Externe integratie. Indicatie Wlz IW801-IW802. Invulinstructie [INV] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Externe integratie. Indicatie Wlz IW801-IW802. Invulinstructie [INV] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum"

Transcriptie

1 Externe integratie Indicatie Wlz IW801-IW802 Invulinstructie [INV] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum Uitgave document 1 Uitgave datum: Kenmerk: IW801-IW802v1.0_INVu1

2 Adres- en contactgegevens Correspondentie-adres Bezoekadres Vektis C.V. Vektis C.V. Postbus 703 Sparrenheuvel AS ZEIST 3708 JE ZEIST Telefoon: Helpdesk: Website: Webapplicatie WESP: De inhoud van deze publicatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in mochten voorkomen, aanvaardt Vektis C.V. daarvoor geen aansprakelijkheid. Ook aanvaardt Vektis geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Verveelvoudiging en verspreiding is toegestaan mits Vektis C.V. als bron wordt vermeld, dan wel als bron herkenbaar blijft. Vektis C.V., Zeist Invulinstructie (Retour) Indicatie Wlz IW801-IW802, versie 1.0, / uitgave 1, / 17

3 Revisiehistorie EI-standaard Versie EIstandaard Uitgave Aard/reden wijzigingen Datum uitgave document Eerste uitgave voor eerste versie Doelgroepen: Zorgkantoren Zorgverzekeraars VECOZO Beheer EI-standaard De EI-standaarden worden functioneel beheerd door Zorgverzekeraars Nederland. Het technisch beheer wordt uitgevoerd door Vektis C.V. Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland. De EI-standaard is opgesteld in afstemming met Zorgverzekeraars Nederland en Vektis C.V. Invulinstructie (Retour) Indicatie Wlz IW801-IW802, versie 1.0, / uitgave 1, / 17

4 Voorwoord Dit document betreft de invulinstructie Externe integratie Indicatie Wlz, , IW801-IW802 versie 1.0 (uitgave1). Het document verschijnt samen met de documenten: Externe integratie Indicatie Wlz IW801, berichtspecificatie [BER]; Externe integratie Retour indicatie Wlz IW802, berichtspecificatie [BER]; Externe integratie Indicatie Wlz IW801-IW802, standaardbeschrijving [STB]; Externe integratie Indicatie Wlz IW801, registratie bedrijfs- en controleregels [RBC]; IW801-IW802v1.0_XSDu1.zip; XML Schema Definition Architectuurprincipes, versie 1.1, Dit document bevat de invulinstructie van de EI-standaard voor het digitaal uitwisselen van gegevens over Indicatie Wlz. EI-standaarden zijn te raadplegen via WESP, webapplicatie standaardisatieproducten: Invulinstructie (Retour) Indicatie Wlz IW801-IW802, versie 1.0, / uitgave 1, / 17

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding Invulinstructie Indicatie Wlz Zorgkantoor/Rol Datums in Header Selecteren Wlz cliënten indicatie Wlz Zorgkantoor Controleren Indicatie Wlz bericht Melden afkeur op XSD-niveau Verzenden afgekeurd retourbericht naar zorgkantoor Bijlagen Mutatieoverzicht Invulinstructie (Retour) Indicatie Wlz IW801-IW802, versie 1.0, / uitgave 1, / 17

6 1 Inleiding De invulinstructie is een aanvulling op de standaardbeschrijving en berichtspecificaties. Per betekenisvolle stap in de keten uit de standaardbeschrijving wordt een invulinstructie en een casus gemaakt. Onderstaande figuur geeft aan waar in het ketenproces de betekenisvolle stappen in de invulinstructie beschreven worden. Figuur 1.1 Keten Indicatie Wlz CIZ Zorgkantoor VECOZO Vektis Indicatie Wlz ZK33 Toewijzing zorg ZK-ZK(uitvoerend) IO31 Indicatiebesluit Verzenden Indicatie Wlz ZK Controleren Indicatie Wlz VECOZO IW801 Indicatie Wlz IW801 Indicatie Wlz IW802 Retour indicatie Wlz (afgekeurd) IW802 Retour indicatie Wlz (goedgekeurd) IW802 Retour indicatie Wlz (goedgekeurd) Ontvangen Indicatie Wlz Vektis De casus 1 betreft het verzenden van indicatie Wlz berichten in september 2017 voor een peildatum 1 september De casus doorloopt de cyclus van selecteren en controleren van Indicatie Wlz berichten tussen de ketenpartijen. Over deze casus worden de volgende stappen met betrekking tot de uitwisseling van gegevens tussen de ketenpartijen uitgevoerd: Paragraaf 2.2: Selectie Wlz cliënten met indicatie Wlz Zorgkantoor 1. Het zorgkantoor selecteert de Wlz cliënten die voor indicatie Wlz in aanmerking komen. 2. Het zorgkantoor stelt een indicatie Wlz bericht samen en stuurt het naar VECOZO. Paragraaf 2.3: Controleren indicatie Wlz bericht 1 Het indicatie Wlz bericht en de cliënten in de casus berusten niet op de werkelijkheid. Invulinstructie (Retour) Indicatie Wlz IW801-IW802, versie 1.0, / uitgave 1, / 17

7 3. VECOZO controleert het indicatie Wlz bericht op verbandcontroles en stuurt bij een foutmelding een retourbericht. In de invulinstructie zijn casussen opgenomen. Alle elementen zijn opgenomen, daar waar deze niet voorkomt in een XML-bericht is de waarde n/a ingevuld. Invulinstructie (Retour) Indicatie Wlz IW801-IW802, versie 1.0, / uitgave 1, / 17

8 2 Invulinstructie Indicatie Wlz 2.1 Zorgkantoor/Rol In klasse Cliënt komt het samengesteld element Zorgkantoor met het element Rol voor. De codetabel bij dit element heeft drie waarden, te weten: 1 = Verantwoordelijk en uitvoerend 2 = Verantwoordelijk 3 = Uitvoerend Het vullen van een waarde in het element Zorgkantoor/Rol is in tabel 2.1 geïllustreerd. Tabel 2-1 Zorgkantoor/Rol Indicatiebesluit ontvangen via Actuele zorgtoewijzing aanwezig Zorgkantoor/Rol IO31 Ja 1 = Verantwoordelijk en uitvoerend IO31 Nee 2 = Verantwoordelijk ZK33 Ja 3 = Uitvoerend ZK33 Nee Niet opnemen in IW801 De volgende definitie geldt: Een actuele zorgtoewijzing is een zorgtoewijzing die op de peildatum geldig is en géén eendagstoewijzing is. Casussen Casus 1: regionale zorg Zorgkantoor ZK-A ontvangt een indicatiebesluit IB-1 via een IO31, maakt een zorgtoewijzing voor zorgeenheid ZE-1. Vullen van een IW801-bericht wordt: Aanlevering door ZK-A: IB-1: verantwoordelijk en uitvoerend zorgkantoor Casus 2: regionale en bovenregionale zorg Zorgkantoor ZK-A ontvangt een indicatiebesluit IB-1 via een IO31, maakt een zorgtoewijzing voor zorgeenheid ZE-1 en verstuurd een ZK33 naar zorgkantoor ZK-B. Dit laatste zorgkantoor maakt een zorgtoewijzing aan voor zorgeenheid ZE-2. Vullen van een IW801-bericht wordt: Aanlevering door ZK-A: IB-1: verantwoordelijk en uitvoerend zorgkantoor (voor ZE-1), verantwoordelijk zorgkantoor (voor ZE- 2) Aanlevering door ZK-B: IB-1: uitvoerend zorgkantoor Invulinstructie (Retour) Indicatie Wlz IW801-IW802, versie 1.0, / uitgave 1, / 17

9 Casus 3: alleen bovenregionale zorg Zorgkantoor ZK-A ontvangt een indicatiebesluit IB-1 via een IO31, maakt geen zorgtoewijzingen aan en verstuurd een ZK33 naar zorgkantoor ZK-B. Dit laatste zorgkantoor maakt een zorgtoewijzing aan voor zorgeenheid ZE-1. Vullen van een IW801-bericht wordt: Aanlevering door ZK-A: IB-1: verantwoordelijk zorgkantoor Aanlevering door ZK-B: IB-1: uitvoerend zorgkantoor Casus 4: regionale zorg en nog niet geleverde bovenregionale zorg Zorgkantoor ZK-A ontvangt een indicatiebesluit IB-1 via een IO31, maakt een zorgtoewijzing voor zorgeenheid ZE-1 en verstuurd een ZK33 naar zorgkantoor ZK-B. Dit laatste zorgkantoor maakt (nog) geen zorgtoewijzing aan. Vullen van een IW801-bericht wordt: Aanlevering door ZK-A: IB-1: verantwoordelijk en uitvoerend zorgkantoor (voor ZE-1), verantwoordelijk zorgkantoor (voor ZE- 2) Aanlevering door ZK-B: Levert niets aan. Casus 5: (nog) geen regionale zorg Zorgkantoor ZK-A ontvangt een indicatiebesluit IB-1 via een IO31 en maakt (nog) geen zorgtoewijzingen aan. Vullen van een IW801-bericht wordt: Aanlevering door ZK-A: IB-1: verantwoordelijk zorgkantoor Voorbeeld 6: regionale zorg en bovenregionale zorg door zorgkantoor van dezelfde concessiehouder Zorgkantoor ZK-A ontvangt een indicatiebesluit IB-1 via een IO31, maakt een zorgtoewijzing voor ZK- A zorgeenheid ZE-1 en (mogelijk door het sturen van een ZK33) een zorgtoewijzing voor ZK-B van dezelfde concessiehouder als ZK-A. Vullen van een IW801-bericht wordt: Aanlevering door ZK-A: IB-1: verantwoordelijk en uitvoerend zorgkantoor Aanlevering door ZK-B: IB-1: uitvoerend zorgkantoor Invulinstructie (Retour) Indicatie Wlz IW801-IW802, versie 1.0, / uitgave 1, / 17

10 2.2 Datums in Header Voor een IW801 bericht is een aantal datums van belang, te weten: Peildatum: is de datum waartegen de geldigheid van een zorgeenheid wordt vastgesteld. Aanmaakdatum: is de datum waarop een IW801 bericht door een zorgkantoor of concessiehouder wordt aangemaakt. In de aanlevercyclus is één peildatum van belang, te hanteren door zorgkantoor. Peildatum en Aanmaakdatum vullen in de Header. Het moment waarop een IW801 bestand wordt samengesteld ligt na de peildatum. In het document operationele afspraken is dit uitgewerkt. 2.3 Selecteren Wlz cliënten indicatie Wlz Zorgkantoor Zorgkantoor Groningen (UZOVI-nummer 5501) heeft op 1 september 2017 (peildatum) een x aantal cliënten in hun populatie. Zorgkantoor Groningen moet voor de aanlevering naar VECOZO voor de laatste werkdag in september cliënten selecteren voor 1 een Indicatie Wlz bericht: met een geldig geïndiceerde ZZP op peildatum 1 september 2017 met een geldig geïndiceerde Functie/klasse op peildatum 1 september 2017 Een cliënt wordt geselecteerd indien: deze op een peildatum over een actieve (geldige) indicatie beschikt, te weten: o geïndiceerde zorgeenheid 2 = van CIZ ontvangen GeïndiceerdZorgzwaartepakket en/of Geïndiceerde Functie uit Indicatiebesluit (IO31). o geïndiceerde zorgeenheid = van CIZ ontvangen GeïndiceerdZorgzwaartepakket en/of Geïndiceerde Functie uit Indicatiebesluit (IO31) en een verzonden Toewijzing zorg ZK-ZK (ZK33) naar een ander ZK. o geïndiceerde zorgeenheid = van verantwoordelijk Zorgkantoor ontvangen GeïndiceerdZorgzwaartepakket en /of Geïndiceerde Functie uit Toewijzing zorg ZK-ZK (ZK33) met een actieve zorgtoewijzing. de geïndiceerde zorgeenheid geldig is op de peildatum, d.w.z. dat de o Ingangsdatum zorgeenheid kleiner dan of gelijk is aan peildatum en o Indien einddatum zorgeenheid voorkomt, einddatum zorgeenheid groter is of gelijk aan peildatum. Bepalen ingangsdatum en einddatum zorgeenheid indicatie van CIZ: Ingangsdatum zorgeenheid = van CIZ ontvangen Ingangsdatum uit de geïndiceerde zorgeenheid (IO31) Einddatum zorgeenheid = van CIZ ontvangen Einddatum uit de geïndiceerde zorgeenheid (IO31). 2 Een zorgeenheid is een ZZP of een Functie. Invulinstructie (Retour) Indicatie Wlz IW801-IW802, versie 1.0, / uitgave 1, / 17

11 Bepalen ingangsdatum en einddatum zorgeenheid indicatie van verantwoordelijk Zorgkantoor: Ingangsdatum zorgeenheid = van verantwoordelijk Zorgkantoor ontvangen Ingangsdatum uit de geïndiceerde zorgeenheid (ZK33). Einddatum zorgeenheid = van verantwoordelijk Zorgkantoor ontvangen Einddatum uit de geïndiceerde zorgeenheid (ZK33). Het is mogelijk dat een andere verzender, bijvoorbeeld een centrale verwerkingseenheid, namens één of meerdere zorgkantoren de indicatie Wlz gegevens aanlevert. In de onderstaande illustratie worden zeven cliënten met een ZzpIndicatie in de periode augustus en september 2017 afgebeeld. De geïndiceerde functies zijn omwille van de overzichtelijkheid niet in de figuur weergegeven. Figuur 2.1 Geselecteerde geldige indicaties op peildatum Peildatum Cliënt[1]/Indicatie[1] Cliënt[1]/Geïndiceerd ZZP[1] Cliënt[2]/Indicatie[1] Cliënt[2]/Geïndiceerd ZZP[1] Cliënt[3]/Indicatie[1] Cliënt[4]/Indicatie[1] Cliënt[3] Ingangsdatum ZZP > Peildatum, Geïndiceerd ZZP niet geselecteerd Cliënt[4]/Geïndiceerd ZZP[1] Cliënt[5] krijgt nieuwe indicatie Cliënt[5]/Indicatie[1] Cliënt[5]/Indicatie[2] Cliënt[6]/Indicatie[1] Client[5]/Geïndiceerd ZZP[1] Voor cliënt[5] (nog) geen herindicatie ontvangen Cliënt[7]/Indicatie[1] Geïndiceerd ZZP cliënt 6 valt volledig tussen peildatum en , niet geselecteerd Geïndiceerd ZZP voor cliënt 7 is op 20 augustus afgegeven en eindigt op 16-augustus, valt voor de peildatum , niet geselecteerd. In dit Casus worden de volgende cliënten geselecteerd: Peildatum 1 september 2017 Invulinstructie (Retour) Indicatie Wlz IW801-IW802, versie 1.0, / uitgave 1, / 17

12 o Cliënt[1] met een lopende ZzpIndicatie vanaf o Cliënt[2] met een beginnende ZzpIndicatie vanaf o Cliënt[5] met een beginnende en eindigende ZzpIndicatie van t/m Buiten de selectie op valt: o Cliënt[3] met een ZzpIndicatie van t/m o Cliënt[4] met een beginnende en eindigende ZzpIndicatie van t/m o Cliënt[6] met een korte ZzpIndicatie van t/m o Cliënt[7] met een eindigende ZzpIndicatie op , die is afgegeven op 20 augustus en ook niet op peildatum is geselecteerd. Aan de hand van de gegevens uit bovenstaand Casus wordt het volgende indicatie Wlz bericht samengesteld en verstuurd via VECOZO naar Vektis: 1. IW801 van Zorgkantoor Groningen over augustus 2017 Zorgkantoor Groningen stuurt IW801 via VECOZO naar Vektis met de volgende waarden: Klasse Element Waarde Toelichting Header Berichtcode 535 Indicatie Wlz BerichtVersie 1 BerichtSubversie 0 BerichtSoort P Productie Verzender 5501 Zorgkantoor Groningen BronIdSysteem ZK5501 Peildatum Aanmaakdatum Aanlevering september 2017 AfzenderReferentie nummer ZK5501_2017_ 15 Cliënt[1] Bsn [ ] CD: Voldoet aan 11-proef Geboortedatum [jjjj-mm-dd] CD: Mag niet in de toekomst liggen Zorgkantoor/UZOVINummer 5501 CD: Is waarde van Header/Verzender Zorgkantoor/Rol 1 Verantwoordelijk en uitvoerend Cliënt[1]/ Indicatie[1] Grondslagen/Grondslag01 [99] CS: Komt voor in COD736 Grondslagen/Grondslag02 n/a of [99] CS: Komt voor in COD736 Periode/Begindatum Periode/Einddatum n/a ZzpIndicatie heeft geen einddatum Cliënt[1]/ ZzpCode [999] CS: Komt voor in COD163 Indicatie[1]/ Periode/Begindatum GeïindiceerdZzp[1] Periode/Einddatum n/a Zorg heeft geen einddatum Invulinstructie (Retour) Indicatie Wlz IW801-IW802, versie 1.0, / uitgave 1, / 17

13 Klasse Element Waarde Toelichting Financiering [9] CS: Komt voor in COD998 Cliënt[2] Bsn [ ] CD: Voldoet aan 11-proef Geboortedatum [jjjj-mm-dd] CD: Mag niet in de toekomst liggen Zorgkantoor/UZOVINummer 5501 CD: Is waarde van Header/Verzender Zorgkantoor/Rol 1 Verantwoordelijk en uitvoerend Cliënt[2]/ Indicatie[1] Grondslagen/Grondslag01 [99] CS: Komt voor in COD736 Grondslagen/Grondslag02 n/a of [99] CS: Komt voor in COD736 Periode/Begindatum Periode/Einddatum n/a ZzpIndicatie heeft geen einddatum Cliënt[2]/ ZzpCode [999] CS: Komt voor in COD163 Indicatie[1] Periode/Begindatum GeïndiceerdZZP[1] Periode/Einddatum maanden zorg Financiering [9] CS: Komt voor in COD998 Cliënt[3] n/a Is niet geselecteerd, Ingangsdatum ZZP is na 1 september 2017 Cliënt[4] n/a Is niet geselecteerd, Einddatum ZZP is voor 1 september 2017 Cliënt[5] Bsn [ ] CD: Voldoet aan 11-proef Geboortedatum [jjjj-mm-dd] CD: Mag niet in de toekomst liggen Zorgkantoor/UZOVINummer 5501 CD: Is waarde van Header/Verzender Zorgkantoor/Rol 2 Verantwoordelijk Cliënt[5]/ Indicatie[1] Grondslagen/Grondslag01 [99] CS: Komt voor in COD736 Grondslagen/Grondslag02 n/a of [99] CS: Komt voor in COD736 Periode/Begindatum Periode/Einddatum Cliënt[5]/ ZzpCode [999] CS: Komt voor in COD163 Indicatie[1] Periode/Begindatum GeïndiceerdZZP[1] Periode/Einddatum Financiering [9] CS: Komt voor in COD998 Cliënt[6] n/a Is niet geselecteerd, Einddatum ZZP is voor 1 september 2017 Cliënt[7] n/a Is niet geselecteerd, Einddatum ZZP is voor 1 september 2017 Invulinstructie (Retour) Indicatie Wlz IW801-IW802, versie 1.0, / uitgave 1, / 17

14 2.4 Controleren Indicatie Wlz bericht VECOZO ontvangt de IW801-berichten van de zorgkantoren en controleert deze op XSD en verbandcontroles. Deze verbandcontroles zijn geregistreerd in de Registratie bedrijfs- en controleregels IW801v1.0_RBCun. Indien een IW801-indicatie Wlz bericht in het geheel wordt afgekeurd stuurt het zorgkantoor na afkeur binnen de afgesproken periode een nieuw IW801-bericht waarin de foutieve gegevens hersteld zijn Melden afkeur op XSD-niveau Indien het bericht niet voldoet aan het de gepubliceerde XML Schema definities (XSD) IW801 kan VECOZO het bericht niet lezen en zal het zorgkantoor melden dat het verstuurde bericht niet voldoet aan de XSD Verzenden afgekeurd retourbericht naar zorgkantoor Er kan op twee manieren een afgekeurd bericht naar het zorgkantoor worden verzonden: het gehele bericht met alle klassen worden teruggezonden (op klasse-niveau) of alleen de header wordt teruggezonden (op berichtniveau). Afkeur op klasse-niveau vindt plaats wanneer er een fout wordt geconstateerd in een cliënt, indicatie- of zorgeenheidklasse. VECOZO controleert het bericht uit de casus en constateert over aanleverperiode augustus 2017 dat de Bsn van Cliënt[2] niet voldoet aan de 11-proef. Het gehele bericht wordt afgekeurd en VECOZO stuurt een IW802-bericht naar het Zorgkantoor. 1. IW802 van VECOZO naar Zorgkantoor Groningen met afkeur op klasse-niveau VECOZO wijzigt waarden in cliënt, Indicatie en zorgprofiel klassen niet en voegt afhankelijk van de uitkomst van de controle retourcodes aan de klassen toe. Het IW802-bericht krijgt de volgende waarden: Klasse Element Waarde Toelichting Header Berichtcode 536 Retour Indicatie Wlz BerichtVersie 1 BerichtSubversie 0 BerichtSoort P Productie Verzender 5501 CD: Waarde bericht heen BronIdSysteem ZK5501 CD: Waarde bericht heen Peildatum Aanmaakdatum Aanlevering september 2017 AfzenderReferentie nummer ZK5501_2017_ 15 Invulinstructie (Retour) Indicatie Wlz IW801-IW802, versie 1.0, / uitgave 1, / 17

15 Klasse Element Waarde Toelichting Cliënt[1] IW801-elementen Bericht 1: Cliënt[1] Cliënt[1]/ Indicatie[1] IW801-elementen Bericht 1: Cliënt[1]/Indicatie[1] Cliënt[1]/ IW801-elementen Bericht 1: Cliënt[1]/Indicatie[1]/IndicatieZzp[1] Indicatie[1]/ GeïndiceerdZZP[1] Cliënt[2] IW801-elementen Bericht 1: Cliënt[2] Retourcode 0435 Burgerservicenummer (BSN) verzekerde ontbreekt of is onjuist. Cliënt[2]/ Indicatie[1] IW801-elementen Bericht 1: Cliënt[2]/Indicatie[1] Cliënt[2]/ IW801-elementen Bericht 1: Cliënt[2]/Indicatie[1]/Zorgprofiel[1] Indicatie[1/ GeïndiceerdZZP[1] Cliënt[5] IW801-elementen Bericht 1: Cliënt[5] Cliënt[5]/ Indicatie[1] IW801-elementen Bericht 1: Cliënt[5]/Indicatie[1] Cliënt[5]/ IW801-elementen Bericht 1: Cliënt[5]/Indicatie[1]/IndicatieZzp[1] Indicatie[1]/ GeïndiceerdZZPl[1] Het is ook mogelijk dat in de header een fout optreedt, dit is een afkeur op berichtniveau. Dit bij casus wanneer Zorgkantoor Groningen de Berichtsoort T in bericht x gevuld heeft. Dan wordt enkel de header teruggestuurd. 2. IW802 van VECOZO naar Zorgkantoor Groningen met afkeur op bericht-niveau Het IW802-bericht krijgt de volgende waarden: Klasse Element Waarde Toelichting Header Berichtcode 536 Retour Indicatie Wlz BerichtVersie 1 BerichtSubversie 0 BerichtSoort T Productie Verzender 5501 CD: Waarde bericht x BronIdSysteem ZK5501 CD: Waarde bericht 2 Peildatum Aanmaakdatum Aanlevering september 2017 Invulinstructie (Retour) Indicatie Wlz IW801-IW802, versie 1.0, / uitgave 1, / 17

16 Klasse Element Waarde Toelichting AfzenderReferentie nummer ZK5501_2017_ 15 Retourcode[1] 0001 Bericht is afgekeurd om technische redenen Retourcode[2] [9999] Berichtsoort is onjuist. Invulinstructie (Retour) Indicatie Wlz IW801-IW802, versie 1.0, / uitgave 1, / 17

17 3 Bijlagen 3.1 Mutatieoverzicht Datum RfC# / CorrID Documentdeel Aard wijziging Invulinstructie (Retour) Indicatie Wlz IW801-IW802, versie 1.0, / uitgave 1, / 17

IW801-IW802v1.0_INVu5

IW801-IW802v1.0_INVu5 Externe integratie Indicatie Wlz IW801-IW802 Invulinstructie [INV] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum 03-02-2017 Uitgave document 5 Uitgave datum: 12-10-2017 Kenmerk: IW801-IW802v1.0_INVu5 Adres- en

Nadere informatie

Retour samenloop financiering Wlz-Zvw

Retour samenloop financiering Wlz-Zvw Externe integratie Retour samenloop financiering Wlz-Zvw SA802 Berichtspecificatie [BER] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum 23-12-2016 Uitgave document 4 Uitgave datum: 28-7-2017 Kenmerk: SA802v1.0_BERu4

Nadere informatie

Betaalopdracht Mondzorg in de Wlz

Betaalopdracht Mondzorg in de Wlz Externe integratie Betaalopdracht Mondzorg in de Wlz BM801-BM802 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 1.0 10-08-2017 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Uitgave document:

Nadere informatie

Retourinformatie Betaalopdracht Mondzorg Wlz

Retourinformatie Betaalopdracht Mondzorg Wlz Externe integratie Retourinformatie Betaalopdracht Mondzorg Wlz BM802 Berichtspecificatie [BER] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum 10-08-2017 Uitgave document 1 Uitgave datum: 10-8-2017 Kenmerk: BM802v1.0_BERu1

Nadere informatie

Externe integratie. Indicatie Wlz IW801-IW802. Standaardbeschrijving [STB] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum

Externe integratie. Indicatie Wlz IW801-IW802. Standaardbeschrijving [STB] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum Externe integratie Indicatie Wlz IW801-IW802 Standaardbeschrijving [STB] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum 03-02-2017 Uitgave document 6 Uitgave datum: 8-9-2017 Kenmerk: IW801-IW802v1.0_STBu6 Adres-

Nadere informatie

Externe integratie. Indicatie Wlz IW801. Handleiding XSLT Verbandcontroles. Versie EI-standaard 1.0 Versie datum

Externe integratie. Indicatie Wlz IW801. Handleiding XSLT Verbandcontroles. Versie EI-standaard 1.0 Versie datum Externe integratie Indicatie Wlz IW801 Handleiding XSLT Verbandcontroles Versie EI-standaard 10 Versie datum 03-02-2017 Uitgave document 1 Uitgave datum: 28-3-2017 Kenmerk: Handleiding IW801v10_XSLTu1

Nadere informatie

Externe integratie. Samenloop financiering Wlz-Zvw SA801-SA802. Standaardbeschrijving [STB] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum

Externe integratie. Samenloop financiering Wlz-Zvw SA801-SA802. Standaardbeschrijving [STB] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum Externe integratie Samenloop financiering Wlz-Zvw SA801-SA802 Standaardbeschrijving [STB] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum 23-12-2016 Uitgave document 1 Uitgave datum: 23-12-2016 Kenmerk: SA801-SA802v1.0_STBu1

Nadere informatie

Externe integratie. Samenloop financiering Wlz-Zvw SA801-SA802. Standaardbeschrijving [STB] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum

Externe integratie. Samenloop financiering Wlz-Zvw SA801-SA802. Standaardbeschrijving [STB] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum Externe integratie Samenloop financiering Wlz-Zvw SA801-SA802 Standaardbeschrijving [STB] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum 23-12-2016 Uitgave document 5 Uitgave datum: 6-7-2017 Kenmerk: SA801-SA802v1.0_STBu5

Nadere informatie

Schadelast Basis en Gespecialiseerde GGZ

Schadelast Basis en Gespecialiseerde GGZ Externe integratie Schadelast Basis en Gespecialiseerde GGZ QG321-QG322 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 1.0 10-03-2104 OPERATIONELE AFSPRAKEN [OAF] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving

Nadere informatie

Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC GGZ

Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC GGZ Externe integratie Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC GGZ QG301-QG302 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 2.0 9-4-2013 OPERATIONELE AFSPRAKEN [OAF] Informatie bij implementatie en ingebruikname

Nadere informatie

Externe integratie. Fraudesignalen FS801-FS802. Invulinstructie [INV] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum

Externe integratie. Fraudesignalen FS801-FS802. Invulinstructie [INV] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum Externe integratie Fraudesignalen FS801-FS802 Invulinstructie [INV] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum 4-10-2016 Uitgave document 1 Uitgave datum: 4-10-2016 Kenmerk: FS801-FS802v1.0_INVu1 Adres- en contactgegevens

Nadere informatie

Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC/ziekenhuiszorg

Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC/ziekenhuiszorg Externe integratie Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC/ziekenhuiszorg QZ301-QZ302 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 2.0 18-03-2014 OPERATIONELE AFSPRAKEN [OAF] Informatie bij implementatie

Nadere informatie

SA801v1.0 Bevindingen

SA801v1.0 Bevindingen De bevindingen zijn ter ondersteuning aan de implementatie van de SA801-SA802v1.0. Deze lijst is een levend document dat permanent aangepast kan (en zal worden) tot aan de ketentest van de SA801v1.0. Tot

Nadere informatie

Externe integratie. Declaratie/factuur Jeugdhulp JW303-JW304. Handleiding XSLT Verbandcontroles. Versie EI-standaard 2.1 Versie datum

Externe integratie. Declaratie/factuur Jeugdhulp JW303-JW304. Handleiding XSLT Verbandcontroles. Versie EI-standaard 2.1 Versie datum Externe integratie Declaratie/factuur Jeugdhulp JW303-JW304 Handleiding XSLT Verbandcontroles Versie EI-standaard 2.1 Versie datum 1-7-2016 Uitgave document 2 Uitgave datum: 16-8-2016 Kenmerk: Handleiding

Nadere informatie

Externe integratie. Declaratie/factuur Jeugdhulp JW303-JW304. Standaardbeschrijving [STB] Versie EI-standaard 2.1 Versie datum

Externe integratie. Declaratie/factuur Jeugdhulp JW303-JW304. Standaardbeschrijving [STB] Versie EI-standaard 2.1 Versie datum Externe integratie Declaratie/factuur Jeugdhulp JW303-JW304 Standaardbeschrijving [STB] Versie EI-standaard 2.1 Versie datum 1-7-2016 Uitgave document 1 Uitgave datum: 1-7-2016 Kenmerk: JW303-JW304v2.1_STBu1

Nadere informatie

Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning retour

Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning retour Externe integratie Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning retour WMO304 Berichtspecificatie [BER] Versie EI-standaard 2.1 Versie datum 1-7-2016 Uitgave document 1 Uitgave datum: 1-7-2016 Kenmerk: WMO304v2.1_BERu1

Nadere informatie

Erratum en addendum bij de laatste releases van de Q-informatiestandaarden

Erratum en addendum bij de laatste releases van de Q-informatiestandaarden Externe integratie Q-informatiestandaarden Erratum en addendum bij de laatste releases van de Q-informatiestandaarden Versie Q-standaarden: releases 2012-2016 ERRATUM & ADDENDUM [ERR-ADD] Integraal overzicht

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.1 t.o.v. iwlz september Uitgangspunten. Informatiemodel iwlz 1.1

Mutatieoverzicht iwlz 1.1 t.o.v. iwlz september Uitgangspunten. Informatiemodel iwlz 1.1 Mutatieoverzicht iwlz 1.1 t.o.v. iwlz 1.0 2 september 2015 Uitgangspunten Nieuwe uitgangspunten # Uitgangspunt Gerelateerd aan 26 Het zorgkantoor geeft een beschikking af aan de cliënt voor zorg die wordt

Nadere informatie

Toelichting inhoudelijke retourcodes bedrijfs- en controleregels Vektis versie

Toelichting inhoudelijke retourcodes bedrijfs- en controleregels Vektis versie Toelichting inhoudelijke retourcodes bedrijfs- en controleregels Vektis versie 1.3 2012 De inhoud van uw declaratieregel wordt getoetst aan AZR. Dit is het overzicht van de cliëntgegevens, de machtigingen

Nadere informatie

Externe integratie. Declaratie/factuur Jeugdhulp JW303-JW304. Standaardbeschrijving [STB] Versie EI-standaard 2.1 Versie datum

Externe integratie. Declaratie/factuur Jeugdhulp JW303-JW304. Standaardbeschrijving [STB] Versie EI-standaard 2.1 Versie datum Externe integratie Declaratie/factuur Jeugdhulp JW303-JW304 Standaardbeschrijving [STB] Versie EI-standaard 2.1 Versie datum 1-7-2016 Uitgave document 3 Uitgave datum: 25-10-2016 Kenmerk: JW303-JW304v2.1_STBu3.pdf

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 1 juni 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 10 Inhoud 1. Inleiding 2. Wijzigingen die niet zijn opgenomen in de specificaties 3. De voorkeur van de cliënt

Nadere informatie

Externe integratie. Externe integratie AWBZ-zorg. Standaarden AZR3.0. IO v3.0, AW v3.0, ZK v3.0 en CA v2.0

Externe integratie. Externe integratie AWBZ-zorg. Standaarden AZR3.0. IO v3.0, AW v3.0, ZK v3.0 en CA v2.0 Externe integratie Externe integratie AWBZ-zorg Standaarden AZR3.0 IO v3.0, AW v3.0, ZK v3.0 en CA v2.0 Versiedatum EI-standaarden: 01-12-2010 INVULINSTRUCTIE [INV] Informatie bij implementatie en ingebruikname

Nadere informatie

12 De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg. De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg of de afgegeven beschikking.

12 De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg. De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg of de afgegeven beschikking. Mutatieoverzicht iwlz 1.1 t.o.v. iwlz 1.0 Uitgangspunten Nieuwe uitgangspunten # Uitgangspunt Gerelateerd aan 26 Het zorgkantoor geeft een beschikking af aan de cliënt voor zorg die wordt geleverd Bedrijfsregel

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.2 versie 1.1 t.o.v. iwlz 1.2 versie 1.0. Inhoudsopgave. Informatiemodel iwlz 1.2 versie 1.1.

Mutatieoverzicht iwlz 1.2 versie 1.1 t.o.v. iwlz 1.2 versie 1.0. Inhoudsopgave. Informatiemodel iwlz 1.2 versie 1.1. Mutatieoverzicht iwlz 1.2 versie 1.1 t.o.v. iwlz 1.2 versie 1.0 19 september 2016 Inhoudsopgave 1 Mutatieoverzicht iwlz 1.2 versie 1.1 t.o.v. iwlz 1.2 versie 1.0... 2 1.1 Inleiding... 2 2 Gewijzigde bedrijfsregels...

Nadere informatie

Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning

Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning Externe integratie Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning WMO303-WMO304 Handleiding XSLT Verbandcontroles Versie EI-standaard 2.1 Versie datum 1-7-2016 Uitgave document 3 Uitgave datum: 26-8-2016 Kenmerk:

Nadere informatie

Mutatieoverzicht ijw 2.1. versie 1.1 t.o.v. ijw 2.1 versie 1.0. Inhoudsopgave. Informatiemodel ijw 2.1 versie 1.1.

Mutatieoverzicht ijw 2.1. versie 1.1 t.o.v. ijw 2.1 versie 1.0. Inhoudsopgave. Informatiemodel ijw 2.1 versie 1.1. Mutatieoverzicht ijw 2.1. versie 1.1 t.o.v. ijw 2.1 versie 1.0 19 september 2016 Inhoudsopgave 1 Mutatieoverzicht ijw 2.1 versie 1.1 t.o.v. ijw 2.1 versie 1.0... 2 1.1 Inleiding... 2 2 Gewijzigde bedrijfsregels...

Nadere informatie

OVERZICHT NIEUWE/GEWIJZIGDE CONTROLES AW319 VERSIE

OVERZICHT NIEUWE/GEWIJZIGDE CONTROLES AW319 VERSIE OVERZICHT NIEUWE/GEWIJZIGDE CONTROLES AW319 VERSIE 1.4 2013 Bijgaand treft u een overzicht aan van de nieuwe en gewijzigde controles van het AW319 bericht versie 1.4 t.b.v. 2013. Dit overzicht is niet

Nadere informatie

Specificaties Conversie iwlz 1.1

Specificaties Conversie iwlz 1.1 Specificaties Conversie iwlz 1.1 Conversieregels iwlz 1.1 naar iwlz 1.0 en omgekeerd Datum Status 17 december Definitief Versiebeheer 17 december Voetnoten toegevoegd aan paragraaf Financiering. 7 december

Nadere informatie

BEP-model Wlz AZR 3.2 versie 1.2 vs i-wlz 1.0 versie 0.9

BEP-model Wlz AZR 3.2 versie 1.2 vs i-wlz 1.0 versie 0.9 Algemeen In het BEP-model Wlz vindt u de concept specificaties van de i-wlz-standaard versie 1.0 zoals deze binnen de Wlz gebruikt gaat worden. Deze standaard is gebaseerd op de specificaties van AZR 3.2.

Nadere informatie

Externe integratie ONDERHANDEN WERK + MSZ ZH310/ZH311. INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht 1.

Externe integratie ONDERHANDEN WERK + MSZ ZH310/ZH311. INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht 1. Externe integratie ONDERHANDEN WERK + MSZ ZH310/ZH311 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 1.0 14-02-2012 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Uitgave document: 3 Uitgavedatum:

Nadere informatie

BEP-model AWBZ AZR 3.2 v0.9 / AW319 v1.4

BEP-model AWBZ AZR 3.2 v0.9 / AW319 v1.4 Algemeen In dit mutatieoverzicht zijn de wijzigingen in het BEP-model AWBZ voor de ontwikkeling van AZR 3.2 zichtbaar gemaakt. De inhoud van deze release is vastgesteld in de Stuurgroep AZR. Release AZR

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 versie 1.1 t.o.v. versie 1.0 Regels

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 versie 1.1 t.o.v. versie 1.0 Regels Mutatieoverzicht iwlz 1.0 versie 1.1 t.o.v. versie 1.0 Regels Bedrijfsregels Gewijzigde bedrijfsregels 33x1 documentatie Een afgegeven zorgtoewijzing mag gewijzigd worden waarbij de wijziging Een afgegeven

Nadere informatie

iwlz-release 2.0 Functionele uitwerking

iwlz-release 2.0 Functionele uitwerking iwlz-release 2.0 Functionele uitwerking 3 juli 2017 Functionele uitwerking iwlz-release 2.0 1 /16 Inhoud Inleiding 3 1 Verwijderen overbodige elementen 5 1.1 Redenen voor verwijdering 5 2 Dossieroverdracht

Nadere informatie

Externe integratie DECLARATIE KRAAMZORG KZ301/KZ302. INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht

Externe integratie DECLARATIE KRAAMZORG KZ301/KZ302. INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Externe integratie DECLARATIE KRAAMZORG KZ301/KZ302 Versie EI-standaarden: 3.2, 01-05-2007 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Uitgave document: 2, 01-07-2011 Kenmerk:

Nadere informatie

Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning

Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning Externe integratie Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning WMO303-WMO304 Invulinstructie [INV] Versie EI-standaard 2.1 Versie datum 1-7-2016 Uitgave document 1 Uitgave datum: 1-7-2016 Kenmerk: WMO303-WMO304v2.1_INVu1

Nadere informatie

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo 3 april 2014 Martijn Mallie, projectleider Min. VWS Inleiding 1 januari 2015 AWBZ naar WMO Extramurale begeleiding Persoonlijke verzorging (ong. 5%) (alleen

Nadere informatie

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2018-2020 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2017 Reikwijdte van het document Dit document heeft alleen betrekking op declaraties

Nadere informatie

BEP-model AWBZ AZR 3.2 v1.0 / AW319 v1.4

BEP-model AWBZ AZR 3.2 v1.0 / AW319 v1.4 Algemeen In dit mutatieoverzicht zijn de wijzigingen in het BEP-model AWBZ voor de ontwikkeling van AZR 3.2 zichtbaar gemaakt. De inhoud van deze release is vastgesteld in de Stuurgroep AZR. Release AZR

Nadere informatie

STANDAARDBESCHRIJVING

STANDAARDBESCHRIJVING Externe integratie ONDERHANDEN WERK + MSZ ZH310/ZH311 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 1.0 14-02-2012 STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving Uitgave

Nadere informatie

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Inleiding De hervorming langdurige zorg leidt in 2015 tot een verschuiving van een groot aantal cliënten: zij gaan vanuit het AWBZ-domein

Nadere informatie

Informatiemodel Wmo iwmo 2.1 versie 1.1

Informatiemodel Wmo iwmo 2.1 versie 1.1 Versiebeheer Versie 1.1 Op 19-9-2016 is de volgende wijziging doorgevoerd: IV028 is gecorrigeerd. Versie 1.0 definitieve versie zoals gepubliceerd op 1-7-2016 Uitgangspunten ID Uitgangspunt UP001 De Wmo

Nadere informatie

Declaratie ZZP en extramurale parameters forensische zorg

Declaratie ZZP en extramurale parameters forensische zorg Externe integratie Declaratie ZZP en extramurale parameters forensische zorg FZ303-FZ304 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 1.0 1-7-2015 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht

Nadere informatie

Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning

Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning Externe integratie Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning WMO303-WMO304 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 2.0 01-07-2015 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Uitgave document:

Nadere informatie

WMO315 (Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning. Berichtspecificatie - WMO315 Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning. 1 Klassenview.

WMO315 (Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning. Berichtspecificatie - WMO315 Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning. 1 Klassenview. Berichtspecificatie - WMO315 Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning Bericht voor het aanvragen van een toewijzing voor Wmo-ondersteuning. 1 Klassenview Figuur 1: WMO315 2 Klassen naam Header documentatie

Nadere informatie

Declareren op klantniveau

Declareren op klantniveau NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2012 Declareren op klantniveau In deze nieuwsbrief vindt u onder andere informatie over de jaarovergang 2012-2013, het bevoorschotten in 2012 en 2013 en de nieuwe bedrijfs- en controle

Nadere informatie

Berichtspecificatie - ZK39 (Mutatie zorg ZK-ZK)

Berichtspecificatie - ZK39 (Mutatie zorg ZK-ZK) Berichtspecificatie - ZK39 (Mutatie zorg ZK-ZK) Bericht voor beëindiging en mutatiegegevens Wlz-zorg tussen twee zorgkantoren. Het bericht is onderdeel van de iwlz-standaard. # Record 01 VOORLOOPRECORD

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.2 t.o.v. iwlz 1.1

Mutatieoverzicht iwlz 1.2 t.o.v. iwlz 1.1 Mutatieoverzicht iwlz 1.2 t.o.v. iwlz 1.1 1 juli 2016 Mutatieoverzicht iwlz 1.2 t.o.v. iwlz 1.1 - definitief 1 / 26 Inhoudsopgave Mutatieoverzicht iwlz 1.2 t.o.v. iwlz 1.1 1 juli 2016... 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

STANDAARDBESCHRIJVING

STANDAARDBESCHRIJVING Externe integratie ONDERHANDEN WERK + MSZ ZH310/ZH311 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 1.0 14-02-2012 STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving Uitgave

Nadere informatie

Externe integratie. Declaratie/factuur Jeugdhulp JW303-JW304. Invulinstructie [INV] Versie EI-standaard 2.1 Versie datum

Externe integratie. Declaratie/factuur Jeugdhulp JW303-JW304. Invulinstructie [INV] Versie EI-standaard 2.1 Versie datum Externe integratie Declaratie/factuur Jeugdhulp JW303-JW304 Invulinstructie [INV] Versie EI-standaard 2.1 Versie datum 1-7-2016 Uitgave document 1 Uitgave datum: 1-7-2016 Kenmerk: JW303-JW304v2.1_INVu1

Nadere informatie

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW Versie 1.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau 1 Inleiding... 4 Aanlevermethoden bestanden...

Nadere informatie

AW39 (Mutatie zorg) Berichtspecificatie - AW39 Mutatie zorg. Informatiemodel Wlz iwlz 1.1 versie 1.1

AW39 (Mutatie zorg) Berichtspecificatie - AW39 Mutatie zorg. Informatiemodel Wlz iwlz 1.1 versie 1.1 Berichtspecificatie - AW39 Mutatie zorg Bericht voor het melden van mutaties in de zorglevering (zorgaanbieder naar zorgkantoor). 1 / 12 1 Klassenview 2 / 12 Figuur 1: AW39 2 Klassen naam Header Client

Nadere informatie

JW315 (Verzoek om toewijzing Jeugdhulp) Berichtspecificatie - JW315 Verzoek om toewijzing Jeugdhulp. 1 Klassenview

JW315 (Verzoek om toewijzing Jeugdhulp) Berichtspecificatie - JW315 Verzoek om toewijzing Jeugdhulp. 1 Klassenview Berichtspecificatie - JW315 Verzoek om toewijzing Jeugdhulp Bericht voor het aanvragen van een toewijzing voor Jeugdhulp. 1 Klassenview Figuur 1: JW315 1 / 8 2 Klassen naam documentatie Header Client Het

Nadere informatie

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1 Berichtspecificatie - AW35 (Aanvang zorg) Bericht voor meldingsgegevens aanvang Wlz-zorg. Het bericht is onderdeel van de iwlz-standaard. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 07 FUNCTIERECORD (geleverd)

Nadere informatie

Inleiding. Wijzigingsoverzicht AZR 2.2 AZR 3.0

Inleiding. Wijzigingsoverzicht AZR 2.2 AZR 3.0 Inleiding In juni 2009 heeft het Ministerie van VWS de regie voor het ontwikkelen van de AWBZ-brede Zorgregistratie (AZR) versie 3.0 overgedragen aan het College voor zorgverzekeringen. Dit wijzigingsoverzicht

Nadere informatie

Referentiegroep iwlz. 14 maart 2017

Referentiegroep iwlz. 14 maart 2017 Referentiegroep iwlz 14 maart 2017 Referentiegroep iwlz 3 Opening Door Hans Oosterkamp 4 Agenda Korte mededelingen Kleine (technische) aanpassingen Wijzigingen zonder impact iwlz Presentatie nieuwe Informatiemodellen

Nadere informatie

Vraag en antwoord op de grootste veranderingen in AZR 3.0

Vraag en antwoord op de grootste veranderingen in AZR 3.0 Vraag en antwoord op de grootste veranderingen in AZR 3.0 Aangepaste zorgtoewijzing Wie mag een aangepaste zorgtoewijzing aanvragen? Wat is de samenstelling van een mutatiebericht dat een aanvraag voor

Nadere informatie

Een COMMENTAARRECORD mag slechts bij een aantal records voorkomen.

Een COMMENTAARRECORD mag slechts bij een aantal records voorkomen. Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 12 UP 15 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De AWBZ-brede zorgregistratie (AZR) ondersteunt het indiceren, toewijzen en leveren van

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 vs AZR 3.2

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 vs AZR 3.2 Algemeen Tekstuele aanpassingen In alle documentatie is AWBZ vervangen door Wlz en AZR vervangen door iwlz. Voor de overzichtelijkheid van dit document zijn deze wijzigingen niet opgenomen in dit mutatierapport.

Nadere informatie

Declaratie AWBZ-zorg (Excel format)

Declaratie AWBZ-zorg (Excel format) Declaratie AWBZ-zorg (Excel format) Versie EI-standaard: 1.1, 10-12-2009 FOUTCODELIJST In retourmelding naar de zorgaanbieder Uitgave document: 1.0, 10-12-2009 Kenmerk: AW119v1.1_FOUTCODESu1.pdf Inleiding

Nadere informatie

Handleiding declareren Diëtetiek

Handleiding declareren Diëtetiek Bijlage 2 Handleiding declareren Diëtetiek 2018-2020 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

Standaardisatie. XML Schema Definition. Architectuurprincipes. Versie document 1.0. Datum:

Standaardisatie. XML Schema Definition. Architectuurprincipes. Versie document 1.0. Datum: Standaardisatie XML Schema Definition Architectuurprincipes Versie document 1.0 Status document concept Datum: 12-2-2016 Kenmerk: XML Schema Definition Architectuurprincipes v1.0 Adres- en contactgegevens

Nadere informatie

iwmo-release 2.0 Functionele uitwerking

iwmo-release 2.0 Functionele uitwerking iwmo-release 2.0 Functionele uitwerking 1 juli 2015 Functionele uitwerking iwmo-release 2.0 1 / 14 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitvoeringsvarianten 2.1. Uitvoeringsvarianten 2.2. Nieuwe uitgangspunten Wmo 2.3.

Nadere informatie

AANLEVERSPECIFICATIES DETAILINFORMATIESYSTEEM HULPMIDDELEN

AANLEVERSPECIFICATIES DETAILINFORMATIESYSTEEM HULPMIDDELEN Externe integratie AANLEVERSPECIFICATIES DETAILINFORMATIESYSTEEM HULPMIDDELEN QD301 Versie EI-standaarden: 1.0, 01-08-2009 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Uitgave

Nadere informatie

Wijzigingsverzoeken voor istandaarden. iwlz 2.0

Wijzigingsverzoeken voor istandaarden. iwlz 2.0 Wijzigingsverzoeken voor istandaarden iwlz 2.0 3 juli 2017 Wijzigingsverzoeken voor istandaarden iwlz 2.0 1 /22 Inhoud RFC17001 - Verwijderen CizCode, Cliëntnummer en Aanvraagnummer 3 RFC17006 - Verhuisbericht

Nadere informatie

DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN

DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN Externe integratie DECLARATIE ZORG OVERIGE SECTOREN OS301 / OS302 Versie EI-standaarden: 1.0, 06-03-2009 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Uitgave document: 2, 16-12-2009

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 10 juli 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 7 Inhoud 1. Inleiding 2. De voorkeur van de cliënt 3. Extramurale eigen bijdrage 4. XML 5. Kleine technische

Nadere informatie

Versie Juni Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag

Versie Juni Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag Versie 0.4 21 Juni 2016 Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toewijzing ondersteuning (Wmo301/302)... 5 2.1 Wmo301 Toewijzing ondersteuning... 5 2.2 Wmo302

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

DECLARATIE VERLOSKUNDIGE HULP

DECLARATIE VERLOSKUNDIGE HULP Externe integratie DECLARATIE VERLOSKUNDIGE HULP VK301/VK302 Versie EI-standaarden: 2.2, 01-05-2007 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Uitgave document: 3, 20-10-2014

Nadere informatie

Aanleverspecificaties schadelastinformatie generiek

Aanleverspecificaties schadelastinformatie generiek Externe integratie Aanleverspecificaties schadelastinformatie generiek QX301-QX302 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 2.0 05-12-2013 OPERATIONELE AFSPRAKEN [OAF] Informatie bij implementatie en ingebruikname

Nadere informatie

Het leveren en declareren van jeugdhulp

Het leveren en declareren van jeugdhulp Het leveren en declareren van jeugdhulp Gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben twee formele momenten van gegevensuitwisseling met hun

Nadere informatie

Handleiding declareren ergotherapie 2015 ZH308

Handleiding declareren ergotherapie 2015 ZH308 Bijlage 2 Handleiding declareren ergotherapie 2015 ZH308 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

Berichtdefinitie Signaal

Berichtdefinitie Signaal Berichtdefinitie Signaal Inhoud Inleiding... 1 Uitgangspunten... 2 Datasetbeschrijving Berichtdefinitie... 2 Berichtbeschrijving Signaal... 3 Structuur... 3 Datasets... 3 Communicatie bij technische uitval...

Nadere informatie

Declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg

Declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg Externe integratie Declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg KZ301 Versie EI-standaarden: 3.2, 01-05-2007 RESTITUTIENOTA Standaard bij het gebruik van de restitutienota en de restnota Uitgave document:

Nadere informatie

Informatiemodel Jeugdwet ijw 2.1 versie 1.2

Informatiemodel Jeugdwet ijw 2.1 versie 1.2 Versiebeheer Versie 1.2 Op 01-12-2016 is bedrijfsregel OP003 toegevoegd. Versie 1.1 Op 19-9-2016 is de volgende wijziging doorgevoerd: OP192 is verduidelijkt Versie 1.0 definitieve versie zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Declaratie AWBZ-zorg (Excel format)

Declaratie AWBZ-zorg (Excel format) Declaratie AWBZ-zorg (Excel format) Versie EI-standaarden: 1.1, 10-12-2009 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van Declaratie AWBZ-zorg (Excel format) Uitgave document: 1, 10-12-2009 Kenmerk:

Nadere informatie

AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE DBC/ZIEKENHUISZORG

AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE DBC/ZIEKENHUISZORG Externe integratie AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE DBC/ZIEKENHUISZORG QZ301/QZ302 Versie EI-standaard: 2.0 Versiedatum: 18-03-2014 INVULINSTRUCTIE [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het

Nadere informatie

Informatiemodel Wlz iwlz 1.2 versie 1.1

Informatiemodel Wlz iwlz 1.2 versie 1.1 Versiebeheer Versie 1.1 Op 19-9-2016 is de volgende wijziging doorgevoerd: OP192 is verduidelijkt Versie 1.0 definitieve versie zoals gepubliceerd op 1-7-2016 Uitgangspunten ID UP001 UP003 UP004 UP006

Nadere informatie

Informatiemodel Wlz iwlz 1.1 versie 1.0

Informatiemodel Wlz iwlz 1.1 versie 1.0 Uitgangspunten ID Uitgangspunt UP001 De informatievoorziening Wet langdurige zorg (iwlz) ondersteunt het indiceren, toewijzen, leveren en opleggen eigen bijdrage van langdurige zorg. UP003 De privacy van

Nadere informatie

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1 Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 12 UP 15 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De informatievoorziening Wet langdurige zorg (iwlz) ondersteunt het indiceren, toewijzen,

Nadere informatie

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier ZorgNed Automatisering BV Nudepark 91a 6702 DZ Wageningen Tel: 0317-466844 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toegang... 3

Nadere informatie

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE WMO303 Inleiding De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland gaan ervan uit dat gecontracteerde aanbieders van ondersteuning

Nadere informatie

STANDAARDBESCHRIJVING

STANDAARDBESCHRIJVING Externe Integratie AANLEVERSPECIFICATIES SCHADELASTINFORMATIE AWBZ Zorg in natura QA301 Versie: Versie datum: 1.0 15-07-2011 STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving

Nadere informatie

Bijlage 1. Handleiding declareren logopedie ZH308. Ziekenhuizen/ZBC

Bijlage 1. Handleiding declareren logopedie ZH308. Ziekenhuizen/ZBC Bijlage 1 Handleiding declareren logopedie ZH308 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

Bijlage 3. Handleiding declareren Podotherapie PM 304

Bijlage 3. Handleiding declareren Podotherapie PM 304 Bijlage 3 Handleiding declareren Podotherapie PM 304 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde podotherapeuten bij Menzis

Nadere informatie

Externe integratie. Declaratie forensische GGZ FZ301/FZ302. INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht

Externe integratie. Declaratie forensische GGZ FZ301/FZ302. INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Externe integratie Declaratie forensische GGZ FZ301/FZ302 Versie EI-standaarden: 1.1, 01-10-2010 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Uitgave document: 1, 01-10-2010 Kenmerk:

Nadere informatie

Het besluit is gevallen om de optie van gelaagd aanleveren en flexibel aanleveren voorlopig uit te stellen.

Het besluit is gevallen om de optie van gelaagd aanleveren en flexibel aanleveren voorlopig uit te stellen. Notitie Aan: C.c: Van: Saskia Cuijpers en Max Houtzager Doorkiesnummer: 030-69 88 291 : 22 mei 2012 Betreft:, uitgave 1 Kenmerk QZ301v1.0_INV_ADDu1.pdf 1. Inleiding In de COZ is een voorstel voorgelegd

Nadere informatie

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 Functionele uitwerking 4 juni 2015 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 1 / 12 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitvoeringsvarianten 2.1. Drie uitvoeringsvarianten 2.2. Nieuwe uitgangspunten 2.3.

Nadere informatie

Declaratie Eerstelijns-psychologische hulp

Declaratie Eerstelijns-psychologische hulp Externe integratie Declaratie Eerstelijns-psychologische hulp EP301 Versie EI-standaarden: 1.2, 01-05-2007 RESTITUTIENOTA Standaard bij het gebruik van de restitutienota en de restnota Uitgave document:

Nadere informatie

AW119 (Excel format)

AW119 (Excel format) AW119 (Excel format) 1. Hoe zie ik dat het AW 119 bestand goed aangeboden is aan het zorgkantoor? - Dit is niet zichtbaar in AZR. Zodra de declaratie beoordeeld is (gebeurt s nachts), ontvangt u bericht.

Nadere informatie

WMO305 (Start Wmo-ondersteuning) Berichtspecificatie - WMO305 Start Wmo-ondersteuning. 1 Klassenview. Informatiemodel Wmo iwmo 2.0 versie 1.

WMO305 (Start Wmo-ondersteuning) Berichtspecificatie - WMO305 Start Wmo-ondersteuning. 1 Klassenview. Informatiemodel Wmo iwmo 2.0 versie 1. Berichtspecificatie - WMO305 Start Wmo-ondersteuning Bericht voor het melden van de start van levering van Wmo-ondersteuning. 1 Klassenview Figuur 1: WMO305 1 / 9 2 Klassen naam documentatie Header Client

Nadere informatie

Externe integratie. Fraudesignalen FS801. Berichtspecificatie [BER] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum

Externe integratie. Fraudesignalen FS801. Berichtspecificatie [BER] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum Externe integratie Fraudesignalen FS801 Berichtspecificatie [BER] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum 4-10-2016 Uitgave document 1 Uitgave datum: 4-10-2016 Kenmerk: FS801v1.0_BERu1 Adres- en contactgegevens

Nadere informatie

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Inleiding De hervorming langdurige zorg leidt in 2015 tot een verschuiving van een groot aantal cliënten: zij gaan vanuit het AWBZ-domein

Nadere informatie

BEP-model AWBZ Algemeen. versie 1.0. Mutaties t.o.v. BEP-model AWBZ 3.1 (versie 1.2)

BEP-model AWBZ Algemeen. versie 1.0. Mutaties t.o.v. BEP-model AWBZ 3.1 (versie 1.2) Algemeen In revisierelease AZR 3.1.1 zijn enkele onjuist- en onduidelijkheden in de specificaties hersteld. Daarnaast zijn enkele regels opgenomen in verband met de Experimenten Regelarme Instellingen

Nadere informatie

AANLEVERSPECIFICATIES ELIS PARAMEDISCHE ZORG

AANLEVERSPECIFICATIES ELIS PARAMEDISCHE ZORG Externe integratie AANLEVERSPECIFICATIES ELIS PARAMEDISCHE ZORG QP301 Versie: 1.1, 10-10-2008 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van de aanleverspecificaties Uitgave document: 4, 29-11-2016

Nadere informatie

AANLEVERSPECIFICATIES ELIS PARAMEDISCHE ZORG

AANLEVERSPECIFICATIES ELIS PARAMEDISCHE ZORG Externe integratie AANLEVERSPECIFICATIES ELIS PARAMEDISCHE ZORG QP301 Versie: 1.1, 10-10-2008 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van de aanleverspecificaties Uitgave document: 2, 05-12-2013

Nadere informatie

Migratie, Conversie en Kwaliteitstraject AZR Toelichting en verduidelijking

Migratie, Conversie en Kwaliteitstraject AZR Toelichting en verduidelijking Inleiding In het kader van de overgang van AZR 2.2 naar AZR 3.0 zijn er een drietal trajecten gedefinieerd: Migratie; Conversie(periode); Kwaliteitstraject. Deze trajecten worden los van elkaar uitgevoerd

Nadere informatie

JW305 (Start Jeugdhulp) Berichtspecificatie - JW Start Jeugdhulp. 2 Klassenview. Informatiemodel Jeugdwet ijw 2.0 versie 1.3.

JW305 (Start Jeugdhulp) Berichtspecificatie - JW Start Jeugdhulp. 2 Klassenview. Informatiemodel Jeugdwet ijw 2.0 versie 1.3. Berichtspecificatie - JW305 1 Start Jeugdhulp Bericht voor het melden van de start van levering van Jeugdhulp. 2 Klassenview Figuur 1: JW305 1 / 9 3 Klassen naam documentatie Header Client Het cliëntrecord

Nadere informatie

iwmo 2.2 en ijw 2.2 Functionele uitwerking

iwmo 2.2 en ijw 2.2 Functionele uitwerking iwmo 2.2 en ijw 2.2 Functionele uitwerking 3 juli 2017 Functionele uitwerking iwmo en ijw release 2.1 1 /10 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Gebruik van XML en XSLT s 4 2.1 Voordelen van XSLT s 4 2.2 Hogere kwaliteit,

Nadere informatie