INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014"

Transcriptie

1 Barten BS Heerenveen Postbus AB Heerenveen INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS

2 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Aanmelden... 4 Afscheid groep Bereikbaarheid... 4 Bouwcoördinatoren... 4 Brandalarm... 4 Buitenschoolse opvang... 4 Eerste keer naar school... 5 Excursies... 5 Feestelijke ouderavond... 5 Fietsen... 5 Fotograaf... 5 Gescheiden ouders... 5 Goede doelen... 6 Groepen Groepsverdeling... 6 Gymnastiek... 6 Gymnastiekrooster... 6 Heterogene groepen... 7 Hoofdluis... 7 Instuif/ uitstuif... 7 Klachtenregeling... 7 Klassenouders... 8 Leerlingenraad... 8 Leerplicht... 8 Logopedist... 9 Medezeggenschapsraad... 9 Mobiele telefoons... 9 Multi-functionele accommodatie (MFA) Us Kubus... 9 Nieuwsbrief Opbrengsten gemeten met de CITO eindtoets Ouderbijdrage Oudervereniging Oud papier Overblijven Parkeren bij school Pauzehap Pleinwacht Rapporten en overgang naar de volgende groep Samenstelling van het team Schoolarts Schoolregels Schoolreisjes en kamp Informatiegids obs Kleffens

3 Schooltijden Sinterklaas Sleeplezen Sponsoring Sporttoernooien Tandarts of doktersbezoek Uitstroomgegevens Vakantierooster Veiligheid Verhuizen Verjaardagen Verkeersexamen Verkeersveiligheidslabel Verlof aanvragen Vervanging bij ziekte van een leerkracht Vervoer van leerlingen Verwijsindex Verzekeringen Vrijstelling van onderwijsactiviteiten Website Ziekmelden Informatiegids obs Kleffens

4 Voorwoord Beste ouder(s), De opzet van de schoolgids is veranderd, voortaan bestaat de gids uit twee delen: een inhoudelijk deel en een deel met vooral de praktische informatie en de informatie die jaarlijks aangepast wordt. Dit laatste deel heeft u nu voor u liggen. In de informatiegids staan de onderwerpen op alfabetische volgorde. U vindt onder andere de gymtijden, de vakanties, de adressen, de namen van de teamleden en informatie over overblijven. Ieder jaar ontvangt u een nieuwe versie van de informatiegids. Wijzigingen die in de loop van het jaar plaats vinden kunt u lezen op de website van de school of in de wekelijkse nieuwsbrief. Namens het team en de medezeggenschapsraad van de obs Kleffens wensen wij u veel leesplezier. Piet Gorter Janet Weima directie obs Kleffens John Blank Voorzitter medezeggenschapraad 3 Informatiegids obs Kleffens

5 Aanmelden Alvorens een kind in te schrijven, vindt altijd een kennismakingsgesprek plaats met de directie en krijgen de ouders een rondleiding door de school. U kunt een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met de directie via adres of u belt naar de school. Mocht de directie niet aanwezig zijn, dan wordt u zo snel mogelijk terug gebeld. Aanmelden op obs Kleffens gaat via een inschrijvingsformulier. Het formulier is verkrijgbaar op de school of te downloaden van de website (www.kleffensschool.nl) Afscheid groep 8 De kinderen van groep 8 verzorgen in de laatste schoolweek van het jaar altijd een afsluitende spectaculaire activiteit (een musical of een verrassingsact), waar ouders en andere familieleden voor uitgenodigd worden. Bereikbaarheid De school is telefonisch bereikbaar op Daarnaast kunt u ons bereiken via de mail: Administratie Directie Interne begeleider Medezeggenschapsraad Oudervereniging Team ADRES Natuurlijk kunt u ook even naar binnen lopen. De leerkrachten kunt u voor vragen het best na schooltijd aanspreken. Bouwcoördinatoren De groepen zijn verdeeld in twee bouwen, een onderbouw (groep 1 t/m 4) en een bovenbouw (groep 5 t/m 8). De leerkrachten van die bouwen overleggen maandelijks over zaken die hun bouw aangaan. De vergaderingen worden geleid door de bouwcoördinatoren. Voor de onderbouw is dit Joke ter Schuur, voor de bovenbouw is dit Monique de Wit. De bouwcoördinatoren overleggen met de directie over het beleid van de school. Brandalarm Ieder schooljaar wordt er een brand- alarmoefening gehouden, waarbij de school volgens het ontruimingsplan zo snel mogelijk wordt ontruimd. De ontruimingsoefeningen staan soms onder toezicht van de brandweer. Buitenschoolse opvang In ús Kubus is de kinderopvangorganisatie Kinderwoud gevestigd. Voor en na schooltijd kunnen kinderen daar terecht. U kunt informatie vinden op de site van Kinderwoud: 4 Informatiegids obs Kleffens

6 Eerste keer naar school Voor de eerste keer naar school is spannend. Dat geldt als je net vier bent, maar ook als je in een andere groep zit en door verhuizing de eerste keer op school komt. Om kennis te maken heeft de leerling altijd eerst een gesprek met de nieuwe leerkracht. Daar zijn de ouders ook bij. Voor de eerste schooldag mogen de kinderen één of twee keer meedraaien met de groep. De afspraken voor het meedraaien kunnen tijdens het kennismakingsgesprek gemaakt worden. Excursies Tijdens het schooljaar nemen de kinderen deel aan enkele excursies. Ze bezoeken bijvoorbeeld het Museum Haren of Belvedère, de brandweerkazerne of de dierenwinkel. Jaarlijks wordt bepaald welke excursies door de groepen worden ondernomen. Feestelijke ouderavond Meerdere keren per jaar organiseren we een feestelijke ouderavond. Een of twee groepen verzorgen een gevarieerd programma en organiseren een gezellige avond. Op de feestelijke ouderavond worden de ouders van de kinderen die optreden uitgenodigd. De kinderen van de andere groepen bekijken de generale repetitie. Fietsen Kinderen die wat verder van school wonen mogen met de fiets naar school komen. Het moet wel echt vertrouwd zijn als u uw kind alleen naar school laat fietsen. Kinderen zijn zeer onvoorspelbare deelnemers in het verkeer. Voor het stallen van de fietsen zijn speciale fietsenrekken neergezet aan beide kanten van de school. Plaatst u uw fiets ook in de rekken? Dan blijft er meer speelruimte over op het plein. Fotograaf Eens per jaar komt er een fotograaf op school om klassenfoto s te maken. Eens in de twee jaren maakt deze ook portretfoto s van alle kinderen en van broertjes en zusjes gezamenlijk. zelfsprekend bent u vrij in het al dan niet aanschaffen van de foto s. Gescheiden ouders Wettelijk is bepaald dat in de situatie dat beide ouders, ook na scheiding, samen het gezag hebben, een school beide ouders dient te informeren over hun schoolgaande kind. De informatie die aan de ene ouder gegeven wordt, moet dezelfde zijn als de informatie die aan de andere ouder wordt gegeven (dit geldt ook voor voogden). Ook wanneer er één ouder is belast met het wettelijk gezag, heeft de andere ouder recht op informatie. Informatie geven aan beide ouders is dus de regel, het weigeren ervan een uitzondering. De school kan weigeren wanneer: de ene ouder informatie vraagt die de andere (gezaghebbende) ouder niet op gelijke wijze zou hebben verkregen; de school van oordeel is dat het belang van het kind zich verzet tegen het verschaffen van die informatie. De school moet deze beslissing wel, liefst schriftelijk, motiveren. Beide ouders hebben ook recht op informatie van derden: alle beroepshalve bij het kind betrokken personen, zoals (school)artsen, hulpverleners, logopedisten, psychologen, et cetera. Wanneer de 5 Informatiegids obs Kleffens

7 ouder die niet met het gezag belast is, vraagt om informatie, moet de school deze dus geven. De andere ouder kan dit niet verbieden. Op obs Kleffens gaan we er in eerste instantie vanuit de dat ouders in het belang van het kind, de verstrekte informatie met elkaar delen. Mocht dit niet het geval zijn dan kunnen er afspraken gemaakt worden over hoe er met de voorziening van informatie naar beide ouders omgegaan moet worden. Deze afspraken worden altijd gemaakt met medeweten van de directie en worden schriftelijk vastgelegd. Goede doelen Jaarlijks wordt aandacht besteed aan een aantal goede doelen. Wij willen onze kinderen graag meegeven dat wij met elkaar zorg moeten dragen voor anderen. Aan het begin van het schooljaar, kiezen we de doelen waar we dat jaar aandacht aan gaan besteden en brengen dat vervolgens uitgebreid onder de aandacht. Een doel dat we ieder jaar steunen is de Stichting Kinderpostzegels Groepen Het komende schooljaar wordt er gewerkt in negen heterogene groepen. Er zijn 3 groepen 1/2, 2 groepen 3/4, 2 groepen 5/6 en 2 groepen 7/8. Groepsverdeling GROEP LEERKRACHT(EN) Groep 1/2A Feline Dijk Groep 1/2B Margreet Mast Groep 1/2C Greetje Wever en Gerda Baron Groep 3/4A Susan de Vries Groep 3/4B Joke ter Schuur Groep 5/6A Ahmed Charif Eddine Groep 5/6B Sjoukje Velkers en Iteke van der Pol Groep 7/8A Lianne Bosma en Bernadette Blum Groep 7/8B Monique de Wit en Sjoukje Velkers Gymnastiek Op obs Kleffens gymmen kinderen in sportkleding. Wilt u zorgen voor passende kleding, voorzien van de naam van uw kind? Wij adviseren u uw kind tijdens de gymnastieklessen gymschoenen te laten dragen. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan na de gymnastiek douchen. Daarvoor hebben de kinderen een handdoek nodig. Eventueel mogen de kinderen ook slippers dragen onder de douche in verband met voetwratten. In de groepen 1/2 hebben de kinderen iedere dag bewegingsonderwijs in het speellokaal of buiten. Zij gymmen in hemd en onderbroek in het speellokaal op school. Wel mogen ze eventueel gymschoentjes zonder veters aan ( voorzien van naam) die op school in een bak bewaard worden. Gymnastiekrooster TIJD DINSDAG DONDERDAG 8:30-9:15 7/8a Juf Lianne 7/8b Juf Monique 9:15-10:00 3/4a Juf Joke 3/4b Juf Susan 10:30-11:15 3/4b Juf Susan 3/4a Juf Joke 6 Informatiegids obs Kleffens

8 11:15-12:00 5/6b Meester Ahmed (Juf Susan)* 5/6b Meester Ahmed (Juf Joke)* 13:15-14:00 5/6a Juf Sjoukje 7/8a Juf Bernadette 14:30-15:15 7/8b Juf Monique 5/6a Juf Sjoukje Meester Ahmed heeft geen lesbevoegdheid voor gymnastiek. Juf Susan en Juf Joke nemen de gymnastieklessen voor groep 5/6b op zich. Meester Ahmed is tijdens die lessen in groep 3/4. Heterogene groepen We werken dit schooljaar voor het eerst in heterogene groepen. In de heterogene groepen zitten kinderen van aaneensluitende jaargroepen. De heterogene groep functioneert als één groep. Meer informatie over de heterogene groepen leest u in de schoolgids in hoofdstuk 4.2. Hoofdluis Regelmatig steekt de hoofdluis weer de kop op; heel vervelend maar het kan iedereen overkomen. Het is heel belangrijk dat u uw kind wekelijks controleert op luis; hieronder staan de belangrijkste regels in geval van luis. Op school is ook een luizenteam van ouders, die na de schoolvakanties de kinderen extra controleert op luizen. Wat te doen bij hoofdluis: Als er (levende) luizen worden geconstateerd geldt de regel : Bij luis naar huis U dient dan uw kind te behandelen met een shampoo of lotion tegen luizen. Deze behandeling 1 x doen en na een week 1 x herhalen. Als er alleen neten zijn (deze bewegen niet en zitten vastgeplakt aan het haar) dan heel goed kammen met de netenkam. Om de neten los te weken, is er speciale crèmespoeling te koop die de lijm oplost waardoor de neten makkelijker los laten; de crèmespoeling vergemakkelijkt ook het kammen. N.B. Preventief behandelen met de lotion heeft geen enkele zin; sterker nog het maakt de luizen alleen maar resistent. Regelmatig heel goed kammen met de netenkam is wel heel zinvol. Wij adviseren u om uw kind een goed herkenbare luizenzak mee te geven waarin de jas kan worden opgeborgen. De luizenzak mag op school blijven hangen. Instuif/ uitstuif 1 x per jaar op een vrijdag bouwen we de hele school om. Samen met heel veel hulpouders zetten we een rommelmarkt, spelletjes, rad van avontuur, bingo en nog heel veel andere dingen klaar. s Avonds is de school open en dan kunnen leerlingen, ouders, wijkbewoners enz. met elkaar een heel gezellige avond meemaken. Natuurlijk is het heel erg prettig dat de school met de opbrengst weer veel leuke dingen kan doen. Klachtenregeling Regelmatig hebben ouders of verzorgers opmerkingen of wensen over de gang van zaken op school. Meestal worden deze zaken op een plezierige wijze met de direct betrokkenen besproken. Ook als er klachten zijn worden deze meestal in direct onderling overleg bevredigend afgehandeld. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over de begeleiding van leerlingen, (straf)maatregelen of beslissingen van de directie of leerkrachten, beoordeling van leerlingen, de praktische organisatie, maar ook over discriminerend gedrag, seksuele intimidatie of ongewenste intimiteiten. Het uit- 7 Informatiegids obs Kleffens

9 gangspunt is dat u een klacht het beste met de direct betrokkene kunt bespreken, bijvoorbeeld de leerkracht. Mocht dat naar uw gevoel niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u een afspraak maken met de directie. Indien het echter niet mogelijk is om een klacht rechtstreeks te bespreken, bijvoorbeeld vanwege de aard van de klacht, of indien afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan een beroep worden gedaan op de Klachtenregeling. Deze regeling ligt ter inzage bij de schooldirectie. Het bestuur van De Basis is in het kader van de Klachtenregeling aangesloten bij de Landelijke klachtencommissie voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Om degene, die een klacht wil indienen, zo goed mogelijk te ondersteunen, is er op elke school tenminste één contactpersoon bij wie de klager terecht kan. De contactpersoon kan u nader informeren over de Klachtenregeling en u in contact brengen met een van de zogeheten vertrouwenspersonen. Voor obs Kleffens is de contactpersoon Gerda Baron. U kunt haar op maandag en dinsdag bereiken op school en eventueel thuis op telefoonnummer Klassenouders Op de Kleffensschool zetten veel ouders zich actief in voor de school. Veel activiteiten zoals excursies en schoolfeesten zijn ondenkbaar zonder de inzet van ouders. U kunt zich voor de diverse activiteiten opgeven bij de groepsleerkrachten of bij de klassenouders. Iedere groep heeft een of meerdere klassenouders die de leerkracht helpen bij het organiseren van excursies of andere onderwijsondersteunende activiteiten. Leerlingenraad Leerlingen hebben prima ideeën en meningen over school en leren. De leerlingen hebben een duidelijke stem in de school door middel van de leerlingenraad. Ideeën, initiatieven en problemen worden in de groepen aangedragen en in de leerlingenraad besproken. Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen leerlingen op een democratische manier meedoen en meedenken over schoolse zaken. Leerlingen worden verantwoordelijke burgers, die actief kunnen deelnemen aan het verbeteren van de omgeving. De leerlingenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8. Uit iedere groep worden twee vertegenwoordigers gekozen door hun klasgenoten. De leerlingenraad komt ongeveer eens in de zes weken samen en vergadert dan met de directie over zaken die van belang zijn voor de leerlingen. Leerplicht De Leerplichtwet geeft aan dat ieder kind vanaf de dag waarop het vier wordt, naar school gaat maar nog niet leerplichtig is. Een kind moet naar school op de eerste dag van de maand, die volgt op zijn of haar vijfde verjaardag. Op die dag moet uw kind ook op school staan ingeschreven. Als het volledige schoolprogramma een te zware opgave is, mag de vijfjarige ten hoogste vijf uur per week thuis- blijven, mits dat tijdig vooraf aan de directie wordt doorgegeven. Daarnaast kan de directie toestemming geven voor nog eens vijf uur per week vrijaf. af de leeftijd van zes jaar gelden de leerplichtregels, dus zonder eventuele extra vrije uurtjes per week. Voor extra verlof of vakantieverlof gelden regels die uitgelegd zijn in het hoofdstuk verlof aanvragen 8 Informatiegids obs Kleffens

10 Logopedist Voor alle kinderen van rond de vijf jaar vullen de leerkrachten een algemene logopedische screening in. De logopediste bekijkt deze screening samen met de leerkrachten. De leerlingen van wie wij denken dat er iets opvallends aan de hand is krijgen de ouders een formulier waarin toestemming gevraagd wordt voor een uitgebreidere screening. De screening is een onderzoekje waarbij tijdens het nazeggen van zinnen gelet wordt op, het gehoor, het woord- en zinsgebruik van het kind, op de stem, op het vloeiend spreken en op het mondgedrag van het kind. De ouders worden van de resultaten op de hoogte gebracht. Kinderen die logopedische behandeling nodig hebben worden verwezen naar een particuliere logopedist. Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft eens in de zes weken overleg met de directie. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fusie met een andere school of de wijze waarop ouders meehelpen op school. In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) wordt een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd: de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling. Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij de school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag. Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het bestuur en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd. U kunt de medezeggenschapsraad bereiken via OUDERGELEDING Thorsten Bauer John Blank Mark van den Brink Jarmila de Haan Huib van Nieuwenhuijze PERSONEELSGELEDING Ahmed Charif Edine Sjoukje Velkers Susan de Vries Greetje Wever vacature Mobiele telefoons Op school hebben de kinderen geen mobiele telefoon nodig, dus laat hem thuis! Mocht u als ouder uw kind toch een telefoon mee naar school geven dan geldt op school de regel: De telefoon wordt om 8:30 uur afgegeven aan de leerkracht en om 15:15 uur krijgt de leerling zijn/haar telefoon terug. Multi-functionele accommodatie (MFA) Us Kubus De school is gevestigd in een MFA. Mede participanten in het gebouw zijn Kinderwoud, Talant, de wijkvereniging en Caleidoscoop. 9 Informatiegids obs Kleffens

11 Nieuwsbrief Op vrijdag komt er altijd een nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief is alleen digitaal te ontvangen. U kunt u aanmelden voor nieuwsbrief via de website De bedoeling van de nieuwsbrief is u goed op de hoogte te houden van alles wat er op school gebeurt. Opbrengsten gemeten met de CITO eindtoets In onderstaande tabel leest u de resultaten van de cito-eindtoets van de afgelopen jaren: SCHOOLJAAR ONDERGRENS INSPECTIE SCHOOLSCORE ,6 529, ,5 535, ,8 534,8 Ouderbijdrage De kinderen krijgen eenmaal per jaar een factuur met een begeleidende brief, waarin door de oudervereniging wordt verzocht, een vrijwillige bijdrage te geven aan het schoolfonds. De zogenoemde ouderbijdrage. Het geld wordt gebruikt voor diverse doeleinden: Sinterklaas, Kerstmis, laatste schooldag enz. en wordt beheerd door de ouderraad. De ouderbijdrage in schooljaar2012/2013 was 20,- per leerling per jaar. In september wordt de ouderbijdrage voor schooljaar 2013/2014 vastgesteld. De oudervereniging houdt u hiervan op de hoogte via de nieuwsbrief. Oudervereniging De leden van de oudervereniging helpen op school bij de organisatie en uitvoeren van diverse activiteiten, zoals schoolreizen, sinterklaas- en kerstviering, oud papier, eerste en laatste schooldag en paasactiviteit. De oudervereniging beheert de gelden, die de ouders bijeenbrengen middels acties, in- en uitstuif, schoolfonds en oud papier. De oudervereniging vertegenwoordigt de ouders en heeft daarmee een adviserende taak naar de medezeggenschapsraad en school. Jaarlijks wordt in oktober de zakelijke ouderavond georganiseerd. Tijdens deze avond wordt het financieel verslag van de oudervereniging, het jaarverslag van het team, MR en oudervereniging gepresenteerd. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de (op dat moment) lopende zaken en bent u in de gelegenheid om vragen te stellen aan het team, MR en oudervereniging. Indien nodig worden er op deze avond ook nieuwe ouders gekozen in de MR en/of oudervereniging. Iedere ouder krijgt een uitnodiging om bij deze zakelijke ouderavond aanwezig te zijn. Ook is er per groep een klassenouder. De klassenouder ondersteunt de leerkracht en de oudervereniging en kan worden ingezet om hulpouders te regelen bij activiteiten. De oudervereniging vergadert 9 á 10 keer per jaar. U kunt de Oudervereniging bereiken via DE OUDERVERENIGING Anna Adema Silvia Blank-Spijkstra (voorzitter) Ineke Bron Martine Driessen Silvy Laurens (penningmeester) Erik Nutters Jennie Posthumus Lia Reitsma 10 Informatiegids obs Kleffens

12 Nanda Draaisma Jarmila de Haan Inge de Jong Natasja van der Velde-Zwart (secretaris) Edwin ter Wolbeek Oud papier Ongeveer één keer in de 4 weken wordt er door de ouders oud papier opgehaald. De opbrengst is voor de school. het geld kunnen allerlei dingen voor de school worden gekocht. Op de jaarkalender van de gemeente (= aan iedereen verstrekt) staan de data waarop het oud papier wordt opgehaald. Voor het ophalen wordt een beroep gedaan op ouders. Ieder gezin wordt minimaal 1x in de schoolloopbaan van zijn/haar kind ingedeeld om te assisteren bij het ophalen van het oud papier. Als er redenen zijn waarom u niet mee kan doen met het ophalen van het oud papier, wilt u dat dan melden bij de oudervereniging. Overblijven De tussenschoolse opvang(tso) vindt plaats tijdens schoolweken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. In de schoolvakanties, op feestdagen en schoolvrije (mid-)dagen is er geen TSO. Er wordt gebruik gemaakt van strippenkaarten met 5, 10, 20 en 40 strippen. Voor de kosten en regels hierbij verwijzen we naar het informatieboekje TSO. U kunt uw kind(eren) aanmelden voor de TSO door het invullen van het aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulier kunt u afhalen in de personeelskamer van de school. Het TSO informatieboekje is te downloaden van de website; Telefoonnummers; Angelika Lepez, telefoonnummer: , Hilly, telefoonnummer: Parkeren bij school De school staat in een zone waar u alleen mag parkeren met een parkeervergunning. Als u uw auto toch in de zone parkeert, zonder een vergunning kan u bekeurd worden door de parkeerwacht of de politie. Maak bij het parkeren bij school gebruik van de parkeerhavens. Auto s die langs de weg geparkeerd staan, zorgen voor levensgevaarlijke situaties voor de kinderen! Kinderen tot 10 jaar zijn niet groot genoeg om over een auto heen te kijken bij het oversteken. Ook u kunt de kinderen niet zien als ze tussen de auto s staan. Zij komen dus totaal onverwacht achter auto s vandaan. Dit leidt tot gevaarlijke situaties die iedere dag vlak voor de school plaats vinden! Als het enigszins mogelijk is kom dan te voet of met de fiets naar school, ook bij regenachtig weer. Pauzehap s Morgens in het speelkwartier mogen de kinderen wat eten en drinken. Geeft u een gezonde snack mee van fruit, groente of eventueel een boterham? Energiedrankjes en snoep mogen niet mee naar school. 11 Informatiegids obs Kleffens

13 Pleinwacht Om 8:20 uur, in de pauze en om 13:05 uur zijn er leerkrachten op het plein die toezicht houden op de spelende kinderen. Als u uw kind eerder naar school stuurt bent u zelf verantwoordelijk voor het toezicht op uw kind. Kinderen die bij de TSO zijn, spelen tussen de middag ook op het plein en op het veld. Zij vallen dan onder de verantwoordelijkheid van de TSO-medewerkers. Rapporten en overgang naar de volgende groep Per schooljaar krijgen de kinderen twee keer een rapport. Aan de ouders/verzorgers vragen wij op een 10 minuten gesprek te komen om het rapport te bespreken, waarna de ouders het rapport mee naar huis kunnen nemen. Adviesgesprekken over het voortgezet onderwijs vinden plaats in februari. Aan het eind van elk jaar gaan alle kinderen in principe over naar de volgende groep. Samenstelling van het team DIRECTIE LEERKRACHTEN Piet Gorter Ad interim tot 1 augustus 2014 Gerda Baron Bernadette Blum Janet Weima Ad interim tot 1 augustus 2014 Lianne Bosma Ahmed Charaf Edine Feline Dijk BOUWCOÖRDINATOREN Margreet Mast Joke ter Schuur Onderbouw coördinator Iteke van der Pol Monique de Wit Bovenbouw coördinator Joke ter Schuur Sjoukje Velkers INTERNE BEGELEIDER Susan de Vries Janet van der Heide CONCIËRGE/ONDERWIJSASSISTENT Bert van Bavel ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Bertha Jelsma Ad interim tot 1 augustus 2014 Greetje Wever Monique de Wit Schoolarts De schoolarts en/of verpleegkundige komt voor de kinderen van groep 2 en 7 op school voor een onderzoek van uw kind. Tijdens het onderzoek wordt gekeken naar ogen, oren en de algehele conditie van het kind. Mochten er problemen gesignaleerd worden, dan volgt een oproep voor verder onderzoek. U krijgt van te voren bericht van de datum en het tijdstip waarop uw kind door de schoolarts wordt verwacht. Jeugdgezondheidszorg, telefoon , Schoolregels Met de kinderen worden duidelijke afspraken gemaakt over wat wel en niet is toegestaan. de gemaakte afspraken noemen wij er een paar: Ik vind dat iedereen zich binnen en buiten school veilig moet kunnen voelen daarom houd ik me aan de volgende regels : 12 Informatiegids obs Kleffens

14 Als je boos bent, niet gaan slaan, maar er over praten gaan. Schelden is niet fijn, want schelden doet zelfs pijn. Gaat het fout, zegt iemand stop, dan houd je dus gewoon ook op. Als juf of meester iets uit gaat leggen, mag je even niets meer zeggen. Iedereen vindt het fijn om in een opgeruimde school te zijn. Buiten rennen dat is goed, als je in de school maar rustig doet. Is er iets kapot gegaan, even naar de juf of meester toe gaan. Schoolreisjes en kamp Alle groepen gaan één maal per jaar op schoolreis of kamp. De heterogene parallelgroepen gaan gezamenlijk op reis. De bestemmingen moeten nog worden vastgesteld. Voor de schoolreisjes en het kamp wordt een financiële bijdrage gevraagd. Deze wordt geïnd door de oudervereniging. De bijdrage voor komend schooljaar wordt op de jaarlijkse zakelijke ouderavond vastgesteld. Deze wordt gehouden in oktober. Voor het betalen van het schoolreisje krijgt u een factuur tenzij u heeft aangegeven dat het bedrag automatisch mag worden afgeschreven. Schooltijden DAG GROEP 1 T/M 4 GROEP 5 T/M 8 Maandag 8:30-12:00 13:15-15:15 8:30-12:00 13:15-15:15 Dinsdag 8:30-12:00 13:15-15:15 8:30-12:00 13:15-15:15 Woensdag 8:30-12:15 8:30-12:15 Donderdag 8:30-12:00 13:15-15:15 8:30-12:00 13:15-15:15 Vrijdag 8:30-12:00 8:30-12:00 13:15-15:15 De lessen starten op tijd. Daarom gaat de bel altijd 5 minuten voor de aanvangstijd van de lessen. De kinderen hebben dan voldoende tijd om naar de klas te gaan en de jas op te hangen. Sinterklaas De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gaan jaarlijks naar het Sinterklaassprookje in het Posthuis. Tot nog toe heeft Sinterklaas ook altijd tijd vrijgemaakt om onze school te bezoeken. Alle kinderen krijgen dan een cadeautje van Sinterklaas. Sleeplezen De Kleffensschool is de eerste sleepleesschool van Nederland. Sleeplezen is een didactiek om kinderen waarbij de leesontwikkeling stagneert, toch te leren lezen. De lezers uit de groep stagnerende lezers gebruiken bij het lezen meestal nog steeds de analyse en synthese (hakken en plakken), omdat de automatisering en de directe woordherkenning onvoldoende tot stand zijn gekomen. Bij lange en onbekende woorden wordt dat heel lastig en je merkt dan dat er veel wordt geraden en het leestempo en het vloeiend lezen daar onder lijden. Bij Sleeplezen wordt de leesaanpak versimpeld en ligt de nadruk vooral op synthese en vloeiend lezen. Daarnaast wordt er bewust en nadrukkelijk geen enkele negatieve aandacht meer besteed aan alles wat er niet goed ging bij het lezen. Wanneer in een tekst woorden fout worden gelezen, wordt daar letterlijk en figuurlijk niet bij stil gestaan. De fouten hoeven niet te worden verbeterd en de tekst hoeft niet te worden herhaald. 13 Informatiegids obs Kleffens

15 Met sleeplezen lukt het meestal ook kinderen die aanvankelijk moeite hebben met lezen een goede leesvaardigheid te laten verwerven. Alle leerkrachten op de Kleffensschool zijn gecertificeerde sleeplezers. Meer informatie is te vinden op Sponsoring De school houdt zich aan de bepalingen zoals vermeld in het convenant sponsoring in het primair onderwijs. Meer informatie vindt u op Sporttoernooien In april doen we met verschillende teams mee aan het schoolvoetbaltoernooi. Afhankelijk van de animo doen we mee aan korfbal/ volleybal/ schaak of andere toernooien. Bij deze wedstrijden maken we regelmatig gebruik van de hulp van ouders. Tandarts of doktersbezoek We willen u vragen om afspraken met de tandarts en de dokter zo veel als mogelijk buiten de schooltijden te plannen. Zo missen de kinderen geen lessen. Uitstroomgegevens In de onderstaande tabel leest u naar welke schooltypen de kinderen na groep 8 zijn doorgestroomd: Aantal leerlingen in groep Aantal lln advies/uitstroom naar PRO 0 1 Aantal lln advies/uitstroom naar LWOO 1 3 Aantal lln advies/uitstroom naar VMBO BL 6 Aantal lln advies/uitstroom naar VMBO TL Aantal lln advies/uitstroom naar VMBO KL 11 Aantal lln advies/uitstroom naar VMBO kader / TL Aantal lln advies/uitstroom naar VMBO TL / Havo Aantal lln advies/uitstroom naar Havo 7 Aantal lln advies/uitstroom naar Havo / VWO Aantal lln advies/uitstroom naar VWO 5 0 Aantal lln advies/uitstroom naar Gymnasium *) 38*) Totaal *) een leerling uit groep 7 is vervroegd doorgestroomd naar het voortgezetonderwijs Vakantierooster Informatiegids obs Kleffens

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Schoolgids GBS de Triangel

Schoolgids GBS de Triangel 2014 2015 Schoolgids GBS de Triangel GBS de Triangel Bezoekadres: Rode Kruislaan 78 9728 CX Groningen Postadres: Postbus 8115 9702 KC Groningen 1 Tel: 0505250448 E-mail: dir.triangel@noorderbasis.nl 1.

Nadere informatie

Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl

Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl Schoolgids 2015/2016 Algemene informatie Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl Aristoteleslaan 135, 1277 AV Huizen Telefoon: 035-5256960 Schoolgids

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. "Onder de Linde"

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. Onder de Linde Informatieboekje Schooljaar 2013-2014 "Onder de Linde" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 0 VOORWOORD... 1 ADRESSEN... 2 Personeelsleden... 2 Dynamiek scholengroep... 2 Inspectie... 3 SCHOOLTIJDEN... 4 Schooltijden...

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school... 3 1. Waar het Meerik voor staat... 4 2. Over het team... 5 3. Cultuur en klimaat... 6 4. Middelen en voorzieningen... 8 5. Het onderwijs...

Nadere informatie

INHOUD. Informatiegids OBS de Klokkebei 2015-2016 1

INHOUD. Informatiegids OBS de Klokkebei 2015-2016 1 INHOUD INHOUD... 1 TEAM... 2 GROEPSINDELING EN TAKEN... 4 KLASSENOUDERS... 5 BANKREKENINGEN... 5 VERKEERSSITUATIE RONDOM OBS DE KLOKKEBEI... 5 GEEN AUTO'S VOOR DE SCHOOL... 6 AUTOLOZE WOENSDAG... 6 VERKEERSVEILIGHEIDSCOMMISSIE...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.fonkel-ede.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante

Nadere informatie

Beste ouders van de Liduinaschool,

Beste ouders van de Liduinaschool, Beste ouders van de Liduinaschool, Voor u ligt de nieuwe schoolgids (deel B) en jaarkalender in één, waarin u naast de vakanties, de vieringen en andere schoolactiviteiten alles treft wat van belang is

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl

Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl Schooljaar 2015 2016 [1] [2] INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. BASISSCHOOL DE BLOKTEMPEL... 4 2. HET SCHOOLTEAM... 5 COMPENSATIEVERLOF EN BAPO...

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Basisschool de Vonder Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Inhoudsopgave Inleiding 4 1. COORDINATIE VEILIGHEID 5 1.1 Schoolleiding 5 1.2 Preventiemedewerker 5 1.3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie