4 Theoretische leerweg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4 Theoretische leerweg"

Transcriptie

1 Programma van ing en afsluiting Schooljaar Theoretische leerweg Gomarus College Cohort 2014

2 Programma van ing en afsluiting periode type duur weging Vak: Nederlandse taal ED01 Lees H 1 & 2 (H) ED02 Schrijfdossier H 1&2 ED03 Gem.en/ SO's behandelde leerstof in 1e periode, voortschr gem ED04 Lees behandelde stof H 1-4 (H) ED05 Schrijfdossier H 1-3 ED06 Gem.en/ SO's behandelde leerstof in 2e periode, voortschr gem ED07 Lees behandelde stof H 1-6 (H) ED08 Schrijfdossier H 1-4 ED09 Gem. en/so's behandelde leerstof in 3e periode, voortschr gem ED10 Gem. alle fictieopdrachten+ voortschr. gemidd. ED11 Kijk- & Luistervaardigheid ED12 Spreekvaardigheid ED13 Toets samenvatting maken (H) ED14 Lees H 1 & 2 (H) ED15 Schrijfdossier H 1 & 2 ED16 Samenvatting maken (H) ED17 Schrijfdossier H 1-4 ED18 Lees H 1-5 (H) ED19 Sollicitatiebrief ED20 Sollicitatiegesprek ED21 Kijk- & Luistervaardigheid CITO ED22Gem. diverse en/so's behandelde leerstof H 1-5 voortschr. gem ED23 Fictiedossier+ fictie voortschr. gem. ED24 Doc.map oriëntatie op beroep 2

3 Programma van ing en afsluiting periode type duur weging Vak: Franse taal ED01 Chapitre 1 (H) ED02 Chapitre 2 (H) ED03 Chapitre 3 (H) ED04 Toets leesv. na chapitre 3 ED05 Toets luisterv. na chapitre 3 ED06 Gem. overhoringen 1-3 ED07 Gem. cijfers spreekvaardigheid 1-3 ED08 Project 1 ED09 Chapitre 4 (H) ED10 Chapitre 5 (H) ED11 Chapitre 6 (H) ED12 Toets leesv. na chapitre 4 ED13 Toets luisterv. na chapitre 4 ED14 Gem. overhoringen 4-6 ED15 Gem. cijfers spreekvaardigheid 4-6 ED16 Eventueel Project 2 ED17 Chapitre 7 (H) ED18 Leesvaardigheid 2 boekjes/teksten ED19 Chapitre 8 (H) ED20 Leesvaardigheid 2 boekjes/teksten ED21 Toets leesv. na chapitre 8 ED22 Toets luisterv. na chapitre 8 ED23 Gem. overhoringen 7-8 ED24 Gem. cijfers spreekvaardigheid 7-8 ED25 Eind schrijfvaardigheid (informele brief) ED26 Eind schrijfvaardigheid (formele brief) ED27 Eind luistervaardigheid (CITO) (H) ED28 Eind spreekvaardigheid 3

4 Programma van ing en afsluiting periode type duur weging Vak: Duitse taal ED01 Kennis van land en volk (facultatief) ED02 Proefwerk Kapitel 1 (H) ED03 Proefwerk Kapitel 2 (H) ED04 Proefwerk Kapitel 3 (H) ED05 Overhoringen periode 1 ED06 Proefwerk Kapitel 4 (H) ED07 Proefwerk Kapitel 5 (H) ED08 Overhoringen periode 2 ED09 Proefwerk Kapitel 6 (H) (facultatief) ED10 Proefwerk Kapitel 7 (H) (facultatief) ED11 Overhoringen periode 3 ED12 Leesvaardigheid ED13 Schrijfvaardigheid ED14 Kijk- / Luistervaardigheid ED15 Spreekvaardigheid ED16 Kennis van land en volk ED17 Proefwerk Kapitel 1 (H) ED18 Proefwerk Kapitel 2 (H) ED19 Proefwerk Kapitel 3 (H) ED20 Overhoringen periode 1 ED19 Proefwerk Kapitel 3 (H) ED21 Proefwerk Kapitel 4 (H) ED23 Overhoringen periode 2 ED24 Kijk- / Luistervaardigheid (H) ED25 Schrijfvaardigheid (H) ED26 Spreekvaardigheid ED27 Kijk- / Luistervaardigheid ED28 Vrij te keizen vaardigheid (facultatief) ED29 Leesdossier (facultatief) 4

5 Programma van ing en afsluiting Vak: Engelse taal ED01 All right 3 Chapter 1(H) ED02 All right 3 Chapter 2(H) ED03 Luister/kijkvaardigheid ED04 Leesdossier ED05 Overhoringen ED06 All right 3 Chapter 3(H) ED07 All right 3 Chapter 4(H) ED08 Schrijfvaardigheid ED09 Leesvaardigheid ED10 Werkstuk Engels ED11 Overhoringen ED12 All right 3 Chapter 5(H) ED13 All right 3 Chapter 6 (facultatief) ED14 Vaardigheids (facultatief) ED15 Gespreksvaardigheid ED16 Leesvaardigheid ED17 Leesdossier ED18 Overhoringen ED19 Luister/kijkvaardigheid ED20 Schrijfvaardigheid (H) ED21 Leesvaardigheid ED22 Overhoringen ED23 Leesdossier ED24 Luister/Kijkvaardigheid ED25 Schrijfvaardigheid ED26 Overhoringen ED27 Leesvaardigheid(H) ED28 Gespreksvaardigheid ED29 Leesdossier ED30 Overhoringen 5

6 Programma van ing en afsluiting periode type duur weging Vak:geschiedenis ED01 H. 1 Nederland en Indonesie, par. 1 en 3 ED02 H. 1 Nederland en Indonesie, par. 4 en (H) ED03 H. 2 Nederland als industriele samenleving, par. 1 en 3 ED04 H. 2 Nederland als industriele samenleving, par. 4 en 6 (H) ED05 Praktische opdracht H. 1 of H. 2 ED06 H. 4 Nederland na 1945: cultuur en mentaliteit, par 1 en 3 ED07 H. 4 Nederland na 1945: cultuur en mentaliteit, par 4 en 6 (H) ED08 H. 5 De Koude Oorlog par. 1 en 3 ED09 H. 5 De Koude Oorlog par. 4 en 6 ED10 Praktische opdracht H. 4 of H. 5 ED11 Gemiddelde diverse en/so's ED12 Staatsinrichting van Nederland, par. 1 en 2 ED13 Staatsinrichting van Nederland, par. 3 ED14 Staatsinrichting van Nederland. Eind par. 1-3 (H) ED15 Praktische opdracht staatsinrichting van Nederland ED16 Historisch Overzicht H. 1 en H. 2 ED17 Historisch Overzicht H. 3 en H. 4 ED18 Historisch Overzicht H. 5 en H. 6 ED19 Historisch Overzicht. Eind (H) ED20 Onderzoek naar een gebeurtenis / persoon uit de twintigste eeuw ED21 Gemiddelde diverse en/so's 6

7 Programma van ing en afsluiting Vak:aardrijkskunde ED01 1, 2 Arm en rijk (H) ED02 3 Arm en rijk (H) ED03 Overhoringen Arm en rijk* ED04 4, 5 Bronnen van energie (H) ED05 6 Bronnen van energie (H) ED06 Overhoringen Bronnen van energie ED07 7, 8 Grenzen en identiteit (H) ED08 9 Grenzen en identiteit (H) ED09 Overhoringen Grenzen en identiteit ED10 Praktische opdracht / Casus ED11 Praktische opdracht / Casus ED12 Handelingsopdracht Atlas ED13 1, 2 Water (H) ED14 3 Water (H) ED15 Overhoring Water / Casus ED16 Eind water (H) ED17 4, 5 Bevolking en ruimte (H) ED18 6 Bevolking en ruimte (H) ED19 Overhoringen Bevolking en ruimte / Casus ED20 Eind Bevolking en ruimte (H) ED21 7, 8 Weer en klimaat (H) ED22 9 Weer en klimaat (H) ED23 Overhoringen Weer en klimaat / Casus ED24 Eind Weer en klimaat (H) ED25 Praktische opdracht / Casus ED26 Examentrainer 7

8 Programma van ing en afsluiting Vak:wiskunde ED01 Plaats en afstand (H) ED02 Formules en grafieken (H) ED03 Statistiek (H) ED04 Rekenen met formules (H) ED05 Kijken en redeneren (H) ED06 Werken met aantallen (H) ED07 Hoofdstukken 1 t/m 6 (F) ED08 Vergelijkingen en oplossen (H) ED09 Helling en tangens (H) ED10 Meten en rederenen (H) ED11 Grafen (H) ED12 Oppervlakte en inhoud (H) ED13 Grafieken (H) ED14 Hoofdstukken 7 t/m 12 (F) ED15 Wiskunde in de ICT (F) ED16 Grafieken en vergelijkingen (H) ED17 Vlakke meetkunde (H) ED18 Informatieverwerking (H) ED19 Machtsverbanden (H) ED20 Tentamen H1 t/m H4 ED21 Rekenen (H) ED22 Goniometrie (H) ED23 Exponentiële verbanden (H) ED24 Ruimtemeetkunde (H) ED25 Tentamen H5 t/m H8 ED26 Verwerken gegevens (F) 8

9 Programma van ing en afsluiting periode type duur weging Vak: natuur- en scheikunde I ED01 H1: Stoffen en materialen (H) ED02 H2: Elektriciteit (H) ED03 Overhoringen H1 en H2 ED04 H3: Licht en beeld (H) ED05 H4: Kracht en bewegen (H) ED06 Overhoringen H3 en H4 ED07 H9: Radioactiviteit en straling (H) ED08 H10: Het weer (H) ED09 Overhoringen H9 - H10 ED10 Onderzoek ED11 Praktische vaardigheden ED12 H5: Verbranden en verwarmen (H) ED13 H6: Geluid (H) ED14 H7: Elektriciteit (H) ED15 H8: Kracht en beweging (H) 34VM 3 ED16 Tentamen Hoofdstukken 1, 4, 5, 6 en 8 ED17 H11: Verkeer en veiligheid (H) ED18 H12: Constructies (H) 34VM 3 ED19 Tentamenhoofdstukken 2, 7, 11 en 12 ED20 Onderzoek ED21 Praktische vaardigheden 9

10 Programma van ing en afsluiting Vak: natuur- en scheikunde II ED01 H1: Scheikunde een wetenschap (H) ED02 H2: Water (H) ED03 Overhoring H1 en H2 ED04 Presentatie keuzeonderwerpen H1 en H2 ED05 H3: Stoffen scheiden (H) ED06 H4: Nieuwe stoffen maken (H) (ict) ED07 Overhoring H3 en H4 ED08 Presentatie keuzeonderwerpen H3 en H4 ED09 H5: Verbranden (H) ED10 H6: De aarde als grondstofleverancier (H) ED11 Overhoring H5 en H6 ED12 Presentatie keuzeonderwerpen H5 en H6 ED13 Open onderzoek ED14 Proeven en opdrachten H1 t/m H6 ED15 H1: Stoffen en deeltjes (H) ED16 H2: Chemische reacties (H) ED17 H3: Verbrandingen (H) ED18 H4: Mengen en scheiden (H) ED19 H5: Zouten (H) ED20 H6: Zuren en basen (H) ED21 H7: Water en reinigen (H) ED22 H8: Metalen (H) ED23 H9: Koolstofchemie (H) ED24 Presentatie keuzeonderwerpen H1 t/m H9 ED25 Proeven en opdrachten H1 t/m H9 10

11 Programma van ing en afsluiting periode type duur weging Vak:biologie ED01 K1 t/m K3 Oriëntatie op leren en werken ED02 K4 Cellen aan de basis (H) ED03 Microscopie en tekening cel ED04 K5 Schimmels en bacterien (H) ED05 K5 Kweken micro organisme en maken verslag ICT ED06 K8 Houding, beweging en conditie ED07 K10 Bescherming (H) ED08 K7 Mensen beïnvloeden hun omgeving / Posterpresentatie (ICT) ED09 K6 Plant en dier 1 (H) ED10 K6 Plant en dier 2 ED11 Determineren van 5 organismen ED12 Vrij werkstuk plant of dier (ICT) ED13 SSO (Studie Stimulerende Opdrachten) ED14 SSO (Studie Stimulerende Opdrachten) ED15 K9 Het lichaam in standhouden Toest A ED16 K9 Het lichaam in standhouden Toest B (H) ED17 K11 Reageren op waarnemingen (H) ED18 K11 Verslag practicum zintuigen ED19 K12 Generaties volgen elkaar op (H) ED20 K13 Erfelijkheid en evolutie (H) ED21 V1 Bescherming en antistoffen ED22 V2 Gedrag bij mens en dier ED23 V4 Practicum Toets ED24 SSO (Studie Stimulerende Opdrachten) ED25 SSO (Studie Stimulerende Opdrachten) 11

12 Programma van ing en afsluiting periode type duur weging Vak:economie ED01 H.1.Geld en Welvaart (H) ED02 Inkomen (ICT) ED03 H.2.De bank en jouw geld (H) ED04 H.3 Weet jij wat je koopt? (H) ED05 H.4.Zekerheid voor alles? (H) ED06 Verzekeren (ICT) ED07 H.5.Werk voor jou? (H) ED08 H.6.Goede tijden, slechte tijden? (H) ED09 Reken ED10 H.7.Is de overheid nodig? (H) ED11 Wat doet de overheid voor ons? (ICT) ED12 H.8.Over de grens? (H) ED13 Begrippen alle hoofdst.klas.3 ex.stof!!!! ED14 Gemiddelde van eventuele s.o. s in klas 3 ED15 Waar blijft je geld (H) ED16 Kom je ermee uit? (H) ED17 Kies voor zeker (H) ED18 Hoe wordt er gewerkt? (H) ED19 Aan de slag (H) ED20 Kan de overheid dat regelen (H) ED21 Overheid en ons inkomen (H) ED22 Oriëntatie ontwikkelingslanden ED23 Hoe groot is jouw wereld (H) ED24 Begrippen ED25 eventuele SO's en Opdrachten 12

13 Programma van ing en afsluiting Vak: maatschappijleer 1 ED01 H1 wat is maatschappijleer? ED02 H2 jongeren (H) ED03 keuzeopdracht ED04 H3 politiek ED05 keuzeopdracht ED06 H4 Multiculturele samenleving ED07 keuzeopdracht ED08 H5 Media ED09 keuzeopdracht ED10 H7 Criminaliteit (H) ED11 keuzeopdracht ED12 H8 Relaties ED13 H6 werk ED14 Keuzeopdracht ED15 H3 Stageboek 13

14 Programma van ing en afsluiting Vak: maatschappijleer II ED01 Mens en werk ED02 Multicultirele samenleving ED03 Criminaliteit 1 (H) ED04 Criminaliteit 2 (H) ED05 Criminaliteit 3 (H) ED06 Samenvattingen criminaliteit ED07 Politiek 1 (H) ED08 Politiek 2 (H) ED09 Politiek 3 (H) ED10 Samenvattingen politiek ED11 Proefexamen Politiek ED12 Proefexamen Criminaliteit ED13 Massamedia 14

15 Programma van ing en afsluiting periode type duur weging Vak: lichamelijke opvoeding ED01 Atletiek: springen ED02 Atletiek: werpen ED03 Atletiek: lopen ED04 Atletiek: inrichten en opgang houden ED05 Atletiek: conditieaspecten meten ED06 Turnen: springen ED07 Turnen: zwaaien ED08 Turnen balanceren ED09 Spel: netspelen ED10 Spel: doelspelen ED11 Spel: slag en loopspelen ED12 Werkhouding klas 3 ED13 Bewegen en muziek ED14 Zelfverdediging ED15 Sportoriëntatie ED16 Werkhouding klas 4 15

16 Programma van ing en afsluiting Vak: kunstvakken I ED01 Kunstautobiografie ED02 Culturele activiteit beeldend ED03 Culturele activiteit muziek ED04 Culturele activiteit film ED05 Culturele activiteit dans ED06 Interview kunstenaar ED07 Eindgesprek kunstdossier ED08 eindgesprek kunstdossier 16

17 Programma van ing en afsluiting Vak: kunstvakken II beeldende vakken ED01 Kleur ED02 Kleur (praktijk klein) ED03 Kleur (praktijk groot) ED04 Vorm / Licht ED05 Vorm / Licht (praktijk klein) ED06 Vorm / Licht (praktijk groot) ED07 Ruimte ED08 Ruimte (praktijk klein) ED09 Ruimte (praktijk groot) ED10 Compositie ED11 Compositie (praktijk klein) ED12 Compositie (praktijk groot) ED13 Theorie 1 beeldende begrippen ED14 Theorie 2 beeldende begrippen ED15 Theorie 3 beeldende begrippen ED16 Theorie 4 beeldende begrippen ED17 Praktijk 4-1-a ED18 Praktijk 4-1-b ED19 Praktijk 4-1-c ED20 Praktijk 4-1-d ED21 Praktijk 4-2-a ED22 Praktijk 4-2-b ED23 Praktijk 4-2-c ED24 Praktijk 4-2-d 17

18 Programma van ing en afsluiting Vak:rekenvaardigheden Eind rekenen 2F Eind rekenen 3F 18

19 Programma van ing en afsluiting Vak:godsdienst ED01 H1 Wereld godsdiensten ED02 H2 Wereld godsdiensten ED03 H3 zonder godsdienst ED04 H4 Kerken in Nederland ED05 Keuze - Opdracht ED06 Opdrachtenboek ED07 H5 evangelische bewegingen ED08 H6 Godsdienstige stromingen ED09 H7 Relaties ED10 Opdrachtenboek ED11 H8 Leefstijl ED12 Keuze - Opdracht ED13 H9 Westers leven ED14 H10 Grote levensvragen ED15 H11 Onzichtbare wereld ED16 H12 Wie ben ik? ED17 Keuze - Opdracht 19

4 Theoretische leerweg

4 Theoretische leerweg Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 4 Theoretische leerweg Gomarus College Cohort 2014 Programma van ing en afsluiting Vak:aardrijkskunde periode type duur weging ED01 1, 2 Arm en rijk

Nadere informatie

3 Theoretische leerweg

3 Theoretische leerweg Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 3 Theoretische leerweg Gomarus College Cohort 2015 Programma van ing en afsluiting Vak:aardrijkskunde periode type duur weging ED01 1, 2 Arm en rijk

Nadere informatie

3 Theoretische leerweg

3 Theoretische leerweg Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 3 Theoretische leerweg Gomarus College Cohort 2015 Programma van ing en afsluiting periode type duur weging Vak: Nederlandse taal ED01 Lees H 1 & 2

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. Gemengde leerweg. Gomarus College. Cohort 2014

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. Gemengde leerweg. Gomarus College. Cohort 2014 Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 Gemengde leerweg Gomarus College Cohort 2014 Programma van ing en afsluiting periode type duur weging Vak: biologie ED01 K1 t/m K3 Oriëntatie op leren

Nadere informatie

Theoretische leerweg

Theoretische leerweg Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2016-2017 Theoretische leerweg Gomarus College Cohort 2015 Programma van ing en afsluiting Vak: aardrijkskunde periode type duur weging ED01 1, 2 Arm en rijk

Nadere informatie

3 Theoretische leerweg

3 Theoretische leerweg Schooljaar 2017-2018 3 Theoretische leerweg Gomarus College Cohort 2017 periode type duur weging Vak: Nederlandse taal ED01 Lees behandelde stof H 1 & 2 (H) ED02 Schrijfdossier H 1 & 2 ED03 Gem.en/ SO's

Nadere informatie

3 Theoretische leerweg

3 Theoretische leerweg Schooljaar 2017-2018 3 Theoretische leerweg Gomarus College Cohort 2017 periode type duur weging Vak: Nederlandse taal ED01 Lees behandelde stof H 1 & 2 (H) ED02 Schrijfdossier H 1 & 2 ED03 Gem.en/ SO's

Nadere informatie

3 Theoretische leerweg

3 Theoretische leerweg Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2017-2018 3 Theoretische leerweg Gomarus College Cohort 2017 Programma van ing en afsluiting periode type duur weging Vak: Nederlandse taal ED01 Lees behandelde

Nadere informatie

3 Theoretische leerweg

3 Theoretische leerweg Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2017-2018 3 Theoretische leerweg Gomarus College Cohort 2017 Programma van ing en afsluiting Vak:aardrijkskunde ED01 1, 2 Arm en rijk (H) ED02 3 Arm en rijk (H)

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gemengde leerweg. Gomarus College. Cohort 2017

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gemengde leerweg. Gomarus College. Cohort 2017 Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2017-2018 Gemengde leerweg Gomarus College Cohort 2017 Programma van ing en afsluiting periode type duur weging Vak: Nederlandse taal ED01 Lees behandelde stof

Nadere informatie

3 Theoretische leerweg

3 Theoretische leerweg Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2018-2019 3 Theoretische leerweg Gomarus College Cohort 2018 De weken zijn in november, januari, april en juni gepland. In de derde klas kunnen de leerlingen

Nadere informatie

3 Theoretische leerweg

3 Theoretische leerweg Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2018-2019 3 Theoretische leerweg Gomarus College Cohort 2018 De weken zijn in november, januari, april en juni gepland. In de derde klas kunnen de leerlingen

Nadere informatie

3 Theoretische leerweg

3 Theoretische leerweg Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2018-2019 3 Theoretische leerweg Gomarus College Cohort 2018 Een deel van de en in het schoolexamen kan door de leerlingen worden herkanst. In het Programma van

Nadere informatie

Kaderberoepsgerichte leerweg

Kaderberoepsgerichte leerweg Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2017-2018 Kaderberoepsgerichte leerweg Gomarus College Cohort 2017 Programma van ing en afsluiting Studie: Kaderberoepsgerichte leerweg periode type duur weging

Nadere informatie

3 Theoretische leerweg

3 Theoretische leerweg Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2018-2019 3 Theoretische leerweg Gomarus College Cohort 2018 Derde leerjaar Voor het 3 e leerjaar zijn er 3 herkansingsperiodes. De herkansingen vinden steeds

Nadere informatie

3 Theoretische leerweg

3 Theoretische leerweg Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2018-2019 3 Theoretische leerweg Gomarus College Cohort 2018 PTA herkansingen op het VMBO Vondelpad 2 Leerlingen kunnen in vastgestelde weken die in het jaarrooster

Nadere informatie

3 Theoretische leerweg

3 Theoretische leerweg Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2018-2019 3 Theoretische leerweg Gomarus College Cohort 2018 PTA herkansingen op het VMBO Vondelpad 2 Leerlingen kunnen in vastgestelde weken die in het jaarrooster

Nadere informatie

3 Theoretische leerweg

3 Theoretische leerweg Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2018-2019 3 Theoretische leerweg Gomarus College Cohort 2018 Werkwijze herkansingen klas 3T en 4T 2018-2019 In klas 3T en 4T hebben de leerlingen het recht op

Nadere informatie

Kaderberoepsgerichte leerweg

Kaderberoepsgerichte leerweg Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2018-2019 Kaderberoepsgerichte leerweg Gomarus College Cohort 2018 PTA herkansingen op het VMBO Vondelpad 2 Leerlingen kunnen in vastgestelde weken die in het

Nadere informatie

Basisberoepsgerichte leerweg

Basisberoepsgerichte leerweg Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2017-2018 Basisberoepsgerichte leerweg Gomarus College Cohort 2017 Programma van ing en afsluiting Studie: Basisberoepsgerichte leerweg periode type duur weging

Nadere informatie

Kaderberoepsgerichte leerweg

Kaderberoepsgerichte leerweg Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 Kaderberoepsgerichte leerweg Gomarus College Cohort 2014 Programma van ing en afsluiting Studie: Kaderberoepsgerichte leerweg periode type duur weging

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gemengde leerweg. Gomarus College. Cohort 2018

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gemengde leerweg. Gomarus College. Cohort 2018 Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2018-2019 Gemengde leerweg Gomarus College Cohort 2018 PTA herkansingen op het VMBO Vondelpad 2 Leerlingen kunnen in vastgestelde weken die in het jaarrooster

Nadere informatie

Overzicht toetsdossiers

Overzicht toetsdossiers Voortgangsdossier economie - VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2014-2016 1 SE SE SE-1: Pincode 3 Hoofdstuk 1 Geld en welvaart. Pincode 3 hoofdstuk Zekerheid voor alles 1 TT TtH1 Toets H1 Cijfer1-10 Geen

Nadere informatie

VMBO Theoretische leerweg

VMBO Theoretische leerweg Cohort 2018-2020 VMBO Theoretische leerweg Ubbo Emmius scholengemeenschap Studie: VMBO Theoretische leerweg Vak: Aardrijkskunde Ubbo Emmius 2018/2020 (loc: W) 3_1 Ak301 Arm en Rijk H1 Ak302 Samenvatting

Nadere informatie

Kaderberoepsgerichte leerweg

Kaderberoepsgerichte leerweg Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2018-2019 Kaderberoepsgerichte leerweg Gomarus College Cohort 2018 PTA herkansingen op het VMBO Vondelpad 2 Leerlingen kunnen in vastgestelde weken die in het

Nadere informatie

mavo Examenreglement en PTA

mavo Examenreglement en PTA mavo Examenreglement en PTA 2018 2020 PTA Biologie mavo 2018-2020 bi311 H1 Organismen uit vier rijken s 30 2 cijfer nee bi312 Practicum periode 1 p 120 o/v/g ja bi313 H1 Organismen uit vier rijken s 60

Nadere informatie

Overzicht toetsdossiers

Overzicht toetsdossiers Voortgangsdossier economie - VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2013-2015 1 TT TT1 Toets hoofdstuk 1 Cijfer1-10 Geen 1 SE SE1 Schoolexamen H1: Geld en welvaart H2: De bank en jouw geld (K4A) 1 PO PO1 Schrift

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo theoretisch 4. Chr. College Groevenbeek

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo theoretisch 4. Chr. College Groevenbeek Schooljaar 06-07 vmbo theoretisch 4 Chr. College Groevenbeek Schooljaar 06-07 Studie: vmbo theoretisch 4 Vak: Godsdienst P3se GD350 9 P4se GD35 GD35 S 50 min 3 GD353 P n.v.t GD354 0 P5se GD45 GD45 6 Gem

Nadere informatie

CSG Beilen 3TL. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gebruikte afkortingen. Praktische Opdracht Handelingsdeel

CSG Beilen 3TL. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gebruikte afkortingen. Praktische Opdracht Handelingsdeel Schooljaar 2017-2018 CSG Beilen 3TL Gebruikte afkortingen PO = HD= T = Praktische Opdracht Handelingsdeel Toets S = Schriftelijk M= Mondeling Vetgedrukte toetsen tellen mee in het PTA voor leerjaar 4!

Nadere informatie

CSG Beilen 3TL. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gebruikte afkortingen. Praktische Opdracht Handelingsdeel

CSG Beilen 3TL. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gebruikte afkortingen. Praktische Opdracht Handelingsdeel Schooljaar 2016-2017 CSG Beilen 3TL Gebruikte afkortingen PO = HD= T = Praktische Opdracht Handelingsdeel Toets S = Schriftelijk M= Mondeling Vetgedrukte toetsen tellen mee in het PTA voor leerjaar 4!

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo theoretisch 4. Chr. College Groevenbeek

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo theoretisch 4. Chr. College Groevenbeek Schooljaar 06-07 vmbo theoretisch 4 Chr. College Groevenbeek Schooljaar 06-07 P3se GD350 9 P4se GD35 GD35 S 50 min 3 GD353 P n.v.t GD354 0 P5se GD45 GD45 6 Vak: Godsdienst Gem overig werk P4 Hindoeisme/Boedhisme

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2018-2020 / aardrijkskunde 3 1 3.1 to01 2 Arm en rijk par. 1 t/m 4 + topo Nederland 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer1-10 2 3.1 to02 2 Arm en rijk par. 6 t/m 8 + topo

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo theoretisch 4. Chr. College Groevenbeek

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo theoretisch 4. Chr. College Groevenbeek Schooljaar 207-208 vmbo theoretisch 4 Chr. College Groevenbeek Schooljaar 207-208 Vak: Godsdienst P3se GD350 9 P4se GD35 GD352 S 50 min 3 GD353 P n.v.t 2 P5se GD45 GD452 6 Gem overig werk P4 Hindoeïsme/

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo 3 theoretisch en gemengd

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo 3 theoretisch en gemengd Schooljaar 2015-2016 vmbo 3 theoretisch en gemengd Vak: Nederlandse taal 3pta 01 DO1: Fictiedossier 1 n.a.v. een Nederlands boek T periode 1 135 min. 5 3pta 02 DO2: Fictiedossier 2 n.a.v. een Nederlands

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo theoretisch 4 Putten. Chr. College Groevenbeek

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo theoretisch 4 Putten. Chr. College Groevenbeek vmbo theoretisch 4 Putten Chr. College Groevenbeek Studie: vmbo theoretisch 4 Putten Vak: Godsdienst P GD0 GD0 GD03 GD04 GD05 P GD GD GD3 GD4 GD5 P3 GD GD GD3 GD4 P S S P4 GD3 GD3 GD33 GD34 P5 GD4 GD4

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kader 3

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kader 3 Schooljaar 2015-2016 vmbo kader 3 Vak: Nederlandse taal 3pta 11 Fictiedossier 1: Samenvatten stellen en vragen T week van 26 okt 135 min. 4 3pta 12 Fictiedossier 2: Samenvatten stellen en vragen T week

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Schooljaar 206-207 R4TL Cijfer SE: het gewogen gemiddelde van kolom A t/m F. Vak: Nederlands A Eindcijfer klas 3/fictiedossier t/m 5 B Bloktoets H T S 2 uten B2 Bloktoets H2 T S 2 uten B3 Bloktoets H3

Nadere informatie

PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2009 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Gewicht schoolexamen

PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2009 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Gewicht schoolexamen PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE 1 schriftelijk (S1) 40 minuten schriftelijk (S2) 40 minuten Module 6 Transport en infrastructuur 1 tot en met 7 9 tot en met 11 Toetsweek 1

Nadere informatie

PTA 4TL Leerweg TL. Vak NE. Jaar 4. Exameneenheid. Toets vorm. Periode Toets nr. Inhoud/ stofomschrijving. Werktijd.

PTA 4TL Leerweg TL. Vak NE. Jaar 4. Exameneenheid. Toets vorm. Periode Toets nr. Inhoud/ stofomschrijving. Werktijd. Leerweg Vak NE Periode nr. Inhoud/ stofomschrijving Exameneenheid vorm Weging Herkansbaar,,7 Ne--03,7 Ne--0,,7 Ne--0,7 Ne--0,7 Ne--07 Ne--08 Basisvaardigheden: Vaardigheidstoetsen methode Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Mavo Beroepsgericht lj. 4

Mavo Beroepsgericht lj. 4 ogramma van toetsing en afsluiting Schooljaar 05 06 Ludger College vestiging Metzo College Nederlands Leerjaar: 0506 Sector/afdeling: Alle Methode: Nieuw Nederlands oetsen Sept t/m Mrt Hoofdstuktoets oetsvorm

Nadere informatie

VMBO Theoretische leerweg 4

VMBO Theoretische leerweg 4 Schoolar 2018-2019 VMBO Theoretische leerweg 4 Ubbo Emmius scholengemeenschap Studie: VMBO Theoretische leerweg 4 Vak: Aardrijkskunde Ubbo Emmius 2018/2019 (loc: W) ED4 P1 Ak1401 Water H1en H2 Ak1402 Ak1403

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. vmbo theoretisch 4. Chr. College Groevenbeek

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. vmbo theoretisch 4. Chr. College Groevenbeek Schooljaar 05-06 vmbo theoretisch 4 Chr. College Groevenbeek Schooljaar 05-06 P3se GD350 9 P4se GD35 GD35 S 50 min 3 GD353 P n.v.t P5se GD45 GD45 S 50 min 3 GD453 P n.v.t Vak: Godsdienst Gem overig werk

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal 201 T 3001 3 PTA blok 1 en 2. Proefwerk blok 1 en 2 - Methode op niveau. 202 T 3002 3 PTA proefwerkweek Kerstmis. Kijk- en luistertoets. 203 T 3003 2 PTA Leesvaardigheid. 204 T 3004 3

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo 4 theoretisch en gemengd

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo 4 theoretisch en gemengd Schooljaar 2015-2016 vmbo 4 theoretisch en gemengd Vak: Nederlandse taal SE klas 3SE klas 3 35 4pta 01 Fictiedossier 4 n.a.v. een Nederlands boek T periode 1 135 min. 5 4pta 02 Fictiedossier 5 n.a.v. een

Nadere informatie

Berlage Lyceum Mavo Cohort 2015/2016

Berlage Lyceum Mavo Cohort 2015/2016 Berlage Lyceum Mavo Cohort 205/206 PTA Berlage Lyceum Mavo cohort 205/206 Nederlands cohort 205/206 schooljaar 205/206 leerjaar 3 vak Nederlands herkansbaar beoordeling % Praktijkopdracht Luister- en K4

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting 2016-2017 4 MAVO MAVO cohort 2015-2016 Berlage Lyceum, P. L. Takstraat 33, 1073 KJ Amsterdam. Tel. 020-572 1200 berlage.espritscholen.nl info@berlage.espritscholen.nl

Nadere informatie

T P H P N 2 T P H T. n.v.t. ja 2

T P H P N 2 T P H T. n.v.t. ja 2 Godsdienst A leerjaar 4 05-06 eriode eriode 5 Wegingsfactor oetsvorm H Herkansing Wegings- oets Opdracht over de Kerk eriode 6 eriode 7 De Kerk Diverse thema s Geloof en werk Be Loved Christen zijn in

Nadere informatie

NEDERLANDS KLAS 4 LEERWEG: THEORETISCH METHODE: TAALLIJNEN

NEDERLANDS KLAS 4 LEERWEG: THEORETISCH METHODE: TAALLIJNEN NEDERLANDS KLAS 4 METHODE: TAALLIJNEN Grammatica 3 K3 S zinsontleding/samengestelde zin Fictie proza K8 S Module Schrijfvaardigheid K7 H Schrijfdossier Luister-kijkvaardigheid: K4 S Cito-toetsen Spelling

Nadere informatie

Leerjaar 3 gemengde leerweg

Leerjaar 3 gemengde leerweg Schooljaar 2015-2016 Leerjaar 3 gemengde leerweg Canisius College Vak:Nederlandse taal S.O. G. Woordenschat H1 t/m H6 2 S.O. G. Vaardigheid spelling H1 t/m H6 2 Schrijf G. Spreekbeurt 3 Toets G. Proefwerk

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar R4TL

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar R4TL Schooljaar 204-205 R4TL Vak: Nederlands SE omschrijving type vorm weging moment duur A Eindcijfer klas 3/fictiedossier t/m 5 B Bloktoets H T S 2 uten B2 Bloktoets H2 T S 2 uten B3 Bloktoets H3 T S 2 uten

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo6 leerjaar 3. Chr. College Groevenbeek

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo6 leerjaar 3. Chr. College Groevenbeek Schooljaar 06-07 Havo6 leerjaar 3 Chr. College Groevenbeek Schooljaar 06-07 Studie: Havo6 leerjaar 3 Vak: Godsdienst Pse GD05 GD05 S 50 min 3 GD053 P n.v.t. GD054 0 Pse GD5 GD5 S 50 min 3 GD53 P n.v.t.

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 VL-TL3. Zernike College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 VL-TL3. Zernike College Schooljaar 2015-2016 VL-TL3 Zernike College Vak: Nederlands SE omschrijving type vorm weging moment duur P1T1 Instaptoets T 1 P1 Variabel P1P1 Functioneel schrijven PO 1 P1 50 P1T2 H1 T 1 P1 50 P1T3 H2

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2018-2020 / aardrijkskunde Het Hooghuis, locatie Mondriaan College 3 2 PO 01 Onderzoek in de eigen omgeving n.a.v. één de SE-dossiers Cijfer1-10 01-06-19 Geen J 10 3

Nadere informatie

PTA Theoretisch cohort Aardrijkskunde

PTA Theoretisch cohort Aardrijkskunde AK Aardrijkskunde jaar 3 2017-2018 33 50,0% AK 3P1 H1 Arm en rijk SO 1.1 t/m 1.4 13 1,00 1,5% 25 schriftelijk AK 3P1 H1 Arm en rijk PW 1.1 t/m 1.9 13,14 2,00 3,0% 45 schriftelijk AK 3P1 H1 Arm en rijk

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal 201 T 3001 3 PTA blok 1 en 2. Proefwerk blok 1 en 2 - Methode op niveau. 202 T 3002 3 PTA spelling struikelblokken. 203 T 3003 3 PTA proefwerkweek Kerstmis. Kijk- en luistertoets. 204

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo 4 theoretisch en gemengd

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo 4 theoretisch en gemengd Schooljaar 07-08 vmbo 4 theoretisch en gemengd Studie: vmbo 4 theoretisch en gemengd Vak: Nederlandse taal 40 Schrijfopdracht: motivatiebrief in de vorm van zakelijke e-mail S 00 min 40 Fictie: boektoets*

Nadere informatie

Basisberoepsgerichte leerweg

Basisberoepsgerichte leerweg Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2018-2019 Basisberoepsgerichte leerweg Gomarus College Cohort 2018 PTA herkansingen op het VMBO Vondelpad 2 Leerlingen kunnen in vastgestelde weken die in het

Nadere informatie

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2015-2017 / aardrijkskunde 3 - PO 01 Onderzoek in eigen omgeving n.a.v. één van de SE-dossiers Cijfer1-10 14-3-2016 Geen - TT 02 Het gemiddelde eindcijfer VMBO-T 3 (afgerond

Nadere informatie

Leerjaar 3 gemengde leerweg

Leerjaar 3 gemengde leerweg Schooljaar 2017-2018 Leerjaar 3 gemengde leerweg Het Rijks vmbo campus Vak:Nederlandse taal Toets G. Lezen 1 3 Toets G. Lezen 2 3 S.O. G. SO fictie 1 2 S.O. G. Woordenschat 1 en 2 2 Toets G. Lezen 3 3

Nadere informatie

De aanduiding * in de kolom week betekent dat deze toets herkansbaar is.

De aanduiding * in de kolom week betekent dat deze toets herkansbaar is. VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2017-2019 / aardrijkskunde Leerjaar 3 1 ED ST1 AK/K/7 H1 Arm en rijk 60 Cijfer1-10 3 4 2 ED ST2 AK/K/7 H1 Arm en rijk 60 Cijfer1-10 6 4 3 ED ST3 AK/K/5 H2 Bronnen van

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo theoretisch 3. Chr. College Groevenbeek

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo theoretisch 3. Chr. College Groevenbeek vmbo theoretisch 3 Chr. College Groevenbeek Studie: vmbo theoretisch 3 Vak: Godsdienst Pse GD05 2 GD052 S 50 min 3 GD053 P n.v.t. 5 P2se GD5 S 3 GD52 S 50 min 2 GD53 P n.v.t. 5 P3se GD25 S 5 GD252 S 50

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. vmbo theoretisch 3. Chr. College Groevenbeek

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. vmbo theoretisch 3. Chr. College Groevenbeek Schooljaar 05-06 vmbo theoretisch 3 Chr. College Groevenbeek Schooljaar 05-06 Pse GD05 GD05 S 50 min 3 GD053 P n.v.t. Pse GD5 GD5 S 50 min 3 GD53 P n.v.t. P3se GD5 GD5 S 50 min 3 GD53 P n.v.t Vak: Godsdienst

Nadere informatie

Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015

Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015 Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015 PTA Berlage Lyceum Mavo cohort 2014/2015 Nederlands cohort 2014/2015 schooljaar 2014/2015 leerjaar 3 toetsperiode toetsvorm stofomschrijving examen-domeinen tijdsduur

Nadere informatie

PTA - Mavo

PTA - Mavo - Mavo 4 2018-2019 Nederlands Engels Frans Wiskunde Biologie Natuur- en scheikunde 1 Natuur- en scheikunde 2 Rekenen Aardrijkskunde Economie Geschiedenis Maatschappijkunde Sportoriëntatie en keuze Kunstvakken

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo 3 theoretisch

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo 3 theoretisch Schooljaar 07-08 vmbo theoretisch Studie: vmbo theoretisch Vak: Nederlandse taal 0 Leesvaardigheid S 50 min *0 Taaltoets S 50 min þ 0 Schrijfopdracht S 00 min *04 Fictie 50 min 0 þ 05 Gemiddelde JMO* 0

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) MICHAELCOLLEGE, AFDELING RUDOLF STEINER PEDAGOGIEK. gewicht Herkansing Ja / nee S1 Biologie voor jou 3A

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) MICHAELCOLLEGE, AFDELING RUDOLF STEINER PEDAGOGIEK. gewicht Herkansing Ja / nee S1 Biologie voor jou 3A VAK: BIOLOGIE LEERJAAR: KLAS 9.1/92 SECTOR: ECONOMIE S1 Biologie voor jou 3A SD 1 1 1 Ja Thema 1: organen en cellen S2 Biologie voor jou 3B SD 1 1 Ja Thema 7: zintuiglijke waarneming S3 Biologie voor jou

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo 3 theoretisch en gemengd

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo 3 theoretisch en gemengd Schooljaar 2016-2017 vmbo 3 theoretisch en gemengd Studie: vmbo 3 theoretisch en gemengd Vak: Nederlandse taal 301 Leesvaardigheid S 50 min 1 *302 Taaltoets S 50 min 1 þ 303 Schrijfopdracht S 1 100 min

Nadere informatie

PTA - Mavo

PTA - Mavo - Mavo 3 2018-2019 Nederlands Engels Frans Wiskunde Rekenen Biologie Natuur- en scheikunde 1 Natuur- en scheikunde 2 Aardrijkskunde Economie Geschiedenis Maatschappijleer Maatschappijkunde Sportoriëntatie

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. MAVO 3 Kampen. Almere College Kampen

Programma van toetsing en afsluiting. MAVO 3 Kampen. Almere College Kampen MAVO Kampen Almere College Kampen Studie:MAVO Kampen Vak: Nederlandse taal ne 0 ne 0 ne 0 ne 04 ne 05 ne 06 ne 07 ne 08 ne 09 ne 0 T 45 7 4 T 45 7 45 T 45 8 05 T 45 8 07 S 45 8 M 0 8 0 T 45 8 T 90 8 6

Nadere informatie

Marnecollege PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015. PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015, versie 131010ab

Marnecollege PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015. PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015, versie 131010ab Marnecollege VMBO GL/TL cohort 2013-2015 VMBO GL/TL cohort 2013-2015, versie 131010ab Programma van Toetsing & Afsluiting Vaknaam Aardrijkskunde Cohort 2013-2014 2014-2015 Totaal 36 87 123 percentage 25%

Nadere informatie

Verklaring afkortingen van de soort toets: ST = Schriftelijke Toets MT = Mondelinge Toets PO = Praktische Opdracht HD = Handelingsdeel

Verklaring afkortingen van de soort toets: ST = Schriftelijke Toets MT = Mondelinge Toets PO = Praktische Opdracht HD = Handelingsdeel vak: Nederlands VMBO Klas: 3 vmbo Periode 1 (toelichting zie hiernaast) C1 ST;MT;PO;HD 25% nee Periode 2 (toelichting zie hiernaast) C2 ST;MT;PO;HD 25% nee Periode 3 (toelichting zie hiernaast) C3 ST;MT;PO;HD

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. PTA COHORT 2012 examen 2014 (vmbo 4)

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. PTA COHORT 2012 examen 2014 (vmbo 4) Schoolexamen: VMBO TL vak: aardrijkskunde examen toet s vor m Magister herkansing /inlever-moment Migratie en multiculturele K6, k2, S 1 AK1301 Nee 50 min 3 1 samenleving k3, v8 Internationalisering van

Nadere informatie

CSG Beilen 4TL. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gebruikte afkortingen. Praktische Opdracht Handelingsdeel

CSG Beilen 4TL. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gebruikte afkortingen. Praktische Opdracht Handelingsdeel Schooljaar 2017-2018 CSG Beilen 4TL Gebruikte afkortingen PO = HD= T = Praktische Opdracht Handelingsdeel Toets S = Schriftelijk M= Mondeling Studie:4TL Vak: Godsdienst 1 Hoofdstuk 11/13 uit Perspectief

Nadere informatie

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2014-2016 / aardrijkskunde 4 1 TT 01 Niet herkansbaar, TT. Het gemiddelde eindcijfer VMBO-T 3 (afgerond op 1 decimaal) geldt als SET-cijfer. Cijfer1-10 13-7-2015 Geen

Nadere informatie

PTA Theoretische Leerweg 2011-2013. Vak Studie Periode Kolom Omschrijving Herkansing Type toets Toetsvorm Weegfactor Tijdsduur Afnamemoment

PTA Theoretische Leerweg 2011-2013. Vak Studie Periode Kolom Omschrijving Herkansing Type toets Toetsvorm Weegfactor Tijdsduur Afnamemoment Nederlands ne GL-3(HB) ED-4e jaar ne411 To08 - Examenopdracht 1 (samenvatting + persoonlijke brief), alle spelling 1 Toets Schriftelijk 1 120 min Toetsperiode 1 ne GL-3(HB) ED-4e jaar ne412 To09 - Kijk-

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO- TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Levant

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO- TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Levant Schooljaar 2017-2018 VMBO- TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant locatie Levant 1 Studie: VMBO-TL 3 (MAVO) Vak:Nederlands moment duur SE omschrijving Herkansing type vorm weging ne301 H1 en 2: Woorden ne302

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO-TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Levant

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO-TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Levant Schooljaar 2016-2017 VMBO-TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant locatie Levant Vak: Nederlands SE omschrijving type vorm weging moment duur SE3 ne301 Werkwoordspelling S 3 periode 1 45 SE3 ne302 Spreekvaardigheid:

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Cohort Berlage 4 Mavo

Programma van toetsing en afsluiting Cohort Berlage 4 Mavo Cohort 2017-2019 Berlage 4 Mavo Verklaring van de afkortingen en omschrijvingen: Weging: VT T305 Voortgangstoets met weging voor de overgang (305 is voorbeeld nummer) VT S301 SE-toets met weging voor de

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar EO MAVO 4. Effent

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar EO MAVO 4. Effent Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2018-2019 EO MAVO 4 Effent Vak: Nederlands ne4101 Module lezen par.1-2 Ne/K/6 T S 2 50 ne4102 ne4103 ne4104 ne4201 ne4202 ne4203 ne4204 ne4301 ne4302 ne4303

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VL-TL3. locatie Vondellaan

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VL-TL3. locatie Vondellaan Schooljaar 2016-2017 VL-TL3 locatie Vondellaan Vak: Nederlands SE omschrijving type vorm weging moment duur P1T1 Instaptoets T 1 P1 Variabel P1P1 Functioneel schrijven PO 1 P1 50 P1T2 H1 T 1 P1 50 P1T3

Nadere informatie

PTA leerjaar 3 gemengde leerweg. Canisius College locatie De Goffert

PTA leerjaar 3 gemengde leerweg. Canisius College locatie De Goffert PTA 2016-2017 leerjaar 3 gemengde leerweg Canisius College locatie De Goffert Schooljaar 2016-2017 Leerjaar 3 gemengde leerweg Canisius College Vak:Nederlandse taal S.O. G. Woordenschat H1 t/m H6 2 Schrijf

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO-TL 3. St.Ned.Middelb.Onderw. Curaçao (Vespucci College)

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO-TL 3. St.Ned.Middelb.Onderw. Curaçao (Vespucci College) Schooljaar 2015-2016 VMBO-TL 3 St.Ned.Middelb.Onderw. Curaçao (Vespucci College) Vak: Nederlands T31.1 Hoofdstuk 1 T S Periode 1 50 min T31.2 Hoofdstuk 2 T S Periode 1 50 min T31.3 Werkwoordspelling T

Nadere informatie

10% ET 50 Weer en klimaat 2 t/m 9 Nee Nee E3 15% ET 50 Weer en klimaat H4 Ja Ja E4

10% ET 50 Weer en klimaat 2 t/m 9 Nee Nee E3 15% ET 50 Weer en klimaat H4 Ja Ja E4 VAK: Aardrijkskunde 10% ET 50 Weer en klimaat 2 t/m 9 Nee Nee E3 15% ET 50 Weer en klimaat H4 Ja Ja E4 10% ET 50 Bevolking en ruimte 2 t/m 9 Nee Nee E5 15% ET 50 Bevolking en ruimte H5 Ja Ja E6 10% ET

Nadere informatie

Overzicht toetsdossiers

Overzicht toetsdossiers Voortgangsdossier Biologie - VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2013-2015 1 TT SO P1 Thema 1: Stofwisseling; Thema 2: Planten 1 TT SE 1 Thema 2: Planten; Thema 3: Ecologie 2 TT SO P2 Thema 4: Mens en milieu;

Nadere informatie

Overzicht onderdelen schoolexamen: SE-1 = eindcijfer leerjaar 3 GL/TL. Leerjaar 4: Periode 1: 1 SE-toets Periode 2: 1 SE-toets Periode 3: 1 SE-toets

Overzicht onderdelen schoolexamen: SE-1 = eindcijfer leerjaar 3 GL/TL. Leerjaar 4: Periode 1: 1 SE-toets Periode 2: 1 SE-toets Periode 3: 1 SE-toets Ec/tn/zw/ln Aardrijkskunde Overzicht onderdelen : = eind leerjaar GL/ : Periode 1: 1 SE-toets Periode 2: 1 SE-toets Periode : 1 SE-toets code T15akSE1 -Arm en rijk -Grenzen en identiteit -Bronnen van energie.

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo theoretisch 3 Putten. Chr. College Groevenbeek

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo theoretisch 3 Putten. Chr. College Groevenbeek Schooljaar 06-07 vmbo theoretisch 3 Putten Chr. College Groevenbeek Schooljaar 06-07 Studie: vmbo theoretisch 3 Putten Vak: Godsdienst P GD0 GD0 GD03 GD04 GD05 P GD GD GD3 GD4 GD5 P3 GD GD P GD3 S GD4

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2017-2019 / aardrijkskunde 4 9 4.1 to0 26 Dit is het eindcijfer behaald in leerjaar 3 voor leerlingen die zijn 10 4.1 to07 6 Bevolking en ruimte 1 t/m 5 topo Europa 50

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Mavo/VMBO TL4. d Oultremontcollege

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Mavo/VMBO TL4. d Oultremontcollege Programma van ing en Afsluiting Schooljaar 2018-2019 Mavo/VMBO TL4 d Oultremontcollege Vak: Nederlands en Luister- en kijkvaardigheid CITO Schrijfvaardigheid zakelijke brief 5 Spreekbeurt over actueel

Nadere informatie

VMBO Gemengde leerweg

VMBO Gemengde leerweg Schooljaar 207-208 VMBO Gemengde leerweg Van Haestrechtcollege Vak: Nederlands HO taal- en fictiedossier HD 0 periode 3 0 SE0 kijk- en luistervaardigheid T S periode 3 80 PO presentatie PO periode 2 5

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2017-2019 / aardrijkskunde Het Hooghuis, locatie Mondriaan College 3 2 PO 01 Onderzoek in eigen omgeving n.a.v. één de SE-dossiers Cijfer1-10 01-06-18 Geen J 10 3 2 TT

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal 201 T 3001 2 PTA blok 1. Proefwerk blok 1 - Vlekkeloos Nederlands. 202 T 3002 2 PTA blok 5 en 6. Proefwerk blok 5 en 6 - Vlekkeloos Nederlands. 203 T 3003 2 PTA proefwerkweek Kerstmis.

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Mavo/VMBO TL. Van Haestrechtcollege

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Mavo/VMBO TL. Van Haestrechtcollege Schooljaar 207-208 Mavo/VMBO TL Van Haestrechtcollege Vak: Nederlands HO taal- en fictiedossier HD 0 periode 3 0 SE0 kijk- en luistervaardigheid T S periode 3 80 PO presentatie PO periode 2 5 SE02 Literatuuropdracht

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2016-2018 / aardrijkskunde 4 9 4.1 to0 25 Dit is het eindcijfer behaald in leerjaar 3 nee Cijfer1-10 10 4.1 to09 6 Bevolking en ruimte 1 t/m 5 topo Europa nee Cijfer1-10

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING,

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING, PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING, vmbo-tl Sectoren: Economie Techniek Zorg & Welzijn Cohort 2016 September 2016, Arnhem Inhoudsopgave Toelichting bij PTA vmbo TL Cohort 2016... 3 aardrijkskunde...

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 40 Gemiddeld cijfer uit klas 3 - nee 4 Kijk- en luister Cito S 2 75 nee Fictiedossier Onderdelen fictiedossier leerjaar 3 Fragmenten boek 4 Fragmenten boek 5 2 42 Boekverslag 6 M 3 20 nee

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo theoretisch 3 Putten. Chr. College Groevenbeek

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo theoretisch 3 Putten. Chr. College Groevenbeek Schooljaar 07-08 vmbo theoretisch 3 Putten Chr. College Groevenbeek Schooljaar 07-08 Vak: Godsdienst P GD0 GD0 GD03 GD04 GD05 P GD GD GD3 GD4 GD5 P3 GD GD P GD3 S GD4 S P - gem overig werk (00-00) Joodse

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo 4 theoretisch en gemengd

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo 4 theoretisch en gemengd Schooljaar 2016-2017 vmbo 4 theoretisch en gemengd Studie: vmbo 4 theoretisch en gemengd Vak: Nederlandse taal 401 Schrijfopdracht: motivatiebrief S 1 100 min K1 + K7 402 Fictie: boektoets* S 50 min 0

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. vmbo 4 theoretisch en gemengd

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. vmbo 4 theoretisch en gemengd Schooljaar 2015-2016 vmbo 4 theoretisch en gemengd Studie: vmbo 4 theoretisch en gemengd Vak: Nederlandse taal 401 Schrijfopdracht S 50 min 1 402 Fictie: boektoets* S 50 min 2 403 Fictie S 50 min 1 404

Nadere informatie

3 Theoretische leerweg

3 Theoretische leerweg Schooljaar 2019-2020 3 Theoretische leerweg Gomarus College K1 Oriëntatie op werken en leren K2 Basisvaardigheden K3 Leervaardigheden in het vak aardrijkskunde K4 Weer en klimaat K5 Bronnen van energie

Nadere informatie

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015 Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 014/015 Aardrijkskunde Biologie Kunstvakken 1 Duits Economie Engels Frans Geschiedenis LO LO Kunstvakken 1 Maatschappijleer Nask1 Nask Nederlands Wiskunde PTA Aardrijkskunde

Nadere informatie