Groep Aveve. Veel autonomie voor de werknemer Tal van doorgroeimogelijkheden Uitgebreid opleidingsaanbod

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groep Aveve. Veel autonomie voor de werknemer Tal van doorgroeimogelijkheden Uitgebreid opleidingsaanbod"

Transcriptie

1 Groep Aveve De Groep Aveve bestaat uit een vijftigtal verschillende bedrijven en heeft drie kernactiviteiten. Aveve is toeleverancier aan de land- en tuinbouw in België, ondersteunt de afzet en verwerking van landbouwproducten en valoriseert de agrarische deskundigheid en competentie in andere domeinen. Bij Aveve werken mensen, die vorig jaar een omzet van 900 miljoen euro realiseerden. Kwaliteit, innovatie, integriteit, klantgerichtheid en duurzaamheid zijn de vijf kernwaarden, waarop het beleid van Aveve steunt. Door de diversiteit aan bedrijven, sectoren en functies zijn er tal van doorgroeimogelijkheden voor de medewerkers. Primaire arbeidsvoorwaarden Secundaire arbeidsvoorwaarden Opleiding en training Interne promotiekansen Werksfeer en bedrijfscultuur Aveve in het kort Veel autonomie voor de werknemer Tal van doorgroeimogelijkheden Uitgebreid opleidingsaanbod De werknemers krijgen veel autonomie om hun werk uit te voeren. Aveve stimuleert een taak- en resultaatgerichte bedrijfscultuur, eerder dan een tijdsgebonden mentaliteit.! Zonder goede manager heb je geen goede medewerkers. De manager is immers verantwoordelijk voor de coaching en ontwikkeling van de medewerkers. Die verantwoordelijkheid kan nog verbeterd worden. Aveve wil van hen nog meer people managers maken, zeker in een bedrijfscultuur die zo prestatie- en resultaatgericht is. Groep Aveve Minderbroedersstraat 8, 3000 Leuven Telefoon: Fax:

2 Interne doorgroeimogelijkheden voor prestatiegerichte medewerkers Aveve werd in 1901 opgericht om de land- en tuinbouwer te bevoorraden van betrouwbare producten. Doorheen de jaren is de missie van de Groep Aveve namelijk milieubewuste landbouw en de zorg voor veilig voedsel ongewijzigd gebleven, maar het bedrijf heeft wel haar perspectief verruimd. Aveve richt zich enerzijds ook naar de consument die in zijn vrije tijd met tuin, dier of groene hobby s bezig is en anderzijds naar internationale nichemarkten. Aveve heeft verschillende desinvesteringen achter de rug en telt momenteel ongeveer vijftig bedrijven. In totaal werken er mensen die vorig jaar een zakencijfer van 900 miljoen euro realiseerden. Tweederde van de omzet komt uit de toelevering aan de land- en tuinbouw in België. Aveve is actief in bijna elke denkbare landbouwactiviteit zoals zaden, plantenvoeding, plantenbescherming, vleeskippen, bakkerij en landbouwmachines. De voorbije jaren heeft Aveve zich teruggeplooid op de kerncompetenties. De Coveewinkels, gespecialiseerd in diepvriesproducten, en het engineeringbedrijf Ensysta werden verkocht. Aveve Zuivel werd ondergebracht bij Campina. Die desinvesteringen zijn een heel bewuste keuze. Die bedrijven hoorden hoe langer hoe minder thuis binnen de missie van Aveve, zegt Chris Parmentier, personeelsverantwoordelijke van de Groep Aveve. Tegelijk waren er ook opportuniteiten om die bedrijven te verkopen, zodat er garanties op langere termijn waren voor de continuïteit van die ondernemingen. Topbedrijven om voor te werken in België Groep Aveve Aveve heeft drie kernactiviteiten. In de eerste plaats is de Groep Aveve de leidende toeleverancier aan de land- en tuinbouw. Het werkterrein van Aveve ligt voornamelijk in België, maar strekt zich ook uit over de aangrenzende regio s, zoals het zuiden van Nederland en het noorden van Frankrijk. Ter ondersteuning van die toeleveringsactiviteiten speelt Aveve ook een rol in de afzet en de verwerking van landbouwproducten. De graantelers bijvoorbeeld brengen hun graan naar een van de tachtig graanreceptiestations van de Groep, terwijl veetelers vleeskippen en vleesvarkens afzetten via Aveve. Als marktleider in de agrarische sector valoriseert Aveve ten slotte ook haar agrarische deskundigheid in andere sectoren en in internationale niches. Het meest bekend zijn de 230 Aveve tuincentra. Uniforme bedrijfscultuur Terwijl bij aanwervingen de focus vroeger op pasafgestudeerden lag, ziet Chris Parmentier een verschuiving. We rekruteren nog altijd jongeren, maar meestal hebben ze een eerste of tweede werkervaring achter de rug, zegt hij. De Groep Aveve is vooral op zoek naar mensen die affiniteit hebben met de landbouw, zoals bio-ingenieurs en industrieel ingenieurs. 61

3 Daarnaast zijn ook financiële profielen, commerciële profielen en winkelmedewerkers op alle niveaus welkom bij Aveve. Bij een sollicitatie vinden we het diploma essentieel, maar we gaan ook na of de kandidaat zich goed voelt binnen de eigen identiteit van Aveve, legt Chris Parmentier uit. De Groep Aveve streeft immers naar een gemeenschappelijke bedrijfscultuur, ook al bestaat Aveve uit ongeveer vijftig verschillende werkmaatschappijen. Die identiteit of bedrijfscultuur steunt op vijf kernwaarden. Een eerste belangrijke waarde voor Aveve is de klantgerichtheid. De klanten worden nauw betrokken bij Aveve, zegt Chris Parmentier. We handelen in overleg met onze klanten. Aveve verenigt haar agrarische klanten immers in lokale klantenkringen, die een uniek instrument zijn voor relatiemarketing met de land- en tuinbouw. Die kringen hebben als doel de belangen van de klanten-boeren en -tuinders naar Aveve toe te verwoorden en voorstellen aan te brengen voor de Avevestrategie. In de klantenkringen wordt ook heel wat kennis gedeeld en uitgewisseld. De Groep Aveve wil ook een bedrijfscultuur waarin innovatie vanzelfsprekend is. Door voortdurend te vernieuwen en door haar dynamische ondernemerschap wil Aveve steeds beter beantwoorden aan de missie, namelijk de verworven deskundigheid voortdurend bijwerken, verbeteren en doorgeven aan de klanten. We creëren daarom omgangsvormen waarin meningen zoveel mogelijk kansen krijgen, legt Chris Parmentier uit. We stimuleren ook een brede en open informatiestroom. De Groep Aveve investeert zelf aanzienlijk in eigen onderzoekscapaciteit onder meer via een centraal biochemisch labo. Aanvullend werkt Aveve ook samen met verschillende universiteiten in het kader van onderzoeksprojecten. Kwaliteit is de derde kernwaarde. Door het beheersen van alle bedrijfsprocessen staat Aveve garant voor betrouwbare producten, waarmee de klant maximale en veilige resultaten haalt, aldus Chris Parmentier. Daarnaast vindt Aveve duurzaamheid ook heel belangrijk. De Groep Aveve zoekt naar een gezond evenwicht tussen een goed economisch resultaat, het voldoen aan de behoeften van de medewerkers en van de maatschappij en het respecteren van het leefmilieu. Integriteit is de vijfde kernwaarde. Aveve staat voor betrouwbaarheid en eerlijkheid, legt Chris Parmentier uit. We volgen de regels correct en passen de wetgeving loyaal toe. Om die kernwaarden concreet te stimuleren bij de werknemers, geeft de Groep Aveve om de twee jaar een award aan bijzondere projecten. Mensen of werkmaatschappijen kunnen met een bepaald project intekenen die een van de waarden concreet maakt. Daar werken ze twee jaar aan. Een jury evalueert die projecten en beoordeelt ze ook. De Groep Aveve is vooral op zoek naar mensen die affiniteit hebben met de landbouw, zoals bio-ingenieurs en industrieel ingenieurs. Bij een sollicitatie vinden we het diploma essentieel, maar we gaan ook na of de kandidaat zich goed voelt binnen de eigen identiteit van Aveve. 62

4 Intern doorgroeien Door de diversiteit aan bedrijven, sectoren en functies zijn er voor de medewerkers tal van doorgroeimogelijkheden. Aveve hecht veel belang aan een intern doorstroombeleid. Bij elke vacature stellen we ons altijd eerst de vraag of de eigen medewerker niet beter geschikt is om de job uit te oefenen. Dat er voldoende doorgroeimogelijkheden zijn, toont de top van het bedrijf aan. Van de elf directeurs hebben tien hun sporen verdiend binnen de Groep Aveve. Slechts één directeur is extern aangeworven. Voor sommige functies zijn we natuurlijk verplicht om de competenties buitenshuis te zoeken, legt Chris Parmentier uit. Bij sommige medewerkers bestaat trouwens ook een drempel om hun huidige job te verlaten voor een andere functie binnen de Groep Aveve. Toch verwacht het bedrijf dat de medewerkers al eens een andere uitdaging aangaan of andere verantwoordelijkheden opnemen. Polyvalent zijn, een breed palet aan ervaringen opdoen en andere jobuitdagingen durven aangaan, primeren op het routineus uitvoeren van een gekende job. Onderzoek bij het kaderpersoneel toont aan dat Aveve daarin ook slaagt. Na een periode van vijf jaar zien we bij 60 % tot 65 % van de kadermedewerkers dat de functie anders bezet is, licht Chris Parmentier toe. Ofwel is de inhoud van de functie grondig gewijzigd, of iemand anders bekleedt die functie of de medewerker is zelf van job gewisseld. Luc Severijns is een perfect voorbeeld van de interne doorgroeimogelijkheden bij Aveve. Hij startte in 1997 bij het engineeringbedrijf Ensysta nv, dat intussen verkocht is. Hij werkte daarna op de thesaurieafdeling en is nu financieel controller binnen de divisies land- en tuinbouw. Aveve wil nog meer dan vroeger een lerende organisatie worden en voorziet dan ook een uitgebreid opleidingsprogramma. We verwachten dat onze mensen niet alleen vandaag inzetbaar zijn, maar dat ook op langere termijn blijven. Opleiding en bijscholing zijn daar essentieel in, zegt Chris Parmentier. Topbedrijven om voor te werken in België Groep Aveve De werkmaatschappijen binnen de Groep voorzien voor de medewerkers een aantal opleidingsdagen per jaar. Dat is een onderdeel van de besprekingen tussen de directe chef en de medewerker, aldus Chris Parmentier. De verantwoordelijkheid ligt dus met andere woorden in beide kampen. De opleidingen moeten onmiddellijk relevant zijn voor de functie of de algemene ontwikkeling van de medewerkers vooruit helpen. Aveve stimuleert het volgen van opleidingen heel sterk, bevestigt Ilse Winters, die als bedrijfsjuriste in het hoofdkwartier in Leuven werkt. Vorming en bijscholing zitten ingebakken in de bedrijfscultuur. De medewerkers hebben de vrijheid om zelf te kijken wat ze interessant vinden, maar het spreekt voor zich dat de opleidingen met de functie te maken moeten hebben. Het hoeft daarom niet in het eigen vakgebied te zijn. Heel wat collega s volgden bijvoorbeeld een opleiding timemanagement of leiding geven. 63

5 Marktconform belonen In het hoofdkantoor in Leuven werken vooral specialisten, waarop de werkmaatschappijen beroep kunnen doen voor strategisch, juridisch en fiscaal advies, voor financiën en boekhouding, voor personeelsbeleid en communicatie en voor het beheer van gebouwen en diensten. Aveve heeft echter geen uniform personeelsstatuut. We zijn actief in diverse markten, zegt Chris Parmentier. Elke werkmaatschappij moet daarom marktconform kunnen werken, zodat ze met gelijke wapens strijden. De salarissen in de distributie liggen nu eenmaal anders dan in de IT-sector. Ook de extralegale voordelen verschillen nogal eens, afhankelijk van de werkmaatschappij. Prestatiegerichtheid is een centraal thema bij de Groep Aveve en het bedrijf trekt dit ook door naar het beloningsbeleid. Goede mensen die aan de kar trekken en de resultaten mee helpen bepalen, worden daar ook beter van, zegt Chris Parmentier. Die omslag naar prestatiegerichtheid heeft trouwens de motivatie van de werknemers sterk verhoogd. Op die manier stimuleren we een taak- en resultaatgerichte bedrijfscultuur, eerder dan een tijdsgebonden mentaliteit. De medewerkers moeten op basis van zelfverantwoordelijkheid autonoom kunnen functioneren. We willen dat mensen een job uitoefenen waar ze autonomie en verantwoordelijkheid hebben. Ze moeten weten wat de resultaten zijn van hun job. Bij Aveve is er geen strikte hiërarchische controle of sterke bureaucratische regelgeving. Medewerkers weten wat van hen verwacht wordt en ze nemen zelf initiatief om die verwachtingen in te lossen. Een open en directe communicatie, een opendeurpolitiek en een traditie van overleg stimuleren die cultuur. Luc Severijns apprecieert die open sfeer. Als je met een vraag zit, kun je gemakkelijk aankloppen bij je directe chef. Iedereen spreekt elkaar ook met de voornaam aan. Ook Ilse Winters, bedrijfsjuriste, is te vinden voor die losse werksfeer. De eisen liggen hoog, maar we werken wel in een aangename sfeer. Bij de selectie van nieuwe medewerkers kijkt het bedrijf trouwens al wie binnen Aveve past. Dat lukt ook redelijk goed. De medewerkers moeten op basis van zelfverantwoordelijkheid autonoom kunnen functioneren. We willen dat mensen een job uitoefenen waar ze autonomie en verantwoordelijkheid hebben. Ze moeten weten wat de resultaten zijn van hun job. Betrokkenheid van werknemers verhogen Chris Parmentier gelooft niet echt in tevredenheidsenquêtes. Hij vindt dat de tevredenheid van de medewerkers geen doel op zich mag zijn. Als je met die enquêtes begint, moet je dat ook verder blijven doen, of het heeft geen zin, zegt de personeelsverantwoordelijke. Hij vindt de resultaten van dergelijke enquêtes ook vrij voorspelbaar. Heel vaak komt uit die enquêtes dat de interne communicatie beter verzorgd moet worden en de medewerkers meer loon willen. 64

6 Chris Parmentier vindt de betrokkenheid van de werknemers veel belangrijker. Dat meet ik door een aantal parameters bij te houden, namelijk het verloop, het ziekteverzuim, het aantal arbeidsongevallen en de productiviteit. De Groep Aveve probeert die werknemersbetrokkenheid te verhogen door de medewerkers goede jobs te geven. De werknemers moeten zich goed voelen in hun job, zegt Chris Parmentier. We besteden daar al van bij het begin aandacht aan, namelijk bij de selectie. Een aanwerving is geen eenzijdige beslissing van een werkgever, maar ook de keuze van de werknemer voor een bepaald bedrijf. Er moet een match zijn tussen wat de werknemer zoekt en wat wij als bedrijf kunnen aanbieden. Aveve staat vrij open voor alles wat met tijdkrediet te maken heeft. We zien dat het nog altijd vooral vrouwen aanbelangt, zegt Chris Parmentier. Alhoewel, we zien ook steeds meer vijftigplussers die tijdkrediet aanwenden om hun loopbaan stilaan af te bouwen. Al bij al zijn we er vrij soepel in. We verwachten immers van de medewerkers een taakgebonden attitude, geen uurgebonden. Ze moeten voor zichzelf uitmaken waar hun grenzen liggen en de combinatie tussen werk en privéleven zelf invullen. Op niveau van het management vindt Aveve het moeilijk om tijdkrediet of deeltijds werk toe te kennen. Ook het eindeloopbaanbeleid was de voorbije jaren een actueel thema. Het betekent dat onze mensen inzetbaar moeten blijven tot ze 60 jaar zijn en we dus hun leervermogen en aanpassingsvermogen op peil moeten houden. Ook het competentiegericht denken is een aandachtspunt, in de eerste plaats bij de aanwervingsmethodiek en de opleidingen. Nu zijn we software aan het implementeren, die niet alleen de opleidingen maar ook de competenties bijhoudt en die we aan functies zullen linken. Aveve wil ook een gerespecteerd lid van de samenleving zijn en zoveel mogelijk bijdragen tot positieve maatschappelijke ontwikkelingen. Voedselveiligheid en de manier waarop we de regels met betrekking tot milieuzorg ernstig nemen, zijn daar voorbeelden van, besluit Chris Parmentier. Maatschappelijke betrokkenheid en duurzaam ondernemen staan centraal in ons commercieel handelen. Topbedrijven om voor te werken in België Groep Aveve 65

AVEVE, de toekomst. Groep AVEVE

AVEVE, de toekomst. Groep AVEVE AVEVE, de toekomst Groep AVEVE 2 Inhoud Wie we zijn Onze oorsprong Onze business, onze missie Een duurzaam AVEVE Unieke klantenstructuur en Raad van Bestuur De AVEVE-winkels Het AVEVE-kwaliteitsmerk Innovatie,

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2007

Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Kiezen voor ondernemerschap 2007 was het jaar van de keuzes. En vooral: het uitwerken van die keuzes. Met de voornaamstekeuze debesteprivatebank van Nederland en België

Nadere informatie

Branche: Machinebouw / Industrie / Zakelijke dienstverlening / Kwaliteit

Branche: Machinebouw / Industrie / Zakelijke dienstverlening / Kwaliteit ONDERZOEK Rijnkaai 37 2000 Antwerpen Telefoon: 03/212 16 40 Website: www.lr.org CERTIFIED BY THE CRF INSTITUTE Organisatie in cijfers Branche: Machinebouw / Industrie / Zakelijke dienstverlening / Kwaliteit

Nadere informatie

Ontwikkeling en vorming bij KBC. Een boeiende en leerrijke tocht

Ontwikkeling en vorming bij KBC. Een boeiende en leerrijke tocht Ontwikkeling en vorming bij KBC Een boeiende en leerrijke tocht Voorwoord KBC is een financiële groep die permanent verder kijkt dan vandaag en morgen. We willen er ook in de toekomst blijven staan. En,

Nadere informatie

Sogeti. Sogeti als werkgever. Resultaten van het onderzoek. Feiten en cijfers. Arbeidsvoorwaarden

Sogeti. Sogeti als werkgever. Resultaten van het onderzoek. Feiten en cijfers. Arbeidsvoorwaarden ONDERZOEK Sogeti Jules Bordetlaan 160 1140 Brussel Tel: 02/538.92.92 Site: www.sogeti.be E-mail: recruitment@sogeti.be Sogeti als werkgever Sogeti is een gespecialiseerd IT-services bedrijf dat hoogopgeleide

Nadere informatie

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers Jong Geweld Jongeren over jongeren voor werkgevers Werkvolk werven op het web Feiten & fabels volgens jonge werknemers Pedagoog Bert Smits "Een jongere vraagt zich elke dag af of hij zinvol bezig is" Jong

Nadere informatie

Strategische Visie. Strategische visie.v14_definitief.doc

Strategische Visie. Strategische visie.v14_definitief.doc Strategische Visie Document: Strategische visie.v14_definitief.doc Auteur: Jan Alers Vastgesteld door directeur: 1 oktober 2001 1. De ontwikkeling van een strategische visie 1.1 Waarom een strategische

Nadere informatie

Het Achmea Financieel Management Traineeship WE HEBBEN EEN BALANSTOTAAL VAN 100 MILJARD. gaat doen

Het Achmea Financieel Management Traineeship WE HEBBEN EEN BALANSTOTAAL VAN 100 MILJARD. gaat doen Het Achmea Financieel Management Traineeship WE HEBBEN EEN BALANSTOTAAL VAN 100 MILJARD en 4,5 miljoen klanten die benieuwd zijn wat jij ermee gaat doen 1 Met merken als Avéro Achmea, Centraal Beheer Achmea,

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Sco o p o p mens e n werk

Sco o p o p mens e n werk 19 Sco o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD WORX - Ja a r g a n g 5 - n r.19 d e c e m b e r 2007 - j a n u a r i - f e b r u a r i 2008 A f

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal B Werk, maatschappij en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo. Individuen en organisaties die vandaag en in de toekomst productief

Nadere informatie

I-bridge, a Randstad company Diemermere 25 1112 TC Diemen www.ibridge.nl

I-bridge, a Randstad company Diemermere 25 1112 TC Diemen www.ibridge.nl I-bridge, a Randstad company Diemermere 25 1112 TC Diemen www.ibridge.nl In het kort... I-bridge ondersteunt Randstad Nederland, Tempo-Team, Yacht én Capac op ICT-gebied. Jong bedrijf (vijf jaar oud) met

Nadere informatie

Organisatie in cijfers. Resultaten van het onderzoek. Uitzonderlijke werkomstandigheden

Organisatie in cijfers. Resultaten van het onderzoek. Uitzonderlijke werkomstandigheden ONDERZOEK Hartenbergstraat 6 3080 Tervuren Telefoon: 02/766 07 00 Website: www.sas.com E-mail: info@sbx.sas.com Organisatie in cijfers Branche: IT & consumentenelektronica Jaaromzet (nationaal): 35.000.000

Nadere informatie

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 49BD1BV 8 JANUARI 2014 Voorwoord Als eerstejaars studenten

Nadere informatie

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone.

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen www.stepstone.com Inleiding Organisaties hebben tal van tactieken toegepast om crisissen te bestrijden: herstructureringen,

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

Job profiel (Senior) Internal Auditor FrieslandCampina

Job profiel (Senior) Internal Auditor FrieslandCampina Koningsstraat 53 1211 NK Hilversum Nederland Telefoon +31 35 6460343 Fax +31 35 6460345 www.careeropeners.nl Job profiel (Senior) Internal Auditor Career Openers puts a-players in contact with a-companies.

Nadere informatie

Bemiddeling heeft nog geen voet aan grond op de werkvloer

Bemiddeling heeft nog geen voet aan grond op de werkvloer ZATERDAG 15 T/M VRIJDAG 21 februari 2014 www.jobat.be Voor de job van je leven Bemiddeling heeft nog geen voet aan grond op de werkvloer Een conflict op de werkvloer wordt in ons land veel vaker via de

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

FRANCHISE - INFORMATIE DEEL 1

FRANCHISE - INFORMATIE DEEL 1 FRANCHISE - INFORMATIE DEEL 1 Holland Training Nederland BV Heer Janszdorp 1 4493 EA Kamperland Telefoon: (076) 52 44 930 Internet: www.holland-training.com E-mail: info@holland-training.com Algemeen Bart

Nadere informatie

ROIT WHITEPAPER. return on investment in talent. 1212 Acerta ROIT-NL.indd 1 11/01/13 18:59

ROIT WHITEPAPER. return on investment in talent. 1212 Acerta ROIT-NL.indd 1 11/01/13 18:59 ROIT return on investment in talent WHITEPAPER 1212 Acerta ROIT-NL.indd 1 11/01/13 18:59 2 De methodiek, ontwikkeld door Acerta, kent zijn gelijke op de huidige HR-consultancymarkt niet. Tijd, ervaring

Nadere informatie

Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector

Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing Voorwoord Hierbij presenteren wij u het

Nadere informatie

6 TGI en leiderschap in organisaties: richtinggevend kompas voor de manager

6 TGI en leiderschap in organisaties: richtinggevend kompas voor de manager 6 TGI en leiderschap in organisaties: richtinggevend kompas voor de manager Ineke van de Braak 6.1 Inleiding Er wordt veel gevraagd van leidinggevenden in deze maatschappelijke periode van elkaar snel

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Quick-Step. Unilin als werkgever. Resultaten van het onderzoek. Feiten en cijfers. Arbeidsvoorwaarden

Quick-Step. Unilin als werkgever. Resultaten van het onderzoek. Feiten en cijfers. Arbeidsvoorwaarden ONDERZOEK Unilin Quick-Step Ooigemstraat 3 8710 Wielsbeke Telefoon: 056/67 52 11 Website: www.unilin.be E-mail: nick.leenaert@unilin.com Unilin als werkgever Unilin maakt sedert 2005 deel uit van de Amerikaanse

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

SC OOP OP MENS EN WERK

SC OOP OP MENS EN WERK 13 A F G IF T E K A N T O O R: A N T W E R P E N X E R K E NNING: P 303742 SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR.1113 J U N I - J U L I - A U G U

Nadere informatie