Barten BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus AB Heerenveen OBS VAN KLEFFENS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen."

Transcriptie

1 Barten BS Heerenveen Postbus AB Heerenveen INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS

2 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep Bereikbaarheid... 4 Bouwcoördinatoren... 4 Brandalarm... 4 Buitenschoolse opvang... 4 Excursies... 4 Feestelijke ouderavond... 4 Fietsen... 4 Fotograaf... 4 Gescheiden ouders... 5 Goede doelen... 5 Groepen Groepsverdeling... 5 Gymnastiek... 5 Gymnastiekrooster... 6 Heterogene groepen... 6 Hoofdluis... 6 Klachtenregeling... 6 Klassenouders... 7 Leerlingenraad... 7 Leerplicht... 7 Logopedist... 7 Medezeggenschapsraad... 7 Mobiele telefoons... 8 Multifunctionele accommodatie (MFA) Us Kubus... 8 Nieuwsbrief... 8 Opbrengsten gemeten met de CITO eindtoets... 8 Ouderbijdrage... 8 Oudervereniging... 8 Oud papier... 9 Overblijven... 9 Parkeren bij school... 9 Pauzehap Pleinwacht Procedures Rapporten en overgang naar de volgende groep Samenstelling van het team Schoolarts Schoolregels Schoolreisjes en kamp Schooltijden Informatiegids obs

3 Sinterklaas Sleeplezen Sponsoring Sporttoernooien Tandarts of doktersbezoek Uitstroomgegevens Vakantierooster en vrije dagen Veiligheid Verhuizen Verjaardagen Verkeersexamen Verkeersveiligheidslabel Verlof aanvragen Vervanging bij ziekte van een leerkracht Vervoer van leerlingen Verwijsindex Verzekeringen Vrijstelling van onderwijsactiviteiten Website Ziekmelden Informatiegids obs

4 Voorwoord Beste ouder/verzorger, De schoolgids van onze school bestaat uit twee delen: een inhoudelijk deel en een deel met praktische informatie die jaarlijks aangepast wordt. Dit laatste deel heeft u nu voor u liggen. In de informatiegids staan de onderwerpen op alfabetische volgorde. U vindt onder andere de gymtijden, de vakanties, de adressen, de namen van de teamleden en informatie over overblijven. Ieder jaar ontvangt u een nieuwe versie van de informatiegids. Wijzigingen die in de loop van het jaar plaats vinden kunt u lezen op de website van de school of in de nieuwsbrief. Namens het team en de medezeggenschapsraad van de obs wensen wij u veel leesplezier. Piet Gorter Directeur obs Huib van Nieuwenhuijze Vicevoorzitter medezeggenschapraad 3 Informatiegids obs

5 Afscheid groep 8 De kinderen van groep 7/8 verzorgen in de laatste schoolweek van het jaar altijd een afsluitende activiteit (een musical of een andere feestelijke afsluiting), waar ouders en andere familieleden voor uitgenodigd worden. Bereikbaarheid De school is telefonisch bereikbaar op Daarnaast kunt u ons bereiken via de mail: ADRES Administratie Directie Interne begeleider Medezeggenschapsraad Oudervereniging Natuurlijk kunt u ook even naar binnen lopen. De leerkrachten kunt u voor vragen het best na schooltijd aanspreken. Bouwcoördinatoren De groepen zijn verdeeld in twee bouwen, een onderbouw (groep 1 t/m 4) en een bovenbouw (groep 5 t/m 8). De leerkrachten van die bouwen overleggen maandelijks over zaken die hun bouw aangaan. De vergaderingen worden geleid door de bouwcoördinatoren. Voor de bovenbouw is dit Joke ter Schuur, voor de onderbouw is nog geen nieuwe bouwcoördinator aangewezen. De bouwcoördinatoren overleggen met de directie over het beleid van de school. Brandalarm Ieder schooljaar wordt er een brand- alarmoefening gehouden, waarbij de school volgens het ontruimingsplan zo snel mogelijk wordt ontruimd. De ontruimingsoefeningen staan soms onder toezicht van de brandweer. Buitenschoolse opvang In ús Kubus is de kinderopvangorganisatie Kinderwoud gevestigd. Voor en na schooltijd kunnen kinderen daar terecht. U kunt informatie vinden op de site van Kinderwoud: Excursies Tijdens het schooljaar nemen de kinderen deel aan enkele excursies. Ze bezoeken bijvoorbeeld het Museum Haren of Belvedère, de brandweerkazerne of de dierenwinkel. Jaarlijks wordt bepaald welke excursies door de groepen worden ondernomen. We zorgen bij excursies altijd voor voldoende begeleiding. Hiervoor doen we een beroep op ouders,. Feestelijke ouderavond Jaarlijks organiseren we voor de groepen 1/2, 3/4 en 5/6 een feestelijke ouderavond. Een of twee groepen verzorgen een gevarieerd programma en organiseren een gezellige avond. Op de feestelijke ouderavond worden de ouders van de kinderen die optreden uitgenodigd. De kinderen van de andere groepen bekijken de generale repetitie. De groepen 7/8 hebben aan het einde van het schooljaar een musical of een andere afsluitende activiteit waarbij de ouders worden uitgenodigd. Fietsen Kinderen die wat verder van school wonen mogen met de fiets naar school komen. Voor het stallen van de fietsen zijn speciale fietsenrekken neergezet aan beide kanten van de school. Plaatst u uw fiets ook in de rekken? Dan blijft er meer speelruimte over op het plein. Fotograaf Eens per jaar komt er een fotograaf op school om klassenfoto s te maken. Eens in de twee jaren maakt de fotograaf ook portretfoto s van alle kinderen en van broertjes en zusjes gezamenlijk. zelfsprekend bent u vrij in het al dan niet aanschaffen van de foto s. 4 Informatiegids obs

6 Gescheiden ouders Wettelijk is bepaald dat in de situatie dat beide ouders, ook na scheiding, samen het gezag hebben, een school beide ouders dient te informeren over hun schoolgaande kind. De informatie die aan de ene ouder gegeven wordt, moet dezelfde zijn als de informatie die aan de andere ouder wordt gegeven (dit geldt ook voor voogden). Ook wanneer er één ouder is belast met het wettelijk gezag, heeft de andere ouder recht op informatie. Informatie geven aan beide ouders is dus de regel, het weigeren ervan een uitzondering. De school kan weigeren wanneer: de ene ouder informatie vraagt die de andere (gezaghebbende) ouder niet op gelijke wijze zou hebben verkregen; de school van oordeel is dat het belang van het kind zich verzet tegen het verschaffen van die informatie. De school moet deze beslissing wel, liefst schriftelijk, motiveren. Beide ouders hebben ook recht op informatie van derden: alle beroepshalve bij het kind betrokken personen, zoals (school)artsen, hulpverleners, logopedisten, psychologen, et cetera. Wanneer de ouder die niet met het gezag belast is, vraagt om informatie, moet de school deze geven. De andere ouder kan dit niet verbieden. Op obs gaan we er in eerste instantie vanuit de dat ouders in het belang van het kind, de verstrekte informatie met elkaar delen. Mocht dit niet het geval zijn dan kunnen er afspraken gemaakt worden over hoe er met de voorziening van informatie naar beide ouders omgegaan moet worden. Deze afspraken worden altijd gemaakt met medeweten van de directeur en worden schriftelijk vastgelegd. Goede doelen Jaarlijks wordt aandacht besteed aan een aantal goede doelen. Wij willen onze kinderen graag meegeven dat wij met elkaar zorg moeten dragen voor anderen. Aan het begin van het schooljaar, kiezen we de doelen waar we dat jaar aandacht aan gaan besteden en brengen dat vervolgens uitgebreid onder de aandacht. Een doel dat we ieder jaar steunen is de Stichting Kinderpostzegels Groepen Het komende schooljaar wordt er gewerkt in acht heterogene groepen. Er zijn 2 groepen 1/2, 2 groepen 3/4, 2 groepen 5/6 en 2 groepen 7/8. Groepsverdeling GROEP LEERKRACHT(EN) Groep 1/2A Gerda Baron en Jolanda de Jong Groep 1/2B Margreet Mast en Jolanda de Jong Groep 3/4A Susan de Vries Groep 3/4B Leanne de Vries Groep 5/6A Martha Kootstra Groep 5/6B Sjoukje Velkers en Iteke van der Pol Groep 7/8A Joke ter Schuur Groep 7/8B Anouk Appelhof Gymnastiek Op obs gymmen kinderen in sportkleding. Wilt u zorgen voor passende kleding, voorzien van de naam van uw kind? Wij adviseren u uw kind tijdens de gymnastieklessen gymschoenen te laten dragen. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan na de gymnastiek douchen. Daarvoor hebben de kinderen een handdoek nodig. Eventueel mogen de kinderen ook slippers dragen onder de douche in verband met voetwratten. In de groepen 1/2 hebben de kinderen iedere dag bewegingsonderwijs in het speellokaal of buiten. Zij gymmen in hemd en onderbroek in het speellokaal op school. Wel mogen ze eventueel gymschoentjes zonder veters aan (voorzien van naam) die op school in een bak bewaard worden. 5 Informatiegids obs

7 Gymnastiekrooster TIJD DINSDAG DONDERDAG 8:30-9:15 7/8a 7/8b 9:15-10:00 7/8b 7/8a 10:30-11:15 5/6a 5/6b 11:15-12:00 5/6b 5/6a 13:15-14:00 3/4a 3/4b 14:30-15:15 3/4b 3/4a Susan de Vries geeft de gymlessen aan de groepen 3/4. Heterogene groepen We werken in heterogene groepen. In de heterogene groepen zitten kinderen van aaneensluitende jaargroepen. De heterogene groep functioneert als één groep. Meer informatie over de heterogene groepen leest u in de schoolgids in hoofdstuk 4.2. Hoofdluis Regelmatig steekt hoofdluis weer de kop op; heel vervelend maar het kan iedereen overkomen. Het is heel belangrijk dat u uw kind wekelijks controleert op luis; hieronder staan de belangrijkste regels in geval van luis. Op school is ook een luizenteam van ouders, die na de schoolvakanties de kinderen controleert op luizen. Wat te doen bij hoofdluis: Als er (levende) luizen worden geconstateerd geldt de regel: Bij luis naar huis U dient dan uw kind te behandelen met een shampoo of lotion tegen luizen. Deze behandeling 1 x doen en na een week 1 x herhalen. Als er alleen neten zijn (deze bewegen niet en zitten vastgeplakt aan het haar) dan heel goed kammen met de netenkam. Om de neten los te weken, is er speciale crèmespoeling te koop die de lijm oplost waardoor de neten makkelijker los laten; de crèmespoeling vergemakkelijkt ook het kammen. N.B. Preventief behandelen met de lotion heeft geen enkele zin; sterker nog het maakt de luizen alleen maar immuun. Regelmatig heel goed kammen met de netenkam is wel heel zinvol. Wij adviseren u om uw kind een goed herkenbare luizenzak mee te geven waarin de jas kan worden opgeborgen. De luizenzak mag op school blijven hangen. Klachtenregeling Regelmatig hebben ouders of verzorgers opmerkingen of wensen over de gang van zaken op school. Meestal worden deze zaken op een plezierige wijze met de direct betrokkenen besproken. Ook als er klachten zijn worden deze meestal in direct onderling overleg bevredigend afgehandeld. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over de begeleiding van leerlingen, (straf)maatregelen of beslissingen van de directie of leerkrachten, beoordeling van leerlingen, de praktische organisatie, maar ook over discriminerend gedrag, seksuele intimidatie of ongewenste intimiteiten. Het uitgangspunt is dat u een klacht het beste met de betrokkene kunt bespreken, bijvoorbeeld de leerkracht. Mocht dat naar uw gevoel niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u een afspraak maken met de directeur. Indien het echter niet mogelijk is om een klacht rechtstreeks te bespreken, bijvoorbeeld vanwege de aard van de klacht, of indien afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan een beroep worden gedaan op de Klachtenregeling. Deze regeling ligt ter inzage bij de schooldirectie. Het bestuur van De Basis is in het kader van de Klachtenregeling aangesloten bij de Landelijke klachtencommissie voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Om degene, die een klacht wil indienen, zo goed mogelijk te ondersteunen, is er op elke school minimaal één contactpersoon bij wie de klager terecht kan. De contactpersoon kan u nader informeren over de Klachtenregeling en u in contact brengen met een van de zogeheten vertrouwenspersonen. 6 Informatiegids obs

8 Voor obs is de contactpersoon Gerda Baron. U kunt haar op maandag en dinsdag bereiken op school en eventueel thuis op telefoonnummer Klassenouders Op de school zetten veel ouders zich actief in voor de school. Veel activiteiten zoals excursies en schoolfeesten zijn ondenkbaar zonder de inzet van ouders. U kunt zich voor de diverse activiteiten opgeven bij de groepsleerkrachten of bij de klassenouders. Iedere groep heeft een of meerdere klassenouders die de leerkracht helpen bij het organiseren van excursies of andere onderwijsondersteunende activiteiten. Leerlingenraad Leerlingen hebben prima ideeën en meningen over school en leren. De leerlingen hebben een duidelijke stem in de school door middel van de leerlingenraad. Ideeën, initiatieven en problemen worden in de groepen aangedragen en in de leerlingenraad besproken. Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen leerlingen op een democratische manier meedoen en meedenken over schoolse zaken. Leerlingen worden verantwoordelijke burgers, die actief kunnen deelnemen aan het verbeteren van de omgeving. De leerlingenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8. Uit iedere groep worden twee vertegenwoordigers gekozen door hun klasgenoten. De leerlingenraad komt ongeveer eens in de zes weken samen en vergadert dan met de directeur over zaken die van belang zijn voor de leerlingen. Leerplicht De Leerplichtwet geeft aan dat ieder kind vanaf de dag waarop het vier wordt, naar school gaat maar nog niet leerplichtig is. Een kind moet naar school op de eerste dag van de maand, die volgt op zijn of haar vijfde verjaardag. Op die dag moet uw kind ook op school staan ingeschreven. Als het volledige schoolprogramma een te zware opgave is, mag de vijfjarige ten hoogste vijf uur per week thuis- blijven, mits dat tijdig vooraf aan de directeur wordt doorgegeven. Daarnaast kan de directeur toestemming geven voor nog eens vijf uur per week vrijaf. af de leeftijd van zes jaar gelden de leerplichtregels, dus zonder eventuele extra vrije uurtjes per week. Voor extra verlof of vakantieverlof gelden regels die uitgelegd zijn in het hoofdstuk verlof aanvragen Logopedist Voor alle kinderen van rond de vijf jaar vullen de leerkrachten een algemene logopedische screening in. De logopediste bekijkt deze screening samen met de leerkrachten. De ouders van leerlingen van wie wij denken dat er iets opvallends aan de hand is krijgen een formulier waarin toestemming gevraagd wordt voor een uitgebreidere screening. De screening is een onderzoekje waarbij tijdens het nazeggen van zinnen gelet wordt op het gehoor, het woord- en zinsgebruik van het kind, op de stem, op het vloeiend spreken en op het mondgedrag van het kind. De ouders worden van de resultaten op de hoogte gebracht. Kinderen die logopedische behandeling nodig hebben worden verwezen naar een particuliere logopedist. Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft eens in de zes weken overleg met de directie. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fusie met een andere school of de wijze waarop ouders meehelpen op school. In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) wordt een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd: de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, 7 Informatiegids obs

9 waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling. Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij de school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag. Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het bestuur en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd. U kunt de medezeggenschapsraad bereiken via OUDERGELEDING Mark van den Brink Jarmila de Haan Huib van Nieuwenhuijze PERSONEELSGELEDING Iteke van der Pol Sjoukje Velkers Susan de Vries Mobiele telefoons Op school hebben de kinderen geen mobiele telefoon nodig, dus laat hem thuis! Mocht u als ouder uw kind toch een telefoon mee naar school geven dan geldt op school de regel: De telefoon wordt om 8:30 uur afgegeven aan de leerkracht en om 15:15 uur krijgt de leerling zijn/haar telefoon terug. Multifunctionele accommodatie (MFA) Us Kubus De school is gevestigd in een MFA. Mede participanten in het gebouw zijn Kinderwoud, Talant, de wijkvereniging en Caleidoscoop. Nieuwsbrief Rond het weekend komt er altijd een nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief is alleen digitaal te ontvangen. U kunt u aanmelden voor nieuwsbrief via de website De bedoeling van de nieuwsbrief is u goed op de hoogte te houden van alles wat er op school gebeurt. Opbrengsten gemeten met de CITO eindtoets In onderstaande tabel leest u de resultaten van de cito-eindtoets van de afgelopen jaren: SCHOOLJAAR ONDERGRENS INSPECTIE SCHOOLSCORE ,3 531, ,6 529, ,5 535,8 Ouderbijdrage De kinderen krijgen eenmaal per jaar een factuur met een begeleidende brief, waarin u door de oudervereniging wordt verzocht, een bijdrage te geven aan het schoolfonds. De zogenoemde vrijwillige ouderbijdrage. Het geld wordt gebruikt voor leuke activiteiten voor de kinderen waarvoor de school geen Rijksvergoeding krijgt. De ouderbijdrage in het schooljaar is 20,- per leerling per jaar. De ouderbijdrage wordt onder andere besteed aan: Sinterklaas, Kerstmis, Koningsspelen, sportdagen, laatste schooldag enz. en wordt beheerd door de oudervereniging. Oudervereniging De leden van de oudervereniging helpen op school bij de organisatie en uitvoeren van diverse activiteiten, zoals schoolreizen, sinterklaas- en kerstviering, oud papier, eerste en laatste schooldag en paasactiviteit. De oudervereniging beheert de gelden, die de ouders bijeenbrengen middels acties, schoolfonds en oud papier. De oudervereniging vertegenwoordigt de ouders en heeft daarmee een adviserende taak naar de medezeggenschapsraad en school. 8 Informatiegids obs

10 Jaarlijks wordt in oktober de zakelijke ouderavond georganiseerd. Tijdens deze avond wordt het financieel verslag van de oudervereniging, het jaarverslag van de MR en oudervereniging gepresenteerd. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de lopende zaken en bent u in de gelegenheid om vragen te stellen aan het team, MR en oudervereniging. Indien nodig worden er op deze avond ook nieuwe ouders gekozen in de MR en/of oudervereniging. Iedere ouder krijgt een uitnodiging om bij deze zakelijke ouderavond aanwezig te zijn. Ook is er per groep een klassenouder. De klassenouder ondersteunt de leerkracht en de oudervereniging en kan worden ingezet om hulpouders te regelen bij activiteiten. De oudervereniging vergadert 9 á 10 keer per jaar. U kunt de Oudervereniging bereiken via DE OUDERVERENIGING Ineke Bron Nanda Draaisma Inge de Jong Silvy Laurens (penningmeester) Erik Nutters Lia Reitsma Vacature Vacature Vacature Vacature Oud papier Ongeveer één keer in de 4 weken wordt er door de ouders oud papier opgehaald. De opbrengst is voor de school. Door de inkomsten uit het oud papier is het al jaren mogelijk een lage ouderbijdrage te vragen. het geld kunnen allerlei dingen voor de school worden gekocht. Op de jaarkalender van de gemeente staan de data waarop het oud papier wordt opgehaald. Voor het ophalen wordt een beroep gedaan op ouders. Ieder gezin wordt minimaal 1x in de schoolloopbaan van zijn/haar kind ingedeeld om te assisteren bij het ophalen van het oud papier. Als er redenen zijn waarom u niet mee kunt doen met het ophalen van het oud papier vragen wij u een vervanger te zoeken. We verzoeken u dit dan te melden bij de oudervereniging. Overblijven De tussenschoolse opvang(tso) vindt plaats tijdens schoolweken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. In de schoolvakanties, op feestdagen en schoolvrije (mid-)dagen is er geen TSO. Er wordt gebruik gemaakt van strippenkaarten met 5, 10, 20 en 40 strippen. Voor de kosten en regels hierbij verwijzen we naar het informatieboekje TSO. U kunt uw kind(eren) aanmelden voor de TSO door het invullen van het aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulier kunt u afhalen in de personeelskamer van de school. Het TSO informatieboekje is te downloaden van de website; Telefoonnummers: Angelika Lepez, telefoonnummer: Hilly, telefoonnummer: Parkeren bij school De school staat in een zone waar u alleen mag parkeren met een parkeervergunning. Als u uw auto toch in de zone parkeert, zonder een vergunning, kunt u bekeurd worden door de parkeerwacht of de politie. De school heeft een verkeersplan. We vragen ouders zich te houden aan dit plan om de omgeving van de school verkeersveiliger te maken. Maak bij het parkeren bij school gebruik van de parkeerhavens. Auto s die langs de weg geparkeerd staan, zorgen voor levensgevaarlijke situaties voor de kinderen! Kinderen tot 10 jaar zijn niet groot genoeg om over een auto heen te kijken bij het oversteken. Ook u kunt de kinderen niet zien als ze tussen de auto s staan. Zij komen dus totaal onverwacht 9 Informatiegids obs

11 achter auto s vandaan. Dit leidt tot gevaarlijke situaties die iedere dag vlak voor de school plaats vinden! Er komt een tút en d r út strook voor de school. Kinderen die met de auto gebracht en gehaald worden, kunnen hier veilig in- en uitstappen. Tijdens de haal- en brengtijden is er een afgesproken rijrichting. De rijrichting is van de Barten richting de Bolster. Dit betekent dat sommige ouders een rondje moeten rijden. De afgesproken rijrichting maakt de verkeerssituatie voor kinderen een stuk overzichtelijker. Met de gemeente is afgesproken dat op de haal- en brengtijden van de school geen controles worden uitgevoerd op het parkeren zonder vergunning. Als het enigszins mogelijk is kom dan te voet of met de fiets naar school, ook bij regenachtig weer. Pauzehap s Morgens in het speelkwartier mogen de kinderen wat eten en drinken. Geeft u een gezonde pauzehap mee van fruit, groente of eventueel een boterham? Energiedrankjes en snoep mogen niet mee naar school. Pleinwacht Om 8.15 uur, in de pauze en om uur zijn er leerkrachten op het plein die toezicht houden op de spelende kinderen. Als u uw kind eerder naar school stuurt bent u zelf verantwoordelijk voor het toezicht op uw kind. Kinderen die bij de TSO zijn, spelen tussen de middag ook op het plein en op het veld. Zij vallen dan onder de verantwoordelijkheid van de TSO-medewerkers. Procedures Alle procedures en protocollen zijn opgenomen in het procedureboek van de school. Rapporten en overgang naar de volgende groep Per schooljaar krijgen de kinderen twee keer een rapport. Er zijn minimaal 4 contactmomenten tussen ouders en leerkrachten per jaar. In de eerste weken van het schooljaar worden ouders uitgenodigd om over de talenten van hun kind te vertellen. Na de herfstvakantie, in februari en juni voeren ouders en leerkrachten gesprekken over de ontwikkeling van de kinderen. Adviesgesprekken over het voortgezet onderwijs vinden plaats in februari. Aan het eind van elk jaar gaan alle kinderen in principe over naar de volgende groep. Samenstelling van het team Het team van de van school bestaat uit 15 personeelsleden. DIRECTIE LEERKRACHTEN Piet Gorter Directeur ad interim tot 1 januari 2015 Anouk Appelhof Gerda Baron Jolanda de Jong Martha Kootstra Margreet Mast BOUWCOÖRDINATOREN Iteke van der Pol Joke ter Schuur Bovenbouwcoördinator Joke ter Schuur Vacature Onderbouwcoördinator Sjoukje Velkers Leanne de Vries INTERNE BEGELEIDER Susan de Vries Janet van der Heide ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Bertha Jelsma CONCIËRGE/ONDERWIJSASSISTENT Bert van Bavel SCHOOLASSISTENT 10 Informatiegids obs

12 Geesje Bakker Schoolarts De schoolarts en/of verpleegkundige komt voor de kinderen van groep 2 en 7 op school voor een onderzoek van uw kind. Tijdens het onderzoek wordt gekeken naar ogen, oren en de complete conditie van het kind. Mochten er problemen gesignaleerd worden, dan volgt een oproep voor verder onderzoek. U krijgt van te voren bericht van de datum en het tijdstip waarop uw kind door de schoolarts wordt verwacht. Jeugdgezondheidszorg, telefoon , Schoolregels Met de kinderen zijn afspraken gemaakt over wat wel en niet is toegestaan. de gemaakte afspraken noemen wij er een paar: Ik vind dat iedereen zich binnen en buiten school veilig moet kunnen voelen daarom houd ik me aan de volgende regels : Als je boos bent, niet gaan slaan, maar er over praten gaan. Schelden is niet fijn, want schelden doet zelfs pijn. Gaat het fout, zegt iemand stop, dan houd je dus gewoon op. Als juf of meester iets uit gaat leggen, mag je even niets meer zeggen. Iedereen vindt het fijn om in een opgeruimde school te zijn. Buiten rennen dat is goed, als je in de school maar rustig doet. Is er iets kapot gegaan, even naar de juf of de meester toe gaan. Schoolreisjes en kamp Alle groepen gaan één maal per jaar op schoolreis of kamp. De heterogene parallelgroepen gaan gezamenlijk op reis. De bestemmingen moeten nog worden vastgesteld. De bedragen voor het schooljaar wordt op de jaarlijkse zakelijke ouderavond vastgesteld. Deze wordt gehouden in september. Voor het betalen van het schoolreisje krijgt u een factuur tenzij u toestemming hebt gegeven het bedrag automatisch af te schrijven. Schooltijden DAG GROEP 1 T/M 4 GROEP 5 T/M 8 Maandag uur uur uur uur Dinsdag uur uur uur uur Woensdag uur uur Donderdag uur uur uur uur Vrijdag uur uur uur De lessen starten op tijd. Daarom gaat de bel altijd 5 minuten voor de aanvangstijd van de lessen. De kinderen hebben dan voldoende tijd om naar de klas te gaan en de jas op te hangen. Sinterklaas De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gaan jaarlijks naar het Sinterklaassprookje in het Posthuis. Tot nog toe heeft Sinterklaas ook altijd tijd vrijgemaakt om onze school te bezoeken. Alle kinderen krijgen dan een cadeautje van Sinterklaas. Sleeplezen De school is de eerste sleepleesschool van Nederland. Sleeplezen is een didactiek om kinderen waarbij de leesontwikkeling stagneert, toch te leren lezen. De lezers uit de groep stagnerende lezers gebruiken bij het lezen meestal nog steeds de analyse en synthese (hakken en plakken), omdat de automatisering en de directe woordherkenning onvoldoende tot stand zijn gekomen. Bij lange en onbekende woorden wordt dat heel lastig en je merkt dan dat er veel wordt geraden en het leestempo en het vloeiend lezen daar onder lijden. Bij Sleeplezen wordt de leesaanpak versimpeld en ligt de nadruk vooral op synthese en vloeiend lezen. Daarnaast wordt er bewust en nadrukkelijk geen enkele negatieve aandacht meer besteed aan alles wat er niet goed ging bij het lezen. Wanneer in een tekst woorden fout worden gelezen, 11 Informatiegids obs

13 wordt daar letterlijk en figuurlijk niet bij stil gestaan. De fouten hoeven niet te worden verbeterd en de tekst hoeft niet te worden herhaald. Met sleeplezen lukt het meestal ook kinderen die aanvankelijk moeite hebben met lezen een goede leesvaardigheid te laten verwerven. Op de school zijn enkele leerkrachten gecertificeerde sleeplezers. Meer informatie is te vinden op Sponsoring De school houdt zich aan de bepalingen zoals vermeld in het convenant sponsoring in het primair onderwijs. Meer informatie vindt u op Sporttoernooien In april doen we met verschillende teams mee aan het schoolvoetbaltoernooi. Afhankelijk van de animo doen we mee aan korfbal/ volleybal/ schaak of andere toernooien. Bij deze wedstrijden maken we regelmatig gebruik van de hulp van ouders. Tandarts of doktersbezoek We willen u vragen om afspraken met de tandarts en de dokter zo veel als mogelijk buiten de schooltijden te plannen. Zo missen de kinderen geen lessen. Uitstroomgegevens In de onderstaande tabel leest u naar welke schooltypen de kinderen na groep 8 zijn doorgestroomd: Aantal leerlingen in groep Aantal lln advies/uitstroom PRO 1 Aantal lln advies/uitstroom VMBO B/K met LWOO 4 Aantal lln advies/uitstroom VMBO B 7 6 Aantal lln advies/uitstroom VMBO K Aantal lln advies/uitstroom VMBO G 1 Aantal lln advies/uitstroom VMBO T Aantal lln advies/uitstroom Havo Aantal lln advies/uitstroom VWO Totaal 22*) 44 33*) *) een leerling uit groep 7 is vervroegd doorgestroomd naar het voortgezet onderwijs Vakantierooster en vrije dagen VAKANTIEREGELING DE BASIS Herfstvakantie za. 11 oktober 2014 t/m zo. 19 oktober 2014 Studiedag De Basis Ma. 20 oktober 2014 Kerstvakantie za. 20 december 2014 t/m zo. 4 januari 2015 Voorjaarsvakantie za. 21 februari 2015 t/m zo. 1 maart 2015 Goede vrijdag / Pasen vr. 3 april 2015 t/m ma. 6 april 2015 Koningsdag ma. 27 april 2015 Meivakantie / Hemelvaart za. 2 mei 2015 t/m zo. 17 mei 2015 Pinksteren zo. 24 mei 2015 en ma. 25 mei 2015 Zomervakantie za. 4 juli 2015 t/m zo. 16 augustus 2015 Veiligheid Wanneer wij willen dat onze kinderen optimaal kunnen presteren, zullen wij moet zorgen voor een sfeer van veiligheid en vertrouwdheid. De kinderen moeten met plezier naar school gaan en het naar hun zin hebben in de klas, maar ook in en rond het gebouw. 12 Informatiegids obs

14 Dat betekent dat wij veel aandacht besteden aan dat gevoel van veiligheid. Letterlijk bijvoorbeeld in de zin van ontruimingsoefeningen en goed toezicht tijdens het buitenspelen. Letterlijk ook door een groot deel van het team jaarlijks de BHV cursus te laten doen. Maar ook in de zin van veel aandacht voor de sociaalemotionele ontwikkeling, aandacht voor normen en waarden, voor regels en afspraken, voor omgangsvormen, voor omgaan met pesten en agressie. De school is een school waar veiligheid in de brede zin van het woord, hoog in het vaandel staat. De school heeft een aantal veiligheidsprotocollen opgesteld. Hierin staan zaken die met de veiligheid op school te maken hebben. De protocollen zijn opgenomen in het procedureboek van de school. Verhuizen Als u gaat verhuizen of als uw kind om een andere reden van school wisselt, meldt u dit aan de directie van de school. Alle leerlingen die naar een andere school gaan krijgen van de school een onderwijskundig rapport mee voor de volgende school. Verjaardagen Jarige kinderen mogen op school trakteren en de klassen rondgaan. Er zijn veel suggesties te bedenken voor een gezonde traktatie. Liever geen snoep. Verkeersexamen De groepen 7/8 nemen jaarlijks deel aan het schriftelijk verkeersexamen. Verkeersveiligheidslabel In het schooljaar heeft de school het verkeersveiligheidslabel behaald. De inzet is in de eerste plaats een verkeersveilige schoolomgeving. Daarnaast is een belangrijk onderdeel van het label dat er meer praktische verkeerslessen worden gegeven op school. Verkeer is immers eerder een kwestie van het aanleren van praktische vaardigheden. Dat leer je beter in het echt dan uit een boek. Zie ook Parkeren bij school. Verlof aanvragen Buitengewoon verlof tijdens de schooltijden is alleen toegestaan in geval van gewichtige omstandigheden zoals bij overlijden binnen de familie, huwelijken of jubilea, wettelijke verplichtingen waaraan buiten de schooltijden niet kan worden voldaan. Afwezigheid vanwege bijvoorbeeld verjaardagen, gewoon familiebezoek (ook naar het buitenland), vakantie in een goedkope periode, eerder vertrek naar of latere terugkeer van vakantie zijn geen redenen voor verlof. Extra verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt dus niet verleend. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden kan hiervan worden afgeweken: wanneer extra vakantie om medische redenen noodzakelijk wordt geacht of wanneer één van de ouders een beroep uitoefent waarbij het aantoonbaar onmogelijk is om in de schoolvakanties met het gezin op vakantie te gaan. Maar ook dan gelden er beperkingen ten aanzien van de duur van de extra vakantie en het moment waarop deze mag worden gepland. Bovendien dient u schriftelijke verklaringen te kunnen overleggen, van bijvoorbeeld een arts of werkgever. In beide gevallen, dus zowel verlof vanwege gewichtige omstandigheden als extra vakantieverlof, wordt u verzocht bijtijds een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de directie, bij voorkeur vier weken van tevoren. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de directie. Bij een verlofaanvraag van meer dan tien schooldagen wordt u verwezen naar de leerplichtambtenaar van de gemeente. Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directie of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden, die proces-verbaal kan opmaken. Voor meer informatie kunt u terecht bij de directie of de leerplichtambtenaar. 13 Informatiegids obs

15 Vervanging bij ziekte van een leerkracht Bij ziekte van een leerkracht wordt er via het vervangingsbureau van de Basis voor een vervanger gezorgd. We zijn dan afhankelijk van het aanbod uit de poule. Daardoor kan het voorkomen dat bij een ziekte van meerdere dagen ook meerdere personen komen te vervangen. Als het kan, proberen we dit altijd te voorkomen. Als eerder bekend is dat de leerkracht een dag afwezig zal zijn, kunnen we vaak gebruik maken van een vaste vervanger. Wanneer er geen invaller beschikbaar is zoeken we naar een andere oplossing. De kinderen van de groep worden verdeeld over de andere groepen en werken daar hun eigen programma door. In uitzonderlijke gevallen moeten we een groep naar huis sturen. We nemen dan altijd eerst contact op met de ouders om te controleren of het kind opgevangen kan worden. Vervoer van leerlingen Regelmatig doen wij een beroep op ouders om te rijden voor de groep van hun kind. Natuurlijk moet dit zo veilig mogelijk verlopen. Om het veilig te houden graag de volgende afspraken in acht nemen: Vervoer per auto: Het schoolbestuur heeft een doorlopende verzekering afgesloten. Ouders die rijden, beschikken minimaal over een geldige WA-autoverzekering en over een inzittenden- verzekering en overleggen een kopie daarvan aan de leerkracht. Het aantal veiligheidsgordels in de auto bepaalt het aantal leerlingen dat mag worden vervoerd. Leerlingen die groter dan 1.35 meter zijn, mogen voorin zitten. Personen die kleiner zijn dan 1.35 meter mogen allen voorin zitten als er gebruik wordt gemaakt van een wettelijk goedgekeurd kinderzitje/ stoelverhoger. Begeleiders krijgen, indien nodig, een route beschrijving. Heb speciaal aandacht voor het in- en uitstappen. De leerkracht rijdt zelf niet. Leerkracht neemt informatie van alle leerlingen mee. Verwijsindex In de zorg en hulpverlening aan kinderen en jongeren werken veel organisaties samen. Voor een tijdige en goede hulpverlening is het belangrijk dat deze organisaties elkaar snel kunnen vinden. Daarom is de Verwijsindex Fryslân ingevoerd: een instrument dat voorkomt dat kinderen en jongeren met problemen die hun ontwikkeling bedreigen tussen wal en schip raken. De Verwijsindex is een digitaal instrument waarmee professionals - zoals hulpverleners, beroepskrachten binnen scholen en begeleiders kinderen en jongeren tot 23 jaar die risico s lopen of problemen hebben kunnen registreren. De Verwijsindex zorgt er voor dat: problemen vroegtijdig gesignaleerd worden; de professionals informatie sneller delen (na een match); kinderen en jongeren met meerdere problemen sneller én beter hulp krijgen door een gezamenlijk plan van aanpak; professionals de voortgang van de hulpverlening bewaken; de afstemming tussen de organisaties vergroot wordt. De Verwijsindex Fryslân is alleen toegankelijk voor professionals die met kinderen en jongeren werken. Als zij zich zorgen maken over een kind of jongere, geven zij een signaal af in de Verwijsindex. Bij twee of meer signalen ontstaat een match tussen betreffende professionals. Zij nemen in een vroeg stadium contact met elkaar op en maken een gezamenlijk plan van aanpak zodat het kind, de jongere en ouders snel passende hulp krijgen. Om de privacy van kinderen en jongeren te beschermen, bevat het systeem alleen naam- en adresgegevens. De professional bespreekt het signaal altijd met de jongere of de ouders. 14 Informatiegids obs

16 Verzekeringen Naast de bij het vervoer van leerlingen genoemde autoverzekeringen waarover elke bestuurder die voor school rijdt dient te beschikken, heeft het schoolbestuur ook een verzekering afgesloten. De aansprakelijkheid voor door derden geleden schade is verzekerd met een collectief afgesloten verzekering door scholennetwerk De Basis. Onder deze verzekering vallen o.a. de leerkrachten, de directie, vrijwilligers, leerlingen en stagiaires. Per aanspraak geldt een eigen risico. Voor ongevallen met motorrijtuigen heeft de Basis een collectieve werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van motorrijtuigen (WEGAM) afgesloten. Deze verzekering geeft dekking tijdens deelname aan het verkeer door werknemers, uitzendkrachten, oproepkrachten, stagiaires en gedetacheerden. De genoemde personen zijn automatisch verzekerd als zij voor De Basis een zakelijke rit maken. De ouders vallen onder de categorie 'oproepkrachten'. Voor de scholen houdt dat in, dat ze niet een aparte reisverzekering hoeven af te sluiten als zij de hulp inroepen van ouders om te rijden voor georganiseerde schoolreisjes. Voor schade die door leerlingen wordt toegebracht wordt aanspraak gemaakt op de door ouders afgesloten W.A. verzekering. Vrijstelling van onderwijsactiviteiten Op een gemotiveerd verzoek van ouders kan door de directie een individuele vrijstelling van schoolactiviteiten worden verleend. Een vrijgestelde leerling mag niet naar huis worden gestuurd, maar krijgt op school vervangend programma aangeboden. Vrijstelling kan worden verleend voor het volgen van godsdienst - of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs, bewegingsonderwijs en voor in de schoolgids geplande evenementen. De inspecteur en het bevoegd gezag dienen van de verleende vrijstelling in kennis te worden gesteld. Website Op de website van onze school staat veel actuele informatie: Op de site kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Ziekmelden Als een leerling ziek is, belt de ouder voor de aanvang van de lessen naar school om te melden dat de leerling niet op school kan komen ( ). Er wordt geïnformeerd naar de aard van de ziekte van het kind. Dit doen we omdat we in de gaten houden welke kinderziekten heersen op de school. Als een kind langer ziek blijft neemt de leerkracht contact op met de ouders. 15 Informatiegids obs

INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014

INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014 Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014 directie@kleffensschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Aanmelden... 4 Afscheid groep 8...

Nadere informatie

Informatie en kalender obs De Optimist Barten BS Heerenveen. Deze kalender is op alfabetische volgorde gemaakt.

Informatie en kalender obs De Optimist Barten BS Heerenveen. Deze kalender is op alfabetische volgorde gemaakt. Informatie en kalender obs De Optimist 2016-2017 Barten 11 8447 BS Heerenveen Deze kalender is op alfabetische volgorde gemaakt. Bereikbaarheid De school is telefonisch bereikbaar op 0513-627552. Natuurlijk

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

Informatie kalender schooljaar

Informatie kalender schooljaar Informatie kalender schooljaar 2014-2015 GS De Wâldiik Postbus 6 9233ZL Boelenslaan 0512341261 E-mail directie@dewaldiik.nl AUGUSTUS 2014 VR 1 ZA 16 ZA 2 ZO 17 ZO 3 MA 18 Eerste schooldag. Gouden weken

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl 2015-2016 Lesrooster Maandag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Dinsdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs Woensdag 8:45-12:30 Donderdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Vrijdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

Informatiefolder

Informatiefolder O b s We s te rs c h o o l Informatiefolder 2016-2017 Algemene gegevens Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2016-2017 en is bedoeld om u te informeren over een aantal praktische zaken. Uitgebreide

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn.

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn. KLEUTERGIDS WELKOM Geachte ouder(s)/verzorger(s), Welkom op de OBS de Crayenester. We stellen het op prijs dat u voor onze school heeft gekozen. De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015/2016

SCHOOLGIDS 2015/2016 SCHOOLGIDS 2015/2016 KOMPASSCHOOL School voor Speciaal Basis Onderwijs Wilhelminalaan 20 1791 AN Den Burg Tel.: 0222-312655 www.kompasschooltexel.nl Deel B jaarboekje 1 Inleiding Voor u ligt het B Deel

Nadere informatie

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht)

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Praktisch deel schoolgids

Praktisch deel schoolgids Praktisch deel schoolgids Welemanstraat 23 7622 HB BORNE Tel. 074-2661350 Voorwoord Voor u ligt de praktische informatie voor basisschool Sprankel. Per 1 augustus 2016 zijn de basisscholen De Zonnebloem

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 207-208. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een goed

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2017 2018 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

Ouderkalender

Ouderkalender Ouderkalender 2016-2017 Schooltijden Maandag, dinsdag en donderdag Ochtend: 08.45 12.00 uur Middag: 13.00 15.15 uur Woensdag: Gr. 1 t/m 4: Gr. 5 t/m 8: Vrijdag: Groep 1 t/m 4: Groep 5 t/m 8: 08.45 12.15

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad Woensdag 19 augustus 2015 nummer 1 Opening schooljaar Vorige week hebben de meesters en juffen hard gewerkt om de klassen in te richten.

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

BIJLAGE Schoolgids 2014 2015. Tel: 4904415. Bankrekening ING. 1173178. Email: info@obsdeweidevogel.nl

BIJLAGE Schoolgids 2014 2015. Tel: 4904415. Bankrekening ING. 1173178. Email: info@obsdeweidevogel.nl Obs De Weidevogel Dorpsweg Ransdorp 31 1028 BK Amsterdam BIJLAGE Schoolgids 2014 2015 Tel: 4904415 Bankrekening ING. 1173178 Email: info@obsdeweidevogel.nl Website: http://www.obsdeweidevogel.nl http://www.facebook.com/obsdeweidevogel

Nadere informatie

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers,

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers, Christelijke basisschool Voorwoord Geachte ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u het informatieboekje. Hierin vindt u zaken die betrekking hebben op het schooljaar 2015 die elk jaar anders zijn. Het is

Nadere informatie

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 Locatie Middengebied, Nummer 1, Jaargang 4 De Plevier, jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling. De persoonlijke ontwikkeling van iedereen staat bij ons centraal. Om persoonlijke

Nadere informatie

Jaargang 5 - nummer 1 week 38. In dit nummer. Van de directeur

Jaargang 5 - nummer 1 week 38. In dit nummer. Van de directeur Jaargang 5 - nummer 1 week 38 In dit nummer Van de directeur 1 Ziekmelden 2 Ouderraad 2 Vakantieregeling 2015-2016 3 Vakantierooster en vrij vragen 4 Introductieprogramma klas G3A 5 Wat staat er op het

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

KALENDER SCHOOLJAAR

KALENDER SCHOOLJAAR KALENDER SCHOOLJAAR 20-207 Levensboom 4 MX Blaricum tel: 035 52 33 5 34 Website: Email: obsbijvanck@planet.nl Jaarkalender en gym- en rooster ook op onze website!! augustus 20 2 3 4 5 7 8 9 0 2 3 4 5 7

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Regels en Afspraken. Calamiteitenplan

Regels en Afspraken. Calamiteitenplan Regels en Afspraken Overblijfmogelijkheden De kinderen kunnen tussen de middag op school overblijven. De kinderen brengen zelf brood, fruit en drinken mee. Het hele jaar is er (gratis) thee. De kinderen

Nadere informatie

Leerplicht. Regels en afspraken Meest gestelde vragen

Leerplicht. Regels en afspraken Meest gestelde vragen Leerplicht Regels en afspraken Meest gestelde vragen Voor kinderen tot 5 jaar Voor kinderen 5 tot 18 jaar Voor jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie Ieder kind de beste kansen! De gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015

Schoolkalender 2014-2015 Schoolkalender 2014-2015 Geachte ouders en/of verzorgers, beste kinderen. Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015, waarin u allerlei informatie kunt vinden, onder andere over de activiteiten

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteen-bussum.nl info@hoeksteenbussum.nl Informatie Kleuters 2013-2014

Nadere informatie

Nieuwsbrief november/december 2015

Nieuwsbrief november/december 2015 Nieuwsbrief november/december 2015 4 december bezoekt Sint Kei 13 Vrijdag 4 december komt Sinterklaas een bezoekje brengen aan onze school. Alle kinderen worden om 8.30 uur verwacht op het schoolplein.

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

Schoolreisbeleid OBS De Optimist. (Van Kleffensschool)

Schoolreisbeleid OBS De Optimist. (Van Kleffensschool) Schoolreisbeleid OBS De Optimist (Van Kleffensschool) Inhoud Voorwoord... 3 Visie en missie... 4 Doel van de schoolreizen... 4 Tijdstippen van de schoolreizen... 5 Schoolreisdata... 5 Bestemmingen en begeleiding...

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2015-2016 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Praktische informatie 2015-2016

Praktische informatie 2015-2016 Praktische informatie 2015-2016 Nijmegen, juli 2015 Beste ouders, verzorgers, Samen met de schoolgids vormt dit boekje een complete informatiebron voor de ouders van De Windroos, locatie Lindenholt. We

Nadere informatie

Ichthusnieuws. schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl

Ichthusnieuws. schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl Ichthusnieuws schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl Agenda: 25 augustus Start schoolzwemmen groepen 5 9 september Informatieavond voor groep 1 t/m 8 vanaf 19.00 uur

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles Protocol verlof buiten de schoolvakanties - OSG Piter Jelles Datum: maart 2016 Afdeling: leerlingenbegeleiding Versie: 2 Doc.nr: Vastgesteld door CvB: 15 maart 2016 Vastgesteld in de MR: 18 mei 2016 Toelichting

Nadere informatie

14 januari 2016. Nieuw jaar, nieuwe stichting. Medezeggenschapsraad. Oudervereniging. Cito toetsen

14 januari 2016. Nieuw jaar, nieuwe stichting. Medezeggenschapsraad. Oudervereniging. Cito toetsen 14 januari 2016 Nieuw jaar, nieuwe stichting Het nieuwe jaar is al weer twee weken oud en daarmee is de tweede helft van het schooljaar ingegaan. Vanaf 1 januari is De Polderrakkers onderdeel van stichting

Nadere informatie

overzicht schooljaar 2015 2016

overzicht schooljaar 2015 2016 overzicht schooljaar 2015 2016 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2015-2016 A

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2016 2017 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

2014-2015. Informatiegids

2014-2015. Informatiegids 2014-2015 Informatiegids Beste ouder/verzorger, De informatiegids wordt elk jaar opnieuw gemaakt en bevat vooral praktische informatie zoals namen van de teamleden, de schooltijden, de groepsverdeling,

Nadere informatie

schoolkalender

schoolkalender E.B.S. De Fontein Anjerstraat 0 LE Hoogeveen 0 0 schoolkalender www.ebs-defontein.nl info@ebs-defontein.nl - Aan de ouders/ verzorgers van onze leerlingen, Voor u ligt de schoolkalender van EBS De Fontein

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. De Vuurtoren 2 TSO Protocol o.b.s. de Vuurtoren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 6 Overdracht...

Nadere informatie

Infoboekje CBS de Triangel. Schooljaar 2015-2016

Infoboekje CBS de Triangel. Schooljaar 2015-2016 Infoboekje CBS de Triangel Schooljaar 05-06 Groepsverdeling Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdagmorgen Karin Karin Didy Karin Jacqueline Ineke S. Ineke S. Jacqueline Jacqueline of Ineke S.

Nadere informatie

O.B.S. de Aanloop Activiteitenkalender schooljaar Wilhelminalaan HA Valthermond

O.B.S. de Aanloop Activiteitenkalender schooljaar Wilhelminalaan HA Valthermond O.B.S. de Aanloop Activiteitenkalender schooljaar 2014-2015 Wilhelminalaan 4 7876 HA Valthermond augustus 2014 1 2 17 18 19 20 21 22 23 Eerste schooldag 2014-2015 Dibo 1 Nieuwsbrief 1 week 34 24 25 26

Nadere informatie

Augustus 2014. Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: 013-5710843. E-mail: bs.de.sporckt@xpectprimair.

Augustus 2014. Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: 013-5710843. E-mail: bs.de.sporckt@xpectprimair. kalender schooljaar 2014-2015 Augustus 2014 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Eerste schooldag Op 25 augustus start het nieuwe schooljaar om

Nadere informatie

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven:

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven: Leerplicht & Verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind vanaf zijn/haar vijfde jaar verplicht de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Hoofdregel is dus dat uw kind op alle schooldagen

Nadere informatie

Schoolgidsbijlage

Schoolgidsbijlage Schoolgidsbijlage 2017-2018 CBS t Kompas Radewijkerweg 48 7791 RH Radewijk 0523 216252 info@kompasradewijk.nl www.kompasradewijk.nl Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u informatie voor het komende

Nadere informatie

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school.

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school. AANVRAAGFORMULIER VOOR VAKANTIEVERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN (als bedoeld in artikel 11 lid f juncto artikel 13a van de Leerplichtwet 1969) Vakantieverlof wordt alleen

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteenbussum.nl info@hoeksteenbussum.nl September 2017 Informatie Kleuters

Nadere informatie

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014.

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. Kompasschool schoolgids: 2013-2014 Deel B Inleiding Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. 1 In het A Deel vindt u een beschrijving van ons onderwijs. In dit deel staan gegevens

Nadere informatie

Activiteitenplanning G.Th.Rietveldschool augustus Activiteit

Activiteitenplanning G.Th.Rietveldschool augustus Activiteit AGENDA juli 2016 Activiteit maandag 11 Uitgifte email nieuwsbrief 13. maandag 11 Afscheid groep 8C dinsdag 12 Afscheid groep 8A woensdag 13 Afscheid groep 8B woensdag 13 Laatste schooldag 12.30 vrij donderdag

Nadere informatie

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014 VANUIT DE SCHOOLLEIDING Start nieuwe schooljaar Het nieuwe schooljaar is deze week van start gegaan. Op maandagmorgen waren er heel veel kinderen die zin hadden om weer naar school te gaan! Gelukkig want

Nadere informatie

11664 Kalender

11664 Kalender Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 M A D I W O D O V R Z A Z O 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 16 17 18 19 20 21 O B S I T B Y N T 22 Vakantie 23 24 25 26 27 28 Molepaed

Nadere informatie

Welkom. Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt.

Welkom. Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Welkom Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Verreweg de meeste informatie over de visie, het onderwijs, de samenstelling

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

Maandbrief - Klimop-Buiten - Januari 2015

Maandbrief - Klimop-Buiten - Januari 2015 Maandbrief - Klimop-Buiten - Januari 2015 Ten Harmsen v.d. Beekpad 6 1336 BK Almere 036-5451462 Website: www.de-klimop.nl E-mail: dir.klimopbuiten@prisma-almere.nl Agenda januari 2015: Maandag 5 januari

Nadere informatie

Telefoonnummer van de school: ORGANISATIE VAN DE SCHOOL: Directeur: Gerard Jager Tel:

Telefoonnummer van de school: ORGANISATIE VAN DE SCHOOL: Directeur: Gerard Jager Tel: AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za Zo Extra informatie 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 EERSTE SCHOOLDAG Oudergeleding mr 8.30 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9. Telefoonnummer

Nadere informatie