PARTNERPLAN Geen woorden maar Zaken!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PARTNERPLAN Geen woorden maar Zaken! 2014-2015"

Transcriptie

1 PARTNERPLAN Geen woorden maar Zaken! AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam

2 - Partnerplan MKB Rotterdam - 1. MKB Rotterdam Naast het nastreven van een optimaal rendement vinden steeds meer ondernemingen het van belang dat dit gebeurt op een duurzame en maatschappelijk betrokken wijze. Wij bieden ondernemers uit Rotterdam en omgeving een unieke kans om hun omzet te verhogen door het uitbouwen van hun zakelijke netwerk en tegelijkertijd hun "lokale maatschappelijke steentje" bij te dragen aan het ondernemersklimaat van de stad! Dit kan door te kiezen voor een partnerschap met MKB Rotterdam. MKB Rotterdam maakt zich sterk om het ondernemingsklimaat in de Rotterdamse regio te verbeteren. MKB Rotterdam streeft naar een regio waar het voor u als ondernemer goed zaken doen is. Dit vanuit de gedachte van, voor, door én met ondernemers gezamenlijk uw belangen en die van uw collega-ondernemers te behartigen. Concreet en oplossingsgericht. Zoals het ondernemers betaamt. Graag samen met u onder het motto Geen worden maar zaken! A. De organisatie MKB Rotterdam is de officiële uitvoeringsorganisatie van MKB-Nederland in de stadsregio Rotterdam. Succesvol ondernemen heeft alles te maken met een goed ondernemingsklimaat. Een goed ondernemingsklimaat realiseer je echter niet alleen. Daar heb je als ondernemers elkaar voor nodig: MKB Rotterdam, de organisatie voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, van klein tot groot door alle branches heen. MKB Rotterdam komt op voor uw belangen als ondernemer, zowel lokaal, regionaal als nationaal. Op landelijk niveau via MKB-Nederland, hier in de regio via MKB Zuid-Holland. En lokaal door zelf hard aan de weg te timmeren. MKB Rotterdam biedt uw organisatie direct toegang tot honderden actieve ondernemingen in Rotterdam en is daarmee de grootste MKB organisatie in de regio. B. De activiteiten MKB Rotterdam is een actieve organisatie en de activiteiten bestaan uit onder andere uit: - Belangenbehartiging, lokaal, regionaal en nationaal; - Spreekbuis voor ondernemers, bijvoorbeeld een stem in het bestuur van de Kamer van Koophandel, bij overleg met de gemeente, etc.; - Organisatie van (netwerk)bijeenkomsten over actuele ondernemersonderwerpen en regionale vraagstukken; - Netwerk van én voor ondernemers; - nieuwsbrieven van MKB Rotterdam en MKB-Nederland; - Website met o.a. speciale ledenpagina s en functionaliteiten - Het zakenmagazine Rijnmond Business; - MKB Rotterdam Inkoop (voor en door Rotterdammers), waarmee wij u helpen goedkoper in te kopen. - Kortingen op diverse cursussen, opleidingen en allerlei nuttige diensten; - Advies over ondernemersvraagstukken via MKB-Servicedesk. Partnerplan MKB Rotterdam contactpersonen: - Jack Kriek, commercieel manager T of E - Yvette Huijsmans, secretariaat T / of E - Marco van Amsterdam, bestuurslid T of E Pag. 2

3 - Partnerplan MKB Rotterdam - 2. Waarom kiezen voor een partnerschap met MKB Rotterdam? Partners vormen een belangrijke doelgroep om de (netwerk)activiteiten van MKB Rotterdam mogelijk te maken. Momenteel heeft MKB Rotterdam al een groot aantal partners die MKB Rotterdam financieel ondersteunen. Om de ambities waar te maken, zijn (nieuwe) partners c.q. is (extra) financiële ondersteuning noodzakelijk. Relatiemarketing is één van de belangrijkste pijlers van ons partnerplan, waarbij wij de vuistregel hanteren dat partner en vereniging elkaar moeten aanvullen bij het opbouwen van een positief imago. Diverse partners ondersteunen MKB Rotterdam ook van harte omdat zij daarmee hun organisatie positief bij het MKB kunnen profileren. Het feit dat MKB Rotterdam dé organisatie is van, voor én door het MKB-bedrijfsleven is daarom een versterking voor het imago van u als partner. MKB Rotterdam zal daarnaast in de komende jaren steeds meer mogelijkheden voor partners creëren om in contact te komen met nieuwe zakenrelaties. Zo organiseert MKB Rotterdam jaarlijks een groot aantal netwerkactiviteiten, waarbij de partners niet alleen een blijk van waardering krijgen voor hun inspanningen voor de organisatie, maar waar zij ook op een informele manier kennis met elkaar kunnen maken en zaken met elkaar kunnen doen. MKB Rotterdam is een ambitieuze ondernemersorganisatie die partners nodig heeft die financiële middelen voor de organisatie willen inzetten om de ambities waar te kunnen maken. MKB Rotterdam zoekt hierbij nadrukkelijk naar partners die bij haar imago passen. Uw organisatie en MKB Rotterdam kunnen immers veel voor elkaar betekenen en kunnen de samenhang tussen ambitie en uitstraling dankzij elkaar versterken. Omdat noch de ambities van MKB Rotterdam, noch de doelstellingen van de partners met een eenmalige activiteit te realiseren zijn, stelt MKB Rotterdam partners voor een samenwerking van enkele jaren aan te gaan. De samenwerkingspartners krijgen in ruil daarvoor een prominente plaats binnen de organisatie om zo hun imago en naamsbekendheid op structurele wijze samen met MKB Rotterdam uit te bouwen. Kortom: MKB Rotterdam vormt door haar bereik en contacten de poort naar het lokale MKB-bedrijfsleven. Partnerplan MKB Rotterdam contactpersonen: - Jack Kriek, commercieel manager T of E - Yvette Huijsmans, secretariaat T / of E - Marco van Amsterdam, bestuurslid T of E Pag. 3

4 - Partnerplan MKB Rotterdam - 3. De partnershipmogelijkheden en -tarieven MKB Rotterdam kent verschillende vormen van partnership. Al naar gelang de wensen van u als samenwerkingspartner, levert MKB Rotterdam verschillende diensten als tegenprestatie. Voor de onderstaande mogelijkheden geldt een contractsduur van 3 jaar tenzij anders vermeld. 1. Founding partner MKB Rotterdam Invulling in onderling overleg (maatwerk) 2. MKB Rotterdam Hoofdpartnership ,= p/j * a. Vermelding als hoofdsponsor bij alle MKB-evenementen (zie voor kalender b. Logo op alle uitnodigingen, bevestiging- en dank s van MKB Rotterdam (ruim contacten per jaar) c. Uitnodigen van eigen relaties voor evenementen d. Promotiematerialen tijdens evenementen e. Vermelding als hoofdsponsor in elke editie nieuwsbrief Geen woorden maar Zaken (5x per jaar naar ruim 7000 relaties) f. Artikel, column of advertentie in alle nieuwsbrieven Geen woorden maar Zaken g. Logovermelding op de MKB pagina s in alle Rotterdamse edities van het zakenmagazine Rijnmond Business (10x per jaar, hoogste zakelijk bereik in de regio) h. Jaarlijks min. 1 artikel, column of advertentie op een MKB pagina in de Rotterdamse editie van het zakenmagazine Rijnmond Business i. Reclame-uiting/vermelding bij onze mediapartners AD, RTV Rijnmond en Rijnmond Business bij gezamenlijke acties. j. Plaatsing banner op website k. Partnerpagina op website l. Logovermelding op alle drukwerk van MKB Rotterdam m. Pagina in de jaarlijkse brochure van MKB Rotterdam n. Branche-exclusiviteit (m.u.v. evenementen - right of first refusal) o. Deelname aan de exclusieve jaarlijkse MKB Rotterdam partnerbijeenkomst p. Column of blog op de website van MKB-Servicedesk 3. Partnership per MKB Rotterdam evenement 5.000,= p/j * a. Prominente (logo) vermelding op alle communicatie-uitingen van het evenement b. Uitnodigen van eigen relaties (onbeperkt) voor het evenement c. Promotiematerialen tijdens evenement d. Plaatsing banner op website e. Column/artikel in partnernieuwsbrief (na het evenement) f. Branche-exclusiviteit voor evenement g. Deelname aan exclusieve MKB Rotterdam partnerbijeenkomst(en) Partnerplan MKB Rotterdam contactpersonen: - Jack Kriek, commercieel manager T of E - Yvette Huijsmans, secretariaat T / of E - Marco van Amsterdam, bestuurslid T of E Pag. 4

5 - Partnerplan MKB Rotterdam - 4. Co-partnership MKB Rotterdam 2.500,= p/j * a. Logo en/of naamsvermelding als co-partner op alle communicatie-uitingen van MKB evenementen en op de MKB website b. Vermelding als co-partner op MKB Rotterdam sponsorbord bij alle evenementen c. Uitnodigen van eigen relaties voor evenementen d. Vermelding als co-partner in elke editie nieuwsbrief Geen woorden maar Zaken (5x per jaar naar ruim 7000 relaties) e. Artikel, column of advertentie in alle nieuwsbrieven Geen woorden maar Zaken (5x per jaar naar ruim 7000 relaties) f. Banner op website g. Logo in de jaarlijkse brochure van MKB Rotterdam h. Deelname aan de exclusieve jaarlijkse MKB Rotterdam partnerbijeenkomst i. (semi) branche exclusiviteit (max. 2 co-partners per branche) j. Column of blog op de website van MKB-Servicedesk 5. Netwerk partnership MKB Rotterdam 500,= p/j * a. Banner op website b. Deelname aan exclusieve MKB Rotterdam partnerbijeenkomst(en) c. Toegang van eigen leden op MKB Rotterdam evenementen d. Communiceren van eigen events richting de MKB Rotterdam leden e. Column/artikel in elke editie van partnernieuwsbrief Het netwerkpartnership staat open voor (commerciële) businessclubs, netwerk- en bedrijfsverenigingen actief in de regio Rotterdam/Rijnmond onder voorwaarde van het beschikbaar stellen van ledenbestand aan MKB Rotterdam. Het netwerkpartnership staat ook open om niet voor een beperkt aantal niet commerciële Rotterdamse goede doelen. 6. Lokaal partnership MKB-Nederland/Rotterdam va. 750,= p/j * a. Lokaal partner van logo b. Concrete lobbytools via besloten webomgeving c. Lobby informatie gekoppeld aan ondernemerservaringen d. Banner op website e. Deelname aan exclusieve MKB Rotterdam partnerbijeenkomst(en) f. Toegang van eigen leden op MKB Rotterdam evenementen g. Beschikbaar stellen ledenbestand aan MKB Rotterdam h. Column/artikel in elke editie van partnernieuwsbrief Het lokaal partnership staat open voor bedrijventerreinen verenigingen, winkeliersverenigingen en lokale ondernemersverenigingen actief in de regio Rotterdam/Rijnmond. Zie bijlage voor de uitgebreide lokaal partner propositie van MKB-Nederland/Rotterdam. 7. Publiek partnership MKB Rotterdam va ,= p/j * Invulling in onderling overleg (maatwerk) zoals bijvoorbeeld: a. Organisatie gezamenlijk evenement b. Prominente (logo) vermelding op alle communicatie-uitingen van het evenement c. Uitnodigen van eigen relaties (onbeperkt) voor het evenement d. Promotiematerialen tijdens evenement e. Banner op website f. Deelname aan exclusieve MKB Rotterdam partnerbijeenkomst(en) g. Toegang tot MKB Rotterdam evenementen h. Column/artikel in elke editie van partnernieuwsbrief Het publiek partnership staat open voor non-profit overheidsinstellingen in de regio Rotterdam/Rijnmond. Partnerplan MKB Rotterdam contactpersonen: - Jack Kriek, commercieel manager T of E - Yvette Huijsmans, secretariaat T / of E - Marco van Amsterdam, bestuurslid T of E Pag. 5

6 - Partnerplan MKB Rotterdam - 8. Banner op website 250,= p/j * 9. Overig/maatwerk Desgewenst kunt u ook een voorstel op maat ontvangen. Wij stellen graag in overleg met u het uiteindelijke pakket van diensten vast want MKB Rotterdam ziet als voorwaarde van het partnership dat deze voor u als partner én ons meerwaarde moet hebben. Andere samenwerkingsideeën en/of suggesties zijn daarbij natuurlijk ook van harte welkom! * Alle tarieven zijn exclusief de (eventuele) productiekosten voor sponsor-/advertentiematerialen en exclusief BTW. Meer informatie? Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met: Jack Kriek, commercieel manager T of E Yvette Huijsmans, secretariaat T / of E Marco van Amsterdam, bestuurslid T of E 4. Uitvoering en coördinatie Indien u samenwerkingspartner wordt van MKB Rotterdam streven wij natuurlijk een langdurige en prettige samenwerking na. Om dit te bewerk-stelligen is o.a. actieve deelname in een werkgroep mogelijk en wordt u als partner een contract aangeboden voor minimaal drie jaar tenzij anders vermeld. Zonder voorafgaande opzegging door de samenwerkingspartner wordt het partnershipcontract verlengd op dezelfde condities en voor dezelfde termijn, tenzij dit voorafgaand is opgezegd door MKB Rotterdam. Tussentijds is het (verlengde) partnershipcontract voor beide partijen niet opzegbaar. Opzegging dient te geschieden ten minste drie maanden voor de vervaldatum van het partnershipcontract. Condities, tarieven, e.d. worden in overleg met de samenwerkingspartner afgestemd. MKB Rotterdam is BTW-plichtig. Partnerplan MKB Rotterdam contactpersonen: - Jack Kriek, commercieel manager T of E - Yvette Huijsmans, secretariaat T / of E - Marco van Amsterdam, bestuurslid T of E Pag. 6

7 - Partnerplan MKB Rotterdam - Bijlage: Partnershipcontract MKB Rotterdam Samenwerkingspartner Naam bedrijf: Contactpersoon (CP): Adres: Functie CP: Postcode: CP: Plaats: algemeen: Telefoon: Website: Fax: Bovengenoemde partij enerzijds als zijnde samenwerkingspartner en MKB Rotterdam anderzijds verklaren onderstaande partnership overeen gekomen te zijn voor een periode van 3 jaar (tenzij anders vermeld) en tevens kennis te hebben genomen van de voorwaarden zoals beschreven in het vigerende partnerplan van MKB Rotterdam. Vorm van partnership: Bedrag Aantal Totaal per jaar jaren 1. Founding partner MKB Rotterdam (maatwerk).,=.,= 2. MKB Rotterdam hoofdpartnership ,=.,= 3. Partnership per MKB Rotterdam evenement 5.000,=.,= 4. Co-partnership MKB Rotterdam 2.500,=.,= 5. Netwerkpartnership MKB Rotterdam 500,=.,= 6. Lokaal partnership MKB-Nederland.,=.,= /Rotterdam 7. Publiek partnership MKB Rotterdam.,=.,= 8. Banner op website 250,=.,= 9. Overig, te weten:.,=.,=.,=.,= Aldus in tweevoud opgemaakt en voor akkoord ondertekend te., Handtekening samenwerkingspartner: Namens Datum: Handtekening voorzitter: Namens MKB Rotterdam Datum: Partnerplan MKB Rotterdam contactpersonen: - Jack Kriek, commercieel manager T of E - Yvette Huijsmans, secretariaat T / of E - Marco van Amsterdam, bestuurslid T of E Pag. 7

8 Dit is MKB-Nederland Aanbod lokaal partners Samen haar lokaal partners werkt MKB- Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het lokaal partnerschap precies inhoudt en welke voordelen er zijn voor uw vereniging en haar leden. Wat houdt het lokaal partnerschap in? Pagina >> 2 Wat merken uw leden hiervan? Pagina >> 3 De vier pijlers van MKB-Nederland Pagina >> 4 Kosten en contact Pagina >> 6

9 Pagina 2/6 Lokaal partnerschap MKB-Nederland Introductie MKB-Nederland behartigt al meer dan honderd jaar de belangen van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Ruim ondernemers zijn rechtstreeks of via hun brancheorganisatie aangesloten bij MKB-Nederland en staan daarmee voor een sterk midden- en kleinbedrijf. Om landelijk de politieke agenda te beïnvloeden, ligt het hoofdkantoor van MKB-Nederland midden in Den Haag. Schouder aan schouder met VNO-NCW maken we ons dagelijks hard voor de belangen van het mkb. Onze vier pijlers: informeert, ontmoet, ondersteunt en bereikt geven weer wat wij voor ondernemers kunnen en willen betekenen. Informeert Onze leden zijn als eerste op de hoogte van ontwikkelingen op alle relevante ondernemersthema s en ontvangen concrete tools en tips waar ze direct mee uit de voeten kunnen. Lees meer op pagina: 5 Ontmoet Onze leden profiteren van het uitgebreide netwerk van beslissers uit politiek en bedrijfsleven en de vele bijeenkomsten die MKB-Nederland te bieden heeft. Lees meer op pagina: 4 Ondersteunt Onze leden kunnen gebruik maken van de dienstverlening en relevante kortingen die MKB- Nederland (mede in samenwerking met partners) aanbiedt. Lees meer op pagina: 5 Bereikt Het midden- en kleinbedrijf in Nederland profiteert van de resultaten van onze (inter)nationale en regionale lobbyinzet. Lees meer op pagina: 4 Wat houdt het lokaal partnerschap in? MKB-Nederland gaat per 1 januari 2013 op een nieuwe en effectievere manier samenwerken met aangesloten lokale verenigingen om de lobby in de regio te versterken en moderniseren. Lokaal partner van logo In het nieuwe samenwerkingsmodel mogen lokale verenigingen die een convenant met MKB-Nederland aangaan zich lokaal partner van MKB-Nederland noemen en krijgen de beschikking over een bijbehorend logo. Concrete lobbytools via besloten webomgeving Het bestuur van uw vereniging wordt hoofdelijk lid van MKB-Nederland en wordt door MKB-Nederland gefaciliteerd met een pakket concrete (lobby)producten en diensten. De kennis van ons landelijk beleidsbureau wordt omgezet in tools die u direct kunt toepassen. Uw bestuur krijgt toegang tot deze middelen via een besloten (online) Sharepoint. Hier is alle informatie terug te vinden in de vorm van modelbrieven, infobladen, e-boeken, speciale bijeenkomsten en een dienstenpakket. De beschikbare middelen voortdurend geactualiseerd en uitgebreid. Lobby informatie gekoppeld aan ondernemerservaringen De know how van MKB-Nederland op landelijk gebied, zoals over de aanbestedingswet, de experimentenwet BIZ, regeldruk en omgevingsbeleid, wordt zodoende optimaal gecombineerd met de ervaring en expertise van ondernemers in

10 Pagina 3/6 Dienstverlening voor ondernemerscollectieven verschillende plaatsen en regio s. Bovendien krijgt u toegang tot onze inhoudsdeskundigen. Dit komt ten goede van de invloed die uw vereniging lokaal kan uitoefenen. En daarmee wordt ook de zichtbaarheid van uw vereniging vergroot. Wat merken uw leden hiervan? De leden van uw vereniging zijn binnen het lokaal partnerschap niet aangesloten bij MKB- Nederland. En profiteren daarmee niet automatisch van de voordelen die het lidmaatschap van MKB-Nederland individuele ondernemers biedt. Uw leden bepalen zelf Uw leden kunnen zelf bepalen of ze lid het lidmaatschap van uw vereniging willen aanvullen met het lidmaatschap van MKB-Nederland. Extra voordelen De extra toegevoegde waarde is te vinden in de vorm van op maat gesneden diensten en producten: scans, downloads of kortingen op allerhande thema s die belangrijk zijn voor een goede bedrijfsvoering zoals financiering, online ondernemen of personeel. De informatie wordt verstrekt via het ondernemersportaal MijnMKB. Ook krijgen leden gratis toegang tot webinars en belangrijke netwerkbijeenkomsten zoals de Week van de Ondernemer en de regionale ondernemerscongressen. Bovendien ontvangen individuele leden relevante en actuele informatie via nieuwsbrieven en het magazine Ondernemen! Uw bestuursleden zijn individueel lid en profiteren direct van alle bovengenoemde ledenvoordelen.

11 Pagina 4/6 Dienstverlening voor ondernemerscollectieven De vier pijlers van MKB-Nederland Bereikt MKB-Nederland is dé belangenbehartiger voor het midden- en kleinbedrijf. Met onze pijler Bereikt doelen wij op onze lobbyresultaten. Zes landelijke beleidsteams Binnen zes landelijke beleidsteams voeren ruim 40 beleidsmedewerkers actieve lobby op het gebied van: Fiscale zaken, ondernemingsrecht, jaarrekeningrecht & corporate governance Algemeen economisch beleid, onderwijs en innovatie Arbeidsvoorwaarden, arbeidsmarkt, arbo, sociale zekerheid & pensioenen Milieu, energie, ruimtelijke ordening & infrastructuur Regelgeving, marktwerking, consumentenbeleid & gezondheidszorg Internationaal economisch & sociaal beleid De centrale thema s in 2012/2013 Innovatie & groei Woningmarkt Arbeidsmarkt & onderwijs Internationaal ondernemen Duurzaamheid & energiebesparing Omgeving Financiering Het Nieuwe werken en E-commerce De regionale lobbythema s In het land heeft MKB-Nederland daarnaast een groot aantal regionale lobbyisten die aandacht vestigen op de thema s: lokale regeldruk; aanbesteden; een toekomstgerichte omgeving; lokale lasten (incl. ondernemersfondsen); personeel; openbare werken (incl. nadeelcompensatie). Gemeenteraadsverkiezingen De regionale invulling van deze zes onderwerpen kenmerkt zich doordat het concreet is, herkenbaar voor de mkb er en sectoroverstijgend. Ook is er veel aandacht voor communicatie, inclusief het gebruik van nieuwe media. Ontmoet MKB-Nederland ontwikkelt vele initiatieven voor haar leden, zodat zij beter kunnen functioneren. Zo worden er regelmatig informatie- en netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Een voorbeeld is de Week van de Ondernemer. Dit jaar zijn we tevens gestart met de organisatie van webinars op populaire ondernemersthema s. Ondernemers kunnen vanuit hun eigen bedrijf actief deelnemen en komen online in contact met collega-ondernemers en experts die verder kunnen helpen.

12 Pagina 5/6 Dienstverlening voor ondernemerscollectieven Week van de ondernemer en regionale ondernemerscongressen Onze leden krijgen gratis toegang tot deze en meer evenementen. De toegang voor de Week van de Ondernemer en Ondernemerscongressen bedraagt normaal 200,-. Inspirerende sprekers en praktische bijeenkomsten brengen ondernemers op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Uiteraard bieden deze grote bijeenkomsten waar dagelijks zo n 1500 ondernemers rondlopen uw organisatie en uw leden een goede gelegenheid om met elkaar in contact te komen. Ondersteunt Uw organisatie kan gebruik maken van vele praktische voordelen die u en uw leden kunnen ondersteunen. Een selectie van de voordelen: MijnMKB Op vindt een ondernemer via zijn eigen dashboard oplossingen, scans, checklists en tools om zijn ondernemersdoel te bereiken. Binnenkort volgen MKB Deals, online netwerkmogelijkheden, adverteermogelijkheden, evenementen en diverse exclusieve ledenvoordelen. MijnMKB is gestart in 2012 en zal tot in 2013 regelmatig worden uitgebreid met extra mogelijkheden. MKB Servicedesk Het antwoord op alle ondernemersvragen is terug te vinden op de MKB Servicedesk. Hier staan tevens praktische kennisartikelen en boeken. Leden krijgen telefonisch antwoord op ondernemersvragen. Praktische ondersteuning Leden kunnen gebruik maken van voordelen op diverse cursussen en trainingen en advies op uiteenlopende thema s. Informeert Uw organisatie ontvangt alle informatie op alle relevante ondernemersthema s. Wij communiceren deze thema s via onze nieuwsbrief en het besloten Sharepoint waarvoor uw bestuurders een persoonlijke login ontvangen. Experts van MKB-Nederland hebben inmiddels vele tientallen praktijkinfo s, stappenplannen, checklists, informatieve fimpjes en zelfs boeken ontwikkelt. Informatie over wetgeving en regelingen voor ondernemers waarvan uw organisatie en uw leden gebruik kunnen maken. Uiteraard kunt u ons ook volgen op

13 Pagina 6/6 Dienstverlening voor ondernemerscollectieven Wat zijn de kosten van het lokaal partnerschap? Om lokaal partner te worden van MKB-Nederland gelden de volgende tarieven: Uw vereniging heeft Aantal bestuurslidmaatschappen U betaalt jaarlijks Minder dan 50 leden (3 vertegenwoordigers) tot 100 leden (5 vertegenwoordigers) Meer dan 100 leden (7 vertegenwoordigers) Uw contactpersoon Uw regiomanager van MKB-Nederland vertelt u graag meer en kan antwoord geven op de vragen die eventueel nog heeft. Hieronder vindt u de contactgegevens. Contact Zuid-Holland Jeppe Licht Algemeen MKB-Nederland MKB-Nederland Bezuidenhoutseweg AV Den Haag Telefoon: Internet: Twitter: Ledenadministratie: Kees Molenaar Tel:

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes!

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes! Introductie De regio Eindhoven is en heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland op zakelijk gebied, zeker qua innovatief vermogen. En dat willen we natuurlijk graag zo houden! Visie: Dat gaat

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

Informatieblad Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO-ZZP)

Informatieblad Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO-ZZP) Informatieblad Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO-ZZP) Het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO-ZZP) komt op voor de belangen van zelfstandige ondernemers (zzp ers). PZO-ZZP biedt vele voordelen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Een kopzorg of vier minder!

Een kopzorg of vier minder! Een kopzorg of vier minder! Voordeel en gemak voor deelnemers SBBU 1. Altijd de beste prijs en voorwaarden Dankzij de inkoop- en andere collectiviteitsvoordelen kunt u fors besparen op grote kostenposten

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Voorwoord. Wij gaan graag de uitdaging aan om samen met alle stakeholders Helmond écht op de kaart te zetten.

Voorwoord. Wij gaan graag de uitdaging aan om samen met alle stakeholders Helmond écht op de kaart te zetten. Jaarplan 2015 Voorwoord In nauwe samenwerking met de gemeente Helmond en in samenspraak met diverse andere stakeholders, is gewerkt aan een innovatieve stadsmarketingvisie- en strategie. Deze beoogt focus

Nadere informatie

Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd. Bezoekers aan het woord

Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd. Bezoekers aan het woord Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd Bezoekers aan het woord Nieuwjaarsspeech van de heer Frans J.N. Kramer, voorzitter Federatie Bedrijvenverenigingen Alkmaar e.o. Wij willen u van harte

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

NCZ Nieuwsbrief 3 2011

NCZ Nieuwsbrief 3 2011 NCZ Nieuwsbrief 3 2011 Over nieuwe wetten in de zorg en internetmarketing. Inhoud: Voorwoord Nieuwe wetten voor de zorg Hoe we via regels tot kwaliteit van zorg denken te komen Een nieuw gezicht bij het

Nadere informatie

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant (ingeleverd door Matty op 21 12 2012) Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant National Covenant Action Plan Inleiding In 2007 nam een aantal lokale overheden het initiatief om een meer ambitieuze doelstelling

Nadere informatie

NUMMER 12 JUNI 2011. Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY. in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT

NUMMER 12 JUNI 2011. Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY. in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT NUMMER 12 JUNI 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT Blues Z O E T E R M E E R zaterdag 4 juni 2011 &EXTRA!

Nadere informatie

Gids voor bibliotheken en provinciale serviceorganisaties

Gids voor bibliotheken en provinciale serviceorganisaties Gids voor bibliotheken en provinciale serviceorganisaties uitgave september 2013 Colofon Auteurs Kernteam de Bibliotheek op school: SIOB, Astrid van Dam Stichting Bibliotheek.nl, Jan Klerk Kunst van Lezen,

Nadere informatie

Start je eigen Ergosun vestiging. als franchisenemer

Start je eigen Ergosun vestiging. als franchisenemer Start je eigen Ergosun vestiging als franchisenemer Je hebt een droom: je eigen zaak opstarten en uitbouwen tot een succesverhaal in je eigen buurt. Waarom dan geen zonnebankcenter? Een zonnebankcenter

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie

B E L E I D S P L A N 2 0 1 5

B E L E I D S P L A N 2 0 1 5 B E L E I D S P L A N 2 0 1 5 I. Inleiding II. Vereniging de Pensioenfederatie: middelen voor ons doel 1. Verenigingsmanagement 2. Lidmaatschap en bestuursinrichting 3. Ledencommunicatie 4. Reputatiemanagement

Nadere informatie

Manual geldwerving. 1. Inleiding. 2. Belangrijke aandachtspunten bij geldwerving

Manual geldwerving. 1. Inleiding. 2. Belangrijke aandachtspunten bij geldwerving Manual geldwerving 1. Inleiding Geldwerving is voor organisaties een vak apart. Het wordt er als gevolg van de vaak toch al aanwezige hoge werkdruk, de grote hoeveelheid benodigde specifieke kennis en

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectief inkopen van energie, is één van de manieren om besparingen

Nadere informatie

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Opdrachtgever Raad van Bestuur Status Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 28 april 2015 Verspreiding Openbaar 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag van

Nadere informatie

Succesvolle. mkb-. marketing in 10 stappen

Succesvolle. mkb-. marketing in 10 stappen Succesvolle. mkb-. marketing in 10 stappen ERSTEUNEND ONDERZOEK ONDERTUSsEN ONDERLING ONDERLIGGEND ONDERWERP 2. ONDERSTEUNENDPAG. 26 Hoe word je prioriteit? Een van de belangrijkste basismarketinglessen

Nadere informatie

Jaarverslag VACpunt Wonen 2010

Jaarverslag VACpunt Wonen 2010 Jaarverslag VACpunt Wonen 2010 Maart 2011 Stichting VACpunt Wonen Herculesplein 207 3584 AA Utrecht 1 2 Inleiding De langdurige formatie maakte 2010 tot een bijzonder jaar. Het nieuwe kabinet heeft zijn

Nadere informatie

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen NR.02 2015 Innovatie Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen Advertentie Voorwoord en inhoud Bent u klaar voor de Participatiewet? Voorwoord Inhoud Werkgevers hebben sinds 1 januari

Nadere informatie

Kompass Nederland. Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau!

Kompass Nederland. Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau! Kompass Nederland Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau! Kompass verbindt U zoekt, wij leveren. Met zowel internationaal als nationaal gedetailleerde bedrijfs-, branche- en marketinginformatie

Nadere informatie

Visie, Missie & Doelstellingen MKB-Utrecht 2013 2015

Visie, Missie & Doelstellingen MKB-Utrecht 2013 2015 Visie, Missie & Doelstellingen MKB-Utrecht 2013 2015 www.mkbutrecht.nl conceptversie: 0.4 INHOUD Bouwen, Verbinden en Informeren... 3 Werkgebied... 4 Visie op de regio... 5 Vestigingsklimaat... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Wij zijn er voor u! > Wat doen wij in 2015. > www.vvvzuidlimburg.nl. Kennis delen. Acties voor Inwoners. Toeristische. promotie

Wij zijn er voor u! > Wat doen wij in 2015. > www.vvvzuidlimburg.nl. Kennis delen. Acties voor Inwoners. Toeristische. promotie Presentaties en gastcollege s Acties voor Inwoners Kennis delen Promotie van evenementen Toeristische promotie gemeentes VVV Zuid-Limburg App Belangenbehartiging politiek Internet Markt onderzoek (Eu)regionale

Nadere informatie

Strategische Verkenning FNV KIEM Back to the future?

Strategische Verkenning FNV KIEM Back to the future? Strategische Verkenning FNV KIEM Back to the future? Prof. dr. Arjan van den Born, CFA (Universiteit Tilburg) Dr. Ad van den Oord (University Durham) Drs. Saar Francken (Zelfstandig adviseur) Met medewerking

Nadere informatie

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking Samenwerken doen we zelf concept 1 december 2014 1 Samenstelling Stuurgroep Heroriëntatie Henk Robben Hans Gerritsen Jon Hermans-Vloedbeld Sander Schelberg

Nadere informatie