Leergang Regio Amsterdam Versterk je persoonlijke leiderschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leergang Regio Amsterdam 2014-2015 Versterk je persoonlijke leiderschap"

Transcriptie

1 Leergang Regio Amsterdam Versterk je persoonlijke leiderschap

2 Leergang Regio Amsterdam (LRA) In de regio Amsterdam werken gemeenten, provincies, waterschappen en maatschap pelijke partners op verschillende beleidsterreinen bestuurlijk en ambtelijk steeds intensiever samen. Of het nu gaat om milieu, ruimtelijke ordening of de decentralisaties binnen het sociale domein; steeds meer dringt het besef door dat de huidige en toekomstige problematiek vraagt om integrale en duurzame oplossingen die aan de gemeentelijke- en organisatiegrenzen voorbijgaan. De dynamiek van maatschappelijke veranderingen, opeenvolgende bezuinigingsrondes en een snelle toepassing van nieuwe technologieën versterkt deze trend. De nieuwe realiteit vraagt om een fundamenteel andere manier van denken en handelen, om maatschappelijke en organisatorische ambities te kunnen waar maken. Dit vraagt op zijn beurt weer om stevig persoonlijk leiderschap, gebaseerd op diepgang, authenticiteit en het vermogen om organisaties weerbaar en flexibel te maken. De hedendaagse leider is meer dan ooit iemand die op basis van zijn of haar persoonlijke kwaliteiten mensen weet te inspireren en in beweging te krijgen. Iemand die resultaten boekt door samenwerking en onderling vertrouwen te stimuleren, kansen te pakken, richting te geven en regie te voeren, juist in deze onzekere tijden. Reflecteer als een mens van actie en onderneem actie als een mens van reflectie (vrij naar Aristoteles) is in de kern de basishouding van een goede leider op alle niveaus. De regio Amsterdam is zowel sociaal als economisch een regio waar bovengenoemde ontwikkelingen in tempo, dynamiek en complexiteit in sterke mate optreden. Om die uitdagingen optimaal tegemoet te treden zijn naast een stevig persoonlijk leiderschap, specifieke regionale en thematische kennis en een breed scala aan goed ontwikkelde vaardigheden van groot belang. Ook die bepalen hoe succesvol je bent binnen de complexe en politiek-bestuurlijke werkcontext van de regio Amsterdam. De Leergang Regio Amsterdam biedt een uniek programma om al deze aspecten bij elkaar te brengen en te versterken. In de leergang staat de leider in de rol van inspirerende veranderaar centraal. We werken aan een solide basis van kennis, leiderschap en vaardigheden die nodig zijn voor de leider in een constant veranderende omgeving. Als inspirerende (semi-) overheidsmanager en -professional ben je voortdurend alert op nieuwe ontwikkelingen, stel je je proactief op en opereer je flexibel en met visie. Je neemt je medewerkers mee in het veranderproces en zorgt ervoor dat ook zij vol vertrouwen inspelen op de veranderende wensen in de maatschappij en de organisatie. Naast leiderschapsontwikkeling zijn belangrijke thema s politiek-bestuurlijke sensitiviteit, het mobiliseren van netwerken, het bevorderen van innovatie, bedrijfseconomische sturing, HRM, de invloed van social media en natuurlijk belangrijke regionale ontwikkelingen. Doelgroep De leergang is bedoeld voor lijn-, programma-, projectmanagers en senior adviseurs werkzaam bij gemeenten, provincies, waterschappen, woningcorporaties of uitvoeringsorganisaties (ZBO s) binnen de regio Amsterdam. Je hebt ruime werkervaring en bent geïndiceerd door te groeien naar een functie op MT- of eindverantwoordelijk niveau. Je neemt als leider een actieve en stimulerende houding aan en durft je persoonlijke groei en ontwikkeling kritisch onder de loep te nemen. Criteria Leidinggevende functie in de lijn, in programma s, projecten of werkzaam als senior-adviseur Salarisschaal 13 of hoger Aangemeld door de organisatie In staat tot zelfreflectie Kunnen leren in groepsverband

3 "De Leergang Regio Amsterdam activeert en inspireert! Geen training, maar een echte ervaring!" Hanneke van Rhee Programmamanager Afvalketen Amsterdam, Afval Energiebedrijf Amsterdam Inhoud De Leergang Regio Amsterdam heeft een duaal leersysteem waarin wij gemeenschappelijke en individuele thema s combineren. Naast inhoudelijke modules doorloop je een stevig (zelf)reflectie-programma om je persoonlijke leiderschapskwaliteiten te versterken. Je werkt aan je doelstellingen die zijn vastgelegd in je individuele leerplan. Naast persoonlijke reflectie bieden we ruime gelegenheid voor groepsopdrachten, collegiale uitwisseling en dialogen met eindverantwoordelijken uit de praktijk en wetenschappers. Specifieke aspecten van het leiderschap in (semi-) overheidsorganisaties staan centraal. Je leert actief door oefenen, kennis ontvangen en overnemen van elkaar, gedachtegoed uitwisselen, regionale projecten bespreken en behandelen, complexe vraagstukken uit de regio met elkaar analyseren en samen onderzoek doen. In de leergang wordt ter ondersteuning gebruik gemaakt van een elektronische leeromgeving (ELO). Competenties De kerncompetenties die nodig zijn om de Leergang Regio Amsterdam te volgen zijn: Zelfinzicht Je zoekt actief naar persoonlijke feedback, stelt je kwetsbaar op, toont een reëel inzicht in eigen sterke en zwakke punten. Leervermogen Nieuwe situaties en problemen verwerk je op een kritische manier en je geeft blijk over het vermogen te beschikken een nieuwe ervaring effectief te benutten. Omgevingsbewustzijn Je laat blijken geïnformeerd te zijn over sociaal maatschappelijke en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen en andere omgevingsfactoren. Deze kennis benut je effectief voor je eigen functie en de organisatie als geheel. Integriteit Je handhaaft op consistente wijze de algemeen sociale en ethische opvattingen in woord en gedrag; je bent daarop aanspreekbaar en spreekt anderen hier op aan. Pijlers De leergang heeft drie belangrijke pijlers: 1. Persoonlijk leiderschap In de leergang wordt de nadruk gelegd op je persoonlijke groei en ontwikkeling. Wij zijn van mening dat succesvol mensen in beweging krijgen en motiveren te maken heeft en bepaald wordt door je houding, je bereidheid tot zelfreflectie en het kunnen bijsturen van je gedrag en het daaronder liggende systeem. De leergang is een persoonlijke verkenningstocht naar je talenten, je ambities, je bevorderende en je belemmerende overtuigingen. Dit vraagt een lerende en open houding. 2. Netwerken Een belangrijke doelstelling is het onderhouden en opbouwen van je eigen netwerk in de regio Amsterdam. Dit verwezenlijken wij door intensief contact met mededeelnemers die uit alle delen van de regio afkomstig zijn. We streven bij de samenstelling van de groep naar een maximale mix van deelnemers uit de regio en Amsterdam. Je voert tijdens de leergang met een aantal mededeelnemers een praktijkopdracht uit bij een (semi-) overheidsinstelling in de regio Amsterdam.

4 3. Kennisoverdracht Kennisoverdracht komt tot stand door de bijdragen van deskundigen om de Amsterdamse en regionale casuïstiek toe te lichten en wetenschappers en andere specialisten op specifieke vakgebieden. Inschrijving en selectie Na inschrijving volgt een intakegesprek met de leer - manager, waarin wordt bezien of je geschikt bent voor het traject. Onderwerpen tijdens dit gesprek zijn onder andere: Je persoonlijke motivatie om de leergang te volgen. Persoonlijke ontwikkelpunten voor de leergang. In hoeverre je in staat bent de leergroep als leer platform te benutten. Ontwikkelingen in de regio, gekoppeld aan samenwerking. Hoe zie je je rol in de organisatie waarin je werkzaam bent. Begeleiding Voor de start, halverwege en aan het einde van de leergang houdt de leermanager een persoonlijk gesprek met jou en je leidinggevende over je persoonlijke ontwikkeling. De leermanager is bij alle seminars en intervisiebijeenkomsten aanwezig en ondersteunt, begeleidt en adviseert je in je persoonlijke ontwikkelpunten en groei. Daarnaast is een co-trainer bij een aantal seminars aanwezig. Een ervaren consultant verzorgt samen met de leermanager de begeleiding van de praktijkopdrachten. Specifieke, inhoudelijke, bijdragen zijn in handen van gastdocenten uit de wetenschap en andere experts die hun sporen op hun vakgebied ruimschoots hebben verdiend. Vanuit regionale (semi-) overheidsinstellingen nodigen wij vooraanstaande leiders uit die thema s verzorgen rond regionale ontwikkelingen. Zij gaan daarnaast met de deelnemers in dialoog over leiderschapskwaliteiten op strategisch niveau. Certificering De certificering wordt vastgesteld op basis van: Je behaalde leerdoelen Je zichtbare beweging/verandering Deelname aan tenminste negen van de tien seminars Een positieve beoordeling in het traject van de leermanager en de leidinggevende Je aandeel in de uitwerking van de praktijkopdracht Opzet seminars Seminar 1: Groepsvorming Kennismaken Uitwisselen persoonlijke leervragen Kernkwadrant Daniël Ofman Logische niveaus van Gregory Bateson en levenslijnen RET en beïnvloedingsstijlen Vormen van intervisiegroepen Seminar 2: Persoonlijk Leiderschap Presentatie over je werksituatie Je analyseert je leiderschap aan de hand van een leiderschapsmodel Aan de hand van je leiderschapsanalyse bepaal je je leerroute Seminar 3: Zet de toekomst op je agenda Maatschappelijke trends en ontwikkelingen Mondiale trends in technologie en informatiemanagement Proces- en organisatie-innovatie De Metropoolregio Amsterdam bestuurlijk in vogelvlucht Actuele ontwikkelingen in de Metropoolregio Scenarioplanning op regionale casuïstiek Seminar 4: Veranderen in de dagelijkse praktijk De binnenkant van veranderen Mensen in verandering en beweging Interviews met diverse eindverantwoordelijke leiders uit de regio Seminar 5: Organisatie-analyse en organisatieverandering Theorieën over organisatieverandering Diagnose- en analysemodellen Gesprek met een verandermanager uit de regio Fasen in een (verander)adviesproces Verstrekken van de praktijkopdrachten

5 Een belangrijk onderdeel van de leergang is de praktijk opdracht. Over een periode van zes maanden werk je in groepsverband aan een adviesopdracht binnen de regio Amsterdam. Onder begeleiding van een ervaren managementconsultant en de leermanager voer je een organisatieadvies opdracht uit en doe je een literatuurstudie. Seminar 6: Uit de comfortzone Psychologische processen bij verandering Het spelen van een 'serious game' over mensen in veranderprocessen In gesprek met een topmanager Oefenen van casuïstiek met trainingsacteurs Feedbackronde Seminar 7: Glanzen als mens en leider Werken met krachten en belemmeringen (in jezelf en/of in de eigen omgeving) Door middel van zangimprovisatie op zoek naar je eigenheid Feedbackronde Seminar 8: Politiek-bestuurlijke verhoudingen Politieke en ambtelijke rationaliteit Macht en invloed in de politieke en ambtelijke arena Debatvaardigheden Gesprek met een bestuurder uit de regio Voortgang praktijkopdrachten Seminar 9: Leiderschapsinstrumenten Strategische personeelsplanning Talentmanagement en organisatie-identiteit Programmamanagement Strategische bedrijfsvoering Seminar 10: Afsluiting Presentaties van de praktijkopdrachten Persoonlijke evaluaties Certificering Annuleringsregeling Meer dan 6 weken voor aanvang: geen kosten Tussen 6 en 3 weken voor aanvang: 50% van de opleidingskosten Minder dan 3 weken voor aanvang: 100% van de opleidingskosten en verblijfkosten van het eerste seminar Bij onderbreking van deelname: 100% van de cursuskosten en een deel van de verblijfkosten Data Intake- en leerdoelgesprekken: vanaf juni 2014 Opmaat: 24 september ('s middags) Seminars Seminar 1: 1, 2 en 3 oktober Seminar 2: 5 en 6 november Seminar 3: 10 en 11 december Seminar 4: 14 en 15 januari 2015 Seminar 5: 11 en 12 februari Seminar 6: 11 en 12 maart Seminar 7: 15 en 16 april Seminar 8: 20 en 21 mei Seminar 9: 10 en 11 juni Seminar 10: 1 en 2 juli Locatie Het eerste seminar is aan boord van een tweemast klipper. De overige seminars vinden plaats in een conferentieoord in de regio Amsterdam. Alle seminars zijn met avondprogramma en overnachting. Kosten ,- voor de opleidingskosten ,- voorschot voor de accommodatieen verzorgingskosten. Aan het eind van de leergang wordt het eventueel resterend bedrag van de verzorgings kosten verrekend. Groepsgrootte Minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers Informatie PBLQ ROI Amsterdam Sarphati Plaza Rhijnspoorplein TX Amsterdam Cock Brink programmamanager Mieke Bakker programmabegeleider PBLQ ROI Amsterdam hanteert de inkoopvoorwaarden van PBLQ.