Barten BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus AB Heerenveen OBS VAN KLEFFENS.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen."

Transcriptie

1 Barten BS Heerenveen Postbus AB Heerenveen INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS

2 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep Bereikbaarheid... 4 Bouwcoördinatoren... 4 Brandalarm... 4 Buitenschoolse opvang... 4 Excursies... 4 Feestelijke ouderavond... 4 Fietsen... 4 Fotograaf... 4 Gescheiden ouders... 5 Goede doelen... 5 Groepen Groepsverdeling... 5 Gymnastiek... 5 Gymnastiekrooster... 6 Heterogene groepen... 6 Hoofdluis... 6 Klachtenregeling... 6 Klassenouders... 7 Leerlingenraad... 7 Leerplicht... 7 Logopedist... 7 Medezeggenschapsraad... 7 Mobiele telefoons... 8 Multifunctionele accommodatie (MFA) Us Kubus... 8 Nieuwsbrief... 8 Opbrengsten gemeten met de CITO eindtoets... 8 Ouderbijdrage... 8 Oudervereniging... 8 Oud papier... 9 Overblijven... 9 Parkeren bij school... 9 Pauzehap Pleinwacht Procedures Rapporten en overgang naar de volgende groep Samenstelling van het team Schoolarts Schoolregels Schoolreisjes en kamp Schooltijden Informatiegids obs

3 Sinterklaas Sleeplezen Sponsoring Sporttoernooien Tandarts of doktersbezoek Uitstroomgegevens Vakantierooster en vrije dagen Veiligheid Verhuizen Verjaardagen Verkeersexamen Verkeersveiligheidslabel Verlof aanvragen Vervanging bij ziekte van een leerkracht Vervoer van leerlingen Verwijsindex Verzekeringen Vrijstelling van onderwijsactiviteiten Website Ziekmelden Informatiegids obs

4 Voorwoord Beste ouder/verzorger, De schoolgids van onze school bestaat uit twee delen: een inhoudelijk deel en een deel met praktische informatie die jaarlijks aangepast wordt. Dit laatste deel heeft u nu voor u liggen. In de informatiegids staan de onderwerpen op alfabetische volgorde. U vindt onder andere de gymtijden, de vakanties, de adressen, de namen van de teamleden en informatie over overblijven. Ieder jaar ontvangt u een nieuwe versie van de informatiegids. Wijzigingen die in de loop van het jaar plaats vinden kunt u lezen op de website van de school of in de nieuwsbrief. Namens het team en de medezeggenschapsraad van de obs wensen wij u veel leesplezier. Piet Gorter Directeur obs Huib van Nieuwenhuijze Vicevoorzitter medezeggenschapraad 3 Informatiegids obs

5 Afscheid groep 8 De kinderen van groep 7/8 verzorgen in de laatste schoolweek van het jaar altijd een afsluitende activiteit (een musical of een andere feestelijke afsluiting), waar ouders en andere familieleden voor uitgenodigd worden. Bereikbaarheid De school is telefonisch bereikbaar op Daarnaast kunt u ons bereiken via de mail: ADRES Administratie Directie Interne begeleider Medezeggenschapsraad Oudervereniging Natuurlijk kunt u ook even naar binnen lopen. De leerkrachten kunt u voor vragen het best na schooltijd aanspreken. Bouwcoördinatoren De groepen zijn verdeeld in twee bouwen, een onderbouw (groep 1 t/m 4) en een bovenbouw (groep 5 t/m 8). De leerkrachten van die bouwen overleggen maandelijks over zaken die hun bouw aangaan. De vergaderingen worden geleid door de bouwcoördinatoren. Voor de bovenbouw is dit Joke ter Schuur, voor de onderbouw is nog geen nieuwe bouwcoördinator aangewezen. De bouwcoördinatoren overleggen met de directie over het beleid van de school. Brandalarm Ieder schooljaar wordt er een brand- alarmoefening gehouden, waarbij de school volgens het ontruimingsplan zo snel mogelijk wordt ontruimd. De ontruimingsoefeningen staan soms onder toezicht van de brandweer. Buitenschoolse opvang In ús Kubus is de kinderopvangorganisatie Kinderwoud gevestigd. Voor en na schooltijd kunnen kinderen daar terecht. U kunt informatie vinden op de site van Kinderwoud: Excursies Tijdens het schooljaar nemen de kinderen deel aan enkele excursies. Ze bezoeken bijvoorbeeld het Museum Haren of Belvedère, de brandweerkazerne of de dierenwinkel. Jaarlijks wordt bepaald welke excursies door de groepen worden ondernomen. We zorgen bij excursies altijd voor voldoende begeleiding. Hiervoor doen we een beroep op ouders,. Feestelijke ouderavond Jaarlijks organiseren we voor de groepen 1/2, 3/4 en 5/6 een feestelijke ouderavond. Een of twee groepen verzorgen een gevarieerd programma en organiseren een gezellige avond. Op de feestelijke ouderavond worden de ouders van de kinderen die optreden uitgenodigd. De kinderen van de andere groepen bekijken de generale repetitie. De groepen 7/8 hebben aan het einde van het schooljaar een musical of een andere afsluitende activiteit waarbij de ouders worden uitgenodigd. Fietsen Kinderen die wat verder van school wonen mogen met de fiets naar school komen. Voor het stallen van de fietsen zijn speciale fietsenrekken neergezet aan beide kanten van de school. Plaatst u uw fiets ook in de rekken? Dan blijft er meer speelruimte over op het plein. Fotograaf Eens per jaar komt er een fotograaf op school om klassenfoto s te maken. Eens in de twee jaren maakt de fotograaf ook portretfoto s van alle kinderen en van broertjes en zusjes gezamenlijk. zelfsprekend bent u vrij in het al dan niet aanschaffen van de foto s. 4 Informatiegids obs

6 Gescheiden ouders Wettelijk is bepaald dat in de situatie dat beide ouders, ook na scheiding, samen het gezag hebben, een school beide ouders dient te informeren over hun schoolgaande kind. De informatie die aan de ene ouder gegeven wordt, moet dezelfde zijn als de informatie die aan de andere ouder wordt gegeven (dit geldt ook voor voogden). Ook wanneer er één ouder is belast met het wettelijk gezag, heeft de andere ouder recht op informatie. Informatie geven aan beide ouders is dus de regel, het weigeren ervan een uitzondering. De school kan weigeren wanneer: de ene ouder informatie vraagt die de andere (gezaghebbende) ouder niet op gelijke wijze zou hebben verkregen; de school van oordeel is dat het belang van het kind zich verzet tegen het verschaffen van die informatie. De school moet deze beslissing wel, liefst schriftelijk, motiveren. Beide ouders hebben ook recht op informatie van derden: alle beroepshalve bij het kind betrokken personen, zoals (school)artsen, hulpverleners, logopedisten, psychologen, et cetera. Wanneer de ouder die niet met het gezag belast is, vraagt om informatie, moet de school deze geven. De andere ouder kan dit niet verbieden. Op obs gaan we er in eerste instantie vanuit de dat ouders in het belang van het kind, de verstrekte informatie met elkaar delen. Mocht dit niet het geval zijn dan kunnen er afspraken gemaakt worden over hoe er met de voorziening van informatie naar beide ouders omgegaan moet worden. Deze afspraken worden altijd gemaakt met medeweten van de directeur en worden schriftelijk vastgelegd. Goede doelen Jaarlijks wordt aandacht besteed aan een aantal goede doelen. Wij willen onze kinderen graag meegeven dat wij met elkaar zorg moeten dragen voor anderen. Aan het begin van het schooljaar, kiezen we de doelen waar we dat jaar aandacht aan gaan besteden en brengen dat vervolgens uitgebreid onder de aandacht. Een doel dat we ieder jaar steunen is de Stichting Kinderpostzegels Groepen Het komende schooljaar wordt er gewerkt in acht heterogene groepen. Er zijn 2 groepen 1/2, 2 groepen 3/4, 2 groepen 5/6 en 2 groepen 7/8. Groepsverdeling GROEP LEERKRACHT(EN) Groep 1/2A Gerda Baron en Jolanda de Jong Groep 1/2B Margreet Mast en Jolanda de Jong Groep 3/4A Susan de Vries Groep 3/4B Leanne de Vries Groep 5/6A Martha Kootstra Groep 5/6B Sjoukje Velkers en Iteke van der Pol Groep 7/8A Joke ter Schuur Groep 7/8B Anouk Appelhof Gymnastiek Op obs gymmen kinderen in sportkleding. Wilt u zorgen voor passende kleding, voorzien van de naam van uw kind? Wij adviseren u uw kind tijdens de gymnastieklessen gymschoenen te laten dragen. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan na de gymnastiek douchen. Daarvoor hebben de kinderen een handdoek nodig. Eventueel mogen de kinderen ook slippers dragen onder de douche in verband met voetwratten. In de groepen 1/2 hebben de kinderen iedere dag bewegingsonderwijs in het speellokaal of buiten. Zij gymmen in hemd en onderbroek in het speellokaal op school. Wel mogen ze eventueel gymschoentjes zonder veters aan (voorzien van naam) die op school in een bak bewaard worden. 5 Informatiegids obs

7 Gymnastiekrooster TIJD DINSDAG DONDERDAG 8:30-9:15 7/8a 7/8b 9:15-10:00 7/8b 7/8a 10:30-11:15 5/6a 5/6b 11:15-12:00 5/6b 5/6a 13:15-14:00 3/4a 3/4b 14:30-15:15 3/4b 3/4a Susan de Vries geeft de gymlessen aan de groepen 3/4. Heterogene groepen We werken in heterogene groepen. In de heterogene groepen zitten kinderen van aaneensluitende jaargroepen. De heterogene groep functioneert als één groep. Meer informatie over de heterogene groepen leest u in de schoolgids in hoofdstuk 4.2. Hoofdluis Regelmatig steekt hoofdluis weer de kop op; heel vervelend maar het kan iedereen overkomen. Het is heel belangrijk dat u uw kind wekelijks controleert op luis; hieronder staan de belangrijkste regels in geval van luis. Op school is ook een luizenteam van ouders, die na de schoolvakanties de kinderen controleert op luizen. Wat te doen bij hoofdluis: Als er (levende) luizen worden geconstateerd geldt de regel: Bij luis naar huis U dient dan uw kind te behandelen met een shampoo of lotion tegen luizen. Deze behandeling 1 x doen en na een week 1 x herhalen. Als er alleen neten zijn (deze bewegen niet en zitten vastgeplakt aan het haar) dan heel goed kammen met de netenkam. Om de neten los te weken, is er speciale crèmespoeling te koop die de lijm oplost waardoor de neten makkelijker los laten; de crèmespoeling vergemakkelijkt ook het kammen. N.B. Preventief behandelen met de lotion heeft geen enkele zin; sterker nog het maakt de luizen alleen maar immuun. Regelmatig heel goed kammen met de netenkam is wel heel zinvol. Wij adviseren u om uw kind een goed herkenbare luizenzak mee te geven waarin de jas kan worden opgeborgen. De luizenzak mag op school blijven hangen. Klachtenregeling Regelmatig hebben ouders of verzorgers opmerkingen of wensen over de gang van zaken op school. Meestal worden deze zaken op een plezierige wijze met de direct betrokkenen besproken. Ook als er klachten zijn worden deze meestal in direct onderling overleg bevredigend afgehandeld. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over de begeleiding van leerlingen, (straf)maatregelen of beslissingen van de directie of leerkrachten, beoordeling van leerlingen, de praktische organisatie, maar ook over discriminerend gedrag, seksuele intimidatie of ongewenste intimiteiten. Het uitgangspunt is dat u een klacht het beste met de betrokkene kunt bespreken, bijvoorbeeld de leerkracht. Mocht dat naar uw gevoel niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u een afspraak maken met de directeur. Indien het echter niet mogelijk is om een klacht rechtstreeks te bespreken, bijvoorbeeld vanwege de aard van de klacht, of indien afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan een beroep worden gedaan op de Klachtenregeling. Deze regeling ligt ter inzage bij de schooldirectie. Het bestuur van De Basis is in het kader van de Klachtenregeling aangesloten bij de Landelijke klachtencommissie voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Om degene, die een klacht wil indienen, zo goed mogelijk te ondersteunen, is er op elke school minimaal één contactpersoon bij wie de klager terecht kan. De contactpersoon kan u nader informeren over de Klachtenregeling en u in contact brengen met een van de zogeheten vertrouwenspersonen. 6 Informatiegids obs

8 Voor obs is de contactpersoon Gerda Baron. U kunt haar op maandag en dinsdag bereiken op school en eventueel thuis op telefoonnummer Klassenouders Op de school zetten veel ouders zich actief in voor de school. Veel activiteiten zoals excursies en schoolfeesten zijn ondenkbaar zonder de inzet van ouders. U kunt zich voor de diverse activiteiten opgeven bij de groepsleerkrachten of bij de klassenouders. Iedere groep heeft een of meerdere klassenouders die de leerkracht helpen bij het organiseren van excursies of andere onderwijsondersteunende activiteiten. Leerlingenraad Leerlingen hebben prima ideeën en meningen over school en leren. De leerlingen hebben een duidelijke stem in de school door middel van de leerlingenraad. Ideeën, initiatieven en problemen worden in de groepen aangedragen en in de leerlingenraad besproken. Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen leerlingen op een democratische manier meedoen en meedenken over schoolse zaken. Leerlingen worden verantwoordelijke burgers, die actief kunnen deelnemen aan het verbeteren van de omgeving. De leerlingenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8. Uit iedere groep worden twee vertegenwoordigers gekozen door hun klasgenoten. De leerlingenraad komt ongeveer eens in de zes weken samen en vergadert dan met de directeur over zaken die van belang zijn voor de leerlingen. Leerplicht De Leerplichtwet geeft aan dat ieder kind vanaf de dag waarop het vier wordt, naar school gaat maar nog niet leerplichtig is. Een kind moet naar school op de eerste dag van de maand, die volgt op zijn of haar vijfde verjaardag. Op die dag moet uw kind ook op school staan ingeschreven. Als het volledige schoolprogramma een te zware opgave is, mag de vijfjarige ten hoogste vijf uur per week thuis- blijven, mits dat tijdig vooraf aan de directeur wordt doorgegeven. Daarnaast kan de directeur toestemming geven voor nog eens vijf uur per week vrijaf. af de leeftijd van zes jaar gelden de leerplichtregels, dus zonder eventuele extra vrije uurtjes per week. Voor extra verlof of vakantieverlof gelden regels die uitgelegd zijn in het hoofdstuk verlof aanvragen Logopedist Voor alle kinderen van rond de vijf jaar vullen de leerkrachten een algemene logopedische screening in. De logopediste bekijkt deze screening samen met de leerkrachten. De ouders van leerlingen van wie wij denken dat er iets opvallends aan de hand is krijgen een formulier waarin toestemming gevraagd wordt voor een uitgebreidere screening. De screening is een onderzoekje waarbij tijdens het nazeggen van zinnen gelet wordt op het gehoor, het woord- en zinsgebruik van het kind, op de stem, op het vloeiend spreken en op het mondgedrag van het kind. De ouders worden van de resultaten op de hoogte gebracht. Kinderen die logopedische behandeling nodig hebben worden verwezen naar een particuliere logopedist. Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft eens in de zes weken overleg met de directie. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fusie met een andere school of de wijze waarop ouders meehelpen op school. In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) wordt een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd: de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, 7 Informatiegids obs

9 waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling. Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij de school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag. Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het bestuur en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd. U kunt de medezeggenschapsraad bereiken via OUDERGELEDING Mark van den Brink Jarmila de Haan Huib van Nieuwenhuijze PERSONEELSGELEDING Iteke van der Pol Sjoukje Velkers Susan de Vries Mobiele telefoons Op school hebben de kinderen geen mobiele telefoon nodig, dus laat hem thuis! Mocht u als ouder uw kind toch een telefoon mee naar school geven dan geldt op school de regel: De telefoon wordt om 8:30 uur afgegeven aan de leerkracht en om 15:15 uur krijgt de leerling zijn/haar telefoon terug. Multifunctionele accommodatie (MFA) Us Kubus De school is gevestigd in een MFA. Mede participanten in het gebouw zijn Kinderwoud, Talant, de wijkvereniging en Caleidoscoop. Nieuwsbrief Rond het weekend komt er altijd een nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief is alleen digitaal te ontvangen. U kunt u aanmelden voor nieuwsbrief via de website De bedoeling van de nieuwsbrief is u goed op de hoogte te houden van alles wat er op school gebeurt. Opbrengsten gemeten met de CITO eindtoets In onderstaande tabel leest u de resultaten van de cito-eindtoets van de afgelopen jaren: SCHOOLJAAR ONDERGRENS INSPECTIE SCHOOLSCORE ,3 531, ,6 529, ,5 535,8 Ouderbijdrage De kinderen krijgen eenmaal per jaar een factuur met een begeleidende brief, waarin u door de oudervereniging wordt verzocht, een bijdrage te geven aan het schoolfonds. De zogenoemde vrijwillige ouderbijdrage. Het geld wordt gebruikt voor leuke activiteiten voor de kinderen waarvoor de school geen Rijksvergoeding krijgt. De ouderbijdrage in het schooljaar is 20,- per leerling per jaar. De ouderbijdrage wordt onder andere besteed aan: Sinterklaas, Kerstmis, Koningsspelen, sportdagen, laatste schooldag enz. en wordt beheerd door de oudervereniging. Oudervereniging De leden van de oudervereniging helpen op school bij de organisatie en uitvoeren van diverse activiteiten, zoals schoolreizen, sinterklaas- en kerstviering, oud papier, eerste en laatste schooldag en paasactiviteit. De oudervereniging beheert de gelden, die de ouders bijeenbrengen middels acties, schoolfonds en oud papier. De oudervereniging vertegenwoordigt de ouders en heeft daarmee een adviserende taak naar de medezeggenschapsraad en school. 8 Informatiegids obs

10 Jaarlijks wordt in oktober de zakelijke ouderavond georganiseerd. Tijdens deze avond wordt het financieel verslag van de oudervereniging, het jaarverslag van de MR en oudervereniging gepresenteerd. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de lopende zaken en bent u in de gelegenheid om vragen te stellen aan het team, MR en oudervereniging. Indien nodig worden er op deze avond ook nieuwe ouders gekozen in de MR en/of oudervereniging. Iedere ouder krijgt een uitnodiging om bij deze zakelijke ouderavond aanwezig te zijn. Ook is er per groep een klassenouder. De klassenouder ondersteunt de leerkracht en de oudervereniging en kan worden ingezet om hulpouders te regelen bij activiteiten. De oudervereniging vergadert 9 á 10 keer per jaar. U kunt de Oudervereniging bereiken via DE OUDERVERENIGING Ineke Bron Nanda Draaisma Inge de Jong Silvy Laurens (penningmeester) Erik Nutters Lia Reitsma Vacature Vacature Vacature Vacature Oud papier Ongeveer één keer in de 4 weken wordt er door de ouders oud papier opgehaald. De opbrengst is voor de school. Door de inkomsten uit het oud papier is het al jaren mogelijk een lage ouderbijdrage te vragen. het geld kunnen allerlei dingen voor de school worden gekocht. Op de jaarkalender van de gemeente staan de data waarop het oud papier wordt opgehaald. Voor het ophalen wordt een beroep gedaan op ouders. Ieder gezin wordt minimaal 1x in de schoolloopbaan van zijn/haar kind ingedeeld om te assisteren bij het ophalen van het oud papier. Als er redenen zijn waarom u niet mee kunt doen met het ophalen van het oud papier vragen wij u een vervanger te zoeken. We verzoeken u dit dan te melden bij de oudervereniging. Overblijven De tussenschoolse opvang(tso) vindt plaats tijdens schoolweken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. In de schoolvakanties, op feestdagen en schoolvrije (mid-)dagen is er geen TSO. Er wordt gebruik gemaakt van strippenkaarten met 5, 10, 20 en 40 strippen. Voor de kosten en regels hierbij verwijzen we naar het informatieboekje TSO. U kunt uw kind(eren) aanmelden voor de TSO door het invullen van het aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulier kunt u afhalen in de personeelskamer van de school. Het TSO informatieboekje is te downloaden van de website; Telefoonnummers: Angelika Lepez, telefoonnummer: Hilly, telefoonnummer: Parkeren bij school De school staat in een zone waar u alleen mag parkeren met een parkeervergunning. Als u uw auto toch in de zone parkeert, zonder een vergunning, kunt u bekeurd worden door de parkeerwacht of de politie. De school heeft een verkeersplan. We vragen ouders zich te houden aan dit plan om de omgeving van de school verkeersveiliger te maken. Maak bij het parkeren bij school gebruik van de parkeerhavens. Auto s die langs de weg geparkeerd staan, zorgen voor levensgevaarlijke situaties voor de kinderen! Kinderen tot 10 jaar zijn niet groot genoeg om over een auto heen te kijken bij het oversteken. Ook u kunt de kinderen niet zien als ze tussen de auto s staan. Zij komen dus totaal onverwacht 9 Informatiegids obs

11 achter auto s vandaan. Dit leidt tot gevaarlijke situaties die iedere dag vlak voor de school plaats vinden! Er komt een tút en d r út strook voor de school. Kinderen die met de auto gebracht en gehaald worden, kunnen hier veilig in- en uitstappen. Tijdens de haal- en brengtijden is er een afgesproken rijrichting. De rijrichting is van de Barten richting de Bolster. Dit betekent dat sommige ouders een rondje moeten rijden. De afgesproken rijrichting maakt de verkeerssituatie voor kinderen een stuk overzichtelijker. Met de gemeente is afgesproken dat op de haal- en brengtijden van de school geen controles worden uitgevoerd op het parkeren zonder vergunning. Als het enigszins mogelijk is kom dan te voet of met de fiets naar school, ook bij regenachtig weer. Pauzehap s Morgens in het speelkwartier mogen de kinderen wat eten en drinken. Geeft u een gezonde pauzehap mee van fruit, groente of eventueel een boterham? Energiedrankjes en snoep mogen niet mee naar school. Pleinwacht Om 8.15 uur, in de pauze en om uur zijn er leerkrachten op het plein die toezicht houden op de spelende kinderen. Als u uw kind eerder naar school stuurt bent u zelf verantwoordelijk voor het toezicht op uw kind. Kinderen die bij de TSO zijn, spelen tussen de middag ook op het plein en op het veld. Zij vallen dan onder de verantwoordelijkheid van de TSO-medewerkers. Procedures Alle procedures en protocollen zijn opgenomen in het procedureboek van de school. Rapporten en overgang naar de volgende groep Per schooljaar krijgen de kinderen twee keer een rapport. Er zijn minimaal 4 contactmomenten tussen ouders en leerkrachten per jaar. In de eerste weken van het schooljaar worden ouders uitgenodigd om over de talenten van hun kind te vertellen. Na de herfstvakantie, in februari en juni voeren ouders en leerkrachten gesprekken over de ontwikkeling van de kinderen. Adviesgesprekken over het voortgezet onderwijs vinden plaats in februari. Aan het eind van elk jaar gaan alle kinderen in principe over naar de volgende groep. Samenstelling van het team Het team van de van school bestaat uit 15 personeelsleden. DIRECTIE LEERKRACHTEN Piet Gorter Directeur ad interim tot 1 januari 2015 Anouk Appelhof Gerda Baron Jolanda de Jong Martha Kootstra Margreet Mast BOUWCOÖRDINATOREN Iteke van der Pol Joke ter Schuur Bovenbouwcoördinator Joke ter Schuur Vacature Onderbouwcoördinator Sjoukje Velkers Leanne de Vries INTERNE BEGELEIDER Susan de Vries Janet van der Heide ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Bertha Jelsma CONCIËRGE/ONDERWIJSASSISTENT Bert van Bavel SCHOOLASSISTENT 10 Informatiegids obs

12 Geesje Bakker Schoolarts De schoolarts en/of verpleegkundige komt voor de kinderen van groep 2 en 7 op school voor een onderzoek van uw kind. Tijdens het onderzoek wordt gekeken naar ogen, oren en de complete conditie van het kind. Mochten er problemen gesignaleerd worden, dan volgt een oproep voor verder onderzoek. U krijgt van te voren bericht van de datum en het tijdstip waarop uw kind door de schoolarts wordt verwacht. Jeugdgezondheidszorg, telefoon , Schoolregels Met de kinderen zijn afspraken gemaakt over wat wel en niet is toegestaan. de gemaakte afspraken noemen wij er een paar: Ik vind dat iedereen zich binnen en buiten school veilig moet kunnen voelen daarom houd ik me aan de volgende regels : Als je boos bent, niet gaan slaan, maar er over praten gaan. Schelden is niet fijn, want schelden doet zelfs pijn. Gaat het fout, zegt iemand stop, dan houd je dus gewoon op. Als juf of meester iets uit gaat leggen, mag je even niets meer zeggen. Iedereen vindt het fijn om in een opgeruimde school te zijn. Buiten rennen dat is goed, als je in de school maar rustig doet. Is er iets kapot gegaan, even naar de juf of de meester toe gaan. Schoolreisjes en kamp Alle groepen gaan één maal per jaar op schoolreis of kamp. De heterogene parallelgroepen gaan gezamenlijk op reis. De bestemmingen moeten nog worden vastgesteld. De bedragen voor het schooljaar wordt op de jaarlijkse zakelijke ouderavond vastgesteld. Deze wordt gehouden in september. Voor het betalen van het schoolreisje krijgt u een factuur tenzij u toestemming hebt gegeven het bedrag automatisch af te schrijven. Schooltijden DAG GROEP 1 T/M 4 GROEP 5 T/M 8 Maandag uur uur uur uur Dinsdag uur uur uur uur Woensdag uur uur Donderdag uur uur uur uur Vrijdag uur uur uur De lessen starten op tijd. Daarom gaat de bel altijd 5 minuten voor de aanvangstijd van de lessen. De kinderen hebben dan voldoende tijd om naar de klas te gaan en de jas op te hangen. Sinterklaas De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gaan jaarlijks naar het Sinterklaassprookje in het Posthuis. Tot nog toe heeft Sinterklaas ook altijd tijd vrijgemaakt om onze school te bezoeken. Alle kinderen krijgen dan een cadeautje van Sinterklaas. Sleeplezen De school is de eerste sleepleesschool van Nederland. Sleeplezen is een didactiek om kinderen waarbij de leesontwikkeling stagneert, toch te leren lezen. De lezers uit de groep stagnerende lezers gebruiken bij het lezen meestal nog steeds de analyse en synthese (hakken en plakken), omdat de automatisering en de directe woordherkenning onvoldoende tot stand zijn gekomen. Bij lange en onbekende woorden wordt dat heel lastig en je merkt dan dat er veel wordt geraden en het leestempo en het vloeiend lezen daar onder lijden. Bij Sleeplezen wordt de leesaanpak versimpeld en ligt de nadruk vooral op synthese en vloeiend lezen. Daarnaast wordt er bewust en nadrukkelijk geen enkele negatieve aandacht meer besteed aan alles wat er niet goed ging bij het lezen. Wanneer in een tekst woorden fout worden gelezen, 11 Informatiegids obs

13 wordt daar letterlijk en figuurlijk niet bij stil gestaan. De fouten hoeven niet te worden verbeterd en de tekst hoeft niet te worden herhaald. Met sleeplezen lukt het meestal ook kinderen die aanvankelijk moeite hebben met lezen een goede leesvaardigheid te laten verwerven. Op de school zijn enkele leerkrachten gecertificeerde sleeplezers. Meer informatie is te vinden op Sponsoring De school houdt zich aan de bepalingen zoals vermeld in het convenant sponsoring in het primair onderwijs. Meer informatie vindt u op Sporttoernooien In april doen we met verschillende teams mee aan het schoolvoetbaltoernooi. Afhankelijk van de animo doen we mee aan korfbal/ volleybal/ schaak of andere toernooien. Bij deze wedstrijden maken we regelmatig gebruik van de hulp van ouders. Tandarts of doktersbezoek We willen u vragen om afspraken met de tandarts en de dokter zo veel als mogelijk buiten de schooltijden te plannen. Zo missen de kinderen geen lessen. Uitstroomgegevens In de onderstaande tabel leest u naar welke schooltypen de kinderen na groep 8 zijn doorgestroomd: Aantal leerlingen in groep Aantal lln advies/uitstroom PRO 1 Aantal lln advies/uitstroom VMBO B/K met LWOO 4 Aantal lln advies/uitstroom VMBO B 7 6 Aantal lln advies/uitstroom VMBO K Aantal lln advies/uitstroom VMBO G 1 Aantal lln advies/uitstroom VMBO T Aantal lln advies/uitstroom Havo Aantal lln advies/uitstroom VWO Totaal 22*) 44 33*) *) een leerling uit groep 7 is vervroegd doorgestroomd naar het voortgezet onderwijs Vakantierooster en vrije dagen VAKANTIEREGELING DE BASIS Herfstvakantie za. 11 oktober 2014 t/m zo. 19 oktober 2014 Studiedag De Basis Ma. 20 oktober 2014 Kerstvakantie za. 20 december 2014 t/m zo. 4 januari 2015 Voorjaarsvakantie za. 21 februari 2015 t/m zo. 1 maart 2015 Goede vrijdag / Pasen vr. 3 april 2015 t/m ma. 6 april 2015 Koningsdag ma. 27 april 2015 Meivakantie / Hemelvaart za. 2 mei 2015 t/m zo. 17 mei 2015 Pinksteren zo. 24 mei 2015 en ma. 25 mei 2015 Zomervakantie za. 4 juli 2015 t/m zo. 16 augustus 2015 Veiligheid Wanneer wij willen dat onze kinderen optimaal kunnen presteren, zullen wij moet zorgen voor een sfeer van veiligheid en vertrouwdheid. De kinderen moeten met plezier naar school gaan en het naar hun zin hebben in de klas, maar ook in en rond het gebouw. 12 Informatiegids obs

14 Dat betekent dat wij veel aandacht besteden aan dat gevoel van veiligheid. Letterlijk bijvoorbeeld in de zin van ontruimingsoefeningen en goed toezicht tijdens het buitenspelen. Letterlijk ook door een groot deel van het team jaarlijks de BHV cursus te laten doen. Maar ook in de zin van veel aandacht voor de sociaalemotionele ontwikkeling, aandacht voor normen en waarden, voor regels en afspraken, voor omgangsvormen, voor omgaan met pesten en agressie. De school is een school waar veiligheid in de brede zin van het woord, hoog in het vaandel staat. De school heeft een aantal veiligheidsprotocollen opgesteld. Hierin staan zaken die met de veiligheid op school te maken hebben. De protocollen zijn opgenomen in het procedureboek van de school. Verhuizen Als u gaat verhuizen of als uw kind om een andere reden van school wisselt, meldt u dit aan de directie van de school. Alle leerlingen die naar een andere school gaan krijgen van de school een onderwijskundig rapport mee voor de volgende school. Verjaardagen Jarige kinderen mogen op school trakteren en de klassen rondgaan. Er zijn veel suggesties te bedenken voor een gezonde traktatie. Liever geen snoep. Verkeersexamen De groepen 7/8 nemen jaarlijks deel aan het schriftelijk verkeersexamen. Verkeersveiligheidslabel In het schooljaar heeft de school het verkeersveiligheidslabel behaald. De inzet is in de eerste plaats een verkeersveilige schoolomgeving. Daarnaast is een belangrijk onderdeel van het label dat er meer praktische verkeerslessen worden gegeven op school. Verkeer is immers eerder een kwestie van het aanleren van praktische vaardigheden. Dat leer je beter in het echt dan uit een boek. Zie ook Parkeren bij school. Verlof aanvragen Buitengewoon verlof tijdens de schooltijden is alleen toegestaan in geval van gewichtige omstandigheden zoals bij overlijden binnen de familie, huwelijken of jubilea, wettelijke verplichtingen waaraan buiten de schooltijden niet kan worden voldaan. Afwezigheid vanwege bijvoorbeeld verjaardagen, gewoon familiebezoek (ook naar het buitenland), vakantie in een goedkope periode, eerder vertrek naar of latere terugkeer van vakantie zijn geen redenen voor verlof. Extra verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt dus niet verleend. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden kan hiervan worden afgeweken: wanneer extra vakantie om medische redenen noodzakelijk wordt geacht of wanneer één van de ouders een beroep uitoefent waarbij het aantoonbaar onmogelijk is om in de schoolvakanties met het gezin op vakantie te gaan. Maar ook dan gelden er beperkingen ten aanzien van de duur van de extra vakantie en het moment waarop deze mag worden gepland. Bovendien dient u schriftelijke verklaringen te kunnen overleggen, van bijvoorbeeld een arts of werkgever. In beide gevallen, dus zowel verlof vanwege gewichtige omstandigheden als extra vakantieverlof, wordt u verzocht bijtijds een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de directie, bij voorkeur vier weken van tevoren. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de directie. Bij een verlofaanvraag van meer dan tien schooldagen wordt u verwezen naar de leerplichtambtenaar van de gemeente. Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directie of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden, die proces-verbaal kan opmaken. Voor meer informatie kunt u terecht bij de directie of de leerplichtambtenaar. 13 Informatiegids obs

15 Vervanging bij ziekte van een leerkracht Bij ziekte van een leerkracht wordt er via het vervangingsbureau van de Basis voor een vervanger gezorgd. We zijn dan afhankelijk van het aanbod uit de poule. Daardoor kan het voorkomen dat bij een ziekte van meerdere dagen ook meerdere personen komen te vervangen. Als het kan, proberen we dit altijd te voorkomen. Als eerder bekend is dat de leerkracht een dag afwezig zal zijn, kunnen we vaak gebruik maken van een vaste vervanger. Wanneer er geen invaller beschikbaar is zoeken we naar een andere oplossing. De kinderen van de groep worden verdeeld over de andere groepen en werken daar hun eigen programma door. In uitzonderlijke gevallen moeten we een groep naar huis sturen. We nemen dan altijd eerst contact op met de ouders om te controleren of het kind opgevangen kan worden. Vervoer van leerlingen Regelmatig doen wij een beroep op ouders om te rijden voor de groep van hun kind. Natuurlijk moet dit zo veilig mogelijk verlopen. Om het veilig te houden graag de volgende afspraken in acht nemen: Vervoer per auto: Het schoolbestuur heeft een doorlopende verzekering afgesloten. Ouders die rijden, beschikken minimaal over een geldige WA-autoverzekering en over een inzittenden- verzekering en overleggen een kopie daarvan aan de leerkracht. Het aantal veiligheidsgordels in de auto bepaalt het aantal leerlingen dat mag worden vervoerd. Leerlingen die groter dan 1.35 meter zijn, mogen voorin zitten. Personen die kleiner zijn dan 1.35 meter mogen allen voorin zitten als er gebruik wordt gemaakt van een wettelijk goedgekeurd kinderzitje/ stoelverhoger. Begeleiders krijgen, indien nodig, een route beschrijving. Heb speciaal aandacht voor het in- en uitstappen. De leerkracht rijdt zelf niet. Leerkracht neemt informatie van alle leerlingen mee. Verwijsindex In de zorg en hulpverlening aan kinderen en jongeren werken veel organisaties samen. Voor een tijdige en goede hulpverlening is het belangrijk dat deze organisaties elkaar snel kunnen vinden. Daarom is de Verwijsindex Fryslân ingevoerd: een instrument dat voorkomt dat kinderen en jongeren met problemen die hun ontwikkeling bedreigen tussen wal en schip raken. De Verwijsindex is een digitaal instrument waarmee professionals - zoals hulpverleners, beroepskrachten binnen scholen en begeleiders kinderen en jongeren tot 23 jaar die risico s lopen of problemen hebben kunnen registreren. De Verwijsindex zorgt er voor dat: problemen vroegtijdig gesignaleerd worden; de professionals informatie sneller delen (na een match); kinderen en jongeren met meerdere problemen sneller én beter hulp krijgen door een gezamenlijk plan van aanpak; professionals de voortgang van de hulpverlening bewaken; de afstemming tussen de organisaties vergroot wordt. De Verwijsindex Fryslân is alleen toegankelijk voor professionals die met kinderen en jongeren werken. Als zij zich zorgen maken over een kind of jongere, geven zij een signaal af in de Verwijsindex. Bij twee of meer signalen ontstaat een match tussen betreffende professionals. Zij nemen in een vroeg stadium contact met elkaar op en maken een gezamenlijk plan van aanpak zodat het kind, de jongere en ouders snel passende hulp krijgen. Om de privacy van kinderen en jongeren te beschermen, bevat het systeem alleen naam- en adresgegevens. De professional bespreekt het signaal altijd met de jongere of de ouders. 14 Informatiegids obs

16 Verzekeringen Naast de bij het vervoer van leerlingen genoemde autoverzekeringen waarover elke bestuurder die voor school rijdt dient te beschikken, heeft het schoolbestuur ook een verzekering afgesloten. De aansprakelijkheid voor door derden geleden schade is verzekerd met een collectief afgesloten verzekering door scholennetwerk De Basis. Onder deze verzekering vallen o.a. de leerkrachten, de directie, vrijwilligers, leerlingen en stagiaires. Per aanspraak geldt een eigen risico. Voor ongevallen met motorrijtuigen heeft de Basis een collectieve werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van motorrijtuigen (WEGAM) afgesloten. Deze verzekering geeft dekking tijdens deelname aan het verkeer door werknemers, uitzendkrachten, oproepkrachten, stagiaires en gedetacheerden. De genoemde personen zijn automatisch verzekerd als zij voor De Basis een zakelijke rit maken. De ouders vallen onder de categorie 'oproepkrachten'. Voor de scholen houdt dat in, dat ze niet een aparte reisverzekering hoeven af te sluiten als zij de hulp inroepen van ouders om te rijden voor georganiseerde schoolreisjes. Voor schade die door leerlingen wordt toegebracht wordt aanspraak gemaakt op de door ouders afgesloten W.A. verzekering. Vrijstelling van onderwijsactiviteiten Op een gemotiveerd verzoek van ouders kan door de directie een individuele vrijstelling van schoolactiviteiten worden verleend. Een vrijgestelde leerling mag niet naar huis worden gestuurd, maar krijgt op school vervangend programma aangeboden. Vrijstelling kan worden verleend voor het volgen van godsdienst - of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs, bewegingsonderwijs en voor in de schoolgids geplande evenementen. De inspecteur en het bevoegd gezag dienen van de verleende vrijstelling in kennis te worden gesteld. Website Op de website van onze school staat veel actuele informatie: Op de site kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Ziekmelden Als een leerling ziek is, belt de ouder voor de aanvang van de lessen naar school om te melden dat de leerling niet op school kan komen ( ). Er wordt geïnformeerd naar de aard van de ziekte van het kind. Dit doen we omdat we in de gaten houden welke kinderziekten heersen op de school. Als een kind langer ziek blijft neemt de leerkracht contact op met de ouders. 15 Informatiegids obs

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. "Onder de Linde"

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. Onder de Linde Informatieboekje Schooljaar 2013-2014 "Onder de Linde" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 0 VOORWOORD... 1 ADRESSEN... 2 Personeelsleden... 2 Dynamiek scholengroep... 2 Inspectie... 3 SCHOOLTIJDEN... 4 Schooltijden...

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Algemene informatie. Directeur: Dhr. J.Haest Op de Keuken 22 6451 JL Schinveld e-mail: johnhaest@basisschoolfatima.nl

Algemene informatie. Directeur: Dhr. J.Haest Op de Keuken 22 6451 JL Schinveld e-mail: johnhaest@basisschoolfatima.nl Voorwoord. Beste ouders, Aan het begin van ieder schooljaar krijgt elk gezin een schoolkalender. Op deze kalender vindt u de globale jaarplanning als ook enige informatie over de gang van zaken op onze

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Hoofdvestiging: Kon. Wilhelminastraat 10 7031 AC Wehl 0314-681330 Dislocatie Raadhuisplein 1 7031 AW Wehl 0314-681330 Nevenvestiging: Nieuw Wehlseweg 23 7031 HV Nieuw-Wehl

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

Onderwijs Noord Oost Twente

Onderwijs Noord Oost Twente Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente SCHOOLGIDS 2011-2012 1 1. Inhoudsopgave 2 2. Een woord vooraf 3 3. Van de algemeen directeur 3 4. Kennismaking met de Esch 4 4.1 Algemene schooldoelstelling

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie