Programma van Toetsing en Afsluiting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van Toetsing en Afsluiting"

Transcriptie

1 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO MAVO XL (Gemengde/theoretische Leerweg) COHORT

2 MAVO XL GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG Inhoudsopgave PTA Leeswijzer 3 Aardrijkskunde 4 Biologie 5 Duits 7 Economie 9 Engels Frans 3 Geschiedenis 5 Kunstvakken waaronder CKV 7 Kunstvakken 2 Beeldend vak: handvaardigheid 8 Kunstvakken 2 Beeldend vak: tekenen 20 Levensbeschouwelijke vorming 22 Lichamelijke opvoeding 24 Maatschappijleer 28 Natuur- en scheikunde 29 Natuur- en scheikunde 2 3 Nederlands 34 Technologie 36 Wiskunde 37 Bouwbreed 39 Metalektrotechniek 4 Wonen 43 VMBO MAVO/Gemengde en Theoretische Leerweg 2

3 Inleiding voor ouders/verzorgers en de leerling die in het VMBO zitten Afkortingen: KB BB Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg GL/TL Gemengde en Theoretische leerweg (op Sondervick College is gekozen om deze leerweg Mavo te noemen). PTA CE SE Programma van Toetsing en Afsluiting Centraal Examen Schoolexamen CSPE Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen CPE Centraal Praktisch Examen Bij toetsvorm (PTA): S M Po Ho schriftelijk mondeling Praktische opdracht handelingsopdracht Kolomnummers: 300 e.v. = leerjaar e.v. = leerjaar 4 VMBO MAVO/Gemengde en Theoretische Leerweg 3

4 Aardrijkskunde Methode: wereldwijs MAVO/VMBO Kolom Toets Tijdsduur Leerstofomschrijving Eindtermen Herk. ja/nee Weging Cijfer 30 s 50 min Arm en rijk Hoofdstuk en s 50 min Arm en rijk Hoofdstuk s 50 min Bronnen van energie Hoofdstuk s 50 min Bronnen van energie Hoofdstuk 5 en Nee 5-25 Nee 7 Nee s 50 min Grenzen en identiteit 9 Nee Hoofdstuk s 50 min Grenzen en identiteit Hoofdstuk 8 en p.o. Excursie Opdracht In overleg met docent Verv.o p.o./s Excursie Water Hoofdstuk 409 S 50 min Water Hoofdstuk 2 40 S 50 min Water Hoofdstuk 3 4 S 50 min Bevolking en ruimte Hoofdstuk 4 en 5 42 S 50 min Bevolking en ruimte Hoofdstuk 5 en 6 43 S 50 min Weer en klimaat Hoofdstuk 7 44 S 50 min Weer en klimaat Hoofdstuk 8 en 9 0 Verv.o. 2 Nee 2-24 Nee Nee CE Soort omschrijving eindtermen periode CE Module 4-2 en 3 en casus Module 5 5 en 6 en casus Module 6-8 en 9 en casus Mei/juni 205 Bepaling eindcijfer SE: Het cijfer voor het schoolexamen is het voortschrijdende gemiddelde van de beoordelingen die voor de toetsen/opdrachten van het schoolexamen aan de kandidaat zijn gegeven en wordt vastgesteld tijdens de eindvergadering. Bepaling eindcijfer: ( SE+CE) : 2 VMBO MAVO/Gemengde en Theoretische Leerweg 4

5 Biologie Methode: Biologie voor jou MAVO/VMBO Kolom nummer Toetsvorm Tijdsduur Leerstofomschrijving Eindtermen Herk. ja/nee Weging Cijfer 30 s 40 min Cellen Bi/K4/ nee K5 302 s 40 min Ordening Bi/K5 nee 303 s 40 min Voortplanting en Bi/K2 nee ontwikkeling 304 s 40 min Erfelijkheid Bi/K3 nee 305 s 40 min Evolutie Bi/K3 nee 306 s 40 min Regeling Bi/K nee 307 s 40 min Zintuiglijke waarneming Bi/K nee 308 s 40 min Stevigheid en beweging Bi/K8 nee 309 s 40 min Gedrag Bi/V/2 nee 30 po n.v.t. Practicumjournaal: gemiddeld cijfer van werkmap en alle praktische opdrachten Bi/V4 /K2 nee 2 3 po n.v.t. Gedragsonderzoek Bi/K/ nee 2 42 s 40 min Stofwisseling Bi/K9 nee 2 43 po n.v.t. Praktische nee 3 opdracht/onderzoek/ studiereis 44 s 40 min planten Bi/K6 nee 2 45 s 40 min ecologie Bi/K6/K7 nee 2 46 s 40 min Mens en milieu Bi/K6 nee 2 /K7 47 s 40 min Voeding en vertering Bi/K5/ nee 2 K9 48 s 40 min Gaswisseling Bi/K9 nee 2 /K8 49 s 40 min Transport Bi/K9 nee s 40 min Opslag, uitscheiding en Bi/K9/ nee 2 bescherming K0/V 42 po n.v.t. Practicumjournaal: Bi/K2 nee 3 gemiddeld cijfer van werkmap en alle praktische opdrachten /K3 422 po 00 min Praktisch schoolexamen Bi/K2 /V4 nee 3 Indien de docent dit nodig acht kan voorafgaande aan de toets een SO gegeven worden. De docent kan hiervoor kiezen wanneer het thema erg groot is. De weging van de SO is in dat geval, de weging van het bijbehorende PW is dan 3. VMBO MAVO/Gemengde en Theoretische Leerweg 5

6 CE Soort omschrijving eindtermen periode CE Leervaardigheden in het vak biologie Cellen staan aan de basis Planten en dieren en hun samenhang Het lichaam in stand houden Reageren op waarnemingen Van generatie op generatie Erfelijkheid en evolutie Bescherming en antistoffen Gedrag bij mens en dier Vaardigheden in samenhang K3 K4 K6 K9 K K2 K3 V V2 V4 mei / juni Bepaling eindcijfer SE: Het cijfer voor het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van de beoordelingen die voor de toetsen van het schoolexamen aan de kandidaat zijn gegeven en wordt vastgesteld tijdens de eindvergadering van de examencommissie. Bepaling eindcijfer SE en CE: GT = SE + CE = eindcijfer 2 VMBO MAVO/Gemengde en Theoretische Leerweg 6

7 Duits Methode: Salzgitter heute MAVO/VMBO Kolom nummer Toetsvorm Tijd duur Leerstofom- Schrijving Eindtermen Herk. ja/nee Weging Cijfer 30 Luister/kijkvaardigheid 50min nee 302 schrijfvaardigheid Per PW Kap 9+0 nee 3 50min 303 Gemiddelde van Per SO Kap 9+0 nee minimaal 2 SO s 5min 304 Leesvaardigheid 50min nee 305 schrijfvaardigheid Per PW Kap +2 nee 3 50min 306 Gemiddelde van Per SO Kap +2 nee minimaal 2 SO s 5min 307 Luister/Kijkvaardigheid 50min nee 308 Schrijfvaardigheid Per PW Kap 3+4 nee 3 50 min 309 Gemiddelde van Per SO Kap 3+4 nee minimaal 2 SO s 5 min 30 Leesvaardigheid boek 50 min nee 3 3 Schrijfvaardigheid Per PW Kap 5+6 nee 3 50 min 32 Gemiddelde van Per SO Kap 5+6 nee minimaal 2 SO s 5 min 33 Leesvaardigheid 50 min nee 34 Spreekvaardigheid 0 min nee 3 35 Uitspraak 5 min nee 46 Leesvaardigheid boek 50 min nee 3 47 Schrijfvaardigheid Per PW Kap +2 nee 3 50 min 48 Gemiddelde van Per SO Kap +2 nee minimaal 2 SO s 5 min 49 Leesvaardigheid 50 min nee 420 Schrijfvaardigheid Per PW Kap 3+4 nee 3 50 min 42 Gemiddelde van Per SO Kap 3+4 nee minimaal 2 SO s 5 min 422 Schrijfvaardigheid brief 50 min nee Spreekvaardigheid 0 min nee Uitspraak 5 min nee 425 Leesvaardigheid 50 min nee Leesvaardigheid boek 50 min nee Schrijfvaardigheid Per PW Kap 5 nee 3 50 min 428 Gemiddelde van Per SO Kap 5 nee minimaal 2 SO s 5 min 429 Schrijfvaardigheid brief 50 min nee 3 VMBO MAVO/Gemengde en Theoretische Leerweg 7

8 CE Het centraal examen duurt 2 uur en gaat over de volgende onderwerpen: K3: Leervaardigheden in de Duitse taal K4: Leesvaardigheid V3: Kennis van land en samenleving V5: Vaardigheden in samenhang Opmerkingen:. Het eindcijfer SE is het gemiddelde van de eindcijfers periode 30 t/m 429, rekening houdend met de weging en afgerond tot één cijfer achter de komma. 2. Het is niet noodzakelijk dat het programma in bovenstaande volgorde wordt afgewerkt; ter beoordeling van de docent kan van bovenstaande volgorde worden afgeweken, maar niet van de inhoud 3. Duits kent een schoolexamen (=SE) en een centraal examen (=CE). 4. Het gemiddelde van het SE en het CE is het eindcijfer. 5. Het eindcijfer wordt afgerond op een heel cijfer. 6. In leerjaar 3 wordt één week stage gehouden; dit is een handelingsonderdeel. Voorafgaande aan de stage kunnen in de lessen Duits inleidende lessen gehouden. Alle gemiste onderdelen moeten, na terugkomst op school, binnen 4 dagen worden ingehaald. Maak daarvoor een afspraak met de docent. Is inhalen niet mogelijk binnen dit tijdsbestek, neem dan contact op met de adjunct-sectordirecteur. Wordt het werk niet tijdig ingehaald dan krijg je het cijfer,0 VMBO MAVO/Gemengde en Theoretische Leerweg 8

9 Economie Methode: PINCODE 5 e EDITIE NOORDHOFF UITGEVERS vmbo-gt MAVO/VMBO Kolom nummer Toetsvorm Tijdsduur Leerstofomschrijving Eind- Termen Herk. ja/nee Weging Cijfer 30 S 50 min Hoofdstuk Geld en welvaart 302 S 50 min Hoofdstuk 2 De bank en jouw geld 303 S 50 min Hoofdstuk 3 Weet jij wat je koopt? 304 S 50 min Hoofdstuk 4 Zekerheid voor alles? nee Nee Nee Nee 305 S 50 min Hoofdstuk 5 Nee Werk voor jou? 306 S 50 min Rekentoets Nee 307 S 50 min Hoofdstuk 6 Goede tijden,slechte tijden? 308 S 50 min Hoofdstuk 7 Is de overheid nodig? 309 S 50 min Hoofdstuk 8 Over de grens? 40 S 50 min Hoofdstuk Waar blijft je geld? 4 S 50 min Hoofdstuk 2 Kom je ermee uit? 42 S 50 min Hoofdstuk 3 Kies je voor zeker? 43 S 50 min Hoofdstuk 4 Hoe wordt er gewerkt? 44 S 50 min Hoofdstuk 5 Aan de slag! 45 S 50 min Hoofdstuk 6 Kan de overheid dat regelen? 46 S 50 min Hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen 47 S 50 min Hoofdstuk 8 Hoe groot is jouw wereld? Nee Nee Nee VMBO MAVO/Gemengde en Theoretische Leerweg 9

10 CE (centraal examen) Soort omschrijving eindtermen periode CE Leervaardigheden in het vak economie Consumptie Arbeid en productie Overheid en bestuur Internationale ontwikkelingen Verrijkingsstof Vaardigheden in samenhang EC/K/3 EC/K/4a EC/K/5a EC/K/6 EC/K/7 EC/V/ EC/V/3 mei / juni Bepaling eindcijfer SE: Het cijfer voor het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van de beoordelingen die voor de toetsen van het schoolexamen aan de kandidaat zijn gegeven en wordt vastgesteld tijdens de eindvergadering van de examencommissie. Bepaling eindcijfer SE en CE: GT = SE + CE = eindcijfer 2 VMBO MAVO/Gemengde en Theoretische Leerweg 0

11 ENGELS Methode : New Interface Yellow Label MAVO/VMBO Kolom nummer Toetsvorm Tijdsduur Leerstof omschrijving Eindtermen Herk. 30 S 2x 50 min. Taalvaardigheid Gemiddelde van pw en so s periode 302 S 2x 50 min. Luister/kijkvaardigheid 303 S 50 min. Leesvaardigheid Boekje 304 S 2x 50 min. Taalvaardigheid 2 Gemiddelde van pw en so s periode S 2x 50 min. Luister/kijkvaardigheid S 50 min. Leesvaardigheid 2 boekje S 2x 50 min. Taalvaardigheid 3 Gemiddelde pw en so s periode S 2x 50 min. Luister/kijkvaardigheid S 50 min. Leesvaardigheid 3 Tekstbegrip 30 m 3 min. Mondeling Nee 3 4 S 2x 50 min. Schrijfvaardigheid Nee 3 42 S 2x 50 min. Taalvaardigheid 4 Nee 3 Gemiddelde pw en so s periode 43 S 2x 50 min. Luister/kijkvaardigheid 4 Nee 3 44 S 50 min Leesvaardigheid 4 Boekje 3 Nee 3 Weging 45 S 2x 50 min. Taalvaardigheid 5 Nee 3 Gemiddelde pw en so s Periode 2 46 S 50 min. Leesvaardigheid 5 Boekje 4 Nee 3 47 m 20 min. Mondeling 2 Nee 4 48 S 2x 50 min. Taalvaardigheid 6 Nee 3 Gemiddelde pw en so s Periode 3 49 S 2x 50 min. Luister/kijkvaardigheid 5 Nee S 2x min. Schrijfvaardigheid 2 Formeel 42 S 50 min. Leesvaardigheid 6 - Tekstbegrip 2 Nee 3 Nee 3 Centraal (schriftelijk) examen Het centraal examen duurt 2 uur en omvat twee onderdelen: K3: Leervaardigheden in de moderne vreemde taal K4: Leesvaardigheid V: Leesvaardigheid V2: Schrijfvaardigheid V5: Vaardigheden in samenhang VMBO MAVO/Gemengde en Theoretische Leerweg

12 Opmerkingen:. Het eindcijfer SE is het gemiddelde van de eindcijfers periode 30 t/m 42, rekening houdend met de weging en afgerond tot één cijfer achter de komma. 2. Het is niet noodzakelijk dat het programma in bovenstaande volgorde wordt afgewerkt; ter beoordeling van de docent kan van bovenstaande volgorde worden afgeweken, maar niet van de inhoud 3. Engels kent een schoolexamen (=SE) en een centraal examen (=CE). 4. Het gemiddelde van het SE en het CE is het eindcijfer. 5. Het eindcijfer wordt afgerond op een heel cijfer. 6. In leerjaar 3 wordt één week stage gehouden; dit is een handelingsonderdeel. Voorafgaande aan de stage kunnen in de lessen Engels inleidende lessen gehouden. Alle gemiste onderdelen moeten, na terugkomst op school, binnen 4 dagen worden ingehaald. Maak daarvoor een afspraak met de docent. Is inhalen niet mogelijk binnen dit tijdsbestek, neem dan contact op met de adjunct-sectordirecteur. Wordt het werk niet tijdig ingehaald dan krijg je het cijfer,0 VMBO MAVO/Gemengde en Theoretische Leerweg 2

13 Frans Methode:Franconville 3/4 vmbo (+cd-rom) Werkboek 3/4 vmbo MAVO/VMBO Kolom nummer Toetsvorm Tijdsduur Leerstofomschrijving Eindtermen Herk. ja/nee Weging Cijfer 30 schriftelijk 5 p.s. Gem. min. 4 overhoringen K3 nee 302 schriftelijk 50 p.s. Gem. min. 2 Proefwerken K3 nee schriftelijk 50 min Luistertoets K5 nee 304 schriftelijk 5 p.s. Gem. min. 4 overhoringen K3 nee 305 schriftelijk 50 p.s. Gem. min. 2 Proefwerken K3 nee schriftelijk 50 min Luistertoets 2 K5 nee 307 schriftelijk 25 min Leesvaardigheid tekst K4 nee 308 schriftelijk 5 p.s. Gem. min. 4 overhoringen K3 nee 309 schriftelijk 50 p.s. Gem. min. 2 Proefwerken K3 nee 2 30 schriftelijk 50 min Luistertoets 3 K5 nee 3 schriftelijk 50 min Leesvaardigheid teksten K4/V nee 2 42 schriftelijk 5 p.s. Gem. min. 4 overhoringen K3 nee 2 43 schriftelijk 50 p.s. Gem. min. 2 Proefwerken K3 nee 4 44 schriftelijk 30 min Brief K7 nee 45 schriftelijk 60 min Kijk- en Luistertoets 4 K5 nee 46 schriftelijk 50 min Leesvaardigheid boekje K4 nee 2 47 mondeling 5 min Gespreksvaardigheid K6 nee 5 48 schriftelijk 5 p.s. Gem. min. 4 overhoringen K3 nee 2 49 schriftelijk 50 p.s. Gem. min. 2 Proefwerken K3 nee schriftelijk 30 min Brief 2 K7 nee 42 schriftelijk 60 min Kijk- en Luistertoets 5 K5 nee 422 schriftelijk 50 min Leesvaardigheid teksten K4/V nee 423 schriftelijk 60 min Kijk- en Luistertoets 6 K5 nee Toelichting PTA Frans Alle gemiste onderdelen moeten, na terugkomst op school, binnen 4 dagen worden ingehaald. Maak daarvoor een afspraak met de docent. Is inhalen niet mogelijk binnen dit tijdsbestek, neem dan contact op met de adjunct-sectordirecteur. Wordt het werk niet tijdig ingehaald dan krijg je het cijfer,0. Wat te doen wanneer toetsen gepland worden op een moment dat je al verlof hebt gekregen voor bijv. jubileum, orthodontist, dokter, enz.? In dat geval maak je een afspraak van tevoren met de docent om het werk te maken op een eerder tijdstip of een dag later. VMBO MAVO/Gemengde en Theoretische Leerweg 3

14 CE Het centraal examen duurt 2 uur en gaat over de volgende onderwerpen: K3: Leervaardigheden in de moderne vreemde taal K4: Leesvaardigheid V3: Kennis van land en samenleving V5: Vaardigheden in samenhang Opmerkingen:. Het eindcijfer SE is het gemiddelde van de eindcijfers van 30 t/m 423, rekening houdend met de weging en afgerond tot één cijfer achter de komma. 2. Het is niet noodzakelijk dat het programma in bovenstaande volgorde wordt afgewerkt; ter beoordeling van de docent kan van bovenstaande volgorde worden afgeweken, maar niet van de inhoud. 3. Frans kent een schoolexamen (=SE) en een centraal examen (=CE). 4. Het gemiddelde van het SE en het CE is het eindcijfer. 5. Het eindcijfer wordt afgerond op een heel cijfer. 6. In leerjaar 3 wordt één week stage gehouden; dit is een handelingsonderdeel. Voorafgaande aan de stage kunnen in de lessen Frans inleidende lessen worden gehouden. VMBO MAVO/Gemengde en Theoretische Leerweg 4

15 Geschiedenis Methode: Sfinx (isbn ) MAVO/VMBO Kolom nummer toets Tijd Leerstofomschrijving Eind- Termen Herk. ja/nee Weging Cijfer 30 s 50 min 302 s 50 min 303 s 50 min 304 s 50 min 305 s 50 min 306 s 50 min 307 s 50 min 308 s 50 min 309 s 50 min Thema 3 Industriële samenleving in Nederland Thema 3 Industriële samenleving in Nederland Thema 3 Industriële samenleving in Nederland Thema 2 Nederland en Indonesië Thema 2 Nederland en Indonesië Thema 2 Nederland en Indonesië Thema 4 Sociale zekerheid Thema Sociale zekerheid Thema Sociale zekerheid GS K,2,3 GS K6 GS K,2,3 GS K6 GS K,2,3 GS K6 GS K,2,3 GS V K4 GS K,2,3 GS V K4 GS K,2,3 GS V K4 GS K,2,3 GS K7 GS K,2,3 GS K7 GS K,2,3 GS K Opdracht 8 uur In overleg met docent GS K,2,3 GS V7,8,9 Nee Nee Nee Nee Nee Nee 4 S 50 min 42 S 50 Min 43 S 50 Min 44 S 50 min 45 S 50 min 46 S 50 min Thema Staatsinrichting..2.3 Thema Staatsinrichting Thema Staatsinrichting Historisch overzicht 20 ste eeuw Historisch overzicht 20 ste eeuw Hoofdstuk Eerste Wereldoorlog Historisch overzicht 20 ste eeuw Hoofdstuk het Interbellum S 50 Historisch overzicht 20 ste eeuw Hoofdstuk Tweede GS K,2,3 GS K5 GS K,2,3 GS K5 GS K,2,3 GS K5 GS K,2,3 GS K0 GS K,2,3 GS K0 GS K,2,3 GS K0 Nee 4 GS K,2,3 VMBO MAVO/Gemengde en Theoretische Leerweg 5

16 min Wereldoorlog GS K0 48 S 50 min Historisch overzicht 20 ste eeuw Hoofdstuk Europa en de wereld GS K,2,3 GS K0 49 S 50 min Historisch overzicht 20 ste eeuw Hoofdstuk een nieuwe wereldorde 989-nu GS K,2,3 GS K0 420 Opdracht In overleg met docent CE Soort omschrijving eindtermen periode CE Leervaardigheden in het vak geschiedenis Staatsinrichting van Nederland Historisch overzicht vanaf 900 Vaardigheden in samenhang Verrijkingsdeel bij het historisch overzicht vanaf 900 GS 3 GS K5 GS K0 GS V 8 GS V 9 mei / juni Bepaling eindcijfer SE: Het cijfer voor het schoolexamen is het voortschrijdende gemiddelde van de beoordelingen die voor de toetsen van het schoolexamen aan de kandidaat zijn gegeven in leerjaar 3 en leerjaar 4 en wordt vastgesteld tijdens de eindvergadering. Bepaling eindcijfer SE en CE SE: eindcijfer (één cijfer achter de komma) CE: eindcijfer (één cijfer achter de komma) (SE + CE) : 2 (afgerond op één cijfer) = eindcijfer VMBO MAVO/Gemengde en Theoretische Leerweg 6

17 Kunstvakken waaronder ckv Leerjaar 3 MAVO/VMBO Kolom nummer Toetsvorm Tijdsduur Leerstofom Schrijving Eind Termen Herkans ing ja/nee Weging Cijfer 30 praktisch Kunstdossier 302 praktisch Kunstdossier 303 Schriftelijk praktisch 304 Schriftelijk praktisch 305 Schriftelijk praktisch 306 Schriftelijk praktisch Kunst in eigen omgeving Praktische opdracht met verslaglegging Intro workshop Praktische opdracht met verslaglegging Groepswerk met eigen keuze Praktische opdracht met verslaglegging Groepswerk met eigen keuze Praktische opdracht met verslaglegging 307 praktisch Presentatie culturele activiteiten Opmerkingen: Kv, met als onderdeel CKV, wordt in leerjaar 3 afgesloten en moet voldoende zijn om tot klas 4 te worden toegelaten. Kunstvak kent geen centraal examen. Het eindcijfer is het gemiddelde van de onderdelen SE0 t/m SE07, rekening houdend met de weging en afgerond tot één cijfer achter de komma. Het eindcijfer is geen cijfer, maar wordt vertaald naar voldoende (> 6,0) of goed (> 7.5) De herkansingen dienen uiterlijk in de proefwerkweek te worden afgerond. Alle gemiste onderdelen moeten, na terugkomst op school, binnen 4 dagen worden ingehaald. Maak daarvoor een afspraak met de docent. Is inhalen niet mogelijk binnen dit tijdsbestek, neem dan contact op met de jaarlaag coördinator. Wordt het werk niet tijdig ingehaald of ingeleverd dan krijg je het cijfer,0 VMBO MAVO/Gemengde en Theoretische Leerweg 7

18 Kunstvakken 2 Beeldende vakken: Handvaardigheid Methode: Eigen methodemateriaal (leerjaar 3) Methode: Zienderogen Kunst (leerjaar 4) MAVO/VMBO Kolom nummer Toetsvorm Tijdsduur Leerstofom Schrijving Eind Termen Herkansing ja/nee Weging Cijfer 30 praktisch Architectuur en vormgeving 302 praktisch Kunststromingen 303 praktisch Grafische vormgeving 404 schriftelijk Theorie / beeldende begrippen 405 praktisch Kunst in 3 uitvoering - uitwerking 406 schriftelijk Theorie / beeldende begrippen 407 praktisch Kunst met een 3 kleine k - uitwerking 408 schriftelijk Theorie / beeldende begrippen 409 praktisch Dress to impress 3 - uitwerking 40 schriftelijk Theorie / beeldende begrippen 4 praktisch Fotografie 3 42 toets Excursie CE handvaardigheid Het centraal examen bestaat uit 2 deelexamens: - Centraal Praktisch examen (720 minuten) (=CPE) verplichte aanwezigheid in reguliere lessen - Centraal Schriftelijk examen (20 minuten) (=CSE) Het examenonderwerp wordt tijdig bekend gemaakt Het CPE kent geen herkansing en gaat vooraf aan het CE Het gemiddelde van beide examens vormt het eindpunt voor het CE en wordt afgerond op één cijfer achter de komma. VMBO MAVO/Gemengde en Theoretische Leerweg 8

19 Opmerkingen: 7. Alle onderdelen, behalve de laatste, bevatten zowel schriftelijke als praktische opdrachten. 8. Het is niet noodzakelijk dat het programma in bovenstaande volgorde wordt afgewerkt; ter beoordeling van de docent kan van bovenstaande volgorde worden afgeweken, maar niet van de inhoud. 9. Alle praktische opdrachten mogen herkanst worden. 0. Het eindcijfer van het SE is het gemiddelde van de eindcijfers 30 t/m 42, rekening houdend met de weging en afgerond tot één cijfer achter de komma.. Het gemiddelde van het SE en het CSPE is het eindcijfer. 2. Het eindcijfer wordt afgerond op een heel cijfer. Alle gemiste onderdelen moeten, na terugkomst op school, binnen 4 dagen worden ingehaald. Maak daarvoor een afspraak met de docent. Is inhalen niet mogelijk binnen dit tijdsbestek, neem dan contact op met de adjunct-sectordirecteur. Wordt het werk niet tijdig ingehaald dan krijg je het cijfer,0 VMBO MAVO/Gemengde en Theoretische Leerweg 9

20 Kunstvakken 2 Beeldende vakken: tekenen Methode: Eigen methodemateriaal (leerjaar 3) Methode: Zienderogen Kunst (leerjaar 4) MAVO/VMBO Kolom nummer Toetsvorm Tijdsduur Leerstofom Schrijving Eind Termen Herkansing ja/nee Weging Cijfer 30 praktisch Architectuur en vormgeving 302 praktisch Kunststromingen 303 praktisch Grafische vormgeving 404 schriftelijk Theorie / beeldende begrippen 405 praktisch Kunst in 3 uitvoering - uitwerking 406 schriftelijk Theorie / beeldende begrippen 407 praktisch Kunst met een 3 kleine k - uitwerking 408 schriftelijk Theorie / beeldende begrippen 409 praktisch Dress to impress 3 - uitwerking 40 schriftelijk Theorie / beeldende begrippen 4 praktisch Fotografie 3 42 toets Excursie CPE tekenen Het centraal examen bestaat uit 2 deelexamens: - Centraal Praktisch examen (720 minuten) (=CPE) verplicht aanwezigheid in reguliere lessen. - Centraal Schriftelijk examen (20 minuten) (=CSE) Het examenonderwerp wordt tijdig bekend gemaakt Het CPE kent geen herkansing en gaat vooraf aan het CE Het gemiddelde van beide examens vormt het eindpunt voor het CE en wordt afgerond op één cijfer achter de komma. VMBO MAVO/Gemengde en Theoretische Leerweg 20

21 Opmerkingen: 3. Alle onderdelen, behalve de laatste, bevatten zowel schriftelijke als praktische opdrachten. 4. Het is niet noodzakelijk dat het programma in bovenstaande volgorde wordt afgewerkt; ter beoordeling van de docent kan van bovenstaande volgorde worden afgeweken, maar niet van de inhoud. 5. Alle praktische opdrachten mogen herkanst worden. 6. Het eindcijfer van het SE is het gemiddelde van de eindcijfers 30 t/m 42, rekening houdend met de weging en afgerond tot één cijfer achter de komma. 7. Het gemiddelde van het SE en het CSPE is het eindcijfer. 8. Het eindcijfer wordt afgerond op een heel cijfer. Alle gemiste onderdelen moeten, na terugkomst op school, binnen 4 dagen worden ingehaald. Maak daarvoor een afspraak met de docent. Is inhalen niet mogelijk binnen dit tijdsbestek, neem dan contact op met de adjunct-sectordirecteur. Wordt het werk niet tijdig ingehaald dan krijg je het cijfer,0 VMBO MAVO/Gemengde en Theoretische Leerweg 2

22 Levensbeschouwelijke vorming leerjaar 4 mavo/vmbo Door vakdocent levo te behandelen onderwerpen vanuit o.a. levensbeschouwelijke/ ethische/ filosofische kijk. Aandacht voor (beroeps)ethiek en onderwerpen binnen de RSV (Relationele en Seksuele Vorming). Eigen ontwerp projecten. (Mogelijk door leerlingen). Materiaal aan te leveren via school of magister. Naast verplicht thema, en 5 wordt een keuze gemaakt uit onderstaande 0 thema s / opdrachten. Kolom Nr. Toets vorm Tijd Leerstof Omschrijving thema s / opdrachten Herk Ja / nee Weging Cijfer 40 s. po n.v.t. Thema : Project Dare 2 Care [+ film: nee 2 The Loving Heart] 402 s. n.v.t. Th.2: Arm-Rijk: Levensvragen, eigen argumenten 403 s. po n.v.t. Th.2: Arm-Rijk: Levensvragen, reacties op argumenten klasgenoten 404 s. n.v.t. Th.2: Arm-Rijk: Werkbladen- Opdrachtmapje 405 m. po n.v.t. Th.3: Duurzaamheid: Groepswerk presentaties armoede: Bv. zwartwerk, recycle. [N.a.v. film: The Loving Heart] 406 s. 35 Th.2/3: Arm-Rijk: Wintoets arm-rijk/ min duurzaamheid 407 s. n.v.t. Th.4: Ethiek: Beroepsethiek Werkbladen nee nee nee x zie H. x zie H. nee 408 s. n.v.t. Th.4: Ethiek: Beroepshouding nee Werkbladen 409 s. po n.v.t. Th.4: Ethiek: Praktijkcasus werkbladen nee 40 s. po 80 min 4 s. po 80 min Th.5: Sectorwerkstuk: Opdracht Ethiekdeel Individueel. Th.6: Toets: Brief schrijven: Film Freedom Writers Ja: x H 2 nee 42 s. n.v.t. Th.7: Schoonheid-Uiterlijk: nee Levensvragen, eigen argumenten 43 s. po n.v.t. Th.7: Schoonheid-Uiterlijk: nee Levensvragen, reacties op argumenten klasgenoten 44 s n.v.t. Th.7: Schoonheid-Uiterlijk: Werkbladen nee 45 s. n.v.t. Th.7: Schoonheid-Uiterlijk: Collage nee 46 m/s po n.v.t. Th.8: Groepswerk presentaties. Of: nee Opdracht Kamp 47 s n.v.t. Th.9: Relaties: Levensvragen, eigen nee argumenten + reacties 48 m/s po n.v.t. Th.9: Relaties, RSV: Werkbladen + opdracht A, bv: tienerzwangerschap 49 m/s po n.v.t. Th.9: Relaties, RSV: Werkbladen + opdracht B, bv: seksuele diversiteit. nee nee VMBO MAVO/Gemengde en Theoretische Leerweg 22

23 420 s. po n.v.t. Th.0: N.o.t.k: Eindtoets, project, film nee of 2 e opdracht kamp H = Herkans bij 5,9 of lager tot maximaal een 6. Hoogste cijfer telt, zie magister. Toets: In het gehele jaar maximaal toets herkansen, bij 5,9 of lager tot maximaal een 6. s = schriftelijk m = mondeling/ presentatie po = praktisch opdracht Groepswerk: Alleen bij eerste keer groepsopdracht een herkans bij 5,9 of lager tot maximaal een 6. Notities van docent over gemaakt huiswerk, cijfers, herkansen etc. dienen leesbaar te blijven in het opdrachtenmapje. Onleesbaar gemaakt, afgescheurde stukken, of met type-ex bewerkte pagina s worden ongeldig, wanneer daar een cijfer mee gemoeid is. Sectorwerkstuk Ethiekopdracht nr.40 = Thema 5: Verplichte bijlage bij definitieve versie van het sectorwerkstuk. Eindcijfer met stempel, handmatig door docent genoteerd op het werk. Bij niet inleveren, binnen gestelde termijn, vervalt herkans. VMBO MAVO/Gemengde en Theoretische Leerweg 23

24 Lichamelijke Opvoeding MAVO/VMBO Kolom nummer Toetsvorm Tijdsduur Leerstofomschrijving Eindtermen Herk. ja/nee Weging Cijfer 30 PO Atletiek: Lopen LO/K/7 nee 302 PO Atletiek: Lopen 2 LO/K/7 nee 303 PO Atletiek: Springen LO/K/3 LO/K/7 304 PO Atletiek: Werpen LO/K/3 LO/K/7 305 PO Turnen: LO/K/2 Springen/Rollen LO/K/3 LO/K/5 306 PO Turnen: Zwaaien/Steunen LO/K/2 LO/K/3 LO/K/5 nee nee nee 2 nee PO Spel: Softbal LO/K/4 nee 308 PO Spel: Volleybal LO/K/4 nee 309 PO Spel: Basketbal LO/K/4 nee 30 PO Spel: Overige spelen 3 PO Klimmen *) Zelfverdediging Bewegen op muziek LO/K/4 nee LO/K/2 LO/K/3 nee 32 PO Sportdag LO/K/ LO/K/9 33 PO Houding, inzet en LO/K/ aanwezigheid LO/K/2 LO/K/3 34 PO Houding, inzet en aanwezigheid 2 35 PO Houding, inzet en aanwezigheid 3 LO/K/ LO/K/2 LO/K/3 LO/K/ LO/K/2 LO/K/3 nee nee 2 nee 2 nee 2 *) Keuze uit 3 in overleg met docent ( en afhankelijk van lokaliteit ) VMBO MAVO/Gemengde en Theoretische Leerweg 24

25 Lichamelijke opvoeding MAVO/VMBO Kolom nummer Toetsvorm Tijdsduur Leerstofomschrijving Eindtermen Herk. ja/nee Weging Cijfer 46 PO Atletiek: Lopen 3 LO/K/7 nee 47 PO Atletiek: Springen 2 LO/K/3 LO/K/7 48 PO Atletiek: Werpen 2 LO/K/3 LO/K/7 49 PO Turnen: LO/K/2 Zwaaien/Steunen 2 LO/K/3 LO/K/5 420 PO Turnen: Springen/Steunen 2 42 PO Netspelen / Terugslagspelen nee nee nee LO/K/2 LO/K/3 LO/K/5 nee LO/K/4 nee 422 PO Doelspelen: handbal/ hockey/ basketbal/ futsal. LO/K/4 nee 423 PO Houding, inzet en aanwezigheid PO Houding, inzet en aanwezigheid 5 LO/K/ LO/K/2 LO/K/3 LO/K/ LO/K/2 LO/K/3 nee 2 nee 2 VMBO MAVO/Gemengde en Theoretische Leerweg 25

26 LICHAMELIJK OPVOEDING : PTA Inleiding. 2. Doel van het vak gym. 3. Houding, inzet en aanwezigheid 4. Weging. 5. Herkansingen. 6. Beoordeling en rapportage.. Inleiding: Op scholen in Nederland is lichamelijk opvoeding verplicht. Gym moet je met een voldoende afsluiten om je diploma te kunnen halen. Het is een vak waar je serieus voor moet werken en aan het einde van leerjaar 4 moet je aan alle eisen voldaan hebben. Zo niet dan kun je geen diploma krijgen (je mag wel op examen). 2. Doel van het vak gym. Ons belangrijkste doel is om jullie plezier in bewegen te geven. Om het leuk te vinden dat je actief bezig bent. Lekker zweten, scoren, samenspelen, winnen, maar ook tegen verlies kunnen. Dat sport goed is voor je lichaam en geest weten we allemaal. Bovendien hoef je minder te vervelen als sport een hobby van je is. We willen je ook kennis laten maken met andere sporten (er is meer dan alleen maar jouw leukste sport).als we dat goed doen dan ga je bij een sportclub waarvan jij vindt dat die sport goed bij je past. 3.Houding, inzet en aanwezigheid. Het vak gym moet je in het vierde jaar voldoende afsluiten. Houding, inzet en aanwezigheid zijn de belangrijkste onderdelen bij het vak LO. Deze zijn voor een groot deel bepalend voor je eindcijfer. Onder houding wordt verstaan: Respect hebben voor elkaar. Sportiviteit. Samenwerking. Om kunnen gaan met winst en verlies. Correct zijn naar leerlingen en leraar. Zelfstandigheid. Positief coachen van elkaar. VMBO MAVO/Gemengde en Theoretische Leerweg 26

27 Onder inzet wordt verstaan: Dat je de lessen actief meedoet in sportkleding zoals het hoort. Zelfstandig kunt werken. Verantwoord en veilig met materiaal en toestellen kunt omgaan. Onder aanwezigheid wordt verstaan: Dat je aanwezig bent bij de lessen ( voor ca. 80 % ). Als je geblesseerd bent krijg je in overleg met de docent een andere opdracht. Bijvoorbeeld teller, scheidsrechter, aanvoerder/coach of hulpverlener. Een medische verklaring is hierbij noodzakelijk. Dat je ten allen tijden gymspullen bij je hebt, ook bij een blessure. 4. Weging. Hoe zwaar een cijfer mee telt staat achter het onderdeel in de kolom weging. 5. Herkansingen. Heb je een onderdeel niet gedaan in een periode dan moet je (in overleg met de docent) dit zo snel mogelijk inhalen. Het herkansen van praktijktoetsen kan alleen in overleg met je docent. 6. Beoordeling en rapportage. Alle toetsen van iedere periode moeten gemaakt worden. Heb je een toets niet gemaakt haal die dan in overleg met de docent zo snel mogelijk in. Het PTA over leerjaar 3 en 4 moet met een voldoende worden afgesloten. Het cijfer 5,5 is voldoende. Het vak gym is voldoende afgesloten als je alle onderdelen hebt afgesloten en daar gemiddeld aan het eind van leerjaar 4 een 5,5 voor scoort. Het cijfer 5,5 is voldoende. Voor goed moet je gemiddeld een 7,5 of hoger halen. Na een toets krijg je zo snel mogelijk de uitslag. In het PTA overzicht kun je in de kolom cijfer je punt noteren. Zo kunnen jij en je ouders/verzorgers altijd zien hoe je er voor staat. VMBO MAVO/Gemengde en Theoretische Leerweg 27

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015 Calvijn Meerpaal Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toelichting op Programma van Toetsing

Nadere informatie

Vmbo Vak: Biologie. Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg 2014 2016, leerjaar 3 en 4 Sector: Zorg en welzijn

Vmbo Vak: Biologie. Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg 2014 2016, leerjaar 3 en 4 Sector: Zorg en welzijn Vmbo Vak: Biologie Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg 204 206, leerjaar 3 en 4 Sector: Zorg en welzijn Klas: 3 Periode: Thema : Cellen K t/m 4 S: 50 minuten nee

Nadere informatie

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting - Basisberoepsgerichte Leerweg - Kaderberoepsgerichte Leerweg - Gemengde Leerweg - Theoretische Leerweg VMBO September 04 van 9 Het Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar

VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar Schooljaar 04-05 INHOUD Pagina Voorwoord Toelichting 4 Bepaling SE en Eindcijfer 6 Zak- en slaagregeling 6 PTA s 7 Voorwoord In de derde klas van de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Klas vmbo KBL TW PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Beste jongens en meisjes, Hieronder staat het vakinhoudelijke gedeelte van je PTA voor leerjaar vmbo. In dit gedeelte van het PTA staat per vak

Nadere informatie

Vakkenboekje mavo. schooljaar 2014-2015

Vakkenboekje mavo. schooljaar 2014-2015 Vakkenboekje mavo schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave Vak: Bladzijde: Aardrijkskunde 3 Biologie 4 Culturele en Kunstzinnige vorming 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 11 Kunst en beeldende

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

Profielenboekje 3-HAVO

Profielenboekje 3-HAVO ??? Profielenboekje 3-HAVO Dit boekje is van: Pagina: 2 I N H O U D S O P G A V E 1. Inleiding... 2 Vakken in het gemeenschappelijk deel... 3 2. Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)... 4 3. Engelse

Nadere informatie

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school.

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school. Inhoudsopgave Inleiding 2 Inrichting Tweede Fase Vwo 3 Studielast en studiehuis 6 Examen 6 Keuzetraject 7 Nederlands 8 Latijnse taal en cultuur 9 Griekse taal en cultuur 10 Engels 11 International Baccalaureate

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER. College De Heemlanden Houten

Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER. College De Heemlanden Houten Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER 2013 2014 College De Heemlanden Houten Inleiding Beste havo-leerling, Over enkele maanden ben je klaar met de onderbouw en begin je aan de Tweede Fase. In de onderbouw hebben

Nadere informatie

HET EXAMENBLAD VO Jaargang 10, november 2011, no. 27

HET EXAMENBLAD VO Jaargang 10, november 2011, no. 27 HET EAMENBLAD VO Jaargang 10, november 2011, no. 27 VVN.A. ETE Schouwburgweg 24-26 Cura ao Tel: (5999) 434-3766 Fax: (5999) 465-2784 E-mail: esbomexa@cura.net Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Klas 11 en 12, 2014-2016 HAVO

Programma van toetsing en afsluiting Klas 11 en 12, 2014-2016 HAVO Klas 11 en 12, 214-216 HAVO Oktober 214 Toelichting bij het programma van toetsing en afsluiting Algemeen In dit boekje tref je alle gegevens aan die van belang zijn voor de samenstelling van je examendossier.

Nadere informatie

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 V.M.B.O. - S.G. KLEIN BORCULO vso de Veenlanden - Almelo EXTRANEUS LEERJAAR 4 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP MARIANUM Voor VMBO-HAVO-VWO

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Klas 10 en 11, 2014-2016 HAVO

Programma van toetsing en afsluiting Klas 10 en 11, 2014-2016 HAVO Klas 1 en 11, 214-216 HAVO Oktober 214 Toelichting bij het programma van toetsing en afsluiting Algemeen In dit boekje tref je alle gegevens aan die van belang zijn voor de samenstelling van je examendossier.

Nadere informatie

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Najaar 2014 =========================================================================== Inhoudsopgave Later 3 Jaarprogramma decanaat Mavo

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum - VWO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum - VWO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum - VWO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde 3 Biologie 4 CKV 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 10 Klassieke Talen 11 Kunst Algemeen 12 Kunst Beeldend

Nadere informatie

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 VOORWOORD Deze brochure gaat over loopbaanoriëntatie. Onder loopbaanoriëntatie valt alles wat te maken heeft met je (studie-)loopbaan op het PCC en met je

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. vmbo kader 4. Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. vmbo kader 4. Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden Beste leerling, Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 vmbo kader 4 Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden Je bent nu ingelogd in het PTA (Programma van ing en Afsluiting),

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HANDEL EN ADMINISTRATIE 2014-2015 LEERJAAR 3

EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HANDEL EN ADMINISTRATIE 2014-2015 LEERJAAR 3 EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HANDEL EN ADMINISTRATIE 2014-2015 LEERJAAR 3 LEERJAAR 3 BASIS, KADER en GEMENGDE LEERWEG Vak: CKV Methode: Kunstwerk 1. Inleiding CKV, film kijken,

Nadere informatie

Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006)

Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006) Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006) Talen Nederlands Voor Nederlands geldt het examenprogramma dat in mei 1998 werd gepubliceerd. In december 1998 zijn er geen veranderingen aangebracht,

Nadere informatie

Junior-Accountmanager

Junior-Accountmanager Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Junior-Accountmanager 93802 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar / 4800 SBU Florijn College ROC West-Brabant Studiegids/Oer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 Daltonwijzer Periode 4 2009-2010 Leerjaar 3 VWO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 NEDERLANDS VWO-3 PERIODE 4 Zie vorige Daltonwijzer Zie vorige Daltonwijzer - Verder met Blok 4:

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

Opdrachten. Bij het maken van een sectorwerkstuk 10 e klas VMBO-TL

Opdrachten. Bij het maken van een sectorwerkstuk 10 e klas VMBO-TL Opdrachten Bij het maken van een sectorwerkstuk 10 e klas VMBO-TL Geert Grote College Klas 10 VMBO-tl 2011-2012 NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdracht 1: Het kiezen van een onderwerp 4 Opdracht

Nadere informatie

Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis Albert van der Kaap Enschede, mei

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie