De (re-)integratie van mensen met een handicap in Vlaanderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De (re-)integratie van mensen met een handicap in Vlaanderen"

Transcriptie

1 KATHO- IPSOC KORTRIJK De (re-)integratie van mensen met een handicap in Vlaanderen Sadan-opdracht Marlies Descan 1BaSWc Referentie: Samoy, E. (2005). De (re-)integratie van mensen met een handicap in Vlaanderen. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 13(5), Doi: /BF Het artikel gaat over de mogelijkheden die mensen met een beperking hebben op de arbeidsmarkt. Verder worden de verschillende overheidsinitiatieven en organisaties overlopen met de belangrijkste veranderingen en decreten in de loop der tijd.

2 Inhoud Stap 1: Onderwerpsverkenning Themabepaling Basistekst De context gegevens van het artikel De auteur De structuur De vorm Lijsten Powerpoint... 4 Stap 2: WikiWelkom... 5 Stap 3: Inhouden in lijsten en syntheses Trefwoordenlijst Specialisten Prof Frans Lammertyn (emeritus) Tine Van Regenmortel Peter Donceel Ides Nicaise Vragen Organisatie Bronnenlijst Stap 4: Beschikken en zoeken Basisartikel Verkrijgbaar in andere bibliotheken: Beschrijving fysiek exemplaar van een bron Steracteurs Internet algemeen: Kranten Vak-tijdschriften Bijdrage uit een verzamelwerk Eindwerken/bachelorproeven Handboeken, losbladige werken, verzamelwerken, monografieën Stap 5: Contextualiseren Organisaties... 16

3 2. Statistieken Juridische context Politieke context Stap 6: de afwerking Besluit: Bronnen:... 19

4 Stap 1: Onderwerpsverkenning 1. Themabepaling We kozen voor BND Kortrijk en daarbij aansluitend de sociale economie omdat dit ook ons project is in basiscommunicatie. 2. Basistekst Mijn basistekst is 'De (re-) integratie van mensen met een handicap in Vlaanderen.' van Erik Samoy. Referentie: Samoy, E. (2005). De (re-)integratie van mensen met een handicap in Vlaanderen. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 13(5), Doi: /BF Het artikel gaat over de mogelijkheden die mensen met een beperking hebben op de arbeidsmarkt. Verder worden de verschillende overheidsinitiatieven en organisaties overlopen met de belangrijkste veranderingen en decreten in de loop der tijd. 2.1 De context gegevens van het artikel. Het artikelkomtuit het het tijdschrift tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. Dit is een uitgave van de Stichting tot bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde en is in samenwerking met de organisaties NVVG en de NVAB. Het komt 10 keer per jaar uit en is vooral bedoeld voor professionelen uit de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde. Het houdt deze mensen op de hoogte van wetenschappelijke- en praktijkonderzoeken, opinies, boekbesprekingen en nieuws van belangrijke organisaties. 2.2 De auteur a) Het artikel werd geschreven door ErikSamoy. In het artikel wordt vermeld dat hij doctor is in de sociale wetenschappen en werkt in de VFSIPH te Brussel. b) Via een algemene zoekmachine kom ik niet veel te weten over deze auteur. Wel komen er direct andere artikels over de economie (en de arbeidsmarkt) en mensen met een handicap wat doet vermoeden dat hij een specialist is op dit gebied. Hij schreef ook al veel artikels in samenwerking met andere auteurs. Hij werkte op het departement van Werk en Sociale economie. Hij heeft echter geen persoonlijke site. c) Deze auteur heeft nog zeer veel stukken geschreven. Hij is beginnen schrijven rond de jaren 80 en schrijft nu nog steeds werken. Hij schreef boeken, artikels, thesissen, technische rapporten, hoofdstukken in verzamelwerken, documenten voor conferenties, onderzoeksrapporten, presentaties, projecten 2.3 De structuur a) Het artikel heeft een duidelijke structuur. Het begin met een inleiding waar alles wordt uitgelegd. Verder worden alle nieuwe onderdeeltjes ingeleid door een korte tussentitel en wordt er gebruikt gemaakt van alinea s. Het is dus een logische structuur die de tekst zeer overzichtelijk maakt. b) Er zijn relatief veel tussentitels met een titel die goed weergeeft waarover het deeltje dat daarop volgt gaat. Marlies Descan 1BaSWc Pagina 3

5 c) In de tekst zelf zijn er geen bronvermeldingen. Er wordt gewerkt met voetnoten die dan aan het eind van de pagina de bron weergeven. Organisaties worden in het cursief weergegeven. d) De hele tekst is in 2 kolommen geschreven. De paginanummering is bovenaan de pagina te vinden en de opmaak is zeer sober. De voetnoten worden nog eens extra aangeduid door het aan te duiden met een lijn. 2.4 De vorm Aangezien in het artikel de terminologie al cursief is aangeduid, hoef ik dit niet meer te doen. Organisaties zal ik verder in het rood aanduiden, wetteksten in het blauw en specialisten geel. 2.5 Lijsten a) interessante bronnen: b) Organisaties: OESO EAK VDAB Vlaams Fonds voor de Sociale integratie van Personen met een Handicap ATB CGVB VESOC STC c) Specialisten: Er zijn geen expliciete vermeldingen van specialisten d) Definities en moeilijke woorden: Beroepsoriëntering Gespecialiseerde beroepsopleidingen Loonkostensubsidies VIP CAO26subsidie Diversiteit e) Wetteksten: Beschutte werkplaatsen Vlaams decreet van 8 mei Powerpoint Zie wiki-site 2004 decreet op evenredige participatie op de arbeidsmarkt Federale wet ter bestrijding van discriminatie

6 Stap 2: WikiWelkom Zie site: bndkortrijk.wikidot.com Marlies Descan 1BaSWc Pagina 5

7 Stap 3: Inhouden in lijsten en syntheses 1. Trefwoordenlijst 1. Beroepsoriëntering: Hiermee bedoelen ze de oriëntatie op de arbeidsmarkt, beroepsvoorlichting en het opleidingsaanbod. Er kan ook de beroepskeuze mee bedoeld worden. 2. Loonkostensubsidies: dit werd ingevoerd met het oog op het verhogen van de activiteit van werklozen en mensen met een beperking op de arbeidsmarkt. Mensen die lang werkloos zijn geweest of mensen met een beperking hebben een lagere productiviteit in vergelijking met mensen die al lange tijd in de reguliere markt werken. Om ervoor te zorgen dat ondernemingen toch interesse zouden tonen in hun arbeid, geeft de overheid een loonkostensubsidie om dit te compenseren. 3. CAO26subsidie: verwijst naar de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van in Hierin werd vastgelegd dat een arbeider met een beperking een even hoog minimumloon moet ontvangen als een werknemer zonder beperking. Dit was dus een maatregel om mensen met een beperking te beschermen tegen uitbuiting en om ervoor te zorgen dat ze via hun loon via arbeid verworven, genoeg verdienen om te voorzien in hun basisbehoeften. In 2009 kwam er een vervangen cao (CAO 99) zo werd de overeenkomsten meer afgestemd op de nieuwe regelingen in de verschillende regio's. 4. Beschutte werkplaatsen: dit zijn werkplaatsen waar vooral wordt gezorgd voor gepaste arbeid voor mensen met een arbeidshandicap. Deze mensen kunnen niet terecht in de reguliere economie maar zijn wel werkwillig. Door ervoor te zorgen dat ook mensen met een beperking aan het werk kunnen, zorgen ze ervoor dat deze mensen zich beter kunnen integreren in de samenleving. Beschutte werkplaatsen zijn vaak aangepast aan specifieke beperkingen waardoor de persoon geholpen wordt bij het werk. Deze werkplaatsen zijn onderdeel van de sociale economie en krijgen voor hun speciale werking subsidiëring van de overheid. 5.Arbeidsmarkt: de markt waar vraag en aanbod in verband met arbeid speelt. 6. Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen: dit is een vervangingsinkomen waar je recht op hebt als je geen inkomen via arbeid kan verwerven door ziekte, een ongeval of een ziekenhuisopname. Je hebt recht op een uitkering als je door een ziekte of ongeval geen werk meer kan uitvoeren waardoor je geen beroepsinkomen of een werkloosheidsuitkering kan krijgen EN als je aan bepaalde administratieve voorwaarden voldoet. 7. Actieve arbeidsmarktregelingen: dit zijn maatregelen die de mensen aan het werk willen krijgen. Hieronder vallen onder andere beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling 8. Passieve regelingen: dit om mensen te ondersteunen die geen inkomen hebben uit arbeid. Hierdoor krijgen ze onder andere werkloosheidsverzekering, de regeling in geval van arbeidsongeschiktheid (door een beroepsziekte of een arbeidsongeval). Marlies Descan 1BaSWc Pagina 6

8 9. Arbeidsongeschikten: dit is wanneer iemand door een (beroeps)ziekte of een ongeval niet meer kan werken. Hij verliest daarbij zijn werk. Maar de eerste periode moet de werkgever toch nog een loon uitbetalen. Als de werknemer echter voor een langere tijd wegblijft, kan hij beroep doen op een vervangingsinkomen, uitbetaald door de ziekteverzekering. 10.RIZIV: dit is het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekeringen. Dit is de instelling die zorgt voor de sociale zekerheid in België en voor het uitbetalen van de verschillende vervangingsinkomens en uitkeringen. Een Belg moet verplicht bijdragen tot de sociale zekerheid, maar hier speelt het solidariteitsprincipe een grote rol waardoor het voor iedereen betaalbaar blijft, maar de uitkering toch groot genoeg is. 11. Brugpensioenregeling: dit zijn de wetgevingen en reglementen in verband met brugpensioen. Dit wordt nu 'werkloosheid met bedrijfstoelage' genoemd. Dit kan vanaf je 56 jaar bent en je een loopbaan van 40 jaar achter de rug hebt. Er zijn echter, door de economisch moeilijke tijden, veranderingen op komst in deze regelingen. Verder worden de regelingen in een cao per sector verder uitgewerkt. 12. Inkomens vervangende tegemoetkoming: dit zijn voor mensen met verminderde lichamelijke of psychische vermogen waardoor ze het ook moeilijker hebben op de arbeidmarkt. Er moet vastgesteld zijn dat ze nog maar 1/3 of minder kunnen verdienen dan een gezond arbeider op de arbeidsmarkt. 13. Buitengewoon Secundair Onderwijs: dit is een onderwijsvorm voor jongeren die het moeilijk. Ze hebben vaak een leerprobleem, een handicap of hebben opvoedingsmoeilijkheden. Binnen deze onderwijsvorm hebben ze hiervoor aangepaste klassen en methodes in tegenstelling tot de andere onderwijsvormen. Het is bedoeld voor jongeren tussen 13 en 21 jaar. Er zijn 8 types om zo gepast te kunnen inspelen op de noden van de jongere. 14. VDAB of de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. Deze organisatie staat er vooral voor bekend dat ze mensen helpen bij het zoeken naar een gepaste job. Verder geven ze ook opleidingen en geven ze in bepaalde gevallen een uitkering aan werklozen. 15. Arbeidstrajectbegeleiding diensten of ATB: ze helpen mensen met een handicap die op zoek zijn naar een gepaste werkplaats. Zo gaat het ATB op zoek naar plaatsen die passen bij de behoeftes van de persoon met een handicap. 16. Discriminatie: hierbij wordt er (onrechtmatig) onderscheid gemaakt tussen mensen op basis van geslacht, afkomst, geloof, seksuele geaardheid... Dit kan ook op basis van een handicap. Dit is waar mensen die in de sociale economie werken willen tegen vechten. 17. Arbeidpostaanpassingen: dit zijn de aanpassingen die werkgevers maken aan de werkpost van mensen met een handicap. Dit kan gaan van brailletoetsenbord tot een armsteun. De werkgevers kunnen hiervoor een vergoeding krijgen. Bronnen: zie pagina 21

9 2. Specialisten 2.1 Prof Frans Lammertyn (emeritus) Hij is prof aan de KU Leuven in de Faculteit Sociale wetenschappen en het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CESO) en kreeg op 20/11/2012 zijn statut van emeritus. Ik kwam hem op het spoor omdat ik zag dat hij samen met Erik Samoy enkele artikels had geschreven over mensen met een handicap: 'De drie gezichten van 'handicapisme', 'Scoiaal beleid ten behoeve van mensen met een handicap' en 'Barrières voor sociale integratie van personen met een handicap'. Contactgegevens: Faculty of Social Sciences Centre for Sociological Research (CESO) Parkstraat 45 box 3601 B-3000 Leuven België Tel.: Andere werken: Lammertyn heeft nog veel andere werken. Op LIMO alleen al zijn er 123 boeken (waaronder verzamelwerken), 61 artikels, 2 eindwerken en 1 conferentieverslag te vinden. -'De zorgverlening in Vlaanderen: visie van de bevolking.' -'Sociale activering in Vlaamse OCMW's: een empirische toetsing.' -'Hulp vragen en hulpvragen in het ambulant algemeen welzijnswerk: beleidsrelevante determinanten.' Tine Van Regenmortel Ze werkt aan de KU Leuven waar ze hoofd is van de onderzoeksgroep 'Armoede, maatschappelijke integratie en migratie. Maar verder is ze ook nog prof in de Master Sociaal Werk aan de Faculteit Sociale wetenschappen en is ze lector Empowerment en maatschappelijk kwetsbare groepen. Hiervoor is ze echter verbonden aan de Fontys Hogeschool Sociale Studies in Eindhoven. Ook zij kwam ik op het spoor nadat ik een artikel vond dat ze samen met Erik Samoy had geschreven. 'Eenzame zielen? Een onderzoek naar de sociaal-culturele participatie van kansarmen'. Contact gegevens: +32 (0) Andere werken: Op LIMO alleen al zijn er 50 boeken (waaronder verzamelwerken), 19 artikels, 3 'andere en 1 eindwerk te vinden. Daaronder zijn de werken:

10 'Empowerment en participatie van kwetsbare burgers' 'Verbindend werken in de hulpverlening: bouwsteen voor een veerkrachtige samenleving' 'Lokaal sociaal beleid: de intenties onder de loep'... Verder zijn er nog 5 onderzoeksprojecten waar ze aan deelnam. 2.3 Peter Donceel Hij is prof aan de KU Leuven aan de faculteit Arbeids-, Milieu- en Verzekeringsgeneeskunde. Ik kwam hem op het spoor door een term uit mijn trefwoordenlijst op te zoeken op LIMO. Nadat ik die naam dan op internet intypte vond ik wat hij deed van werk en dat past bij mijn onderwerp. Contactgegevens: Kapucijnenvoer 35 blok d - bus Leuven lokaal: tel of fax Andere werken: 'Development of ICF core set for disability evaluation in social security.' 'An analysis of the communication during an enhanced and structured information exchange between social insurance physicians and occupational physicians in disability management in Belgium' 2.4 Ides Nicaise Hij is doctor in de economische wetenschappen en is hoofd van de onderzoeksgroep. Ik kwam hem op het spoor toen ik de term 'sociale inschakelingeconomie' opzocht in LIMO. Na wat verder onderzoek op het internet ontdekte ik al snel dat hij al veel werken schreef die passen bij ons thema. Contactgegevens: +32 (0) Andere werken: Bronnen: zie p. 21 'Schitterend gemiddeld. Kwaliteit, kansengelijkheid en rendement van het Vlaamse onderwijs in internationaal perspectief' 'Groeipotentieel voor individuele en maatschappelijke dienstverlening in de lokale diensteneconomie' 'De sociale economie wil groeien'

11 2.5 Vragen Zien jullie grote veranderingen in het beleid voor mensen met een beperking sinds de wetten en decreten uit 2002 en 2004? Wat ken er volgens jullie nog veranderen? Is er voldoende doorstroom van mensen met een handicap naar de reguliere markt? Is het financieringssysteem niet te ingewikkeld? 3. Organisatie De OESO 1 Dit is de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en bestaat uit 34 landen en begon in 1947 (16 april) als een Europese organisatie (toen: OEES). Op de site kan je kiezen voor het Engels of het Frans omdat dit te talen zijn die worden gebruikt binnen de organisatie. Op de startpagina gaat het over nieuwtje in de wereld. Natuurlijk niet de nieuwtjes die wij kennen, maar nieuwtjes in de economische wereld. Verder heb je nog de uitleg over de organisatie zelf met een inleidend filmpje en daaronder uitgelegd wat de organisatie juist doet. Ook kan je de verschillende landen terug vinden die lid zijn, categorieën waarbij je alle statistieken of andere materialen kan terugvinden, de statistieken nog eens en dan nog een pagina waar je verschillende artikels, publicaties en nieuwtjes kan vinden. Alles is zeer formeel geschreven. Met het gebruik van hoofdletters leggen ze accenten op belangrijke titels. Ze gaan objectief te werk. Natuurlijk herhalen ze veel dat ze de welvaart voor mensen overal willen helpen verbeteren, wat natuurlijk niet mogelijk is aangezien ze met leden werken. Ik denk dat ze vooral willen tonen dat ze de economische situatie van heel de wereld in de gaten houden en dat elk land lid mag worden. Ik vind de site neutraal. Er worden geen standpunten ingenomen, enkel objectief cijfermateriaal van hun onderzoeken worden weergegeven. Er worden vooral feiten gebruikt op hun nieuwspagina. De site is up-to-date. Elke dag worden er nieuwe zaken opgezet en andere afgehaald. Ik heb de site al meerdere malen bezocht en leke keer is hun 'What's New'-pagina anders. Het is de officiële site van de OESO dus ik ga ervanuit dat het de juiste versie is die tot bij ons komt. De informatie op de pagina is controleerbaar. De maker van de site is niet te viden, maar alle rechter behoren tot de OESO toe. Er wordt niet verwezen naar bronnen omdat zij eigenlijk de bron zijn. De OESO voeren hun eigen onderzoek uit. Daarom zijn er verschillende bronnen te vinden op de site (waaronder verschillende statistieken). Ze beweren nergens op de site dat ze een autoriteit zijn, maar tijdens mijn onderzoek op andere sites werd er verschillende keren naar verwezen. Verder zijn er nergens tikfouten te vinden. 1 Dit artikel bestaat uit 371 woorden.

12 4.Bronnenlijst FederaleWet ter bestrijding van discriminatie (25 februari 2003). Belgisch Staatsblad. Geraadpleegd via Decreet van 8 mei houdende een evenredige participatie op de arbeismarkt (8 mei 2002). Het Belgisch Staatsblad. Geraadpleegd via Samoy, E. (1998). Ongeschikt of ongewenst? Een halve eeuw arbeidsmarktbeleid voorgehandicapten [Eindwerk]. Geraadpleegd via Samoy, E. ( 2010). HANDICAP EN ARBEID Deel I: Definities en Statistieken over de arbeidsdeelname van mensen met een handicap (update december 2010). Geraadpleegd op 16 december 2012, op

13 Stap 4: Beschikken en zoeken 1. Basisartikel 1.1 Verkrijgbaar in andere bibliotheken: a) bibliotheek 1 (Katho campus Kortrijk): Er zijn 32 werken van Eric Samoy te vinden in de bibliotheek van Katho Kortrijk, waaronder: -Wat na de sociale tewerkstelling? Evaluatie van de toepassing van art. 60 par. 7 van de organieke wet op de OCMW. -Anders op de arbeidsmarkt arbeidsgehandicapten. -Benno in Europa: leven en wonen met een verstandelijke handicap in Europa. -Gewenst want geschikt: maatregelen ter ondersteuning van de arbeidsdeelname van personen met een handicap. -Op weg naar een inclusief arbeidslandschap: handicap en arbeid een jaar na de bestuurlijke overheveling. -Werk, werk, werk!: rondetafelconferentie zet nieuwe bakens uit voor arbeidsdeelname van personen met een handicap. -Ongeschikt of ongewenst? Een halve eeuw arbeidsmarktbeleid voor gehandicapten -Beroepsopleidingen voor personen met een handicap. -Zwakkere werknemers in de beschutte werkplaats b) Zie Excel bestand De onderzoeken zijn niet terug te vinden via een bibliotheek catalogus. Soorten bronnen Aantal Procent Boeken 0% Tijdschriften 0% Verzamelwerken 0% Websites 0% Grijze literatuur 2 25% Andere 6 75% Totaal 8 100% Bron Handicap en arbeid' E., Samoy Ongeschikt of ongewenst' E, Samoy Vlaams decreet 8 mei 2002 Federale wet ter bestrijding van discriminatie OESO-onderzoek: 'TransdormingDisabilityintoAbility' Enquête naar de Arbeidskrachten statistieken VDAB uitvoeringsbesluit 2004 (decreet) De onderzoeken kon ik niet terugvinden in een catalogus Vindplaats KATHO Campus Kortrijk eerste verd. KKOEV KU Leuven Centrale Bibliotheek Juriwel Het Belgisch staatsblad Juriwel Marlies Descan 1BaSWc Pagina 12

14 1.2 Beschrijving fysiek exemplaar van een bron Ik heb mijn bronnen opgezocht op LIMO en verschillende sites van bibliotheken in de buurt, maar er waren nergens fysieke exemplaren te vinden van mijn bronnen. Dit is ook te verklaren door het feit dat mijn bronnen deels bestaan uit onderzoeken die niet in boeken werden gepubliceerd. 1.3 Steracteurs Er wordt niet naar andere acteurs verwezen in mijn artikel. 2. Internet algemeen: Samoy, E. (2003). Anders op de arbeidsmarkt - Arbeidsgehandicapten. Geraadpleegd op 16 december 2012, op (volledige tekst) Samoy, E. ( 2010). HANDICAP EN ARBEID Deel I: Definities en Statistieken over de arbeidsdeelname van mensen met een handicap (update december 2010). Geraadpleegd op 16 december 2012, op (volledige tekst) Samoy, E. ( 2010). HANDICAP EN ARBEID Deel II: Beleidsontwikkelingen. Geraadpleegd op 16 december 2012, op (volledige tekst) Samoy, E. (1998). Ongeschikt of ongewenst? Een halve eeuw arbeidsmarktbeleid voor gehandicapten. Geraadpleegd op 16 december 2012, op (volledige tekst) Samoy, E. (2003). Ontwikkelingen in het werkgelegenheidsbeleid voor mensen met een handicap.geraadpleegd op 16 december 2012, op (volledige tekst ) Samoy,E., Van Geel, H. &Verbelen, J. (2005). Vlamingen met een handicap of langdurige gezondheidsproblemen. Geraadpleegd op 16 december 2012, op (volledige tekst)

15 3. Kranten AVH. (6 december 2012). Sneeuwruimploeg paraat. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd op 848D737FD8A5342E4F084&navigation_key=22963DBBF13848D737FD8A5342E4F084&p opup=yes DBEW. (22 september 2012). Gratis controles bandenspanning. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd op E4320EDD649B605F727E9&navigation_key=1EBCA6C6EAEE4320EDD649B605F727E9&p opup=yes Lenaers, X. (5 december 2012). "300 Ford-werknemers kunnen aan de slag in de sociale economie". Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd op DF67D4E3ED8BA1719FC0A&navigation_key=78EB63F9764DF67D4E3ED8BA1719FC0A&p opup=yes PKM. (6 december 2012). Klusjesdienst breidt uit. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd op 848D737FD8A5342E4F084&navigation_key=22963DBBF13848D737FD8A5342E4F084&p opup=yes 4. Vak-tijdschriften - Alert: voor zorg, welzijn en sociale politiek - Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid - Autisme Centraal - Caleidoscoop: spiegel van eigentijdse begeleiding - Handiscoop: maandelijks tijdschrift over handicap en inclusie - Tijdschrift voor de sociale sector - Sociaal-economische nieuwsbrief - West-Vlaanderen werkt Willekens, S. & Janssens, H. (2012). Gelijke kansen voor personen met een handicap. Handiscoop, 67 (3), 17. Geraadpleegd via Vanbael, L. (2011). Passwerk: een bloeiend bedrijf. Handiscoop, 67 (1), Geraadpleegd via 5. Bijdrage uit een verzamelwerk Peeters,M., de Vries,S. & van den Bergh, AH. (2006). Werk en gezondheid bij allochtone werknemers. In W. Schaufeli& A. Bakker (red.), De psychologie van arbeid en gezondheid(pp ). Houten: BohnStafleu van Loghum. doi / _23

16 6. Eindwerken/bachelorproeven Samoy, E. (1998). Ongeschikt of ongewenst? Een halve eeuw arbeidsmarktbeleid voor gehandicapten[proefschrift]. Geraadpleegd via 7. Handboeken, losbladige werken, verzamelwerken, monografieën Bourdeaud hui, R. &Vanderhaeghe, S. (2009). Werkbaar werk bij de werknemers die tijdens hun dagdagelijkse bezigheden hinder ervaren door een handicap, een langdurige lichamelijke aandoening of een langdurige lichamelijke ziekte. [technische nota]. Geraadpleegd via https://katho.stuiterproxy.associatie.kuleuven.be/sites/default/files/documenten/pdfpublicaties /,DanaInfo=www.serv.be+1464.pdf DeRaedt, E.& Van Opstal, W. (2009). Een monitor voor de sociale inschakelingeconomie in Vlaanderen : resultatenrapport.[resultatenrapport]. Leuven: Hoger instituut van de arbeid. RVA. (2008). Herinschakeling van de zeer moeilijk te plaatsen werklozen in de Sociale Inschakelingseconomie (SINE). [Infoblad]. ACV. Samoy, E. (2010). Wage subsidies for people with disabilities.[congres bijdrage]. Geraadpleegd via

17 Stap 5: Contextualiseren 1. Organisaties Zie hierboven, stap Statistieken Zie Excel bestand, oefening Juridische context Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor toestemming voor en subsidiëring van lokale diensten buurtgerichte kinderopvang (9 mei 2008). Belgisch Staatsblad. Geraadpleegd via Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de regierol van gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie, vermeld in artikel 15 van het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen (26 oktober 2012). Belgisch Staatsblad. Geraadpleegd via Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1996 houdende subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van de werknemers in de beschutte werkplaats die erkend zijn door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (29 juni 2007). Belgisch Staatsblad. Geraadpleegd via Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008 tot vaststelling van de programmatie van de door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie erkende beschutte werkplaatsen (13 januari). Belgisch Staatsblad.http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm Decreet betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen (1) (17 februari 2012). Belgisch Staatsblad. Geraadpleegd via Decreet houdende de lokale diensteneconomie (22 december 2006). Belgisch Staatsblad. Geraadpleegd via Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 (23 december 2010). Belgisch Staatsblad. Geraadpleegd viahttp://www.juriwel.be/zoeken/resultaten.aspx# Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage aan de VZW «Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid», ten laste van de begroting van de Programmatorische Federale overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Marlies Descan 1BaSWc Pagina 16

18 Armoedebestrijding, Sociale Economie en grootstedenbeleid voor het begrotingsjaar 2012 (25 oktober 2012). Belgisch Staatsblad. Geraadpleegd via Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 houdende de lokale diensteneconomie (17 december 2008). Belgisch Staatsblad. Geraadpleegd via 4. Politieke context Het Departement Werk en Sociale Economie staat in voor de lokale diensteneconomie. Hierbij zijn 2 ministers aangesteld die een invloed kunnen hebben op deze diensteneconomie, nl. Vlaams minister van Sociale Economieën (Freya Van den Bossche) en Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening (Philippe Muyters). Onbekend. (2011). De Vlaamse ministers bevoegd voor werk en sociale economie. Geraadpleegd op 17/12/2012, op

19 Stap 6: de afwerking 1. Besluit: De Sadan opdracht had ik wat onderschat. Ik had op voorhand niet gedacht dat het zoveel werk zou zijn. Daarom zijn we binnen het groepje pas laat echt beginnen werken en hebben we nog veel thuis moeten doen. Ik vond het wel leerrijk en leuk om te zien dat we zelf ook een website kunnen maken en dat dit eigenlijk niet zo moeilijk is. Het refereren vraagt veel werk, maar is nodig. Ik vind dat dit moet gewoon uit respect voor de schrijver van de bron. Het was ook soms moeilijk om met meerdere mensen aan de site te werken omdat je zo elkaar voor de voeten liep en werd geblokkeerd. Ik heb veel informatie gevonden, vind ik. Maar ik heb me vooral beperkt tot LIMO. Misschien moet ik nog meer op andere databanken kijken zoals Springer en moet ik ook meer naar anderstalige werken kijken. Ik moet nog verder trainen hoe je alles ordelijk op de site kan krijgen, hoe je een hyperlink maakt en hoe je de andere databanken (en zeker ook het Belgisch Staatsblad) beter kunnen gebruiken. Ik denk dat ik sterk ben in het refereren en het gebruiken van het algemeen internet om dingen te vinden. Het refereren lukt nu vooral beter omdat we het tijdens de oefeningen zoveel hebben moeten doen. Dat is denk ik de beste manier om dit te leren. Ik heb geleerd dat het internet en alle databanken logisch in elkaar zitten, maar dat je genoeg moeite moet doen om dingen te vinden en de juiste termen te gebruiken. Ik leerde ook dat refereren belangrijk is, dat je met MSOffice veel kan doen als je het allemaal weet staan en dat met de computer werken niet hoeft te betekenen dat je uren bezig bent aan iets. Efficiënt werken is daarbij belangrijk. Het refereren is voldoen aanwezig gedurende de oefeningen. Misschien kunnen er bepaalde opdrachten anders geformuleerd worden je nog meer in andere databanken moet gaan zoeken. Anders vind ik dat alle delen goed terugkomen gedurende de hele opdracht. Marlies Descan 1BaSWc Pagina 18

20 Bronnen: KU Leuven. (2011). Marleen Jacobs. Geraadpleegd op 16 december 2012 op Villa, L. (2012).Ides Nicaise. Geraadpleegd op 16 december 2012 op KU Leuven. (2011).Peter Donceel. Geraadpleegd op 16 december 2012 op KU Leuven. (2011). Frans Lammertyn. Geraadpleegd op 16 december 2012 op Onbekend. (2010).Loonkostensubsidie. Geraadpleegd op 19 december 2012, op Onbekend. (2010). CAO26. Geraadpleegd op 19 december 2012, op VOSC vzw. (s.d.). Beschutte werkplaatsen. Geraadpleegd op 19 december 2012, op Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. (s.d.). Arbeidsmarkt. Geraadpleegd op 19 december 2012, op Belgische Federale Overheidsdiensten. (2012). Arbeidsongeschiktheid. Geraadpleegd op 19 december 2012, op ACV. (2012). Brugpensioen. Geraadpleegd op 19 december 2012, op Belgische Federale Overheidsdiensten. (2005). Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT). Geraadpleegd op 19 december 2012, op Vlaanderen. (s.d.). Buitengewoon secundair onderwijs. Geraadpleegd op 19 december 2012, op Marlies Descan 1BaSWc Pagina 19

INFORMATIEVAARDIGHEDEN. Sociale economie. Sarah Demeyere 1BaSWc

INFORMATIEVAARDIGHEDEN. Sociale economie. Sarah Demeyere 1BaSWc INFORMATIEVAARDIGHEDEN Sociale economie Sociale economie in Vlaanderen: een proeve van conceptualisering en afbakening Sarah Demeyere 1BaSWc Het artikel probeert het begrip sociale economie te bevatten.

Nadere informatie

Informatievaardigheden Oefenboek Bronnen en Refereren Caroline Neckebroeck i.s.m. Luk Gheysen Benedict Wydooghe

Informatievaardigheden Oefenboek Bronnen en Refereren Caroline Neckebroeck i.s.m. Luk Gheysen Benedict Wydooghe Informatievaardigheden Oefenboek Bronnen en Refereren Caroline Neckebroeck i.s.m. Luk Gheysen Benedict Wydooghe Academiejaar 2013-2014 Vooraf : Na deze opdracht dien je onderstaande doelstellingen te bereiken.

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschap KSZ gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de sociale Min SZ

Vlaamse Gemeenschap KSZ gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de sociale Min SZ 01/01 06/02 Machtigingsaanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Algemen Zaken en Financiën, Administratie Budgettering, Accounting en Financieel management, voor de mededeling

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten op de arbeidsmarkt

Arbeidsgehandicapten op de arbeidsmarkt Arbeidsgehandicapten op de arbeidsmarkt Hans Verhoeven WAV Dossier COLOFON Verhoeven, Hans Arbeidsgehandicapten op de arbeidsmarkt Verhoeven Hans WAV-Dossier Leuven: Katholieke Universiteit Leuven Steunpunt

Nadere informatie

1. Wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden 3

1. Wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden 3 II. DEFINITIES A. Definities in het kader van de wetgevingen betreffende de sociale integratie van personen met een handicap en hun inschakeling in het arbeidsproces 1. Wet van 16 april 1963 betreffende

Nadere informatie

Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen

Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen Een beeld vanuit de EAK Tijdens het tweede kwartaal van 2007 werd in de Enquête naar de Arbeidskrachten gevraagd of de respondenten in hun dagelijkse

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 Inhoud - Aantal niet-werkende werkzoekenden - Tewerkstelling (koppen) binnen zes werkvormen sociale economie - Beschutte

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

Benjamin Naert 1BaTP

Benjamin Naert 1BaTP Benjamin Naert 1BaTP 1 Onderwerpsverkenning 1.1 Refereren artikel 1.2 Context 1.3 Auteurs van het artikel 1.4 Structuur 1.5 Lijsten 2 WikiWelkom 3 Inhoud in lijsten en syntheses 3.1 Trefwoordenlijst 3.1.1

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

(B.Vl.Reg. 20.I.1993) (B.Vl.Reg. 19.I.1994) (B.S. 27.IV.1990, err. B.S. 11.IX.1990)1

(B.Vl.Reg. 20.I.1993) (B.Vl.Reg. 19.I.1994) (B.S. 27.IV.1990, err. B.S. 11.IX.1990)1 BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 7 MAART 1990 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning, van het bedrag en van de betalingsmodaliteiten van de uitkeringen en het aanvullend loon van de gehandicapten

Nadere informatie

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Terug aan het werk?! Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Inhoud 1. Voorstelling Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Solliciteren 3. Redelijke aanpassingen 4. Ondersteuningsmaatregelen 5. Toegelaten arbeid

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten : wie zijn ze?

Arbeidsgehandicapten : wie zijn ze? 1 Arbeidsgehandicapten : wie zijn ze? Erik Samoy (PhD) Studiecel VFSIPH -okt 2001 2 1. Omschrijving van het begrip arbeidsgehandicapten Theoretisch kunnen arbeidsgehandicapten worden omschreven als : personen

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 5; TC/98/84 ADVIES Nr. 98/07 VAN 7 JULI 1998 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (DEPARTEMENT SOCIOLOGIE) TOT HET BEKOMEN VAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID EN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

a) Hoeveel van deze doelgroepmedewerkers verkregen een erkenning van bepaalde duur (2 jaar)?

a) Hoeveel van deze doelgroepmedewerkers verkregen een erkenning van bepaalde duur (2 jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 221 van SABINE VERMEULEN datum: 12 januari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Doelgroepmedewerkers sociale-economiebedrijven - Erkenning

Nadere informatie

1 het Fonds: het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap;

1 het Fonds: het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap; BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 10 JULI 2001 houdende subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van personen tewerkgesteld in de gehandicaptensector en wier tewerkstellingskosten voorheen

Nadere informatie

2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan?

2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan? 2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan? Om de strijd tegen discriminatie op de werkvloer aan te gaan, kan je als militant beroep doen op een breed wettelijk kader. Je vindt hieronder de belangrijkste

Nadere informatie

KATHO Departement Ipsoc 2007-2008. SADAN OPDRACHT B. Wydooghe 2007-08

KATHO Departement Ipsoc 2007-2008. SADAN OPDRACHT B. Wydooghe 2007-08 SADAN-INTEGRATIE-OEFENING KATHO Departement Ipsoc 2007-2008 INLEIDING Deze Sadan-oefening (Sociaal Agogische Digitale en Analoge Naslag) integreert vrijwel alle vaardigheden die je betreffende het bronnen-

Nadere informatie

Sociale economie. Een boeiende kennismaking

Sociale economie. Een boeiende kennismaking Sociale economie Een boeiende kennismaking 1. Wat is sociale economie? De sociale economie bestaat uit verschillende bedrijven/initiatieven, die deze basisprincipes respecteren voorrang van arbeid op kapitaal

Nadere informatie

Van de berg en de. muis. Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid

Van de berg en de. muis. Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid Van de berg en de muis Over de berg en de muis * Enkele vragen om te starten * Wie ben ik? * Feiten en cijfers * (centrale) uitgangspunten * Denken over handicap * Wetgeving en discriminatie * De manier

Nadere informatie

Arbeid en handicap. Greet van Gool

Arbeid en handicap. Greet van Gool Arbeid en handicap Greet van Gool Inhoud van de toelichting Inleiding: Recht op werk voor iedereen Arbeid en gevolgen op uitkeringen Instrumenten Inleiding Recht op werk voor iedereen Uitgangspunten :

Nadere informatie

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Sociale economie De sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen. 29-11-2012 Seminarie VLOR - Brussel 1

OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen. 29-11-2012 Seminarie VLOR - Brussel 1 OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen 1 2 OVERZICHT GTB Algemeen Personen met een Arbeidshandicap (PmAH) Begeleiding naar werk Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen (BTOM) Doven

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- Outplacement - werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober A D V I E S Nr. 1.654 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ----------------------------------------------- IPA 2007-2008 - Non-discriminatie - Positieve acties x x x 2.278/1-1

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/056 BERAADSLAGING NR. 16/025 VAN 5 APRIL 2016 OVER DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Standaard-cv Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Hoe moet je dit formulier invullen? Om een vlotte en correcte behandeling van je dossier toe te laten, verzoeken we je om dit formulier volledig

Nadere informatie

Het Vlaams en Belgisch arbeidsmarktbeleid door een Europese bril

Het Vlaams en Belgisch arbeidsmarktbeleid door een Europese bril Het Vlaams en Belgisch arbeidsmarktbeleid door een Europese bril Jaarlijks brengen de Europese lidstaten verslag uit over hun beleid in uitvoering van de Europese richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid

Nadere informatie

Publicatie : 2015-03-30

Publicatie : 2015-03-30 Publicatie : 2015-03-30 VLAAMSE OVERHEID Werk en Sociale Economie 26 MAART 2015. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 13 en 51 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014

Nadere informatie

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN Januari 07 Het voorbije jaar verschenen er in de media heel wat berichten over de plannen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Werk Kris Peeters

Nadere informatie

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN Januari 2017 Het voorbije jaar verschenen er in de media heel wat berichten over de plannen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Werk Kris

Nadere informatie

Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen

Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen Focussessie Het nieuwe werkgelegenheidsbeleid Impact op uw bedrijfsvoering Peter Bosmans VAC Gent,

Nadere informatie

Anders op de arbeidsmarkt - Arbeidsgehandicapten. Erik Samoy - Studiecel VFSIPH - Ontmoeting SERV-SER, Den Haag 7 mei 2003

Anders op de arbeidsmarkt - Arbeidsgehandicapten. Erik Samoy - Studiecel VFSIPH - Ontmoeting SERV-SER, Den Haag 7 mei 2003 1 Anders op de arbeidsmarkt - Arbeidsgehandicapten Erik Samoy - Studiecel VFSIPH - Ontmoeting SERV-SER, Den Haag 7 mei 2003 In een recente studie van de OESO met als titel 'Transforming Disability into

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 3 MEI 1999

Koninklijk besluit van 3 MEI 1999 Koninklijk besluit van 3 MEI 1999 tot uitvoering van artikel 7, 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling

Nadere informatie

1. Kwartiermaken. Kwartiermakenvoor mensen met een psychische kwetsbaarheid. PsycEvent Duffel 7 mei 2015

1. Kwartiermaken. Kwartiermakenvoor mensen met een psychische kwetsbaarheid. PsycEvent Duffel 7 mei 2015 1. Kwartiermaken Kwartiermakenvoor mensen met een psychische kwetsbaarheid PsycEvent Duffel 7 mei 2015 1 Inhoudstafel 1. Kwartiermaken?? 2. Hoeveel plaats is er nodig 3. Hoe moet de plek eruit zien 4.

Nadere informatie

23/12/15. Doelstelling. Inleidende oefening: groepsgesprek. Casus Jan. Belangrijke personen in mijn reintegratietraject

23/12/15. Doelstelling. Inleidende oefening: groepsgesprek. Casus Jan. Belangrijke personen in mijn reintegratietraject Medefinanciering door Doelstelling Kennis verhogen omtrent wie allemaal betrokken is/kan zijn bij een re-integratie-traject Meer duidelijkheid m.b.t. rol en taken van deze personen Je kan dit vertalen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap

Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap Samenvatting De ene persoon met een arbeidshandicap is

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de arbeids en loonvoorwaarden in 2013 en 2014 Artikel 1. TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s rechten arbeidskaart arbeidsovereenkomst werk zoeken opleiding zelfstandige werkloosheid gelijkschakeling van diploma s loon syndicaten Werk en opleiding Santé Door te werken kan je jezelf en je familie

Nadere informatie

RVA. de degressiviteit van de uitkeringen voor mensen in arbeidszorg

RVA. de degressiviteit van de uitkeringen voor mensen in arbeidszorg RVA In het najaar 2013 stond een infosessie met de RVA gepland. Deze kon jammer genoeg door dienstnoodwendbaarheden niet doorgaan. Daarom ging het Steunpunt op een andere manier op zoek naar info. Alle

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 81 22 gsm 0477 39

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

Sociale rechten en handicap POSITIENOTA

Sociale rechten en handicap POSITIENOTA Sociale rechten en handicap POSITIENOTA FEBRUARI 2015 1. INLEIDING Onder sociale rechten verstaan wij rechten die toegekend worden door het socialezekerheidssysteem, zoals de geneeskundige verzorging,

Nadere informatie

Gelijkgestelde periodes in de pensioenopbouw bij werknemers

Gelijkgestelde periodes in de pensioenopbouw bij werknemers Gelijkgestelde periodes in de pensioenopbouw bij werknemers Peeters, H. & Larmuseau, H. (2005). De solidariteit van de gelijkgestelde periodes. Een exploratie van de aard, het belang en de zin van de gelijkgestelde

Nadere informatie

START OCMW ABVV ACLVB

START OCMW ABVV ACLVB WOORDENDOMINO Spel Elke leerling krijgt evenveel kaartjes. De leerling met start legt de beginkaart op tafel. Wie bij het woord op de dominokaart het juiste logo kan aanleggen mag verder spelen. Hij/zij

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 78/2013 van 11 december 2013 Betreft: aanvraag van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie om een netwerkverbinding tot

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/15/219 BERAADSLAGING NR. 15/082 VAN 1 DECEMBER 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

GEHANDICAPTENBELEID IN BELGIË: EEN OVERZICHT

GEHANDICAPTENBELEID IN BELGIË: EEN OVERZICHT GEHANDICAPTENBELEID IN BELGIË: EEN OVERZICHT - 1 - - 2 - De fundamenten van het huidige Belgische beleid voor personen met een handicap dateren van de jaren 60. Men wilde toen personen met een handicap

Nadere informatie

Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling en - begeleiding

Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling en - begeleiding SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 649 van SABINE VERMEULEN datum: 14 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Synergiën en Convergenties tussen werk en welzijn. Hendrik Delaruelle, Commissie W² Vlaams Welzijnsverbond

Synergiën en Convergenties tussen werk en welzijn. Hendrik Delaruelle, Commissie W² Vlaams Welzijnsverbond Synergiën en Convergenties tussen werk en welzijn Hendrik Delaruelle, Commissie W² Vlaams Welzijnsverbond SYNERGIE = een begrip dat een proces beschrijft waarbij het samengaan van delen meer oplevert dan

Nadere informatie

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015)

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015) De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken (West4work 3/11/2015) Controle en sanctionering Visie activeringsbeleid en inkanteling controle Bemiddelen(*) = dé centrale opdracht voor VDAB (en partners)

Nadere informatie

b) Hoeveel werkzoekenden werden in 2016 geïndiceerd door VDAB met indicatie persoon met multiple problemen?

b) Hoeveel werkzoekenden werden in 2016 geïndiceerd door VDAB met indicatie persoon met multiple problemen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 315 van ROB BEENDERS datum: 20 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

KNELPUNTENNOTA OVER TOEGELATEN ARBEID

KNELPUNTENNOTA OVER TOEGELATEN ARBEID Inleiding KNELPUNTENNOTA OVER TOEGELATEN ARBEID HEVERLEE, MAART 2013 In 2011 bedroeg de gemiddelde werkzaamheidsgraad in Vlaanderen 71,8 %. Dit staat in schril contrast met de werkzaamheidsgraad van personen

Nadere informatie

Specifieke financiële voorzieningen voor personen met een handicap POSITIENOTA

Specifieke financiële voorzieningen voor personen met een handicap POSITIENOTA Specifieke financiële voorzieningen voor personen met een handicap POSITIENOTA JANUARI 2014 1 1. INLEIDING Het hoofd kunnen bieden aan de uitgaven van het dagelijks leven (huisvesting, voeding, kleding,

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt;

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt; Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering. activering van werklozen in België. Congres SER. Den Haag,

Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering. activering van werklozen in België. Congres SER. Den Haag, Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering en activering van werklozen in België Congres SER Den Haag, 5 februari 2014 Ann Van Laer Nationaal Secretaris ACV 1 2 ACV = Algemeen Christelijk

Nadere informatie

Persoonlijk besluit wiki Op de Vlucht Annelies Portier1BaOC

Persoonlijk besluit wiki Op de Vlucht Annelies Portier1BaOC Persoonlijk besluit wiki Op de Vlucht 2009-2010 Annelies Portier1BaOC Inhoud a) Wat moet ik nog trainen?... 3 b) Wat ik heb geleerd en wat mij zal bijblijven?... 3 c) Wat heb ik te kort in mijn wiki?...

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

Voka: Doelgroepenbeleid schiet doel voorbij

Voka: Doelgroepenbeleid schiet doel voorbij Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Sonja Teughels Senior adviseur arbeidsmarktbeleid tel. 02 229

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

Alle informatie op 1 site. Nieuws Cultuuragenda Beleidsdocumenten Statistische informatie Wetenschappelijke studies Loket voor subsidieaanvragen

Alle informatie op 1 site. Nieuws Cultuuragenda Beleidsdocumenten Statistische informatie Wetenschappelijke studies Loket voor subsidieaanvragen Alle informatie op 1 site Nieuws Cultuuragenda Beleidsdocumenten Statistische informatie Wetenschappelijke studies Loket voor subsidieaanvragen Alle informatie over de Vlaamse Rand De website www.vlaamserand.be

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het werkgelegenheidsbeleid voor mensen met een handicap. Erik Samoy -Studiecel VFSIPH

Ontwikkelingen in het werkgelegenheidsbeleid voor mensen met een handicap. Erik Samoy -Studiecel VFSIPH 1 Ontwikkelingen in het werkgelegenheidsbeleid voor mensen met een handicap. Erik Samoy -Studiecel VFSIPH Symposium Tewerkstelling en Handicap / Reva-beurs Gent/ 25-04-2003 1. Wie zijn die gehandicapten?

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/177 BERAADSLAGING NR. 14/096 VAN 4 NOVEMBER 2014 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers PERSBERICHT DOOR KRIS PEETERS VICEPREMIER EN MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, CONSUMENTEN EN BELAST MET BUITENLANDSE HANDEL EN MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID MAGGIE DE BLOCK Woensdag 23 november

Nadere informatie

DE ARBEIDSDEELNAME VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP

DE ARBEIDSDEELNAME VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP DE ARBEIDSDEELNAME VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP Ontwikkelingen in de arbeidsdeelname van arbeidsgehandicapten Op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten is de arbeidsparticipatie van mensen

Nadere informatie

1. VDAB heeft gedurende drie jaar een indiceringsinstrument ontwikkeld en daardoor 43 categorieën geselecteerd uit een totaal van categorieën.

1. VDAB heeft gedurende drie jaar een indiceringsinstrument ontwikkeld en daardoor 43 categorieën geselecteerd uit een totaal van categorieën. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 451 van EMMILY TALPE datum: 20 maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT ICF-screening werkzoekenden - Duurtijd indicering 1. VDAB heeft

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Het Vlaams arbeidsmarkt- en doelgroepenbeleid in een Europees perspectief. Frank Vandenbroucke West4Work Kortrijk, 3 november 2015

Het Vlaams arbeidsmarkt- en doelgroepenbeleid in een Europees perspectief. Frank Vandenbroucke West4Work Kortrijk, 3 november 2015 Het Vlaams arbeidsmarkt- en doelgroepenbeleid in een Europees perspectief Frank Vandenbroucke West4Work Kortrijk, 3 november 2015 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- Outplacement werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en

Nadere informatie

Commissievergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid

Commissievergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid vergadering C104 zittingsjaar 2014-2015 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid van 29 januari 2015 2 Commissievergadering

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/043 ADVIES NR 10/23 VAN 5 OKTOBER 2010, GEWIJZIGD OP 5 APRIL 2011, BETREFFENDE HET MEEDELEN VAN ANONIEME

Nadere informatie

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)?

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van PETER VAN ROMPUY datum: 13 december 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkgelegenheidsgraad 55-plussers - Evolutie Door de

Nadere informatie

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK)

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Statistisch Product Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) Algemene informatie De steekproefenquête naar de arbeidskrachten (EAK), in België opgezet door de

Nadere informatie

HET THEMATISCH RAPPORT LE RAPPORT THÉMATIQUE

HET THEMATISCH RAPPORT LE RAPPORT THÉMATIQUE OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL HET THEMATISCH RAPPORT LE RAPPORT THÉMATIQUE Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede in het Brussels Gewest

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES -----------------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 19 december 2006 ----------------------------------------------------

Nadere informatie

Spel Nabespreking Begrippen voor de leerkracht

Spel Nabespreking Begrippen voor de leerkracht MEMORY Spel Alle kaarten worden omgekeerd op de tafel gelegd. De leerlingen mogen beurtelings twee kaartjes omdraaien. Als ze twee kaarten hebben die bij elkaar horen mogen ze deze kaarten houden. Wie

Nadere informatie

Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB)

Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB) 1 GTB Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB) Opdracht: werkzoekenden met een arbeidsbeperking begeleiden in hun participatie aan de arbeidsmarkt. Twee disciplines in huis: trajectbegeleiding

Nadere informatie

Maatwerk en W². 2 decreten in de maak

Maatwerk en W². 2 decreten in de maak Maatwerk en W² 2 decreten in de maak 3 2 decreten in de maak Maatwerk: voorontwerp decreet goedgekeurd door de Vlaamse regering W²: werkdocument: wordt binnenkort voorgelegd op de Vlaamse regering wordt

Nadere informatie

b) Hoeveel werkzoekenden werden in de periode 1/1/ /4/2017 geïndiceerd door VDAB met indicatie persoon met multiple problemen?

b) Hoeveel werkzoekenden werden in de periode 1/1/ /4/2017 geïndiceerd door VDAB met indicatie persoon met multiple problemen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 664 van ROB BEENDERS datum: 31 mei 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Eerste minister Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), ontvangen op 18/11/2014;

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), ontvangen op 18/11/2014; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 03/2015 van 21 januari 2015 Betreft: aanvraag van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) tot uitbreiding van

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer vwo 2003-II

Eindexamen maatschappijleer vwo 2003-II Opgave 1 Armoede en werk 1 Het proefschrift bespreekt de effecten van het door twee achtereenvolgende kabinetten-kok gevoerde werkgelegenheidsbeleid. / De titel van het proefschrift heeft betrekking op

Nadere informatie

Wat is ESF? ESF financiert organisaties die:

Wat is ESF? ESF financiert organisaties die: MEDIAKIT Wat is ESF? 2 ESF staat voor Europees Sociaal Fonds. Dit fonds heeft als doel de werkgelegenheid te bevorderen en de arbeidmarkt te verstevigen. Hiervoor krijgt het ESF-Agentschap Vlaanderen subsidies

Nadere informatie

Gewenst want geschikt

Gewenst want geschikt Gewenst want geschikt Maatregelen ter ondersteuning van de arbeidsdeelname van personen met een handicap Voor een goede situering van deze bijdrage beginnen we best met wat we niet zullen behandelen. Het

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/107 BERAADSLAGING NR. 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2009 EN OP 7 SEPTEMBER 2010,

Nadere informatie

KATHO IPSCOC 1BaTPa. Werkdocument. Van diagnose naar Behandeling. Vanity Jacobs

KATHO IPSCOC 1BaTPa. Werkdocument. Van diagnose naar Behandeling. Vanity Jacobs KATHO IPSCOC 1BaTPa Werkdocument Van diagnose naar Behandeling Vanity Jacobs 2011-2012 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie... 2 1.1 Wie ben ik?... 2 1.2 Het artikel... 2 1.2.1 Referentie... 2 1.2.2 Link

Nadere informatie

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de inspanningen ten gunste van de personen die tot de risicogroepen

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2002 MONITEUR BELGE 24321 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Lijst van de organisaties die wettelijk klant zijn van het OFO

Lijst van de organisaties die wettelijk klant zijn van het OFO Lijst van de organisaties die wettelijk klant zijn van het OFO Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de Provinciën Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie Belgisch Instituut voor

Nadere informatie

Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen Vragen naar: petr romelart E-mail: petra.romelart@mi-is.be Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Nadere informatie

20/11/2015 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE

20/11/2015 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? Stieve Van der Bruggen 1 INHOUD SESSIE 1) Google 2) Wikipedia 3) Waarom de bibliotheek? 4) Efficiënt opzoeken via LIMO 5) Enkele nuttige databanken 6) Enkele oefeningen +

Nadere informatie