pl an plan n IEUW KOR TRIJK nieuw Colofon KORTRIJK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "pl an plan n IEUW KOR TRIJK nieuw Colofon KORTRIJK"

Transcriptie

1 plan NIEUW KORTRIJK

2

3 plan NIEUW KORTRIJK

4 2

5 Kortrijk is op dit ogenblik waarschijnlijk dé muziekstad van Vlaanderen Evelien Martens, 1 van de meer dan unieke mensen van Kortrijk, leerde in Gent haar man kennen. Ze werkte in Leuven maar woont nu in Kortrijk, in de Goedendaglaan, met haar 2 kinderen. Ze werkt in Howest. Ze houdt van onze stad: Kortrijk heeft de allure van een grootstad maar ook de charme van een dorp. Daarmee zegt Evelien wat het nieuwe Kortrijk moet worden. Er is al een weg afgelegd, zeker. Kortrijk is niet meer de wegkwijnende stad van 15 jaar geleden. De sfeer komt terug maar de uitdagingen blijven groot, zeer groot. Kortrijk moet durven groeien. Met nieuwe inwoners, studenten, jonge gezinnen, bedrijven, initiatieven. Groeien met zin voor experiment. Jos Verbist van theatergezelschap Antigone zegt het treffend in het mooie boek Vissen in de Leie : Kortrijk mag maar bruisen tot een bepaald uur. De kern van die groei en dat experiment zijn de jongeren en de jonge gezinnen. Zij vormen de toekomst van onze stad. Zij hebben recht op een leefbaar en gezellig nest. Met veel plaats en groen voor de kinderen. Met veel aandacht voor veiligheid, ook fietsveiligheid, en netheid. Met veel ruimte voor durven, experimenteren, en af en toe eens mislukken. Ook dat hoort er bij. Kortrijk moet durven verrassen en origineel zijn. Dat is de allure van een grootstad. Bij ons moet je het verschil merken. Er zijn bij ons heel wat unieke individuen, initiatieven, gezelschappen, winkels. We moeten hen meer koesteren. Kortrijk telt veel talent maar we pakken er te weinig mee uit. Een voorbeeld. Kortrijk is op dit ogenblik waarschijnlijk dé muziekstad van Vlaanderen. Alleen, wat doen we ermee? Wie buiten Kortrijk weet dat? Verrassend staat niet gelijk aan elitair. Kortrijk is geen wereldstad. We moeten Parijs of Londen niet willen zijn. Stadsfestival Sinksen, een gezellige kerstmarkt, zomerconcerten, veel terrassen, de Kortrijkse revue, de Spatjes, het volkse Kortrijk, ook dat is Kortrijk. We koesteren de charme van een dorp maar omarmen het grootse van een regiostad. Van hoger onderwijs tot een fijn klein kleuterklasje in je buurt. Van ontmoetingsplekken in alle deelgemeenten en het centrum tot een prachtige Schouwburg. Van kleine speelpleinen tot een super coole Warande en skate & blade & bike. Kortrijk heeft al deze troeven. Kortrijk moet durven kiezen voor zijn wortels: de bakermat van het ondernemerschap. Bedrijven, gedreven en bekwame werknemers, hoger onderwijs en universiteit, Interieur, ze vormen het hart van de creatieve maakbedrijven. We bouwen onze regio om tot de vallei van de creatie, the Valley of Creation. We geven onze bedrijven ruimte om duurzaam te groeien en trekken nieuwe bedrijven aan. 3

6 Kortrijk moet een stad zijn van en voor alle mensen van Kortrijk. Ondanks het beeld dat vele mensen hebben van onze stad en regio (wel eens het Texas van Vlaanderen genoemd) is de armoede de voorbije jaren onrustwekkend en vaak onzichtbaar gestegen. Nu al 1 op 7 Kortrijkse kinderen wordt in armoede geboren. De kloof tussen Belgen en nieuwe Belgen (mensen met een verschillende culturele achtergrond) is en blijft groot. De werkloosheid is in vergelijking met die van andere West-Vlaamse steden Brugge en Roeselare te hoog. Daar moeten we, meer dan ooit, iets aan doen. We kiezen voor een schepen die expliciet bevoegd is voor armoedebestrijding. We reiken de hand naar alle nieuwe Belgen en willen hen mee krijgen in het nieuwe Kortrijk. Rechten en plichten vormen de kern van ons beleid. We kiezen voor een actieve welvaartsstad die alle mensen sterker maakt. Met activering en deelname op elk vlak. Een job is de kortste weg uit de armoede, een stad is pas rijk als niemand arm is. Kortrijk kiest voor sterke straten, buurten en wijken. Zij vormen de basis van een sterke stad. Het bestuur moet opnieuw aandacht hebben voor de essentie, voor zaken waar mensen wel wakker van liggen. Daarom hechten we veel belang aan wijk-, straat- en buurtcomités. Daar waar ze nog niet bestaan, geven we stimulansen om er op te richten. De actie Kortrijk Spreekt en Iedereen Spreekt - waarvan de resultaten mee aan de basis liggen van ons Plan Nieuw Kortrijk - is daarvan een mooi bewijs. We blijven de comités de komende 6 jaar betrekken bij ons bestuur. Responsabiliseren van alle burgers gaat hand in hand met het idee van een duurzame stad. Mede-eigenaars van netste straat of van meer veiligheid in je buurt, zijn mogelijke voorbeelden. Kortrijk is de meest betaalbare woonstad van de Vlaamse centrumsteden. Dat bleek uit een recente studie die midden februari werd gepubliceerd. Een mooi huis in het centrum van de stad is hier gemiddeld genomen redelijk betaalbaar. Deelnemen aan sport en cultuur evenzeer. Parkeren ook. We willen dat zo houden. Kortrijk moet een stad zijn van en voor alle mensen van Kortrijk 4

7 Meer zelfs, we willen dit duidelijker maken aan jonge gezinnen die op zoek zijn naar een betaalbare stek. Maar we moeten ook oog hebben voor de problemen die er zijn. Ons woonpatrimonium is sterk verouderd en lang niet iedereen is in staat om een degelijke en gezonde woning te kopen of te huren. Daarom zetten we in op een nieuw doelgericht stelsel van woonpremies die duurzaamheid en comfort nastreven. Voor bepaalde groepen is gemiddeld betaalbaar vaak nauwelijks betaalbaar. Daarom zetten we in op bijkomende sociale woningen en hebben we aandacht voor diverse woontypologieën. Samen met de regio gaat Kortrijk voor een streekverhaal want een gemeenschappelijk streekvisie is nodig. Over veiligheid, tewerkstelling, onderwijs, vrije tijd, duurzaamheid. Nieuwe vormen van interbestuurlijk samenwerken op regionaal vlak worden in samenspraak met de collega-gemeenten en de provincie bekeken en uitgeprobeerd. Een Europa van (grote) steden is veel meer dan een Europa van landen. Kortrijk heeft met Rijsel een buurstad die groter is dan Brussel maar veel Kortrijkzanen beseffen dat amper. Daar moet de Eurometropool een antwoord op vinden. Met zichtbare maatregelen moeten we de harten en geesten van de mensen winnen. Door de aanpak van grenscriminaliteit en het uittekenen van een gezamenlijke toekomst. De Euregio heeft nood aan een herkenningspunt. In samenwerking met steden Menen, Doornik en vele actoren lijkt de grensovergang Rekkem-Ferrain ons daartoe een geschikte plek. De stadscoalitie wil een stadsbestuur dat transparent en sober is. Dat betekent een kleiner bestuur dat goedkoper is zonder een euro belastingverhoging voor de mensen en bedrijven van Kortrijk. Zo zijn we de eerste stad die consumentenzaken als bevoegdheid heeft en informeren en verenigen we onze inwoners en ondernemers. We brengen ten slotte de stadsdiensten dichter bij de mensen. Met de komst van sociale media en nieuwe technologie is veel mogelijk om mensen samen te brengen. De stadsdiensten en het stadsteam zijn er voor de mensen en niet omgekeerd. 5

8 6

9 10 engagementen voor de mensen van Kortrijk 7

10 1 Een stad die luistert en dialogeert De stadscoalitie wil Kortrijk teruggeven aan alle Kortrijkzanen. Daarom gaat ze rechtstreeks in dialoog met de inwoners. We werken het bestuursakkoord uit op basis van gesprekken met de inwoners, wijk per wijk. Op die manier leggen we samen met de inwoners de prioriteiten vast van de stad en haar zeven deelgemeenten. De buurt bestuurt is het bedrag dat we de komende 6 jaar zullen besteden aan dit engagement 8

11 Kortrijk Spreekt/Iedereen Spreekt Het nieuwe stadsbestuur heeft de bevolking van alle wijken in de deelgemeenten en de binnenstad nauw betrokken bij het schrijven van voorliggend Plan Nieuw Kortrijk. Elke wijk werd uitgenodigd om drie prioriteiten aan te geven (zie vanaf pagina 65). Daarbij werd ervoor gekozen om fundamentele inspraak vanuit de bevolking te organiseren. Ook werden bijzondere inspanningen gedaan om mensen die zelden een stem krijgen, te horen. Senioren, jongeren, mensen met een beperking, mensen in armoede. Op die manier willen we een antwoord bieden op het gevoel dat men politici enkel hoort of ziet voor de verkiezingen. Kortrijk Spreekt en Iedereen Spreekt is geen eenmalig initiatief. Het is integendeel de start van een volwaardige samenwerking in de periode die we vastleggen in een participatiecharter. Daarbij gebruiken we innovatieve methodes zoals Budget Games om op wijk- en buurtniveau te bepalen welke prioriteiten nu echt uitgevoerd worden, wetende dat de middelen beperkt zijn. Bewoners zien in dat niet alles kan, en moeten compromissen sluiten. Dit verhoogt de betrokkenheid. Eén van de uitdagingen is om binnen de wijk- en gebiedswerking niet alleen de bestaande comités te ondersteunen maar ook actief te werken aan nieuwe comités in de buurten waar de mensen niet georganiseerd zijn. Werken met een participatiecharter Om inspraak en participatie op een doortastende wijze te ondersteunen wil het stadsbestuur werken met een participatiecharter. De adviesorganen met hun uitgewerkte adviezen, de vaste en structurele deelname van inwoners, buurtcomités en het middenveld geven vorm aan dit participatiecharter. Ombudsman/vrouw Inwoners hebben soms de overtuiging of de indruk dat ze niet correct behandeld worden. Om dat op een onafhankelijke manier te bekijken en desnoods bij te sturen willen we een stedelijke ombudsman/vrouw aanstellen, binnen het bestaande kader van stadsmedewerkers. Die staat onafhankelijk van de politiek en de administratie, bekijkt of de relaties tussen bestuur en inwoners correct verlopen en zoekt samen met de stad naar oplossingen daar waar het fout loopt of beter kan. Kindergemeenteraad Kinderen en jongeren verantwoordelijkheid geven en warm maken voor de politiek. Dat willen we bereiken door de installatie van een gemeenteraad voor en door kinderen. Tijdens die zittingen komen zaken aan bod die kinderen na aan het hart liggen: sport, milieu, verkeer, school, jeugdbeweging... Daarbij maken we gebruik van aangepaste en ludieke methodes, zodat participatie voor de kinderen leuk wordt en blijft. Er is aandacht voor het uitleggen van beslissingen uit de kindergemeenteraad aan de andere kinderen van diverse scholen. Hiervoor worden alle voorbereidingen en verslagen van de bijeenkomsten bijgehouden op een blog. Ook een kinderfuif kan elk jaar mee het draagvlak voor de kindergemeenteraad vergroten. Door de installatie van de kindergemeenteraad krijgen de kinderen mee inspraak in het beleid van de gemeente en leren ze overleggen, vergaderen en spreken voor een groep. Gemeenteraad on-the-move & live stream De stadscoalitie vindt directe democratie uiterst belangrijk. Daarom is ze voorstander om het stadhuis naar de mensen te brengen en niet omgekeerd. Kortrijk zal de gemeenteraden live streamen via het internet. De deelgemeenten zijn een volwaardig deel van de stad. Daarom is beslist om de maandelijkse gemeenteraad soms ook in de deelgemeenten te houden. Gemeenteraad-on-the-move. Elke deelgemeente zal aan bod komen. 9

12 2 Een stad die verjongt en vergroent De stadscoalitie wil dat iedereen thuis is in Kortrijk. We maken de stad aantrekkelijker met meer groen en we gaan voor een verjongingskuur. Jonge gezinnen vormen mee de toekomst van Kortrijk. We zorgen ook voor nieuwe parken en groene verbindingen. We hebben de ambitie om van Kortrijk een klimaatstad te maken is het bedrag dat we de komende 6 jaar zullen besteden aan dit engagement 10

13 We zorgen voor nieuwe parken en groene verbindingen om buurten te versterken Jongeren koesteren We willen jongeren koesteren, niet wegjagen. In plaats van jongeren te beschouwen als overlast, geven we jongeren ruimte om elkaar te ontmoeten. Er komt een nieuw ontmoetingscentrum op maat van de Kortrijkse jongeren. Jeugdlokalen worden functioneel en duurzaam ingericht. De stad brengt jeugdverenigingen samen voor groepsaankopen energie en bouwmaterialen en helpt zo om de factuur te drukken. De realisatie van een middelgrote fuifzaal is voor de stadscoalitie een topprioriteit. De stad bevordert veilig uitgaan én veilig thuiskomen. Jongerencultuur moet kunnen groeien van onderuit. De stad ondersteunt jeugdverenigingen en kent impulssubsidies toe aan wie op een positieve manier durft experimenteren. Er komen gedoogzones voor graffiti. Graffiti op ongepaste plaatsen wordt aangepakt. De stad neemt de Jeugdraad ernstig. Samen met die raad realiseren we een beleid van en voor jongeren. Jongerenorganisaties die werken voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren worden ondersteund bij de uitbouw van hun werking. Een nieuwe Jeugdherberg voorbeeld van een project Op de site van het Groeningeheem aan de Passionistenlaan bouwen we een nieuwe jeugdherberg met een capaciteit tussen 118 en 133 bedden. Het gebouw telt 5 bouwlagen. Het gelijkvloers beschikt over een bar en enkele polyvalente zaaltjes. De conciërgewoning bevindt zich boven de keuken. Er wordt ook een sportzaal gebouwd in een latere fase waarna de bestaande jeugdherberg wordt gesloopt. Naast Toerisme Vlaanderen, die later ook eigenaar wordt van het gebouw, subsidiëren ook de Provincie en de 2 hogescholen uit Kortrijk (Howest en Katho-Vives) mee dit project. Meer natuur, meer bos Kortrijk heeft te weinig groen en open ruimte en behoort tot de bosarmste regio s van Vlaanderen. De stadscoalitie legt zich hier niet bij neer en investeert in oude en nieuwe groenzones. Zo vergroten we de leefbaarheid voor iedereen en trekken we meer jonge gezinnen aan. We doen er alles aan om de schaarse natuur te behouden, groene zones met elkaar te verbinden en uit te breiden. Er komt één plan van aanpak voor het beheer van de Leievallei en de verschillende beekvalleien in het buitengebied en één plan om het groen in de stad en deelgemeentes te versterken. De meeste bossen zijn in privaat bezit, we bekijken hoe we deze natuurgebieden duurzaam kunnen beheren en openstellen voor het publiek. We versterken bestaande boskernen door bijkomende percelen te beplanten. Het initiatief van het geboortebos zetten we verder: een boom voor ieder kind dat wordt geboren en in Kortrijk woont. Het Stadsgroen Marionetten krijgt verder vorm, met Hoeve te Couckx en de Libel als volwaardig trefpunt en een 11

14 Kortrijk ondersteunt en stimuleert (nieuwe) opleidingen en kennis- en expertisecentra die belangrijk zijn voor de economische ontwikkeling van de streek speelbos voor de jeugd. We behouden en ontwikkelen trage wegen. Dat is niet alleen een goede zaak voor de natuur maar ook voor fietsers en wandelaars. Er wordt niet geraakt aan de natuurstructuur ten zuiden van de E17: het Kennedybos en het open gebied Triloy in Aalbeke blijven intact. Kortrijk Onderwijsstad Het basis- en secundair onderwijs in de stad telt bijna leerlingen, het hoger en universitair onderwijs meer dan studenten. Het deeltijds kunstenonderwijs heeft meer dan leerlingen en jaarlijks volgen duizenden volwassenen één of andere vorm van cursus, opleiding of vorming. Kortom, onze stad heeft duidelijk een onderwijsfunctie. De stad wil dan ook de verdere uitbouw van het onderwijs ondersteunen en een rol gericht op alle onderwijsvormen, niveaus en netten. Bijzondere aandacht gaat naar kwaliteit, gelijke onderwijskansen, innovatieve en creatieve initiatieven en levenslang leren. We stemmen af op de maatschappelijke en economische ontwikkeling van stad en regio. De stadscoalitie zet in op de brede school. Een School dus met een hoofdletter, waar kinderen en jongeren, zich veilig en geïnspireerd voelen om op alle terreinen hun competenties op te bouwen. De brede school brengt zo onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport samen om het sociale weefsel te versterken. We pakken concentraties aan en streven naar een schoolbevolking die de stadsbevolking weerspiegelt. Een nieuw Hoog Kortrijk voorbeeld van een project Hoog Kortrijk is het speerpunt voor belangrijke onderwijsspelers, bedrijven, het ziekenhuis AZ Groeninge, XPO als spil voor grote beurzen en vele bezoekers. De stad wil deze kern van bedrijvigheid en dynamiek versterken en ondersteunen. De President Kennedylaan wordt over haar hele lengte tot de rotonde Beneluxlaan heringericht. Een bijkomende verbinding tussen de President Kennedylaan en de afrit van de E17 wordt aangelegd, in het verlengde van de Munkendoornstraat. Met de herinrichting van de President Kennedylaan komen er vrij liggende, dus veilige en mooie fietspaden, doorstromingsmogelijkheden voor het openbaar vervoer en het versterken van de groenstructuur. De werken zullen gerealiseerd zijn einde Gebundelde parkeervoorzieningen zullen de individuele parkeernoden invullen. Expressbusverbindingen zullen de as Hoog Kortrijk en station-centrum versterken. Het oude vlasmuseum wordt omgebouwd tot een faculty club voor Katho-Vives en Kulak. 12

15 13

16 8 (ver)nieuw(d)e scholen voorbeeld van een project De volgende zes jaar wordt bijna 100 miljoen euro geïnvesteerd in het onderwijs van de stad Kortrijk. Het scholenprogramma Scholen van morgen komt tot stand met publiek private samenwerking. 8 scholen zullen grondig worden vernieuwd. Uiterlijk 2017 wordt de laatste school afgewerkt. KTA Heule & BS Kransvijver. Dankzij een investering van 7,75 miljoen euro worden de bestaande gebouwen vervangen door een nieuwbouw waarbij plaats is voor werkplaatsen voor de studierichtingen zoals bouw, metaalbewerking, elektriciteit, auto, grafische, schilderen en decoratie. De werken starten einde 2014 en alles wordt afgewerkt begin Leielandscholen. Campus Sint-Niklaas Kortrijk, gelegen in de Senator Coolestraat. Dankzij een investering van 18,5 miljoen euro komt een nieuw gebouw dat plaats geeft aan goed uitgeruste praktijklokalen, met hyper moderne keukens, restaurants, een bar, een demonstratiekeuken met aula, een wijndegustatielokaal, een sportzaal en ondergrondse parkeergarages voor het personeel en bezoekers. De werken starten midden 2014 en alles wordt afgewerkt einde SSBuO Ter Bruyninge, gelegen in Marke. Dankzij een investering van 5 miljoen euro vervangt men de bestaande oude paviljoenen (dateren nog uit de jaren 60) met een nieuwbouw met plaats voor een turnzaal en een overdekte speelplaats. De werken starten einde 2014 en alles wordt afgewerkt einde Guldensporencollege (vroeger Sint-Amandscollege), gelegen aan de Diksmuidekaai 6. Dankzij een investering van 24,9 miljoen euro komt een nieuwbouw voor de 2e graadschool met een speelplaats en fietsenberging. De gebouwen voor de 3e graadschool TSO-BSO worden gerenoveerd met aanpalend 2 nieuwe vleugels die de feestzaal verbinden met de bestaande. De werken starten einde 2014 en alles wordt afgewerkt begin Leielandscholen, Campus Sint-Theresia, Stella-Maris en Sint- Niklaas Kortrijk, gelegen in de Burgemeester Nolfstraat en Beheerstraat. Dankzij een investering van 18,5 miljoen euro komt een geprofileerde school voor personenzorg voor 1e tot en met 6e leerjaar achteraan de huidige site van het Sint-Niklaasinstituut met toegang aan de kant van de Beheerstraat. De werken starten begin 2016 en alles wordt afgewerkt einde Guldensporencollege (vroeger de Pleinschool), gelegen aan het Plein 14. Dankzij een investering van 5,3 miljoen wordt het huidige internaat volledig gerenoveerd aan de voormalige kloostervleugel. Daarnaast komt er een nieuwbouw refter. De werken starten midden 2014 en alles wordt afgewerkt einde Guldensporencollege (vroeger Sint-Amandscollege), gelegen Kollegestraat 8. Dankzij een investering van 2,1 miljoen euro komt er een nieuwbouw en renovatie voor de kleuterschool met aanleg van een speelplaats. De werken starten midden 2014 en alles wordt afgewerkt in het lopende jaar CVO volwassenenonderwijs, Kortrijk-Weide. Dankzij een investering van 11,4 miljoen komt er een nieuwbouw voor de centra volwasssenenonderwijs op de site Kortrijk Weide. Er komt een hoogbouw die eyecatcher en visitekaartje wordt voor levenslang leren in de stad Kortrijk. De werken starten einde 2014 en alles wordt afgewerkt in het lopende jaar We ondersteunen studentenactiviteiten, realiseren een fuifzaal en werken mee aan een beter openbaar vervoer. We ondersteunen en stimuleren (nieuwe) opleidingen en kennis- en expertisecentra die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de streek. We steunen maximaal Howest, Katho en Kulak en stimuleren hen om vooral te investeren in de binnenstad. Op deze manier trekken we de studenten naar het centrum want studenten brengen leven in de stad, zijn goed voor de horeca en helpen bij de sociale controle. Volwassenenonderwijs is erg belangrijk. We hebben aandacht voor taalonderwijs (Nederlands voor anderstaligen), voor het dichten van de digitale kloof en voor opleiding en vorming voor de invulling van knelpuntberoepen (in zorg en horeca, bijvoorbeeld). In het deeltijdse kunstenonderwijs willen we de infrastructuur verbeteren om zo kwalitatief, bereikbaarheid en laagdrempelig te zijn. 14

17 Voor het basis- en secundair onderwijs wordt een flankerend onderwijsbeleid gevoerd gericht op gelijke onderwijskansen voor iedereen. Er gaat specifieke aandacht naar kansengroepen om schoolachterstand en ongekwalificeerde uitstroom te voorkomen en om voldoende doorstroom naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt te realiseren. We pakken het spijbelen aan, werken taalachterstand weg als voorwaarde voor betere slaagkansen. Om de vrije schoolkeuze te garanderen, iedereen kans te geven om op aanvaardbare afstand een school te vinden en om een spreidingsbeleid te voeren, moeten capaciteitsproblemen samen met de scholen aangepakt worden. Een centrale aanmeldingsprocedure en een digitaal aanmeldingssysteem zijn daarbij goede instrumenten. Groen overal in de stad De stadscoalitie wil ook de verstedelijkte kernen een groenere aanblik geven. Via parken en kleinere groenelementen brengen we de natuur in de stad. We grijpen alle kansen om groen- en parkzones op te waarderen, aan te leggen of te openen, met als kers op de taart een nieuw stadspark op Kortrijk Weide. De buffer tussen de wijk Venning en de Ring (Den Hert) wordt integraal ontwikkeld als groengebied. Ook Bissegem krijgt een gemeentepark. We organiseren jaarlijks de Dag van het Park, telkens op een andere locatie. We brengen de Kortrijkse parken tot leven door het aanbieden van voorzieningen zoals speelinfrastructuur of draadloos internet en het stimuleren van activiteiten zoals publieke barbecues. Het Begijnhofpark wordt een festival- en muziekpark. Hiermee trekken we jongeren en andere inwoners aan in plaats van ze weg te jagen. 15

18 Nieuwe groene pleinen, parken, lanen en bossen voorbeeld van een project In de binnenstad bevinden zich mooie groene ruimtes (Begijnhofpark, Plein, Groeningelaan, ) maar ze zijn geïsoleerd en daardoor minder doorleefd in het straatbeeld. Met doordachte ingrepen op de grote pleinen van de stad (Stationsplein, Conservatoriumplein, Casinoplein, Schouwburgplein, Vlasmarkt, Overbekeplein, Grote Markt, Houtmarkt, ) brengen we groene gezelligheid binnen in het centrum. Als we de centrumpleinen beplanten of tussenzones vergroenen, zullen we de stad op deze wijze met elkaar verbinden. De heraanleg van de Groeningepoort tussen het Plein en het standbeeld van de Maagd van Vlaanderen is hiervan een voorbeeld. We vernieuwen de wandelpaden en de groenaanplanting. Dit gebeurt ook voor de omgeving Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Begijnhofstraat, het historische Kortrijk. Het landschapsbureau Wirtz noemt dit de groene gordel die het stadsbeeld sterk zal verbeteren. We vergroenen de Kortrijkse pleinen en straten, ook in het winkelwandelgebied. We nemen initiatieven om een groene stadsgordel of boulevard te realiseren. De stadscoalitie heeft opnieuw meer aandacht voor het groen in de wijken van het centrum en de deelgemeentes. Kortrijk moet opnieuw een bebloemde stad van niveau worden. We moedigen de verschillende initiatieven in stad en deelgemeentes aan en voeren een actief bebloemingsbeleid. Iedereen die wil bijdragen aan een groenere stad wordt betrokken. Zo onderzoeken we het idee om ronde punten te laten adopteren door tuinaannemers. Kortrijk Klimaatstad Kortrijk kan mee het verschil maken in de strijd tegen klimaatsverandering en samen met de bevolking werk maken van een lagere ecologische voetafdruk. De stadscoalitie heeft de ambitie om Kortrijk om te vormen tot een echte klimaatstad en wil aansluiten De heraanleg van de Houtmarkt zal gebeuren samen met de private partner Sint-Vincentius. Er komt een ondergrondse parking samen met het bouwproject van Sint- Vincentius (op de site van de vroegere Sint-Niklaaskliniek). Door het aanplanten van bomen en belangrijke groenpartijen, het werken met natuurlijke materialen en de inbreng van waterelementen geven we een natuurlijk karakter aan het plein. Met de realisatie van dit project versterken we de groene verbinding met het aanpalende Begijnhofpark. Ook het winkel- en wandelgebied wordt aantrekkelijker gemaakt. De Lange Brugstraat, wordt in dezelfde, gekende stijl heraangelegd. Deze werken gebeuren gelijktijdig met de realisatie van de nieuwe Houtmarkt. bij het Burgemeestersconvenant, een Europese beweging. Hiermee engageren we ons om tegen 2020 de Europese doelstelling van een vermindering van de CO2 uitstoot met 20 procent niet alleen te halen maar zelfs te overtreffen. 16

19 De stad geeft het goede voorbeeld door in te zetten op duurzame werking. Stadsgebouwen en sociale woningen worden op een duurzame wijze gerenoveerd. De stadsdiensten beperken het energie- en waterverbruik. Dienstreizen gebeuren zoveel mogelijk op een ecologisch verantwoorde manier. We realiseren een volwaardige ecowijk met passiefwoningen, decentrale energievoorziening, autodelen, gezamenlijk groen. We gaan voor groene energie, maken een plan op voor de inplanting van nieuwe windmolens en geven inwoners de mogelijkheid om financieel te participeren. Een lokale voedselstrategie moet ertoe leiden dat zoveel mogelijk voedsel plaatselijk wordt geteeld, in samenwerking met lokale boeren en dankzij initiatieven zoals volkstuintjes of een stadsboerderij. Met evenementen zoals een Klimaatweek of Donderdag Veggiedag maken we de Kortrijkzanen bewust van de klimaatproblematiek en de vele manieren om hiertegen te strijden. Het behalen Een nieuwe groene long op Kortrijk-Weide voorbeeld van een project Op Kortrijk-Weide komt een nieuw stadspark van 2,5 hectare vlakbij de Leie, en dit samen met een aantal andere gebouwen. Voor de jeugd plant de stadscoalitie een fuifzaal, met respect voor de buurtbewoners. Nog dit jaar zal het nieuwe jongerenontmoetingscentrum (deel van de loods) zijn deuren openen. We maken werk van een nieuw stadszwembad met binnen- en eventueel buitenfaciliteiten. van onze ecologische doelstellingen moet een gezamenlijke inspanning worden. De bevolking kan bijdragen door het nemen van energiebesparende maatregelen in huis, het onderhouden van vierkante metertuinen, het delen van auto s en fietsen. De stad ondersteunt burgers met maatregelen als het aanbieden van energiescans of het begeleiden en subsidiëren van duurzaam (ver)bouwen. We maken werk van een luchtkwaliteitsplan waarbij we CO2 en fijnstofvervuiling meten met mobiele of vaste meetpunten (bv. op de ledwall op de Grote Markt), dit in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij. Dierenwelzijn De stadscoalitie verliest ook de dieren niet uit het oog en voert opnieuw een actief beleid van dierenwelzijn. De katten- en duivenpopulaties worden op een diervriendelijke manier onder controle gehouden. We bekijken of er nieuwe hondendweides nodig zijn maar dulden geen poep op de stoep. Desnoods leggen we hier een GAS-boete op. Een vernieuwd volwassenonderwijs wordt - met haar nieuw gebouw - een echte eyecatcher en zal deze site tot een plek voor leren en ontmoeten omdopen. De vroegere goederenkoer wordt heraangelegd. Ongeveer de helft wordt een voetgangersdomein dat aansluit bij het centrum voor volwassenenonderwijs, de loods en de fuifzaal. De andere helft wordt aangelegd als randparking voor ongeveer 340 wagens. De parking kan ook gebruikt worden als evenementenplein. Het wordt zo ingericht dat het kan gebruikt worden voor allerlei activiteiten, bv. een circusvoorstelling en openluchtoptredens. 17

20 3 Een stad die onderneemt en deelt Kortrijk is het hart van werkend West-Vlaanderen. Na de K in Kortrijk is het nu tijd voor de O in Kortrijk, de O van ondernemende mensen. Kortrijk moet de kern zijn van de creatieve en duurzame maakeconomie van Vlaanderen. Dit zit in het DNA van de vele bedrijven die nu al actief in onze regio. De stadscoalitie vereenvoudigt vergunningen en creëert ruimte voor wie onderneemt en werkt. Zo zorgen we voor welvaart, welvaart waarmee we mensen die het moeilijk hebben sterker maken. Een welvarende stad als Kortrijk hanteert een nultolerantie tegen armoede. Armoedebestrijding wordt een volwaardig beleidsdomein is het bedrag dat we de komende 6 jaar zullen besteden aan dit engagement 18

21 Kortrijk, ondernemersvriendelijke stad bij uitstek In Kortrijk hebben ze iets meer, zei Eric Van Zele, topman van Barco, manager van het jaar. Onze ambitie bestaat er in om van Kortrijk de meest ondernemersvriendelijke stad van de regio te maken. Kortrijk moet durven de regionale motor van de creatieve maakeconomie zijn. Basis hiervoor is een stevig industrieel weefsel met als troeven de vele sterke familiegebonden KMO s, maar ook belangrijke internationale spelers als Vandewiele en Barco. Dergelijke succesvolle ankerbedrijven helpen ons om bewuste keuzes te maken inzake onderzoek en ontwikkeling. De stadscoalitie wil ook meedenken met de ondernemingen, synergiën ontwikkelen en win-winsituaties realiseren. We luisteren naar ondernemers en handelaars, nemen hun suggesties ernstig én betrekken ze bij de uitvoering van het beleid. We creëren ruimte, letterlijk en figuurlijk, voor bedrijven met een duidelijke toegevoegde waarde. De stad heeft daarbij een duidelijke missie: het creëren van de voorwaarden om bedrijven te motiveren zich eerder in Kortrijk dan elders te willen vestigen. Ook binnen de eigen diensten werken we zo efficiënt als mogelijk om de lokale economie in de stad te stimuleren. Bij het nemen van economische initiatieven kiest de stadscoalitie bij voorkeur voor samenwerking met private partners. Een gezonde verdeling van de lasten en lusten is hierin essentieel. Openbare aanbestedingen gebeuren steeds vanuit een maximale transparantie en objectiviteit. Aandacht gaat hierbij naar deelname van en mededinging door de lokale ondernemer. Voor de (middel)grote ondernemingen maken we werk van een vernieuwd, integraal industrieel beleid met reële aandacht voor de problematiek waarmee zij worden geconfronteerd. We zorgen binnen de middelen van de stad voor correcte en volledige informatie, stipte en proactieve communicatie, opvolging en begeleiding van dossiers. Ons industrieel beleid is gebaseerd op drie hoekstenen. De economische dimensie omvat initiatieven gericht op het versterken van de productiviteit en competitiviteit van lokale ondernemers. Hiertoe treedt de stad op als facilitator en optimaliseert zij omgevingsfactoren zoals tewerkstelling, mobiliteit en inplanting. Binnen de sociale pijler ontwikkelen we partnerships met diverse actoren op de lokale en regionale arbeidsmarkt om de werkgelegenheid te stimuleren. Gezamenlijke initiatieven binnen de Eurometropool zijn daar een voorbeeld van. Ten derde vestigen we volop de aandacht op onderwijs en innovatie en ondersteunen we coördinatiestructuren voor de ontwikkeling van transformatie- en innovatiestrategieën zoals de Week van het Ontwerp. Om innovatieve bedrijven aan te trekken en te behouden in de Kortrijkse regio, zullen we hen actief betrekken bij het beleid. We starten partnerships met onderwijsinstellingen om competentieontwikkeling in nieuwe technologieën te stimuleren. De nadeelcompensatie (tussenkomsten naar aanleiding van openbare werken) wordt verbeterd. We herbekijken de huidige aanpak en reglementering en passen aan waar nodig. We vergeten ook niet de luchthaven Kortrijk-Wevelgem als troef voor de ontwikkeling en bereikbaarheid van onze streek. We werken aan een uniek ondernemersloket met een enkel aanspreekpunt en een klantbeheerder voor de ondernemers. Klantbeheerders (accountmanagers) volgen alle dossiers op over de diverse diensten heen. Doorgedreven transparantie, maximale vereenvoudiging en snelheid van beslissing zijn daarbij aan de orde. 19

Kortrijk moet durven verrassen en origineel zijn. Dat is de allure van een grootstad. Bij ons moet je het verschil merken. Er zijn

Kortrijk moet durven verrassen en origineel zijn. Dat is de allure van een grootstad. Bij ons moet je het verschil merken. Er zijn plan NIEUW KORTRIJK Kortrijk is op dit ogenblik waarschijnlijk dé muziekstad van Vlaanderen Evelien Martens, 1 van de meer dan 75.000 unieke mensen van Kortrijk, leerde in Gent haar man kennen. Ze werkte

Nadere informatie

Klimaatstad. Waarom. Klimaat verandert (door mensen) Steden zijn grootste oorzaak ook grootste gevolgen in steden

Klimaatstad. Waarom. Klimaat verandert (door mensen) Steden zijn grootste oorzaak ook grootste gevolgen in steden Klimaatstad Waarom Klimaat verandert (door mensen) Steden zijn grootste oorzaak ook grootste gevolgen in steden Steden kunnen het verschil maken (de stad redt de wereld niet) Klimaatstad Plan nieuw Kortrijk:

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

Beste kandidaten, Beste vrienden,

Beste kandidaten, Beste vrienden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID CD&V Kandidatendag 28 mei 2012 Beste kandidaten, Beste vrienden,

Nadere informatie

pl an plan n IEUW KOR TRIJK nieuw Colofon KORTRIJK

pl an plan n IEUW KOR TRIJK nieuw Colofon KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK 2 Kortrijk is op dit ogenblik waarschijnlijk dé muziekstad van Vlaanderen Evelien Martens, 1 van de meer dan 75.000 unieke mensen van Kortrijk, leerde in Gent haar

Nadere informatie

Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN. Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012

Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN. Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Lokaal economisch beleid wordt steeds belangrijker In de UNIZO KMO-barometer* van maart 2011: het gemeentelijk niveau wordt door

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas 10 puntenplan Inleiding. Sint-Gillis-Waas is een goede gemeente om in te wonen. De typische elementen die onze gemeente kenmerken, namelijk de rust, de goede

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Trendbreuk 1990-2000: Mechelen, zieke stad 2000-2010: Mechelen, stad in volle vaart Mechelen, zieke stad Diagnose: zieke

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme een aantrekkelijker een veiliger een Vlaamser Hamme Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme 1. Het imago van Hamme als sterk verouderde gemeente moet omgezet worden naar een landelijke gemeente met leefbare

Nadere informatie

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften Dorpsraad Kermt Visietekst 1. Situering Meer en meer burgers krijgen het gevoel dat de ziel verdwijnt uit onze deelgemeente. De toekomstplannen die er voor onze deelgemeente gemaakt worden, liggen onvoldoende

Nadere informatie

Renovatieproject DE BATELLERIE

Renovatieproject DE BATELLERIE Renovatieproject DE BATELLERIE 2000 Antwerpen, Falconplein 14 1. de Stad Antwerpen Antwerpen wordt wel eens de beste kleine grootstad van Noord-Europa genoemd en is met de combinatie van één van Europa

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt

Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt 1) Openbaar vervoer 2) Park en Ride Signalisatie 3) Doorgaand verkeer 4) Binnen de grote ring 5) Sluipverkeer 6) Alternatieve vervoersmiddelen De Situatie

Nadere informatie

Rapportdatum: 27-02-2014 00:09:23 Lokaal bestuur: Brugge Type rapport: MeerjarenpIan Status rapport: Origineel Rapportjaar: 2014

Rapportdatum: 27-02-2014 00:09:23 Lokaal bestuur: Brugge Type rapport: MeerjarenpIan Status rapport: Origineel Rapportjaar: 2014 1 Rapportdatum: 27-02-2014 00:09:23 Type rapport: MeerjarenpIan Brugge is een sociale Brugge is een Er wordt een beleids- en actieplan publiek sanitair (infrastructuur/communicatieltoezicht) opgemaakt

Nadere informatie

76 veiligheidscamera s in Kortrijk

76 veiligheidscamera s in Kortrijk Persnota 76 veiligheidscamera s in Kortrijk Ons cameranetwerk helpt om de 3 dagen een crimineel feit oplossen 1. Plan Nieuw Kortrijk 2. Opzet Cameraplan Veiligheid is vanaf dag één absolute topprioriteit

Nadere informatie

Meer parkeerplaatsen

Meer parkeerplaatsen 7 voorstellen: 1) Meer parkeerplaatsen 2) Goedkoper parkeren 3) Minder gereserveerde plaatsen 4) Park en Ride invoeren 5) Betere parkeersignalisatie 6) Parkeren bewoners verbeteren 7) Groot Hasselt De

Nadere informatie

Koers voor de toekomst

Koers voor de toekomst Koers voor de toekomst Er verandert veel in de wereld om ons heen. Neem alleen al de toenemende mobiliteit, of de economie die sterker lijkt dan ooit tevoren, en overal wordt gebouwd, en - om dichter in

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie

Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten

Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten AANSLUITING VAN DE GEMEENTE JETTE Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten AANSLUITING VAN DE GEMEENTE JETTE Gemeentelijk charter

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

Onthaalvorming: missie en strategie

Onthaalvorming: missie en strategie Onthaalvorming: missie en strategie 1 Gent in 2020? Welke stad is Gent in 2020? Wat vind jij belangrijk voor deze stad? Wat moet er zeker blijven? En wat wil je absoluut veranderd zien? Wat moeten we doen

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

3. LANDSCHAP - Landschap aan je voordeur

3. LANDSCHAP - Landschap aan je voordeur 3. LANDSCHAP - Landschap aan je voordeur STADSBEELDEN/THEMA S Kortrijk 1. WERKEN Werken waar we wonen 2. NABIJHEID In de stad is alles dichtbij 3. LANDSCHAP Landschap aan je voordeur 3. LANDSCHAP Landschap

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Beste ondernemer, Unizo steunt mensen die zich actief inzetten in het beleid van onze gemeente en. Maak uw keuze met kennis van zake!

Beste ondernemer, Unizo steunt mensen die zich actief inzetten in het beleid van onze gemeente en. Maak uw keuze met kennis van zake! Heist-op-den-Berg Beste ondernemer, Wij vroegen de lijsttrekkers van de partijen (*) naar hun top 5 ondernemersprioriteiten voor 2012-2018 en de top 5 lange termijnprioriteiten. Unizo steunt mensen die

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323.

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323. Maastricht Maastricht 120.000 inwoners, stabilisatie Centrum van de regio (600.000-550.000) Universiteit Meer dan 20 miljoen bezoekers waarvan 2/3 uit Nederland, winkelen belangrijkste bezoekmotief Compacte

Nadere informatie

Stad Gent investeert tien miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent

Stad Gent investeert tien miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent Stad Gent investeert tien miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent De Stad Gent plant als hoofdaandeelhouder van sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent een bijkomende investering

Nadere informatie

Geachte aanwezigen, Dames en heren,

Geachte aanwezigen, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID ViA Rondetafel Winkelen in Vlaanderen 2.0 15 maart 2013 Geachte

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

BLANKENBERGE VOORZIET MASSAAL SUBSIDIES OM DE LEEGSTAND TE BESTRIJDEN.

BLANKENBERGE VOORZIET MASSAAL SUBSIDIES OM DE LEEGSTAND TE BESTRIJDEN. Blankenberge, 1 maart 2014 BLANKENBERGE VOORZIET MASSAAL SUBSIDIES OM DE LEEGSTAND TE BESTRIJDEN. Op 17 december 2013 nam de gemeenteraad kennis van het Strategisch Commercieel plan voor de binnenstad.

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

samen 4 Ed. Oudenaarde oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Oudenaarde oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Oudenaarde lijsttrekker Jean-Pierre Wonen is ook in het zuiden van onze provincie, m.a.w. in de Vlaamse Ardennen niet goedkoper geworden. Integendeel.

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW 2014-2015 Netwerk: Sterktes Zwaktes Activiteiten en projecten en participatie: Het wij-gevoel onder de partners Positieve en spontane samenwerkingen die voortvloeien uit het

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

Marktplein Neerpelt Publieksonderzoek naar de herinrichting van het Marktplein

Marktplein Neerpelt Publieksonderzoek naar de herinrichting van het Marktplein Marktplein Neerpelt Publieksonderzoek naar de herinrichting van het Marktplein Juli 2016 Jo Steyaert Partner jo@indiville.be +32(0)472 530941 Jurgen Minnebo Partner jurgen@indiville.be +32(0)478 380369

Nadere informatie

Verankering milieu, groen en duurzaamheid in het gemeentelijk beleid 2014-2019. Regionaal overleg 6 oktober 2014

Verankering milieu, groen en duurzaamheid in het gemeentelijk beleid 2014-2019. Regionaal overleg 6 oktober 2014 Verankering milieu, groen en duurzaamheid in het gemeentelijk beleid 2014-2019 Regionaal overleg 6 oktober 2014 Meerjarenplanning 2014-2019: milieu & duurzaamheid 1. De BBC: situering 2. Basis: bestuursakkoord

Nadere informatie

Persbericht: Lokale Limburgse projecten, die eenzaamheid en armoede bij kwetsbare ouderen doorbreken, krijgen samen 55.500 euro Vlaamse steun

Persbericht: Lokale Limburgse projecten, die eenzaamheid en armoede bij kwetsbare ouderen doorbreken, krijgen samen 55.500 euro Vlaamse steun Persbericht: Lokale Limburgse projecten, die eenzaamheid en armoede bij kwetsbare ouderen doorbreken, krijgen samen 55.500 euro Vlaamse steun Nu de gemeenten hun nieuwe besturen hebben gevormd en het beleid

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Ieper van het nieuwe stadsbestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Ieper van het nieuwe stadsbestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Ieper van het nieuwe stadsbestuur in de volgende zes jaar? UNIZO Groot-Ieper heeft, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012, zich gebogen over de vraag Wat

Nadere informatie

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Naar een nieuw en modern belastingsysteem #jijmaaktmorgen België is uitzonderlijk. Je belast kapitaal niet en je overbelast arbeid. Dat moet je dus herzien. Pascal Saint-Amans

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

STADSVERNIEUWING IN DAMPOORT EN SINT-AMANDSBERG Focus op Heilig hartplein en omgeving

STADSVERNIEUWING IN DAMPOORT EN SINT-AMANDSBERG Focus op Heilig hartplein en omgeving STADSVERNIEUWING IN DAMPOORT EN SINT-AMANDSBERG Focus op Heilig hartplein en omgeving STADSVERNIEUWING IN DAMPOORT EN SINT-AMANDSBERG Samen met de bewoners en heel wat buurtpartners neemt de Stad Gent

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN SHOPPING IN ROESELARE. Samen geven we onze retail een nieuwe boost!

DE TOEKOMST VAN SHOPPING IN ROESELARE. Samen geven we onze retail een nieuwe boost! DE TOEKOMST VAN SHOPPING IN ROESELARE Samen geven we onze retail een nieuwe boost! ROESELARE VANDAAG ZUURSTOF VOOR DE STAD EEN STAD IS BELEVEN EEN STAD IS ONTMOETEN EEN STAD IS ONDERNEMEN ROESELARE VANDAAG:

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

Groen in de Stad project: Kandidaat voor Vlaams Laureaat. Campus Kortrijk Weide. April 2014

Groen in de Stad project: Kandidaat voor Vlaams Laureaat. Campus Kortrijk Weide. April 2014 Groen in de Stad project: Kandidaat voor Vlaams Laureaat Campus Kortrijk Weide April 2014 Deel 1: Algemene gegevens Titel van het project Park Kortrijk Weide Adres openbaar bestuur Stad Kortrijk, Grote

Nadere informatie

Stadscentrum telt 100 veiligheidscamera s

Stadscentrum telt 100 veiligheidscamera s Persnota donderdag 27 juli 2017 Stadscentrum telt 100 veiligheidscamera s Veiligheid is vanaf dag één absolute topprioriteit van de stadscoalitie. In het stadscentrum worden op criminaliteits- en overlastgevoelige

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Poperinge van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Poperinge van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Poperinge van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? De UNIZO-afdelingen van Poperinge hebben zich gebogen over de vraag wat verwachten de ondernemers van

Nadere informatie

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad Waarom we allen een rol spelen Brugge, 13 oktober 2016 Ashley Hennekam, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VVSG Vereniging van Vlaamse

Nadere informatie

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

Stad Gent zet haar koopkracht in voor gelijke kansen

Stad Gent zet haar koopkracht in voor gelijke kansen Stad Gent zet haar koopkracht in voor gelijke kansen Stad Gent hanteert sinds 2010 een non-discriminatieclausule in haar overheidsopdrachten. Om het effect van deze clausule na te gaan voerde de Universiteit

Nadere informatie

Beleidslijnen

Beleidslijnen Beleidslijnen 2013-2014 De Spil is er klaar voor! Wij willen de komende 6 jaar gestaag werken aan de kwaliteit van onze werking zodat De Spil in Roeselare een cultuurcentrum van en voor iedere Roeselarenaar

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de stad Sint- Niklaas. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden uitgewerkt,

Nadere informatie

Hoofddoelstelling. Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen INFRASTRUCTUUR. Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge

Hoofddoelstelling. Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen INFRASTRUCTUUR. Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge FIETS PLAN BRUGGE Hoofddoelstelling Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen Veiligheid Fietscomfort INFRASTRUCTUUR Strategische doelstelling Het stadbestuur

Nadere informatie

ARMOEDEPLAN KORTRIJK. Hoe sluit je aan bij het bestaande (lokale) armoedebeleid

ARMOEDEPLAN KORTRIJK. Hoe sluit je aan bij het bestaande (lokale) armoedebeleid ARMOEDEPLAN KORTRIJK Hoe sluit je aan bij het bestaande (lokale) armoedebeleid ARMOEDE BESTRIJDEN OP LOKAAL NIVEAU? ARMOEDE BESTRIJDEN Tewerkstelling Minimuminkomens Sociale bescherming Pensioenen Belastingen

Nadere informatie

Welkom in de zesde stad van Nederland

Welkom in de zesde stad van Nederland Welkom in de zesde stad van Nederland Thuis voor 213.000 Tilburgers Tilburg zoekt een nieuwe burgemeester! Gaat u er voor? Vindingrijk, het vermogen om door te zetten en de bereidheid om hard te werken.

Nadere informatie

Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering

Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering Situering Opdracht: minister, bevoegd voor het Stedenbeleid De stadsmonitor is een

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking Brussel, 5 juli 2006 050706_Advies_kaderdecreet_Vlaamse_ontwikkelingssamenwerking Advies over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking 1. Inleiding Op 24 mei 2006 heeft Vlaams minister

Nadere informatie

Beleidsplan legislatuur 2007-2012

Beleidsplan legislatuur 2007-2012 Beleidsplan legislatuur 2007-2012 1. Verkeer mobiliteit Herinrichting Schanslaan Verkeerssituatie watertoren: herinrichting met als doel de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen en bijkomend

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Houthulst heeft, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012, zich gebogen over de vraag

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

De bruisende stad. Beleidskader

De bruisende stad. Beleidskader De bruisende stad Vlaams Regeerakkoord: Beleidskader» Werk maken van duurzame, creatieve steden» Stedelijke kernen uitbouwen tot aantrekkelijke woonkernen met een interessant cultureel, onderwijs-, verzorgings-,

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Brasschaat Van Hemelrijcklei 90 2930 Brasschaat Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Brasschaat/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Keizerpoort terug op de kaart

Keizerpoort terug op de kaart Keizerpoort terug op de kaart Toegangspoort tot de Gentse stadskern Tussen Brusselsesteenweg en De Keizerpoort of Brusselsepoort is de verdwenen stadspoort die de zuidoostelijke toegang tot de stadskern

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

Voka: 17 op 20 voor regeerprogramma

Voka: 17 op 20 voor regeerprogramma Koningsstraat 54-58 000 Brussel tel. 02 229 8 www.voka.be Persbericht Datum 23 juli 204 aantal pagina s /2 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 8 22 gsm 0477 39 75 43 Frederik.meulewaeter@voka.be

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum:

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum: ENQUÊTE BEVOLKING Status: Afgesloten Begindatum: 10-07-2013 Einddatum: 02-09-2013 Live: 55 dagen Vragen: 33 Talen: nl Panelgrootte: 700 Bounced: 0 (0%) Geweigerd: 0 (0%) Gedeeltelijk geantwoord: 0 (0%)

Nadere informatie

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid:

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld 25/02/2011 Opdracht Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Bedrijven door de crisis helpen Meer en sterker ondernemerschap Een meer groene

Nadere informatie

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Masterplan De basis van het Health Sciences Campus project is het masterplan van het ontwerpteam AWG uitgevoerd

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Masterplan Grote Markt en omgeving

Masterplan Grote Markt en omgeving Masterplan Grote Markt en omgeving Tweede participatiemoment 2 april 2015 Grontmij HOSPER Uforce Verloop van deze avond 1. Welkom 2. Stand van zaken: wat is er gebeurd sinds het eerste participatiemoment

Nadere informatie

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 BBC Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 Algemene diensten Een professionele, open organisatie Een professionele, open organisatie Beleidsdoelstelling 1: Laagdrempelige, klantvriendelijke

Nadere informatie

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK SCHAIJK IN ÉÉN WOORD 3 EVEN OPWARMEN AAN TAFEL! 7 8 9 ANALYSE VAN DE OPBRENGST Trots Samenwerking Werelddorp Verbreden Normen En Waarden Zorg

Nadere informatie

Belgen bevraagd

Belgen bevraagd 1 41.420 Belgen bevraagd De PVDA vroeg 41.420 Belgen hun mening over de crisis, armoede, werk, koopkracht, de toekomst van de jongeren, discriminatie & justitie, klimaat & milieu, democratie en energie.

Nadere informatie

Info & Verkoop. Site Peutiebos - Aarschotseweg 50, 1800 Peutie. URBIS GROUP Keizer Karelstraat 103 9000 Gent. Tel.: 09 233 15 30 Fax: 09 233 17 29

Info & Verkoop. Site Peutiebos - Aarschotseweg 50, 1800 Peutie. URBIS GROUP Keizer Karelstraat 103 9000 Gent. Tel.: 09 233 15 30 Fax: 09 233 17 29 Site Peutiebos - Aarschotseweg 50, 1800 Peutie Info & Verkoop URBIS GROUP Keizer Karelstraat 103 9000 Gent Tel.: 09 233 15 30 Fax: 09 233 17 29 info@urbis.be www.urbis.be www.peutiebos.be Voorwoord Geachte

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

Een unieke school op een unieke plek. KTA Zwijndrecht Cenflumarin TSO-BSO. situering. Sint-Lucas Brussel 2 de Master Eindproject Docent Dag Boutsen

Een unieke school op een unieke plek. KTA Zwijndrecht Cenflumarin TSO-BSO. situering. Sint-Lucas Brussel 2 de Master Eindproject Docent Dag Boutsen KTA Zwijndrecht Cenflumarin TSO-BSO Sint-Lucas Brussel 2 de Master Eindproject Docent Dag Boutsen PROJECT 1 Lies Saldien PROJECT 2 Michaël Noots situering Het KTA Zwijndrecht Cenflumarin biedt samen met

Nadere informatie

Criminaliteit politiezone VLAS blijft verder dalen

Criminaliteit politiezone VLAS blijft verder dalen Persnota vrijdag 6 januari 2017 Criminaliteit politiezone VLAS blijft verder dalen Criminaliteit in de PZ Vlas daalt van 8113 naar 7666 feiten Daling van -5,5 % 8593 8128 8129 8113 7666-7% gelijk +3,5%

Nadere informatie