Aanvraag uitlening materiaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag uitlening materiaal"

Transcriptie

1 Aanvraag uitlening materiaal DEFENSIE CDSCA CDSCA DS-F BloK F0 DS-F Welfare Kwartier Koningin Astrid Kwartier Koningin Astrid Bruynstraat 1 Neder-Over-Heembeek 1120 Brussel PP03 Tel : 02/ Fax : 02/ DEEL A Aanvrager Nr. Dossier : (Bestemd voor CDSCA) DS-F Welfare I Eenheid : Adres : vertegenwoordigd door Naam : Voornaam :.. Graad : Functie in de Eenheid :.. Mil. Tel. : Burger Tel :.. Fax : verzoekt een uitlening van materiaal CDSCA (zie lijst deel C). Reden van aanvraag tot uitlening : Gebruik : Indoor*/ Outdoor* Gewenste duur van uitlening : van / / tot en met / / *het onnodige schrappen Handtekening : Datum : / / II In te vullen door de hierbovenvermelde verantwoordelijke indien hij niet persoonlijk aanwezig is bij de overname/overgave van het materiaal Ik ondergetekende : Naam : Voornaam : geef volmacht aan : Naam : Voornaam : Tel. :. Handtekening : Datum :.. / /. III VISA Eenheids Comd : Ik ondergetekende : Naam :. Voornaam :.. Comd van :. (naam Eenheid) sta borg voor onderhavige uitleenaanvraag van materiaal en verbind mij ertoe het reglement inzake de aanwendingsvoorwaarden (zie deel F blz. 4/5 en 5/5) na te leven. Handtekening :.. Stempel : Datum :./ / DEEL B Bestemd voor CDSCA Diensthoofd a. Aanvraag : Aanvaard / Geweigerd Duur : van. /. /. tot en met. /. /.. b. Het beschikbaar materiaal moet worden afgehaald en teruggebracht op : Datum afhaling Op././. van uur tot uur Datum teruggave Op././. van uur tot uur Plaats afhaling / teruggave : Kwartier Majoor Housiau Blok H 4 Martelarenstraat 181 B 1800 Vilvoorde - Peutie Aangepast voertuig voorzien en in het bezit zijn van deze uitleentoelating. NB : Indien het materiaal, om dringende redenen, niet kan worden afgehaald of teruggebracht op het aangeduide uur en datum, kan er enkel een nieuwe afspraak genomen worden in gemeen overleg met de dienst DS-F Welfare. 1/5

2 DEEL C - Gevraagd materiaal - Toegekend materiaal *Nr. Dossier : /20.. * Bestemd voor CDSCA Opblaasbaar materiaal Springkasteel (groot) + elektrische turbine + 1 spanriem + info- meetpaneel + 10 zandzakken en 10 sluithaken + 3 riemen +.. tapijten Springkasteel (klein) + elektrische turbine + 1 spanriem + info- meetpaneel + 6 zandzakken en 6 sluithaken + 3 riemen +.. tapijten Skydancer "Welkom-Bienvenue-Willkommen-Welcome" + elektrische blazer + koffer Opblaasbaar Voetbaldoel + elek. blazer + 7 zandzakken + transportzeil + koffer (5 ballen + 1 pomp) Traditionele volksspelen Oefenstelten met 2 hoogtes (per paar) Hoge stelten (per paar) Basketbiljart 1 basketbiljart - 1 keu - 2 balletjes - 1 plastic box Kegelspel 1 kegelbol - 9 kegels - 1 plastic box Tafelkegelspel 1 tafelkegelspel - 9 tafelkegels - 1 tafelkegelbol - 1 plastic box Zwierbol 1 zwierbol (galg met plateau) - 1 bal - 9 kegels - 1 plastic box Tonspel 1 tonspel - 6 koperen schijven - 1 plastic box Trou-Madame 1 trou-madame - 6 gaaibollen - 1 plastic box Sjoelbak 1 sjoelbak - 10 houten schijven Zigzagsjoelbak 1 zigzagsjoelbak - 10 houten schijven Pudebak 1 pudebak - 8 koperen schijven - 1 plastic box Celbadobas 1 staander - 1 mand - 10 balletjes Gatenkaas 1 gatenplank - 1 "kaas" - 1 plastic box Toptafel 1 toptafel - 1 tol - 10 toptafelkegels - 1 touwtje - 1 plastic box Eggeschieten 1 eg - 10 koperen schijven - 1 plastic box Buttobal 1 buttobal - 10 balletjes - 1 plastic box Schijfschieten 1 wip in koffer - 6 koperen schijven - 11 gaaien Eendjes vissen 2 visbakken - 8 hengels - 20 eendjes - 1 koffer Leerzaam materiaal voor kinderen Activiteitencentrum voor kleuters (2-5 jaar) 1 activiteitentafel - 4 stoelen - 1 koffer Kit leeshoek (2-10 jaar) zitbanken - grondtapijt - koffers met boeken Versie N** en/of F** (het onnodige schrappen) Babyrollkoffer (van 18 tot +/- 30 maand) 3 babyvoertuigen Kwik-Kwakkoffer (van 18 tot +/- 30 maand) 3 schommeldieren Animatiekoffers Trafickoffer (vanaf 2 jaar) 3 trafictapijten - 35 onbreekbare voertuigen in 2 emmers Bouwkoffer (2-5 jaar) 1 reuze Lego - 1 Maxi Kim Buni spel - 1 plastic box Animatiekoffer (3-6 jaar) Evenwichts- en voortbewegingsspelen Rollerkoffer (3-6 jaar) 2 pedalrollers - 2 kidscars - 4 floorsurfers Animatiekoffer (6-12 jaar) Spelen en sportanimatie Werpspelenkoffer (6-12 jaar) Diverse werpspelen Ontspanningsmateriaal Viking Kubbspel 10 ridders - 1 Rode Koning - 6 werpstokken - 4 hoekstokjes - spelregels Super 4 op 'n rij 1 speelrooster - 21 gele schijven - 21 groene schijven Kicker 1 kicker - 3 balletjes Airhockey Tafel 1 tafel - 2 pushers - 2 schijven Bingospel 1 spel - 75 balletjes (1 tot 75) tot 450 herbruikbare kaarten Parasol (+ 1 stok - 1 voet) Set "Clip" panelen Tentoonstellingspanelen Aantal gevraagd toegekend afgehaald terug 2/5

3 Nr. Dossier : /20.. Aanvrager :.. Bestemd voor CDSCA DEEL D - PV van overname In te vullen bij afhaling van het materiaal Eenheid : Ik ondergetekende (naam, voornaam en graad):..... verklaar het materiaal, waarvan de uitlening gratis wordt toegestaan, in goede staat te hebben ontvangen van de CDSCA alsook, indien nodig, de infofiche en het veiligheidsattest van het springkasteel. Datum :. /. /. Handtekening : Naam van verantwoordelijke CDSCA:.. Stempel : Handtekening:.. DEEL E - PV van overgave In te vullen bij teruggave van het materiaal Eenheid :.... Naam, voornaam en graad van de verantwoordelijke :. Datum :././. Handtekening voor akkoord : Bestemd voor CDSCA Handtekening :.. Stempel : Naam van de verantwoordelijke:... Het materiaal werd teruggegeven O In goede staat en op de voorziene datum : de waarborgsom van 150 zal worden teruggestort op de rekening die de betaling uitgevoerd heeft O In goede staat maar later dan de voorziene datum O In slechte staat: volgende schade of beschadigingen werden vastgesteld :... 3/5

4 DEEL D PV van overname zie document in bijlage (blz. 3/5) DEEL E PV van overgave zie document in bijlage (blz. 3/5) DEEL F Reglement inzake het uitlenen van materiaal CDSCA De CDSCA DS F Welfare kan gratis instaan voor het uitlenen van materiaal aan de Componenten, Eenheden, Kwartieren, door MOD erkende verenigingen van Defensie, die een manifestatie organiseren ten voordele van de militaire gemeenschap. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat deze uitlening van materiaal enkel kan geschieden mits strikte naleving van hieronder vermelde criteria: 1. Een waarborg van 150 moet worden gestort alvorens het materiaal wordt afgehaald. Deze zal worden teruggestort op voorwaarde dat het materiaal in de opslagplaats volledig, in goede staat op de voorziene datum en uur (zie deel B van het aanvraagformulier) aan de verantwoordelijke van de CDSCA wordt terugbezorgd. 2. Het materiaal mag in geen enkel geval, ten persoonlijke of gezamenlijke titel, uitgeleend worden voor privégebruik, noch worden uitgeleend aan een derde persoon (ook niet aan een andere Eenheid). 3. De aanvrager is verantwoordelijk voor het ontvangen materiaal. Hij moet ervoor zorgen dat het uitgeleende materiaal: 3.1. op de in het uitleencontract voorziene data, met het nodige personeel en met eigen vervoermiddel wordt afgehaald en teruggebracht in goede staat en in oorspronkelijke verpakking, hetzij door hemzelf, hetzij door een afgevaardigde met schriftelijke volmacht; 3.2. wordt geïnstalleerd met inachtname van alle voorzorgsmaatregelen vereist door de lokale omstandigheden ten einde een optimale exploitatie van de activiteit te verzekeren; 3.3. zowel tijdens als buiten de activiteiten beschermd is tegen diefstal, brand en beschadigingen 3.4. wordt gemonteerd en gedemonteerd overeenkomstig de bijgevoegde gebruiksaanwijzing; 3.5. goed beheerd en onderhouden wordt; 3.6. wordt gebruikt overeenkomstig de bedoeling van de activiteit; 3.7. voor, tijdens en na gebruik wordt nagekeken door de verantwoordelijke (meerderjarig) van de activiteit of de persoon (meerderjarig) die hiervoor aangewezen werd; 3.8. niet kan gebruikt worden door onbevoegde personen wanneer de activiteit niet in werking is; 3.9. wordt vergoed in geval van verlies of abnormale beschadiging. 4. Het is verboden wijzigingen aan te brengen aan het geleend materiaal. 5. Elke onregelmatigheid, ontdekt bij de montage of elk ander probleem/onregelmatigheid/ongeval gedurende het gebruik, wordt onmiddellijk aan CDSCA DS F Welfare gemeld (zie gegevens op blz. 1/5). 6. Bijkomende SPECIFIEKE regels bij het uitlenen van het SPRINGKASTEEL et bij het uitlenen van het VOETBALDOEL 6.1. De instructies vermeld in de «Gebruiksaanwijzing springkasteel (checklist)» en in de «Gebruiksaanwijzing opblaasbaar doel (checklist)» meegedeeld aan de aanvrager met de toelating voor de uitlening, maken in hun geheel deel uit van huidig reglement en dienen als dusdanig gerespecteerd te worden. Het wordt ten stelligste aangeraden om deze gebruiksaanwijzing(en) aandachtig te lezen van zodra de manifestatie gepland wordt zodat men de manifestatie met kennis van zaken kan voorbereiden. Deze gebruiksaanwijzing(en) kunnen geraadpleegd worden op onze internetsite CDSCA (www.cdscaocasc.be/nl/welfare socio commercieel/uitlenen belgie). Deze zijn eveneens beschikbaar op eenvoudige mondelinge of schriftelijke aanvraag bij CDSCA DS F Welfare (zie gegevens blz. 1/5) De begunstigde van het uitgeleende materiaal is verplicht om met meerderjarig personeel een permanent toezicht op de activiteit te verzekeren ten einde de veiligheid van de gebruikers en van het materiaal te waarborgen en alle mogelijke misbruiken of problemen te voorkomen: het minimale aantal personen voor toezicht en bediening bedraagt 1 per kasteel/ 1 per voetbaldoel. De perso(o)n(en) die het toezicht uitoefen(t)en moet(en) als dusdanig herkenbaar zijn, deze dien(t)en gebruik te maken van een fluitje of een ander middel om de aandacht van de gebruikers te trekken. Zij/hij moet(en) op de hoogte gebracht worden van de na te leven regels inzake veiligheid en hygiëne (reglement + gebruiksaanwijzing). Zij hebben tegenover de ouders of begeleiders van de kinderen, of de andere gebruikers, «het laatste woord» i.v.m. veilig gebruik van het materiaal door de gebruikers (dit omwille van ieders veiligheid). De gebruikers dienen op een gecontroleerde en veilige manier toegang verschaft te worden. 4/5

5 6.3. Overeenkomstig de eisen van de FOD Economie (K.B betreffende de uitbating van speelterreinen) is bij iedere plaatsing van een opblaasbaar springkasteel of voetbaldoel een risicoanalyse i.v.m. het speelterrein (dit omvat de installatieplaats en de plaats waar de inrichting direct op staat) verplicht Als het gepland is het springkasteel/het voetbaldoel buiten te plaatsen, moet er rekening worden gehouden met het weerbericht. De maximale windkracht die het gebruik van het kasteel/het voetbaldoel toelaat, is 5 BEAUFORT (38 Km/uur). Het kasteel/voetbaldoel wordt nooit buiten geplaatst bij temperaturen lager dan 8 graden Celsius Alle geleverde ballastzakken (kleine kastelen : 6 zakken + 6 sluithaken grote kastelen : 10 zakken + 10 sluithaken voetbaldoel : 7 zakken + 7 sluithaken) moeten verplicht worden gebruikt om de stabiliteit van de opblaasbare structuur te verzekeren (een regelmatige inspectie minimum dagelijks is verplicht). Elk ankerpunt moet voorzien worden van ten minste één zak De doelgroep (leeftijd, grootte) is de volgende : het klein springkasteel is voorbehouden aan kinderen van 5 tot 8 jaar met een maximale grootte van 1,40 meter; het groot springkasteel aan kinderen van 8 tot 11 jaar met een maximale grootte van 1,50 m. Het aantal kinderen dient beperkt te worden tot 8 voor het klein springkasteel en tot 15 voor het groot. Bij grote drukte en/of naargelang de behoefte, de kinderen verdelen in groepen per leeftijdscategorie en/of psychomotoriek. Het infobord verstrekt door de CDSCA DS F Welfare, met de voornaamste punten uit het reglement voor de gebruikers o.a. de maximale grootte van de gebruikers en het maximum aantal gebruikers dient goed zichtbaar in de nabijheid van het springkasteel te worden opgehangen. Dit infobord kan dienst doen als meetlat. De toezichter moet de grootte van de kinderen nagaan en moet de toegang weigeren aan de gebruikers die niet in de doelgroep zitten Tijdens het opblazen en aflaten van het toestel moet de gebruiker de toegang tot de unit ontzegd worden. Indien geen toezicht kan gegarandeerd worden, moet de uitbater het springkasteel/het voetbaldoel aflaten of buiten gebruik stellen De naam en het adres van de verantwoordelijke van de activiteit, moet in de nabijheid van het springkasteel/het voetbaldoel worden uitgehangen Verklaringsverplichting : Ieder incident of ernstig ongeval overkomen aan een gebruiker of derde i.v.m. het materiaal (opblaasbaar springkasteel of voetbaldoel) dat het onderwerp uitmaakt van de CDSCAuitleenovereenkomst, dient onmiddellijk aan de CDSCA DS F Welfare, alsook aan het Centraal Meldpunt voor Producten, gemeld te worden door middel van het verklaringsformulier welke bijgevoegd is aan de Gebruiksaanwijzing Springkasteel (checklist) en Gebruiksaanwijzing Opblaasbaar doel (checklist) (zelfde formulier). Verklaring van de woorden incident en ongeval Contactgegevens CDSCA DS F Welfare en Centraal Meldpunt voor Producten: zie Gebruiksaanwijzing Springkasteel (checklist) of Gebruiksaanwijzing voetbaldoel (checklist). 7. Bijkomende regels voor de VOLKSSPELEN / ANIMATIEMATERIAAL 7.7. Dit materiaal moet beschermd worden tegen slechte weeromstandigheden Ervoor zorgen dat het materiaal overeenkomstig de bedoeling van het spel wordt gebruikt Regelmatig het aantal stukken, nodig voor het gebruik ervan, nakijken. 8. TENTOONSTELLINGSPANELEN Het is verboden om op de panelen te nagelen, te plakken of te nieten. Aangepaste, zelfklevende banden kunnen in de handel gekocht worden. 9. SKYDANCER «WELKOM» 9.1. Wanneer de Skydancer niet gebruikt wordt, moet de dancing tube verwijderd en terug in de hoes gestoken worden. In geen geval mag de tube van doek op de grond blijven liggen om te vermijden dat hij smerig en snel onbruikbaar wordt (kostelijk materiaal) Als het regent kan de Skydancer niet gebruikt worden en moet hij onder het droge liggen. De CDSCA behoudt zich het recht om op elk moment het verloop van de activiteit te controleren in het kader van de voormelde regels. Indien tijdens de controle onregelmatigheden worden vastgesteld, kan het uitgeleend materiaal worden weggehaald of geweigerd in de toekomst. Het bedrag van de schade zal van de waarborg afgetrokken worden (en indien het bedrag van de schade hoger is dan de waarborg dan zal het verschil aangerekend worden). Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd. 5/5

GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET

GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met de Jeugddienst: T 03 685 19 18, F 03 680 23 59 jeugddienst@schoten.be Sint-Cordulastraat 10 2900 Schoten Inhoud: Inhoud Art.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE VELO DIENST

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE VELO DIENST ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE VELO DIENST Art. 1 Voorwerp Velo is een dienst welke aan het publiek wordt aangeboden op het domein van de stad Antwerpen waarbij fietsen ter beschikking

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Dossier overlijden van militairen. Tf Redactionele overheid HRP-R/Soc Adj 9-2820-5834. Goedkeurende overheid HRP-R/Soc 9-2820-5831

Dossier overlijden van militairen. Tf Redactionele overheid HRP-R/Soc Adj 9-2820-5834. Goedkeurende overheid HRP-R/Soc 9-2820-5831 DEFENSIE DGHR-SPS-SOCMOR-001 Ed 001 / Rev 000 01 Dec 07 ALGEMENE DIRECTIE HUMAN RESOURCES SPECIFIEKE PROCEDURE Dossier overlijden van militairen Tf Redactionele overheid HRP-R/Soc Adj 9-2820-5834 Goedkeurende

Nadere informatie

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer Door het bestellen van diensten en/of producten van Profwebdesign verklaart u dat u deze Algemene Voorwaarden gelezen heeft, deze begrepen heeft en dat u akkoord gaat met alle bepalingen beschreven in

Nadere informatie

Gebruik van de infrastructuur van de scholen van Scholengroep 25 Brugge- Oostkust, met uitzondering van de zwembaden.

Gebruik van de infrastructuur van de scholen van Scholengroep 25 Brugge- Oostkust, met uitzondering van de zwembaden. Gebruik van de infrastructuur van de scholen van Scholengroep 25 Brugge- Oostkust, met uitzondering van de zwembaden. (Deze omzendbrief werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Scholengroep en

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR LOXAM België VERSIE 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR La version Française des présentes conditions est disponible sur simple demande en agence soit par le site

Nadere informatie

A.7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing.

A.7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing. Algemene en Specifieke voorwaarden Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen Sharp-IT (vanaf hier aangeduid als Sharp-IT, of "verkoper", of leverancier ) en alle klanten die een dienst of product bestellen

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

«GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN»

«GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN» «GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN» Artikel 1 Principe en Definities Het College van Burgemeester en Schepenen mag, onder de voorwaarden van dit reglement en

Nadere informatie

Huurvoorwaarden vakantiewoning Romance Rilly St. Syre

Huurvoorwaarden vakantiewoning Romance Rilly St. Syre Huurvoorwaarden vakantiewoning Romance Rilly St. Syre Algemeen In deze voorwaarden wordt verstaan onder A Eigenaar en/of tussenpersoon : degene, die de vakantiewoning aanbiedt. B Hoofdverhuurder/huurder

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN MINIBUS RENAULT TRAFIC

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN MINIBUS RENAULT TRAFIC HUUROVEREENKOMST VOOR EEN MINIBUS RENAULT TRAFIC TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: Verhuurder EN, Rijbewijs nr. Identiteitskaart nr Huurder Verhuurder en Huurder, samen de Partijen. WORDT ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

Nadere informatie

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Bestek HA/2008/CA/DDC/002 Algemene offerteaanvraag Raamovereenkomst m.b.t. blusmiddelen Hogeschool Antwerpen Bestek

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder Page 1/8 INTERNET SERVICE Aan het gebruik van de Internet-Toegang die de Bank ter beschikking stelt van haar klanten zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. Definities Voor de interpretatie van deze

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden Van Koalaboox Algemeen KOALABOOX is een dienst aangeboden door de BVBA Koalaboox Belgium met maatschappelijke zetel te 1140 Evere (België), Colonel Bourg straat, 127-129. Ondernemingsnummer/BTW:

Nadere informatie

BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie

BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie In bijlage vindt u de algemene voorwaarden die de registratie, het gebruik en de toegang van de BC/MC Mobiele App en de uitvoering van mobiele betalingstransacties

Nadere informatie

KBC-kaartreglement. Inleiding. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - De kaart, handtekeningstrook en de geheime code

KBC-kaartreglement. Inleiding. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - De kaart, handtekeningstrook en de geheime code KBC-kaartreglement Deze uitgave werd geregistreerd te Brussel op 12/10/2006. Zij telt 11 bladzijden. Inleiding Dit reglement bepaalt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het

Nadere informatie

ALGEMENE MARKTEN in de Slachthuizen en Markten van Anderlecht

ALGEMENE MARKTEN in de Slachthuizen en Markten van Anderlecht REGLEMENT ALGEMENE MARKTEN in de Slachthuizen en Markten van Anderlecht 21/10/2002 ARTIKEL 1 Wekelijks worden op het domein van de Markten van Anderlecht algemene markten gehouden op vrijdag, zaterdag

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

DEEL 1 ALGEMEEN REGLEMENT

DEEL 1 ALGEMEEN REGLEMENT DEEL 1 ALGEMEEN REGLEMENT "Lichte Bedrijfs-, Vrijetijdsvoertuigen en Moto's" 15-25 januari 2015 - Brussels Expo georganiseerd door FEBIAC vzw Woluwedal 46, bus 6 BE - 1200 Brussel Tel. + 32 (0)2 778 64

Nadere informatie

ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 1/10

ABK-BANKKAARTREGLEMENT - 1/10 ABK Bank coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN ABK-BANKKAARTREGLEMENT Inleiding Dit reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RES cvba

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RES cvba Pagina 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT RES cvba Goedgekeurd door de Algemene Vergadering de dato 27 juni 2014. Dit huishoudelijk reglement houdt enkel voorschriften in ter uitvoering van de bepalingen in de

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VIO BVBA - Krijgsbaan 241-2070 Zwijndrecht - Tel: 03/253 20 10 - Fax: 03/253 20 19 BTW BE 0828.941.412 RPR ANTWERPEN ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ARTIKEL 1: STAAT VAN HET VOERTUIG OVERHANDIGING EN TERUGGAVE

Nadere informatie

ALGEMEEN AANGIFTEFORMULIER

ALGEMEEN AANGIFTEFORMULIER ALGEMEEN AANGIFTEFORMULIER VAB-Bijstand polisnummer: 1222222222223 NAAM EN VOORNAAM VERZEKERDE: 12222222222222222222223 STRAAT: 122222222222223 NR: 123 POSTNR: 1223 WOONPLAATS: 122222222222222223 TELEFOONNR:

Nadere informatie