Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes!"

Transcriptie

1 Introductie De regio Eindhoven is en heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland op zakelijk gebied, zeker qua innovatief vermogen. En dat willen we natuurlijk graag zo houden! Visie: Dat gaat echter niet vanzelf en dus is het belangrijk om als bedrijven, overheid, organisaties, instellingen en opleidingsinstituten met elkaar in contact te blijven staan, te informeren, kennis te delen en elkaar te blijven stimuleren en ondersteunen. Een feit is dat er niemand op aarde alles weet en beheerst en dus zijn wij allemaal op zoek naar mensen om ons heen die ondersteuning kunnen bieden op die vlakken waarin je minder sterk ontwikkeld bent. Daarnaast is het ook weleens fijn om met gelijkgestemden te sparren over nieuwe ideeën, aanpak van bepaalde zaken e.d. Juist omdat het MKB een erg belangrijke bijdrage levert aan een gezond economisch klimaat in Nederland ligt hier de basis van. Het MKB moet echter wel gevoed blijven worden en dus is contact met iedereen die hierin iets kan betekenen essentieel. biedt graag de voedingsbodem. Missie: Om de initiatieven vorm te geven en mensen te blijven enthousiasmeren om met elkaar in contact te brengen en te houden is een organisator nodig. Nu zijn er reeds diverse mogelijkheden in de regio Eindhoven, maar na onderzoek bleek dat met name het MKB buiten de boot valt en/of lastig te enthousiasmeren is om hun vaste drukke werkzaamheden aan de kant te zetten om tijd te steken in netwerken. En toch is netwerken o zo belangrijk voor de toekomst van ieder bedrijf., want netwerken loont! Vraag is dus hoe wij met name deze grote groep in beweging krijgen om zo efficiënt en effectief mogelijk te gaan netwerken. Professioneel Netwerken Nederland heeft hier de oplossing voor gevonden door te lanceren. laat zich het best omschrijven als een combinatie van een business club en een netwerkorganisatie. Om de kwaliteit qua organisatie en activiteiten te kunnen garanderen aan zowel de leden als aan de partners, is gekozen voor een professionele organisatie. In aanvang aangestuurd vanuit Professioneel Netwerken

2 Nederland en zodra de mogelijkheden zich voordoen door een bestuur/managementteam, eventueel aangevuld door een Raad van Advies. Doelstelling is om eind 2016 een ledental te hebben bereikt van minimaal 150 leden. Streven is om het dubbele aantal te halen, dus 300 leden. Naast de zakelijke aspecten zal maatschappelijke betrokkenheid naar buiten uitdragen door het ondersteunen van een goed doel of goede doelen. In overleg met de leden en partners zal een keuze gemaakt worden welk(e) doel(en) ondersteunt gaan worden. Door de keuze om een professionele organisatie neer te zetten en de continuïteit van het zakenplatform te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk om inkomsten te genereren. Deze geldstroom zal van 2 kanten komen. Enerzijds betalen de leden lidmaatschapsgeld en anderzijds worden partners/sponsoren gezocht. Onderstaand wordt duidelijk gemaakt wat leden en partners als tegenprestatie geboden wordt en welke kosten daar tegenover staan. Het management van zal ervoor zorgen dat het voor leden, partners en sponsoren waard blijft om hun naam te verbinden aan dit platform. Van de leden en partners verwachten wij een open, eerlijke en respectvolle houding t.o.v. de andere leden. Leden zijn actief en betrokken, bereid om hun kennis en ervaringen te delen om elkaar naar een hoger niveau te tillen en er uiteindelijk zakelijk profijt van te hebben. Het management stelt het zeer op prijs indien de leden en de partners meedenken t.a.v. uit te nodigen sprekers, activiteiten, invulling van de agenda en andere ideeën, zodat we er samen (nog) interessantere bijeenkomsten van gaan maken. Betrokkenheid staat hoog in het vaandel bij. Het management staat in dienst van de leden en de partners en heeft naast een organisatorische ook een uitvoerende taak. Achtergrond oprichter Oprichter van is Hans Démoed, Sinds 2010 directeur/eigenaar van HDSC en sinds 2011 van Professioneel Netwerken Nederland. Daarvoor is Hans ruim 30 jaar werkzaam geweest is diverse sales en marketing functies voornamelijk in de wereld van visuele communicatie (professionele fotografie, reclamebureau, uitgeverij en drukkerij). De laatste functie in loondienst die hij mocht vervullen was als sales & marketing manager bij Fujifilm Nederland. Zijn expertisegebied ligt dan ook op het snijvlak van sales en marketing, waarbij hij zich de laatste jaren verder gespecialiseerd heeft op het gebied van efficiënt en effectief zakelijk netwerken. Eerder heeft Hans in de regio Utrecht een netwerkorganisatie geleid over een periode van 2,5 jaar. Hans kent de regio Eindhoven goed, omdat hij hier eerder jarenlang werkzaam en woonachtig is geweest. Meer informatie is te vinden op zijn LinkedIn- pagina https://nl.linkedin.com/in/hansdemoed.

3 Wie kan lid worden Alle zakelijk beslissingsbevoegde personen van bedrijven die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Lokale, regionale en provinciale overheidsfunctionarissen Besturen van geregistreerde stichtingen en verenigingen Directie- en bestuursleden van instellingen en organisaties Directie- en bestuursleden van opleidingsinstituten Wat maakt Zakenplatform Eindhoven voor u interessant Zakenplatform Eindhoven staat geheel in dienst van haar partners en leden. Dit houdt in dat het platform niet van het bestuur is, maar van U! U beslist waar u behoefte aan heeft en wat u graag verwezenlijkt wilt zien door dit kenbaar te maken aan de directie c.q. het bestuur. Door een groep te formeren met een grote diversiteit aan expertisegebieden zal een enorme hoeveelheid kennis bij elkaar gebracht worden. De kracht van collectiviteit! Wat wij u in ieder geval kunnen garanderen zijn de volgende activiteiten en voordelen: Als welkomstgeschenk krijgt ieder nieuw lid de gelegenheid op gratis eerstelijns advies van AV Advocatuur. Een afspraak hiervoor kan gemaakt worden via e- mail: maandelijks een gratis toegankelijk informele netwerkbijeenkomst. maandelijks een themabijeenkomst in de vorm van een masterclass, workshop, lezing of presentatie om UW kennis te vergroten of up- to- date te houden. Partners en leden kunnen hier tegen een (sterk) gereduceerd tarief aan deelnemen. Niet- leden kunnen hieraan ook deelnemen tegen normaal tarief. Sprekers die reeds vastgelegd zijn: Hans van Breukelen (o.a. PSV en HvB Management BV), Tineke Rensen (business accelerator), Tim Coronel (Dakar rally en ondernemer) en Daphne Habets (CrowdExperts). Beschikbaarheid van een helpdesk/servicedesk waar u al uw vragen kunt deponeren en waarvoor wij een oplossing/antwoord proberen te vinden. U wilt in contact komen met een bepaald persoon of bedrijf, die u verder kan helpen met een bepaald (zakelijk) probleem waar u tegenaan loopt. Wij bemiddelen hier graag in. Samen hebben wij namelijk een enorm netwerk ter beschikking en dus heel veel expertise. Regelmatig ontspannende bijeenkomsten, zoals proeverijen (wijn, bier, culinair/haringparty), sportieve evenementen, culturele bijeenkomsten e.d. Deze zijn alleen bestemd voor partners en leden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zullen zo beperkt mogelijk gehouden worden. Bezoeken aan bedrijven, organisaties, instellingen e.d. die voor U interessant zijn. Ook deze zijn alleen bestemd voor partners en leden. De ontvangende partij zal hiervan (grotendeels) de kosten dragen.

4 Eén keer per jaar een gala- avond, met of zonder partner, met hieraan verbonden een uitverkiezing tot Ondernemer van het Jaar. Leden betalen hiervoor een kostendekkend bedrag; voor andere aanwezigen zal een hoger bedrag in rekening worden gebracht. Activiteiten die u graag gerealiseerd wilt zien en waarvoor ook belangstelling bestaat bij andere leden. Dit kan plaatsvinden op een locatie van uw keuze. Wij luisteren graag naar de wensen van onze leden! Omdat wij er voor U zijn, zullen wij altijd handelen in het belang van onze partners en leden. Daarom ook krijgt u de gelegenheid om zich te profileren binnen ons platform, maar ook daarbuiten. Wij stellen hiervoor onze website en de sociale media ter beschikking. Zo mag bijvoorbeeld ieder lid 1 keer per maand een speciale aanbieding doen aan de andere leden van het platform. Indien leden een banner op de website willen laten plaatsen, of zichtbaar willen zijn met hun logo in onze nieuwsbrieven en/of andere uitingen, dan dient hiertoe het lidmaatschap omgezet te worden naar een partnerschap. Aanvullende redenen om lid te worden: in contact komen met nieuwe zakenrelaties in contact blijven met bestaande relaties kennis en ervaringen met elkaar delen en daar voordeel uit halen mogelijkheid om eventuele samenwerkingspartners te vinden samen versterken van het economische klimaat in de regio Eindhoven elkaar stimuleren om vooral creatief en innovatief te blijven Voldoende redenen dus om zich aan te sluiten bij. En omdat het ons werk is, kunnen wij u optimaal van dienst zijn. Wij doen het niet naast andere werkzaamheden, maar zijn hier fulltime mee bezig. Overigens geldt in alle vermelde tarieven dat deze exclusief BTW, reiskosten en kosten voor consumpties zijn, tenzij dit specifiek anders wordt aangegeven in de aankondiging. Kosten van het lidmaatschap Het lidmaatschap voor een individueel lidmaatschap bedraagt 695,00 excl. BTW per jaar tot 31 december Vanaf 1 januari 2016 zal dit 795,00 excl. BTW zijn. Het lidmaatschapsgeld is overigens aftrekbaar van de belasting. Het premium lidmaatschap is bedoeld voor bedrijven die meerdere medewerkers willen aanmelden als lid. In dit geval bedraagt het lidmaatschap 549,00 excl. BTW per medewerker per jaar tot 31 december 2015 en vanaf 1 januari ,00 excl. BTW. Het lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de aankomende kalendermaand nadat de factuur is betaald en wordt aangegaan voor 12 maanden. Het lidmaatschap wordt ieder jaar automatisch verlengd. Hiervoor wordt in de laatste maand van het lidmaatschap een nieuwe (digitale) factuur toegezonden per e- mail. Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het lidmaatschap schriftelijk/per e- mail te geschieden.

5 Wie kan partner worden Partners c.q. sponsoren zijn van onschatbare waarde om kwalitatief hoogstaande activiteiten te kunnen ontplooien en daardoor meer in de belangstelling te staan, waardoor meer nieuwe leden worden aangetrokken, waardoor de partner/sponsor meer aandacht krijgt, wat weer leidt tot meer omzet. Het veroorzaakt dus een soort sneeuwbaleffect met als gevolg een win- winsituatie. In principe kan iedereen zich als partner aanmelden, en daardoor extra privileges krijgen. Wel dient altijd eerst goedkeuring plaats te vinden door het management(team) van. In geval van ernstige bezwaren door het management, een partner of een lid kan een partnerschap afgewezen worden. Voor welk partnerschap kies je Het basic partnership geeft naast een gratis individueel lidmaatschap, recht op: een jaar lang vermelding van het bedrijfslogo met link naar de eigen website op de homepage van en in de nieuwsbrieven die regelmatig door het jaar verzonden worden het zonder kosten meenemen van 1 introducee per reguliere bijeenkomst gratis toegang met partner tot de jaarlijkse gala- avond inclusief diner (exclusief consumpties) Het premium partnership geeft naast een gratis lidmaatschap voor maximaal 5 personen die werkzaam zijn binnen het bedrijf, recht op: een jaar lang vermelding van het bedrijfslogo met link naar de eigen website op de homepage van boven en groter dan die van de basis partners en is dus eerder en duidelijker zichtbaar vermelding van het bedrijfslogo in alle media- uitingen en correspondentie het plaatsen van een rolbanner tijdens bijeenkomsten welke door Zakenplatform Eindhoven georganiseerd worden een artikel over hun bedrijf met foto, gepubliceerd op de website van en in de nieuwsbrief het publiceren van persberichten en nieuwsberichtjes op de website van het publiceren van uitnodigingen voor door de premium partner zelf georganiseerde netwerkborrels, evenementen of andere bijeenkomsten gratis toegang voor maximaal 5 personen tot de jaarlijkse gala- avond inclusief diner (exclusief consumpties) vrij gebruik van het logo van in zowel online als offline communicatie het vullen van speciale bijeenkomsten, waarbij de organisatie, locatie, catering en uitnodigingen verzorgt belangrijke stem t.a.v. het beleid van en de uitvoering door het management van indien gewenst is toetreding tot het management van mogelijk door 1 afgevaardigde van het bedrijf

6 Het exclusive partnership geeft, naast een gratis lidmaatschap voor alle medewerkers binnen het bedrijf, recht op: een groot bedrijfslogo met link naar de eigen website bovenaan de homepage van en dus direct en duidelijk zichtbaar vermelding van het bedrijfslogo in alle media- uitingen en correspondentie het plaatsen van een rolbanner tijdens bijeenkomsten welke door Zakenplatform Eindhoven georganiseerd worden exclusiviteit binnen de branche/sector waarin het bedrijf werkzaam is. Er zal dus geen sprake zijn van uitingen voor en door een concurrerend bedrijf binnen een artikel over hun bedrijf met foto, gepubliceerd op de website van en in de nieuwsbrief het publiceren van persberichten en nieuwsberichtjes op de website van het publiceren van uitnodigingen voor door de exclusive partner zelf georganiseerde netwerkborrels, evenementen of andere bijeenkomsten gratis toegang voor maximaal 10 personen tot de jaarlijkse gala- avond inclusief diner (exclusief consumpties) vrij gebruik van het logo van in zowel online als offline communicatie het vullen van speciale bijeenkomsten, waarbij de organisatie, locatie, catering en uitnodigingen verzorgt gereserveerde plaatsen tijdens de gala- avond en diners belangrijke stem t.a.v. het beleid van en de uitvoering door het management van indien gewenst is toetreding tot het management van mogelijk door maximaal 2 afgevaardigden van het bedrijf Kosten verbonden aan een partnerschap Ook een partnerschap wordt aangegaan voor 1 jaar, ingaande per eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand en wordt na een periode van 12 maanden automatisch verlengd. In de laatste maand van het partnerschap wordt een (digitale) factuur voor de komende 12 maanden toegezonden per e- mail. Opzegging van het partnerschap dient uiterlijk 1 maand van tevoren schriftelijk/per e- mail te worden verzonden aan het management van. De kosten van een partnerschap bedragen: Voor het basic partnership 995,00 exclusief BTW Voor het premium partnership 3995,00 exclusief BTW Voor het exclusive partnership 8995,00 exclusief BTW Sponsoring in goederen en/of diensten Naast financiële steun is het ook mogelijk om te steunen in de vorm van het ter beschikking stellen van benodigde goederen en/of diensten. Partijen zullen hiervoor benaderd worden door het management.

7 Als tegenprestatie wordt een gratis lidmaatschap aangeboden en zal het bedrijfslogo met een link naar de website geplaatst worden op de website van Zakenplatform Eindhoven. Een en ander zal naar rato ingeschaald worden. Uiteraard zijn donaties en giften ook van harte welkom. Contactgegevens W: ; (vanaf zomer 2015) E: ; (vanaf zomer 2015) T: Mijn dank gaat uit naar de volgende bedrijven die mij reeds in de opstartfase zijn gaan ondersteunen: https://www.holla.nl/ons- kantoor

8 events.eu

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU ui j e D e w e t s a a gn cc u rs!! es inhoud Wie zijn wij? ICt Waarborg Logo en huisstijl Websites Webshop Starterspakketen A-B-C-D Backup en support

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij?

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? We doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons

Nadere informatie

Computer bedrijf SylFer. Portfolio: Onderdeel webdesign Computerbedrijf SylFer V.O.F. Datum:

Computer bedrijf SylFer. Portfolio: Onderdeel webdesign Computerbedrijf SylFer V.O.F. Datum: Tros 20 3421 KR te Oudewater Telefoon Ferry : 06-42722268 Telefoon Sylvia : 06-42722269 Receptie : 06-42722267 Office : 0348-561766 Telefax : 0348-565180 E-mail : info@sylfer.nl KVK : 30.16.98.32 RABO

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

T E L S TA R A n d e r s e n b e t e r

T E L S TA R A n d e r s e n b e t e r T E L S TA R de wit te leeuwen A n d e r s en beter Vo o r w o o r d Fijn dat u even de tijd neemt voor Telstar. In deze prospectus willen wij u graag aantonen dat wij meer zijn dan een voetbalclub. Daarom

Nadere informatie

Shared EDA Centre Business plan

Shared EDA Centre Business plan 2008 Shared EDA Centre Business plan Rick Stroot STRiTec Technical Consultancy Versie 2.1 (22-7-2008) Inhoud Technical Consultancy 1 Achtergrond... 3 2 Doelstellingen... 3 3 Organisatie... 4 3.1 Tijdsbestek...

Nadere informatie

Communicatie, de consument wil niet beïnvloed worden, maar meepraten.

Communicatie, de consument wil niet beïnvloed worden, maar meepraten. Magazine van Kempen Communicatie 2012 nummer 3 Communicatie, de consument wil niet beïnvloed worden, maar meepraten. In deze uitgave o.a. Coaching haalt het beste uit de werknemer Enthousiaste klanten

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Handleiding voor organisatoren

Handleiding voor organisatoren Handleiding voor organisatoren 2 handleiding KOM ERBIJ FESTIVALS De Kom erbij Festivals zijn een onderdeel van de Week tegen Eenzaamheid 2014. Een week waarin we samen eenzaamheid aanpakken. Wij, dat is

Nadere informatie

Verslag infomiddag Tapovan 31 januari 2015

Verslag infomiddag Tapovan 31 januari 2015 Verslag infomiddag Tapovan 31 januari 2015 Deel 1: In stand houden / groeien van Tapovan Vasistha heet iedereen (32 personen) welkom en start met deel 1: Stand van zaken, hoe het nu gaat. We starten met

Nadere informatie

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen HOE PAK JE EEN CROWDFUNDINGCAMPAGNE AAN? A. Tijdlijn project = live! Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen Afsluiting & beloningen 1. Planning 1.1. Is crowdfunding iets voor mij? Overeenstemming

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN DE FACULTEIT MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN RUIMTE IN HET NIEUWE ROETERSEILAND COMPLEX 1 VOORWOORD 12 NOVEMBER 2012 FV-FMG UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Voor u ligt

Nadere informatie

14-daagse NLP Coach & Marketing Bachelor voor Personal Trainers te s-hertogenbosch

14-daagse NLP Coach & Marketing Bachelor voor Personal Trainers te s-hertogenbosch 14-daagse NLP Coach & Marketing Bachelor voor Personal Trainers te s-hertogenbosch De basisopleiding start dit najaar op 1 oktober 2011, en in het voorjaar op 3 maart 2012. Gedoceerd in 7 maal 2 dagen

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Schrijven voor Kluwer

Schrijven voor Kluwer Schrijven voor Kluwer Over Kluwer Kluwer levert vakgerichte informatie aan kritische professionals op uiteenlopende gebieden. Onze klanten behoren tot de top op hun vakgebied: van juristen, fiscalisten,

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Daar Geef JeOm Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Cultuur Daar Geef Je Om Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Geven

Nadere informatie

WERK/PROJECTPLAN 2012. Bussum, november 12

WERK/PROJECTPLAN 2012. Bussum, november 12 WERK/PROJECTPLAN 2012 Bussum, november 12 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemene doelstelling... 5 3. Doelgroep... 7 4. Activiteiten uit het werkplan... 8 5. Planning... 19 6. Begroting... 20 2 1 Inleiding

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie