OV EKSNIEUWS. Batkid saves SF! Algemene Ledenvergadering. De beeldhouwer IN ALLE STATEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OV EKSNIEUWS. Batkid saves SF! Algemene Ledenvergadering. De beeldhouwer IN ALLE STATEN"

Transcriptie

1 IN ALLE STATEN OV EKSNIEUWS Maandblad van de Vereniging van Oud-Employés der Koninklijke/Shell Nr. 6 Juni 2014 Batkid saves SF! Algemene Ledenvergadering De beeldhouwer

2 COLOFON Voeksnieuws Officieel orgaan van de Vereniging van Oud- Employés der Koninklijke/Shell 64e jaargang, nr.06, juni 2014 Herdenking 4 mei Kopij inleveren De kopij voor het volgende nummer 07/ dient uiterlijk vrijdag 30 mei 2014 door de redactie te zijn ontvangen. De kopij voor het daarop volgende nummer moet uiterlijk vrijdag 1 augustus 2014 binnen zijn. Inzendingen uitsluitend per aan: Redactie Anton Barendregt Marieke van Bork Oscar Franse Eef Hummel Leen Rijkers Meinen Chris Whincup Website Webmaster: Aan dit nummer werkten verder mee: Bram de Groen, Ank Herstel, Jim Keulemans, Henk Mentink, José Ouwerkerk, Tom Reijers, Peter Visser, Pim Visser Ontwerp Shell Production Centre of Excellence, Den Haag Druk Roto Smeets Grafiservices, Utrecht Oplage Voeks De redactie behoudt zich het recht voor, aangeboden kopij in te korten of aan te passen. Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen of bewerken van artikelen uit dit blad is toestemming van de redactie vereist. Bureau Voeks Postbus AN Den Haag Tel Fax: Voor informatie bereikbaar op maandag t/m donderdag tussen 9 en 12 uur Bankrekening NL14 INGB t.n.v. Voeks te Den Haag Shell Pensioenfonds Tel Website: Foto voorpagina: Strandhuisjes bij Domburg Tijdens een korte plechtigheid in de hal van het gebouw Carel van Bylandtlaan 30 werden op zondag 4 mei de slachtoffers herdacht die in dienst van Shell hun leven gaven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Kransen werden gelegd door Dick Benschop namens de directie van Royal Dutch Shell, Han Kooy namens VOEKS en Gerrit Dijkstra namens CNOOKS. Herstelplan SSPF beëindigd Per 31 maart 2014 is het herstelplan van het Shell Pensioenfonds officieel beëindigd. Op die datum was de dekkingsgraad drie kwartaaleinden achter elkaar boven het wettelijk vereiste niveau. Volgens de definitie van DNB is de financiële positie van het Pensioenfonds daarmee voldoende hersteld en het herstelplan officieel beëindigd. Het herstelplan was van kracht sinds In het plan stonden maatregelen om de dekkingsgraad binnen 15 jaar op het voor het Pensioenfonds vereiste niveau van 123% te brengen. 2 VoeksNieuws nr. 6 - juni 2014

3 VAN DE BESTUURSTAFEL Het Voeks Jaarverslag In voorgaande jaren presenteerden uw secretaris, penningmeester en redactie een uitgebreide samenvatting van het Voeks Jaarverslag, zoals dat op de Algemene Ledenvergadering werd gepresenteerd. Omdat het jaarverslag dit jaar voor het eerst ook op de Voeks website staat, leek het plaatsen van een uitgebreide samenvatting en financiële verantwoording in Voeksnieuws weinig zinvol. We volstaan daarom met een samenvatting ervan. Papieren kopieën van het volledige jaarverslag zijn beschikbaar via het Voeksbureau. Het afgelopen jaar is voor Voeks goed verlopen. Als uitvloeisel van het rapport van de Commissie Voeks Vitaal (CVZ) werden een aantal initiatieven ontplooid en besluiten genomen. Zo was er voor de tweede keer een Voeks Golftoernooi, ditmaal op de baan van de Efteling. Vermeldenswaard is verder de jaarlijkse interregionale ontmoeting te Landsmeer die voor de 10de keer werd georganiseerd. En natuurlijk al die andere activiteiten die door de regio s werden georganiseerd. Onze statisticus heeft berekend dat jaarlijks ruim 870 Voeks activiteiten georganiseerd worden, van vergaderingen tot lezingen, van wandelingen tot bezoeken aan musea, etc. Een Voekslid hoeft zich dus nooit te vervelen, helemaal niet als men ook een blik op activiteiten in aangrenzende regio s werpt. Alle inlichtingen staan in Voeksnieuws en op de websites. Wat betreft het gebied belangenbehartiging: vanaf 1 juli 2014 zullen vertegenwoordigers van gepensioneerden deel uitmaken van het bestuur van het Shell Pensioenfonds. Dit is het gevolg van de nieuwe Wet versterking bestuur pensioenfondsen, waarover in Voeksnieuws uitvoerig en duidelijk is geschreven. De huidige Deelnemersraad en het Verantwoordingsorgaan zullen verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt het Verantwoordingsorgaan-nieuwe stijl, waarin naast werknemers en werkgever ook gepensioneerden vertegenwoordigd zullen zijn. De nieuwe Wet beoogt tevens de geschiktheid van bestuursleden op een hoger peil te brengen. Die geschiktheid omvat overigens niet alleen deskundigheid maar ook onafhankelijkheid. De Nederlandsche Bank (DNB) speelt hierbij een belangrijke rol. Het Welzijnswerk blijft een constante factor binnen Voeks en wordt door de wat oudere gepensioneerden op prijs gesteld. Aanwas van vrijwilligers blijft echter wenselijk. Sinds enige tijd wordt gewerkt aan een rapport over Regioprofilering. Regiovertegenwoordigers en leden van het dagelijks bestuur zullen wensen en voorstellen samen bespreken. De afronding hiervan zal nog in 2014 plaatsvinden. Voor alle activiteiten is een omvangrijk ledenbestand belangrijk. De aanwas gaat tegenwoordig wat lastiger. Vroeger gingen veel werknemers direct na het beëindigen van hun dienstverband met pensioen. Tegenwoordig wordt het dienstverband, om diverse redenen, eerder beëindigd. Deze laatste groep is groot en vormt dan ook de potentieel grootste aanwas. Maar die zou groter kunnen zijn. Voeksleden worden daarom aangemoedigd zoveel mogelijk oud-collega s over te halen Voekslid te worden. Voeks is druk doende het bestand aan adressen te vergroten zodat makkelijker en sneller met de leden kan worden gecommuniceerd. Ook de website wordt meer en meer hiervoor gebruikt en het is verheugend te zien dat leden geregeld hun weg naar voeks.nl weten te vinden. VoeksNieuws nr. 6 - juni

4 VAN DE BESTUURSTAFEL Impressie Algemene Ledenvergadering De rode lintenbrigade, zo kon men de 85 stemgerechtigde Voeksleden en hun schaarse partners op die middag van de Voeks ALV, op de 17e april, het beste omschrijven. Want de tijden waarin toegangspasjes tot de heilige Bylandt-hallen besmuikt in borstzakjes konden worden weggestopt zijn definitief voorbij. Om de nek dat ding en vooral met dat felrode hanglint! De vele aanwezige stropdassen verbleekten bij zoveel moois. Toen onze voorzitter, Han Kooy om stipt uur de vergadering opende leek het even een totalitaire machtsovername, want Han zat alleen achter de lange bestuurstafel. De reden daarvan bleek een iets vriendelijkere versie van machtspolitiek: In plaats van te fungeren als hekkensluiter zou de directeur van ons Pensioenfonds, JanWillem Bouma, de bijeenkomst openen met zijn State of the Fund -praatje. Wel, het Fonds deed het goed. De dekkingsgraad was in 2013 gestegen van 119% naar 131%, ook in de eerste drie maanden van dit jaar bleef deze gunstige ontwikkeling gehandhaafd. Op 31 maart van dit jaar kon ons Pensioenfonds dan ook trots het in 2009 met de DNB overeengekomen herstelplan beëindigd verklaren. Wat in de zaal de reactie ontlokte: Dus? Waarop het antwoord luidde: Dus niets. Iedereen wist wat werd bedoeld, iedereen kon uitrekenen dat 131 meer was dan 115 of 125 en iedereen begreep dat die vraag voor het midden van dit jaar wél beantwoord zou moeten worden Toch waren er nog donkere wolken aan de kim. Het kabinet had zojuist nieuwe voorstellen voor eisen aan pensioenfondsen aan de Raad van State voorgelegd (het Financieel Toetsingskader, kortweg FTK) en in Brussel praatte men over herziening van de pensioenrichtlijnen (met de curieuze naam IORP II). Opletten bleef de boodschap. Na JanWillem kwam Bart van der Steenstraten aan het woord om ons bij te praten over de manier waaróp het Fonds zulke mooie resultaten had weten te bereiken. En wel, door met beleggingen in 2013 een totaal rendement van 7% te bereiken. Niet zo geweldig als het superjaar ervóór, maar het Fonds verkeerde daardoor toch in de bovenste regionen van de Nederlandse pensioenfondsen. Daarna trad eindelijk het voltallige Voeksbestuur aan, het DB, voor kenners. De vergadering besprak in rap tempo de vaste onderwerpen, zoals de notulen van vorig jaar en het jaarverslag. Ook nu weer werden vragen gesteld over de grootte van de reserves (de financiële, wel te verstaan) en of daar niet een cadeautje voor leden uit betaald kon worden. Zoals bv. een gratis jaar lidmaatschap voor nieuwe leden. Want met de terugloop van het aantal gepensioneerden direct uit actieve dienst (momenteel slechts 40%, de rest is dus slapers ) begint het teruglopend ledenaantal zorgen te baren. Slapers neigen nu eenmaal naar minder binding met onze vereniging. De voorzitter zei deze en andere maatregelen te zullen overwegen. Toen passeerden wat personele wisselingen de revue. Secretaris Wim Hartlieb had al eerder afscheid genomen en opvolger Theo Eyckenschild zag zijn benoeming bekrachtigd door de vergadering. Daarnaast werden drie voorgestelde nieuwe leden van de Voeks Pensioencommissie door de vergadering bekrachtigd. Zij waren helaas niet aanwezig, maar elders in dit nummer stellen zij zich aan u voor. Tenslotte verliet Peter Grabau het bestuur. Zijn taken (Vice-voorzitter en Commissaris zorgverzekeringszaken) zullen worden overgenomen door Tim van Kooten. Voor zijn vele verdiensten werd Peter benoemd tot erelid. Het was een gedenkwaardige middag! A.B. 4 VoeksNieuws nr. 6 - juni 2014

5 VAN DE BESTUURSTAFEL Van de Voeks Pensioencommissie In de Voeks ALV van 17 april jl. is de benoeming van een viertal nieuwe leden van de Voeks Pensioencommisie bevestigd. Hieronder stellen zij zich aan u voor. Drie van de vier zijn tevens kandidaat voor het nieuwe Verantwoordingsorgaan, dat op 1 juli a.s. aantreedt. In totaal zal het Voeksbestuur de volgende acht leden van de Pensioencommissie voordragen als lid van het nieuwe Verantwoordingsorgaan, ter benoeming door het Bestuur van het Pensioenfonds: Jenny Tutein Nolthenius, Jan van den Berg, Willem van den Boom, Wim Deelen, Pierre van Herk, Henk Krijgsman, José Ouwerkerk en Marjan Timmermans. Henk Krijgsman Na mijn studie Bedrijfseconomie ben ik in 1977 in dienst getreden bij Shell International, waar ik op financieel en informatietechnologisch gebied diverse functies heb vervuld, zowel in Nederland als in het buitenland. Mijn laatste werkzame jaren bij Shell werkte ik achtereenvolgens als financieel directeur van het Shell Pensioenfonds en als business manager bij Global Finance Consulting Services in Londen. In 2000 heb ik een overstap buiten Shell gemaakt (Syntel BV). In juni 2012 ben ik gepensioneerd, nog profiterend van de zestig jaar grens. Dat geeft mij meer tijd om de passie kunst met mijn vrouw (kunsthistorica) te delen en wat verbouwingen te begeleiden voor mijn beide dochters. Daarnaast ben ik betrokken bij twee start up ondernemingen op het gebied van gewas en biotechnologie en ben ik lid van de Hogeschoolraad en het Trustfonds van de Erasmus Universiteit. De pensioenwereld is de laatste jaren aan enorme veranderingen onderhevig met nieuwe pensioenwetgeving op verschillende terreinen. Ik beschouw het als een uitdaging om een bijdrage te kunnen leveren aan de belangenbehartiging van gepensioneerden via Voeks, mede in het licht van die veranderingen. Jan van den Berg Na mijn studie Bedrijfseconomie aan de VU heb ik van 1970 tot 2002 bij Shell in een aantal functies gewerkt, voornamelijk van financiële aard bij downstream in binnen en buitenland, afgewisseld met uitstapjes naar andere delen van het bedrijf. Na mijn pensionering in 2002 heb ik nog enige tijd bij het Stork Pensioenfonds gewerkt, daarom is de pensioenproblematiek mij niet geheel onbekend. De pensioenwereld is volop in beweging en het is belangrijk voor het Shell Pensioenfonds om de ontwikkelingen op de voet te volgen en de veranderingen in regelgeving op een verantwoorde wijze binnen de pensioenvoorwaarden in te passen. Als lid van de Voeks Pensioencommissie en het Verantwoordingsorgaan hoop ik aan dit proces een bijdrage te kunnen leveren. Marjan Timmermans Ik was aangenaam verrast toen ik werd benaderd voor de Voeks Pensioencommissie. Voor mij komt de vraag als geroepen. Drie jaar geleden ben ik met pensioen gegaan vroeger dan gepland, wegens een reorganisatie. Mijn arbeidsverleden in Shell omvat Nieuwe VPC-leden. Van links naar rechts Henk Krijgsman, Dick Bode, Marjan Timmermans en Jan van den Berg 25 jaar werken in HR, waarop ik met veel genoegen terugkijk. Mijn werk ging om het werk maar wat was dat eigenlijk? Het ging vooral om de mensen. Na mijn pensioen heb ik enkele consultancy-opdrachten gedaan en verder geniet ik van het leven thuis, de tuin, familie, sporten etc. Ik heb echter nog tijd over, dus het verzoek van de VPC was zeer welkom. Niet alleen wegens het tijdselement maar pensioen is voor mij altijd een interessant onderwerp geweest, zowel vanuit mijn HR-werk als door persoonlijke interesse. Ik hoop dat ik in deze rol een goede bijdrage kan leveren. Dick Bode Na 40 jaar te hebben gewerkt in downstream olie en gas, waarvan 35 jaar in dienst van Shell en 5 jaar als consultant, wil ik mij meer gaan toeleggen op activiteiten van algemeen maatschappelijk belang. Sinds vorig jaar vertegenwoordig ik, samen met anderen, Voeks bij de KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden). Hierdoor is mijn belangstelling voor nieuwe pensioenwetgeving en vraagstukken zoals dekkingsgraad, rekenrente en de veel besproken belangentegenstelling tussen werkenden en gepensioneerden gegroeid. Mijn deelname in de VOEKS pensioencommissie zie ik daarom als een welkome mogelijkheid om bij te kunnen dragen aan het succes van ons Pensioenfonds. Namens de VPC Dick Swier VoeksNieuws nr. 6 - juni

6 VAN DE BESTUURSTAFEL Pensioenontwikkelingen in vogelvlucht - deel 1 De regelgeving over pensioenen heeft een hoge vlucht genomen. Naar verwachting zal eind mei nieuwe wetgeving bij de Tweede Kamer worden ingediend. In dit artikel (deel 1) worden in vogelvlucht de ontwikkelingen geschetst vanaf de invoering van de Pensioenwet in Daarbij komen de onderwerpen aan de orde die naar verwachting bij de komende wetgeving worden gewijzigd. In een volgend artikel (deel 2) wordt ingegaan op die nieuwe wetgeving. 2007: 'Een schokbestendig pensioen' Toen in 2007 de Pensioenwet werd ingevoerd, maakten weinigen zich zorgen over ons stelsel. Het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd was een gelukwens waard en jongeren zagen pensioen als een zorg voor later. De Pensioenwet werd overwegend met instemming ontvangen, te meer daar zij een aantal vernieuwingen introduceerde onder de vlag van: 'naar een schokbestendig pensioen'. Al snel bleek door de financiële crisis dat die vlag de lading niet geheel dekte: vele pensioenfondsen liepen door de financiële crisis ernstige averij op. Dat neemt niet weg, dat de meeste pensioenfondsen daarna wel in staat waren om op eigen kracht aan herstel te beginnen. Niettemin lijken verdere maatregelen wenselijk: daartoe hebben in 2010 de commissies Goudswaard en Frijns op verzoek van de toenmalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ('SZW') aanbevelingen voor de toekomst uitgebracht. Sindsdien is jaren lang gediscussieerd over de invoering daarvan, over toekomstscenario's en zelfs een geheel nieuw type pensioencontract. Aan veel onzekerheid kan binnenkort een einde komen, want de staatssecretaris van SZW heeft nu een nieuw wetsvoorstel voor advies bij de Raad van State ingediend; de tekst daarvan is nog niet bekend gemaakt. Uit de korte samenvatting in de brief van 4 april 2014 aan de Tweede Kamer blijkt dat wederom een koers naar meer 'schokbestendigheid' is uitgezet; De solvabiliteitseisen voor pensioenfondsen worden verzwaard en het lang besproken nieuwe type pensioencontract komt er niet. De vernieuwingen in de Pensioenwet betreffen in hoofdzaak de nog steeds meest gangbare pensioenencontracten, nl. de contracten, die uitzicht geven op een bepaald pensioen ('Defined Benefit'). Bij Shell gepensioneerden is het pensioen gerelateerd aan het eindloon (hetgeen gunstig is); de meeste andere Defined Benefit contracten zijn gebaseerd op een middelloonregeling (dus als regel lager). In dit deel I behandel ik aspecten van het pensioencontract, die in het wetsvoorstel waarschijnlijk worden gewijzigd. Na publicatie van het wetsvoorstel en bestudering daarvan ga ik in deel II nader in op die wijzigingen. U zult merken dat ik in dit artikel hier en daar wat kort door de bocht ga, maar dat is helaas noodgedwongen om het nog leesbaar te houden. De premie en de aangroei van pensioenverplichtingen De pensioenpremie dient ter financiering van de jaarlijkse aangroei van pensioenaanspraken van de werknemers. De Pensioenwet definieert een kostendekkende premie als 'de premie die actuarieel benodigd is in verband met de aangroei van de pensioenverplichtingen.' Die nieuwe pensioenaanspraken moeten dus actuarieel op dezelfde wijze worden berekend als de reeds bestaande pensioenverplichtingen. De rekenrente (ik kom daarop terug), waarmede de contante waarde van de bestaande pensioenverplichtingen moet worden vastgesteld, bedroeg 2,74% aan het begin van met die rente moet in beginsel dus ook de kostendekkende financiering van de aangroei worden bepaald. De wetgever erkent dat, maar aanvaardt op dit moment nog steeds dat deze kostendekkende premie wordt 'gedempt'. Volgens de regeling, die voor die 'demping' geldt, mag met een hogere rente worden gerekend zodat demping resulteert in een 'lagere premie dan actuarieel nodig is in verband met de aangroei van verplichtingen.' Die gedempte premie is thans dus niet kostendekkend. Op dit punt is derhalve sprake van een innerlijke tegenstrijdigheid in de Pensioenwet. Aanvankelijk is aangekondigd dat deze tegenstrijdigheid in het thans ingediende wetsvoorstel wordt gerepareerd, maar daar is kennelijk op de valreep - van afgezien. De Nederlandsche Bank ('DNB') en de Autoriteit Financiële Markten ('AFM') hebben laten weten zich daarover teleurgesteld te voelen. De Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden ('KNVG'), waarvan ook VOEKS lid is, wijst er op dat voor zover door demping de betaalde premie niet kostendekkend is, dit leidt tot een verlaging van de dekkingsgraad. Dit kan een structureel probleem vormen bij pensioenfondsen, omdat betaling van een niet kostendekkende premie effectief ten laste van pensioengerechtigden gaat en afhankelijk van de feiten dan strijdig zou kunnen zijn met het beginsel van evenwichtige besluitvorming dat aan de Pensioenwet ten grondslag ligt. Een interessant onderwerp voor de Tweede Kamer. De rekenrente De financiële positie van een pensioenfonds wordt niet alleen bepaald door het rendement op beleggingen, maar ook door de ontwikkeling van de rente die moet worden gebruikt om de hoogte van de pensioenverplichtingen te berekenen. Ook hier geldt: hoe hoger de rente, des te lager het vermogen is dat een pensioenfonds verplicht is te hebben. Vóór de invoering van de Pensioenwet werden de verplichtingen berekend op basis van een min of meer vaste rekenrente van 4%. Deze rekenrente is ingewisseld voor de door DNB voorgeschreven rentetermijnstructuur ('RTS'). Het is een samenstel van rentes waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende looptijden van de verplichtingen en het minimaal te verwachten rendement bij die verschillende looptijden. Bij de invoering in 2007 was deze nieuwe marktrente >5% en leek daardoor aantrekkelijk voor sociale partners. In plaats van een voortschrijdend gemiddelde van deze rente als actuele rekenrente te nemen, heeft men in 2007 een dagrente als rekenrente genomen met alle risico's van dien. Ook voor de werkgevers, die een lage maar ook een stabiele pensioenpremie willen betalen. Toen de financiële crisis uitbrak, daalde die marktrente sterk, waardoor ook de rekenrente met een grote klap naar beneden kwam. Dat veroorzaakte een sterke stijging van de verplichtingen met grote dekkingstekorten als gevolg. In die situatie is het voor Shell gepensioneerden een grote geruststelling te weten dat Shell als sponsor de minimaal vereiste dekkingsgraad van 105% garandeert. Inmiddels werkt DNB met een driemaands 6 VoeksNieuws nr. 6 - juni 2014

7 gemiddelde van die marktrente (2,74% begin 2014) en nu bij een licht opwaarts gaande rente- wordt zelfs overgegaan tot een voortschrijdend jaargemiddelde. In antwoord op vragen uit de Tweede Kamer bevestigde staatssecretaris Klijnsma dat indien de vóór 2007 bestaande min of meer vaste rekenrente zou zijn gehandhaafd- niemand in 2013 zou zijn gekort. De zekerheidsmaatstaf en de indexatie In de Pensioenwet van 2007 is een wettelijk verplichte zekerheidsmaatstaf ingevoerd van 97,5%. Met die zekerheid wordt aangegeven dat een pensioenfonds maximaal eens in de 40 jaar nat gaat, dwz over minder vermogen beschikt dan dat het verplichtingen heeft. Om die zekerheid te bieden, moeten pensioenfondsen een buffer van ongeveer 23% (dus een dekkingsgraad van 123%) hebben. Dit betekent dat een fonds bijv. met 1 miljard aan pensioenverplichtingen een 'reserve' van 230 miljoen moet aanhouden. Volgens het nieuwe wetsvoorstel moet dat fonds vanaf 2015 waarschijnlijk een naar 280 miljoen verhoogde reserve aanhouden. Tussen die (hogere) reserve ter voldoening aan de wettelijke zekerheidsmaatstaf enerzijds en anderzijds de indexatieambitie van een fonds, bestaat een zeker spanningsveld. Deze verhoging met 50 miljoen moet komen uit het (extra) rendement van het pensioenfonds op zijn vermogen, maar de indexatie moet uit dat zelfde rendement komen. Zeker in een 'vergrijsd' pensioenfonds, dat relatief weinig premie ontvangt, kan met de premie niet voldoende worden 'bijgestuurd' om zo'n stijging op te vangen. Hoe zullen na invoering van de nieuwe wet de verhoudingen liggen in dit spanningsveld? De extra reserve zal leiden tot extra rendement, maar is als zodanig 'dood' kapitaal. We weten dat een pensioen zonder indexatie maar een half pensioen is. Dat geldt ook en zelfs des te meer- voor de opbouw door werknemers van een voorwaardelijk geïndexeerd pensioen gebaseerd op een middelloon (Bij een pensioen gebaseerd op een eindloon, zoals bij Shell, speelt indexatie van aanspraken van werknemers geen rol); Zonder indexatie kunnen werknemers met een middelloon geen volledig pensioen opbouwen. In dit verband is van belang te weten dat bij de invoering van de Pensioenwet in 2007 de pensioenfondsen voor een keuze zijn gesteld: zien zij de indexaties als afdwingbare verplichtingen (onvoorwaardelijke indexatie), dan leiden de afgesproken indexaties tot een hogere verplichte buffer; zien zij echter de indexaties als niet- afdwingbare indexaties (voorwaardelijke indexatie), dan leiden de afgesproken indexaties niet tot verhoging van de buffer. Bij deze voorwaardelijke indexatie zijn pensioenfondsen wel verplicht om te streven naar uitvoering van de afgesproken indexatieambitie, maar de uitvoering van die ambitie is afhankelijk van de financiële situatie van het fonds. Bij de invoering van de Pensioenwet opteerden de meeste pensioenfondsen voor een voorwaardelijke indexatie. Nu wordt gevreesd dat de overheid de indexatie te strak aan banden legt, omdat zij het 'voorwaardelijke karakter' van de indexatie is gaan zien als 'geheel onverplicht' als ware indexatie een geschenk. Die uitleg zou niet overeenstemming zijn met de bedoeling, zoals die bij de invoering van de Pensioenwet is gecommuniceerd. De wetgever moet daarom het bestuur van een pensioenfonds de ruimte bieden om ook op dit punt aan de gewekte verwachtingen te kunnen blijven voldoen. Namens de Voeks Pensioen Commissie José Ouwerkerk POST Geoloog op zoek naar olie We zeiden het al, het aantal creatieve schrijvers onder Shell gepensioneerden is verheugend groot. Zo ontvingen we van P.A.J. Coelewij, een boek met zijn memoires als veldgeoloog in Borneo en Cambodja in de jaren rond Een veldgeoloog was meer dan een keienzoeker op de hei. Hij moest met primitieve middelen (niet veel meer dan een hamer en een kompas en misschien wat seismische kornuiten) proberen in de diepe jungle geologische karteringen te maken. Hij kwam daar vaak in aanraking met geïsoleerd levende lokale dorpelingen, die een bezoek van een blanke vierden als een bijzondere gebeurtenis. De titel van zijn boek is Een geoloog op zoek naar olie, ISBN Het boek kost 19,95 en is te verkrijgen via bol.com. Nederlandse missie op de Balkan Nee, dit boek gaat niet over de tragische gebeurtenissen aan het begin van dit millennium. Slechts weinigen onder u zullen weten dat er in 1914 ook een Nederlandse vredesmissie plaats vond. Achttien Nederlandse officieren moesten een nationale gendarmerie helpen opzetten in Albanië, waar ze al gauw werden gedwarsboomd door lokale krijgsheren en internationale intriges. Die historie zou zich later herhalen. Een kloeke studie van oud-collega Joep Zonne, in twee gebonden delen van 500 pagina s voor 97,50, zie Verkrijgbaar via bol.com. VoeksNieuws nr. 6 - juni

8 EVEN BIJBABBELEN Zo lossen we dat op Op verjaardagspartijtjes in de familiekring, als ik denk ontspannen te kunnen meepraten over het weer, auto's, koophuizen of de studievorderingen van de kleinkinderen, begint men mij vaak onder vuur te nemen. Over Shell. Het gebeurde voordat ik met pensioen ging. En het gebeurt nog steeds dat ik de barricade op moet om mijn oud-werkgever te verdedigen met de vele informatie waarover ik beschik. De ene schoonzus begint onmiddellijk over de industriële luchtvervuiling, een dikke achterneef hakt ongedocumenteerd op de kapitalistische multinationals en een in groezelig spijkergoed gehulde kleinzoon van mijn zuster roept, met de slagroom van zijn moorkop nog aan zijn lippen, dat de Shell genationaliseerd moet worden. Mijn allerliefste nicht, waarmee ik het anders zo goed kan vinden, doet me de hevigste verwijten over de benzineprijzen. En dan is er ook nog een chagrijnige schoonzoon die altijd over de olievervuiling in Nigeria aan het zeuren is. Ik zou zo graag eens rustig meedoen aan onschuldige conversatie... Ik vind dat het tijd wordt dat we het ingezakte imago van onze broodvrouwe wat opkrikken, ik wil vóór mijn dood een keer met plezier naar een familie-verjaardagsfeestje kunnen. Ik weet heus wel dat er allerlei experts in de Shell-gelederen met die opkrikkerij bezig zijn, volgens mij doen ze het op een verkeerde manier. Ze slepen onder andere directeuren voor televisiecamera's, opdat die de goegemeente de waarheid over onze Maatschappij kunnen vertellen. Maar deze heren zien er zo verdacht goed gekleed en keurig gekapt uit. Ze tonen veel te veel stropdas en manchet en ze praten zo verschrikkelijk netjes. Directeuren zullen alleen niet over te halen zijn om een wilde baard te gaan kweken, of hun haar tot op de schouders te laten groeien, of zich in een spijkerpak te hullen. Maar er bestaan hulpmiddelen, het is toch een kleine moeite om voor een TV-optreden een ruige pruik op te zetten, een verwarde baard aan te plakken of voor eventjes een slobbertrui aan te trekken. Als de hoge heren dan ook hun taal zouden aanpassen, een Amsterdams accentje weet je wel, en even niet dat maffe Wassenaars praten, dan zouden ze veel geloofwaardiger overkomen bij de kijkers. En dan de Shell-benzineverkooppunten. Het woord alleen al is een afknapper, waarom niet 'Benzine Boetiek'? En waarom niet een beetje sexy, er lopen in Nederland talloze majorettes met wonderschone benen rond. Daar moet Shell er een stelletje van in dienst nemen. Het enige wat die meisjes hoeven te doen, is in hun majorette-outfit tussen de benzinepompen rondlopen, een lief lachje hier, een beetje helpen bij het zelf tanken... Als dat ons imago niet omhoog jaagt, dan weet ik het niet meer. En waarom niet wat vrouwelijk naakt op die saaie, lange benzineauto s van Shell schilderen? Moet je eens kijken hoe dat klanten zal aantrekken. En al die grote sombere tanks en installaties op de raffinaderij en de depots? Zo veel kan het toch niet kosten om er allemaal grappige onschuldige afbeeldingen op te schilderen zoals konijntjes, snoezige poezen, kabouters en olijke teddyberen? Kinderen zullen voortaan in de weekends en in de schoolvakanties vragen: 'Hè toe pappa, gaan we weer eens kijken bij die leuke Shell in Pernis?' Volgens mij heb ik een paar gezonde ideeën geponeerd. Mocht de directie er niets in zien, dan kan zij misschien het bezoek van werknemers en gepensioneerden aan familie-verjaardagsfeestjes honoreren. Met een flinke bonus zullen we Moedertje Shell enthousiast tegen de aanvallen van onze bloedverwanten verdedigen. Het is dan gewoon werk, dat nog betaald wordt ook. Mr. Jike 8 VoeksNieuws nr. 6 - juni 2014

9 IN ALLE STATEN Liefdadigheidsstunt met Batkid In vorige bijdragen heb ik me dikwijls kritisch uitgelaten over situaties en gewoonten in de VS waar we als Nederlander verbaasd of verontwaardigd over kunnen zijn. Het wordt daarom tijd om ook eens wat positieve kanten te belichten. Een duidelijk voorbeeld is liefdadigheid. In 2012 werd in dit land meer dan $316 miljard aan charitatieve instellingen gegeven; dat is ongeveer 2% van het Bruto Nationaal Product! En van die $316 miljard werd ruim 70% gegeven door particulieren! Bedrijven gaven 6%, stichtingen 15% en erflating was verantwoordelijk voor 7%. Volgens sommige economen zou Amerika niet kunnen functioneren zonder liefdadigheid. Verreweg de grootste liefdadigheidsinstelling is het Amerikaanse Rode Kruis met totale uitgaven van $3,3 miljard in Ook al is het iets afgenomen, er gaat nog steeds ruim 30% naar religieuze organisaties. Het geld wordt verder gegeven aan kunst, milieu, voedsel en onderdak voor de hulpbehoevenden en zorg voor dieren. De meeste liefdadigheidsinstellingen timmeren veel aan de weg met advertenties en bedelbrieven, maar sommigen doen nog veel meer. De nationale Make-a-Wish Foundation pakte het helemaal groot aan, zoals onlangs in San Francisco. De hoofdpersoon die een wens mocht doen was in dit geval de vijfjarige Miles Scott, een leukemiepatiënt, die dolgraag voor één dag Batman wilde zijn. Die wens werd vervuld en San Francisco werd voor één dag getransformeerd tot Gotham City. Het begon s morgens met breaking news op TV. De politiechef vroeg om hulp van de bevolking in het zoeken naar Batkid die een misdaad zou kunnen oplossen en de slechterikken aan de politie kon uitleveren. Patiëntje Miles kreeg een prachtig Batman-kostuum en kon gebruik maken van de batmobiel, een fraai uitgedoste Lamborghini. De eerste opdracht voor Batkid was het redden van een schone jonkvrouw die verstrikt was geraakt in de bovenleiding van de tram in de High Street. Daarna moest hij de Riddler op heterdaad betrappen toen deze een bankkluis leegroofde. Bij dit alles werd hij geassisteerd door de echte Batman. Terwijl hij z n lunch nuttigde was de schurkachtige Penguin bezig met de ontvoering van de beroemde San Francisco Giants mascotte Lou de Zeeleeuw, maar gelukkig kon de Batkid hier een stokje voor steken. En tenslotte werd hij op het stadhuis door de Burgemeester en de Chef van Politie uitvoerig bedankt, waarbij ze hem de sleutel van de stad overhandigden, terwijl een duizendkoppige menigte hem toejuichte. Op dat moment vloog er ook nog een vliegtuig over met de tekst: Wishes do come true SF Batkid. Zelfs in Washington werd meegespeeld: de U.S. Attorney publiceerde een nieuwsbericht over de inhechtenisneming van de Riddler en de Penguin en President Obama schreef zijn allereerste tweet met gelukwensen aan Miles op Twitter. Talloze TV zenders en dagbladen schreven over de stunt in San Francisco onder het kopje Batkid Saves City. De organisatie omvatte niet alleen een groot aantal hoogwaardigheidsbekleders en ambtenaren, maar ook acteurs, schrijvers en muzikanten. Alle kosten voor de stad San Francisco werden vergoed door een rijke familie. De Make-a-Wish Foundation zag het Batkid avontuur niet als een typische fondswerving, maar het leidde wel tot grotere naamsbekendheid en toegenomen donaties. Bovendien is er inmiddels een Batkid Fonds opgericht dat geld inzamelt voor drie goede doelen uitgezocht door de Scott familie: een lokaal medisch centrum, een zogenaamd Ronald McDonald House en Make-a-Wish. Ondertussen heeft Miles zijn chemotherapie achter de rug en het ziet er naar uit dat de kanker in remissie is. Helaas komen sommige liefdadigheidsinstellingen op een heel andere manier in het nieuws. Er wordt soms gerommeld met inzamelingen van fondsen die de beoogde goede doelen nooit bereiken. Er zijn gevallen bekend waar exorbitante salarissen zijn uitgekeerd aan directeuren van zogenaamde Low-rated Charities, zoals het fonds voor de Los Angeles Opera waarvan de directeur een salaris toucheert van meer dan $1 miljoen. Ook dat is een spectaculair voorbeeld van liefdadigheid in Amerika Pim Visser VoeksNieuws nr. 6 - juni

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Het PWRI is er voor ons

Het PWRI is er voor ons Het PWRI is er voor ons Populair jaarverslag 2013 106 102 1.104 2.707 40.937 39.915 Gepensioneerden Werkgevers Voormalige deelnemers Actieve deelnemers WIW SW 98.364 33.926 Onderweg zijn Het PWRI is op

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

134 De Pensioenwereld in 2015

134 De Pensioenwereld in 2015 14 134 De Pensioenwereld in 2015 Ontwikkelingen in de pensioenmarkt 135 Het nieuwe FTK: oude wijn in nieuwe zakken? Auteurs: Gijs Hoedemaker, Machiel Koper en Alexander van Stee Na de crisis leek er een

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

Verkort jaarverslag PHI 2010

Verkort jaarverslag PHI 2010 Verkort jaarverslag PHI 2010 uitgave van stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de houtverwerkende industrie Voorwoord 2010 was een roerig jaar. Ook voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende

Nadere informatie

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden Ferry Pereboom Angelique Kansouh Februari 2012 De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox, VPW en VCPS Inhoudsopgave 0. Voorwoord......... 3 1. Lage dekkingsgraad

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

Korte termijn: onnodig korten van rechten voorkomen. Lange termijn: naar een nieuw FTK op basis van nieuwe pensioencontracten

Korte termijn: onnodig korten van rechten voorkomen. Lange termijn: naar een nieuw FTK op basis van nieuwe pensioencontracten Korte termijn: onnodig korten van rechten voorkomen Lange termijn: naar een nieuw FTK op basis van nieuwe pensioencontracten De daling van de dekkingsgraden heeft de afgelopen weken een uitgebreide discussie

Nadere informatie

De Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer

De Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer De Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer 23 november 2014 JO/KMOL/MVE/2014.227 Betreft: Wetsvoorstel aanpassing Financieel Toetsingskader ('het Wetsvoorstel') Geachte

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u uitsluitend over de pensioenregeling(en) die onder het beheer van SPAN vallen.

Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u uitsluitend over de pensioenregeling(en) die onder het beheer van SPAN vallen. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij Welkom OWASE Pensioenforum 26 juni 2013 OWASE 3 juli 2013 bij Pensioenfonds en solidariteit: één voor allen, allen voor één! www.owase.nl PFO20130626/20130703 2 Programma Pensioenforum De bedoeling van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

Pensioenbijeenkomst Abvakabo FNV Het pensioen van nu en de toekomst in zicht November 2010. Welkom

Pensioenbijeenkomst Abvakabo FNV Het pensioen van nu en de toekomst in zicht November 2010. Welkom Pensioenbijeenkomst Abvakabo FNV Het pensioen van nu en de toekomst in zicht November 2010 Welkom Waar willen wij het met elkaar over hebben? Pensioen anno 2010 Stand van Zaken AOW en Pensioenakkoord 4

Nadere informatie

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB vanwege verlagen pensioenen, april 2013 1. Waarom moet Pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

Uw pensioen in onzekere tijden

Uw pensioen in onzekere tijden Uw pensioen in onzekere tijden Stichting Pensioenfonds 1 Inleiding Dekkingsgraad per 31 december 2011 is 83,7%. Het pensioenfonds loopt (ver) achter op herstelplan. Voorlopig kortingsbesluit is noodzakelijk.

Nadere informatie

Datum 24 november 2015 Betreft Kamervragen van het lid Krol over het bericht 'In 2020 veel meer mensen gekort dan ufr-rapport veronderstelt'

Datum 24 november 2015 Betreft Kamervragen van het lid Krol over het bericht 'In 2020 veel meer mensen gekort dan ufr-rapport veronderstelt' > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds.

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds delta lloyd pensioenfonds Jaarbericht 2010 Terugblikken en vooruitkijken In dit Jaarbericht leest u wat er in 2010 bij het pensioenfonds gebeurde. We gaan wat dieper in op onze beleggingen en andere financiële

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds?

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds? Veelgestelde vragen en antwoorden Ontbinding Stichting Pensioenfonds Bavaria (in liquidatie) Wat gaat er op 1 april 2017 gebeuren? Dan gaan de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve en gewezen deelnemers

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld?

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld? Bulletin BANDEN juli 2014 13 Voor werkgevers en werknemers aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Heb ik straks genoeg geld? Hoeveel pensioen krijgt u later? Veel

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging

Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging Het ontstaan In 1980 ging het niet zo goed met het concern in het algemeen en met de Bijenkorf in het bijzonder. De pensioenen waren bij Nationale

Nadere informatie

had ik (misschien) al iets meer details over het zogenaamde septemberpakket kunnen vertellen,

had ik (misschien) al iets meer details over het zogenaamde septemberpakket kunnen vertellen, Inleiding Maarten Camps DNB seminar 12 september 2012 Dames en heren, Ik ben met plezier naar Bussum gekomen, maar dacht wel even: jammer dat dit seminar niet een week later wordt gehouden. Dan had ik

Nadere informatie

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1.B Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Waarom een nieuwe regeling bij Cosun? Pensioenpremie Toeslagverlening (indexatie) Discussie

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum Betreft Financiële positie pensioenfondsen

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum Betreft Financiële positie pensioenfondsen > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Notitie Indexatiedepots en toekomstbestendig indexeren in het nieuwe FTK

Notitie Indexatiedepots en toekomstbestendig indexeren in het nieuwe FTK Notitie Indexatiedepots en toekomstbestendig indexeren in het nieuwe FTK Utrecht, 22 juni 2015 Koninklijk Actuarieel Genootschap Postbus 2433 3500 GK UTRECHT 1. Inleiding Onder het oude FTK-regime kon

Nadere informatie

Kok als beroep Thomas en Lasse Het Baken 8a 28-1-2011

Kok als beroep Thomas en Lasse Het Baken 8a 28-1-2011 Kok als beroep Thomas en Lasse Het Baken 8a 28-1-2011 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Het ontstaan van koken... 3 De eerste ontdekking... 3 Het eerste beetje koken... 3 De ontwikkelingen... 3 Kok worden...

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over?

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over? Nieuwsbrief oktober 2015 Herstelplan In de nieuwsbrieven van juli (over o.a. het nieuwe Financieel ToetsingsKader nftk ) en augustus 2015 (over beleggen) informeerden we u al eerder over de eisen die De

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Beste deelnemers,

WOORD VOORAF. Beste deelnemers, WOORD VOORAF Beste deelnemers, Voor u ligt de pensioenkrant 2015 van Stichting Pensioenfonds B&S ( het Pensioenfonds ). Hiermee willen wij u informeren over de gebeurtenissen en ontwikkelingen van de afgelopen

Nadere informatie

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING 1- Waarom heeft het ABP een herstelplan opgesteld? ABP is, evenals vele andere pensioenfondsen, zwaar geraakt door de crisis op de financiële

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Betreft Kamervragen van het lid Krol Hierbij zend ik u de

Nadere informatie

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Peter de Bruijne Voorzitter Bestuur Pensioenfonds ING 31 oktober 2013 QR code website Pensioenfonds ING Agenda Financiële situatie Klanttevredenheid

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat.

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. Hoofdredactie: Paul Meekhof mei / juni 2015 Pagina s : 10 NR 4 De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. De herdenking van afgelopen 4 mei en de viering van 5 mei. Voor het

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Windmolenproject Egmond, 2006 1 Deelnemersvergadering 28 september 2006 Agendapunt 4 Kernpunten 2005 Goed jaar, dekkingsgraad van 112,1% naar 117,1% gestegen, ondanks

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

30 september /LJ/AH. FNV-beleid bij vaststellen van de pensioenpremie. FNV-beleid bij vaststellen van de pensioenpremie

30 september /LJ/AH. FNV-beleid bij vaststellen van de pensioenpremie. FNV-beleid bij vaststellen van de pensioenpremie Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht Team Pensioenen T 0900 9690 (lokaal tarief) F 030 66 30 000 wwwfnvbondgenotennl Datum 30 september 2015 008/LJ/AH Onderwerp FNV-beleid bij vaststellen van de pensioenpremie

Nadere informatie

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Samenvatting cijfers per 31 december 2016 Dekkingsgraad (UFR): 101,4% Beleidsdekkingsgraad: 98,9% Belegd vermogen: 23,1 miljard Rendement 2016: 12,7%

Nadere informatie

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN 1 GEVOLGEN DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 2 REKENRENTE,

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL. Vraag 1

RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL. Vraag 1 RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL Vraag 1 Onder het huidige FTK krijgen pensioenfondsen te maken met de zogenaamde beleggings -spagaat: aan de ene kant kan er weinig risico worden genomen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

VG SABIC-IP. 3 e ALGEMENE LEDENVERGADERING. 5 juni 2014 WELKOM. Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP

VG SABIC-IP. 3 e ALGEMENE LEDENVERGADERING. 5 juni 2014 WELKOM. Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP Vereniging Gepensioneerden 3 e ALGEMENE LEDENVERGADERING 5 juni 2014 WELKOM Vereniging Gepensioneerden AGENDA 1. Opening door de voorzitter 1.1 Vaststellen agenda 2. Pensioenfonds door Frank Mortier, voorzitter

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief?

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief? Mei 2012 Extra nieuwsbrief Waarom een extra nieuwsbrief? De positie van pensioenfondsen krijgt voortdurend veel aandacht in de media. De berichten over pensioenen zijn vaak complex en de laatste tijd nogal

Nadere informatie

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate oktober 2016 Hoe verloopt 2016 tot nu toe? Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de financiële situatie bij Pensioenfonds TenCate is niet goed. De alsmaar

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Samenvatting. Analyses. Kostendekkende premie

Samenvatting. Analyses. Kostendekkende premie Samenvatting Op 14 juli 2015 heeft DNB aangekondigd dat zij de berekeningsmethodiek van de Ultimate Forward Rate (UFR), welke onderdeel vormt van de rekenrente waarmee pensioenfondsen hun verplichtingen

Nadere informatie

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden.

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Wegener VVG gehouden bij BN/De Stem op vrijdag 19 april te Breda en op dinsdag 23 april bij Koninklijke Wegener N.V. te Apeldoorn

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 Pensioen voor pensioengerechtigdenblad maart 2016 WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2 Online klantenpanel GEZOCHT: MENSEN MET EEN MENING! 3 WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 BELEGGEN

Nadere informatie

Het managen van balansen, risico s, risicoprofielen waar u allen druk mee bezig bent, herken ik dus goed.

Het managen van balansen, risico s, risicoprofielen waar u allen druk mee bezig bent, herken ik dus goed. Speech Bert Boertje, divisiedirecteur Toezicht pensioenfondsen bij DNB, tijdens het beleggersberaad van Pensioen Pro op 8 oktober 2015, getiteld Beleggen tussen twee vuren. In zijn speech ging Boertje

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

september / oktober 2014

september / oktober 2014 september / oktober 2014 Foto s van de maand Hein Valk Michel Lucas De voorzetter Geen Stijl Al jaren probeer ik voornamelijk plezier te hebben in fotografie, zonder me om een eigen stijl te bekommeren.

Nadere informatie

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd Verkort jaarverslag 2013 In dit verkorte jaarverslag 2013 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2013 en

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Vlucht AVI AVI. Ineke Kraijo Veerle Hildebrandt. Kraijo - Hildebrandt Vlucht De Vier Windstreken. De Vier Windstreken AVI

Vlucht AVI AVI. Ineke Kraijo Veerle Hildebrandt. Kraijo - Hildebrandt Vlucht De Vier Windstreken. De Vier Windstreken AVI AVI E4* Alcoholisme, ruzie, bang zijn Midden in de nacht rinkelt de telefoon. Anna weet wat dat betekent. Ze moet vluchten, alweer. Ze rent de donkere nacht in. De volgende dag valt Anna in de klas in

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7 Jaarbericht 2014 Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3 2014 in cijfers 5 Wijzigingen in de pensioenregeling 7 De organisatie Pensioenfonds Forbo 8 Kerncijfers 11 2014 stond vooral in het teken van gewijzigde

Nadere informatie

NO: 16 / MAART 2013 Sfeerimpressie Hoe is de verhouding tussen de werkgever en het pensioenfonds? Zijn het pensioenfonds en Boskalis onafhankelijk?

NO: 16 / MAART 2013 Sfeerimpressie Hoe is de verhouding tussen de werkgever en het pensioenfonds? Zijn het pensioenfonds en Boskalis onafhankelijk? NO: 16 / MAART 2013 In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de informatiebijeenkomst die het bestuur op 7 maart 2013 voor alle deelnemers heeft georganiseerd. In die bijeenkomst heeft het bestuur

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Derde kwartaal juli 2013 t/m 30 september 2013

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Derde kwartaal juli 2013 t/m 30 september 2013 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2013-1 juli 2013 t/m 30 september 2013 Nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,3% naar 120,3% Beleggingsrendement is 1,8% Het belegd vermogen

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

Pensioen Maandag 4 juli Extern actuarieel adviseur

Pensioen Maandag 4 juli Extern actuarieel adviseur Pensioen 2016 Maandag 4 juli 2016 Jan Raaijmakers Voorzitter Michel Stok Extern actuarieel adviseur Spelregels en webinar C Ga naar de helpbutton voor problemen met beeld en geluid U kunt vragen stellen

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015 Verkort jaarverslag 2015 Elk jaar legt Metro Pensioenfonds in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Voor degenen die liever een overzicht willen lezen van de

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN?

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? Bijeenkomst voor pensioengerechtigden Dick Vis, voorzitter Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland 20 september 2016 Agenda 1. Samenvatting jaarverslag 2015 2.

Nadere informatie

ALDUS.08. Uitzendwaardig

ALDUS.08. Uitzendwaardig NOVEMBER 2004 ALDUS.08 Uitzendwaardig PERSONAGES P: de presentator van het actualiteitenprogramma NuNieuws D: een willekeurige deskundige SITUATIE P en D zitten half tegenover elkaar in een bordkartonnen

Nadere informatie

Presentatie voor de PVGE Best Roel Fonville Best, 10 maart 2017

Presentatie voor de PVGE Best Roel Fonville Best, 10 maart 2017 10-3-2017 Presentatie voor de PVGE Best Roel Fonville Best, 10 maart 2017 1 10-3-2017 2 Opleiding: Doctoraal diploma Anorganische Chemie RU Groningen Carrière: Ruim 30 jaar Koninklijke Philips Electronics:

Nadere informatie

Onderwerp: Rapport evenwichtig belangenafweging bij de vaststelling van de pensioenpremie voor 2015

Onderwerp: Rapport evenwichtig belangenafweging bij de vaststelling van de pensioenpremie voor 2015 CONFIDENTIEEL Onderwerp: Rapport evenwichtig belangenafweging bij de vaststelling van de pensioenpremie voor 2015 Toezicht pensioenfondsen Expertisecentrum bedrijf en organisatie Leeswijzer rapport: 1.

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie