nieuws vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren 109e jaargang nummer 1 februari 2011 Handen af van...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nieuws vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren 109e jaargang nummer 1 februari 2011 Handen af van..."

Transcriptie

1 Aangesloten bij de European Confederation Of Police 109e jaargang nummer 1 februari 2011 Handen af van... Weet wat je kiest Vakmanschap terug op straat vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren

2 Colofon Redactie: ONINK Communicatie, Emmeloord (eindredactie), Maarten van de Nieuwenhuijzen (namens hoofdbestuur VMHP) Redactieadres: Postbus 91460, 2509 EB Den Haag tel: (070) fax: (070) Medewerker(s): Sanna Eichhorn, Hans Bogers, Peter Slort, Alex Kordes Coverfoto: Studentendemonstratie in Den Haag onder politiebegeleiding Fotografie: ONINK Communicatie, Emmeloord Vormgeving & Druk: GBU grafici, Urk Advertenties: Secretariaat VMHP, (070) Secretariaat, ledenadministratie, abonnementen: Bereikbaar op werkdagen, m.u.v. donderdagmiddag, Lous de Bakker tel: (070) , fax: (070) , Dagelijks bestuur VMHP: Mw. S.E. Eichhorn, voorzitter Mr. R. van der Wal, secretaris M. Punt, penningmeester, gironummer VMHP Belangenbehartiging Belangenbehartiging is in eerste instantie een zaak voor het bestuur van de betreffende afdeling. Zo nodig kan vervolgens met het hoofdbestuur contact worden gezocht. Respect en waardering Het valt wel mee met het gebrek aan De VMHP beschouwt dit als respect, waardering en gezag jegens de politie. De eerste zin van het eindrapport een belangrijk resultaat van die CAO. Politietop onder leiding van mevrouw Ook met de wijze van onderzoek en de Marie van Rossen (o.a. gepensioneerd uitkomsten zijn wij tevreden: burgemeester van Alkmaar) en de heer 1. Koester de huidige positie van de politie: Bas Haring (hoogleraar aan Universiteit van tussen de burgers in. Dichtbij en toegankelijk, maar wel met gezag. Leiden en filosoof) relativeert de harde stemming over de waardering van de 2. Verhoog de gemiddelde leeftijd van politie tijdens de CAO onderhandelingen politiemensen op straat. Politiemensen in met meer ervaring stralen haast vanzelf De verhitte discussie ging over de materiële en immateriële beloning van de meer respect en waardering. meer gezag uit en krijgen van burgers politie. Met dit onderzoek is nu naar beide 3. Besteed in de opleiding en latere training meer aandacht aan het hanteren soorten beloning onderzoek gedaan. Al eerder was de eindconclusie van de AWVN van de handelingsruimte. Politiemensen dat het salaris van de politie iets boven de zijn autonome professionals en dienen landelijke benchmark zit en de onregelmatigheidsvergoeding iets daaronder. worden. ook als zodanig opgeleid en getraind te Het onderzoek naar het respect, de 4. Ontwerp en installeer een slimmere sturingssystematiek op basis van groothe- waardering en het gezag van de politie heeft langer geduurd omdat juist groepen den die een duidelijk afgeleide zijn van buiten de politie bevraagd zijn. Ik heb veiligheid: stuur op veiligheid in plaats tijdens de bijeenkomsten mooie verhalen van onveiligheid. gehoord over de politie en door de politie. 5. Bestuurders en vertegenwoordigers van Ook de discussie over de flitsbon die politie en justitie, zoals bevoegd gezag, burgers vaak een zeer negatief beeld van korpsleiding en vakbonden, hebben via de politie geeft. Juist omdat voor andere de media grote invloed op de beeldvorming over de politie. Zij moeten meer politietaken zoals het ingrijpen in overlast in een buurt, contact met jeugd, goed met elkaar naar buiten treden en communiceren. onderzoek bij woning- en bedrijfsinbraken weinig tijd is. 6. Heroverweeg de flitsbon, of geef deze Wat was de opdracht van de Politietop totaal anders vorm: het is op dit moment, onbedoeld, de meest voorko- zoals die in de CAO stond? Er moest een overlegplatform komen bij de politie waarin actuele en toekomstige ontwikkelingen burger en heeft daardoor grote invloed mende contactvorm tussen politie en binnen en rond de politie besproken worden, gebruikmakend van bestaande visies De uitkomsten doen ook een appèl op op het imago van de politie. (o.a. politie in ontwikkeling en werkgeversvisie), met het volgende doel: onderhandelingen de bevindingen van ons. De VMHP zal bij de komende CAO Een gemeenschappelijke visie op de de politietop verwerken in de inzet en ontwikkeling van de politiefunctie en de waar passend in het reguliere overleg de maatschappelijke positionering daarvan; punten inbrengen. Daarnaast zal bij de Een gemeenschappelijk gedeelde vorming van de nationale politie het vijfde opvatting over de problematiek van punt een mooie uitdaging vormen: met waardering en respect zoals dat ervaren elkaar naar buiten treden. En dat gaat niet wordt binnen de politieorganisatie, en meevallen. vanuit die erkenning een visie te ontwikkelen op mogelijke beleidsmaatregelen Sanna Eichhorn om deze problematiek weg te nemen. voorzitter VMHP Inleveren kopij Deadline voor de volgende VMHP-Nieuws: 4 maart 2011 pagina 2

3 Wijbenga verlaat de politie Korpschef Bert Wijbenga verlaat op 1 april 2011 de politie. Hij zal dan de functie aanvaarden als voorzitter van de Raad van Bestuur van de woningcoöperaties Woonbron in Rotterdam, met ruim woningen een van de grotere woningcoöperaties van Nederland. Bert Wijbenga begint in 1986 als inspecteur bij de gemeentepolitie Leiden. Tijdens de reorganisatie is hij hoofd Projectbureau Reorganisatie dat de overgang naar het huidige korps Politie Hollands Midden begeleidt. Vanaf 1992 is hij hoofd regionale stafdienst Organisatie en Bedrijfsvoering. In 1995 wordt hij districtschef van het district Duin- en Bollenstreek Noord, Politie Hollands-Midden. Dit district ruilt hij in 1997 in voor het district Leiden en Voorschoten. In 2001 wordt Bert benoemd tot directeur Politie tevens plaatsvervangend korpschef van het Korps Landelijke Politiediensten KLPD en in 2004 gaat hij naar Politie Amsterdam-Amstelland, waar hij plaatsvervangend korpschef/hoofd Operationele Zaken wordt. In 2006 wordt Bert benoemd tot korpschef van Politie Flevoland. Op 1 april 2010 laat hij formeel dit korps los om als korpschef samenvoeging de fusie tussen de korpsen Flevoland en Gooi en Vechtstreek in gang te zetten. Nieuwe KC Brabant Zuid-Oost Simone Steendijk is met ingang van 1 januari 2011 benoemd tot korpschef van Politie Brabant Zuid-Oost. Zij was al vanaf september 2009 waarnemend korpschef van dit korps. Van juni 2005 tot september 2009 was zij districtschef Noord bij Politie Rotterdam-Rijnmond. Steendijk volgt Leon Kuijs op. pagina 3

4 Ruimte voor vakman Reorganisatie: Kansen om de politie vernieuwend neer te Verlichting van de administratieve druk, versterking van het vakmanschap, lokale verankering, positionering van de wijkagent, effectieve opsporing, leidinggevenden voorbereiden op nieuw leiderschap en vooral: professionele uitstraling. door Evert Onink Dit waren enkele van de vele statements die professor Tops naar voren bracht op de uitstekend bezochte thema-avond van de afdeling Gelderland. Het thema was: Op weg naar een nationale politie, maar de uitgenodigde hoogleraar, tevens lid van het College van Bestuur van de Politieacademie, nam de aanwezigen mee op een tocht naar een toekomst met een modern professioneel politiekorps in het middelpunt van de maatschappij. Onder zijn toehoorders bevonden zich Wendy Dorrestijn, districtschef De Waarden (Politie Gelderland Zuid) en Marcel Bruinsma, hoofd van de School voor de Recherche. Beiden waren verzocht als panellid op te treden en extra scherp te luisteren naar de lezing van professor Tops. Geen winst, wel kansen Direct na de inleiding van afdelingsvoorzitter Susanne Katus gooit de hoogleraar meteen de knuppel in het hoenderhok: Denk nu niet dat de nationale politie alle problemen oplost. Financieel voordeel komt er op z n vroegst over een aantal jaren. Wel creëert de reorganisatie tal van mogelijkheden op vele gebieden. Neem alleen maar de besluitvorming. Met 26 partijen levert dit vaak compromissen op Pieter Tops (1956) is sinds oktober 2006 lid van het College van Bestuur van de Politieacademie. Hij is ook hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. Tops heeft verschillende studies verricht naar het functioneren en de kwaliteit van het openbaar bestuur in Nederland. Hij promoveerde in 1990 op een proefschrift over collegevorming in Nederlandse gemeenten en coördineerde in 1991 in zeven gemeenten een veelbesproken onderzoek naar de wijze waarop burgers hun lokaal bestuur ervaren. Hij publiceerde onder meer Moderne regenten (1994), Stijlen van besturen (1998, met Gerard Schouw), De binnenkant van politiek (2002, met Stavros Zouridis) en Frontlijnsturing (2005, met Casper Hartman), Regimeverandering in Rotterdam (2007). of er worden coalities gevormd met alle met één stem. Dat is goed voor de ontwikkeling van de politie. Ook het contact van gedoe van dien. Ook het onoverzichtelijke geheel van werkgroepen, projectgroepen, de politie met gemeenten op strategisch strategische beleidsgroepen, et cetera, niveau kan verbeteren. kan verdwijnen. Een duidelijke structuur pagina 4

5 schap zetten De schets Vervolgens schets Tops het nieuwe korps met één korpschef en tien afdelingen. Geen korpsbeheerders, tien regioburgemeesters en één minister. Een nieuw bestel is hard nodig. Maar verbetering van het politiefunctioneren werkt alleen als er meer ruimte komt voor professioneel politieoptreden. Het is toch te gek dat een SP-enquête zo n ruim reacties oplevert, waaruit een behoorlijke onvrede blijkt. Dat de administratieve druk struikelblok nummer 1 is, werd wel duidelijk. Tops stelt dan ook dat de reorganisatie van de nationale politie samen moet gaan om die bureaucratische druk weg te nemen. De minister komt eind februari met een brief over de versterking van het vakmanschap en het terugdringen van die bureaucratie, Kansen Er is in diverse korpsen al veel aan de gang om die lastendruk te verminderen. Tops geeft als voorbeeld het project FOBO (Front Office Back Office) in Hollands Midden aan. Dit project levert een capaciteitswinst op van 10 tot 15 procent, waardoor er meer ruimte is ontstaan voor operationeel politiewerk. Het project slaat aan. In Katwijk hebben brigadiers een button gemaakt met I love FOBO. Die waren zeer enthousiast over het project. Ik hoop nu maar dat de andere korpsen niet opnieuw het wiel gaan uitvinden en denken dat kunnen wij beter, maar gaan kijken hoe het bij hen kan werken. Niet uitrollen maar het principe omarmen en kijken hoe zij zo n principe in hun dienst kunnen implementeren. En dan geen beleidsstukken op hoog niveau opvragen, maar aan die Katwijkse brigadiers vragen hoe zij het in hun dienst kunnen implementeren. Lokale verankering Ook bij een nationale politie is lokale aanwezigheid van de politie buitengewoon belangrijk, aldus Tops. Die lokale verankering is uitdrukking van professioneel politiewerk. Direct bij de burger; er bovenop zitten. De openbare orde blijft bij de burgemeester. Die maakt met de gemeenteraad het lokaal veiligheidsplan. Daarin moet niet alleen het tegengaan van fietsendiefstal staan, maar ook de aanpak van criminele organisaties. Want alles begint tenslotte op lokaal niveau en heeft daar zijn wortels. Daarom vindt Tops dat de wijkagent de spil van de organisatie moet zijn: 1 op ongeveer inwoners, en 80% van z n tijd in de wijk. De wijkagent moet positie krijgen, vindt Tops. Hij is de voorpost van de politie en vervult alle kerntaken. Hij heeft zijn netwerk in de buurt, kent de bewoners, doet aan handhaving en opsporing. Hij verzamelt informatie en heeft nauwe contacten met de opsporingsdiensten. Daar zit ook de effectiviteit van de opsporing in: samenwerken met blauw. Gevaren De hoogleraar onderkent ook gevaren en vermeende gevaren. De regionale eenheden moeten gedeconcentreerde eenheden van één landelijke politie zijn. In de basis hetzelfde georganiseerd met dezelfde hoofdstructuur. Uiteraard kunnen er op lokaal niveau lichte afwijkingen noodzakelijk zijn. Dat de nationale prioriteiten de lokale prioriteiten zullen gaan overwoekeren, ziet Tops niet als een gevaar. Dat is een drogreden. Lokaal en nationaal gaat nagenoeg altijd samen, en zoals al gezegd heeft ook de nationale en internationale criminaliteit zijn wortels in de lokale samenleving. Wel als gevaar ziet Tops de mogelijke inmenging van de politiek in de vraagstukken van het operationele politievak. We moeten niet willen dat de politiek gaat bepalen dat we meer moeten surveilleren in een straat omdat daar een winkelier is doodgeschoten. Die operationele afwegingen moet de politie kunnen maken. Wel ziet Tops dat de burgemeesters waarschijnlijk wel op regionaal niveau een platform willen hebben. Daarvoor ziet hij mogelijkheden binnen de huidige veiligheidsregio s. Daarnaast zou het voor de lokale aansturing van de politie goed zijn als het aantal gemeenten teruggebracht zou kunnen worden. Justitie De gedreven hoogleraar ziet interessante ontwikkelingen in het spanningsveld tussen justitie en openbare orde. Hij constateert dat handhaving en openbare orde steeds dichter bij elkaar komen. Hij had eerst zijn twijfels bij het samengaan in één ministerie, maar ziet nu dat er minder spanning zit tussen beide domeinen. Hij noemt dit een goede ontwikkeling. Een zekere spanning tussen openbaar ministerie en openbaar bestuur zal altijd pagina 5 vervolg op pag.6

6 De wijkagent als spil in de professionele politieorganisatie. Hoogleraar Pieter Tops: Lokale verankering, minder administratieve verplichtingen, blauw en opsporing dicht tegen elkaar en goed leiderschap zullen het vakmanschap weer de ruimte geven die het verdient. wel blijven bestaan maar ze hebben elkaar ook altijd nodig. Naast de spanning zal er steeds meer congruentie ontstaan, meent hij. Als het gaat over het openbaar ministerie breekt Tops ook een lans voor de kwaliteitsverbetering van de processenverbaal, waarvan zo n 70% niet aan de eisen van het openbaar ministerie voldoet. Daarnaast is hij van mening dat het openbaar ministerie wel erg veel toeters en bellen aan het proces-verbaal heeft gehangen, deels veroorzaakt door de druk van de advocatuur en de internationale uitspraken. Leiderschap Op de vraag van Wendy Dorrestijn Mijn medewerkers zijn straks meer met zichzelf bezig als met de organisatie. Hoe houd ik ze gemotiveerd en geïnspireerd? antwoordt Tops dat de reorganisatie niet zo n impact zal hebben als de reorganisatie van Er zullen zichtbare bewegingen moeten komen om de administratieve lasten te verlichten. Daaraan kunnen de medewerkers zien dat er positieve veranderingen aan de gang zijn. We moeten de ziel terugbrengen in het politievak. Wel ziet Tops consequenties voor leidinggevenden. Hij ziet het ook als taak voor de Politieacademie om de leidinggevenden voor te bereiden op een nieuwe vorm van leiderschap; meer gericht op het eigenlijke politievak. Alhoewel de politie een sterk hiërarchische organisatie lijkt, ziet Tops hier in de praktijk weinig van. Het lijkt van buiten strak, maar dat is vooral alleen het teken op de schouders. In de praktijk werkt iedereen nogal individueel. De politieorganisatie mag wel wat meer gedisciplineerd worden. Nu wordt het gezag van de politie vaak ondermijnd door kleine dingen in het gedrag van individuele medewerkers. Uitstraling Pieter Tops sluit af met een betoog over de uitstraling van de politie. Met een budget dat jarenlang steeds maar gegroeid is (tot 4,5 miljard) en een uitstekende CAO hebben de prestaties geen gelijke tred gehouden. Daarnaast stelt het politievak zware eisen aan de medewerker en de leiding, vooral op het operationele vlak. Van politiemensen wordt verwacht dat zij op elk moment van de dag of nacht kunnen werken en hun werk doen met gevaar voor lijf en leden. Dit ontslaat de politie niet van de vraag of het geld goed besteed wordt. Wel kunnen we ons vak beter uitdragen. Ik verwacht straks dat de korpschef het boegbeeld van de Nederlandse Politie wordt en het korps naar buiten op een goede manier neerzet. Eén landelijk korps met sterke lokale verbondenheid. Daarin zullen we allemaal moeten investeren. Professor Pieter Tops trekt een aandachtig publiek. In het midden de panelleden Wendy Dorrestijn (in uniform) en Marcel Bruinsma. pagina 6

7 Rustige eindejaarsbijeenkomst De Eindejaarsbijeenkomst van de VMHP-kader verliep dit jaar in rustige sfeer. Er was geen spreker van buitenaf aangetrokken omdat er ruim voldoende landelijke ontwikkelingen waren om gezamenlijk over te praten en standpunten over in te nemen. door Evert Onink De bijeenkomst begint met een overzicht van voorzitter Sanna Eichhorn van alle landelijke ontwikkelingen en wat er verder op ons afkomt. Naar het zich laat aanzien gaat het beheer van de korpsen in het eerste kwartaal van 2011 al over op de minister van Veiligheid en Justitie. Het nieuwe korps zou al in 2012 gestalte moeten krijgen. Ook het Politiedienstencentrum gaat van start. De eerste businesscases zijn geschreven. In 2012 start de omvorming van Financiën naar een gecentraliseerd onderdeel in de PDC, in 2013 volgt de HRM-poot. Veel korpsen zijn (nog) bezig met eigen reorganisatietrajecten of samenwerkingsverbanden met personele gevolgen. Hiervoor heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie een toetsingscommissie ingesteld die bij elk project onderzoekt of deze past in het nieuwe politiebestel. Ook het Landelijk Functiehuis Nederlandse Politie (LFNP) passeert de revue. Dit project, met een enorme impact voor veel leden, moet eind 2011 zijn uitgevoerd. Al eind maart 2011 moet iedereen een brief hebben gekregen met daarin de beschrijving van diens functie op 31 december Sanna belooft dat er uitgebreide informatie gegeven zal worden en er - waar nodig voor voldoende de belan- genbehartiging gezorgd zal worden. In het verlengde hiervan wordt ook het Sociaal Statuut aangehaald. Hierin is een ontslagbescherming opgenomen voor alle medewerkers, met een minimum van vijf jaren tot maximaal negen jaren, afhankelijk van het aantal dienstjaren. Beïnvloeding De Commissie Internationaal heeft in een brainstormsessie onderzoek gedaan naar de beïnvloedingsmogelijkheden van de VMHP. In een matrix is vastgelegd waar de vakorganisaties (lees: VMHP) rechtstreeks invloed op kunnen hebben, welke domeinen indirect beïnvloed kunnen worden en waar we geen invloed op hebben. Vastgesteld wordt dat de VMHP al in de meest belangrijke gremia vertegenwoordigd is. De matrix zal verder uitgewerkt worden en worden meegenomen in de nieuwe visie van de VMHP. Rondje korpsen Het rondje langs de korpsen is ditmaal Cees van der Voet geeft uitleg over de beïnvloedingsmatrix. tamelijk rustig. De meeste korpsen zijn in afwachting van de vernieuwingen en de Harmonisatie Arbeidsvoorwaarden Politie (HAP) heeft de meeste onderwerpen al landelijk geregeld. Leo Smalt (Midden Nederland) vertelt over het Utrechtse Korpsplan 2015 en zijn dilemma s hierbij. Boudewijn Blum vertelt nog iets over de pensioenen en memoreert dat in de HAP ook de parkeervoorwaarden van de korpsen zijn geregeld. Wil een korps hierin veranderingen aanbrengen dan is toestemming van de Ondernemingsraad nodig. Voorzitter Sanna Eichhorn sluit af met de constatering dat het weer een nuttige bijeenkomst was, waarin veel informatie is gedeeld en uitgangspunten zijn vastgesteld. Met zo n actief kader ziet zij de veranderingen van 2011 tegemoet met het vertrouwen dat wij de leden voldoende ondersteuning zullen kunnen bieden. pagina 7

8 Weet wat je kiest Functiegebouw kan van grote invloed zijn wordt voor velen een heel belangrijk jaar. Invoering van het landelijk functie gebouw Nederlandse politie (LFNP ), de nieuwe functiewaardering en tegelijkertijd een nieuwe Nederlandse politie met tien regionale eenheden en het Politie Diensten Centrum. Functies verdwijnen, functies komen. Veel VMHP- leden zullen zich afvragen: Wat gebeurt er met mij, wat moet ik doen, en waar zit ik straks. De VMHP zal de belangen van haar leden zo goed mogelijk behartigen, zowel collectief als individueel. Naast informatiebijeenkomsten in het land zal ook in het Blauwtje en op de website aandacht besteed worden aan de ontwikkelingen en waar mogelijk aanwijzingen en uitleg gegeven worden. door Evert Onink Je moet je afvragen: wat wil ik morgen doen en wat kan ik hopelijk doen. Zie ik beperkingen of zie ik mogelijkheden. Zoek de ruimte. Dat is de boodschap van Cor Vervoort, die al vanaf 2002 in de wereld van de functiebeschrijving en functiewaardering zit. Functiebeschrijvingen zijn bij de matching handig als uitgangspunt van uniformiteit en als vergelijkingspunt van de functie binnen de korpsen en tussen de korpsen onderling. Bij de reorganisatie is in 1994 voor het eerst gebruik gemaakt van Cor Vervoort voor het bureau in Venray, waar hij zijn carrière bij de politie begon. functiebeschrijvingen en functiewaarderingen. Toen werd gekozen voor een bepaalde levend systeem blijven dus er kunnen best venden. Maar het moet wat mij betreft een systematiek. Dat was nieuw. Bij de komende wel wat functiebeschrijvingen bijkomen. matching zou je in de meest ideale situatie werk met werk moeten vergelijken, zo niet Nieuw systeem dan beschrijving met beschrijving. Daarbij Het nieuwe systeem moet beter worden. Een moet je alle nieuwe functiebeschrijvingen functiewaarderingssysteem heeft so-wie-so op één plek onderhouden zodat er eenheid blijft. Elk korps stelde zelf de functie- en toe vernieuwd worden. Op aandringen een beperkte geldigheidsduur en moet af beschrijvingen en functiewaarderingen op van de vakbonden is daar in 2008/2009 een en omdat wij meester zijn in het polderen - kwamen er in en na 1994 dus veel te dat in het hele land de zelfde manier van begin mee gemaakt. Uitgangspunt is nu veel functiebeschrijvingen en verschillen in beschrijven en waarderen wordt gehanteerd functiewaardering. Hierbij was het ene korps op basis van het Landelijke Functiegebouw. wellicht ruimhartig en het andere korps zuinig. In het nieuwe systeem kennen we straks gewaardeerd wordt op basis van de func- Het wezenlijke verschil is dat nu de functie zo n 103 functies in plaats van de ruim 7000 tiebeschrijving. Startpunt moet de daadwerkelijke functie van elke medewerker zijn. die we nu hebben. Men is er nog niet op alle punten uit. Zo zijn er nog vraagpunten Die functie moet beschreven worden en over de functiebeschrijvingen van leidingge- dus is er functieonderhoud noodzakelijk. pagina 8

9 De VMHP houdt op vrijdag 25 maart 2011 een informatiemiddag voor alle leden, met als onderwerp het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie. Kijk voor meer informatie op de website van de VMHP. De functiebeschrijving, die als uitgangspunt genomen wordt, moet uiterlijk 31 maart bij betrokkene op de mat liggen. Cor: Mijn eerste advies aan alle leden is: kijk of de beschreven functie past bij het werk dat je deed op de datum die als uitgangspunt is genomen: 31 december Als je na die datum een compleet andere functie hebt gekregen geldt die nieuwe functie. Vraag jezelf af: Herken ik mij in die functiebeschrijving? Passen mijn werkzaamheden, mijn bevoegdheden, mijn verantwoordelijkheden, bij de functiebeschrijving? Klopt dat niet dan moet je bezwaar aantekenen. In het volgende stadium worden in het korps de bestaande functiebeschrijvingen gematcht met de functiebeschrijvingen van het nieuwe functiegebouw, waarna iedereen die nieuwe functiebeschrijving krijgt aangeboden. Waardering In de waardering van de functies ligt altijd het grootste probleem. Dit dient te geschieden aan de hand van elementen als werkzaamheden, bevoegdheden, verantwoordelijkheden met betrekking tot overeengekomen indicatoren: de aspecten die we relevant vinden voor het bepalen van de zwaarte van de functie. In het voorgestelde systeem komt er een zekere wetmatigheid en rekenkundigheid aan te pas, maar de vraag is of dat in alle gevallen recht doet aan de zwaarte van sommige functies. Cor: Als de deskundigen aan de slag gaan met de waardering van functies, wordt eerst al aan de hand van barema s de bandbreedte van de functie vastgesteld. Door de rekenkundige elementen in het waarderingssyteem past een functie bijna altijd binnen de van tevoren aangegeven bandbreedte. Ik ben daar geen voorstander van want daarmee waardeer je niet de functiebeschrijving maar beargumenteer je achteraf waarom die functiebeschrijving binnen die van tevoren bepaalde bandbreedte thuishoort. Ook de VMHP was daarom bijzonder kritisch op het gehele systeem. Knelpunten Cor ziet in het nieuwe systeem geen echte Cor Vervoort (53) werkt sinds 1978 winst voor de medewerkers. Er zal misschien ergens een functie hoger gewaar- gemeentepolitie in Venray. Na vijf bij de politie. Hij kwam in 1978 bij de deerd worden dan nu, maar dat zal volgens jaar in het blauw stapte hij over naar mij incidenteel zijn. Ik zie op dat gebied de recherche, waar hij onder meer weinig voordelen en wil niemand het idee werkte onder zijn vader, die adjudant bij de recherche was. Na enkele geven dat ze erop vooruit gaan. Het blijft mensenwerk, maar ik hoop dat ze de waarderingsfouten uit het verleden niet meene- hij tijdens de reorganisatie van 1993 jaren bij de recherche en CIE kwam men in het nieuwe systeem. Wel zie ik straks, in het deelproject P&O. Hierin heeft na implementatie, meer mogelijkheden voor hij zich nadien verder bekwaamd. Hij deskundigen en experts om verder door te studeerde arbeidsmarktpolitiek en groeien. Daar zit wel winst. personeelsbeleid, gevolgd door een Cor ziet wel knelpunten in het hele implementatietraject. Er zal veel vraag zijn naar Momenteel is Cor beleidsmedewer- opleiding als organisatie-adviseur. deskundigheid op het gebied van functiebeschrijving en functiewaardering. Verder en wordt hij beschouwd als deskunker bij het regiokorps Limburg Noord gaat er meer veranderen dan alleen het dige op het gebied van functiebeschrijving en functiewaardering. Hij functiegebouw en de functiewaardering. De invoering van de nationale politie geeft vertegenwoordigt de werkgevers in zeker in de hogere functies veel verschuivingen en heeft daarnaast nog tal van culcommissie functiewaardering in de interregionale heroverwegingstuuraspecten in zich. Maar de komst van de Zuid-Nederland en de VMHP in de nationale politie biedt ook kansen. Het is aan landelijke bezwarenadviescommissie de medewerkers zelf, om richting te geven functiewaardering. De VMHP heeft aan hun ontwikkeling en hun loopbaan. Wil de afgelopen maanden dankbaar je bijvoorbeeld in de richting van het echte gebruikgemaakt van zijn kennis bij de leiderschap of wil je in de richting van leiderschap als vakspecialist? Mijn advies: Kijk naar gebouw een Nederlandse politie en ontwikkeling van het landelijk functie de mogelijkheden. Wil je je laten leiden of hoopt dit ook de komende maanden neem je de uitdaging aan. te mogen blijven doen. Het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie op papier. pagina 9

10 Verkeersonderricht levert een positieve bijdrage aan de verkeersveiligheid. Wie kan daarop tegen zijn? Samen komen we er wel uit (deel 4 en slot) en dat is gelukt! Belangenbehartiging: vaak één van een lange adem door Alex Kordes In mijn vorige drie artikelen heb ik geschreven over het bestaansrecht van de VMHP en de verschillende vormen van belangenbehartiging. Veelal kunnen misverstanden, onbegrip en tegenstellingen door gesprekken worden opgelost. Door een eenvoudig maar wel doeltreffend gesprek of telefoontje. pagina 10

11 In mijn laatste artikel schreef ik over de weigering om een collega toestemming te geven een rijschool te beginnen om voortgezette motorrijopleidingen te verzorgen. Ik sloot af dat ik beroep had ingesteld bij de Rechtbank. Ik doe dat alleen bij zaken waarin ik sterkte argumenten kan overleggen. En dat had ik in deze zaak. Ik werd bovendien gesteund door de interne bezwarencommissie die met mij van mening was dat een politieambtenaar een rijschool mag runnen. Ook in zijn eigen regio. De Vrijheid van Onderwijs is onderkend. Voortgezette rijopleiding Eerst even terug naar het begin. Op de aanvraag om een voortgezette rijopleiding op te mogen zetten, wordt een besluit van Geen Bezwaar afgegeven. Alleen bouwt het bevoegd gezag allerlei beperkingen in om deze nevenwerkzaamheid feitelijk onmogelijk maken. Er mag niet binnen de eigen regio worden gewerkt en niet vanuit huis. Ook mogen de klanten niet gevestigd zijn in de regio. Dat komt neer op een weigering en daartegen wordt een procedure opgestart. De korpsbeheerder is van mening dat je de kennis die je opdoet bij de politie niet voor een nevenbaan mag gebruiken. Een boeiend maar een merkwaardig standpunt. Deze collega mag de gevraagde werkzaamheden ook niet vervullen omdat hij in zijn werk wel eens geconfronteerd kan worden met cliënten. Dat is natuurlijk ook niet overeind te houden want dat argument geldt voor iedere diender die tijdens het werk in contact kan komen met relaties (vrienden, buren, kennissen en leden van de plaatselijke voetbalclub). Verder is er geen motivering gegeven. Belangenafweging De bezwarencommissie overwoog dat de kern van deze kwestie een belangenafweging betreft. De vraag is of de belangen van het korps dan wel de belangen van cliënt de doorslag moeten geven. Het korps heeft belang bij bescherming van het aanzien van het korps en de cliënt heeft belang bij het uitvoeren van de gewenste nevenwerkzaamheden. De commissie constateert een zeer summiere motivering (motiveringsgebrek). In artikel 23:2 van de Grondwet is de vrijheid van het geven van onderwijs geregeld. Die vrijheid mag breed worden opgevat. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) schaart het geven van autorijles als nevenactiviteiten onder het geven van onderwijs belangenbehartigers van de VMHP: Alex Kordes, een van de landelijke (Tar 1990/13). Daaruit leidt de Commissie Soms is belangenbehartiging een af dat het geven van verkeerstraining ook zaak van de lange adem. als onderwijs dient te worden gezien. De korpsbeheerder kan daartegen alleen bezwaar maken voor zover de goede vervulling van de functie op volstrekt ontoebank is op het laatste moment niet door- bleef weigeren. De zitting bij de rechtlaatbare wijze wordt aangetast. Gezien de gegaan. Aan de ene kant wel jammer formulering is dit een streng criterium en omdat er weinig bruikbare uitspraken gaat (ook) de bezwarencommissie ervan beschikbaar zijn. Maar het belangrijkste is uit dat hiervan niet snel sprake zal zijn. wel dat mijn cliënt alsnog toestemming De korpsbeheerder kon de ernst van de heeft gekregen; onder de gebruikelijke gevolgen of van conflicterende belangen in het geheel niet geven. Dit alles ruim twee jaar geduurd. Een wel erg lange voorwaarden natuurlijk. De zaak heeft was genoeg voor de commissie om het adem. Maar wel (weer) één die is gewonnen op basis van argumenten. bezwaar gegrond te verklaren. Maar niet voor de korpsbeheerder. Zij Op naar de volgende zaak. Veiligheid Het gelijkheidsbeginsel ontbreekt ook. Zo komt in het register van nevenwerkzaamheden in het betreffende korps een executieve collega voor die een nagelstudio in een dorp binnen de eigen regio heeft. Ook voor haar geldt dat ze cliënten op straat kan tegenkomen. Harde ingrepen van de overheid om zware misdaad de kop in te drukken helpen niet direct om de burger zich veiliger te laten voelen. Maatregelen om de sociale veiligheid te vergroten dragen daar meer aan bij. Die moeten zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen van de man in de straat. Dat staat in het advies Veiligheid is nabij van de Raad voor het openbaar bestuur, die aangeeft dat de politie eerder meer plaatselijk dan centraal moet worden georganiseerd. pagina 11

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG Gemeente Tilburg en werkgevers in de (semi)publieke sector 1 Inleiding Ambulancepersoneel, buschauffeurs, medewerkers van zorginstellingen, gemeentes,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie nationale veiligheid NVROO Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-generaal Politie Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus

Nadere informatie

1. In de eerste volzin vervalt:, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993,.

1. In de eerste volzin vervalt:, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993,. Artikel PM1 A.4 Bijlage 4 De Wet veiligheidsregio s wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van het artikel door een puntkomma, toegevoegd korpschef:

Nadere informatie

28642 Sociale veiligheid openbaar vervoer. 29628 Politie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 27 januari 2014

28642 Sociale veiligheid openbaar vervoer. 29628 Politie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 27 januari 2014 28642 Sociale veiligheid openbaar vervoer 29628 Politie Nr. 59 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 januari 2014 Naar

Nadere informatie

Nationale Politie in Nederland: achtergronden en gevolgen voor lokaal politiewerk

Nationale Politie in Nederland: achtergronden en gevolgen voor lokaal politiewerk Nationale Politie in Nederland: achtergronden en gevolgen voor lokaal politiewerk Presentatie Seminarie CPS Antwerpen 28 maart 2017 Prof.dr.ir Jan Terpstra Radboud Universiteit te Nijmegen Topics Nationale

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtsbestel Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 februari 2004 Rapportnummer: 2004/048

Rapport. Datum: 12 februari 2004 Rapportnummer: 2004/048 Rapport Datum: 12 februari 2004 Rapportnummer: 2004/048 2 Klacht Verzoeker, die op 20 juli 2002 is aangehouden op grond van verdenking van belediging van een politieambtenaar, klaagt erover dat het Korps

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 27-11-12 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014 regionale eenheid politie Oost-Brabant Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de vijf beleidsprioriteiten zoals zijn opgenomen in het

Nadere informatie

Operatie assistentie collega

Operatie assistentie collega Inleiding Het CDA is trots op onze Nederlandse politie. Er zijn weinig landen in de wereld waar de politie zo goed geschoold, professioneel en verbonden met de samenleving is, als in Nederland. Toch is

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 628 Politie Nr. 219 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE NATIONALE POLITIE. Datum afdruk:

GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE NATIONALE POLITIE. Datum afdruk: NATIONALE POLITIE Aanleiding Nationale Politie Eenheid Midden Nederland District Oost Utrecht Tijdpad Gezag Dienstverlening Basisteam Heuvelrug Waarom Nationale Politie? Nationale Politie betekent: meer

Nadere informatie

Eigen Regie Friesland

Eigen Regie Friesland Protocol Agressie en Geweld Belang van dit protocol. Medewerkers van Eigen Regie Friesland kunnen doordat zij werken met een kwetsbare doelgroep in aanraking komen met gevoelens van onmacht welke bij deelnemers

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari 2013. Oost-Brabant

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari 2013. Oost-Brabant Nationale Politie vanaf 1 januari 2013 1 De verandering in organisatie 1 Korps Nationale politie met 10 regionale eenheden, 1 landelijke eenheid en landelijke diensten bedrijfsvoering en staf i.p.v. Brabant

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-generaal Veiligheid Programma Bestuurlijke Aanpak Schedeldoekshaven

Nadere informatie

VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Dit vacatureprofiel betreft de functie van kwartiermaker nationale politie en tevens beoogd korpschef. Bureau ABD Politietop 31 maart 2011 ALGEMEEN Aanstelling

Nadere informatie

Hoe denken politiemedewerkers over de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren?

Hoe denken politiemedewerkers over de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren? Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) Den Haag, augustus 2014 Hoe denken politiemedewerkers over de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren? 1 Het onderzoek In opdracht van de Stichting Maatschappij

Nadere informatie

Samenwerking met de politie. Door Hans Slijpen, Accountmanager gezondheidszorg, Eenheid Midden Nederland, 20 november 2013.

Samenwerking met de politie. Door Hans Slijpen, Accountmanager gezondheidszorg, Eenheid Midden Nederland, 20 november 2013. Samenwerking met de politie Door Hans Slijpen, Accountmanager gezondheidszorg, Eenheid Midden Nederland, 20 november 2013. Inleiding Samenwerking waarom? Samenwerking hoe? Knelpunten: Informatie uitwisseling,

Nadere informatie

Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s)

Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s) Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) Den Haag, augustus 2014 Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s) 1 Het onderzoek In opdracht van de Stichting Maatschappij

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN!

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN! KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN! Inhoudsopgave 1. Klagen mag pag. 3 2. Iets doen met je klacht pag. 5 3. Mogelijkheden om iets met je klacht te doen

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het regionale politiekorps Noord-Holland Noord. Datum: 21 maart Rapportnummer: 2011/099

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het regionale politiekorps Noord-Holland Noord. Datum: 21 maart Rapportnummer: 2011/099 Rapport Rapport betreffende een klacht over het regionale politiekorps Noord-Holland Noord. Datum: 21 maart 2011 Rapportnummer: 2011/099 2 Klacht Op 24 juni 2009 verhoorden twee politieambtenaren van het

Nadere informatie

Personele gevolgen De voorgenomen reorganisatie brengt een wijziging in de

Personele gevolgen De voorgenomen reorganisatie brengt een wijziging in de ADVIESCOMMISSIE MELDING VOORGENOMEN REORGANISATIE Advies 2010/06 Aan: De leden van de CGOP, d.t.v. CAOP t.a.v. mw. drs. C.L.D. van Agten Postbus 556 2501 CN Den Haag 1/5 Ter behandeling in het overleg

Nadere informatie

JE KUNT BETER EEN FLITSPAAL STELEN DAN GEFLITST WORDEN ALS JE DOOR ROOD RIJDT

JE KUNT BETER EEN FLITSPAAL STELEN DAN GEFLITST WORDEN ALS JE DOOR ROOD RIJDT AGENTEN OVER DE VERHOGING VAN DE BOETES JE KUNT BETER EEN FLITSPAAL STELEN DAN GEFLITST WORDEN ALS JE DOOR ROOD RIJDT Meldweek van de Meldkamer van de SP, 16-24 februari 2012 Nine Kooiman, lid van de Tweede

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief/mail van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage 8 maart 2015

Uw kenmerk Uw brief/mail van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage 8 maart 2015 Fracties GBA en FNP Achtkarspelen P/a De heer F.D. Hoekstra De Stûken 17 9281 PG HARKEMA Afdeling : CS Behandeld door : mw. S. Wijbenga Telefoonnummer : 14 0511 E-mail : gemeente@achtkarspelen.nl Uw kenmerk

Nadere informatie

mr. A.F. (Sandor) Gaastra - Congres: De toekomst van het Nederlandse Politiebestel

mr. A.F. (Sandor) Gaastra - Congres: De toekomst van het Nederlandse Politiebestel mr. A.F. (Sandor) Gaastra - Congres: De toekomst van het Nederlandse Politiebestel (Alleen het gesproken woord geldt) Dames en heren, Toenemende globalisering, digitalisering en de groeiende mobiliteit

Nadere informatie

DE AANPAK VAN GEWELD TEGEN HANDHAVERS EN HULPVERLENERS doorpakken of downplayen

DE AANPAK VAN GEWELD TEGEN HANDHAVERS EN HULPVERLENERS doorpakken of downplayen DE AANPAK VAN GEWELD TEGEN HANDHAVERS EN HULPVERLENERS doorpakken of downplayen Liesbeth Schuijer Mariska Wijnbelt Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Master of Public Administration 2011 2013 Onze

Nadere informatie

Datum 11 april 2014 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport 'Bedreigen en Intimideren van OM- en politiemedewerkers

Datum 11 april 2014 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport 'Bedreigen en Intimideren van OM- en politiemedewerkers 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR).

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR). Raad: Beslissing: Voorstel aan de raad Raadsvergadering : 3 juni 2010 Portefeuillehouder : Frans Ronnes Behandeld door : Ad Priems Registratienummer : 219 Onderwerp : Het inzetten van een BOA (Buitengewone

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 december 2010 Rapportnummer: 2010/371

Rapport. Datum: 27 december 2010 Rapportnummer: 2010/371 Rapport Datum: 27 december 2010 Rapportnummer: 2010/371 2 Klacht Beoordeling Conclusie Onderzoek Bevindingen Klacht De Commissie voor de Politieklachten Amsterdam-Amstelland heeft begin 2010 een klacht

Nadere informatie

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit:

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit: directoraat-generaal Veiligheid Personeel & Materieel CONCEPT Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van DGV Politie/Personeel en Materieel, houdende invoering van de Tijdelijke regeling functieonderhoud

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari Oost-Brabant i.o.

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari Oost-Brabant i.o. Nationale Politie vanaf 1 januari 2013 1 De verandering in organisatie 1 Korps Nationale politie met 10 regionale eenheden, 1 landelijke eenheid en landelijke diensten bedrijfsvoering en staf Oost-Brabant

Nadere informatie

TOEZICHT- HOUDERS IN BEWEGING

TOEZICHT- HOUDERS IN BEWEGING 20 SECONDANT #5 OKTOBER 2012 FOTOSERIE Werken met boa s TOEZICHT- HOUDERS IN BEWEGING Werkvloer Duizenden toezichthouders en handhavers van diverse pluimage spelen een steeds grotere rol in de bestrijding

Nadere informatie

Een organisatorisch perspectief

Een organisatorisch perspectief Eddy Lassche Programmamanager realisatie NP - de Hoftoren Een organisatorisch perspectief Project: Datum: Versienummer: KNP 28 februari 2013 Eddy Lassche Workshop 1: De keuze voor een nieuw bestel in Nederland

Nadere informatie

Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode

Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode Tijdens sollicitatiegesprekken wil je zo snel en zo goed mogelijk een kandidaat voor een openstaande functie selecteren. De STAR vragenmethode is een gedegen

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 30-10-2012 Onderwerp: Veiligheidsstrategie - Meerjarenbeleidsplan 2013-2014 Conceptbesluit: Het college neemt kennis van het concept

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken Aanbieding rapport "Klagen bij de politie"

Ministerie van Binnenlandse Zaken Aanbieding rapport Klagen bij de politie Ministerie van Binnenlandse Zaken ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Aanbieding rapport "Klagen bij de politie" Datum Aan 6 maart l998 De korpsbeheerders De korpschefs : Directie Politie : EA98/U600

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie Nationale Politie Inhoud presentatie 1. Het nationale bestel: aanleiding, missie & visie, doel, strategische thema s en inrichting. 2. Regionale eenheid Noord-Holland: inrichting, geografische indeling,

Nadere informatie

WATERS; NO. 2014.21733 1 8 SEP 2014 I N ( Ä

WATERS; NO. 2014.21733 1 8 SEP 2014 I N ( Ä Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Dijkgraaf Datum 15 september 2014 fc WATERS; NO. I N ( Ä Betreft monitor Openbaar Bestuur 2014

Nadere informatie

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS HENGELO OV. PROTOCOL AGRESSIE EN GEWELD (TUSSEN OUDERS EN SCHOOL) Indien er sprake is van een calamiteit in de zin van geweld op school kan het

Nadere informatie

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009 Directie Voorlichting en Communicatie Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag T 070 340 79 11 T 070 340 60 00 F 070 340 62 92 Hebt u 's avonds of in het weekend dringend een voorlichter nodig,

Nadere informatie

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/politie/nationale-politie Nationale politie

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/politie/nationale-politie Nationale politie Dit document beschrijft in het kort de organisatie van de nationale politie, en is afkomstig van de website van de rijksoverheid en de politie (augustus 2013). http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/politie/nationale-politie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 0011 500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 0018 500 EA Den Haag DKR KV Schedeldoekshaven 00 511 EZ Den Haag Postbus 0011 500 EA Den Haag

Nadere informatie

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1 Talenten Aanzien en Erkenning 3 Besluitvaardigheid 8 Confrontatie en Agitatie 4 Doelgerichtheid 4 Talenten Hulpvaardigheid 5 Ontzag 3 Orde en Netheid 4 Pragmatisme 6 Stressbestendigheid 7 Verantwoording

Nadere informatie

3. Nationale politie Professor Groenhuijsen constateert dat het prestatieniveau van de Nederlandse politie onder de maat is. Hij is net als ik -

3. Nationale politie Professor Groenhuijsen constateert dat het prestatieniveau van de Nederlandse politie onder de maat is. Hij is net als ik - Bijlage 1 Toespraak Minister van Veiligheid en Justitie bij diner pensant, georganiseerd door Universiteit van Tilburg in sociëteit De Witte, Den Haag op 14-9-2011. 1) Inleiding Allereerst dank aan professor

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE . > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Onderzoek Agressie in uitgaansleven

Onderzoek Agressie in uitgaansleven Onderzoek Agressie in uitgaansleven 31 mei 2013 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 18 tot 31 mei 2013, deden 2.123 jongeren mee die uitgaan. De uitslag is na weging representatief

Nadere informatie

Agressie tegen politieke ambtsdragers

Agressie tegen politieke ambtsdragers Rapportage CNV Publieke Zaak 2004 Agressie tegen politieke ambtsdragers Inleiding Het aftreden van een wethouder na bedreigingen aan zijn adres was voor de groepen CNV Wethouders en CNV Burgemeesters aanleiding

Nadere informatie

Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag

Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag Vul deze verbetercheck in om zicht te krijgen op waar uw organisatie staat met de aanpak rond ongewenst gedrag. Aan de hand van de scores kunt

Nadere informatie

P e r sbe r ± cht. Conclusie evaluatie Politiewet 2012: doorontwikkelen en verbeteren. Ministerie van Justitie en Veiligheid. Datum 16 november 2017

P e r sbe r ± cht. Conclusie evaluatie Politiewet 2012: doorontwikkelen en verbeteren. Ministerie van Justitie en Veiligheid. Datum 16 november 2017 Ministerie van Justitie en Veiligheid Directie Communicatie P e r sbe r ± cht Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 :s::rnh!jenv Contactpersoon Margriet Bokhorst T 06 46767704 Datum 16 november

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Toespraak Secretaris-Generaal Cloo tgv jaarlijkse herdenking Stichting Tuin van Bezinning. Warnsveld, Huis t Velde, 13 juni 2013

Toespraak Secretaris-Generaal Cloo tgv jaarlijkse herdenking Stichting Tuin van Bezinning. Warnsveld, Huis t Velde, 13 juni 2013 Toespraak Secretaris-Generaal Cloo tgv jaarlijkse herdenking Stichting Tuin van Bezinning. Warnsveld, Huis t Velde, 13 juni 2013 Dames en heren - familieleden, vrienden en collega s van een ieder die wij

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 3. Algemene gegevens... 4. Gevoel van veiligheid... 5. De mate waarin agressie voorkomt... 7. Omgaan met agressie...

Inhoud. Inleiding... 3. Algemene gegevens... 4. Gevoel van veiligheid... 5. De mate waarin agressie voorkomt... 7. Omgaan met agressie... Inhoud Inleiding... 3 Algemene gegevens... 4 Gevoel van veiligheid... 5 De mate waarin agressie voorkomt... 7 Omgaan met agressie... 8 Ontwikkeling van agressie... 11 Kwalitatieve analyse... 11 Conclusies...

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 628 Politie Nr. 261 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15

Nadere informatie

Wijk, Margret; de Roock, Daus; van Duijn, Aad; Potuijt, Co tje

Wijk, Margret; de Roock, Daus; van Duijn, Aad; Potuijt, Co tje VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: H. de Gooijer Tel nr: 06-20094743 Nummer: 17A.00701 Datum: 15 juni 2017 Team: OOV Tekenstukken: Ja Bijlagen: Afschrift aan: N.a.v. (evt.

Nadere informatie

12 mei 2015. Onderzoek: Vertrouwen in de politie

12 mei 2015. Onderzoek: Vertrouwen in de politie 12 mei 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Workshop politie en social media 5 april 2012. 1. Presentatie. 2. Presentaties deelnemers

Workshop politie en social media 5 april 2012. 1. Presentatie. 2. Presentaties deelnemers Workshop politie en social media 5 april 2012 1. Presentatie Bij dilemma 1: Rodney Bos van de Politieacademie stelt: dit is geen dilemma. Het OM gaat hier tegen in: in de praktijk speelt dit wel. Over

Nadere informatie

Help, mijn collega verdient meer!

Help, mijn collega verdient meer! Help, mijn collega verdient meer! Negen goede en minder goede redenen waarom je collega die hetzelfde werk doet toch meer verdient dan jij. Vakmensen Je collega doet hetzelfde werk als jij maar krijgt

Nadere informatie

Projectplan Veilige Publieke Taak Twente

Projectplan Veilige Publieke Taak Twente Projectplan Veilige Publieke Taak Twente Februari 2014 Algemeen Drie op de vijf medewerkers met een publieke taak krijgen geregeld te maken met agressie en geweld tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Datum Betreft Beantwoording Kamervragen

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris FWG in Vogelvlucht Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 5 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? Beschrijven Waarderen met FWG 3.0 IJkfuncties Toetsing en besluit 7 7 9 10 11 Wat

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Onderzoek Agressie in uitgaansleven

Onderzoek Agressie in uitgaansleven Onderzoek Agressie in uitgaansleven 3 juni 2013 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 18 tot 3 juni 2013, deden 404 jongeren mee die met name uitgaan in Brabant. De uitslag is na weging

Nadere informatie

< L SEP. 2014. Stuknummer: AI14.06832. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

< L SEP. 2014. Stuknummer: AI14.06832. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 200 2500 EA Den Haag Aan de burgemeester Stuknummer: AI4.06832 Datum 5 september 204 Betreft Monitor Openbaar Bestuur 204

Nadere informatie

overigens niet ongewoon; uit recent onderzoek van Nyenrode blijkt dat 69 % van de bedrijven in Nederland een familiebedrijf is.

overigens niet ongewoon; uit recent onderzoek van Nyenrode blijkt dat 69 % van de bedrijven in Nederland een familiebedrijf is. Beste heer De Haan, Bij deze ga ik graag alsnog in op uw verzoek om nadere informatie. Ik kan en wil niet alles delen omdat een deel nog voorligt bij de rechtbank. Toch hecht ik er aan om met u mijn kant

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Rapport. Datum: 16 november 2006 Rapportnummer: 2006/368

Rapport. Datum: 16 november 2006 Rapportnummer: 2006/368 Rapport Datum: 16 november 2006 Rapportnummer: 2006/368 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop een ambtenaar van het regionale politiekorps Gelderland-Zuid hem na zijn aanhouding op 20 mei 2005

Nadere informatie

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig Misdrijf Verkeersongeluk Calamiteit Juridisch Emotioneel Praktisch Veelzijdig deskundig biedt juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Nadere informatie

BABVI/U200901861 Lbr. 09/118

BABVI/U200901861 Lbr. 09/118 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Voortgang oprichting Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC) Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U200901861

Nadere informatie

Wij streven er naar om in ieder geval een gezamenlijke inzetbrief te maken met de overige partners in het CAO-overleg.

Wij streven er naar om in ieder geval een gezamenlijke inzetbrief te maken met de overige partners in het CAO-overleg. S Aan de werkende leden werkzaam bij de Gemeenten 070-416 06 90 INTERNET www.mijnvakbond.nl E-MAIL denhaag@cnvpubliekezaak.nl AFDELING PLAATS ONS KENMERK Gemeenten Den Haag Coll.0170/JS/DD DOORKIESNUMMER

Nadere informatie

Handleiding voor schoolbesturen bij de prikactie

Handleiding voor schoolbesturen bij de prikactie Handleiding voor schoolbesturen bij de prikactie Op dinsdag 27 juni zullen veel leerkrachten in Nederland een uur later starten met hun les dan normaal. De organisaties die verenigd zijn in het PO-front

Nadere informatie

Zes gemeenten erbij: een uitdaging voor de VNG

Zes gemeenten erbij: een uitdaging voor de VNG 138 Zes gemeenten erbij: een uitdaging voor de VNG De huidige samenwerking met de eilanden is vooral gebaseerd op meer of minder intensieve uitwisseling van kennis en ervaring. Bij volledige integratie

Nadere informatie

PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN

PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN juni 2005 NVRD POSTBUS 1218 6801 BE ARNHEM TEL. 026-3771 333 FAX. 026-4450 155 E-MAIL POST@NVRD.NL WEBSITE WWW.NVRD.NL - blz. 2 - Acties die genomen dienen te

Nadere informatie

Hein Roethofprijs 2007. veiligheid door samenwerking

Hein Roethofprijs 2007. veiligheid door samenwerking Hein Roethofprijs 2007 veiligheid door samenwerking omslag: Stadsmarinierschap uit Rotterdam wint Hein Roethofprijs 2006 Het project Stadsmarinierschap is een van de maatregelen die Rotterdam neemt om

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 29 628 Politie Nr. 137 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Met het Gemeentelijke Incidenten en Registratiesysteem (GIR) inzicht in incidenten

Met het Gemeentelijke Incidenten en Registratiesysteem (GIR) inzicht in incidenten VEILIG WERKEN BIJ DE GEMEENTE UTRECHT Met het Gemeentelijke Incidenten en Registratiesysteem (GIR) inzicht in incidenten Tekst: Martine van Dijk (A+O fonds Gemeenten) / Fotografie: Kees Winkelman Vanaf

Nadere informatie

1. Wat is de aanleiding? Sinds 2007 wordt de gemeenteraad jaarlijks geïnformeerd over schade aan gemeentelijke eigendommen.

1. Wat is de aanleiding? Sinds 2007 wordt de gemeenteraad jaarlijks geïnformeerd over schade aan gemeentelijke eigendommen. DORDRECH iè Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT F ( 78 770 8080 ) www.dordrecht.nl Contactpersoon Datum 10 april 2012 Ons kenmerk

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

AANGIFTE ONDER NUMMER

AANGIFTE ONDER NUMMER AANGIFTE ONDER NUMMER Implementatie, toepassing en eerste resultaten van de nieuwe regeling Aangifte onder nummer Samenvatting Monique Bruinsma Tom van Ham Manon Hardeman Henk Ferwerda Samenvatting Wanneer

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 16950 2500 BZ Den Haag www.nctv.nl

Nadere informatie

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport.

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport. Rapport 2 h2>klacht Beoordeling Conclusie Aanbeveling Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoekster klaagt erover dat een ambtenaar van het regionale politiekorps Haaglanden zich, in het kader van een sollicitatieprocedure,

Nadere informatie

Scholen herdenken vermoorde leraar

Scholen herdenken vermoorde leraar ANALYSE MAATSCHAPPELIJK VRAAGSTUK: ZINLOOS GEWELD tekst 26 NOS-nieuws van 16 januari 2004: Scholen herdenken vermoorde leraar Scholen in het hele land hebben om 11.00 uur één minuut stilte in acht genomen

Nadere informatie

Nieuwe hoofdstructuur bestuursdepartement per 1 juli 2011

Nieuwe hoofdstructuur bestuursdepartement per 1 juli 2011 Nieuwe hoofdstructuur bestuursdepartement per 1 juli 2011 Nieuwe hoofdstructuur bestuursdepartement per 1 juli 2011 Minister Staatssecretaris Secretaris- Generaal plv Secretaris- Generaal Het nieuwe bestuursdepartement

Nadere informatie

Verbindende schakel in rampenbestrijding

Verbindende schakel in rampenbestrijding Verbindende schakel in rampenbestrijding en crisisbeheersing 2 Veiligheidsberaad De voorzitters van de 25 veiligheidsregio s vormen samen het Veiligheidsberaad. Dit landelijke overleg is opgericht in februari

Nadere informatie

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd.

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd. Eisenbundel 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Onderhandelingskader... 3 1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden... 3 2. De herziening van de baremische schalen.... 3 2.1.

Nadere informatie

Protocol veilig klimaat

Protocol veilig klimaat Protocol veilig klimaat Onze school wil een veilige school zijn voor iedereen. Kernwoorden hierbij zijn respect voor en acceptatie van elkaar. Een goede samenwerking tussen personeel, ouders/verzorgers

Nadere informatie

2 8 AÜG /BdG Wijziging gemeenschappelijke regeling 1 J.A. Reddingius

2 8 AÜG /BdG Wijziging gemeenschappelijke regeling 1 J.A. Reddingius Brandweer veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland Aan de colleges van Burgemeesters en Wethouders van de gemeenten in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Postbus 234 7300 AE Apeldoorn Prins

Nadere informatie

Problemen rond bovengrondse afvalcontainers tegenover Mathenesserdijk 309

Problemen rond bovengrondse afvalcontainers tegenover Mathenesserdijk 309 Problemen rond bovengrondse afvalcontainers tegenover Mathenesserdijk 309 Historie 14 juni 2004 verspreidde de deelgemeente een brief onder bewoners rondom de hoek Mathenesserdijk Zoutziederstraat over

Nadere informatie

Speech Gerbrandy-debat

Speech Gerbrandy-debat Speech Gerbrandy-debat Goedemiddag allemaal, Woorden doen ertoe. Vandaag en toen. De woorden van premier Gerbrandy hebben een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse geschiedenis. Via de radio sprak

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/162

Rapport. Datum: 8 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/162 Rapport Datum: 8 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/162 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop ambtenaren van het regionale politiekorps Utrecht op 6 mei 2006 hebben gereageerd op zijn verzoek om

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Directie Weerbaarheidsverhoging Afdeling veiligheidsregio's Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Ambitie brengt je naar een hoger niveau

Ambitie brengt je naar een hoger niveau Ambitie: Excellent Lokaal Overheidsmanagement Ambitie brengt je naar een hoger niveau Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Duizenden aanbieders van opleidingen zijn er in overheidsland. En

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie