Aanvraag uitlening materiaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag uitlening materiaal"

Transcriptie

1 Aanvraag uitlening materiaal DEFENSIE CDSCA CDSCA DS-F BloK F0 DS-F Welfare Kwartier Koningin Astrid Kwartier Koningin Astrid Bruynstraat 1 Neder-Over-Heembeek 1120 Brussel PP03 Tel : 02/ Fax : 02/ DEEL A Aanvrager Nr. Dossier : (Bestemd voor CDSCA) DS-F Welfare I Eenheid : Adres : vertegenwoordigd door Naam : Voornaam :.. Graad : Functie in de Eenheid :.. Mil. Tel. : Burger Tel :.. Fax : verzoekt een uitlening van materiaal CDSCA (zie lijst deel C). Reden van aanvraag tot uitlening : Gebruik : Indoor*/ Outdoor* Gewenste duur van uitlening : van / / tot en met / / *het onnodige schrappen Handtekening : Datum : / / II In te vullen door de hierbovenvermelde verantwoordelijke indien hij niet persoonlijk aanwezig is bij de overname/overgave van het materiaal Ik ondergetekende : Naam : Voornaam : geef volmacht aan : Naam : Voornaam : Tel. :. Handtekening : Datum :.. / /. III VISA Eenheids Comd : Ik ondergetekende : Naam :. Voornaam :.. Comd van :. (naam Eenheid) sta borg voor onderhavige uitleenaanvraag van materiaal en verbind mij ertoe het reglement inzake de aanwendingsvoorwaarden (zie deel F blz. 4/5 en 5/5) na te leven. Handtekening :.. Stempel : Datum :./ / DEEL B Bestemd voor CDSCA Diensthoofd a. Aanvraag : Aanvaard / Geweigerd Duur : van. /. /. tot en met. /. /.. b. Het beschikbaar materiaal moet worden afgehaald en teruggebracht op : Datum afhaling Op././. van uur tot uur Datum teruggave Op././. van uur tot uur Plaats afhaling / teruggave : Kwartier Majoor Housiau Blok H 4 Martelarenstraat 181 B 1800 Vilvoorde - Peutie Aangepast voertuig voorzien en in het bezit zijn van deze uitleentoelating. NB : Indien het materiaal, om dringende redenen, niet kan worden afgehaald of teruggebracht op het aangeduide uur en datum, kan er enkel een nieuwe afspraak genomen worden in gemeen overleg met de dienst DS-F Welfare. 1/5

2 DEEL C - Gevraagd materiaal - Toegekend materiaal *Nr. Dossier : /20.. * Bestemd voor CDSCA Opblaasbaar materiaal Springkasteel (groot) + elektrische turbine + 1 spanriem + info- meetpaneel + 10 zandzakken en 10 sluithaken + 3 riemen +.. tapijten Springkasteel (klein) + elektrische turbine + 1 spanriem + info- meetpaneel + 6 zandzakken en 6 sluithaken + 3 riemen +.. tapijten Skydancer "Welkom-Bienvenue-Willkommen-Welcome" + elektrische blazer + koffer Opblaasbaar Voetbaldoel + elek. blazer + 7 zandzakken + transportzeil + koffer (5 ballen + 1 pomp) Traditionele volksspelen Oefenstelten met 2 hoogtes (per paar) Hoge stelten (per paar) Basketbiljart 1 basketbiljart - 1 keu - 2 balletjes - 1 plastic box Kegelspel 1 kegelbol - 9 kegels - 1 plastic box Tafelkegelspel 1 tafelkegelspel - 9 tafelkegels - 1 tafelkegelbol - 1 plastic box Zwierbol 1 zwierbol (galg met plateau) - 1 bal - 9 kegels - 1 plastic box Tonspel 1 tonspel - 6 koperen schijven - 1 plastic box Trou-Madame 1 trou-madame - 6 gaaibollen - 1 plastic box Sjoelbak 1 sjoelbak - 10 houten schijven Zigzagsjoelbak 1 zigzagsjoelbak - 10 houten schijven Pudebak 1 pudebak - 8 koperen schijven - 1 plastic box Celbadobas 1 staander - 1 mand - 10 balletjes Gatenkaas 1 gatenplank - 1 "kaas" - 1 plastic box Toptafel 1 toptafel - 1 tol - 10 toptafelkegels - 1 touwtje - 1 plastic box Eggeschieten 1 eg - 10 koperen schijven - 1 plastic box Buttobal 1 buttobal - 10 balletjes - 1 plastic box Schijfschieten 1 wip in koffer - 6 koperen schijven - 11 gaaien Eendjes vissen 2 visbakken - 8 hengels - 20 eendjes - 1 koffer Leerzaam materiaal voor kinderen Activiteitencentrum voor kleuters (2-5 jaar) 1 activiteitentafel - 4 stoelen - 1 koffer Kit leeshoek (2-10 jaar) zitbanken - grondtapijt - koffers met boeken Versie N** en/of F** (het onnodige schrappen) Babyrollkoffer (van 18 tot +/- 30 maand) 3 babyvoertuigen Kwik-Kwakkoffer (van 18 tot +/- 30 maand) 3 schommeldieren Animatiekoffers Trafickoffer (vanaf 2 jaar) 3 trafictapijten - 35 onbreekbare voertuigen in 2 emmers Bouwkoffer (2-5 jaar) 1 reuze Lego - 1 Maxi Kim Buni spel - 1 plastic box Animatiekoffer (3-6 jaar) Evenwichts- en voortbewegingsspelen Rollerkoffer (3-6 jaar) 2 pedalrollers - 2 kidscars - 4 floorsurfers Animatiekoffer (6-12 jaar) Spelen en sportanimatie Werpspelenkoffer (6-12 jaar) Diverse werpspelen Ontspanningsmateriaal Viking Kubbspel 10 ridders - 1 Rode Koning - 6 werpstokken - 4 hoekstokjes - spelregels Super 4 op 'n rij 1 speelrooster - 21 gele schijven - 21 groene schijven Kicker 1 kicker - 3 balletjes Airhockey Tafel 1 tafel - 2 pushers - 2 schijven Bingospel 1 spel - 75 balletjes (1 tot 75) tot 450 herbruikbare kaarten Parasol (+ 1 stok - 1 voet) Set "Clip" panelen Tentoonstellingspanelen Aantal gevraagd toegekend afgehaald terug 2/5

3 Nr. Dossier : /20.. Aanvrager :.. Bestemd voor CDSCA DEEL D - PV van overname In te vullen bij afhaling van het materiaal Eenheid : Ik ondergetekende (naam, voornaam en graad):..... verklaar het materiaal, waarvan de uitlening gratis wordt toegestaan, in goede staat te hebben ontvangen van de CDSCA alsook, indien nodig, de infofiche en het veiligheidsattest van het springkasteel. Datum :. /. /. Handtekening : Naam van verantwoordelijke CDSCA:.. Stempel : Handtekening:.. DEEL E - PV van overgave In te vullen bij teruggave van het materiaal Eenheid :.... Naam, voornaam en graad van de verantwoordelijke :. Datum :././. Handtekening voor akkoord : Bestemd voor CDSCA Handtekening :.. Stempel : Naam van de verantwoordelijke:... Het materiaal werd teruggegeven O In goede staat en op de voorziene datum : de waarborgsom van 150 zal worden teruggestort op de rekening die de betaling uitgevoerd heeft O In goede staat maar later dan de voorziene datum O In slechte staat: volgende schade of beschadigingen werden vastgesteld :... 3/5

4 DEEL D PV van overname zie document in bijlage (blz. 3/5) DEEL E PV van overgave zie document in bijlage (blz. 3/5) DEEL F Reglement inzake het uitlenen van materiaal CDSCA De CDSCA DS F Welfare kan gratis instaan voor het uitlenen van materiaal aan de Componenten, Eenheden, Kwartieren, door MOD erkende verenigingen van Defensie, die een manifestatie organiseren ten voordele van de militaire gemeenschap. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat deze uitlening van materiaal enkel kan geschieden mits strikte naleving van hieronder vermelde criteria: 1. Een waarborg van 150 moet worden gestort alvorens het materiaal wordt afgehaald. Deze zal worden teruggestort op voorwaarde dat het materiaal in de opslagplaats volledig, in goede staat op de voorziene datum en uur (zie deel B van het aanvraagformulier) aan de verantwoordelijke van de CDSCA wordt terugbezorgd. 2. Het materiaal mag in geen enkel geval, ten persoonlijke of gezamenlijke titel, uitgeleend worden voor privégebruik, noch worden uitgeleend aan een derde persoon (ook niet aan een andere Eenheid). 3. De aanvrager is verantwoordelijk voor het ontvangen materiaal. Hij moet ervoor zorgen dat het uitgeleende materiaal: 3.1. op de in het uitleencontract voorziene data, met het nodige personeel en met eigen vervoermiddel wordt afgehaald en teruggebracht in goede staat en in oorspronkelijke verpakking, hetzij door hemzelf, hetzij door een afgevaardigde met schriftelijke volmacht; 3.2. wordt geïnstalleerd met inachtname van alle voorzorgsmaatregelen vereist door de lokale omstandigheden ten einde een optimale exploitatie van de activiteit te verzekeren; 3.3. zowel tijdens als buiten de activiteiten beschermd is tegen diefstal, brand en beschadigingen 3.4. wordt gemonteerd en gedemonteerd overeenkomstig de bijgevoegde gebruiksaanwijzing; 3.5. goed beheerd en onderhouden wordt; 3.6. wordt gebruikt overeenkomstig de bedoeling van de activiteit; 3.7. voor, tijdens en na gebruik wordt nagekeken door de verantwoordelijke (meerderjarig) van de activiteit of de persoon (meerderjarig) die hiervoor aangewezen werd; 3.8. niet kan gebruikt worden door onbevoegde personen wanneer de activiteit niet in werking is; 3.9. wordt vergoed in geval van verlies of abnormale beschadiging. 4. Het is verboden wijzigingen aan te brengen aan het geleend materiaal. 5. Elke onregelmatigheid, ontdekt bij de montage of elk ander probleem/onregelmatigheid/ongeval gedurende het gebruik, wordt onmiddellijk aan CDSCA DS F Welfare gemeld (zie gegevens op blz. 1/5). 6. Bijkomende SPECIFIEKE regels bij het uitlenen van het SPRINGKASTEEL et bij het uitlenen van het VOETBALDOEL 6.1. De instructies vermeld in de «Gebruiksaanwijzing springkasteel (checklist)» en in de «Gebruiksaanwijzing opblaasbaar doel (checklist)» meegedeeld aan de aanvrager met de toelating voor de uitlening, maken in hun geheel deel uit van huidig reglement en dienen als dusdanig gerespecteerd te worden. Het wordt ten stelligste aangeraden om deze gebruiksaanwijzing(en) aandachtig te lezen van zodra de manifestatie gepland wordt zodat men de manifestatie met kennis van zaken kan voorbereiden. Deze gebruiksaanwijzing(en) kunnen geraadpleegd worden op onze internetsite CDSCA ( socio commercieel/uitlenen belgie). Deze zijn eveneens beschikbaar op eenvoudige mondelinge of schriftelijke aanvraag bij CDSCA DS F Welfare (zie gegevens blz. 1/5) De begunstigde van het uitgeleende materiaal is verplicht om met meerderjarig personeel een permanent toezicht op de activiteit te verzekeren ten einde de veiligheid van de gebruikers en van het materiaal te waarborgen en alle mogelijke misbruiken of problemen te voorkomen: het minimale aantal personen voor toezicht en bediening bedraagt 1 per kasteel/ 1 per voetbaldoel. De perso(o)n(en) die het toezicht uitoefen(t)en moet(en) als dusdanig herkenbaar zijn, deze dien(t)en gebruik te maken van een fluitje of een ander middel om de aandacht van de gebruikers te trekken. Zij/hij moet(en) op de hoogte gebracht worden van de na te leven regels inzake veiligheid en hygiëne (reglement + gebruiksaanwijzing). Zij hebben tegenover de ouders of begeleiders van de kinderen, of de andere gebruikers, «het laatste woord» i.v.m. veilig gebruik van het materiaal door de gebruikers (dit omwille van ieders veiligheid). De gebruikers dienen op een gecontroleerde en veilige manier toegang verschaft te worden. 4/5

5 6.3. Overeenkomstig de eisen van de FOD Economie (K.B betreffende de uitbating van speelterreinen) is bij iedere plaatsing van een opblaasbaar springkasteel of voetbaldoel een risicoanalyse i.v.m. het speelterrein (dit omvat de installatieplaats en de plaats waar de inrichting direct op staat) verplicht Als het gepland is het springkasteel/het voetbaldoel buiten te plaatsen, moet er rekening worden gehouden met het weerbericht. De maximale windkracht die het gebruik van het kasteel/het voetbaldoel toelaat, is 5 BEAUFORT (38 Km/uur). Het kasteel/voetbaldoel wordt nooit buiten geplaatst bij temperaturen lager dan 8 graden Celsius Alle geleverde ballastzakken (kleine kastelen : 6 zakken + 6 sluithaken grote kastelen : 10 zakken + 10 sluithaken voetbaldoel : 7 zakken + 7 sluithaken) moeten verplicht worden gebruikt om de stabiliteit van de opblaasbare structuur te verzekeren (een regelmatige inspectie minimum dagelijks is verplicht). Elk ankerpunt moet voorzien worden van ten minste één zak De doelgroep (leeftijd, grootte) is de volgende : het klein springkasteel is voorbehouden aan kinderen van 5 tot 8 jaar met een maximale grootte van 1,40 meter; het groot springkasteel aan kinderen van 8 tot 11 jaar met een maximale grootte van 1,50 m. Het aantal kinderen dient beperkt te worden tot 8 voor het klein springkasteel en tot 15 voor het groot. Bij grote drukte en/of naargelang de behoefte, de kinderen verdelen in groepen per leeftijdscategorie en/of psychomotoriek. Het infobord verstrekt door de CDSCA DS F Welfare, met de voornaamste punten uit het reglement voor de gebruikers o.a. de maximale grootte van de gebruikers en het maximum aantal gebruikers dient goed zichtbaar in de nabijheid van het springkasteel te worden opgehangen. Dit infobord kan dienst doen als meetlat. De toezichter moet de grootte van de kinderen nagaan en moet de toegang weigeren aan de gebruikers die niet in de doelgroep zitten Tijdens het opblazen en aflaten van het toestel moet de gebruiker de toegang tot de unit ontzegd worden. Indien geen toezicht kan gegarandeerd worden, moet de uitbater het springkasteel/het voetbaldoel aflaten of buiten gebruik stellen De naam en het adres van de verantwoordelijke van de activiteit, moet in de nabijheid van het springkasteel/het voetbaldoel worden uitgehangen Verklaringsverplichting : Ieder incident of ernstig ongeval overkomen aan een gebruiker of derde i.v.m. het materiaal (opblaasbaar springkasteel of voetbaldoel) dat het onderwerp uitmaakt van de CDSCAuitleenovereenkomst, dient onmiddellijk aan de CDSCA DS F Welfare, alsook aan het Centraal Meldpunt voor Producten, gemeld te worden door middel van het verklaringsformulier welke bijgevoegd is aan de Gebruiksaanwijzing Springkasteel (checklist) en Gebruiksaanwijzing Opblaasbaar doel (checklist) (zelfde formulier). Verklaring van de woorden incident en ongeval Contactgegevens CDSCA DS F Welfare en Centraal Meldpunt voor Producten: zie Gebruiksaanwijzing Springkasteel (checklist) of Gebruiksaanwijzing voetbaldoel (checklist). 7. Bijkomende regels voor de VOLKSSPELEN / ANIMATIEMATERIAAL 7.7. Dit materiaal moet beschermd worden tegen slechte weeromstandigheden Ervoor zorgen dat het materiaal overeenkomstig de bedoeling van het spel wordt gebruikt Regelmatig het aantal stukken, nodig voor het gebruik ervan, nakijken. 8. TENTOONSTELLINGSPANELEN Het is verboden om op de panelen te nagelen, te plakken of te nieten. Aangepaste, zelfklevende banden kunnen in de handel gekocht worden. 9. SKYDANCER «WELKOM» 9.1. Wanneer de Skydancer niet gebruikt wordt, moet de dancing tube verwijderd en terug in de hoes gestoken worden. In geen geval mag de tube van doek op de grond blijven liggen om te vermijden dat hij smerig en snel onbruikbaar wordt (kostelijk materiaal) Als het regent kan de Skydancer niet gebruikt worden en moet hij onder het droge liggen. De CDSCA behoudt zich het recht om op elk moment het verloop van de activiteit te controleren in het kader van de voormelde regels. Indien tijdens de controle onregelmatigheden worden vastgesteld, kan het uitgeleend materiaal worden weggehaald of geweigerd in de toekomst. Het bedrag van de schade zal van de waarborg afgetrokken worden (en indien het bedrag van de schade hoger is dan de waarborg dan zal het verschil aangerekend worden). Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd. 5/5

GEBRUIKSAANWIJZING OPBLAASBAAR VOETBALDOEL (checklist)

GEBRUIKSAANWIJZING OPBLAASBAAR VOETBALDOEL (checklist) 1 / 6 GEBRUIKSAANWIJZING OPBLAASBAAR VOETBALDOEL (checklist) Opdat de activiteit in optimale omstandigheden qua veiligheid zou kunnen plaatsvinden, is het onontbeerlijk te verwijzen naar onderhavige gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING SPRINGKASTEEL (checklist)

GEBRUIKSAANWIJZING SPRINGKASTEEL (checklist) 1 / 7 GEBRUIKSAANWIJZING SPRINGKASTEEL (checklist) Opdat de activiteit in optimale omstandigheden qua veiligheid zou kunnen plaatsvinden, is het onontbeerlijk te verwijzen naar onderhavige gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Uitlening Materiaal Welfare

Uitlening Materiaal Welfare Uitlening Materiaal Welfare www.cdsca-ocasc.be Voorwoord DGCOM/Belgian Defence cdsca-ocasc DGCOM/Belgian Defence Beste lezer, De uitlening van het WELFARE - materiaal van de CDSCA kan aangevraagd worden

Nadere informatie

STAD ZOUTLEEUW REGLEMENT UITLEENDIENST --------------------------------------

STAD ZOUTLEEUW REGLEMENT UITLEENDIENST -------------------------------------- STAD ZOUTLEEUW REGLEMENT UITLEENDIENST -------------------------------------- Art. 1 : Door de Stad Zoutleeuw worden materialen voor ontlening ter beschikking gesteld van de in Zoutleeuw gevestigde organisaties

Nadere informatie

STAD ZOUTLEEUW REGLEMENT UITLEENDIENST

STAD ZOUTLEEUW REGLEMENT UITLEENDIENST STAD ZOUTLEEUW REGLEMENT UITLEENDIENST -------------------------------------- Art. 1 : Door de Stad Zoutleeuw worden materialen voor ontlening ter beschikking gesteld van de in Zoutleeuw gevestigde organisaties

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal

Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal Artikel 1 Met ingang van 1 juli 2014 worden alle voorgaande

Nadere informatie

Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst

Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst Tips... Hoe Goede raad Zorg voor Wanneer enkel schriftelijk met het aanvraagformulier je kan telefonisch inlichtingen inwinnen en formulieren aanvragen vraag

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL TUD - technische dienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL Artikel 1: categorie Het stadsbestuur stelt materiaal ter beschikking aan

Nadere informatie

Reglement jeugduitleendienst

Reglement jeugduitleendienst Reglement jeugduitleendienst AFDELING 1 : ALGEMENE BEPALINGEN ART. 1 : RECHTHEBBENDEN. Door het Stadsbestuur van Sint-Truiden worden via de Stedelijke Uitleendienst materialen ter beschikking gesteld van

Nadere informatie

SPELREGEL 1 WAT Jongerencentrum Bouckenborgh heeft een uitleendienst van diverse materialen voor het jeugdwerk. SPELREGEL 2 DE ONTLENER De ontlener is een erkende jeugdvereniging of een school uit de Stad

Nadere informatie

Artikel 1 Dit reglement regelt het uitlenen van het materiaal door de gemeentelijke jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw aan:

Artikel 1 Dit reglement regelt het uitlenen van het materiaal door de gemeentelijke jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw aan: Artikel 1 Dit reglement regelt het uitlenen van het materiaal door de gemeentelijke jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw aan: - categorie A: de erkende Leeuwse jeugdwerkinitiatieven en Leeuwse scholen (aanvraag

Nadere informatie

REGLEMENT: UITLEENDIENST

REGLEMENT: UITLEENDIENST UITLEENDIENST REGLEMENT: ^ÑÇÉäáåÖ=fW=^äÖÉãÉåÉ=ÄÉé~äáåÖÉå art. 1Rechthebbenden + voorrangsregeling 1. Jeugdcentrum De Klinker stelt materiaal ter beschikking aan: - Aarschotse jeugdverenigingen (zoals erkend

Nadere informatie

REGLEMENT UITLEENDIENST GLABBEEK

REGLEMENT UITLEENDIENST GLABBEEK REGLEMENT UITLEENDIENST GLABBEEK Artikel 1: 1: Het gemeentebestuur van Glabbeek wil bijdragen tot een optimale werking van organisaties. Daartoe wordt er gratis materiaal ter beschikking gesteld via de

Nadere informatie

De Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie (CDSCA). Wie zijn wij? Wat bieden wij? Waar vind je ons?

De Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie (CDSCA). Wie zijn wij? Wat bieden wij? Waar vind je ons? De Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie (CDSCA). De CDSCA is een team van gemotiveerde medewerkers dat zich inspant om tegemoet te komen aan de verwachtingen en individuele behoeften

Nadere informatie

JEUGDDIENST GERAARDSBERGEN Jeugdcentrum De Spiraal Zakkaai Geraardsbergen Uitleendienst Jeugd

JEUGDDIENST GERAARDSBERGEN Jeugdcentrum De Spiraal Zakkaai Geraardsbergen Uitleendienst Jeugd JEUGDDIENST GERAARDSBERGEN Jeugdcentrum De Spiraal Zakkaai 29 9500 Geraardsbergen 054 43 45 37 Uitleendienst Jeugd UITLEENDIENST GERAARDSBERGEN Reglement 1. De Stedelijke Jeugdraad en de Jeugddienst, die

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN GEMEENTELIJK MATERIAAL

GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN GEMEENTELIJK MATERIAAL GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN GEMEENTELIJK MATERIAAL 1. ALGEMEEN Artikel 1: Het gemeentebestuur Zulte leent, ter ondersteuning en ter stimulatie van het verenigingsleven, gemeentelijk materiaal

Nadere informatie

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem Reglement op het gebruik van: de polyvalente zaal met kitchenette en aanpalend terras in de gemeentelijke sporthal Beschrijving van de infrastructuur Art.1. Dit reglement is van toepassing op het gebruik

Nadere informatie

Gebruiks- en Retributiereglement Gemeentelijk feestmateriaal

Gebruiks- en Retributiereglement Gemeentelijk feestmateriaal Gebruiks- en Retributiereglement Gemeentelijk feestmateriaal Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Dit reglement regelt het gebruik van het gemeentelijk feestmateriaal. Artikel 2 Volgend gemeentelijk

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 28 september 2006 en

Nadere informatie

De uitleenbox van de UGent, Campus Kortrijk heeft als doel:

De uitleenbox van de UGent, Campus Kortrijk heeft als doel: Artikel 1. Doel De uitleenbox van de UGent, Campus Kortrijk heeft als doel: 1. Wetenschap, in hoofdzaak biochemie, chemie en milieukunde, promoten bij leerlingen uit wetenschappelijke ASO en TSO opleidingen.

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006, 21 december 2010, 14 december 2015 Bekendgemaakt op 28 september 2006, 23

Nadere informatie

Huurvoorwaarden. Gelieve deze brochure terug te bezorgen aan ZiDaSpringen. na de verhuurperiode.

Huurvoorwaarden. Gelieve deze brochure terug te bezorgen aan ZiDaSpringen. na de verhuurperiode. Huurvoorwaarden Gelieve deze brochure terug te bezorgen aan ZiDaSpringen na de verhuurperiode. Huurvoorwaarden: Artikel 1: Praktisch Om de in het huurcontract aangewezen springkastelen te kunnen gebruiken,

Nadere informatie

1. De individuele verderzetting van de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie

1. De individuele verderzetting van de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie Informatie m.b.t. de individuele verderzetting van de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie en met betrekking tot de mogelijkheid tot voorfinanciering ervan. De wet van 20 juli 2007 (Wet VERWILGHEN)

Nadere informatie

CASH & CARRY VERKOOP voor jeugdbewegingen

CASH & CARRY VERKOOP voor jeugdbewegingen CASH & CARRY VERKOOP voor jeugdbewegingen Uitrusting en kledij In Kwartier Majoor HOUSIAU Poort 2 Rollewagenstraat (via Woluwelaan) 1800 PEUTIE Contact Adjudant Spaepen Fernand Tf: 0032-(0)2/701.67.37

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN

GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: Het terrein: de offstreet-parking Rijnkaai,

Nadere informatie

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan.

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan. Gebruiksreglement gemeenschapscentrum Neerpelt Artikel 1.- Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum (GC) om het GC te verhuren met voorrang

Nadere informatie

Gebruikersreglement verbruikszaal Groenhof St.-Joseph

Gebruikersreglement verbruikszaal Groenhof St.-Joseph Gebruikersreglement verbruikszaal Groenhof St.-Joseph 1. Algemeen. Dit regelement is van toepassing voor het gebruik van de verbuikszaal Groenhof St.-Joseph, Gentstraat 1 te Oostakker. 2. Gebruiksmodaliteiten

Nadere informatie

Provinciaal gebruikersreglement. Bibliotheeknet Limburg.

Provinciaal gebruikersreglement. Bibliotheeknet Limburg. Provinciaal gebruikersreglement Bibliotheeknet Limburg Bibliotheeknet Limburg Bibliotheeknet Limburg is een samenwerkingsverband tussen een aantal Limburgse openbare bibliotheken. Het meest actuele overzicht

Nadere informatie

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen Infodocument Arbeidsplaatsen - Elektrische installaties - Algemeen Voor bepaalde oude elektrische installaties op de arbeidsplaatsen werden in 2008 minimum

Nadere informatie

UITLEENDIENST VOOR TENTOONSTELLINGSMATERIEEL REGLEMENT

UITLEENDIENST VOOR TENTOONSTELLINGSMATERIEEL REGLEMENT UITLEENDIENST VOOR TENTOONSTELLINGSMATERIEEL REGLEMENT Artikel 1 : Artikel 2 : Artikel 3 : Artikel 4 : Artikel 5 : Artikel 6 : Artikel 7 : Artikel 8 : Artikel 9 : Artikel 10 : Artikel 11 : Artikel 12 :

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. materialen

AANVRAAGFORMULIER. materialen AANVRAAGFORMULIER materialen AANVRAGER : Naam vereniging : Naam verantwoordelijke :... Adres :.. Tel. :. GSM :. E-mail : Aard van de manifestatie : Datum van de manifestatie : Datum levering : Datum ophaling

Nadere informatie

BibliotheeknetLimburg

BibliotheeknetLimburg BibliotheeknetLimburg Provinciaal gebruikersreglement limburg.be BibliotheeknetLimburg Inwerkingtreding reglement Dit gebruikersreglement treedt in werking op 1 januari 2009. Alle voorgaande gebruikersreglementen

Nadere informatie

Workshop speelterreinen en speeltoestellen

Workshop speelterreinen en speeltoestellen Workshop speelterreinen en speeltoestellen Genk Karen Brems Sint-Andries Erwin De Buck Denderleeuw Luc Janssens 1 Inhoud workshop 1. Kort overzicht regelgeving 2. A.d.h.v. foto s de aandachtspunten betreffende

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen

AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen IDENTIFICATIE AANVRAGER In geval van natuurlijke persoon: Naam:... Voornaam:... Adres:... Postcode:...Gemeente:... Btw-nummer:... Telefoon/gsm:...

Nadere informatie

UITLEEN- EN RETRIBUTIEREGLEMENT GEMEENTELIJKE UITLEENDIENST GOOIK

UITLEEN- EN RETRIBUTIEREGLEMENT GEMEENTELIJKE UITLEENDIENST GOOIK UITLEEN- EN RETRIBUTIEREGLEMENT GEMEENTELIJKE UITLEENDIENST GOOIK Artikel 1: Onderwerp Het gemeentebestuur van Gooik stelt volgend materiaal ter beschikking via de dienst Vrije Tijd, G.C. De Cam, Dorpsstraat

Nadere informatie

Beschut Wonen Noord-Limburg V.Z.W.

Beschut Wonen Noord-Limburg V.Z.W. woensdag 20 juli 2016 VERBLIJFSOVEREENKOMST Tussen : 1. De V.Z.W. Beschut Wonen Noord-Limburg, Burgemeester Laenenstraat 7 bus 25 3900 Overpelt, hier vertegenwoordigd door Fons Plas (ondergetekende), in

Nadere informatie

Stad Brussel Nederlandstalige Openbare Bibliotheken Reglement voor de gebruikers

Stad Brussel Nederlandstalige Openbare Bibliotheken Reglement voor de gebruikers Stad Brussel Nederlandstalige Openbare Bibliotheken Reglement voor de gebruikers De Instelling ----------------- 1. De openbare bibliotheek heeft als opdracht de informatie, ontwikkeling, opvoeding en

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN HET UITLENEN VAN FEESTMATERIAAL

REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN HET UITLENEN VAN FEESTMATERIAAL BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD DD. 27 OKTOBER 2010 REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN HET UITLENEN VAN FEESTMATERIAAL Artikel 1 Gemeentebestuur Maldegem leent, tegen een bescheiden huurprijs, feestmateriaal uit

Nadere informatie

Gebruikersreglement en tarieven Cultuurkapel

Gebruikersreglement en tarieven Cultuurkapel Gebruikersreglement en tarieven Cultuurkapel Cultuurcentrum Zwaneberg Cultuurkapel Cultuurplein 1 Kloosterstraat 1 2220 Heist-op-den-Berg 2220 Heist-op-den-Berg 015 25 07 70 www.zwaneberg.be www.facebook.com/cultuurcentrum.zwaneberg

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN IN BERLAAR

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN IN BERLAAR VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN IN BERLAAR 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst Publiciteit - terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Verkoopprocédure SDV 20145711 van 20 percelen voertuigen te Peutie. Samenvatting van de verkoopprocedure

Verkoopprocédure SDV 20145711 van 20 percelen voertuigen te Peutie. Samenvatting van de verkoopprocedure Verkoopprocédure SDV 20145711 van 20 percelen voertuigen te Peutie 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst Publiciteit - terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

SPORTDIENST WAREGEM MEERSSTRAAT 5 8790 WAREGEM Tel.: 056 60 07 44 fax: 056 61 29 41 E-mail: info@waregemsport.be

SPORTDIENST WAREGEM MEERSSTRAAT 5 8790 WAREGEM Tel.: 056 60 07 44 fax: 056 61 29 41 E-mail: info@waregemsport.be SPORTDIENST WAREGEM MEERSSTRAAT 5 8790 WAREGEM Tel.: 056 60 07 44 fax: 056 61 29 41 E-mail: info@waregemsport.be Organiseer je een wijkfeest, een schoolsportdag, een familiereünie of zomaar een instuif,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET CULTUREEL CENTRUM KUMTICH

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET CULTUREEL CENTRUM KUMTICH vzw CENTRUM KUMTICH Keibergstraat 54 3300 Kumtich Voorzitter : Jos Peeters Keibergstraat 22 3300 Kumtich Secretaris : Gegeest Theofiel Nieuwstraat 79 3370 Boutersem 0479/24 85 30 Bankrekening : Argenta

Nadere informatie

speelterrein zonder (aanvaardbare) risico s = speelterrein zonder spel

speelterrein zonder (aanvaardbare) risico s = speelterrein zonder spel PRAKTISCHE INVULLING SPEELPLAATSDOSSIER Kristel Vanorbeek Speelterreinen Kinderen leren al spelend risico s inschatten, risico s die er altijd zullen zijn. speelterrein zonder (aanvaardbare) risico s =

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE. Artikel 1. Definities :

GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE. Artikel 1. Definities : GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE Artikel 1 Definities : Fietsenparking: de afgescheiden ruimte op niveau -1 van de parking Centrum-Zand onder t Zand in Brugge samen met de ganse

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER MATERIALEN

AANVRAAGFORMULIER MATERIALEN AANVRAAGFORMULIER MATERIALEN Materialen kunnen slechts worden geleend voor activiteiten die plaatsvinden op het grondgebied van Zelzate. Uitzondering: in het kader van uitwisseling van materialen tussen

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN TUSSEN De onderneming waarvan de sociale zetel gelegen is te........, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

Gebruikersreglement. Bibliotheek Wemmel - J. De Ridderlaan 49 1780 Wemmel tel. 02 4620623 bib@wemmel.be www.wemmel.be

Gebruikersreglement. Bibliotheek Wemmel - J. De Ridderlaan 49 1780 Wemmel tel. 02 4620623 bib@wemmel.be www.wemmel.be Gebruikersreglement Bibliotheek Wemmel - J. De Ridderlaan 49 1780 Wemmel tel. 02 4620623 bib@wemmel.be www.wemmel.be INSTELLING De gemeentelijke openbare bibliotheek van Wemmel is vrij toegankelijk voor

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking gesteld

Nadere informatie

Infobrochure speelstraten in Zwalm

Infobrochure speelstraten in Zwalm 1 Infobrochure speelstraten in Zwalm 1. Wat is een speelstraat? 2. Hoe wordt mijn straat een speelstraat? 3. Tips 4. De afsprakennota 5. Formulieren aanvraag + bijlage 1. Wat is een speelstraat? Een speelstraat

Nadere informatie

Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op

Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Klim-op draaiend houden kan niet op onze handen alleen. Dit kan enkel door steun, begrip en vertrouwen van iedereen. We zetten ons in,

Nadere informatie

Art.1. Onder businessunits van Engels Group worden in deze tekst uitsluitend verstaan: 1 D.Engels, Aankooporganisatie; 2 Thermo Comfort.

Art.1. Onder businessunits van Engels Group worden in deze tekst uitsluitend verstaan: 1 D.Engels, Aankooporganisatie; 2 Thermo Comfort. I. Algemeen Art.1. Onder businessunits van Engels Group worden in deze tekst uitsluitend verstaan: 1 D.Engels, Aankooporganisatie; 2 Thermo Comfort. Art.2. Onder toestellen wordt in deze tekst uitsluitend

Nadere informatie

Vergaderzaal nodig? U kunt genieten van onze prachtige vergaderzalen op een zeer rustige en vlot bereikbare locatie.

Vergaderzaal nodig? U kunt genieten van onze prachtige vergaderzalen op een zeer rustige en vlot bereikbare locatie. Vergaderzaal nodig? U kunt genieten van onze prachtige vergaderzalen op een zeer rustige en vlot bereikbare locatie. Signa West Wijnendalestraat 128 8800 ROESELARE België +32 51 27 29 71 +32 51 24 02 38

Nadere informatie

Het gebruiksreglement voor gebouwen, zalen en lokalen van de stad

Het gebruiksreglement voor gebouwen, zalen en lokalen van de stad Gebruiksreglement voor gebouwen, zalen en lokalen van de stad Geraardsbergen. GR 17.12.2013 De raad in openbare zitting, Gelet op het gebruiksreglement voor gebouwen, zalen en lokale van de stad Geraardsbergen,

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145003 VAN 5 percelen containers te BEAUVECHAIN

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145003 VAN 5 percelen containers te BEAUVECHAIN VERKOOPPROCEDURE SDV 20145003 VAN 5 percelen containers te BEAUVECHAIN 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst Publiciteit -

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145704 VAN 2 VRACHTWAGENS "VOLVO 10 T 6X4 CARGO" IN ROCOURT

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145704 VAN 2 VRACHTWAGENS VOLVO 10 T 6X4 CARGO IN ROCOURT VERKOOPPROCEDURE SDV 20145704 VAN 2 VRACHTWAGENS "VOLVO 10 T 6X4 CARGO" IN ROCOURT 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst Publiciteit

Nadere informatie

GEMEENTE BIERBEEK. E i n. BESCHIKBAAR MATERIAAL (kort)

GEMEENTE BIERBEEK. E i n. BESCHIKBAAR MATERIAAL (kort) GEMEENTE BIERBEEK T i E i n t R BESCHIKBAAR MATERIAAL (kort) Sport- en spelmateriaal - Sportkoffer - Kubb-spellen - Volksspelen - Bolderkar - Kegels - Reuzenspellen - Springkasteel (alleen voor jeugdverenigingen)

Nadere informatie

Cash & Carry verkoop voor jeugdbewegingen

Cash & Carry verkoop voor jeugdbewegingen Cash & Carry verkoop voor jeugdbewegingen Uitrusting, kledij en kampeeruitrusting In Kwartier Majoor HOUSIAU Poort 2 Rollewagenstraat (via Woluwelaan) 1800 PEUTIE Op 4/04/2014 en 5/04/2014 Inschrijving

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR. Artikel 1. Artikel 2 HOOFDSTUK 2: VERHUUR SPORTHAL.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR. Artikel 1. Artikel 2 HOOFDSTUK 2: VERHUUR SPORTHAL. 1 GEMEENTE AFFLIGEM HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR Artikel 1 De gemeentelijke sporthal Bellekouter bestaat uit: 1250 m2 sportzaal; 6 kleedkamers,

Nadere informatie

GEBRUIKERSCONTRACT REPETITIERUIMTE JC AHOY

GEBRUIKERSCONTRACT REPETITIERUIMTE JC AHOY GEBRUIKERSCONTRACT REPETITIERUIMTE JC AHOY Gegevens van de gebruiker: (handtekening van een persoon van minimum 18 jaar of zijn wettelijke voogd) Voornaam en naam... Geboortedatum... Bandnaam... Straat

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV VAN 18 PERCELEN VOERTUIGEN IN PEUTIE

VERKOOPPROCEDURE SDV VAN 18 PERCELEN VOERTUIGEN IN PEUTIE VERKOOPPROCEDURE SDV 20145701 VAN 18 PERCELEN VOERTUIGEN IN PEUTIE 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst Publiciteit - terbeschikkingstelling

Nadere informatie

OCMW ZEMST Hoogstraat 69, 1980 Zemst

OCMW ZEMST Hoogstraat 69, 1980 Zemst OCMW ZEMST Dienstenchequeonderneming Erkenningsnummer: 01324 Hoogstraat 69 1980 Zemst tel: 015 61 87 16 Fax: 015/62 03 62 e-mail: dienstencheques@zemst.be REGLEMENT/CONTRACT STRIJKATELIER I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK ASSENEDE

GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK ASSENEDE GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK ASSENEDE DIENSTREGLEMENT Artikel 1. De gemeentelijke openbare bibliotheek van Assenede is vrij toegankelijk voor iedereen. Zij is een democratische instelling. Haar collecties

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS INFORMATIE 1. Conform artikel 3, 1 van het koninklijk besluit van 6 december 2002 houdende de organisatie van de controle en de accreditatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst Aanvragende vereniging, organisatie of handelszaak, verder vermeld als de aanvrager: Persoon die deze vereniging, organisatie of handelszaak vertegenwoordigt

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS Tussen: onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques hieronder genoemd de werkgever en Nationaliteit: Werkvergunning:

Nadere informatie

INSCHRIJVING DEELNAME KUNSTKAAI 2015

INSCHRIJVING DEELNAME KUNSTKAAI 2015 INSCHRIJVING DEELNAME KUNSTKAAI 2015 Ik, stel mij kandidaat om deel te nemen aan Kunstkaai in Diest op 19 en 20 december 2015 Ik creëer en wens aan te bieden op Kunstkaai: o Beeldende kunst schilderijen

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek II.- Organisatorische structuren en sociaal overleg

Codex over het welzijn op het werk. Boek II.- Organisatorische structuren en sociaal overleg Codex over het welzijn op het werk Boek II.- Organisatorische structuren en sociaal overleg Titel 2. De gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Omzetting in Belgisch

Nadere informatie

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer Aangifte van ongeval CHRISTELIJKE MUTUALITEIT Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds dossiernummer: Type: GR A INT I Identificatiegegevens van het slachtoffer 1. Naam en voornaam... Straat... nummer/bus...

Nadere informatie

UITLEENVOORWAARDEN KINDERSPEELBED GEWEST KORTRIJK

UITLEENVOORWAARDEN KINDERSPEELBED GEWEST KORTRIJK UITLEENVOORWAARDEN KINDERSPEELBED GEWEST KORTRIJK Uitleendienst: Werner De Greve, Verbindingsweg 3, Kuurne: tel.: 056 71 61 63 0472 96 16 93 Verantwoordelijke betalingen: Maarten Bellemans, penningmeester

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking

Nadere informatie

DE KASTEELTJES Opvouwinstructies springkastelen

DE KASTEELTJES Opvouwinstructies springkastelen DE KASTEELTJES Opvouwinstructies springkastelen Graag geven we u de correcte richtlijnen voor het opzetten en terug opvouwen van een springkasteel. Volg deze richtlijnen nauwgezet zodat alles netjes en

Nadere informatie

Brochure voor het aanvragen en ontlenen van materialen. Gemeentebestuur Nijlen - Uitleendienst GEBRUIKERSHANDLEIDING

Brochure voor het aanvragen en ontlenen van materialen. Gemeentebestuur Nijlen - Uitleendienst GEBRUIKERSHANDLEIDING Brochure voor het aanvragen en ontlenen van materialen Gemeentebestuur Nijlen - Uitleendienst GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudstafel Inleiding...p. 3 Overzicht materialen Podiumelementen - 3 niveaus...p. 4

Nadere informatie

Cash & Carry verkoop voor jeugdbewegingen

Cash & Carry verkoop voor jeugdbewegingen Cash & Carry verkoop voor jeugdbewegingen Uitrusting, kledij en kampeeruitrusting In Kwartier Majoor HOUSIAU Poort 2 Rollewagenstraat (via Woluwelaan) 1800 PEUTIE Op 4/04/2015 Inschrijving ter plaatse:

Nadere informatie

Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte

Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte Tussen verhuurder, Naam: Adres: Telefoon: E-mail: Website: Vertegenwoordigd door: en de meerderjarige huurder, Je kan geen contract afsluiten

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET HUREN VAN INSTRUMENTEN. (BESLUIT GEMEENTERAAD VAN 30 juni 2011)

REGLEMENT VOOR HET HUREN VAN INSTRUMENTEN. (BESLUIT GEMEENTERAAD VAN 30 juni 2011) ACADEMIE REGIO TIENEN (ART) REGLEMENT VOOR HET HUREN VAN INSTRUMENTEN (BESLUIT GEMEENTERAAD VAN 30 juni 2011) Artikel 1 1. Het stadsbestuur Tienen - verder verhuurder genoemd verhuurt muziekinstrumenten

Nadere informatie

REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN

REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN Art. 1. - Dit reglement regelt de verhuur van de volgende lokalen van Theater Krakeel Toneelzaal Teaterstraat 33, 9050 Gentbrugge Foyer Teaterstraat 33, 9050 Gentbrugge

Nadere informatie

Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur OCA

Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur OCA Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be Procedurereglement Staatsbladsstraat 8 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be ondernemingsnummer 0267.393.267 Ombudsdienst Consumentengeschillen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CC HET BUURTHUIS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CC HET BUURTHUIS HUISHOUDELIJK REGLEMENT CC HET BUURTHUIS Artikel 1 Alle verenigingen die lid zijn van een erkend gemeentelijk adviesorgaan of verenigingen waarvan 50 % van de leden woonachtig zijn in Pittem of hun maatschappelijke

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

Bij enige twijfel of onduidelijkheid, kan u ons steeds bereiken via: Loebaske De Ridder Luc Langeveldstraat 71 1745 Opwijk

Bij enige twijfel of onduidelijkheid, kan u ons steeds bereiken via: Loebaske De Ridder Luc Langeveldstraat 71 1745 Opwijk 1. Wij zijn wij 2. Handleiding 3. Veiligheidsvoorschriften 4. Veiligheidszone, leeftijdscategorie en max. aantal deelnemers 5. Algemene verhuur- en factuurvoorwaarden 1. Wie zijn wij: Sinds 2004 is springkastelen

Nadere informatie

Reglement voor de ontlening van de geluidsmeter 10 EaZY RT/Euzy klasse 21 en bijhorende verlengkabel

Reglement voor de ontlening van de geluidsmeter 10 EaZY RT/Euzy klasse 21 en bijhorende verlengkabel Reglement voor de ontlening van de geluidsmeter 10 EaZY RT/Euzy klasse 21 en bijhorende verlengkabel A. Begripsomschrijving en bepalingen Artikel 1. De begripsomschrijving De uitleendienst van Kortenberg

Nadere informatie

Spelregels. Deze aanwijzing bevat algemene regels voor het gebruik van het springkussen

Spelregels. Deze aanwijzing bevat algemene regels voor het gebruik van het springkussen Spelregels Om de veiligheid van gebruikers van dit springkussen te waarborgen heeft Teleweb van Marle een aantal spelregels opgesteld. Houdt u zich hieraan voor een veilige speelsituatie. Deze aanwijzing

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST

STAGEOVEREENKOMST Specifieke Lerarenopleiding KU Leuven Academisch Vormingscentrum voor Leraren Krakenstraat 3 - bus 5205 3000 Leuven STAGEOVEREENKOMST 2016-2017 Preservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding Gegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE VELO DIENST

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE VELO DIENST ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE VELO DIENST Art. 1 Voorwerp Velo is een dienst welke aan het publiek wordt aangeboden op het domein van de stad Antwerpen waarbij fietsen ter beschikking

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR EEN INNOVATIESTAGE IN HET KADER VAN HET POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN

OVEREENKOMST VOOR EEN INNOVATIESTAGE IN HET KADER VAN HET POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN OVEREENKOMST VOOR EEN INNOVATIESTAGE IN HET KADER VAN HET POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN - Gegevens organisatie/ bedrijf..... Adres maatschappelijke zetel: Ondernemingsnummer:.. Hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Subsidiedossier zonne-installatie

Subsidiedossier zonne-installatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier zonne-installatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document Subsidiedossier

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE LOKALEN

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE LOKALEN Dienst patrimonium p/a Markt 1 9340 LEDE lokalenverhuur@lede.be 053 60 68 50 REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE LOKALEN Artikel 1. Het gemeentebestuur Lede beschikt over een aantal lokalen die

Nadere informatie

GIDS FYTOLICENTIE - DEEL 6 BEWARING

GIDS FYTOLICENTIE - DEEL 6 BEWARING FYTOLICENTIE GIDS FYTOLICENTIE - DEEL 6 BEWARING Informatie over de gebruiks-, verkoops- en opslagvoorwaarden van gewasbeschermingsmiddelen en overige administratieve regels FOD Volksgezondheid, Veiligheid

Nadere informatie

Reglementen/afspraken bij uitleen van gemeentelijk materiaal

Reglementen/afspraken bij uitleen van gemeentelijk materiaal Algemeen Reglementen/afspraken bij uitleen van gemeentelijk materiaal De reservatie is pas geldig na - indienen van het aanvraagformulier - na bevestiging van de technische dienst - betaling van retributie

Nadere informatie