Klimaatstad. Waarom. Klimaat verandert (door mensen) Steden zijn grootste oorzaak ook grootste gevolgen in steden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klimaatstad. Waarom. Klimaat verandert (door mensen) Steden zijn grootste oorzaak ook grootste gevolgen in steden"

Transcriptie

1 Klimaatstad Waarom Klimaat verandert (door mensen) Steden zijn grootste oorzaak ook grootste gevolgen in steden Steden kunnen het verschil maken (de stad redt de wereld niet)

2 Klimaatstad Plan nieuw Kortrijk: engagement Klimaatstad Initiatieven van inwoners, ondernemers, verenigingen een stad kan het niet alleen, iedereen mee in het verhaal stad, partners gezinnen verenigingen, scholen bedrijven Zet ook mee je schouders onder een gezonde en fijne toekomst, voor een nog beter leven in onze stad.

3 Zuivere lucht Duurzame mobiliteit Energiezuinige gebouwen Hernieuwbare energie Groene omgeving met plaats voor water

4 Strategisch meerjarenplan Duurzame jeugdlokalen functionele en duurzame jeugdlokalen realisaties aan jeugdlokalen- beschrijving aantal middelgrote fuifzaal realisatie middelgrote fuifzaal nieuwe jeugdherberg realisatie jeugdherberg stimuleren openbaar vervoer studenten aantal abonnementen openbaar vervoer studenten aantal buzzypassen groenplan overvloed verstedelijkte kerenen een groenere aanblik kleine groenelementen, opwaarderen groenzones aantal groenelementen, aantal opgewaardeerde groenzones aantal duurzaam beheer van bossen en private bossen cijfers duurzaam beheer bossen beschrijving versterken boskernen bijkomende percelen beplanten aantal bijkomende percelen bos aantal hectare Kennedybos en open gebied stadsgroen Marionetten plan Leievallei/beekvalleien investeren in groenzones trage wegen Investeren in groenzones in de wijken, centrum deelgemeenten behoud Kennedybos en Triloy realisatie stadgroen Marionetten realisatie plan Leievallei/beekvalleien aantal realisaties groenzones aantal trage wegen (behoud) aantal aantal km Triloy blijven intact park Kortrijk Weide realisatie park Kortrijk Weide (projectfiche Kortrijk Weide) projectfiche groengebied Venning/Ring realisatie groengebied Venning/Ring gemeentepark Bissegem realisatie gemeentepark Bissegem initiatieven tot groene stadsgordel-boulevard aantal initiatieven tot groene stadsgordel-boulevard aantal vergroenen pleinen en straten aantal groenelementen, aantal opgewaardeerde groenzones voorzieningen in de parken aantal voorzieningen in parken CO2 daling luchtkwaliteitsplan burgemeesterconvenant beperkt energie en waterverbruik stadsdiensten duurzame renovatie stadsgebouwen cijfers daling Co2 CO realisatie opmaak luchtkwaliteitsplan & meten fijn stof aangesloten bij burgermeersterconvenant cijfers verminderd water- en enerigieverbruik aantal duurzaam gerenoveerde stadsgebouwen 2 daling - Burgemeestersconvenant cijfers Co2 cijfers energie beschrijving ecologische dienstreizen aantal ecologische dienstreizen cijfers gebruik stadswagens - railpassen-privégebruik lagere ecologische voetafdruk cijfers ecologische voetafdruk (daling) acties ism bevolking energiescans, begeleiding en subsidiëring aantal energiescans, begeleiding en subsidiëring aantal duurzaam (ver)bouwen acties duurzaam (ver)bouwen beschrijving dag van het park organisatie dag van het park ecowijk realisatie eco-wijk duurzame renovatie lokale voedselstrategie: windmolenplan Woonpremies, etra stimulans duurzaamheid aantal duurzaam gerenoveerde sociale woningen acties lokale voedselstrategie realisatie windmolenplan sociale woningen aantal plaatselijk telen stadsboerderij Heerlijkheid- Bellegem klimaatweek acties klimaatweek (veggie-dag) aantal acties in klimaatweek donderdag veggiedag stimuleren energiebesparende maatregelen acties energiebesparende maatregelen aantal acties vierkante metertuinen realisatie aantal vierkante metertuinen aantal m2 ontwikkelen synergiën en realiseren win-win duurzame ontwikkeling brownfields aantal aanmoedigen nieuwe en ecologische projecten aantal nieuwe & ecologische projecten trash Aanmoedigen zie engagement 9 nieuwe ecologische acties buda-eiland projecten - winwin aantal acties Kortrijk Fair Trade gemeente aantal aankopen duurzaam aankoopbeleid - virtuele uitwisseling onderzoek draagvlak stedenband aantal klimaatacties ikv stedenband buda-eiland: eperimentele zone ism creatieve ondernemers & onderwijs aantal acties behouden Kortrijk Fair Trade gemeente aantal acties duurzaam aankoopbeleid aantal aankopen Cebu: toetsen draagvlak beschrijving opzetten klimaatacties die onrechtsreeks bijdragen aan betere leefomstandigheden Vlaanderen sterk woonbeleid hogere groei dan prognoses realisatie ontwikkelen woonbeleid verschil tussen prognose & reële cijfers aantrekkelijk maken publieke ruimtes & daardoor bewoners stimuleren tot investering in woning realisaties inrichten aantrekkelijke publieke ruimtes LT gerichte woonpremies woonkwaliteit, basiscomfort, veiligheid & energiezuinig aantal uitbetaalde woonpremies (duurzaamheid, Overleie) budget woonpremies etra stimulans duurzaamheid slimme woonpremies Overleie verhuurders aanzetten tot renoveren panden bouwblokrenovatie Overleie ontwikkelen volwaardig fietsbeleid verder dan geldende normen Ecologische dienstreizen aantal geronveerde huurpanden aantal renovaties bouwblokrenovatie realisatie ontwikkeling fietsbeleid verschil tussen realisatie & geldende normen resultaten bouwblokrenovatie aantal we geven ruimte aan de zwakke weggebruiker Parko wordt omgevormd tot een bedrijf dat ook werk maakt van een fietsbeleid ism specifieke organisaties fietsbeleid bij Parko promoten actief fietsgebruik aantal acties promotie (electrisch) fietsgebruik: algemeen, studenten aantal acties stimuleren fietsgebruik studenten naar campussen stimuleren gebruik electrische fietsen veilige en comfortabele fietsverbindingen premie bij aanschaf Promoten actief fietsgebruik met aanbod van leenfietsen met het centrum data fietspaden, fietsverbindingen aantal km (startwaarde & bijkomende) & oplijsting initiatieven fietspaden op stedelijk grondgebied die aansluiten op veilig netwerk fietspaden op gewone wegen onderzoek invoer fietsstraten met fietser als hoofdgebruiker realisatie onderzoek fietspaden aantal investeringen fietspaden: (NZ-as, ontbrekende stukjes, veiliger kruispunten, uitbreiding met 20 km, binnenstad-heulebeekvallei & Warande, Pres.Kennedylaan, nieuwe fietspaden op N43, ) veilige en vlotte fietspaden op de NZ-as tussen wijken en deelgemeenten Fijn stof meten slim investeren in ontbrekende stukjes tussen bestaande fietspaden, veiligere kruispunten, verbetering drukke fietspaden drukke verkeerswegen uitbreiding fietsnetwerk met 20 km verbinden binnenstad met Heulebeekvallei en Warande voor fietsers nieuwe fietspaden op de N43 kruispunt Pottelberg-Condédreef tot Aalbeke optimaliseren fietspaden op de assen Bellegemsestraat - Rollegemsestraat en Aalbeeksestraat- Bergstraat Duurzame renovatie stadsgebouwen aantal fietsstallingen in straten met rijwoningen realisatie invoering systeem deel- & leenfietsen vrijliggende fietspaden op de vernieuwde President Kennedylaan in straten met rijwoningen zoeken naar goede oplossingen voor fietsstallingen aantal stallingen invoering systeem deel-en leenfietsen etra parkeerinkomsten worden geïnvesteerd in betere faciliteiten voor auto's en fietsers inzet etra parkeerontvangsten worden -overzicht verbinding met Hoog Kortrijk (epressbus in eigen bedding -tram) realisatie epressverbinding met Hoog Kortrijk Hoog-Kortrijks wordt HUB openbaar vervoer vraag & aanbod afstemmen ism De Lijn & NMBS realisatie plan van aanpak mbt openbaar vervoer: onderzoeken historische lijnen, ontsluiting Hoog Kortrijk, onderzoeken circulaire verbindingen, collectief vervoer, bijzondere doelgroepen) regiefunctie - oplijsting realisaties jaarlijks organiseren autoloze zondag realisatie jaarlijkse autoloze zondag uitwerken nieuw verkeersmodel zwaar verkeer uit de bebouwde kom weren verderzetten PIEK project Duurzaam aankopen, fair trade rekeninghouden met auto's, fietsen, openbaar vervoer en het leefmilieu met meer handelaars realisatie uitgewerkt nieuw verkeersmodel uitvoering mobiliteitsplan: acties zwaar verkeer realisatie acties PIEK project mobiliteitsplan - oplijsting acties afvalwater naar zuiveringsstation conform Europese richtlijn 2027 apart van regenwater realisatie afvalwaterplan uitvoeren lichtplan energiebesparende maatregelen realisatie uitvoering lichtplan smart cities: van 8 ste naar 5de plaats Uitvoeren lichtplan Kortrijk voortrekkersrol innovatieve & duurzame Stad: klantgerichtheid & administratieve vereenvoudiging als inspiratie duurzaam beheer: zuinige motoren stadspersoneel te voet of per fiets aantal acties administratieve vereenvoudiging realisatie uitvoeren mobiliteitsplan personeel realisatie uitvoeren mobiliteitsplan personeel duurzaam beheer: onderhoudsvriendelijke materiaalkeuzes, goed geïsoleerde gebouwen, doordachte inrichtingsplannen, beheersen energiekosten, reductie CO2 realisatie uitvoeren patrimoniumstudie (duurzaamheid, hergroeperen, minder gebouwen) bedrijfsvoering projecten beschrijving verminderen aantal gebouwen en hergroeperen in nieuwe of gerenoveerde locaties patrimoniumstudie

5 Burgemeestersconvenant Europees verhaal

6 Burgemeestersconvenant Stevige uitdaging Méér dan 20% CO 2 daling, méér dan 20% energieverbruik daling voor alle stakeholders gezinnen ondernemers lokale overheid diensten onderwijs thema s mobiliteit gebouwen hernieuwbare energie

7 Niet in Burgemeestersconvenant Uitdagingen: onze regio versterken lokale economie versterken (minder mobiliteit) voedsel strategie uittekenen= zelfvoorzienende stad, voedselkilometers, biologische productie, overschotten vermijden energie-kost regio doen dalen We wapenen ons tegen klimaatwijziging: vergroenen en plaats maken voor water

8 Kortrijks klimaatactieplan Een ruime coalitie waarbij de stad haar verantwoordelijkheid neemt Eigen organisatie wordt klimaatneutraal Hefbomen voor de partners = verhogen van de impact/effecten

9 Kortrijk klimaatstad, dat ben jij Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

pl an plan n IEUW KOR TRIJK nieuw Colofon KORTRIJK

pl an plan n IEUW KOR TRIJK nieuw Colofon KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK 2 Kortrijk is op dit ogenblik waarschijnlijk dé muziekstad van Vlaanderen Evelien Martens, 1 van de meer dan 75.000 unieke mensen van Kortrijk, leerde in Gent haar

Nadere informatie

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Februari 2015 INHOUD A. INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 B. SITUATIE EN UITDAGINGEN...

Nadere informatie

Gemeentelijk klimaatactieplan

Gemeentelijk klimaatactieplan Gemeentelijk klimaatactieplan sustainable energy action plan voor de Covenant of Mayors 1 COLOFON SAMENSTELLING Bond Beter Leefmilieu, provincie Limburg en de gemeente Overpelt Dit gemeentelijk klimaatactieplan

Nadere informatie

HEIST-OP-DEN-BERG. Energie- en klimaatactieplan Kempen2020

HEIST-OP-DEN-BERG. Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 HEIST-OP-DEN-BERG Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 Inhoud INHOUD I INLEIDING... 1 1 Achtergrond... 1 2 Ambitie en visie van de gemeente... 2 3 Opbouw en uitvoering plan... 2 4 Financiële aspecten...

Nadere informatie

HERENTALS. Energie- en klimaatactieplan in het kader van het Burgemeestersconvenant

HERENTALS. Energie- en klimaatactieplan in het kader van het Burgemeestersconvenant HERENTALS Energie- en klimaatactieplan in het kader van het Burgemeestersconvenant Inhoud INHOUD I INLEIDING... 1 1 Achtergrond... 1 2 Ambitie van de stad Herentals... 2 3 Opbouw en uitvoering plan...

Nadere informatie

In naam van het ganse bestuur

In naam van het ganse bestuur VOORWOORD Steden zijn verantwoordelijk voor 80 procent van het energieverbruik en de CO 2 -uitstoot. Initiatief van steden is dus cruciaal, want niet alleen vinden we er de oorzaken maar ook heel wat oplossingen.

Nadere informatie

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan...

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan... VORSELAAR Inhoud INHOUD I INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 II SITUATIE EN UITDAGINGEN... 7 1 Situatie (Nulmeting)... 7 2 Uitdagingen...

Nadere informatie

basisprogramma gemeenteraadsverkiezingen

basisprogramma gemeenteraadsverkiezingen basisprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2006 Colofon Redactie: Stefan Colaes Coördinatie: Johan Malcorps Met medewerking van: Stefan Colaes, Johan Malcorps, Els Keytsman, Tinne Van der Straeten, Wouter

Nadere informatie

Samen. maken we leuven nog beter! Missie Zero Emissie. Kijk snel wat jíj kan doen!

Samen. maken we leuven nog beter! Missie Zero Emissie. Kijk snel wat jíj kan doen! Samen maken we leuven nog beter! Missie Zero Emissie Kijk snel wat jíj kan doen! Beste Leuvenaar, Wist je dat jouw stad in 2011 een enorme uitdaging aanging? Tegen 2030 wil Leuven helemaal klimaatneutraal

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030 KLIMAATACTIEPLAN JAAR 2014

LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030 KLIMAATACTIEPLAN JAAR 2014 Organisatie: stad Leuven LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030 KLIMAATACTIEPLAN JAAR 2014 Vertegenwoordigd door dhr. Mohamed Ridouani Hoedanigheid: schepen van personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en

Nadere informatie

De kracht van je gemeente V. THEMA KLIMAAT EN ENERGIE

De kracht van je gemeente V. THEMA KLIMAAT EN ENERGIE V. THEMA KLIMAAT EN ENERGIE Het klimaat verandert. Willen we de klimaatopwarming beperkten tot 2 C en een onomkeerbare klimaatverandering vermijden, dan moet onze CO2 uitstoot drastisch dalen. Hiervoor

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma Duurzaam 2015-2018 3 Voorwoord

Nadere informatie

CONGREs. www.jonggroen.be/stad2030. Zaterdag 7 mei, provinciehuis leuven. bouwstenen voor de ecologische stad

CONGREs. www.jonggroen.be/stad2030. Zaterdag 7 mei, provinciehuis leuven. bouwstenen voor de ecologische stad CONGREs bouwstenen voor de ecologische stad De stad als kiem van een ecologische samenleving Zaterdag 7 mei, provinciehuis leuven www.jonggroen.be/stad2030 INHOUD De stad als kiem van een ecologische

Nadere informatie

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 1 KARTELPROGRAMMA sp.a Groen Zomergem Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Zomergem Dit programma is een uitnodiging. Een oproep aan alle inwoners van Zomergem, om mee

Nadere informatie

GROENBOEK VAN DE MILIEURAAD INLEIDING

GROENBOEK VAN DE MILIEURAAD INLEIDING LOKAAL MILIEU-, NATUUR- EN ENERGIEBELEID IN DE GEMEENTE BEVEREN: IDEEËN, BELEIDSVOORSTELLEN EN -PRIORITEITEN VANWEGE DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR LEEFMILIEU EN NATUUR VOOR DE PERIODE 2013-2018 GROENBOEK

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2019

Beleidsplan 2014-2019 VOORWOORD Een plan voor de toekomst Beste inwoner, De toekomst voorbereiden. Dit is wat het gemeentebestuur van Rotselaar de komende jaren zal doen. Rotselaar is een jonge, dynamische gemeente in volle

Nadere informatie

KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE

KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE Provincie Utrecht Verkiezingsprogramma 2015-2019 Algemene inleiding 3 Energie Van achterblijver naar koploper 4 Natuur en Waterkwaliteit 7 Mobiliteit Mobiliteit

Nadere informatie

burgemeestersconvenant Regionaal duurzame energie Actieplan 2020 oktober 2014, definitieve versie

burgemeestersconvenant Regionaal duurzame energie Actieplan 2020 oktober 2014, definitieve versie burgemeestersconvenant Regionaal duurzame energie Actieplan 2020 oktober 2014, definitieve versie Colofon Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark 10 - BE-8500 Kortrijk

Nadere informatie

7 Ondersteunen kansrijke initiatieven van Rotterdammers Minimaal 2 "meet and greensessies" en een fonds voor burgerinitiatieven

7 Ondersteunen kansrijke initiatieven van Rotterdammers Minimaal 2 meet and greensessies en een fonds voor burgerinitiatieven Bijlage 1 Overzicht van activiteiten en resultaten Inwoners van Rotterdam 1 Energiebesparingscompetities stimuleren tussen straten en buurten 500 energiebesparingcompetities 2 Bevorderen dat consortia

Nadere informatie

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 11 januari 2013 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit 2 Witboek 2013 2018 (ontwerp 11-01-2013)

Nadere informatie

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp -

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - 1. Inleiding p.02 2. Bestuur, democratie en participatie p.02 3. Ruimte p.03 4 Mobiliteit p.05 5. Natuur & Milieu p.06 6. Energie p.08 7. Economie p.09 8. Sociaal

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 6

Inhoudstafel. Inleiding 6 Inhoudstafel Inleiding 6 Hoofdstuk 1 Investeringswerken op gemeentewegen 14 1.1 Stadskernrenovatie 19 1.1.1 Omgeving O.L.Vrouwekerk: Kapittelstraat, Begijnhofstraat en P. De Cockelaerestraat 20 1.1.2 Oude

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde)

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) Inhoud Armoedebeleid: elke Breeënaar telt... 1 Bree Centrum... 2 Dienstbetoon.... 3 Duurzaamheid... 3 Financiën...

Nadere informatie

Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Inhoud Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Bornem...2 Bouwsteen 1 Basiscomfort voor iedereen...5 1.1. Betaalbaar wonen...5 1.2. Energiefactuur verlagen voor

Nadere informatie

meerjarenplan 2014-2019

meerjarenplan 2014-2019 meerjarenplan 2014-2019 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock stekene van nature ac tief Meerjarenplan 2014-2019 I. Strategische nota II. Financiële nota Financieel

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie