Programmeerhandleiding voor het OMEGA LEGIC - systeem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmeerhandleiding voor het OMEGA LEGIC - systeem"

Transcriptie

1 Programmeerhandleiding voor het OMEGA LEGIC - systeem Versie:

2 Inhoud Inhoud Inhoud... 2 De systeembestanddelen... 3 Sluitcilinder of toegangsterminal programmeren... 5 Voorbeeld van een systeemoverzicht... 9 De System-Master autoriseren Program-Master autoriseren De sluitmedia autoriseren Autorisaties wissen De autorisatie van een Program-Master wissen De autorisatie van sluitmedia wissen Programmeren kort en bondig System-Master vastleggen Program-Master autoriseren Sluitmedium autoriseren Autorisatie van een Program-Master wissen Autorisatie van een sluitmedium wissen Autorisatie van alle sluitmedia wissen Signalisatie Signalisatie

3 De systeembestanddelen De systeembestanddelen Het OMEGA LEGIC - systeem bestaat uit de volgende bestanddelen: 1. Sluitmedia 2. Lezer 3. System-Master 4. Program-Master 3

4 De systeembestanddelen U kunt mechanische sluitcilinders en elektronische sluitcilinders resp. toegangsterminals in één systeem combineren. In dit geval kunt u transpondersleutels voor mechanische en elektronische sluitcilinders van CES gebruiken. Met de sluitmedia kunnen de deursloten worden bediend. Met de Program-Masters kunt u sluitmedia autoriseren. Met de System-Master kunt u Program-Masters voor het systeem autoriseren. Voor elk systeem is er exact één System-Master. 4

5 Sluitcilinder/ toegangsterminal programmeren Sluitcilinder/ toegangsterminal programmeren Bij de programmering legt u de autorisaties voor een sluitcilinder of een toegangsterminal vast. Zo kunt u het systeem aanpassen aan uw behoeften. U kunt met de System-Master één of meerdere Program-Masters voor het systeem autoriseren. Met de System-Master kunt u geen sluitmedia autoriseren. Alleen met de Program-Master kunt u één of meerdere sluitmedia voor een sluitcilinder resp. een toegangsterminal autoriseren. U kunt een sluitmedium ook voor meerdere sluitcilinders resp. toegangsterminals autoriseren. 5

6 Sluitcilinder/ toegangsterminal programmeren Bij de toekenning van autorisaties gaat u in de onderstaande volgorde te werk: 1. U autoriseert eerst de System-Master voor de sluitcilinder resp. voor de toegangsterminal. U kunt de System-Master later voor bijkomende sluitcilinders resp. toegangsterminals autoriseren. 2. U autoriseert één of meerdere Program-Masters voor de sluitcilinder resp. de toegangsterminal. 3. U autoriseert de sluitmedia voor één of meerdere sluitcilinders resp. voor één of meerdere toegangsterminals. Tijdens de programmering worden er verschillende akoestische en optische signalen weergegeven. Wanneer u een mastermedium of een sluitmedium voor de lezer (aan de buitenknop van de sluitcilinder of aan de toegangsterminal) houdt, signaleert de LED de herkenning van het medium. Het groene LED-lampje brandt, zolang u het medium voor de lezer houdt. 6

7 Sluitcilinder/ toegangsterminal programmeren Wanneer u het medium opnieuw verwijdert of een programmering afsluit, weerklinkt er een akoestisch signaal. Let op! Bewaar alle mastermedia op een veilige plek. Zorg ervoor dat ze niet in de handen van onbevoegden terechtkomen. Anders kan een onbevoegde het sluitsysteem manipuleren. Let op! Laat bij verlies van een mastermedium de sluitcilinder resp. de toegangsterminal opnieuw initialiseren. Daarbij worden alle autorisaties voor deze sluitcilinder gewist. Daardoor verhindert u, dat een mogelijke vinder het sluitsysteem manipuleert. De initialisatie van de sluitcilinder mag alleen worden uitgevoerd door deskundige personen. Deze zijn door CES of een gespecialiseerde partner van CES geïnstrueerd in de werking van het product. 7

8 Sluitcilinder/ toegangsterminal programmeren Let op! Zorg ervoor dat de mastermedia niet worden beschadigd. Anders kunt u het medium misschien niet meer gebruiken voor het programmeren. Let op! Houd de desbetreffende media altijd slechts zo lang voor de lezer als aangegeven is in de instructies. Anders kunt u ongewild autorisaties wissen. Stel voor de programmering een overzicht of een sluitplan op. Zo kunt u op ieder ogenblik terugvinden met welke Program-Master u welk sluitmedium hebt geautoriseerd. 8

9 Sluitcilinder/ toegangsterminal programmeren Voorbeeld van een systeemoverzicht Schließmedien = Sluitmedia Schließzylinder oder Zutrittsterminal = Sluitcilinder of toegangsterminal 9

10 Sluitcilinder/ toegangsterminal programmeren Met de System-Master werden de Program-Masters 1, 2 en 3 geautoriseerd. Met de Program-Master 1 werden de sluitmedia 1 en 2 geautoriseerd. Het sluitmedium 1 werd voor de toegangsterminal 1 en de sluitcilinder 2 geautoriseerd. Het sluitmedium 2 werd voor de toegangsterminal 3 geautoriseerd. Met de Program-Master 2 werden de sluitmedia 3 en 4 geautoriseerd. Het sluitmedium 3 werd voor de toegangsterminal 3 geautoriseerd. Het sluitmedium 4 werd voor de sluitcilinders 4, 5 en 6 geautoriseerd. Met de Program-Master 3 werden de sluitmedia 5 en 6 geautoriseerd. Het sluitmedium 5 werd voor de sluitcilinder 6 geautoriseerd. Het sluitmedium 6 werd voor de sluitcilinder 7 geautoriseerd. 10

11 Sluitcilinder/ toegangsterminal programmeren De System-Master autoriseren Om de System-Master voor de sluitcilinder of de toegangsterminal vast te leggen, gaat u als volgt te werk: Houd de System-Master kort voor de lezer. Terwijl u de System-Master voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een kort signaal. Houd ter bevestiging de System-Master opnieuw kort voor de lezer. Terwijl u de System-Master voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een lang signaal. De programmering is afgesloten. U kunt slechts één System-Master voor een sluitcilinder resp. een toegangsterminal vastleggen. Wanneer u een andere System- Master voor de lezer houdt, hoort u vier korte signalen achter elkaar en het rode LED-lampje knippert vier keer kort. 11

12 Sluitcilinder/ toegangsterminal programmeren Program-Master autoriseren Met de System-Master kunt u nu één of meerdere Program-Masters autoriseren. Daarbij gaat u als volgt te werk: Houd de System-Master kort voor de lezer. Terwijl u de System-Master voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een kort signaal. Houd de Program-Master kort voor de lezer. Terwijl u de Program-Master voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een kort signaal. Indien u bijkomende Program-Masters wilt autoriseren, houdt u deze achtereenvolgens voor de lezer. Ga daarbij te werk zoals beschreven in de bovenstaande aanwijzingen. Houd tot slot de System-Master kort voor de lezer. 12

13 Sluitcilinder/ toegangsterminal programmeren Terwijl u de System-Master opnieuw voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een lang signaal. De autorisatie van de Program-Masters is beëindigd. De sluitmedia autoriseren Om sluitmedia te autoriseren, kunt u iedere geautoriseerde Program-Master gebruiken. Daarbij gaat u als volgt te werk: Houd de Program-Master kort voor de lezer. Terwijl u de Program-Master voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een kort signaal. Houd het sluitmedium kort voor de lezer. Terwijl u het sluitmedium voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een kort signaal. Indien u bijkomende sluitmedia wilt autoriseren, houdt u deze achtereenvolgens voor de lezer. Ga 13

14 Sluitcilinder/ toegangsterminal programmeren daarbij te werk zoals beschreven in de bovenstaande aanwijzingen. Om de programmering af te sluiten, houdt u de Program-Master voor de lezer. Terwijl u de Program-Master opnieuw voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een lang signaal. De programmering is beëindigd. U kunt nu met elk geautoriseerd sluitmedium de sluitcilinder resp. de toegangsterminal ontgrendelen. 14

15 Autorisaties wissen Autorisaties wissen De autorisatie van een Program-Master wissen Om de autorisatie van een Program-Master te wissen, hebt u de System-Master nodig. Bij het wissen worden de autorisaties van de Program-Master en alle hiermee uitgevoerde autorisaties van sluitmedia gewist. Daarbij gaat u als volgt te werk: Houd de System-Master kort voor de lezer. Terwijl u de System-Master voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een kort signaal. Houd aansluitend de Program-Master voor de lezer. Terwijl u de Program-Master voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na ca. tien seconden hoort u een dubbel signaal. Verwijder nu de Program-Master van de lezer. Om het wissen af te sluiten, houdt u opnieuw de System-Master voor de lezer. 15

16 Autorisaties wissen Terwijl u de System-Master voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een lang signaal. De autorisatie van de Program-Master is nu gewist. De autorisatie van sluitmedia wissen U kunt de autorisatie van individuele sluitmedia of van alle sluitmedia wissen. Daarvoor hebt u de desbetreffende Program-Master nodig, waarmee de autorisatie werd toegekend. Om de autorisatie van individuele sluitmedia te wissen, gaat u als volgt te werk: Houd de Program-Master kort voor de lezer. Terwijl u de Program-Master voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een kort signaal. Houd het sluitmedium, waarvan u de autorisatie wilt wissen, zo lang voor de lezer tot u twee keer achter elkaar een signaal hoort. 16

17 Autorisaties wissen Terwijl u het sluitmedium voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Verwijder na het signaal het sluitmedium van de lezer. Indien u de autorisatie van bijkomende sluitmedia wilt wissen, houdt u deze achtereenvolgens voor de lezer. Om het wissen af te sluiten, houdt u de Program- Master opnieuw kort voor de lezer. Terwijl u de Program-Master voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na het verwijderen hoort u een lang signaal. De autorisatie van het sluitmedium resp. van meerdere sluitmedia is nu gewist. 17

18 Autorisaties wissen U kunt ook de autorisaties wissen van alle sluitmedia, die met een Program-Master werden toegekend. Daarbij gaat u als volgt te werk: Houd de Program-Master voor de lezer. Terwijl u de Program-Master voor de lezer houdt, brandt het groene LED-lampje. Na ca. tien seconden hoort u een dubbel signaal. Voor deze sluitcilinder resp. de toegangsterminal zijn nu alle autorisaties gewist die door deze Program-Master werden toegekend. Verwijder de Program-Master van de lezer. 18

19 Programmeren kort en bondig Programmeren kort en bondig In dit programmeeroverzicht worden nog een keer alle programmeerhandelingen weergegeven. System-Master vastleggen 19

20 Programmeren kort en bondig Program-Master autoriseren 20

21 Programmeren kort en bondig Sluitmedium autoriseren 21

22 Programmeren kort en bondig Autorisatie van een Program-Master wissen 22

23 Programmeren kort en bondig Autorisatie van een sluitmedium wissen 2 Sek. 23

24 Programmeren kort en bondig Autorisatie van alle sluitmedia wissen 24

25 Programmeren kort en bondig Signalisatie 1 Actie Signaalgever Signalen Normale werking Geautoriseerd BEEPER OFF LED rood LED groen OFF 1 x kort Ongeautoriseerd BEEPER 4 x kort LED rood LED groen 4 x kort OFF Programmering Start programmering (met master) Einde programmering (met master) BEEPER LED rood LED groen BEEPER LED rood LED groen 1 x kort, na verlaten van het veld OFF ON zolang medium in het veld 1 x lang, na verlaten van het veld OFF ON zolang medium in het veld Bevestiging programmering BEEPER 1 x kort, na verlaten van het veld (master of sleutel) LED rood OFF LED groen ON zolang medium in het veld 25

26 Programmeren kort en bondig Signalisatie 2 Actie Signaalgever Signalen Bevestiging wissen BEEPER 2 x kort, na 2 s,(medium moet zo lang in het veld zijn) (master of sleutel) LED rood OFF LED groen ON zolang medium in het veld Onderhoud / diagnose Batterijspanning laag BEEPER 2 x lang oplopend tot 8 x lang LED rood LED groen OFF OFF Batterij leeg BEEPER 1 x 3 seconden LED rood LED groen OFF OFF Klokfout BEEPER 1x lang, 1x kort, 1x lang LED rood OFF Bij geautoriseerde vrijgave LED groen ON gedurende 1 seconde Systeembewaking BEEPER 8 x kort (Zelftest kon niet worden LED rood 8 x kort uitgevoerd) De OMEGA 815 DK LEGIC is uitgerust met een automatische zelfdiagnose. Bij het weerklinken van het signaal dient u als volgt te werk te gaan: Buitenknop draaien, daarna geautoriseerde sleutel voor de knop houden. 26

27 C. Ed. Schulte GmbH Zylinderschloßfabrik Friedrichstraße 243 D Velbert +49 (0) CEStronics GmbH Friedrichstraße 243 D Velbert +49 (0) CESlocks GmbH Mettmanner Str. 119 D Velbert +49 (0) CESrom srl. Str. Metalurgistilor 3 D RO Sibiu +40 (0) (0) CESfrance SARL 8 Impasse Charles Petit F Paris +33 (0) (0) CESnederland B.V. Lage Brink 9 NL BD Apeldoorn +31 (0) (0) CESitalia srl V. d. vecchie Fondamenta, 4 Straße d. A. Gründungen 4 I Egna / Neumarkt (BZ) CES Security Solutions Ltd. Unit 6-8 Revenge Road GB-Lordswood, Chatham Kent ME58UD +44 (0) BRO

CES OMEGA FLEX Meer dan openen en sluiten

CES OMEGA FLEX Meer dan openen en sluiten CEStronics CES OMEGA FLEX Meer dan openen en sluiten Individuele, elektronische sluitsystemen www.ces.eu/nl Een onderneming van de CESGRUPPE Dipl.-Ing. Richard Rackl, Algemeen Directeur, Alfredo Neumann,

Nadere informatie

HANDBOEK PINCODETOETSENBORD 3068. Versie: Februari 2012

HANDBOEK PINCODETOETSENBORD 3068. Versie: Februari 2012 Versie: Februari 2012 Pagina 2 2 1.0 ALGEMEEN 4 1.1 Veiligheidsaanwijzingen 4 1.2 Productbeschrijving 5 2.0 OVERZICHT VAN DE WERKING 5 2.1 Functieoverzicht 5 2.2 Operationele modi 6 2.3 Bediening 6 3.0

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank...

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank... Handleiding verwerking bankafschriften Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden

Nadere informatie

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v.

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v. AlphaVision 16 Gebruikershandleiding Alphatronics b.v. AlphaVision 16 - Gebruikershandleiding 2000 Alphatronics b.v., Nijkerk Uitgave januari 2000 - REV. 0 25-01-2000PV AV16GEBR.QXD INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

WoordenSTART Database Manager

WoordenSTART Database Manager Een praktische gebruikershandleiding bij de WoordenSTART Database Manager Copyright AmbraSoft 2005-2006 AmbraSoft WoordenSTART Database Manager 1. INLEIDING 3 2. OPSTARTEN 4 3. WACHTWOORD 5 4. MENUSCHERM

Nadere informatie

SmartLine D710 / D720. Gebruiksaanwijzing

SmartLine D710 / D720. Gebruiksaanwijzing SmartLine D710 / D720 Gebruiksaanwijzing De SmartLine D710 / D720: overzicht De bedieningselementen De SmartLine D710 / D720: overzicht Tekens en symbolen in het display De geactiveerde functies worden

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies RCR-2 Version 1 Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Lees en begrijp de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen voordat het apparaat in werking wordt gesteld. 2. Bewaar de aanwijzingen: De veiligheids- en

Nadere informatie

Files\Content.Outlook\J0T7FZQ8\Handleiding extra beveiligen certificaat.docx

Files\Content.Outlook\J0T7FZQ8\Handleiding extra beveiligen certificaat.docx Back-up maken van uw certificaat Open Internet Explorer en kies rechts bovenin voor het menu Extra. Ga vervolgens naar Internetopties (onderste) en klik in het venster wat geopend wordt op het tabblad

Nadere informatie

Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM

Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Uren 7x24: Urenregistratie op internet

Uren 7x24: Urenregistratie op internet Uren 7x24: Urenregistratie op internet HOME Met Uren 7x24 heeft u een zeer compleet en uitgebreid urenregistratiepakket tot uw beschikking. U kunt niet alleen uw bestede uren bijhouden, maar u creëert

Nadere informatie

Handleiding KIJK! webbased

Handleiding KIJK! webbased Handleiding KIJK! webbased 1 Copyright Bazalt november 2013 Inhoud Welkom... 3 1. Inloggen en uitloggen... 4 2. Gebruikers invoeren... 5 3. Groepen invoeren... 6 4. Gebruikers koppelen aan groepen... 7

Nadere informatie

Bijlage Auto-Updater. Bijlage Auto-updater

Bijlage Auto-Updater. Bijlage Auto-updater Bijlage Auto-Updater Auto-Updater Vanaf versie 3.2 bevat Scipio functionaliteit met betrekking tot het gebruik van een auto-updater. Deze software controleert elke keer als u Scipio start of er mogelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoud van de doos 3. www.tunstall.nl. De doos van de Lifeline Connect bevat de volgende materialen:

Inhoudsopgave. Inhoud van de doos 3. www.tunstall.nl. De doos van de Lifeline Connect bevat de volgende materialen: www.tunstall.nl Inhoudsopgave Inhoud van de doos De doos van de Lifeline Connect bevat de volgende materialen: Inhoud van de doos 3 Uw Lifeline Connect 4 Bovenaanzicht 4 Onderaanzicht 4 Achteraanzicht

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation

dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation devolo dlan 1200+ WiFi ac 2014 devolo AG Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging

Nadere informatie

BURY Time Suite. Inleiding 2. 1. Algemene opmerkingen 2. Installatie en gebruik 3

BURY Time Suite. Inleiding 2. 1. Algemene opmerkingen 2. Installatie en gebruik 3 BURY Time Suite Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Algemene opmerkingen 2 Installatie en gebruik 3 2. Technische vereisten 3 3. Installatie van de software 3 4. Erste Nutzung der BURY Time Suite 5 5. Installatie

Nadere informatie

Central Station. Besturen Schakelen Rijden

Central Station. Besturen Schakelen Rijden Central Station Besturen Schakelen Rijden Central Station Bedieningsstift (Stylus) = Bedieningsstap(pen) Märklin = Bedieningsstap(pen) DCC Omschakelen naar keyboard Omschakelen naar layout Omschakelen

Nadere informatie

Gegevens invullen in HOOFDLETTERS en LEESBAAR, aub. Belgische Olympiades in de Informatica (duur : maximum 1u15)

Gegevens invullen in HOOFDLETTERS en LEESBAAR, aub. Belgische Olympiades in de Informatica (duur : maximum 1u15) OI 2010 Finale 12 Mei 2010 Gegevens invullen in HOOFDLETTERS en LEESBAAR, aub VOORNAAM NAAM :................................................ SCHOOL :............................................................

Nadere informatie

Handleiding Merge items

Handleiding Merge items Handleiding Merge items Copyright, Connexys Versie 3.2.0.1-30 september 2013 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

Galaxy Flex. Installatiehandleiding. Honeywell Security

Galaxy Flex. Installatiehandleiding. Honeywell Security Galaxy Flex Installatiehandleiding Honeywell Security Galaxy Flex - Installatiehandleiding Inhoud Inleiding... 7 Systeemarchitectuur... 8 Printplaatindeling en aansluitingen... 10 Hoofdstuk 1: Installatieprocedure...

Nadere informatie

COP LUM KA NL 16-07-2008 16:43 Pagina 1. Feel the difference. FordKa Instructieboekje. Owner s handbook

COP LUM KA NL 16-07-2008 16:43 Pagina 1. Feel the difference. FordKa Instructieboekje. Owner s handbook COP LUM KA NL 16-07-2008 16:43 Pagina 1 FordKa Instructieboekje Owner s handbook Feel the difference K10468_Service_Portfolio_090508.1 1 09.05.2008 15:52:47 Uhr 001-025 Ford KA NL 22-07-2008 9:45 Pagina

Nadere informatie

GEEMARC CL400 SLECHTHORENDEN TELEFOON

GEEMARC CL400 SLECHTHORENDEN TELEFOON GEEMARC CL400 SLECHTHORENDEN TELEFOON INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING... 3 2.0 BESCHRIJVING TOESTEL... 4 2.1 AANSLUITEN VAN HET TOESTEL... 7 2.2 WANDMONTAGE... 7 3.0 INSTELLING BELSIGNAAL... 8 3.1 INSTELLING

Nadere informatie

Documentatie. HiPath 3000/5000 HiPath 3000 Manager C. Communication for the open minded. Online Help. n/a

Documentatie. HiPath 3000/5000 HiPath 3000 Manager C. Communication for the open minded. Online Help. n/a Documentatie HiPath 3000/5000 HiPath 3000 Manager C Online Help n/a Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Copyright Siemens Enterprise Communications

Nadere informatie

Document Preview SE. Installation & Configuration Guide

Document Preview SE. Installation & Configuration Guide Document Preview SE Installation & Configuration Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing

Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in Lees dit eerst te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing INHOUDSOPGAVE Inleiding...6 Hoe werkt deze handleiding?...

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Software-beschrijving. Version 4.2. EDV-Nr. 503966 / 0 / nl / 07.08 / Version 1.0

Software-beschrijving. Version 4.2. EDV-Nr. 503966 / 0 / nl / 07.08 / Version 1.0 Software-beschrijving DOM Version 4.2 ELS EDV-Nr. 503966 / 0 / nl / 07.08 / Version 1.0 Leerseite DOM ELS-software Inhoud Inhoud 1 Opbouw van de softwarebeschrijving 2 Voor uw eigen veiligheid 3 ELS-software

Nadere informatie

Billing Portal. Eindgebruikershandleiding

Billing Portal. Eindgebruikershandleiding Billing Portal Eindgebruikershandleiding Versie: 1.7 Datum: 3-3-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Inloggen... 5 3 Gespreksdetails... 6 3.1 Totalen... 6 3.2 Details... 7 3.2.1 Gespreksdetails

Nadere informatie