OMEGA FLEX elektronische cilinder. Dubbele knopcilinder F815DK-x, F915DK-x. Montage- en gebruikershandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OMEGA FLEX elektronische cilinder. Dubbele knopcilinder F815DK-x, F915DK-x. Montage- en gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 OMEGA FLEX elektronische cilinder Dubbele knopcilinder F815DK-x, F915DK-x Montage- en gebruikershandleiding Vertaalde montage- en gebruikershandleiding Versie 1.9, 01/2015

2 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen Voorwoord Uitvoeringen Fabrikant en service Doelgroep Voor uw veiligheid Verklaring van de gevareninstructies Correct gebruik CE-conformiteitsverklaring Fundamentele veiligheidsinstructies Instructies voor de omgang met batterijen Inleiding Beschrijving Programmering met de OMEGA-software Alternatieve uitvoeringen Varianten Opties Kleuren/Oppervlakken Functiematrix Leveromvang Monteren van de elektronicaknop Losmaken van de elektronicaknop Systeemonderdelen Master-media Prioriteiten F815DK-x, F915DK-x Pagina 2 van 110

3 Inhoudsopgave 6 OMEGA FLEX-cilinder inbouwen Herkennen van de buitenkant Montage langs de buitenkant van de deur Montage langs de binnenkant van de deur Deurslot bedienen Programmeren met RF-stick Batterij vervangen Batterijwaarschuwingssysteem Verlies van een master- of sluitmedium Zorg Onderhoud Vervangonderdelen Fouten oplossen Transportinstructies Afvalbeleid Technische gegevens Classificatiesleutel Verklaring van belangrijke begrippen Overzicht van de signalen Signalering op de sluitapparaten F815DK-x, F915DK-x Pagina 3 van 110

4 Inhoudsopgave 20 Programmeren kort en bondig SYSTEM-MASTER vastleggen PROGRAM-MASTER rechten toekennen RF-stick autoriseren Sluitmedium rechten toekennen Optionele mastermedia autoriseren Leermodus - inschakelen en uitschakelen Sluitapparaten aanleren Draadloze modus in- en uitschakelen Geen draadloze verbinding gevonden Office-functie inschakelen en uitschakelen Rechten van een PROGRAM-MASTER wissen Rechten sluitmedium wissen Rechten van alle sluitmedia wissen Emergency Key gebruiken Aanwijzingen m. b. t. de fabrieksgarantie Trefwoordenlijst F815DK-x, F915DK-x Pagina 4 van 110

5 Symbolen 2 Symbolen De inhoudelijke elementen in deze gebruikershandleiding zijn voorzien van vaste symbolen: Bijkomende informatie over het voordelige gebruik van de OMEGA FLEX-cilinder Verwijzing naar andere informatieproducten Instructies i.v.m. het correct omgaan met afval Procedurestappen. Tips met dit symbool vereisen een door u uit te voeren handeling. F815DK-x, F915DK-x Pagina 5 van 110

6 Voorwoord 3 Voorwoord Deze gebruikershandleiding helpt u bij de montage en het correcte, veilige en voordelige gebruik van de OMEGA FLEXelektronische cilinders, hierna kortweg OMEGA FLEX-cilinder genoemd. Elke persoon die deze OMEGA FLEX-cilinder programmeert, bedient of als afval verwijdert, moet de volledige inhoud van deze gebruikershandleiding gelezen en begrepen hebben. Bewaar deze gebruikershandleiding gedurende de hele gebruiksduur binnen handbereik. Geef deze handleiding door aan de eindgebruiker. Maak steeds gebruik van de meest recente versie van deze handleiding. Updates kunt u steeds gratis downloaden op Uitvoeringen Deze montage- en gebruikershandleiding geldt uitsluitend voor: CEStronics OMEGA FLEX dubbele knopcilinder F815DK-x, F915DK-x, in alle varianten 3.2 Fabrikant en service De fabrikant van de OMEGA FLEX-cilinder is: CEStronics GmbH Friedrichstr Velbert Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) Voor dienst na verkoop vragen wij u om contact op te nemen met uw vakhandelaar. F815DK-x, F915DK-x Pagina 6 van 110

7 Voorwoord 3.3 Doelgroep Deze handleiding is bestemd voor opgeleid montagepersoneel, onderhoudspersoneel en operatoren. De noodzakelijke vakkennis voor het correcte gebruik van het product zijn een voorwaarde voor het gebruik van deze handleiding. De hiervoor noodzakelijke producttraining wordt gegeven door uw vakhandelaar. Mocht dit nog niet gebeurd zijn, neem dan contact op met uw vakhandelaar om de producttraining alsnog te krijgen. LET OP Risico op ongewilde toestand van uw systeem Uw systeem kan onverwachte functies uitvoeren als u de mogelijkheden van het systeem niet precies kent. Indien u met het OMEGA-Flex systeem programmeert, moet u zich bewust zijn van de uitwerking van uw programmering. Anders zijn onverwachte resultaten mogelijk. Indien er functies van het OMEGA-Flex systeem zijn die u niet begrijpt, neem dan voor meer informatie contact op met uw vakhandelaar. Zorg ervoor dat u er zich steeds van vergewist dat de programmering wel degelijk het door u gewenste resultaat heeft. F815DK-x, F915DK-x Pagina 7 van 110

8 Voor uw veiligheid 4 Voor uw veiligheid 4.1 Verklaring van de gevareninstructies In deze montage- en gebruikershandleiding vindt u volgende gevareninstructiecategorieën: LET OP Opgelet! Deze instructies waarschuwen voor gevaren die kunnen leiden tot materiële of milieuschade. WAARSCHUWING Instructies met het woord WAARSCHUWING waarschuwen voor gevaren waarbij mogelijk middelzware tot dodelijke verwondingen voorkomen. F815DK-x, F915DK-x Pagina 8 van 110

9 Voor uw veiligheid 4.2 Correct gebruik De OMEGA FLEX-cilinder en zijn bestanddelen dienen voor het ont- en vergrendelen van deuren met sloten voor binnen- en buitentoepassingen. Hij is uitsluitend voor dit doel bestemd en mag enkel hiervoor worden gebruikt. De knop van de OMEGA FLEX-cilinder mag tijdens het openen niet worden gebruikt om er de deur mee open te trekken. De OMEGA FLEX-cilinder mag zonder onze schriftelijke toestemming op geen enkele manier worden veranderd. Elk ander gebruik is in strijd met de gebruiksvoorwaarden en kan materiële schade of zelfs persoonlijke letsels tot gevolg hebben CEStronics GmbH is niet verantwoordelijk voor schade die het gevolg is van niet-correct gebruik. F815DK-x, F915DK-x Pagina 9 van 110

10 Voor uw veiligheid 4.3 CE-conformiteitsverklaring F815DK-x, F915DK-x Pagina 10 van 110

11 Voor uw veiligheid 4.4 Fundamentele veiligheidsinstructies Volg alle waarschuwingen en instructies in deze gebruikershandleiding goed op als u de OMEGA FLEX-cilinder monteert, programmeert en gebruikt. Om het risico op verwondingen en zelfs levensgevaar te vermijden, moet u volgende veiligheidsinstructies in acht nemen: Levensgevaar Personen kunnen in gevaarlijke situaties de deur niet openen en gekwetst of zelfs gedood worden. Als u de OMEGA FLEX-cilinder bijv. gebruikt voor deuren met antipaniek-functies (vluchtdeuren enz.), moet uw OMEGA FLEXcilinder correct uitgerust en voor dit doel toegelaten zijn. De OMEGA FLEX-cilinder moet geschikt zijn voor uw deursysteem. Bij twijfel neemt u contact op met de fabrikant van de deur of het deurslot om te kijken of hij geschikt is. Bij toegestane deuren gelden speciale voorschriften. Voordat u de OMEGA FLEX-cilinder in een brand- of rookbestendige deur inbouwt, controleert u of deur en de cilinder voor hun doel zijn toegestaan. Alle componenten die nodig zijn voor volledige montage bij uw deur, moeten de CE-conformiteit bezitten. Controleer vóór de montage of alle gebruikte componenten deze CEconformiteit bezitten Ontploffingsgevaar Stroomgeleidende delen van de OMEGA FLEX-cilinder kunnen een ontploffing veroorzaken. Gebruik de OMEGA FLEX-cilinder niet in zones waarin explosiegevaar bestaat. F815DK-x, F915DK-x Pagina 11 van 110

12 Voor uw veiligheid Verstikkingsgevaar Laat uw kinderen niet met verpakkingsfolie en plastic zakken spelen. Kinderen kunnen ze over hun hoofd trekken en erin stikken Vergiftigingsgevaar Kinderen kunnen kleine delen zoals batterijen of schroeven inslikken. Bewaar de OMEGA FLEX-cilinder buiten het bereik van kinderen Risico op materiële schade Om materiële schade te vermijden, dient u volgende veiligheidsinstructies te respecteren: Laat reparaties steeds door gekwalificeerde vakmensen uitvoeren. Hierdoor vermijdt u foutieve reparaties. Gebruik uitsluitend door CEStronics aanbevolen accessoires en vervangonderdelen. Hierdoor vermijdt u dat apparaten uitvallen en verzekert u zich van de goede werking ervan. Gebruik voor de bevestiging van de onderdelen van de OMEGA FLEX-cilinder geen boormachine of elektrische schroevendraaier. Onderdelen van de OMEGA FLEX-cilinder zouden hierdoor beschadigd kunnen worden. Gebruik enkel het bijbehorende, aanbevolen gereedschap om de knoppen te openen. Anders zouden delen van de knoppen beschadigd kunnen worden. Voor hun montage moeten slot en beslag zich in onberispelijke toestand bevinden. Storingen in de werking van het slot kunnen de werking van de OMEGA FLEX-cilinder in het gedrang brengen. De OMEGA FLEX-cilinder moet bij de montage zonder te klemmen en zonder kracht te gebruiken door de openingen van de profielcilinder van beslag en slot gestoken kunnen worden. Mocht dit niet het geval zijn, richt u slot en beslag ten opzichte van elkaar uit om te vermijden dat de OMEGA FLEX-cilinder bij de bevestiging geklemd en verbogen wordt. F815DK-x, F915DK-x Pagina 12 van 110

13 Voor uw veiligheid Gebruik geen smeermiddelen of oliën voor de OMEGA FLEXcilinder. Deze kunnen in de OMEGA FLEX-cilinder binnendringen en hem beschadigen. Laat de delen van de OMEGA FLEX-cilinder niet op de grond, harde ondergrond of voorwerpen vallen. Hierdoor kunnen delen van de OMEGA FLEX-cilinder beschadigd geraken. Bescherm de elektronische componenten van de OMEGA FLEX-cilinder tegen water en andere vloeistoffen om beschadigingen te vermijden. Gebruik de mechanische knop van de binnenkant van de OMEGA FLEX-cilinder niet voor buitentoepassingen. Hierdoor kunnen ze zichzelf uitschakelen en onbevoegden toegang verlenen. De OMEGA FLEX-cilinder bevat uiterst gevoelige elektronische componenten die beschadigd en verstoord kunnen worden door elektrostatische lading. Demonteer de OMEGA FLEX-cilinder daarom niet in elektrostatisch geladen ruimten Gevaar door klimaatinvloeden Om beschadigingen en gevaren door klimaatinvloeden te vermijden, dient u aan volgende voorwaarden te voldoen: Gebruik de OMEGA FLEX-cilinder niet in corrosieve atmosfeer (chloor, ammoniak, kalkwater). Gebruik de OMEGA FLEX-cilinder enkel in ruimten waarin de luchvochtigheid minder dan 95 % bedraagt. Gebruik de OMEGA FLEX-cilinder niet in ruimten waarin veel stof wordt gevormd. Gebruik de OMEGA FLEX-cilinder niet in de buurt van warmtebronnen. Stel de elektronische knop enkel bloot aan temperaturen van 25 C tot +70 C. Stel de mechanische knop enkel bloot aan temperaturen van 25 C tot +70 C. F815DK-x, F915DK-x Pagina 13 van 110

14 Voor uw veiligheid Functiestoringen Als u bij de deur vergrendelingen of bv. afdichtingsstrips aanbrengt, mogen deze de functie van de OMEGA FLEXcilinder niet schaden. Verhelp anders de oorzaak voor de schade. Monteer uitsluitend OMEGA FLEX-cilinders die bij de uitvoering van uw deur passen. Door het inbouwen van de OMEGA FLEX-cilinder mogen geen montageonderdelen of de deur zelf in hun functie worden geschaad. Het is verboden om de leesunits van de OMEGA FLEXcilinder af te dekken met metaalhoudende materialen. Anders kunnen geen sluitmedia door de OMEGA FLEX-cilinder worden gelezen. F815DK-x, F915DK-x Pagina 14 van 110

15 Voor uw veiligheid Aanwijzingen voor inbraakwering Bij het inbouwen van de OMEGA FLEX-cilinder met VdS-optie (zie p. 22) moet u op voldoende inbraakwerende werking letten. De OMEGA FLEX-cilinder is leverbaar in verschillende lengten. De oversteek van de kant-en-klaar ingebouwde OMEGA FLEXcilinder mag niet meer dan 3 mm bedragen. Gebruik als volgt geclassificeerde deurplaten om de inbraakwering te behouden: Klasse * (Home): Inbraakwerend beschermend beslag VdS erkend of DIN ES0-ZA met cilinderafdekking nodig. Klasse ** (A, cilinder zonder trekbeveiliging): Inbraakwerend beschermend beslag VdS AZ of DIN ES1-ZA met cilinderafdekking nodig. Klasse *** (B, cilinder zonder trekbeveiliging): Inbraakwerend beschermend beslag VdS BZ of DIN ES2-ZA of ES3-ZA met cilinderafdekking nodig. F815DK-x, F915DK-x Pagina 15 van 110

16 Voor uw veiligheid 4.5 Instructies voor de omgang met batterijen Om beschadigingen en milieuvervuiling te vermijden, moeten volgende voorwaarden gerespecteerd worden: Hou batterijen uit de buurt van kinderen. Indien een batterij ingeslikt werd, roep dan onmiddellijk de hulp van een arts in. Meng de batterijtypes niet met elkaar. Vervang de batterijen enkel door hetzelfde of een gelijkwaardig type. Controleer voor u de batterijen plaatst, of de contactpunten in het apparaat en aan de batterijen schoon zijn. Reinig de contactpunten indien nodig met alcohol of spiritus. Raak de contactpunten na het schoonmaken niet meer aan. Let bij het plaatsen van de batterijen op de correcte polariteit (+/ ). Probeer nooit om batterijen opnieuw op te laden. Er bestaat ontploffingsgevaar! De batterijen niet kortsluiten. Er bestaat ontploffingsgevaar! Werp batterijen niet in het vuur. Er bestaat ontploffingsgevaar! Bewaar de batterijen op een koele, droge plek. Rechtstreekse, felle warmte kan de batterijen beschadigen. Stel uw apparaten die op batterijen werken niet bloot aan sterke warmtebronnen. F815DK-x, F915DK-x Pagina 16 van 110

17 Voor uw veiligheid Verwijder de batterijen uit uw apparaten wanneer u ze gedurende een langere periode niet gebruikt. Neem uitgelopen batterijen onmiddellijk uit het apparaat. Maak de contactpunten schoon voor u nieuwe batterijen plaatst. Er bestaat gevaar voor brandwonden door batterijzuur! Verwijder lege batterijen onmiddellijk uit het apparaat. Breng lege batterijen naar een batterij-recyclagepunt. Plaats de elektronische knop met de geplaatste batterij pas op de sluitcilinder wanneer u hem ook echt wil gebruiken. Door de plaatsing van de elektronische knoppen wordt energie uit de batterij verbruikt. F815DK-x, F915DK-x Pagina 17 van 110

18 Inleiding 5 Inleiding 5.1 Beschrijving Dubbele knopcilinder F815DK-X Basisversie met elektronische knop voor de buitenkant en vastgekoppelde mechanische knop aan de binnenkant. Dubbele knopcilinder F915DK-X Versie voor gebruik in brandbeveiligingsdeuren tot T90. De OMEGA FLEX-cilinder is een flexibel, veilig systeem voor het toekennen van toegangsrechten. De OMEGA FLEX-cilinder bestaat uit ten minste één insteekbare elektronische knop en een sluitcilinder met een intelligent koppelingssysteem. Elektronische knoppen en sluitcilinders krijgen in de fabriek een kenmerkende eigenschap en functioneren enkel in de geleverde combinatie. Vervangen van elektronische knoppen en sluitcilinders is niet mogelijk. De gegevensoverdracht tussen de individuele componenten gebeurd versleuteld. F815DK-x, F915DK-x Pagina 18 van 110

19 Inleiding Andere uitrustingskenmerken van de OMEGA FLEX-cilinder: Onlineverbinding mogelijk: de OMEGA FLEX-cilinder kan ook via draadloze OMEGA-netwerken geprogrammeerd worden (optie). Manuele, draadloze programmering met RF-stick mogelijk. Weersbestendige knop, geschikt voor onbeschermde buitentoepassingen (optie). Inzetbaar voor smalraamdeuren met geringe doornmaat (25 mm). Hoge bescherming tegen mechanische en elektrische aanvallen van buitenaf. Mechanische opties: boor- en trekbeveiliging (optie). Tweekleurige LED-lichtring op de OMEGA FLEX-cilinder voor de optische signalisatie. Akoestische signaalgever (kan via software worden uitgeschakeld) voor statusweergave en meldingen. F815DK-x, F915DK-x Pagina 19 van 110

20 Inleiding 5.2 Programmering met de OMEGAsoftware Het beheer en de programmering van sluitsystemen kan ook online draadloos via Access Points, dan wel via de optioneel verkrijgbare RF-stick geschieden (zie ook pagina 68). U hebt de volgende componenten nodig voor het systeem (zie ook de figuur op de volgende bladzijde): Recente PC (1,2) met besturingssysteem Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2012 (Windows XP en Windows Server 2003 worden niet langer ondersteund), min. 1 GB RAM, vrije ruimte op de harde schijf min. 1 GB Netwerkkaart met TCP/IP-protocol (voor de installatie met Access Points) CD-ROM-player voor de installatie van software vanaf een informatiedrager Een vrije USB-aansluiting voor het gebruik van de RF-stick (optioneel) Een bestaande internet-verbinding om van OMEGAquicksupport gebruik te maken Beeldscherm met een resolutie van minstens pixel of Pixel (netbook-resolutie) CEStronics Suite-software Een geldige licentie voor de Software-Suite OMEGA RF-NET Access Point (Nr. 3, maximaal tien apparaten per Access Point) Minstens één sluitapparaat (Nr. 4) Optionele RF-stick (Nr. 5) F815DK-x, F915DK-x Pagina 20 van 110

21 Inleiding Opzetten van een draadlos network Opzetten van een systeem voor manuele programmering Voor meer informatie kunt u het handboek over de CEStronics Suite-software raadplegen. Deze zijn gratis verkrijgbaar bij F815DK-x, F915DK-x Pagina 21 van 110

22 Inleiding 5.3 Alternatieve uitvoeringen De OMEGA FLEX-cilinder is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen: X = M Mifare-leesmogelijkheid X = L LEGIC-leesmogelijkheid Alle alternatieve uitvoeringen zijn in (haakjes) als versie voor gebruik in brandbeveiligingsdeuren tot T90 te koop. Halve knopcilinder F815DK-X-½ (F915DK-X-½) Uitvoering met een elektronische knop aan één zijde, buitenkant. Blinde knopcilinder F802/13-X (F902/13-X) Dubbele knopcilinder met elektronische knop aan de buitenkant. Binnenkant blind, zonder draaiknop als bescherming tegen manipulaties. Blinde cilinder F802/13-X-GS (F902/13-X-GS) WAARSCHUWING Dubbele knopcilinder met elektronische knop aan de buitenkant. Binnenkant blind als bescherming tegen manipulaties, geschikt voor toepassing in sloten voor meerpuntssluiting en zeer licht lopende sloten. Deze cilinder mag enkel in sloten worden gebruikt waarvoor een toelating van de cilinder bestaat. F815DK-x, F915DK-x Pagina 22 van 110

23 Inleiding Blinde anti-paniekcilinder F802/13-X-AP (F902/13-X-AP) WAARSCHUWING Dubbele knopcilinder met elektronische knop aan de buitenkant. Binnenkant blind als bescherming tegen manipulaties. Geschikt voor gebruik bij sloten met antipaniekfunctie die een vaste gedefinieerde sluithendelpositie nodig hebben. Deze cilinder mag enkel in sloten worden gebruikt waarvoor een toelating van de cilinder bestaat. Dubbele anti-paniekknopcilinder F815DK-X-AP (F915DK-X-AP) WAARSCHUWING Dubbele knopcilinder met elektronische knop aan de buitenkant en mechanische knop aan de binnenkant, geschikt voor gebruik bij sloten met anti-paniekfunctie die een vaste gedefinieerde sluithendelpositie nodig hebben. Deze cilinder mag enkel in sloten worden gebruikt waarvoor een toelating van de cilinder bestaat. Dubbele cilinder F815DK-X-II (F915DK-X-II) Versie met aan beide kanten een elektronische knop, buiten en binnen. F815DK-x, F915DK-x Pagina 23 van 110

24 Inleiding Dubbele knopcilinder F815DK-X-GS (F915DK-X-GS) WAARSCHUWING Dubbele knopcilinder met elektronische knop aan de buitenkant en mechanische knop aan de binnenkant, geschikt voor toepassing in sloten voor meerpuntssluiting en zeer licht lopende sloten. Deze cilinder mag enkel in sloten worden gebruikt waarvoor een toelating van de cilinder bestaat. 5.4 Varianten Voor de varianten zijn volgende opties mogelijk (bekijk voor de opties de huidige prijslijst): /N NoTime, programmering via RF signaal met RF- Stick, zonder tijdzones en gebeurtenissen /T Time, programmering via RF signaal met RF-Stick, met tijdzones en gebeurtenissen /NET Online via RF signaal in CEStronics RF-netwerk (RF-NET), voor koppeling in CEStronics RFnetwerk /RF /NV /TV zoals uitvoering /N, aansturing via CEStronics RFswitchpoint. Programmering met mastercards NoTime, voor koppeling in CEStronics V-NET virtueel netwerk Time, voor koppeling in CEStronics V-NET virtueel netwerk F815DK-x, F915DK-x Pagina 24 van 110

25 Inleiding 5.5 Opties /SM /VdS /SKG*** /WP Optie veiligheidsmodus met DESFire EV1- sluitmedia (enkel bij Mifare-ID-systemen) VdS, aan beide kanten optie boor- en trekbeveiliging volgens VdS 2156 BZ+ voor dubbele cilinder. SKG***, aan beide kanten optie boor- en trekbeveiliging volgens SKG*** voor dubbele cilinder. Weersbestendige uitvoering conform IP 65 voor sluitcilinders en knoppen. Max. totale lengte 175 mm. Verlengingen van meer dan 175 mm totale lengte mogelijk, op aanvraag en na haalbaarheidsstudie. F815DK-x, F915DK-x Pagina 25 van 110

26 Inleiding 5.6 Kleuren/Oppervlakken Standaardversie bij levering: Roestvrijstaal-look /ST /HYG Softtouch-bekledingen van de knoppen voor een verbeterde haptiek, zwarte kleur. Antibacteriële bekleding van de knoppen. 5.7 Functiematrix anti-paniek, GS-variant dubbele cilinder halve cilinder blinde cilinder dubbele cilinder cilinder blinde cilinder /N /T /NET /RF /SM /VdS /2VdS deze handleiding Mogelijk Niet mogelijk F815DK-x, F915DK-x Pagina 26 van 110

27 Inleiding 5.8 Leveromvang Controleer voor de montage en ingebruikneming de verpakkingsinhoud en de leveromvang. Neem de OMEGA FLEX-cilinder uit de verpakking en verwijder al het verpakkingsmateriaal zoals folie, vulmateriaal en karton. Controleer nieuwe apparaten op transportschade en meld dit eventueel onmiddellijk aan uw handelaar. Voor elk geleverd Artikel ontvangt u de leveromvang zoals hieronder beschreven: Figuur 1, leveromvang per artikel 1 Elektronische knop, gebruiksklaar met batterij 2 Sluitcilinder 3 Mechanische knop 4 Stulpschroef voor sluitcilinder 5 Batterij voor de elektronische knop, geplaatst in de elektronische knop F815DK-x, F915DK-x Pagina 27 van 110

28 Inleiding Leveromvang van de gereedschapsset Bij elke nieuwe OMEGA FLEX-installatie wordt eenmalig de volgende set gereedschap meegeleverd: Figuur 2, onderdelen van de gereedschapsset 1 Knopsleutel 2 TORX-bit (voor schroef met verzonken kop) 3 Vrijloopsleutel LET OP Beschadiging van de knophuls mogelijk. Als u zich niet houdt aan de volgende handleiding voor het losmaken of vastzetten van de knophuls kan deze krassen oplopen of beschadigd raken. Plaats de hulssleutel alleen op de metalen huls, niet op de lichtring. F815DK-x, F915DK-x Pagina 28 van 110

29 Inleiding De gereedschapsset wordt samen met uw bestelde systeem geleverd. De gereedschapsset is los van de OMEGA FLEX-cilinder verkrijgbaar en kan ook als afzonderlijk artikel worden besteld. De werkwijze (zie ook de volgende pagina s): Plaats de knopsleutel (1) aan de achterkant van de knop om te verhinderen dat de knop meedraait. Schroef de knophuls met de hand los of vast. Breng de speciale vrijloopsleutel (3) aan met een draaiing tegen de werkrichting in, teneinde krassen op de knophuls te voorkomen (zie de volgende afbeeldingen). Zet de knophuls vast of maak hem los (max. 12 Nm), al naargelang wat u wilt doen. Let daarbij op het slotsymbool. F815DK-x, F915DK-x Pagina 29 van 110

30 Inleiding 5.9 Monteren van de elektronicaknop 1. Steek de borgring op de sluitcilinder. 2. Controleer of de borgring correct zit. 3. Steek de elektronische knop op de sluitcilinder. Raak de elektronische knop enkel aan de metalen flens aan. Let op de juiste positie van beide merktekens. F815DK-x, F915DK-x Pagina 30 van 110

31 Inleiding 4. Beweeg eventueel de twee gemarkeerde klauwen naar hun uiterste positie, anders kunt u de elektronische deurknop niet plaatsen. 5. Bevestig de knophuls. 6. Schroef de knophuls met de hand op zijn plaats. Gebruik daarvoor de knopsleutel, om te voorkomen dat de elektronicaknop meedraait. F815DK-x, F915DK-x Pagina 31 van 110

32 Inleiding 7. Schroef de knophuls stevig erop totdat de knophuls gelijk zit met de borgflens. Controleer of de knophuls gelijk zit, zoals op de afbeelding staat afgebeeld. Corrigeer de positie eventueel, totdat de knophuls gelijk zit. Gebruik de vrijloopsleutel voor het vastdraaien van de knophuls alleen maar op plaatsen waar sabotagegevaar bestaat en de knoppen daarom bijzonder vast moeten zitten. Om de knophuls los te draaien moet u altijd de vrijloopsleutel gebruiken. 8. Breng de vrijloopsleutel aan met een draaiing tegen de werkrichting in, teneinde krassen op de knophuls te voorkomen. F815DK-x, F915DK-x Pagina 32 van 110

33 Inleiding 9. Plaats de vrijloopsleutel (1) alleen op de metalen huls, niet op de lichtring. Anders kunt u de lichtring beschadigen. 10. Zet de knophuls met de hand vast. Figuur 3-12, monteren van de elektronicaknop Neem de vrijloopsleutel eveneens weg met een draaiing tegen de werkrichting in. F815DK-x, F915DK-x Pagina 33 van 110

34 Inleiding 5.10 Losmaken van de elektronicaknop 1. Breng de vrijloopsleutel aan met een draaiing tegen de werkrichting in, teneinde krassen op de knophuls te voorkomen. 2. Plaats de vrijloopsleutel (1) alleen op de metalen huls, niet op de lichtring. Anders kunt u de lichtring beschadigen. 3. Maak de knophuls met de vrijloopsleutel los, totdat u de knophuls met de hand kunt afschroeven (ca. 1-2 draaiingen). Neem de vrijloopsleutel eveneens weg met een draaiing tegen de werkrichting in. F815DK-x, F915DK-x Pagina 34 van 110

35 Inleiding 4. Schroef de knophuls er met de hand af. Gebruik daarvoor de knopsleutel, om te voorkomen dat de elektronicaknop meedraait. 5. Verwijder de knophuls. 6. Neem de elektronicaknop van de sluitcilinder. Raak de elektronische knop enkel aan de metalen flens aan. F815DK-x, F915DK-x Pagina 35 van 110

36 Inleiding 7. Pak evtl. de borgring van de sluitcilinder weg. Figuur 13-19, losmaken van de elektronicaknop F815DK-x, F915DK-x Pagina 36 van 110

37 Inleiding 5.11 Systeemonderdelen Deze componenten kunnen optioneel met uw OMEGA FLEXcilinder worden gecombineerd: U kunt volgens uw wensen bij een vakhandelaar naar keuze verschillende sluitmedia kopen. Als standaard-pc kunt u via CEStronics een geschikt netbook kopen. Voor andere computers wendt u zich tot uw computerspeciaalzaak. Figuur 11, mogelijke systeemonderdelen 1 Met de volgende sluitmedia kunt u de elektronische cilinder bedienen: transpondersleutel, sleutelhanger, sleutelhanger SlimLine, kaarten (optie). 2 Elektronische knoppen met verschillende eigenschappen, mechanische knop, afhankelijk van de bestelling (optie). 3 Sluitcilinder (voor dubbele knopcilinder). F815DK-x, F915DK-x Pagina 37 van 110

38 Inleiding 4 OMEGA RF-Switchpoint, met de RF-Switchpoint (draadloze schakelaar) kunt u uw sluitapparaten op afstand vrijschakelen en binnen een bereik van max. 10 m draadloos aansturen. 5 Desktop-pc, laptop of netbook voor het opbouwen van draadloze netwerken met softwareprogrammering. 6 Combineerbare sluitsystemen met de FLEX-cilinder: OMEGA IES-beslagen, wandterminals en elektronische cilinders. 7 Access Points en repeaters voor de opbouw van draadloze netwerken (optie). 8 Desktop-reader voor het makkelijk inlezen van sluitmedia en mastermedia in combinatie met de software-suite (optie). 9 RF-stick, voor de kabelloze offline-programmering van softwarebeveiligde sluitsystemen. 10 Mastermedia. Met deze Master Cards kunt u de functionaliteit van uw OMEGA FLEX-cilinder uitbreiden, zonder pc s of software te moeten gebruiken. U kunt mechanische sluitsystemen en de OMEGA FLEX-cilinder met elkaar combineren. In dit geval kunt u transpondersleutels voor mechanische en elektronische cilinders van CEStronics gebruiken. Plaats de elektronische knoppen met de geplaatste batterij pas op de sluitcilinder wanneer u hem daadwerkelijk wil gebruiken. Door het plaatsen van de elektronische knoppen wordt energie uit de batterij verbruikt. F815DK-x, F915DK-x Pagina 38 van 110

39 Inleiding 5.12 Master-media Voor bijkomende informatie staat de programmeerhandleiding voor het OMEGAsysteem ter beschikking. Deze kunt u gratis vinden op Met Master-media kunnen nog meer functies met de hand worden ingesteld, zonder dat daarbij hulpmiddelen als een PC of een programmeerkabel/rf-stick benodigd worden. Mastermedia zijn verkrijgbaar via uw CEStronics- partner: SYSTEM-MASTER De SYSTEM-MASTER kent alle rechten toe op het hoogste berechtigingsniveau. Per systeem kan er slechts één geldige System-Master zijn. Met de System-Master kent u rechten toe aan max. tien Program-Masters. Om uw sluitsystemen te kunnen programmeren zijn in de basisversie per systeem een System- Master en een Program-Master nodig PROGRAM-MASTER Met de PROGRAM-MASTER kent u aan uw sluitmedia rechten toe en wist u ze. F815DK-x, F915DK-x Pagina 39 van 110

40 Inleiding TIME-MASTER Met de TIME-MASTER stelt u de openingtijd van uw toegangsapparaat in. De openingstijd is de periode na het inlezen van het sluitmedium, waarin het toegangsapparaat heeft ontgrendeld. Stel met de TIME-MASTER de openingstijd van uw toegangsapparaten in: Houd de TIME-MASTER voor het sluitapparaat. Zodra de TIME-MASTER door de sluitapparaat werd herkend, hoort u een akoestisch of ziet u een optisch signaal in een seconde-interval. Daardoor wordt de ingestelde openingstijd aangegeven. F815DK-x, F915DK-x Pagina 40 van 110

41 Inleiding RELEASE-MASTER Met de RELEASE-MASTER kunt u uw toegangsapparaat in de vrijgavetoestand brengen. In de vrijgavetoestand worden geen sluitmedia gelezen. In deze toestand zijn de toegangsapparaten permanent geopend. De cilinder blijft permanent vrij geschakeld. Het relais van de wandterminal blijft permanent vrij geschakeld. Vrijgavetoestand instellen: Houd de RELEASE-MASTER ca. een seconde voor uw toegangsapparaat (Bevestiging signaal 1 x kort). Vrijgavetoestand beëindigen: Houd de RELEASE-MASTER ca. vijf seconden voor uw toegangsapparaat (Bevestiging signaal 2 x kort). Uw sluitcilinder of beslag koppelt uit, het relais van de wandterminal slaat af. F815DK-x, F915DK-x Pagina 41 van 110

42 Inleiding BLOCK-MASTER v Met de BLOCK-MASTER brengt u uw sluitcilinders en wandterminals permanent in de blokkeertoestand. In de blokkeertoestand worden alle sluitmedia steeds afgewezen. De sluitcilinder blijft permanent geblokkeerd. Het relais van de wandterminal blijft permanent in de geblokkeerde toestand. Blokkeertoestand instellen: Houd de BLOCK-MASTER ca. een seconde voor uw toegangsapparaat (Bevestiging signaal 1 x kort). Blokkeertoestand beëindigen: Houd de BLOCK-MASTER ca. vijf seconden voor uw toegangsapparaat (Bevestiging signaal 2 x kort). F815DK-x, F915DK-x Pagina 42 van 110

43 Inleiding RF-INI-MASTER Met de RF-INI-MASTER activeert u de Online-Modus bij /NETsystemen (draadloze modus). In deze toestand probeert uw toegangsapparaat een verbinding te maken met de OMEGAserver, om nieuwe programmeeropdrachten te ontvangen. Eveneens worden de opgeslagen gebeurtenissen van de toegangsapparaat doorgestuurd. Om uw toegangsapparaten in de draadloze modus (onlinemodus) te brengen, gaat u als volgt te werk: Houd de RF-INI-MASTER ca. twee seconden voor uw toegangsapparaat. U ontvangt een korte groene signalering en een kort akoestisch signaal als bevestiging. Om uw toegangsapparaten in de offline-modus te brengen, gaat u als volgt te werk: Houd de RF-INI-MASTER zolang voor uw toegangsapparaat, totdat de latere signalering is voltooid. U ontvangt een korte groene signalering voor vijf seconden en een akoestisch signaal als bevestiging. F815DK-x, F915DK-x Pagina 43 van 110

44 Inleiding RF-TRACE-MASTER Met de RF-TRACE-MASTER kunt u de kwaliteit van de draadloze verbinding tussen het Access Point en hun toegangssystemen controleren. Hou de RF-TRACE-MASTER ongeveer twee seconden voor uw toegangssysteem. De functie wordt onmiddellijk uitgevoerd. De RF-TRACE-MASTER maakt volgende signalisatie van uw toegangssystemen mogelijk: Als de groene LED van uw OMEGA FLEX-cilinder, beslag of wandterminal met dubbele signalisatie knippert, is de draadloze verbinding van zeer goede kwaliteit. Als de groene LED van uw OMEGA FLEX-cilinder, beslag of wandterminal met enkelvoudige signalisatie knippert, is de draadloze verbinding van voldoende goede kwaliteit. F815DK-x, F915DK-x Pagina 44 van 110

45 Inleiding Als de rode en groene LED s afwisselend of tegelijk knipperen, is de draadloze verbinding zwak. Als de rode LED van uw OMEGA FLEX-cilinder, beslag of uw wandterminal knippert, is er geen draadloze verbinding. Controleer de draadloze verbinding op storingen. Tijdens de controle verloopt de signalisatie aan het Access Point zoals aan het sluitsysteem. F815DK-x, F915DK-x Pagina 45 van 110

46 Inleiding EMERGENCY-KEY De Emergency Key is een Master-sleutel die onafhankelijk van alle instellingen van uw sluitapparaten een sluitautorisatie heeft. Met de Emergency Key heeft u te allen tijde toegang tot elk sluitapparaat van uw OMEGA FLEX-installatie. De Emergency Key is verkrijgbaar als sleutel, als sleutelhanger en als identificatiepasje. De Emergency Key beschikt altijd over de hoogste prioriteit en kan ook apparaten openen die in de blokkeerstand zijn gezet. LET OP Een onbevoegde kan de Emergency Key in zijn bezit krijgen en zich daarmee toegang verschaffen. Bewaar de Emergency Key op een veilige plek. Zorg ervoor dat hij niet in handen van onbevoegden komt. De autorisatie van de Emergency Key wordt met de hand gedaan via de SYSTEM-MASTER of via de draadloze programmering. F815DK-x, F915DK-x Pagina 46 van 110

47 Inleiding Toepassing bij een sluitcilinder: Ervoor houden = sluitapparaat vrijgeschakeld, signaal 1 x groen Nogmaals ervoor houden = sluitapparaat gesloten, signaal 2 x groen De Emergency Key is passend voor de brandweer-sleutelkluis Prioriteiten 1. EMERGENCY-KEY 2. Blokkeerstand (met Block-masterkaart) 3. Blokkeertijden (alleen online) 4. vrijgavestand (met Release-masterkaart) 5. Vrijgavetijden (alleen online) 6. Office mode (alleen online) 7. Transponder 1 = Hoogste 7 = Laagste F815DK-x, F915DK-x Pagina 47 van 110

48 OMEGA FLEX-cilinder inbouwen 6 OMEGA FLEX-cilinder inbouwen 6.1 Herkennen van de buitenkant Voor de montage moet u de buitenkant van de OMEGA FLEXcilinder herkennen. De sluitcilinder heeft markeringen: Figuur 21, markeringen aan de sluitcilinder Buitenkant F815DK-x, F915DK-x Pagina 48 van 110

49 OMEGA FLEX-cilinder inbouwen LET OP Beschadiging van de OMEGA FLEX-cilinder mogelijk. Materiële schade van de OMEGA FLEX-cilinder mogelijk bij niet vakkundig uitgevoerde montage. De montage van de OMEGA FLEX-cilinder mag enkel worden uitgevoerd door vakkundige personen. Deze personen moeten door CEStronics of een CEStronics-vakhandelaar over het product een opleiding hebben gekregen. Controleer voor de montage of het cilinderlichaam de juiste lengte voor het deurslot heeft. Meet hiervoor de dikte van het deurblad en de lengte van het sluitlichaam. WAARSCHUWING Risico op verwondingen. Door storingen is het mogelijk dat personen in gevaarlijke situaties de deur niet kunnen openen, met kwetsuren en mogelijk zelfs de dood tot gevolg. De OMEGA FLEX-cilinder moet voor uw deursysteem geschikt en toegelaten zijn. Bij twijfel neemt u contact op met de fabrikant van de deur of het deurslot om te achterhalen of ze geschikt zijn. De OMEGA FLEX-cilinder wordt gedeeltelijk voorgemonteerd en met een geplaatste batterij geleverd. U kunt de OMEGA FLEXcilinder op verschillende manieren monteren: F815DK-x, F915DK-x Pagina 49 van 110

50 OMEGA FLEX-cilinder inbouwen Montage langs de buitenkant van de deur Montage langs de binnenkant van de deur U programmeert de OMEGA FLEX-cilinder met geplaatste buitenknop eerst op een tafel, waarna u hem dan langs de buitenkant inbouwt. (zie p. 51). Eerst monteert u de sluitcilinder. Dan plaatst u de elektronische knop en programmeert u de rechten na de montage. (zie p. 58). Indien u de OMEGA FLEX-cilinder eerst programmeert, neemt u voor de montage de mechanische knop weg. U monteert hierdoor langs de buitenkant. Indien u de OMEGA FLEX-cilinder eerst monteert, plaatst u de elektronische knop tijdens de montage en programmeert u de rechten na de montage. U monteert hierdoor langs de binnenkant. LET OP Risico op beschadiging van de OMEGA FLEXcilinder. De OMEGA FLEX-cilinder kan bij de montage met een boormachine of een accuschroevendraaier beschadigd worden. Gebruik voor de montage van de OMEGA FLEX-cilinder geen accuschroevendraaier of boormachine. Gebruik uitsluitend het vermelde gereedschap. F815DK-x, F915DK-x Pagina 50 van 110

51 OMEGA FLEX-cilinder inbouwen 6.2 Montage langs de buitenkant van de deur Plaats de elektronische knoppen met de geplaatste batterijen pas op de sluitcilinder als u hem ook daadwerkelijk wil gaan gebruiken. Door het plaatsen van de elektronische knoppen wordt energie uit de batterijen verbruikt. U heeft volgend gereedschap nodig: Knopsleutel Ratelringsleutel Schroevendraaier met TORX-Bit-inzetstuk Inbussleutel 2,5 mm Kies deze montagewijze als u de programmering van de OMEGA FLEX-cilinder voor de montage wenst uit te voeren (bijv. als tafelprogrammering, zie ook p. 89, Programmeren kort en bondig ). LET OP Risico op buitensluiten. De deur kan bij de montage dichtslaan, waarna u de deur niet meer kunt openen. Zorg er bij de montage voor dat de deur niet kan dichtvallen. U moet tijdens de montage over een toegelaten sluitmedium beschikken om de deur te kunnen openen. Controleer voor de montage of u de rechten correct heeft toegekend. F815DK-x, F915DK-x Pagina 51 van 110

52 OMEGA FLEX-cilinder inbouwen Elektronische knop opplaatsen Zie ook hfdst. Knopmontage, pagina 24 ff. Maak de knophuls van de elektronische knop tegen de richting van de wijzers van de klok los. Figuur 22, knophuls losmaken en op elektronische knop plaatsen Steek de elektronische knop op de sluitcilinder, zoals u kunt zien op figuur 22. Let op de juiste positie van beide merktekens (figuur 22). Raak de elektronische knop aan de metalen flens aan, zoals u kunt zien in figuur 23. Figuur 23, elektronische knop enkel aan de metalen flens aanraken F815DK-x, F915DK-x Pagina 52 van 110

53 OMEGA FLEX-cilinder inbouwen Beweeg eventueel de twee gemarkeerde klauwen naar hun uiterste positie, anders kunt u de elektronische deurknop niet plaatsen. Figuur 24, klauwen volledig naar buiten brengen LET OP Risico op beschadiging van de elektronische knop. De elektronische knop kan beschadigd geraken als u hem niet aan de metalen flens aanraakt de printplaatjes kunnen hierdoor mechanisch beschadigd worden. Raak de elektronische knop aan de metalen flens aan, zoals u kunt zien in figuur 23. Als u de elektronische knop correct geplaatst heeft, kwiteert de buitenknop de verbinding met een 3 seconden durend oplichten van de rode en groene LED. Schroef de knophuls van de elektronische knop weer stevig vast, zoals beschreven op pagina 28 e.v. F815DK-x, F915DK-x Pagina 53 van 110

54 OMEGA FLEX-cilinder inbouwen Figuur 25, knophuls vastschroeven Ken uw rechten voor de OMEGA FLEX-cilinder toe (zie p. 89, Programmeren kort en bondig ). Controleer de correct toekenning van de rechten. F815DK-x, F915DK-x Pagina 54 van 110

55 OMEGA FLEX-cilinder inbouwen Sluitcilinder plaatsen Verwijder de mechanische knop door het losschroeven van de binnenzeskantschroef SW 2,5 mm. Figuur 26, mechanische knop demonteren Plaats de sluitcilinder langs de buitenkant in de profielcilinderopening. Figuur 27, sluitcilinder plaatsen Plaats de stulpschroef in het deurslot en schroef deze eerst zodanig vast dat ze gelijk komt met de afdekplaat. F815DK-x, F915DK-x Pagina 55 van 110

56 OMEGA FLEX-cilinder inbouwen Figuur 28, stulpschroef monteren Draai aan de elektronische knop, om te controleren of de sluithendel soepel en probleemloos werkt. Om de sluitfunctie te controleren, gebruikt u uw sluitmedium waaraan u rechten heeft toegekend. Als de sluithendel niet soepel werkt, moet u de sluitcilinder weer uit de profielcilinderopening halen. Los de vastgestelde problemen op. Controleer daarna weer de storingsvrije werking van het deurslot. Als het deurslot niet storingsvrij werkt, neem dan contact op met de fabrikant van het deurslot. Herhaal vervolgens de vorige stappen voor de montage van het cilinderlichaam. F815DK-x, F915DK-x Pagina 56 van 110

57 OMEGA FLEX-cilinder inbouwen Controleer de correct toekenning van de rechten met de sluitmedia waaraan u rechten heeft toegekend. Figuur 29, werking controleren Als de knop correct gemonteerd is en aan een sluitmedium rechten werden toegekend, signaleert de OMEGA FLEX-cilinder de toegang met een eenmalig groen licht- en een kort akoestisch signaal. Draai de stulpschroef vaster aan. Draai de knophuls van de elektronische knop slechts vast met een ratelringsleutel, zoals beschreven op pagina 28 e.v. Gebruik hiervoor de meegeleverde knopsleutel en het ratelringsleutel. Monteer de mechanische knop door het vastschroeven van de binnenzeskantschroef SW 2,5 mm. F815DK-x, F915DK-x Pagina 57 van 110

58 OMEGA FLEX-cilinder inbouwen 6.3 Montage langs de binnenkant van de deur Plaats de elektronische knop met de geplaatste batterijen pas op de sluitcilinder als u hem ook daadwerkelijk wil gaan gebruiken. Door het plaatsen van de elektronische knop wordt energie uit de batterijen verbruikt. U heeft volgend gereedschap nodig: Knopsleutel Ratelringsleutel Schroevendraaier met TORX-Bit-inzetstuk Kies deze montagewijze als u de programmering van de OMEGA FLEX-cilinder tijdens de montage wenst uit te voeren Sluitcilinder plaatsen Controleer voor de montage de positie van het deurbeslag en het deurslot. Controleer de buiten- en binnenpositie van de sluitcilinder. Als de sluitcilinder soepel in de profielcilinderopening kan worden geschoven, kunt u verdergaan met de montage. Indien niet, gaat u als volgt te werk: Corrigeer de positie van het deurslot. Neem indien nodig contact op met de fabrikant van het deurslot. Controleer opnieuw de positie van het deurbeslag en van het deurslot met de sluitcilinder. Schuif vervolgens de sluitcilinder langs de binnenkant in de profielcilinderopening. F815DK-x, F915DK-x Pagina 58 van 110

59 OMEGA FLEX-cilinder inbouwen Figuur 30, sluitcilinder langs binnen plaatsen Plaats de stulpschroef in het deurslot en schroef deze eerst zodanig vast dat ze gelijk komt met de afdekplaat. Draai aan de mechanische knoppen om de sluitfunctie te controleren. Als de sluithendel niet soepel werkt, moet u de elektronische knoppen weer weghalen. Los de vastgestelde problemen op. Controleer daarna weer de storingsvrije werking van het deurslot. Als het deurslot niet storingsvrij werkt, neem dan contact op met de fabrikant van het deurslot. Herhaal vervolgens de vorige stappen voor de montage van het cilinderlichaam. Figuur 31, stulpschroef monteren F815DK-x, F915DK-x Pagina 59 van 110

60 OMEGA FLEX-cilinder inbouwen Elektronische knop opplaatsen Maak de knophuls van de elektronische knop tegen de richting van de wijzers van de klok los. Steek de elektronische knop op de sluitcilinder, zoals u kunt zien op figuur 34. Let op de juiste positie van beide merktekens (figuur 34). Raak de elektronische knop aan de metalen flens aan, zoals u kunt zien in figuur 32. Figuur 32, elektronische knop enkel aan de metalen flens aanraken Beweeg eventueel de twee gemarkeerde klauwen naar hun uiterste positie, anders kunt u de elektronische deurknop niet plaatsen. Figuur 33, klauwen volledig naar buiten brengen F815DK-x, F915DK-x Pagina 60 van 110

61 OMEGA FLEX-cilinder inbouwen LET OP Risico op beschadiging van de elektronische knop. De elektronische knop kan beschadigd geraken als u hem niet aan de metalen flens aanraakt de printplaatjes kunnen hierdoor mechanisch beschadigd worden. Raak de elektronische knop aan de metalen flens aan, zoals u kunt zien in figuur 32. Figuur 34, elektronische knop plaatsen Als u de elektronische knop correct geplaatst heeft, kwiteert de elektronische knop de verbinding met een 3 seconden durend oplichten van de rode en groene LED. Schroef de knophuls van de elektronische knop weer stevig vast, zoals beschreven op pagina 28 e.v. F815DK-x, F915DK-x Pagina 61 van 110

62 OMEGA FLEX-cilinder inbouwen Figuur 35, knophuls vastschroeven Ken uw rechten voor de OMEGA FLEX-cilinder toe (zie p. 89, Programmeren kort en bondig ). Controleer de correct toekenning van de rechten met de sluitmedia waaraan u rechten heeft toegekend. Draai aan de elektronische knoppen om de sluitfunctie te controleren. Om de sluitfunctie te controleren, gebruikt u uw sluitmedium waaraan u rechten heeft toegekend. Als de sluithendel niet soepel werkt, moet u de elektronische knoppen weer weghalen. Los de vastgestelde problemen op. Controleer daarna weer de storingsvrije werking van het deurslot. Als het deurslot niet storingsvrij werkt, neem dan contact op met de fabrikant van het deurslot. Herhaal vervolgens de vorige stappen voor de montage van het elektronische knoppen. Controleer met het sluitmedium waaraan u rechten heeft toegekend ten slotte of de OMEGA FLEX-cilinder storingsvrij werkt. F815DK-x, F915DK-x Pagina 62 van 110

63 OMEGA FLEX-cilinder inbouwen Figuur 36, werking controleren Als de knop correct gemonteerd is en aan een sluitmedium rechten werden toegekend, signaleert de OMEGA FLEX-cilinder de toegang met een eenmalig groen licht- en een kort akoestisch signaal. Draai de stulpschroef vaster aan. Draai de knophuls van de elektronische knop slechts vast met een ratelringsleutel. Gebruik hiervoor de meegeleverde knopsleutel en het ratelringsleutel, zoals beschreven op pagina 28 e.v. F815DK-x, F915DK-x Pagina 63 van 110

64 Deurslot bedienen 7 Deurslot bedienen LET OP Beschadiging van de dubbele knopcilinder door verkeerde deurbediening is mogelijk. Gebruik uitsluitend de deurkruk/ greep voor het opentrekken en dichtduwen van de deur, zoals in de afbeelding te zien is. Trek de deur niet aan de sleutel open: Trek de deur niet aan de knop open: F815DK-x, F915DK-x Pagina 64 van 110

65 Deurslot bedienen Breng uw toegekende sluitmedium binnen het leesbereik van de OMEGA FLEX-cilinders. Deze afstand bedraagt ongeveer 20 mm. Figuur 37, sluitmedium correct gebruiken De OMEGA FLEX-cilinder stuurt een kort signaal uit en signaleert hierdoor de vrijgave. Om het deurslot te openen, draait u de knop in de juiste richting. Tijdens deze vrijgavetijd reageert de OMEGA FLEX-cilinder op geen andere sluitmedia. Figuur 38, niet-geautoriseerde sluitmedia Niet-geautoriseerde sluitmedia worden afgewezen (signaal: 4 x rood). F815DK-x, F915DK-x Pagina 65 van 110

66 Deurslot bedienen DESFire EV1 in de veiligheidsmodus (optie) De gegevensoverdracht tussen het sluitsysteem en het sluitmedium is versleuteld. Enkel de sluitmedia die door het systeem geïdentificeerd worden, hebben sluitrechten. Deze sluitsystemen (1) aanvaarden geen vreemde transponders (2) en reageren niet op sluitpogingen met andere sluitmedia. Een door CEStronics geproduceerd DESFire EV1-sluitmedium dat in veiligheidsmodus werkt, kan in andere systemen (3) die deze transponder nodig hebben, worden gebruikt. De multitoepassingsmogelijkheid van het sluitmedium is hierdoor gegarandeerd. Figuur 39, DESFire werkingsprincipe DESFire EV1 in standaardmodus Sluitmedia die in standaardmodus werken, gedragen zich als transponders volgens ISO Voor de identificatie wordt de UID van het sluitmedium gebruikt. Als u met de CEStronics-Software uw installaties beheert, kunt u beide DESFire EV1-varianten samen met de CEStronicssoftware gebruiken. Breng uw toegekende sluitmedium binnen het leesbereik van de OMEGA FLEX-cilinder. F815DK-x, F915DK-x Pagina 66 van 110

67 Deurslot bedienen Figuur 40, sluitmedium correct gebruiken De leesmodule in de knop herkent het sluitmedium. De OMEGA FLEX-cilinder stuurt een kort signaal uit en signaleert hierdoor de vrijgave. Binnen de vrijgavetijd kunt u de sluitprocedure uitvoeren. Tijdens deze vrijgavetijd reageert de OMEGA FLEX-cilinder op geen andere sluitmedia. Figuur 41, niet-geautoriseerde sluitmedia Niet-geautoriseerde sluitmedia worden afgewezen (signaal: 4 x rood). F815DK-x, F915DK-x Pagina 67 van 110

68 Programmeren met RF-stick 8 Programmeren met RF-stick Met de optionele RF-stick kunt u uw toegangsapparaten (sluitcilinder, IES-beslag, wandterminal) draadloos manueel programmeren. Het draadloze bereik van de RF-stick bedraagt tot tien meter. Figuur 42, programmeren met RF-stick Voor meer informatie kunt u het handboek over de CEStronics RF-stick raadplegen. Dit is gratis verkrijgbaar bij F815DK-x, F915DK-x Pagina 68 van 110

69 Programmeren met RF-stick De RF-stick is verkrijgbaar in drie verschillende pakketten: RF-stick RF-stick - set RF-stick programmeerpakket Bevat enkel de RF-stick en een CD-ROM (met gebruikershandleiding), voor de functionele uitbreiding van bestaande online en offline installaties. Bevat de OMEGA RF-stick, de RF-stick Master, de OMEGA System Master, een CD-ROM met de CEStronics - softwaresuite als back-upmedium en een USB-stick met de programmabestanden en licenties. Bevat een netbook incl. Voorgeïnstalleerde CEStronics - softwaresuite met licentie voor één systeem, de OMEGA RF-stick, de RF-stick Master, de OMEGA System Master, een USB-stick met het licentiebestand en de gegevensbestanden en een CD-ROM met de CEStronics - softwaresuite als back-upmedium. Voor de autorisatie van de programmering hebt u altijd de RF- STICK-MASTER nodig. Om met de RF-stick te kunnen werken, gaat u als volgt te werk: Autoriseer de RF-STICK-MASTER op uw toegangsapparaat (in het voorbeeld sluitcilinder): F815DK-x, F915DK-x Pagina 69 van 110

70 Programmeren met RF-stick Figuur 43, autoriseer de RF-STICK-MASTER op uw toegangsapparaat Steek de RF-stick in een vrije USB-poort op uw PC (of netbook). Start de Software-Suite en meld u aan. Na enkele seconden krijgt u in de statusbalk de beide statusmeldingen Installatie gereed en RF-stick gereed. Voer uw wijzigingen aan uw sluitsysteem uit. F815DK-x, F915DK-x Pagina 70 van 110

71 Programmeren met RF-stick U krijgt vervolgens een nieuwe statusmelding Programmering noodzakelijk. Druk in het menu Overige op de knop Wijzigingen programmeren. Of ga in de menubalk naar de vermelding Programmeren en klik op de knop Alle apparaten opnieuw programmeren. U krijgt twee nieuwe statusmeldingen in de statusbalk: Programmering loopt en RF-stick gereed voor programmering. Begeeft u zich met uw notebook/netbook in de buurt van uw toegangssystemen (max. afstand 10 m). Houd de RF-STICK-MASTER voor uw toegangsapparaat. Als de afstand tussen de RF-stick en het toegangsapparaat te groot is (groter dan tien meter), dan signaleert uw toegangsapparaat de ontbrekende verbinding met een lang geluidssignaal en brandende rode LED s. Bij het herkennen van de RF-STICK-MASTER geeft uw toegangsapparaat een lang geluidssignaal en de groene LED s branden gedurende ca. vijf seconden. Wanneer de overdracht begint, knipperen de groene LED s tot aan het einde van de gegevensoverdracht. Na een complete gegevensoverdracht wordt de programmeeropdracht uit de lijst Programmeerstatus verwijderd. F815DK-x, F915DK-x Pagina 71 van 110

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II. Montage- en gebruikershandleiding

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II. Montage- en gebruikershandleiding elektronische cilinder Dubbelzijdig lezende knopcilinder F815DK-x-II Montage- en gebruikershandleiding Vertaalde montage- en gebruikershandleiding Versie 1.4, 02/2013 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen...

Nadere informatie

Programmeerhandleiding voor het OMEGA Mifare-systeem. - Voor Off-line-programmering -

Programmeerhandleiding voor het OMEGA Mifare-systeem. - Voor Off-line-programmering - Programmeerhandleiding voor het OMEGA Mifare-systeem - Voor Off-line-programmering - Vertaalde Montageen bedieningshandleiding Versie 1.6, 04/2013 Voorwoord Voorwoord Deze programmeerhandleiding helpt

Nadere informatie

Programmeerhandleiding voor het OMEGA ACTIVE-systeem. - Voor Off-line-programmering -

Programmeerhandleiding voor het OMEGA ACTIVE-systeem. - Voor Off-line-programmering - Programmeerhandleiding voor het OMEGA ACTIVE-systeem - Voor Off-line-programmering - Vertaalde Montageen bedieningshandleiding Versie 1.4, 04/2013 Voorwoord Voorwoord Deze programmeerhandleiding helpt

Nadere informatie

802/13 LEGIC/815 ½ LEGIC

802/13 LEGIC/815 ½ LEGIC OMEGA LEGIC 815DK F LEGIC 815DK II LEGIC 802/13 LEGIC/815 ½ LEGIC De informatie en gegevens in deze documentatie kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Zonder uitdrukkelijke toestemming

Nadere informatie

CES OMEGA FLEX Desktop-Writer DTW. Gebruikershandleiding

CES OMEGA FLEX Desktop-Writer DTW. Gebruikershandleiding CES OMEGA FLEX Desktop-Writer DTW Gebruikershandleiding Vertaalde gebruikershandleiding Versie 0, 2017 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Symbolen... 3 3 Voorwoord... 4 3.1 Uitvoeringen...

Nadere informatie

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Dubbele knopcilinder F815DK-x. Montage- en gebruikershandleiding

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Dubbele knopcilinder F815DK-x. Montage- en gebruikershandleiding elektronische cilinder Dubbele knopcilinder F815DK-x Montage- en gebruikershandleiding Vertaalde montage- en gebruikershandleiding Versie 1.3, 02/2013 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen... 4 3 Voorwoord...

Nadere informatie

OMEGA FLEX Programmeer-Set. Bedieningshandleiding

OMEGA FLEX Programmeer-Set. Bedieningshandleiding Programmeer-Set Bedieningshandleiding Vertaalde bedieningshandleiding Versie 1.1, 11/2014 Inhoudsopgave 1.1 Inhoudsopgave 1.2 Voorwoord... 3 1.3 Uitvoeringen... 3 1.4 Fabrikant en Service... 3 1.5 Doelgroep...

Nadere informatie

OMEGA FLEX Radio sleutel. Gebruikershandleiding

OMEGA FLEX Radio sleutel. Gebruikershandleiding OMEGA FLEX Radio sleutel Gebruikershandleiding Vertaalde Gebruikershandleiding Versie 1.0, 01/2015 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen... 4 3 Voorwoord... 5 3.1 Uitvoeringen... 5 3.2 Fabrikant en

Nadere informatie

Noodstroomapparaat voor het OMEGA ACTIVE- systeem. Gebruiksaanwijzing

Noodstroomapparaat voor het OMEGA ACTIVE- systeem. Gebruiksaanwijzing Noodstroomapparaat voor het OMEGA ACTIVE- systeem Gebruiksaanwijzing Voorwoord Voorwoord Deze gebruiksaanwijzing helpt u bij het doelmatige, veilige en voordelige gebruik van het noodstroomapparaat. Iedere

Nadere informatie

OMEGA FLEX Desktop Writer DTW. Gebruikershandleiding

OMEGA FLEX Desktop Writer DTW. Gebruikershandleiding OMEGA FLEX Desktop Writer DTW Gebruikershandleiding Vertaalde gebruikershandleiding Versie 1.1, 11/2014 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen... 3 3 Voorwoord... 4 3.1 Uitvoeringen... 4 3.2 Fabrikant

Nadere informatie

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Knop-blindcilinder F802/13-x. Montage- en gebruikershandleiding

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Knop-blindcilinder F802/13-x. Montage- en gebruikershandleiding elektronische cilinder Knop-blindcilinder F802/13-x Montage- en gebruikershandleiding Vertaalde montage- en gebruikershandleiding Versie 1.3, 02/2013 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen... 4 3 Voorwoord...

Nadere informatie

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Anti-paniek knop-blindcilinder F802/13-x-AP. Montage- en gebruikershandleiding

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Anti-paniek knop-blindcilinder F802/13-x-AP. Montage- en gebruikershandleiding elektronische cilinder Anti-paniek knop-blindcilinder F802/13-x-AP Montage- en gebruikershandleiding Vertaalde montage- en gebruikershandleiding Versie 1.1, 07/2012 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen...

Nadere informatie

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Halve knopcilinder F815DK-x-½. Montage- en gebruikershandleiding

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Halve knopcilinder F815DK-x-½. Montage- en gebruikershandleiding elektronische cilinder Halve knopcilinder F815DK-x-½ Montage- en gebruikershandleiding Vertaalde montage- en gebruikershandleiding Versie 1.3, 03/2013 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen... 4 3 Voorwoord...

Nadere informatie

OMEGA Mifare Programmeer-Set. Korte bedieningshandleiding

OMEGA Mifare Programmeer-Set. Korte bedieningshandleiding OMEGA Mifare Programmeer-Set Korte bedieningshandleiding Vertaalde bedieningshandleiding Versie 1.0, 01/2012 Inhoudsopgave 1.1 Inhoudsopgave 1.1 Inhoudsopgave... 2 1.2 Gebruik overeenkomstig de bestemming...

Nadere informatie

OMEGA Programmeer-Set. Korte bedieningshandleiding

OMEGA Programmeer-Set. Korte bedieningshandleiding OMEGA Programmeer-Set Korte bedieningshandleiding Vertaalde bedieningshandleiding Versie 1.0, 06/2011 Inhoudsopgave 1.1 Inhoudsopgave 1.2 Gebruik overeenkomstig de bestemming... 3 1.3 Uitvoeringen... 3

Nadere informatie

Programmeerhandleiding voor het OMEGA LEGIC - systeem

Programmeerhandleiding voor het OMEGA LEGIC - systeem Programmeerhandleiding voor het OMEGA LEGIC - systeem Versie: 24.11.2005 Inhoud Inhoud Inhoud... 2 De systeembestanddelen... 3 Sluitcilinder of toegangsterminal programmeren... 5 Voorbeeld van een systeemoverzicht...

Nadere informatie

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Dubbele knopcilinder F815DK-x. Montage- en gebruikershandleiding

OMEGA FLEX elektronische cilinder. Dubbele knopcilinder F815DK-x. Montage- en gebruikershandleiding elektronische cilinder Dubbele knopcilinder F815DK-x Montage- en gebruikershandleiding Vertaalde montage- en gebruikershandleiding Versie 1.1, 08/2012 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen... 4 3 Voorwoord...

Nadere informatie

Digitale sluitcilinder 3061 VdS-Version

Digitale sluitcilinder 3061 VdS-Version Stand: Juni 2006 Inhoudsopgave 1.0 Werkingsprincipe 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Openen en sluiten aan de buitenkant 3 1.3 Openen en sluiten aan de binnenkant 3 2.0 Speciale uitvoeringen 4 2.1 FH-versie 4 2.2

Nadere informatie

51KC-P. ELLsys. 1. Verkorte handleiding ELLsys 51KC-P. 2. Onderdelen (Standaard word de cilinder volledig geassembleerd geleverd)

51KC-P. ELLsys. 1. Verkorte handleiding ELLsys 51KC-P. 2. Onderdelen (Standaard word de cilinder volledig geassembleerd geleverd) 1. Verkorte handleiding private-knopcilinder met intelligentknop. Eenzijdige elektronische autorisatie. standaardlengte 30/30mm (Lengte vanaf 26/26 mogelijk). Eén elektronische knop en één mechanische

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe

gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe 2 Gebruikershandleiding elektronisch slot met noodsleutel think safe Belangrijke aandachtspunten Lees de handleiding voordat u het elektronische

Nadere informatie

OMEGA FLEX RF-schakelaar (Radio Switch) Montage- en gebruikershandleiding

OMEGA FLEX RF-schakelaar (Radio Switch) Montage- en gebruikershandleiding OMEGA FLEX RF-schakelaar (Radio Switch) Montage- en gebruikershandleiding Vertaalde montage- en gebruikershandleiding Versie 1.3, 02/2015 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen... 4 3 Voorwoord... 5

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het Egardia alarmlicht met sirene. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice

Nadere informatie

Open je wereld met. Elektronische toegangscontrole ENiQ

Open je wereld met. Elektronische toegangscontrole ENiQ Open je wereld met Elektronische toegangscontrole ENiQ De volgende generatie elektronische toegangscontrole DOM is al jaren de betrouwbare partner voor elektronische toegangscontrolesystemen. De onderneming

Nadere informatie

HANDLEIDING LEKTRA draadloze stofzuiger op batterijen Type ZKOX0219 (K940CBX)

HANDLEIDING LEKTRA draadloze stofzuiger op batterijen Type ZKOX0219 (K940CBX) Geïmporteerd door: Zwembad BVBA Industrieweg 9 3190 Boortmeerbeek België www.harmopool.eu HANDLEIDING LEKTRA draadloze stofzuiger op batterijen Type ZKOX0219 (K940CBX) Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

Omega Active. Een uiterst flexibel, elektronisch systeem voor toegangscontrole

Omega Active. Een uiterst flexibel, elektronisch systeem voor toegangscontrole Omega Active Omega Active Een uiterst flexibel, elektronisch systeem voor toegangscontrole Een moderne toegangsbesturing in gebouwen vereist innovatieve oplossingen die zich flexibel aanpassen aan de meest

Nadere informatie

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Informatie over de bediening: Mauer GmbH Technologie voor beveiliging Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Bedieningsinstructies Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot

Nadere informatie

Adapters en verloopmoeren van metaal

Adapters en verloopmoeren van metaal Adapters en verloopmoeren van metaal Bedieningshandleiding Extra talen www.stahl-ex.com Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens...3 1.1 Fabrikant...3 1.2 Gegevens over de bedieningshandleiding...3 1.3 Andere

Nadere informatie

Montage instructie Mechanisch codeslot. Montage instructie Mechanisch codeslot met krukbediening Type KNSV 5150 SCP

Montage instructie Mechanisch codeslot. Montage instructie Mechanisch codeslot met krukbediening Type KNSV 5150 SCP Mechanisch codeslot met krukbediening Type KNSV 5150 SCP Mechanisch codeslot Situatie : Op bestaand DIN slot Mechanisch codeslot met krukbediening Type KNSV 5150 SCP Mechanisch codeslot Situatie : Met

Nadere informatie

OPERTIS elock express Systeemmanagement

OPERTIS elock express Systeemmanagement Prestatiekenmerken van de -software: Systeembeheer: Databank: SQLite Gelijktijdige gebruikers: 1 Gegevensbeveiliging: Talen: Gebruiksmogelijkheid: Cliëntopties: Overzichten van de stamgegevens: Sluitschema's:

Nadere informatie

Wandlezer online. Ethernet / RS485. Virtueel netwerk met offline cilinders. Ethernet / RS485. Programmeer station. Ethernet / VPN VPN

Wandlezer online. Ethernet / RS485. Virtueel netwerk met offline cilinders. Ethernet / RS485. Programmeer station. Ethernet / VPN VPN Wandlezer online Ethernet / RS485 Virtueel netwerk met offline cilinders Programmeer station Ethernet / RS485 Service apparaat VPN Ethernet / VPN Ethernet Online systeem d.m.v. Wi-Fi VPN Ethernet Ethernet

Nadere informatie

Handleiding Code Combi B 30

Handleiding Code Combi B 30 Handleiding Code Combi B 30 Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot gebruikt. Met de bijgevoegde noodsleutel kunt u altijd het slot openen; ook als de elektronica onverhoopt niet functioneert.

Nadere informatie

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router Installatie & Ondersteuning Zyxel router Inhoudsopgave: 1. Welkom 2. Aansluiten 2.1 De router 2.2 In de doos 2.3 Aansluiten 2.4 Installeren 3. Vagen & Garantie 3.1 Veelgestelde vragen 3.2 Reset van de

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van de harde schijf 7429170005 7429170005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

CES OMEGA FLEX wandlezer WT-I/WT-II. Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing

CES OMEGA FLEX wandlezer WT-I/WT-II. Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing CES OMEGA FLEX wandlezer WT-I/WT-II Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing Vertaalde Montage- en bedieningshandleiding Versie 0, 2017 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Symbolen...

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht

installatiehandleiding Alarmlicht installatiehandleiding Alarmlicht INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88 E-mail WoonVeilig klantenservice@woonveilig.nl

Nadere informatie

Inhoudstafel pagina. Gebruikte symbolen, inbouw batterij / batterij vervangen.. 3

Inhoudstafel pagina. Gebruikte symbolen, inbouw batterij / batterij vervangen.. 3 Inhoudstafel pagina Flash-versie TULOX 100, Typ 4.17.0010.0 2 Gebruikte symbolen, inbouw batterij / batterij vervangen.. 3 Openen / Openen na vierogen-identificatie / Sluiten, blokkeertijd 4 Code veranderen,

Nadere informatie

Quickstart KPN USB-modem. Handleiding

Quickstart KPN USB-modem. Handleiding Quickstart KPN USB-modem Handleiding Inleiding De KPN USB-modem is een 3G multimode modem in USB-stick formaat, geschikt voor GSM-, GPRS-, EDGE-, UMTS en/of HSDPA-netwerken. De modem kan dankzij de USB-interface

Nadere informatie

TSE ELEKTRONISCH DEURSLOT

TSE ELEKTRONISCH DEURSLOT TSE ELEKTRONISCH DEURSLOT Overzicht van programma en mogelijkheden TSE set 4001 PINCODE TSE set 5001 PINCODE TSE set 5002 FINGERSCAN TSE set 5003 E/KEY Mogelijke codecombinaties 1 miljoen 1 miljoen 1 miljoen

Nadere informatie

PASSIEVE SMART CARD-TECHNOLOGIE DIGITALE CILINDERS 3061 SC SIMONS VOSS 79

PASSIEVE SMART CARD-TECHNOLOGIE DIGITALE CILINDERS 3061 SC SIMONS VOSS 79 PASSIEVE SMART CARD-TECHNOLOGIE DIGITALE CILINDERS 3061 SC SIMONS VOSS 79 80 PASSIEVE SMART CARD-TECHNOLOGIE DIGITALE CILINDERS SC DUBBELE-KNOPCILINDERS 3061 SC COMFORT Digitale cilinder SC met ingekapselde

Nadere informatie

TSE BASIC Serie 3000 TSE HOME Serie 4000 TSE BUSINESS Serie 5000 TSE SYSTEM Serie 6000

TSE BASIC Serie 3000 TSE HOME Serie 4000 TSE BUSINESS Serie 5000 TSE SYSTEM Serie 6000 TSE BASIC Serie 3000 TSE HOME Serie 4000 TSE BUSINESS Serie 5000 TSE SYSTEM Serie 6000 Overzicht van programma en mogelijkheden De TSE productenreeks op een rij! TSE 3000 BASIC TSE Set 4001 PINCODE TSE

Nadere informatie

Montagevoorschriften

Montagevoorschriften Montagevoorschriften BCU Mont_BCU1_NL.Doc 1/9 Inhoudsopgave 1. Montage van de onderdelen... 3 2. Aansluitingen van de 8 polige stekker... 3 3. Aansluitingen van de 10 polige stekker... 4 4. Opstarten...

Nadere informatie

Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Ingebruikname... 6 Gebruik... 7

Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Ingebruikname... 6 Gebruik... 7 Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Bedoeld gebruik...4 Algemeen...4 Op de juiste wijze omgaan met batterijen...5 Nooit zelf repareren...5 Ingebruikname... 6 Inhoud verpakking controleren...6 Batterij plaatsen...6

Nadere informatie

Elektrische muurbeugel

Elektrische muurbeugel E HANDLEIDING Elektrische muurbeugel IR ontvanger programmeren: (AB = afkorting voor afstandsbediening) STAP 1: Druk en houd voor 5 seconden ingedrukt totdat de LED gaat knipperen en aan blijft, dan druk

Nadere informatie

HANDLEIDING MOTOR CONNECTOR SET. Gebruikershandleiding voor in hoogte verstelbare bureau s cm

HANDLEIDING MOTOR CONNECTOR SET. Gebruikershandleiding voor in hoogte verstelbare bureau s cm HANDLEIDING MOTOR CONNECTOR SET Gebruikershandleiding voor in hoogte verstelbare bureau s 62-82 cm Voor ingebruikname van het systeem lees aandachtig deze handleiding en bewaar het voor naslag Type motor:

Nadere informatie

OMEGA Mifare. Draadloze online toegangscontrole. www.ces.eu. A company of CESGRUPPE

OMEGA Mifare. Draadloze online toegangscontrole. www.ces.eu. A company of CESGRUPPE OMEGA Mifare Draadloze online toegangscontrole www.ces.eu A company of CESGRUPPE OMEGA Mifare 2 OMEGA Mifare is een uiterst flexibel online systeem voor toegangscontrole Een moderne toegangsbesturing in

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER * A B C * D * Afbeelding van de AC-1000 Stekkerdoosschakelaar, en de YCT-102 Afstandsbediening (beide niet inbegrepen) A: Voetplaatje met uitsparingen

Nadere informatie

Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw. Installatiehandleiding

Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw. Installatiehandleiding Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw Installatiehandleiding - 2 - Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw Inhoudsopgave Pagina Samenstelling 4 Veiligheid 5 Montage 5 Benodigd gereedschap 5 Aanbevolen

Nadere informatie

CONFIGURATIEHANDLEIDING Evolution

CONFIGURATIEHANDLEIDING Evolution CONFIGURATIEHANDLEIDING Evolution 1. Inleiding. De Evolution productlijn bestaat uit een aantal volledig op elkaar afgestemde toegangscontrole producten. De opzet van deze productlijn is zodanig dat deze

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud Voor installatie moeten deze instructies volledig zijn gelezen en begrepen Inhoud 1 Optionele module 13: driedraads module.. 1 2 Installatie... 2 3 OM13-module instellen en configureren... 8 4 OM13-pakketten...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren. EIGENSCHAPPEN Gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

OMEGA FLEX RF-NET Access Point Montage- en bedieningshandleiding

OMEGA FLEX RF-NET Access Point Montage- en bedieningshandleiding RF-NET Access Point Montage- en bedieningshandleiding Vertaalde Montageen bedieningshandleiding Versie 1.2, 11/2014 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Symbolen... 3 3 Voorwoord... 4 3.1 Uitvoeringen... 4

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Kleine elektrische muursteun

Gebruikershandleiding. Kleine elektrische muursteun Gebruikershandleiding Kleine elektrische muursteun op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 INHOUDSOPGAVE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 4 VERPAKKINGSINHOUD... 5 GEREEDSCHAP... 6 INSTALLATIE 1... 6 INSTALLATIE

Nadere informatie

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Bediening en display 3 Bediening 3 Display 4 Handleiding voor gebruik 4 Gebruiksfuncties 5 Functie COMFORT 5 Functie ECO

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions Awning Instructions Wind, Sun & Rain Sensor Instructions B C D Nederlands Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Inhoud Garantie Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door

Nadere informatie

Art-No NL Handleiding

Art-No NL Handleiding Art-No. 18141 NL Handleiding Art-No. 18142 Digitale momentsleutel Art.nr. 18141 3/8 aandrijving, 17-170 Nm Art.nr. 18142 1/2 aandrijving, 20-200 Nm Handleiding Inhoud verpakking: Momentsleutel Batterijen,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair Belangrijke instructies om de veiligheid te controleren U moet alle instructies zorgvuldig lezen voor u aan het werk gaat en u moet voldoen aan de instructies die u hieronder aantreft.

Nadere informatie

Telfort USB-Modem Quick Start Handleiding

Telfort USB-Modem Quick Start Handleiding Telfort USB-Modem Quick Start Handleiding Telfort HSDPA USB-Modem Quick Start Handleiding NL V3.0 Pag. 1 van 6 Inleiding De Telfort USB-Modem is een 3G multimode modem in USB-stick formaat, geschikt voor

Nadere informatie

Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot

Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot GEBRUIKERS- HANDLEIDING www.tts-shopping.com Bee-Bot is een bekroonde programmeerbare vloerrobot met een eenvoudige, kindvriendelijke lay-out,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT OMSCHRIJVING Deze LED spot met ingebouwde ontvanger is draadloos en dus overal te bevestigen. Met een KlikAanKlikUit zender naar keuze kunt u het lampje

Nadere informatie

Montage-instructie. Rolpoort. RV55 - RV77 - Vision Door

Montage-instructie. Rolpoort. RV55 - RV77 - Vision Door Montage-instructie Rolpoort RV55 - RV77 - Vision Door Inhoud verpakking 1 1. pantser 2. kap met as 3. geleiders 4. ophangveren 5. afdekdopjes 6. bediening a. elektrisch: schakelaar + stekker b. afstandbediend:

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Lees de gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door en maak u vertrouwd met de verschillende functies van uw autoalarm. Deze handleiding beschrijft de functies

Nadere informatie

Handleiding versie 1.2 NL

Handleiding versie 1.2 NL Handleiding versie 1.2 NL Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 1.1 Lokale aspecten van de montage-gebruikshandleiding 3 1.2 Beoogd gebruik 3 1.3 Onjuist gebruik 3 1.4 Op te volgen wetten, richtlijnen en normen 3 1.5

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het beschadigd is

Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het beschadigd is ALGEMENE OPMERKINGEN Lees aandachtig de aanwijzingen in dit handboek. Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het

Nadere informatie

Digitale bagageweger. nr. 200-630. Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door a.u.b., voordat u het apparaat gebruikt! 7

Digitale bagageweger. nr. 200-630. Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door a.u.b., voordat u het apparaat gebruikt! 7 Digitale bagageweger nr. 200-630 Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door a.u.b., voordat u het apparaat gebruikt! 7 Veiligheidsinstructies Lees de in de onderhavige gebruikshandleiding opgenomen

Nadere informatie

FUMK50020 Draadloos mini-magneetcontact Secvest

FUMK50020 Draadloos mini-magneetcontact Secvest FUMK50020 Draadloos mini-magneetcontact Secvest NL Installatiehandleiding Draadloos mini-magneetcontact 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 44 - Inhoud Voorwoord...- 46 - Aanwijzingen over de batterij...-

Nadere informatie

Versie: juni installatiehandleiding. Alarmlicht LXA-8A

Versie: juni installatiehandleiding. Alarmlicht LXA-8A installatiehandleiding Alarmlicht LXA-8A INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht. Telefoonnummer WoonVeilig 088 383 88 38 E-mail WoonVeilig klantenservice@woonveilig.nl

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MX series Instructies voor het vervangen van de harde schijf www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies U moet alle instructies zorgvuldig lezen voor u begint

Nadere informatie

DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING

DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING Let op: 1. Lees voor gebruik eerst deze handleiding 2. Demonteer de camera of de hoofdunit niet. 3. Ga zorgvuldig te werk. 4. Wij raden u aan om regelmatig een

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-dimmer, Basiselement voor parallelaansluiting

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-dimmer, Basiselement voor parallelaansluiting Universeel-dimmer-basiselement met druk-/draaischakelaar Best.nr. : 1176 00 Basiselement voor parallelaansluiting voor universeel-dimmer-basiselement Best.nr. : 1177 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

www.burg.biz Elektronisch deurslot Comfortabele veiligheid. Elektronisch ideaal voor particuliere en zakelijke deuren.

www.burg.biz Elektronisch deurslot Comfortabele veiligheid. Elektronisch ideaal voor particuliere en zakelijke deuren. Comfortabele veiligheid. Elektronisch deurslot ideaal voor particuliere en zakelijke deuren. Geniaal veilig. Geniaal eenvoudig. www.burg.biz De perfecte combinatie van veiligheid en eenvoud. SETS Optimaal

Nadere informatie

EM6644 e-domotica Draadloze Tafelalarm knop

EM6644 e-domotica Draadloze Tafelalarm knop EM6644 e-domotica Draadloze Tafelalarm knop Handleiding NL EM6644 Draadloos Tafelalarm 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie...2 1.1 Functies en kenmerken...2 1.2 Inhoud van de verpakking...3 1.3

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met Bluetooth draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor Egardia Huiscentrale (model GATE-01) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website Egardia www.egardia.com Klantenservice Meer informatie

Nadere informatie

Quha Zono. Gebruikershandleiding

Quha Zono. Gebruikershandleiding Quha Zono Gebruikershandleiding 2 Powerknop / Indicatorlampje USB poort Montagebevestiging Welkom bij Quha Zono muis. Deze gebruikershandleiding leidt u door de functies en mogelijkheden van uw apparaat.

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement. Bedieningshandleiding Draaidimmer universeel met incrementaalgever Art.-Nr.: 254 UDIE 1 Neventoestel voor draaidimmer universeel met incrementaalgever Art.-Nr.: 254 NIE 1 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw

Nadere informatie

Programmeertransponder 3067

Programmeertransponder 3067 Stand:Februari 2004 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Beveiligingskaart 3 3.0 Programmeeraanwijzingen 4 3.1 Foutmeldingen 4 3.2 Eerste programmering 4 3.3 Transponder lezen 5 3.4 Nieuwe transponder toevoegen

Nadere informatie

3 4 5 N tot ST (zie tabel). Het toestel kan niet naar behoren werken als het voor een langere Belangrijk! laag stroomverbruik. Klimaatklasse SN N ST T Dagelijks gebruik Toebehoren 1) Verplaatsbare schappen/lades

Nadere informatie

Draadloze Installatie Handleiding

Draadloze Installatie Handleiding Draadloze Installatie Handleiding VOOR INSTALLATEURS Alles wat u moet weten INHOUDSOPGAVE Page A Directe modus... 44 B "Draadloze bus" modus... 46 C Groepsopdracht gebruiken met de "Draadloze bus... 48

Nadere informatie

ES-K1A. Draadloze keypad. www.etiger.com

ES-K1A. Draadloze keypad. www.etiger.com ES-K1A Draadloze keypad www.etiger.com NL Voorwoord Hartelijk dank voor uw aankoop van de ES-K1A. De ES-K1A is een keypad waarmee u uw alarmsysteem kunt inschakelen en uitschakelen, ook in de Thuismodus.

Nadere informatie

PowerView Motorisation

PowerView Motorisation PowerView Motorisation Smart shades that simplify your life Scène Snelstart gids Een briljante evolutie in The Art of Window Styling. Deze gids helpt je op weg met je PowerView aankoop. STAP 1 INSTALLEER

Nadere informatie

Xesar. De veelzijdige beveiliging

Xesar. De veelzijdige beveiliging Xesar De veelzijdige beveiliging Xesar Het sluitsysteem voor complexe toepassingen Xesar De veelzijdige beveiliging voor professionele toepassingen Xesar is een eigen innovatie van EVVA. Het elektronische

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor WoonVeilig Huiscentrale (model WV-1716) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

Powerpack. gebruikshandleiding

Powerpack. gebruikshandleiding Powerpack gebruikshandleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding De RMA powerpack is een hulpmiddel voor de begeleiding. Het vergemakkelijkt het duwen van een rolstoel gebruiker. De hulpmotor is niet ontworpen

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair. Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair. Packard Bell Easy Repair Hard Disk Drives Belangrijke instructies om de veiligheid te controleren U moet alle instructies zorgvuldig lezen voor u aan het werk gaat en u moet voldoen aan de instructies die u hieronder aantreft.

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AEX-701 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE SIGNAALREPEATER Lees

Nadere informatie

omega active a d v i e s m o n t a g e s e r v i c e o n d e r h o u d

omega active a d v i e s m o n t a g e s e r v i c e o n d e r h o u d omega active a d v i e s m o n t a g e s e r v i c e o n d e r h o u d Een uiterst flexibel, elektronisch systeem voor toegangscontrole Een moderne toegangsbesturing in gebouwen vereist innovatieve oplossingen

Nadere informatie