Foto omslag: Rafaël Drent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Foto omslag: Rafaël Drent"

Transcriptie

1

2 Foto omslag: Rafaël Drent

3 Voorwoord Voor u ligt de toolkit woninginbraken. Deze kit is naast een communicatieplan, samengesteld uit een aantal voorbeelden van maatregelen die u als gemeente zou kunnen nemen in uw strijd tegen woninginbraken, onder het motto "Inbrekers pakken we samen met U". Zonder volledig te willen zijn, denken we u hiermee op weg te kunnen helpen om uw beleid wat betreft preventie van woninginbraken op te kunnen zetten of aan te vullen. Met name de maatregelen Politiekeurmerk Veilig Wonen, de Besmettingsbrief, Burgernet en Preventie avonden bevelen we u van harte aan. We wensen u veel succes met de implementatie. De werkgroep regionale aanpak woninginbraken 3

4

5 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Communicatieplan 7 Hoofdstuk 2 Besmettingsbrief 11 Hoofdstuk 3 Witte Voetjes Project 19 Hoofdstuk 4 Burgernet 21 Hoofdstuk 5 Politiekeurmerk Veilig Wonen 23 Hoofdstuk 6 Waaks 25 Hoofdstuk 7 Preventieavonden 29 Bijlage 1 Werkproces besmettingsbrief 36 5

6

7 1 Communicatieplan Communicatieplan Regionaal Programma Inleiding Ten behoeve van het Regionaal Programma Intensivering Aanpak Woninginbraken werken 18 gemeenten en de politie in de regio Gelderland-Zuid samen aan het doorontwikkelen en verbeteren van tools en handvatten voor: Preventie Toezicht & handhaving Repressie & opsporing Innovatie Het programma zet in op realistische maatregelen die elders in het land effectief blijken te werken. Ook wordt een aantal nieuwe maatregelen ontwikkeld, op maat, voor gemeenten in de regio Gelderland-Zuid. Het regioprogramma heeft aandacht voor het belang van hoogwaardige informatie, zet in op optimale samenwerking en kent doelstellingen die leiden tot meetbare resultaten. Kerndoelstelling Programma Gemeenten, politie en burgers pakken problematiek rondom (toename van) woninginbraken gezamenlijk aan en zorgen met een collectieve, integrale samenwerking voor: Optimalisering inbraakpreventie Terugdringen van het aantal woninginbraken Het verhogen van resultaten opheldering/opsporing (handhaving) Communicatieplan Ten behoeve van vooral het thema preventie wordt specifiek voor gemeenten naast de project-toolkit voor inbraakpreventie een Toolkit Communicatie samengesteld, waar communicatieadviseurs integraal gebruiksklaar gereedschap in vinden, nodig om het spoor Preventie te voorzien van boodschappen op maat en pasklare communicatiemiddelen. De middelen komen tot stand in nauwe samenspraak met gemeente, politie en overige belanghebbenden/partners. Communicatiedoelstellingen De communicatie inzet is gericht op: het vergroten van bewustzijn rondom woninginbraken en het stimuleren/motiveren van eigen initiatief en verantwoordelijkheid onder burgers om actief samen te werken met gemeenten en politie om woninginbraken tegen te gaan; informeren over de middelen en mogelijkheden voor burgers om gezamenlijk actief bij te dragen aan preventie; frequent (persoonlijk) contact met burgers, t.b.v. kennis- en informatieuitwisseling; extra aandacht voor communicatie in piekseizoenen winter en zomer een efficiënte, overzichtelijke toolkit die niet teveel uiteenlopende middelen bevat. integrale communicatiemomenten & - middelen, die aansluiten op communicatie(campagnes) voor de andere sporen; integrale communicatiemomenten en -middelen die aansluiten op of gebruik maken van bestaande campagnes, zoals: Waak voor inbraak.nl (Waaks), Witte Voetjes, Donkere Dagen en collectieve initiatieven zoals Burgernet. een communicatie-toolkit op de groei, die terugkerend ingezet kan worden en naar behoefte kan worden opgeschoond of aangevuld, elk jaar. een zichtbare, herkenbare campagne met aansprekende slogan(s). 7

8 Doelgroepen gemeenten (toolkit) burgers, via gemeenten (inhoud) Slogan (*) & Kernboodschap Samen sterk tegen inbraakwerk Inbrekers pakken we samen Inbraak? We pakken het samen op! Samenwerken= Inbraak beperken Inbrekers welkom? Echt niet! Niemand zit erop te wachten om bij thuiskomst een leeggeroofd huis aan te treffen, of nog erger: een inbreker te betrappen. Met goed advies en slim gereedschap kunt ook u/kan ook jij dit voor zijn. De politie Gelderland-Zuid en de gemeente slaan de handen ineen en starten een nieuwe campagne, met advies, informatie en een gevulde gereedschapskist vol passende middelen om samen met burgers de klus te klaren en woninginbraak tegen te gaan: Woninginbrekers pakken we samen met U. Toolkit Communicatie (Middelen) Integrale aanpak en een gezamenlijk communicatieoffensief vanuit alle betrokken gemeenten is van belang. De meeste middelen en de planning in de Toolkit communicatie gaan hier vanuit. Advies is om in het (vroege) voorjaar een collectieve aftrap van de communicatiecampagne te organiseren. Naast de collectieve/integrale campagne en bijbehorende communicatiemomenten zal de toolkit facultatieve middelen bevatten, die naar eigen inzicht kunnen worden toegevoegd of ingezet per gemeente. Omdat het regioprogramma in brede zin werkt met toolkits is het idee ontstaan om de communicatie zowel intern als extern vorm te geven als feitelijke gereedschapskist waar gemeenten en via gemeenten de burgers passende tools uithalen om samen met de politie woninginbraak tegen te gaan. Ook bij de politie werd bij eerdere campagnes gebruik gemaakt van een gereedschapskist als toolkit, in de vormgeving. De communicatiemiddelen worden aangeboden via een virtuele (digitale) en een feitelijke, tastbare tookit, waarin de volgende middelen aanwezig zijn: Inhoudsoverzicht & overzicht deelnemende gemeenten met contactgegevens; Handzaam overzicht stroomdiagram, zoals de gifwijzer ), voor integrale communicatiemomenten en een overzicht (vraag/antwoord) welke middelen je op welk moment kunt inzetten. Kort samengevat: welk gereedschap hoort bij welk incident/moment? ; Vooropgesteld persbericht voor start van de campagne, later gevolgd door berichten met tussentijdse updates over resultaten en voortgang. De besmettingsbrief (tekst) en overige integralie middelen uit de project-toolkit met tekst die één op één omgezet kan worden in de (gemeentelijke) huisstijl) Uitgewerkt (digitaal) format met voorbeeld voor folders, posters en flyers (voorbeeldopmaak en digitale bestanden voor eigen maatwerk). Uitgewerkt (digitaal) format met voorbeeld voor aankondigingen/uitnodigingen voor bijeenkomsten & contactavonden (preventiebijeenkomsten) Format voor handig kaartenmapje/boekje (zoals een kleurenwaaier voor schilders) met informatie over deze campagne, maar ook andere bestaande campagnes, zoals genoemd bij de doelstellingen. Op elke kaart alles op een rij, inclusief links (sites) & afzender. In dit mapje ook aandacht voor hoe en waar burgers eigen initiatieven kunnen aanmelden (stimulans om zelf een wijkproject of actie op te zetten): wat doet u? Informatiepakket over Burgernet (met het oog op meer aanmeldingen) Format voor werkmap wijkvoorlichting, waar werknemers/studenten/stagiaires mee van deur tot deur gaan (naar voorbeeld Utrecht ). Het logo/huisstijlhandboek voor de campagne (voor nieuwe middelen naast formats); Eigen website (met alle informatie en downloads) en eigen twitter en facebook voor de regionale campagne, met in de toolkit informatie over website en social media bij deze campagne. 8

9 Vorm & Inhoud (aanvullend) Folders: informatie hoe iedereen zijn woning kan beveiligen, maar ook hoe je zelf een oogje in het zeil kunt houden en een actieve bijdrage kunt leveren om de woning/wijk voor inbrekers zo onaantrekkelijk mogelijk kunt maken. Werkmap Wijkvoorlichting: In Utrecht bevat de map voor medewerkers/studenten informatiefolders en een lijst met een aantal korte vragen, gesteld aan de deur, die kennis en inzicht bij burgers, ten aanzien van inbraakgevaar en inbraakpreventie in kaart brengen en het bewustzijn vergroten. Gesprek bevast tips en voorlichting wat burgers zelf kunnen doen. Ook de vraag wat doet u al zelf of wat wilt u doen werd gesteld. Op basis van de antwoorden/respons kunnen communicatiemiddelen en acties wijkgerichter en gezamenlijk worden afgestemd. Website (intern/extern): De vormgeving en beeldwerk voor deze campagne moeten op eenvoudige wijze te integreren zijn in de eigen websites/huisstijl van de gemeenten, bv op een aparte pagina. De behoefte is uitgesproken voor een projectsite voor deelnemende gemeenten (18), waar alle campagne-informatie, voorbeelden en inhoud van de toolkit (incl.communicatie) op te vinden zijn. Hiertoe kan het overheidsplatform Pleio ingezet worden (gratis!). Indien gekozen worden voor een website die toegankelijk is voor alle betrokkenen en deelnemers (intern en extern), met een link naar de interne (campagne) informatie, dan vervalt de opmerking over het Pleio-platform. Organisatie Communicatie Er wordt uitgegaan van een campagne met (af te spreken) integrale communicatiemomenten (aftrap, zomeren wintercampagne) en integrale inzet van een aantal (gekozen) middelen. De communicatie-kit bevat daarnaast campagnemiddelen (digitaal/voorbeeld) die naar eigen inzicht en behoefte kunnen worden ingezet. De feitelijke set middelen bestaat uit aantrekkelijk campagnemateriaal, dat wel zo kostenefficiënt mogelijk geproduceerd en verspreid kan worden. Afstemming (keuze) is nodig of: zowel campagnecoördinatie, organisatie integrale communicatiemomenten als de (uitvoering) van middelen extern wordt gedaan, in samenspraak met gemeenten (werkgroep) planning en middelen extern worden vervaardigd en de verdere organisatie en uitvoering door betrokken gemeenten wordt gedaan (eigen en gezamenlijke invulling). de campagne in zijn geheel na vaststelling van dit communicatieplan door gemeenten (werkgroepen) wordt uitgerold. De betrokkenheid bij de campagne, coördinatie en integratie van deze campagne in de gemeentelijke communicatie (mankracht en uren) valt onder eigen verantwoordelijkheid van de betrokken gemeente(n). Tijdpad Vooraankondiging campagne december 2012 (gedaan) Communicatieplan gereed januari 2013 Vaststelling communicatieplan z.s.m. Start ontwerp en uitvoering middelen februari 2013 Middelen gereed: Campagne van start (vroeg) voorjaar 2013 Persbericht en collectieve aftrap eind maart/begin april 2013 Zomercampagne april-juli 2013 Najaars- en wintercampagne vanaf september

10

11 2 De besmettingsbrief 1. Inleiding De besmettingsbrief is een brief welke wordt verspreid onder slachtoffers van woninginbraken en binnen een straal van een woning waar is ingebroken. Op deze manier willen we bewoners bewust maken van het feit dat er ook in hun omgeving woninginbraken worden gepleegd en advies geven hoe men dit in de toekomst kan voorkomen. Daarnaast is herhaald slachtofferschap bij woninginbraken een bekend fenomeen. Daders komen na enkele weken terug om opnieuw toe te slaan, omdat zij weten dat dan de gestolen spullen inmiddels vervangen zijn. Het actiepunt wordt uitgevoerd door de gemeente in samenwerking met de politie en eventueel andere partners zoals de woningbouwcoöperatie. Deze samenwerking start wanneer de politie een aangifte heeft opgenomen en het adres van de inbraak aan de gemeente doorgeeft. Het proces van de verzending van de besmettingsbrief is onder regie van de gemeente. De gemeente zorgt dan dat de besmettingsbrief naar de omliggende woningen wordt verzonden. Doel Het voorkomen van herhaald slachtofferschap Informatievoorziening vanuit de politie naar gemeente over inbraken in de gemeente is op orde 2. Wie voert de maatregel uit? De uitvoering van de informatievoorziening aan de gemeente wordt gedaan door politie. Het implementeren van de verzending van besmettingsbrieven bij een woninginbraak ligt bij de gemeenten. De gemeente bewaakt en bepaalt daarnaast hoe vaak de besmettingsbrief in een bepaald gebied wordt verspreid. 3. Hoe wordt de maatregel uitgevoerd? De maatregel kan worden uitgevoerd met behulp van onderstaand werkproces. Een kort communicatietraject voorafgaand aan de invoering van de maatregelen is een aanbeveling. Voor het verspreiden van een besmettingsbrief heeft de gemeente een adres nodig waar een inbraak heeft plaats gevonden. Op basis van dit adres en de gekozen straal selecteert de gemeente de adressen waar ze een besmettingsbrief heen sturen. Dit proces ziet er als volgt uit: 1. Binnen het politiesysteem draait elke dag aan het einde van de nachtdienst, bijvoorbeeld 7 uur, een geautomatiseerd proces waarmee de woninginbraken 1 van de vorige dag 2 geselecteerd worden. De selectie vindt plaats op nieuwe aangiftes woninginbraak, aangezien deze maar 1x per woninginbraak aangemaakt worden in BVH. De volgende gegevens worden geselecteerd: 1 Woninginbraak (met geweld) De maatschappelijke classificatie die geldt wanneer er sprake is van diefstal of poging daartoe, met en zonder geweld tegen personen, in combinatie met wederrechtelijk betreden van een woning. Van (braak)schade hoeft geen sprake te zijn (A20/A30/B20/B30) 2 Als een woninginbraak een langere periode bestrijkt waarin deze gepleegd kan zijn, moet deze maar 1x geselecteerd worden! 11

12 a. Gemeente b. Plaats c. Straat d. Huisnummer e. Postcode f. Poging (optioneel --> kan nuttig zijn voor de informatieverstrekking) g. Methode (lijkt niet makkelijk eenduidig te maken, mogelijk dat Stefan Peters kan kijken wat de mogelijkheden zijn) h. Datum en tijd van de inbraak (optioneel) 2. De gegevens worden gegroepeerd per gemeente op een overzichtelijke wijze. 3. Via de mail worden de gegevens naar een adres van politie Gelderland-Zuid gestuurd. Op dit adres staat forwarding die het onderwerp of de verzender van deze herkent en automatisch de mail doorstuurt naar alle door de gemeenten opgegeven adressen. 4. De gemeenten lezen elke dag de en bepalen op basis van plaats, straat en huisnummer of er een besmettingsbrief verstuurt moet worden. Het is namelijk denkbaar dat er bij 2 huizen naast elkaar ingebroken is, dan moet er 1 adres afvallen. Ook is het denkbaar dat eergisteren een woninginbraak 4 huizen verder is geweest. Er kan dan besloten worden niet direct weer een brief te sturen. 5. De gemeenten bepalen op basis van de plaats, straat en huisnummer en een straal (of specifiek) de adressen die een besmettingsbrief gaan krijgen. Hierbij is het een mogelijkheid om bij huizen buiten de bebouwde kom de straal groter te kiezen om mensen op het platteland ook te bereiken. Het is noodzaak om te kijken naar de overeenkomsten tussen de huizen. Bijvoorbeeld hetzelfde hang en sluitwerk of dezelfde bouwperiode. Er moet een logische grens zijn en voorkomen moet worden dat bijvoorbeeld twee huizen van één straat geen brief krijgen, omdat deze niet binnen de straal vallen. Voor gemeenten die werken met GIS, is in bijlage 1 een werkproces bijgevoegd. 6. De gemeenten maken een mailing aan met de besmettingsbrief. Via Excel worden de adressen aan de brief gekoppeld zodat er een samenvoegbestand ontstaat. De brieven worden bij de gemeente geprint en ingevouwen, waarna zij worden verspreid door medewerkers of per post. Voorbeelden van de brieven zijn aan het einde van dit hoofdstuk toegevoegd. 7. Adressen die een brief hebben ontvangen worden in een lijst opgenomen met de datum van verzending, zodat eenzelfde adres niet binnen een periode van bijvoorbeeld één à 2 maanden nogmaals een besmettingsbrief ontvangt. 4. Hoe wordt de voortgang bewaakt, gemeten en geborgd? Er zijn drie fasen te onderscheiden. Fase 1. Informatievoorziening vanuit de politie naar de gemeente, vaste aanspreekpunten Fase 2. Verzending van de besmettingsbrief door gemeente in een vastgelegd proces Fase 3. Bewaking van de herhaling van de besmettingsbrief door registratie. Al deze fasen worden bij voorkeur geborgd in een plan van aanpak of beleid binnen de gemeente en gecontroleerd door de beleidsmedewerker Veiligheid, of een andere voor woninginbraakpreventie verantwoordelijke ambtenaar. Deze is ook verantwoordelijk voor het meten van de voortgang door het bijhouden van de verzendingen. 12

13 5. Wanneer kan de uitvoering starten en wat is de verdere tijdsplanning? Direct, veel gemeenten hebben al een adres doorgegeven en ontvangen dagelijks een overzicht van de politie. 6. Welke randvoorwaarden moeten vervuld worden? 1. Politie zal bij elke woninginbraak het adres aan de gemeente doorsturen, deze informatiedeling is wettelijk onderbouwd. 2. De gemeente heeft intern een proces ingericht waarbij de omliggende adressen in een bepaalde straal of geselecteerde adressen in een wijk kunnen worden gegenereerd en gekoppeld aan de besmettingsbrief. Daar naast zorgen zij voor de verspreiding. Dit kan via de post, maar ook via toezichthouder of Veiliger Wijk Teams. 7. Wat vraagt de invoering en uitvoering aan tijd, personele inzet en andere kosten? Er is sprake van een inspanning van de informatievoorziening van de politie naar de gemeente, en van uitvoering en verspreiding en registratie van de besmettingsbrief door de gemeente. Bij een groot aantal woninginbraken kan deze inspanning vrij intensief genoemd worden. Vanuit pilotgemeente Tiel is aangegeven dat één woninginbraak ongeveer een half uur in beslag neemt voor het bepalen van het spreidingsgebied en het uitdraaien en verzenden van de brieven. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van het aantal brieven dat wordt verzonden. Per gemeente kan intern worden nagegaan wat de verzending van een brief kost. Er zijn namelijk kosten verbonden aan het printen van de brieven en de verzending daarvan. 13

14 Aan de bewoner(s) van Dit Adres AB Gelderland Geachte bewoner, Onlangs is er in uw woning ingebroken. Dat is erg vervelend en een inbreuk op uw privacy. De politie doet er alles aan om dit misdrijf op te lossen, de dader(s) aan te houden en eventuele gestolen spullen op te sporen en terug te geven. De politie stelt bij inbraken altijd een uitgebreid onderzoek in. Ook houdt zij goed in de gaten of een inbreker de buurt vaker bezoekt. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat als er eenmaal in een wijk is ingebroken, dit de kans op een inbraak in de omgeving van de getroffen woning sterk vergroot. De dader kent inmiddels het soort huizen, het hang- en sluitwerk en de vluchtroutes in de omgeving en zou daardoor terug kunnen komen. Het is van groot belang om oplettend te zijn en bij vermoeden van een vreemde situatie direct het alarmnummer 112 te bellen. De politie is de komende periode extra alert in uw omgeving, zowel in uniform als onherkenbaar. Om herhaling te voorkomen kunt u zelf ook maatregelen om uw woning nog beter te beveiligen. Het geheel van maatregelen heet het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Voor meer informatie kunt u kijken op: De gemeente Zaltbommel stelt ook alles in het werk om inbraken te voorkomen, onder andere door Burgernet. Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. Er wordt een ingesproken bericht of een tekstbericht verstuurd met het verzoek uit te kijken naar een vermist kind of een signalement. Zo kunt u direct behulpzaam zijn bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of een vermist kind. Meld u nu aan en kijk voor meer informatie op Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met uw wijkagent via of met team veiligheid van de gemeente Zaltbommel via Met vriendelijke groeten, Burgemeester Teamchef Politieteam Bommelerwaard A. van den Bosch A. de Zeeuw 14

15 Aan de bewoner(s) van Dit Adres AB Gelderland Geachte bewoner, Onlangs is er in een woning bij u in de buurt ingebroken. De politie doet er alles aan om dit misdrijf op te lossen, de dader(s) te aan te houden en eventuele gestolen spullen op te sporen en terug te geven aan de eigenaar. Maar de gemeente Zaltbommel en de politie stellen ook alles in het werk om inbraken te voorkomen. Daarbij rekenen wij graag op úw hulp. De politie stelt bij inbraken altijd een uitgebreid onderzoek in. Ook houdt zij goed in de gaten of een inbreker de buurt vaker bezoekt. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat als er eenmaal in een wijk is ingebroken, dit de kans op een inbraak in de omgeving van de getroffen woning sterk vergroot. De dader kent inmiddels het soort huizen, het hang- en sluitwerk en de vluchtroutes in de omgeving en zou daardoor terug kunnen komen. Wij vragen u daarom oplettend te zijn en bij vermoeden van een inbraak direct het alarmnummer 112 te bellen. De politie is de komende periode extra alert in uw omgeving, zowel in uniform als onherkenbaar. Maar u kunt ook zelf eenvoudige maatregelen nemen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van inbraak. Denk hierbij aan goed hang- en sluitwerk, het gebruiken van het nachtslot als u weggaat of gaat slapen, verlichting aan de vooren achterzijde van uw woning, contact met de buren enzovoort. Deze preventiemaatregelen kunnen de kans op een inbraak in uw woning sterk verkleinen. Kijk voor alle tips op de achterzijde van deze brief. Het geheel van maatregelen om een woning te beveiligen tegen inbraken heet het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW). Voor meer informatie kunt u kijken op: Daarnaast is de gemeente Zaltbommel gestart met Burgernet. Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. Er wordt een ingesproken bericht of een tekstbericht verstuurd met het verzoek uit te kijken naar een vermist kind of een signalement. Zo kunt u direct behulpzaam zijn bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of een vermist kind. Meld u nu aan en kijk voor meer informatie op Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met uw wijkagent via of met afdeling veiligheid van de gemeente Zaltbommel via Met vriendelijke groeten, Burgemeester Teamchef Politieteam Bommelerwaard A. van den Bosch A. de Zeeuw 15

16 Wat te doen als u getuige of slachtoffer bent van een inbraak? Blijf kalm, denk aan uw eigen veiligheid en neem geen onnodige risico s! Blijf kalm, denk aan uw eigen veiligheid en neem geen onnodige risico s Ziet u de daders? Ziet u verdachte omstandigheden? Bel direct het alarmnummer 1 1 2! Onthoud het signalement van de daders en dat van hun eventuele voertuig. Noteer het merk, kleur en kenteken. Kijk waar de daders of verdachte personen naar toe vluchten. Mocht u slachtoffer zijn van inbraak doe dan altijd aangifte. Bel en maak een afspraak om aangifte te doen. Belangrijke sites Politie Oost Nederland Gelderland-Zuid Politie Keurmerk Veilig Wonen Gemeente Zaltbommel Stichting M (Meld Misdaad Anoniem) Burgernet Checklist Veilig Wonen Zorg voor goed hang- en sluitwerk. Vraag advies aan een Politie Keurmerk Veilig Wonen- erkend beveiligings bedrijf. (zie hiervoor: Sluit ramen en deuren altijd af. Vergeet het nachtslot niet, als u gaat slapen of weggaat. Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng een speciaal hiervoor geschikt slot aan. Haal de sleutel uit de binnenkant van het slot. Sleutels buiten verstoppen is niet handig. Deurmat en bloempot zijn geen geheime plaatsen. Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos). Zorg dat u geen grote hoeveelheid geld in huis heeft. Berg waardevolle papieren en sieraden goed op in een kluisje of huur bijvoorbeeld een bankkluisje. Plak geen afwezigheidsbriefje op uw deur en vermeld niet op internet dat u afwezig bent. Zorg voor een bewoonde indruk; laat planten staan, gebruik een tijdschakelaar voor uw verlichting. Inbrekers houden niet van verlichting. Zorg voor voldoende buitenverlichting; er wordt vaak ingebroken aan de achterzijde. Denk bijvoorbeeld aan een schemerschakelaar of een schrikschakelaar. Plaats waardevolle spullen, maar ook uw autosleutels, uit het zicht van voorbijgangers. Zorg dat ergens opklimmen onmogelijk is; zet ladders en vuilcontainers weg. Zet uw fiets/brommer altijd op slot. Ook als u deze binnen zet. Op vakantie? Vraag uw buren om uw huis in de gaten te houden. Geef aan waar en hoe u te bereiken bent. Laat een waarschuwingsadres van familie achter. Zorg er voor dat ze in geval van nood uw woning in kunnen (reservesleutel). Laat uw post uit het zicht leggen. Vertrouwt u het niet, bel dan meteen de politie op ! daar pak je ook daders mee! 16

17 Voorbeeld bewonersbrief bij poging tot inbraak Geachte bewoner, Onlangs is er in uw woning een poging tot inbraak gedaan. Dat is erg vervelend en een inbreuk op uw privacy. De politie doet er alles aan om dit misdrijf op te lossen en de dader(s) aan te houden. De gemeente Tiel stelt ook alles in het werk om inbraken te voorkomen. De politie stelt bij (poging tot) inbraken altijd een uitgebreid onderzoek in. Ook houdt zij goed in de gaten of een inbreker de buurt vaker bezoekt. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat als er eenmaal in een wijk een poging tot inbraak is gedaan, dit de kans op een inbraak in de omgeving van de getroffen woning sterk vergroot. De dader kent inmiddels het soort huizen, het hang- en sluitwerk en de vluchtroutes in de omgeving en zou daardoor terug kunnen komen. Het is van groot belang om oplettend te zijn en bij vermoeden van een vreemde situatie direct het alarmnummer 112 te bellen. De politie is de komende periode extra alert in uw omgeving, zowel in uniform als onherkenbaar. Om herhaling te voorkomen kunt u zelf ook maatregelen nemen om uw woning nog beter te beveiligen. Het geheel van maatregelen heet het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Voor meer informatie kunt u kijken op: Ook is de gemeente Tiel gestart met Burgernet. Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. Er wordt een ingesproken bericht of een tekstbericht verstuurd met het verzoek om, indien mogelijk, uw medewerking te geven. Zo kunt u direct behulpzaam zijn bij de opsporing van de dader(s). Meldt u nu aan en kijk voor meer informatie op Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de heer O. van Wijk, wijkagent Centrum en Tiel-West, via of het programmabureau Veiligheid van de gemeente Tiel, mevrouw Smits via (0344) Met vriendelijke groet, Ir. J. Beenakker Burgemeester Dhr. E. Prigge Teamchef Politieteam Neder-Betuwe/Tiel 17

18 Voorbeeld buurtbrief bij poging tot inbraak Geachte bewoner, Onlangs is er in een woning bij u in de buurt een poging tot woninginbraak gedaan. Dat is erg vervelend en een inbreuk op uw privacy. De politie doet er alles aan om dit misdrijf op te lossen en de dader(s) aan te houden. Maar de gemeente Tiel stelt ook alles in het werk om inbraken te voorkomen. De politie stelt bij (poging tot) inbraken altijd een uitgebreid onderzoek in. Ook houdt zij goed in de gaten of een inbreker de buurt vaker bezoekt. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat als er eenmaal in een wijk is ingebroken, dit de kans op een inbraak in de omgeving van de getroffen woning sterk vergroot. De dader kent inmiddels het soort huizen, het hang- en sluitwerk en de vluchtroutes in de omgeving en zou daardoor terug kunnen komen. Het is van groot belang om oplettend te zijn en bij vermoeden van een vreemde situatie direct het alarmnummer 112 te bellen. De politie is de komende periode extra alert in uw omgeving, zowel in uniform als onherkenbaar. Om herhaling te voorkomen kunt u zelf ook maatregelen nemen om uw woning nog beter te beveiligen. Het geheel van maat-regelen heet het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Voor meer informatie kunt u kijken op: Ook is de gemeente Tiel gestart met Burgernet. Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. Er wordt een ingesproken bericht of een tekstbericht verstuurd met het verzoek om, indien mogelijk, uw medewerking te geven. Zo kunt u direct behulpzaam zijn bij de opsporing van de dader(s). Meldt u nu aan en kijk voor meer informatie op Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de heer O. van Wijk, wijkagent Centrum en Tiel-West, via of het programmabureau Veiligheid van de gemeente Tiel, mevrouw Smits via (0344) Met vriendelijke groet, Ir. J. Beenakker Burgemeester De heer E. Prigge Teamchef Politieteam Neder-Betuwe/Tiel 18

19 3 Witte voetjes project 1. Inleiding Tijdens het witte voetjes project controleert de politie en de gemeente of woningen een gemakkelijk doelwit zijn voor inbrekers. In huizen die voor insluipers gemakkelijk te betreden zijn, leggen zij een wit, kartonnen, voetje neer. Dit kan in de deuropening zijn maar ook op de vensterbank. Op het voetje staat de tekst; Geef inbrekers geen kans. Figuur 1 is een voorbeeld van een voetje. Deze activiteit wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door de politie, maar mogelijk ook door/in combinatie met de Boa s van de gemeente of bewoners. Zij zullen de buurt intrekken om de huizen te controleren en zo mogelijk een voetje te plaatsen. Doel - Burgers stimuleren om ramen en deuren te sluiten. - Voorkomen van insluipingen door inbrekers. 2. Wie voert de maatregel uit? De uivoering van het project zal door de politie en gemeenten gedaan worden. Mogelijk kunnen de Boa s of bewoners hierbij ondersteuning leveren. 3. Hoe wordt de maatregel uitgevoerd? Bij voorkeur tijdens de zomermaanden, wanneer er veel ramen en deuren openstaan i.v.m. de temperatuur, gaat de politie lopend de buurt in. Hier controleren zij de huizen op openstaande deuren en ramen, en plaatsen in de opening een wit voetje. Wanneer de bewoners dit voetje ontdekken, worden zij bewust gemaakt op het risico van inbraak en hopelijk gestimuleerd om maatregelen te nemen of hun gedrag te veranderen. Bij speciale diensten dient de hotspot bepaald te worden alwaar gelopen wordt. De politie weet hoeveel inbraken er in een bepaalde buurt hebben plaatsgevonden, misschien is het dan verstandig om op die hotspot het project uit te voeren. Naast speciale diensten kunnen tijdens afgesproken periodes de voetjes ook onderdeel zijn van de dienstwagen zodat zij altijd kunnen worden uitgedeeld. 4. Hoe wordt de voortgang bewaakt, gemeten en geborgd? De voortgang wordt bewaakt door de politie en de gemeente. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden wanneer de voetjes uitgedeeld worden, en een korte terugkoppeling wanneer de voetjes uitgedeeld zijn. Op basis van de politiecijfers m.b.t. woninginbraak, kan er gekeken worden welke wijk het hoogste aantal woninginbraken heeft. Deze hotspot kan als eerste aangedaan worden met de voetjes. Vervolgens kan er gekeken worden, op basis van de politiecijfers, welke wijken nog meer in aanmerking komen voor de voetjes. Afhankelijk van de grootte van de wijk, kan er mogelijk ook nog bijgehouden worden hoeveel witte voetjes er zijn uitgedeeld. 5. Wanneer kan de uitvoering starten en wat is de verdere tijdsplanning? Vrij te bepalen door gemeentes in afstemming met de politie, maar bij voorkeur tijdens de zomermaanden (juli t/m augustus). 19

20 6. Welke randvoorwaarden moeten vervuld worden? 1. Er zal binnen de politie of door de Boa s, tijd vrij gemaakt moeten worden om deze activiteit uit te voeren. 2. Bij voorkeur wordt het project uitgevoerd tijdens de zomermaanden. 3. Voordat de voetjes uitgedeeld worden moet er gekeken worden welke wijk het meest in aanmerking komt voor deze actie. 4. Na het uitdelen van de voetjes meldt de politie aan de gemeente dat de voetjes zijn uitgedeeld. 7. Wat vraagt de invoering en uitvoering aan tijd, personele inzet en andere kosten? - Invoering: Vooraf zal er tijd voor de politieagenten/boa s ingeroosterd moeten worden, zodat zij de buurt in kunnen. Er zal ook gekeken moeten worden hoeveel agenten daadwerkelijk beschikbaar zijn om deze activiteit uit te voeren. De voetjes zelf zijn reeds beschikbaar bij de politie. - Uitvoering: De uitvoering van deze activiteit kan intensief genoemd worden, maar is afhankelijk van de grootte van het gebied dat de politie wil controleren. Bij voorkeur worden eerst de hotspots gecontroleerd, daarna kan gekeken worden welke buurten ook voetjes krijgen. Afhankelijk van het aantal beschikbare agenten, zal deze activiteit sneller verlopen met meer agenten. Daarnaast is een voorraad voetjes van belang, op dit moment ligt het ontwerp van de voetjes bij de politie en kunnen deze daar opgevraagd worden. 8. Overige relevante opmerkingen Tijdens het uitdelen van de voetjes kan er mogelijk een vorm van burgerparticipatie ingezet worden, zodat er meer voetjes in een kortere periode verspreid kunnen worden. Groepen die mogelijk mee kunnen helpen zijn leden van een buurtcommissie of bijvoorbeeld leden van een scoutinggroep. Hiertoe zal het politieontwerp moeten worden aangepast. Figuur 1 Wit Voetje 20

WhatsApp- Buurtpreventie Het vergroten van de (sociale) veiligheid en lee9aarheid in de buurt. Muiderberg

WhatsApp- Buurtpreventie Het vergroten van de (sociale) veiligheid en lee9aarheid in de buurt. Muiderberg WhatsApp- Buurtpreventie Het vergroten van de (sociale) veiligheid en lee9aarheid in de buurt Muiderberg Welkom Wat is WhatsApp? Het doel van WhatsApp- buurtpreventie. Georganiseerde WhatsApp-groepen.

Nadere informatie

Buurtpreventie in Noordveen

Buurtpreventie in Noordveen Buurtpreventie in Noordveen Programma Welkom, Kees Meijer wijkregisseur Gemeente Zutphen Politie, Wijkagenten Wilco van Dijk en Yilmaz Ulucay Wijkteam Noordveen, Chantal Elskamp Gemeente Zutphen, wijkregisseur

Nadere informatie

Politie Gemert-Bakel Ad Rijnen, Wijkagent Bakel, Milheeze, De Rips. Welkom. Dorpsoverleg. De Rips

Politie Gemert-Bakel Ad Rijnen, Wijkagent Bakel, Milheeze, De Rips. Welkom. Dorpsoverleg. De Rips Politie Gemert-Bakel Ad Rijnen, Wijkagent Bakel, Milheeze, De Rips Welkom Dorpsoverleg De Rips 1 De mens lijdt het meest door de dingen die hij vreest Praktische tips en informatie wat te doen bij overlastsituaties

Nadere informatie

Clinic Observeren en signaleren Oplettende burgers van Weesp, als actieve partners in opsporing!

Clinic Observeren en signaleren Oplettende burgers van Weesp, als actieve partners in opsporing! Clinic Observeren en signaleren Oplettende burgers van Weesp, als actieve partners in opsporing! Wat kunt U deze avond verwachten? Afwijkend gedrag herkennen, Een verdachte situatie herkennen, Situaties

Nadere informatie

Voorkom diefstal uit woning

Voorkom diefstal uit woning Voorkom diefstal uit woning Wijkagent Joanne Kodde Joanne Kodde 0900-8844 Werkzaamheden Eerste aanspreekpunt Langslepende problematiek Netwerk Projecten 2 Cijfers s Heer Arendskerke Woninginbraken in 2015?

Nadere informatie

Wat is Burgernet? Leeuwarden en Dantumadiel (politieregio Fryslân), Breukelen, Maarssen, De Ronde Venen en Nieuwegein (politieregio Utrecht).

Wat is Burgernet? Leeuwarden en Dantumadiel (politieregio Fryslân), Breukelen, Maarssen, De Ronde Venen en Nieuwegein (politieregio Utrecht). Wat is Burgernet? Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch

Nadere informatie

Zien. Doe mee met Burgernet!

Zien. Doe mee met Burgernet! Horen Zien Bellen Doe mee met Burgernet! Burgernet, dat bent u! U voelt zich betrokken bij de veiligheid van uw buurt of wijk. Wonen en leven in een veilige omgeving vindt u belangrijk. U bent alert en

Nadere informatie

Internet. Nee. Nee. Bureau Regionale Veiligheidsstrategie onderdeel Burgernet

Internet. Nee. Nee. Bureau Regionale Veiligheidsstrategie onderdeel Burgernet Gemeente Woudenberg R A P P O R T F O R M U L I E R eigen initiatief Postregistratienummer 13 15. Datum inboeken : Openbaar Ja Internet Nee n a a r RAAD Nee OR Nee Communicatie Ja Europese regelgeving

Nadere informatie

Dankzij Burgernet was mijn weggelopen dochtertje binnen een half uur gezond en wel weer gevonden

Dankzij Burgernet was mijn weggelopen dochtertje binnen een half uur gezond en wel weer gevonden Filmpje Het kenteken van dat verdachte busje kon ik mooi rechtstreeks doorgeven aan de meldkamer dankzij Burgernet Dankzij Burgernet was mijn weggelopen dochtertje binnen een half uur gezond en wel weer

Nadere informatie

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Alleen het gesproken woord geldt Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Dames en heren, Goed om met u in zo n groot gezelschap bijeen te

Nadere informatie

Senioren & veiligheid. Wat u zelf aan veiligheid kunt doen

Senioren & veiligheid. Wat u zelf aan veiligheid kunt doen Senioren & veiligheid Wat u zelf aan veiligheid kunt doen Veilig wonen en leven Veilig wonen is bewust wonen Veiligheid is een onderwerp dat veel in de belangstelling staat. Als u alle berichten in de

Nadere informatie

Burgernet deelnemersinformatie

Burgernet deelnemersinformatie Horen Zien Bellen Burgernet deelnemersinformatie Informatie voor deelnemers Burgernet in het kort Burgernet is een samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving

Nadere informatie

Doe mee! Horen Zien Bellen

Doe mee! Horen Zien Bellen Horen Zien Bellen Doe mee! Een veilige woon- en leefomgeving. Met Burgernet kunnen we daar samen wat aan doen. De gemeente en de politie werken dagelijks aan de veiligheid op straat. Maar, we kunnen uw

Nadere informatie

SENIOREN & VEILIGHEID Wat u zelf aan veiligheid kunt doen

SENIOREN & VEILIGHEID Wat u zelf aan veiligheid kunt doen SENIOREN & VEILIGHEID Wat u zelf aan veiligheid kunt doen VEILIG WONEN EN LEVEN VEILIG WONEN IS BEWUST WONEN De laatste jaren staan de onderwerpen woninginbraak, woningovervallen en babbeltrucs weer volop

Nadere informatie

VAKANTIESPECIAL BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen. genieten van de vakantie... BEWAAREXEMPLAAR

VAKANTIESPECIAL BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen. genieten van de vakantie... BEWAAREXEMPLAAR VAKANTIESPECIAL Ontspannen genieten van de vakantie... BEWAAREXEMPLAAR Ontspannen genieten van de vakantie... Thuiskomen na een dag werken of een welverdiende vakantie en merken dat er in uw huis is ingebroken.

Nadere informatie

AANHANGSEL TOT DE HANDELINGEN VAN DE GEMEENTERAAD (vragen van de fractie CDA) No. 14/34 Rijswijk, 28 oktober 2014

AANHANGSEL TOT DE HANDELINGEN VAN DE GEMEENTERAAD (vragen van de fractie CDA) No. 14/34 Rijswijk, 28 oktober 2014 AANHANGSEL TOT DE HANDELINGEN VAN DE GEMEENTERAAD (vragen van de fractie CDA) No. 14/34 Rijswijk, 28 oktober 2014 14.107220 Onderwerp: Schriftelijke artikel 43 vragen met als onderwerp Dring aantal inbraken

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Nu er al 100 gemeenten zijn aangesloten, is er naar onze mening geen sprake meer van een onderzoekfase of een proefstadium.

Nu er al 100 gemeenten zijn aangesloten, is er naar onze mening geen sprake meer van een onderzoekfase of een proefstadium. Voor de raadsvergadering van 29 maart 2011 M.b.t. agendapunt gelegenheid tot het stellen van vragen. Betreffende: Verzoek om aansluiting bij Burgernet. Voorzitter, Enkele jaren geleden heeft BGL een verzoek

Nadere informatie

Welkom bij inloopcafé De Happy Gentiaan, 1 April Themaborrel: Buurtpreventie en veiligheid

Welkom bij inloopcafé De Happy Gentiaan, 1 April Themaborrel: Buurtpreventie en veiligheid Welkom bij inloopcafé De Happy Gentiaan, 1 April 2016 Themaborrel: Buurtpreventie en veiligheid 1 Inloopcafé De Happy Gentiaan 2016 Doel: informele buurtborrel voor (buurt)contacten en buurtthema s Datum:

Nadere informatie

Memo. aan. de leden van de Gemeenteraad Voortgang BuurtWhatsApp. van. Veiligheid en wijken. 5 januari 2017

Memo. aan. de leden van de Gemeenteraad Voortgang BuurtWhatsApp. van. Veiligheid en wijken. 5 januari 2017 Memo aan onderwerp van directie afdeling telefoon datum de leden van de Gemeenteraad Voortgang BuurtWhatsApp Veiligheid en wijken 5 januari 2017 Memo Hierbij treft u een kort memo aan over de voortgang

Nadere informatie

E-mail. in uw omgeving waarvoor een Burgernetactie wordt opgestart.

E-mail. in uw omgeving waarvoor een Burgernetactie wordt opgestart. horen zien Bellen horen zien Bellen De ontwikkeling van Burgernet staat niet stil. In bijna alle gemeenten in Nederland is Burgernet inmiddels ingevoerd. Burgernet is een begrip geworden en niet meer weg

Nadere informatie

Woon veiliger met het Politiekeurmerk Veilig Wonen

Woon veiliger met het Politiekeurmerk Veilig Wonen Woon veiliger met het Politiekeurmerk Veilig Wonen Een veilig huis in een veilige wijk. Dat geeft een veilig gevoel. Zo vanzelfsprekend als het lijkt is het niet. De laatste jaren is het steeds veiliger

Nadere informatie

Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer 112 gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 39

Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer 112 gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 39 NOODNUMMER Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 9 De volgende vragen gaan over de LAATSTE keer dat u belde om de

Nadere informatie

Integraal project woninginbraken

Integraal project woninginbraken Beknopt verslag bijeenkomst woninginbraken d.d. 22 maart 2012 Locatie: raadszaal gemeentehuis, Leudalplein 1 Heythuysen Aanwezig: Diverse buurtcoördinatoren en vertegenwoordigers Dorpsraden Gemeente: BOA

Nadere informatie

COMMUNICATIE MIDDELEN WEEK VAN DE VEILIGHEID 2017

COMMUNICATIE MIDDELEN WEEK VAN DE VEILIGHEID 2017 COMMUNICATIE MIDDELEN WEEK VAN DE VEILIGHEID 2017 De Week van de Veiligheid vindt plaats van 9 tot en met 15 oktober (week 41). Elke gemeente geeft hieraan haar eigen invulling. In dit document staan verschillende

Nadere informatie

Politiekeurmerk veilig wonen nieuwbouw

Politiekeurmerk veilig wonen nieuwbouw Politiekeurmerk veilig wonen nieuwbouw VEILIG WONEN, PRETTIG WONEN U woont in een woning met het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Niet alleen uw woning, maar uw hele buurt is gebouwd op een zo groot mogelijke

Nadere informatie

WOON VEILIGER met het Politiekeurmerk Veilig Wonen

WOON VEILIGER met het Politiekeurmerk Veilig Wonen WOON VEILIGER met het Politiekeurmerk Veilig Wonen Veilig wonen en genieten van uw woonomgeving. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen helpt u hierbij. In deze folder staan praktische tips om uw eigen veiligheid

Nadere informatie

Plan van Aanpak Inbraakpreventie

Plan van Aanpak Inbraakpreventie Veiligheid, Kabinet & Handhaving Plan van Aanpak Inbraakpreventie 2009-2010 4 mei 2009 [PvA_Inbraakpreventie1[1].doc] F003 ICT Pagina 2 van 14 Inhoudsopgave Hoofdst. Inhoud Pag. 1 Inleiding 3 2 Analyse

Nadere informatie

Week van de veiligheid 2016 en Burgernet

Week van de veiligheid 2016 en Burgernet Week van de veiligheid 2016 en Burgernet Dit jaar is de week van de veiligheid van 10 tot en met 16 oktober. Elke gemeente geeft hieraan zijn eigen invulling. Hieronder vindt u een aantal actieteksten

Nadere informatie

SENIOREN & VEILIGHEID Wat u zelf aan veiligheid kunt doen. Maak kans op een gratis Veilig Wonen pakket voor uw woning! Kijk snel op blz.

SENIOREN & VEILIGHEID Wat u zelf aan veiligheid kunt doen. Maak kans op een gratis Veilig Wonen pakket voor uw woning! Kijk snel op blz. SENIOREN & VEILIGHEID Wat u zelf aan veiligheid kunt doen Maak kans op een gratis Veilig Wonen pakket voor uw woning! Kijk snel op blz. 6 VEILIG WONEN EN LEVEN VEILIG WONEN IS BEWUST WONEN De laatste jaren

Nadere informatie

Mij overkomt het niet, er is niets te halen in Weesp!

Mij overkomt het niet, er is niets te halen in Weesp! Mij overkomt het niet, er is niets te halen in Weesp! Maarten J. van Weel Directeur Adviesburo Alma Gecertificeerd preventieadviseur van het CCV Utrecht Adviseur Keurmerk Veilig Ondernemen Adviseur Senioren

Nadere informatie

Persbericht X ID INZET HOUTEN VEILIG TENT OM INBRAKEN TE VOORKOMEN. Gezamenlijke actie politie, Viveste en gemeente. Nummer: PB15.

Persbericht X ID INZET HOUTEN VEILIG TENT OM INBRAKEN TE VOORKOMEN. Gezamenlijke actie politie, Viveste en gemeente. Nummer: PB15. I X ID Persbericht Nummer: PB15.0032 Houten, 25 september 2015 Gezamenlijke actie politie, Viveste en gemeente INZET HOUTEN VEILIG TENT OM INBRAKEN TE VOORKOMEN Vanaf oktober 2015 zet de gemeente Houten

Nadere informatie

BuurtWhatsApp. Informatiebijeenkomst Woensdag 25 november

BuurtWhatsApp. Informatiebijeenkomst Woensdag 25 november Informatiebijeenkomst Woensdag 25 november Wijkagenten Oost Gelre Harrie van Balen Blanken John van Gelder Eddie van Melis Groenlo Lichtenvoorde-Zuid Lichtenvoorde-Noord Zwolle Harreveld, Zieuwent Lievelde

Nadere informatie

Met een veilig gevoel van huis? Deur op slot. Een goed begin!

Met een veilig gevoel van huis? Deur op slot. Een goed begin! Met een veilig gevoel van huis? Deur op slot. Een goed begin! 50% van de inbraken kunt u eenvoudig voorkomen. 90% van de inbraken gebeurt door gelegenheidsinbrekers. 95% minder kans op inbraak? Lees deze

Nadere informatie

Hoe voorkomt u inbraak? Tips voor veilig wonen

Hoe voorkomt u inbraak? Tips voor veilig wonen Hoe voorkomt u inbraak? Tips voor veilig wonen I n h o u ds o p g av e Preventietips van Generali 3 Inbrekers, houdt u ze buiten de deur? 3 2 In en om uw woning 3 Als u niet thuis bent 4 Ingebroken, wat

Nadere informatie

Als ze er allemaal zo uitzagen

Als ze er allemaal zo uitzagen Als ze er allemaal zo uitzagen 1 Wijkbijeenkomst Pannenschuur 2 Veilig Wonen algemeen Whatsapp waarom Werking Whatsapp 3 Buurtapp Wijkagent Pannenschuur Welkom Cees Pasmans 4 Aantallen Aantal inbraken

Nadere informatie

Uitvoeringsplan (woning)inbraak

Uitvoeringsplan (woning)inbraak Prioriteit Uitvoeringsplan (woning)inbraak Inleiding In de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) 1 heeft de raad (woning)inbraak als een van de 6 prioriteiten voor 2012 benoemd. Hiertoe is dit uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

De handreiking voor inwoners WhatsApp buurtpreventie

De handreiking voor inwoners WhatsApp buurtpreventie 2016 De handreiking voor inwoners WhatsApp buurtpreventie Inhoud Inleiding... 3 Doelstellingen... 3 Opbouw WhatsApp groepen per straat, buurt of wijk... 3 Een beginnende WhatsApp groep... 3 Meerdere groepen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Burgernet

Veelgestelde vragen over Burgernet gestart Burgernetactie Afloopbericht aangehouden doorgegeven locatie Dader Politie naar Informatie van een Burgernetdeelnemer Horen Zien Bellen Burgernetactie Melding Veelgestelde vragen over Burgernet

Nadere informatie

Whatsapp Buurtpreventie

Whatsapp Buurtpreventie Whatsapp Buurtpreventie Ik ben Jeroen Halmans Whatsapp groep begonnen n.a.v. inbraak in onze woning december 2014. Aanwezige systemen te traag en omslachtig Snel en adequaat kunnen reageren Zo min mogelijk

Nadere informatie

Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer 2012. Martin Knook Programmabureau Burgernet December 2012

Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer 2012. Martin Knook Programmabureau Burgernet December 2012 Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer 2012 Martin Knook Programmabureau Burgernet December 2012 1 Film 1 Burgernet The Movie Heterdaadkracht Meldkamer Horen Zien Bellen SMS, spraakbericht en e-mail

Nadere informatie

Hoe veilig is uw woning?

Hoe veilig is uw woning? Allianz Nederland Schadeverzekering Hoe veilig is uw woning? Inbraakpreventie Inbraakpreventie Inbraak in woningen komt helaas steeds vaker voor. In Nederland wordt naar verhouding zelfs vaker ingebroken

Nadere informatie

Opzetten van een. Dorpslijst Horssen Gérard de Wildt Maart 2016

Opzetten van een. Dorpslijst Horssen Gérard de Wildt Maart 2016 1 Opzetten van een buurt WHATSAPP-groep Dorpslijst Horssen Gérard de Wildt Maart 2016 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat zijnde doelstellingen van de Whatsapp... 3 3.Opbouw van de Whatsapp groepen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Buurtpreventie Gerestein Wonen in een fijne en veilige wijk. nb.02 (apr 2013)

Nieuwsbrief Buurtpreventie Gerestein Wonen in een fijne en veilige wijk. nb.02 (apr 2013) Nieuwsbrief Buurtpreventie Gerestein Wonen in een fijne en veilige wijk. nb.02 (apr 2013) INHOUD Voorwoord Het team en onze wijk Nieuws (In het kort) De Organisatie Tips Bericht van onze wijkagent Besmettingsbrieven,

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst veilig wonen. [Naam spreker]

Voorlichtingsbijeenkomst veilig wonen. [Naam spreker] 14 09 17 Voorlichtingsbijeenkomst veilig wonen [Naam spreker] Programma Babbeltrucs, woningovervallen en woninginbraken 1. Hoe, wanneer en waar gebeurd het? 2. Hoe te voorkomen? Zowel bouwkundig (Politiekeurmerk)

Nadere informatie

Plan van aanpak woninginbraken en andere high impact crimes gemeente Tiel

Plan van aanpak woninginbraken en andere high impact crimes gemeente Tiel Plan van aanpak woninginbraken en andere high impact crimes gemeente Tiel 1. Inleiding Woninginbraak behoort met geweld, straatroof en overvallen tot de High Impact Crimes (HIC). Voor deze delicten geldt

Nadere informatie

inn IUI Aan alle inwoners van de gemeente Beek Onderwerp: Verbetering woninginbrakenmap/registratieformulier ' %

inn IUI Aan alle inwoners van de gemeente Beek Onderwerp: Verbetering woninginbrakenmap/registratieformulier ' % inn IUI IO IH I Aan alle inwoners van de gemeente Beek ^l^-j» Jl^V" JQk Ons kenmerk: 12uit00729 Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Bijlage(n): 1 Onderwerp: Verbetering woninginbrakenmap/registratieformulier '

Nadere informatie

VOORJAAR PREVENTIETIPS BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen. genieten van het voorjaar... BEWAAREXEMPLAAR

VOORJAAR PREVENTIETIPS BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen. genieten van het voorjaar... BEWAAREXEMPLAAR BEVEILIGINGS GROEP VOORJAAR PREVENTIETIPS Ontspannen genieten van het voorjaar... BEWAAREXEMPLAAR Goede preventie is belangrijk en schade voorkomen begint bij het nemen van de juiste maatregelen. NVD Beveiligingsgroep

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 DOCS.nr. 4539980 Nummer 204 Vragen van het raadslid Schulten en van Wegen (BPA) inzake Woninginbraken,

Nadere informatie

WINTER PREVENTIETIPS BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen BEWAAREXEMPLAAR. genieten van de winter...

WINTER PREVENTIETIPS BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen BEWAAREXEMPLAAR. genieten van de winter... BEVEILIGINGS GROEP WINTER PREVENTIETIPS Ontspannen genieten van de winter... BEWAAREXEMPLAAR Goede preventie is belangrijk en schade voorkomen begint bij het nemen van de juiste maatregelen. NVD Beveiligingsgroep

Nadere informatie

Factsheet 9 Ontwikkeling woninginbraken periode t/m 30 april 2013

Factsheet 9 Ontwikkeling woninginbraken periode t/m 30 april 2013 Factsheet 9 Ontwikkeling woninginbraken periode t/m 30 april 2013 1. Cijfers woninginbraken Dit is inmiddels de negende factsheet sinds september 2010 met informatie over de cijfers op het gebied van woninginbraak

Nadere informatie

BUURTPREVENTIE TEAM EFFEN - LIESBOS

BUURTPREVENTIE TEAM EFFEN - LIESBOS BUURTPREVENTIE TEAM EFFEN - LIESBOS 4E JAARGANG. DECEMBER 2014. Email adres: Buurtpreventieeffen@ziggo.nl Telefoonnr : 076-5153309 b.g.g. 076-5146337. BUURTPREVENTIE EFFEN LIESBOS Buurtpreventie Team Effen

Nadere informatie

WHATSAPP ALS BUURTPREVENTIE Plan van aanpak

WHATSAPP ALS BUURTPREVENTIE Plan van aanpak WHATSAPP ALS BUURTPREVENTIE Plan van aanpak 1. Inleiding WhatsApp is een berichtenservice die gebruikt kan worden door mensen met een smartphone. Voor het gebruik van WhatsApp is naast de smartphone een

Nadere informatie

Totaal aantal woninginbraken

Totaal aantal woninginbraken Veiligheid in Uden, hoe is het gesteld met de inbraakpreventie van onze gemeente? De angst voor een woninginbraak is groot, maar liefst 1 op de 10 acht mensen een inbraak bij hem of haar thuis zeer waarschijnlijk.

Nadere informatie

Het Buurt Informatie Netwerk (BIN) biedt kaders om deze afstemming en samenwerking vorm te geven.

Het Buurt Informatie Netwerk (BIN) biedt kaders om deze afstemming en samenwerking vorm te geven. College Onderwerp: V200900347 Buurt Informatie Netwerk Oudheusden Collegevoorstel Inleiding: Veiligheid en je veilig voelen bepaalt in hoge mate het welzijn en welbevinden van bewoners in de wijk. Samenwerken

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Inbraakpreventie 28 november 2013

Inbraakpreventie 28 november 2013 Inbraakpreventie 28 november 2013 Politie Leiden e.o. POLITIE DEN HAAG Team LEIDEN-NOORD Teamgebied de gemeenten; Oegstgeest Leiden Noord Leiderdorp Wijkagenten van Leiderdorp Joop van de Pol Mart Roest

Nadere informatie

Evaluatie buurttoezicht. november 2011 april 2012

Evaluatie buurttoezicht. november 2011 april 2012 Evaluatie buurttoezicht november 2011 april 2012 1 Inleiding In de zomer van 2011 werd ineens een grote toename van het aantal diefstallen uit auto s waargenomen. Met de donkere dagen in het vooruitzicht,

Nadere informatie

Voorwoord. Investeren in fijn wonen. Inbraak? Het zal je maar gebeuren! Resultaten onderzoek : Hoe tevreden bent u over uw woning

Voorwoord. Investeren in fijn wonen. Inbraak? Het zal je maar gebeuren! Resultaten onderzoek : Hoe tevreden bent u over uw woning 2 NWS Magazine nr. 3 3 Resultaten onderzoek : Hoe tevreden bent u over uw woning Voorwoord Investeren in fijn wonen Als u dit leest zijn de voorbereidingen voor de Uitbreiding dienstverlening begroting

Nadere informatie

Buurtpreventie Gemeente Schinnen

Buurtpreventie Gemeente Schinnen Buurtpreventie 2015 Bewoners, politie en gemeente kunnen er samen voor zorgen dat de leefomgeving veiliger wordt. Samen met inwoners aan de slag om de leefbaarheid en veiligheid te vergroten is ook het

Nadere informatie

UITWERKINGSPLAN IVP 2012

UITWERKINGSPLAN IVP 2012 UITWERKINGSPLAN IVP 2012 In deze notitie staat de uitwerking van de prioriteiten voor het jaar 2012. Daarbij moet gesteld worden dat het niet moeilijk is om veel nieuwe projecten te bedenken. Van groot

Nadere informatie

Babbeltrucs en Woninginbraken

Babbeltrucs en Woninginbraken Babbeltrucs en Woninginbraken Twan Hoeks Senioren & Veiligheid Maatschappelijke ontwikkelingen Dubbele vergrijzing: Grote toename van ouderen Ouderen worden ouder Toename aantal alleenstaande ouderen Toename

Nadere informatie

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen STAPPENPLAN COMMUNICATIE / PERS Bij aanvang van ieder project dient er naast een projectleider ook direct een persoon verantwoordelijk

Nadere informatie

Wijkvergadering 8 oktober 2015. Klankbordgroep Poelenburg

Wijkvergadering 8 oktober 2015. Klankbordgroep Poelenburg Wijkvergadering 8 oktober 2015 Wijkvergadering 8 oktober 2015 Agenda * Bij Ons Niet Stelen (BONS) * Pauze * Mooi Poelenburg BONS Bij Ons Niet Stelen! Waar gaat dit over? 1. Wat is BONS? 2. Wat wil BONS?

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF. Vergadering van 29 september Onderwerp: Raadsmededeling over: Motie VVD Babbeltrucs - Informerend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF. Vergadering van 29 september Onderwerp: Raadsmededeling over: Motie VVD Babbeltrucs - Informerend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 september 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00743 Onderwerp: Raadsmededeling over: Motie VVD Babbeltrucs - Informerend Beknopte samenvatting: Op 18 juni 2015 heeft uw raad

Nadere informatie

Mailkrant Buurtpreventie Molenbeke

Mailkrant Buurtpreventie Molenbeke Mailkrant Buurtpreventie Molenbeke Informatie van de werkgroep Buurtpreventie Molenbeke, uitgave juli 2008 Vakantietips van de werkgroep Buurtpreventie Beste buurtbewoner(s), Binnenkort breekt de vakantie

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

BuurtWhatsApp. Informatiebijeenkomst Groenlo Maandag 15 februari 2016 CC De Bron

BuurtWhatsApp. Informatiebijeenkomst Groenlo Maandag 15 februari 2016 CC De Bron Informatiebijeenkomst Groenlo Maandag 15 februari 2016 CC De Bron Wat gaan we doen vanavond? Welkom / Even voorstellen Inbraken / inbraakpreventie Wat is WhatsApp? Wat is BuurtWhatsApp? Inzetten BuurtWhatsApp

Nadere informatie

Veilige Buurt-APP Buurtpreventie. Bommelerwaard

Veilige Buurt-APP Buurtpreventie. Bommelerwaard Veilige Buurt-APP Buurtpreventie Bommelerwaard Voorstellen Ingrid Visser; Wijkagent Kerkdriel Tomas Sluiter; Wijkagent Hedel/ Hoenzadriel André Meijer; Wijkagent Ammerzoden/ Velddriel/ Well/ Wellseind

Nadere informatie

Voorkom een overval. 10 gouden tips

Voorkom een overval. 10 gouden tips Voorkom een overval 10 gouden tips Voorkom een overval Hoe kunt u een overval van uw zaak voor komen? En wat kunt u het beste doen als het toch gebeurt? In deze folder zetten we 10 gouden tips op een rij.

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

Werkplan. Opstarten Whatsapp groep

Werkplan. Opstarten Whatsapp groep Werkplan Opstarten Whatsapp groep Inhoudsopgave Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Doelstellingen oprichten Whatsapp groep... 3 Opbouw Whatsapp groepen per wijk... 4 Beginnende Whatsapp groep:... 4 Meerdere

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

Factsheet 12 Ontwikkeling woninginbraken periode t/m 21 december 2014

Factsheet 12 Ontwikkeling woninginbraken periode t/m 21 december 2014 Factsheet 12 Ontwikkeling woninginbraken periode t/m 21 december 2014 1. Cijfers woninginbraken Sinds september 2010 wordt u periodiek geïnformeerd over de over de cijfers op het gebied van woninginbraak

Nadere informatie

Inbraakpreventie op Middelbare scholen Basisteam Hoorn

Inbraakpreventie op Middelbare scholen Basisteam Hoorn Inbraakpreventie op Middelbare scholen Auteur: R. Hart Status: Definitief 24 april 2015 Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Inleiding... 4 2. Probleemstelling... 5 2.1 Doelstelling... 5

Nadere informatie

Welke modus operandi (MO) worden gebruikt bij woninginbraken en wat houden deze in?

Welke modus operandi (MO) worden gebruikt bij woninginbraken en wat houden deze in? Welke modus operandi (MO) worden gebruikt bij woninginbraken en wat houden deze in? Uit de analyse blijkt dat in de buurtpreventie gebieden de meest gebruikte MO (inbraak methode) openbreken is. Er zijn

Nadere informatie

Persnota Stad Kortrijk

Persnota Stad Kortrijk Persnota Stad Kortrijk Persnota maandag 31 oktober 2016 Hondenbaasjes vormen Kortrijks veiligheidsteam Meer dan 100 deelnemers Horen, zien en melden, wordt een Kortrijks devies. ( ) We ondernemen actie

Nadere informatie

dat wonen veiliger maakt

dat wonen veiliger maakt PKVW Het keurmerk dat wonen veiliger maakt Een veilige woonomgeving verhoogt de sociale kwaliteit en gaat de verloedering van wijken tegen. Gemeenten en corporaties zijn bovendien minder tijd kwijt aan

Nadere informatie

Plan van aanpak Datum: 30 augustus

Plan van aanpak Datum: 30 augustus Plan van aanpak Datum: 30 augustus 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Probleemanalyse 4 1.1 Leefgebieden 4 1.2 Donker dagen offensief.. 4 1.3 Taken en verantwoordelijkheden... 5 1.4 Samenwerking

Nadere informatie

Geachte bewoner(s) van dit adres,

Geachte bewoner(s) van dit adres, Uw brief / kenmerk : Maarssen : Ons kenmerk : 1682 Verzonden : 1 mei 2010 Behandeld door : Mw. D. Lenten Telefoonnummer : 0346-594358 Afdeling : BMO Onderwerp : Aanbod hang- en sluitwerk Geachte bewoner(s)

Nadere informatie

Preventiecampagne Maak het ze niet te makkelijk 1 Handboek Preventiecampagne Woninginbraak. versie 1.0

Preventiecampagne Maak het ze niet te makkelijk 1 Handboek Preventiecampagne Woninginbraak. versie 1.0 Maak het ze niet te makkelijk 1 Handboek Preventiecampagne Woninginbraak versie 1.0 Maak het ze niet te makkelijk 2 Preventiecampagne Maak het inbrekers niet te makkelijk Achtergrond campagne De overheid

Nadere informatie

Inleiding. Hoge urgentie en impact problematiek; concreet aanbod Taskforce. Belang effectieve aanpak: intensief, integraal en via verschillende sporen

Inleiding. Hoge urgentie en impact problematiek; concreet aanbod Taskforce. Belang effectieve aanpak: intensief, integraal en via verschillende sporen Van : Myriam Kooij MEMO Datum : 26 april 2013 Onderwerp : Terugkoppeling van de themamiddag woninginbraken 18 april 2013 te Almere Inleiding Het kán in Almere, het motto van de gemeente Almere, kan ook

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Burgemeester. Aan de leden van de raadscommissie ABM

Burgemeester. Aan de leden van de raadscommissie ABM Burgemeester gemeente@amstelveen.nl Aan de leden van de raadscommissie ABM Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Datum 22 oktober 2012 Ons kenmerk Disclaimer:

Nadere informatie

Evaluatie Preventieplan Woninginbraak Rozendaal

Evaluatie Preventieplan Woninginbraak Rozendaal Ingekomen stuk nr. 1 Agendapunt 5 Commissieblok Algemeen bestuur en Financiën Evaluatie Preventieplan Woninginbraak Rozendaal Inleiding: In 2012 werd Rozendaal getroffen door een fors aantal woninginbraken

Nadere informatie

BelJeBuren Informatiedocument Informatiedocument

BelJeBuren Informatiedocument Informatiedocument Informatiedocument Dit document is er voor bedoeld om (toekomstige-) deelnemers aan BelJeBuren te informeren over de werking van het platform. Als u onderstaande informatie goed doorleest, zijn de meeste

Nadere informatie

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer Uitwerkingsschema geselecteerde maatregelen behorend bij de doelstelling 2 Half jaarlijkse terugkoppeling incidentencijfers naar KVO-B werkgroep en eventuele acties ondernemen in de KVO Werkgroep Nieuwsbrief/

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JUNI 2012

NIEUWSBRIEF JUNI 2012 NIEUWSBRIEF JUNI 2012 Subsidie kruispuntdrempels Het bestuur van uw BPV was zeer verheugd met het bericht in de Gooi- en Eemlander (10 mei 2012) dat enkele verkeersprojecten in de provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Is er maatschappelijk draagvlak voor Burgernet? Is Burgernet niet hetzelfde als cell broadcast? Is Burgernet niet hetzelfde als Amber Alert?

Is er maatschappelijk draagvlak voor Burgernet? Is Burgernet niet hetzelfde als cell broadcast? Is Burgernet niet hetzelfde als Amber Alert? Is er maatschappelijk draagvlak voor Burgernet? Ja, diverse onderzoeken hebben aangetoond dat burgers graag een bijdrage willen leveren aan de veiligheid in hun woon- en werk - omgeving. Tijdens de proef

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Plan van aanpak Datum: 30 augustus

Plan van aanpak Datum: 30 augustus Plan van aanpak Datum: 30 augustus 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Probleemanalyse 4 1.1 Leefgebieden 4 1.2 Donker dagen offensief.. 4 1.3 Taken en verantwoordelijkheden... 5 1.4 Samenwerking

Nadere informatie

Folder 68 1.1. Beveiliging. Productinformatie

Folder 68 1.1. Beveiliging. Productinformatie Folder 68. Beveiliging Productinformatie Beveiliging Uw woning beveiligen tegen inbraak zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn. Volgens de cijfers van de politie wordt er jaarlijks bij op de 0 woningen

Nadere informatie

Nieuwsmail Juni 2014

Nieuwsmail Juni 2014 Tips voor op reis Sluit uw auto altijd goed af en laat nooit waardevolle spullen in de auto achter, ook niet als u maar heel even weg bent! Laat waardevolle spullen in ieder geval nooit in zicht liggen.

Nadere informatie

NAJAAR PREVENTIETIPS BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen. genieten van het najaar... BEWAAREXEMPLAAR

NAJAAR PREVENTIETIPS BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen. genieten van het najaar... BEWAAREXEMPLAAR NAJAAR PREVENTIETIPS Ontspannen genieten van het najaar... BEWAAREXEMPLAAR Ontspannen genieten van het najaar... Goede preventie is belangrijk en schade voorkomen begint bij het nemen van de juiste maatregelen.

Nadere informatie

VERZEKERINGSTECHNISCHE RISICOANALYSE PARTICULIEREN

VERZEKERINGSTECHNISCHE RISICOANALYSE PARTICULIEREN VERZEKERINGSTECHNISCHE RISICOANALYSE PARTICULIEREN is een uitgave van VZP Intermediair BV (P.B. (Berrie) van der Heide) en Anita Hol-Bubeck Op alle diensten die door Bureau D & O worden geleverd zijn Algemene

Nadere informatie

Appendix 1, Items in experiment 1

Appendix 1, Items in experiment 1 Appendix 1, Items in experiment 1 Experimental items The items are presented in the following order 1. Gain-implicit 2. Gain-explicit 3. Loss-implicit 4. Loss-explicit The original tweets are marked with

Nadere informatie

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min.

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min. Burgemeester Uw contact R.J. van der Laan T (020) 540 42 20 F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Aan de leden van de raadscommissie ABM Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk

Nadere informatie

Week van de Veiligheid

Week van de Veiligheid 2010 Week van de Veiligheid Week 41 (11 tot 17 oktober) is de nationale week van de veiligheid in de supermarkt. Ken jij jouw rol? Bij geweld of agressie Bij winkeldiefstal Bij binnenkomen en verlaten

Nadere informatie

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 12 mei 2014 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 4 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking Het

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Burgernet. Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Burgernet. Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Burgernet Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Begin 2012 is de mogelijkheid ontstaan voor gemeenten in

Nadere informatie