Algemene voorwaarden CAPPexchange

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden CAPPexchange"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden CAPPexchange Introductie CAPP BV geeft sportcoaches en iedereen die geïnteresseerd is in de sport een kans om via CAPPexchange vragen te stellen en antwoorden te geven op vragen, geplaatst door anderen. Het geeft iedereen de mogelijkheid om te worden erkend voor hun kennis, passie en hun bereidheid om anderen te helpen beter te worden. Wij vragen aan onze gebruikers om onze service met respect te behandelen. Spam, persoonlijke aanvallen en beledigende taal hebben geen plaats op CAPPexchange. Als je ooit struikelt over iets dat volgens jou in strijd is met ons beleid, laat het dan weten via Het accepteren van de voorwaarden van de dienst CAPPexchange is een platform voor vragen en antwoorden, eigendom van en wordt geëxploiteerd door de CAPP BV, gevestigd in Nederland. Lees onze algemene voorwaarden zorgvuldig voordat je CAPPexchange gebruikt. Door het gebruik van of de toegang tot CAPPexchange, gaat Gebruiker akkoord met alle bepalingen en voorwaarden die aan deze overeenkomst verbonden zijn. Als je niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, moet je CAPPexchange niet gebruiken. CAPPexchange wordt benaderd door jou ("Gebruiker") onder de volgende voorwaarden: 1. Toegang tot onze diensten Om gebruik te kunnen maken van de diensten van CAPPexchange moet Gebruiker bij CAPP geregistreerd staan. Iedereen, die zich via zijn Facebook account of d.m.v. opgeven van naam en adres registreert, kan actief gebruik maken van CAPPexchange. De daarmee verbonden diensten van CAPP mogen uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijk gebruik en zijn strikt persoonlijk en niet voor het gebruik of ten behoeve van een derde partij. CAPP BV zal te allen tijde de privésfeer van de gebruiker moeten respecteren. Persoonsgebonden gegevens die na aanmelding bij CAPPexchange bekend zijn worden door CAPP BV alleen gebruikt met inachtneming van de wettelijke voorschriften. CAPP BV kan grenzen aan bepaalde functies en diensten opleggen of de Gebruiker toegang ontnemen tot gebruik van de diensten zonder kennisgeving of enige vorm van aansprakelijkheid. CAPP BV behoudt zich het recht, om de Algemene Voorwaarden op elk moment te kunnen wijzigen door het plaatsen van de gewijzigde Algemene Voorwaarden op CAPPexchange en door kennisgeving via , waar mogelijk. Gebruiker is verantwoordelijk voor het zoeken naar en zich vertrouwd maken met eventuele wijzigingen. CAPP BV zal zich inspannen om te zorgen dat CAPPexchange en alle aanverwante diensten beschikbaar zijn vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week. Echter, er zullen gelegenheden zijn, wanneer CAPPexchange zal worden onderbroken voor onderhoud, upgrades en reparaties of als gevolg van het falen van telecommunicatieverbindingen en apparatuur. Alle redelijke maatregelen worden genomen door CAPP BV om deze verstoring te minimaliseren, binnen de mogelijkheden van CAPP BV.

2 Gebruiker is verantwoordelijk voor het verkrijgen en behouden van alle apparatuur en ondersteunende diensten die nodig zijn om toegang te krijgen tot CAPPexchange, inclusief, modems, hardware, software, lange afstand of lokale telefoondienst. Gebruiker is er verantwoordelijk voor dat apparatuur of ondersteunende diensten compatibel zijn met onze service. 2. Content CAPPexchange en de inhoud ervan zijn uitsluitend bestemd voor het gebruik van CAPPexchange door de Gebruikers en kunnen alleen worden gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst. Al het materiaal getoond of uitgevoerd op CAPPexchange, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, hulpmiddelen, foto's, illustraties, software of broncode, audio, video en animaties (gezamenlijk, "Content") (anders dan inhoud geplaatst door Gebruiker ("Gebruikers Content")) zijn het eigendom van CAPP BV en worden beschermd door internationale wetten op het auteursrecht. De CAPP BV API wordt uitsluitend gebruikt volgens de voorwaarden van de API Gebruiksvoorwaarden. Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen zijn eigendom van CAPP BV en/of derden. CAPPexchange is auteursrechtelijk beschermd als een collectief werk en/of compilatie, krachtens internationale verdragen en andere wetten op het auteursrecht. Anders dan uitdrukkelijk uiteengezet in deze overeenkomst, mag Gebruiker niet kopiëren, wijzigen, publiceren, uitzenden, uploaden, deelnemen aan de overdracht of verkoop van, reproduceren (behalve zoals bepaald in dit hoofdstuk), distribueren, uitvoeren of op enigerlei wijze exploiteren van de Content, software, materialen of diensten, in geheel of gedeeltelijk. Elke download/kopie of het opslaan van Inhoud voor andere doeleinden dan persoonlijk/niet-commercieel gebruik is verboden zonder uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van CAPP BV of van de auteursrechthebbende persoon of instelling. In het geval Gebruiker de software download van CAPPexchange, wordt dit uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik aan Gebruiker geboden door CAPP BV. Aan Gebruiker wordt geen eigendom van de Software overgedragen. CAPP BV of derde licentiegevers behouden het volledige eigendomsrecht op de Software en alle intellectuele eigendomsrechten daarin. 3. Gebruiker Content Gebruiker gaat ermee akkoord dat alle Gebruiker Content die Gebruiker bijdraagt aan CAPPexchange voortdurend en onherroepelijk in bezit komt van CAPP BV. Gebruiker verleent CAPP BV de eeuwigdurende en onherroepelijke recht de Gebruiker Content te gebruiken, kopiëren, publiceren, vertonen, distribueren, wijzigen, afgeleide werken ervan te creëren en op te slaan voor zoekopdrachten. Gebruiker garandeert CAPP BV, dat door hem bijgedragen Gebruiker Content (a) niet in strijd is met, schendt of anderszins interfereert met enig auteursrecht of handelsmerk van een andere partij, (b) een handels- geheim onthult, tenzij Gebruiker eigenaar is van de handelsgeheimen of toestemming heeft van de eigenaar om het te plaatsen, (c) inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van een ander of de privacy of publiciteit rechten van een ander, (d) smadelijk is, lasterlijk, beledigend, bedreigend, intimiderend, hatelijk, beledigend of anderszins in strijd is met de wet of rechts derden, (e) een virus bevat,

3 Trojaans paard, worm, tijdbom of andere computer programmering routine of motor die bedoeld is om schaden, verstoren, onderscheppen of onteigenen een systeem, gegevens of informatie, of (f) geplaatst blijft nadat Gebruiker is meegedeeld dat de inhoud ervan in strijd is met secties (a) tot (e) van deze zin. CAPP BV behoudt zich het recht voor om Gebruiker Content van CAPPexchange te verwijderen, op te schorten of het recht van Gebruiker om CAPPexchange te gebruiken op elk gewenst moment te beëindigen. In het geval dat Gebruiker Gebruiker Content buiten CAPPexchange plaatst of anderzijds gebruikt, met uitzondering van de inhoud die volledig door Jou gemaakt is, ga Gebruiker ermee akkoord dat Gebruiker de volgende regels als volgt zal volgen: a) Gebruiker zorgt ervoor, dat elk gebruik van Gebruiker Content visueel of anderszins de bron van de Gebruiker Content uit CAPPexchange weergeeft. Deze eis wordt voldaan met een discrete tekst of een andere onopvallend maar duidelijke visuele indicatie. b) Gebruiker zorgt ervoor, dat er een hyperlink wordt toegevoegd aan de Gebruiker Content van betreffende Gebruiker. De hyperlink moet direct verwijzen naar naar de oorspronkelijke vraag van de bron site op CAPP BV (bijvoorbeeld http: //cappbv.capp.academy/ ) c) Gebruiker zorgt ervoor, dat de naam van de auteur(s) van de gebruikte Gebruiker Content visueel of anderszins wordt toegevoegd en duidelijk zichtbaar is. d) Gebruiker zorgt ervoor, dat bij gebruik van Gebruiker Content direct door wordt verwezen naar de userspagina van CAPPexchange door een hyperlink naar het profiel van elke auteur van die Content toe te voegen (bijvoorbeeld http: ///cappbv.capp.academy/username). 4. Beperkingen Gebruiker is verantwoordelijk voor al haar activiteiten in verband met CAPPexchange en de toegang tot CAPPexchange. Frauduleuze, beledigende of anderszins illegale activiteiten of het gebruik van de diensten of inhoud in strijd met deze overeenkomst kunnen redenen zijn voor de beëindiging van het recht van de Gebruiker om toegang te krijgen tot CAPPexchange. Gebruiker mag dan niets meer plaatsen of verzenden. En er mag geen content uit Gebruikers naam geplaatst of verzonden worden. Mededelingen of verzoeken indienen, bedoeld om het wachtwoord, account of privégegevens van een Gebruiker te verkrijgen worden niet toegestaan. Gebruik van CAPPexchange die de veiligheid van het computernetwerk schenden, kraken van wachtwoorden of encryptie codes, overdragen of opslaan van illegaal materiaal inclusief materiaal dat als bedreigend of obsceen beschouwd wordt, of zich bezighouden met enige vorm van illegale activiteit is uitdrukkelijk verboden. In geen geval zal Gebruiker CAPPexchange gebruiken voor (a) sturen van ongevraagde e- mails, bulkmail, spam of andere materialen voor gebruikers van CAPPexchange of een andere persoon, (b) treiteren, bedreigen, stalken of misbruik van een persoon of partij, inclusief andere gebruikers van CAPPexchange, (c) het creëren van een valse identiteit of aan een andere persoon, of (d) imiteren en wetens een valse, onjuiste of onvolledige materiaal plaatsen.

4 5. Garantie Disclaimer CAPP BV heeft geen speciale relatie met of fiduciaire plicht aan Gebruiker. Gebruiker erkent dat CAPP BV geen controle heeft over, en geen plicht om actie te ondernemen betreft: welke gebruikers toegang krijgt tot CAPPexchange; Content die Gebruiker toegang geeft via CAPPexchange; welke effecten de inhoud kan hebben op Gebruiker; hoe Gebruiker kan interpreteren of gebruik maken van de inhoud; of welke acties Gebruiker kan nemen als gevolg van zijn blootgesteld aan de inhoud. Een groot deel van de inhoud van CAPPexchange wordt verstrekt door en is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker die de inhoud geplaatst. CAPP BV zal de inhoud van CAPPexchange niet controleren en CAPP BV neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud. CAPP BV geeft geen verklaringen met betrekking tot enige inhoud die toegankelijk is via CAPPexchange en CAPP BV zal niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de nauwkeurigheid, de naleving van het auteursrecht, wettigheid of fatsoen van materiaal toegankelijk via CAPPexchange. Hoewel CAPP BV redelijke inspanningen doet om materiaal die zich op CAPPexchange bevindt op te slaan en te behouden, is CAPP BV niet verantwoordelijk of aansprakelijk op enigerlei wijze voor het falen om op te slaan en te bewaren. Gebruiker wordt dringend verzocht maatregelen te nemen om een kopie van alle gegevens, materiaal, inhoud of informatie die hij plaatst of upload op CAPPexchange te behouden. Voor zover toegestaan door de wet, wijst CAPP BV elke aansprakelijkheid van verantwoordelijkheid af voor de juistheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, volledigheid, wettigheid of toepasbaarheid van de materialen of diensten die op dit netwerk. Door het gebruik van dit netwerk, erkent Gebruiker dat CAPP BV niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor schade die ontstaat door (1) Gebruik van CAPPexchange; (2) het downloaden van informatie op CAPPexchange inclusief maar niet beperkt tot het downloaden van inhoud geplaatst door Gebruikers; (3) ongeoorloofde bekendmaking van beelden, informatie of gegevens als gevolg van van het uploaden, downloaden of de opslag van inhoud geplaatst door Gebruikers; (4) de tijdelijke of blijvende onmogelijkheid om toegang te krijgen tot sommige Gebruiker Content van CAPPexchange, waaronder, zonder beperking, schade als gevolg van virussen, wormen, Trojaanse paarden, of een soortgelijke besmetting of destructieve programma. 6. Websites van derden Gebruikers van CAPPexchange kan de toegang van CAPPexchange naar sites van derden op het internet via hypertext of andere computer links op CAPPexchange krijgen. Sites van derden vallen niet onder het toezicht of de controle van CAPP BV. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, maakt CAPPexchange geen deel uit van een derde partij website gekoppeld aan CAPPexchange, of over de producten of diensten die worden aangeboden op die site. CAPP BV wijst af: (a) alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de inhoud van sites van derden en (b) alle verklaringen of garanties met betrekking tot de veiligheid van alle informatie (inclusief, zonder beperking, creditcardgegevens en andere persoonlijke informatie) 7. Registratie en beveiliging Als voorwaarde voor het gebruik van haar diensten, kan Gebruiker worden verplicht zich te registreren bij CAPPexchange door een wachtwoord en profielnaam te selecteren. Gebruiker verstrekt CAPPexchange gegevens door een nauwkeurige,

5 volledige en bijgewerkte registratie-informatie in te vullen, met inbegrip van de Gebruiker s adres. Doet u dit niet, dan is dit een schending van deze overeenkomst, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de toegang tot CAPPexchange door Gebruiker. Gebruiker mag niet (a) als een profielnaam een naam van een andere persoon kiezen of gebruiken met de bedoeling om die persoon te imiteren; of (b) als een profielnaam een naam gebruiken onder voorbehoud van eventuele rechten van een andere persoon dan de Gebruiker zonder de vereiste toestemming. CAPP BV behoudt zich het recht voor om registratie te weigeren, of een profielnaam te annuleren naar eigen goeddunken. Gebruiker is verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van Gebruiker's wachtwoord. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die Gebruiker onderneemt onder zijn of haar wachtwoord en neemt de volledige verantwoordelijkheid voor alle activiteiten uitgevoerd binnen zijn of haar inloggegevens. Gebruiker accepteert en stemt in met de vrijwaring voor CAPPexchange van alle aansprakelijkheid betreffende deze acties. Gebruiker stemt in om onmiddellijk CAPP BV op de hoogte stellen bij vermoedens van verlies, diefstal of ongeautoriseerd gebruik van de account of het wachtwoord. CAPP BV zal redelijke veiligheidsmaatregelen nemen bij het gebruik van het internet, telefoon of andere middelen om gegevens of andere mededelingen te vervoeren, maar wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor alle betrouwbaarheid van een zoektocht in de database door onbevoegde personen of entiteiten. 8. Vrijwaring Gebruiker vrijwaart CAPP BV, haar bestuurders, functionarissen, werknemers, agenten, adviseurs, partners, leveranciers en service providers (waaronder, zonder beperking, hosting en telecommunicatie providers), met inbegrip van de kosten en honoraria van advocaten, van elke claim of vraag die door een derde partij, te wijten aan of voortvloeiend uit Gebruiker s toegang tot CAPP BV, de schending van deze overeenkomst door de Gebruiker of de inbreuk door de Gebruiker, of een derde partij met account van de Gebruiker, van enig intellectueel eigendom of ander recht van een persoon of entiteit. 9. Beperking van aansprakelijkheid In geen geval zal CAPP BV, haar bestuurders, functionarissen, aandeelhouders, medewerkers, leden, agenten, adviseurs, aannemers, partners, leveranciers en service providers (waaronder, zonder beperking, hosting en telecommunicatie providers) aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot de CAPPexchange voor ( a) enige indirecte, incidentele, immateriële of gevolgschade van welke aard dan ook; (b) schadevergoeding voor het verlies van gebruik, winst, gegevens, afbeeldingen, of andere immateriële activa van de Gebruiker Content; (c) schadevergoeding wegens ongeoorloofd gebruik, niet-uitvoering van CAPPexchange, fouten of omissies; of (d) schadevergoeding in verband met het downloaden of berichten plaatsen. 10. Beëindiging CAPP BV kan alle diensten en toegang tot CAPPexchange onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, indien Gebruiker een van de voorwaarden of bepalingen schendt van deze overeenkomst. Bij beëindiging wordt de toegang voor de Gebruiker, met al haar rechten onmiddellijk gestaakt. Beëindiging van Gebruiker s toegang tot en gebruik van CAPPexchange

6 ontslaat Gebruiker niet van alle verplichtingen die voortvloeien uit of voorafgingen aan de beëindiging. 11. Privacy Lees onze privacy beleid, dat het gebruik van persoonlijke informatie over CAPPexchange regelt en waaraan Gebruiker instemt als gebruiker van CAPPexchange gebonden te zijn. 12. Diversen Deze overeenkomst (inclusief de Privacy Policy), eventueel gewijzigd van tijd tot tijd, vormt de volledige overeenkomst tussen Gebruiker van CAPPexchange en CAPP BV, met betrekking tot het onderwerp hiervan. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere of gelijktijdige afspraken of overeenkomsten, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp hiervan. CAPP BV is niet aansprakelijk voor het niet aan haar verplichtingen voldoen met betrekking tot storing of andere calamiteiten, die het gevolg zijn van een oorzaak die buiten redelijke controle van CAPP BV liggen, waaronder, zonder beperking, mechanische, elektronische of communicatie falen of degradatie. Deze overeenkomst is niet overdraagbaar of in sub licentie door te geven door Gebruiker, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van CAPP BV. CAPP BV kan deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te allen tijde zonder toestemming van Gebruiker toewijzen. Geen agentschap, partnerschap, joint venture, of werkgelegenheid wordt gecreëerd als gevolg van deze overeenkomst en de Gebruiker geen enkele autoriteit van welke aard ook aan CAPP BV binden, in welk opzicht dan ook. Elke kennisgeving die vereist is aan CAPP BV of is toegestaan door deze overeenkomst wordt schriftelijk afgedaan en wordt van kracht na ontvangst, als het verzonden is d.m.v. een bevestigde naar Het CAPP-team

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl

Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl Welkom bij de website electroluxvacatures.nl. Deze wordt beheerd door Electrolux Home Products (Nederland) B.V. ("Electrolux").

Nadere informatie

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE Dit zijn de registratievoorwaarden van Stichting PMO Gilde ("PMO Gilde"), Postbus 2725, 3500 GS gevestigd te Utrecht, zoals gepubliceerd op www.pmogilde.nl

Nadere informatie

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: Algemene voorwaarden De website suit-yourself.wervingsactie.nl (de Website ) wordt geëxploiteerd door WOM Marketing. WOM Marketing heeft ten doel producten van bedrijven te promoten via haar Website en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van DroomCraft. Door het gebruik van onze diensten verklaar je

Nadere informatie

Algemene voorwaarden EasyProgram BV

Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website (hierna: Gebruiksvoorwaarden ) EasyProgram BV Bedankt voor uw bezoek aan de website van EasyProgram BV. Wij verzoeken

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van My-TOC

Servicevoorwaarden van My-TOC Servicevoorwaarden van My-TOC Deze Servicevoorwaarden van My-TOC zijn van kracht vanaf 1 januari 2012. Laatst aangepast: 15 september 2014. Welkom bij My-TOC! Hartelijk dank dat u onze producten en services

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van Simplintho

Servicevoorwaarden van Simplintho Servicevoorwaarden van Simplintho Laatst aangepast: 28 februari 2016 Welkom bij Simplintho! Hartelijk dank dat u onze producten en services ( Services ) gebruikt. De Services worden geleverd door Simplintho

Nadere informatie

Het doel van Instructie.nu is om gratis instructies online te zetten zodat iedereen deze kan gebruiken om te leren hoe iets moet.

Het doel van Instructie.nu is om gratis instructies online te zetten zodat iedereen deze kan gebruiken om te leren hoe iets moet. Gebruiksvoorwaarden. 1: Algemeen 2: Voorwaarden bij het bezoeken van deze website 3: Ingezonden instructies 4: Verantwoordelijkheid 5: Cookies & privacy 6: Juistheid van de instructies 7: Voorwaarden bij

Nadere informatie

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing.

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. DISCLAIMER Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. Klik op de link voor meer informatie over: 1. Algemeen 2. Acceptatie

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. (The JobConnector). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam. GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR I. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen 1.1 De website The JobConnector (de "Website") wordt beheerd door The JobConnector B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Voor de toegang en het gebruik van de website www.horsebizz.com (hierna: HORSEBIZZ.COM), gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Websites

Nadere informatie

Regels en gedragscode Het is met betrekking tot Uw gebruik van de Smart FMS API, en (indien van toepassing), niet toegestaan om:

Regels en gedragscode Het is met betrekking tot Uw gebruik van de Smart FMS API, en (indien van toepassing), niet toegestaan om: Smart FMS API Voorwaarden API dienstverlening en licentie Over Smart FMS Smart FMS B.V. (hierna: Smart FMS ) ontwikkelt en levert softwareoplossingen ten behoeve van de zakelijke dienstverlening. Kijk

Nadere informatie

AANSPRAKELIJK HEID AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V.

AANSPRAKELIJK HEID AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V. AANSPRAKELIJK HEID AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ELI LILLY BENELUX N.V. S.A. Eli Lilly Benelux N.V. Rue du Marquis 1 Markiesstraat, B -1000 Bruxelles/Brussel BELGIUM.

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (zowel in enkelvoud als meervoud): Account: Dienst: Gebruiker:

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS De website van Het Rhedens bestaat uit verschillende webpagina s die worden beheerd door Het Rhedens. De website van Het Rhedens wordt u aangeboden onder de

Nadere informatie

GEBRUIKERS VOORWAARDEN

GEBRUIKERS VOORWAARDEN GEBRUIKERS Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van het YorCity platform en alle anderen die interactie voeren met YorCity, op welke wijze en via welk onderdeel van het YorCity

Nadere informatie

4. Licentie verstrekking voor gebruik van gegevens

4. Licentie verstrekking voor gebruik van gegevens 1. Doel Resourcedin is een online matching platform voor professionele dienstverlening in Nederland. Het platform biedt de mogelijkheid voor detacheringsbureau s, ZZP ers en andere professionele dienstverleners

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS connectedcare services b.v. Hogestraat 54 6953 AW Dieren 085-7739903 contact@connectedcare.nl www.connectedcare.nl ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS In dit document zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden.

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden. GEBRUIKSVOORWAARDEN YOUR NEXT CONCEPTS 1. Algemeen 1.1 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Your Next Concepts met betrekking tot de Website en App. Lees deze gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden')

Nadere informatie

LIONS GREETS GEBRUIKSVOORWAARDEN

LIONS GREETS GEBRUIKSVOORWAARDEN LIONS GREETS GEBRUIKSVOORWAARDEN LIONS GREETS DE HIERONDER WEERGEGEVEN JURIDISCHE OVEREENKOMST (DE OVEREENKOMST ) IS VAN TOEPASSING OP UW GEBRUIK VAN LIONS GREETS. KLIK OP AKKOORD WANNEER U INSTEMT MET

Nadere informatie

Online delen 3.1. Uitgave 1

Online delen 3.1. Uitgave 1 Online delen 3.1 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

1.1. De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de navolgende betekenis:

1.1. De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de navolgende betekenis: VOORWAARDEN Dit zijn de voorwaarden van CampusInc B.V. (Bleiswijkseweg 37, te Zoetermeer) zoals gepubliceerd op https://community.dutchinnovationfactory.com van Dutch Innovation Factory en de Haagse Hogeschool,

Nadere informatie

Mexx Voorwaarden voor websitegebruik

Mexx Voorwaarden voor websitegebruik Mexx Voorwaarden voor websitegebruik Leest u deze Mexx Voorwaarden voor websitegebruik ( Voorwaarden ) zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van deze website en eventuele informatie van Mexx op sociale

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor de Nat Traversal-functie

Gebruiksvoorwaarden voor de Nat Traversal-functie Gebruiksvoorwaarden voor de Nat Traversal-functie Deze gebruiksvoorwaarden bevatten belangrijke juridische informatie met betrekking tot uw toegang en het gebruik van deze functie. Lees deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl

Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl Over ITMicroCV ITMicroCV onthoudt zich binnen de wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid,

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor de demo-versie van de Nat Traversal-functie

Gebruiksvoorwaarden voor de demo-versie van de Nat Traversal-functie Gebruiksvoorwaarden voor de demo-versie van de Nat Traversal-functie Deze gebruiksvoorwaarden bevatten belangrijke juridische informatie met betrekking tot uw toegang en het gebruik van deze functie. Lees

Nadere informatie

Voorwaarden. Artikel 1 Diensten

Voorwaarden. Artikel 1 Diensten Voorwaarden Artikel 1 Diensten All in Fysio houdt zich bezig met het leveren van fysiotherapie en daarnaast een informatieve website, online tools, programma's en coachingdiensten (de "Diensten") over

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van diegene die gebruik maken van de MiessAgenda via de MiessAgendaApp ( applicatie ) of de website MiessAgenda.nl ( website

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Privacy Policy. Laatst bijgewerkt december 2014

Gebruiksvoorwaarden Privacy Policy. Laatst bijgewerkt december 2014 Gebruiksvoorwaarden Privacy Policy Laatst bijgewerkt december 2014 Dit is een licentie-overeenkomst met de eindgebruiker, gedefinieerd van nu af aan, "Contract". Escogitiamo SRLs is een Italiaans bedrijf,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers In dit document zijn de algemene voorwaarden van Stichting VrijwilligersVacaturebank beschreven. De algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Online afdrukken 4.0. Uitgave 1

Online afdrukken 4.0. Uitgave 1 Online afdrukken 4.0 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Advertentie voorwaarden op de StaySu website. www.staysu.info

Advertentie voorwaarden op de StaySu website. www.staysu.info Advertentie voorwaarden op de StaySu website www.staysu.info Voorwaarden Lees deze algemene voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van StaySu. Het gebruik maken van de diensten van StaySu

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende)

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende) GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende) In deze Gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden besproken waaronder u als Stage- of Bijbaanzoekende gebruik kunt

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Voorwaarden StucGoed webpagina

Voorwaarden StucGoed webpagina Voorwaarden StucGoed webpagina Samenvattend Aan het gebruik van een StucGoed webpagina kan geen enkel recht worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw webpagina. Op StucGoed.nl

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Doel van DOQ Hoe werkt DOQ? DOQPost Beveiliging Beschikbaarheid Intellectuele eigendomsrechten

Gebruiksvoorwaarden Doel van DOQ Hoe werkt DOQ? DOQPost Beveiliging Beschikbaarheid Intellectuele eigendomsrechten Gebruiksvoorwaarden Om DOQ te kunnen gebruiken, moet u zich eenmalig registreren via het registratieformulier. Op dit registratieformulier wordt u verzocht om deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Doel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN Algemene Voorwaarden ALGEMEEN Door de website van te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt zonder beperking of voorbehoud. Indien een van de bepalingen van deze

Nadere informatie

Online delen 3.1. Uitgave 1

Online delen 3.1. Uitgave 1 Online delen 3.1 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN WANAGOGO

GEBRUIKERSVOORWAARDEN WANAGOGO GEBRUIKERSVOORWAARDEN WANAGOGO Alvorens Wanagogo te gebruiken dien je deze gebruikersvoorwaarden aandachtig te lezen. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van één van je ouders of van

Nadere informatie

Kotadvisor gebruiksvoorwaarden (de Voorwaarden )

Kotadvisor gebruiksvoorwaarden (de Voorwaarden ) Kotadvisor gebruiksvoorwaarden (de Voorwaarden ) Deze Kotadvisor website (deze "Site") wordt beheerd door Kotadvisor VOF. LEES AANDACHTIG DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT. Door deze

Nadere informatie

b) Het correspondentieadres is: Insulindelaan 122, 5613 BT Eindhoven. Het e-mailadres is info@woningmetkorting.nl.

b) Het correspondentieadres is: Insulindelaan 122, 5613 BT Eindhoven. Het e-mailadres is info@woningmetkorting.nl. GEBRUIKSVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Algemeen a) De website www.woningmetkorting.nl (de "Website") is een onderdeel van Itiner bv en is geregistreerd bij het Handelsregister te Eindhoven onder

Nadere informatie

Online delen 2.0 Nokia N76-1

Online delen 2.0 Nokia N76-1 Online delen 2.0 Nokia N76-1 GEEN GARANTIE Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband

Nadere informatie

Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd.

Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd. Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd. DISCLAIMER De thans voor u liggende Nederlandse vertaling van de Terms & Conditions van Memesyne Ltd. is slechts bedoeld om het lezen van de oorspronkelijke Terms

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN COLUMBUS WEBSITES en COLUMBUS REISREPORTER

GEBRUIKERSVOORWAARDEN COLUMBUS WEBSITES en COLUMBUS REISREPORTER GEBRUIKERSVOORWAARDEN COLUMBUS WEBSITES en COLUMBUS REISREPORTER 1. Toepasselijkheid De websites www.columbustravel.nl en www.columbusmagazine.nl worden geëxploiteerd door uitgeverij Columbus. Columbus

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Definities Gebruiker: geregistreerde gebruikers van de website [ondertitel.com] Bezoeker: niet geregistreerde personen die de website [ondertitel.com] bezoeken Gebruik: handelingen

Nadere informatie

De Benefit Website bestaat uit verschillende Webpagina s die worden aangedreven door Benefit.

De Benefit Website bestaat uit verschillende Webpagina s die worden aangedreven door Benefit. OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN Benefit De Benefit Website bestaat uit verschillende Webpagina s die worden aangedreven door Benefit. De Benefit Website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze

Nadere informatie

"MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website;

MijnBBIE-Account de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website; Algemene voorwaarden online diensten BBIE A. ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Beperkingen U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe:

Beperkingen U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe: Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Overeenkomst") Embroidery Plus Upgrade voor de B880 en de B790 Laatst bijgewerkt: 5 juli 2017 Lees deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (de "Overeenkomst")

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Definities. Aanmelding:

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Definities. Aanmelding: 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Aanmelding: Afspeellicentie: Content: Diensten: Inloggegevens: Klant: Overeenkomst: Orderbevestiging: Uhorse Website: Storing: De aanmelding bij de Website van en door

Nadere informatie

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden Algemene Gebruiksvoorwaarden 1. Algemeen Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (verder AV ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.planidoo.be en al haar sub-sites (hierna Website ), inclusief

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOORAF Deze voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de overeenkomst tussen jou, (aspirant) lid, en Dayfuture. Deze zijn van wanneer je gebruik maakt of wenst te maken van al onze

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr

Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr ALGEMENE VOORWAARDEN MONUMENT OF LIFE Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr 50561693. Gelieve deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen. Het gebruik van Monument of Life is

Nadere informatie

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Dit is een licentieovereenkomst tussen jou, de eindgebruiker van Vodafone Contacts, en Vodafone voor het gebruik van de Vodafone

Nadere informatie

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen Online delen 2.0 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst

Gebruiksovereenkomst Gebruiksovereenkomst OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN FORTIERRA Het Fortierra VastGOED Portaal bestaat uit een Infrastructuur van en naar verschillende WEB-Omgevingen die worden aangedreven door Fortierra

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden van De Persgroep Publishing nv

Gebruiksvoorwaarden van De Persgroep Publishing nv gebruiksvoorwaarden Gebruiksvoorwaarden van De Persgroep Publishing nv 1. Toepasselijkheid Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites van De Persgroep Publishing nv, met maatschappelijke

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN MOBIELE APPLICATIE RITMETER EN WWW.RITMETER.NL 29 OKTOBER 2014

GEBRUIKSVOORWAARDEN MOBIELE APPLICATIE RITMETER EN WWW.RITMETER.NL 29 OKTOBER 2014 GEBRUIKSVOORWAARDEN MOBIELE APPLICATIE RITMETER EN WWW.RITMETER.NL 29 OKTOBER 2014 Inleiding Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op zowel het gebruik van de mobiele applicatie RitMeter (RitMeter)

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Welkom bij Wijzelf. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Wijzelf en die van de Wijzelf zorgcoöperaties, onder andere door middel van de website van Wijzelf, gaat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NCDR Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website 1. Definities 1.1 De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: a.

Nadere informatie

Artikel 2. Algemene bepalingen over de inhoud van de Website

Artikel 2. Algemene bepalingen over de inhoud van de Website Gebruiksvoorwaarden websites ViopTo ViopTo exploiteert diverse internet fora waar Bezoekers een schat aan informatie kunnen vinden en kunnen delen. Om de gebruikservaring van ViopTo websites zo optimaal

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER blad 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst voor het gebruik van de

Nadere informatie

1. Registratie en inloggegevens; betaling; abonnementskosten

1. Registratie en inloggegevens; betaling; abonnementskosten Voorwaarden Gebruiksvoorwaarden Karify Welkom op onze website die u toegang biedt tot het programma Karify. Karify is een online eco- systeem waar aanbieders en afnemers terecht kunnen voor e- health toepassingen

Nadere informatie

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE ("OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR. DEZE VOORWAARDEN BEPALEN HOE DE SOFTWARE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SOCIAL CHECKPOINT

ALGEMENE VOORWAARDEN SOCIAL CHECKPOINT Definities Social Checkpoint: de V.O.F Social Checkpoint, gevestigd in Nederland, aan de Theo Uden Masmanstraat 44, Amersfoort, 3813ZE. KvK nr. 58535373 Activering: treedt op wanneer de desbetreffende

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Versie: 1.0 Datum: 02-12-2014 Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Inleiding Wij zijn de stichting t Kabouterhuis. U kunt ons vinden in Amsterdam aan de Amsteldijk 196. Wij zijn ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MyDubsmashes

Algemene voorwaarden MyDubsmashes Algemene voorwaarden MyDubsmashes Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden Wanneer je MyDubsmashes gebruikt of opent, verklaar je akkoord te gaan met deze Verklaring, die regelmatig wordt bijgewerkt

Nadere informatie

ONDERHAVIGE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP UW GEBRUIK VAN DOCCLE.

ONDERHAVIGE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP UW GEBRUIK VAN DOCCLE. Versie 20130306 GEBRUIKSVOORWAARDEN DOCCLE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP UW GEBRUIK VAN DOCCLE. Doccle ( de Dienst ) is het digitaal platform waarop u als Gebruiker uw persoonlijke Content

Nadere informatie

(1) Disclaimer (2) Copyright

(1) Disclaimer (2) Copyright (1) Disclaimer Visietech behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of uit te breiden. Hoewel alle mogelijke moeite is gedaan

Nadere informatie

PRIVACYBELEID. We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen indien dit nodig of redelijk is.

PRIVACYBELEID. We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen indien dit nodig of redelijk is. PRIVACYBELEID Door middel van dit privacybeleid informeren we u als gebruiker van Dag van de eigen zaak over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Metro. We behouden ons het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Toestemming Door het gebruik van deze website stem je in met de Algemene Voorwaarden. Gebruik de website niet als je het niet eens bent met de Algemene Voorwaarden. Lees het Privacy

Nadere informatie

gebruikersvoorwaarden

gebruikersvoorwaarden Gebruikersvoorwaarden van Aristoco International BVBA, fabrikant van Cubigo en MaxxGemak, leverancier van Cubigo NL Toestemming Als bezoeker of lid van Cubigo ga je akkoord met de onderstaande bepalingen

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl

Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl Inleiding Op de website www.elkspel.nl (hierna de Website) kan je spelletjes spelen, je inschrijven voor de nieuwsbrief, een eigen profiel aanmaken waar je jouw favoriete

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden & Disclaimer Geschreven op 24 maart 2017

Algemene Voorwaarden & Disclaimer Geschreven op 24 maart 2017 Algemene Voorwaarden & Disclaimer Geschreven op 24 maart 2017 Inhoud: 1. Algemeen 2. Disclaimer 3. Gebruiksvoorwaarden 4. Copyright en overige rechten van intellectueel eigendom 5. Voorwaarden voor het

Nadere informatie

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten.

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten. Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten. Google heeft in haar eigen service voorwaarden regels opgenomen die het haar mogelijk maken ieders data (die gebruik maakt

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE. Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE. Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015. Deze Gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van de Website alsook de inhoud, informatie en diensten die door de Website worden aangeboden.

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Lees de volgende Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Als u zich registreert voor een XtraMath account, erkent u dat u de volgende Algemene voorwaarden heeft gelezen en

Nadere informatie

Gebruik van Slim laden

Gebruik van Slim laden Gebruik van Slim laden Laatste aangepast: 26 september 2017 Vandebron is een energieleverancier met een missie: de transitie naar een duurzame energiemarkt. Zo leveren wij onder andere duurzame energie,

Nadere informatie

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten Disclaimer Het gebruik maken van en toegang verschaffen tot deze site betekent dat u als gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze begrijpt en daarmee instemt. Informatie op deze

Nadere informatie

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014 MPARE Gebruikersvoorwaarden App Arnhem, 21 maart 2014 Deze Gebruikersvoorwaarden ("Gebruikersvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de (mobiele) applicaties ("App")

Nadere informatie

Artikel 4 Beheer van informatie

Artikel 4 Beheer van informatie Artikel 1 Gelding en toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkomsten c.q. verbintenissen en andere rechtshandelingen tussen dehorecapas.nl enerzijds

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Gebruikersvoorwaarden Dit zijn Gebruikersvoorwaarden van The Piq B.V. (hierna: The Piq ) app en website, gevestigd aan de Retiefstraat 39 3, 1092 VW te Amsterdam ingeschreven in het handelsregister onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Inleiding. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Numekaart.nl. Numekaart.nl dient als een gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Algemeen. Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten

Algemeen. Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten LEES DEZE MEDEDELING AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SITE GEBRUIKT. HIERIN WORDT HET GEBRUIK GEREGELD DAT U MAAKT VAN DE SITE EN AL HET MATERIAAL OP DE SITE. Algemeen Door toegang te zoeken tot de site accepteert

Nadere informatie

Algemene Gebruiksvoorwaarden Defectsuite

Algemene Gebruiksvoorwaarden Defectsuite Algemene Gebruiksvoorwaarden Algemene Gebruiksvoorwaarden van de online webdienst applicatie Defectsuite en daarvan afgeleide instanties (hierna de Service ); door tijdens de aanmeldprocedure Ja, ik heb

Nadere informatie

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN TAOBAO.NL

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN TAOBAO.NL BEMIDDELINGSVOORWAARDEN TAOBAO.NL Versie: Datum: 1.2 7 mei 2015 Herakles B.V. biedt een bemiddelingsdienst aan in de vorm van een online platform dat bestaat uit het vertaalde aanbod van producten, zoals

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES

GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES Welkom op de Comedy Central website van VIMN Netherlands B.V. dat onderdeel is van het wereldwijd opererende Viacom-concern. Deze gebruiksvoorwaarden gelden

Nadere informatie

Downloaden! Uitgave 1

Downloaden! Uitgave 1 Downloaden! Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl ABF Software Development BV 2014 EnqueteViaInternet.nl is een product van ABF Software Development. Privacy en bescherming van persoonlijke informatie Bekijk

Nadere informatie

CONSTRUMAT ROOF SYSTEMS Wettelijke Informatie

CONSTRUMAT ROOF SYSTEMS Wettelijke Informatie CONSTRUMAT ROOF SYSTEMS Wettelijke Informatie Gebruiksvoorwaarden en wettelijke beperkingen Deze gebruiksvoorwaarden en wettelijke beperkingen zijn bepalend voor uw gebruik van deze Website. Lees onderstaande

Nadere informatie