alcoholprobleem Julie Carette

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "alcoholprobleem Julie Carette"

Transcriptie

1 Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods Reymeersstraat 13a B-9340 Lede Tel: Fax: Informatiebrochure voor familieleden van personen met een alcoholprobleem Julie Carette De instelling behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119, B-9000 Gent 1 / 6

2 1. INLEIDING Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods Reymeersstraat 13a B-9340 Lede Tel: Fax: Deze vroegdetectie brochure is bestemd voor familieleden van personen met een beginnende alcoholverslaving. De vroegdetectie legt de nadruk op het feit dat familieleden kunnen ingrijpen wanneer zij vermoeden dat er iemand van de familie een alcoholverslaving aan het ontwikkelen is. Zo kan de familie op tijd ingrijpen en als dit werkt, hoeft de persoon in kwestie niet volledig verslaafd te geraken. Indien de problemen toch ernstiger worden, kan een behandeling in een ziekenhuis overwogen worden. In deze brochure vindt u informatie over de problematiek alcoholafhankelijkheid en tips naar familieleden toe. 2. WAAROM FAMILIE? Wanneer een persoon een alcoholprobleem ontwikkelt, is er ook een verandering in het gedrag merkbaar. Mensen die deze persoon dagelijks of meermaals per week zien, gaan deze veranderingen zeker opmerken. Zij kennen de persoon in kwestie al heel lang en weten wat zijn gewoontes zijn, wat zijn doen en laten is, welke interesses hij/zij heeft, hoe zijn/haar karakter is, enz. Wanneer familieleden opmerken dat hun naaste meer en meer alcohol zoekend gedrag vertoont, kunnen zij zich de vraag stellen of hij/zij een verslaving aan het ontwikkelen is of reeds verslaafd is. Als familielid kan men de persoon er attent op maken, erover praten en eventueel aanraden om naar de huisarts of specialist te gaan voor verdere hulp. Meer kan men niet doen als familielid. Men kan het probleem van iemand anders niet oplossen in zijn plaats. Verder is het belangrijk dat u zich als familie beschermt tegen de verslaving, zodat u niet wordt meegezogen in de problemen van de verslaafde. Hiermee wordt bedoeld dat u steun zoekt voor uzelf en zelf uw grenzen stelt naar de persoon toe. Hierover leest u meer in de brochure onder Tips voor omgeving. 3. ALCOHOLVERSLAVING Een alcoholverslaving krijgt men niet van de ene dag op de andere. Het is een proces dat uit verschillende fasen bestaat. In het begin van de verslaving heeft de persoon meestal niet door dat hij een alcoholprobleem aan het ontwikkelen is. Het is dan belangrijk voor de omgeving om te weten wat de juiste signalen zijn. Op deze manier kan de omgeving de persoon hierover aanspreken. Volgende casus zal duidelijker beschrijven wat een alcoholverslaving precies is: Pière is een 40-jarige man, hij is gehuwd met Simone. Pière werkt als ploegleider in een bouwfirma en Simone is onderwijzeres. Samen hebben ze 2 dochters (11 en 14 jaar oud). Pière heeft sinds jaren de gewoonte om met de collega s op vrijdag de week af te sluiten met een biertje op café. Dit is nooit een probleem geweest. Door de crisis is het werken bij de bouwfirma erg veranderd. Er wordt meer geëist van de werknemers en zo ook voor Pière. De draagkracht van Pière wordt dagelijks op de proef gesteld. Pière ondervindt dat het drinken van alcohol samen met de collega s ontspanning brengt. Deze ontspanning is zeer welkom. De vrijdagavonden beginnen dan ook meer en meer lange tooggesprekken over de werkdruk en de onmenselijkheid van de directie te worden. De steeds langer wordende cafébezoeken zorgen ook binnen het gezin voor spanningen. De gezellige vrijdagfamilieavonden verwateren door de afwezigheid van Pière, die steeds langer in het café vertoefd en De instelling behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119, B-9000 Gent 2 / 6

3 Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods Reymeersstraat 13a B-9340 Lede Tel: Fax: maken plaats voor discussieavonden. Pière vlucht steeds vaker weg van huis en zoekt zijn toevlucht tot zijn stamcafé. Alcohol wordt meer en meer een vriend en een noodzakelijk ontspanningsmiddel, zowel thuis als op zijn werk. Pière drinkt steeds meer en meer alcohol. Op een dag krijgt Pière een oproep om zich bij de directie te melden. Ze merken op dat hij niet zo goed meer functioneert en dreigen met ontslag. Pière raakt in paniek. 4. REDENEN Verschillende factoren kunnen bijdragen tot (het ontstaan van) een alcoholprobleem: - Erfelijke factoren. - Persoonlijkheidsfactoren: personen die angstig, somber of gespannen zijn kunnen zich beter gaan voelen door het drinken. - Stressfactoren: puberteit/adolescentie, werk, ontslag, pensionering, huwelijk, - Als men opgroeit in een omgeving waar er veel gedronken wordt. - Als men leeft, werkt, ontspant binnen een omgeving waar er veel alcohol genuttigd wordt of snel beschikbaar is. 5. SIGNALEN Hieronder vindt u een opsomming van de meest voorkomende signalen van een zich ontwikkelend alcoholprobleem. Als de persoon een aantal van deze kenmerken vertoont, dan kan er mogelijk sprake zijn van een beginnende verslaving. Signalen: - Niet nakomen van verplichtingen op het werk, op school, of thuis. Bijvoorbeeld: herhaalde afwezigheden, slechte prestaties op het werk, verwaarlozing van kinderen of huishouden. - Consumeren van alcohol in situaties waarin het fysiek gevaarlijk is. Bijvoorbeeld: autorijden of het bedienen van een machine. - Nood hebben aan alcohol om in een andere stemming te komen. - Opzoeken van situaties waarin alcohol te verkrijgen is. - Aanhouden van alcoholgebruik ondanks aanhoudende/terugkerende sociale of interpersoonlijke problemen door de effecten hiervan. Bijvoorbeeld: conflicten met partner over het alcoholgebruik, andere relationele problemen. - Nodig hebben van een grotere hoeveelheid alcohol om het gewenste effect te bereiken. - Stiekem en gulzig drinken. - Vaak ruiken naar alcohol. - Last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Bijvoorbeeld: trillende handen, transpireren, slecht slapen. - Verlangen van andere personen dat zij de problemen ten gevolge van het drinken oplossen. bijvoorbeeld: schulden afbetalen, afspraken rechtzetten, afwezigheid melden aan het werk,... - Vertonen van toenemend alcohol zoekend gedrag. - Blijven drinken ondanks gezondheidsproblemen. De instelling behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119, B-9000 Gent 3 / 6

4 Deze brochure is geen diagnostisch instrument om te bepalen of iemand een verslaving heeft of niet! U gaat best langs bij de huisdokter of de psychiater met de aangeduide factoren om meer informatie en zekerheid te verkrijgen. Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods Reymeersstraat 13a B-9340 Lede Tel: Fax: TIPS VOOR OMGEVING Zoek steun voor u zelf - Probeer iemand te vinden waarmee u goed kan praten, waar u eens goed kan bij ventileren. Dit kan al een hele opluchting zijn. - Sluit uzelf aan bij een zelfhulpgroep van lotgenoten die hetzelfde meemaken als u. - Volg een vorming over het omgaan met een alcoholverslaving. - Telefonisch hulp vragen. Stel grenzen voor u zelf - Stel grenzen en laat niet over u heen lopen. Wees duidelijk en laat u niet meeslepen in de alcoholverslaving. Los geen problemen van de drinker op - Los nooit problemen op die door het drinken zijn ontstaan. De problemen die door het drinken zijn ontstaan, zijn voor de drinker zelf. Ga dus niet afbellen of excuses verzinnen. Als u problemen gaat oplossen, ziet de drinker de nadelen van het drinken nooit in. Pas u niet aan - Pas u niet aan het drankgebruik van de ander aan. Blijf bijvoorbeeld niet thuis in de hoop dat de persoon dan niet zal drinken. Heb geduld - Ingewikkelde situaties veranderen niet zo maar. Daar gaat tijd overheen. Pas de tips niet in 1 keer toe. Maak ze u eigen en gebruik ze wanneer aangewezen. Weet dat herval mogelijk is! - Bij herval zijn er ook redenen waarom de persoon niet heeft kunnen volhouden in zijn stopproces: Het verlangen naar alcohol werd misschien te sterk tijdens een feestje, tijdens het passeren van een café, Door een opeenstapeling van problemen. Het niet langer kunnen volhouden en denken dat alcohol alles zal oplossen, het even kunnen vergeten van de problemen. Feesten, feestdagen, 7. WAAR KAN U NOG TERECHT VOOR MEER INFORMATIE? o EERSTELIJNSZORG ERSTELIJNSZORG: Bij de huisarts in uw buurt Bij de psycholoog in uw buurt Bij de psychiater in uw buurt De instelling behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119, B-9000 Gent 4 / 6

5 o VERENIGINGEN ERENIGINGEN, INSTANTIES VOOR FAMILIELEDEN: Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods Reymeersstraat 13a B-9340 Lede Tel: Fax: AL-ANON ANON FAMILIEGROEPEN vzw Werking: Al-Anon is een zelfhulpgroep voor familieleden en vrienden van mensen met drankproblemen. Al-Anon Familiegroepen vzw, Helenalei 24 gelijkvloers, 2018 ANTWERPEN 03/ Bereikbaarheid: 24/24 uur met doorkiessysteem (voor informatie en documentatie donderdag uur). ALATEEN Werking: Alateen is een zelfhulpgroep voor kinderen vanaf tien jaar, die ernstig lijden of geleden hebben onder het drankmisbruik van iemand uit hun omgeving (ouder, familielid, vriend). Jongerengroep Alateen, Helenalei 24 gelijkvloers, 2018 ANTWERPEN 03/ Bereikbaarheid: 24/24 uur met doorkiessysteem; permanentie voor informatie en documentatie: donderdag uur. FEDERATIE VAN VLAAMSE SIMILESKRINGEN vzw Werking: Similes is de familievereniging geestelijke gezondheid, een vereniging voor familieleden van personen met psychische problemen. Nationaal secretariaat, Groeneweg 151, 3001 LEUVEN (HEVERLEE) 016/ / Bereikbaarheid: Openingsuren: maandag tot vrijdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur; woensdag tot 18 uur; vrijdagnamiddag gesloten. o VERENIGINGEN ERENIGINGEN, INSTANTIES VOOR PERSOON MET EEN VERSLAVING LAVING: AA Werking: 'Anonieme Alcoholisten' is een gemeenschap van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme. Algemeen Dienstbeheer van de Nederlandstalige anonieme alcoholisten in België vzw, Grote Steenweg 149, 2600 ANTWERPEN (BERCHEM) 03/ Bereikbaarheid: Telefoon dag en nacht bereikbaar via doorkiessysteem. Kantoor open alle werkdagen van en van tot uur. De instelling behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119, B-9000 Gent 5 / 6

6 Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods Reymeersstraat 13a B-9340 Lede Tel: Fax: SOS NUCHTERHEID vzw (SOSN) Werking: Bij de vzw SOS Nuchterheid staat in de allereerste plaats het individu centraal en niet de groep. Naast het houden van wekelijkse vergaderingen is er ook een 24/24 uur tele-opvang, een mailservice, website en een forum. Ook zijn er Individuele Zelfzorg Aanspreekpunten (IZZA) waar lotgenoten op bepaalde tijdstippen (of op afspraak) terechtkunnen. SOS Nuchterheid is een lidvereniging van de Unie Vrijzinnige Verenigingen/deMens.nu en de Vereniging Alcohol en Drugproblemen (VAD). Centraal secretariaat, Kantienberg 9, 9000 GENT 09/ of 0496/ Bereikbaarheid: 24/24 uur tele-opvang; via het forum op de website wordt voortdurend het actuele SOSN-nieuws per locatie bijgewerkt. PC Zoete Nood Gods Werking: Het Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods te Lede is een regionaal psychiatrisch centrum met zowel diensten in de intra- als extramurale sector. Vanuit een christelijke inspiratie streven wij naar een kwalitatieve zorgverlening binnen een humaan patiënt- en personeelsgericht klimaat. We trachten daarom aan iedere gebruiker verantwoorde zorg te verstrekken die voldoet aan kwaliteitsvereisten zoals doeltreffendheid, doelmatigheid, continuïteit, maatschappelijke aanvaardbaarheid en gebruikersgerichtheid. Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods, Reymeersstraat 13a, 9340 LEDE 053/ / o INTERNETS NTERNETSITES VOOR MEER INFORMATIE MATIE: De instelling behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119, B-9000 Gent 6 / 6

Alcohol heeft een (harde) hand in partnergeweld.

Alcohol heeft een (harde) hand in partnergeweld. Alcohol heeft een (harde) hand in partnergeweld. Alcohol heeft een (harde) hand in partnergeweld. Inhoud: p3... Voorwoord p4... Wat is partnergeweld? p5... Hoe vaak komt het voor? p5... Enkele clichés

Nadere informatie

Hoeveel drink ik eigenlijk?

Hoeveel drink ik eigenlijk? Hoeveel drink ik eigenlijk? 2 >> Inhoud In deze brochure 3 Hoeveel is teveel? 4 Stap 1 Meet en weet hoeveel u drinkt 8 Stap 2 Bekijk uw score 11 Stap 3 Beslis of u wilt minderen 16 Stap 4 Maak een plan

Nadere informatie

Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen

Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen Voor wie is deze brochure bedoeld? Deze brochure is voor mensen bij wie de diagnose kanker is gesteld. Ook is het raadzaam de mensen in uw naaste omgeving,

Nadere informatie

Wegwijs in de alcohol en drugproblematiek. in het Pajottenland

Wegwijs in de alcohol en drugproblematiek. in het Pajottenland Wegwijs in de alcohol en drugproblematiek in het Pajottenland Informatieve sites Voor uzelf, of om door te geven aan de bezorgde ouder, de jongere of de volwassen gebruiker of ze eerst eens samen door

Nadere informatie

in gesprek over: Verslaving

in gesprek over: Verslaving in gesprek over: Verslaving Colofon Auteur: A.G.M. Wijdeveld Redactie: W. Smith-van Rietschoten (eindredacteur) J.L.M. van der Beek E.A.M. Knoppert-van der Klein R.B. Laport C.R. van Meer E. Olivier M.

Nadere informatie

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen 1 INHOUD p a g i n a p a g i n a p a g i n a p a g i n a 5 Psychische problemen 6 Leven met iemand met psychische

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen

Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen Informatie voor patiënten F0554-1011 april 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK

Nadere informatie

een depressie is de hel op aarde

een depressie is de hel op aarde een depressie is de hel op aarde Buddyzorg Limburg 2014. 1 Inhoud Wat is een depressie. 3 Wat zijn de verschijnselen? 3 Hoe ontstaat het? 5 Behandeling. 7 Verschil tussen depressie, burn-out en overspannenheid.

Nadere informatie

Wat u zelf kunt doen

Wat u zelf kunt doen Als u een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Wat u zelf kunt doen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5 123 456 Elke dag van 09.00 tot 21.00

Nadere informatie

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Als een vriend of familielid een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5

Nadere informatie

Hoe vertel ik het mijn (klein)kinderen als kanker is vastgesteld

Hoe vertel ik het mijn (klein)kinderen als kanker is vastgesteld Hoe vertel ik het mijn (klein)kinderen als kanker is vastgesteld Voor wie is deze folder Met deze folder willen we u op weg helpen bij de begeleiding van uw kinderen als u of uw partner kanker heeft. Niemand

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

verlegen zijn Wat is verlegenheid?

verlegen zijn Wat is verlegenheid? Je zult er maar last van hebben. Je zit midden in een sollicitatiegesprek en je weet niet meer wat je moet zeggen. Je wordt overspoeld door angst. De blikken van de ander geven je een gevoel van totale

Nadere informatie

Hoe gaat het met je? Antwoorden op vragen over alcohol, drugs en psychische gezondheid. Landelijk Expertise centrum Dubbele Diagnose, 2014

Hoe gaat het met je? Antwoorden op vragen over alcohol, drugs en psychische gezondheid. Landelijk Expertise centrum Dubbele Diagnose, 2014 Hoe gaat het met je? Antwoorden op vragen over alcohol, drugs en psychische gezondheid Landelijk Expertise centrum Dubbele Diagnose, 2014 Wat kan ik in deze folder vinden? In deze folder worden veelgestelde

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Handreiking opstellen Alcoholbeleid (drugs & medicijnen)

Handreiking opstellen Alcoholbeleid (drugs & medicijnen) Handreiking opstellen Alcoholbeleid (drugs & medicijnen) Gezond Transport januari 2013 De inhoud van dit document is gebaseerd op documentatie van de volgende bronnen: NIGZ, Alcon Advies, CAO Beroepsgoederenvervoer,

Nadere informatie

Vrijwilligers zoeken. Vacature opmaken. Wat? Hoe? Stap 1: Denken

Vrijwilligers zoeken. Vacature opmaken. Wat? Hoe? Stap 1: Denken Vrijwilligers Vrijwilligers zoeken Vacature opmaken Wat? Een vacature helpt je om goed te verwoorden waarvoor je een vrijwilliger zoekt, wat die vrijwilliger moet kunnen en wanneer die beschikbaar moet

Nadere informatie

Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan

Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan Informatie voor patiënten en direct betrokkenen F0866-1180 oktober 2009 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove,

Nadere informatie

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS Cursus gezond omgaan met stress 1998 Rob Olk Pagina 1 Cursus gezond omgaan met stress Deze training gaat over stress. U zult leren hoe stress in goede banen te leiden en

Nadere informatie

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G Kliniek voor mensen met een licht verstandelijke beperking, ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische aandoeningen S G LV G - K l i n i e k De SGLVG-Kliniek

Nadere informatie

Stoppen doe je zelf, maar niet alleen. Onderdeel van Arkin

Stoppen doe je zelf, maar niet alleen. Onderdeel van Arkin Stoppen doe je zelf, maar niet alleen Onderdeel van Arkin Stoppen doe je zelf, maar niet alleen Verslaving is een ziekte die elke dag erger wordt. Door de schaamte die u voelt, isoleert u zich steeds meer

Nadere informatie

1.1 Relatie verslaving

1.1 Relatie verslaving 1.1 Relatie verslaving Typering Iemand wordt relatieverslaafd genoemd als hij denkt niet zonder relatie te kunnen leven. Soms zijn mensen zo afhankelijk van een relatie, dat ze er alles voor doen om die

Nadere informatie

Alcohol Drugs Gokken Medicijnen. netwerk voor verslavingszorg

Alcohol Drugs Gokken Medicijnen. netwerk voor verslavingszorg Alcohol Drugs Gokken Medicijnen netwerk voor verslavingszorg Ik ben verslaafd aan... Hoe erg is het als u af en toe iets gebruikt? Wat is verslaafd? Wanneer bent u eigenlijk verslaafd? Welke middelen zijn

Nadere informatie

Familiebeleid Altrecht. en wat te doen als u vindt dat het beter kan. Informatie voor familieleden en direct betrokkenen

Familiebeleid Altrecht. en wat te doen als u vindt dat het beter kan. Informatie voor familieleden en direct betrokkenen Familiebeleid Altrecht en wat te doen als u vindt dat het beter kan Informatie voor familieleden en direct betrokkenen Familiebeleid Altrecht Familie en vrienden vormen een deel van de sociale omgeving

Nadere informatie

ZELFHULP. dossier effectiviteit van zelfhulp

ZELFHULP. dossier effectiviteit van zelfhulp ZELFHULP dossier effectiviteit van zelfhulp Colofon Auteur Else De Donder, stafmedewerker VAD Verantwoordelijke uitgever F. Matthys, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel wettelijk depotnummer: D/2010/6030/29

Nadere informatie

in gesprek over: ADHD bij volwassenen

in gesprek over: ADHD bij volwassenen in gesprek over: ADHD bij volwassenen Colofon Auteur: J.J.S. Kooij Redactie: W. Smith-van Rietschoten (eindredacteur) J.L.M. van der Beek E.A.M. Knoppert-van der Klein R.B. Laport C.R. van Meer E. Olivier

Nadere informatie