreffende de voorgenomen fusie. TWISTVLIEDSCHOOL School voor Katholiek Primair Onderwijs Kwikstaart 44 46 Postbus 381 3640 AJ Mijdrecht Tel. 0297 256654 E mail: twistvliedschool@hetnet.nl TWIST INFO 31 e jaargang no 10 juli 2015 Fusie:

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben, naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kunt u gerust langslopen om uw vragen te stellen!

Mocht u vragen hebben, naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kunt u gerust langslopen om uw vragen te stellen! Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 11e nieuwsbrief, vrijdag 30 januari 2015 Beste ouders, Voor u ligt de nieuwsbrief van deze week. Hierin leest u de

Nadere informatie

Leerplicht. Regels en afspraken Meest gestelde vragen

Leerplicht. Regels en afspraken Meest gestelde vragen Leerplicht Regels en afspraken Meest gestelde vragen Voor kinderen tot 5 jaar Voor kinderen 5 tot 18 jaar Voor jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie Ieder kind de beste kansen! De gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!!

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!! November 2015 1 45 2 3 4 MR 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 Toneel groep A informatie avond V.O. 18 19 Toneel groep B 20 Rapport groepen 3 t/m 8 Leerlingenraad 21 22 48 23 24 25 26 Toneel groep

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. De Vuurtoren 2 TSO Protocol o.b.s. de Vuurtoren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 6 Overdracht...

Nadere informatie

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school.

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school. AANVRAAGFORMULIER VOOR VAKANTIEVERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN (als bedoeld in artikel 11 lid f juncto artikel 13a van de Leerplichtwet 1969) Vakantieverlof wordt alleen

Nadere informatie

O.B.S. de Aanloop Activiteitenkalender schooljaar Wilhelminalaan HA Valthermond

O.B.S. de Aanloop Activiteitenkalender schooljaar Wilhelminalaan HA Valthermond O.B.S. de Aanloop Activiteitenkalender schooljaar 2014-2015 Wilhelminalaan 4 7876 HA Valthermond augustus 2014 1 2 17 18 19 20 21 22 23 Eerste schooldag 2014-2015 Dibo 1 Nieuwsbrief 1 week 34 24 25 26

Nadere informatie

Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2

Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2 Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2 - Even voorstellen - Nieuw op De Zevensprong - Speerpunten - Afspraken en regels - Inhoudelijk over de groep Wie zijn wij. Van wie bent u de ouder / verzorger

Nadere informatie

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014 VANUIT DE SCHOOLLEIDING Start nieuwe schooljaar Het nieuwe schooljaar is deze week van start gegaan. Op maandagmorgen waren er heel veel kinderen die zin hadden om weer naar school te gaan! Gelukkig want

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Daltonschool de Klipper Berkel en Rodenrijs Schooljaar 2016-2017 Voorwoord Graag willen wij als team de ouders en kinderen die onze school bezoeken van harte welkom heten. Voor

Nadere informatie

,, DE EEVLIET. (Toerdeloo Poortvliet) Informatieboekje TSO. Beste ouders, verzorgers,

,, DE EEVLIET. (Toerdeloo Poortvliet) Informatieboekje TSO. Beste ouders, verzorgers, OPENBARE BASISSCHOOL,, DE EEVLIET POORTVLIET Informatieboekje TSO Beste ouders, verzorgers, Voor u ligt het informatieboekje tussenschoolse opvang (TSO) voor het schooljaar 2010/2011 Hierin kunt u alle

Nadere informatie