Vergelijking hoofdstuk 3 CAR nieuw versus oud

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergelijking hoofdstuk 3 CAR nieuw versus oud"

Transcriptie

1 Vergelijking hoofdstuk 3 nieuw versus oud Verschil en actie 3:1 Functies en functiewaardering 3:1 en lokaal Bezoldiging (NB: in dit artikel wordt vooral verwezen naar de lokaal vast te stellen bezoldigingsverordening). Functies worden vastgesteld o.b.v. een functiewaarderingssysteem, waarmee een functieschaal wordt bepaald. Dit werd voorheen lokaal geregeld. Mogelijk leidt dit tot 3:2 Recht op salaris, vergoedingen, salaristoelagen en uitkeringen 3:1 Bezoldiging (bepaald wordt dat in de lokale Bezoldigingsregeling nadere zaken geregeld dienen te worden). Leidt niet tot problemen. De uitwerking kan gevolgen hebben voor 3:3 Vaststelling salaris 3:4 Salarisverhoging 3:5 Verlaging salarisschaal 3:6 Inpassing in hogere schaal 3:7:8 De criteria voor inschaling worden lokaal geregeld in de Bezoldigingsverordening. De uitgangspunten zijn n u opgenomen in de. In lokale beleidsregels kan een nadere uitwerking plaatsvinden. Bevorderingsbeleid De nieuwe -bepaling bevat een aantal "kan" bepalingen. dienen er beleidsregels te worden opgesteld ter uitwerking. 3:1 lid 8 en lokaal Verlaging salaris bij herplaatsing i.v.m. arbeidsongeschiktheid en lokale afspraken Aantal "kan" bepalingen uitwerken in lokale beleidsregels sociaal statuut/ sociaal plan. Lokale bevorderingsregels Lokale regeling vervalt. Rechten van medewerkers wijzigen niet.

2 Vergelijking hoofdstuk 3 nieuw versus oud Verschil en actie 3:7 Uitloopschaal Geregeld in Bezoldigingsverordening Bestaande regelingen blijven in stand tenzij na overleg met GO afgeschaft. Ook nieuwe medewerkers houden recht. schaal hoger dan de functionele schaal. 3:8 Functioneringstoelage 3:7:8 Persoonlijke toelage Hoogte: maximaal 10% van het salaris Duur: maximaal 1 jaar Afhankelijk van persoonlijke situatie overgangsrecht bepalen 3:9 Arbeidsmarkttoelage Arbeidsmarkttoelage Hoogte: maximaal 10% van het salaris Duur: maximaal 3 jaar Afhankelijk van lokale regeling overgangsrecht bepalen 3:10 Waarnemingstoelage 3:1:2 Waarnemingstoelage Toelage wordt gebaseerd op waar te nemen functie. De Salarisadministratie kan de persoonlijke gevolgen berekenen. 3:11 Toelage Onregelmatige Dienst 3:3 + Toelage Onregelmatige Dienst De hoogte van de vergoeding is opgenomen Tijdvakken zijn aangepast Geen samenloop TOD en overwerkvergoeding

3 Vergelijking hoofdstuk 3 nieuw versus oud Verschil en actie 3:12 Buitendagvenstervergoeding 3:8 Buitendagvenstervergoeding Regeling blijft ongewijzigd. 3:13 Toelage Beschikbaarheidsdiensten 3:3:1 + Beschikbaarheidsdiensten bij waarneming in geval van stakingen (art. 15: 1:10 ) en Consignatievergoeding Per individuele medewerker de mogelijke verschillen berekenen en overgangsrecht bepalen. 3:14 Het betreft geen beloningsregeling, maar een vergoeding voor ongemak. Deze blijft buiten het 3:15 Garantietoelage Veelal in Bezoldigingsverordening of Sociaal Statuut Hoogte en voorwaarden zijn niet bepaald, dus bestaande regelingen kunnen in stand blijven. 3:16 3:17 Afbouwtoelage BHV-vergoeding Toelage Onregelmatige Dienst Op ingegane regelingen blijven in stand Nieuwe situaties vallen onder nieuwe regeling. BHV-toelage Hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld op 220,- per jaar. Individuele gevolgen moeten in kaart worden gebracht. Nadelige gevolgen worden meegerekend in

4 Vergelijking hoofdstuk 3 nieuw versus oud Verschil en actie 3:18 Overwerkvergoeding 3:2 3:2:1 Overwerkvergoeding Geen verschillen ten opzichte van oude regeling. Lokale regelingen kunnen afwijken Samenloop Overwerkvergoeding en TOD niet meer mogelijk 3:19 Ambtsjubileum 3:5 3:5:1 Ambtsjubileum Geen wijzigingen ten opzichte van oude regeling Lokale regelingen kunnen afwijken Eventueel apart overgangsrecht voor afwijkende lokale regelingen 3:20 Beloning uitstekend functioneren en/of bijzondere prestaties 15:1:28 Bijzondere prestaties Gratificatie in vorm van verlof vervalt. Blijft lokaal uit te werken regeling. Dus geen 3:21 Reis- en verblijfskostenvergoeding 15:1:22 Reis- en verblijfkosten Hoogte vergoeding OV is geregeld o.b.v. tarief 2 e klasse Andere vormen moeten lokaal bepaald worden 3:22 Reiskostenvergoeding woonwerkverkeer Reiskosten woon-werkverkeer Eventuele nieuwe afspraken opnemen in lokale regeling

5 Vergelijking hoofdstuk 3 nieuw versus oud Verschil en actie 3:23 Overlijdensuitkering 8:16:2 en 8:16:3 Overlijdensuitkering De grondslag van de berekening wordt uitgebreid met het resterende deel van het IKB Doorlopend gebruik van de dienstwoning vervalt 3:24 Uitkering bij overlijden in en door de dienst 8:16a Overlijdensuitkering bij een ongeval in en door de dienst Geen wijzigingen ten opzichte van de oude regeling Eventueel kan de grondslag wijzigen door gewijzigd met toegekende 3:25 Recht op tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering 7:24a Bijzondere prestaties Geen wijzigingen. 3:26 Hoogte tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering 7:25 Hoogte tegemoetkoming Geen wijzigingen Meer weten over wat BuitenhekPlus voor u kan betekenen? Kijk dan op: of bel Een mail sturen kan ook:

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 Copyright 2014 cao-partijen en AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 1 januari 2015 1 juli 2016 1 Inhoud Partijen en karakter cao 4 Preambule 5 Hoofdstuk 1 Algemeen 6 Paragraaf 1 Algemene bepalingen 6 Paragraaf

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Collectieve. Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd

Collectieve. Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd Collectieve Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd Beleidsarm aangepast 14-01-2014 te Utrecht Looptijd: 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 1 INHOUDSOPGAVE blz. Artikel 1:

Nadere informatie

Het niet aan de zorgverzekering gekoppelde deel van het honorarium is voor 2013 verhoogd met een gemengde index van 2,1%.

Het niet aan de zorgverzekering gekoppelde deel van het honorarium is voor 2013 verhoogd met een gemengde index van 2,1%. Aan het bestuur van «naam» T.a.v. de penningmeester «adres» «postcode» «woonplaats» datum 9 januari 2013 ons kenmerk WM/13001 onderwerp Honorering en salariëring 2013 behandeld door W.A. van de Molengraft

Nadere informatie

Was wordt tabel cao vo 2011 2012

Was wordt tabel cao vo 2011 2012 Datum: september 2014 2 Was wordt tabel cao vo 2011 2012 Inhoudsopgave Onderverdelen in hoofdstukken 1 en 2 Artikel tekst CAO VO 2011 2012 Tekst CAO VO 2014 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Hoofdstuk

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4815 2 maart 2015 Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2015/2016 Verbindendverklaring

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam 9#434686 collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam te Leerdam.

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

01-06-2013 CA 31-05-2015

01-06-2013 CA 31-05-2015 CAO 01-06-2013 31-05-2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Considerans Action Service & Distributie B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost Action Nederland B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost, hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Uitkeringen bij wijze van pensioen

Uitkeringen bij wijze van pensioen Uitkeringen bij wijze van pensioen Uitvoeringsregels voor de toekenning en berekening van de hoogte van de uitkering. Ministerie van Algemene Zaken afdeling P&O St. Maarten, juni 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Metalektro >> Vragen en antwoorden

Metalektro >> Vragen en antwoorden >> Vragen en antwoorden CNV Metalektro is een vakgroep van CNV Vakmensen Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het is puur een samenvatting en uitleg van de regelingen. Werknemers en werkgevers

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Ontslag uit het umc. Wat nu?

Ontslag uit het umc. Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? 4 Inhoudsopgave 1 Werkloos, en nu? 7 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 8 3 WW 9 3.1 Voorwaarden voor een WW-uitkering

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

AANDELENREGELING (Raad van Bestuur)

AANDELENREGELING (Raad van Bestuur) AANDELENREGELING (Raad van Bestuur) Imtech N.V., hierna te noemen de vennootschap, kent een Aandelenregeling voor leden van de Raad van Bestuur in dienst van de vennootschap. De Aandelenregeling wordt

Nadere informatie

U moet worden gekeurd! En nu?

U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: als u een medische keuring moet ondergaan door de hoogte van het bedrag dat u wilt verzekeren U moet worden gekeurd! En nu? 2 U moet worden gekeurd! En nu? Inhoud Voor wie

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 1 Korte historie WKR Ingevoerd per 1 januari 2011 Tot en met 2014 keuze tussen oude regeling en WKR Per 1 januari 2015 uitsluitend WKR Doel: vereenvoudiging

Nadere informatie

Cao Theater en Dans. 1 januari 2014 30 juni 2016

Cao Theater en Dans. 1 januari 2014 30 juni 2016 1 januari 2014 30 juni 2016 FNV Kunsten Informatie en Media (FNV Kiem) Jan Tooropstraat 1 1062 BK Amsterdam T. 020 355 36 36 E. algemeen@fnv-kiem.nl W. www.fnv-kiem.nl Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten

Nadere informatie

Zwangerschap en prestatiebonussen: een kwestie van adequate gezondheidsbescherming of gelijke beloning?

Zwangerschap en prestatiebonussen: een kwestie van adequate gezondheidsbescherming of gelijke beloning? Albertine Veldman Zwangerschap en prestatiebonussen: een kwestie van adequate gezondheidsbescherming of gelijke beloning? De Gordiaanse knoop van de toepasselijkheid van de Europese richtlijnen 1992/85

Nadere informatie

CAO PO 2014 2015. Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 voor het Primair Onderwijs

CAO PO 2014 2015. Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 voor het Primair Onderwijs CAO PO 2014 2015 Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 voor het Primair Onderwijs 2 CAO PO 2014-2015 Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 voor het Primair Onderwijs PO-Raad AOb AVS CNVO FvOv Abvakabo

Nadere informatie

Partij(en) ter ener zijde: MOgroep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening; Partij(en) ter andere zijde: ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak.

Partij(en) ter ener zijde: MOgroep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening; Partij(en) ter andere zijde: ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak. STAATSCOURANT Nr. 154 25 januari 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 2012 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever

A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever Bijlage: detacheringstoolkit A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever Handleiding voor werkgevers voor het detacheren van zieke werknemers ter bevordering van re-integratie bij

Nadere informatie