Campusontwikkeling Naar een bedrijven ecosysteem. Inbo Campusontwikkeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Campusontwikkeling Naar een bedrijven ecosysteem. Inbo Campusontwikkeling"

Transcriptie

1 Campusontwikkeling Naar een bedrijven ecosysteem

2 "Space makes possible the particular, which then unfolds in time" August Lösch (1939) Campusontwikkeling Een gestage opmars Campusontwikkeling is in Nederland de afgelopen decennia aan een gestage opmars bezig. In termen van ruimtelijk economische ontwikkelingsstrategieën krijgt de campusbenadering de overhand op de traditionele locatieontwikkeling die de laatste jaren op de meeste plekken in Nederland tot stilstand lijkt te zijn gekomen. Op een groot aantal plekken in Nederland wordt gewerkt aan campussen van allerlei soort. De hype voorbij In de jaren negentig werden in Nederland de eerste campussen en science parks ontwikkeld, als een nieuwe vorm van industriepolitiek. Inmiddels is campusontwikkeling de hype voorbij. Campusontwikkeling vertegenwoordigt een significant onderdeel van de economie en heeft een eigen urgentie en actualiteit, gezien de forse aantallen campusinitiatieven die in het land in ontwikkeling zijn. Partijen uit de werelden van overheid, onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven slim samen laten werken, dat is de essentie van een campus. Partijen bijeenbrengen die aanvullend zijn op elkaar en een klimaat scheppen dat innovatie en economische ontwikkeling versnelt. Campusontwikkeling gaat om connecting people met als doel het faciliteren en vitaal houden van een bedrijven ecosysteem. Campusmanagement bestaat voornamelijk uit het stimuleren en faciliteren van ontmoeting tussen bedrijven en organisaties. Democratisering van de campus Het ontwikkelen van een campus is niet meer voorbehouden aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen. De inhoudelijke focus, verschijningsvorm en schaal van campussen is heel divers. De schaal en impact kunnen variëren van een voormalig schoolgebouw, zoals Oldschool op de kop van de Zuidas in Amsterdam, tot een gebied van tientallen hectaren zoals de High Tech Campus Eindhoven. Steeds vaker wordt een bestaand gebied of gebouw als uitgangspunt genomen en zijn nieuwbouw en gebiedsontwikkeling pas in tweede instantie aan de orde. Ook worden tot voor kort ongewone combinaties van wonen, werken en voorzieningen gemaakt. Deze nieuwe dynamiek stelt nieuwe eisen aan kaders, sturing en methodiek. De Strip High Tech Campus, Eindhoven Inbo Inbo Campusontwikkeling Campusontwikkeling

3 Nieuwe typologie in de gebiedsontwikkeling Juist het heterogene karakter van een campus, waar verschillende functies bij elkaar komen op de schaal van een gebouw of een gebied, maakt dat de campusontwikkeling binnen traditionele kaders van de (mono)functionele gebiedsontwikkeling lastig te vangen is. Ondanks het feit dat er op veel plekken aan campusontwikkeling wordt gewerkt is het vaak pionieren, omdat elke campus anders is in termen van organisatie, samenspelers en ruimtelijk opzet. Een campusontwikkeling bevat veel verschillende dimensies op aanpak, inhoud en schaalniveau. Het is de kunst om al deze dimensies inhoud te geven vanuit de focus en kernkwaliteiten van de eigen campus. Campusontwikkeling is maatwerk In de startfase van campusontwikkeling zijn de ambities divers en lopen wensen en voornemens van allerlei soort kriskras door elkaar. Elke campus is anders en er zijn geen standaard recepten voor het beantwoorden van uiteenlopende specifieke vragen. Het kan dan enorm helpen om in gesprek te zijn met een partij die vanuit veelvoudige ervaring de constanten in het ontwikkelen van campussen kan aanwijzen. Vanuit die solide basis kunnen vervolgens de onderscheidende aspecten van de campus specifiek gemaakt worden. Bedrijven Ecosysteem Gebouw Bedrijf

4 Campus Assessment I-CAM: Inbo Campus Assessment Model Gebouw / Gebied Het Inbo Campus Assessment model (I-CAM) ontleedt de complexe samenhang van inhoud, aanpak en schaal van een campusontwikkeling. Het model is een instrument om de verschillende dimensies van een campus in hun onderlinge samenhang te ordenen en te waarderen. Volgens Inbo kent campusontwikkeling vijf inhoudelijke dimensies: uitwisseling, complementariteit, vliegwiel, context en placemaking. Stad / Regio Context Placemaking Uitwisseling Software Hardware Orgware Complementariteit Vliegwiel Buurt / Stadsdeel Na planvorming en ontwikkeling is professioneel management en beheer van het campusconcept en blijvend draagvlak bij de eigenaren of bestuurders noodzakelijk om succesvol te blijven. Het I-CAM is tevens een uitstekend instrument om bij een bestaande campus de kwaliteit te waarderen en suggesties voor verbetering te geven. 1. Aanpak Ontwikkeling en beheer van een campus vergen een geïntegreerde aanpak van software, orgware en hardware: Software: Mensen en activiteiten op de campus en in de context van de campus. Hardware: Gebied, gebouwen en faciliteiten. Orgware: Matchen van software en hardware door het organiseren van de juiste mensen, instellingen en bedrijven op de juiste plek en op het juiste moment. 2. Inhoudelijke dimensies Stad / Regio Gebouw / Gebied Uitwisseling Complementariteit Software Placemaking Hardware Orgware Vliegwiel Context Buurt / Stadsdeel Software + Uitwisseling + Gebouw Stad / Regio Gebouw / Gebied Uitwisseling Placemaking Software Complementariteit Hardware Orgware Context Vliegwiel Buurt / Stadsdeel Hardware + Context + Stad / Regio Uitwisseling Een goed voorbeeld van uitwisseling is HighTech Campus Eindhoven (HTCE). Dit is een hoogst innovatieve campus met het hoogste aantal patenten per inwoner ter wereld. In het kloppend hart The Strip delen bedrijven en instituten vergaderruimten en restauratieve voorzieningen. Een levend linkedin waar mensen en bedrijven niet alleen formeel, maar ook informeel erg effectief verbindingen leggen. In Eindhoven is de ruimtelijke opzet van de campus een belangrijke factor. Minstens zo belangrijk is echter het permanent organiseren van activiteiten die de uitwisseling tussen partijen formeel en informeel stimuleert. Het creatieve en zakelijke ecosysteem op de HTCE wordt zorgvuldig

5 vormgegeven en gestimuleerd middels reeksen van evenementen voor de verschillende gebruikers van de campus. Samenvattend: faciliteer talent, stimuleer ontmoeting en werk aan diversiteit in het ecosysteem van bedrijven. Complementariteit Uit vele voorbeelden van campusontwikkeling blijkt dat een juiste mix aan oude en jonge bedrijven, grote en kleine en service- en leadfirms, cruciaal is voor een robuust ecosysteem. Dat versnelt succes. Naast vestigingen en deelnames van nationale en wellicht mondiale spelers op een campus zijn ook Incubatorgebouwen voor de ontluikende bedrijven bijzonder van belang. Een tot de verbeelding sprekende anekdote over het potentieel van een campus is de startup van Shinjan en Bas (HTCE). Door gebruik te maken van het campus ecosysteem kon de hun startup binnen zeven maanden van louter een idee naar een bedrijf met zeven mensen groeien. In startkapitaal wordt voorzien door aan de campus gelieerde venture capitalists die om de paar maanden langs komen om de nieuwe ideeën en kansen te bespreken. Het vergt echter een sterke focus op de kernkwaliteit vanuit het campusmanagement om een campusconcept uit te bouwen tot een merk dat werkt. Vliegwiel Kenmerkend is dat elke campusontwikkeling één of twee grotere spelers heeft die de spil vormen van de ontwikkeling of een speciale faciliteit die tot de verbeelding spreekt. Een mooi voorbeeld is het rollerbank testlab op de Automotive campus in Helmond: waar de internationale auto-industrie voortdurend te gast is. Dezelfde Automotive Campus beschikt ook over een living lab. Op de snelweg tussen Helmond en Eindhoven worden automotive innovaties in een live situatie getest en geanalyseerd. Onderscheidende voorzieningen zijn de eerste en essentiële katalysatoren in de opstart en doorontwikkeling van een Campus. De identiteit van een campus wordt tot uitdrukking gebracht middels voorzieningen, activiteiten en beeldvorming. Context Een goede campus maakt slim gebruik van de context, die ruimtelijke, sociale en economische dimensies heeft. Lokale verankering is daar een voorbeeld van. Bèta Technology and Business Accelerator HTC, Eindhoven

6 Het is een belangrijke onderwerp voor de moderne 21ste eeuwse stadscampus zoals de Amstelcampus Amsterdam. Hier liggen kansen voor meer gastvrijheid richting bedrijven en bewoners in de buurt. En in het langer vasthouden van de dertigduizend studenten die hier onderwijs genieten, maar daarna weer vertrekken. Goede koffie van een barista, maar ook ruimte voor initiatieven vanuit de studenten zelf, kunnen een eerste stap zijn in het bouwen aan een echt campusbeleving en -gevoel. Hieruit blijkt maar al te duidelijk dat een campus niet alleen uit functioneel vastgoed bestaat maar dat voor een levende campus ook de activiteiten en de verblijfskwaliteit een primaire rol vervullen. Placemaking De kwintessens van de campus zit in de uitwisseling tussen de partijen onderling. In tegenstelling tot traditionele methodes in ruimtelijke ontwikkeling, is de volgorde niet meer eerst een plek, dan een bedrijf en daarna uitwisseling, maar omgekeerd! Het begint met uitwisseling, dan met bedrijven en daarna pas de plek. Het creëren van een herkenbare plek rondom een economisch cluster heet met een mooi woord placemaking en omvat het aanbrengen van een herkenbare identiteit. Deze begint met logo s, branding, marketing en uiteindelijk verblijfskwaliteit op gebouwen gebiedsniveau. De placemaking kan starten vanuit een nieuwbouwopzet, zoals bij de HTCE maar kan ook starten vanuit een bestaand gebouw zoals de Automotive campus of de Oldschool campus aan de Amsterdamse Zuidas. Bij een succesvolle campus zijn ontwerpprincipes voor gebouwen en gebied geënt op het faciliteren van ontmoeting en het creëren van een aangename verblijfsomgeving. 3. Schaalniveau De aanpak en inhoudelijke dimensies kunnen verschillend worden ingevuld afhankelijk van het beschouwde schaalniveau. Dat loopt vanaf de kleinste schaal, werkplekken in een gebouw, tot het functioneren in globale netwerken.

7 Campusontwikkeling in Nederland Patenten / inwoners 1 Eindhoven (High Tech Campus) ,58 San Diego San Francisco Malmo Grenoble 8,95 7,57 6,85 6,23 Bron: Forbes, 2013 IV III II Top 5 Campussen (NL) Naar arbeidsplaatsen (2012) Campus I High Tech Campus Eindhoven Arbeidsplaatsen Gevestigde bedrijven II Kennispark Twente Enschede III Bio Science Park Leiden I IV Technopolis / TU Delft Campus Delft V Chemelot R&D Campus Sittard / Geleen Bron: Buck, 2012 V Bron: Buck, 2012 "Tech startups and the venture capital on which they thrive are breaking out of their suburban mold" Richard Florida (2013)

8 schanskorven The Strip High Tech Campus HTCE in beeld landmarks Uitwisseling en ontmoeting staan centraal in het - door Inbo, JHK Architecten en Juurlink [+] Geluk ontwikkelde - masterplan van de HTCE. Hiernaast wordt een aantal van de specifieke elementen van het concept uitgelicht. groen begroeide parkeergarage 14 Kantoren en Labs (groene hoofdstructuur) gebouwen langs de snelweg parkeergarage in talud Gedeelde cleanrooms denbouwkundige opzet gebouwen in GHS zone (groene hoofdstructuur) Ruimte voor startups gebouwen langs de snelweg parkeergarage in talud Sportvelden op de campus Stedenbouwkundige opzet logistiek gebied met schanskorven The Strip landmarks groen begroeide parkeergarage The Strip: voorzieningen Placemaking Gratis fietsen Groene parkeergarages gebouwen in GHS zone (groene hoofdstructuur) gebouwen langs de snelweg parkeergarage in talud The Strip : gedeelde voorziengen Kantoren, labs en landmarks Groene parkeergarages

9 Drie campustrends De thematisch georiënteerde campusontwikkeling neemt de plaats in van het traditionele bedrijventerreinmodel. Het denken in netwerken en het zoeken van spelers en verbindingen voor het creëren van het juiste bedrijven ecosysteem heeft het primaat van het ruimtelijke denken overgenomen. De tendensen die zijn aangekondigd door ruimtelijk-economische denkers als Florida en Moretti worden ook in de praktijk zichtbaar. In deze ruimtelijk economische verschuiving naar campusontwikkeling is een aantal trends te onderscheiden: Trend 1: Opkomst van de stadscampus Een van de belangrijkste trends is de heroriëntatie op de bestaande stad die de afgelopen decennia veel aantrekkingskracht heeft herwonnen. Naast de perifere campusontwikkelingen, gestoeld op automobiliteit en overvloedig groen zijn er de laatste jaren ook meer en meer campusontwikkelingen in gang gezet nabij of in stedelijke centra. De campus die zijn meerwaarde ontleent aan open innovatie door uitwisseling binnen een economisch ecosysteem met aanvullende partijen komt nog beter tot bloei in een stedelijke context. Naast de nabijheid van vele actoren speelt zeker ook het stedelijke voorzieningenapparaat en de bereikbaarheid per openbaar vervoer een rol, waarmee een perifere campus minder goed kan concurreren. Trend 2: Verschaalbaarheid Het principe van uitwisseling en interactie rondom een inhoudelijke thematiek is niet gebonden aan schaal en heeft geen minimale afmeting. In die zin kan een campusconcept ontwikkeld worden in een of enkele gebouwen waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Bij doorontwikkeling en het aantrekken van andere partijen kan de campus in ruimtelijke en economische zin worden opgeschaald en verder gebracht. Grandcafé High Tech Campus, Eindhoven

10 Trend 3: Democratisering van de campus De campusontwikkeling met als doel het creëren van een klimaat, waarin innovatie en economische ontwikkeling worden versneld, is allang niet meer voorbehouden aan universiteiten. Defacto zijn alle ontwikkelingen waar partijen uit overheid bedrijfsleven en onderzoek bijeen komen te definiëren als een campus. Innovatie en samenwerkingsverbanden zijn niet alleen van belang in het verlengde van de academische wereld maar spelen juist ook een rol in de andere sectoren van de economie rondom het MKB. Zo is het bijvoorbeeld heel wel voorstelbaar dat in het licht van de terugkeer van de industriële productie campusontwikkelingen en open innovatie kunnen bijdragen aan een nieuwe bloeiperiode van een (kennisintensieve) maakindustrie in Nederland. Resultaat I-CAM Het I-CAM heeft bewezen een goed instrument te zijn om op een eenvoudige manier de conditie van een campus ontwikkeling te meten, quick wins voor verbetering te benoemen en aanscherpingen door te voeren in de lange termijn strategie. Inbo verzamelt de input voor het assessment via een intakegesprek met de opdrachtgever, documentonderzoek en een interactieve sessie met de belangrijkste stakeholders. De campusscores, inclusief suggesties voor verbetering, worden via een compacte rapportage met heldere infographics weergegeven. Interesse in een Campus Assessment? Neem contact op met: Jeanet van Antwerpen, partner urban strategy +31 (0) Inbo Inbo Campusontwikkeling Campusontwikkeling

11 Plot 17 Seed building Park Plot 12 Plot 18 Commercial area Plot 1 Plot 2 Plot 3 Transport green belt Plot 13 Residential area Plot 4 Plot 14 Plot 5 Plot 6 Plot 15 Plot 7 Trade center Plot 8 Plot 16 Plot 20 Plot 24 Plot 21 Plot 25 Storage Plot 22 Plot 26 Plot 23 Plot 19 Plot 10 Plot 9 Plot m 10_New building/02 XS - gebouw XXL - gebied Old School (Kop Zuidas) Amsterdam 2013 Kantoor Inbo en broedplaats in combinatie met kinderdagverblijf en restaurant. Foodpark Helmond 2011 Campus rondom voedselonderzoek, -onderwijs en -productie. Amstel Gateway Amsterdam 2011 Bedrijfsverzamelcampus. Food Technology Park Helmond Klaar voor de economie van morgen Inbo heeft een Masterplanvisie voor het Food Technology Park Brainport opgesteld; een ambitieus plan om een food campus te realiseren op het terrein Suytkade in de gemeente Helmond. De ambitie van Food Technology Park Brainport is een campus te creëren met technische demonstratielijnen, bedrijfshuisvesting, onderwijsinstellingen, laboratoria, een leerwerkfabriek en ontspanningsmogelijkheden. Het achterliggend doel is om robuuste ondernemers te faciliteren en te behouden; ondernemers die klaar zijn voor de economie van morgen. Daartoe worden zij ondersteund met diverse campusfaciliteiten, toegang tot kennis en kunde van innovatieve ontwikkelingen en de mogelijkheid tot het volgen van praktijkgerichte opleidingen voor hun huidige en toekomstige medewerkers. Ondernemer, onderwijs en overheid werken samen aan food campus Het Food Technology Park Brainport concept wordt gedragen door drie partners: Ondernemers: Food Connection Point is een netwerkorganisatie voor en door food-ondernemers in Zuid-Nederland(www.foodconnectionpoint.nl). Onderwijs: de Groene Campus is een duurzaam, praktijkgeïntegreerd kennis-, opleidings- en ontwikkelcentrum op het gebied van groen in de brede zin van het woord (www.degroenecampus-eu.nl). Overheid: de gemeente Helmond heeft het thema food al geruime tijd tot één van haar belangrijkste economische speerpunten benoemd en financiert het Food Technology Park voor een bedrag van 2,5 miljoen (www.helmond.nl). Campusconcepten Van XS tot XXL Ruimtelijk gezien is de range aan campussen groot: van een enkel gebouw tot volledige gebiedsontwikkelingen. Een selectie uit het Inbo-campusportfolio laat campussen van XS tot XXL zien. Diakonessenhuis Utrecht 2013 Healthcampus. Opdrachtgever: Gemeente Helmond Projectteam: Joost van den Hoek, Sander Dekker Programma: circa m2 gemengd programma Opdracht: 2010 International Cultural District Xixian Xian, China 2012 Stadscampus voor hoger onderwijs met 20 faculteiten in hart van een nieuw district. High Tech Campus Eindhoven 1998 Open innovation technology campus. HST Station HST Station Plaza Transport green belt Seed Park Campus Yangling, China 2012 Campus voor zaadveredeling, onderzoek, voorzieningen, productie en bedrijfsvoering zaadbedrijven. Collective area Self-build area (big company) Self-build area (other company) Entrance Company s entrance Public building in Collective area Main building in Self-build area Production building in Self-build area Green Wall in Self-build area Inbo Inbo Campusontwikkeling Campusontwikkeling

12 Urban Strategy Architectuur Bouwkunde Interieur Meer informatie Jeanet van Antwerpen Gaasterlandstraat 5 Postbus AZ Amsterdam T Amsterdam Eindhoven Heerenveen Rotterdam Shanghai Parkeergarage Noord HTC, Eindhoven Interieur Catalyst, Eindhoven

13

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen De maatschappij van morgen is fundamenteel anders dan die van gisteren. De wereld wordt kleiner door

Nadere informatie

ICT Campus. Plan van Aanpak

ICT Campus. Plan van Aanpak ICT Campus. Plan van Aanpak 2 3 4 Stappenplan In vier stappen van ambitiedocument naar realisatie van de ICT Campus Voorwoord Samenwerking, daar draait het om! Innovatie in de foodsector komt vaak tot

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria Jeff Gielen, 28 oktober 2014 www.biofacilities.nl Inhoud 1. Kadans Biofacilities 2. Expertise en support + services 3. Lessons

Nadere informatie

new world CAMPUS Op de grens van organisaties begint de New World Campus

new world CAMPUS Op de grens van organisaties begint de New World Campus new world CAMPUS Op de grens van organisaties begint de New World Campus New World Water & Sanitatie Campus Agri & Food De New World Campus is dé plek waar oplossingen worden gevonden voor mondiale vraagstukken

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Een aantrekkelijk businesspark Een inspirerende werkomgeving

Een aantrekkelijk businesspark Een inspirerende werkomgeving 2 A 3 B 4 5 6 7 C 8 9 1 11 10 2 A 3 Een aantrekkelijk businesspark Een inspirerende werkomgeving Met behoud van de parkachtige omgeving wordt een goed geoutilleerd businesspark ontwikkeld, dat zich verder

Nadere informatie

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING 2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING positionering meest kansrijke, relevante, effectieve, ware en onderscheidende verhaal voor de spoorzone DE AMBITIE gebiedsontwikkeling Delft wil een nieuw stuk stad

Nadere informatie

Welcome. the future. Future Center Wageningen

Welcome. the future. Future Center Wageningen Welcome to the future Future Center Wageningen Welcome to the Future Op een historische plek in Nederland, het voormalig stadion De Wageningse Berg, wordt gewerkt aan een uniek concept. Een concept dat

Nadere informatie

Titel. Campusvorming voor Chronische Zorg. Wiebe Cnossen, Jan Rietsema

Titel. Campusvorming voor Chronische Zorg. Wiebe Cnossen, Jan Rietsema Titel Campusvorming voor Chronische Zorg Wiebe Cnossen, Jan Rietsema Pagina: 2 Agenda Setting the scene Waarom nadenken over een campus? Wat is een Campus? Hoe richt je Open Innovatie in? Tilburg aan zet

Nadere informatie

Excursie Bestuurlijk Platform Peelnetwerk, Vrijdag 27 september 2013

Excursie Bestuurlijk Platform Peelnetwerk, Vrijdag 27 september 2013 Excursie Bestuurlijk Platform Peelnetwerk, Vrijdag 27 september 2013 Jean van Zeeland Senior beleidsadviseur Programmamanager j.vanzeeland@sre.nl 0652065753 Naar een gemeenschappelijk ruimtelijk beeld

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

Leiden, stad van ontdekkingen. Han Nijssen Beleidsstrateeg/Programmamanager Leiden Kennisstad

Leiden, stad van ontdekkingen. Han Nijssen Beleidsstrateeg/Programmamanager Leiden Kennisstad Leiden Kenniscampus Leiden, stad van ontdekkingen Han Nijssen Beleidsstrateeg/Programmamanager Leiden Kennisstad Ontwikkelingsvisie 2030 Leiden, Stad van Ontdekkingen 3 Leiden, internationale kennisstad

Nadere informatie

Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development

Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development Brainport Development ontwikkelingsmaatschappij nieuwe stijl Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid Strategie-ontwikkeling-uitvoering

Nadere informatie

INCUBATOR HEALTH INNOVATION CAMPUS

INCUBATOR HEALTH INNOVATION CAMPUS HEALT OVAT CAMP MMC INCUBATOR Máxima Medisch Centrum ontwikkelt voor startende bedrijven in de health-sector de MMC Incubator. Startups ontmoeten elkaar en profiteren van de directe nabijheid van medische

Nadere informatie

VANBERLO & STRIJP-T DE ONTBREKENDE SCHAKEL VAN DE EINDHOVENSE INDUSTRIE

VANBERLO & STRIJP-T DE ONTBREKENDE SCHAKEL VAN DE EINDHOVENSE INDUSTRIE JULI 2017, EDITIE 9 VANBERLO & STRIJP-T DE ONTBREKENDE SCHAKEL VAN DE EINDHOVENSE INDUSTRIE Aan de andere kant van het Strijps bultje vinden we Strijp-T. Een prachtige plek vol met historie, en op het

Nadere informatie

Campusontwikkeling in Nederland

Campusontwikkeling in Nederland Henk-Jan Kooij in Nederland Consortiumpartners: Gemeente Haarlemmermeer Gemeente Nijmegen Gemeente Rotterdam ING Real Estate Oost N.V. Promotor: Prof. Dr. F. Boekema Begeleider: Dr. A. Lagendijk Inhoud

Nadere informatie

Twice - Mµ gebouw, High Tech Campus Eindhoven - Eindhoven

Twice - Mµ gebouw, High Tech Campus Eindhoven - Eindhoven Twice - Mµ gebouw, High Tech Campus Eindhoven - Eindhoven Contactpersoon Adresgegevens van Oijen High Tech Campus 10 06 24356458 5656AE Eindhoven j.vanoijen@brainportdevelopm Nederland ent.nl www.labforrent.nl

Nadere informatie

Brief aan Hans Dijkman Brief aan Han Smits De plek van het Design Institute: de analyse

Brief aan Hans Dijkman Brief aan Han Smits De plek van het Design Institute: de analyse TIM 5 Agenda Brief aan Peter Blees Innovation Asset Recovery Brief aan Hans Dijkman Brief aan Han Smits De plek van het Design Institute: de analyse Brief aan Hans de Gier De plek van het Design Institute

Nadere informatie

Service Boulevard Ontwikkelen met de wereldtop

Service Boulevard Ontwikkelen met de wereldtop Service Boulevard Ontwikkelen met de wereldtop Brightlands Chemelot Campus 13/10/14 Hugo Delissen Chemisch technoloog 14 jaar Productie engineer, Product ontwikkeling, Operations manager 1990-2004 Philips

Nadere informatie

Bedrijfsruimte op hoog niveau

Bedrijfsruimte op hoog niveau Bedrijfsruimte op hoog niveau Mercator: interactie tussen universitair toptalent en innovatieve ondernemers Mercator Science Park is als publiek-privaat initiatief ontstaan in het midden van de jaren negentig.

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum: 22 april 2013 Betreft: Beleidsreactie op het advies "De

Nadere informatie

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland Alkmaar - Nederland Alkmaar - Nederland ENERGY INNOVATION PARK Ruimte voor innovatie en groei Uw bedrijf tussen internationale spelers in de energie branche. Kavels te koop tussen 2.000 en 27.000 vierkante

Nadere informatie

The Summer Village 2013

The Summer Village 2013 The Summer Village 2013 Versie: 2 juli 2013 Inleiding Op het Berlageveld (voormalige bouwkundeterrein) verrijst de Green Village als levend en levendig duurzaam ondernemend dorp waar wetenschap en bedrijfsleven

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Ruimte voor innovatie en samenwerking

Ruimte voor innovatie en samenwerking Ruimte voor innovatie en samenwerking Kantoor of werkruimte huren in dit karakteristieke industriele pand? Ga naar: www.gebouw-n.nl Nog 6000 dynamische high tech m2 beschikbaar Gebouw N Haaksbergerstraat

Nadere informatie

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015 Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland De aftrap Op heeft JSO met u de aftrap gegeven van het programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid- Holland. Het programma voorziet in

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Het faciliteren van innovatie Hoe vastgoed een rol kan spelenin het succes van jonge start-ups

Het faciliteren van innovatie Hoe vastgoed een rol kan spelenin het succes van jonge start-ups Het faciliteren van innovatie Hoe vastgoed een rol kan spelenin het succes van jonge start-ups Real Estate Management P4 Go / No Go Date: 04-03-2015 1st mentor: 2nd mentor: Committee: Alexandra den Heijer

Nadere informatie

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering Amsterdam, 26 januari 2016 1 Inhoud Introductie 3 Zij waren er bij! 4 Circulaire economie 5 Waarom circulair? 6 Nederland Circulair! 7

Nadere informatie

Excellente partnerschappen binnen Europa: de KIC s

Excellente partnerschappen binnen Europa: de KIC s Excellente partnerschappen binnen Europa: de KIC s Martin Bakker, 18 februari 2014 Eind 2014 gaan twee nieuwe Europese samenwerkingsverbanden van start. Verspreid over Europa zullen universiteiten, kennisinstellingen,

Nadere informatie

Welkom in TOP Debatserie De Campus en de Stad Campus en stad in Leiden 20 januari 2016

Welkom in TOP Debatserie De Campus en de Stad Campus en stad in Leiden 20 januari 2016 Welkom in TOP Debatserie De Campus en de Stad Campus en stad in Leiden 20 januari 2016 Programma: Opening Jan Bloemberg Terugblik op 3 debatten Stad en Campus in Delft Hans Reijnen Presentatie Stad en

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

CVO Groningen. Annemieke Galema en Jan Sikkema 18 september 2012

CVO Groningen. Annemieke Galema en Jan Sikkema 18 september 2012 CVO Groningen Annemieke Galema en Jan Sikkema 18 september 2012 Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap Stimuleren van kennisintensief ondernemerschap Drijvende krachten Valorisatie en Ondernemerschap

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta BZW Bijeenkomst Middelburg, 4 april 2017 Inhoudsopgave 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken

Nadere informatie

Economische visie Schieoevers

Economische visie Schieoevers Economische visie Schieoevers Koesteren en Stimuleren 8 november 2017 drs. Gilbert Bal Introductie Roots Beleidsadvies Gilbert Bal Specialist in vraagstukken op het snijvlak van ruimte, economie en vastgoed

Nadere informatie

shops 37.515 passanten per dag. Een mooie plek om u te vestigen. www.levelleiden.nl

shops 37.515 passanten per dag. Een mooie plek om u te vestigen. www.levelleiden.nl shops 37.515 passanten per dag. Een mooie plek om u te vestigen. www.levelleiden.nl DE UNIQUE SELLING POINTS VAN LEVEL SHOPS OP EEN RIJ: ruim 37.500 passanten per dag overdekte passage perfect bereikbaar,

Nadere informatie

Development Company Greenport Venlo. Stand van zaken. Leopold Hermans - Manager Business Development. www.dcgv.nl

Development Company Greenport Venlo. Stand van zaken. Leopold Hermans - Manager Business Development. www.dcgv.nl Development Company Greenport Venlo Stand van zaken Leopold Hermans - Manager Business Development www.dcgv.nl 1 Venlo in Europa 2 3 4 Opbouw presentatie Wat is DCGV? Het Klavertje 4 gebied Hoofddoelstellingen

Nadere informatie

GEBIEDSONTWIKKELING ALLIANTIES EN ENERGIE

GEBIEDSONTWIKKELING ALLIANTIES EN ENERGIE GEBIEDSONTWIKKELING ALLIANTIES EN ENERGIE GEURT VAN RANDERAAT 3 NOVEMBER 2016 SITE urban development MWKZ UTRECHT SAMEN STAD MAKEN 2005 Gemeentelijke visie MWKZ 2010 City Campus Max (Bpd) 2011 Dynamisch

Nadere informatie

Terugblik campustour Utrecht Science Park - Amsterdam Science Park - Campus Wageningen Universiteit 21 november 2012

Terugblik campustour Utrecht Science Park - Amsterdam Science Park - Campus Wageningen Universiteit 21 november 2012 Terugblik campustour Utrecht Science Park - Amsterdam Science Park - Campus Wageningen Universiteit 21 november 2012 H.J. Kooij Utrecht Science Park De campustour startte op het Utrecht Science Park (USP)

Nadere informatie

THE LIFESTYLE OFFICE

THE LIFESTYLE OFFICE THE LIFESTYLE OFFICE The Lifestyle Office W elke levensstijl past bij mij? Bij welke groep wil ik horen? Hoe wil ik werken? Dit zijn de belangrijkste vragen van jonge mensen die op zoek gaan naar werk.

Nadere informatie

Utrecht modelregio voor zelfmanagement

Utrecht modelregio voor zelfmanagement Utrecht modelregio voor zelfmanagement Jaap Trappenburg Kwartiermakers: Dr. Jaap Trappenburg (UMCU, HU) Uzelf kernteam UMC Utrecht Hogeschool Utrecht Universiteit Utrecht EBU Gemeente Utrecht U CREATE

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Amandus Lundqvist Voorzitter Topteam HTSM 21 maart 2014 Topteam HTSM advies toename private én publieke

Nadere informatie

Twice - ßèta gebouw, groeien in high tech R&D - Eindhoven

Twice - ßèta gebouw, groeien in high tech R&D - Eindhoven Twice - ßèta gebouw, groeien in high tech R&D - Eindhoven Contactpersoon Adresgegevens van Oijen High Tech Campus 9 06 24356458 5656EA Eindhoven j.vanoijen@brainportdevelopm Nederland ent.nl www.labforrent.nl

Nadere informatie

TE HUUR. Kantoorruimte van 23 tot 350 m²

TE HUUR. Kantoorruimte van 23 tot 350 m² Kantoorruimte van 23 tot 350 m² TE HUUR De Zaale 11 Twinning Eindhoven Moderne hightech kantoorunits direct aan de rondweg gelegen op het Science Park van de TU/e nabij het centrum. OMGEVINGSFACTOREN Twinning

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Brainport 2030 Focus op maatschappelijke uitdagingen

Brainport 2030 Focus op maatschappelijke uitdagingen Brainport 2030 Focus op maatschappelijke uitdagingen Dirk Plees John Dreessen Hans Damsteegt Thomas Voncken Wereldproblemen als uitgangspunt Grondstoffen Gezondheid Energie Water Bevolking Voedsel en veiligheid

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Where technology innovation creates business

Where technology innovation creates business Where technology innovation creates business Inhoudsopgave Ondernemen en kennis delen 2 Over Science Port Holland - Technopolis 4 Duurzaamheid 6 Faciliteiten 7 Ondernemen en kennis delen Dat is Science

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Bijpraten Raadsleden Vlissingen, 10 april 2017 Agenda > Welkom: Harry van der Maas (voorzitter stuurgroep) > Stand

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Onze associates. De partners van Inbo. Ontwerp voor Catalyst, bedrijfsverzamelgebouw voor technostarters in Eindhoven.

Onze associates. De partners van Inbo. Ontwerp voor Catalyst, bedrijfsverzamelgebouw voor technostarters in Eindhoven. Associates Onze associates Inbo is een netwerk van creatieve professionals in advies, stedenbouw, architectuur en bouwkunde. Wij werken op alle schaalniveaus. Van advies op de schaal van de regio tot en

Nadere informatie

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma. Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma. Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur Utrecht, 21 oktober 2015 Inhoud Introductie 3 Zij waren er bij! 4 Circulaire economie 5 RACE programma 6 Sectoranalyse

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Zicht op bedrijvigheid

Zicht op bedrijvigheid Zicht op bedrijvigheid CLUSTERS EN KETENS IN REGIONAAL PERSPECTIEF Werksessie clusterontwikkelingen Metropoolregio Eindhoven Maikel Gijzen Advies Verbinden in economische ontwikkeling Inleiding Waarom?

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Ontwikkeling Brainport Innovatie Campus (BIC) te Eindhoven Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van de stand van zaken bij de ontwikkeling

Nadere informatie

ConnectIN Delft. P5 Presentatie 04 Juli Tom Kuipers b Afstudeerstudio: Urban Regeneration

ConnectIN Delft. P5 Presentatie 04 Juli Tom Kuipers b Afstudeerstudio: Urban Regeneration ConnectIN Delft Sociale, Ruimtelijke en Functionele Integratie van Delft-Zuid door het Transformeren van Schieoevers tot Entree van de Creatieve Stad Delft P5 Presentatie 04 Juli 2013 Tom Kuipers b1169092

Nadere informatie

Nextport International community Zwolle Region

Nextport International community Zwolle Region Nextport International community Zwolle Region December 2014 1 Ideaalbeeld Zwolle 2020 Wat hebben we bereikt? We schrijven 2020. Regio Zwolle heeft een transitie doorgemaakt en wordt internationaal gezien

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

RDM Centre of Expertise. Innovatie motor voor Stad en Haven

RDM Centre of Expertise. Innovatie motor voor Stad en Haven RDM Centre of Expertise Innovatie motor voor Stad en Haven https://www.youtube.com/watch?v=ubghpqsittc RDM Centre of Expertise RDM Centre of Expertise is een broedplaats waar studenten, onderzoekers/lectoren

Nadere informatie

1 e Sessie: Samen de toekomst(visie) van de Plaspoelpolder maken

1 e Sessie: Samen de toekomst(visie) van de Plaspoelpolder maken 1 e Sessie: Samen de toekomst(visie) van de Plaspoelpolder maken Programma sessie 1 op 1 oktober 2015 15.30-15.40 inloop, koffie 15.40 15.50 welkomstwoord wethouders 15.50 16.10 presentatie achtergronden

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

Bedrijfsruimte op hoog niveau

Bedrijfsruimte op hoog niveau Bedrijfsruimte op hoog niveau Mercator: interactie tussen universitair toptalent en innovatieve ondernemers Mercator Science Park is als publiek-privaat initiatief ontstaan in het midden van de jaren negentig.

Nadere informatie

Kansen voor topsector HTSM:

Kansen voor topsector HTSM: Kansen voor topsector HTSM: Nederlands-Aziatische samenwerking in high-tech clusters Sound analysis, inspiring ideas Nederlands-Aziatische samenwerking biedt kansen voor topsector HTSM Het Nederlandse

Nadere informatie

De initiële vraag van USG People ten behoeve van De Speeddates

De initiële vraag van USG People ten behoeve van De Speeddates De initiële vraag van USG People ten behoeve van De Speeddates Welk consortium helpt USG People en andere corporates om invulling te geven aan hun dynamische huisvestingsvraag, waarbij gebruik centraal

Nadere informatie

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Inhoud presentatie 0. Hoe omgaan met ambities 1. Wat is het Ecomunitypark 2. Voor wie is het park 3. Van samenwerking

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Eindverslag EFRO-programma GO 2007-2013 Portefeuillehouder: M. Scheffer Kerntaak/plandoel: Economie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES

DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES Arnhem heeft een krachtig en duurzaam imago; een groene stad met een sterk ontwikkeld creatief en cultureel klimaat. Met de Melkfabriek voegen wij een uitgesproken

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Dinalog: What s in it for me?

Dinalog: What s in it for me? KDC HAN 31 januari 2013 Dinalog: What s in it for me? door: Harry van den Hoff - Dinalog Harry van den Hoff Programma Manager MKB & Kennisverspreiding 076 5315305 vandenhoff@dinalog.nl 31 jan 2013 Ambitie

Nadere informatie

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit.

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit. Dames en heren, Graag heet ik u van harte welkom bij de opening van het Academisch Jaar 2013/2014. Met uw aanwezigheid vandaag geeft u nog eens blijk van uw bijzondere verbondenheid aan deze Universiteit,

Nadere informatie

CAMPUS-park Delft TU Noord

CAMPUS-park Delft TU Noord TU Noord klimaatadaptatie & gebiedsontwikkeling - Kanaalweg 2 SCHIE DUWO Botanische Tuin OPGAVE KLIMAATADAPTATIE In het kader van het project Klimaatadaptatie Delft is een studie verricht naar de gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Samen realiseren we de koers van Zuid-Limburg

Samen realiseren we de koers van Zuid-Limburg Samen realiseren we de koers van Zuid-Limburg Ambitie programma Toegevoegde waarde/bijdrage aan BNP: 40 miljard euro op ZON niveau 8,5 miljard op het niveau van Zuid- Limburg Complete werkgelegenheid:

Nadere informatie

TU-Noord. Juni Programma en Placemaking

TU-Noord. Juni Programma en Placemaking TU-Noord Juni 2016 Programma en Placemaking Plekken maken waar mensen willen zijn versus Plekken maken waar mensen moeten zijn Binnenstad Den Haag KernBijzonder Max Euweplein Amsterdam Fysieke Branding

Nadere informatie

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Twente is een innovatieve regio die nationaal en internationaal sterk in opkomst is. Daarom is op initiatief van de provincie Overijssel

Nadere informatie

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart Wat is het Midpoint House of? Wat biedt het Midpoint House of? Het Midpoint House of is een fysiek en virtueel knooppunt dat zich In het Midpoint House

Nadere informatie

AEROPARC GEEFT JE DE RUIMTE

AEROPARC GEEFT JE DE RUIMTE AEROPARC GEEFT JE DE RUIMTE Vliegwiel voor bedrijvigheid Ondernemen en netwerken Zaken doen, innoveren, sporten het kan allemaal op AEROPARC, een multifunctioneel terrein in de Brabantse gemeente Gilze

Nadere informatie

Campus Zeeland. Regiobijeenkomst Zeeuws Vlaanderen. 22 juni 2017

Campus Zeeland. Regiobijeenkomst Zeeuws Vlaanderen. 22 juni 2017 Campus Zeeland Regiobijeenkomst Zeeuws Vlaanderen 22 juni 2017 1 Agenda 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken 4. Versterken hele onderwijskolom 5. Financiering 6. Conclusies

Nadere informatie

Novio Tech Campus - Nijmegen - Nijmegen

Novio Tech Campus - Nijmegen - Nijmegen Novio Tech Campus - Nijmegen - Nijmegen Contactpersoon Adresgegevens Van Dijen Transistorweg 5 0411 625 625 6534AT Nijmegen c.dijen@kadanssciencepartner Nederland.nl http://www.labforrent.nl/nl/ Bedrijfsinformatie

Nadere informatie

Green Chemistry Campus (hele) korte introductie

Green Chemistry Campus (hele) korte introductie Green Chemistry Campus (hele) korte introductie Welkom Biobased Handelsmissie 2017 Cirkellab & Platform Duurzaam Dordrecht Slide nr. 2 Green Chemistry Campus 2009-2020 (+) 2009 2011 2014 2015 2020. Ambition

Nadere informatie

Hart van Zuid. PPS bij gebiedsontwikkeling. De Rotterdamse aanpak. presentatie DO SO. Hans van Rossum 27 augustus 2013

Hart van Zuid. PPS bij gebiedsontwikkeling. De Rotterdamse aanpak. presentatie DO SO. Hans van Rossum 27 augustus 2013 Hans van Rossum 27 augustus 2013 Hart van Zuid presentatie DO SO PPS bij gebiedsontwikkeling De Rotterdamse aanpak 1 Agenda 1. Wie het weet mag het zeggen 2. 3 voorbeelden in de praktijk Rotterdam Central

Nadere informatie

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011 Valorisatie Technosprong Paul Althuis, 10-10-2011 Visie Op regionaal niveau heeft Technosprong over 2010-2016 bijgedragen aan de realisatie van een optimaal starterklimaat in een regio vol open innovatie

Nadere informatie

In opdracht van Multi Vastgoed, Johan Matser en Bam Vastgoed. Leidse Rijn Centrumplan, Utrecht

In opdracht van Multi Vastgoed, Johan Matser en Bam Vastgoed. Leidse Rijn Centrumplan, Utrecht Leidse Rijn Centrumplan, Utrecht In opdracht van Multi Vastgoed, Johan Matser en Bam Vastgoed 1/6 LRC is het vitale levendige centrum van de Utrechtse uitbreidingswijk Leidsche Rijn. Het tweede stadshart

Nadere informatie

Twynstra Gudde. 3 december

Twynstra Gudde. 3 december Twynstra Gudde 3 december 2015 1 Twynstra Gudde 3 december 2015 2 Twynstra Gudde de 3 december 2015 3 Twynstra Gudde 3 december 2015 4 Twynstra Gudde 3 december 2015 5 Twynstra Gudde 3 december 2015 6

Nadere informatie

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top!

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top! Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie Samen naar de top! Drs. G.M. Landheer Directeur Topsectoren en Industriebeleid

Nadere informatie

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl Het Mens Effect hetmenseffect.nl Uw organisatiedoelen & het effect van talent In deze dynamische tijd vormt de mens weer de kern van succesvolle organisaties. Welke uitdaging ook, ICT-systemen, processen

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

BRAINPORT MONITOR SAMENVATTING - 9 E EDITIE BRAINPORT BLIJVEND SUCCES

BRAINPORT MONITOR SAMENVATTING - 9 E EDITIE BRAINPORT BLIJVEND SUCCES BRAINPORT MONITOR 2016 - SAMENVATTING - 9 E EDITIE BRAINPORT BLIJVEND SUCCES BRAINPORT NEXT GENERATION Meedoen MEER MENSEN DIE MEE DOEN Concurreren DIE SAMEN MEER CREËREN Verdienen EN SAMEN MEER VERDIENEN!

Nadere informatie

Kader Stedelijke Ontwikkeling

Kader Stedelijke Ontwikkeling Presentatie Hans Beekman MCD Open College Gemeenten Kader Stedelijke Ontwikkeling De prospectus van de stad 11 juni 2013 Aanleiding Eerdere opdracht nieuwe nota Grondbeleid (rekenkamerrapport Grond voor

Nadere informatie

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven Plaats voor een heading Jean Paul Kroese 26 april 2012 Opbouw presentatie 1. Kenmerken Regio Eindhoven 2. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave 3. Governance

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE Hoofdlijnen van de strategische economische agenda 11 november 2014 2 ONDERNEMERS ZIJN DE ECONOMISCHE MOTOR VAN EEN STAD. OOK IN ALMERE. VOORWOORD Als getogen Almeerder

Nadere informatie

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart Wat is het Midpoint House of? Het Midpoint House of is een fysiek en virtueel knooppunt dat zich zal ontwikkelen tot het vlaggenschip van de Midden-Brabantse

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

hertalan welkom in de wereld van EPDM

hertalan welkom in de wereld van EPDM hertalan welkom in de wereld van EPDM hertalan the waterproof solution Hertalan levert wereldwijd unieke EPDM producten voor duurzame en watervaste oplossingen. Als eerste Europese producent van EPDM folies

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie