Projectplan Exploitatie Woonproject MAX

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan Exploitatie Woonproject MAX"

Transcriptie

1 2008, Stichting Exploitatie MAX Stichting Exploitatie MAX, De STEM, opgericht op 26 mei 2008 te Utrecht. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Haagwindeveld EM WOERDEN +31 (348)

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding projectplan exploitatie woonproject MAX Uitgangspunten Leeswijzer 3 2 Toekomstige bewoners woonproject MAX Bewonersprofiel Rol van de ouders 4 3 Beoogde voorzieningen Woonruimte Aanvullende eisen in verband met ASS Structuur en voorspelbaarheid Vermijden van prikkels Ondersteuning beschikbaar Eigen verantwoordelijkheid Betrokkenheid bij woonomgeving 7 4 Financiële zaken Juridische structuur Toekomstige bewoners MAX (situatie per 1 april 2008) Globale begroting component wonen Toelichting globale begroting component zorg 9 5 Planning Tijdslijnen woonproject MAX Tijdslijnen toekomstige bewoners 11 6 Achtergrond informatie 12 7 Bijlage 1 Stoornis in het autistisch spectrum 13 8 Bijlage 2 Programma van Eisen woonproject MAX (PVE) 15 9 Bijlage 3 Globale begroting woonproject MAX Bijlage 4 Plattegrond woonproject MAX 19

3 1 Inleiding projectplan exploitatie woonproject MAX Vanuit de werkgroep Wonen van de Nederlandse Vereniging voor Autisme, regio Utrecht, hebben een zestiental ouders/echtparen van kinderen met een stoornis in het Autistisch Spectrum het initiatief genomen om een woonvoorziening voor hun kinderen, (jong)volwassenen gemiddeld intelligent tot hoogbegaafd met een autisme spectrum stoornis (hierna ASS genoemd), te realiseren. Hiervoor is in juni 2006 de stichting De Grasboom opgericht. Een beschrijving van genoemde stoornis en de consequenties daarvan voor het functioneren in het dagelijks leven staat genoemd in bijlage 1 voor het projectvoorstel. Het eerste woonproject is gehuisvest aan de Yavaridreef. Hier komen per 1 november woningen beschikbaar, die door Stichting Exploitatie Woonproject Yavaridreef ter beschikking worden gesteld aan bovengenoemde doelgroep, inclusief de benodigde individuele zorg. Het tweede woonproject betreft een 11-tal één- en tweekamer woningen uit de City Campus Max aan het Europaplein in Utrecht. De City Campus Max omvat 750 éénkamer en 250 tweekamer-appartementen voor studenten en pas afgestudeerden, samen met faciliteiten die zij het liefst onder handbereik zien: een fitnessruimte, internet, wasserette en een videotheek. Maar ook een uitzendbureau en een copyshop. Woningcorporatie SSH Utrecht (SSH) stelt die 12 woningen ter beschikking. Stichting Exploitatie MAX (De STEM), de tweede exploitatiestichting afgestart vanuit Stichting De Grasboom, opgericht d.d. 26 mei 2008, zal de woningen inclusief de benodigde individuele zorg beschikbaar stellen aan de ondertussen groeiende lijst van woningzoekende (jong-) volwassenen met ASS. Die lijst voor De Grasboom is ondertussen gegroeid tot meer dan 40 kandidaat bewoners, waarvan 21 zich hebben aangemeld als belangstellende voor toekomstige bewoning van het woonproject van De STEM. 1.1 Uitgangspunten Bewoners willen zelfstandig wonen in een normale woonomgeving en krijgen zorg en begeleiding op maat, toegespitst op hun handicap, waar nodig. 1.2 Leeswijzer Het document dat voor u ligt, is het projectvoorstel en projectplan van De STEM ter voorbereiding van de daadwerkelijke exploitatie van het woonproject MAX. Het document kent de volgende indeling: 1. Inleiding projectplan exploitatie woonproject MAX 2. Toekomstige bewoners 3. Beoogde voorzieningen 4. Financiële zaken 5. Planning 6. Achtergrond informatie In de bijlagen wordt nader ingegaan op de betekenis en de invloed van het hebben van een ASS, het programma van eisen voor woonproject MAX en een globale begroting. Bijlage 4 bevat een plattegrond van het woonproject. STEM ProjectPlan.docx Pagina 3 van 19

4 2 Toekomstige bewoners woonproject MAX Voor het woonproject MAX zijn 21 belangstellenden, 6 vrouwen en 15 mannen. De leeftijd varieert van 13 tot 36 jaar met een gemiddelde van 24 jaar. Hiervan kunnen er bij aanvang 11 geplaatst worden. De verwachte gemiddelde zorgzwaarte is klasse Bewonersprofiel Kandidaat bewoners krijgen een intake procedure waarbij beoordeeld wordt of zij voldoen aan het bewonersprofiel. Dit profiel omvat o.a. onderstaande criteria. Bewoner heeft aantoonbaar een diagnose in het autistisch spectrum. Bewoner heeft aantoonbaar een gemiddelde tot (hoog) begaafde intelligentie. Bewoner is in staat om, met begeleiding, zelfstandig te wonen. Hij / zij kan een eigen voordeur 'beheren'. Hiermee wordt bedoeld dat hij / zij in staat moet zijn de eigen privacy te bewaken en verantwoordelijkheid te dragen voor eigen veiligheid (afsluiten, niet iedereen binnen laten, etc.). Bewoner heeft bij voorkeur een baan of een dagbesteding buitenshuis. Bewoner krijgt zowel individueel als groepsgewijs begeleiding. De begeleiding wordt afgestemd op de individuele behoefte van de bewoner. Bewoner is zelfstandig in staat tot persoonlijke verzorging en eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden. Aansturing is veelal nodig. Bewoner heeft een eigen inkomen (salaris of uitkering) dat hem / haar in staat stelt de woonlasten zelf te dragen. Bewoner woont niet samen. Bewoner is 18 jaar of ouder. Bewoner staat open voor begeleiding. 2.2 Rol van de ouders Ten behoeve van stichting De Grasboom zijn voor Yavaridreef en MAX, en voor nieuwe vestigingen worden, exploitatie stichtingen opgericht. Naast deze stichtingen is stichting Vrienden van de Grasboom opgericht. Dit ter verkrijging en beheer van fondsen om zaken te financieren welke buiten bestaande regelingen vallen. Binnen de exploitatiestichting van MAX (De STEM) zijn een vijftal werkgroepen actief: Wonen, Zorg, Communicatie, Financiën en Juridische zaken. Het bestuur en werkgroepen van genoemde stichtingen bestaan uitsluitend uit ouders of direct bij de bewoners betrokkenen. STEM ProjectPlan.docx Pagina 4 van 19

5 3 Beoogde voorzieningen De STEM beheert in lijn met de doelstellingen van stichting De Grasboom de woonvoorziening MAX ten behoeve van ongeveer 11 (jong) volwassene bewoners. De woonvoorziening omvat meest tweekamer appartementen, elk met een eigen voordeur. Tevens is in een gemeenschappelijke ruimte voorzien. Voor de bewoners die dat nodig hebben is er dagelijks 14 tot 16 uur begeleiding. Voor de overige uren zullen er bereikbaarheidsvoorzieningen worden gerealiseerd. De woonvoorziening voldoet aan de volgende voorwaarden: Sociaal veilige omgeving: dat wil zeggen een omgeving waar bewoners ook s avonds zonder zichtbare risico s alleen buiten of op straat kunnen lopen. Betaalbare woonlasten: woonlasten die gedragen kunnen worden door bewoners met een minimum inkomen (Wajong uitkering), waarbij gebruik kan worden gemaakt van individuele huurtoeslag. Nabijheid van algemene voorzieningen, bijvoorbeeld openbaar vervoer op maximaal 500 meter van de woning, een huisarts en winkels op loopafstand. Begeleiding op maat: professionele begeleiding, toegesneden op de autistische handicap. De zorg wordt gefinancierd met het persoonsgebonden budget (PGB) of met zorg in natura (ZIN). Het hebben of verkrijgen van een dagbesteding buitens huis dient nadrukkelijk een onderdeel van het begeleidingsplan te zijn. 3.1 Woonruimte Voor het woonproject MAX wordt een verdieping met 12 appartementen gehuurd via SSH, waarvan 11 beschikbaar komen voor bewoning. Het complex wordt op dit moment gerealiseerd en zal ultimo 2009 bewoond kunnen worden. Een plattegrond van het te huren gedeelte vindt u in bijlage 4. De bewoners hebben een eigen appartement, voorzien van een woonkamer met open keuken (ca. 25 m 2 ), een slaapkamer (ca. 10 m 2 ) en een badkamer met douche, toilet en wasmachine aansluiting (ca. 5 m 2 ). In een tweetal appartementen zijn woon- en slaapkamer gecombineerd tot één kamer van ongeveer 30 m 2. Het 12 e appartement wordt ingericht als gemeenschappelijke ontmoetingruimte en als zorgunit resp. kantoor voor medewerkers, begeleiders en de stichting. Dit bevindt zich op dezelfde verdieping. Er is een berging voor onder andere fietsen die afgesloten kan worden. 3.2 Aanvullende eisen in verband met ASS In verband met de stoornis in het autistisch spectrum zijn er aanvullende eisen. Hierbij zijn de uitgangspunten: Bieden van structuur en voorspelbaarheid Vermijden van prikkels Ondersteuning beschikbaar Eigen verantwoordelijkheid Structuur en voorspelbaarheid Om dit te kunnen bieden is het belangrijk om dag- en nachtactiviteiten goed te kunnen scheiden, met name om een goede nachtrust mogelijk te maken. Een aparte slaapkamer is daarom van groot belang. STEM ProjectPlan.docx Pagina 5 van 19

6 Aangezien bewoners slecht om kunnen gaan met verrassingen is een videofoon bij de ingang van het gebouw noodzakelijk, zodat men kan zien wie er voor de deur staat. In de eigen voordeur is hiervoor een spion voorzien Vermijden van prikkels Veel bewoners zijn overgevoelig voor geluid. Extra aandacht wordt daarom besteed aan geluidsreductie van de afzuigpunten van de centrale afzuiging. Ook dienen de woningscheidende wanden maximaal geluiddicht te zijn en goed gedetailleerd zodat geen geluidslekken ontstaan. Felle kleuren dienen vermeden te worden in de woningen en de gezamenlijke ruimte en zo mogelijk op de galerij. Prikkelarm wil ook zeggen dat de bewoners zich veilig voelen. Dit wordt bereikt door de verdieping afsluitbaar te maken. Alleen de bewoners kunnen de deur naar de verdieping openen of mensen van de SSH, De STEM of de begeleiding. De huisdeuren kunnen alleen door de bewoners zelf geopend worden. Kranen worden temperatuur begrensd voor extra veiligheid. Camerabewaking is via internet in alle appartementen te bekijken. Het aantal camera s kan binnen het project zonodig uitgebreid worden Ondersteuning beschikbaar Een groot probleem bij deze doelgroep is de kans op vereenzaming en het terug vallen in passiviteit. Een goede begeleiding en een ontmoetingsruimte zijn middelen om dit te voorkomen. Uitgangspunt is meer om de bewoners te activeren dan om ze te beschermen. Een prettige gezamenlijke ruimte dient hiertoe aanwezig te zijn, waar circa 14 personen af en toe tegelijk kunnen eten of zitten. Hiervoor is circa 50 m² nodig. Om gezamenlijk te kunnen koken eten is een ruim uitgevoerd keukenblok nodig met groot fornuis. De ruimte dient verder voorzien te zijn van tafels, stoelen en zitbanken. De vloerbedekking dient gemakkelijk te reinigen te zijn, zoals linoleum. De verdere aankleding moet geluiddempend te zijn. Verder dient een vrij toegankelijk toilet aanwezig te zijn. Voor de begeleiding is een werkruimte van circa 8 m² voorzien om papierwerk te kunnen doen en archief te kunnen houden. Gesprekken en vergaderingen kunnen in andere ruimtes worden gehouden. Telefoon- en computeraansluiting zijn noodzakelijk en voldoende daglicht. Verder is voldoende bergruimte nodig voor activiteiten en schoonmaakmiddelen. De begeleiding dient eenvoudig te benaderen te zijn vanuit de appartementen. Wellicht kan dit via de internet aansluiting, anders is hiervoor bedrading nodig. Het is niet voorzien dat de begeleiding blijft overnachten (slaapwacht), zodat een douche en slaapruimte niet nodig zijn. In de gezamenlijke ruimte is in een brandblusser en blusdeken voorzien. Ook voor de begeleiders is een parkeerplaats en een berging op de begane grond noodzakelijk Eigen verantwoordelijkheid Uitgangspunt is dat de appartementen bestemd zijn voor mensen met minimaal een normale intelligentie, zodat een bepaalde eigen verantwoordelijkheid mag worden verondersteld. Dit dient door de begeleiding gestimuleerd te worden. Zonodig kunnen de bewoners hierop ook worden aangesproken. Dit betekent dat STEM ProjectPlan.docx Pagina 6 van 19

7 geen extra beveiliging op de ramen zal worden aangebracht en dat ook het internetgebruik niet zal worden beperkt door fysieke belemmeringen, maar eventueel wel zal worden begeleid. De post dienen de bewoners zelf op te halen vanuit de postbussen beneden. Controle op aanwezigheid zal op basis van het behandelingsplan zonodig individueel geregeld worden. Door een verdieping te kiezen midden in een woontoren met studenten en starters wordt bewust gekozen voor een dynamische omgeving, die ondanks de stoornis in het autistisch spectrum, ook aanpassingen zal vragen van de bewoners. Hier krijgt men dan wel een stimulerende omgeving voor terug. 3.3 Betrokkenheid bij woonomgeving De woonvoorziening van De STEM is gevestigd in City Campus MAX, in de Utrechtse wijk Transwijk. MAX wordt gebouwd aan de Beneluxlaan, op het voormalige RAC-terrein bij het Merwedekanaal. De campus ligt dichtbij uitvalswegen en het stadscentrum en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer: de sneltram van Utrecht stopt voor de deur. Het bouwplan bestaat uit drie woontorens op een plint. In die plint is ruimte voor bedrijven, winkels en sportvoorzieningen afgestemd op studenten. Deze voorzieningen zijn voor de bewoners van het woonproject letterlijk om de hoek en veilig bereikbaar. Het gezondheidscentrum Marco Polo is op nog geen kilometer lopen van het woonproject. Hetzelfde geldt voor het ROC Midden Nederland. Openbaar vervoer is in de directe nabijheid voor vervoer naar eventuele dagbesteding. Zoveel mogelijk zal men deel blijven uitmaken van clubs, catechese, gespreksgroepen en andere activiteiten waar men op dit moment gebruik van maakt en gestimuleerd worden om aan (andere) activiteiten deel te nemen. Bestaat dit nog niet dan zal hier in het zorgplan extra aandacht aan worden gegeven om de bewoner te stimuleren en te activeren. De begeleiding heeft een duidelijke taak bij het instant houden en het uitbouwen van de activiteiten van de bewoners. Gezien de bovengeschetste voorzieningen in de woonomgeving zijn hier zeker mogelijkheden voor. 4 Financiële zaken Aan dit hoofdstuk is de volgende bijlage toegevoegd: bijlage 3 Globale begroting woonproject MAX. STEM ProjectPlan.docx Pagina 7 van 19

8 4.1 Juridische structuur Stichting De Grasboom is begin 2006 opgericht. Voor Yavaridreef en voor MAX zijn in 2007 resp exploitatie stichtingen opgericht. Dit document vormt het Plan van Aanpak voor laatste genoemde stichting. Naast deze stichtingen is stichting Vrienden van de Grasboom opgericht ter verkrijging en beheer van fondsen. Stichting De Grasboom Stichting Vrienden van de Grasboom Stichting Exploitatie Yavaridreef Stichting Exploitatie MAX (De STEM) Stichting Exploitatie Toekomstige bewoners MAX (situatie per 1 april 2008) Stichting De Grasboom heeft meer dan 40 leden. Zij kunnen zich aanmelden als belangstellenden voor het woonproject MAX. Op dit moment hebben 21 die belangstelling uitgesproken. De lijst van toekomstige bewoners is ter inzage bij de secretaris van De STEM. 4.3 Globale begroting component wonen In de globale begroting (bijlage 3) is een overzicht opgenomen van een mogelijke financiële situatie van een bewoner. De in de begroting opgenomen bedragen zijn indicatief en sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie van de toekomstige bewoner. De geschetste situatie is gebaseerd op het hebben van een Wajong uitkering (deze uitkering wordt door de bewoner zelf geregeld), die afhankelijk is van de leeftijd van de bewoner. Toekomstige bewoners gaan een rechtstreekse huurrelatie aan met SSH. De exploitatiestichting De STEM zit daar niet tussen. Er is gerekend met een minimale huur van 350,00 en een maximale huur van 450,00 per maand. De huurbedragen zijn exclusief service kosten, die op ca. 125,00 per maand zullen uitkomen. Er wordt in de globale begroting aangenomen dat ook bewoners jonger dan 23 jaar in aanmerking komen voor huurtoeslag. Het ministerie zal zich hierover echter nog moeten uitspreken. In 2007 is een convenant opgesteld tussen De Grasboom en SSH. Hierin zijn afspraken opgenomen over leegstand. Om de kans op leegstand te minimaliseren worden de volgende maatregelen getroffen: De STEM zorgt voor een wachtlijst voor het woonproject MAX. Hiertoe wordt een specifiek wervingsprogramma ingericht (PR via eigen website, folders en de PRmiddelen van de Nederlandse Vereniging voor Autisme) Huurder heeft een opzegtermijn van 2 maanden. De STEM zal op grond van het convenant met SSH nog twee maanden huur betalen indien een kamer leegstaat. Daarna zal de kamer voor verhuur worden teruggegeven aan SSH. STEM ProjectPlan.docx Pagina 8 van 19

9 Een en ander zal nader worden vastgelegd in het convenant tussen SSH en De STEM. 4.4 Toelichting globale begroting component zorg Uitgaande van een gemiddelde zorgzwaarte indicatie van 3 tot 5 moet voor 11 bewoners een budget beschikbaar kunnen komen van EUR Voor de begeleiding van 11 bewoners worden 8,25 FTE begroot. Uitgaande van EUR per FTE wordt EUR voorzien voor de inkoop van benodigde zorg. Genoemde bedragen zijn afgeleid van het budget dat exploitatiestichting Yavaridreef in de praktijk voor begeleiding beschikbaar krijgt, nu daar de indicatiestellingen zijn afgerond met de zorgleverancier. Als uitgangspunt gaat De STEM met dezelfde zorgleverancier in zee als de exploitatiestichting Yavaridreef. Zij hebben daartoe uitgebreid onderzoek en vergelijk verricht en de doelgroepen zijn in hoge mate vergelijkbaar. In de globale begroting (bijlage 3) is aangenomen dat 10% van de PGB s beschikbaar is voor de financiering van de kosten van de exploitatiestichting. Dit geld wordt besteed aan de zorginfrastructuur zoals een gezamenlijke ruimte, die tevens kantoorruimte is voor de begeleiding. Daarnaast wordt het geld besteed aan de inhuur van een administratiekantoor voor de administratie van de PGB s, voor de inkoop van zaken voor gezamenlijk gebruik, voor afschrijving van de inrichting van de gezamenlijke ruimte en voor het vormen van voorzieningen die kunnen worden aangesproken als zich bijvoorbeeld leegstand voordoet. STEM ProjectPlan.docx Pagina 9 van 19

10 5 Planning 5.1 Tijdslijnen woonproject MAX De volgende stappen worden onderkend binnen dit projectplan ter voorbereiding op de daadwerkelijke exploitatie van woonproject MAX. Nr Stap BeginDatum EindDatum 1 Aanmelding belangstellenden woonproject MAX Aug 07 geen 2 Oprichting exploitatiestichting De STEM Feb 08 Apr 08 3 Benoeming bestuur De Stem Apr 08 4 Werkgroepen opstellen Feb 08 5 Projectplan (wonen en zorg) opstellen Apr 08 6 Projectplan (wonen en zorg) vaststellen in AV Jun 08 7 Bestuursvergaderingen plannen Mei 08 8 Bestuursaansprakelijkheidsverzekering Apr 08 9 Gesprekken met SSH uitmondend in appendix convenant De STEM Mrt Gesprekken met gemeente (subsidies) Mei 08 Aug Huishoudelijk reglement opstellen Zomer Data vaststellen bijeenkomsten toekomstige bewoners Hele jaar 13 Jaarverslag/-rekening 2008 De Stem Mrt Gesprekken met zorgkantoor AGIS (PGB s) Feb (Her-)indicatietrajecten MEE (noot a) Feb 09 Zomer Gesprekken met wijkcentrum Feb 09 Zomer Ledenwervingplan opstellen (noot b) Q Begroting De Stem opstellen Q Fondsenwervingplan opstellen Q Huurtoeslag jarigen aanvragen Q Administratiekantoor werven Q Oplevering MAX Nov Aanmeldingscommissie installeren Q Sociale kaart omgeving MAX opstellen Q Huisregels opstellen Q Huiscommissie installeren Q Jaarverslag/-rekening 2009 De Stem Mrt 10 Noot a: MEE is landelijk verantwoordelijk voor alles wat met indicatiestelling en zorg te maken heeft. Zorgaanbieder voor woonproject MAX is in principe de zorgaanbieder van De Grasboom, te weten Renaerde. Noot b: De STEM legt een wachtlijst aan om leegstandrisico te minimaliseren. Hiertoe zal publiciteit worden gegenereerd: folder en website max.degrasboom.nl (eigen middelen), artikelen in Engagement en website van NVA (www.nvautrecht.nl), free publicity via lokale nieuwsvoorziening (Utrecht Nieuwsblad, Wijkcentrum, etc.) STEM ProjectPlan.docx Pagina 10 van 19

11 5.2 Tijdslijnen toekomstige bewoners Ook toekomstige bewoners moeten een stappenplan maken voor zich zelf. Aspecten die aan de orde kunnen/moeten komen: Wajong, bewindvoering, mentorschap, curatele en testament. Voor de uitvoering van dit stappenplan zijn de toekomstige bewoners aangewezen op zichzelf, hun ouders of begeleiders of anderen. De STEM nog De Grasboom hebben hierin een directe rol. Voor een fictieve bewoner zou dat er als volgt uit kunnen zien. Nr Stap BeginDatum EindDatum 1 Aanmelding belangstellenden woonproject MAX Nov 07 2 Wajong aanvragen (noot c) Nvt 3 Indicatietraject woonproject MAX Feb 09 Zomer 09 4 Afstuderen Q Vakantie regelen Zomer 09 6 Solliciteren Zomer 09 7 Start werk Sep 09 8 Bewindvoering, mentorschap en testament regelen Q4 09 Noot c: Wajong moet binnen 13 weken na de 17 e verjaardag worden aangevraagd, wil je vanaf je 18 e in aanmerking komen voor een uitkering. STEM ProjectPlan.docx Pagina 11 van 19

12 6 Achtergrond informatie Projectplan Exploitatie Woonproject MAX Nr Onderwerp Link 1 Studentenhuisvesting MAX (RABO) 2 Ontwikkeling wijk Transwijk (VROM) project.vrom.nl/project.asp?code_prjt=8341&code_prgm=2 3 Stichting De Grasboom 4 Stichting De STEM max.degrasboom.nl 5 NVA afdeling Utrecht 6 Alles over Wajong 7 Ondernemen in de zorg, iets voor u? 8 Zorgzwaartepakketten GGZ n/overige-documenten/zzps-ggz-2008.asp 9 Nat. instituut voor budgetvoorlichting STEM ProjectPlan.docx Pagina 12 van 19

13 7 Bijlage 1 Stoornis in het autistisch spectrum Mensen met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS) hebben recht op zorg en (zelfstandig) wonen. In Nederland wonen tussen de en mensen met een stoornis binnen het autistisch spectrum. Pervasieve ontwikkelingsstoornissen, waaronder autistische stoornissen PDD-NOS en het Aspergersyndroom vallen, zijn een handicap voor het leven. Deze mensen hebben veelal een normale tot hoge begaafdheid. Echter ondanks hun begaafdheid hebben zij problemen bij geheel zelfstandig wonen. Vast staat dat een drietal stoornissen bepalend zijn voor het functioneren. Stoornissen en kwalitatief tekort in het verbeeldend vermogen de ontwikkeling van het sociaal vermogen het communicatief vermogen. Juist het tekort in sociaal vermogen leidt tot problemen tussen mensen met deze handicap onderling en met anderen die deze niet hebben. Deze problemen kunnen soms tot ongewenste situaties leiden. Door gerichte begeleiding en/of ondersteuning kan men komen tot een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Binnen de Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VG) lijkt de zorg voor deze mensen meer bekend. Echter op grond van de normale begaafdheid is men veelal aangewezen op de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Wel zie je dat binnen de GGZ steeds meer beweging komt in opvang, echter een grote groep mensen blijft hangen tussen wal en schip. Een zorgvraaggericht zorgaanbod is er niet of nauwelijks. Dit heeft zo z'n consequenties voor de betrokken persoon. Landelijk zie je steeds meer projecten ontstaan waar ouders met elkaar iets gaan opzetten. Deze worden opgezet vanuit het gebrek aan een passende opvang en door veel voorkomend onbegrip. Hieronder volgen specifieke zorg- en aandachtspunten in de woonbegeleiding. Psychisch functioneren In het algemeen kan worden gesteld dat personen met een ASS de wereld op hun eigen manier waarnemen en beleven en dat er daarom speciale aandacht moet zijn voor de onderstaande items, teneinde angst, onrust en ander psychisch disfunctioneren te voorkomen. De problematiek moet onderkend en herkend worden (communicatief, sociaal, waarneming van details versus inzicht in de context). Zij zijn erg gevoelig voor prikkels zoals geluid, kunnen onverwachte en stressvolle situaties moeilijk hanteren en hebben behoefte aan rust. De begeleiding moet garant staan voor een voorspelbare structuur in de leefomgeving. De verwachting van begeleiders en ouders moet vooral gericht zijn op stabilisatie van het algehele functioneren en niet op ontwikkeling van eigen verantwoordelijkheid. Er zijn wel leermogelijkheden, maar vaardigheden moeten 'inslijten' en dat is vaak een zeer langdurig proces, met veel herhaling en ondersteuning. In de meeste gevallen verdragen zij het niet om hierbij onder druk gezet te worden. In het opzetten van een begeleidingsplan moet het stellen van (ontwikkelingsgerichte) doelen daarom voorzichtig worden gehanteerd. Er is een verschil tussen verstandelijk 'snappen / begrijpen' en 'eigen maken / toepassen'. Het eerste gaat een stuk makkelijker dan het tweede. Het gevolg hiervan kan zwart-wit denken en handelen zijn. STEM ProjectPlan.docx Pagina 13 van 19

14 Voor hoogbegaafden met het syndroom van Asperger geldt dat zij een specifieke intellectuele behoefte kunnen hebben. Bij de beheersing en begrenzing van preoccupaties bestaat vaak de behoefte aan structurering. Lichamelijk functioneren Onderkennen van, of grenzen bepalen in lichamelijke prikkels is moeilijk. Ze hebben bijvoorbeeld geen rem m.b.t. eten, of vergeten te eten en ook kan er sprake zijn van een zeer hoge of lage pijngrens. Er is een neiging tot somatiseren, vanwege hun onvermogen angst, frustratie of andere emoties te onderkennen en te benoemen. Het kan nodig zijn dat ze geholpen moeten worden met het doseren van hun energie (structuur aanbrengen in lichamelijke activiteit). Zintuiglijke waarneming gaat op eigen wijze. Ze ontvangen prikkels direct en letterlijk. Veiligheid Vanwege hun handicap zijn zij vaak sociaal niet weerbaar. Ze hebben moeite (sociale) situaties goed in te schatten en daar adequaat in te handelen. De begeleiding dient respect te hebben voor de grenzen van deze personen en ze ruimte te geven om zich terug te kunnen trekken met inachtneming van de persoonlijke dagelijkse structuur. Dit werkt preventief m.b.t. escalatie. Huisvesting In verband met de spanning die sociale interactie met zich meebrengt, is een woonvorm met eigen appartementen ideaal, met daarbij een vrij toegankelijke gemeenschappelijke ruimte. Het hebben van een eigen individuele 'natte ruimte' moet als noodzakelijk worden gezien. Het scheiden van woon- en slaapkamer heeft een duidelijke voorkeur. Dit vanwege de behoefte aan duidelijke structurering, dus ook bij het scheiden van dag en nacht. Huishouding / zelfzorg Met betrekking tot de zelfzorg: de mate van hygiëne wordt sterk overdreven of ontbreekt, toezicht is nodig totdat de juiste mate van zelfzorg (tanden poetsen, kleding etc.) een zo goed als ingesleten patroon is, en een plek heeft in de dagelijkse structuur. In de zelfzorg kan het schaamtegevoel een belemmerende rol spelen. Met betrekking tot de huishouding: meestal ontbreekt interesse en overzicht. Duidelijke instructie is nodig, stap voor stap (vanwege te complexe handelingen). Bij de taakverdeling in de huishouding dient nadrukkelijk rekening gehouden te worden met individuele belastbaarheid (deze moet in verhouding staan tot de activiteiten in het kader van dagbesteding buiten de woonvorm). Sociaal functioneren / communicatie Door de handicap op het gebied van sociale interactie kan het moeten samenleven met anderen een voortdurende bron van spanning zijn. Dit kan het ontbreken van sociaal initiatief tot gevolg hebben, wat beslist niet wil zeggen dat de bewoners geen behoefte aan contact hebben. Samenstelling van een groep is erg belangrijk (belangstellingssfeer, wellicht IQ), negatieve prikkels onderling kunnen voor veel onrust zorgen. STEM ProjectPlan.docx Pagina 14 van 19

15 Vanwege het feit dat de waarneming meer detailgericht dan contextgericht kan zijn, is concrete duidelijke communicatie heel belangrijk. De boodschap wordt vaak heel letterlijk opgevangen, zonder dat deze zo bedoeld is. Concrete onderhandeling met de cliënt kan een middel zijn om hun belangstelling te wekken voor zaken die in principe hun aandacht niet trekken. Maar ook het aanbieden kan een positieve bijdrage leveren, om zodoende een prikkel tot interesse te creëren. Bij de communicatie is het van belang een individuele ingang te zoeken, persoonlijke benadering werkt beter dan algemene instructie. Met betrekking tot seksualiteit: de ontwikkeling van en het leren omgaan met seksualiteit verloopt trager dan bij leeftijdgenoten. Zij hebben hulp nodig bij het bepalen van grenzen m.b.t. seksueel gedrag (sociale component). Gedragscodes binnen de (gemengde) groep dienen helder te zijn. Dagbesteding / dagstructuur Op individueel en groepsniveau dient de dagstructuur (schriftelijk) vast te liggen en voorspelbaar te zijn. Het opstellen van een weekrooster kan er bijvoorbeeld toe bijdragen dat men weet waar men aan toe is. Zonodig moet er afstemming tussen woon- en werkmilieu, cq tussen begeleiding woonvorm en het netwerk rondom de persoon geregeld worden. Wat een cliënt overdag meemaakt kan van grote invloed zijn op zijn/haar gedrag s avonds of andersom. Het is erg belangrijk dat vooral ook de begeleiding zich houdt aan de afgesproken tijden, m.b.t. de dagstructuur. Het hebben van een vaste dagbesteding is noodzakelijk, hetgeen zowel binnen als buiten de woonvorm mogelijk kan zijn. Financiën Het aanvragen van bewindvoering moet bij het verlaten van het ouderlijk huis goed overwogen worden en zonodig vooraf geregeld te zijn. Bestedingspatroon eigen (zak- en kleed-) geld dient besproken te worden. Het dient duidelijk te zijn en zonodig moeten er van tevoren afspraken worden vastgelegd welk bedrag beschikbaar is. Het inzichtelijk houden van de financiële situatie, eigen geld verdienen en ontvangen betekent heel veel voor de eigenwaarde van de cliënt. Bij het gaan wonen in een woonvorm op basis van een gescheiden woon- en zorgvraag zal de bewoners zelf zijn verzekeringen moeten regelen. Verplicht is in ieder geval een goede WA verzekering en een uitgebreide inboedelverzekering. 8 Bijlage 2 Programma van Eisen woonproject MAX (PVE) Hieronder volgt een puntsgewijze opsomming van het PVE. De rationale treft u in hoofdstuk 3. Algemeen maximale aandacht voor geluiddemping tussen appartementen en verdiepingen geen felle kleuren toegang tot verdieping alleen te openen van binnenuit of met sleutel aanleg camera s en alarmsysteem mogelijk via internetaansluitingen STEM ProjectPlan.docx Pagina 15 van 19

16 Appartementen woonkamer van circa 20 m² slaapkamer van circa 10 m² toilet-/doucheruimte van circa 5 m² keuken van circa 5 m² bergruimte (Frans) balkon gebruikelijke aansluitingen voor huishoudelijke apparatuur videofoon met bediening hoofdingang spion in de eigen voordeur geluidgedempte afzuigroosters temperatuur begrensde kranen rookdetector keukenblok zonder apparatuur voorziening eenvoudig contact maken met begeleiding Gezamenlijke ruimte zitruimte met keuken circa 50 m² ruim uitgevoerd keukenblok met groot fornuis linoleum vloerbekleding vrij toegankelijk toilet werkruimte van circa 8 m² met telefoon- en computeraansluiting en voldoende daglicht bergruimte brandblusser en blusdeken, rookdetector eettafel en stoelen en zitbanken, koffieapparatuur Benedenverdieping berging per bewoner berging voor begeleiding enkele parkeerplaatsen voor bewoners en begeleiding postbus per bewoner en voor begeleiding videobewaking via internet STEM ProjectPlan.docx Pagina 16 van 19

17 9 Bijlage 3 Globale begroting woonproject MAX Globale begroting MAX, component wonen Bewoner Opstelling per bewoner betreft indicatieve bedragen per maand, zeer afhankelijk van de persoonlijke situatie. Volgens zijn genoemde inkomsten ontoereikend en is aanzuivering noodzakelijk. Deze geldstromen lopen niet via de exploitatiestichting De STEM. Leeftijd Netto inkomen Wajong *) Huur minimaal Service kosten (stelpost) Huurtoeslag (stelpost) Blijft over ter besteding Leeftijd (indicatieve bedragen) Netto inkomen Wajong *) Huur maximaal Service kosten (stelpost) Huurtoeslag (stelpost) Blijft over ter besteding Uitgangspunten: Noot *): Netto inkomen gebaseerd op minimum loon van 23 jarige in plaats van Wajong. In principe komen bewoners jonger dan 23 jaar niet in aanmerking voor huurtoeslag. Vanwege handicap kan worden gevraagd huurtoeslagregeling wel van toepassing te laten zijn. Toewijzing van dit verzoek is onzeker. Kosten voor gas, water en elektra vallen niet onder huur en/of servicekosten. Globale begroting MAX, component zorg Opstelling is op jaarbasis en voor groep als geheel Groepsomvang 11 Bewoners Beschikbaar voor zorg Conform Yavaridreef: voor 9 bewoners EUR Inkoop zorg Conform Yavaridreef: 0,74 fte per bewoner à EUR Kosten exploitatiestichting Conform Yavaridreef gesteld op 10% budget Exploitatiesaldo 0 Uitgangspunten: Geïndiceerde zorg wordt ook daadwerkelijk ingekocht. Evt. extra's (bijv. dagbesteding, uitjes etc. ) dienen te worden betaald uit fondsenwerving. Specificatie kosten exploitatiestichting STEM ProjectPlan.docx Pagina 17 van 19

18 Gezamenlijke - en kantoor ruimtes maanden a EUR Administratiekosten Conform Yavaridreef oa administratie PGB's Gezamenlijke kosten EUR 4 per bewoner per dag Toevoeging aan voorziening Fondsvorming nodig om risico's van Totaal leegstand en herindicatie op te vangen en om afschrijving (vervanging) te kunnen plegen Begroting opstarten De STEM Opstelling omvat eenmalige kosten Notaris/statuten 500 Inrichting gezamenlijke ruimte Aanpassing aan bewonerseisen Bijeenkomsten toek. bewoners Totaal opstartkosten Deze kosten financieren via o.a. startsubsidie en woonzorg stimuleringsregeling. STEM ProjectPlan.docx Pagina 18 van 19

19 10 Bijlage 4 Plattegrond woonproject MAX STEM ProjectPlan.docx Pagina 19 van 19