RETOURINFORMATIE DECLARATIE DBC/ZIEKENHUISZORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RETOURINFORMATIE DECLARATIE DBC/ZIEKENHUISZORG"

Transcriptie

1 Externe integratie RETOURINFORMATIE DECLARATIE DBC/ZIEKENHUISZORG ZH309 Versie EI-standaarden: Versiedatum: BERICHTSPECIFICATIE [BER] Specificaties bericht, recordlay-out en gegevenselementen Uitgave document: 3 Uitgavedatum: Kenmerk: ZH309v9.0_BERu3.pdf

2 Adres- en contactgegevens Correspondentie-adres Bezoekadres Vektis C.V. Vektis C.V. Postbus 703 Sparrenheuvel AS ZEIST 3708 JE ZEIST Telefoon: Helpdesk: Website: Webapplicatie WESP: Webapplicatie EI-testportaal PORTES: Webapplicatie testbestanden TOWER: De inhoud van deze publicatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in mochten voorkomen, aanvaardt Vektis C.V. daarvoor geen aansprakelijkheid. Ook aanvaardt Vektis geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Verveelvoudiging en verspreiding is toegestaan mits Vektis C.V. als bron wordt vermeld, dan wel als bron herkenbaar blijft. Vektis C.V., Zeist 2 / 231

3 RETOURINFORMATIE DECLARATIE DBC/ZIEKENHUISZORG Versie 9.0 van de EI-standaard RETOURINFORMATIE DECLARATIE DBC/ZIEKENHUISZORG ZH309, versiedatum Documentuitgave 3, Revisiehistorie EI-standaard Versie EIstandaard Uitgave document Aard/reden wijzigingen Datum uitgave Verwijderen debiteurenrecord in verband met invoering IBAN-rekeningnummer Indicatie debet/credit aan sluitrecord toegevoegd Vermelden belangrijkste zorgactiviteiten DBCzorgproduct op de declaratie Doelgroepen Zorgverzekeraars Ziekenhuizen: algemeen (exclusief PAAZ en PUK), categoraal, streek-, academisch exclusief psychiatrisch ZBC s (Zelfstandig Behandel Centrum) Audiologische centra Huisartsenlaboratoria Trombosediensten Servicebureaus (clearinghouses, factoringbureaus) Maatschappen van medisch specialisten Extramurale medisch specialisten Dialysecentra Radiotherapeutische centra Revalidatiecentra GRZ-Instellingen Epilepsiecentra Longrevalidatie en astmacentra Kaakchirurgen Status De negende versie van de EI-standaard is opgesteld in afstemming met Zorgverzekeraars Nederland, zorgverzekeraars, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU), Orde van Medisch Specialisten (OMS), zorgaanbieders en softwareleveranciers van zorgaanbieders. Beheer EI-standaarden De EI-standaarden worden functioneel beheerd door Zorgverzekeraars Nederland. 3 / 231

4 Het technisch beheer wordt uitgevoerd door Vektis C.V. Beheer EI-standaard De EI-standaarden worden functioneel beheerd door Zorgverzekeraars Nederland. Het technisch beheer wordt uitgevoerd door Vektis C.V. 4 / 231

5 Voorwoord Dit document betreft de berichtspecificatie Externe integratie Retourinformatie Declaratie DBC/Ziekenhuiszorg, ZH308, versie 9.0, Het document verschijnt tezamen met de documenten: Externe integratie Declaratie DBC/Ziekenhuiszorg, ZH308/ZH309, versie 9.0, , standaardbeschrijving [STB]. Externe integratie Declaratie DBC/Ziekenhuiszorg, ZH309, versie 9.0, , berichtbeschrijving [BER]. Externe integratie Declaratie DBC/Ziekenhuiszorg, ZH308/ZH309, versie 9.0, , invulinstructie [INV]. Externe integratie Declaratie DBC/Ziekenhuiszorg, ZH308/ZH309, versie 9.0, , registratie bedrijfs- en controleregels [RBC]. De berichtspecificatie van het debiteurrecord wordt separaat gepubliceerd. Zie SB312v1.0. Dit document bevat de beschrijving van de gedetailleerde berichtspecificaties voor het elektronisch uitwisselen van gegevens over DBC/Ziekenhuiszorg tussen een ziekenhuis (of een andere vermelde instelling) en een zorgverzekeraar. Voor de beschrijving van het communicatieproces, de functionele berichten, de algemene procedurele aspecten en de algemene berichtopzet wordt verwezen naar de meest recente uitgave van de standaardbeschrijving ZH308-ZH309v8.0_STBu[n].pdf.doc. 5 / 231

6 Inhoudsopgave 1 Over dit EI-document Uitgangspunten Inhoud op de berichtspecificatie EI-standaardidentificatie Mandatory, conditional, optioneel en spaties Dummy- en escapewaarden Numerieke en alfanumerieke velden Eindposities Codelijsten Berichtdefinitie - beknopte berichtbeschrijving (GIS/022) Berichtstructuur - beknopte recordlay-out (GIS/027) Berichtspecificaties - informatie per rubriek (GIS/028) Bijlagen Verklaring veldnamen in GIS022/027/ Mutatieoverzicht / 231

7 1 Over dit EI-document 1.1 Uitgangspunten Bij het samenstellen van dit EI-document zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Het beschrijft de elektronische communicatie qua structuur en gegevens; De lezer heeft kennis van ICT qua aanpak, ontwikkeling, implementatie en gebruik van elektronische berichten. 1.2 Inhoud In het berichtspecificerend deel is de beschrijving van de berichtenstandaard opgenomen. In hoofdstuk 2 wordt een aantal algemene onderwerpen beschreven, die van belang zijn voor de berichtspecificatie. In de berichtdefinitie (beknopte berichtbeschrijving, GIS/022) staan de identificerende kenmerken en enige algemene aspecten van een EI-bericht beschreven (hoofdstuk 3). In de berichtstructuur (beknopte recordlay-out, GIS/027) wordt de structuur van een bericht beschreven (hoofdstuk 4). Het laat de gegevens en de opbouw van het bericht zien. Van elk gegeven wordt het bijbehorende object, de naam van het gegeven, de soort, de veldlengte, het formaat, het verplicht zijn en de GIS-code getoond. Tevens wordt bij elk gegeven de opgetelde veldlengtes aangegeven. In de berichtspecificaties (informatie per rubriek, GIS/028) wordt van elk gegeven een gedetailleerde instructie over hoe het gegeven in het bericht op te nemen beschreven (hoofdstuk 5). Voor een verklaring van de (nieuwe) terminologie in de GIS-delen, zie bijlage 6.1. NB De berichtenbeschrijving is afkomstig uit het Gegevens Informatie Systeem (GIS) van Vektis. GIS is een hulpmiddel dat het standaardiseren van de externe communicatie van de zorgverzekeraar ondersteunt. Met GIS worden EI-standaarden voor EI-berichten, gegevens en codelijsten op integrale wijze ontwikkeld, geregistreerd en beheerd. 7 / 231

8 2 op de berichtspecificatie In de volgende paragrafen staat een aantal onderwerpen beschreven, die van belang zijn bij de berichtspecificatie. 2.1 EI-standaardidentificatie Een EI-standaard heeft een EI-standaardidentificatie, bijvoorbeeld KZ301. Deze code is niet hetzelfde als de code in het EI-bericht, aan de hand waarvan het bericht in het elektronisch verkeer herkend wordt. De identificatie betekent: KZ301: de EI-standaard is gekoppeld aan een aandachtsgebied of communicatiepartner, in dit voorbeeld kraamzorg met de code KZ ; KZ301: de EI-standaard is van een berichttype; code 3 is gebruikelijk voor externe-integratieberichten van een flat-file-formaat; indien in de toekomst bijvoorbeeld standaarden voor XML-berichten gemaakt worden dan krijgen die een andere code. KZ301: de EI-standaard heeft een nummer dat de functie van het EI-bericht kenmerkt, in dit voorbeeld Het nummer heeft 2 posities. 2.2 Mandatory, conditional, optioneel en spaties In een berichtspecificatie wordt een viertal mogelijkheden gehanteerd om het vullen van een veld in een EI-bericht aan te duiden. De mogelijkheden zijn: Mandatory (M): Het veld altijd verplicht vullen. Het veld vullen met een werkelijke of een dummy waarde (als niet bekend); een uitzondering is niet mogelijk. Conditioneel (C): Het veld vullen op basis van een conditie. Als een conditie geldig is, dan het veld verplicht vullen met een werkelijke of een dummy waarde (als niet bekend). Als een conditie niet geldig is, dan het veld vullen met een escapewaarde. Optioneel (O): Het veld vullen op basis van een (mogelijke) afspraak tussen de gebruikers (bilaterale afspraak). Er is geen landelijke afspraak over het vullen. Als er een afspraak is, dan het veld verplicht vullen met een werkelijke of een dummy waarde (als niet bekend). Het veld dient in een dergelijke situatie niet leeg gelaten te worden. Als er geen afspraak is, dan het veld vullen met een escapewaarde. Spatie (S): 1 In het verleden hadden de codes van de EI-standaarden nog geen voorloopnullen in het nummer. Dus KZ301 werd tot voor kort aangeduid met KZ31. Vektis heeft ook EI-standaarden met een nummering boven de 9, bijvoorbeeld AW315 en CA / 231

9 Het veld heeft geen aanwijzing over het vullen. Als bij een veld geen aanwijzing (M, C, of O) staat over het vullen, dan is er door de verantwoordelijke partij(en) bij het samenstellen van de berichtspecificatie geen besluit over de mogelijkheid van vullen genomen. Het veld krijgt de aanduiding spatie. De aanduiding spatie wordt gebruikt bij een veld om een record, waarin het veld is opgenomen, even lang te maken als de andere records binnen een EI-bericht, of om een vervallen veld te vervangen. De aanduiding spatie komt alleen bij een reserveveld voor. NB Een veld met een aanduiding spatie is in feite een mandatory alfanumeriek veld dat verplicht met spaties gevuld dient te worden. Omdat een veld met de aanduiding mandatory niet met spaties (escapewaarde) gevuld mag worden, is hiervoor in de plaats de aanduiding spatie opgenomen. De wijze van vullen van een mandatory, conditioneel en optioneel veld is in tabel 2-1 samengevat. Tabel 2-1. Wijze van vullen mandatory, conditionele en optionele velden. Mandatory (M) ja Conditie geldig ja nee Optie geldig ja nee Werkelijke of dummywaarde vullen x x x Escapewaarde vullen x x 2.3 Dummy- en escapewaarden Bij de te hanteren mogelijkheden voor het vullen van een veld worden de termen werkelijke waarde, dummy waarde en escapewaarde gehanteerd. Voor deze termen gelden de volgende bepalingen: Werkelijke waarde: een werkelijke waarde is een waarde in het domein van een gegeven. Dummywaarde: een dummywaarde is één specifieke waarde voor een gegeven, of een regel die aangeeft hoe je komt tot (één) specifieke waarde(n) voor een gegeven. Escapewaarde: een escapewaarde is een betekenisloze waarde voor een gegeven. NB: een werkelijke, dummy- en een escapewaarde van een gegeven zijn nooit aan elkaar gelijk. 2.4 Numerieke en alfanumerieke velden In een berichtspecificatie voor een EI-bericht worden numerieke en alfanumerieke velden (soort) onderscheiden. Voor de soort velden gelden de volgende bepalingen: 9 / 231

10 Numeriek Een waarde van een numeriek gegeven wordt rechts uitgelijnd en zo nodig voorzien van voorloopnullen, tenzij anders vermeld; Een numeriek veld heeft een vaste lengte; Een numeriek veld heeft als escapewaarde nullen. Alfanumeriek Een waarde van een alfanumeriek veld wordt links uitgelijnd en zo nodig rechts aangevuld met spaties, tenzij anders vermeld; Een alfanumeriek veld heeft een vaste lengte (ook al is dit niet altijd zo beschreven); Een alfanumeriek veld heeft als escapewaarde spaties. 2.5 Eindposities Voor elk gegeven in een EI-bericht staat in het overzicht beknopte recordlay-out (GIS/027) de eindpositie vermeld. Deze is berekend op basis van de vaste veldlengtes voor de gegevens. 2.6 Codelijsten In de informatie per rubriek (GIS/028) worden codelijsten benoemd. Hierbij gelden de volgende algemene aandachtspunten: Identificatie codelijst Een codelijst heeft een identificatie bestaande uit een GIS-code en een code van een organisatie, die de lijst beheert. De codelijst van bijvoorbeeld het gegeven UZOVI-nummer is geïdentificeerd als COD061-VEKT. In het geval een gegeven codeert volgens een ander gerelateerd gegeven, dan wordt de codelijst van het gegeven geïdentificeerd volgens het gerelateerde gegeven. De codelijst van bijvoorbeeld het gegeven CODE GESLACHT VERZEKERDE (COD034-NEN) (codering volgens GESLACHT, GECODEERD VOLGENS NEN-ISO 5218) is geïdentificeerd als COD046-NEN. N 1 AANBEVELING VEKTIS Organisatienaam Organisatiecode NEN 10 / 231

11 Zie codelijst GESLACHT, GECODEERD VOLGENS NEN-ISO (COD046-NEN) Verplichting M Hier alleen code '1' (= mannelijk) of code '2' (= vrouwelijk) vullen. Naam codelijst Een codelijst heeft een naam. Deze naam is veelal afgeleid van de naam van het gegeven. Bijvoorbeeld INDICATIE BTW-TARIEF (COD078-VEK2) heeft dezelfde coderingsnaam. N 1 SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING Organisatienaam VEKTIS CV Organisatiecode VEK2 Zie codelijst INDICATIE BTW-TARIEF (COD078- VEK2) Verplichting C Indien van toepassing code 1 of 2 vullen. Indien niet van toepassing code 9 vullen. De naam van een codelijst kan afwijken van die van het gegeven. Bijvoorbeeld het gegeven INDICATIE DEBET/CREDIT (COD043-VEKT) heeft als naam codering D/C. AN 1 AANBEVELING VEKTIS Organisatienaam VEKTIS CV Organisatiecode VEKT Zie codelijst D/C (COD043-VEKT) Verplichting M De code D/C behoort bij de in het prestatierecord opgenomen bedragen. Normaal wordt 'D' ingevuld. Beheer codelijsten In de regel kan men het beheer van codelijsten globaal onderscheiden in functioneel (inhoudelijk) en technisch (operationeel) beheer. Wat betreft het beheer van codelijsten die in de EI-standaarden van Vektis voorkomen komen de volgende rollen voor: Vektis Andere organisatie 1 Functioneel + technisch beheer + publicatie n.v.t. 2 Technisch beheer + publicatie Functioneel beheer 11 / 231

12 3 Publicatie Functioneel + technisch beheer 4 Verwijzing naar andere organisatie Functioneel + technisch beheer + publicatie Publicatie codelijsten De publicatie van codelijsten vindt plaats per EI-standaard. De codelijsten zijn in Excelformaat beschikbaar via de Webapplicatie Standaardisatie Producten (WESP). Codelijsten zijn te raadplegen of te aan te vragen ( on demand middels een in te vullen adres) via de ingang van de desbetreffende EI-standaard of via het menu Codelijsten. Een set codelijsten die bij één EI-standaard hoort, is ook in één keer op te vragen. Codelijsten elders verkrijgen Er zijn codelijsten die door een beheerder (organisatie) los van de EI-standaard worden gepubliceerd. De beheerder van een codelijst wordt als codering organisatie aangeduid in de berichtspecificaties (GIS/028). In enkele gevallen staat een internetadres vermeld, waar de desbetreffende codelijst kan worden geraadpleegd of opgehaald of waar men meer informatie kan verkrijgen. Muteren codelijsten De meeste codelijsten zijn aan mutaties onderhevig; de één meer dan de ander. Vektis onderhoudt de meeste codelijsten en stelt de updates beschikbaar via de webapplicatie WESP. Voor het wijzigingenbeheer heeft Vektis specifieke procedures; gebruikers kunnen wijzigingsverzoeken indienen bij de Helpdesk EI. 12 / 231

13 3 Berichtdefinitie - beknopte berichtbeschrijving (GIS/022) Identificatie EI-standaard/-bericht Vektis/GIS022 Externe integratie KERNGEGEVENS Aandachtsgebied ZIEKENHUISZORG Standaardcode ZH309 Code EI-bericht 102 Versie 9.0 Versiedatum Status DEFINITIEF Type DECLARATIE BESCHRIJVING / KENMERKEN Beschrijving EI-bericht voor aanlevering van retourinformatie declaratiegegevens DBC/ziekenhuiszorg van instelling of servicebureau aan een zorgverzekeraar, of instelling aan een servicebureau. Doelgroep declaranten: ziekenhuizen, ZBC's, audiologische centra, huisartsenlaboratoria, trombosediensten, medisch specialisten, dialysecentra, radiotherapeutische centra, revalidatiecentra, epilepsiecentra, longrevalidatie en astmacentra, enz. Kenmerken Recordlengte = 670 posities. Bijzonderheden Documenten Versie 9.0 ( ): * ZH309v9.0_BERu3.pdf; uitgave 3, ; * ZH308-ZH309v9.0_STBu3.pdf; uitgave 3, ; * ZH308-ZH309v9.0_INVu3.pdf; uitgave 3, ; * ZH308-ZH309v9.0_RBCu[n].xlsx. Versie 9.0, uitgave 2, (finaal concept). Versie 9.0, uitgave 1, (eindconcept). Versie 8.0 ( ). Versie 7.2 ( ). XML DTD beschikbaar Versiedatum Status Versie BEHEER Houder/ functioneel beheer Technisch beheer ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND VEKTIS CV 13 / 231

14 4 Berichtstructuur - beknopte recordlay-out (GIS/027) Berichtstructuur Vektis/GIS027 Externe integratie Recordnaam VOORLOOP Recordcode 01 Omschrijving Het voorlooprecord opent het declaratiebestand en bevat de algemene identificerende gegevens van de declaratie, zoals geadresseerde, afzender, declarant, declaratieperiode en dagtekening.het gebruik is verplicht. LAY-OUT Unieke identificatie Volgnr. Object Naam gegevenselement Type Lengte Eind- Patroon Verpl. Code Code pos. gegeven org TECH KENMERK N 2 2 M T COD001 VEK BERI CODE EXTERNE-INTEGRATIEBERICHT N 3 5 NNN M COD002 VEKT 0103 BERI VERSIENUMMER BERICHTSTANDAARD N 2 7 M NUM001 VEK BERI SUBVERSIENUMMER BERICHTSTANDAARD N 2 9 C NUM309 VEKT 0105 BERI SOORT BERICHT AN 1 10 M COD856 VEKT 0106 BERI CODE INFORMATIESYSTEEM N 6 16 O COD805 VEKT SOFTWARELEVERANCIER 0107 BERI VERSIEAANDUIDING INFORMATIESYSTEEM AN C NUM284 VEKT SOFTWARELEVERANCIER 0108 ZVZA UZOVI-NUMMER N 4 30 C COD061 VEKT 0109 ZOVL CODE SERVICEBUREAU N 8 38 NNNNNNNN C COD377 VEKT 0110 ZOVL ZORGVERLENERSCODE N 8 46 NNNNNNNN C COD009 VEKT 0111 ZOVL PRAKTIJKCODE N 8 54 NNNNNNNN C COD181 VEKT 0112 ZOVL INSTELLINGSCODE N 8 62 NNNNNNNN C COD031 VEKT 0113 ZOVL IDENTIFICATIECODE BETALING AAN N 2 64 M COD833 VEKT 0114 BERI BEGINDATUM DECLARATIEPERIODE N 8 72 EEJJMMDD M DAT043 NEN 0115 BERI EINDDATUM DECLARATIEPERIODE N 8 80 EEJJMMDD M DAT044 NEN 0116 BERI FACTUURNUMMER DECLARANT AN M NUM029 VEKT 0117 BERI DAGTEKENING FACTUUR N EEJJMMDD M DAT031 NEN 0118 BERI BTW-IDENTIFICATIENUMMER AN C NUM351 BELA 0119 BERI VALUTACODE AN M COD363 ISO 0180 TECH RESERVE AN S TEC BERI REFERENTIENUMMER AN M NUM370 VEKT ZORGVERZEKERAAR 0182 BERI DAGTEKENING RETOURBERICHT N EEJJMMDD M DAT277 NEN 0196 BERI RETOURCODE (01) AN M COD954 VEKT 14 / 231

15 0197 BERI RETOURCODE (02) AN O COD955 VEKT 0198 BERI RETOURCODE (03) AN O COD956 VEKT 0199 TECH RESERVE AN S TEC / 231

16 Berichtstructuur Vektis/GIS027 Externe integratie Recordnaam VERZEKERDEN Recordcode 02 Omschrijving Het verzekerdenrecord bevat gegevens van de verzekerde waarover één of meer uitgevoerde verrichtingen worden gedeclareerd.het gebruik is verplicht. LAY-OUT Unieke identificatie Volgnr. Object Naam gegevenselement Type Lengte Eind- Patroon Verpl. Code Code pos. gegeven org TECH KENMERK N 2 2 M T COD001 VEK TECH IDENTIFICATIE DETAIL N M T NUM040 VEKT 0203 VERZ BURGERSERVICENUMMER (BSN) N 9 23 M L NUM313 GBA VERZEKERDE 0204 VERZ UZOVI-NUMMER N 4 27 M L COD061 VEKT 0205 VERZ VERZEKERDENNUMMER AN C L NUM003 ZNET (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER) 0206 VERZ PATIENT(IDENTIFICATIE)NUMMER AN O NUM366 VEKT 0207 VERZ DATUM GEBOORTE VERZEKERDE N 8 61 EEJJMMDD M DAT006 NEN 0208 VERZ CODE GESLACHT VERZEKERDE N 1 62 M COD134 NEN 0209 VERZ NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (01) N 1 63 M COD700 NEN VERZ NAAM VERZEKERDE (01) AN M NAM193 NEN 0211 VERZ VOORVOEGSEL VERZEKERDE (01) AN C NAM194 NEN 0212 VERZ NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (02) N 1 99 C COD701 NEN VERZ NAAM VERZEKERDE (02) AN C NAM191 NEN 0214 VERZ VOORVOEGSEL VERZEKERDE (02) AN C NAM192 NEN 0215 VERZ VOORLETTERS VERZEKERDE AN M NAM025 NEN 0216 VERZ NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (03) N C COD829 NEN VERZ POSTCODE (HUISADRES) VERZEKERDE AN NNNNAA C COD083 KPN 0218 VERZ POSTCODE BUITENLAND AN C COD434 VEKT 0219 VERZ HUISNUMMER (HUISADRES) VERZEKERDE N C NUM030 NEN 0220 VERZ HUISNUMMERTOEVOEGING (HUISADRES) AN C NUM079 NEN1 VERZEKERDE 0221 VERZ CODE LAND VERZEKERDE AN C COD090 NEN 0222 DEBT DEBITEURNUMMER AN C L COD316 VEKT 0223 VERZ INDICATIE CLIENT OVERLEDEN N M COD841 VEKT 0280 TECH RESERVE AN S TEC BERI RETOURCODE (01) AN C COD954 VEKT 16 / 231

17 0297 BERI RETOURCODE (02) AN O COD955 VEKT 0298 BERI RETOURCODE (03) AN O COD956 VEKT 0299 TECH RESERVE AN S TEC / 231

18 Berichtstructuur Vektis/GIS027 Externe integratie Recordnaam PRESTATIE Recordcode 04 Omschrijving Het prestatierecord bevat gegevens over een uitgevoerde prestatie bij een verzekerde en de te declareren bedragen bij deze prestatie.het gebruik is verplicht. LAY-OUT Unieke identificatie Volgnr. Object Naam gegevenselement Type Lengte Eind- Patroon Verpl. Code Code pos. gegeven org TECH KENMERK N 2 2 M T COD001 VEK TECH IDENTIFICATIE DETAIL N M T NUM040 VEKT 0403 VERZ BURGERSERVICENUMMER (BSN) N 9 23 M L NUM313 GBA VERZEKERDE 0404 VERZ UZOVI-NUMMER N 4 27 M L COD061 VEKT 0405 VERZ VERZEKERDENNUMMER AN C L NUM003 ZNET (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER) 0406 PRES MACHTIGINGSNUMMER AN C NUM013 VEK PRES DOORSTUREN TOEGESTAAN N 1 58 M COD150 VEKT 0408 VERZ DATUM GEBOORTE VERZEKERDE N 8 66 EEJJMMDD M DAT006 NEN 0409 PRES AANDUIDING PRESTATIECODELIJST N 3 69 M L COD367 VEKT 0410 PRES PRESTATIECODE/DBC DECLARATIECODE AN 6 75 M L COD695 VEK PRES BEGINDATUM PRESTATIE N 8 83 EEJJMMDD M L DAT001 NEN 0412 PRES EINDDATUM PRESTATIE N 8 91 EEJJMMDD M DAT003 NEN 0413 PRES PRESTATIEVOLGNUMMER N 2 93 M L NUM123 VEK PRES ZORGPRODUCTCODE AN C COD988 DBC PRES ZORGTRAJECTNUMMER AN C NUM368 DBCO 0416 PRES BEGINDATUM ZORGTRAJECT N EEJJMMDD C DAT291 NEN 0417 PRES EINDDATUM ZORGTRAJECT N EEJJMMDD C DAT292 NEN 0418 PRES AFSLUITREDEN AN C COD990 DBCO ZORGTRAJECT/SUBTRAJECT 0419 PRES SUBTRAJECTNUMMER AN C NUM379 VEKT 0420 PRES VERWIJSDATUM N EEJJMMDD C DAT062 NEN 0421 PRES CODE (ZELF)VERWIJZER N M COD327 VEKT 0422 PRES ZORGVERLENERSCODE N NNNNNNNN C COD836 VEKT VOORSCHRIJVER/VERWIJZER 0423 PRES SPECIALISME VOORSCHRIJVER/VERWIJZER N NNNN C COD953 VEKT 18 / 231

19 0424 PRES INSTELLINGSCODE OF PRAKTIJKCODE N NNNNNNNN C COD650 VEKT VOORSCHRIJVER/VERWIJZER 0425 PRES VERWIJZEND ZORGTRAJECTNUMMER AN C NUM369 DBCO 0426 PRES AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES N M ANT054 VEKT 0427 PRES ZORGTYPECODE AN C COD788 VEKT 0428 PRES SOORT ZORGVRAAG N C COD074 VEKT 0429 PRES ZORGVRAAGCODE AN C COD789 VEKT 0430 PRES AANDUIDING DIAGNOSECODELIJST(01) N C COD669 VEKT 0431 PRES DIAGNOSECODE AN C COD127 VEK PRES AANDUIDING DIAGNOSECODELIJST (02) N C COD675 VEKT 0433 PRES PRIMAIRE MEDISCHE DIAGNOSE (ICD-10) AN C COD203 WHO 0434 PRES INDICATIE AANSPRAAK AN C COD994 VEKT ZORGVERZEKERINGSWET TOEGEPAST 0435 PRES TOELICHTING PRESTATIE N C COD276 VEKT 0436 PRES CODE HERDECLARATIE N M COD651 VEKT 0437 PRES INDICATIE MACHTIGING AN C COD224 VEKT 0438 PRES INDICATIE PRODUCTTYPERENDE ORANJE AN C COD227 VEKT VERRICHTING IN HET PROFIEL 0439 ZOVL ZORGVERLENERSSPECIFICATIE N NNNN C COD286 VEKT BEHANDELAAR/UITVOERDER (SUBBEROEPSGROEP) 0440 ZOVL INSTELLINGSCODE N NNNNNNNN C COD031 VEKT 0441 PRES HASHTOTAAL ZV AN C COD989 DBCO 0442 PRES HASHVERSIE ZV AN C NUM383 DBCO 0443 PRES CERTIFICAATVERSIE HASH AN C NUM384 DBCO 0444 PRES GROUPERIDENTIFICATIE AN C COD153 DBCO 0445 PRES GROUPERVERSIE AN C NUM385 DBCO 0446 PRES TABELSETVERSIE GROUPER AN C NUM386 DBCO 0447 PRES GROUPERWERKOMGEVING AN C COD328 DBCO 0448 PRES ZORGACTIVITEITCODE AN C COD329 DBCO 0449 PRES ZORGACTIVITEITNUMMER AN C COD099 DBCO 0450 PRES ZORGPADCODE N C COD100 GEC 0451 PRES AANDUIDING DIAGNOSECODELIJST (03) N C COD688 VEKT 0452 PRES VERWIJSDIAGNOSECODE PARAMEDISCHE N C COD185 VEK1 HULP 0453 PRES CODE SOORT INDICATIE PARAMEDISCHE N C COD321 VEK1 HULP 0454 PRES INDICATIE TWEEDE OPERATIE ZELFDE AN C COD119 VEKT AANDOENING PARAMEDISCHE HULP 0455 PRES REDEN EINDE ZORG N C COD217 VEK PRES INDICATIE ONGEVAL (ONGEVALSGEVOLG) AN C COD183 VEKT 0457 PRES INDICATIE DEBET/CREDIT AN M COD043 VEKT 0458 PRES REFERENTIENUMMER DIT AN M NUM362 VEKT PRESTATIE 0459 PRES REFERENTIENUMMER VOORGAANDE AN C NUM363 VEKT GERELATEERDE PRESTATIE 0480 TECH RESERVE AN S TEC BERI RETOURCODE (01) AN C COD954 VEKT 19 / 231

20 0497 BERI RETOURCODE (02) AN O COD955 VEKT 0498 BERI RETOURCODE (03) AN O COD956 VEKT 0499 TECH RESERVE AN S TEC / 231

21 Berichtstructuur Vektis/GIS027 Externe integratie Recordnaam TARIEF Recordcode 06 Omschrijving Het tariefrecord bevat de te declareren bedragen bij een geleverde prestatie voor een verzekerde. Het gebruik is verplicht. LAY-OUT Unieke identificatie Volgnr. Object Naam gegevenselement Type Lengte Eind- Patroon Verpl. Code Code pos. gegeven org TECH KENMERK N 2 2 M T COD001 VEK TECH IDENTIFICATIE DETAIL N M T NUM040 VEKT 0603 VERZ BURGERSERVICENUMMER (BSN) N 9 23 M L NUM313 GBA VERZEKERDE 0604 VERZ UZOVI-NUMMER N 4 27 M L COD061 VEKT 0605 VERZ VERZEKERDENNUMMER AN C L NUM003 ZNET (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER) 0606 PRES AANDUIDING PRESTATIECODELIJST (01) N 3 45 M L COD692 VEKT 0607 PRES AANDUIDING PRESTATIECODELIJST (02) N 3 48 C COD677 VEKT 0608 PRES PRESTATIECODE/DBC DECLARATIECODE AN 6 54 M L COD695 VEK PRES BEGINDATUM PRESTATIE N 8 62 EEJJMMDD M L DAT001 NEN 0610 PRES PRESTATIEVOLGNUMMER N 2 64 M L NUM123 VEKT 0611 TARI SOORT PRESTATIE/TARIEF N 2 66 M L COD029 VEKT 0612 ZOVL ZORGVERLENERSCODE N 8 74 NNNNNNNN C COD089 VEKT BEHANDELAAR/UITVOERDER 0613 ZOVL ZORGVERLENERSSPECIFICATIE N 4 78 NNNN C COD286 VEKT BEHANDELAAR/UITVOERDER (SUBBEROEPSGROEP) 0614 TARI TARIEF PRESTATIE (INCL. BTW) N 8 86 C BED160 VEKT 0615 TARI VERREKENPERCENTAGE N 5 91 NNNNN M ANT094 NZA 0616 TARI SOORT TOESLAG N 2 93 C COD030 VEKT 0617 PRES BEREKEND BEDRAG (INCL. BTW) N C BED153 VEKT 0618 PRES INDICATIE DEBET/CREDIT (01) AN M COD668 VEKT 0619 PRES BTW-PERCENTAGE DECLARATIEBEDRAG N C NUM352 VEKT 0620 PRES DECLARATIEBEDRAG (INCL. BTW) N C BED161 VEKT 0621 PRES INDICATIE DEBET/CREDIT (02) AN M COD665 VEKT 0622 TARI REFERENTIENUMMER DIT TARIEF AN M NUM371 VEKT 0623 TARI REFERENTIENUMMER VOORGAANDE GERELATEERDE TARIEF AN C NUM372 VEKT 21 / 231

22 0680 TECH RESERVE AN S TEC PRES BEREKEND BEDRAG ZORGVERZEKERAAR N C BED165 VEKT 0682 PRES INDICATIE DEBET/CREDIT (03) AN M COD672 VEKT 0683 PRES TOEGEKEND BEDRAG N C BED166 VEKT 0684 PRES INDICATIE DEBET/CREDIT (04) AN M COD673 VEKT 0696 BERI RETOURCODE (01) AN C COD954 VEKT 0697 BERI RETOURCODE (02) AN O COD955 VEKT 0698 BERI RETOURCODE (03) AN O COD956 VEKT 0699 TECH RESERVE AN S TEC / 231

23 Berichtstructuur Vektis/GIS027 Externe integratie Recordnaam ZORGACTIVITEIT Recordcode 16 Omschrijving Het zorgactiviteitrecord bevat een zorgactiviteit bij een geleverde prestatie voor een verzekerde. Het gebruik is niet altijd verplicht. LAY-OUT Unieke identificatie Volgnr. Object Naam gegevenselement Type Lengte Eind- Patroon Verpl. Code Code pos. gegeven org TECH KENMERK N 2 2 M T COD001 VEK TECH IDENTIFICATIE DETAIL N M T NUM040 VEKT 1603 VERZ BURGERSERVICENUMMER (BSN) N 9 23 M L NUM313 GBA VERZEKERDE 1604 VERZ UZOVI-NUMMER N 4 27 M L COD061 VEKT 1605 VERZ VERZEKERDENNUMMER AN C L NUM003 ZNET (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER) 1606 PRES AANDUIDING PRESTATIECODELIJST (01) N 3 45 M L COD692 VEKT 1607 PRES PRESTATIECODE/DBC DECLARATIECODE AN 6 51 M L COD695 VEK PRES BEGINDATUM PRESTATIE N 8 59 EEJJMMDD M L DAT001 NEN 1609 PRES PRESTATIEVOLGNUMMER N 2 61 M L NUM123 VEKT 1610 ZACT ZORGACTIVITEITNUMMER AN M L COD099 DBCO 1611 ZACT ZORGACTIVITEITCODE AN M L COD329 DBCO 1612 ZACT BEGINDATUM ZORGACTIVITEIT N 8 94 EEJJMMDD M L DAT315 NEN 1613 ZACT EINDDATUM ZORGACTIVITEIT N EEJJMMDD M DAT316 NEN 1614 ZACT AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES N M ANT054 VEKT 1615 ZACT CODE SOORT DECLARATIE-INFORMATIE N C COD642 VEKT 1616 ZACT AFWIJKENDE INSTELLINGSCODE N NNNNNNNN C COD643 VEKT ZORGACTIVITEIT 1617 ZACT ZORGVERLENERSCODE N NNNNNNNN C COD089 VEKT BEHANDELAAR/UITVOERDER 1618 ZACT ZORGVERLENERSSPECIFICATIE N NNNN C COD286 VEKT BEHANDELAAR/UITVOERDER (SUBBEROEPSGROEP) 1619 ZACT INDICATIE DEBET/CREDIT AN M COD043 VEKT 1620 ZACT REFERENTIENUMMER DIT ZORGACTIVITEIT AN M NUM415 VEKT 23 / 231

24 1621 ZACT REFERENTIENUMMER VOORGAANDE AN C NUM416 VEKT GERELATEERDE ZORGACTIVITEIT 1680 TECH RESERVE AN S TEC BERI RETOURCODE (01) AN C COD954 VEKT 1697 BERI RETOURCODE (02) AN O COD955 VEKT 1698 BERI RETOURCODE (03) AN O COD956 VEKT 1699 TECH RESERVE AN S TEC / 231

25 Berichtstructuur Vektis/GIS027 Externe integratie Recordnaam COMMENTAAR Recordcode 98 Omschrijving Een commentaarrecord bevat vrije-tekstregels, die via IDENTIFICATIE DETAIL refereren aan detailrecords van een ander recordtype.het gebruik is optioneel, maar dient beperkt te blijven, omdat de tekstregels niet geautomatiseerd begrepen worden. LAY-OUT Unieke identificatie Volgnr. Object Naam gegevenselement Type Lengte Eind- Patroon Verpl. Code Code pos. gegeven org TECH KENMERK N 2 2 M T COD001 VEK TECH IDENTIFICATIE DETAIL N M T NUM040 VEKT 9803 TECH REGELNUMMER VRIJE TEKST N 4 18 M T NUM109 VEKT 9804 PRES VRIJE TEKST AN M OMS TECH RESERVE AN S TEC BERI RETOURCODE (01) AN C COD954 VEKT 9897 BERI RETOURCODE (02) AN O COD955 VEKT 9898 BERI RETOURCODE (03) AN O COD956 VEKT 9899 TECH RESERVE AN S TEC / 231

26 Berichtstructuur Vektis/GIS027 Externe integratie Recordnaam SLUIT Recordcode 99 Omschrijving Het sluitrecord vormt de afsluiting van een declaratiebestand. Het dient uitsluitend ter controle van de consistentie van het aangeleverde bestand.het gebruik is verplicht. LAY-OUT Unieke identificatie Volgnr. Object Naam gegevenselement Type Lengte Eind- Patroon Verpl. Code Code pos. gegeven org TECH KENMERK N 2 2 M T COD001 VEK TECH AANTAL VERZEKERDENS RETOUR N 6 8 C ANT267 VEKT 9903 TECH AANTAL DEBITEURS RETOUR N 6 14 C ANT268 VEKT 9904 TECH AANTAL PRESTATIES RETOUR N 6 20 C ANT269 VEKT 9905 TECH AANTAL TARIEFS RETOUR N 6 26 C ANT276 VEK TECH AANTAL ZORGACTIVITEITS N 6 32 C ANT301 VEKT RETOUR 9907 TECH AANTAL COMMENTAARS RETOUR N 6 38 C ANT270 VEKT 9908 TECH TOTAAL AANTAL DETAILS N 7 45 C ANT271 VEK1 RETOUR 9909 BERI TOTAAL INGEDIEND DECLARATIEBEDRAG N C BED168 VEK BERI INDICATIE DEBET/CREDIT (01) AN 1 57 M COD668 VEKT 9911 BERI TOTAAL TOEGEKEND BEDRAG N C BED167 VEK BERI INDICATIE DEBET/CREDIT (02) AN 1 69 M COD665 VEKT 9999 TECH RESERVE AN S TEC / 231

27 5 Berichtspecificaties - informatie per rubriek (GIS/028) Berichtspecificaties Vektis/GIS028 Externe integratie Recordnaam VOORLOOP Recordcode 01 Volgnummer 0101 Naam gegevenselement KENMERK Code gegeven COD001 Objectnaam TECHNISCHE EN Objectcode TECH Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht. N 2 TECHNISCH SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING Organisatienaam VEKTIS CV Organisatiecode VEK4 codering algemeen Voorlooprecord is recordtype 01. Verplichting MANDATORY CS: Waarde 01 vullen. 27 / 231

28 Recordnaam VOORLOOP Recordcode 01 Volgnummer 0102 Naam gegevenselement CODE EXTERNE-INTEGRATIEBERICHT Code gegeven COD002 Objectnaam BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN Objectcode BERI Code ter identificatie van een (soort) (externe-integratie)bericht. N 3 NNN AANBEVELING VEKTIS Organisatienaam VEKTIS CV Organisatiecode VEKT codering algemeen Vullen met de code, die voor het desbetreffende EI-bericht van toepassing is. Zie codelijst IDENTIFICATIE EI/EDI BERICHT (COD002- VEKT) Verplichting MANDATORY CS: Waarde 102 (= retourinformatie ziekenhuiszorg/dbc) vullen. 28 / 231

29 Recordnaam VOORLOOP Recordcode 01 Volgnummer 0103 Naam gegevenselement VERSIENUMMER Code gegeven NUM001 BERICHTSTANDAARD Objectnaam BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN Objectcode BERI Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van een (externe-integratie)berichtstandaard. Wijzigingen die gevolgen hebben voor de structuur (recordlay-out) van een EI-bericht leiden tot een verandering van de versie van een EI-standaard. N 2 SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING Organisatienaam VEKTIS CV Organisatiecode VEK1 Nummer wordt in volgorde van uitgifte van de standaard bepaald. codering algemeen Vullen met het versienummer van de desbetreffende EI-standaard. Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige Verplichting MANDATORY CS: Waarde 09 vullen. 29 / 231

30 Recordnaam VOORLOOP Recordcode 01 Volgnummer 0104 Naam gegevenselement SUBVERSIENUMMER Code gegeven NUM309 BERICHTSTANDAARD Objectnaam BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN Objectcode BERI Volgnummer binnen het versienummer van een (externe-integratie) berichtstandaard. Volgnummer van de formele uitgifte van een subversie van een (Externe Integratie) berichtstandaard. Wijzigingen die gevolgen hebben voor de inhoud van een EI-bericht, maar de structuur van het EI-bericht ongemoeid laten, leiden tot een verandering van de subversie van een EI-standaard. N 2 AANBEVELING VEKTIS Organisatienaam VEKTIS CV Organisatiecode VEKT Het nummer wordt in volgorde van uitgifte van de subversie van een standaard bepaald. codering algemeen Vullen met het subversienummer van de desbetreffende EI-standaard. Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige Verplichting CONDITIONAL 30 / 231

31 Recordnaam VOORLOOP Recordcode 01 Volgnummer 0105 Naam gegevenselement SOORT BERICHT Code gegeven COD856 Objectnaam BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN Objectcode BERI Aanduiding van het doel van het bestand. Met deze aanduiding kan aangegeven worden of het bestand daadwerkelijk verwerkt moet worden of dat het alleen voor testdoeleinden gebruikt mag worden. AN 1 SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING Organisatienaam VEKTIS CV Organisatiecode VEKT codering algemeen Zie codelijst BERICHTSOORT (COD856-VEKT) Verplichting MANDATORY Vulling conform actuele situatie van het retourbericht. 31 / 231

32 Recordnaam VOORLOOP Recordcode 01 Volgnummer 0106 Naam gegevenselement CODE INFORMATIESYSTEEM Code gegeven COD805 SOFTWARELEVERANCIER Objectnaam BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN Objectcode BERI Identificatie van het informatiesysteem van een softwareleverancier Hiermee kan men aangeven met welk systeem het bericht aangemaakt is. N 6 AANBEVELING VEKTIS Organisatienaam VEKTIS CV Organisatiecode VEKT De eerste 4 posities van de code identificeren de softwareleverancier, de laatste 2 posities identificeren het informatiesysteem. codering algemeen Vanaf heeft VECOZO het functioneel beheer van deze codelijst. Verzoek tot opname in tabel indienen via Zie codelijst CODE INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER (COD805-VEKT) Verplichting OPTIONEEL Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht. 32 / 231

33 Recordnaam VOORLOOP Recordcode 01 Volgnummer 0107 Naam gegevenselement VERSIEAANDUIDING Code gegeven NUM284 INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER Objectnaam BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN Objectcode BERI Aanduiding van een versie van een informatiesysteem. Hiermee kan men aangeven met welke versie van het informatiesysteem in de vorige rubriek het bericht aangemaakt is. AN 10 AANBEVELING VEKTIS Organisatienaam VEKTIS CV Organisatiecode VEKT codering algemeen Verplichting CONDITIONAL Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht. 33 / 231

34 Recordnaam VOORLOOP Recordcode 01 Volgnummer 0108 Naam gegevenselement UZOVI-NUMMER Code gegeven COD061 Objectnaam ZORGVERZEKERAAR Objectcode ZVZA Identificatie van een (zorg)verzekeraar die betrokken is bij de uitvoering van de Basisverzekering en/of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. UZOVI = Unieke ZOrgVerzekeraars Identificatie. In het UZOVI-register worden de nummers beheerd; hierin is ook aangegeven welke nummers relevant zijn voor declaraties. Naam gegeven voorheen: "Code zorgverzekeraar". N 4 AANBEVELING VEKTIS Organisatienaam VEKTIS CV Organisatiecode VEKT codering algemeen Raadpleeg voor meer informatie het UZOVI-register bij Vektis ( Verplichting CONDITIONAL Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht. 34 / 231

35 Recordnaam VOORLOOP Recordcode 01 Volgnummer 0109 Naam gegevenselement CODE SERVICEBUREAU Code gegeven COD377 Objectnaam ZORGVERLENER Objectcode ZOVL Identificerende code van een servicebureau. Een servicebureau is een dienstverlenende organisatie (eenheid), die een (elektronische) schakel vormt tussen zorgverleners (vrijgevestigde beroepsbeoefenaren en zorginstellingen) en zorgverzekeraars. Een servicebureau splitst een nota op, routeert door met of zonder bewerking/verrijking van gegevens in het declaratiebestand. Er is dus sprake van factoring of clearing. Is dus geen tussenschakel die uitsluitend een 'postbusfunctie' heeft, zoals VECOZO. N 8 NNNNNNNN AANBEVELING VEKTIS Organisatienaam VEKTIS CV Organisatiecode VEKT De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort. codering algemeen Voor meer informatie zie Verplichting CONDITIONAL Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht. 35 / 231

36 Recordnaam VOORLOOP Recordcode 01 Volgnummer 0110 Naam gegevenselement ZORGVERLENERSCODE Code gegeven COD009 Objectnaam ZORGVERLENER Objectcode ZOVL Identificerende code van de zorgverlener (natuurlijk persoon). N 8 NNNNNNNN AANBEVELING VEKTIS Organisatienaam VEKTIS CV Organisatiecode VEKT De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort. codering algemeen Voor meer informatie zie Verplichting CONDITIONAL Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht. 36 / 231

37 Recordnaam VOORLOOP Recordcode 01 Volgnummer 0111 Naam gegevenselement PRAKTIJKCODE Code gegeven COD181 Objectnaam ZORGVERLENER Objectcode ZOVL Identificerende code van een praktijk, waartoe een individuele zorgverlener behoort. N 8 NNNNNNNN AANBEVELING VEKTIS Organisatienaam VEKTIS CV Organisatiecode VEKT De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort. codering algemeen De praktijkcode bevat op de derde positie een tussennul. Dus AGB-code 01(0)23456 wordt bij vulling als volgt: Voor meer informatie zie Verplichting CONDITIONAL Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht. 37 / 231

38 Recordnaam VOORLOOP Recordcode 01 Volgnummer 0112 Naam gegevenselement INSTELLINGSCODE Code gegeven COD031 Objectnaam ZORGVERLENER Objectcode ZOVL Identificerende code van een instelling. N 8 NNNNNNNN AANBEVELING VEKTIS Organisatienaam VEKTIS CV Organisatiecode VEKT De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort. codering algemeen Voor meer informatie zie Verplichting CONDITIONAL Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht. 38 / 231

39 Recordnaam VOORLOOP Recordcode 01 Volgnummer 0113 Naam gegevenselement IDENTIFICATIECODE BETALING AAN Code gegeven COD833 Objectnaam ZORGVERLENER Objectcode ZOVL Verwijzing naar degene, die de betaling dient te ontvangen. N 2 SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING Organisatienaam VEKTIS CV Organisatiecode VEKT codering algemeen Zie codelijst IDENTIFICATIECODE BETALING AAN (COD833-VEKT) Verplichting MANDATORY Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht. 39 / 231

40 Recordnaam VOORLOOP Recordcode 01 Volgnummer 0114 Naam gegevenselement BEGINDATUM DECLARATIEPERIODE Code gegeven DAT043 Objectnaam BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN Objectcode BERI Datumveld. Eerste dag van een administratieve periode waarop de gegevensuitwisseling betrekking heeft. Dit betreft niet per definitie de begindatum van de eerste behandeling. N 8 EEJJMMDD AANBEVELING VEKTIS Organisatienaam NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT Organisatiecode NEN codering algemeen Verplichting MANDATORY Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht. 40 / 231

41 Recordnaam VOORLOOP Recordcode 01 Volgnummer 0115 Naam gegevenselement EINDDATUM DECLARATIEPERIODE Code gegeven DAT044 Objectnaam BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN Objectcode BERI Laatste dag van een administratieve periode waarop de gegevensuitwisseling betrekking heeft. Dit betreft niet per definitie de einddatum van de laatste behandeling. De ontvanger van het bericht kan met de informatie uit deze en de vorige rubriek opmaken of de periode aansluit op die van het voorgaande bericht of signaleren of er in de loop van de tijd gaten in de deze periodes voorkomen. N 8 EEJJMMDD AANBEVELING VEKTIS Organisatienaam NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT Organisatiecode NEN codering algemeen Verplichting MANDATORY Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht. 41 / 231

42 Recordnaam VOORLOOP Recordcode 01 Volgnummer 0116 Naam gegevenselement FACTUURNUMMER DECLARANT Code gegeven NUM029 Objectnaam BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN Objectcode BERI Unieke aanduiding van een factuur, toegekend door de opsteller van een factuur. AN 12 AANBEVELING VEKTIS Organisatienaam VEKTIS CV Organisatiecode VEKT codering algemeen Factuurnummers kunnen ook letters bevatten. Verplichting MANDATORY Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht. 42 / 231

43 Recordnaam VOORLOOP Recordcode 01 Volgnummer 0117 Naam gegevenselement DAGTEKENING FACTUUR Code gegeven DAT031 Objectnaam BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN Objectcode BERI Datum van ondertekening van een declaratie door de declarant. N 8 EEJJMMDD AANBEVELING VEKTIS Organisatienaam NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT Organisatiecode NEN codering algemeen Verplichting MANDATORY Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht. 43 / 231

44 Recordnaam VOORLOOP Recordcode 01 Volgnummer 0118 Naam gegevenselement BTW-IDENTIFICATIENUMMER Code gegeven NUM351 Objectnaam BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN Objectcode BERI Identificatienummer voor een zorgverlener in het kader van de omzetbelasting. AN 14 AANBEVELING VEKTIS Organisatienaam BELASTINGDIENST Organisatiecode BELA Het BTW-identificatienummer van een Nederlandse ondernemer bestaat uit veertien posities. Het begint met de landcode NL, gevolgd door negen cijfers, waarin het omzetbelastingnummer is opgenomen plus een toevoeging van drie posities: B01 t/m B99. codering algemeen Het omzetbelastingnummer heeft vaak minder dan negen cijfers voor de toevoeging B01 t/m B99. In dat geval wordt het omzetbelastingnummer aangevuld met voorloopnullen. Er staan geen punten in het nummer. Verplichting CONDITIONAL Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht. 44 / 231

45 Recordnaam VOORLOOP Recordcode 01 Volgnummer 0119 Naam gegevenselement VALUTACODE Code gegeven COD363 Objectnaam BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN Objectcode BERI Valuta waarin alle bedragen zijn uitgedrukt. AN 3 AANBEVELING VEKTIS Organisatienaam INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION Organisatiecode ISO codering algemeen Zie codelijst VALUTACODE, ISO 4217: 1995 (ALFANUMERIEK) (COD363-ISO) Verplichting MANDATORY Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht. 45 / 231

46 Recordnaam VOORLOOP Recordcode 01 Volgnummer 0180 Naam gegevenselement RESERVE Code gegeven TEC007 Objectnaam TECHNISCHE EN Objectcode TECH Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik. AN 493 GEEN AANBEVELING VEKTIS Organisatienaam Organisatiecode 493 codering algemeen Verplichting SPATIE Waarde is gelijk aan waarde van het overeenkomstige veld in het heenbericht. 46 / 231

47 Recordnaam VOORLOOP Recordcode 01 Volgnummer 0181 Naam gegevenselement REFERENTIENUMMER Code gegeven NUM370 ZORGVERZEKERAAR Objectnaam BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN Objectcode BERI Uniek nummer waaronder de zorgverzekeraar één declaratiebestand van een zorgaanbieder in zijn systeem heeft geregistreerd. Ook wel boekingsnummer, intern referentienummer, declaratienummer enz. genoemd. AN 24 AANBEVELING VEKTIS Organisatienaam VEKTIS CV Organisatiecode VEKT codering algemeen Verplichting MANDATORY CD: In geval van een EI-retourbericht van VECOZO, dan vullen met VEC+ volgnummer. Alleen VECOZO mag referentienummers vullen met de waarde VEC aan het begin. 47 / 231

48 Recordnaam VOORLOOP Recordcode 01 Volgnummer 0182 Naam gegevenselement DAGTEKENING RETOURBERICHT Code gegeven DAT277 Objectnaam BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN Objectcode BERI Datum van verzending van het retourbericht. N 8 EEJJMMDD AANBEVELING VEKTIS Organisatienaam NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT Organisatiecode NEN codering algemeen Verplichting MANDATORY 48 / 231

49 Recordnaam VOORLOOP Recordcode 01 Volgnummer 0196 Naam gegevenselement RETOURCODE (01) Code gegeven COD954 Objectnaam BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN Objectcode BERI Melding in een retourdeclaratiebericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen declaratiebericht weergeeft. AN 4 AANBEVELING VEKTIS Organisatienaam VEKTIS CV Organisatiecode VEKT codering algemeen De toelichting op de toepassing van de retourcodetabel COD954-VEKT staat onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal' in WESP bij de laatste release van de betreffende retourstandaarden. Eerste melding in het voorlooprecord (n.a.v. probleem in het bestand, voorlooprecord of sluitrecord). Zie codelijst RETOURCODE (COD954-VEKT) Verplichting MANDATORY Altijd verplicht vullen. 49 / 231

50 Recordnaam VOORLOOP Recordcode 01 Volgnummer 0197 Naam gegevenselement RETOURCODE (02) Code gegeven COD955 Objectnaam BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN Objectcode BERI Melding in een retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft. AN 4 AANBEVELING VEKTIS Organisatienaam VEKTIS CV Organisatiecode VEKT codering algemeen De toelichting op de toepassing van de retourcodetabel COD954-VEKT staat onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal' in WESP bij de laatste release van de betreffende retourstandaarden. Optie voor tweede melding in het voorlooprecord (n.a.v. probleem in het bestand, voorlooprecord of sluitrecord). Zie codelijst RETOURCODE (COD954-VEKT) Verplichting OPTIONEEL De verzender van het retourbericht bepaalt of er nog een opmerking geplaatst wordt. 50 / 231

51 Recordnaam VOORLOOP Recordcode 01 Volgnummer 0198 Naam gegevenselement RETOURCODE (03) Code gegeven COD956 Objectnaam BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN Objectcode BERI Melding in een retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft. AN 4 AANBEVELING VEKTIS Organisatienaam VEKTIS CV Organisatiecode VEKT codering algemeen De toelichting op de toepassing van de retourcodetabel COD954-VEKT staat onder 'Documentatie en ondersteunend materiaal' in WESP bij de laatste release van de betreffende retourstandaarden. Optie voor derde melding in het voorlooprecord (n.a.v. probleem in het bestand, voorlooprecord of sluitrecord). Zie codelijst RETOURCODE (COD954-VEKT) Verplichting OPTIONEEL De verzender van het retourbericht bepaalt of er nog een opmerking geplaatst wordt. 51 / 231

52 Recordnaam VOORLOOP Recordcode 01 Volgnummer 0199 Naam gegevenselement RESERVE Code gegeven TEC007 Objectnaam TECHNISCHE EN Objectcode TECH Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik. AN 16 GEEN AANBEVELING VEKTIS Organisatienaam Organisatiecode 016 codering algemeen Verplichting SPATIE Verplicht vullen met spaties. 52 / 231

53 Recordnaam VERZEKERDEN Recordcode 02 Volgnummer 0201 Naam gegevenselement KENMERK Code gegeven COD001 Objectnaam TECHNISCHE EN Objectcode TECH Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht. N 2 TECHNISCH SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING Organisatienaam VEKTIS CV Organisatiecode VEK4 codering algemeen Verzekerdenrecord is recordtype 02. Verplichting MANDATORY CS: Waarde 02 vullen. 53 / 231

54 Recordnaam VERZEKERDEN Recordcode 02 Volgnummer 0202 Naam gegevenselement IDENTIFICATIE DETAIL Code gegeven NUM040 Objectnaam TECHNISCHE EN Objectcode TECH Unieke codering van een detailrecord. De identificatie wordt ingevuld door de zender van het 'heenbericht'. In een retourrecord wordt geen nieuw nummer gebruikt, doch hetzelfde nummer als in het 'heenrecord' ingevuld. N 12 TECHNISCH AANBEVELING VEKTIS Organisatienaam VEKTIS CV Organisatiecode VEKT codering algemeen Detailrecords in 'heenbericht' hebben een volgnummer beginnend bij 1 en oplopend met 1. Commentaarrecord heeft hetzelfde nummer als dat van het bijbehorende detailrecord (niet relevant Q'stnd). Detailrecords in retourbericht 'erven' volgnr. heenbericht. Verplichting MANDATORY 54 / 231

55 Recordnaam VERZEKERDEN Recordcode 02 Volgnummer 0203 Naam gegevenselement BURGERSERVICENUMMER (BSN) Code gegeven NUM313 VERZEKERDE Objectnaam VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT Objectcode VERZ Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten. Voor meer informatie over het BSN kunt u terecht bij het Informatiepunt BSN in de zorg ( N 9 LOGISCH AANBEVELING VEKTIS Organisatienaam GEMEENTELIJKE BASIS ADMINISTRATIE Organisatiecode GBA codering algemeen Verplichting MANDATORY 55 / 231

56 Recordnaam VERZEKERDEN Recordcode 02 Volgnummer 0204 Naam gegevenselement UZOVI-NUMMER Code gegeven COD061 Objectnaam VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT Objectcode VERZ Identificatie van een (zorg)verzekeraar die betrokken is bij de uitvoering van de Basisverzekering en/of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. UZOVI = Unieke ZOrgVerzekeraars Identificatie. In het UZOVI-register worden de nummers beheerd; hierin is ook aangegeven welke nummers relevant zijn voor declaraties. Naam gegeven voorheen: "Code zorgverzekeraar". N 4 LOGISCH AANBEVELING VEKTIS Organisatienaam VEKTIS CV Organisatiecode VEKT codering algemeen Raadpleeg voor meer informatie het UZOVI-register bij Vektis ( Verplichting MANDATORY 56 / 231

DECLARATIE DBC/ZIEKENHUISZORG

DECLARATIE DBC/ZIEKENHUISZORG Externe integratie DECLARATIE DBC/ZIEKENHUISZORG ZH308 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 9.0 12-07-2013 BERICHTSPECIFICATIE [BER] Specificaties bericht, recordlay-out en gegevenselementen Uitgave document:

Nadere informatie

Versie EI-standaard: 1.0, 01-07-2015. BERICHTSPECIFICATIE [BER] Specificaties bericht, recordlay-out en gegevenselementen

Versie EI-standaard: 1.0, 01-07-2015. BERICHTSPECIFICATIE [BER] Specificaties bericht, recordlay-out en gegevenselementen Externe integratie Declaratie ZZP en extramurale parameters forensische zorg FZ303 Versie EI-standaard: 1.0, 01-07-2015 BERICHTSPECIFICATIE [BER] Specificaties bericht, recordlay-out en gegevenselementen

Nadere informatie

Wmo-Declaratie (Transitiebericht)

Wmo-Declaratie (Transitiebericht) Externe integratie Wmo-Declaratie (Transitiebericht) WMO303 Versie EI-standaard: 1.0, 01-07-2014 BERICHTSPECIFICATIE [BER] Specificaties bericht, recordlay-out en gegevenselementen Uitgave: 3, 23-12-2014

Nadere informatie

Declaratie ZZP en extramurale parameters forensische zorg

Declaratie ZZP en extramurale parameters forensische zorg Externe integratie Declaratie ZZP en extramurale parameters forensische zorg FZ303-FZ304 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 1.0 1-7-2015 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht

Nadere informatie

9.0 12-07-2013. INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht

9.0 12-07-2013. INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Externe integratie Declaratie DBC/Ziekenhuiszorg ZH308-ZH309 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 9.0 12-07-2013 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Uitgave document:

Nadere informatie

Declaratie DBC/Ziekenhuiszorg (eindconcept)

Declaratie DBC/Ziekenhuiszorg (eindconcept) Externe integratie Declaratie DBC/Ziekenhuiszorg (eindconcept) ZH308-ZH309 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 9.0 12-07-2013 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Uitgave

Nadere informatie

Externe integratie DECLARATIE KRAAMZORG KZ301/KZ302. INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht

Externe integratie DECLARATIE KRAAMZORG KZ301/KZ302. INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Externe integratie DECLARATIE KRAAMZORG KZ301/KZ302 Versie EI-standaarden: 3.2, 01-05-2007 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Uitgave document: 2, 01-07-2011 Kenmerk:

Nadere informatie

Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning

Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning Externe integratie Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning WMO303-WMO304 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 2.0 01-07-2015 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Uitgave document:

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Het bericht WMO303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Wmo declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC GGZ

Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC GGZ Externe integratie Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC GGZ QG301-QG302 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 2.0 9-4-2013 OPERATIONELE AFSPRAKEN [OAF] Informatie bij implementatie en ingebruikname

Nadere informatie

DECLARATIE/FACTUUR WMO-ONDERSTEUNING

DECLARATIE/FACTUUR WMO-ONDERSTEUNING Externe integratie DECLARATIE/FACTUUR WMO-ONDERSTEUNING WMO303 Versie EI-standaard: 2.0, 01-07-2015 BERICHTSPECIFICATIE [BER] Specificaties bericht, recordlay-out en gegevenselementen Uitgave: 3, 02-12-2015

Nadere informatie

Externe integratie. Declaratie DBC/Ziekenhuiszorg ZH308. RESTITUTIENOTA Standaard bij het gebruik van de restitutienota en de restnota

Externe integratie. Declaratie DBC/Ziekenhuiszorg ZH308. RESTITUTIENOTA Standaard bij het gebruik van de restitutienota en de restnota Externe integratie Declaratie DBC/Ziekenhuiszorg ZH308 Versie EI-standaarden: 9.0, 12-07-2013 RESTITUTIENOTA Standaard bij het gebruik van de restitutienota en de restnota Uitgave document: 1, 26-02-2014

Nadere informatie

DECLARATIE DBC/ZIEKENHUISZORG

DECLARATIE DBC/ZIEKENHUISZORG Externe integratie DECLARATIE DBC/ZIEKENHUISZORG ZH308/ZH309 Versie EI-standaarden: 7.2, versiedatum 01-05-2007 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Uitgave document:

Nadere informatie

Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC/ziekenhuiszorg

Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC/ziekenhuiszorg Externe integratie Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC/ziekenhuiszorg QZ301-QZ302 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 2.0 18-03-2014 OPERATIONELE AFSPRAKEN [OAF] Informatie bij implementatie

Nadere informatie

9.0 12-07-2013. STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving

9.0 12-07-2013. STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving Externe integratie DBC/ziekenhuiszorg ZH308/ZH309 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 9.0 12-07-2013 STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving Uitgave

Nadere informatie

Invulinstructie WMO 303 bericht

Invulinstructie WMO 303 bericht Invulinstructie WMO 303 bericht Het bericht WMO303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Wmo declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht bestaat

Nadere informatie

Externe integratie. Declaratie Kraamzorg KZ301. RESTITUTIENOTA Standaard bij het gebruik van de restitutienota en de restnota

Externe integratie. Declaratie Kraamzorg KZ301. RESTITUTIENOTA Standaard bij het gebruik van de restitutienota en de restnota Externe integratie Declaratie Kraamzorg KZ301 Versie EI-standaarden: 3.2, 01-05-2007 RESTITUTIENOTA Standaard bij het gebruik van de restitutienota en de restnota Uitgave document: 1, 27-05-2013 Kenmerk:

Nadere informatie

Declaratie ZZP en extramurale parameters forensische zorg

Declaratie ZZP en extramurale parameters forensische zorg Externe integratie Declaratie ZZP en extramurale parameters forensische zorg FZ303-FZ304 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 1.0 1-7-2015 STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname

Nadere informatie

STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving

STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving Externe integratie DECLARATIE KRAAMZORG KZ301/KZ302 Versie EI-standaard: 3.2, 01-05-2007 STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving Uitgave document:

Nadere informatie

STANDAARDBESCHRIJVING

STANDAARDBESCHRIJVING Externe integratie ONDERHANDEN WERK + MSZ ZH310/ZH311 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 1.0 14-02-2012 STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving Uitgave

Nadere informatie

Externe integratie. Declaratie GGZ DBC GZ311. RESTITUTIENOTA Standaard bij het gebruik van de restitutienota en de restnota

Externe integratie. Declaratie GGZ DBC GZ311. RESTITUTIENOTA Standaard bij het gebruik van de restitutienota en de restnota Externe integratie Declaratie GGZ DBC GZ311 Versie EI-standaarden: 2.1, 29-11-2012 RESTITUTIENOTA Standaard bij het gebruik van de restitutienota en de restnota Uitgave document: 1, 20-12-2012 Kenmerk:

Nadere informatie

1.0 01-09-2013. STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving

1.0 01-09-2013. STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving Externe integratie Declaratie Jeugd-GGZ JW321-JW322 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 1.0 01-09-2013 STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving Uitgave

Nadere informatie

STANDAARDBESCHRIJVING

STANDAARDBESCHRIJVING Externe Integratie AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE AWBZ Zorg in natura QA301 Versie: Versie datum: 1.0 15-07-2011 STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving

Nadere informatie

Handleiding declareren fysiotherapie ZH308

Handleiding declareren fysiotherapie ZH308 Bijlage 1 Handleiding declareren fysiotherapie ZH308 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

Wmo-Declaratie (Transitiebericht)

Wmo-Declaratie (Transitiebericht) Externe integratie Wmo-Declaratie (Transitiebericht) WMO303/WMO304 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 1.0 01-07-2014 STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving

Nadere informatie

Handleiding declareren fysiotherapie

Handleiding declareren fysiotherapie Bijlage 1 Handleiding declareren fysiotherapie PM 304 Vrijgevestigd Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde fysiotherapeuten

Nadere informatie

Externe integratie. Declaratie Overige sectoren OS301. RESTITUTIENOTA Standaard bij het gebruik van de restitutienota en de restnota

Externe integratie. Declaratie Overige sectoren OS301. RESTITUTIENOTA Standaard bij het gebruik van de restitutienota en de restnota Externe integratie Declaratie Overige sectoren OS301 Versie EI-standaarden: 1.0, 06-03-2009 RESTITUTIENOTA Standaard bij het gebruik van de restitutienota en de restnota Uitgave document: 1, 16-10-2013

Nadere informatie

iwmo-release 2.0 Functionele uitwerking

iwmo-release 2.0 Functionele uitwerking iwmo-release 2.0 Functionele uitwerking 1 juli 2015 Functionele uitwerking iwmo-release 2.0 1 / 14 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitvoeringsvarianten 2.1. Uitvoeringsvarianten 2.2. Nieuwe uitgangspunten Wmo 2.3.

Nadere informatie

STANDAARDBESCHRIJVING

STANDAARDBESCHRIJVING Externe integratie DECLARATIE AWBZ-ZORG AW319/AW320 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 1.3 15-12-2010 STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving Uitgave

Nadere informatie

Declaratie AWBZ-zorg (Excel format)

Declaratie AWBZ-zorg (Excel format) Declaratie AWBZ-zorg (Excel format) Versie EI-standaarden: 1.1, 10-12-2009 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van Declaratie AWBZ-zorg (Excel format) Uitgave document: 1, 10-12-2009 Kenmerk:

Nadere informatie

1.4 06-04-2012. RESTITUTIENOTA Standaard bij het gebruik van de restitutienota en de restnota

1.4 06-04-2012. RESTITUTIENOTA Standaard bij het gebruik van de restitutienota en de restnota Externe integratie Declaratie AWBZ-zorg AW319-AW320 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 1.4 06-04-2012 RESTITUTIENOTA Standaard bij het gebruik van de restitutienota en de restnota Uitgave document: 1

Nadere informatie

Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning

Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning Externe integratie Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning WMO303/WMO304 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 2.0 01-07-2015 STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving

Nadere informatie

werkinstructie Declareren via berichtenconverter

werkinstructie Declareren via berichtenconverter werkinstructie Declareren via berichtenconverter Voorwoord: Beste lezer, Deze instructie is bedoelt voor als u geen gebruik maakt van een softwarepakket voor het geautomatiseerd doorzetten van uw declaraties

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Amersfoort Adres Stadhuisplein 1, Amersfoort E-mailadres info@amersfoort.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Declaratie Basis en Gespecialiseerde GGZ

Declaratie Basis en Gespecialiseerde GGZ Externe integratie Declaratie Basis en Gespecialiseerde GGZ GZ321-GZ322 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 1.0 19-11-2013 RESTITUTIENOTA Standaard bij het gebruik van de restitutienota en de restnota

Nadere informatie

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW Versie 1.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau 1 Inleiding... 4 Aanlevermethoden bestanden...

Nadere informatie

Wmo-Declaratie (Transitiebericht)

Wmo-Declaratie (Transitiebericht) Externe integratie Wmo-Declaratie (Transitiebericht) WMO303-WMO304 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 1.0 01-07-2014 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Uitgave document:

Nadere informatie

Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr»

Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr» «NAAM_WG» «STRAAT_HUISNR» «postcode» «PLAATS» behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr» onderwerp Aanpassing PDO bericht Bijlage: specificaties PDO bericht

Nadere informatie

Externe integratie. XML dataset AGB-register AGB801. Versie: Versiedatum: 1.1 15-4-2015

Externe integratie. XML dataset AGB-register AGB801. Versie: Versiedatum: 1.1 15-4-2015 Externe integratie XML dataset AGB-register AGB801 Versie: Versiedatum: 1.1 15-4-2015 Uitgave document: 1 Uitgavedatum: 15-4-2015 Kenmerk: AGB801v1.1_XMLDataset_u1 Adres- en contactgegevens Correspondentie-adres

Nadere informatie

DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP

DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP Externe integratie DECLARATIE FARMACEUTISCHE HULP AP304/305 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 8.0 10-07-2013 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Uitgave document: 7

Nadere informatie

Declaratie Basis en Gespecialiseerde GGZ

Declaratie Basis en Gespecialiseerde GGZ Externe integratie Declaratie Basis en Gespecialiseerde GGZ GZ321-GZ322 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 1.0 19-11-2013 RESTITUTIENOTA Standaard bij het gebruik van de restitutienota en de restnota

Nadere informatie

Hashcode Samenstelling Grouper

Hashcode Samenstelling Grouper Hashcode Samenstelling Grouper Vanaf softwareversie 7.0 Versie 20141223 va 07 00 23 december 2014 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Bepaling van de hashcode voor dure geneesmiddelen, OZP en IC... 3 1.2

Nadere informatie

Ontwerp Interfaces Zorgverzekeraar. Machtigingen

Ontwerp Interfaces Zorgverzekeraar. Machtigingen Ontwerp Interfaces Zorgverzekeraar Machtigingen Versie 4.3 Definitief Ontwerp Interfaces Zorgverzekeraar Versie 4.3 Datum 14-10-2011 Pagina 1 van 33 Historie Versie Datum Auteur Veranderingen 4.0 7-3-2011

Nadere informatie

Implementatie EI declaratie

Implementatie EI declaratie Implementatie EI declaratie DBC/Ziekenhuiszorg (ZH308/) Versie EI-standaard: 9.0, versiedatum 12-07-2013 Specifiek Draaiboek Testen [SDT] Uitgave document: 1, 16-01-2014 Kenmerk: ZH308-v9.0_SDTu1.pdf Uitgave

Nadere informatie

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN T.B.V. VALIDATIE MODULE 2.1 CHS Solutions for Control Information B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 Functionele uitwerking 4 juni 2015 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 1 / 12 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitvoeringsvarianten 2.1. Drie uitvoeringsvarianten 2.2. Nieuwe uitgangspunten 2.3.

Nadere informatie

Externe integratie DECLARATIE MONDZORG MZ301/MZ302. INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht

Externe integratie DECLARATIE MONDZORG MZ301/MZ302. INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Externe integratie DECLARATIE MONDZORG MZ301/MZ302 Versie EI-standaarden: 1.3, 17-12-2007 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Uitgave document: 1, 01-07-2011 Kenmerk:

Nadere informatie

Handleiding. Versienummer 1.2 Pagina 1/21

Handleiding. Versienummer 1.2 Pagina 1/21 1/21 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Handleiding applicatie zorgverzekeraars

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

LBZ datamodel, versie 5.4. 21-7-2014 2 van 14

LBZ datamodel, versie 5.4. 21-7-2014 2 van 14 LBZ, versie 5.4 Inputspecificaties ZIPFILE 1 LBZ gegevenstroom Financieel Bestandsnaam: LBZ_SZG_FIN________.zip

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Excel declaratie format

Excel declaratie format Inkoopbureau H-10 Excel declaratie format Invulinstructie voor het gebruik van het Excel Declaratie format voor de jeugdzorg Het Inkoopbureau H-10 14-9-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Excel declaratie

Nadere informatie

De kracht van informatie

De kracht van informatie De kracht van informatie Vektis, informatiecentrum voor de zorg Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland met als doel om kwalitatief goede

Nadere informatie

Beschrijving downloads Open DIS-data

Beschrijving downloads Open DIS-data Beschrijving downloads Open DIS-data augustus 2015 Inhoud 1. Introductie 4 1.1 Overzicht tabellen 4 1.2 Disclaimer 4 1.3 Documenthistorie 4 2. Beschrijving tabellen 5 2.1 DBC-zorgproducten per jaar, specialisme,

Nadere informatie

Bijlage 1 Handleiding declareren GGZ Cure zorgaanbieders 2014

Bijlage 1 Handleiding declareren GGZ Cure zorgaanbieders 2014 Bijlage 1 Handleiding declareren GGZ Cure zorgaanbieders 2014 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde GGZ Cure aanbieders

Nadere informatie

Invulinstructie berichtenverkeer

Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie excelformat bericht JW301 Het bericht JW301 Zorgopdracht in Excel heeft verschillende velden die ingevuld moeten worden wanneer de gemeente een zorgopdracht

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Harlingen Adres Voorstraat 35 E-mailadres gemeentebestuur@harlingen.nl Telefoonnummer 140517

Nadere informatie

Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand.

Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Internet Bankieren De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Deze formaatspecificatie is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van buitenlandse betaalopdrachten in ABN AMRO Internet Bankieren. 1.

Nadere informatie

Implementatie EI declaratie

Implementatie EI declaratie Implementatie EI declaratie DBC/Ziekenhuiszorg (ZH308/ZH309) Versie EI-standaard: 8.0, versiedatum 15-03-2011 Specifiek Draaiboek Testen [SDT] Uitgave document: 1, 05-05-2011 Kenmerk: ZH308/ZH309v8.0_SDTu1.pdf

Nadere informatie

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Versie 05-03-15 1. Inleiding Deze instructie is bedoeld voor zorgverleners om declaraties in te dienen bij de gemeente Horst aan de Maas. Het

Nadere informatie

BEP-model AWBZ AZR 3.2 v1.0 / AW319 v1.4

BEP-model AWBZ AZR 3.2 v1.0 / AW319 v1.4 Algemeen In dit mutatieoverzicht zijn de wijzigingen in het BEP-model AWBZ voor de ontwikkeling van AZR 3.2 zichtbaar gemaakt. De inhoud van deze release is vastgesteld in de Stuurgroep AZR. Release AZR

Nadere informatie

HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy Handleiding Vastlegprogramma EI

HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy Handleiding Vastlegprogramma EI HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy Handleiding Vastlegprogramma EI HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy Introductie Vastlegprogramma EI De oplossing voor het aanmaken van Externe Integratie

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Schiermonnikoog Adres Nieuwestreek 5 E-mailadres Postbus20@schiermonnikoog.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Toelichting op de Limitatieve lijst Machtigingen. Versie

Toelichting op de Limitatieve lijst Machtigingen. Versie Toelichting op de Limitatieve lijst Machtigingen Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

AANLEVERSPECIFICATIES ELIS HUISARTSENZORG

AANLEVERSPECIFICATIES ELIS HUISARTSENZORG Externe Integratie AANLEVERSPECIFICATIES ELIS HUISARTSENZORG QH301 Versie: 1.1, 10-10-2008 STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving Uitgave document:

Nadere informatie

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente 1. Vul hieronder uw gegevens in. We gebruiken uw persoonlijke contactgegevens alleen voor onze eigen administratie. Naam

Nadere informatie

Ontwerp Interfaces Zorgverlener. Machtigingen

Ontwerp Interfaces Zorgverlener. Machtigingen Ontwerp Interfaces Zorgverlener Machtigingen Versie 4.3 Definitief Ontwerp Interfaces Zorgverlener Versie 4.3 Datum 14-10-2011 Pagina 1 van 29 Historie Versie Datum Auteur Veranderingen 4.0 15-3-2011 VECOZO

Nadere informatie

2.0 16-10-2014. INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht

2.0 16-10-2014. INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Externe integratie Schadelast AWBZ, WV en ZG QA301-QA302 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 2.0 16-10-2014 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Uitgave document: 1 Uitgavedatum:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Peel 6.1 13 februari 2015-3 -

Nieuwsbrief Peel 6.1 13 februari 2015-3 - Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief van 21 januari 2015 jl. hierbij de nader uitgewerkte en bijgestelde richtlijnen met betrekking tot het factureren van geleverde zorg met betrekking tot de nieuwe

Nadere informatie

SPECIFICATIE-STUF ENVELOPPE

SPECIFICATIE-STUF ENVELOPPE SPECIFICATIE-STUF ENVELOPPE Gemeentelijk gegevensknooppunt VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING Opgesteld door Johan Boer en Arjen Brienen Datum 24 september 2014

Nadere informatie

Bij declareren houdt ú de regie...

Bij declareren houdt ú de regie... Bij declareren houdt ú de regie... Handleiding Ei4U Versie 5.0 Introductie Ei4U De oplossing voor het aanmaken en leesbaar maken van declaratiebestanden (Externe Integratie bestanden) conform de door Vektis

Nadere informatie

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE WMO303 Inleiding De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland gaan ervan uit dat gecontracteerde aanbieders van ondersteuning

Nadere informatie

Klik op één van de vragen hieronder om het antwoord te zien. U kunt in dit document ook met Ctrl-F naar trefwoorden zoeken.

Klik op één van de vragen hieronder om het antwoord te zien. U kunt in dit document ook met Ctrl-F naar trefwoorden zoeken. FAQs LBZ Dit document bevat een aantal veel gestelde vragen (FAQs, frequently asked questions) betreffende de LBZ. Deze vragenlijst wordt regelmatig bijgewerkt. Als u dit document bewaard heeft raden we

Nadere informatie

Aansluitdocument webservices. VSP-EDP Validatiemodule

Aansluitdocument webservices. VSP-EDP Validatiemodule Aansluitdocument webservices VSP-EDP Validatiemodule Versie 2.0 Pagina 2 van 20 Historie Versie Datum Veranderingen 0.1 12-07-2010 Initiële versie 0.2 19-07-2010 Wijzigingen n.a.v. opmerkingen reviewteam

Nadere informatie

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo 3 april 2014 Martijn Mallie, projectleider Min. VWS Inleiding 1 januari 2015 AWBZ naar WMO Extramurale begeleiding Persoonlijke verzorging (ong. 5%) (alleen

Nadere informatie

WMO303 Excel formaat

WMO303 Excel formaat WMO303 Excel formaat Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Excel- formaat... 3 2/5 1 Inleiding In Wmo- Ned is een factuurcontrole opgenomen op basis van het landelijke WMO303- bericht. Hiermee is het mogelijk

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE EPE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE EPE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE EPE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Epe Adres Markt 14, Epe E-mailadres gemeente@epe.nl Telefoonnummer 14 0578 Declaratieformat Wmo De

Nadere informatie

Gebruikershandleiding EIviewer

Gebruikershandleiding EIviewer Gebruikershandleiding EIviewer Een eenvoudigere manier om Vektis declaratiebestanden te lezen bestaat er niet. Sleep slechts het betreffende declaratiebestand naar het hoofdscherm van EIviewer. Ook het

Nadere informatie

Op tabblad "2. Declaraties" van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen.

Op tabblad 2. Declaraties van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk om naast het declareren naar verzekeraars en patiënten, ook te declareren naar bedrijven en instellingen. Er kan op drie manieren gedeclareerd worden naar

Nadere informatie

Aansluitdocument webservices COV VZ801/802

Aansluitdocument webservices COV VZ801/802 Aansluitdocument webservices COV VZ801/802 Documentversie 1.0 Uitgave 4 Definitief Pagina 1 van 32 Historie Versie Status Auteur Datum Veranderingen 1.0 Uitgave 1 Definitief Jeroen Jansen 20-apr- 2012

Nadere informatie

Toelichting op de Limitatieve Lijst Machtigingen. Versie 20140717

Toelichting op de Limitatieve Lijst Machtigingen. Versie 20140717 Toelichting op de Limitatieve Lijst Machtigingen Versie 20140717 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

Change Management. beschrijving van procedures

Change Management. beschrijving van procedures Change Management beschrijving van procedures Aan: Projectgroep Ontwikkeling FlorEcom (PROF) Van: G. Heemskerk Betreft: FlorEcom change management Versie: 1.3 Datum: 31 januari 2002 1. Inleiding Deze notitie

Nadere informatie

Aanleverspecificaties Omzetmonitor ziekenhuizen

Aanleverspecificaties Omzetmonitor ziekenhuizen Aanleverspecificaties Omzetmonitor ziekenhuizen Versie 3.1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.1. Achtergrond... 2 1.2. Algemene richtlijnen data-aanlevering...

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 22 december 2015 Versie 2.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 4 2 Installatie 6 3 Het gebruik: Berichten aanmaken

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE RAALTE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Raalte Adres Zwolsestraat 16 E-mailadres info@raalte.nl Telefoonnummer 0572-347799 Declaratieformat

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met GBA

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met GBA Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Koppeling met GBA Juli 2014 Release 2.10 Pagina 1 van 18 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Randvoorwaarden, uitgangspunten en referenties 3 2

Nadere informatie

Bijlage I: Uniforme declaratieparagraaf Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie bij VECOZO Derdenbeslag Einddatum

Nadere informatie

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken.

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Hoofdstuk 1 Retourinformatie via Extramed Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Als u declareert via Extramed,

Nadere informatie

Implementatie EI declaratie

Implementatie EI declaratie Implementatie EI declaratie Farmaceutische Hulp AP304/AP305) Versie EI-standaard: 8.0, versiedatum 10-07-2013 Specifiek Draaiboek Testen [SDT] Uitgave document: 1, 12-06-2014 Kenmerk: AP304-AP305v8.0_SDTu1.pdf

Nadere informatie

Programma VISD 2014 Ketenkaart Jeugd/AZR versie 1.0 28 mei 2014

Programma VISD 2014 Ketenkaart Jeugd/AZR versie 1.0 28 mei 2014 Ketenkaart Deze ketenkaart bevat de uitwerking van één van de berichtenstromen die door het gegevensknooppunt ondersteund moet worden. Omschrijving Het betreft berichtenverkeer dat als doel heeft gestandaardiseerde

Nadere informatie

Bijlage I: Uniforme declaratieparagraaf. Definities

Bijlage I: Uniforme declaratieparagraaf. Definities Bijlage I: Uniforme declaratieparagraaf Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie bij VECOZO Derdenbeslag Einddatum

Nadere informatie

Declaratieprotocol Mondzorg 2015

Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Behorend bij de Overeenkomst 2015 Achmea - Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Definities Betaalbaarstelling Onder betaalbaarstelling wordt verstaan het daadwerkelijk

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 1 juni 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 10 Inhoud 1. Inleiding 2. Wijzigingen die niet zijn opgenomen in de specificaties 3. De voorkeur van de cliënt

Nadere informatie

KEY2PARKEREN. Koppeling Tradelec

KEY2PARKEREN. Koppeling Tradelec KEY2PARKEREN Koppeling Tradelec Product: Koppeling: Key2Parkeren Bestandskoppeling Tradelec Versie: 1.0 Datum: 05-01-2015 Status: Gepubliceerd Auteur: Centric Netherlands, Public Sector Solutions, Belastingen

Nadere informatie

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013)

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp wordt gebruik gemaakt

Nadere informatie

Taxis Pitane Vektis declaraties. Censys BV Eindhoven

Taxis Pitane Vektis declaraties. Censys BV Eindhoven Taxis Pitane Vektis declaraties Censys BV Eindhoven Inhoud Voorwoord... 3 Zorgverzekeraars:... 4 Debiteuren... 5 Verplicht in te voeren aanvullende gegevens van de reiziger... 6 Aanmaken van een standaard

Nadere informatie

Documentatie DHD thesauri Bijlage 1 : Uitleverformaat 2.2 Diagnosethesaurus

Documentatie DHD thesauri Bijlage 1 : Uitleverformaat 2.2 Diagnosethesaurus Documentatie DHD thesauri Bijlage 1 : Uitleverformaat 2.2 Diagnosethesaurus Versie 1.4.3 Datum Mei 2015 Status Definitief Inhoud 1 UITLEVERFORMAAT DHD 2.2... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 LEESWIJZER... 4 1.3

Nadere informatie

Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem

Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem 1 12 april 2013 Karlijn Straatjes DIS: DBC Informatie Systeem I N H O U D 1. Wat doet DIS 2. Achtergrond opbrengstverrekening 3. Soorten

Nadere informatie