ICT Emmaüs. Technische richtlijnen Emmaüs implementatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT Emmaüs. Technische richtlijnen Emmaüs implementatie"

Transcriptie

1 1 Versiebeheer Versie Datum Naam Opmerking Versie MAA-2015 Wim Van Poel Verduidelijking ivm de switches Versie JAN-2015 Wim Van Poel Switches moeten managed zijn en worden door ICT Emmaüs geleverd Naam databank wordt door Emmaüs bepaald Versie mei-2014 Wim Van Poel Feedback OO verwerkt Versie apr-2014 Wim Van Poel Feedback Marc V. verwerkt Versie apr-2014 Wim Van Poel Feedback Walter verwerkt Versie maa-2014 Wim Van Poel Feedback Veerle verwerkt Versie maa-2014 Wim Van Poel Context en richtlijnen herschikt Versie nov-2013 Wim Van Poel Max aantal files in folder Versie mei-2013 Wim Van Poel Onafhankelijkheid van systemen toegevoegd. Versie jan-2013 Wim Van Poel Creatie 2 Context Dit document bevat richtlijnen voor de implementatie van systemen/applicaties binnen Emmaüs. Afwijkingen op de richtlijnen kunnen enkel na overleg en akkoord van de Emmaüs projectleider verantwoordelijk voor de implementatie (die hiervoor overleg zal plegen met de betrokken verantwoordelijken voor veiligheid, architectuur, budget, ). Het doel van de richtlijnen zijn best practises, security en standaardisatie om de operationele werking van applicaties zo efficiënt mogelijk te maken binnen een Emmaüs omgeving. De richtlijnen verwijzen vaak naar gedetailleerde procedures die steeds op vraag kunnen bekomen worden..docx p 1/7

2 3 Richtlijnen 3.1 Implementatie richtlijnen Server installaties 1) Servers zijn gebaseerd op een van de volgende gevirtualiseerde operating systemen: a. Windows 2012 Standard edition b. Windows 2008 R2 Standard edition 2) Services (maar ook andere processen die onder een applicatie account uitgevoerd worden) die geïnstalleerd worden draaien een service account (naamgevingsprefix s- ) specifiek per leverancier/systeem/omgeving. Systeem = de scope van een toepassing/suite: bv epd, zis, ; indien er scheiding is per voorziening dan wordt dit doorgetrokken in de service accounts. Omgeving = test/acceptatie/productie 3) Het systeem wordt zo geconfigureerd dat output op disk (tijdelijke bestanden, output bestanden, log bestanden, ) niet op het systeemvolume (c:) komt. We voorzien voor deze output een d: disk (of andere indien d: voor een ander doel voorbehouden is) 4) Applicaties gebruiken UNC paden voor remote servers en zijn dus niet afhankelijk van driveletters. 5) Applicaties die services of programma s van andere servers gebruiken maken gebruik van dns aliasen en niet van de servernaam of ip address. 6) Emmaüs bepaalt de naam van de server(s) en doet de installatie tot en met het OS en alle systeem toepassingen (IIS,.NET, ). 7) De systemen worden zodanig opgezet dat ze maximaal onafhankelijk zijn van de beschikbaarheid van andere servers en systemen. Voorbeeld: services schrijven/lezen bestanden lokaal of hebben retry/hold mechanismen om te herstellen van onbeschikbaarheid van de remote locatie 8) De installatie documentatie vermeldt alle dependencies op niet-eigen systeem of applicatie componenten (bv..net framework, db-connectivity-client, drivers voor scan apparatuur, ) 9) Websites worden bij voorkeur gehost met IIS, gebaseerd op.net/aspx technologie. 10) Websites krijgen altijd een DNS alias voor oproepen door gebruikers of systemen. 11) Voor installatie worden volgende gegevens opgeleverd ifv sizing van de benodigde infrastructuur: a. Minimale configuratie nodig voor onze implementatie.docx p 2/7

3 b. Aangeraden configuratie nodig voor onze implementatie c. Parameters die de configuratie beïnvloeden en hun impact (bv. concurrent gebruikers, aantal onderzoeken, aantal aangesloten machines, ) d. Benodigde diskruimte: initieel en maandelijkse groei. 12) Folders bevatten maximaal bestanden. Bij noodzaak aan meer bestanden wordt gewerkt met subfolders. 13) Alle virtuele server data (uitgezonderd Microsoft SQL databases) worden via snapshots gebackuped. Uitzondering hierop is mogelijk mits overleg en akkoord van de projectleider DB installaties 1) Als database systeem gebruiken we één van de volgende Microsoft SQL servers: a. SQL 2012 Standard edition x64 b. SQL 2008 R2 Standard edition x64 2) De database zal op een gesupporteerd service pack level blijven. Indien het systeem enkel door een externe partij beheerd en gesupporteerd wordt, is die partij verantwoordelijk voor opvolging en installatie. 3) Voor installatie worden volgende gegevens opgeleverd: a. Minimale configuratie nodig voor onze implementatie b. Aangeraden configuratie nodig voor onze implementatie c. Parameters die de configuratie beïnvloeden en hun impact (bv. concurrent gebruikers, aantal onderzoeken, aantal aangesloten machines, ) d. Benodigde diskruimte: initieel en maandelijkse groei. 4) Het aanmaken van de databank gebeurt door ICT Emmaüs. Eens aangemaakt kan de installatieapplicatie of leverancier een account krijgen met alle rechten op de databank zelf maar geen rechten op het SQL instance (geen rechten om SQL te herstarten of zelf een databank te creëren). 5) Connecties naar de databank worden gemaakt aan de hand van een DNS alias (voor de serververwijzing) en ahv Windows Integrated Security. 6) De naam van de databank wordt bepaald door ICT Emmaüs Security 1) Alle connecties door de firewall naar buiten het Emmaüs LAN, worden zo klein mogelijk gedefinieerd en moeten expliciet akkoord van de Security Officer krijgen. Dit akkoord wordt aangevraagd met een gedetailleerde beschrijving van de minimale connectie. Dit geldt ook voor internet toegang vanaf servers of clients..docx p 3/7

4 2) Iedere server draait Anti Virus software en exclusions op de scanregels moeten expliciet door de Security Officer goedgekeurd worden en zijn in regel enkel mogelijk op applicatie specifieke folders en bestanden (vb. niet c:\windows\temp, wel c:\program files\vendor\app\app.exe) 3) Iedere server krijgt security patches. Indien het beheer en support volledig door een externe partij gebeurt, zal die partij verantwoordelijk zijn voor de installatie van de patches die aangeboden worden via WSUS binnen een redelijke termijn. 4) Paswoorden worden altijd encrypted opgeslagen (bv. in configuratie tekstbestanden of registry). 5) Service- en task-accounts krijgen minimaal noodzakelijke rechten toegewezen op een door Emmaüs operationeel haalbare manier. De minimaal benodigde rechten zijn opgenomen in de documentatie van het systeem. Voorbeeld 1: Indien een applicatie account rechten moet hebben om in een folder x bestanden te wijzigen en y te lezen, dan zal Emmaüs dat account read/write rechten geven op de volledige folder. Voorbeeld 2: Indien een applicatie account leesrechten moet hebben op x database tabellen en moet kunnen schrijven in een aantal andere, dan zal Emmaüs dat account read/write rechten geven op de volledige databank. 6) Service- en task-accounts krijgen geen lokale-, db- of globale-administrator rechten. 7) Er wordt een gedetailleerde beschrijving aangeleverd hoe het paswoord van applicatie-, serviceen task-accounts kan gewijzigd worden en welke configuratie wijzigingen dit vereist alsook de impact hiervan op de beschikbaarheid van het systeem. 8) Publieke applicaties die we aanbieden aan externe gebruikers (eventueel via een beveiligde toegang) zijn veilig gebouwd volgens de principes van OWASP. Als die applicaties patiënt-, persoons-, medische-, financiële- of andere confidentiële gegevens bevat, dan moet de toegang ertoe beveiligd worden in overleg en met akkoord van de Security Officer. 9) Servers zijn afgemeld in hun operationele toestand. Achtergrond taken op de server draaien als services. 10) Verkeer naar internet van clients gaat over een proxy device voor malware en virus bescherming. Uitzonderingen hierop zijn enkel mogelijk mits expliciet akkoord van de Security Officer. 11) Applicatie resources (shares, files & folders, websites, ) worden qua rechten afgeschermd tot identificeerbare groepen/individuen en laten geen Anonymous noch Everyone access toe..docx p 4/7

5 3.1.4 Netwerk 1) Iedere client (= netwerk gekoppeld device dat niet in het datacenter staat) krijgt een IP adres van de Emmaüs DHCP servers (vaste adressen worden toegekend op basis van MAC reservaties) 2) Netwerkverkeer tussen clients en servers gaat over een gerouteerd L3 netwerk 3) Clients en/of eindpunten kunnen in verschillende L2 netwerk segmenten zitten. 4) Alle verkeer tussen clients onderling moet op voorhand en gedetailleerd worden beschreven en ahv die beschrijving en in overleg een akkoord van de Emmaüs Security Officer krijgen. 5) Netwerkverkeer tussen clients en servers wordt in regel steeds geïnitieerd vanaf de client. Waar afwijkend wordt dit duidelijk gespecifieerd. 6) Verkeer tussen gebruikers en servers zal over WAN verbindingen lopen met hogere latency. 7) Draadloze netwerk connecties moeten steeds beveiligd worden met akkoord van onze Security Officer. 8) Alle switches die een connectie hebben met het Emmaüs LAN, zijn managed switches, aangekocht, geïnstalleerd en geconfigureerd door ICT Emmaüs Client installatie 1) De toepassing is compatible voor alle volgende operating systemen: a. Windows 7 Enterprise x64 b. Gevirtualiseerde Windows 2008 R2 Standard x64 (Citrix) 2) De installatie en volledige de-installatie is automatiseerbaar en unattended uitvoerbaar met mogelijkheid om nadien het succesvolle verloop of fouten en waarschuwingen (bv. reboot nodig na installatie) op te vragen. 3) De applicatie is geschikt om in een Citrix omgeving te draaien op een gevirtualiseerd server OS en springt zuinig en correct om met resources zodat zeker 20 gebruikers eenzelfde server (2 vcpu, 16 GB RAM) kunnen delen 4) Cliënt applicaties (op Citrix of desktops/laptops) worden steeds geïnstalleerd door ICT Emmaüs 5) De applicatie is geschikt om gevirtualiseerd te worden aan de hand van Microsoft App-V 6) Iedere client krijgt security patches die gedistribueerd worden door Emmaüs 7) Iedere client heeft antivirus en firewall software en exclusions op de scanregels moeten expliciet door de Security Officer goedgekeurd worden en zijn in regel enkel mogelijk op applicatie.docx p 5/7

6 specifieke folders en bestanden (vb. niet c:\windows\temp, wel c:\program files\vendor\app\app.exe). 8) De installatie documentatie vermeldt alle dependencies op niet-eigen systeem of applicatie componenten (bv..net framework, db-connectivity-client, drivers voor scan apparatuur, ) 9) Verwijzingen naar servers gebeurt via een dns alias. Dit geldt voor alle verwijzingen zoals connectie strings, shares, url s, 10) Cliënt applicaties worden steeds in systeem context geïnstalleerd en niet in een user context. Voorbeeld 1: Applicaties kunnen wel bij installatie registry keys aanmaken in HKLM maar niet onder HKCU. Voorbeeld 2: Applicaties kunnen wel bij installatie ODBC koppelingen aanmaken in systeem context maar niet onder gebruikers context. 3.2 Operationele richtlijnen Backup/restore 1) Ieder systeem heeft gedocumenteerde instructies om een consistente backup en restore uit te voeren. Het nemen van de backup gebeurt geautomatiseerd en unattended en heeft de mogelijkheid om de succesvolle status van dit proces te monitoren. 2) De opgeleverde documentatie moet volstaan om een gecertificeerde medewerker van de leverancier de omgeving te laten begrijpen, aan te passen en te configureren tot het niveau dat een restore uitgevoerd kan worden. 3) Alle te backuppen data staat centraal in het datacenter. Er is geen levende data op clients of decentrale storage die gebackuped moet worden Remote support door niet-emmaüs medewerkers 1) Remote support over Internet is mogelijk via een standaard Emmaüs procedure waarbij de gebruiker een specifiek userid krijgt met strong authentication (ahv eid, indien onmogelijk en geargumenteerd via een token). De remote toegang geeft lokale administrator toegang via RDP waarbij er ook de mogelijkheid is om bestanden over te zetten. 2) De RDP client moet door de externe gebruiker zelf geïnstalleerd worden op zijn machine en is gratis downloadbaar van de Microsoft website. 3) Servers waar de externe medewerkers volledige toegangsrechten op nodig hebben, zijn dedicated voor deze leverancier. Voorbeeld 1: een externe medewerker heeft geen administrator rechten op een gedeelde SQL server maar is wel DB owner van zijn eigen databases.docx p 6/7

7 4) Remote toegang tot de VMWare beheer omgeving is niet mogelijk. 5) Virtuele werkstations of Citrix toegang kan voorzien worden om client applicaties remote te ondersteunen. De client applictie en eventuele bijkomende client afhankelijkheden (bv. MS- Office, Adobe Reader, ) wordt met dit doel niet op de (applicatie)server geïnstalleerd Monitoring 1) Monitoring binnen Emmaüs gebeurt ahv Microsoft System Center Operations Manager. Het systeem beschikt over documentatie die beschrijft hoe de beschikbaarheid van de verschillende systeemcomponenten kan gemonitord worden. 2) Indien het systeem gesupporteerd wordt door Emmaüs moet ook aangegeven zijn wat de correctieve acties zijn in geval een systeemcomponent onbeschikbaar is. 3) Het systeem logt informatie die toelaat om trends in de performantie van het systeem objectief op te volgen. Loginformatie is zodanig georganiseerd dat eenvoudig archivering en opkuis kan opgezet worden. Er wordt duidelijk aangegeven hoeveel logdata gegenereerd wordt per tijdseenheid Updates 1) Updates en nieuwe versies van de applicatie of zijn configuratie parameters worden enkel na expliciet akkoord van Emmaüs, gepland en onder begeleiding geïnstalleerd. 2) Indien een test en/of acceptatie systeem beschikbaar is voor de toepassing, dan worden updates steeds hierop eerst uitgevoerd en getest en pas na validatie door Emmaüs op de productieomgeving geplaatst. 3) Updates zijn gedocumenteerd met installatie instructies, lijst met wijzigingen die de release installeert (change log / release notes) op een niveau dat toelaat om correct risico, testing en beschikbaarheidsimpact in te schatten. 4) Installaties van updates en versies op een productie versie, worden maximaal 4x / jaar uitgevoerd. Frequentere updates enkel na overleg en met akkoord van de projectleider. 5) Van elke update wordt door de leverancier aangegeven wat de mogelijkheden zijn om een geleidelijke productie uitrol uit te voeren en dus in productie (tijdelijk) met meerdere versies actief te zijn..docx p 7/7

Standaarden ICT. Gemeente Leiden

Standaarden ICT. Gemeente Leiden Standaarden ICT Gemeente Leiden Opgesteld door : ICT Versie : 1.7, oktober 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Technische infrastructuur.... 4 2.1 Architectuur... 4 2.2 Platforms... 4 2.3 Laag I: Werkplek...

Nadere informatie

DIENSTENBESCHRIJVING MANAGED HOSTING

DIENSTENBESCHRIJVING MANAGED HOSTING betrouwbare hosting DIENSTENBESCHRIJVING MANAGED HOSTING Copyright 2013, Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT versie 7.0

Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT versie 7.0 Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT versie 7.0 Een beschrijving van de technische randvoorwaarden voor de installatie en het gebruik van dg DIALOG BGT versie 7.0 Definitief Grontmij GIS & ICT Grontmij

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement v2.1 ExactHost dedicated/cloud hosting ExactHost Nederland B.V. Zichtenburglaan 16 2544 EB Den Haag Nederland Tel: +31(0)70 388 77 11 Fax: +31(0)70 388 22 23 www.exacthost.nl info@exacthost.nl

Nadere informatie

Service Level Agreement v2.2

Service Level Agreement v2.2 Service Level Agreement v2.2 Combell dedicated hosting COMBELL GROUP NV Skaldenstraat 121 B-9042 Gent Tel: +32(0)9 218 79 79 Fax: +32(0)9 270 30 60 www.combell.com info@combell.com KBC: 737-0036589-60

Nadere informatie

Technical White Paper

Technical White Paper Technical White Paper VMware vcloud Director Opgesteld door: Andy Janssens 3SNB Inhoudsopgave 1 Cloud Computing, wat is het en wat houdt het in?... 4 1.1 Wat is Cloud Computing?... 4 1.2 Welke Cloud Computing

Nadere informatie

Smartsite ixperion 1.3 Installatie Cursus. Windows 2008 R1 32 Bit

Smartsite ixperion 1.3 Installatie Cursus. Windows 2008 R1 32 Bit Smartsite ixperion 1.3 Installatie Cursus Windows 2008 R1 32 Bit Copyright 2010-2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Smartsite ixperion installatiehandleiding Windows 2008 R2 64 Bit... 3 2 Smartsite

Nadere informatie

Decos Whitepaper Decos Information Solutions

Decos Whitepaper Decos Information Solutions \ Decos Whitepaper Decos Information Solutions Postbus 292 2200 AG Noordwijk Tel: +31 (o)71 364 07 00 Fax: +31 (0)71 362 08 33 KVK 28054540 www.decos.nl info@decos.nl WIJZIGINGSGESCHIEDENIS All rights

Nadere informatie

Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen:

Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: 1. Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: XL Internet Services BV, Delftsestraat 5b, 3013 AB Rotterdam, geregistreerd bij de Kamer van

Nadere informatie

Service Level Agreements Maatwerk Reseller VPS/Dedicated Linux en Windows omgevingen NL-00005-1301

Service Level Agreements Maatwerk Reseller VPS/Dedicated Linux en Windows omgevingen NL-00005-1301 Service Level Agreements Maatwerk Reseller VPS/Dedicated Linux en Windows omgevingen NL-00005-1301 1. Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen:

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Aansluitvoorwaarden

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Aansluitvoorwaarden Document D-6 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Aansluitvoorwaarden Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Programma IP&A Drechtsteden, Drechtsteden Technisch Architectuur (DTA)

Programma IP&A Drechtsteden, Drechtsteden Technisch Architectuur (DTA) Programma IP&A Drechtsteden, Drechtsteden Technisch Architectuur (DTA) ICT Beleid Applicatie criteria Gestelde eisen aan applicaties (en software services) vanuit de Drechtstedelijke ICT infrastructuren

Nadere informatie

Rev# Name Description Source/by Date. W.Simons Link naar Oraclestore aangepast R.Matthijssen 14-12-2010

Rev# Name Description Source/by Date. W.Simons Link naar Oraclestore aangepast R.Matthijssen 14-12-2010 All rights are strictly reserved. No part of this document may in any way whatsoever be copied with the written permission of Decos Information Solutions. Rev# Name Description Source/by Date W.Simons

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

Dit document beschrijft de Service Level Agreement voor de levering van de dienst Dedicated Servers van HostYou en vervangt alle voorgaande versies.

Dit document beschrijft de Service Level Agreement voor de levering van de dienst Dedicated Servers van HostYou en vervangt alle voorgaande versies. HostYou Service Level Agreement Dedicated Servers versie 1.3, 15/04/2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Datacenter... 3 2.1. Gegarandeerde stroomvoorziening door UPS en diesel generator... 3 2.2. Betrouwbare

Nadere informatie

Bijlage 2 vanwege de opdrachtgever : Omschrijving van de Digipolis standaarden en omgeving

Bijlage 2 vanwege de opdrachtgever : Omschrijving van de Digipolis standaarden en omgeving Bijlage 2 vanwege de opdrachtgever : Omschrijving van de Digipolis standaarden en omgeving Deze bijlage beschrijft de standaarden welke in gebruik zijn binnen de omgeving van zowel Antwerpen als Gent,

Nadere informatie

Technische Documentatie en Specificaties. Delta/W versie 6

Technische Documentatie en Specificaties. Delta/W versie 6 Technische Documentatie en Specificaties Delta/W versie 6 Document versie : 6.3, t.b.v. Delta/W 6 Document datum : 14-1-2014 Auteur : Richard van Gool, Ben Hofstede Inhoud 1 Delta/W systeem eisen... 3

Nadere informatie

SPF Finances FOD Financiën

SPF Finances FOD Financiën SPF Finances FOD Financiën Programma Risicobeheer, Bijstand, Controle en Invordering Voorstudie ondersteuning voor de verwezenlijking van een oplossing inzake datawarehouse, datamining en risicoanalyse

Nadere informatie

Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement. Servicelevelnummer : < NAAM KLANT>

Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement. Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Winkelsystemen Voorbeeld Service Level Agreement Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Dit is een voorbeeld-service Level Agreement met betrekking tot winkelsystemen en bijbehorende infrasctuur voor winkelbedrijven.

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SPE

SYSTEEMEISEN UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SPE SYSTEEMEISEN UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SPE Systeemeisen by UNIT4 2013 UNIT4 Multivers Extended SPE De nieuwe versie van UNIT4 Multivers Extended SPE is een Service Pack georiënteerde versie die technisch

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

Praktijkinstructie Installatie software 4 (ICT03.4/CREBO:53256)

Praktijkinstructie Installatie software 4 (ICT03.4/CREBO:53256) instructie Installatie software 4 (ICT03.4/CREBO:53256) pi.ict03.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren VGTogether samenwerken in voortgangstoetsing Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren PIJLER 1: Het verminderen van studie-uitval en werkdruk in het hoger onderwijs PIJLER 3: Nationale technische infrastructuur

Nadere informatie

Boek.be. Voorstel Dedicated Hosting. Expert in flexible hosting. Simon Bourgeois Versie: 1.0 Datum: 22 januari 2010

Boek.be. Voorstel Dedicated Hosting. Expert in flexible hosting. Simon Bourgeois Versie: 1.0 Datum: 22 januari 2010 Expert in flexible hosting Boek.be Voorstel Dedicated Hosting Simon Bourgeois Versie: 1.0 Datum: 22 januari 2010 Hostbasket nv/sa Antwerpse Steenweg 19 9080 Lochristi Belgium T +32 9 326 90 90 F +32 9

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

Producten en Diensten Catalogus

Producten en Diensten Catalogus Producten en Diensten Catalogus Versie: 3.2 Juni 2015 ISSC Universiteit Leiden Postbus 9512 2300 RA Leiden 071 527 8888 Producten- en dienstencatalogus 1. Inleiding...- 4-1.1. Overzicht...- 4-1.2. Contact...-

Nadere informatie

Functioneel ontwerp Linux WerkPlek

Functioneel ontwerp Linux WerkPlek Functioneel ontwerp Linux WerkPlek Inleiding Het project Linux WerkPlek (LWP) beoogt voor verschillende doelgroepen een Linux desktop en bijbehorende infrastructuur aan te bieden. Doelstelling daarbij

Nadere informatie

OVEREENKOMST APPLICATIEBEHEER EN SOFTWARE LICENCERING TUSSEN DE VERENIGING O3D EN RITENSE BV

OVEREENKOMST APPLICATIEBEHEER EN SOFTWARE LICENCERING TUSSEN DE VERENIGING O3D EN RITENSE BV OVEREENKOMST APPLICATIEBEHEER EN SOFTWARE LICENCERING TUSSEN DE VERENIGING O3D EN RITENSE BV Auteur : Rutger Haagsma, Ritense BV Datum : 10 oktober 07 Versie : 1.1 1999-2007 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Omniplan Enterprise Adviesplatform - Whitepaper Doelgroep: Architectuur / Technisch

Omniplan Enterprise Adviesplatform - Whitepaper Doelgroep: Architectuur / Technisch Omniplan Enterprise Adviesplatform - Whitepaper Doelgroep: Architectuur / Technisch Document classificatie : Publiek Versie : 1.1 Versiedatum : 08-05-2012 Status : Final Geschreven door : R. van der Pal

Nadere informatie