KNIPSELS NOVEMBER 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KNIPSELS NOVEMBER 2011"

Transcriptie

1 KNIPSELS NOVEMBER 2011 Psychose schrikbarend vaak gemist door te snelle diagnose Twee van de drie patiënten met een psychose krijgen in een ggz-instelling niet of niet tijdig de juiste behandeling. Dat komt doordat de stoornis bij de opname niet altijd als zodanig wordt herkend. Essentieel voor de kans op herstel is echter een snelle behandeling. Daarom pleit promovenda Nynke Boonstra voor een systematische screening bij alle nieuwe patiënten... Het is, denk ik, belangrijk om je te realiseren hoe een intake in zijn werk gaat. Een patiënt wordt bij binnenkomst gevraagd wat zijn of haar klachten zijn, maar patiënten weten lang niet altijd wat het probleem is. Als iemand wel eens stemmen hoort, maar vooral vaak angstig is en de straat niet meer opdurft, dan zal hij dat als eerste vertellen. Dan zal hij misschien ook nog zeggen dat hij wel eens stemmen hoort, maar ja, binnen de ggz moet tegenwoordig snel een dbc-diagnose gesteld worden. Dus als duidelijk is dat de patiënt angstig is, dan vraagt men niet door... Tja, we zijn er in de ggz te weinig op getraind om tussentijds te bekijken of de oorspronkelijke diagnose nog steeds de beste is. Maar daar komt gelukkig verandering in. In steeds meer instellingen wordt op dit moment de Routine Outcome Monitoring (ROM) ingevoerd, waarmee periodiek het effect van de behandeling wordt gemeten.... Dat kan wel wanneer je aan de ROM een kleine screening op symptomen voor een psychose toevoegt. Uit mijn onderzoek blijkt dat dat op een vrij eenvoudige manier kan gebeuren door middel van een lijstje met vragen zoals: heeft u wel eens het idee dat er over u wordt gesproken op straat? Hoort u wel eens een stem?... Cruciaal is dat patiënten niet langer dan negen maanden onbehandeld rond blijven lopen, want daarna neemt de kans op een succesvolle behandeling snel af. Ik heb overigens uitsluitend gekeken naar het effect van een behandeling op de negatieve symptomen van een psychose, zoals inactiviteit en een gebrek aan sociale contacten, omdat daarvoor geen medicatie bestaat. Maar we weten dat ook voor de positieve symptomen, zoals stemmen, wanen en hallucinaties, waarvoor wel goede geneesmiddelen bestaan, geldt dat een snelle start van de behandeling de kans op herstel aanzienlijk vergroot.... Bron: Psy.nl, 2 november 2011 Internet hulpverlening groeit, financiering blijft moeizaam Het aantal mensen dat online hulp krijgt, is de afgelopen drie jaar meer dan verdrievoudigd. Dat blijkt uit onderzoek van Netwerk Online Hulp. Anonimiteit blijkt een belangrijke reden om online hulp te zoeken, maar juist anonieme hulp is moeilijk te financieren. In 2010 kregen meer dan mensen hulp via chat of voor hun psychische, sociale of maatschappelijke problemen zoals suïcidale gedachten, alcoholproblemen en eenzaamheid. In 2007 was dit aantal minder dan Netwerk Online Hulp is een platform van 21 organisaties en websites die zelf online hulp bieden. De cijfers zijn afkomstig uit hun eigen registraties van mail- en chatcontacten... Frank Schalken, voorzitter van het netwerk en directeur van kenniscentrum E-hulp.nl: Steeds meer mensen wenden zich tot het internet wanneer ze informatie zoeken of met een probleem zitten. Bovendien is er voor steeds meer problemen een online aanbod. Het aantal mensen dat online hulp krijgt zal daarom volgens Schalken nog wel hoger liggen dan , omdat niet alle

2 hulpsites bij het netwerk zijn aangesloten en er nog steeds nieuwe initiatieven opduiken... Anonimiteit is de belangrijkste reden om online hulp te vragen, stelt het netwerk... Juist die anonieme hulp is echter moeilijk te financieren, weet Schalken. Zorgverzekeraars willen namelijk niet betalen als ze niet weten naar wie de hulp gaat. Na lang aandringen heeft het ministerie van Volksgezondheid nu twee miljoen uitgetrokken voor anonieme internethulp. Heel fijn natuurlijk, maar er zitten zoveel eisen aan vast, dat we tot nu toe nog geen enkele organisatie zijn tegen gekomen die ervoor in aanmerking komt. Horen van stemmen komt door slechte samenwerking hersengebieden De stemmen die mensen met schizofrenie horen, zijn waarschijnlijk de neerslag van spontaan opkomende herinneringen. Dat die bij hen de vorm krijgen van auditieve hallucinaties ligt volgens de Utrechtse promovenda Kelly Diederen aan een slechte samenwerking tussen hersengebieden voor geheugen en taal. Centraal in het onderzoek van Diederen stond de vraag welke delen van de hersenen betrokken zijn bij het horen van stemmen en wat de oorzaak kan zijn van dit curieuze verschijnsel. Zij bekeek de hersenactiviteit van zowel patiënten als gezonde proefpersonen in een MRI-scanner die tot in detail laat zien waar hersenactiviteit plaatsvindt... Een eerste interessante bevinding was dat het horen van stemmen en de productie van taal niet plaats vinden in één en hetzelfde hersengebied. Toen zij psychotische patiënten in de scanner een taaltaak liet uitvoeren, zag de promovenda dat zoals verwacht voornamelijk het taalgebied in hun linkerhersenhelft werd geactiveerd. Bij het horen van stemmen werd echter hoofdzakelijk het spiegelbeeld van dat gebied in de rechterhersenhelft actief. Ook dat is een taalgebied, maar het is vooral betrokken bij het vormen van automatische taal, vertelt zij... Je moet dan denken aan scheldwoorden of vaste uitdrukkingen die iedereen automatisch paraat heeft en die ook altijd hetzelfde zijn: zo groen als gras, bijvoorbeeld. Dat klopt ook wel, want patiënten met schizofrenie worden vaak door hun stemmen uitgescholden. Wij vermoeden dat het taalgebied in de linker hersenhelft het gebied aan de rechterkant bij gezonde mensen in toom houdt, maar dat dat mechanisme bij mensen die stemmen horen, niet goed functioneert. Dat zou kunnen verklaren waarom zij zinnen horen die voor gezonde mensen hoogstens gedachten zijn.... De vraag is dan natuurlijk waar die zinnen vandaan komen. Uit een volgend experiment concludeert de onderzoeker dat spontaan opkomende herinneringen een belangrijke rol kunnen spelen bij het ontstaan van auditieve hallucinaties. Zij bracht in kaart welke activiteit de hersenen van haar proefpersonen vertoonden in de zes seconden voordat zij stemmen hoorden. Daarbij zag zij opmerkelijke verandering in activiteit in de parahippocampale gyrus, een hersengebied dat een rol speelt bij herinneren... Diederen: Ons geheugen werkt waarschijnlijk zo dat wanneer we ons iets herinneren de parahippocampe gyrus een seintje stuurt naar andere hersengebieden, waaronder ook taalgebieden. Die worden daardoor geactiveerd, waarschijnlijk om de herinnering opnieuw te beleven. Bij gezonde mensen zie je op dat moment gebieden actief worden die indertijd betrokken waren bij het opslaan van de herinnering. We vermoeden dat mensen die stemmen horen, minder goed zijn in het herkennen van de bron van herinneringen, dat ze bij een herinnering niet goed

3 weten waar die op slaat en wie erbij betrokken was. Ze missen informatie en weten daardoor vaak niet dat het om hun eigen herinnering gaat. Daardoor lijkt het voor hen of de stemmen die ze horen, van buiten henzelf komen.... Dood psychiatrische patiënt: Dit geval staat niet op zichzelf De Inspectie voor de Gezondheidszorg is ernstig tekort geschoten in haar controle op het Deventer Ziekenhuis en ggz-instelling GGZ Dimence. Dat zegt Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz (LPGGz), in een reactie op de dood van psychiatrische patiënt Raymond Westendorp. Dit geval staat niet op zichzelf. Onlangs kwam in de publiciteit dat Raymond Westendorp, patiënt van GGZ Dimence, overleed in een isoleercel, nadat het Deventer Ziekenhuis meermalen geweigerd had de zwaargewonde man op te nemen en te behandelen. Het voorval speelde zich af in Dimence en het Deventer Ziekenhuis stelden zelf een onderzoek in dat pas vorige week in de openbaarheid kwam. Marjan ter Avest, directeur van familie- en patiëntenplatform LPGGz, is verbijsterd over de gang van zaken... Dit geval staat niet op zichzelf. Algemene ziekenhuizen weten vaker niet wat ze met psychiatrische patiënten aan moeten, zodat die tussen wal en schip vallen...wat verwijt u de inspectie?... De inspectie had geen genoegen mogen nemen met een intern onderzoek van de ggz-instelling, maar een onafhankelijk onderzoek moeten instellen... Ziekenhuizen moeten over voldoende expertise beschikken om psychiatrische patiënten met lichamelijke aandoeningen adequaat te kunnen behandelen. Units psychiatrie, zoals de paaz-afdelingen, kunnen daarbij het verschil maken, mits die voldoende gekwalificeerd personeel hebben en er een landelijk dekkend netwerk is.'... Herstelgedachte centraal in nieuwe richtlijn schizofrenie De nieuwe behandelrichtlijn Schizofrenie is sinds januari klaar. Meer dan de vorige benadrukt deze het perspectief van de patiënt. Psychiater Cees Slooff wacht met smart op de daadwerkelijke invoering van de richtlijn. Hij maant de beroepsvereniging van psychiaters tot actie. Cees Slooff, als psychiater verbonden aan het Psychosecircuit van GGZ Drenthe, was nauw betrokken bij de totstandkoming van de tweede behandelrichtlijn Schizofrenie. Hij omschrijft de toonzetting als hoopvoller en positiever. De inspiratie voor de nieuwe richtlijn komt uit de herstelbeweging, verklaart Slooff. Herstelondersteunende zorg gaat uit van het perspectief van de patiënt.... Het vuur van de herstelbeweging grijpt overal om zich heen. De nieuwe opvattingen over herstelondersteunende zorg en ervaringsdeskundigheid zijn enorm inspirerend en een stimulans voor deze vernieuwde richtlijn. Je ziet tegelijkertijd dat er steeds meer wetenschappelijke evidentie komt voor behandel- en rehabilitatiemethodes vanuit cliëntenperspectief. Zoals de technieken voor effectieve bejegening en gelijkwaardige zorgverlening: motivational interviewing en shared decisionmaking. Wat betreft het inzetten van ervaringsdeskundigheid van cliënten en familieleden is de wetenschappelijke evidentie nog wat dun, maar het is wel een dappere ontwikkeling. Daarom doen we in de nieuwe richtlijn wel concrete suggesties over de inzet van ervaringsdeskundigheid.... De somatische screening is nieuw. Dat is erg

4 belangrijk voor schizofreniepatiënten want die hebben een grotere kans op bijvoorbeeld diabetes en hartklachten. Daarnaast wordt er geen voorkeur meer uitgesproken voor de nieuwe antipsychotica ten opzichte van de oude... Netwerkmeetings ondersteuners ggz cliëntenraden. LOC Zeggenschap in zorg en Alice Makkinga werken samen rondom het uitwisselen van kennis en ervaringen van ondersteuners van cliëntenraden GGz. Alice heeft voor die groep de afgelopen jaren netwerkmeetings georganiseerd. Hiervoor was altijd veel belangstelling. Veel ondersteuners van cliëntenraden werken alleen of hooguit met een of twee collega s. Daardoor missen ze feedback en een gesprekspartner om mee te brainstormen en over problemen te praten. Bron: LOC nieuwsbrief Doek valt voor Psy GGZ Nederland stopt met de uitgave van het onafhankelijke maandblad Psy en de websites psy.nl en psywerkt.nl. De branchevereniging rekent het niet meer tot haar kerntaken om Psy uit te geven. De redactie betreurt dit voornemen. Al vijftien jaar is Psy hét magazine voor werkers in de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg. Haar sterke positie rust op drie pijlers: betrouwbaarheid, actualiteit en binding. Uit lezersonderzoek blijkt dat het blad een belangrijk platform voor nieuws, achtergrond en discussie is en bijdraagt aan de zichtbaarheid en de transparantie van de sector. Sinds enkele jaren is de titel uitgebreid met de website psy.nl voor het dagelijkse nieuws en de vacaturesite psywerkt.nl. De digitale nieuwsbrief gaat wekelijks naar zo n abonnees... Het is de bedoeling dat Psy nog verschijnt tot aan de zomer van Bron: Psy.nl, 24 november 2011 Indiceer psychiatrische patiënt nauwkeuriger Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) moet de groep psychiatrische cliënten anders indelen, zegt Thea Hafmans, bestuurder van RIBW Nijmegen & Rivierenland. Gebeurt dit niet, dan gaan de kosten in de psychiatrische zorg alleen maar omhoog. Volgens Thea Hafmans is de huidige manier van indiceren ontoereikend. Alle mensen met een psychiatrische ziekte worden nu ingedeeld in dezelfde categorie binnen het CIZ en krijgen een psychiatrische Awbz-indicatie. Dat zou volgens haar moeten veranderen. Er is niet één type psychiatrisch patiënt, vindt Hafmans. Zij is voorstander van een driedeling, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen het type aandoening, de duur en de behandeling... Binnen RIBW Nijmegen & Rivierenland instelling maken wij onderscheid tussen de beschuttingsgroep, de structuurgroep en de omgevingsgroep. Cliënten uit de eerste groep hebben een psychotische stoornis en zijn geneigd zich terug te trekken. De begeleiding bestaat vooral uit het bieden van begeleiding en bescherming op alle levensdomeinen. In tegenstelling tot de structuurgroep, waar stoornissen in het autistisch spectrum en niet aangeboren hersenletsel (NAH) onder vallen. Hier is structuur bieden weer erg belangrijk. In de omgevingsgroep horen mensen met een persoonlijkheidsstoornis, waarbij de

5 aandacht ligt op zelfredzaamheid en participeren.... Met deze nieuwe indeling is er veel meer aandacht voor de specifieke kenmerken van psychiatrische cliënten. En is vrij nauwkeurig te bepalen wat er aan preventie, hulp en begeleiding nodig is, vindt Hafmans.... Bestuurder Hafmans heeft het ministerie van VWS bijna zover dat zij deze driedeling landelijk in wil gaan voeren. Het probleem zit nog in terminologie voor de omgevingsgroep. Het ministerie van VWS heeft hier de term lichte zorg van gemaakt en dat vind ik een rare benaming. Want binnen elke groep zitten zowel cliënten met lichte en zware problematiek. De gesprekken hierover lopen nog... Met de nieuwe indeling hoopt Hafmans ook dat de politiek inziet, dat de beschuttingsgroep niet thuishoort in de Wmo die uitgevoerd wordt door de gemeente. Vanaf 2014 valt de groep ambulante psychiatrisch cliënten onder deze wet. Dat is zorgelijk want het uitgangspunt van de Wmo is dat mensen zelfredzaam zijn en initiatief nemen. Dat kun je van psychotische mensen niet verwachten. Uit een onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau Op weg met de Wmo, evaluatie van de Wmo , blijkt dat de wet met name voor mensen met een psychiatrische ziekte minder goed uitpakt... Hafmans pleit er dan ook voor dat zorgverzekeraars de verantwoordelijkheid voor de behandeling van deze groep cliënten op zich nemen. Dit zal niet alleen een positief effect hebben voor de patiënt maar op termijn ook kostenbesparend zijn. Hafmans wil hierover in overleg met gemeenten, zorgaanbieders en zorgkantoren. Bron: Psy.nl, 24 november 2011 Dankzij onze katten kan er contact gemaakt worden met alle cliënten Bewoners van de gesloten geriatrische afdeling De Lake van GGZ WNB krijgen sinds dit voorjaar regelmatig bezoek van drie katten van de Stichting ZorgDier Nederland. Volgens Jan van Summeren, voorzitter van de stichting, worden er geweldige resultaten geboekt. Dankzij de katten kan er contact gemaakt met cliënten die de buitenwereld normaal niet of moeilijk toelaten.... Bron: Psy.nl, 24 november 2011 Cliënten AWBZ-zorg krijgen meer rechten Mensen die gebruikmaken van AWBZ-zorg kunnen straks heldere en hardere afspraken maken met hun zorgverlener over de invulling van hun dagelijkse leven. Dat staat in de Beginselenwet AWBZ-zorg, waarmee de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) heeft ingestemd. De Beginselenwet AWBZ-zorg moet de positie van cliënten in de langdurige zorg versterken. Zij krijgen een afdwingbaar recht om afspraken te maken in hun zorgplan. Daarnaast kunnen cliënten met ernstige klachten over persoonlijke verzorging zich rechtstreeks wenden tot de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Aanbieders van AWBZ-zorg moeten voor nieuwe medewerkers een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen. Dit moet mishandeling van ouderen voorkomen. De zorgverleners zijn verplicht om mishandeling door medewerkers te melden bij de Inspectie... Het kabinet wil dat de kwetsbare groep mensen zoveel mogelijk zelf de regie over hun eigen leven krijgen. Zij kunnen met hun zorgverlener afspraken maken over bijvoorbeeld de hygiënische verzorging, voeding en drinken, de leefruimte, daginvulling en buiten zijn.

6 Bron: Regeringsnieuws, 25 november 2011 Staatssecretaris gaat door met haar pgb-plannen, zorgkantoren geen bezwaar meer Per Saldo blijft erop hameren: de 10-uurs grens moet van tafel. En, vindt een oplossing voor het tekort aan passende zorg in natura per 1 januari 2012! In het Algemeen Overleg van vorige week woensdag, 2 november, beloofde de staatssecretaris van VWS, mevrouw Veldhuijzen van Zanten, de Tweede Kamer met een brief te komen waarin zij antwoord geeft op nog bestaande vragen. Vandaag verstuurde zij deze brief, waarin ze de Kamer nader informeert over de uitkomsten van het overleg met de zorgkantoren, over de contractering zorg in natura in 2012 en zij de financiële onderbouwing nader toelicht. Criteria en doelgroep concreter beschrijven Waar de zorgkantoren vorige week nog om concrete voorwaarden vroegen om de nieuwe regeling uit te kunnen voeren, hebben zij in het gesprek met de staatssecretaris op donderdag 3 november aangegeven dat zij 'geen belemmeringen meer zien voor de uitvoering van de vergoedingsregeling per 1 januari 2012.' Tot die conclusie kwamen zij, nadat weliswaar werd vastgesteld dat de criteria voor 1 januari 2012 nog wel 'eenduidig en eenvoudig uitgeschreven moeten worden'. Verder is er 'indringend' gesproken over het feit dat het een nieuwe regeling betreft en dat 'de beschrijving van de doelgroep nog nadere uitwerking vergt'. Afgesproken is op grond van de ervaringen die met de vergoedingsregeling worden opgedaan, voor de verankering op 1 januari 2014, 'gezamenlijk tot deze nadere duiding van de doelgroep en de specifieke zorgbehoefte te komen'. Bron: site Per Saldo, 8 november 2011.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek 2 Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 2 zomer 2012 narcistisch Zin en onzin van diagnostiek Doe eens normaal interview met Malou van Hintum Jaarverslag 2011 Geen kosten meer bij Bopz-zaken?

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

WMO doe-boek. Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol te beïnvloeden

WMO doe-boek. Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol te beïnvloeden WMO doe-boek Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol te beïnvloeden WMO doe-boek Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol

Nadere informatie

MEE Nederland wordt MEE NL

MEE Nederland wordt MEE NL k i j k e n Nieuwsschrift - geknipte inspiratie over en voor het sociaal domein Fris denken & dwars kijken MEE Nederland wordt MEE NL De eigen kracht van mensen en hun organisaties versterken, energie

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen voor klantmanagers en leidinggevenden December 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Psychische aandoeningen en werk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Witboek. The Return of the Parents

Witboek. The Return of the Parents Witboek The Return of the Parents Inhoud Voorwoord 3 De meerwaarde van ouder- en familieverenigingen 4 Leeswijzer 5 Lotgenotencontact 6 Wij zoeken contact met andere ouders met een kind met Spina Bifida

Nadere informatie

Hij denkt positief over mij

Hij denkt positief over mij Hij denkt positief over mij 1 2 SAMENVATTING In 2014 wordt de Basis GGZ ingevoerd. De Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) zal een belangrijker rol krijgen bij de ondersteuning van mensen met

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Meldactie. Bezuinigingen in de ggz: meer pillen, minder kwaliteit

Meldactie. Bezuinigingen in de ggz: meer pillen, minder kwaliteit Meldactie Bezuinigingen in de ggz: meer pillen, minder kwaliteit januari 2015 Landelijk Platform GGz Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht Ontwerp: Suggestie & illusie Voorwoord Aanleiding: klachten over de kwaliteit:

Nadere informatie

GGzE. jaargang 9 nummer 4 2014. www.ggze.nl

GGzE. jaargang 9 nummer 4 2014. www.ggze.nl GGzE jaargang 9 nummer 4 2014 www.ggze.nl GGzE behaalt Planetreelabel - Colofon Dit magazine verschijnt vier keer per jaar. Negende jaargang nr. 4 2014. Oplage: 1.250 exemplaren. Het volgende nummer verschijnt

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Evaluatie Zorg Zonder Regels

Evaluatie Zorg Zonder Regels Publieksversie Evaluatie Zorg Zonder Regels Een uitzondering op de regel Inhoud Voorwoord... 3 Zorg Zonder Regels: werken aan betere ouderenzorg... 4 Samenvatting... 6 Aanleiding... 9 Deelnemende afdelingen...

Nadere informatie

Werk in behandeling. Onderzoek naar aandacht voor arbeidsparticipatiemogelijkheden van jongeren met een psychiatrische stoornis

Werk in behandeling. Onderzoek naar aandacht voor arbeidsparticipatiemogelijkheden van jongeren met een psychiatrische stoornis Werk in behandeling Onderzoek naar aandacht voor arbeidsparticipatiemogelijkheden van jongeren met een psychiatrische stoornis Annemarie Kolenberg december 2009 VOORWOORD Verkennend onderzoek In dit project

Nadere informatie

Inleiding. Tom van Wel, beleidspsycholoog ABC team. December 2012 12 Jaargang 6

Inleiding. Tom van Wel, beleidspsycholoog ABC team. December 2012 12 Jaargang 6 December 2012 12 Jaargang 6 Inleiding Begin november krijgt het ABC team van Altrecht, gespecialiseerd in jongeren met een psychose, bezoek van Een Vandaag. Trots wordt dit gemeld door voorman Tom van

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten Utrecht November 2009 Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 Wie zijn de oudere migranten? Hoofdstuk 2 Levensterrein

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

PrivaZorg. magazine. Samenwerken met Bureau NAH Zorg. Zorg voor mensen met andere culturele achtergrond

PrivaZorg. magazine. Samenwerken met Bureau NAH Zorg. Zorg voor mensen met andere culturele achtergrond Jaargang 3 2006 nummer 2 PrivaZorg magazine Samenwerken met Bureau NAH Zorg Zorg voor mensen met andere culturele achtergrond "Huidige schaalvergroting in zorg heeft louter van doen met machtspolitiek"

Nadere informatie

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 7 10 12 15 17 19 22 24 26 Verantwoording 30 Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg pag 2 van 32 INLEIDING De ggz levert in Nederland een onmisbare

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument?

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Een onderzoek naar de rol van het zorgkantoor vóór aanvang zorg januari 2010 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding 13 1.2 Een

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2010

Nieuwsbrief najaar 2010 Nieuwsbrief najaar 2010 1 Belangrijke Telefoonnummers Stichting ~ Organisatie van familieleden en direct betrokkenen van psychiatrische patiënten 030-2546803 werkdagen van 10.00-12.30 Advies en Hulplijn:

Nadere informatie

Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1

Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1 V&VN i.s.m. NU 91 Hoe ga je om met het beroepsgeheim? Handreiking voor verpleegkundigen en verzorgenden i.s.m. Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1 Inhoud Pagina Inleiding 2 Het beroepsgeheim 3 Wat houdt

Nadere informatie

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 2015 Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie