VLOER OVER DE. Vorstelijk wonen in Koninginnehof. In dit nummer o.a.: T

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLOER OVER DE. Vorstelijk wonen in Koninginnehof. In dit nummer o.a.: www.actiumwonen.nl T 0900 0604"

Transcriptie

1 02 NOVEMBER2014 NUMMER woonmagazine van actium Verschijnt 2 keer per jaar In dit nummer o.a.: OVER DE VLOER Over het betalen van de huur Klantonderzoek gestart Zonnepanelen voor zeshonderd woningen in Midden-Drenthe Wat kunt u van Actium verwachten in 2015? Vorstelijk wonen in Koninginnehof Zie pag. 8 T

2 Colofon Actium over de vloer is het woonmagazine van Actium voor haar huurders, woningzoekenden en relaties en verschijnt 2 keer per jaar. Actium Postbus 500, 9400 AM Assen T F. (0592) E. I. Inhoudsopgave Nieuws 3 Nieuws 4 Duurzaamheid 5 Beleid 6 Werk in uitvoering 8 Werk in uitvoering 9 Trots op 10 Leefbaarheid 11 Leefbaarheid 12 Leefbaarheid 13 Tips 14 Puzzel 15 Over de vloer bij 16 Bezoekadressen Assen, Portugallaan 10 Oosterwolde, Brink 1 (1 e verdieping Gezondheidscentrum) Ruinen, Leeuwte 31 Openingstijden Assen, maandag t/m vrijdag van 8.30 tot uur Ruinen, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 16:30 uur Oosterwolde, maandagmiddag van tot uur en donderdagochtend van 8.30 tot uur Reparatieverzoeken Algemene reparatieverzoeken kunt u iedere dag melden via onze website Op werk dagen tussen 8.30 en uur kunt u reparaties ook telefonisch melden via T Buiten kantooruren kunt u telefonisch uitsluitend spoed eisende reparatieverzoeken melden die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten. Voor het ontstoppen van het riool kunt u rechtstreeks contact opnemen met RRS, T Voor reparaties aan de CV kunt u contact opnemen met de organisatie zoals staat vermeld op de sticker op uw ketel. Aan de informatie in dit magazine kunnen geen rechten worden ontleend. 2 WOONMAGAZINE van actium

3 Nieuws Over het betalen van de huur Vanaf 1 januari 2015 verstuurt Actium geen acceptgiro s meer. We merken dat een ruime meerderheid van onze klanten de acceptgiro gebruiken voor betalingen via internetbankieren. Slechts een klein deel van de acceptgiro s wordt bij de bank ingeleverd. De acceptgiro is hierdoor een duur betaalmiddel geworden. Actium streeft naar een efficiënte bedrijfsvoering en lage bedrijfskosten. We hebben daarom besloten om de acceptgiro per 1 maart 2015 af te schaffen. Uiteindelijk worden de papieren acceptgiro s uiterlijk 1 januari 2019 volledig afgeschaft in Nederland. Voor het betalen van de huur, bieden wij de volgende betaalmogelijkheden: Automatische incasso Wij adviseren u om uw huur te betalen via een automatische incasso. Hier brengen wij geen administratiekosten voor in rekening. Bovendien betaalt u dan altijd op tijd het juiste bedrag en voorkomt zo een huurachterstand. Maandelijkse factuur In plaats van een acceptgiro kunt u kiezen voor het ontvangen van een maandelijkse factuur. U kunt deze factuur betalen met een (papieren) overschrijfformulier van uw bank of een overschrijving via internetbankieren of met PIN betalen bij Actium. Voor de toezending van de maandelijkse factuur brengen wij 2,- administratiekosten in rekening. Periodieke overschrijving U kunt ook een periodieke overschrijving regelen via uw bank. Hier betaalt u geen administratiekosten voor. Het nadeel van deze betaalmogelijkheid is dat u bij de jaarlijkse huurverhoging zelf het over te schrijven bedrag moet aan passen. Contant betalen niet meer mogelijk vanaf 1 januari 2015 Voor uw veiligheid en die van onze medewerkers is het vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk om met contant geld te betalen in onze vestiging in Assen. Wel kunt u bij alle vestigingen van Actium zonder extra kosten met PIN betalen. Voor vragen over het betalen van de huur kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers Klant via T over de vloer 3

4 Nieuws Huurders en verhuurders ongerust over woonlasten Onder de Drentse huurders hebben vooral één- en twee-ouder gezinnen en eenpersoonshuishoudens een hogere kans op betalingsproblemen. Dat is de conclusie van het woonlastenonderzoek dat zes Drentse corporaties en hun huurdersorganisaties afgelopen zomer lieten uitvoeren. Oudere huurders hebben de minste kans op problemen. De aanleiding van het onderzoek is de zorg over de woonlasten van huurders. In de aanpak willen huurders en verhuurders samen optrekken. Hoe zwaar drukken de woonlasten op het lasten) liggen rond de 595 per maand. inkomen van huurders? Dat is de centrale Dit is ongeveer 37 procent van het vraag in het onderzoek dat is uitgevoerd maandinkomen. Bij mensen met een door onderzoeksbureau Companen betaalbaarheidsrisico is dit percentage in opdracht van Actium, Domesta, De hoger, ca. 44%. De voornaamste reden Volmacht, Woonborg, Woonconcept en hiervoor is het lagere gemiddelde Woonservice en de huurderorganisaties inkomen van deze huishoudens. van deze corporaties. De corporaties en huurdersorganisaties Een gemiddeld huishouden betaalt zijn eensgezind in hun zorgen over de na verrekening van de huurtoeslag betaalbaarheid van het wonen voor 420 huur per maand. Dat is ongeveer de laagste inkomens. In een eerste 26 procent van het totale gemiddelde overleg over de resultaten en mogelijke inkomen. De totale woonlasten (huur, vervolgstappen, hebben de corporaties gas, water, elektriciteit en gemeentelijke toegezegd hun huidig huurprijsbeleid onder de loep te willen nemen en aan te passen. Hierbij wordt rekening gehouden met de financiële mogelijkheden van de verschillende corporaties. Niet alleen huurprijzen spelen een rol bij het betaalbaar houden van het wonen. Er zijn ook gedeelde zorgen over de hoogte van energielasten, gemeentelijke heffingen en zorgkosten. Corporaties en huurders zijn er van overtuigd dat alleen een brede en gezamenlijke aanpak leidt tot verbetering van de financiële positie van huurders met een betaalbaarheidsrisico. Samen willen ze dit geluid laten horen bij gemeenten, energieleveranciers en andere partijen. Op pagina 6 en 7 kunt u meer lezen over de plannen en het huurbeleid van Actium voor Klantonderzoek gestart - We willen u nog beter leren kennen Wij willen niet voor u denken, maar met u in gesprek. Wat vindt u belangrijk? Wat regelt u graag zelf en hoe? Waar neemt u zelf het initiatief? Wanneer stelt u prijs op persoonlijk contact? Wat vindt u belangrijk als het gaat om uw woning en woonomgeving? De antwoorden op deze vragen horen we graag van u. Daarom zijn we gestart met een groot klantonderzoek, want we willen u nog beter leren kennen. Wie voert het onderzoek voor ons uit? Onderzoeksbureau Blauw Research uit Rotterdam voert het onderzoek voor ons uit. Online enquête gestart onder woningzoekenden en huurders Op 2 en 3 juli nam onderzoeksbureau Blauw achttien diepte-interviews af met woningzoekenden, huurders en kopers. De resultaten uit deze interviews toetsen we nu met een online enquête. Deze online enquête verzonden we per in de week van drie november. We doen het onderzoek op basis van een steekproef. Daarom kreeg niet iedereen een uitnodiging om deel te nemen. We hopen natuurlijk op uw medewerking. Onder de deelnemers verloten we vijf cadeaubonnen van 50, -. Wat doen we met de uitkomsten van het klantonderzoek? De uitkomsten van het onderzoek gebruiken wij om u nog beter van dienst te zijn. De antwoorden die u ons geeft, vertalen we naar nieuwe of aangepaste diensten en producten. We verwachten u begin 2015 de resultaten van het klantonderzoek te presenteren. Heeft u vragen over het onderzoek? Neemt u dan gerust contact met ons op via T U kunt vragen naar Andrea Evenhuis. Meer informatie vindt u ook op 4 WOONMAGAZINE van actium

5 Duurzaamheid Zonnepanelen voor zeshonderd woningen in Midden-Drenthe Actium investeert de komende jaren fors in het energie zuiniger maken van haar woningen. Op dit moment hebben onze huurwoningen gemiddeld energielabel C. We hebben ons als doel gesteld dat in 2020 alle huurwoningen gemiddeld energielabel B hebben. Om onze energiedoelstelling te halen, voorziet Actium nog voor het einde van dit jaar zeshonderd huurwoningen in de gemeente Midden-Drenthe van zonnepanelen. Zonnepanelen voor zeshonderd woningen Tijdens groot onderhouds werkzaamheden bracht Actium eerder dit jaar in een groot deel van haar huurwoningen in Midden-Drenthe energiebesparende maatregelen aan, zoals extra isolatie en dubbelglas. Bij zeshonderd woningen in Bovensmilde, Hoogersmilde en Smilde gaf ons pakket duurzame maatregelen niet voldoende energiebesparing om op gemiddeld energielabel B uit te komen. Daarom zijn we op 20 oktober gestart met het aanbrengen van zonnepanelen op deze woningen om onze doelstelling te bereiken. Betaalbare woonlasten Het aanbrengen van de zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen doet Actium kosteloos. Betaalbaarheid van woonlasten is voor ons een essentieel thema in deze krappe tijden. Onze investeringen in duurzaamheid liggen in het verlengde hiervan. Door onze huurwoningen beter te isoleren en andere energiemaatregelen te nemen, dragen we bij aan het verlagen van de woonlasten van onze huurders. Zij merken dit direct op hun energierekening. Daarnaast vergroten we zo het wooncomfort van onze huurders. Dat we op deze manier het milieu helpen, is voor ons ook een belangrijke drijfveer, aldus Dost. Actium loopt voorop in energiebesparende maatregelen Uit onderzoek van brancheorganisatie Aedes onder 126 woningcorporaties blijkt dat Actium bovengemiddeld scoort als het gaat om investeringen in energiebesparende maatregelen. Actium ligt goed op koers om haar energiedoelstelling te halen. Zo wordt op dit moment ook hard gewerkt in Oosterwolde-Zuid; hier pakt Actium dit jaar 122 woningen aan. De komende jaren zijn de huurwoningen in de rest van ons werkgebied aan de beurt. over de vloer 5

6 Beleid Wat kunt u van Ac In juni 2013 is ons ondernemingsplan met minder meer toekomst vastgesteld. Hierin hebben we de volgende missie geformuleerd: Betaalbaar en goed wonen voor onze klanten, in de stad en op het platteland, nu en later. Ook in 2015 gaan we hier vol ons onderhoud goedkoper kunnen toewijding aan werken. In uitvoeren, zonder dat dit ten koste 2015 leggen we het accent gaat van de kwaliteit. in onze werkzaamheden op: Betaalbaarheid, Duurzaamheid en Toekomstig beleid de Kwaliteit van onze woningen We werken nu hard aan een plan om in 2015 de huurverhoging Betaalbaar wonen voor de laagste inkomens zo laag Door de invoering van onder mogelijk te houden. Ook blijven we andere de verhuurdersheffing doorgaan met het aanbrengen van (een belasting opgelegd door energiebesparende maatregelen de overheid), komen onze aan de woningen, zodat de kosten mogelijkheden om een bijdrage van het energieverbruik afnemen. te leveren aan de sociale volkshuisvesting onder druk te Bij het toewijzen van de woningen staan. gaan we er voor zorgen dat de goedkoopste woningen verhuurd Omdat we van mening zijn dat het worden aan mensen met de laagste huren van een woning voor mensen inkomens. Op die manier denken we met een lager inkomen altijd de woonlasten voor deze groep ook mogelijk en betaalbaar moet zijn, beter betaalbaar te maken. hebben we de nodige bezuinigingen doorgevoerd. Zo hebben we na een Dit alles vinden we noodzakelijk reorganisatie afscheid genomen van omdat uit een woonlastenonderzoek ongeveer 25 collega s en hebben in Drenthe is gebleken dat ongeveer we kritisch gekeken hoe we een derde van onze klanten moeite Strategisch Ondernemingsplan MET MINDER MEER TOEKOMST Actium Postbus 500, 9400 AM Assen Minder, beter, toekomstbestendiger 6 WOONMAGAZINE van actium

7 tium verwachten in 2015 heeft de woonlasten op te brengen. (Zie vloerisolatie. Op dit moment heeft al ook pagina 3) 70% van onze woningen energielabel C of beter. We zijn echter ambitieus en Duurzame woningen investeren de komende jaren fors om We vinden het belangrijk dat we onze woningen nog energiezuiniger te niet alleen zorgen voor betaalbare maken. Wij voorzien op dit moment 600 huren, maar ook bijdragen aan een woningen in gemeente Midden-Drenthe vermindering van het energieverbruik van zonnepanelen (zie pagina 5). In en een verhoging van het wooncomfort investeren we 6,7 miljoen in het Onze grote inspanningen op het gebied duurzamer maken van onze woningen van duurzaamheid dragen ook daar en pakken we 1379 woningen aan. Onze aan bij. Actium scoort bovengemiddeld doelstelling is dat onze woningen in als het gaat om het doorvoeren van 2020 gemiddeld energielabel B hebben. energiebesparende maatregelen in haar woningen. Voorbeelden van Goede kwaliteit van onze energiebesparende maatregelen woningen zijn het aanbrengen van dubbele Om de kwaliteit van woningen te beglazing, HR-ketel en dak- gevel- of borgen, is het van belang tijdig te investeren in woningverbetering. Aangezien de helft van onze woningen 40 jaar of ouder is, ligt er in de nabije toekomst een grote opgave voor ons. De komende 10 jaar moeten er ruim BC 2500 woningen aangepakt worden. Het grootste deel van deze woningen wordt gerenoveerd, een kleiner deel zal worden gesloopt. In de meeste gevallen zullen hier woningen voor worden teruggebouwd. In 2015 renoveren we 172 woningen en bouwen we 118 nieuwe woningen. Dienstverlening Uiteraard hebben we in 2015 ook aandacht voor onze dienstverlening. Op pagina 4 kunt u meer lezen over een grootschalig klantonderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd. We gaan vervolgens kijken waar we onze dienstverlening kunnen verbeteren. over de vloer 7

8 Werk in uitvoering Vanaf e v.o.n. Vorstelijk wonen in Koninginnehof in Zuidwolde In Zuidwolde bouwen we in de nieuwe wijk Koninginnehof zes betaalbare koopwoningen. Ben je op zoek naar een betaalbare woning met een eigentijdse uitstraling en veel ruimte? Dan is Koninginnehof zeker wat voor jou. Betaalbaar, ruim en groen Betaalbaar ruim en groen, daar staat Koninginnehof voor. Op de begane grond vind je de open keuken met tuingerichte woonkamer. Door de openslaande deuren naar de tuin ervaar je nog meer ruimte. Op de verdieping vind je drie slaapkamers en de badkamer. Op zolder kun je nog een vierde slaapkamer maken. De goede isolatie en vloerverwarming zorgen voor lage energielasten en veel wooncomfort. En niet te vergeten, je woont in een fijne, nieuwe en groene wijk middenin de mooiste natuurgebieden. Als dat niet vorstelijk wonen is! Koop met 15 procent korting Je kunt deze woning ook kopen met 15 procent Koopgarant-korting. Profiteer direct van lagere maandlasten en bij verhuizing kopen we de woning van je terug. Informeer bij ons naar de voorwaarden. Wil je meer weten? Neem dan contact op met onze afdeling verkoop via of Meer informatie vind je ook op koninginnehof like ons op en hoor als eerste het laatste nieuws 8 WOONMAGAZINE van actium

9 Oplevering levensloopbestendige woningen Oldeberkoop Werk in uitvoering Aan de Grietmansstraat in Oldeberkoop heeft Actium zeven nieuwe huurwoningen gebouwd. Dankzij de snelle prefab-bouwmethode van bouwbedrijf Kooi uit Appingedam waren de woningen binnen zes maanden klaar. De huurders kregen eind september de sleutels van hun nagelnieuwe woningen. Dankzij hoogwaardige isolatie, een hoogrendements cv-ketel en energiezuinige vloerverwarming op de benedenverdieping scoren de huizen hoog op gebied van duurzaamheid. Dit is niet alleen positief voor het milieu, maar ook voor de energierekening van de bewoners. Dankzij de woningindeling, met een slaap- en badkamer beneden en voldoende bewegingsruimte voor rollator, rolstoel en scootmobiel, zijn de huizen geschikt voor mensen in alle levensfasen. Hiermee speelt Actium in op de toenemende vergrijzing. Dit betekent overigens niet dat de huizen alleen bestemd zijn voor een oudere doelgroep; de huizen zijn geschikt voor mensen in alle levensfasen. En dat zie je ook aan de nieuwe huurders die een leeftijd hebben variërend van 45 tot 86 jaar. Start bouw Assen-Oost in zicht In oktober was het zover. De sloophamer kon eindelijk door Assen-Oost. In opdracht van Actium werden 144 verouderde huurwoningen in het gebied Pelikaan-, Roerdomp-, Eiberen Reigerstraat met de grond gelijk gemaakt. Hiermee zijn we een stapje dichterbij de uitvoering van onze nieuwbouwplannen voor deze buurt. het openbreken van deuren is aan de orde van de dag. Dankzij een ontheffing van het ministerie van Economische Zaken konden we in oktober eindelijk slopen. In de buurt bouwen we in totaal tachtig nieuwe woningen terug. Aan de Pelikaanstraat komen 24 grondgebonden gezinswoningen. Aan de Roerdomp-, Eiber- en Reigerstraat komen 37 grondgebonden gezinswoningen en 19 appartementen. Al deze woningen gaan we verhuren. We hopen in april 2015 te kunnen starten met de bouw. In dat geval kunnen we eind 2016 de laatste van de tachtig nieuwe woningen in Assen-Oost opleveren. De woningen in Assen-Oost hebben lang leeggestaan. Dit leidde tot onbegrip bij omwonenden en andere Assenaren. Oorspronkelijk wilde Actium de woninge in het voorjaar 2013 al slopen. Door de aanwezigheid van beschermde diersoorten waren we echter wettelijk verplicht de sloop uit te stellen tot na het broedseizoen. Heel vervelend, want lege woningen verloederen met de dag en ingooien van ramen en over de vloer 9

10 Trots op Monumentaal woongebouw Aan de Wilhelminastraat in Assen staat een pand met een rijke historie. Het voormalige Rijkskantoor dateert uit 1914 en bestaat dit jaar dus precies honderd jaar. In de loop der tijd heeft het uiteenlopende bewoners gehad; van Belastingdienst en Kadaster tot het Centrum voor Kunst en Cultuur (ICO). Sinds 1996 is het markante gebouw in eigendom van (een fusievoorganger van) Actium. Deze liet het verbouwen tot veertien huurappartementen. Dat het pand een monumentale status heeft, zal een voorbijganger niet verbazen. Met kenmerken vanuit architectuurstromingen, zoals Jugendstil en Amsterdamse School, is het pand een echte blikvanger. Midden in de stad, maar toch rustig De huidige bewoners genieten ervan om in een gebouw te wonen met zoveel uitstraling. Het gebouw is uniek, van binnen en van buiten, vertellen de bewoners vol trots. De entreehal met authentieke granitovloer en de gebrandschilderde ramen bij de trap zijn overdonderend mooi! En het gebouw ademt historie. De drempel bij de voordeur is helemaal uitgesleten door alle bezoekers in de afgelopen eeuw. Het is een doorleefd gebouw met een bijzonder aangename sfeer. Ook de plek is geweldig; midden in de stad, maar toch heel rustig. Ontzettend trots Naast de architectonische waarde zijn de bewoners ook trots op hun bijzondere samenlevingsvorm. We wonen hier in een woongroep voor 50-plussers, leggen zij uit. Dat is anders dan het wonen in een flat. Hier ben je thuis zodra je een van de buitendeuren opent. Als je dat wilt, heb je hier altijd mensen om je heen. We voelen een grote onderlinge betrokkenheid. Wekelijks is er een koffie-uurtje, we vergaderen eens per maand en soms eten we gezamenlijk. Maar we hebben ook ieder ons eigen appartement met ruime woonkamer en twee slaapkamers. Dus er is ook voldoende ruimte als we op onszelf willen zijn. 10 WOONMAGAZINE van actium

11 Leefbaarheid In het zonnetje... Geert Vrielink, voorzitter bewoners vereniging en Bart Krikken, huismeester Zantingehof Het is heerlijk wonen in de Zantingehof in Zuidwolde. Niet alleen door het prettige complex in een mooie omgeving, maar ook door de aanwezigheid van een hele actieve bewonersvereniging. De bewonersvereniging organiseert heel veel verschillende activiteiten, zoals sjoelen, koersbal, bingo, kaarten (klaverjassen en jokeren), modeshows en maandelijkse optredens van muziekgroepen en er is een zangkoortje dat één keer per twee weken oefent. En ook het kerstfeest wordt gezamenlijk gevierd. Geert Vrielink woont al sinds maart 2000 met zijn vrouw in de Zantingehof en is al twaalf en half jaar voorzitter van de vereniging. Geert: Ik heb in die jaren heel veel hand- en spandiensten verricht voor bewoners. Ik vind het erg mooi werk en wil dit nog graag lang blijven doen. Van elektriciteit heb ik niet zo veel verstand. Ook daarom ben ik blij met de komst van Bart Krikken, de nieuwe huismeester in de Zantingehof. Huismeester Bart Krikken Bart is vanaf juli 2014 huismeester in de Zantingehof. Hiervoor heeft hij 43 jaar gewerkt bij de firma Huiskes in Zuidwolde. Hij was hier all-round medewerker en heeft dus volop ervaring met elektra, loodgieterswerk en dakbedekking. Daarnaast heeft Bart 30 jaar bij de vrijwillige brandweer gewerkt. Het werk als huismeester is hem dus op het lijf geschreven! Bart: Ik doe het werk met liefde. Ik help bewoners met kleine klusjes, geef de bloemen in de binnentuin water, vervang kapotte binnen- en buitenlampen en ik zet de tafels en stoelen klaar als we samen gaan eten of bij andere festiviteiten. Samen aan tafel Geert en Bart zijn in het bijzonder erg trots op het project Samen aan tafel. In de wintermaanden kunnen de bewoners één keer per maand samen eten. Zo n 80 bewoners maken hier graag gebruik van en schuiven elke maand aan voor een borreltje, maaltijd en kop koffie, tegen een kleine vergoeding. over de vloer 11

12 Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met de wijkconsulenten van Actium. 12 WOONMAGAZINE van actium

13 Leefbaarheid Tip van de wijkconsulent Meld woonfraude We spreken over woonfraude bij alle vormen van onrechtmatige bewoning, doorverhuur, gebruik en overbewoning van een huurwoning, zonder toestemming van de eigenaar. Voorbeelden van woonfraude Illegaal onderverhuren Voor sommige mensen is het verleidelijk om hun huurwoning illegaal onder te verhuren. De huurder betaalt een lage huur aan de woningcorporatie en vraagt aan de onderhuurder een hoger bedrag. Of de huurder geeft een woning door aan familie of vrienden, bijvoorbeeld om te ontkomen aan de lange wachtlijsten voor een woning. Uitkeringsfraude Soms wordt de woning ook aangehouden voor bijvoorbeeld uitkeringsfraude. Denk hierbij aan een huurder die een bijstandsuitkering en/of huurtoeslag krijgt, maar in werkelijkheid bij zijn ex-echtgenoot verblijft en daar dus niet voor in aanmerking komt. Hennepteelt Ook laten mensen zich soms verleiden de huurwoning onder te verhuren voor hennepteelt. Negatieve gevolgen van woonfraude Als een huurwoning illegaal wordt onderverhuurd, komt deze woning niet beschikbaar voor woningzoekenden die op een wachtlijst staan en punten opbouwen om in aanmerking te komen voor een woning. De wachtlijst wordt hierdoor nog langer. Onrechtmatige bewoning staat dus een eerlijke woonruimteverdeling in de weg, omdat mensen als het ware illegaal voordringen in de wachtrij. Onrechtmatige bewoning heeft vaak ook een negatief effect op de leefbaarheid. Sommige illegale bewoners veroorzaken overlast en anderen houden zich juist stil en afzijdig. En in het geval van hennepteelt of andere illegale praktijken, is er in veel gevallen ook sprake van overlast (stank of wateroverlast) voor omwonenden en soms is de veiligheid van omwonenden in het geding: door kortsluiting en oververhitting van een kwekerij kan er brand ontstaan. Kortom, woonfraude is voor Actium niet acceptabel. Woonfraude melden Alleen met uw hulp kunnen wij woonfraude opsporen. Vermoedt u op een adres woonfraude of kent u mensen die onrechtmatig gebruikmaken van een huurwoning? Neem dan contact op met onze wijkconsulenten via T U kunt ook het digitale meldingsformulier op onze website invullen. over de vloer 13

14 Tips Direct te huur! Actium heeft enkele huurwoningen beschikbaar die per direct te huren zijn, ook als u niet bij Actium staat ingeschreven als woningzoekende of nog geen wachttijd hebt opgebouwd. Bent u 65 jaar of ouder en heeft u interesse voor één van deze woningen, neem dan snel contact met ons op via T Aan de Prins Clauslaan in De Wijk, bij het zorgcomplex Dunninghe, zijn momenteel drie aanleunwoningen beschikbaar voor mensen vanaf 65 jaar. Ook hier gaat het om woningen met gelijkvloers een douche en slaapkamer, een open keuken, een inpandige berging en een kleine tuin. Aan de Boekweitkamp in Ruinerwold, bij het zorg complex t Vonder, hebben we twee aanleun woningen per direct te huur voor mensen vanaf 65 jaar. Het gaat om woningen met een douche en slaapkamer gelijkvloers, een open keuken, kleine tuin en inpandige berging. Prins Clauslaan, De Wijk Boekweitkamp, Ruinerwold Adres: Boekweitkamp 18 ( t Vonder) Pc/woonplaats: 7961 AZ RUINERWOLD Beschikbaar per: direct Huur: 513,95 (incl. servicekosten) Huurtoeslag: Is mogelijk Slaapkamers: 1 Aanleunwoning op de begane grond Adres: Prins Clauslaan 30 Pc/woonplaats: 7957 EA DE WIJK Beschikbaar per: 3 november 2014 Huur: 606,50 (incl. servicekosten) Huurtoeslag: Is mogelijk Slaapkamers: 2 Aanleunwoning op de begane grond Adres: Prins Clauslaan 38 Pc/woonplaats: 7957 EA DE WIJK Beschikbaar per: direct Huur: 541,38 (incl. servicekosten) Huurtoeslag: Is mogelijk Slaapkamers: 1 Aanleunwoning op de begane grond Adres: Boekweitkamp 72 ( t Vonder) Pc/woonplaats: 7961 AZ RUINERWOLD Beschikbaar per: direct Huur: 572,03 (incl. servicekosten) Huurtoeslag: Is mogelijk Slaapkamers: 2 Aanleunwoning op de eerste verdieping Adres: Prins Clauslaan 58 Pc/woonplaats: 7957 EB DE WIJK Beschikbaar per: 7 november 2014 Huur: 558,23 (incl. servicekosten) Huurtoeslag: Is mogelijk Slaapkamers: 1 Aanleunwoning op de eerste verdieping 14 WOONMAGAZINE van actium

15 Puzzel KRUISWOORDPUZZEL KRUISWOORDPUZZEL N.co puzzels Mail uw oplossing onder vermelding van AodV naar of stuur uw oplossing voor 1 maart 2014 naar: Actium, Postbus 500, 9400 AM Assen. Er zijn drie cadeaubonnen van 25,- te winnen. Succes! Horizontaal Horizontaal: 1 Vrucht; 5 slijpen; 111 afkerig; Vrucht; 15 land 5 slijpen; in Europa; reeds; afkerig; 18 label; land post scriptum in Europa; (afk.); 2117 kaartenboek; Reeds; 22 smalle; 24 pennenkoker; 25 elektrocardiogram (afk.); 27 boom; 28 dakpunt; 29 munt; 30 plaats in Drenthe; De prijswinnaars van de puzzel in Actium over de Vloer, nummer 1 - oktober 2014: G.J. Bos, Vondellaan 28, 9402 NV Assen Mevrouw L. Zwijnen, Steenderkamp 15, 7921 HD Zuidwolde (dr) A. Hoogland, Rolderdingspillaan 36, 9451 GB Rolde Van harte gefeliciteerd! onder label; (Lat.); 1933 post tijdseenheid; scriptum 35 ondernemingsraad (afk.); 21 kaartenboek; (afk.); 36 zoogdier; beleefdheden; smalle; 240 pennenkoker; 48 ongehuwde 25 elektrocardiogram staat; 49 Verenigde Naties (afk.); eetvoorschrift; boom; 2851 dakpunt; rivier (Sp.); 5329 pezig; munt; 54 tengel; 30 plaats boulimia nervosa (afk.); 41 voertuig; 42 bloemenslinger; 44 beroep; 46 oude lengtemaat; 47 soort houtbederf; 55 welgesteld; 56 woud; 58 internet relay chat (afk.); 59 klap; 61 angst; 63 rijtuig; 65 Europese landcode; in 66 overmaat; Drenthe; 67 ons 32 inziens onder (afk.); (Lat.); 68 aanschaf; 33 tijdseenheid; 70 bezieldheid; 7135 gelaat; ondernemingsraad 72 af. (afk.); 36 Vertikaal 1 Peulvrucht; zoogdier; 2 dreumes; 38 beleefd 3 Iers Republikeins heden; Leger 40 boulimia (afk.); 4 kiekje; nervosa 5 deel van een (afk.); boom; 41 6 verhoogde voertuig; noot; 42 bloemenslinger; 44 beroep; 7 uitroep; 8 doeltreffend; 9 regenscherm; 10 ontkenning; 11 Friese jongensnaam; 12 bewijsstuk; mannetjeshond; oude lengtemaat; 14 dierenriemteken; 47 soort 16 overgevoeligheid; houtbederf; ordenen; ongehuwde 22 internationale staat; onderscheiding; 49 Verenigde Naties (afk.); 50 eetvoorschrift; 23 belang; 26 aantal; 28 thans; 29 gewicht; 31 rivier in Nederland; 32 exact; 33 gebrek; 34 lijst van 51 bevoorrechte rivier (Sp.); geslachten; pezig; slecht; schrijver; tengel; bevel; welgesteld; 40 Zuid-Afrikaanse 56 barbecue; woud; serie; internet relay chat (afk.); 59 klap; 61 angst; 44 kloosterling; 45 plakplaatje; 47 kleur; 49 verdedigingswerk; 50 gloren; 52 persoonlijk voornaamwoord; vulkaangesteente; rijtuig; 65 Europese 55 tocht; 56 landcode; Europese hoofdstad; 66 overmaat; 57 staf; 60 deel 67 van ons een oor; inziens 61 zuivelproduct; (afk.); 68 aanschaf; 70 bezieldheid; 71 gelaat; 62 tijdperk; 63 jongensnaam; 64 noot; 68 uitroep; 69 familielid. 72 af. Als de kruiswoordpuzzel goed is ingevuld, kan de slagzin worden opgelost door de letters te zoeken die in de overeenkomstige genummerde hokjes staan. Succes! Vertikaal: 1 Peulvrucht; 2 dreumes; 3 Iers Republikeins Leger (afk.); 4 kiekje; 5 deel van een boom; verhoogde noot; 7 uitroep; 8 doeltreffend; 9 regenscherm; 10 ontkenning; 11 Friese jongensnaam; 12 bewijsstuk; 13 mannetjeshond; 14 dierenriemteken; 16 overgevoeligheid; 20 ordenen; 22 internationale onderscheiding; 23 belang; 26 aantal; 28 thans; 29 gewicht; 31 rivier in Nederland; 32 exact; 33 gebrek; 34 lijst van bevoorrechte geslachten; 35 slecht; 37 schrijver; 39 bevel; 40 Zuid-Afrikaanse barbecue; 43 serie; 44 kloosterling; 45 plakplaatje; 47 kleur; 49 verdedigingswerk; 50 gloren; 52 persoonlijk voornaamwoord; 54 vulkaangesteente; 55 tocht; 56 Europese hoofdstad; 57 staf; 60 deel van een oor; 61 zuivelproduct; 62 tijdperk; 63 jongensnaam; 64 noot; 68 uitroep; 69 familielid. Als de kruiswoordpuzzel goed is ingevuld, kan de slagzin worden opgelost door de letters te zoeken die in de overeenkomstige genummerde hokjes staan. Succes! over de vloer 15

16 Over de vloer bij Rika Vriend Rika Vriend is met haar 76 jaar de jongste bewoner van de 30 nieuwe seniorenappartementen aan de Jan Wierengaweg in Ruinen. Op 18 april verhuisde Rika van een relatief kleine aanleunwoning naar het mooie ruime 3 kamer appartement. Samen met nog 29 andere bewoners heeft zij deze stap gemaakt. De drie nieuwe blokjes van elk 10 appartementen zijn inmiddels allemaal bewoond. Hoe heb je het hele verbouwingsproces en de verhuizing ervaren? Het was intensief, als bewoner ben je er toch veel mee bezig. Veel vragen spelen door je hoofd: hoe gaat het eruit zien? Waar kom ik te wonen? Kan ik het wel betalen? Hoe moet ik alles regelen? Gelukkig is de begeleiding heel goed geweest. Alle correspondentie die wij als bewoners ontvingen is ook naar een vast contactpersoon gestuurd. Gezamenlijk met Actium hebben we het hele proces in drie jaar met elkaar stap voor stap doorlopen. Ik was erg te spreken over de persoonlijke begeleiding en de samenwerking met het verhuisbedrijf, de stoffeerder, ZZWD en Bruynzeel. Minder leuk was dat na de oplevering van de nieuwbouw er geen plek was voor alle bewoners. Vier mensen zijn eerst verhuisd naar een wisselwoning. Hiervan zijn er nu drie terug in Ruinen. Eén bewoner heeft besloten om in haar wisselwoning te blijven wonen. Hoe is het contact tussen de bewoners? Dat verschilt per complexje. Eerst moest iedereen bijkomen van de verhuizing en natuurlijk leef je al een paar jaar in onzekerheid en voor de meeste bewoners die 80+ zijn was dat geen sinecure. Alles is anders, daar komt nog bij dat er tot halverwege 2015 geen ruimte beschikbaar is voor gezamenlijk koffie drinken of spelletjes doen. Maar.. onze woningen zijn ruim en wij kunnen dat natuurlijk ook prima zelf regelen. Elk complexje heeft een eigen themamiddag. En één keer per maand komt de geestelijk verzorger van ZZWD hier bij mij thuis. Veel bewoners komen dan ook even langs. Zo zoeken we elkaar steeds meer op. Alles mag, niets hoeft. Wat verwacht je van de nieuwe Tump? Wij hebben behoefte aan activiteiten, samen eten, koffie drinken, een kapper en een winkeltje. Ik vind het belangrijk dat het straks een gezellige plek is voor ontmoeting voor iedereen die in Ruinen woont. Wat vind je mooi aan je woning? De ruimte die ik nu heb. Een prachtige grote woonkamer, ruime badkamer, twee slaapkamers, groot balkon en een extra toilet. Het was eerst wel even wennen, maar ik zou niet meer terug willen naar de aanleunwoning. Wat voor wensen heb je nog? Ik wens dat ik nog vele jaren in gezondheid mag genieten van mijn familie en vrienden, de mooie woning en het leven. Ook wens ik dat de zorg betaalbaar blijft en persoonlijke aandacht voor de mens blijft bestaan. Want dat is het beste medicijn. WOONMAGAZINE van actium

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin GroenWest nr.3-2014 Eten uit eigen tuin leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres ThuisBest Inhoud 4 6 7 8 9 10 11 12 13

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

woningen te koop Mevrouw ir. G.N. Sweringa

woningen te koop Mevrouw ir. G.N. Sweringa 1 Appartementen te huur Deurkruk werkt zo! Een prachtig nieuw huis OFW Vizier februari 2012-15de jaargang C O L O F O N OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47-49, Dronten E woondiensten@ofw.nl I www.ofw.nl

Nadere informatie

mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015

mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015 mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015 Arcade Halve Marathon een groot succes! Geen maximale huurverhoging in 2015 Aanpassing in huis nodig om zelfstandig te blijven wonen?

Nadere informatie

Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier.

Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier. woon kwartier Voorjaar 2014 Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier. o.a. in dit nummer: Een nieuwe P9 keuken? De keuken vormt een belangrijk

Nadere informatie

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Nieuwsbron een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Er is een tijd van komen... Het jaar 2014 is alweer half om. Het is een heftig jaar voor de corporatiesector, voor huurders en ook voor mijzelf.

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 ANDERE TIJDEN DUS AFVAL SCHEIDEN GLAS PLASTIC PAPIER 3 Een verbouwing meefinancieren? Dat kan nu ook! 8 Thuis Bewoners

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard!

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! Nummer 1 > 2015 Magazine van Brabantse Waard Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! In dit nummer o.a. Comfortabel wonen Duurzame keuzes bij woningrenovatie en nieuwbouw Energiek Moerdijk Betaalbare

Nadere informatie

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014 volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Uitgave 1 april 2014 Gratis met maximaal 6 personen naar tentoonstelling 100 jaar Zie pagina 21 Indit nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard Mijn

Nadere informatie

100 jaar Eigen Bouw. Kerstgedachte. Duurzaam wonen en leven. Rookmelders. Overstap naar IBAN. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid

100 jaar Eigen Bouw. Kerstgedachte. Duurzaam wonen en leven. Rookmelders. Overstap naar IBAN. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid 218e jaargang 2013 100 jaar Eigen Bouw Kerstgedachte Duurzaam wonen en leven Rookmelders Overstap naar IBAN Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid Voorbereiding sloop Stagiair aan het woord Planmatig

Nadere informatie

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum Woonieuws 2013 nummer 2 Infokrant voor en door bewoners Open dag in Boornbergum. Bewoners konden vast een kijkje nemen in hun nieuwbouwwoningen. Zie pagina 7. In dit nummer: Voorwoord... 2 Servicepagina...

Nadere informatie

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning?

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning? woonvenster uitgave 3 14 de jaargang september 2012 inhoud 2 Team Woonservice: Fijn om écht het verschil te kunnen maken 3 Wat te doen bij schade in uw woning? 4 Grote opknapbeurt seniorenwoningen: van

Nadere informatie

méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd

méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd 23 méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd Nieuws uit de ledenraad Het werkgebied van Laurentius bestaat

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Radar. Centrada Nieuws. Nieuwbouwwoningen Rostockstraat in recordtempo verkocht. Bewonersblad april 2012 Jaargang 14

Radar. Centrada Nieuws. Nieuwbouwwoningen Rostockstraat in recordtempo verkocht. Bewonersblad april 2012 Jaargang 14 Radar 4 Bewonersblad april 2012 Jaargang 14 In deze Radar o.a. pag 2 Centrada en HVOB ondertekenen notitie servicekosten pag 3 Artikel Buurtbemiddeling Radar pag 4 WoonEnergie derde beste energieleverancier

Nadere informatie

Samen. wonen01. De kracht van Kraggenburg

Samen. wonen01. De kracht van Kraggenburg Samen Informatiemagazine Mercatus jaargang 4 februari 2013 wonen01 De Nederlandse taal is niet voor iedereen vanzelfsprekend Samen met de gemeente, staan we op de barricade De plussen van Mercatus De kracht

Nadere informatie

bouwplannen aangepast

bouwplannen aangepast 1 R e g e r i n g s b e l e i d r a m p z a l i g bouwplannen aangepast Huurdersportaal: makkelijk en online OFW Vizier februari 2013-16de jaargang C O L O F O N OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord

Nadere informatie

Je komt van alles tegen

Je komt van alles tegen Een uitgave van Woningstichting Brummen 21e jaargang - winter 2011 Allround-reparateur Jan Woertman zwaait na 45 jaar af Je komt van alles tegen Voor het uitvoeren van reparaties en het oplossen van storingen

Nadere informatie

Een lang gekoesterde droom. Veel nieuwe woningen senioren op stapel

Een lang gekoesterde droom. Veel nieuwe woningen senioren op stapel toekomstdromen over bouwprojecten voor senioren in de westelijke mijnstreek Deze krant is een uitgave van Vivantes - www.vivantes.nl - uitgave 1 - augustus 2011 Column Oud worden, maar niet ouder. Nog

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Gewoon goed wonen MAGAZINE

Gewoon goed wonen MAGAZINE Magazine voor huurders van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken nummer 1, lente 2011 Gewoon goed wonen MAGAZINE Ruim wonen in Blaricum Bijvanck op pad met projectleider groot onderhoud Martin

Nadere informatie

Mijn zoontje maakte hier meteen vriendjes. Win een Tuinbon! 21/2014. Bespaartips van budgetcoach Marieke. Eindelijk geen tocht meer in huis

Mijn zoontje maakte hier meteen vriendjes. Win een Tuinbon! 21/2014. Bespaartips van budgetcoach Marieke. Eindelijk geen tocht meer in huis 21/2014 Het magazine van Stek over wonen en meer Mijn zoontje maakte hier meteen vriendjes Esther is blij met haar woning Win een Tuinbon! Bespaartips van budgetcoach Marieke Eindelijk geen tocht meer

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties ruimte maken voor maatschappelijke prestaties jaarverslag 2013 voorwoord ruimte voor maatschappelijke prestaties In dit jaarverslag leest u hoe wooncorporatie Lefier zich in 2013 heeft ingespannen voor

Nadere informatie