ICT annex lastenboek Stad & OCMW Sint-Niklaas. Inhoud. 0. Inhoud van dit document

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT annex lastenboek Stad & OCMW Sint-Niklaas. Inhoud. 0. Inhoud van dit document"

Transcriptie

1 ICT annex lastenboek Stad & OCMW Sint-Niklaas 0. Inhoud van dit document Dit document geeft beschrijving van de standaarden gebruikt binnen ICT voor stad en OCMW Sint- Niklaas. De leverancier dient aan te geven hoe de aangeboden oplossing past binnen dit kader. Inhoud ICT annex lastenboek Stad & OCMW Sint-Niklaas Inhoud van dit document Omgeving Informatiearchitectuur Server infrastructuur Netwerk infrastructuur Specificaties Citrix omgeving Eindgebruikers hardware Server omgeving Databases omgeving Back-up omgeving Firewall en proxy Remote connectiviteit Monitoring Browsers en plug-ins ICT organisatie Service management / ITIL Specialisaties Project Management Intellectuele eigendom Bijlagen Bijlage 1: lijst met standaard gebruikerstoepassingen op citrix ICT annex lastenboek Pagina 1

2 1. Omgeving De ICT omgeving van Stad en OCMW is zeer divers en bestaat uit Loketfuncties in het stadhuis & OCMW die rechtstreeks diensten verlenen aan de bevolking 6 rusthuizen 4 sporthallen en 1 zwembad 7 bibliotheekfilialen 2 grote stedelijke academies (SAMWD, SASK) Musea Stadsschouwburg 2 basisscholen Brandweerkorps (tot eind 2015) Politiezone Kinderopvang Thuiszorg afdeling van het OCMW Deelgemeentehuizen VZW s (toeristische dienst, recreatieoord, vrije ateliers, ADW) Kringloopwinkel (Den Azalee) werkplaats en filialen 4 Begraafplaatsen Stadswerkplaatsen met groendienst, reinigingsdienst, evenementen en alle ondersteunende functies waaronder telkens twee personeelsdiensten, financiële diensten, logistiek, technische diensten,. Verspreid over de stadskern en de deelgemeenten 1.1 Informatiearchitectuur Stad en OCMW Sint-Niklaas zullen bij de voorgestelde softwareoplossing veel belang hechten aan de inpasbaarheid in de globale software architectuur. De leverancier dient dan ook in detail te beschrijven hoe de koppelingen met de andere toepassingen zullen worden gerealiseerd. De leverancier dient ook de nodige contacten en overeenkomsten met andere leveranciers voor te leggen, om aan te tonen hoe deze koppelingen zullen worden gerealiseerd. Theoretische verwijzingen naar toepasbaarheid van webservices, XML of brokers zijn niet voldoende. Tijdens het project moet er voor elke koppeling een interface-agreement -document opgesteld worden en afgetekend worden met ICT vooraleer de koppeling te bouwen. Dit document bevat de nodige details over de manier van koppelen, welke technologie en broker (batch, webservice, etc), hoe deze koppeling kan gemonitord en beheerd kan worden, welke gegevens (type, lengte, inhoud, input, output, etc) er uitgewisseld worden, etc. ICT annex lastenboek Pagina 2

3 De software die in dit lastenboek wordt gevraagd is een essentieel onderdeel van het totale plaatje. We zien een aantal grote componenten in het geheel, aangevuld met een 50-tal zeer diverse toepassingen. 1. Een Midoffice systeem (Green Valley) gekoppeld aan een CRM systeem (Themis Web) 2. Centrale databanken die de lokale authentieke bronnen ontsluiten naar de werkstromen binnen de organisatie 3. Het Document Management systeem (MS Sharepoint) dat de ondersteunende documenten bevat en deze ontsluit via het intranet 4. Het boekhoudsysteem en de beheers- en beleidsplanning. Momenteel wordt op het OCMW de toepassing New Horizon van CEVI gebruikt. De stad gebruikt het boekhoudpakket Mercurius van leverancier Cipal. 5. Facility management systeem (FMIS) ter ondersteuning van de facilitaire processen (gebouwbeheer, voorraad, ) 6. GIS: geografisch infrormatiesysteem van het bestuur (ArcGisServer van ESRI), aangezien 70 tot 80% van de aanwezige informatie een geografische component heeft 7. Een broker : Koppelingen tussen applicaties worden via deze broker gerealiseerd. Alle voorziene koppelingen dienen voor implementatie goedgekeurd worden door de ICT-dienst. Eigen software voor koppelingen kan enkel na bespreken en goedkeuring door de ICT-dienst. 8. Een document generatie tool (XPerido) : Documenten worden bij voorkeur via deze tool genereert 9. Een Reverse Proxy (Netscaler) 10. E-besluit (Green Valley) voor opvolging van de besluitvorming Uitwisseling van gegevens gebeurt bij voorkeur met Webservices. Indien een andere technologie (service bus, broker) wordt voorgesteld, dient deze in de offerte te zijn opgenomen. Data replicatie kan maar wordt zoveel als mogelijk vermeden. Dit kan via SSIS of Scribe, beide aanwezig in de organisatie. (zie punt 6. Mbt koppelingen) Het bestuur zal bij evaluatie veel belang hechten aan de volgende voorwaarden. Na de toewijzing wordt verwacht dat de leverancier aan deze voorwaarden kan voldoen en zal implementeren. 1. Master Data Management. De authentieke bron van gegevens mag slechts op 1 plaats worden bijgehouden. De andere systemen dienen de nodige gegevens op te halen uit de authentieke bron. 2. Interactie met de andere systemen van het bestuur, inclusief de frequentie van koppeling (on-line, batch update). Specifiek de CEVI toepassingen van Ruimtelijke Ordening CEVIRO & Milieu CEMOS en de CIPAL toepassing voor personeelsbeheer Aphrodite. 3. Gemak van ontsluiting van gegevens naar Intranet of webtoepassingen. Flexibiliteit van integratie van formulieren in het intranet en de website 4. Open data: Alle data in de applicatie staat ter beschikking van het bestuur en is op een eenvoudige manier te ontsluiten. Indien gebruik gemaakt wordt van databases zijn deze gegevens open voor administrators. Gemak van toegang tot de databanken (datamodellen, views op tabellen, voorgedefineerde queries). Openheid van database en eigendomsrechten 5. Gemak van gebruik van gegevens in business intelligence toepassingen ICT annex lastenboek Pagina 3

4 6. Exportmogelijkheden in de meest gangbare professionele formaten (webservices, XML, ) via de tools die reeds aanwezig zijn in de organisatie (XBIntegrator, SSIS, Scribe) 7. Het gebruik van algemene datastandaarden (zie project OSLO van de Vlaamse ICT organisatie V-ICT-OR vzw) De offerte van de inschrijver wordt positief beoordeeld in de mate dat het door hem gedane aanbod conform is aan de OSLO-standaarden zoals deze zijn vastgesteld in de bijlage bij dit bestek en in de mate dat hij deze standaarden plant te honoreren en te laten honoreren gedurende de uitvoering van deze opdracht. 8. Het gebruikte Identity & Access management systeem. Gebruik van LDAP voor authenticatie (met passthrough authenticatie). Rechtenbeheer kan binnen de toepassing, maar met gebruik van vooraf gedefinieerde profielen (rollen). 9. Maximale integratie met de Office Suite (ook Outlook/Exchange) 10. Licentiepolitiek (simultane licenties, onderhoudskost, ) 11. Een visie met betrekking tot de integratie met onze authentieke bron voor geografische gegevens (GIS-systeem, ESRI-ArcGis). Het gebruik van authentieke bronnen (bijv. CRAB) speelt eveneens een belangrijke rol 12. Beveiliging van de toepassing en de data volgens de voorschriften van de Privacy commissie, via toegangscontrole en protocols. Het consulteren van gegevens die behoren tot de persoonlijke levenssfeer worden steeds gelogd door de applicatie (wie, wat, wanneer, waarom). De leverancier zal bij de implementatie van de oplossing verzekeren dat alle voorwaarden vervult zijn. 13. Mogelijke integratie met commerciële draagbare devices (tablets (android, windows, ios, ), scanners, smartphones) 14. Inpassen van de oplossing in de service desk van de ICT-dienst (zie verder) Samengevat komt het neer op volgende elementen ICT annex lastenboek Pagina 4

5 1.2 Server infrastructuur Onderstaande tekening geeft de basis infrastructuur set-up weer. Er zijn 2 van elkaar verwijderde serverrooms ingericht, éen op stadhuis andere bij het ocmw. Beide serverrooms zijn via 2 x 10Gbit glasvezelverbindingen met elkaar verbonden. De veelvuldige gebruikerstoepassingen (100 tal) worden aangeboden via Citrix. Een Citrix-farm is opgezet bestaande uit een 50-tal virtuele servers die draaien onder Windows server 2012 R2 op XENSERVER. De servers en server toepassingen zijn gevirtualiseerd en maken gebruik van VMWARE ESX v5.1. Per serverroom is er een cluster opgebouwd met ESX servers. Beide serverrooms zijn voorzien een disk storage medium. De Storage pool bestaat uit Fujitsu Siemens Computers networked storage ETERNUS DX-200 systemen. Synchronisatie tussen beide storages gebeurt via een apart Storage Area Network. Voor de back-ups wordt Symantec BackupExec Backup/Restore software gebruikt. Er is een aparte opslag voor archivering waarbij gebruik wordt gemaakt van Symantec Enterprise Vault. Een redundante firewall oplossing is geïmplementeerd met een ontdubbelde Internet verbinding. Een Internet link via EDPNET(20Mbit), de andere via TELENET(10Mbit). De firewall cluster bestaat uit 2 Checkpoint R76 toestellen. Als beveiligingssoftware is Trend-Micro geïmplementeerd. ICT annex lastenboek Pagina 5

6 De leverancier dient aan te geven hoe de software kan worden ingepast in deze omgeving, en wat de vereiste minimale capaciteit is om een goede performantie van het systeem te verzekeren. 1.3 Netwerk infrastructuur Een globaal gerouteerd OSPF WAN netwerk is opgezet over de verschillende sites van stad en ocmw Sint-niklaas. De 2 hoofdsites met serverrooms zijn gelinkt via een 2 x 10 Gbit glasvezel link. Een 10-tal andere centrale sites zijn redundant verbonden via een dubbele gigabit glasvezelring. De gebruikte netwerk apparatuur is ENTERASYS en CISCO voor WAN en LAN. Verwijderde sites zijn via een draadloos netwerk in eigen beheer gekoppeld. Voor het draadloos netwerk bestaat het zend materiaal uit ALVARION. Vanop de watertoren en het stadhuis worden 23 sites op het grondgebied van Sint-Niklaas draadloos verbonden met het centrale netwerk via punt-naar-punt verbindingen (geen straling buiten de gerichte bundel). De wireless eindpunten hebben een bandbreedte van 6 Mbps ter beschikking. De leverancier dient aan te geven aan welke minimale vereisten mobiele devices en welke bandbreedte mobiel internet dient te hebben om een goede performantie van het systeem te verzekeren. Indien mobiele devices niet kunnen authenticeren met de interne LDAP server, dient te worden beschreven hoe de authenticatie over het internet kan gebeuren. ICT annex lastenboek Pagina 6

7 ICT annex lastenboek Pagina 7

8 2. Specificaties 2.1 Citrix omgeving Specificaties: Server hardware: Primergy RX2530 van Fujitsu Siemens Operating System: Windows 2012 R2 standaard Citrix: Citrix XenApp for Windows, Advanced Edition V7.6 Virtualisatie op XENSERVER Condities: leveranciers van software zijn verantwoordelijk voor proof of concept binnen het vermelde citrix platform. Unattended en Silent set-up van leveranciers pakketten is vereist. Updates dienen minstens 1 week op voorhand aan IT worden bezorgd vooraleer ze in productie kunnen worden gebracht Updates dienen steeds vergezeld te zijn van release notes, waaruit de mogelijke impact op koppelingen of systemen kan worden afgeleid Lijst van standaard applicaties draaiend op citrix: zie bijlage 2.2 Eindgebruikers hardware Werkstations: Thin Client onder Linux (IGEL UD3 Linux): standaard gebruikers DESKTOP PC ESPRIMO FUJITSU(Windosw7 / XP): gebruikers van niet standaard applicaties LAPTOPS ACER en DELL: mobiele gebruikers (Windows7 / XP) Schermresolutie dient minimaal 1368 X 768 te kunnen worden ingesteld Standaard printers / Copiers: Canon printers LBP6680 Canon multifunctionals 2.3 Server omgeving Huidige Omgeving toepassingsservers Alle servers zijn gevirtualiseerd en draaien op een ESX platform versie 5.1 ICT annex lastenboek Pagina 8

9 Dit maakt dat software dongles niet kunnen en mogen gebruikt worden om de software te laten draaien. De servers zijn met voorkeur windows 2008 R2 of 2012 R2 Het is uitgesloten om een server aan te leveren die niet kan gevirtualiseerd worden op bovenvermeld platform. Voorwaarden voor leveranciers Servers moeten kunnen gevirtualiseerd worden ESX5.1 Installatie van de virtuele applicatie, database of andere gebeurt door de ICT afdeling in samenwerking met de leverancier Indien de applicatie gebruikt maakt van databases zoals SQL, SQLEXPRESS, MYSQL of ORACLE wordt in samenspraak met ICT bekeken of de databases niet geconsolideerd kunnen worden op bestaande database servers. Elke server wordt aangemaakt onder het concept van c: systemdisk en f: datadisk Voor backup wordt een snapshot gemaakt van de systemdisk op weekbasis, voor de datadisk gebeurt dit op dagelijkse basis. Databases worden door speciale backupagents gedaan. In samenspraak met de leverancier wordt ook bekeken of zijn applicatieserver niet kan geconsolideerd worden op bestaande toepassingsservers. 2.4 Databases omgeving Stad en Ocmw Sint-Niklaas beheren een eigen SQL Server 2005, 2008, 2008R2, 2012 en 2014, alsook MySQL. Het verdient aanbeveling om de door leveranciers gebruikte databases te integreren in deze databaseserver. Wanneer voor de geleverde software een aparte databaseserver vereist is, dient de leverancier zelf een betrouwbare backupprocedure te implementeren en de nodige licenties te voorzien. Aangezien we gebruik maken van Backup Exec backupsoftware verdient het in dit geval tevens aanbeveling dat een gepaste Backup Exec agent wordt aangeboden. Bij oplevering van het project zorgt de leverancier ervoor dat de ICT-dienst de volledige toegang en controle krijgt over de database en de inhoud. De toegang tot het uitlezen van de gegevens (rechtstreeks of via views) met het oog op evt. rapporteringen worden niet geblokkeerd door de leverancier. Dit wordt in het bestek schriftelijk bevestigd. 2.5 Back-up omgeving Stad en Ocmw Sint-Niklaas maken gebruik van Backup Exec versie 2014 VERSIE 14.1 backup software. Alle data dient met deze software bebackupt te kunnen worden. Wanneer specifieke Backup Exec agents bechikbaar zijn, dienen deze door de leverancier aangeboden te worden. De leverancier voorziet in een duidelijk omschreven backup- en restore procedure. 2.6 Firewall en proxy Stad en Ocmw Sint-Niklaas gebruiken een Checkpoint R76 firewall in eigen beheer. Er wordt gebruik gemaakt van een DMZ-zone waarin een Citrix Secure Gateway server en een Trend Micro IMSVA mailscanserver geconfigureerd zijn. ICT annex lastenboek Pagina 9

10 2.7 Remote connectiviteit Stad en Ocmw Sint-Niklaas hebben een redundante Checkpoint firewall oplossing waarvoor een Secure Client beschikbaar is. Connectie via Secure Gateway, Netviewer en Teamviewer is mogelijk. Elke remote assistance dient te gebeuren in afspraak met de ICT-dienst van de stad en ocmw Sint- Niklaas. Remote assistance met een grote impact op de gebruikers dient minstens 3 werkdagen op voorhand gepland te worden. Bij voorkeur gebeuren zulke interventies buiten de kantooruren of in het weekend. 2.8 Monitoring Stad en Ocmw Sint-Niklaas hebben een Nagios monitoringsysteem opgezet waarbij netwerk hosts en services bewaakt kunnen worden. Nagios maakt gebruik van plugins. Het verdient aanbeveling dat de voorgestelde softwarepakketten kunnen samenwerken met deze Nagios plugins. Voor Nagios is het van belang dat software en vooral hardware over een MIB (Management Information Base) beschikken. Daardoor kan Nagios via SMTP allerlei data opvragen en displayen. De ondervraagde hardware treedt daarbij op als SMTP client voor de Nagios server. Er dient steeds duidelijke documentatie opgeleverd te worden zodat een ondersteuning vanuit de eerste en tweede lijns mogelijk is. De leverancier voorziet een integratie in de monitoring tool die gebruikt worden om de status van een component te monitoren. (Nagios) De leverancier zorgt ervoor dat het eenvoudig is voor de ICT-dienst om de status van de nieuwe componenten eenvoudig op te volgen. Bij elk probleem wordt een escalatie verstuurd. De leverancier levert tevens een oplossing om deze problemen eenvoudig op te lossen. Bijv. Een regelmatige batch opdracht waarbij gegevens worden uitgewisseld voorziet steeds in een logging-systeem dat te koppelen is aan Nagios. De problemen worden per categorie doorgestuurd en voor elke categorie voorziet de leverancier in een procedure om deze op te lossen. 2.9 Browsers en plug-ins In het geval van web-based applicaties, vult de leverancier onderstaande tabel in om Sint-Niklaas in staat te stellen de compatibiliteit voor de ondersteunde browsers en plug-ins te onderzoeken. Dit zowel bij initiële installatie als bij elke update/upgrade. Software requirement Ondersteund (ja/nee) Minimumversie Browser Internet Explorer Browser Chrome Browser Firefox Plug-in Flash Plug-in Java Plug-in Shockwave ICT annex lastenboek Pagina 10

11 Plug-in Silverlight Plug-in Quicktime ICT annex lastenboek Pagina 11

12 3. ICT organisatie Onderstaand schema geeft organisatie en takenpakket weer binnen de ICT-dienst. Om tot een professionele ICT organisatie te kunnen komen is er gekozen voor een aanpak op basis van 3 pijlers: Organisatie volgens de ITIL processen Organisatie volgens specialisatie Organisatie volgens projecten De ITIL methodologie is gebaseerd op best practices binnen de ICT organisatie van bedrijven over de hele wereld en beschrijft een aantal processen die moeten worden afgedekt door de interne of externe dienstverleners. 3.1 Service management / ITIL Een helpdesk toepassing is ingevoerd die een efficiënte en effectieve opvolging van alle meldingen (incidenten) mogelijk maakt. Incidenten die niet kunnen worden opgelost of die duiden op een onderliggende oorzaak worden behandeld als probleem in een wekelijkse meeting. Problemen die een ingreep op de infrastructuur vereisen worden doorgegeven aan een change management proces. Changes worden besproken, gepland en krijgen een risicoanalyse met risico-antwoordstrategie. Op die manier worden overhaaste ingrepen vermeden. In ondersteuning van deze processen wordt er ook voor elke component (netwerkswitch of lijn, server, toepassing, ) gekeken naar veiligheidsaspecten, beschikbaarheidstrategieën, herstel bij uitval, afspraken rond niveau van dienstverlening, kostprijs, onderhoud en capaciteit. Condities: Leveranciers dienen hun aangeboden dienstverlening te leveren conform de gangbare ITIL processen binnen ICT-dienst stad Sint-Niklaas. Er dient speciale aandacht te worden gegeven aan de toegepaste change, release en security processen. ICT annex lastenboek Pagina 12

13 De leverancier dient een uitgebreide beschrijving van de processen, zoals die zullen worden toegepast bij de dienstverlening in deze concrete context op te nemen in de offerte (geen theoretische beschrijving). 3.2 Specialisaties De 2 e organisatiepijler zorgt er voor dat alle specialisatiedomeinen afgedekt zijn (met backup). Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van de toegepaste specialisaties. 3.3 Project Management De ICT-dienst past een project management methodologie toe, gebaseerd op componenten uit PMI & Prince 2. Vertrekkende vanuit de PMI & Prince2 project management methodologie is er een flexibel rapporteringsysteem opgezet dat werkt rond de 3 aspecten van een project: Tijd, Budget en Scope (inhoud/kwaliteit). Er wordt continu gewaakt over de impact van veranderingen in een van deze 3 aspecten op de andere. Om deze impact onder controle te houden bekijkt het team minstens 1x per week in detail de risico s, problemen en openstaande acties van de verschillende projecten. ICT annex lastenboek Pagina 13

14 Condities: leveranciers dienen projecten te implementeren conform de richtlijnen van PMI of Prince 2 project methodologie. Bij de implementatie dient minimaal een wekelijks rapport te worden afgeleverd dat een duidelijk overzicht geeft van geplande acties, evolutie van scope, planning en budget, risico s en issues. De leverancier dient een uitgebreide beschrijving van de project management processen op te nemen in de offerte, zoals die in dit project zullen worden toegepast (geen theoretische concepten) 4. Intellectuele eigendom Bij de voorlopige oplevering komen alle resultaten van de onder deze opdracht gepresteerde diensten zoals bijvoorbeeld - maar niet noodzakelijk beperkt tot - specifieke documentatie, analysedocument, specifieke website(s) en specifieke ontwikkelde software in volle en exclusieve eigendom van Sint-Niklaas. Bij de ontwikkeling van specifieke software en/of websites voor Sint- Niklaas komen zowel de broncode als de rechten op de ontwikkeling en distributie, op de vormgeving en grafische en tekstuele elementen in volle en exclusieve eigendom van Sint-Niklaas. Onder specifieke documentatie wordt verstaan: op maat van Sint-Niklaas geschreven documentatie die geen standaarddocumentatie van de dienstverlener of leverancier is. Onder specifieke website wordt verstaan: op maat van Sint-Niklaas ontwikkelde website die geen standaardwebsite van de dienstverlener of leverancier is. Onder specifieke ontwikkelde software wordt verstaan: op maat van Sint-Niklaas ontwikkelde software die buiten gebruikelijke standaardsoftware valt. In geval van levering van standaardsoftware blijft de intellectuele eigendom bij de dienstverlener of leverancier en verkrijgt Sint-Niklaas een gebruiksrecht voor de overeengekomen duur en modaliteiten. Indien de leverancier zijn activiteiten om één of andere reden stopzet, moet de broncode van de volledige toepassing ter beschikking gesteld worden van de stad worden, zonder dat daarbij enige vergoeding kan worden geëist en volledig vrij van auteursrechten of moet continuïteit voorzien worden. ICT annex lastenboek Pagina 14

15 5. Bijlagen 5.1 Bijlage 1: lijst met standaard gebruikerstoepassingen op citrix 3P 7ZIP ABIFIRE ACROBAT_READER_9_1 ADMIN_FOLDERS ADOBE_FLASH_PLAYER_10_0_22_87 ADOBE_SHOCKWAVE_PLAYER_11_5 AKWIN ALFA ARCGIS_9_3_1 AUTOHOTKEY AXIS_MEDIA_CONTROL BAERT BELGIAN_IDENTITY_CARD BELPIC BELPIC_FIX BELPIC_V20.05 BOEKHOUDING_STAD BROTHER_P-TOUCH_EDITOR BRUNO CEINVENT Ceterm CEVIPS CEVIRO CEVIRO_UPDATES CIPAL CIPAL - Copy CLICKYES CONDUIT_FONTS CONFIG_ICA_CLIENT CRWXiRuntime CUBIC CUBIC_v394 CUBIC_v396 CUTEPDF_WRITER_2_7 CVFTP CVKAD CVKAD_MSJET_CONFIG CYCLOMEDIA DEXIASOFT DEXIAWEB DEXIAWEB_CONNECTED DIEET DOELPUNT DWGVIEWER DWGVIEWER_UPDATE DYMO_LABELWRITER EBCON EIK_ASSISTENT EIK_ASSISTENT - kopie ENERGIESNOEIERS ICT annex lastenboek Pagina 15

16 ENERGIESNOEIERS_UPDATES FILEZILLA FLEX_PROFILES_6_0_1 GERACCW GERACCW_STAT GOOGLE_EARTH GRAFCONCESSIES Hotfix_Citrix_XAE500W2K8005 Hotfix_Citrix_XAE500W2K8042 Hotfix_Citrix_XAE500W2K8058 Hotfix_Citrix_XAE500W2K8R01 Hotfix_Windows2008 ICONCLASS2000_BROWSER Iconen IGEL_UNIVERSAL_MANAGEMENT_SUITE_CONSOLE INFORMIX ING_TELELINK_6 INTEEK INTERFLEX INTERVAT INTERVIEWER IRFANVIEW ISABEL ISWA ISWA_UPDATES JAVA_RUNTIME_ENVIRONMENT_3_1_7 JAVA_RUNTIME_ENVIRONMENT_6_15 K-Lite_Mega_Codec_Pack_4_7_0 KASSA KEYBOARD_EXPRESS Lettertypes LOGISVIEW LOGISVIEW_UPDATE LOKOVEST LONEN_SCHAUBROECK MAILMIGRATIE MANDATORY_PROFILE MARLIMAT MICROSOFT DYNAMICS CRM MOZILLA_FIREFOX_3_6_13 MRSID MS_Dynamics_CRM_4_for_Outlook MWSNAP NETVIEW NEW_HORIZON_UPDATES NG-POLLING NH_CLIENT_V106 NH_CLIENT_V203e NSCLIENT ODBC_CEVIPS ODBC_Seachange ODBC_Seachange_4603 OFFICE_2007_PROPLUS ORGPLUS PANDION_IM_CLIENT PDFTOOLS PERSONEELSDATABASE_STAD ICT annex lastenboek Pagina 16

17 ICT annex lastenboek Pagina 17 PLANON PLANON_V2009 PLANON_V4_UNINSTALL PRINTERDRIVERS Publisoft REINAERT RRBIJW SCANSEARCH SCANSEARCH_UPDATES SCREENHUNTER SERVERVIEW SERVICES SHOPPLUS SILVERLIGHT SKETCHUP SKETCHUP7 SOLUWEB STAD_LOGOS STRAATHOEK_REG SUPERBASE SUPERBASE_RUNTIME SVANPCPLUS SYNREG TEAMVIEWER TERMLITE TIME_TRACS TINYTERM TRENDMICRO_AV_CLIENT Triage Triage_v548 Triage_v550 Triage_v550_update Tricycle UNIBEL UNIBEL_UPDATES VISIO_2007_STD VLC_PLAYER_1_0_5 VMWARE_TOOLS VMWARE_VI_CLIENT VUBISSMART VUBISSMART_2_0 VUBISSMART_EIK VUBISSMART_UPDATES VUBISSMART_UPDATES_EIK WESTERBUURT_ACTIVEX WINABS WINBV WINRAR_3_8 WINRES WINSEC WINSTOCK WINTECH WINTHUIS WISA WISA_UPDATES

ICT annex lastenboek Stad & OCMW Sint-Niklaas. Inhoud. 0. Inhoud van dit document

ICT annex lastenboek Stad & OCMW Sint-Niklaas. Inhoud. 0. Inhoud van dit document ICT annex lastenboek Stad & OCMW Sint-Niklaas 0. Inhoud van dit document Dit document geeft beschrijving van de standaarden gebruikt binnen ICT voor stad en OCMW Sint- Niklaas. De leverancier dient aan

Nadere informatie

Standaarden ICT. Gemeente Leiden

Standaarden ICT. Gemeente Leiden Standaarden ICT Gemeente Leiden Opgesteld door : ICT Versie : 1.7, oktober 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Technische infrastructuur.... 4 2.1 Architectuur... 4 2.2 Platforms... 4 2.3 Laag I: Werkplek...

Nadere informatie

DIENSTENBESCHRIJVING MANAGED HOSTING

DIENSTENBESCHRIJVING MANAGED HOSTING betrouwbare hosting DIENSTENBESCHRIJVING MANAGED HOSTING Copyright 2013, Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie

Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Huidige situatie Het Secretariaat van de Huurcommissie (SHC) maakt onderdeel uit van het ministerie van VROM. Dit houdt in dat het SHC volledig gebruik

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste informatica Netwerken en systeembeheer Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Publiek en privaat Cloudportaal CAMPUS Geel

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN 1. DE VRAAG...3 2. SCOPE AANBESTEDING...4 3. DIGITALE WERKPLEK...5 4. ONDERWIJSPORTAAL...7 FLEXIBEL IN GEBRUIK...7 EENVOUDIG IN GEBRUIK...7 5. BEHEER DIGITALE WERKPLEK EN

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Afstudeerrichting Informatie-

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Lokale Politie Waasland-Noord Ontwerper

Nadere informatie

I.1.2.1.2 8 NL "Men dient rekening te houden met het feit dat de huidige antivirusclient McAfee is"

I.1.2.1.2 8 NL Men dient rekening te houden met het feit dat de huidige antivirusclient McAfee is I 5 NL Hoeveel IP adressen zijn in gebruik binnen MIN FIN? 90000, telefonie inbegrepen I.1.1 6 NL Welke maintenance windows zijn er voorzien voor de migratie? Het maintenance window voor de verschillende

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Aansluitvoorwaarden

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Aansluitvoorwaarden Document D-6 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Aansluitvoorwaarden Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede Offerte aanvraag en Programma van Eisen Gegevensmagazijn Programma PDW Gemeente Wijk bij Duurstede Versie 1.0 (Febuari 2009) Inhoud 1. Inleiding....3 2. Selectie leverancier...4 3. Uitgangspunten informatiearchitectuur...5

Nadere informatie

Decos Whitepaper Decos Information Solutions

Decos Whitepaper Decos Information Solutions \ Decos Whitepaper Decos Information Solutions Postbus 292 2200 AG Noordwijk Tel: +31 (o)71 364 07 00 Fax: +31 (0)71 362 08 33 KVK 28054540 www.decos.nl info@decos.nl WIJZIGINGSGESCHIEDENIS All rights

Nadere informatie

Auteur: Datum Uitgifte: Versie: De Lijn ICT 3.0 6/3/2013. SAP ICT Standaarden

Auteur: Datum Uitgifte: Versie: De Lijn ICT 3.0 6/3/2013. SAP ICT Standaarden Auteur: De Lijn ICT Datum Uitgifte: 6/3/2013 Versie: 3.0 SAP ICT Standaarden Inhoudsopgave 1. Context... 3 2. Inleiding... 4 3. Architectuur principes... 5 4. Infrastructuur standaarden... 8 5. ALM standaarden...

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Rev# Name Description Source/by Date. W.Simons Link naar Oraclestore aangepast R.Matthijssen 14-12-2010

Rev# Name Description Source/by Date. W.Simons Link naar Oraclestore aangepast R.Matthijssen 14-12-2010 All rights are strictly reserved. No part of this document may in any way whatsoever be copied with the written permission of Decos Information Solutions. Rev# Name Description Source/by Date W.Simons

Nadere informatie

Open Source Software op de desktop bij Octrooicentrum Nederland. Haalbaarheidsonderzoek

Open Source Software op de desktop bij Octrooicentrum Nederland. Haalbaarheidsonderzoek Open Source Software op de desktop bij Octrooicentrum Nederland Haalbaarheidsonderzoek uteurs: In opdracht van: E.R. Beukhof G.C.M. Malipaard Ministerie van Economische Zaken DG Energie en Telecom Versie

Nadere informatie

Aanzet tot de inrichting van het beheer van het Moodle-systeem van AdeKUS

Aanzet tot de inrichting van het beheer van het Moodle-systeem van AdeKUS Aanzet tot de inrichting van het beheer van het Moodle-systeem van AdeKUS Eindverslag ingediend ter afronding van de studie Bachelor of Science in Elektrotechniek Informatietechniek. Student: Wong Enny

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5)

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Geschikt voor u?... 5 1.2 Telefooncentrales... 5 1.2.1 ISDN telefooncentrale... 5 1.2.2 IP telefooncentrale...

Nadere informatie

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12 Prooinciehuis Westerbri k r, Assen Posta,dfes Postbus rzz, 94oo ec Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe

Nadere informatie

SPF Finances FOD Financiën

SPF Finances FOD Financiën SPF Finances FOD Financiën Programma Risicobeheer, Bijstand, Controle en Invordering Voorstudie ondersteuning voor de verwezenlijking van een oplossing inzake datawarehouse, datamining en risicoanalyse

Nadere informatie

B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN Stadsbestuur Sint-Niklaas Dienst logistiek Industriepark Noord 4 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESTEK 2015-40/LOG/hard- en software parkeerbeheer/jg-al-cq-vw ONDERHANDELINGSPROCEDURE

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen Ontwerper

Nadere informatie

Programma van Eisen ICT-dienstverlening

Programma van Eisen ICT-dienstverlening Programma van en ICT-dienstverlening Colofon In opdracht van : Jeep Jonker Contactpersoon : Robert Graalman Auteurs : RENN4; Robert Graalman, Frank Bloupot en Koos Vierhoven EV; Gert van Milligen File

Nadere informatie

A X S GUARD À LA CARTE

A X S GUARD À LA CARTE A X S GUARD À LA CARTE 1 Inhoud 1 Inhoud...2 2 3 Copyrights en gebruiksvoorwaarden...3 Over dit document...3 4 Wat is axs GUARD?...4 5 Wat is de à la Carte Configurator?...4 6 7 Wat zijn axs GUARD performance

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica

Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica Business Project: Eindrapport Sibelco Tessenderlo Chemie Stevel Celen 3 Ti 2 Erwin

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN een studie van het BICC-Thomas More (2012 2013) als bijdrage aan het IWT-project 3 x I. Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatiearchitectuur in

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie