Van je familie moet je het hebben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van je familie moet je het hebben"

Transcriptie

1 Een verkennend onderzoek naar de achtergronden en (on)mogelijkheden voor terugkeer van Guineese slachtoffers van mensenhandel Maart 2014 Sjaak Boot Photography

2

3 inhoudsopgave 1. Kinderhandel en mensenhandel stopt niet bij de landsgrenzen 4 2. Gebrek aan kennis is levensbedreigend 5 3. Een hardnekkig probleem met traumatische gevolgen 6 4. De regel en de praktijk Terugkeer en re-integratie Conclusies en aanbevelingen 13 Bijlage 1: Sociale kaart Guinee en geïntervieuwde personen 14 Bijlage 2: Ervaringen uit het veld 17 3

4 1.Kinderhandel en mensenhandel stopt niet bij de landsgrenzen In het opvangcentrum van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) in Leeuwarden verblijven op dit moment zestien slachtoffers uit Guinee. Het gaat om elf meisjes en jonge vrouwen en vijf mannen. De meisjes zijn vaak gevlucht voor een gedwongen (kind)huwelijk en belanden in Nederland in de prostitutie. Jaarlijks komen rond de vijftig slachtoffers van kinderhandel en mensenhandel uit Guinee in Nederland terecht: omgerekend een slachtoffer per week. Het CKM is niet alleen een opvangcentrum, maar ook een kennisinstituut op het gebied van mensenhandel. Daarnaast strijdt de organisatie voor een betere rechtspositie van de slachtoffers. Het CKM bundelde in 2012 de krachten met internationale kinderhulporganisatie Terre des Hommes. Net als het CKM ondervindt Terre des Hommes de gevolgen van kinderhandel en mensenhandel, maar dan buiten Nederland. Schrijnende situaties van uitbuiting en mishandeling dwingt de organisatie al jaren tot actie. Samen binden het CKM en Terre des Hommes de strijd aan, omdat kinderhandel en mensenhandel niet stopt bij de landgrenzen. Het West-Afrikaanse Guinee heeft hierbij de hoogste prioriteit. Terre des Hommes is al jarenlang onophoudelijk actief in Guinee, wat heeft geresulteerd in buitengewoon goede werkrelaties met overheden (zowel nationaal als regionaal) en internationale en lokale organisaties. De activiteiten van Terre des Hommes richten zich op preventieactiviteiten, het bevrijden van kinderen uit uitbuitingssituaties en hen in een veilige omgeving laten ontwikkelen. In 2012 heeft Terre des Hommes alleen al in Guinee mensen bereikt met zijn activiteiten. 4

5 2. Gebrek aan kennis is levensbedreigend Het CKM en Terre des Hommes onderzoeken gezamenlijk waar een succesvolle terugkeer van slachtoffers van mensenhandel van afhangt. Dit onderzoek richt zich grotendeels op Hongarije en Guinee. Guinee is namelijk een land waarover nog niet zoveel bekend is, maar van waaruit het CKM de afgelopen jaren wel een grote instroom ziet. Hierbij gaat het vaak om relatief jonge, minderjarige meisjes, maar ook onder mannelijke slachtoffers ziet het CKM een stijging. Een ding hebben de Guineese slachtoffers gemeen: ze durven niet terug. In de afgelopen jaren is slechts één slachtoffer terug naar Guinee gegaan. Angst om terug te keren Opvallend genoeg heeft in Nederland nog nooit een rechtszaak plaatsgevonden rond slachtoffers uit Guinee. De zaken lijken dan ook niet op die uit andere (West-)Afrikaanse landen. Guineese slachtoffers hebben namelijk relatief kort in de prostitutie gewerkt waarbij zij minder klanten hebben ontvangen dan slachtoffers uit andere landen. Wat vooral opvalt, zijn de verhalen over hun vertrek vanuit Guinee. Verhalen over uithuwelijking en (her)besnijdenis. De angsten van de Guineese slachtoffers zijn vaak gerelateerd aan de gebeurtenissen van voordat zij naar Nederland verhandeld werden. Ongeloof en onbegrip Daar komt bij dat de politie de verhalen van de Guineese slachtoffers ongeloofwaardig vindt. Bijna alle aangiftes worden dan ook afgedaan via de verkorte intake. Hierdoor worden zaken snel geseponeerd. De politie vindt de verhalen over uithuwelijking, besnijdenis en prostitutie ongeloofwaardig omdat die grote overeenkomsten met elkaar vertonen. De politie in de regio Rijnmond heeft in het verleden wel een onderzoek opgestart naar aanleiding van aangiftes van Guineese slachtoffers, maar dit nooit doorgezet. Veel conclusies zijn gebaseerd op misinterpretaties en onbegrip. Mamadou, Mohamed, el Hadj, Thierno en Sédi Diallo kunnen een en dezelfde persoon zijn, maar dat vraagt kennis van taal en cultuur. Daarvoor moet er dan wel gebruik worden gemaakt van een taalkundige. Getraumatiseerd Het CKM ziet steeds meer getraumatiseerde en bange jonge vrouwen die niet terug willen. Om hen goed te kunnen begeleiden bleek onderzoek naar de achtergronden van de Guineese slachtoffers en naar hun terugkeer- en re-integratiemogelijkheden onmisbaar. Voor het CKM en Terre des Hommes is het noodzakelijk te begrijpen waar de slachtoffers vandaan komen, wat hun verhalen zijn en waarom ze zo bang zijn voor hun (schoon)familie. Kunnen zij echt niet terugkeren naar Guinee? 5

6 3. Een hardnekkig probleem met traumatische gevolgen Guinee ligt ingeklemd tussen Guinee-Bissau en Sierra Leone. Het West-Afrikaanse land is circa zeven keer groter dan Nederland 1 met Conakry als hoofdstad. De bevolking van Guinee bestaat uit ongeveer 10 miljoen inwoners die allemaal behoren tot verschillende etnische groepen 2. 85% van de bevolking is islamitisch, 10% is christen en 5% hangt een inheemse godsdienst aan, het zogenaamde animisme. De christenen wonen in grote steden zoals Conakry, in het zuiden van het land en in de oostelijke delen van Guinée Forestière, waar ook de inheemse godsdiensten voorkomen 3. Onstabiele politiek De officiële taal van Guinee is Frans, maar veel burgers spreken het slechts gebrekkig of helemaal niet. In de grensgebieden met Liberia en Sierra Leone spreken sommigen ook Engels. De meesten spreken alleen de taal van de etnische groep waarbij ze horen, net als de voertaal van de regio waarin zij wonen 4. Naar aanleiding van de verkiezingen in Guinee in november 2010 zijn er verschillende processen in gang gezet ter verbetering van de economische situatie en de democratie in het land. Deze hebben echter tot op heden nergens toe geleid. Vertragingen bij de organisatie van parlementaire verkiezingen, groeiende etnische spanningen, heersende corruptie en onvoldoende vooruitgang bij de versterking van de juridische sector zijn daar debet aan. De spanningen tussen de oppositie en het zittende regime zorgen voor een onstabiele politieke situatie 5. Economische situatie Guinee behoort tot de vijf armste landen ter wereld. Decennialang probeert Guinee de gevolgen van een centraal geleide economie achter zich te laten. Een uitzondering hierop vormt de mijnbouw die zich in particuliere handen constant ontwikkelt en nog steeds de grootste bron van inkomsten is. Naast de mijnbouw is ook landbouw heel belangrijk 6. De afgelopen twee decennia gaat het echter bergafwaarts met de economie. Inkomens dalen, brandstofprijzen stijgen, drinkwater en elektriciteit worden schaarser en zelfs de overheid is niet langer in staat om de normale overheidstaken uit te voeren. Door de sterke stijging van de inflatie zijn de prijzen van rijst ook toegenomen Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid, Algemeen Ambtsbericht Guinee, maart 2013, Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken 2013, p.7 3 Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid, Algemeen Ambtsbericht Guinee, maart 2013, Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken 2013, p.8 4 Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid, Algemeen Ambtsbericht Guinee, maart 2013, Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken 2013, p Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid, Algemeen Ambtsbericht Guinee, maart 2013, Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken 2013, p

7 Werkgelegenheid en opleiding Er is bar weinig werk en de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt is nog slechter dan die van mannen. Vanwege de armoede gaan niet alle kinderen naar school. Ouders zonder inkomen kunnen immers niet meebetalen aan het salaris van de leraar of aan het schoolmateriaal. En als ouders wel geld hebben kiezen zij ervoor om hun zoons naar school te sturen. Dochters zullen uiteindelijk trouwen en vertrekken naar de familie van de man, zo is de gedachte 8. Naar schatting is 80% van de Guineese bevolking analfabeet. Rol van de familie In Guinee betekent de familie veel meer dan in Nederland. Een leven alleen is bijna onmogelijk. De familie zorgt voor je; van je eerste levensbehoeften tot aan je baan. De familie biedt bescherming en veiligheid. Zolang vrouwen en mannen geen kinderen hebben vallen zij onder de verantwoordelijkheid van de familie. Zodra er kinderen zijn moeten zij voor zichzelf zien te zorgen. Daarnaast wordt er van je verwacht dat je bijdraagt aan het inkomen van de familie. Vrouwen die hun man verlaten voegen zich uiteindelijk weer bij hun oorspronkelijke gezin. Binnen het gezin bepalen de oudere mannen wat er gebeurt. Als een ouder overlijdt, neemt een andere man in de familie de verantwoordelijkheid over en als er onenigheid is binnen de familie wordt er iemand geroepen om te bemiddelen. Dat kan een man uit de familie zijn maar ook een persoon uit de naaste omgeving. Besnijdenis en huwelijk 96% van de meisjes wordt besneden. Dit gebeurde oorspronkelijk meestal door de schaamlippen te verwijderen. Er is inmiddels veel campagne hiertegen gevoerd en steeds meer meisjes worden nu in het ziekenhuis besneden waar zij slechts een sneetje in hun clitoris krijgen. Een wet die meisjesbesnijdenis verbiedt is al opgesteld, maar de implementatie ervan laat nog op zich wachten. Vijf op de zes meisjes worden vóór hun achttiende uitgehuwelijkt. Zij trouwen een oudere man of een man die al vrouw(en) heeft. Het komt voor dat een oudere man niet tevreden is met de manier waarop zijn aanstaande vrouw besneden is en dat hij eist dat zijn aanstaande bruid alsnog correct besneden wordt (waarbij de schaamlippen geheel verwijderd worden). Kinderen van gescheiden ouders van zeven jaar of ouder worden geacht bij hun vader of de familie van hun vader te wonen. Hierdoor is de kans groot dat terugkerende vrouwen hun kind(eren) zullen kwijtraken. 8 Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid, Algemeen Ambtsbericht Guinee, maart 2013, Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken 2013, p

8 Prostitutie Prostitutie is een groot probleem in Guinee en tevens een taboe. Het fenomeen wordt niet erkend en is flink gestigmatiseerd. Seksueel overdraagbare ziektes verspreiden zich snel. Guinee is zowel bronland, transitland en land van bestemming als het gaat om prostitutie en mensenhandel. Prostitutie vindt vaak plaats rond hotels en motels en ondanks dat er een taboe op rust bestaat er wel begrip voor vrouwen die geen andere mogelijkheden meer zien. De familie weet er doorgaans vanaf, maar zolang het niet besproken wordt bestaat het niet. Ook veel minderjarigen werken in de prostitutie. Minderjarige meiden gaan overdag naar school en verkopen s avonds hun lichaam. Met name de Fouta (Fulani/Peulh) vrouwen en meisjes zijn erg in trek vanwege hun uiterlijke kenmerken. De achtergronden van de jonge Guineese prostituees lijken op die van de meisjes die verhandeld worden naar andere landen. Ook meisjes uit China en Nigeria werken overigens in de Guineese prostitutie. De Nigerianen werken vaak maar korte tijd in Guinee en vertrekken dan weer of worden verder verhandeld. Daarnaast bestaat er ook veel homoprostitutie, maar dit is nog relatief onzichtbaar aangezien hierop een nog groter taboe rust. Mensenhandel en kinderhandel in de praktijk Het ontsnappen aan een kindhuwelijk is de meest gehoorde reden van vertrek. In Guinee wordt mensenhandel, met name door mannen, benoemd als een meisjesprobleem : want ze lopen weg uit een gedwongen huwelijk. De meisjes vluchten vaak niet alleen voor het huwelijk, maar ook voor herbesnijdenis aan de vooravond van hun huwelijk. Als ze weglopen komen ze vaak in de hoofdstad terecht en belanden soms daar al in de prostitutie. Hier komen ze in contact met mensenhandelaren. Mensenhandelaren lokken slachtoffers in de val met behulp van teruggekeerde Guineese vrouwen met veel geld en materiële rijkdom. Deze lokvrouwen moeten andere vrouwen verzekeren dat zij die rijkdom ook kunnen krijgen, mits zij mee op reis gaan. Andere slachtoffers worden vaak door hun ouders meegegeven in de hoop op een beter leven. De vrouwen en meisjes ervaren het weggeven als een opoffering voor hun families. Terugkeren is uitgesloten: de families denken immers dat de vrouwen een beter bestaan kunnen opbouwen. In plaats daarvan belanden de vrouwen in een hel, maar zonder de steun van de familie en de gemeenschap kan een vrouw niet terugkeren. Vrouwen en meisjes worden ook wel aan vertrouwelingen meegegeven of toevertrouwd aan een zus die zelf geen kinderen kan krijgen. De slachtoffers komen zo in een uitbuitingssituatie terecht zonder dat zij begrijpen waarom. Zij besluiten daarop vaak hun ouders en familie te verlaten. Zonder middelen en onderdak belanden zij op straat, waar het voor handelaren vervolgens een fluitje van een cent is om de slachtoffers met valse beloften mee te lokken. Niet zelden worden ze van straat geplukt en ontvoerd. Soms gebeurt het dat slachtoffers die zich verzetten tegen bijvoorbeeld prostitutiewerkzaamheden via de zogenaamde zwarte magie alsnog gedwongen worden om dergelijke werkzaamheden te verrichten. 8

9 Verder vertrekken er ook vrouwen en meisjes uit vrije wil richting Europa om hun welvaartsniveau te behouden dan wel uit te breiden. Het zogenaamde Afrikaanse concept kan een andere reden voor vertrek zijn: kinderen voelen zich verplicht om voor de ouders te zorgen of hun de mogelijkheid te bieden om op een hadj (bedevaart naar Mekka) te gaan. Een andere droom die de slachtoffers van mensenhandel hebben is om te trouwen met een buitenlander. Vrouwen en meiden zijn op zoek naar rijkdom en geluk, maar eenmaal aangekomen op de plaats van bestemming blijkt een charmante echtgenoot toch niet zo ideaal. In Fouta raken zelfs vrouwen en meisjes in uitbuitingsituaties doordat zij proberen om buiten hun eigen volk of groep te trouwen. In zulke gevallen moeten zij hun families verlaten en worden zij afhankelijk van hun echtgenoot. Na de geboorte van kinderen stranden dergelijke huwelijken vaak en om te kunnen overleven gaan de vrouwen aan het werk in de prostitutie. Als zij geluk hebben vinden zij een nieuwe man die ook de kinderen accepteert. In andere gevallen belanden de vrouwen op straat en zijn ze wederom een makkelijke prooi voor handelaren. Een andere weg naar het buitenland is via een studie. Ouders sturen hun kinderen, met alle goede bedoelingen, naar het Westen om te studeren. Zij betalen vervolgens voor de reis en alle andere benodigdheden, eventueel met behulp van familie in het westen. Eenmaal aangekomen in het land van bestemming is er echter geen geld meer om de kinderen financieel te blijven ondersteunen. De kinderen moeten op zoek naar een baan. In sommige gevallen kan het zelfs zo zijn dat derden, uit het niets, geld eisen. Om te kunnen leven of om de zogenaamde schuld af te lossen belanden ook zij uiteindelijk in de prostitutie. Internet is een van de meest recente manieren om slachtoffers te ronselen. Via Nederlandse social media en datingsites wordt contact gelegd en een relatie opgebouwd. Als het meisje uiteindelijk, vaak tegen de zin van de familie, naar haar grote liefde vertrekt belandt ze in de prostitutie. Terugkeer naar de familie is vanwege de schande vaak heel complex. Over het algemeen geldt dat Guineese vrouwen en meisjes niet alleen naar het buitenland vertrekken. Zij verkeren vaak in het gezelschap van een of ander vertrouwenspersoon. Om de slachtoffers het land uit te krijgen regelen de handelaren de benodigde papieren. Naast vrouwelijke slachtoffers bestaan er ook mannelijke slachtoffers. Het gaat dan vaak om gelukszoekers die in de problemen zijn gekomen. 9

10 4. De regel en de praktijk Naast een grondwet beschikt Guinee over tal van wet- en regelgeving en heeft het land verschillende internationale verdagen getekend, zoals de verdragen voor de rechten van het kind, de rechten van de vrouw en verdragen tegen kinduithuwelijking en meisjesbesnijdenis 9. In eerste instantie lijkt het er dan ook op dat Guinee zijn zaken op orde heeft, maar niets is minder waar. In Guinee is het bijna onmogelijk om je te beroepen op het rechtssysteem. Lokale religieuze leiders en dorpsoudsten staan in de praktijk boven de wet en zelfs het ministerie van Religieuze Zaken lukt het niet om moskeeën zo ver te krijgen dat zij nationale wet- en regelgeving naleven. De politieke leiders van Guinee zijn niet in staat om aangenomen en ondertekende wetten daadwerkelijk uit te voeren. Zodoende bereikt de wet slechts 30% van de totale bevolking. Vrouwen kunnen alleen in uitzonderlijke gevallen een beroep doen op de in wetten en verdragen verankerde rechten van de vrouw. Ook is er een Guineese wet die mensenhandel verbiedt, maar in de praktijk is het een alledaags gegeven. Het is een publiek geheim dat een groot maffianetwerk zich bezighoudt met mensenhandel, maar niemand lijkt werkelijk geïnteresseerd hiertegen iets te doen, wellicht omdat dit netwerk gebruik maakt van huwelijkszwendel, een fenomeen dat zeer moeilijk te traceren is. Uithuwelijking is in het algemeen verboden, maar het is tevens onderdeel van een eeuwenoude cultuur. In de regel weet de politie dat uithuwelijking verboden is, maar functionarissen weten in de praktijk niet wat zij ertegen moeten beginnen. Het Guineese Wetboek van Strafrecht bevat daarnaast uiteenlopende artikelen die prostitutie van minderjarigen 10 verbieden en ook besnijdenis is bij wet verboden, maar deze wetten worden zelden gehandhaafd. 9 Ministere de la solidarite nationale, de la promotion feminine et de l enfance, Loi portant code de l enfant, Républigue de Guinée In het Guineese Wetboek van Strafrecht wordt een persoon als meerderjarig beschouwd zodra hij de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt. 10

11 5. Terugkeer en re-integratie Hoe krijgen we slachtoffers van mensenhandel zover dat ze terugkeren naar een situatie van extreme armoede en traumatische herinneringen? Een succesvolle terugkeer en re-integratie is afhankelijk van het perspectief en mogelijkheden die het slachtoffer heeft, maar wordt ook bepaald door diens wil om terug te keren en de vastberadenheid om te slagen. Voorbereiding en bemiddeling: terug naar familie Om slachtoffers een perspectief te kunnen bieden in het land van herkomst is een goede voorbereiding voorafgaand aan de terugkeer van groot belang. Een prominente rol hierin speelt de familie: in Guinee is een leven alleen bijna onmogelijk. Met de familie moet bemiddeld worden en duidelijke afspraken worden gemaakt. Families van de slachtoffers mogen niets weten van wat zich in Nederland heeft afgespeeld, zodat slachtoffers niet te maken krijgen met stigma s en het aanzien van de familie ongeschonden blijft. Door dergelijke zaken te verzwijgen kunnen slachtoffers veel gemakkelijker een nieuw leven met de familie beginnen. Als slachtoffers kunnen terugkeren naar hun familie is het van belang dat zij van toegevoegde waarde zijn voor hen. Met of zonder geld terugkeren Meisjes die zijn ontsnapt aan een kindhuwelijk keren terug in een situatie waarvoor ze zijn gevlucht. Bemiddeling tussen het slachtoffer en het meisje is dan van groot belang en hieruit moet blijken of het nog mogelijk is voor het meisje om terug te keren. Meisjes die bij terugkeer kunnen bijdragen aan het familie inkomen worden eerder geaccepteerd. Ook vrouwen die met geld terugkeren worden gemakkelijker in de familie opgenomen. Minderjarigen kunnen via de culturele weg terugkeren met uitzondering van jongens en meisjes wier families veel geld hebben meebetaald aan de reis. Zij hebben de dromen van de familie niet waargemaakt en dat brengt gezichtsverlies voor beide partijen met zich mee. Zij kunnen dit alleen compenseren door niet met lege handen thuis te komen. Het wordt nog ingewikkelder als het slachtoffer een kind heeft. Een kind dat uit een huwelijk afkomstig is, behoort de man toe. Kinderen die geboren zijn in Europa dan wel verwekt vanuit prostitutie blijven bij de vrouw. Het is dan wel de vraag of de familie het kind adopteert. Anders loopt het kind het risico om in een kindertehuis terecht te komen, maar uiteraard willen de slachtoffers dat niet. Soms is een pleeg familie de enige laatste mogelijkheid om de jonge moeder te laten terugkeren. In dergelijke situaties is bemiddeling vanuit Nederland uitermate belangrijk. 11

12 Herstel van vertrouwen Veel slachtoffers hebben alle vertrouwen in hun familie verloren, vaak vanwege de trauma s die het slachtoffer binnen de familie heeft ervaren. Tijdelijk verblijf in een opvangvoorziening kan het vertrouwen herstellen. Sommige terugkeerders krijgen helemaal geen hulp als zij in Guinee aankomen. Hierdoor raakt hun geld op (ingenomen door familie) en raken ze in de problemen. Guineese slachtoffers beschikken bovendien vaak niet over (geldige) papieren, wat het lastig maakt om hun nationaliteit aan te tonen. Het Ministerie van Kinderzaken assisteert slachtoffers zonder identiteitsbewijs niet. Een veilige opvang De meeste terugkeerders zijn bang en hebben een veilige opvangvoorziening nodig, maar op dit moment zijn die er nauwelijks. De reeds aanwezige opvangvoorzieningen zijn tijdelijk van aard en andere opvangcentra hebben geen ervaring in de opvang van slachtoffers van mensenhandel of hebben geen vrouwen in dienst. De Guineese overheid heeft al jaren plannen voor de opening van een blijf-van-mijn-lijfhuis, maar de financiële middelen ontbreken. Meer ondersteuning Op dit moment is er nog onvoldoende ondersteuning voor de slachtoffers van mensenhandel. Terugkeerders kunnen bij sommige instellingen gebruikmaken van bestaande terugkeerregelingen en herintegratieprojecten, maar deze zijn niet specifiek gericht op slachtoffers van mensenhandel waardoor deze groep niet de hulp krijgt die zij nodig heeft. Slachtoffers met een asielachtergrond kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage of steun in natura. Het ontbreekt nu nog teveel aan professionele, betrouwbare organisaties die de terugkeer coördineren en de slachtoffers op individueel niveau begeleiden. Hetzelfde geldt voor behandelplekken waar slachtoffers, na hun terugkeer, hun traumabehandeling kunnen voortzetten. 12

13 6.Conclusies en aanbevelingen Een succesvolle terugkeer van Guineese slachtoffers van mensenhandel is op dit moment niet of nauwelijks mogelijk. Uit dit gezamenlijke verkennende onderzoek van het CKM en Terre des Hommes in Guinee blijkt dat er geen enkele vorm van opvang is bij terugkeer van meisjes. In een samenleving waar de familie als het enige vangnet geldt, is het zonder hulp van buitenaf onmogelijk om terug te keren. De familie accepteert het meisje wel, maar bepaalt ook wat er met haar gebeurt. Meisjes die terugkeren met een in Europa geboren kind - vaak voortgekomen uit een gedwongen relatie met de pooier of een klant - raken mogelijk onder dwang van de familie hun kind kwijt aan een kindertehuis. Terugkeer naar een land als Guinee is alleen mogelijk als deze goed wordt voorbereid in Nederland. Binnen een terugkeerprogramma moet in Nederland al begonnen worden met de bemiddeling tussen het slachtoffer en familie. Het CKM en Terre des Hommes hebben in Guinee een aantal lokale NGO s geïdentificeerd die personen bij terugkeer kunnen begeleiden. Zij kunnen bemiddelen in het contact met de familie van het slachtoffer dat de eerste tijd moet kunnen verblijven in een opvanghuis. Minderjarige jongens kunnen het beste via een organisatie als Sabou Guinee terugkeren. Minderjarige meisjes ook, mits er meer aandacht voor scholing en specialisatie komt. Medewerkers moeten worden getraind in de opvang van meisjes. De organisatie zou hiervoor ook vrouwen in dienst moeten nemen. Minderjarige meisjes met kind(eren) uit een huwelijk zouden uiteindelijk ook via Sabou Guinee kunnen terugkeren, maar pas als de organisatie hiertoe in staat is. Plaatsing van de kinderen in een kindertehuis is absoluut ongewenst, evenals het afstaan aan de familie van de ex-man. Meerderjarige jongens zouden kunnen terugkeren met behulp van microkredieten, mits zij hun achtergronden verzwijgen. Ook voor hen is het gebrek aan geschikte opvang het grootste probleem. Meerderjarige vrouwen zouden terug kunnen keren met behulp van organisaties als Aguias, mits de terugkeer zorgvuldig voorbereid is en de organisaties betrouwbaar genoeg zijn. De groep meerderjarige vrouwen met kind(eren) uit een huwelijk loopt het gevaar dat het kind wordt afgenomen. Meerderjarige vrouwen met kind(eren) uit Europa en/of uit de prostitutie hebben eveneens te maken met een risicovolle terugkeer. Hoewel opvang en pleegfamilies eventueel een oplossing zouden kunnen bieden voor deze groep, lijkt een succesvolle terugkeer en re-integratie voor deze vrouwen op dit moment haast onmogelijk. 13

14 Bijlage 1. Sociale kaart Guinee en geinterviewde personen Ministeries Ministere d etat des Affaires Sociales de la Promotion Féminine et de l Enfance, Conakry Dit is het Guineese Ministerie van Sociale Zaken dat toeziet op de bevordering van de rechten van vrouwen en kinderen. Mme Diaby Mariama Sylla, Directrice Nationale de la Promotion Féminine et du Genre DNEPPE DNEPPE is het Guineese ministerie voor Kinderzaken. Opsporingsinstanties Conakry: Opogrem Labé: o Commandant Diop, rijkspolitie Labé o Commandant Réné, Recherche Labé o Politie Labé o Officier van justitie Labé NGO s Aguias Aguias biedt, in samenwerking met lokale gemeenschappen, medische zorg, begeleiding en veilige opvangvoorzieningen aan. Daarnaast verzorgt Aguias onderwijs en beroepsopleidingen aan kinderen die het slachtoffer zijn geweest van kinderhandel, huiselijk geweld, kindermishandeling, seksueel geweld en genitale verminking. Aissatou Barry, Directrice Saoura Enseignante, contactpersoon Kindia (microkrediet) Mamadou Mouctar Barry, contactpersoon Labé 14

15 Fraternité Medical de Guinée (FMG), Conakry FMG is een non-profit organisatie die zich ten doel stelt om medische en sociale hulp te bieden aan kwetsbare bevolkingsgroepen. Zij zijn politiek onafhankelijk en hebben een neutrale religieuze achtergrond. Zij werken met iedereen, ongeacht geslacht, ras en etniciteit 11. Pa. Dr. Mamadou Pathé Diallo, hématologue, Professeur et Chef de Chaire de Pédiatrie Sabou Guinee Sabou Guinee is een soort kinderbescherming/jeugdzorgachtige instelling die zich bezighoudt met de bescherming van de rechten van het kind. Daarnaast beschikt Sabou Guinee over een aantal opvangvoorzieningen ter bescherming en rehabilitatie van kwetsbare kinderen 12. Sabou Guinee General, Mr. Diallo Sabou Guinee Labé, Mr. Diallo Sabou Guinee Mamou, Mr. Diallo Saidou Sabou Guinee Pita, Mr. Abdoul Karim Bah UNICEF, Conakry UNICEF is een organisatie die zich ten doel stelt ervoor te zorgen dat elk land in de wereld de rechten van kinderen respecteert en naleeft. Zodoende strijdt UNICEF tegen armoede, ziekte, geweld en discriminatie 13. Aïcha Nanette Conte, Child Protection Specialist 3AE, Conakry 3AE is een maatschappelijke organisatie die terugkeerders ondersteunt met deskundigheid en betrokkenheid bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Zij zijn gespecialiseerd in het opstarten en ontwikkelen van het klein- en middelgrootbedrijf en het verstrekken van microkredieten. Verder geven zij begeleiding aan terugkeerders bij het volledige traject van het ontwikkelen van een businessplan, trainingsbehoeften tot en met de aankoop van materiaal en de uiteindelijke start van de onderneming 14. El Ehadj Abdourahmane Bah, CEO Albert Camara

16 Overige partijen Advocaat Mr. Amadou Diallo, Avocat au Barreau de Guinée Beyond Borders Beyond Borders is een onafhankelijke organisatie die zich ten doel stelt om AMA s en ex-ama s zonder verblijfsvergunning een beter toekomstperspectief te bieden. Dit doen zij zowel in Nederland als in landen van herkomst. Beyond Borders ondersteunt, informeert en stimuleert jongeren en betrokken instanties zodat jongeren een zicht kunnen krijgen op een menswaardig bestaan, overal ter wereld 15. Liesbeth Devos, Prefecture Labé Embassy of the United States of America, Conakry, République de Guinée, Conakry Caleb J. Goddard, Political Officer/Conseiller Politique (Schrijver TIP rapportage voor Guinee) IOM Guinee, Conakry De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) bevordert, in samenwerking met haar partners, de migratie, de internationale samenwerking op het gebied van migratie, het uitvoeren van initiatieven en projecten op het gebeid van migratie en het geven van humanitaire hulp aan migranten die in nood zijn, waaronder vluchtelingen en personen die op de vlucht zijn binnen de eigen landsgrenzen. Hierbij werkt IOM nauw samen met overheden, intergouvernementele en niet-gouvernementele partners 16. Abdoulaye Diallo, Chef de Département Projet Innocent Kokou Abresse, Senior Assistant Projet, Traite, AVR, Point Focal Genre Marie Louise Haba, Assistant Projet, AVR-R

17 Bijlage 2. ervaringen uit het veld Geboortebewijs Een aantal van de cliënten die bij Fier Fryslân verblijven, beschikken niet over een geldig reisdocument. Ze missen ook een geboortebewijs waarmee een reisdocument kan worden aangevraagd. Daarom hebben wij voorafgaande aan onze reis naar Guinee de belangrijkste gegevens van cliënten verzameld zodat wij mogelijk iets voor hen konden betekenen. Een cliënt afkomstig uit Labé stemde in om te proberen een geboortebewijs te bemachtigen onder de voorwaarde dat haar familie niet te horen zou krijgen waar zij verblijft. Voor het geboortebewijs spraken we met de gemeente, politie, het Openbaar Ministerie en verschillende NGO s. Deze partijen hadden ook onderling verschillende keren overleg. Alle instanties en personen waren erg betrokken en wilden het meisje uit hun stad, dat in de opvang verblijft, helpen. Zo bood de gemeente aan de kosten, verbonden aan een aanvraag, te vergoeden. Uiteindelijk kon het openbaar ministerie ons goed informeren over de relevante wet- en regelgeving en heeft ons in contact gebracht met een advocaat die toevallig in Labé was. Het bleek te gaan om een soort van pro deo advocaat die door het land reist en mensen bijstaat in rechtszaken. Na een lang gesprek zag de advocaat uiteindelijk mogelijkheden en vertelde ons welke gegevens hij nodig had voor het regelen van een geboortebewijs. Het kwam neer op het volgende: Naam, geboortedatum en geboorteplaats van de aanvrager; Naam, geboortedatum en geboorteplaats van beide ouders (zover bekend); Namen van andere familieleden; Oude adresgegevens; De naam van de school waar de aanvrager naar toe is gegaan; Indien de familie niet kan getuigen of de aanvrager zelf niet in persoon aanwezig kan zijn, de naam van twee getuigen die minimaal 10 jaar ouder zijn dan de aanvrager. De getuigen moeten vervolgens in aanwezigheid van de rechter verklaren dat de aanvrager bestaat. De aanvrager krijgt vervolgens een zogenoemd jugement supplétif, waarmee zijn bestaan wordt bekrachtigd. Het betreft hier dus geen geboorteakte maar een vervangend bewijsstuk. De volgende dag is de advocaat aan de slag gegaan met de aanvraag van het geboortebewijs. Na het vinden van de twee getuigen is de advocaat vervolgens met alle relevante gegevens naar de rechtbank gestapt en heeft de cliënt een judgement supplétif gekregen. 17

18 Onvindbare adressen Tijdens het onderzoek bleek een van de grootste hindernissen het vinden van het juiste adres. Zo kregen we het adres van een organisatie dat we graag wilden bezoeken. Het was downtown waar we verschillende malen de weg vroegen. We werden alle kanten opgestuurd. Onze chauffeur had geen idee, uiteindelijk kregen we na een half uur rondrijden en een paar telefoontjes heen en weer met contactpersonen, de juiste locatie in het zicht. En dit gebeurde ook wanneer we bijvoorbeeld het Ministerie van Sociale Zaken trachtten te bereiken. Vóór vertrek hadden wij het adres meegekregen met een telefonische uitleg van het Ministerie. Maar we reden talloze rondjes door de wijk, stelden vragen op straat, belden wederom met het Ministerie en kregen verschillende routes te horen. Na zeker een half uur zoeken, kwamen we aan bij het Ministerie. Zelfs een teruggekeerde Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA) konden we niet zonder zijn hulp bereiken. Hij gaf het adres door aan onze Terre des Hommes collega die goed thuis is in de stad. We reden de weg verschillende keren op en neer, maar misten de locatie steeds opnieuw. Uiteindelijk zijn we gestopt en kwam de contactpersoon ons ophalen. Zelfs een kleine winkel langs de hoofdweg is dus geen vanzelfsprekend adres. Om dit soort zoektochten te voorkomen worden de meeste mensen tijdens een bezoek door iemand opgehaald en vervolgens onder begeleiding naar het juiste adres gebracht. Er wordt in praktijk nauwelijks gebruik gemaakt van adressen en het systeem zit onlogisch in elkaar. De meeste burgers zijn gewoonweg niet bekend met adressen. Buiten de centra van steden worden adressen niet gebruikt. Anonimiteit bestaat niet In Guinee is je volk, je naam, je familie belangrijk. Het bepaalt in grote mate wie jij bent. Als mensen elkaar ontmoeten gaat dat met uitgebreide begroetingen gepaard. Mensen noemen elkaars naam vaker dan wij gewend zijn. Zo trokken we in Conakry veel op met Terre des Hommes medewerker Hawa Ba. Zodra zij personen belde voor een afspraak of mensen voor het eerst ontmoette en deze bleken ook Ba te heten, volgde steevast de uitroep: Ah, wij zijn familie, u bent mijn broer/zus/oom/tante. Daarnaast bekijken mensen voortdurend of ze elkaars familie kennen: wie is je vader, wie is je moeder, van welke familie ben jij? Anoniem zijn en wonen is hierdoor niet eenvoudig. 18

19

Van je familie moet je het hebben

Van je familie moet je het hebben Van je familie moet je het hebben Een verkennend onderzoek naar de achtergronden en (on)mogelijkheden voor terugkeer van Guineese slachtoffers van mensenhandel Werkdocument, Maart 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

28638 Mensenhandel. Brief van de minister van Veiligheid en Justitie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

28638 Mensenhandel. Brief van de minister van Veiligheid en Justitie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 28638 Mensenhandel Nr. 143 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 april 2016 Op 14 april heeft de Nationaal Rapporteur Mensenhandel

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

SURVEY NAAR DE SITUATIE IN GUINÉE VOOR AMV S EN EX-AMV S DIE TERUGKEREN

SURVEY NAAR DE SITUATIE IN GUINÉE VOOR AMV S EN EX-AMV S DIE TERUGKEREN SURVEY NAAR DE SITUATIE IN GUINÉE VOOR AMV S EN EX-AMV S DIE TERUGKEREN SAMENVATTING Liesbeth Devos (Beyond Borders), mei 2014 Copyright 2014 Beyond Borders. Alle rechten voorbehouden. INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Leerdoelen. Voorafgaand aan de film. Jaar: 2005. Filmkeuring: Alle leeftijden Website: www.livingrights.com

Leerdoelen. Voorafgaand aan de film. Jaar: 2005. Filmkeuring: Alle leeftijden Website: www.livingrights.com Living Rights Toti Opdrachtenblad Regie: Duco Tellegen Jaar: 2005 Duur: 26 minuten Filmkeuring: Alle leeftijden Website: www.livingrights.com Leerdoelen Je kunt Kenia aanwijzen op een kaart. Je kunt beschrijven

Nadere informatie

januari 2010 Migrantenrechten

januari 2010 Migrantenrechten januari 2010 Migrantenrechten Migranten die in Nederland werken hebben rechten! Als je werkt onder slechte omstandigheden, wordt uitgebuit of ernstige problemen hebt met je baas, kun je BLinN om advies

Nadere informatie

De keuze van de achternaam

De keuze van de achternaam De keuze van de achternaam Ieder mens heeft een voornaam en een achternaam. Die krijgen we bij de geboorte, meestal van onze ouders. Namen zijn belangrijk. In het dagelijks leven zorgt de naam voor onderscheid

Nadere informatie

De keuze van de achternaam

De keuze van de achternaam De keuze van de achternaam Inhoudsopgave Deze brochure 2 Naamskeuze voor kinderen door de ouders 3 Kiezen van de voornaam 3 Kiezen van de achternaam 3 Wie krijgt in Nederland met naamskeuze te maken 3

Nadere informatie

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Uitspraak 201103208/1/V1. Datum uitspraak: 10 april 2012 RAAD VAN STATE AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger

Nadere informatie

Ben je bang dat je tijdens je vakantie wordt achtergelaten en/of uitgehuwelijkt?

Ben je bang dat je tijdens je vakantie wordt achtergelaten en/of uitgehuwelijkt? Ben je bang dat je tijdens je vakantie wordt achtergelaten en/of uitgehuwelijkt? Je staat er niet alleen voor: vraag hulp van een professional! Bel (veilig en anoniem) de LoverALERT-lijn: 010-44 38 444

Nadere informatie

Rechten voor slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel

Rechten voor slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel Pagina 1 van 8 B9-procedure Rechten voor slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel In deze folder staat welke rechten jij in Nederland hebt als slachtoffer van uitbuiting. Het gaat over jou en daarom

Nadere informatie

Ingekomen stuk D7. Aantal bijlagen 2

Ingekomen stuk D7. Aantal bijlagen 2 Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 8 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905

Nadere informatie

afhankelijk van hun wettelijke vertegenwoordigers en waardoor ze vaak niet zelf kunnen beslissen over de

afhankelijk van hun wettelijke vertegenwoordigers en waardoor ze vaak niet zelf kunnen beslissen over de POSTION PAPER OVER DE POSITIE VAN BEGELEIDE MINDERJARIGEN 1 IN ASIEL- EN ANDERE VERBLIJFSPROCEDURES Migratie is een realiteit waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Zowel meerder- als minderjarigen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Migratiebeleid Juridische en Algemene Zaken Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Waarom krijgt u deze brochure?

Waarom krijgt u deze brochure? Uw asielaanvraag Informatie over de Algemene Asielprocedure Waarom krijgt u deze brochure? U wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn

Nadere informatie

Vraag 1: Kent u de berichtgeving over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland? 1)

Vraag 1: Kent u de berichtgeving over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland? 1) Datum 26 augustus 2015 Onderwer p Antwoorden Kamervragen over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Asiel, Opvang

Nadere informatie

Projectplan School. Korira, Guinea

Projectplan School. Korira, Guinea Projectplan School Korira, Guinea Bestuur Stichting SALEK April 2009 Inhoudsopgave 1. Situatieschets Korira; Boké, Guinea-Conakry... 3 2. De school... 2.1 Hoe ziet de school er nu uit... 5 2.2 De school

Nadere informatie

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België?

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? 4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? Sinds 12 januari 2007 is in België de 'opvangwet' van kracht. Dit is een bundel van bepalingen die de asielopvang regelen. De opvangwet

Nadere informatie

Je staat er niet alleen voor: vraag hulp van een professional!

Je staat er niet alleen voor: vraag hulp van een professional! Ben je bang dat je tijdens je vakantie wordt achtergelaten en/of gedwongen uitgehuwelijkt? Je staat er niet alleen voor: vraag hulp van een professional! Bel (veilig en anoniem) het Steunpunt Huiselijk

Nadere informatie

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: mei 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

Datum 25 november 2011 Betreft Terms of Reference voor thematisch ambtsbericht Christenen in Egypte

Datum 25 november 2011 Betreft Terms of Reference voor thematisch ambtsbericht Christenen in Egypte Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 1794 2280 DT Rijswijk Aan Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Consulaire Zaken en

Nadere informatie

DR Congo (update 12/2012)

DR Congo (update 12/2012) DR Congo (update 12/2012) De Democratische Republiek Congo ligt in centraal Afrika en heeft Kinshasa als hoofdstad. Het land werd onafhankelijk van België in 1960. DR Congo heeft verschillende burgeroorlogen

Nadere informatie

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND. Artikel 1 Definitie van het kind Ieder mens jonger dan achttien jaar is een kind.

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND. Artikel 1 Definitie van het kind Ieder mens jonger dan achttien jaar is een kind. INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND Artikel 1 Definitie van het kind Ieder mens jonger dan achttien jaar is een kind. Artikel 2 Non-discriminatie Alle rechten gelden voor alle kinderen,

Nadere informatie

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

GAMS België. GAMS België

GAMS België. GAMS België 14 15 Emoties zijn reacties op allerlei zaken die zich afspe- VGV is een uiterst pijnlijke ingreep die vaak onder len rondom ons: angst, vreugde, woede, verbazing, dwang en zonder waarschuwing wordt uitgevoerd.

Nadere informatie

ONBEKENDE BESTEMMING IS VERTROKKEN?

ONBEKENDE BESTEMMING IS VERTROKKEN? Tekst van de toespraak van Jan de Wit (SP-Tweede Kamerlid)over het Royaal Gebaar in het Verzetsmuseum te Amsterdam tijdens de Vluchtelingendag op 20 juni 2005. Het Verzetsmuseum was een toepasselijke locatie,

Nadere informatie

Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders. Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N.

Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders. Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders en Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Albayrak Utrecht, 19 november 2007 Betreft: terugkeer van uitgeprocedeerde

Nadere informatie

De keuze van de achternaam. Ministerie van Justitie

De keuze van de achternaam. Ministerie van Justitie Ministerie van Justitie De keuze van de achternaam Burgerlijk Wetboek Boek 1, Personen- en familierecht Titel 2 Het recht op de naam Artikel 5 1. Indien een kind alleen in familierechtelijke betrekking

Nadere informatie

B. Geef aan om welke soort vluchtelingen het gaat: 1) Zij zijn een bedreiging voor de macht van politieke leiders en worden daarom gestraft.

B. Geef aan om welke soort vluchtelingen het gaat: 1) Zij zijn een bedreiging voor de macht van politieke leiders en worden daarom gestraft. Vluchtelingen Inleiding: De afgelopen weken was de zeventienjarige Angolese asielzoeker Mauro Manuel veel in het nieuws. Als negenjarig jongetje werd hij door zijn ouders in 2002 naar Europa gestuurd.

Nadere informatie

Vraag: Wat zijn de openingstijden van de visumafdeling? Antw.: de visumafdeling is van maandag t/m vrijdag van 09.00-15.00 uur open.

Vraag: Wat zijn de openingstijden van de visumafdeling? Antw.: de visumafdeling is van maandag t/m vrijdag van 09.00-15.00 uur open. Vraag: Wanneer kan ik mijn visum aanvragen? Antw.: U kunt uw visum op z'n vroegst 2 maanden van tevoren of uiterlijk 1 werkdag voor vertrek aanvragen aan het loket v/d Visumafdeling Vraag: Ik kan het formulier

Nadere informatie

Vreemdelingen in België

Vreemdelingen in België Vreemdelingen in België Vreemdelingen in België Voor kinderen die meer willen weten over vreemdelingen die in België verblijven. Misschien zit er in jouw klas wel een kindje met een andere huidskleur?

Nadere informatie

Groepsdiscussie met stellingen

Groepsdiscussie met stellingen Groepsdiscussie met stellingen Wilt u met uw klas discussiëren over het belang van kinderrechten? Dan komen de prikkelende stellingen op www.kidsrights.nl ongetwijfeld van pas. Ze vormen een uitstekende

Nadere informatie

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter,

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mevrouw L. Ypma Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt

Nadere informatie

Aanvraag. Remigratie. 1 Mijn gegevens. achternaam (uw geboortenaam) voornamen (eerste voluit) straat en huisnummer. postcode en woonplaats.

Aanvraag. Remigratie. 1 Mijn gegevens. achternaam (uw geboortenaam) voornamen (eerste voluit) straat en huisnummer. postcode en woonplaats. Remigratie Aanvraag Met dit formulier kunt u een uitkering aanvragen op grond van de Remigratiewet. Het Nederlands Migratie Instituut helpt u kosteloos met invullen. 1 Mijn gegevens Stuur een kopie van

Nadere informatie

UNICEF RAPPORT UPROOTED; The growing crisis for refugee and migrant children

UNICEF RAPPORT UPROOTED; The growing crisis for refugee and migrant children UNICEF RAPPORT UPROOTED; The growing crisis for refugee and migrant children Op 19 september 2016 houdt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) een speciale vergadering over de situatie

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Juridische Begeleiding

Methodiekbeschrijving Juridische Begeleiding Methodiekbeschrijving Juridische Begeleiding Inleiding Slachtoffers van mensenhandel vormen een specifieke doelgroep met complexe problemen. Veel van hen hebben steun nodig om te herstellen van traumatische

Nadere informatie

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 3 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie

Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 1794 2280 DT Rijswijk Aan Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid Afdeling

Nadere informatie

Jeugdprostitutie en loverboys

Jeugdprostitutie en loverboys Jeugdprostitutie en loverboys Loverboys dat zijn toch die jongens die meisjes versieren en ze dan later verkopen? Loverboys zijn jongens die meisjes dure cadeaus geven en ze daarna tot hoer maken Bron:

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE OUDERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE OUDERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE OUDERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een toenemende convergentie

Nadere informatie

De vereenvoudigde asielprocedure

De vereenvoudigde asielprocedure De vereenvoudigde asielprocedure U komt uit een veilig land of u hebt al internationale bescherming in een andere lidstaat van de Europese Unie Waarom krijgt u deze publicatie? U wilt asiel aanvragen in

Nadere informatie

Waarom krijg je deze folder?

Waarom krijg je deze folder? Jouw asielaanvraag Informatie over de asielprocedure Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet

Nadere informatie

Maandrapportage juli 2013

Maandrapportage juli 2013 Maandrapportage juli 2013 Inhoudsopgave 1.... Uitgelicht... 2 2.... Aard en omvang slachtoffers van mensenhandel... 3 2.1.. Aantal aanmeldingen... 3 2.2... Verzoeken om opvang... 4 2.3... Plaatsingslijst...

Nadere informatie

Migratieradar april 2016. Ontwikkeling en verwachting van asielmigratie

Migratieradar april 2016. Ontwikkeling en verwachting van asielmigratie Migratieradar april 2016 Ontwikkeling en verwachting van asielmigratie Colofon Titel Migratieradar Asiel april 2016 Inhoud De migratieradar is een kwalitatief analyseproduct en draagt bij aan de informatievoorziening

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving

Nadere informatie

Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur

Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur Toespraak van de Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen mr. Corinne Dettmeijer-Vermeulen Ter gelegenheid van de aanbieding van het rapport

Nadere informatie

Jong spreekt Jong. Lectoraat grootstedelijke ontwikkeling Dick Lammers, Wouter Reith, Vincent Smit

Jong spreekt Jong. Lectoraat grootstedelijke ontwikkeling Dick Lammers, Wouter Reith, Vincent Smit Jong spreekt Jong Lectoraat grootstedelijke ontwikkeling Dick Lammers, Wouter Reith, Vincent Smit Programma 13.00 uur Inleiding; Vincent Smit 13.10 uur Jong spreekt jong; Dick Lammers en Wouter Reith Korte

Nadere informatie

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Met dit formulier (m35-o) kunt u de IND laten weten dat u opnieuw een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd wilt indienen. Voor wie

Nadere informatie

Vrouwen 8 Registratie Totaal. bijvoorbeeld. tijdstip toch. In de maand. januari zijn. Helaas is er wachtlijst.

Vrouwen 8 Registratie Totaal. bijvoorbeeld. tijdstip toch. In de maand. januari zijn. Helaas is er wachtlijst. Maandelijkse rapportage cijfers slachtoffers mensenhandel Maand: januari Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van januari tot en met

Nadere informatie

Hoe nu verder? INFORMATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL

Hoe nu verder? INFORMATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL Hoe nu verder? INFORMATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL Als je niet kunt gaan en staan waar je wilt, als iemand je paspoort in beslag heeft genomen, als iemand je geld opeist... dan kan het zijn dat

Nadere informatie

B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf

B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf 7 Klemmende redenen van humanitaire aard Indien de vreemdeling niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf op grond van artikel 3.50

Nadere informatie

THE A21 CAMPAIGN AFSCHAFFEN VAN ONRECHT IN DE 21E EEUW

THE A21 CAMPAIGN AFSCHAFFEN VAN ONRECHT IN DE 21E EEUW THE A21 CAMPAIGN AFSCHAFFEN VAN ONRECHT IN DE 21E EEUW FEITEN MENSENHANDEL is de illegale handel van mensen, met als voornaamste doel gedwongen arbeid en seksuele uitbuiting. Het is de snelst groeiende

Nadere informatie

DE SAMENWERKING TUSSEN KINDERRECHTENJURISTEN EN (ORTHO)PEDAGOGEN

DE SAMENWERKING TUSSEN KINDERRECHTENJURISTEN EN (ORTHO)PEDAGOGEN DE SAMENWERKING TUSSEN KINDERRECHTENJURISTEN EN (ORTHO)PEDAGOGEN weafldkje Expertmeeting NVO/ NIP 11 december, Utrecht Martine Goeman (Defence for Children) Waar u ons mogelijk van kent: Defence for Children-

Nadere informatie

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Geen verblijfsvergunning. Wat nu? Samenwerken aan een nieuw begin

Geen verblijfsvergunning. Wat nu? Samenwerken aan een nieuw begin Geen verblijfsvergunning. Wat nu? Samenwerken aan een nieuw begin Samenwerken aan een nieuw begin U heeft geen asiel- of een andere verblijfsvergunning om in Nederland te mogen blijven. Wat gaat er nu

Nadere informatie

Waarom krijgt u deze folder?

Waarom krijgt u deze folder? Uw asielaanvraag Informatie over de Algemene Asielprocedure Waarom krijgt u deze folder? U wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. namelijk afschuwelijke dingen! Daders zijn soms zo creatief en geslepen, daar kunnen we ons maar amper een voorstelling bij maken.

Hoofdstuk 1. namelijk afschuwelijke dingen! Daders zijn soms zo creatief en geslepen, daar kunnen we ons maar amper een voorstelling bij maken. Hoofdstuk 1 Het beestje bij de naam Wat gebeurt er precies? In dit hoofdstuk wil ik graag stilstaan bij geweld en misbruik en wat het precies is. We hebben hier allemaal onze eigen ideeën over. Schelden,

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Hoe voorkomen we eergerelateerd geweld?

Hoe voorkomen we eergerelateerd geweld? Hoe voorkomen we eergerelateerd geweld? ARTIKEL - 30 OKTOBER 2015 Het Platform Eer en Vrijheid organiseerde op 8 oktober een landelijke bijeenkomst over eergerelateerd geweld. Hilde Bakker (Kennisplatform

Nadere informatie

slachtoffers beter te identificeren en te beschermen; en verhoog de inspanningen om het bewustzijn met betrekking tot mensenhandel te verhogen.

slachtoffers beter te identificeren en te beschermen; en verhoog de inspanningen om het bewustzijn met betrekking tot mensenhandel te verhogen. Suriname - Tier 2 Watch List ----------------------------------- Suriname is een bronland, doorvoerland, alsook het land van bestemming voor vrouwen en kinderen die onderworpen worden aan sekshandel, en

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Kinderrechtenverdrag voor kinderen en jongeren Waarom? Alle kinderen in de hele

Nadere informatie

1. Beschikbare capaciteit bij de Nationale Politie voor de aanpak van mensenhandel 2. De Kabinetsreactie op het AMV rapport

1. Beschikbare capaciteit bij de Nationale Politie voor de aanpak van mensenhandel 2. De Kabinetsreactie op het AMV rapport 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Onderwerp AO Mensenhandel en Prostitutie Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.nationaalrapporteur.nl

Nadere informatie

Kinderen in Nederland hebben het goed. Maar.., dat geldt nog niet voor alle kinderen.

Kinderen in Nederland hebben het goed. Maar.., dat geldt nog niet voor alle kinderen. Intro Geachte staatssecretaris, Kamerleden, leden van de debatteams, vrienden, familie en andere aanwezigen. Welkom op deze vroege, HELE vroege vrijdagochtend. Kinderen in Nederland hebben het goed. Maar..,

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Waarom deze brochure? Deze brochure is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Waarom? Alle kinderen in de hele wereld hebben rechten. Jij dus ook. Omdat jij

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inhoud Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inleiding Je hoort of leest vaak over mensenrechten. Maar kun je ook een paar mensenrechten opnoemen?

Nadere informatie

CM01-025 Utrecht, 23 oktober 2001. Betreft: implementatie Richtlijn 2001/55 inzake tijdelijke bescherming van ontheemden

CM01-025 Utrecht, 23 oktober 2001. Betreft: implementatie Richtlijn 2001/55 inzake tijdelijke bescherming van ontheemden Permanente commissie Secretariaat van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, telefoon 31 (30) 297 42 14/43 28 telefax 31 (30) 296 00 50 e-mail cie.meijers@forum.nl postbus 201, 3500 AE Utrecht/Nederland

Nadere informatie

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren,

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren, Toespraak van de minister-president, mr. dr. Jan Peter Balkenende, bijeenkomst ter ere van de 50 ste verjaardag van de Verdragen van Rome, Ridderzaal, Den Haag, 22 maart 2007 Majesteit, Koninklijke Hoogheid,

Nadere informatie

De Basisregistratie Personen:

De Basisregistratie Personen: De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2 De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: juni 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger Regelingen en voorzieningen CODE 6.2.6.4 Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger brochure bronnen Brochure ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, juni 2009 Gemeentelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 638 Mensenhandel Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

September 2010. B9-procedure

September 2010. B9-procedure September 2010 B9-procedure Rechten voor slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel In deze folder staat welke rechten jij in Nederland hebt als slachtoffer van uitbuiting. Het gaat over jou en daarom

Nadere informatie

Ter informatie voor de leerkracht:

Ter informatie voor de leerkracht: Ter informatie voor de leerkracht: Dit is een beperkte verklarende woordenlijst. Voor meer praktische vragen verwijzen wij graag door naar het Infodossier Leerlingen zonder wettig verblijf van het Vlaams

Nadere informatie

De Vrouwenopvang. MS/DS/FA/JJ/09u.002285. Geachte mevrouw, geachte heer,

De Vrouwenopvang. MS/DS/FA/JJ/09u.002285. Geachte mevrouw, geachte heer, Antwoordnummer 10275, 2280 WB Rijswijk Centraal Orgaan opvang asielzoekers Uitvoeringsorganisatie Rvb De Vrouwenopvang telefoon (0800) 020 10 51 fax (070) 37 27 686 postadres antwoordnummer 10275 2280

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Terugkeer en reïntegratie ondersteuning voor migranten zonder verblijfspapieren

Terugkeer en reïntegratie ondersteuning voor migranten zonder verblijfspapieren Terugkeer en reïntegratie ondersteuning voor migranten zonder verblijfspapieren 1 Een initiatief van Bureau Maatwerk bij Terugkeer in samenwerking met Stichting Mondiale Samenleving Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling 1. Kindermishandeling Kindermishandeling is 'elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: maart 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Crisisopvang en Integrale Arrangementen

Crisisopvang en Integrale Arrangementen Crisisopvang en Integrale Arrangementen Geweld in afhankelijkheidsrelaties Stichting Arosa Brede aanpak huiselijk geweld Vrouwenopvang & mannenopvang Advies, informatie & hulpverlening in de eigen omgeving

Nadere informatie

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Deze uitvaartverzekering is onderdeel van uw ABN AMRO Pakketverzekering. Waarvoor is deze verzekering? Met deze verzekering betalen we een bedrag als degene die verzekerd

Nadere informatie

Kindspoor Fier Fryslân

Kindspoor Fier Fryslân Kindspoor Fier Fryslân Het kind centraal stellen Denken vanuit het perspectief van het kind Fier Fryslân is een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheids- relaties 1 Wij

Nadere informatie

Achter gesloten ogen: Spencer

Achter gesloten ogen: Spencer Achter gesloten ogen: Spencer Opdrachtenblad Regie: Dulco Tellegen Jaar: 2000 Duur: 25 minuten 1 Filmbeschrijving Spencer (18) woont in een opvangcentrum voor voormalig kindsoldaten in Liberia (West-Afrika).

Nadere informatie

Resultaten van het IND-dossieronderzoek

Resultaten van het IND-dossieronderzoek Bijlage 1. Resultaten van het IND-dossieronderzoek 1. Inleiding In de kabinetsnota Privé geweld-publieke zaak, die de Minister van Justitie op 12 april 2002 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, is aandacht

Nadere informatie

Introductie. 1 Situatie. Laatste wijziging:

Introductie. 1 Situatie. Laatste wijziging: Laatste wijziging: 09-03-2010 Procedure voorwaardelijke rechterlijke machtiging (rm) Introductie Een voorwaardelijke rm is een beslissing van de rechter die moet voorkomen dat een cliënt gedwongen wordt

Nadere informatie

Hoenu verder? Belangrijke telefoonnummers INFORMATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL. IND (ook voor asiel) T 033 448 11 86 T 0900 123 45 61

Hoenu verder? Belangrijke telefoonnummers INFORMATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL. IND (ook voor asiel) T 033 448 11 86 T 0900 123 45 61 Belangrijke telefoonnummers COMENSHA IND (ook voor asiel) T 033 448 11 86 T 0900 123 45 61 POLITIE KMAR T 0900 88 44 T 0343 52 89 99 SLACHTOFFERHULP SCHADEFONDS NEDERLAND GEWELDSMISDRIJVEN T 0900 01 01

Nadere informatie

Defence for Children

Defence for Children Defence for Children Defence for Children zet zich in voor de rechten van kinderen in Nederland en daarbuiten. Met onderzoek, lobby, voorlichting, juridisch advies en acties strijdt Defence for Children

Nadere informatie

Corruptie in Kameroen is wijdverspreid. De Belgische ambassade meldt dat niet-reglementaire adopties niet uitgesloten kunnen worden.

Corruptie in Kameroen is wijdverspreid. De Belgische ambassade meldt dat niet-reglementaire adopties niet uitgesloten kunnen worden. Kameroen Kameroen werd onafhankelijk op 01/01/1961. Corruptie in Kameroen is wijdverspreid. De Belgische ambassade meldt dat niet-reglementaire adopties niet uitgesloten kunnen worden. Kameroen is een

Nadere informatie

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel )

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) [De minderjarige], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], Frankrijk, wonende

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Stichting Het Assink Lyceum, Overwegende -verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan

Nadere informatie

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen Arie de Graaf en Suzanne Loozen In 25 telde Nederland 4,2 miljoen personen van 18 jaar of ouder die zonder partner woonden. Eén op de drie volwassenen woont dus niet samen met een partner. Tussen 1995

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Families onder druk. Huiselijk geweld binnen Marokkaanse en Turkse gezinnen. Drs. Ibrahim Yerden. Probleemstelling

Families onder druk. Huiselijk geweld binnen Marokkaanse en Turkse gezinnen. Drs. Ibrahim Yerden. Probleemstelling Families onder druk Huiselijk geweld binnen Marokkaanse en Turkse gezinnen Drs. Ibrahim Yerden Probleemstelling Hoe gaan Marokkaanse en Turkse gezinsleden, zowel slachtoffers als plegers om met huiselijk

Nadere informatie

VLUCHTELINGEN- KINDEREN

VLUCHTELINGEN- KINDEREN informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN VLUCHTELINGEN- KINDEREN Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten over

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:10366 GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

ECLI:NL:GHARL:2013:10366 GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN ECLI:NL:GHARL:2013:10366 GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Zwolle afdeling civiel recht zaaknummer gerechtshof 200.128.246 (zaaknummer rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, 137888) beschikking

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Wetgeving Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:2460

ECLI:NL:RVS:2014:2460 ECLI:NL:RVS:2014:2460 Raad van State 201401714/1/V1. Datum uitspraak: 24 juni 2014 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie